I-1/3-15/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I-1/3-15/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 I-1/3-15/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában augusztus 19-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap Tibor Balogh Csilla Szűcsné Horváth Margit Feke László Szarka Andrea Dr. Ágoston Sándor Kondacs György Kiss Gábor Kanó József Nagy Antal Meghívottak: Mochnács Pál Hermeczi Erika polgármester jegyző gazdálkodási irodavezető műszaki irodavezető igazgatási irodavezető bizottság tagja bizottság tagja bizottság tagja bizottság tagja bizottsági kültag Békés Mérnök Kft. ügyvezetője jegyzőkönyvvezető Kanó József Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, a Polgármestert, a Jegyzőnőt, Mochnács Pál Urat, a Békés Mérnök Kft. ügyvezetőjét, Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetőt, Feke László műszaki irodavezetőt és Szarka Andrea igazgatási irodavezetőt, továbbá a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagjait. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Földi Imre bizottsági elnök más irányú elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az ülésen, ezért megkérte a mai bizottsági ülés levezetésére. A levezető elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a bizottság tagjainak több mint a fele megjelent az ülésen. A bizottság jelenlévő tagjainak száma 5 fő. Távolmaradt Földi Imre bizottság elnöke, Kiss Károly bizottsági tag, valamint Kovács Mária bizottsági kültag. Ismerteti a napirendi pontokat, melyek a következők: 1. Az érték benned van! A versenyképesség feltételeinek javítása az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében. című DAOP-4.2.1/2F jelű projekt kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálására, kivitelező kiválasztására javaslattétel. Előadók: Mochnács Pál a Békés Mérnök Kft. ügyvezetője és Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, közbeszerzési szakértő Feke László műszaki irodavezető 1

2 2. Dévaványa város közúthálózatának fejlesztése című DAOP-3.1.1/B jelű pályázat kivitelezésének megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás elindítására, az ajánlattételi felhívás elfogadására vonatkozó javaslattétel. Előadók: Mochnács Pál a Békés Mérnök Kft. ügyvezetője és Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, közbeszerzési szakértő Feke László műszaki irodavezető 3. Bejelentések. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek további önálló napirend megtárgyalására javaslata? Megállapítja, hogy önálló napirendi pont megtárgyalására javaslat nem hangzik el. Kéri a bizottság tagjait szavazásra, egyetértenek-e az ismertetett napirendi pontok megtárgyalásával? Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: H a t á r o z a t 218/2009. (VIII. 19.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottsága a augusztus 19- én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Az érték benned van! A versenyképesség feltételeinek javítása az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében. című DAOP-4.2.1/2F jelű projekt kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálására, kivitelező kiválasztására javaslattétel. Előadók: Mochnács Pál a Békés Mérnök Kft. ügyvezetője és Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, közbeszerzési szakértő Feke László műszaki irodavezető 2. Dévaványa város közúthálózatának fejlesztése című DAOP-3.1.1/B jelű pályázat kivitelezésének megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás elindítására, az ajánlattételi felhívás elfogadására vonatkozó javaslattétel. Előadók: Mochnács Pál a Békés Mérnök Kft. ügyvezetője és Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, közbeszerzési szakértő Feke László műszaki irodavezető 3. Bejelentések. 2

3 1. napirend: Az érték benned van! A versenyképesség feltételeinek javítása az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében. című DAOP-4.2.1/2F jelű projekt kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálására, kivitelező kiválasztására javaslattétel. elnök: Az első napirend Az érték benned van! A versenyképesség feltételeinek javítása az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében. című DAOP-4.2.1/2F jelű projekt kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálására, kivitelező kiválasztására javaslattétel. Megkéri Mochnács Pál Urat, a Békés Mérnök Kft. ügyvezetőjét a beérkezett ajánlatok és a megállapítások ismertetésére. Mochnács Pál Békés Mérnök Kft. ügyvezetője: Köszönti a bizottsági ülésen jelenlévőket. Tájékoztat arról, hogy a mai napon az iskola-felújítás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás második fordulójában a beérkezett ajánlatok értékelésére kerül sor. Az első fordulóban a beérkezett ajánlatok egy része érvénytelen volt, illetve magasabb volt az ajánlati ár, mint a rendelkezésre álló pénzösszeg, ezért olyan döntés született, hogy érvénytelennek nyilvánítják az eljárást. Ezt követően módosításokra került sor az ajánlattételi felhívásban, amely meghirdetésre került a Közbeszerzési Értesítőben. Az újabb eljárásra az előző fordulóban 4 ajánlatot tevő közül 3-an adtak be ajánlatot, illetve egy új ajánlattevő, a BÁÉV Építőipari Zrt. nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlatokat augusztus 10-ig kellett benyújtani, a bontáskor a leglényegesebb elemei az ajánlatoknak ismertetésre kerültek, de előrevetítették, hogy lesz hiánypótlás. Az ajánlatok feldolgozására a Kbt. előírásai szerint került sor. A Kbt. időközben módosításra került, új eleme, hogy az eljárás során hiánypótlást kell legalább egy alkalommal biztosítani. A jelenlegi eljárás során egy alkalommal került sor a hiánypótlásra és megállapították azokat a hiányokat, amelyeket meg kellett kérdezniük az ajánlattevőktől. A bontási jegyzőkönyvet és a hiánypótlási felhívást is megküldte a műszaki iroda a bizottsági tagok részére tájékoztatás céljából. A szakmai értékelésben összegzésre kerültek a hiánypótlás szempontjai és leírták azokat a problémákat, amelyek teljesítésre kerültek, illetve nem kerültek teljesítésre. A szakmai értékelés zárásaként a győztes ajánlattevőre tettek ajánlatot, az egyetlen érvényes ajánlattevőre a STRABAG-MML Kft-re. Elmondja az ügyvezető, hogy a közbeszerzési törvény módosítása kapcsán a hiánypótlás intézményrendszere arra biztosít lehetőséget, hogy adjanak be ajánlatot, és az ajánlatkérő mondja meg, hogyan kell kiegészíteni az ajánlatot. A közbeszerzési eljárás során arra kötelezik az ajánlatkérőket, hogy a Kbt. rendelkezése alapján ellenőrizzék is le az adatokat. Amennyiben bebizonyosodik, hogy hibás adatokat nyújtottak be, komoly szankcióra számíthatnak. Ismerteti az ügyvezető, milyen jellegű hibák voltak a benyújtott ajánlatokban. Az egyik legtipikusabb hiba a késedelmi kötbér értelmezése. Ez nagyon fontos értékelési szempont, ugyanis a hiánypótlás során nem lehet megváltoztatni a kötbér mértékét. Az útmutató is tartalmazta a késedelmi kötbér értékére vonatkozó előírásokat: A késedelmi kötbér összege Ft/napban vállalt értéke nem lehet kevesebb, mint a szerződés nettó összeg 0,50%-a, és nem lehet több mint, a szerződéses összeg nettó 1,00%-a, melyet a kerekítés szabályának megfelelően ezer Ft-ban kell megadni. Az újabb eljárásban ismételten megkövetelték, mutassa be az intézmény, hogy az iskola működésének zavartalanságát hogyan akarják megoldani. Volt olyan ajánlattevő, aki azt írta le, amit az útmutató tartalmazott, vagy felsorolta mit kell készítenie, amely nem elég, mert pontosan fel kellene sorolnia, a valóságban hogyan oldja meg a zavartalan működést. 3

4 Az általános értékelésen túl fontos, hogy olyan szempontok is kiírásra kerültek, amelyeket célszerűnek tartottak belevenni. Továbbra is ragaszkodni kell a cégszerű aláíráshoz, és még mindig volt ajánlattevő, aki nem tudta hogyan kell cégszerűen aláírni az ajánlatot, pedig többször vettek részt közbeszerzési eljárásban. Banki nyilatkozatok tekintetében is voltak gondok, pedig a felhívásban pontosan megadták azt milyen tartalommal kell kiállítani. A legnagyobb probléma az 5. sz. mellékletben foglaltak biztosításával volt, amelyek a Kbt. 71. (1) bekezdés a) és b) pontjával összefüggésben merültek fel. Az ajánlatban kérték, hogy jelöljék meg a munkák tekintetében, mit tudnak önmaguk megoldani, melyek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat. Ez gyakorlatilag könnyen ellenőrizhető, hiszen a statisztikai létszámot be kell csatolnia, melyből látható van-e megfelelő létszámban szakembere. Megkövetelik a felelős műszaki vezetőket is, az előírások szerint 4 felelős műszaki vezető önéletrajzát, képzettségét, jogosultság igazolását stb. kell csatolni. Akik nem rendelkeznek felelős műszaki vezetővel, más szervezettől kérnek fel szakembereket. Ez is 10 % alatti alvállalkozónak minősül, és nem jelezte minden ajánlattevő. Ugyanakkor be lett kérve a szakmai önéletrajza a műszaki vezetőnek, amely tartalmazza hol dolgozik az illető, így könnyen ellenőrizhető. A közreműködő szakembereknek arról is nyilatkozniuk kell, hogy máshová nem ígérkeznek el. A rendelkezésre állási nyilatkozatot nem követelték meg, de szükséges, hogy megfelelő végzettségű felelős műszaki vezető szakemberek legyenek. A Békés Mérnök Kft. ügyvezetője elmondja, hogy általánosságban ezek voltak a hibák, az egyes ajánlatok tekintetében pedig a szakmai értékelés tartalmazza a hiányosságokat, illetve megállapításokat, melyeket részletesen ismertet. A Vektor Kft. nem tartotta be az Útmutató késedelmi kötbér értékére vonatkozó előírását, nevezetesen a késedelmi kötbér összegének felső határa a szerződés nettó összegének 1%- ában lett meghatározva, és amelynek értékét a kerekítés szabályainak figyelembevételével ezer Ft-ra kerekítetten kellett megadni. Az Ajánlattevő ennek értékét Ft/napban állapította meg, amely magasabb összeg, mint a szerződés 1%-a. A javítást hiánypótlás keretében nem lehet elvégezni, figyelembe véve, a Kbt (6) bekezdésében előírtakat. A BÁÉV Építőipari Zrt. a hiánypótlást teljesítette, de sajnos a késedelmi kötbér értékére vonatkozó előírást nem teljesítette. Az Ajánlattevő a késedelmi kötbér értékét Ft/napban állapította meg, amely magasabb összeg, mint a szerződés 1%-a. Károlyi és Társa Kft. sem tartotta be az Útmutató késedelmi kötbér mértékére vonatkozó előírásait, nevezetesen a késedelmi kötbér összegének felső határa a szerződés nettó összegének 1%-ban lett meghatározva, és amelynek értékét a kerekítés szabályainak figyelembe vételével ezer Ft-ra kerekítve kellett volna megadni. Az Ajánlattevő ennek értékét Ft/napban állapította meg, amely magasabb, mint a szerződéses összeg 1%-a. A másik gond, hogy bekérték az éves statisztikai létszámot. Az előző közbeszerzési eljárás során a Swietelsky Építő Kft. indult volna alvállalkozóként, és egyes munkákat, többek között épületgépészeti, központi fűtésszerelés, víz- és csatornaszerelés, vele készítette volna el. Jelenleg egyedül nyújtja be az ajánlatát a Kft., az ütemtervben sem jelölte meg, hogy alvállalkozót igénybe venne. A hiánypótlásban kérték, hogy a statisztikai létszámot hozza összhangba a munkaütemtervvel. A hiánypótlást követően is csak megjelölte azokat a rovatokat, ahol alvállalkozót vesz igénybe. Nem kerültek megjelölésre az ajánlattevő részéről a nem saját állományú műszaki vezetők. A szakipari munkák, amelyek az építőmesteri munkán kívüliek, azok mind alvállalkozóval kerülnének elvégeztetésre. 4

5 Ezek a munkák a szerződéses összeg 18 %-át meghaladják, ezért meg kellett volna jelölni 10 % feletti alvállalkozó igénybevételét. Ez viszont nem történt meg. Továbbá a szervezési kérdések sem kerültek kifejtésre, és a számlázások időpontjának naptári nap szerinti meghatározása sem történt meg. A STRABAG MML Kft. ajánlata a hiánypótlás teljesítése után az egyetlen érvényes ajánlat. Az ügyvezető elmondja, hogy ez a közbeszerzési eljárás sem hozta meg a várt eredményt, hiszen csökkentették a rendelkezésre álló forrás összegét, illetve július 1-től az ÁFA összege is 5%-kal kerül többe. A szakmai értékelést a közbeszerzési törvény szerint elkészítették, a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottságnak, illetve a testületnek kell döntenie arról, elfogadják-e az érvényes ajánlatot vagy ismételt közbeszerzési eljárást folytatnak le, természetesen erre is lehetőség van. Július 1-től lehetőséget biztosít a törvény arra, hogy a második forduló után tárgyalásos eljárást folytassanak le, ahol a 4 ajánlattevőt lehet meghívni. Ugyanazokat a feltételek kell megadni, mint a jelenlegi eljárás során. Az ajánlati ár tekintetében nem tudja, hogy a Vektor Kft. miért tett most alacsonyabb árajánlatot, mint az előző eljárás során. A tervező jól kalkulálta az összeget. A második fordulóban a BÁÉV Zrt., miután nem tették közzé a keretösszeget, kb. azt az összeget adta, amelyből a beruházást el lehet végezni. Ennyiben kívánta tájékoztatni a pénzügyi bizottság tagjait. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja: Kéri a jelenlévőket hozzászólásra az ajánlatok értékelésével kapcsolatban. Pap Tibor polgármester: Elmondja, hogy a rendelkezésre álló forrást a támogatási szerződésben rögzítetve 234,5 millió forintban határozták meg. Megnézték a műszaki irodavezetővel és a közbeszerzést lebonyolító Kft. ügyvezetőjével, melyek azok az elemek, ahol esetleg csökkenteni lehet az építési beruházás összegén. Mivel már elkészült a tervezés, kiválasztásra került a projekt menedzsmentet biztosító cég, a MAPI-val szerződést kötöttek meghatározott összeggel, stb. Nincs más lehetőség, mint önerőt növelni, a 13 millió forint helyett több mint 40 millió forintot kell biztosítani, amennyiben elfogadják az érvényes ajánlatot a jelenlegi közbeszerzési eljárás során. Úgy ítéli meg, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerülnek anyagi vonatkozásban, ha elfogadják a STRABAG-MML Kft. ajánlatát. (Említést tesz arról is a polgármester, hogy a STRABAG megtámadta egy korábbi esetben a döntésüket a Közbeszerzési Döntőbizottságnál.) Fenntartásai vannak továbbá a Polgármesternek a munka elvégzését illetően, ugyanis a 10 % feletti munkavégzésre alvállalkozó az ajánlattevő esetében nem került megjelölésre, ugyanakkor nincs a térségben működő magasépítő-ipari tevékenységet végző szervezete. Valószínűsíti, hogy több 10 % alatti munkát végző alvállalkozóval kívánja a munkát elvégeztetni. Elismeri, hogy szakmailag korrekt értékelést adott a Békés Mérnök Kft., és a kötbér ajánlat miatt nem lehet más ajánlattevőt nyertesnek hirdetni, csak a STRABAG-MML Kft-t, de fenntartásai vannak a szakember-ellátást illetően. Ezért el kellene gondolkodni azon, veszítsenek-e el néhány hónapot és tárgyalásos eljárást hirdessenek-e meg. A gazdálkodási irodavezetővel utána néztek az önkormányzat fejlesztési költségei alakulásának, és megállapítható, hogy nincs már saját erő keret, vannak még bent pályázatok, pl. a gépbeszerzési pályázat, ahol szükség lesz még saját erő részre. 5

6 Elmondja továbbá, hogy az ÁMK igazgatónője szeretné, ha minél hamarabb indulna a felújítási munka az iskolaépületben. Ugyanakkor személy szerint inkább a tárgyalásos eljárást tartaná jobbnak. elnök: Megadja a szót Dr. Ágoston Sándor bizottsági tag részére hozzászólásra. Dr. Ágoston Sándor - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja: Véleménye szerint a tárgyalásos eljárás kapcsán a döntés elhúzódik, és sajnos a munkák is később kezdődnek el, és ez az iskola működését érinteni fogja. Valóban fontos volna a saját erő rész csökkentése, amit talán a tárgyalásos eljárás során el lehetne érni. De mindenképpen fontosnak tartja az átadási határidők pontos betartását, a tárgyalásos eljárás pedig több héttel későbbi munkakezdést fog eredményezni. Sajnálatosnak tartja a bizottsági tag, hogy ilyen nagy cégek nem a kiírásnak megfelelő pályázatot adtak be. Pap Tibor polgármester: Elmondja a Polgármester, hogy a kivitelezés műszaki tartalma nem csökkenthető. Gondot fog jelenteni, hogy információk alapján csökkenteni fogják az önkormányzatok forrásait a képződő fejlesztési lehetőségei tekintetében. Megkéri a gazdálkodási irodavezetőt, hogy a jelenlegi fejlesztésekről készített kimutatás adatairól tájékoztassa a bizottság tagjait. Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető: Ismerteti, hogy mindösszesen e. Ft. a beruházási összeg a fejlesztések terén. A saját erő összege pedig: e. Ft., mely részletezve az alábbiak szerint alakul: Az elbírált pályázatok összes költsége: e. Ft., a szükséges saját erő összege: e. Ft. Elbírálás alatt lévő pályázatok összes költsége: e. Ft, a szükséges saját erő összege: e. Ft. A feldolgozás alatt lévő pályázatok (szennyvizes beruházás) költsége: e. Ft, a szükséges saját erő összege: e. Ft. A benyújtás előtt álló pályázatok, melyekről már döntött a testület, összes költsége: e. Ft., a szükséges saját erő összege: e. Ft. Az elutasított pályázatok összege: e. Ft., a saját erő összege: e. Ft. (LEKI - belterületi utak felújítása pályázat, TEKI - városközpont revitalizációja pályázaton belül járda felújítás pályázat és szökőkút építési pályázat) Mochnács Pál Békés Mérnök Kft. ügyvezetője: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy tárgyalásos eljárásról való döntésre is lehetőség van, ugyanis a közbeszerzésekről szóló törvény 252. (1) bekezdése szerint: A 250. (1) bekezdésétől eltérően az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha b) az ajánlatkérő által lefolytatott eljárás a 92. b) vagy c) pontja alapján eredménytelen volt, feltéve, hogy az ajánlattételi felhívás feltételei időközben lényegesen nem változtak meg és az ajánlatkérő az általa lefolytatott eredménytelen eljárás 88. (1) bekezdésének a)-e) pontja alapján nem érintett összes ajánlattevőjének ajánlattételi felhívást küld; 6

7 Dr. Ágoston Sándor - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja: Aggodalma, hogy tárgyalásos eljárás esetén tovább csúszik a kivitelezés kezdési időpontja. A munkálatok az iskolaépületben zajló tanítást zavarni fogják. A fűtési szezon kezdetére legalább a kazán lecserélését el kellene végezni. Feke László műszaki irodavezető: Tájékoztat arról, hogy a kazán lecserélését valószínűleg nem lehet elvégezni a fűtési szezon előtt, csak tavasszal. A tetőt is szét kell szedni, melyet szintén csak tavasszal tudnak már elvégezni, így viszont nem lehet külső hőszigetelést sem végezni. Véleménye szerint tárgyalásos eljárás esetén is csak október közepe környékén kezdődhet el a munka, októberben pedig már nem lehet tetőt cserélni. Pap Tibor polgármester: Elmondja, hogy a kivitelezés befejezését augusztus 31-ig mindenképpen el kell végezni, még akkor is, ha csak tavasszal kezd hozzá a kivitelező a munkához, mivel ősszel (különösen októbertől) már nem lehet a felújítási munkákat végezni. Sajnos ilyen hosszú ideig elhúzódik a közbeszerzési eljárás, de a támogatási szerződés is csak az elmúlt héten lett aláírva. Feke László műszaki irodavezető: Véleménye szerint nem tudja a kivitelező befejezni határidőre a munkákat, ha azokhoz csak tavasszal kezd hozzá. Az összes nyílászárók kicserélését, homlokzat felújítását, hőszigetelést, belső burkolatok lecserélését a tetőtérben, az egész fűtési rendszer kicserélését meg kell oldani úgy, hogy közben az épületben az oktatásnak zavartalanul kell folynia. Pap Tibor polgármester: Elmondja, hogy lehetőség van arra is, ha most nem tudnak dönteni, hogy az eredményhirdetés időpontját elhalasztják. Esetleg jövő héten hozzanak döntést arról, hogy elfogadják-e a STRABAG-MML Kft. ajánlatát, vagy tárgyalásos eljárást indítanak. Véleménye szerint akár most hirdetnek eredményt, akár később, a nem nyertes ajánlattevők köréből számíthatnak a döntés megtámadására. Mochnács Pál Békés Mérnök Kft. ügyvezetője: A közbeszerzésekről szóló törvény lehetőséget biztosít arra, hogy maximum 30 nappal elhalasszák az eredményhirdetést. Ebben az esetben az ajánlatot benyújtóknak el kell küldeni az értesítést a döntés elhalasztásáról. elnök: Megadja a szót Nagy Antal bizottsági kültag részére hozzászólásra. Nagy Antal - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság kültagja: Személy szerint elfogadhatatlanul magasnak tartja az érvényes ajánlatot benyújtó árajánlata és a pályázaton elnyert támogatás közti különbséget. Véleménye szerint inkább új pályázati kiírást kellene kiírni, hiszen ha tárgyalásos eljárást folytatnak le, semmi garancia nincs arra, hogy kevesebb lesz a költség, ugyanakkor kockázatos lehet majd a kivitelezési munkák minősége szempontjából. Feke László műszaki irodavezető: Véleménye szerint viszont lehet még 3-4 új eljárás is, akkor sincs arra garancia, hogy az ajánlatot tevők csökkentik az árajánlatukat. A legnagyobb gond, hogy érvénytelen ajánlatokat nyújtanak be a cégek, meg lehet nézni, hogy csak az idei évben mennyi közbeszerzési eljárás volt, és ebből hányan nyújtottak be érvényes ajánlatot. Nagyon kevesen. Mindig volt, aki hibát vétett az ajánlat benyújtásakor, és ugyanazt a hibát ismételten elkövette a következő eljárásnál. 7

8 Úgy ítéli meg, hogy túl nagy az állami támogatás mértéke, hogy megkockáztassanak még egy ajánlattételi felhívást, és így az időhúzással nem tudja majd a kivitelező határidőre befejezni a kivitelezést. Arra is felhívja a figyelmet, hogy a Kormány tervezi az építőiparban egyes szakmák között eltéríteni a minimálbér összegét. Amennyiben jövőre, tavasszal fog indulni a munka, az áremelés mellett még a minimálbért is megemelik, az csak költségnövelő tényező lesz, és nemhogy alacsonyabb árajánlatot kaphatunk, hanem magasabbat. Nagy Antal - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság kültagja: Véleménye szerint az ajánlatot benyújtók szándékosan vétenek hibát az ajánlattételnél, ezt sajnálatosnak tartja. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja: Javasolja, hogy zárják le a napirendet és tegyenek javaslatot a Képviselő-testület felé. Elhangzott, hogy elfogadhatják az egyetlen érvényes ajánlatot, vagy pedig tárgyalásos eljárás kiírásáról dönthetnek, illetve a döntést is elnapolhatják. Amennyiben az eredményhirdetés elhalasztása mellett döntenek, mennyi időt javasolnak? Pap Tibor polgármester: Jelzi a bizottsági tagok felé, hogy szeptember 4-én lehet dönteni a TÁMOP pályázatról is, akkor újra testületi ülést kell tartani. Kondacs György - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja: Véleménye szerint ne legyen szeptember 4-ig elhalasztva az eredményhirdetés időpontja, a két hetet soknak tartja. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja: Szavazásra kéri a bizottság tagjait, egyetértenek-e azzal, hogy a Képviselő-testület az eredményhirdetés elhalasztásáról döntsön, és egy hét múlva, augusztus 27-én újabb ülés keretében dönt a nyertes kivitelezőről, vagy a tárgyalásos eljárás indításáról az Az érték benned van! A versenyképesség feltételeinek javítása az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében. című DAOP-4.2.1/2F jelű projekt kivitelezése kapcsán. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: H a t á r o z a t 219/2009. (VIII. 19.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottsága javasolja a testületnek, hogy a Közbeszerzési Értesítő évi 78. számában 12820/2009. számú án megjelent, majd a Közbeszerzési Értesítő évi 84. számában 14814/2009. számú án megjelent módosított ajánlati felhívás alapján Az érték benned van! A versenyképesség feltételeinek javítása az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében. című DAOP-4.2.1/2F-2f jelű projekt kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálására, kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ügyében további vizsgálatok végzése és információk beszerzése érdekében a augusztus 21-én 9.00-órakor tervezett eredményhirdetés időpontját a Kbt. 94. (2) bekezdésében foglaltak alapján augusztus órára halassza el. 8

9 2. napirend: Dévaványa város közúthálózatának fejlesztése című DAOP-3.1.1/B jelű pályázat kivitelezésének megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás elindítására, az ajánlattételi felhívás elfogadására vonatkozó javaslattétel. elnök: Rátér a második napirendi pontra, amely Dévaványa város közúthálózatának fejlesztése című DAOP-3.1.1/B jelű pályázat kivitelezésének megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás elindítására, az ajánlattételi felhívás elfogadására vonatkozó javaslattétel. Megkéri a Békés Mérnök Kft. ügyvezetőjét, hogy az ajánlattételi felhívással kapcsolatban amennyiben kiegészítése van, azt ismertesse. Mochnács Pál Békés Mérnök Kft. ügyvezetője: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a Dévaványa város közúthálózatának fejlesztése című DAOP-3.1.1/B jelű pályázat kivitelezésére az ajánlattételi felhívás tervezetét elkészítették, mely a képviselőtestület, illetve a pénzügyi bizottság tagjai részére megküldésre került, azt áttanulmányozhatták. Az ajánlattételi felhívást a korábbi felhívások elveire alapozottan készítették el, néhány szükséges módosítással. A műszaki alkalmasság tekinttében természetesen a munka nagyságához igazították a feltételeket. Új elemként került be, hogy a teljesítés helyétől számított 60 km-en belül saját aszfaltkeverő teleppel rendelkezzék az ajánlattevő, vagy pedig igazolás szükséges arról, hogy a kivitelezés során a szükséges aszfalt mennyiséget más cég tulajdonában lévő telepről, részére biztosítani fogják. Az ügyvezető elmondja, hogy ezt a feltételt azért tették az alkalmassági követelmények közé, mert láthattak már olyan esetet, amikor kihozták a bekevert aszfaltot, és az kihűlt. Ismerteti, hogy a részszempontok súlyozása az alábbiak szerint került meghatározásra: - Ajánlati ár: nettó ezer Ft 50 - Előteljesítés: az előírt határidőhöz képest, napokban 10 - Késedelmi kötbér összege a vállalt határidőre, Ft/napban 30 - Teljesítési biztosíték összege ezer Ft-ra kerekítve 20 A késedelmi kötbér összege Ft/napban vállalt értéke szintén 0,5 % és 1 % között lehet, figyelve a kerekítés szabályaira. A kivitelezés befejezésének időpontja , mert az önkormányzatnak második félévében fog rendelkezésre állni a forrás. Előteljesítésre maximum 90 napot engednek meg. Tájékoztatásként ennyit kívánt elmondani az ügyvezető. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja: Megköszöni a Békés Mérnök Kft. ügyvezetőjének a tájékoztatást. Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása az ajánlattételi felhívás megjelentetésével kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, a bizottság tagjait szavazásra, aki a mellékelt ajánlattételi felhívás megjelentését javasolja a testületnek, kéri az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 9

10 H a t á r o z a t 220/2009. (VIII. 19.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottsága javasolja a testületnek, hogy a Dévaványa Város közúthálózatának fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz a Békés Mérnök Kft. által elkészített Ajánlattételi felhívást hagyja jóvá és döntsön a Közbeszerzési Értesítőben való megjelentetéséről. ( Dévaványa Város közúthálózatának fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3. napirend: Bejelentések. Dévaványa Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata elfogadása Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja: Rátér a bejelentésekre. Elmondja, hogy a jegyzőnő elkészítette az új közbeszerzési szabályzat tervezetét, amely megküldésre került a bizottság tagjai részére. Megkéri a jegyzőnőt, hogy a módosításokról tájékoztatást adjon a bizottság tagjai részére. Balogh Csilla jegyző: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az önkormányzat közbeszerzési szabályzata 2004-ben került elfogadásra, azóta jelentős módosítások történtek a közbeszerzésekről szóló törvényben, különösen április 1-jén és július 1-jén hatályba lépett módosítások, tovább január 1-jén is lesznek új hatályba lépő szabályozások. Az előterjesztésben is felsorolta, melyek voltak a legfontosabb változások, amelyek a közbeszerzésekről szóló törvényben módosításra kerültek. Ezeket a változásokat, ahol szükséges volt, a szabályzatban átvezette. A közbeszerzési szabályzat így a korábbihoz képest jóval részletesebb lett, olyan kérdéskörök is szabályozásra kerültek, amelyek korábban nem voltak szabályozva, ugyanakkor a törvényi szabályozás előírja például a feladat- és hatáskörök felelősség- irányultság kérdését, a közbeszerzési belső ellenőrzésre vonatkozó rendet, a dokumentálás rendjét. Ezeket tételesen le kell szabályozni. Látható továbbá, hogy a közbeszerzési eljárások nyilvánosságát illetően a műszaki és gazdálkodási irodánál milyen sok új feladat jelentkezett, amelyeket közzé kell tenni az önkormányzat hivatalos honlapján. A gazdálkodási irodavezetővel, illetve a műszaki irodavezetővel egyeztetett a szabályzat készítése során, és jelzés is érkezett tőlük. Így például jelezték, hogy érdemes leszabályozni a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzésekre vonatkozó előírásokat. A műszaki irodavezető felvetette, a 17. oldalon V. fejezetben szabályzásra került, hogy az Ft-ot meg nem haladó beszerzések esetén az ajánlatkérő Önkormányzat nevében eljáró szerv a Polgármester. Az irodavezető alacsonynak tartja ezt az összeghatárt. Például két jól felszerelt számítógép beszerzése esetén már a Képviselő-testületnek kellene döntenie. A szabályzatba azért írta az Ft. értékhatárt, mert az önkormányzat költségvetési rendeletében a Polgármestert Ft-ig történő rendelkezésre hatalmazta fel a Képviselőtestület. 10

11 Amennyiben úgy dönt a testület, hogy az értékhatár összegét módosítja, először az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletét kell módosítani, és annak elfogását követően lehet a szabályzatban is az értékhatár összegét változtatni. A jegyző ennyit kívánt tájékoztatásként elmondani. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja: Megköszöni a jegyzőnőnek a tájékoztatást. Megadja a szót Dr. Ágoston Sándor bizottsági tag részére hozzászólásra. Dr. Ágoston Sándor - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja: Javasolja, hogy a jelenlegi Ft. értékhatár összegen változtassanak, azt már sok éve határozták meg. Kiss Gábor - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja: Kérdése a műszaki irodavezetőhöz, hogy mekkora összegű értékhatárt javasol meghatározni? Feke László műszaki irodavezető: Ft. összegű értékhatárt javasol meghatározni a közbeszerzési szabályzatban, amely esetekben az önkormányzat nevében az ajánlatkérő a Polgármester lenne. Balogh Csilla jegyző: Kéri, amennyiben az értékhatár módosítását javasolja a pénzügyi bizottság, először az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletben az általános tartalékkal való rendelkezés jogának átruházására vonatkozó rendelkezés módosítására tegyenek javaslatot. elnök: Kéri a bizottság tagjait szavazásra, egyetértenek-e azzal, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletét módosítsák és az általános tartalékkal való rendelkezés jogát alkalmanként Ft. értékhatárig a polgármesterre ruházzák át. Kéri, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: H a t á r o z a t 221/2009. (VIII. 19.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottsága javasolja a testületnek, hogy az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 27.) ör. rendeletének módosításáról szóló rendeletét a mellékelt tervezet szerint fogadja el. (Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 27.) ör. rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja: Ismételten kéri a bizottság tagjait szavazásra, egyetértenek-e azzal a javaslattal, hogy a közbeszerzési szabályzatban az összeghatár kerüljön módosításra a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzésekre vonatkozó előírásokra vonatkozóan, így Ft-ot meg nem haladó beszerzések esetén az ajánlatkérő Önkormányzat nevében eljáró szerv a Polgármester lesz. 11

12 Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: H a t á r o z a t 222/2009. (VIII. 19.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottsága javasolja a testületnek, hogy Dévaványa Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát fogadja el. A képviselő-testület utasítsa az önkormányzati intézmények vezetőit, hogy az intézményi közbeszerzési szabályzatok elkészítéséről október 31-ig gondoskodjanak. (Dévaványa Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzat tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Magyar Vöröskereszt Dévaványai Alapszervezete támogatás iránti kérelme elnök: Rátér a következő előterjesztésre, amely a Magyar Vöröskereszt Dévaványai Alapszervezete támogatás iránti kérelme. Megkéri a gazdálkodási irodavezetőt az ismertetésre. Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető: Ismerteti, hogy a Magyar Vöröskereszt Dévaványai Alapszervezete (5510 Dévaványa, Eötvös u. 44 sz.) képviseletében a Gyomaendrődi területi vezető (hivatkozva Dévaványa Képviselő-testület által hozott 290/2009.(VI.25.) Kt. határozatban foglaltakra) Nagyné Pintér Ágnes azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy a véradók részére adományozott Dévaványai strandfürdőbe szóló 50 db. belépőjegy árát, ,- Ft-ot támogatásként biztosítsa a korábbi határozat alapján. A pótlólagos támogatás előirányzata az általános tartalék terhére történik. A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően. elnök: Megkérdezi a bizottság tagjait, javasolják-e a támogatás megítélését az alapszervezet részére. Kéri, aki a támogatás megítélésével egyetért, kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 12

13 H a t á r o z a t 223/2009. (VIII. 19.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottsága javasolja a testületnek, hogy a Magyar Vöröskereszt Dévaványai Alapszervezete részére ,- Ft. támogatást nyújtson a évi költségvetés általános tartalék terhére. A támogatás 50 db. strandbelépőjegy vásárláshoz használható fel. A Magyar Vöröskereszt Dévaványai Alapszervezete a támogatás összegével számla ellenében a támogatás átutalása után 30 napon belül köteles elszámolni és tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé. A képviselő-testület bízza meg a hivatal gazdálkodási irodáját, hogy gondoskodjon a támogatottal a támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről. A képviselő-testület bízza meg a hivatal gazdálkodási irodájának vezetőjét, hogy a támogatás elbírálását követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv a támogatott adatait, valamint az elnyert támogatás összegét az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által üzemeltetett kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, valamint a település internetes honlapján. Pályázati lehetőség - Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázatra elnök: Ismerteti, hogy az igazgatási irodavezető pályázati lehetőségről készített tájékoztatót. Megkéri az irodavezetőt az ismertetésre. Szarka Andrea igazgatási irodavezető: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdette az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati felhívását. Úgy véli, hogy a magyar lakosság egészségi állapota mind a környező országokhoz viszonyítva, mind az európai országok tekintetében igen kedvezőtlen, így az egészségre nevelő, szemléletformáló és életmódprogramok különösen fontosak a népegészségügyi szempontból kiemelt területeken. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a, összege minimum ,-Ft, de maximum ,- Ft lehet. A pályázat támogatható tevékenységének köre az alábbi: Önállóan támogatható tevékenységek, melyek közül a pályázó egy vagy több tevékenységet is választhat: 13

14 1) Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensúlya) megtartása, és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítása, melyek eredményesen befolyásolják többek között a megfelelő folyadékfogyasztást, a túlzott só- és energia bevitelt; 2) A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős programok megvalósítása, melyek hangsúlyt helyeznek az energiaegyensúly mindkét oldalára kivéve: technikai sportágakkal, extrém sportokkal, versenysporttal összefüggő programok; 3) Dohányzást, alkohol- és drogfogyasztást megelőző tudományosan megalapozott módszereket és eszközöket alkalmazó programok megvalósítása; 4) A lelki egészség védelmére/megőrzésére irányuló egészségfejlesztési és megelőzési programok megvalósítása; 5) Az életvezetési kompetenciák, az öngondoskodás képességének fejlesztését célzó programok megvalósítása az életmódváltásra kényszerülő rizikócsoportok és betegcsoportok körében; 6) A családi életre való felkészítést támogató programok megvalósítása; 7) A biztonságos szexuális életre való nevelést segítő programok megvalósítása; 8) Elsősegély nyújtási és baleset megelőzési programok megvalósítása. Önállóan nem támogatható tevékenységek, melyek csak a fentiek valamelyikével együttesen valósíthatók meg: 1) Egészségterv, egészségfejlesztési terv, egészségnevelési pedagógiai program készítésében/aktualizálásában, megvalósításában résztvevők egészségfejlesztési tudásbázisát, képességeit, készségeit fejlesztő programokon való részvétele; 2) Tájékoztató anyagok, kiadványok tervezése, előállítása, sokszorosítása, internetes tartalomszolgáltatás, egyéb kommunikációs eszközök (pl. tájékoztató műsor, cikk szerepeltetése a helyi médiában) A pályázatok benyújtása október 15-től január 8-ig lehetséges, de a közreműködő szervezet a pályázatokat beérkezési sorrendben értékeli és a pályázati ablak korábban bezárul, ha az igények kimerítik a rendelkezésre álló keretösszeget. Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyenek javaslatot a pályázat benyújtásával kapcsolatban. elnök: Megköszöni az irodavezetőnek a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy sikeres pályázat esetén az eszközök kinek a tulajdonában lesznek, kik fogják azt használni? Szarka Andrea igazgatási irodavezető: Javaslata, hogy a védőnők részére kerüljön átadásra az eszközök egy része, a testmozgást segítő eszközök, sportfelszerelések pedig az iskolában kerüljenek elhelyezésre. Azt a tájékoztatást kapta, hogy az óvoda jól felszerelt sporteszközök tekintetében, több kisebb pályázat keretében nyertek ugyanis támogatást. Véleménye szerint kb. 7-8 millió forint körüli összegre nyújtsanak be pályázatot. elnök: Megkérdezi van-e valakinek további kérdése, hozzászólása az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Kéri a bizottság tagjait szavazásra, javasolják-e a testületnek pályázat benyújtását az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati felhívásra. Kéri, aki a pályázat benyújtását javasolja, kézfelnyújtással jelezze. 14

15 Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: H a t á r o z a t 224/2009. (VIII. 19.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottsága javasolja a testületnek, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok (TÁMOP /A/09/1) című pályázati felhívásra projektjét készítse el, és határidőre nyújtsa be, melyben az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensúlya) megtartása, és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítását célozza meg. A projekthez saját erő nem szükséges, mivel a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a támogatott. A képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el. elnök: Megkérdezi, van-e még valakinek kérdése, bejelentése? Pap Tibor polgármester: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy Székelykeresztúr 550 éves várossá nyilvánítása alkalmából kiadvány készítéséhez kértek segítséget. A kiadvány elkészítésének költségéhez a Székelykeresztúri Kistérségi Szövetség Ft-ot kapott, de ekkora összegért nem tudják elkészíttetni. A Földesi Bt. a kiadvány elkészítését a rendelkezésre álló összegből elvállalná. Kérik a pénzügyi lebonyolításhoz az önkormányzat segítségét, úgy hogy az önkormányzat a kiadvány elkészíttetését a Földesi Bt-nél megrendeli, és az előállítás költségeire átadott fedezettel Dévaványa Városi Önkormányzat a Székelykeresztúr Kistérségi Szövetség felé utólag elszámol. Ebben kéri a bizottságnak a támogató javaslatát. Amennyiben a testület egyetért az elhangzottakkal, megállapodást kötnek a Székelykeresztúri Kistérségi Szövetséggel. elnök: Kéri a bizottság tagjait szavazásra. Javasolják-e a testületnek, hogy Székelykeresztúr Kistérségi Szövetséggel kerüljön megállapodás megkötésre a Székelykeresztúri Kistérségi JUBIL ARTS kiadvány elkészítése tárgyában. Kéri, aki a megállapodás megkötésével egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 15

16 H a t á r o z a t 225/2009. (VIII. 19.) PEÖV. Biz. hat. Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottsága javasolja a testületnek, hogy a Székelykeresztúr Kistérségi Szövetség a Székelykeresztúri Kistérségi JUBIL ARTS kiadvány elkészíttetéséhez nyújtson segítséget. Székelykeresztúr Kistérségi Szövetség az elkészíttetés anyagi fedezetére ,- Ft-ot biztosít a Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal számára, melyet augusztus 31-ig átad. Az önkormányzat a kiadvány elkészíttetését a Földesi Bt-nél megrendeli úgy, hogy az elkészült anyagot a testvértelepülés időben megkapja. Az előállítás költségeire átadott fedezettel Dévaványa Városi Önkormányzat a Székelykeresztúr Kistérségi Szövetség felé utólag elszámol, számlát állít ki ,- Ft erejéig. A képviselő-testület bízza meg a polgármestert a megállapodás aláírásával. Kanó József - Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság tagja: Megkérdezi, van-e még valakinek kérdése, bejelentése? Megállapítja, hogy bejelentés nincs. A levezető elnök megköszöni a megjelenteknek a részvételt és az ülést órakor bezárja. A jegyzőkönyv hiteléül: Kelt: mint az első oldalon Kanó József bizottsági tag, levezető elnök Hermeczi Erika jegyzőkönyvvezető 16

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

I-1/6/2010.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/6/2010.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/6/2010.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2010. január 7-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. május 23.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. október 11.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság rendkívüli

Részletesebben

Dr. Weiszenberger István ORGANOFERM Kft. ügyvezetője

Dr. Weiszenberger István ORGANOFERM Kft. ügyvezetője I-1/3-7/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. június 16.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/5-6/2013. ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. március 14-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Tájékoztató az elsőfokú építéshatósági munkáról. Előadó: Feke László műszaki irodavezető

Jegyzőkönyv. 2. Tájékoztató az elsőfokú építéshatósági munkáról. Előadó: Feke László műszaki irodavezető I-1/9-4/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. június 23-án megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap Tibor

Részletesebben

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén.

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. I-1/9-5/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-33/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-33/2014. ikt.sz. I-1/9-33/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-6/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-6/2014. ikt.sz. I-1/9-6/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő. 20/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 9-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Nyári gyermekétkeztetés biztosítás - A 020/5 hrsz-ú ingatlanon kiépített

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők.

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 9/2010. J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én 17.00 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 407-15/2014.ikt.sz. Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető. Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető. Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora 0I-1/5-6/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 4-es

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17-3 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án 17 órai kezdettel

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2010. március 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2010. március 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. március 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 38, 39, Elkészült: 2010. március 29. Tartalomjegyzék Az ülés megnyitása.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-18/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/27/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2009. február 13-án az Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház nagytermében megtartott Várospolitikai Fórumon.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2009. február 13-án az Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház nagytermében megtartott Várospolitikai Fórumon. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. február 13-án az Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház nagytermében megtartott Várospolitikai Fórumon. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester Novák Imre alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő I-17/2/2006. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. november 10-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 18-as számú helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szécsényi Városháza tanácskozótermében tartott 2011. július 11-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 4 települési képviselő:

Részletesebben

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 71-12/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011.07.14.-én 09.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 5/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Bodorkós László képviselőket jelöli ki az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek.

Jegyzőkönyv. 2. Bodorkós László képviselőket jelöli ki az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal Kistárgyalójában 2012. augusztus 30-án, 8.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 10/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2011. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 2011. március 3-án megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. március 3-án, a Körjegyzőség

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

Jelen vannak: Fajka János, Fazekas Józsefné, Gerhát Károly, Kobela Margit, dr. Pap Béla, Szaszkó Béla, Szűcs Gergely, Túróczi Béla képviselők

Jelen vannak: Fajka János, Fazekas Józsefné, Gerhát Károly, Kobela Margit, dr. Pap Béla, Szaszkó Béla, Szűcs Gergely, Túróczi Béla képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 10-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Fajka János, Fazekas

Részletesebben

Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. szeptember 13-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. szeptember 13-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 9/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. szeptember 13-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik, Dr. Gál

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület létszáma: 9 fő.

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület létszáma: 9 fő. I-1/4-25/2013. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyílt ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. február 11-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 27/2011 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2011. október 20-án (csütörtökön) 18 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 337/2011.(X.20.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Pásztor László Bakos István Béri Eszter

Részletesebben

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester Gara Község Képviselő-testülete 5/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. OKTÓBER 14-én SZERDÁN -10 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST

Részletesebben

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Tarnaméra Község Önkormányzata Határozat száma

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község Borsod Abaúj Zemplén megye SZENDRŐLÁD község 15/2013. számú Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyve Az ülés időpontja: 2013. június 12. Hozott határozatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 79-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Napirend előtt: Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója Előadó: Gugi Lajosné HVB elnöke

Napirend előtt: Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója Előadó: Gugi Lajosné HVB elnöke 50 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 17.-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó termében.

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 25. napján 08:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. I-1/6-16/2010.ikt.sz.

Jegyzőkönyv. I-1/6-16/2010.ikt.sz. I-1/6-16/2010.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2010. szeptember 27- én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-11/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. szeptember 19-én /pénteken/ 7.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képviselő Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket.

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képviselő Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. I-1/7-10/2014. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottságának 2014. június 23-án megtartott nyílt ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013.

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-14/2013. JEGYZŐKÖNYV a Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. október 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről

Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: O. sz Ünnepélyes megnyitó, a Helyi

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2015. DECEMBER 14.) Határozat: 103/2015. 105/2015. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2015. DECEMBER 14.) Határozat: 103/2015. 105/2015. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2015. DECEMBER 14.) Határozat: 103/2015. 105/2015. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-12/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 21-én megtartott rendkívüli testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 21-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 21-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Fodorné Szabó Erika képviselő Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Fodorné Szabó Erika képviselő Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. január 31-én a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. március 11-i. rendkívüli. ülésének jegyzőkönyve

Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. március 11-i. rendkívüli. ülésének jegyzőkönyve Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6045 Ladánybene, Fő u. 66. Tel.: 76/555-284, 76/555-285 Fax.: 76/555-284 E-mail. lbene@ladanybene.hu Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 14. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 109/2014. (VIII.14.) Napirendi pontok

Részletesebben