KIVONAT. Balatonlelle Város Képviselő-testület I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat. K. m. f.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. Balatonlelle Város Képviselő-testület 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat. K. m. f."

Átírás

1 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat A képviselő-testület január 14. rendkívüli ülésének napirendje. 1.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés megszüntetése. 1./ Balatonlelle, január 25.

2 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből 2/2016. (I. 14.) KT számú határozat Döntés a kéményseprő ipari közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő Testülete a Somogy Kéményseprő - Mester Kft-vel december 17-én kötött kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződést - a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015.évi CCXI törvény 10. (6) bekezdés b) pontja alapján - közös megegyezéssel június 30-i hatállyal megszünteti. Határidő: döntés közszolgáltató felé történő megküldésére 8 nap döntés kéményseprő-ipari szerv felé történő megküldésére / Műszaki Iroda Balatonlelle, január 25.

3 2016. I. 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 3/2016. (I. 28.) KT számú határozat A képviselő-testület január 28-i rendes ülésének napirendje. 1.) Beszámoló az előző rendes ülést követően lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 2.) A Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 3.) A Képviselő-testület 2016.évre szóló munkatervének meghatározása. T: PVB, ÜBB, HPB 4.) Lelle újság megbízási szerződés. T: HPB, PVB 5.) Balatonlelle, Szent I.u.3213 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása. T: PVB, Véleményező biz 6.) Balatonlelle, Szent István utca 3215 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése T: PVB 7.) Balatonlelle, Móló sétány 5084/17/A hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan fennálló tartozás elengedése. T: PVB 8.) Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület Leader HACS bérleti szerződés módosítási ügye. 9. T: ÜBB, HPB T: PVB, ÜBB 10.) Balatonlelle, Báthori u 2/c sz. alatti önkormányzati bérlakás elidegenítési ügye.(németh Andrea) T: PVB, HPB

4 11.) A Balatonlellei Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2016.évre szóló munka- és rendezvénytervének jóváhagyása. Előadó: Hartmann Zoltán igazgató T: HPB 12.) Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 13.) Tájékoztató Balatonlelle Város és intézményei által benyújtott pályázatokról, valamint az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről. 14.) Felvilágosítás kérések, tájékoztatók, bizottsági átruházott hatáskörű beszámolók, egyéb ügyek Zárt ülés: 1.) Tájékoztató a évben átruházott hatáskörben hozott szociális támogatásokról. 2.) Balatonlelle, Rákóczi u.3461/13 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan érkezett eladási ajánlat megtárgyalása. T: PVB Balatonlelle, február 17.

5 2016. I. 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 4/2016. (I. 28.) KT számú határozat Beszámoló az előző rendes ülést követően lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 134/2015.(VI.30.), 231/2015.(XI.26.), 239/2015.(XI.26.), 242/2015.(XI.26.), 243/2015.(XI.26.), 244/2015.(XI.26.), 250/2015.(XII.16.), 251/2015.(XII.16.), 253/2015.(XII.16.), 255/2015.(XII.16.), 256/2015.(XII.16.), 259/2015.(XII.16.), Kt. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Balatonlelle, február 17.

6 2016. I. 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 5/2016. (I. 28.) KT számú határozat Tájékoztató a két ülés közötti polgármesteri tevékenységről. Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester két ülés közötti tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja. Határidő: azonnal Balatonlelle, február 17.

7 2016. I. 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 6/2016. (I. 28.) KT számú határozat évi Képviselő-testületi Munkaterv elfogadása. e a Képviselő-testület 2016.évre szóló munkatervét elfogadja. A munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Határidő: azonnal Balatonlelle, február 17.

8 2016. I. 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 7/2016. (I. 28.) KT számú határozat Lelle újság megbízási szerződés Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Online Lapcsoport Kft. ajánlatát elfogadta és felhatalmazta a Polgármestert, hogy a február és márciusi lapszámokra vonatkozó Lellei újság előállításáról és kiadásáról szóló megbízási szerződést megkösse. Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lellei újság üzemeltetéséről szóló ajánlati felhívásról a februári képviselő-testületi ülésen dönt. Határidő: értelem szerint 1./ Polgármesteri Referens Balatonlelle, február 17.

9 2016. I. 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 8/2016. (I. 28.) KT számú határozat Döntés a Balatonlelle, Szent I.u.3213 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása ügyében e a Balatonlelle, Szent I.u.3213 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja és nyertes ajánlattevőnek -figyelemmel a pályázati kiírásban előírtakra- az önkormányzat érdekeinek összességében legmegfelelőbb ajánlatot benyújtó Balaton Reál Kft-t (Balatonlelle, Szent István u 9) jelöli ki. Az ajánlatban szereplő közterület felújítására tett Ft felhasználására vonatkozóan az önkormányzat az adásvételi szerződéssel egyidőben külön megállapodást köt. A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírás alapján a pályázat nyertesével az önkormányzat és a nyertes pályázó ügyvédje által közösen előkészített adásvételi szerződés tervezetét a testület következő ülésére terjessze elő. Határidő: az adásvételi szerződés tervezet előterjesztésére február 11. a pályázók kiértesítésére a testületi ülést követő nyolc nap. 1./ Műszaki Iroda 2./ Balaton Reál Kft Balatonlelle, január 29.

10 2016. I. 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 9/2016. (I. 28.) KT számú határozat Döntés a Balatonlelle, Szent István utca 3215 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése ügyében Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Balatonlelle, Szent István utca 3215 hrsz-ú kivett közpark, egyéb épület" megnevezésű, 2242 m2 területű ingatlant a forgalomképtelen törzsvagyonból a forgalomképes törzsvagyonba átsorolja és egyben az ingatlan 1200/2242-ed hányadát értékesítésre kijelöli. Az ingatlan hányad értékesítésére vonatkozó eljárást az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 14/2011. ( X.27.) számú rendelet alapján kell lefolytatni. Határidő: folyamatos 1./ Műszaki Iroda Balatonlelle, február 17.

11 2016. I. 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 10/2016. (I. 28.) KT számú határozat Döntés a Balatonlelle, Móló sétány 5084/17/A hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan fennálló tartozás elengedése ügyében e a Balatonlelle, Móló sétány 5084/17/A hrsz-ú ingatlan vonatkozásában fennálló Ft földhasználati díj tartozás miatti késedelmi kamat Rozgonyi László bérlő általi megfizetésétől nem tekint el. A testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 14/2011. (X.27.) önkormányzati rendelet alapján a fennálló követelést érvényesítse. Határidő: folyamatos 1./ Műszaki Iroda Balatonlelle, február 17.

12 2016. I. 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 11/2016. (I. 28.) KT számú határozat Döntés a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület Leader HACS bérleti szerződés módosítási ügyében e az önkormányzat és a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület között január 30-án létrejött - a Polgármesteri Hivatal épületének alagsorában lévő 3. számú 30 m2 nagyságú irodahelyiség bérletére vonatkozó - bérleti szerződésben szereplő díjat január 01-i hatállyal bruttó Ft/hónap összegre csökkenti. A bérleti szerződés egyéb tartalmi elemei nem változnak. A testület a bérleti szerződés módosítására a polgármestert felhatalmazza. Határidő: a bérleti szerződés módosításának aláírására február 5. 1./ Műszaki Iroda 2./ Közgazdasági Iroda Balatonlelle, február 17.

13 2016. I. 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 12/2016. (I. 28.) KT számú határozat Balatonlellei Füles Mackó Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása. 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonlellei Füles Mackó Bölcsőde Alapító Okiratát Módosító Okiratot a határozat melléklete szerint elfogadja. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okiratot Módosító Okirat aláírására. Határidő: március 1. 1./ Jegyzői Iroda Balatonlelle, január 29.

14 2016. I. 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 13/2016. (I. 28.) KT számú határozat Balatonlellei Füles Mackó Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása. 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonlellei Füles Mackó Bölcsőde Alapító Okiratát a határozat mellékélete szerinti egységes szerkezetben elfogadja. 2.) A képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására. Határidő: március 1. 1./ Jegyzői Iroda Balatonlelle, január 29.

15 2016. I. 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 14/2016. (I. 28.) KT számú határozat Döntés a Balatonlelle, Báthori u.2/c sz. alatti önkormányzati bérlakás elidegenítési ügyében 1) e az önkormányzat tulajdonát képező Balatonlelle, Báthori u.2/c sz. alatti 3907/A/3 hrsz-ú lakást és a hozzá tartozó tulajdonközösségben levő részek 3047/10000-ed részét illetve a 3907/B/3 hrsz-ú gépkocsi tároló helyiséget és a hozzá tartozó társasházi tulajdonközösségben levő részek 862/ ed részét a forgalomképtelen törzsvagyonból kiveszi, és elidegenítésre kijelöli. 2) A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező elővételi ajánlat szövegét jóváhagyja. Felelős: Skoff István Határidő: folyamatos 1./ Műszaki Iroda Balatonlelle, január 29.

16 2016. I. 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 15/2016. (I. 28.) KT számú határozat A Balatonlellei Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2016.évre szóló munka- és rendezvénytervének jóváhagyása ének a Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2016.évi munka- és rendezvénytervét elfogadja. Felelős: Hartmann Zoltán igazgató Határidő: folyamatos 1./ Műv. Ház Balatonlelle, február 17.

17 2016. I. 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 16/2016. (I. 28.) KT számú határozat Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Balatonlelle, február 17.

18 2016. I. 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 17/2016. (I. 28.) KT számú határozat Tájékoztató Balatonlelle Város és intézményei által benyújtott pályázatokról, valamint az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről. e az önkormányzat és intézményei által benyújtott pályázatokról, valamint az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadja. Határidő: értelemszerűen Balatonlelle, február 17.

19 2016. I. 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 18/2016. (I. 28.) KT számú határozat Tájékoztató a évben átruházott hatáskörben kiutalt szociális támogatásokról Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester évben átruházott hatáskörben kiutalt szociális támogatásokról szóló tájékoztatását. Határidő: azonnal Balatonlelle, február 17.

20 2016. I. 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 19/2016. (I. 28.) KT számú határozat Döntés a Balatonlelle, Rákóczi u.3461/13 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan érkezett eladási ajánlat ügyében e az AA99 Ingatlanhasznosító Kft. által a Balatonlelle, Rákóczi u.3461/13 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan érkezett eladási ajánlatot nem fogadja el. Felhatalmazza a polgármestert a vételárra és annak megfizetési módjára vonatkozó tárgyalások lefolytatására nettó 125 M Ft és 135 M Ft közötti vételárig. Határidő: a képviselő-testület tájékoztatására a következő testületi ülés 1./ Műszaki Iroda Balatonlelle, január 29.

21 2016. II. 11-i ülésének jegyzőkönyvéből 20/2016. (II. 11.) KT számú határozat A képviselő-testület február 11-i rendes ülésének napirendje. 1./ Balatonlelle Város Önkormányzat évi 4/2015.(II.13.) költségvetési rendeletének módosítása. T:PVB, ÜBB, HPB 2./ Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének elfogadása. T:PVB, ÜBB, HPB 3./ A polgármester 2016 évi cafetéria-juttatás éves bruttó összegének meghatározása. Előadó: Szentesné Szekér Piroska alpolgármester T:PVB, ÜBB, HPB 4./ Egyebek, bejelentések, felvilágosítás kérések. Balatonlelle, február 29.

22 2016. II. 11-i ülésének jegyzőkönyvéből 21/2016. (II. 11.) KT számú határozat Bérfejlesztési előterjesztés kidolgozása 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert és a Hivatalt, hogy a testület áprilisi 28-i ülésére készítsenek előterjesztést az intézmények bérkompenzációjával kapcsolatosan több alternatívában. Határidő: április / Közgazdasági Iroda Balatonlelle, február 29.

23 2016. II. 11-i ülésének jegyzőkönyvéből 22/2016. (II. 11.) KT számú határozat A polgármester 2016 évi cafetéria-juttatás éves bruttó összegének meghatározása 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kenéz István Polgármesterre vonatkozó cafetériajuttatás évi bruttó összegét ,- Ft. azaz kétszázezer forintban határozza meg. Felelős: Dr. Kovács Tamás aljegyző Határidő: március / Közgazdasági Iroda 2./ Jegyzői Iroda Balatonlelle, február 29.

24 2016. II. 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 23/2016. (II. 25.) KT számú határozat A képviselő-testület február 25-i rendes ülésének napirendje. 1.) Beszámoló az előző rendes ülést követően lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 2.) A Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 3.) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről és egyéb családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 12/2015. (V.29.) számú rendelet módosítása Előadó: Dr Kovács Tamás aljegyző T: PVB, ÜBB, HPB 4.) A polgármester évi szabadság ütemezésének jóváhagyása. Előadó: Szentesné Szekér Piroska alpolgármester T: ÜBB 5.) Közbeszerzési szabályzat elfogadása. T: PVB, ÜBB, HPB 6.) Balatonlelle, Rendezvénypark területén bérbe adható közterületek bérleti díjának meghatározása T: PVB 7.) Beszámoló Balatonlelle Város és Intézményei által évben benyújtott pályázatokról valamint az elnyert pályázatok végrehajtásáról. T: PVB, ÜBB, HPB 8.) Az Óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározása. T: HPB 9.) A Lellei Újság üzemeltetésére kiírandó ajánlati felhívás elfogadása T: HPB

25 10.) Döntés Balatonlelle Város Településrendezési Tervének 2.sz. módosításáról T: PVB 11.) Balatonlelle, Rákóczi u.3461/13 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan érkezett eladási ajánlat megtárgyalása. T: PVB 12.) Balatonlelle, Szent István utca 3213 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan adásvételi szerződésének jóváhagyása. T: PVB, ÜBB 13.) Művelődési Ház pótelőirányzat kérelme. Előadó: Hartmann Zoltán igazgató T: PVB, HPB 14.) VÜSZ pótelőirányzat kérelme. Előadó: Skoff István mb. vezető T: PVB 15.) Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 16.) Tájékoztató Balatonlelle Város és intézményei által benyújtott pályázatokról, valamint az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről. 17.) Felvilágosítás kérések, tájékoztatók, bizottsági átruházott hatáskörű beszámolók, egyéb ügyek Zárt ülés: 1.) A Balatonlellei Városüzemeltetési Szervezet igazgatói álláshelyre érkezett pályázat elbírálása. T: Véleményező biz 2.) Tájékoztató a folyamatban lévő peres ügyekről.

26 Balatonlelle, március 08.

27 2016. II. 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2016. (II. 25.) KT számú határozat Beszámoló az előző rendes ülést követően lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 176/2015.(IX.24.), 225/2015.(XI.26.), 229/2015.(XI.26.), 234/2015.(XI.26.), 254/2015.(XII.16.), 2/2016.(I.14.), 7/2016.(I.28.), 8/2016.(I.28.), 10/2016.(I.28.), 11/2016.(I.28.), 12/2016.(I.28.), 13/2016.(I.28.), 14/2016.(I.28.), 15/2016.(I.28.), 19/2016.(I.28.) Kt. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Balatonlelle, március 08.

28 2016. II. 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 25/2016. (II. 25.) KT számú határozat Tájékoztató a két ülés közötti polgármesteri tevékenységről. Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester két ülés közötti tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja. Határidő: azonnal Balatonlelle, március 08.

29 2016. II. 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 26/2016. (II. 25.) KT számú határozat A polgármester évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármestert megillető hatvannégy ( ) munkanap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá. jan. február Márc. április máj. június július aug. szept. okt. nov. dec Határidő: március 31 1./ Jegyzői Iroda Balatonlelle, március 08.

30 2016. II. 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 27/2016. (II. 25.) KT számú határozat Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról 1.) Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja 2.) A Képviselő Testület felkéri a Polgármestert és az aljegyzőt a Szabályzat aláírására és kiadására. Dr. Kovács Tamás aljegyző Határidő: azonnal 1./ Polgármesteri Referens Balatonlelle, március 08.

31 2016. II. 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 28/2016. (II. 25.) KT számú határozat Döntés Balatonlelle, Rendezvénypark területén bérbe adható közterületek bérleti díjának meghatározása ügyében Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonlelle Rendezvénypark területén bérbe adható közterületek bérleti díját június 15-től augusztus 31-ig a Borhét időszakának kivételével a rendezvények napján és a rendezvények közötti napokon az alábbiak szerint határozza meg: - kereskedelmi tevékenység Ft/m2/nap, - vendéglátói ( melegkonyha, büfé stb.) tevékenység Ft/m2/nap. - Balatonlelle Hegyközség borászainak árusító pavilonja Ft/m2/ nap Határidő: folyamatos 1./ Műszaki Iroda Balatonlelle, március 08.

32 2016. II. 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2016. (II. 25.) KT számú határozat Beszámoló Balatonlelle Város és Intézményei által évben benyújtott pályázatokról valamint az elnyert pályázatok végrehajtásáról e az Önkormányzat és Intézményei által 2015-ben megvalósított pályázatokról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: értelemszerűen 1./ Polgármesteri Referens Balatonlelle, március 08.

33 2016. II. 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 30/2016. (II. 25.) KT számú határozat Az Óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározása. 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodába történő beiratkozás időpontját április 25, 26. és 27 napjaiban határozza meg. Jelentkezni a szülők által személyesen kell a fenti napokon 8.00 órától óráig az óvodavezetőnél, vagy helyettesénél. Felelős: Kismráv Istvánné óvodavezető Határidő: április / Jegyzői Iroda Balatonlelle, március 08.

34 2016. II. 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 31/2016. (II. 25.) KT számú határozat A helyi médiumok üzemeltetésére kiírandó ajánlati felhívás elfogadása. 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Lellei Újság üzemeltetésére kiírandó ajánlati felhívást elfogadja. 2.) Felhatalmazza a Polgármestert az ajánlati felhívás megküldésére a hatályos Beszerzési Szabályzatunkban foglaltak szerint, kérjen ajánlatot. 3.) A beérkező ajánlatok bontását a Humánpolitikai Bizottság végzi. A bizottság javaslata alapján a nyertesről a képviselő-testület márciusi ülésén dönt. Határidő: február / Jegyzői Iroda Balatonlelle, március 08.

35 2016. II. 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 32/2016. (II. 25.) KT számú határozat Döntés Balatonlelle Város Településrendezési Tervének 2.sz. módosításáról Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonlelle Város Településrendezési Tervének 2.sz. módosítását kezdeményezi. A Képviselő-testület - Dr. Fazekas Sándorné településtervező előzetes ajánlatát elfogadva - a Településrendezési Terv 2.sz. módosításának tervezői feladatai ellátására megbízza. Határidő: folyamatos 1./ Műszaki Iroda Balatonlelle, március 08.

36 2016. II. 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 33/2016. (II. 25.) KT számú határozat Döntés a Balatonlelle, Rákóczi u.3461/13 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan érkezett eladási ajánlat ügyében Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonlelle, Rákóczi F.u.3461/13 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan az AA99 Ingatlanhasznosító Kft., mint tulajdonos által adott alábbi eladási ajánlatot elfogadja: Eladási ár: nettó Ft Fizetési koncepció: - vételár 10%-nak megfelelő összegű foglaló a szerződés aláírásakor - fennmaradó rész a szerződés aláírása napja plusz 100 napon belül Birtokba adás: teljes vételár megfizetését követően nyolc napon belül. Egyéb: - eladó az ingatlan adásvétele tekintetében az ÁFA kötelessé tételt választotta - az ingatlan használatba vételi engedélye 2 éves időtartamot megelőzően emelkedett jogerőre - amennyiben vevő ÁFA körbe bejelentkezett, az adásvétel ún. fordított Áfa-s, azaz eladó részére nettó vételár kerül megfizetésre - a felépítmény tekintetében eladó kizárja a szavatossági jogokat. Az ajánlat kötő erejű, melynek érvényességi ideje március 16. Határidő: folyamatos 1./ Közgazdasági Iroda 2./ Műszaki Iroda Balatonlelle, február 29.

37 2016. II. 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 34/2016. (II. 25.) KT számú határozat Döntés a Balatonlelle, Szent István utca 3213 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan adásvételi szerződésének jóváhagyása ügyében Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Balatonlelle, Szent István utca 3213 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban jelen határozat mellékletét képező adásvételi szerződés és megállapodás szövegét jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok aláírására. Határidő: folyamatos 1./ Közgazdasági Iroda 2./ Műszaki Iroda Balatonlelle, február 29.

38 2016. II. 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 35/2016. (II. 25.) KT számú határozat Művelődési Ház és Könyvtár pótelőirányzati kérelme 1.) e a Művelődési Ház és Könyvtár részére a 2015.évi költségvetéséhez a pótelőirányzati kérelme alapján a kiemelt előirányzatai közül a dologi jellegű kiadásaira a Művelődési Ház működéséhez kapcsolódóan e Ft előirányzatot biztosít a gazdálkodás tényleges költsége alapján Balatonlelle Város Önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 2.) Felhívja a testület az intézményvezető figyelmét, hogy a jövőre vonatkozóan az előirányzatokban foglalt összeget tartsa be. Felelős: Hartmann Zoltán igazgató Határidő: értelem szerint 1./ Művelődési Ház Balatonlelle, március 08.

39 2016. II. 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 36/2016. (II. 25.) KT számú határozat VÜSZ pótelőirányzati kérelme 1.) e a Városüzemeltetési Szervezet részére a évi költségvetéséhez a pótelőirányzati kérelme alapján a kiemelt előirányzatai közül a dologi jellegű kiadásaira e Ft pótelőirányzatot biztosít a gazdálkodás tényleges költsége alapján Balatonlelle Város Önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 2.) Felhívja a testület az intézményvezető figyelmét, hogy a jövőre vonatkozóan az előirányzatokban foglalt összeget tartsa be. Felelős: Skoff István mb. vezető Határidő: értelem szerint 1./ VÜSZ 2./ Közgazdasági Iroda Balatonlelle, március 08.

40 2016. II. 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 37/2016. (II. 25.) KT számú határozat Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Balatonlelle, március 08.

41 2016. II. 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 38/2016. (II. 25.) KT számú határozat Tájékoztató Balatonlelle Város és intézményei által benyújtott pályázatokról, valamint az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről. e az önkormányzat és intézményei által benyújtott pályázatokról, valamint az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadja. Határidő: értelemszerűen Balatonlelle, március 08.

42 2016. II. 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 39/2016. (II. 25.) KT számú határozat A Balatonlellei Városüzemeltetési Szervezet igazgatói álláshelyre érkezett pályázat elbírálása. Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinevezi Rutai Éva a Balatonlellei Városüzemeltetési Szervezethez közalkalmazotti jogviszonyba négy hónap próbaidő kikötésével, egyúttal öt éves időtartamra március 17. napjától március 16 napjáig megbízza a Városüzemeltetési Szervezet igazgatói feladatainak ellátásával. A képviselő-testület négy hónap próbaidő kikötésével él, és a próbaidő lejárta előtt a testület ismételten dönt a továbbfoglalkoztatás tekintetében. Az igazgató vezetői pótlékát a pótlékalap 500-.%-ban Ft -ban határozza meg. A munkáltatói döntésen alapuló illetményt a képviselő-testület Ft/hó határozza meg. A besorolás szerinti illetmény, vezetői pótlék, idegen nyelv tudási pótlék és a munkáltatói döntésen alapuló illetmény együttes összege ,- Ft/hó összes illetményt biztosítson. Határidő: március 30 1./ Jegyzői Iroda 2./ Rutai Éva Balatonlelle, március 22.

43 2016. II. 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 40/2016. (II. 25.) KT számú határozat Balatonlelle Város képviselő-testülete a peres ügyekről szóló tájékoztatót tudomásul vette. Felelős: Dr Kovács Tamás aljegyző Határidő: azonnal 1./ Jegyző Balatonlelle, március 22.

44 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 41/2016. (III. 31.) KT számú határozat A képviselő-testület március 31-i rendes ülésének napirendje. 1.) Beszámoló az előző rendes ülést követően lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 2.) A Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 3.) A közterület használat szabályairól szóló rendelet elfogadása. T: PVB, ÜBB, HPB 4.) A köztisztaságról szóló 23/2008.(XII.19.) számú rendelet módosítása. T:PVB,ÜBB,HPB (írásos előterjesztés) 5.) Füles Mackó Bölcsőde szolgáltatási önköltség megállapítása valamint a szociális és gyermekjóléti intézményekben folyó étkezési és egyes ellátások intézményi térítési díjáról szóló 39/ (XII.19) önk. rendelet felülvizsgálata. T: PVB, ÜBB, HPB 6.) A Balatonlellei Közös Család -és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapszolgáltatások évi szolgáltatási önköltségének és térítési díjának megállapítása és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosítása T: PVB, ÜBB, HPB 7.) Beszámoló a Balatonboglárral közös fenntartású tűzoltóság működéséről. 8.) A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről döntés. T: PVB T: HPB 9.) Munkácsy utca felújításának kivitelezésére vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadása. T: PVB, ÜBB

45 10.) A Balatonlellei Városüzemeltetési Szervezet pótelőirányzat kérelme. Előadó: Rutai Éva igazgató T: PVB 11.) évben bérbe adható közterületek jegyzékének jóváhagyása. T: PVB 12.) A városi kamerarendszer fejlesztése. T: PVB 13.) A Balatonlelle, Rákóczi u.3461/13 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyása. T: ÜBB 14.) Bogdán János bérleti szerződés módosítási ügye. T: ÜBB 15.) Bogdán János Napfény Strandon levő üzlet bérleti díjára vonatkozó részletfizetési kérelme. T: PVB 16.) évi nemzetközi kapcsolatok meghatározása. T: HPB 17.) Balatonlelle Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének elfogadása. T: ÜBB 18.) A Lellei újság üzemeltetésére vonatkozó ajánlatok megtárgyalása. T: HPB 19.) Balatonlellei Hegyközség tulajdonában lévő színpad megvásárlása. T: PVB 20.) Kertmozi üzemeltetése T: PVB 21.) Nagy Edit és Bogdán Dániel János hozzájárulási kérelme rendezvénysátor felállításához a Napfény strandon. T: PVB

46 T: PVB 23.) Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 24.) Tájékoztató Balatonlelle Város és intézményei által benyújtott pályázatokról, valamint az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről. 25.) Felvilágosítás kérések, tájékoztatók, bizottsági átruházott hatáskörű beszámolók, egyéb ügyek Zárt ülés: 1.) Lakástámogatások összegének meghatározása az Irmapusztai kérelmezők tekintetében. T: HPB Balatonlelle, április 13.

47 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 42/2016. (III. 31.) KT számú határozat Beszámoló az előző rendes ülést követően lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2016.(II.11.), 27/2016.(II.25.), 28/2016.(II.25.), 31/2016.(II.25.), 33/2016.(II.25.), 34/2016.(II.25.), 35/2016.(II.25.), 36/2016.(II.25.), 39/2016.(II.25.) Kt. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Balatonlelle, április 13.

48 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 43/2016. (III. 31.) KT számú határozat Tájékoztató a két ülés közötti polgármesteri tevékenységről. Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester két ülés közötti tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja. Határidő: azonnal Balatonlelle, április 13.

49 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 44/2016. (III. 31.) KT számú határozat A Balatonlellei Füles Mackó Bölcsőde szolgáltatási önköltség megállapítása 1. Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonlellei Füles Mackó Bölcsőde évi szolgáltatási önköltségét az alábbiakban állapítja meg: Bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltség: 4259 Ft/nap/fő Konyha élelmezési szolgáltatási önköltség: 1165 Ft/nap/fő Felelős: Szabó Leventéné bölcsődevezető Határidő: április 1. 1./ Bölcsődevezető Balatonlelle, április 13.

50 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 45/2016. (III. 31.) KT számú határozat A Balatonlellei Közös Család -és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatási önköltségének és térítési díjának megállapítása által biztosított alapszolgáltatások évi Balatonlelle Város Képviselőtestülete a Balatonlellei Közös Család-és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapszolgáltatások évi szolgáltatási önköltségét az alábbiakban állapítja meg: - étkeztetés elvitellel: 690 Ft/adag - étkeztetés szállítási költsége: 110 Ft/adag - étkeztetés kiszállítással: 800 Ft/adag - helyben étkeztetés az idősek klubjában: 690 Ft/adag - idősek nappali ellátása étkeztetés nélkül: 1247 Ft/nap - házi segítségnyújtás: 135 Ft/fő/gondozási óra - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 158 Ft/fő/nap Határidő: április 5. Dr. Kovács Tamás aljegyző 1./ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Balatonlelle, április 13.

51 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 46/2016. (III. 31.) KT számú határozat Beszámoló a Balatonboglárral közös fenntartású tűzoltóság működéséről. 1.) Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonboglár és Balatonlelle Városok Önkéntes Tűzoltóság évi működéséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. Megállapítja, hogy a tűzoltóság 2015 évben feladatát maradéktalanul ellátta, a város lakosságának élet és vagyonbiztonságát szakszerűen biztosította. Határidő: április / Jegyzői Iroda 2./ Tűzoltóság Balatonlelle, április 13.

52 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 47/2016. (III. 31.) KT számú határozat A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről döntés. 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonlellei Füles Mackó Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: augusztus 21 napjáig az általános nyitva tartás szerint működik, augusztus 22. napjától augusztus 31. napjáig zárva tart. Felelős: Szabó Leventéné bölcsődevezető Határidő: szeptember / Bölcsődevezető Balatonlelle, április 13.

53 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 48/2016. (III. 31.) KT számú határozat Döntés a Balatonlelle, Munkácsy utca felújításának kivitelezésére vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadása ügyében 1) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonlelle, Munkácsy M. u. felújítása kapcsán - a jelen határozat mellékletét képező - Balatonboglár Város Önkormányzatával a kivitelezési szakaszra kötendő együttműködési megállapítás szövegét jóváhagyja, és annak aláírására a polgármestert felhatalmazza. 2) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonlelle, Munkácsy M. u. felújítása kapcsán a kivitelezési munkákhoz, a közbeszerzés lebonyolításához, valamint a közmű-és szakhatósági egyeztetések lefolytatásához szükséges - jelen határozat mellékletét képező - 07/2016 számú terveket jóváhagyja. Határidő: megállapodás aláírására és a határozat megküldésére április / Műszaki Iroda Balatonlelle, április 13.

54 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 49/2016. (III. 31.) KT számú határozat A Balatonlellei Városüzemeltetési Szervezet pótelőirányzat kérelme tárgyában 1.) e a Balatonlellei Városüzemeltetési Szervezet részére hozzájárul egy darab lapvibrátor és egy darab aszfaltvágó berendezés beszerzéséhez bruttó Ft értékben felhalmozási kiadásként az önkormányzat 2016 évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére. 2.) A Képviselő-testület a Városüzemeltetési Szervezet részére pótelőirányzatként biztosítja az általános iskolában lévő kivetítő lámpák cseréjének költségeként jelentkező bruttó Ft-ot felhalmozási kiadásként az önkormányzat évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére. 3.) A Képviselő-testület hozzájárul a Városüzemeltetési Szervezet kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításához bruttó Ft összegben, mely során az informatikai eszközvásárlás költsége a dologi előirányzatról a felhalmozási előirányzatba kerül átcsoportosításra. 4.) A Képviselő-testület felkéri a Közgazdasági Irodavezetőt, hogy a költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon arról, hogy az előirányzat módosítás a évi költségvetésben átvezetésre kerüljön. Felelős: Szabó Józsefné közgazdasági irodavezető Határidő: értelem szerint 1./ Közgazdasági Iroda Balatonlelle, április 13.

55 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 50/2016. (III. 31.) KT számú határozat Döntés a évben bérbe adható közterületek jegyzékének jóváhagyásáról Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a jelen határozat mellékletét képező évben bérbe adható önkormányzati tulajdonú közterületek jegyzékét jóváhagyja. A közterület- használat szabályairól szóló 14/2005.(VIII.26) Kt.6. (1) bekezdésében foglaltak alapján a bérbe adható helyek listáját a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Határidő: a lista hirdetményként történő közzétételére április / Műszaki Iroda Balatonlelle, április 13.

56 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 51/2016. (III. 31.) KT számú határozat A Városi kamerarendszer fejlesztése Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi kamerarendszer fejlesztésével egyetért. Referencia képek vagy video beszerzését követően dönt a testület, ami után meggyőzödött, hogy megfelelő minőségű a rögzítés. Egy web kamera beszerzésére a polgármester kérjen árajánlatot. A évi költségvetés általános tartaléka terhére maximum 1 M Ft-ot biztosít a kamerarendszer fejlesztésére és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzési szabályzat alapján a szükséges eszközöket vásárolja meg és gondoskodjon azok kiépítéséről. Határidő: értelem szerint Balatonlelle, április 13.

57 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 52/2016. (III. 31.) KT számú határozat Döntés a Balatonlelle, Rákóczi u.3461/13 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyása ügyében Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Balatonlelle, Rákóczi u.3461/13 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó - jelen határozat mellékletét képező - adásvételi szerződés jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Az ingatlan vételárát a képviselő-testület a tartalékkeret terhére biztosítja. Határidő: a szerződés aláírására április / Műszaki Iroda Balatonlelle, április 13.

58 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 53/2016. (III. 31.) KT számú határozat Döntés Bogdán János bérleti szerződés módosítása ügyében Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonlelle, Napfény Strandon önkormányzati tulajdonban levő üzlet bérlőjével, Bogdán János vállalkozóval 2009.április 15-én megkötött bérleti szerződés - jelen határozat mellékletét képező - módosítását elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. A Képviselő-testület a 42/2015.(II.26.) KT számú határozatát az üzemeltetési szerződés vonatkozásában hatályban tartja, a bérleti szerződés módosítása vonatkozásában hatályon kív Határidő: szerződés tervezet bérlőnek történő megküldésére április / Műszaki Iroda Balatonlelle, április 13.

59 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 54/2016. (III. 31.) KT számú határozat Döntés Bogdán János Napfény Strandon levő üzlet bérleti díjára vonatkozó részletfizetési kérelme ügyében Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő - testülete Bogdán János kérelmének helyt adva, a Balatonlelle, Napfény Strandon levő 5082/6 hrsz-ú üzlet felépítmény 2014 évre és 2015 évre vonatkozó - összesen Ft - bérleti díj megfizetésére részletfizetést engedélyez. A részletfizetést az alábbiak szerint kell teljesíteni: I részlet Ft, fizetési határidő augusztus 31. II részlet Ft, fizetési határidő augusztus 31. II részlet Ft, fizetési határidő augusztus 31. II részlet Ft, fizetési határidő augusztus 31. Amennyiben bérlő a részletfizetést határidőben nem teljesíti, úgy a fennálló bérleti díj megfizetése egyösszegben válik esedékessé. Határidő: kérelmező kiértesítésére április / Műszaki Iroda Balatonlelle, április 13.

60 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 55/2016. (III. 31.) KT számú határozat évi nemzetközi kapcsolatok meghatározása. e a nemzetközi kapcsolatok évi meghatározásával kapcsolatos előterjesztést elfogadja. Határidő: értelem szerint Balatonlelle, április 13.

61 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 56/2016. (III. 31.) KT számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének elfogadása. Balatonlelle Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Balatonlelle Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési Tervét" elfogadja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 5 munkanapon belül intézkedjen a terv megjelentetéséről a város honlapján. Határidő: értelem szerint Balatonlelle, április 13.

62 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 57/2016. (III. 31.) KT számú határozat A Lellei újság üzemeltetésére vonatkozó ajánlatok megtárgyalása. 1.) e a Lellei Újság üzemeltetésével a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó, legelőnyösebb ajánlattevőt Online Lapcsoport Kft-t, bízza meg. 2.) A képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező szerződés aláírását. Határidő: értelem szerint 1./ Polgármesteri Referens Balatonlelle, április 13.

63 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 58/2016. (III. 31.) KT számú határozat Balatonlellei Hegyközség tulajdonában lévő színpad megvásárlása 1.) e felhatalmazza a polgármestert, hogy a színpadvásárlással kapcsolatos teendőket intézze el. Határidő: értelem szerint 1./ Műszaki Iroda Balatonlelle, április 13.

64 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 59/2016. (III. 31.) KT számú határozat Kertmozi üzemeltetése. 1. e a Sió Movie Kft. (8600 Siófok, Vak B utca 32.) által a Balatonlelle, Hortenzia u. 1. szám alatti kertmozi üzemeltetésére benyújtott szándéknyilatkozatát tudomásul veszi. 2. A Képviselő-testület hozzájárul az 5 éves bérleti szerződés megkötéséhez, a bérleti jogviszony meghosszabbításának lehetőségével. A szerződésnek továbbá tartalmaznia kell a bérleti díj beszámítás részleteit, valamint az illemhelyiségek biztosításának feltételeit. 3. A Képviselő-testület felkéri a Városüzemeltetési Szervezet igazgatóját a mozi helyiségbérleti szerződésének előkészítésére. A beterjesztett szerződéstervezet jóváhagyásáról a Képviselő-testület soron következő ülésén dönt. Felelős: Rutai Éva VÜSZ igazgató Határidő: április / VÜSZ Balatonlelle, április 13.

65 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 60/2016. (III. 31.) KT számú határozat Nagy Edit és Bogdán Dániel János hozzájárulási kérelme rendezvénysátor felállításához a Napfény strandon e hozzájárul, hogy Nagy Edit és Bogdán Dániel János a Napfény Strand területén rendezvénysátrat állítson fel, május között a rendezvénysátor elhelyezésének ellenértéke: forint. A kérelmezők kötelesek a helyszínt május 10-ig az eredeti állapotára visszaállítani. Határidő: március / Polgármesteri Referens Balatonlelle, április 13.

66 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 61/2016. (III. 31.) KT számú határozat DRV Zrt. által elkészített víziközmű vagyonértékelés, szándéknyilatkozat elfogadása és jóváhagyása Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a tulajdonában lévő víziközművekre vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. Balatonlelle Város Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 2. (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain január 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti vagyonérték Ft. Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon értéke a június 30-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban január 1-jével valósul meg oly módon, hogy a június 30- i fordulónappal megállapított vagyonérték a július 1. december 31. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek. A január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált újraelőállítási érték alapján került megállapításra. Határidő: azonnal 1./ Közgazdasági iroda Balatonlelle, április 11.

67 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 62/2016. (III. 31.) KT számú határozat DRV Zrt. által elkészített víziközmű vagyonértékelés, szándéknyilatkozat elfogadása és jóváhagyása Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előreláthatólag igénybe kívánja venni a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. víziközmű vagyonra vonatkozó vagyon-nyilvántartás vezetésére vonatkozó szolgáltatását. Határidő: azonnal 1./ Közgazdasági iroda Balatonlelle, április 11.

68 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 63/2016. (III. 31.) KT számú határozat Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Balatonlelle, április 13.

69 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 64/2016. (III. 31.) KT számú határozat Tájékoztató Balatonlelle Város és intézményei által benyújtott pályázatokról, valamint az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről. e az önkormányzat és intézményei által benyújtott pályázatokról, valamint az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadja. Határidő: értelemszerűen Balatonlelle, április 13.

70 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 65/2016. (III. 31.) KT számú határozat Szabó Erzsébet és Dévényi Ferenc lakásvásárlása támogatása ügyében Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Erzsébet és élettársa irmapusztai lakosok részére önerő összegének növelése hitelhez Ft vissza nem térítendő, és Ft kamatmentes kölcsönnel támogatja lakásvásárlásukat. Határidő: a megállapodás aláírását követően 8 napon belül 1./ Hatósági Iroda Balatonlelle, április 13.

71 2016. III. 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 66/2016. (III. 31.) KT számú határozat Csóra Szilvia és Szücs Bálint József lakásvásárlása támogatása ügyében Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csóra Szilvia és élettársa irmapusztai lakosok részére önerő összegének növelése hitelhez Ft vissza nem térítendő, és Ft kamatmentes kölcsönnel támogatja lakásvásárlásukat. Határidő: a megállapodás aláírását követően 8 napon belül 1./ Hatósági Iroda Balatonlelle, április 13.

72 2016. IV. 7-i ülésének jegyzőkönyvéből 67/2016. (IV. 7.) KT számú határozat A képviselő-testület április 7. rendkívüli ülésének napirendje. 1./ Balatonlelle Rákóczi utca 3461/13 hrsz.-ú ingatlan hasznosítására kiírandó pályázat elfogadása. Balatonlelle, április 27.

73 2016. IV. 7-i ülésének jegyzőkönyvéből 68/2016. (IV. 7.) KT számú határozat Döntés a Balatonlelle, Rákóczi u.3461/13 hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírandó pályázat elfogadása ügyében 1) Balatonlelle Város Önkormányzat képviselő-testülete a április 08-án aláírandó adásvételi szerződés alapján az önkormányzat tulajdonába kerülő Balatonlelle, Rákóczi u. 3461/13 hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó - jelen határozat mellékletét képező - zártkörű pályázati kiírás szövegét jóváhagyja. 2) A testület felkéri a polgármestert, hogy legalább kettő ajánlattevő részére a pályázati kiírást küldje meg. 3) A testület a pályázatok véleményezésére a bíráló bizottság tagjainak a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot jelöli ki. Határidő: pályázati kiírás megküldésére április / Műszaki Iroda Balatonlelle, április 27.

74 2016. IV. 19-i ülésének jegyzőkönyvéből 69/2016. (IV. 19.) KT számú határozat A képviselő-testület április 19. rendkívüli ülésének napirendje. 1./ Balatonlelle Rákóczi utca 3461/13 hrsz.-ú ingatlan hasznosítására kiírandó pályázat elbírálása. 2./ Döntés a TOP azonosító számú Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú pályázaton való indulásról. 3./ 2016.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázat benyújtása. 4./ Kertmozi üzemeltetése. 5./ Balatonlelle, Honvéd utca felújítására vonatkozó tervek elkészítése. Balatonlelle, április 27.

75 2016. IV. 19-i ülésének jegyzőkönyvéből 70/2016. (IV. 19.) KT számú határozat Döntés a Balatonlelle, Rákóczi u.3461/13 hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása ügyében e a Balatonlelle, Rákóczi u.3461/13 hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja és nyertes ajánlattevőnek az ONNELLISUUS Nemzetközi Kereskedelmi Kft-t 1149 Budapest Egressy út jelöli ki. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz csatolt bérleti szerződés aláírására. Határidő: szerződés aláírására április / Műszaki iroda Balatonlelle, április 27.

76 2016. IV. 19-i ülésének jegyzőkönyvéből 71/2016. (IV. 19.) KT számú határozat Döntés a TOP azonosító számú Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú pályázaton való indulásról. 1.) Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy indul a TOP azonosítószámú Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú pályázaton a Balatonlellei Közös Család-és Gyermekjóléti Szolgálat (8638 Balatonlelle, Kossuth L. u. 85.) épületének infrastrukturális korszerűsítésének megvalósítása érdekében. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen, és meghatalmazza, hogy a projekt dokumentáció készítése során felmerülő fenntartói nyilatkozatokat, és egyéb önkormányzatot érintő jognyilatkozatokat megtegye. Határidő: értelem szerint 1./ Polgármesteri Referens Balatonlelle, április 27.

77 2016. IV. 19-i ülésének jegyzőkönyvéből 72/2016. (IV. 19.) KT számú határozat évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázat benyújtása Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. Határidő: azonnal 1./ Közgazdasági Iroda Balatonlelle, április 20.

78 2016. IV. 19-i ülésének jegyzőkönyvéből 73/2016. (IV. 19.) KT számú határozat Kertmozi üzemeltetésének tárgyában 1. e az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Balatonlelle, Hortenzia u. 1. szám alatti kertmozi üzemeltetésére vonatkozó szerződés tervezetet. 2. A Képviselő-testület felkéri a Városüzemeltetési Szervezet igazgatóját a bérleti szerződés megkötésére. Felelős: Rutai Éva VÜSZ igazgató Határidő: április / VÜSZ Balatonlelle, április 27.

79 2016. IV. 19-i ülésének jegyzőkönyvéből 74/2016. (IV. 19.) KT számú határozat Döntés a Balatonlelle, Honvéd utca felújítására vonatkozó tervek elkészítése ügyében e a Balatonlelle, Honvéd utca felújítására vonatkozó tervek elkészítésével Babinszky Ágnes tervezőt megbízza Ft+ÁFA összeggel és a határozat mellékletét képező megbízási szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza. A Képviselő-testület a tervezési díj összegét a 2016 évi költségvetés céltartaléka terhére biztosítja. Határidő: szerződés aláírására április / Műszaki Iroda Balatonlelle, április 27.

80 2016. IV. 19-i ülésének jegyzőkönyvéből 75/2016. (IV. 19.) KT számú határozat Döntés a április 21-i rendkívüli ülésről. Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az SZMSZ 9. (1) b.) pontja alapján egyetért azzal, hogy április 21-én rendkívüli ülést tart Döntés a TOP Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázaton való indulásról" napirendi ponttal. Határidő: értelem szerint Balatonlelle, április 27.

81 2016. IV. 21-i ülésének jegyzőkönyvéből 76/2016. (IV. 21.) KT számú határozat Döntés a TOP Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázaton való indulásról 1.) Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is fontosnak tartja ezen épületek felújítását és hasznosítását, de a jelen pályázati kiírásban szereplő feltételeket nem tudja vállalni. Határidő: értelem szerint 1./ Polgármesteri Referens Balatonlelle, május 11.

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS 28. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS 28. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 12/2010. (IV. 29.) ÖKT. r. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási 3. formák szabályairól

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. december 11-én 12.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

2007. évi határozatok

2007. évi határozatok 1/2007. (I. 23.) Kt. sz. határozat 2007. évi határozatok döntés a napirendekről 2/2007. (I. 23.) Kt. sz. határozat a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 13-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 17.00 órakor kezdődő rendkívüli nyílt üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72.

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72. DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...26. oldal 36/2011. (IX. 12.) rendelet a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Hosszú, forró nyár... Ráckevén

Hosszú, forró nyár... Ráckevén XXIV. évfolyam 7. szám 2012. július Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM Hosszú, forró nyár... Ráckevén Fotó: Darabont Mária Fotó: Körmendiné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 8/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 451 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. szeptember 2-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

2006. december 20. II. évfolyam 14. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...27. oldal

2006. december 20. II. évfolyam 14. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...27. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. december 20. II. évfolyam 14. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...27. oldal 41/2006. (XII. 20.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25. napján tartandó soron következő nyílt ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25. napján tartandó soron következő nyílt ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2015. ÉVI HATÁROZATOK Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/9/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

2016. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2016. (I. 21.

2016. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2016. (I. 21. 2016. ÉVI HATÁROZATOK 1/2016. (I. 21.) KT határozat előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. számú

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(VIII.31.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. augusztus 19-én de. 09.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Szabó Margit, Juhász Dávid, dr.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére 112/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés Kollégium működtetésével kapcsolatos elképzelésekről Jánoshalma Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. július 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2011. március 24-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő-testületi

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...16. oldal 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i ülésére 202/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 7164 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 79. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (A rendelet tervezet külön lapon közölve)

1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (A rendelet tervezet külön lapon közölve) MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK ÉS RENDELET- TERVEZETEK A PÉNZÜGYI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG JAVASLATAI ALAPJÁN A 2011.JANUÁR 21-I ÜLÉSRE (módosítások dőlt félkövér betűtípussal) 1) Az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29 i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-13 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J(u. ~. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere

J(u. ~. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, a határozat visszavonására javasolt és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 07-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

1/2012.(I.12.)HÖ sz. határozat

1/2012.(I.12.)HÖ sz. határozat 1/2012.(I.12.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, leveszi napirendről a 2012. évi víziközmű díjak megállapítására vonatkozó rendelettervezetet azzal, hogy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselő Kiss

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 13/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25-én 16 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 1 Ikt. szám: 1/1240-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs Markó Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 12-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án megtartott üléséről. 2

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-53/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 27-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (III. 31.) sz. önkormányzati rendelete

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (III. 31.) sz. önkormányzati rendelete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (III. 31.) sz. önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjakról szóló 32/2013. (XII. 17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. december 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. június 10. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november hó 29-én

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (I.30.) számú határozata

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (I.30.) számú határozata Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (I.30.) számú határozata Orsós János Decs, Dr. Pilissy E. u. 47. szám alatti lakos 2961-2/2012 ügyiratszámú fellebbezésének elutasításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. június 9-én, de. 7.15 órakor tartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről

az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére! Készítette: dr. Lábody-Varga Dorina önkormányzati referens J E L E N T É S az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: Á-82-10/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén.

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 221 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. május 24-én 8,30 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat Szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) rendeletének

Részletesebben

K I V O N A T. 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat:

K I V O N A T. 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 503-254/2015. szám 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen kívánja tárgyalni a A i Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft és a i Ipari Park

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben