Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el:"

Átírás

1 Jegyzőkönyv amely készült szeptember 19. napján 17 óra 30 perckor, Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Községháza hivatalos helyiségében megtartott nyilvános ülésén. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Erdei László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke megnyitotta az ülést. Köszöntötte a bizottsági tagokat, képviselőket, Polgármester és Jegyző Urakat, Szabó Györgyöt, a helyi lap szerkesztőjét, Horváthné Gacsályi Mariann megbízott iskolaigazgatót, Zentai Istvánné pénzügyi előadót és Péter Sára gazdasági vezetőt. Elmondta, hogy az ülésen a kiküldött napirendhez képest további öt előterjesztést szükséges a bizottságnak megtárgyalni, illetve az Általános iskola támogatási kérelméhez Horváthné Gacsályi Marianna készített kiegészítő anyagot. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a kiküldött napirend kiegészítését. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el: Napirend: 1.) Az önkormányzat évi költségvetése I. félévi beszámolója Meghívott: Péter Sára pénzügyi előadó 2.) Az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének elfogadása Meghívott: Péter Sára pénzügyi előadó 3.) Az általános iskola megbízott igazgatójának támogatási kérelme A.) 6. osztályos tanulók úszásoktatásának finanszírozása B.) Tanulmányi versenyek nevezési díjának és útiköltségének finanszírozása C.) Iskolatej program támogatása Meghívott: Horváthné Gacsályi Mariann megbízott iskolaigazgató 4.) Az iskola játszóudvarának bővítése Meghívott: Horváthné Gacsályi Mariann megbízott iskolaigazgató 5.) Biatorbágyi A Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Meghívott: Pénzes László r.őrm. 1

2 6.) A Humán és Környezetvédelmi Bizottság, a polgármester és a jegyző tájékoztatója a szociális segélyezésről és juttatásokról Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke Dr. Szmodis Jenő jegyző 7.) Liget utcai játszótér felújítása 8.) Az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló új rendelet elfogadása. Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző 9.) A felsőfokú oktatási intézményben tanuló herceghalomi fiatalok részére nyújtandó ösztöndíj alapításáról szóló 4/2009.(II.10.) számú rendeletének módosításáról Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző 10.) Felsőoktatási ösztöndíj pályázatok megvitatása Előadó: Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 11.) Egyebek 1.) Az önkormányzat évi költségvetése I. félévi beszámolója Erdősi László polgármester megköszönte Zentai Istvánné pénzügyi előadónak a 2013-as gazdasági évben végzett munkáját, színvonalas szakmai tevékenységét. Elmondta,hogy az Önkormányzat évi gazdálkodása időarányosan a terveknek megfelelően alakult, végezetül felkérte Zentai Istvánné pénzügyi előadót, hogy röviden ismertesse a beszámoló legfontosabb sarokszámait. Zentai Istvánné pénzügyi előadó elmondta, hogy a település összes bevételeinek teljesítése megközelítőleg 61 % -os az előző évi pénzmaradvány nélkül, magasabb a bevételek aránya az iparűzési és a gépjármű adó bevételek beszedésénél. Egyébiránt nincs olyan adat amely eltér a tervvezett időarányos bevételektől. A kiadások alakulása 50% alatt van, napjával a lekötött betétek összege 170 millió forint, amelyre a kedvezőtlen kamatvisznyok ellenére is 6 millió forint kamat kerül jóváírásra, a tartalék összege EFt. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke megkérdezte, hogy az átengedett központi adókból származó bevételek időarányos teljesítése miért magasabb, miközben az állami támogatások átutalása időarányos. Zentai Istvánné pénzügyi előadó elmondta, hogy egyes központi adókat az Önkormányzat szed be, ezeknek a helyben maradó részéből származik a magasabb teljesítés ( ilyen például a gépjármű adó), ugyanakkor az állami támogatások mindig csak időarányosan kerülnek átutalásra. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke megjegyezte, hogy az összevont kiadások tekintetében jól láthatóan a teljesítések időarányosak, ugyanakkor a szociális rászorultság jellegű kiadásoknál úgy látja hogy a nagy igény ellenére a kiadások mértéke elmaradt a tervezettektől. 2

3 Zentai Istvánné pénzügyi előadó elmondta, hogy a tervszámban szerepel a tankönyvtámogatás és a nyugdíjas karácsony költsége is, - ezek megközelítőleg 4,5-5 MFt-ot tesznek ki - amelyek figyelembe vételével ezen a költséghelyen már túl is teljesítettük a tervezett kiadásokat. Erdősi László polgármester hozzátette, hogy éppen ezért az elkövetkezendő időben szükség lesz a költségvetés módosítására, tekintettel arra, hogy a tüzelő szezon beköszöntével a tapasztalatok szerint - megnövekedik a segélykérők száma. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke megkérdezte, hogy a Polgármesteri Hivatalnál tervezett kamatbevételek mértéke miért alacsonyabb a tervezettnél. Zentai Istvánné pénzügyi előadó elmondta, hogy a hivatalnak csak a folyószámláján elhelyezett összegek után járó kamatbevételeket terveztük be, és mivel a folyószámlán elhelyezett összegek után mindössze 1,5%-os kamatot fizet a bank, az Önkormányzat nagyobb összeget nem tart a hivatal folyószámláján. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke végül szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadására irányuló határozati javaslatot. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül /2013.(IX.24.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herceghalom Község Önkormányzata I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját a kiküldött tartalommal, változatlan formában - elfogadja. és Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: azonnal. 2.) Az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének elfogadása Edősi László polgármester elmondta, hogy augusztus 31-ig megszűnéséig - a belső ellenőrzési feladatok szervezését, tervezését, a konkrét ellenőrzéseket a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodáján keresztül végeztettük. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette az tervezett ellenőrzés kiemelt területeit, nevezetesen a gazdálkodási szabályzat, azaz a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás és adatszolgáltatás rendjének gyakorlati ellenőrzését. Az ellenőrizendő időszak a as gazdasági év. Dr. Szmodis Jenő jegyző kiegészítésül elmondta, hogy az elmúlt években elsősorban a szabályozottság kérdései és a gazdálkodás nagyobb összefüggései kerültek átvilágításra, a jövő évre vonatkozó tervezet szerint pedig 2014-ben a napi operatív jellegű feladatok elvégzésének szabályszerűségét vizsgálják majd. 3

4 .../2013.(IX.24.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja. Az ellenőrzés területei: A gazdálkodási szabályzat, azaz a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás és az adatszolgáltatás rendjének ellenőrzése a gyakorlatban. Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: folyamatos. Dr. Szmodis Jenő jegyző javasolta az Egyebekben tervezett az Önkormányzat évi Belsőellenőrzési Tervének módosítására irányuló előterjesztés 3. napirendi pontként történő tárgyalását, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatott. 3.) A évi Belsőellenőrzési Terv módosítása Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy az Önkormányzat 2013-as Belsőellenőrzési Terve még együtt tartalmazza az Általános Iskola és Óvoda, valamint az Önkormányzat belsőellenőrzésére vonatkozó ellenőrzési feladatokat. Az iskolát január 1-től átvette a Klebelsberg Intézményfenntartó. Erre tekintettel javasolta törölni a 2013-as gazdálkodási évre vonatkozó belső ellenőrzési tervből az étkezési térítési díjak vizsgálatára vonatkozó ellenőrzések tervezését. Így 2013-ra Az Önkormányzat és intézményei számviteli rendszerének szabályozottsága az új jogszabályi előírások tükrében című ellenőrzési feladatok maradnának..../2013.(ix.24.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 127/2012.(X.30.) számú határozatával elfogadott, az Önkormányzat 2013-as gazdálkodási évére vonatkozó évi belső ellenőrzési tervét módosítja oly módon, hogy abból törli az étkezési térítési díjak vizsgálatára vonatkozó ellenőrzések tervezését, ennek következtében a 2013-as gazdasági évben az ellenőrzés tárgyát Az Önkormányzat és intézményei számviteli rendszerének szabályozottsága az új jogszabályi előírások tükrében képezi. Felelős: Dr. Szmodis Jenő jegyző Határidő: folyamatos. Zentai Istvánné és Péter Sára távoztak. 4

5 4.) Az általános iskola megbízott igazgatójának támogatási kérelme A.) 6. osztályos tanulók úszásoktatásának finanszírozása Horváthné Gacsályi Marianna megbízott iskolaigazgató elmondta, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a kerettanterv alapján elkészített helyi tantervbe iktatott úszásoktatást felmenő rendszerben, csak az 5. osztályosok részére biztosítja. Azt kérik azzal a Képviselőtestülettől, hogy a 2013/14-es tanévben támogassa a 6. évfolyamos tanulók úszásoktatásának finanszírozását. Ennek költsége a teljes tanévre, 15 főre tervezve 216 ezer forint. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke megkérdezte, hogy a tervezésnél figyelembe vették-e az ünnep,- és munkaszüneti napokat. Horváthné Gacsályi Marianna megbízott iskolaigazgató elmondta, hogy a fizetés megbízási szerződés alapján, havi rendszerességgel, teljesítésigazolás alapján történik, tehát az indokolatlan kifizetés kizárt. Ismertette továbbá az iskola vezetésének elképzeléseit az úszásoktatás biztosításának technikai lebonyolításáról. Dr. Szmodis Jenő jegyző összefoglalásul elmondta, hogy az Önkormányzat szerződik a Budaörsi Kistérségi Sportegyesülettel az úszásoktatás biztosítására, a szakmai teljesítést pedig az iskola igazgatója végzi. Herceghalom Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. (IX.24.) sz. határozata: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi általános iskola 6. osztályos tanulóinak úszásoktatási költségeit a 2013/2014. tanévben támogatja. Az úszásoktatás költségeinek támogatására a évi tartalékkeret terhére bruttó ,- Ft, a évi költségvetésében bruttó ,- Ft keretösszeget biztosít. Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására. Határidő: azonnal. Horváthné Gacsályi Marianna mb.iskolaigazgató. B.) Tanulmányi versenyek nevezési díjának és útiköltségének finanszírozása Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke az ülés előtt kiosztott, a tehetséggondozás támogatására tervezett költségvetés kapcsán elmondta, hogy elégedett a tervezett összeg csökkenésének mértékével. Horváthné Gacsályi Marianna megbízott iskolaigazgató elmondta, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ csak az ingyenesen meghirdetett versenyeket preferálja, ezért kéri az intézmény az Önkormányzat segítségét abban, hogy a tehetséges gyerekek indulhassanak azokon a tanulmányi versenyeken is, ahol nevezési díjat kell fizetni. Az útiköltség finanszírozásával kapcsolatban elmondta, hogy az egyéni versenyzők utazási költségeit általában a szülők megfizették, azonban ha a szülő nem tudja vállalni az útiköltséget, még mindig kérhetnek 5

6 támogatást a Herceghalom Gyermekeiért Alapítványtól. Csoportos utaztatás esetén az Önkormányzat szerződne a vállalkozóval. Dr. Szmodis Jenő jegyző megkérte a megbízott igazgató asszonyt, hogy közreműködjön annak lebonyolításában, hogy a nevezési díj befizetéséről szóló számlák kiállítása az Önkormányzat nevére és címére történjen. Herceghalom Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2013. (IX.24.) sz. határozata: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi általános iskola tanulóinak tehetséggondozását a 2013/2014. tanévben támogatja. A térítéses versenyek nevezési díjának és utazási költségeinek támogatására a évi tartalékkeret terhére ,- Ft, keretösszeget biztosít. Határidő: azonnal. Horváthné Gacsályi Marianna mb.iskolaigazgató. C.) Iskolatej program támogatása Horváthné Gacsályi Marianna megbízott iskolaigazgató elmondta, hogy az iskola vezetése szeretné, ha az intézmény a 2013/2014-es tanévben is részt vehetne az iskolatej programban. A 2013/2014. tanévben az iskolatej programhoz új belépő csak abban az esetben csatlakozhat, ha a szállításra 100%-os támogatási mérték vonatkozik és a szállító vállalja a teljes előfinanszírozást. Sajnos iskolánk nem csatlakozhat az állami finanszírozású programhoz, mivel Herceghalom a 20%- os támogatottságú települések közé tartozik. Herceghalom Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2013. (IX.24.) sz. határozata Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi általános iskolások iskolatejhez jutás költségeit a október december 31. időszakra támogatja. Az iskolatej költségeinek támogatására a évi tartalékkeret terhére ,- Ft, keretösszeget biztosít. Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a Bicskei Mezőgazdasági Zrt-vel a Vállalkozási Szerződés aláírására. Határidő: azonnal. Felelős:Erdősi László polgármester Horváthné Gacsályi Marianna mb.iskolaigazgató. 6

7 5.) Az iskola játszóudvarának bővítése Erdősi László polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület előző ülésén elvben támogatta az Általános Iskola játszóudvarának bővítését. A beküldött árajánlatokban szereplő kültéri játékok minimális helyigénye a legkisebb játék esetén is több mint 30 m². Az iskola udvarán erre a célra megközelítőleg csupán 20 m² áll rendelkezésre. Bármilyen, az ajánlatokban szereplő játék telepítése a meglevő eszközök elbontását tenné szükségessé, ezért nem javasolja a bővítés ilyen módon történő megvalósítását. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke megkérdezte, hogy az időjárási körülmények mikor lesznek megfelelőek az élősövény telepítésre. Erdősi László polgármester: október végén. Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013.( IX.24.)számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános iskola játszóudvarának - a benyújtott árajánlatokban szereplő eszközökkel történő bővítését nem támogatja, arra tekintettel, hogy az árajánlatokban szereplő kültéri játékok minimális helyigénye több mint 30 m², ugyanakkor az iskola udvarán erre a célra megközelítőleg 20 m² áll rendelkezésre.. 6.) A Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Pénzes László, a Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviseletében ismertette az egyesület gépjárművásárlásra vonatkozó terveit, ehhez kérve az önkormányzat segítségét. Elmondta, hogy a helyi polgárőrök által használt gépjármű ez év decemberéig rendelkezik érvényes műszaki engedéllyel, de műszaki állapota miatt nincs esély az engedély meghosszabbítására. Ezért egy használt, de jobb állapotú gépjárművet szeretnének vásárolni kb. 700 ezer forint értékben. Erdősi László polgármester elmondta, hogy támogatja a kérést. Javasolja, hogy a tervezett kiadás a évi költségvetési koncepcióba, illetve a évi költségvetésbe kerüljön betervezésre, ebben az esetben nem lenne szükség az idei költségvetés módosítására, ugyanakkor már akár január első napjaiban meg lehetne vásárolni a gépkocsit. Hunya Krisztina képviselő javasolta, hogy keressék meg az Abacus Hotel vezetését is azzal a kéréssel, hogy esetlegesen ők is járuljanak hozzá a gépkocsi vásárláshoz, hiszen a szállodának is érdeke a vendégek vagyonbiztonsága. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke megkérdezte, hogy meddig tart a most használt gépkocsi műszaki érvényességi ideje. Pénzes László: december közepéig. 7

8 Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke javasolta, hogy meghatározott összegről ne szavazzon a bizottság, a Képviselő-testület tárgyalja tovább a kérelmet. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke aggályosnak tartja a kérelemben megfogalmazott azon javaslatot, mely szerint az Önkormányzat vásárolja meg a járművet és a Polgárőrség legyen annak az üzembentartója. Pénzes László több lehetséges konstrukciót is vázolt a gépjármű megvásárlására. Csizmadia Zsuzsanna alpolgármester egyetért a gépjármű vásárlás támogatásával, de csupán azt a megoldást tartja elfogadhatónak, hogy az Önkormányzat támogatás címén járuljon hozzá a jármű beszerzéséhez. Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy a támogatási szerződés keretében történő gépjárműbeszerzést tartja a legjobb konstrukciónak, melynek keretében szabályozni lehet a támogatás és a használat feltételeit. Erdősi László polgármester javasolta, hogy a támogatási szerződés részletei a testületi ülésig kerüljenek kidolgozásra..../2013.(ix.24.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elvben támogatja a Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület gépjármű vásárlásra irányuló kérelmét. Az Önkormányzat a Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel a későbbiekben támogatási szerződést köt, melynek ellentételezéseként a Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület vállalja, hogy a megvásárolt gépjármű. évig kizárólagosan a polgárőrség feladatainak ellátását szolgálja. A gépjármű vásárlás címén nyújtott támogatási összeg a évi költségvetés terhére kerül kifizetésre. Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: folyamatos. Pénzes László távozott. 7.) A Humán és Környezetvédelmi Bizottság, a Polgármester és a Jegyző tájékoztatója a szociális segélyezésről és juttatásokról Erdősi László polgármester elmondta, hogy a Humán és Környezetvédelmi Bizottság, a Polgármester és a Jegyző szociális segélyezésről és juttatásokról szóló tájékoztatóját a Humán és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta és egyhangúlag javasolta a beszámolók tudomásul vételét. Hozzátette, hogy a költségvetési beszámló kapcsán már elhangzott, hogy szükségessé válik a szociális segélykeret összegének felemelése. 8

9 Hozzászólás nem lévén Erdei László bizottsági elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkul az alábbi határozati javaslatot terjeszti tudomásul vételre a Képviselő-testület elé: /2013. (IX.24.) sz. határozata: Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán és Környezetvédelmi Bizottság, a Polgármester és a Jegyző tájékoztatását a szociális segélyezésről és juttatásokról tudomásul veszi. Határidő: azonnal. Dr. Szmodis Jenő jegyző Makay István HKB elnök. 8.) Liget utcai játszótér felújítása Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke a napirend kapcsán elmondta, hogy a Liget utcai játszótér munkálataira három árajánlatot kértünk be, melyek közül az IPS- Gyermekszem Kft. bruttó ,- Ft-os árajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek. A Carinapark Kft. ajánlata bruttó ,- Ft, a Fair Play Trade Kft. ajánlata bruttó ,- Ft. Tekintettel arra, az elhenygzottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Erdei László bizottsági elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szvazat és tartózkodás nélkul az alábbi határozati javaslatot terjeszti tudomásul vételre a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.( IX.24.) számú határozata:. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, a Liget utcai játszótér hinta alatti burkolatának cseréjével IPS-Gyermekszem Kft-t. (2083 Solymár, Fecske u. 18. sz.) bízza meg, bruttó ,- Ft értékben, mely összeg a évi általános tartalékkeret terhére kerül kifizetésre. Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.. Határidő: folyamatos. Hunya Krisztina képviselő kérte Erdősi László polgármestert, az az elbontott gumiburkolatot ne vigye el a munkálatokat végző cég, hanem kaphassák meg a helyi lakosok saját használatra. 9.) Az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló új rendelet elfogadása. Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy jelenleg is van az Önkormányzatnak hatályos vagyonrendelete. A Pest Megyei Kormányhivatallal történt egyeztetés és a környékbeli önkormányzatok vagyonrendeleteinek tanulmányozása után elkészítettük saját, új rendelettervezetünket az azóta történt jogszabályi változások figyelembe vételével. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke megkérdezte, hogy miért kerültek a rendelettervezetbe vagyonkezelővel kapcsolatos rendelkezések, van-e szándék arra, hogy 9

10 bizonyos feladatokat az Önkormányzat vagyonkezelő útján lásson el. Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy előállhat olyan helyzet, hogy bizonyos önkormányzati feladatok ellátásához vagyonkezelő megbízása válhat szükségessé, ilyen esetekre számolva emeltük be a tervezetbe a vagyonkezelőre vonatkozó részeket. Amíg ilyen megbízásra nem kerül sor, addig a rendeletre ezen részei nem hatályosulnak. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke javasolta, hogy a 22. -ban szereplő értékhatár 10 millió forintos értékhatár csökkenjen. A bizottság tagjai javaslatokat tettek az értékhatár csökkentésére vonatkozóan, végül a bizottság a rendelet tervezet 22. -át 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen javasolta módosítani: 1,5 millió forint forgalmi értékhatár feletti vagyontárgy tulajdonosi jognyilatkozatát a képviselőtestület teszi meg. az alábbi rendelet tervezetet terjeszti a Képviselő-testület elé: /2013.(IX.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól - a javasolt módosítások átvezetése után a melléklettel megegyezően - 10.) A felsőfokú oktatási intézményben tanuló herceghalomi fiatalok részére nyújtandó ösztöndíj alapításáról szóló 4/2009.(II.10.) számú rendeletének módosításáról Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy a szeptember 3-án megtartott képviselő-testületi ülésen elhangzott az a képviselői felvetés, miszerint azok a fiatalok, akik pótfelvételin nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, nem tudnak augusztus 15. napjáig ösztöndíj pályázatot benyújtani, tekintettel arra, hogy a felvételről szóló értesítést nem kapják meg a benyújtási határidőig. Azért, hogy a pótfelvételin felvételt nyertek is pályázhassanak ösztöndíjra szükségessé vált a méltányossági jogkör rendeletben történő biztosítása. az alábbi rendelet tervezetet terjeszti a Képviselő-testület elé: /2013. (X.01.) rendelete a felsőfokú oktatási intézményben tanuló herceghalomi fiatalok részére nyújtandó ösztöndíj alapításáról szóló 4/2009. (II.10.) sz. rendeletének módosításáról a mellékelt szöveggel megegyezően - 11.) Felsőoktatási ösztöndíj pályázatok megvitatása Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, hogy a felsőfokú oktatási intézményben tanuló herceghalmi fiatalok részére nyújtandó ösztöndíj alapításáról szóló rendelet módosítása teszi lehetővé, hogy Bereczky Dorottya és Kulcsár Szilvia - a rendeletben biztosított méltányosság gyakorlásával - pályázatot nyújtson be a 2013/14-es tanévre. A Humán és 10

11 Környezetvédelmi Bizottság a pályázók részére ezer forint/ hó összegű ösztöndíj biztosításra tett javaslatot. az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé. /2013.(IX.24.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bereczki Dorottya felsőoktatási ösztöndíj pályázatát a rendelet méltányosság gyakorlására vonatkozó kiegészítése esetére - elfogadja, részére szeptember 1. napjától a 2013/2014. tanévre havonként ,- forint ösztöndíjat nyújt a községben végzett munkájáért. Kulcsár Szilvia felsőoktatási ösztöndíj pályázatát - a rendelet méltányosság gyakorlására vonatkozó kiegészítése esetére - elfogadja, részére szeptember 1. napjától a 2013/2014. tanévre havonként ,- forint ösztöndíjat nyújt a községben végzett munkájáért. Felkéri Dr. Szmodis Jenő jegyzőt, hogy az ösztöndíj folyósításáról szóló szerződést a támogatást elnyert fiatalokkal a rendelet-módosítást követően azonnal készítse el. A pályázók munkáját a Képviselő-testület januárjában ellenőrzi. A szerződés elkészítéséért: Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: 2013/2014. tanévben folyamatosan. 12.) Egyebek A.) Pótkeret igénylés a Jókai utca felújításához Pál Gábor műszaki előadó elmondta, hogy az Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft, a Jókai utca felújításának kivitelezője jelezte, hogy az építkezés során a költségvetésben tervezett 326 fm süllyesztett szegély helyett 426 fm süllyesztett szegély beépítése vált szükségessé. Mint az később kiderült, a tervező hibázott a szükséges anyagköltség meghatározásánál. Tekintettel arra, hogy a plusz 100 fm ténylegesen beépítésre került az Önkormányzat további ,- Ft-ot köteles a beruházó részére megfizetni. Dr. Szmodis Jenő jegyző hangsúlyozta, hogy a tervező hibázott a szükséges anyagmennyiség meghatározásánál, az Önkormányzat pedig ezen téves számok alapján írta ki a közbeszerzési pályázatot és valamennyi pályázó ezen téves számok alapján adott ajánlatot. Tekintettel arra, hogy, a 100 fm szegélykő ténylegesen beépítésre került, amennyiben az Önkormányzat nem fizetné meg ezeket a költségeket, jogalap nélkül gazdagodás címén keresetet indíthatna ellen a kivitelező. Hunya Krisztina képviselő megkérdezte, hogy ezekből a költségekből mit tud az Önkormányzat a tervezővel szemben érvényesíteni. Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy a téves számolás miatt nem éri kár az Önkormányzatot, tekintettel arra, hogy a tervező kisebb anyagmennyiséggel számolt, mint a tényleges igény, ezért csak a ténylegesen beépített anyag ellenértékét kell a kivitelezőnek megfizetni. Ugyanakkor ezzel az extra költséggel is a kiválasztott kivitelező árajánlata a legkedvezőbb. 11

12 .../2013.(IX.24.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Jókai utca felújítására az Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft.-vel (8000. Székesfehérvár, Sóstói u. 7. sz) kötött vállalkozási szerződés vállalkozói díjának bruttó ,- Ft-al történő megemeléséhez, mely összeg a évi költségvetés terhére kerül kifizetésre. Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Határidő: szerződés szerint. B.) Hulladékszállítási közszolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy a törvény lehetőséget biztosított arra, hogy december 31-ig az AVE Zrt.-vel, illetve jogutódjával a Vértes és Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésünket meghosszabbítsuk. Az eljárás két lépcsőben kerül lebonyolításra, először az új szolgáltató kiválasztására közbeszerzési pályázatot kell kiírnunk. Korábbi gyakorlatunknak megfelelően közbeszerzési eljárások lebonyolításával foglalkozó társaságot bízunk meg a pályázat kiírásával és lebonyolításával. A legkedvezőbb ajánlatot benyújtó társaságot pedig megbízzuk a közbeszerzési eljárás lebonyolításával. Végül a szolgáltató kiválasztása kerül majd a testélet elé..../2013.(ix.24.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Erdősi László polgármester, hogy legalább 3 árajánlatot kérjen be a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására, egyidejűleg felhatalmazza arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó társasággal szerződjön. A Képviselő-testület egyidejűleg határoz a közbeszerzési eljárás kiírásáról is., Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: folyamatos. Erdősi László polgármester elmondta, hogy a hulladékgazdálkodással összefüggésben a Képviselőtesületnek következő testületi ülésen el kell majd fogadnia a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. C.) KEK hangosításának megrendelése Izsák Irén képviselő elmondta, hogy érdekeltségnövelő pályázaton az Önkormányzat 679 ezer forintot nyert hangosító berendezés beszerzésére, amelyhez az Önkormányzat idei költségvetésében 1,5 millió forint önrészt rendelt. Az árajánlatokban szereplő berendezések és azok technikai adatai 12

13 mindhárom ajánlatban közel azonosak, azonban az ajánlattevők azonban nem minden eszköz esetében tudják ugyanazokat az eszközöket biztosítani. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke a legolcsóbb árajánlatot benyújtó Nagy Tibor egyéni vállalkozó ajánlatát javasolta elfogadásra. Nemesné Zöld Magdolna külső bizottsági tag elmondta, hogy a legolcsóbb ajánlatban szereplő egyes eszközök rosszabb minőségűek is a másik két ajánlatban szereplőknél. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke javasolta, hogy kérdezze meg a bizottság a jelenlevő Szabó Györgyöt az ajánlatok tekintetében. Csizmadia Zsuzsanna alpolgármester kifogásolta, hogy egyes eszközöknél nem jelölik meg a termék gyártóját. Kérte, hogy amennyiben mód van rá, a testületi ülés napjáig pótolják ezeket a hiányosságokat. Szabó György elmondta, hogy az eszközök kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy milyen célra kívánják használni a hangosító berendezést. Ígéretet tett arra, hogy a testületi ülésre elemzi a benyújtott 3 árajánlatot. Dr. Szmodis Jenő javasolta, hogy a bizottság elviekben támogassa a hangosító berendezés beszerzését a költségvetésben meghatározott feltételeknek megfelelően. További tisztázandó kérdések az előleg mértének tisztázása és a garanciavállalás kérdése. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének javaslatára a bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül felkérte Izsák Irén képviselőt és Szabó Györgyöt, hogy a Képviselő-testület üléséig pontosítsák a beszerzés feltételeit. Erdei László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és 19 óra 25 perckor a nyilvános ülést bezárta. Kmf. Erdei László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 13

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el: Jegyzőkönyv amely készült 2012. augusztus 30. napján 16 órakor Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Községháza hivatalos helyiségében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására: J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2014. április 22. napján Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Humán és Környezetvédelmi Bizottságának a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében nyilvánosan

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11. napján 15 óra 02 perckor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 3. napján 15 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyilvános ülésén. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2) A 2014. évi Költségvetés előzetesen prognosztizált bevételei és kiadásai Előadó: Erdősi László polgármester

Jegyzőkönyv. 2) A 2014. évi Költségvetés előzetesen prognosztizált bevételei és kiadásai Előadó: Erdősi László polgármester Jegyzőkönyv amely készült Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 28-án 18 órakor a Kulturális Egyházi Központban megtartott közmeghallgatással egybekötött falugyűlésén. Jelen

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Előterjesztés Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 17-én tartandó ülésére

Előterjesztés Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 17-én tartandó ülésére Előterjesztés Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 17-én tartandó ülésére Tárgy: Óvodai 6. csoport beindításának lehetősége Tisztelt

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP Herceghalomi Hírmondó XV. évfolyam 3. szám INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2013. MÁRCIUS Márciusi Ifjak Tájékoztató testületi ülésről 3 6. oldal Suli hírek 7. oldal Sport hírek 8. oldal Civil hírek, rendezvények

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

Hírmondó XVIII. évfolyam 2. szám INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2016. február

Hírmondó XVIII. évfolyam 2. szám INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2016. február Herceghalomi Hírmondó XVIII. évfolyam 2. szám INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2016. február a tartalomból A testületi ülésről 2 3. oldal A költségvetésről 5. oldal Riport Bereczki Csabával 7. oldal Hallásvizsgálat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Az ülés megnyitásakor jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK 2015. JANUÁR 20-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK N A P I R E N D

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK 2015. JANUÁR 20-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK N A P I R E N D TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK 2015. JANUÁR 20-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK a.) jegyzőkönyve b.) napirendje c.) határozatai: 1-10. N A P I R E N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. január 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. július 31. 15.30 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu Szám: 2-12/2012. J

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Méhkerék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Meghívott: Tát Margit polgármester Netye Bertold alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1. napján 14.00 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1. napján 14.00 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1. napján 14.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 135/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013.(III.12.)számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013.(III.12.)számú határozata: KIVONAT amely készült 2013. március 12. napján megtartott nyilvános és zárt ülésének jegyzőkönyve alapján: 36/2013.(III.12.)számú határozata: a Herceghalom 220/14 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 21/2008. (XI. 3.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 21/2008. (XI. 3.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. november 3-án 16 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Császár József Sándor alpolgármester, Bakné Répási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 30-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2014. július 31-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2014. július 31-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2014. július 31-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 109/2014.(07. 24.)-tól 117/2014.(07. 24.)-ig Hozott rendelet: 10/2014.(08.04.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Hírmondó XVII. évfolyam 2. szám INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2015. FEBRUár

Hírmondó XVII. évfolyam 2. szám INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2015. FEBRUár Herceghalomi Hírmondó XVII. évfolyam 2. szám INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2015. FEBRUár a tartalomból Tájékoztató a falugyűlésről 2. oldal Tájékoztató a februári testületi ülésről 5. oldal A szelektív

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 207 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. május 29. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Bodnár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkatervének elkészítésénél az alábbi szempontok élveznek prioritást: 1.

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 23/2013.(V.29.) A község háziorvosi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP Herceghalomi Hírmondó XV. évfolyam 8. szám INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2013. szeptember ELKÉSZÜLT A MEHRSTETTEN PARK Tájékoztató testületi ülésről 2 4. oldal Herceghalom díszpolgára cím 5. oldal Beszélgetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

24/2009. számú 2009. november 13.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

24/2009. számú 2009. november 13.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 10081-2/2009. 24/2009. számú 2009. november 13.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 229-233/2009. (XI.13.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 346 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 4. napján 8 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-141/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 17. napján 17 órától megtartott rendkívüli üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 17. napján 17 órától megtartott rendkívüli üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 17. napján 17 órától megtartott rendkívüli üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv vezetéséről Bakos Tóth Ildikó jegyzői titkárságvezető gondoskodott.

Jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv vezetéséről Bakos Tóth Ildikó jegyzői titkárságvezető gondoskodott. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-24/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Hírmondó XVII. évfolyam 11. szám INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2015. november

Hírmondó XVII. évfolyam 11. szám INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2015. november Herceghalomi Hírmondó XVII. évfolyam 11. szám INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2015. november A barcelónai fitness európabajnokságon második helyezést elért herceghalmi lányok a tartalomból Barcelónai fitness

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 200-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 31-én 16 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 362/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Barna Károly Gyömbér László Juhász

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Fodorné Szabó Erika képviselő Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Fodorné Szabó Erika képviselő Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. január 31-én a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. szeptember hó 30. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben