Jelentés Határozat: 181/2014.(VI.11.) Dv. Kt. hat. dévaványai 592/2. hrsz.-on dévaványai 708/1. hrsz.-on

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés Határozat: 181/2014.(VI.11.) Dv. Kt. hat. dévaványai 592/2. hrsz.-on dévaványai 708/1. hrsz.-on"

Átírás

1 Jelentés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-én tartandó ülésére, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 181/2014.(VI.11.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dévaványai Szociális Szövetkezet (5510 Dévaványa, Hősök tere 1, képviseli Kovács István igazgatóság elnöke) által benyújtott kérelmet elfogadja és előzetes szándéknyilatkozatát adja, hogy a Dévaványa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a dévaványai 592/2. hrsz.-on nyilvántartott; a dévaványai 708/1. hrsz.-on nyilvántartott, az 5510 Dévaványa, Tompa utca 28. szám (volt festő tanműhely), az 5510 Dévaványa, Sport u. 2., valamint 5510 Dévaványa, Kisújszállási utca 41. szám (Téglagyár) alatti ingatlanok használati jogát a Dévaványai Szociális Szövetkezet (5510 Dévaványa Hősök tere 1.) kezelésébe adja térítésmentesen, meghatározatlan időtartamra, azaz visszavonásig. A Szövetkezet a használati jogot tovább nem adhatja, és amennyiben a Szövetkezet a kezelési időszak alatt megszűnne, a használati jog az Önkormányzatra visszaszáll. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a használatba adási szerződés/megállapodás, továbbá a terület arányos közüzemi díjak megosztásáról szóló megállapodás aláírására. Felelősök: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző értelem szerint A képviselő-testület döntése értelmében a használatba adási szerződés/megállapodás, továbbá a terület arányos közüzemi díjak megosztásáról szóló megállapodás július 21-én aláírásra került. 182/2014.(VI.11.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy hozzájárul a Strandfürdő és Gyógyászat részére BTL-4825M2 Combi Topline + a BTL mágnes ágy beszerzéséhez ,- Ft + Áfa áron. A képviselő-testület a beszerzéshez szükséges forrást az önkormányzat évi költségvetésének fejlesztési tartalék előirányzata terhére biztosítja. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el. Kállai Anikó a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora folyamatos

2 2 A testületi határozatban foglaltak szerint a Strandfürdő és Gyógyászat részére BTL- 4825M2 Combi Topline + a BTL mágnes ágy beszerzése megtörtént ,- Ft + Áfa áron, amely összeg augusztus 13-án a szállító számlaszámára át lett utalva. A mágneses ágy be lett üzemelve, amelyet folyamatosan használnak, a betegek visszajelzése szerint pozitív hatása van. 186/2014.(VI.11.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Körös- Berettyói Vízgazdálkodási Társulat (5630 Békés, Szánthó A. u. 20.) kivitelezésében elkészült Seres István Sporttelep labdarúgópályáján felmerülő hibák kijavítására vonatkozóan készüljön megállapodás-tervezet, amely kerüljön beterjesztésre a testület elé elfogadás céljából. A Képviselő-testület megbízta t és Dr. Kulcsár László ügyvédet a határozatban foglaltak teljesítésével. Dr. Kulcsár László ügyvéd július 11. A Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulattal a futballpálya kijavítására vonatkozó megállapodás alá lett írva. A szakértői megállapítás megismerését követően kezdődik el a munka. 187/2014.(VI.11.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Szőke Sándor szobrászművésszel (5725 Kötegyán, Kossuth u. 42. sz.) március 13-án megkötött szerződést módosítja, mely szerint második résszámla benyújtását engedélyezi. A képviselő-testület megbízta a polgármestert a módosított szerződés aláírásával. folyamatos Szőke Sándor szobrászművésszel a testületi döntés értelmében a szerződés június 12-én módosításra került. A művész a résszámlát benyújtotta. A Szőke Sándor által megadott számlaszámra június 25-én ,- Ft át lett utalva.

3 3 189/2014.(VI.16.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a,,dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező mezőgazdasági rendeltetésű földterületen termelt lábon álló lucerna egyszeri vágással történő eladása egyfordulós pályázat keretében kiírt pályázatra vonatkozóan az alábbi döntéseket hozza: 1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező mezőgazdasági rendeltetésű földterületen termelt lábon álló lucerna egyszeri vágással történő eladása egyfordulós pályázat keretében meghirdetett pályázat eredményeként Czirják Csaba (5510 Dévaványa, Bocskai u. 13.) ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a,,dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező mezőgazdasági rendeltetésű földterületen termelt lábon álló lucerna egyszeri vágással történő eladása egyfordulós pályázat keretében kiírt pályázati eljárás eredményeként Czirják Csaba (5510 Dévaványa, Bocskai u. 13.), mint egyetlen, ezáltal legalacsonyabb összegű ajánlattevő ,- Ft bruttó áras ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek. 3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a,,dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező mezőgazdasági rendeltetésű földterületen termelt lábon álló lucerna egyszeri vágással történő eladása egyfordulós pályázat keretében irányuló helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. A Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy az ajánlattevőt az eljárás eredményéről tájékoztassa, valamint a szerződés megkötésével. Felelősök: Kürti Béla mezőgazdasági ügyintéző azonnal A képviselő-testület döntéséről Czirják Csaba értesítve lett, a szerződés június 20-án megkötésre került. A szerződésben foglaltakat a nyertes pályázó teljesítette. A szerződésben kikötött vételárat a megadott határidőre megfizette. 191/2014.(VI.16.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dévaványai Őszi Napfény Egyesület részére a 158/2014.(V.29.) Kt. határozatban, 2014-es évre megítélt ,- Ft támogatási összeget engedélyezi utazási költségek elszámolására felhasználni. A támogatási összeggel történő elszámolás határideje nem változik, legkésőbb (számla ellenében) január 31-e.

4 4 Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé. Felelősök: Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző folyamatos A Dévaványai Őszi Napfény Egyesület részére a képviselő-testület által hozott határozat egy példánya június 24-én megküldésre került, amelynek átvételét a hivatalhoz visszaérkezett tértivevény igazolja. 194/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tájékoztatóját a dévaványai középiskolai oktatás helyzetéről jóváhagyólag elfogadta. A képviselő-testület az intézmény igazgatójának és dolgozóinak további eredményes munkavégzést kívánt. - - A testületi határozat egy-egy példánya július 8-án megküldésre került Kissné dr. Balogh Ibolya igazgató, valamint Tóth Erika oktatási koordinátor részére. 195/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolóját az oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi működésről jóváhagyólag elfogadta. A képviselő-testület az intézmény igazgatójának és dolgozóinak további eredményes munkavégzést kívánt. - - A testületi határozat egy példánya július 8-án megküldésre került Baloghné Berényi Erzsébet a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója részére.

5 5 196/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámolóját az óvodai, bölcsődei nevelés feladat ellátásról jóváhagyólag elfogadta. A képviselő-testület az intézmény igazgatójának és dolgozóinak további eredményes munkavégzést kívánt. - - A testületi határozat egy példánya július 8-án megküldésre került Diósné Ambrus Erzsébet a DÁMK igazgatója részére. 199/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyólag elfogadta. Balogh Csilla jegyző azonnal A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, mindkét település polgármestere aláírta a testületi ülést követő napon. 202/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonát képező (a határozatban felsorolt) belterületi haszonbéres ingatlanokat továbbra is bérbeadás útján kívánja hasznosítani, a felsorolt külterületi szántó és gyep művelési ágú ingatlanait pedig saját művelés alá vonja. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon a határozatban felsorolt belterületi földterületek bérbeadásáról, külterületi szántó és gyep művelési ágú ingatlanok esetében pedig a lejáró bérleti szerződések jogosultjait értesítse ki a bérleti szerződés megszűnéséről. Kürti Béla mezőgazdasági ügyintéző Dékány László mezőgazdász folyamatos

6 6 A belterületi haszonbérleti szerződések augusztus 7-én megkötésre kerültek, amelyek szeptember 1-től lépnek hatályba. A testületi döntés értelmében a külterületi szántó és gyep művelési ágú ingatlanok volt haszonbérlőit értesítettük a haszonbérlet megszüntetéséről, szeptember hónapban a járási földhivatalnál a földhasználatok ezen területek esetében bejelentésre kerülnek. 203/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványára ban kitelepítettekre és az őket befogadó családokra méltó módon kíván megemlékezni egy ünnepség keretében. folyamatos 204/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatta a Dévaványára ban kitelepítettekre és az őket befogadó családokra vonatkozó kézirat kiadvány formájában történő megjelentetését. folyamatos Kt. határozatok végrehajtása: A testület döntéséről a határozatok egy-egy példányának megküldésével július 8-án Kiss Károly és Törőcsik Mária tájékoztatva lettek. Határozat 205/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 184/2014.(VI.11.) Dv.Kt. határozatában a Kevelimer Kft. (Dévaványa, Kossuth u. 38.), valamint Feke Tibor egyéni vállalkozó (Dévaványa, Szeghalmi u. 32.) részére munkahelyteremtő beruházási támogatás megállapítása érdekében előírt hiánypótlási kötelezettség nem teljesítése miatt a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította. A Képviselő-testület megbízta a Jegyzőt, hogy az érintett vállalkozásokat a testület döntéséről tájékoztassa. Balogh Csilla jegyző július 9.

7 7 A képviselő testület által hozott határozat egy-egy példánya július 8-án megküldésre került Feke Tibor és Kovács János kérelmezők részére, amelynek átvételét a hivatalhoz visszaérkezett tértivevény igazolja. 206/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete július 1-jei hatályba lépéssel módosította a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány alapító okiratát és jóváhagyta az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon. értelem szerint 207/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány április 29. napján kelt, 138/2014.(IV.29.) Kt. határozat számú Alapító Okiratát módosította. értelem szerint 208/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány Alapító Okiratát egységes szerkezetbe foglaltan elfogadta. értelem szerint Kt. Határozatok végrehajtása: A Felemelkedéséért Közalapítvány Alapító Okirata megküldésre került a Gyulai Törvényszékhez, amelynek átvételét a hivatalhoz visszaérkezett tértivevény igazolja. Határozat 209/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezeti és Energia Operatív Program keretében kiírásra kerülő épületenergetikai és megújuló energiaforrást biztosító tevékenységre vonatkozó pályázati felhívásokra történő pályázatok benyújtásainak lehetőségéről szóló tájékoztatót elfogadta azzal, hogy a

8 8 végleges kiírásnál a gyermekorvosi rendelő épületének korszerűsítésére összpontosítanak. Feke László műszaki irodavezető folyamatos A pályázat elkészítése folyamatban van. A projekt keretében a gyermekorvosi rendelő nem kerül fejlesztésre, a középiskola és a Pedagógiai Szakszolgálat épületei kerülnek felújításra, korszerűsítésre. Határozat 210/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a,,dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező földterületek őszi bevetéséhez szükséges búza vetőmag beszerzése - re vonatkozóan az alábbi döntéseket hozta: 1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a,,dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező földterületek őszi bevetéséhez szükséges búza vetőmag beszerzése eljárás eredményeként Agro-Déva Kft. (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 27.), Nagy Árpád (5650 Mezőberény, Thököly út 94.) és Szűcs Tibor Imre (5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1.) ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a,,dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező földterületek őszi bevetéséhez szükséges búza vetőmag beszerzés elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárás eredményeként az Agro-Déva Kft. (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 27.), mint legalacsonyabb összegű nettó ,- Ft/tonna (telephelyi átadással) áras ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek, ugyanis a Nagy Árpád (5650 Mezőberény, Thököly út 94.) vállalkozó telephelye Mezőberényben van, így a szállítási díj jóval magasabb összeget érne el, mint Dévaványai telephelyű ajánlattevő esetén, hiába egyezik meg a két ajánlattevő nettó áras árajánlata. 3. Dévaványa Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a,,dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező földterületek őszi bevetéséhez szükséges búza vetőmag beszerzés -re irányuló helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. A Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy az ajánlattevőt az eljárás eredményéről tájékoztassa, valamint a szállítási szerződés megkötésével. Feke László műszaki irodavezető folyamatos Az Agro-Déva Kft. az eljárás eredményéről a testületi ülést követően értesítve lett. A Kft-vel a szállítási szerződés megkötése folyamatban van. A búza vetőmag leszállítása október 25-ig fog megtörténi.

9 9 211/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dévaványai Polgárőrség Közhasznú Szervezet részére ,- Ft támogatást nyújt. A támogatás évben a közfoglalkoztatás megvalósításához az önerő részt biztosítja. A Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település internetes honlapján. Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző folyamatos A Dévaványai Polgárőrség Közhasznú Szervezettel a támogatási megállapodás július 2-án meg lett kötve. A Közhasznú Szervezet részére a testület által megítélt ,- Ft összegű támogatás július 1-én át lett utalva. Határozat 212/2014.(VI.26.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2/2014.(I.23.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja, a határozat módosítással nem érintett pontjainak a változatlanul hagyásával: Elfogadta a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program című támogatott nagyprojekt önerejének igazolását, az alábbiak szerint: A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/ A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás A projektnek az 1746/2013.(X.17.) [Támogatási szerződés 1. sz. módosítása] és az 1937/2013.(XII.13.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 2. sz. módosítása], továbbá 1186/2014.(III.28.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 3. sz. módosítása], megfelelően a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a Támogatási szerződés 3. sz. módosításával megegyezően: ,- Ft. A támogatás mértéke a projekt elszámolható nettó összköltségének a 88, %-a, de legfeljebb ,- Ft. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen: ,- Ft, amelynek 100 %-ára a projektben részt vevő hatvanhat önkormányzat a BM EU Önerő Alap támogatását kívánja igénybe venni.

10 10 1/ kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP-1.3.0/ azonosító számú projekt rá jutó önkormányzati önrész összegét a és a évi költségvetési rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti. Dévaványa Város Önkormányzata Végrehajtásért felelős: Az önkormányzatra jutó összes saját forrás (forint) év (forint) év (forint) azonnal A képviselő-testületi határozat július 7-én megküldésre került Flenderer Zsolt részére. 215/2014.(VI.26.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2014-es évben a Dévaványáért kitüntetést Pap Tibor nyugalmazott polgármester részére ítéli oda. A Képviselő-testület megbízta a Polgármestert, hogy a kitüntetés átadásáról gondoskodjon. Felelősök: Szarka Andrea igazgatási irodavezető értelem szerint Pap Tibor nyugalmazott polgármester részére a Dévaványáért kitüntetés augusztus 20-án megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen átadásra került. 216/2014.(VI.26.) Dv.Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Szilvia szülő Litauszki Zétény 5510 Dévaványa, Madách u. 20. sz. alatt gyermekének óvodai telephely felvétel kérelmét elutasította és az óvoda intézményvezetőjének döntését helybenhagyta. A Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a kérelmezőt a testület döntéséről tájékoztassa. Felelősök: Szarka Andrea igazgatási irodavezető július 10.

11 11 A képviselő-testület által hozott határozat egy-egy példánya július 8-án megküldésre került Tóth Szilvia szülő, valamint Diósné Ambrus Erzsébet a DÁMK igazgatója részére. A határozatok átvételét a hivatalhoz visszaérkezett tértivevény igazolja. 217/2014.(VI.26.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Otthonteremtés helyi támogatásáról szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelete alapján Illés Magda (születési neve: Tokár Magda, születési helye és ideje: Visk, , anyja neve: Berki Rozália) és Várkonyi László (születési neve: Várkonyi László, születési helye és ideje: Dévaványa, , anyja neve: Kozák Mária) 5510 Dévaványa Széchenyi u. 45. sz. alatti lakosok részére ,- Ft összegű otthonteremtési támogatást állapított meg, vissza nem térítendő támogatás formájában. A Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről és kifizetéséről intézkedjen. Felelősök: Gyányi Irén szociális ügyintéző folyamatos Illés Magda és Várkonyi Lászlóval a támogatási szerződés megkötésre került. A szerződést Dr. Kulcsár László ügyvéd ellenjegyezte, majd az be lett nyújtva a földhivatalhoz annak érdekében, hogy az érintett ingatlanra vonatkozóan az ingatlannyilvántartásba a jelzálogjog bejegyzésre kerüljön. A képviselő-testület által megítélt ,- Ft összegű otthonteremtési támogatás augusztus 15-én át lett utalva. 219/2014.(VII.4.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a,,dévaványa Város Önkormányzat mezőgazdasági tevékenység elvégzésére vonatkozó középnehéz vontatott tárcsa beszerzése - re vonatkozóan az alábbi döntéseket hozta: 1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a,, Dévaványa Város Önkormányzat mezőgazdasági tevékenység elvégzésére vonatozó középnehéz vontatott tárcsa beszerzése eljárás eredményeként HANKI-KER Kft. (6900 Makó, Aradi u. 135.), és az Alfa-Gép Kft. (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatukat érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a,,dévaványa Város Önkormányzat mezőgazdasági tevékenység elvégzésére vonatozó középnehéz vontatott tárcsa beszerzés elvégzésére irányuló helyi beszerzési eljárás eredményeként a HANKI-KER Kft.-t, mint legkisebb összegű - bruttó ,- Ft áras - ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek.

12 12 3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a,,dévaványa Város Önkormányzat mezőgazdasági tevékenység elvégzésére vonatozó középnehéz vontatott tárcsa beszerzés -re irányuló helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. A Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy az ajánlattevőket az eljárás eredményéről tájékoztassa, valamint a szállítási szerződés megkötésével. Feke László műszaki irodavezető folyamatos Az ajánlattevők az eljárás eredményéről tájékoztatva lettek. A középnehéztárcsa leszállítása július 7-én megtörtént, amellyel a munkát folyamatosan végzik. A középnehéztárcsa vételára július 9-én átutalásra került a vállalkozás által megadott számlaszámra. 220/2014.(VII.4.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dévaványai Sportegyesület kérelmét támogatja és az Egyesület részére a 2014/15. bajnoki évre július június 30-ig terjedő időszakra - az élőfüves sportpálya és a Seres István sportöltöző használatát térítésmentesen biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására. Szűcsné Horváth Margit irodavezető azonnal A Dévaványai Sportegyesülettel az élőfüves sportpálya és a Seres István sportöltöző használatára vonatkozó megállapodás július 4-én aláírásra került, valamint meg lett küldve Váradi Károly egyesületi elnök részére a testületi határozattal együtt. 223/2014.(VII.24.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályáztatás útján meghirdeti eladásra a 138 db vegyes ivarú és korcsoportú juhállományát, valamint egyetértett a pályázati felhívás megjelentetésével. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el. Felelősök: Dékány László mezőgazdasági ügyintéző értelem szerint

13 13 A testület döntése értelmében a pályázati felhívás megjelent. A megadott határidőig 1 pályázat érkezett Lovász Zoltán Dévaványa, Hajós u. 36. szám alatti lakostól. A képviselő-testület az augusztus 15-én megtartott rendkívüli ülésén hozott döntést e témában. 224/2014.(VII.24.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Sportegyesület Birkózó Szakosztálya kérelmét elutasította, amely a Birkózó Edzőtáborban résztvevő 40 fő sportoló részére 1 napra szóló ingyenes belépőjegy biztosítására vonatkozott a dévaványai strandfürdőbe. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a Dévaványai Sportegyesület Birkózó Szakosztályát a testület döntéséről tájékoztassa. értelem szerint A Dévaványai Sportegyesület Birkózó Szakosztálya a testület döntéséről július 25-én értesítve lett. 226/2014.(VII.24.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Otthonteremtés helyi támogatásáról szóló 21/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelet alapján Szarka Károly és Kranauerné Varga Mónika Dévaványa, Jéggyár utca 45. sz. alatti lakosok részére ,- Ft összegű otthonteremtési támogatást állapított meg, vissza nem térítendő támogatás formájában. A Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről és kifizetéséről intézkedjen. Felelősök: Gyányi Irén szociális ügyintéző folyamatos Szarka Károllyal és Kranauerné Varga Mónikával a támogatási szerződés megkötésre került. A szerződést Dr. Kulcsár László ügyvéd ellenjegyezte, majd az be lett nyújtva a földhivatalhoz annak érdekében, hogy az érintett ingatlanra vonatkozóan az ingatlannyilvántartásba a jelzálogjog bejegyzésre kerüljön. A képviselő-testület által megítélt ,- Ft összegű otthonteremtési támogatás augusztus 15-én át lett utalva.

14 14 227/2014.(VII.24.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Otthonteremtés helyi támogatásáról szóló 21/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelet alapján Juhász Tímea Dévaványa, Ladányi Mihály utca 6. szám alatti, valamint Vadász János Szeghalom, Tass vezér utca 4. szám alatti lakosok részére ,- Ft összegű otthonteremtési támogatást állapított meg, vissza nem térítendő támogatás formájában. A Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről és kifizetéséről intézkedjen. Felelősök: Gyányi Irén szociális ügyintéző folyamatos Juhász Tímeával és Vadász Jánossal a támogatási szerződés megkötésre került. A szerződést Dr. Kulcsár László ügyvéd ellenjegyezte, majd az be lett nyújtva a földhivatalhoz annak érdekében, hogy az érintett ingatlanra vonatkozóan az ingatlannyilvántartásba a jelzálogjog bejegyzésre kerüljön. A képviselő-testület által megítélt ,- Ft összegű otthonteremtési támogatás augusztus 15-én át lett utalva. 228/2014.(VII.24.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Otthonteremtés helyi támogatásáról szóló 21/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelet alapján Sánta Mónika Dévaványa, Kinizsi u. 6. szám alatti, valamint Kiss Szabolcs Károly 5510 Dévaványa, Dózsa György utca 34. szám alatti lakosok részére ,- Ft összegű otthonteremtési támogatást állapított meg, vissza nem térítendő támogatás formájában. A Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről és kifizetéséről intézkedjen. Felelősök: Gyányi Irén szociális ügyintéző folyamatos Sánta Mónikával és Kiss Szabolcs Károllyal a támogatási szerződés megkötésre került. A szerződést Dr. Kulcsár László ügyvéd ellenjegyezte, majd az be lett nyújtva a földhivatalhoz annak érdekében, hogy az érintett ingatlanra vonatkozóan az ingatlannyilvántartásba a jelzálogjog bejegyzésre kerüljön. A képviselő-testület által megítélt ,- Ft összegű otthonteremtési támogatás augusztus 15-én át lett utalva.

15 15 230/2014.(VII.30.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Széchenyi 2020 Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülő KEOP /N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó Napelemes rendszer kiépítése Dévaványa Város Önkormányzata által működtetett egyes intézményekben tárgyú beruházás kivitelezésére vonatkozóan jóváhagyja az Ajánlattételi felhívást. Felelősök: Feke László műszaki irodavezető július /2014.(VII.30.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Széchenyi 2020 Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülő KEOP /N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó Napelemes rendszer kiépítése Dévaványa Város Önkormányzata által működtetett egyes intézményekben tárgyú beruházás kivitelezésére vonatkozóan feltételes közbeszerzési eljárást indít és a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 122. értelmében az alábbi vállalkozásokat kéri fel ajánlattételre: - Phlegon Consult Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1222 Budapest, Széchenyi utca 12.) - TISZTA ENERGIÁK A FÖLDÉRT ÉS AZ EMBERÉRT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 250.) - Körös Stúdió tervező, adótanácsadó és művészeti Kft. (5720 Sarkad, Kossuth utca 71.). A Képviselő-testület megbízta a polgármestert az ajánlatkérések lebonyolításával. Feke László műszaki irodavezető július /2014.(VII.30.) határozatok végrehajtása: Az ajánlattételi felhívás a testületi döntésnek megfelelően a határozatban szereplő vállalkozások számára megküldésre került a megadott határidőn belül. 232/2014.(VII.30.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a október 12-ére kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásra való felkészülés érdekében a Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek és képviselőjelöltek részére lehetőséget biztosít arra, hogy a október 3-án megjelenő

16 16 Dévaványai Hírlap Választási Különszámában egy alkalommal ingyenesen bemutatkozhassanak, ismertethessék választási programjukat. A képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a polgármesterjelöltek 1/2 oldal, a képviselőjelöltek 1/8 oldal terjedelemben mutatkozzanak be. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el. Felelősök: Diósné Ambrus Erzsébet DÁMK igazgató Burainé Murányi Magdolna főszerkesztő értelem szerint A képviselő-testület által hozott határozat egy-egy példánya augusztus 12-én megküldésre került Diósné Ambrus Erzsébet DÁMK igazgatója és Burainé Murányi Magdolna a Dévaványai Hírlap főszerkesztője részére. 234/2014.(VIII.15.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus hó 15. napján megtárgyalta a Vállalkozási szerződés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein történő napelemes, fotovoltaikus rendszer kiépítésére, a KEOP /N azonosító számon igényelt pályázati forrás felhasználásával. tárgyú előterjesztést. Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatában felhatalmazta t a szerződés aláírására. A Képviselő-testület kijelentette továbbá, hogy a vállalkozási szerződés a tíz napos szerződéskötési moratórium letelte előtt is megköthető, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárásban csak egy darab ajánlatot nyújtottak be [Kbt (8) bekezdés f) pont]. azonnal A képviselő-testület döntése értelmében a vállalkozási szerződés augusztus 19- én aláírásra került. 235/2014.(VIII.15.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi 2020 Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülő KEOP /N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat keretében ellátásra kerülő projektmenedzsmenti feladatok biztosítása című tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozta:

17 17 1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Széchenyi 2020 Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülő KEOP /N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat keretében ellátásra kerülő projektmenedzsmenti feladatok biztosítása című tárgyban indított helyi beszerzési eljárás eredményeként az Impulsus Kft. (9400 Sopron, Csengery u. 35.), a Kállai Éva Menedzsment Kft. (8000 Székesfehérvár, Had u., 1-3. ) és a Energia Program Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út C. lház, fszt.40.) ajánlatai megfelelnek a jogszabályban és a felhívásban foglalt alkalmassági és érvényességi feltételeknek. 2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Széchenyi 2020 Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülő KEOP /N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat keretében ellátásra kerülő projektmenedzsmenti feladatok biztosítása című helyi beszerzési eljárás eredményeként az Impulsus Kft. (9400 Sopron, Csengery u. 35.) - mint legalacsonyabb árajánlatot tevő ,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Széchenyi 2020 Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülő KEOP /N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat keretében ellátásra kerülő projektmenedzsmenti feladatok biztosítása című helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. A Képviselő-testület megbízta a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. Felelősök: Feke László műszaki irodavezető értelem szerint A képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően a megbízási szerződés augusztus 15-én aláírásra került az Impulsus Kft-vel. 236/2014.(VIII.15.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi 2020 Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülő KEOP /N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat keretében ellátásra kerülő energetikai tanulmány elkészítése című tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozta: 1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Széchenyi 2020 Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülő KEOP /N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat keretében ellátásra kerülő energetikai tanulmány elkészítése című tárgyban indított helyi beszerzési eljárás eredményeként a Domober Mérnöki Iroda Kft. (1156 Budapest, Sárfű u. 3.), az Energia Program Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út C. lház, fszt.40.) és a Becskai és Társai Kft. (9495 Kópháza, Kossuth L. u. 46.) ajánlatai megfelelnek a jogszabályban és a felhívásban foglalt alkalmassági és érvényességi feltételeknek.

18 18 2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Széchenyi 2020 Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülő KEOP /N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat keretében ellátásra kerülő energetikai tanulmány elkészítése című helyi beszerzési eljárás eredményeként a Domober Mérnöki Iroda Kft. (1156 Budapest, Sárfű u. 3. sz.) mint legalacsonyabb árajánlatot tevő ,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Széchenyi 2020 Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében kiírásra kerülő KEOP /N kódszámú projekt felhívásra benyújtandó pályázat keretében ellátásra kerülő energetikai tanulmány elkészítése című helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. A Képviselő-testület megbízta a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. Felelősök: Feke László műszaki irodavezető értelem szerint A testületi határozatban foglaltaknak megfelelően a megbízási szerződés augusztus 18-án aláírásra került a Domober Mérnöki Iroda Kft-vel. 237/2014.(VIII.15.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Széchenyi 2020 a Környezeti és Energia Operatív Program KEOP /N kódszámú - Fotovoltaikus rendszer kialakítása című - pályázati felhívásra Épületenergetikai fejlesztés Dévaványa Város Önkormányzatának épületein címmel. A pályázat keretében a Strandfürdő és Gyógyászati Részleg 5510 Dévaványa, Sport u hrsz. és a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5510 Dévaványa, Vörösmarty u hrsz-ú ingatlanokon napelemes rendszer kiépítését célozza meg. A program megvalósításának összköltsége bruttó ,- Ft, melyhez az önkormányzat a pályázati felhívás értelmében 100 %-os támogatás igénybevételére jogosult, azaz bruttó ,- Ft összegben. A Képviselő-testület megbízta a polgármestert a pályázat elkészítésével és határidőre történő benyújtásával augusztus augusztus 30. a pályázat benyújtása A határozatban szereplő ingatlanok napelemes rendszerének kiépítésére vonatkozó pályázat elkészült, amelynek benyújtása a megadott határidőre megtörtént.

19 19 238/2014.(VIII.15.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező 138 db, vegyes korcsoportú juhállomány egyfordulós pályázat keretében történő értékesítése -re kiírt pályázatra vonatkozóan az alábbi döntéseket hozza: 1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a,, Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező 138 db, vegyes korcsoportú juhállomány egyfordulós pályázat keretében történő értékesítése tárgyában meghirdetett pályázat eredményeként Lovász Zoltán (5510 Dévaványa, Hajós u. 36.) pályázónak az pályázati határidő lejártáig zárt borítékban benyújtott pályázatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a,,dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező 138 db, vegyes korcsoportú juhállomány egyfordulós pályázat keretében történő értékesítése tárgyában kiírt pályázati eljárás eredményeként Lovász Zoltán (5510 Dévaványa, Hajós u. 36.), - mint egyetlen, ezáltal legalacsonyabb összegű ajánlattevő ,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a,,dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező 138 db, vegyes korcsoportú juhállomány egyfordulós pályázat keretében történő értékesítése -re irányuló pályázatot eredményesnek nyilvánítja. A Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy az ajánlattevőt az eljárás eredményéről tájékoztassa. Felelősök: Dékány László mezőgazdász azonnal Lovász Zoltán pályázó a testület döntéséről a határozat egy példányának megküldésével értesítve lett. Szerződéskötés időpontja: szeptember 8. A nyertes pályázó a szerződésben foglaltak szerint a bruttó ,- Ft-ot két részletben teljesíti. Az első részletet a szerződés aláírását történő 30 napon belül, a második részletet pedig december 31-ig teljesíti. 239/2014.(VIII.15.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal elektronikus rendszere biztonsági feladatainak teljeskörű ellátására és felelősségének viselésére amely többek között tartalmazza a szervezet információs rendszereinek biztonsági osztályba és a szervezet biztonsági szintjére vonatkozó felmérést, valamint a szervezet információbiztonsági dokumentumainak előkészítését helyi beszerzési eljárás keretében az alábbi vállalkozásokat kéri fel ajánlattételre:

20 20 1. ITSecure Kft. Budapest, 2. ComPax Kft. Szeged, 3. ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Kft. Székesfehérvár, 4. Blue Key Kft. Békéscsaba, 5. Web Biztonság Informatika Kft. Békéscsaba. A képviselő-testület megbízta a jegyzőt a beszerzési eljárás lebonyolításával. Felelősök: Balogh Csilla jegyző Feke László műszaki irodavezető folyamatos A beszerzési eljárás lefolytatásra került a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal elektronikus rendszere biztonsági feladatainak teljeskörű ellátására és felelősségének viselésére vonatkozóan. A augusztus 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen döntés született a nyertes ajánlattevőről, amely a Blue Key Kft. A Kft-vel a megbízási szerződés megkötése folyamatban van. 240/2014.(VIII.15.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem engedélyezte Dévaványa Polgárőrség Közhasznú Szervezet részére Dévaványa Város címerének használatát. A Képviselő-testület megbízta a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a Polgárőrség Közhasznú Szervezetet tájékoztassa. Balogh Csilla jegyző azonnal A Polgárőrség Közhasznú Szervezet a testület döntéséről a határozat egy példányának átadásával augusztus 18-án értesítve lett. 241/2014.(VIII.15.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program című támogatott projekt kapcsán a Konzorciumi megállapodás II. számú kiegészítését. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a Konzorciumi megállapodás II. számú kiegészítésnek aláírására szeptember 30.

21 21 A képviselő-testület által hozott határozat a Békés Megyei Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulások Konzorciuma részére augusztus 18-án megküldésre került. 242/2014.(VIII.15.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Startmunka Projektelemeihez eszközbeszerzés, kisértékű tárgyi- és védő eszközökre, vonatkozásban kiírt ajánlatkérésre érkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Startmunka Projektelemeihez eszközbeszerzés, kisértékű tárgyi- és védő eszközökre, eljárás eredményeként a Csaba Jánosné Gazdasági Bolt 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28. ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Startmunka Projektelemeihez eszközbeszerzés, kisértékű tárgyi- és védő eszközökre eljárás eredményeként a Csaba Jánosné Gazdasági Bolt 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28. sz. mint egyetlen érvényes ajánlattevőnek nettó ,- Ft+ÁFA áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Startmunka Projektelemeihez eszközbeszerzés, kisértékű tárgyi- és védő eszközökre helyi közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. A Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy az ajánlattevőt az eljárás eredményéről tájékoztassa. Felelősök: Földi Imre közfoglalkoztatás szervező folyamatos Csaba Jánosné nyertes ajánlattevő az eljárás eredményéről tájékoztatva lett. A szállítási szerződés augusztus 18-án aláírásra került. A kisértékű tárgyi- és védő eszközök leszállítása a szállítási szerződésben rögzítettek szerint megtörtént. 243/2014.(VIII.15.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Startmunka Mintaprogram, Homokos kavicsra és cementre, valamint fenyőfűrészárúra, illetve átereszre helyi beszerzés vonatkozásban kiírt ajánlatkérésre érkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Startmunka Mintaprogram, Homokos kavicsra és cementre, valamint fenyőfűrészárúra, illetve átereszre helyi beszerzés vonatkozásban az eljárás eredményeként az AGZO-SZITI KFT Debrecen, Krónikás u. 6. 3/29 ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő

22 22 lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja, a KAPUFA TRANSZ és a Győri Zoltán ajánlatát mivel hiányosan tett ajánlatot, érvénytelennek nyilvánítja. 2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Startmunka Mintaprogram, Homokos kavicsra és cementre, valamint fenyőfűrészárúra, illetve átereszre helyi beszerzés vonatkozásban az eljárás eredményeként az AGZO-SZITI KFT Debrecen, Krónikás u. 6. 3/29. mint legkedvezőbb érvényes ajánlattevőnek ,- Ft+ÁFA áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Startmunka Mintaprogram, Homokos kavicsra és cementre, valamint fenyőfűrészárúra, illetve átereszre helyi beszerzés vonatkozásban az eljárást eredményesnek nyilvánítja. A Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy az ajánlattevőt az eljárás eredményéről tájékoztassa. Felelősök: Földi Imre közfoglalkoztatás szervező folyamatos Az AGZO-SZITI Kft., mint nyertes ajánlattevő az eljárás eredményéről tájékoztatva lett. A szállítási szerződés augusztus 18-án aláírásra került. Az anyagok leszállítása folyamatosan történik. 244/2014.(VIII.15.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Gyomaközszolg Kft. tulajdonosa egyetértett azzal, hogy a Gyomaközszolg Kft. (5000 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. sz.) 1 db használt kommunális hulladékgyűjtő gépjárművet szerezzen be, maximum ,- Ft értékig, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés feltétel rendszerének megvalósítása érdekében. A képviselő-testület tulajdonrész arányában a gépbeszerzéshez szükséges nettó ,- Ft forrást törzstőke emelés címén biztosítja a Kft. részére az Önkormányzat évi költségvetésének fejlesztési tartalék előirányzata terhére. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Gyomaközszolg Kft-t tájékoztassa. Felelősök: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető folyamatos A Gyomaközszolg Kft. a képviselő-testület döntéséről a határozat megküldésével értesítve lett augusztus 25-én. A Kft. részéről visszajelzés a jelentés készítéséig nem érkezett.

23 23 246/2014.(VIII.15.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Múzeumpártoló Közhasznú Közalapítvány 155/2014.(V.29.) Kt. határozatával elfogadott Alapító Okiratát módosította /2014.(VIII.15.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Múzeumpártoló Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratát egységes szerkezetben elfogadta /2014.(VIII.15.) Dv. Kt határozatok végrehajtása: A képviselő-testület által elfogadott alapító okirat a Gyulai Törvényszékhez augusztus 22-én megküldésre került. Az irat átvételét a hivatalhoz visszaérkezett tértivevény igazolja. 248/2014.(VIII.15.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetértett azzal, hogy vásárolják meg a Szarvasi Vas- és Fémipari Zrt. (5540 Szarvas, Szabadság u sz.) tulajdonában lévő Dévaványa, Árpád u sz. alatt található ingatlant. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy döntéshozatal céljából készítse elő az ingatlan vásárlásával kapcsolatos anyagot. Felelősök: Feke László műszaki irodavezető folyamatos A képviselő-testületi határozatban foglaltak értelmében az ingatlanvásárlással kapcsolatos anyag a szeptember 2-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésre elő lett készítve, mely ülésen döntését meghozta a testület az ingatlan megvásárlásának tekintetében. A kölcsönösen kialkudott vételár bruttó ,- Ft. 251/2014.(VIII.15.) Dv. Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kun Lászlóné (5510 Dévaványa, Damjanich u. 6. szám alatti lakos ápolási díj megállapítása iránti kérelmét elutasította.

24 24 A Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a kérelmezőt a testület döntéséről tájékoztassa. Felelősök: Gyányi Irén szociális ügyintéző folyamatos Kun Lászlóné részére a képviselő-testület által hozott határozat egy példánya augusztus 25-én megküldésre került. 256/2014.(VIII.28.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Tanácsának 38/2014.(VIII.19.) döntését nem támogatta, nem járult hozzá ahhoz, hogy a központi orvosi ügyeleti ellátást az Önkormányzat az Oro- Med Egészségügyi Szolgáltató Kft. (5540 Szarvas, Béke u. 33.) szolgáltatásával lássa el Dévaványa településen. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülte az orvosi ügyeleti szolgáltatást nem társulási formában kívánja ellátni. A Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Tanácsát a testület döntéséről értesítse. azonnal A képviselő-testület döntéséről a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás értesítve lett a határozat megküldésével a testületi ülést követően. 257/2014.(VIII.28.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Békés- Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (1131. Budapest, Topolya u.4-8.) kívánja ellátni az orvosi ügyeleti teendőket, önálló telephelyen végzett ellátással a teljes ügyeleti idő alatt, de szervezetileg a gyomaendrődi központi orvosi ügyelethez csatolva szeptember 1-től kezdődően. A Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy az egészségügyi szolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződést kösse meg. azonnal

25 25 A Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel az egészségügyi szolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződés augusztus 28-án aláírásra került. A Kft. a szerződésben foglaltaknak megfelelően az egészségügyi szolgáltatást folyamatosan végzi a településen. 258/2014.(VIII.28.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete A hivatal elektronikus rendszere biztonsági feladatainak teljes körű ellátásának biztosítására című tárgyban indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozta: 1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy A hivatal elektronikus rendszere biztonsági feladatainak teljes körű ellátásának biztosítására című tárgyban indított helyi beszerzési eljárás eredményeként az ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.), a Blue Key Kft. (5600 Békéscsaba, Eötvös u. 2.), a COMPAX Kft. (6726 Szeged, Fürj u., 92/b.), az ITSECURE Kft. (5500 Gyomaendrőd, Hársfa u. 11.) és a Web Biztonság Informatikai Kft. (5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 166/1.) ajánlatai megfelelnek a jogszabályban és a felhívásban foglalt alkalmassági és érvényességi feltételeknek. 2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy A hivatal elektronikus rendszere biztonsági feladatainak teljes körű ellátásának biztosítására című helyi beszerzési eljárás eredményeként a Blue Key Kft. (5600 Békéscsaba, Eötvös u. 2.) - mint legalacsonyabb árajánlatot tevő (informatikai rendszer osztályba sorolása, szervezet szintbe sorolása, cselekvési terv elkészítése bruttó ,- Ft, információ biztonsági felelős személyének folyamatosa biztosítása bruttó ,- Ft/hó, havi 4 kiszállás ingyenes és az 5. kiszállástól a díj 7.000,- Ft/alkalom) ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy A hivatal elektronikus rendszere biztonsági feladatainak teljes körű ellátásának biztosítására című helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. A Képviselő-testület megbízta a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. értelem szerint Az eljárásban résztvevők az eljárás eredményéről értesítve lettek. A nyertes ajánlatevő Blue Key Kft-vel a megbízási szerződés megkötése folyamatban van. 260/2014.(VIII.28.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 232/2014.(VII.30.) Dv. Kt. határozatát módosítja, mely szerint szeptember 19-én megjelenő Dévaványai Hírlap Választási Különszámában egy alkalommal ingyenesen, 1/4 oldal terjedelemben bemutatkozhassanak, ismertethessék választási

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat 2014. szeptember 18-án tartandó rendkívüli Képviselőtestületi

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat 2014. szeptember 18-án tartandó rendkívüli Képviselőtestületi Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat 2014. szeptember 18-án tartandó rendkívüli Képviselőtestületi ülésére Tárgy: A 2014. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítási javaslata Tisztelt Képviselő - testület!

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. március 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. március 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 90/2013.(III.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. március 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató a tömegközlekedés helyzetérıl (különös

Részletesebben

50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat

50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tóth Imre önkormányzati képviselő által benyújtott, a Hajdúnánási Polgármesteri

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - Képviselő-testülethez

E L Ő T E R J E S Z T É S - Képviselő-testülethez DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:./2014. E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 7 30 órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i ülésére 202/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 879-4/2011. 3. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt

Részletesebben

I-1/6/2010.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/6/2010.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/6/2010.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2010. január 7-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 18-án megtartott alakuló ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 18-án megtartott alakuló ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Jelentés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-én tartandó ülésére, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Jelentés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-én tartandó ülésére, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Jelentés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-én tartandó ülésére, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 437/2010.(X.28.) Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat

Részletesebben

Jelentés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartandó ülésére, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Jelentés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartandó ülésére, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Jelentés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartandó ülésére, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 57/2008.(II.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat

Részletesebben

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/7/2009. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 322 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. szeptember 2. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. szeptember 2. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. szeptember 2. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 17-18, d./ határozata:120-125, Száma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Iktatószám:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-24/2012.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-24/2012. 161/2012.(VII.10.) KT. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármester rendkívüli és tartós távolléte idejére tekintettel arra a tényre, hogy a városnak nincs

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 7521-2/2008 15502-3/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/13/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 4. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28.-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: KEOP-2011-4.2.0/A pályázat benyújtása Iktatószám: 12309/2011 Melléklet:

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2015. ÉVI HATÁROZATOK Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. október 11.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-18/2014. iktatószám 18. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Szám: SZ/17-7/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 6. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Hosszú, forró nyár... Ráckevén

Hosszú, forró nyár... Ráckevén XXIV. évfolyam 7. szám 2012. július Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM Hosszú, forró nyár... Ráckevén Fotó: Darabont Mária Fotó: Körmendiné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére 112/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés Kollégium működtetésével kapcsolatos elképzelésekről Jánoshalma Város

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

I-1/3-15/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/3-15/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/3-15/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. augusztus 19-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 407-15/2014.ikt.sz. Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. december 4-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. december 4-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE Előterjesztés sorszáma: 277. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/5-6/2013. ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. március 14-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

30 sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

30 sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-30/2015. iktatószám 30 sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

A testületi ülésen történt

A testületi ülésen történt A testületi ülésen történt A képviselő-testület 2014. július 30. napján rendkívüli ülést tartott a KEOP-2014-4.10.0/N című pályázati felhívásra benyújtott Napelemes rendszer kialakítása az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/113/43/2012. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. november 13-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 23. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. december 11-én 12.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. június 6. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli, együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 3.-ai

Részletesebben

Hajdúnánás, Fürdő utca 16. sz. alatti ingatlanon sporttelep meglévő szociális épületének átalakítása, felújítása kiegészítő építési beruházás

Hajdúnánás, Fürdő utca 16. sz. alatti ingatlanon sporttelep meglévő szociális épületének átalakítása, felújítása kiegészítő építési beruházás Hajdúnánás, Fürdő utca 16. sz. alatti ingatlanon sporttelep meglévő szociális épületének átalakítása, felújítása kiegészítő építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/54 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. október 31.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Posch János alpolgármester Jobb Gyula alpolgármester Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Posch János alpolgármester Jobb Gyula alpolgármester Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 31. napján 16.30 órakor a Faluházban tartott soron következő nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Posch János

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigeti Miklós, Labádi-Fébert Andrea

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigeti Miklós, Labádi-Fébert Andrea Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigeti Miklós, Labádi-Fébert Andrea Tárgy: SzVSz Kft. Városfejlesztési csoport működtetésére vállalkozói keretszerződés jóváhagyása

Részletesebben

2015. június 25. Kt. ülés határozatai

2015. június 25. Kt. ülés határozatai Napirend előtt: 2015. június 25. Kt. ülés 325/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt, hogy mai ülésén az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. július 3-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. július 3-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. július 3-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Polgármesteri tájékoztató A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Polgármesteri tájékoztató A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 118/2011.(V.23.)HÖ sz. határozat A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-33/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-33/2014. ikt.sz. I-1/9-33/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi

Részletesebben

FÜZESGYARMATI POLGÁRMESTERI HIVATAL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.

FÜZESGYARMATI POLGÁRMESTERI HIVATAL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet. FÜZESGYARMATI POLGÁRMESTERI HIVATAL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 14-ei ülésére

Részletesebben

TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT

TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. SZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA, HATÁLYA 2 3. FOGALMAK 2 4. AZ ÁRVERÉS MENETE 5 4. 1. Az árverés meghirdetése 5 4. 2. A regisztráció folyamata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

KIVONAT. Balatonlelle Város Képviselő-testület 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat. K. m. f.

KIVONAT. Balatonlelle Város Képviselő-testület 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat. K. m. f. 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat A képviselő-testület 2016. január 14. rendkívüli ülésének napirendje. 1.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés megszüntetése.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

18/2015.(II.12.)HÖ. sz. határozat

18/2015.(II.12.)HÖ. sz. határozat Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből: 18/2015.(II.12.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. április

Részletesebben

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képviselő Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket.

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képviselő Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. I-1/7-10/2014. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottságának 2014. június 23-án megtartott nyílt ülésén

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. augusztus 6-án - kedden - de. 7,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-8 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 156/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 487-10/2015.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 487-10/2015. 57/2015.(IV.28.) KT 1. A nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 06-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 06-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 06-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének könyvéből 130/2015. (VII. 06.) számú Újfehértó- Bököny viziközmű fejlesztési projekt összköltségnöveléséhez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-1/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-1/2013. 1/2013.(I.08.) KT. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzat intézményei épületeinek energiahatékonysága növelése és megújuló energia előállítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-ai ülésére 34/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-ai ülésére Tárgy: Pétfürdő, Berhidai út 2. és környéke környezetrendezési munkáinak kivitelezése

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. április 10-én megtartott nyilvános ülésének

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. április 10-én megtartott nyilvános ülésének Iktatószám: KVÖ/278/27/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. április 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 8. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben