Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 25. napján tartandó soron következő nyílt ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25. napján tartandó soron következő nyílt ülésére"

Átírás

1 BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88) Fax: +36(88) Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 25. napján tartandó soron következő nyílt ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom: 486/2011. (X. 19.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Település belvízvédelmi rendszerének rekonstrukciójával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Balatonkenese Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója tárgyú, KDOP-4.1.1/E-11 kódszámú pályázati felhívásra. 2. A pályázatot a Bercsényi lejáró csapadékvíz-elvezetésének megoldására kívánja felhasználni. 3. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 488/2011. (X. 19.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a fejlesztési általános kérdések tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Balatonkenese Város Önkormányzata támogatja a Település-stratégiai munkacsoport kibővítését Farkas Sándor szakmai tanácsadóval. 2. A képviselő-testület megbízza Vatics Erzsébet Tanácsnok Asszonyt, hogy a munkacsoport átszervezésére a szükséges intézkedéseket tegye meg, és erről az érintetteket értesítse. 3. A konkrét feladat meghatározásra a évi koncepció készítésénél kerül sor. 489/2011. (X. 19.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bercsényi strand műszaki tanácsadói feladatok tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Balatonkenese Város Önkormányzata a Balatonakarattya, Bercsényi strand építési-engedélyezési tervek elkészítése során az önkormányzat érdekeinek képviseletére szóló, MB 55 Bt-vel kötött, tanácsadói és lebonyolítói munkákra vonatkozó megbízási szerződés megszűnését tudomásul veszi. 2. A Bercsényi strandra Balatonfűzfő Város Jegyzője építési engedélyek hivatalba való érkezéséig megbízza az MB55 Bt-t (székhely: 8172 Balatonkenese, Aligai út 20/A., képviselő: Farkas Sándor cégvezető, cégjegyzékszáma: , adószáma: ) a továbbiakban is a Bercsényi strand engedélyezési szerződésével kapcsolatos tanácsadói feladatok ellátásával a Bercsényi strand jogerős építési engedélyeinek megszerzéséig. 1

2 3. Megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az MB 55 Bt-től árajánlatot kérjen be az ellátandó feladatokra a Képviselő-testület október 27-i ülésére. 4. A képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, Dr. Koczkás Sándor ügyvédet a szerződéstervezet előkészítésével. Az árajánlatot bekértük, a feladatkör anomáliái miatt a szerződés nem köttetett meg. 491/2011. (X. 19.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas Sándor Balatonakarattya, Aligai u szám alatti lakos Bercsényi strand engedélyezési terv tervezési szerződéssel kapcsolatos beadványát és e tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. Balatonkenese Város Önkormányzata nem kezdeményezi az ESP Építésziroda Bt. (1113 Budapest, Badacsonyi u. 2/A., IV. 1.)-vel a Bercsényi strand engedélyezési terveinek elkészítésére kötött tervezési szerződés módosítását. 492/2011. (X. 19.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat betét lekötésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Forrás Takarékszövetkezetnél kíván lekötni Ft-ot, azaz Negyvenöt millió Forintot október 25. napjától 3 hónap futamidőre 6,6 % kamat mellett. 2. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a pénzeszköz lekötéséről gondoskodjon. A pénzeszköz lekötése a határozatnak megfelelően megtörtént. 493/2011. (X. 19.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonkenese, Táncsics u. 20. szám alatti Idősek Otthonára vonatkozó, az Új Vonal 3D Épülettervező Kft által készített kiviteli szintű tervek befogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A terveket Szabó Zoltán főépítész 3-117/2011. számon iktatott írásbeli nyilatkozata és 3-118/2011. számon iktatott Somogyi Gyula műszaki ellenőr által felülvizsgált kiviteli árkalkuláció alapján befogadja 10 % tartalékkeret elkülönítésével. 2. Megbízza Tömör István polgármestert a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény infrastruktúrájának fejlesztése című, KDOP-5.2.2/A jelű, elnyert pályázat tovább bonyolításával. A határozatról az érintetteket értesítettük, a pályázat tovább bonyolódik. 494/2011. (X. 19.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonkenese, Táncsics u. 20. szám alatti Idősek Otthonára vonatkozó, az Új Vonal 3D Épülettervező Kft által készített kiviteli szintű tervek befogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Az Új Vonal 3D Épülettervező Kft-vel a Balatonkenese, Táncsics u. 20. szám alatti Idősek Otthona kiviteli szintű terveinek elkészítésére kötött tervezői szerződést a 251/2011. (V. 16.) számú határozatában foglalt módosítással úgy tekinti érvényesnek és hatályosnak, hogy annak 7. pontjába a bruttó Ft összeget bekerülési költségként szerepeltetik. 2

3 2. Megbízza Tömör István polgármestert és dr. Koczkás Sándor ügyvédet a szükséges intézkedések megtételével. A szükséges intézkedéseket a határozat értelmében megtettük. 498/2011. (X. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a településfejlesztési feladatokról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Balatonkenese Város Önkormányzata elkészítteti a település fejlesztési koncepcióját és a település fejlesztési stratégiáját. 2. A Képviselő-testület és Bizottságai kerekasztal megbeszélés keretében, Szabó Zoltán főépítész bevonásával javaslatot készít a város településfejlesztési koncepciójára, amelyet a Képviselő-testülte elé tár elfogadásra, ezt követően szakmai segítséget kérhet a Képviselő-testület a koncepció elkészítéséhez. 3. Ehhez kapcsolódóan legalább három árajánlatot kér be. Az árajánlatok bekérése megtörtént, a koncepcióhoz az érkező elképzeléseket gyűjtjük. 499/2011. (X. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Városgondnokság létszám-gazdálkodással kapcsolatos beadványát, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Városgondnokság létszám bővítésére vonatkozó igényét tudomásul veszi, évre az 5 fő munka törvénykönyve alá tartozó határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott (lejárat: december 30.) dolgozó szerződésének meghosszabbítását engedélyezi december 30-ig. 2. Egy plusz fő takarító személyt alkalmaz, aki a Polgármesteri Hivatal és a védőnői helyiség takarítását látja el. 3. Megbízza Tömör István polgármestert, Fodor Krisztina jegyzőt és Kelemen Zoltán városgondnokot, hogy a évi koncepció elkészítésénél az igényelt fővel kapcsolatos költségeket tervezze be. A munkaszerződések meghosszabbítása megtörtént, a Polgármesteri Hivatal takarítói álláshelyének betöltve. 501/2011. (X. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létszámgazdálkodással kapcsolatos beadványát, és az alábbi határozatot hozta: 1. a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létszámgazdálkodásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 2. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. 502/2011. (X. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde létszám-gazdálkodással kapcsolatos beadványát, és az alábbi határozatot hozta: 3

4 1. a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde létszám bővítésére vonatkozó igényét tudomásul veszi, a évre vonatkozóan a létszám bővítését 2 fővel támogatja egy fő dajka és egy fő konyhai kisegítő munkakörben. 2. Megbízza Tömör István polgármestert, Fodor Krisztina jegyzőt és Thury Attiláné óvodavezetőt, hogy a évi koncepció elkészítésénél az igényelt fővel kapcsolatos költségeket tervezze be. A határozatról az érintetteket értesítettük, a évi költségvetésbe a létszámbővítés betervezése megtörtént. 503/2011. (X. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Közművelődési Intézmény és Könyvtár létszám-gazdálkodással kapcsolatos beadványát, és az alábbi határozatot hozta: 1. a Közművelődési Intézmény és Könyvtár létszámbővítésére vonatkozó igényét tudomásul veszi, a január 1-től a Tájháznál 1 fő 6 órás múzeumpedagógus (rugalmas munkaidőben) történő foglalkoztatását támogatja. 2. Megbízza Tömör István polgármestert, Fodor Krisztina jegyzőt és Győrfi Károlyné intézményvezetőt, hogy a évi koncepció elkészítésénél az igényelt fővel kapcsolatos költségeket tervezze be. 3. Megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kistérségen belül működő mozgókönyvtári rendszerhez való csatlakozásnak a lehetőségét vizsgálja meg és terjessze azt a Képviselő-testület elé. A mozgókönyvtári rendszerhez történő csatlakozási lehetőséget megvizsgáltuk. A Kistérség mivel településünk város - nem tudja támogatni az elképzelést, de esetleges csatlakozás alkalmával sem lenne olcsóbb megoldás, mivel egy nagyobb település felé támogatást kellene fizetnünk. 504/2011. (X. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal létszám-gazdálkodással kapcsolatos beadványát, és az alábbi határozatot hozta: február 1-től a Polgármesteri Hivatal létszámát 2 fővel (az adóirodán 1 fővel és az ügyfélszolgálaton 1 fővel) megnöveli, a évi költségvetésben bérkeretet biztosít rá. 2. Megbízza Fodor Krisztina jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 506/2011. (X. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekorvosi alapellátás pályázati kiírását és az alábbi határozatot hozta: A gyermekorvosi alapellátás ellátására az egészségügyről szóló évi CLIV. tv (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet. A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, házi gyermekorvosi alapellátásra kötött vállalkozói szerződés, területi ellátási kötelezettséggel Foglalkoztatás jellege: Vállalkozói szerződés alapján, teljes munkaidő a 4/2000.(II.25.) EüM. rendelet 2..(3) bekezdés alapján. 4

5 A munkavégzés helye: Veszprém megye, Balatonkenese, Óvoda u.8. Veszprém megye, 8172 Balatonakarattya, Szent István tér 1. Ellátandó feladatok: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 4.. (3) bekezdésében foglaltak, továbbá az óvodai-bölcsödei, és iskolai egészségügyi ellátás Pályázati feltételek: Egyetem, és csecsemő-gyermekgyógyász orvosi végzettség Magyar állampolgárság, büntetlen előélet Pályázat elnyerésénél előnyt jelent: B kategóriás jogosítvány A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az elbírálásban részt vevők szakmai anyagát és személyes adatait megismerhetik, A munkakör betölthetőségének időpontja: Pályázat elbírálását követően azonnal A pályázat benyújtásának határideje: január 9. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Balatonkenese Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8174. Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér. 1 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: gyermekorvos. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A január 16-án tartandó képviselő-testületi ülésen történik. A pályázat elbírálásának határideje: január 16. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: és a A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintettet értesítse, és felhatalmazza a szerződés megkötésére. Amennyiben január 9-ig nem érkezik pályázat, a pályázat azonnali újra kiírását kéri a Képviselőtestület jelen határozattal azonos feltételekkel. A gyermekorvosi állásra a pályázat jogszabályi változás miatt újra kiírásra került. 507/2011. (X. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi LEADER szellemiségű rendezvények támogatása célterületre pályázat beadásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 5

6 1. Balatonkenese Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Helyi LEADER szellemiségű rendezvények támogatása célterületre a július hónapban 10. alkalommal megrendezésre kerülő Balatoni Kapunyitó kulturális rendezvénysorozatot illetően. 2. Mivel a település életében jelentőséggel bír a rendezvénysorozat, ezért annak LEADER szellemiségben történő megrendezését támogatja. 3. Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges lépéseket megtegye és a pályázatot benyújtsa. A pályázat benyújtása megtörtént. 508/2011. (X. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a A szabadidő hasznos eltöltését, és az egészséges életmód gyakorlását szolgáló szabadtéri sportterek fejlesztése célterületre Balatonkenese Város Önkormányzat által beadott pályázat támogatási kérelme című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenese Városért Közalapítvány által az Őrsvezér tér Thököly utca felöli részét érintő A szabadidő hasznos eltöltését, és az egészséges életmód gyakorlását szolgáló szabadtéri sportterek fejlesztése célterületre benyújtott pályázatát támogatja. 2. Az Alapítvány részére az önkormányzat előfinanszírozza a projekt megvalósításához szükséges maximum bruttó Ft összeget, amely összeget az Alapítvány visszafizet az Önkormányzatnak a támogatás folyósítása után. 3. Megbízza az Alapítvány vezetőjét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges lépéseket megtegye és a pályázatot kidolgozza, benyújtsa. 4. Felkéri dr. Koczkás Sándor ügyvédet, hogy az előfinanszírozáshoz szükséges támogatói szerződést készítse el, valamint Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, Wildné Gál Marianna pénzügyi ügyintézőt, hogy a évi költségvetésbe tervezze be. A határozatról az érintetteket értesítettük, a civil szervezet még nem került bejegyzésre, ezért nem szerződtünk. 510/2011. (X. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Az Új Széchenyi Terv keretei között az elkövetkezendő időszakban újra kiírásra kerül a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében a Kistelepüléseken a településkép javítása tárgyú, KDOP /C-11 kódszámú pályázati felhívással kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Balatonkenese Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani Kistelepüléseken a településkép javítása tárgyú, KDOP-3.1.1/C-11 kódszámú pályázati felhívásra maximum 75 millió Ft támogatási összeggel. A pályázat főbb tartalmi részei az alábbiak: a) Polgármesteri Hivatal épületének energiahasznosítás célú felújítása b) Piac kialakítása, helyét a törvényi előírások és a helyi adottságok lehetőségei határozzák meg. 2. Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges lépéseket megtegye és a pályázatot benyújtsa. Megfelelő terület hiányában a piacot nem tudjuk megvalósítani. A határozat módosításra került. 6

7 512/2011. (X. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Település belvízvédelmi rendszerének rekonstrukciójával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Balatonkenese Város Önkormányzata legalább 3 db árajánlatot kér be a Balatonakarattya, Bercsényi lejáró csapadékvíz elvezetési rendszer megtervezéséhez. A végrehajtásért felelős: Tömör István polgármester Pintér Róbert műszaki főelőadó Határidő: november 15. A határozat visszavonásra került az 577/2011. (XII. 05.) számú határozattal. 514/2011. (X. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta - a Képviselő-testület 489/2011. (X. 19.) számú határozata alapján - az MB 55 Építőipai és Szolgáltató Bt (8172 Balatonkenese, Aligai út 20/A.) által a Bercsényi strand műszaki tanácsadói feladatainak ellátására tett árajánlatát és a következő határozatot hozta. 1. A Képviselő-testület megbízza Szabó Zoltán főépítészt, hogy a Bercsényi strand jogerős építési engedélyeinek megszerzéséig lebonyolítói ügymenetet dolgozzon ki és az előre látható feladatokat határozza meg. 2. A meghatározott feladatokra vonatkozó árajánlat bekérésével megbízza a Polgármesteri Hivatalt. 3. Megbízza Dr. Koczkás Sándor ügyvédet a Szabó Zoltán főépítész által megadott műszaki paramétereknek megfelelően készítsen szerződéstervezetet és annak Képviselő-testület elő történő előterjesztésével Tömör István polgármestert. A lebonyolítói ügymenet kidolgozásra került, az árajánlatot bekértük, a szerződést nem írtuk alá (nincs megegyezés). 515/2011. (X. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása tárgyú beadványát és az alábbi határozatot hozta: 1. Támogatja Papp Ilona TÁMOP projekt keretében történő foglalkoztatását november 15. napjától. A foglalkoztatás időtartama 1. év. 2. Megbízza Tömör István polgármestert és Fodor Krisztina jegyzőt, hogy a évi koncepció elkészítésénél az igényelt 1 fővel kapcsolatos költségeket a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény évi költségvetésébe tervezze be. A határozat értelmében a szükséges intézkedéseket megtettük. 516/2011. (X. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását megtárgyalta és a következő határozatot hozta. 1. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását és egységes szerkezetét az előterjesztés szerinti tartalommal és formában jóváhagyja. 2. Az egységes alapító okirat a határozat mellékletét képezi. 3. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és az alapító okiratot aláírja. 7

8 Az érintetteket értesítettük, az alapító okirat aláírásra került. 517/2011. (X. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008 Balatonkenese Labdarúgó Club 8174 Balatonkenese, Stadion u. 1. Rády Sportcsarnok térítésmentes használatáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. Az utánpótlás korosztályok és lány csapatok részére november december hónapban a következő időpontokban a Rády Sportcsarnok térítésmentes használatához hozzájárul. - hétfő: ig - csütörtök: ig - péntek: ig Novembertől szerdán az U16 (serdülő) és U19 (ifjúsági) valamint felnőtt csapatok részére. 2. Felkéri a Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa. A határozatról az érintetteket tájékoztattuk. 519/2011. (X. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola tej programmal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta: november 1-től december 31-ig terjedő időszakra 44/2010(XII.22) Vidékfejlesztési Minisztériumi rendeletnek megfelelően a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, a Tátorján Bölcsőde és a Pilinszky János Általános és AMI Iskola részvételével csatlakozik a évi iskola tej programhoz. 2. Az óvodások és bölcsődések önrészéhez szükséges fedezetet a évi költségvetéséből biztosítja. 3. A szállítási szerződést a beérkezett árajánlatok alapján 53,10 Ft/2dl áron a Dráva tej szolgáltatóval kívánja megkötni. 4. Megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy Balatonvilágos Község Önkormányzatától nyilatkozatot kérjen arra vonatkozóan, hogy a balatonvilágosi óvodások utáni önrész összegét biztosítja-e Balatonvilágos Község Önkormányzatának költségvetéséből. 5. Felkéri Tömör István polgármestert a szállítási szerződés aláírására, valamint a határozatról az érdekelteket tájékoztassa. A határozatról az érintetteket értesítettük, a szállítási szerződés aláírásra került. 520/2011. (X. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Képviselő-testülete a Matideli Kft. Molnár Attila ügyvezető igazgató (8230. Balatonfüred, Orzovenszky K. u. 15.) település karácsonyi díszkivilágítása tárgyú kérelmét a bérleti szerződés valamint a karácsonyi díszkivilágításra tett árajánlatot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település karácsonyi díszkivilágítására vonatkozó bérleti szerződés újra történő megkötését nem támogatja. 2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert az érintettek értesítésére. A döntésről az érintetteket értesítettük. 8

9 521/2011. (X. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete Papp Péter Budapest XI. Fehérvári út 7. VII.2. szám alatti lakos tölgyfa csemete felajánlása tárgyú kérelmét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 1. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Papp Péter (1114. Budapest, XI. Fehérvári út 7. VII.2.) által felajánlott tölgyfa-csemetét elfogadja és azt Balatonakarattya, Rákóczi-szilfa védettségét biztosító parkjában a Városgondnokság által ültetteti el, alkalmas távolságban az ott lévő korábbi egyedektől, a Rákóczi fa bekerített részén kívül. 2. A csemete szállításáról Papp Péter gondoskodik. 3. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Városgondnokság vezetőjét Kelemen Zoltánt, hogy Papp Péterrel egyeztessen a fa szállításának idejéről. A döntésről az érintetteket értesítettük, a felajánlott tölgyfacsemete a határozatnak megfelelően elültetésre került. 522/2011. (X. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat évi belső ellenőrzésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. A Képviselő-testület a évi belső ellenőrzési tervet a mellékelt tervezet szerinti tartalommal elfogadja és jóváhagyja. 523/2011. (X. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat évi belső ellenőrzésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása (Balatonalmádi) felé jelezze az ügyben javaslatát, hogy a Szántó és Társa Bt. (9700 Szombathely, Vitéz u. 2.) által végzett, ellenőrzési terv alapján az eddigi belső ellenőri módszereket vizsgálják felül, mivel Balatonkenese Város Önkormányzata esetében nem volt hatékony és célravezető, valamint kérjen írásban választ a kistérségtől. 2. Megbízza Tömör István polgármestert és Fodor Krisztina jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. A határozatban foglaltak szerint a Kelet-Balatoni Kistérségi Többcélú Társulás felé az írásbeli jelzést megtettük. 524/2011. (X. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Lengyel János képviselő Ságvári lakótelep védelme tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta. 1. A Képviselő-testület kéri a Ságvári lakótelep védelmét szolgáló erdősáv és szántó között épített árok rendbetételét, az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételével megbízza a Polgármesteri Hivatalt. 2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. 9

10 A munka felmérése elkezdődött, a meglévő tervek alapján a csapadékvíz-elvezetési lehetőségeket egyeztetjük. A Városgondnokság a munkálatokat időjárás függvényében elvégzi. 525/2011. (X. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Lengyel János képviselő Gazdasági program tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta. 1. A Képviselő-testület az ügy tárgyalását leveszi napirendjéről. 2. A Képviselő-testület a gazdasági program megtárgyalása ügyében kerekasztal megbeszélés összehívását kezdeményezi, ezt követően szükségszerűség függvényében az előterjesztést újra tárgyalja. 3. Megbízza Tömör István polgármestert a kerekasztal megbeszélés összehívásával. A kerekasztal megbeszélést összehívtuk. 530/2011. (X. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Alsóréti Üdülőegyesület Az Alsórét jövőjéért tárgyú kerekasztal beszélgetés időpontjával kapcsolatos beadványát, és az alábbi határozatot hozta: 1. Az Alsórét jövőjéért tárgyú kerekasztal beszélgetés időpontját november 11. napján (péntek) 15 órai kezdettel határozza meg. 2. Megbízza Tömör István polgármestert a döntésről az érintetteket értesítse. Az Alsóréti Üdülőegyesülettel a kerekasztal megbeszélést a határozatnak megfelelően megtartottuk. 541/2011. (XII. 01.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határoz, hogy támogatja egy szezonális városnéző kisvonat üzemeltetésének gondolatát. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot az ajánlattevőkkel, és elképzeléseik konkrét bemutatása céljából december 7-én 18 órára hívjon össze egy egyeztető tárgyalást a szerelvény és a megállóhelyek konkrét műszaki paramétereinek egyeztetése, a pontos bekerülési költségek meghatározása, és a megkötendő üzemeltetési szerződésben tisztázandó forrás igény pontos meghatározására, hogy annak fedezetét a évi költségvetésében előirányzatként szerepeltetni tudja. Az egyeztető tárgyalást a határozat értelmében megtartottuk. 542/2011. (XII. 01.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sellei Krisztián településrendezési szerződés módosítása (2) kérelméről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az előterjesztésben foglaltakat támogatja, és az aláírásra kerülő Település-rendezési szerződés 4). pontját úgy módosítja, hogy az Önkormányzat, mint szerződő fél a Település-rendezési eszközök módosítására vonatkozó (beruházóval egyeztetett) tartalmú szerződést úgy köti meg a tervezővel, hogy beruházó köteles a tervező által leszállított, teljesítési igazolással alátámasztott számla ellenértékét a számlában közölt fizetési határidő előtt legalább 5 (öt) munkanappal átutalni az Önkormányzat e célra elkülönített számlájára átutalni. 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. ) pontjában módosuló, de egyebekben a hivatkozott határozatával elfogadott tartalommal történő aláírásra. 10

11 A szerződésmódosítást a határozat értelmében végrehajtottuk. 545/2011. (XII. 01.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a Balatonkenese 2012 évi közvilágítási szerződése tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy január 01-től Balatonkenese Város közvilágítási villamos energia ellátási-, és karbantartási feladatainak végzésével a (benyújtott árajánlatuk alapján) a Fényforrás Kft-t (8196 Litér, Petőfi S. u. 15.) bízza meg. 2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy Dr. Koczkás Sándor ügyvéd és Pintér Róbert műszaki főelőadó közreműködésével a vállalkozási szerződést készítesse el, és kézjegyével ellátva léptesse hatályba. A vállalkozási szerződés a határozat értelmében elkészült, aláírásra került és január 1. napjától hatályos. 546/2011. (XII. 01.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a Locsolóvíz szolgáltatáshoz szivattyú vásárlása a DRV-től tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. A Képviselő-testület a Balatonkenese közigazgatási területén üzemelő locsolóvíz-hálózat zökkenőmentes-biztonságos használatához szükséges PLEUGER.83-5A típusú szivattyút Ft + Áfa (bruttó Ft) a DRV-től megvásárolja, és annak fedezetét a locsolóvíz alapdíj + vízdíj beszedéséből, erre a célra elkülönített számláról biztosítja. 2. Felhatalmazza Tömör István polgármestert, hogy - a Dr. Koczkás Sándor ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződést kézjegyével ellátva léptesse hatályba. A szivattyú megvásárlása a határozat értelmében megtörtént. 547/2011. (XII. 01.) számú határozatával A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása által megvalósítani kívánt Balaton Régió kerékpáros Turisztikai Projektjének támogatásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása által megvalósítani kívánt Balaton Régió kerékpáros Turisztikai Projektet 2. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a projekt megvalósításához szükséges tanulmánytervet a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása elkészítesse. 3. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a tanulmányterv elkészítéséhez szükséges költségek Balatonkenese településére jutó részének 50%-át, azaz Ft-ot. 4. Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges lépéseket megtegye és a döntésről az érintetteket értesítse. A döntésről az érintetteket értesítettük, a meghatározott költség átutalásra került. 548/2011. (XII. 01.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület által A szabadidő hasznos eltöltését, és az egészséges életmód gyakorlását szolgáló szabadtéri sportterek fejlesztése célterületre benyújtott Sporttér 11

12 a Széchenyi Parkban című projektjének támogatásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület Sporttér a Széchenyi Parkban című pályázatát, tekintettel arra, hogy megvalósuló projekt a település életében nagy jelentőséggel bírna. 2. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy elnyert támogatás esetén az Egyesület az Önkormányzat tulajdonában álló Balatonkenese, belterület 4717/9 hrsz-ú ingatlanon (Széchenyi park) valósítsa meg, illetve 5 évig a projekt fenntartási időszakában fenntartsa és üzemeltesse a projektet, amely feltehetően 2012 második felében valósul meg. A döntésről az érintetteket értesítettük. 549/2011. (XII. 01.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta A 2008 Labdarugó Klub által A szabadidő hasznos eltöltését, és az egészséges életmód gyakorlását szolgáló szabadtéri sportterek fejlesztése célterületre benyújtott Balatonkenese Stadion utcai sporttelep biztonságtechnikai sporttérfejlesztés projectje című projektjének támogatásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2008 Labdarugó Club Balatonkenese Stadion utcai sporttelep biztonságtechnikai sporttérfejlesztés projectje című pályázatát, tekintettel arra, hogy megvalósuló projekt a település életében nagy jelentőséggel bírna. 2. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy elnyert támogatás esetén a Labdarugó Klub az Önkormányzat tulajdonában álló Balatonkenese, belterület 4447/1 hrsz-ú ingatlanon (Balatonkenese, Stadion u. 1.) valósítsa meg, illetve 5 évig a projekt fenntartási időszakában fenntartsa és üzemeltesse a projektet, amely feltehetően 2012 második felében valósul meg. A döntésről az érintetteket értesítettük. 550/2011. (XII. 01.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KDOP-3.1.1/C kódszámú, Kistelepüléseken a településkép javítása című pályázattal kapcsolatosan az 510/2011.(X.27) számú határozat módosításával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A KDOP-3.1.1/C kódszámú pályázat keretében Balatonkenese, Széchenyi parkban vizesblokk kialakítását határozta el és ennek tervezésére benyújtott árajánlatok közül a Hori-Med Kft árajánlatát fogadja el bruttó Ft összegben, 15 napos vállalt határidővel. 2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a tervezésre vonatkozó megbízási szerződés aláírásával. A tervezésre vonatkozó megbízási szerződés aláírásra került, a tervek elkészültek. 551/2011. (XII. 01.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KDOP-3.1.1/C kódszámú, Kistelepüléseken a településkép javítása című pályázattal kapcsolatosan az 510/2011.(X.27) számú határozat módosításával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 3. A KDOP-3.1.1/C kódszámú pályázat keretén belül Balatonkenese településen belül közparkban és Balatonakarattyán közparkban 1 1 db játszótér felújítását, valamint a balatonkenesei 12

13 általános iskola területén 1 db játszótér kialakítását, határozta el és ennek tervezésére benyújtott árajánlatok közül a Drobni és Morvay Kft árajánlatát fogadja el bruttó Ft/játszótér összegben, játszóterenként 2 munkanapos vállalt határidővel. 4. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a tervezésre vonatkozó megbízási szerződés aláírásával. A tervezésre vonatkozó megbízási szerződés aláírásra került, a tervek elkészültek. 552/2011. (XII. 01.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KDOP-3.1.1/C kódszámú, Kistelepüléseken a településkép javítása című pályázattal kapcsolatosan az 510/2011.(X.27) számú határozat módosításával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 5. A KDOP-3.1.1/C kódszámú pályázat keretén belül Balatonkenese, Vak Bottyán strand nyúlvány részén (3702/2. hrsz.) közparkjának kialakítását határozta el és ennek tervezésére benyújtott árajánlatok közül a Drobni és Morvai Kft árajánlatát fogadja el bruttó Ft összegben 10 munkanapos vállalt határidővel. 6. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a tervezésre vonatkozó megbízási szerződés aláírásával. A tervezésre vonatkozó megbízási szerződés aláírásra került, a tervek elkészültek. 557/2011. (XII. 06.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az MB 55 Bt (székhely: 8172 Balatonkenese, Aligai út 20/A., képviselő: Farkas Sándor cégvezető) által benyújtott beadványait és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület megköszöni az MB 55 Bt által felajánlott tevékenységet, nem kívánja igénybe venni. 2. Megbízza Tömör István polgármestert és Kocsi Tímea településmenedzsert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. A döntésről az érintetteket értesítettük. 559/2011. (XII. 06.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Bíró Gábor balatonakarattyai lakos Balatonkenese-Balatonakarattya strandjait érintő fejlesztési javaslatai tárgyú kérelmét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 1. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Balatonkenese- Balatonakarattya strandjainak vonatkozásában kabinsor létesítését, mozgássérült vízbeemelő berendezés létesítésére megtett ajánlatát nem támogatja. 2. Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert és Komáromi Miklós városüzemeltetési főelőadót az érintettek értesítésére. A döntésről az érintetteket értesítettük. 560/2011. (XII. 06.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonakarattya, Szent I. utca 1. szám alatti, 2359/3. hrsz.-on található szolgálati lakás nyílászáróinak cseréje tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 1. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Balatonakarattya, Szent I. Szent I. utca 1. szám alatti, 2359/3. hrsz.-on található szolgálati lakás nyílászáróinak cseréjét 13

14 bruttó: Ft összegért az ADA-BAU Kft án kelt árajánlatban szereplő műszaki paraméterekkel, évi megrendeléssel, és év januári beépítéssel megvalósítja. 2. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Tömör István polgármestert, hogy a Balatonakarattya, Szent I. utca 1. szám alatti 2359/3. hrsz.-on található szolgálati lakás nyílászáróinak cseréjéhez a vállalkozási szerződést az ADA-BAU Kft.-vel (8200. Veszprém, Ács u. 13.) a fenti tartalommal kösse meg. Megbízza dr. Koczkás Sándor ügyvédet, hogy a szerződéstervezetet készítse el. A szerződést megkötöttük, a beépítés január 26-án történt, a vállalási ár és az előleg összege átutalásra került. 561/2011. (XII. 06.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hulladékgazdálkodási bírság kiszabásáról szóló tájékoztatást tudomásul vette és előterjesztés megvitatása után az alábbi határozatot hozta: I./ Balatonkenese, 015/10 hrsz-ú Önkormányzati ingatlan vonatkozásában kiszabott hulladékgazdálkodási bírság megfizetéséhez melynek összege Ft teljes költségviseléssel hozzájárul. II./ Megbízza Tömör István polgármestert és Wildné Gál Marianna pénzügyi tanácsost, hogy a Középdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség számú számlájára történő Ft átutalásáról gondoskodjon. A bírság átutalása a határozat értelmében megtörtént. 564/2011. (XII. 06.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tátorján Játékvár, Bölcsőde és Családi Napközi további működtetésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Balatonkenese Város Önkormányzata a 8174 Balatonkenese, Dózsa Gy. u. 1. szám alatt található Tátorján Játékvár, Bölcsőde és Családi Napközit tovább működteti. 2. A működtetéshez (bér és üzemeltetési díjak) január hónaptól támogatás előleget biztosít. 3. Felkéri a Tömör István polgármestert, Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezetőt, Szolga Angéla igazgatási főtanácsost és Wildné Gál Marianna pénzügyi tanácsost, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa. A határozatról az érdekelteket értesítettük. 565/2011. (XII. 06.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tátorján Játékvár, Bölcsőde és Családi Napközi további működtetésével kapcsolatos előterjesztés és az alábbi határozatot hozta: 1. Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Innovációs Társulás (8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13. képviseli: Győri Piroska) 3%-os Ft névértékű tulajdonrészét a Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft saját tőkéjének rendezése előtt ki kívánja vásárolni. 2. Felkéri a Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa, valamint a tulajdonrész névértéken történő kivásárlásához a szükséges lépéseket tegye meg. A tulajdonrész kivásárláshoz szükséges intézkedéseket a határozat értelmében megtettük. 14

15 566/2011. (XII. 06.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Papkeszi, Colorchemia lakótelepen működtetett Mókuska Bölcsőde működésének ügyét és az alábbi a határozatot hozta. 1. Balatonkenese Város Önkormányzata a Papkeszi, Colorchemia lakótelepen működetett HEFOP P /4.0 pályázattal létrehozott Mókuska Bölcsődét január 1-től saját erő bevonásával nem kívánja működtetni. 2. Felkéri Tömör István polgármestert és Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezetőt, hogy a határozatról Berhida Város Önkormányzatát és Papkeszi Község Önkormányzatát tájékoztassa, és velük tárgyalásokat folytasson a bölcsőde évi üzemeltetésének tárgyában. Berhida Város és Papkeszi Község Önkormányzataival a tárgyalásokat lefolytattuk. - Papkeszi Önkormányzata a Mókuska Bölcsőde működéséhez évben Ft működési támogatást és Ft értékben telepgondnoki karbantartási tevékenységet biztosít évi költségvetéséből. - Berhida Önkormányzata a Mókuska Bölcsőde évi működési kiadásaihoz az I. negyedévben maximum Ft összeggel járul hozzá. A negyedévet követően a napirendet újra tárgyalja, addig is keresve a működés feltételeihez szükséges megoldásokat január hónapban újra kezdtük a tárgyalásokat mindkét önkormányzattal. 567/2011. (XII. 06.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Közművelődési Intézmény és Könyvtár intézményvezetője által benyújtott kérelmet, és a 295/2011. (VI.02.) képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja: 1. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy Győrfi Károlyné intézményvezető a Lecsó Fesztivál fesztiválon keletkező valamennyi bevétel összegét ( Ft) a Lecsó fesztivál színesítésére használhatta fel a évi kulturális programra betervezett Ft összegen felül. 2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintettet értesítse, Wildné Gál Marianna pénzügyi tanácsost, hogy a évi költségvetésen a döntést vezesse át. A határozatról az érintetteket értesítettük, az összeg átvezetése a döntés értelmében átvezetésre került. 568/2011. (XII. 06.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Közművelődési Intézmény és Könyvtár akkreditációs folyamat megindításával kapcsolatos előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület támogatja az intézmény és tanfolyam akkreditációjának megindítását. 2. Az akkreditációs folyamat költségei a Közművelődési Intézmény és Könyvtár évi költségvetését terhelik. 3. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintettet értesítse. A határozatról az érintetteket értesítettük, ezután módosításra került a 601/2011. (XII. 19.) számú határozattal. 15

16 569/2011. (XII. 06.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Közművelődési Intézmény és Könyvtár Mindenki karácsonya rendezvény helyszínének kiválasztásával kapcsolatos előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Mindenki karácsonya rendezvény a szabadtéri rendezvény legyen és a Polgármesteri Hivatal előtti téren kerüljön megrendezésre. 2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintettet értesítse, Győrfi Károlyné intézményvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. A határozatról az érintetteket értesítettük, a rendezvény rendben lezajlott. 570/2011. (XII. 06.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat oktatási és nevelési intézményeibe járó gyermekek részére biztosított karácsonyi csomaggal kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonkenese Város oktatási és nevelési intézményeibe járó gyermekek részére Ft/gyermek értékben karácsonyi csomagot biztosít. 2. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi költségvetéséből a szociális előirányzatokon belül a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás terhére Ft-ot a karácsonyi csomagokra biztosít. 3. Megbízza a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportját, hogy az előirányzatot csoportosítsa át. Az előirányzat átcsoportosítása a határozatnak megfelelően megtörtént, a karácsonyi csomagokat a gyermekek megkapták. 572/2011. (XII. 06.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szülői Munkaközösségének erdei iskola Ft-tal történő támogatási kérelmét és a következő határozatot hozta: 1. Balatonkenese Város Önkormányzata a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3. osztályosait év szeptemberében Ft-tal a évi költségvetés terhére támogatja. 2. Felkéri a Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa, valamint a Ft-ot a Balatonkenese Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciójának elkészítésekor vegye figyelembe. Az összeg a határozat értelmében az Önkormányzat évi költségvetésébe betervezésre került. 573/2011. (XII. 06.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sipos János Rády Sportcsarnok térítésmentes használatáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. Ingyenes használatot nem biztosít, Ft/óra díjat határoz meg a szilveszteri kupa lebonyolítása idejére 2. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa. 16

17 574/2011. (XII. 06.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó Károlyné a Rády Diáksport Egyesület elnöke kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 1. Balatonkenese Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a december 22-én kelt háromoldalú megállapodás felbontását a Rády Diáksport Egyesület részéről tudomásul veszi. 2. Pályázatot nem ír ki a Balatonkenese 4447 hrsz-on lévő 3 db teniszpálya üzemeltetésére. 3. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a Labdarúgó Klub vezetésével vegye fel a kapcsolatot, és tegyen intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy iskolaigazgató asszony által felmért igények alapján az iskola tanulói ingyenesen használhassák a teniszpályát és ezt belefoglalják az Önkormányzat és a Labdarúgó Klub között létrejött megállapodásba. 4. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. A döntésről az érintetteket értesítettük. 575/2011. (XII. 06.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Miklós Péter locsolóvíz árak kapcsán benyújtott képviselői előterjesztését és az alábbi határozatot hozta. 1. A locsolóvíz igénybevételéért fizetendő díjra írásbeli kérelem esetén maximum 3 havi részletfizetés biztosítható, amelynek végső lejárata a kérelmezett számla kiállítását követő év április 1-je lehet évre a locsolóvíz igénybevételéért időarányos alapdíjat kell kiszámolni a tényleges locsolóvíz igénybevételének idejére. 3. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról a locsolóvíz rendszer üzemeltetőjét értesítse. A döntésről a locsolóvíz rendszer üzemeltetőjét és ügyintézőjét értesítettük. 578/2011. (XII. 06.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonkenese, Széchenyi parkban vizesblokkhoz víz, csatorna és áramellátás kialakításának tervezésére bekért árajánlatokat és az alábbi határozatot hozta. 1. A Széchenyi parkban kialakítandó vizesblokkhoz víz, csatorna és áramellátás kialakításának tervezésére benyújtott árajánlatok közül a Hori-Med Kft (8400 Ajka, Táncsics M. u. 32.) árajánlatát fogadja el bruttó Ft összegben, 15 napos vállalt határidővel. 2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, dr. Koczkás Sándor ügyvédet, hogy a tervezői szerződést készítse el. A tervezői szerződést aláírtuk, a tervek elkészültek. 589/2011. (XII. 19.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete újra megtárgyalta a szervezett települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Árajánlatokat kér be más szolgáltatóktól is a évre vonatkozó hulladékelszállításra vonatkozóan. 2. Felülvizsgálja a konzorciumi szerződés lejártát és az új árajánlatok ismeretében hozza meg döntését, fenntartja-e a szerződését az AVE Zöldfok Zrt-vel, illetve megvizsgálja a jelenleg érvényben lévő szerződés felbontásának lehetőségét. 17

18 3. A évi január havi lakossági szilárd hulladékszállítási díj és a december havi lakossági szilárd hulladékszállítási díj különbözetének megfizetését átvállalja a lakosságtól a Képviselőtestület, mivel nem sikerült egyezségre jutnia a szolgáltatóval és a Képviselő-testület nem határozta meg a évben fizetendő lakossági szilárd hulladék szolgáltatás díját. 4. A konzorciumi szerződés megkötéséről is a beérkezett árajánlatok ismeretében hoz döntést. 5. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse, valamint az árajánlatok bekéréséről és a szerződéssel kapcsolatos felülvizsgálatról gondoskodjon. A határozat értelmében a lakossági szilárd hulladék elszállítással kapcsolatos előterjesztést elkészítettük és azt a Képviselő-testület a január 26-i ülésén tárgyalja. 592/2011. (XII. 19.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Vatics Erzsébet Település-stratégiai tanácsnok Kalandpark kialakításával kapcsolatos előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Balatonkenese Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Balatonkenese, 1984/23-24 hrsz-ú területen elviekben hozzájárul Kalandpark kialakításához. 2. Megbízza Tömör István polgármestert, írásban értesítse a FULL-UNIVERSAL Kft-t, hogy a Kft megkeresését várja a részletes befektetői elképzelések megismerése végett. 3. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a Képviselő-testület januári soron következő ülésre terjessze a testület elé a befektető elképzelését. A határozat értelmében az előterjesztés elkészült és azt a Képviselő-testület január 26-i ülésén tárgyalta, új egyeztető tárgyalásra hívta a befektetőt a Képviselő-testület. 593/2011. (XII. 19.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesületnek történő feladatátadásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület évre a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesülettel feladat-ellátási szerződést köt: a) a Tátorján Játékvár által ezidáig ellátott strandokon nyújtott animáció szolgáltatásra, b) a Tourinform Iroda működtetésére. 2. Megbízza a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg az Önkormányzat tulajdonában lévő Lidó Strand működtetésének átadási lehetőségét, illetve az Öböl TV Kft. támogatásának átadási lehetőségét, amennyiben a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület egyetért a feladatok átvételével, és a 238/2011. (IV. 28.) összhangban van a feladat. 3. A Képviselő-testület Felkéri Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület a feladat-átvállalásról elkészítette álláspontját és azt a Képviselő-testület a évi költségvetés I. fordulójával egyidőben tárgyalta, arról döntést nem hozott, azzal megvárja a kért állásfoglalások megérkezését. 595/2011. (XII. 19.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kistelepüléseken a településkép javítása tárgyú KDOP-3.1.1/C-11. kódszámú pályázattal kapcsolatosan 1 munkahelyteremtés vállalásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 18

19 1. Balatonkenese Város Önkormányzata a Kistelepüléseken a településkép javítása tárgyú KDOP /C-11. kódszámú pályázat kapcsán vállalja a pályázattal megvalósuló cél működtetésére 1 munkahely teremtését, amelyet 5 évig, a projekt fenntartási időszakában megőriz. 2. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa A döntésről az érintetteket tájékoztattuk. 596/2011. (XII. 19.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a település belvízvédelmi rendszerének rekonstrukciójával kapcsolatosan a Bercsényi strand terveinek felhasználása és a tervezői részről felmerült többlet költségekről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület elfogadja a Pannonterv-Veszprém Kft. (8200 Veszprém, Jutasi út 21.) árajánlatát a Bercsényi strand csapadékvíz-elvezető rendszer külön tervdokumentációjának elkészítésére, nyert pályázat esetén bruttó Ft összegben. 2. A Képviselő-testület megbízza dr. Koczkás Sándor ügyvédet, hogy a szerződést előkészítse és felhatalmazza Tömör István polgármestert a szerződés aláírására. A tervezői szerződést aláírtuk, a tervek elkészültek. 598/2011. (XII. 19.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatoni Hajózási Zrt. és Balatonkenese Város között megkötendő szolgáltatói szerződéssel kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Balatonkenese Város Önkormányzata támogatja a szolgáltatási szerződés megkötését az előterjesztés szerinti tartalommal. 2. A szerződés a határozat mellékletét képezi. 3. Felhatalmazza Tömör István polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására. A szerződés a határozat értelmében megkötésre került. 599/2011. (XII. 19.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Csopak Község Önkormányzatának Balatoni Hajózási Zrt. részvényeire elővásárlási jog felajánlásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Csopak Község Önkormányzata tulajdonában lévő Balatoni Hajózási Zrt. részvényre vonatkozóan Ft/db áron elővásárlási jogával nem kíván élni. 2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésről Csopak Község Polgármesterét értesítse. A határozatról Csopak Község Polgármesterét értesítettük. 600/2011. (XII. 19.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Alsóréti Üdülő Egyesület tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmét és az alábbi határozatot hozta. 1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja az Alsóréti Üdülő Egyesület kérésére ahhoz, hogy az egyesület tagjai az Önkormányzat tulajdonát képező Alsóréti strandon (hrsz: 3676) a stég közvetlen indításáig, további 30 m2 járdát és 20 cm mélységben 600 m2 homokos plázst építsenek. 2. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. 19

20 A döntésről a kérelmezőket értesítettük. 601/2011. (XII. 19.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Közművelődési Intézmény és Könyvtár akkreditációs folyamat alapítási kérelmének igazgatási szolgáltatási díja kifizetésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. A Képviselő-testület december 6. napján meghozott 568/2011. (XII. 06.) számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: Az akkreditációs folyamat költségei a Közművelődési Intézmény és Könyvtár évi költségvetését terhelik, a dologi kiadások között történő átcsoportosítással. 2. A Képviselő-testület 568/2011. (XII. 06.) számú határozatát egyebekben változatlanul hagyja. 3. Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintettet értesítse. 602/2011. (XII. 19.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Lengyel János képviselő indítványát a Városgondnokság állományában dolgozó, vagy több, mint egy éve a Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállalók részére nyújtandó természetbeni juttatással kapcsolatban és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület a Városgondnokság állományában dolgozó 7 fő Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállaló részére összesen Ft összegű természetbeni juttatást biztosít. 2. A juttatás fedezetének összegét a Városgondnokság utak, hidak karbantartására szakfeladatra elkülönített összegből történő átcsoportosítással biztosítja. 3. A Képviselő-testült megbízza Kelemen Zoltánt, a Városgondnokság vezetőjét, hogy a dolgozók részére ossza fel a rendelkezésre álló összeg szerinti juttatást. A döntésről az érintetteket értesítettük, a természetbeni juttatások a dolgozók részére a határozat értelmében megtörténtek. 3/2012. (I. 18.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a modern kori járások és a járási kormányhivatalok kialakításának véleménye tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. A Képviselő-testület egyetért a Kelet-Balatoni Kistérségi Többcélú Társulása Tanácsának azzal a kezdeményezésével, hogy Veszprém Megyében 10. járásként alakítsák ki a balatonalmádi járást, Balatonalmádi járásszékhellyel. 2. Határozatát az alábbiakkal indokolja: Balatonalmádi, mint járási központ jobban érvényesítené a kormányhatározat 2. h.) pontjában rögzített 30 km-es távolsági elvárást. 3. A Képviselő-testület kéri, hogy a járások határainak kialakításánál vegyék figyelembe a jelenlegi meglévő körjegyzőségek határait is, Balatonkenese Csajág Küngös viszonylatában. 6/2012. (I. 26.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti 102/2012.(V.11.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-16/2013. Tárgy: Háziorvosok feladat-ellátási szerződései Mell.: szerződés-tervezet

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 1. napján tartandó soron következő nyílt ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 1. napján tartandó soron következő nyílt ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 10-én 16,30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 10-én 16,30 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 13/2013. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2013. június 10-én 16,30 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

HATÁROZATOK 2016 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016.(I.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA:

HATÁROZATOK 2016 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016.(I.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: HATÁROZATOK 2016 1/2016.(I.14.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete mivel a nyilvános tárgyalás az önkormányzat üzleti érdekét sértené a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Költségvetési szerv alapítása intézményi gazdasági feladatok ellátására Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna Gazdasági Osztályvezető Sápi András intézményi

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 14/2014.(II.27.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére 14.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

1/2004.(I.15.) 1/2004.(I.15.) Önk. sz. határozat. 2/2004.(I.29.) 2/2004.(I.29.) Önk. sz. határozat

1/2004.(I.15.) 1/2004.(I.15.) Önk. sz. határozat. 2/2004.(I.29.) 2/2004.(I.29.) Önk. sz. határozat 2004. évi Képviselő-testületi határozatok: 1/2004.(I.15.) 1/2004.(I.15.) Önk. sz. határozat Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az alsóörsi 4 hrsz-u ingatlan elvi építési engedélye ügyében a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-14/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről 14.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

KIVONAT. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 18-i. ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2007 (I. 18.) sz. határozat

KIVONAT. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 18-i. ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2007 (I. 18.) sz. határozat ikörös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 18-i. ülésének jegyzőkönyvéből 1/2007 (I. 18.) sz. határozat dönt arról, hogy pályázatot nyújt be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007/1. számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. június 18-án (szerda) 8 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. június 18-án (szerda) 8 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

A Képviselő-testület 2007. évben hozott határozatai

A Képviselő-testület 2007. évben hozott határozatai A Képviselő-testület 2007. évben hozott határozatai Figyelem! A módosítások és kiegészítések az eredeti határozatban nem szerepelnek, nincsenek egységes szerkezetben! 1/2007. (I.18.) esztergomi öh. Esztergom

Részletesebben

2011. évi határozatok

2011. évi határozatok 2011. évi határozatok 1/2011. (I.13.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 13-ai rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 1. A távhőszolgáltatásról,

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

K I V O N A T. 303/2008.(VIII. 28.)Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:

K I V O N A T. 303/2008.(VIII. 28.)Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 2008. augusztus 28-án megtartott képviselő-testületi ülésének könyvéből 303/2008.(VIII. 28.) határozata: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. augusztus 28. napján megtartott

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

84/2013. /IV.11./ számú képviselő-testületi határozat

84/2013. /IV.11./ számú képviselő-testületi határozat 1 SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2. K I V O N A T a képviselő-testület 2013. április 11-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 84/2013. /IV.11./ számú képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. január 17-i ülésének J E G

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Kiadási jogcímek. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470020 487318 487318 0 487318

Kiadási jogcímek. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470020 487318 487318 0 487318 1. melléklet a.../1. (VIII..) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Balatonkenese Város Önkormányzatának 1. évi kiadásai Kiadási jogcímek mód.e. 1... mód. E.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 6960/2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. augusztus 05-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Szám: 22/2012. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE J E L E N T É S az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről 12/2009.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban Kt.) a műemléki és helyi védelem alatt álló építészeti értékek felújításának anyagi

Részletesebben

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tác-Csősz Gorsium Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Tác-Csősz GSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 208100 A kérelmező

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

2005. június hó 24. 8. szám. Tartalomjegyzék. 66/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája,

2005. június hó 24. 8. szám. Tartalomjegyzék. 66/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, 2005. június hó 24. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere s-9.~ J..,~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2016. (IV. 01.) önk. rendelet Nagykereki Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről Az előterjesztés száma: 33/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. február 24. napján, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) 1 ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Amely létrejött egyrészről a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., képviseli: Holovits Huba társulási elnök),

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. május 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. május 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában álló lakótelkek nyilvános pályázati felhívásáról szóló döntés meghozatala Előadó:

Részletesebben

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn A projekt azonosító száma: KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 A kivitelezés ideje: 2015. 06. 29. 2015. 10. 26. A kedvezményezett

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2002. január 22. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2002. január 22. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás január 22. napon megtartott 1 Csatlakozás a Tiszatér Társulás által benyújtandó a Szociális és Családügyi Minisztérium által kiírt pályázathoz 01.31. A közmunka keretén belül 20 fő tartós

Részletesebben

Előterjesztés Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatással összefüggő kérdésekről

Előterjesztés Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 0623-310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az Összefogás Építési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

Som Község Polgármestere 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu

Som Község Polgármestere 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu Som Község Polgármestere 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról (a képviselő-testület 2015.09.29-i ülésére) Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

be/sfphpm01-08226/2015/mlsz

be/sfphpm01-08226/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kaposfüred Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Kaposfüred SC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1483 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja: 1/2016. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 1/2016. (I.21.) sz. önkormányzati határozat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi

Részletesebben

Fejlesztés összköltsége: támogatási szerződésben fejlesztés összköltsége: 28.147.031,- Ft. Fejlesztési összköltség módosult összege 27.758.

Fejlesztés összköltsége: támogatási szerződésben fejlesztés összköltsége: 28.147.031,- Ft. Fejlesztési összköltség módosult összege 27.758. 33/2009.(III.19.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A hajdúhadházi Központi Orvosi Rendelő fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítése témában nyertes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

be/sfphpm01-03450/2015/mksz

be/sfphpm01-03450/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kecskeméti Felsőoktatás Sportjáért Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KKFKDSE Gazdálkodási formakód 001 Bajnoki osztály: NBII

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 26. napján megtartott ülésének J e g y z ő k ö n y v e 85/2012./X.26./ számú testületi határozat Az Alapszolgáltatási Központ munkájáról,

Részletesebben

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő).

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő). 66 296/2000. (XI. 23.) számú Képviselő-testület határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Várpalotai Ipari Park Kft. által a Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

KIVONAT. Balatonlelle Város Képviselő-testület 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat. K. m. f.

KIVONAT. Balatonlelle Város Képviselő-testület 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat. K. m. f. 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat A képviselő-testület 2016. január 14. rendkívüli ülésének napirendje. 1.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés megszüntetése.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

MOK KOMPLEX PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MOK KOMPLEX PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MOK KOMPLEX PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Balogh-Auer Gábor ügyvezető Hatályos: 2016. január 1. napjától I. Általános rendelkezések 1. Alanyi és tárgyi hatály Jelen szabályzat

Részletesebben

I G A Z G A T Á S I, J O G I É S S Z E R V E Z É S I I G A Z G A T Ó S Á G

I G A Z G A T Á S I, J O G I É S S Z E R V E Z É S I I G A Z G A T Ó S Á G Szervezeti és Működési Rend 2. melléklete: Igazgatási, Jogi és Szervezési Igazgatóság működési rendje 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/12. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás mb. jogi igazgató

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs, Kossuth

Részletesebben

Előterjesztés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére

Előterjesztés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére 1. számú napirend Cserszegtomaj Község Polgármestere Az előterjesztés ellen törvényességi szempontból kifogást nem emelek. dr. Milus Lajos jegyző Előterjesztés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

be/sfp-09450/2015/mlsz

be/sfp-09450/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Etyek Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Etyek SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 600 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2016. EüK. 4. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.02.15 - )

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2016. EüK. 4. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.02.15 - ) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 2016. EüK. 4. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.02.15 - ) A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 01. napján 17 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben