J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T"

Átírás

1 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság július 27-én (szerda) 13,00 órai kezdettel a Józsefvárosi Önkormányzat III. emelet 300-as termében megtartott 29. rendes üléséről 1165/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az alábbi napirendet fogadja el: Napirend: 1. Gazdálkodási Ügyosztály Előterjesztő: Dr. Iván Roland - ügyosztályvezető 1. Közterület használati kérelmek elbírálása (teljes díjfizetéses) 2. Közterület használati kérelmek elbírálása (kedvezményes, díjmentes) 3. Sz. Gy. kérelme a szám alatti lakás megosztásával kapcsolatos gépjárműelhelyezési kötelezettség megváltásával kapcsolatban ZÁRT ÜLÉS 2. Jegyzői Kabinet Előterjesztő: Dr. Mészár Erika - a jegyzőt helyettesítő aljegyző 1. Egyezségi javaslat a 22.P /2009. számú polgári perben ZÁRT ÜLÉS 3. Kisfalu Kft. Előterjesztő: Kovács Ottó - ügyvezető igazgató 1. GIL BAU Kft. bérbevételi kérelmének módosítása a Budapest VIII. kerület, Auróra u. 7. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában 2. Zöld-Flora Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában 3. Zöld-Flora Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 12. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában 4. Zöld-Flora Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Orczy út 45. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában 5. Bérbeadásra kiírt nyilvános pályázat eredményének megállapítása a Budapest VIII. kerület, Fiumei út 7. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú helyiségek vonatkozásában 1

2 6. Budapest-Józsefvárosi Református Egyházközösség Találkozási Pont Református Közössége bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u szám alatti, üres önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában 7. Hofer Magyarország Kft. kérelme a Budapest VIII., Rákóczi út 65. szám alatti 34625/0/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződés módosítására vonatkozóan 8. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (2 db) 9. Hozzájárulás a Budapest VIII.,.. szám alatti,.. helyrajzi számon nyilvántartott, pinceszinti sorszámmal jelzett gépkocsi beállóra megkötött adásvételi szerződés módosításához 10. A Budapest VIII. Diószeghy Sámuel utca 20. III. em. 23. szám alatti, 100% önkormányzati tulajdonú bérleményben gázszolgáltatás helyreállítása 11. A Budapest VIII. József utca 57. szám alatti, 100% önkormányzati tulajdonú épületben gázszolgáltatás helyreállítása 12. O. E. gépkocsi beálló bérbevételi kérelme a Budapest, VIII... szám alatti ingatlan vonatkozásában 4. Rév8 Zrt. Előterjesztő: Csete Zoltán - mb. cégvezető 1. Pál utcai fiúk Józsefvárosa projekttel kapcsolatos tulajdonosi döntések 5. Stratégiai Tanácsadó Iroda Előterjesztő: Szép Péter irodavezető 1. Teleki téri ideiglenes piac helyzete (SÜRGŐSSÉG, HELYSZÍNI) 6. Közbeszerzések 1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat úthálózatának, közterületi térburkolatainak, csatorna rendszerének, közműhálózatának fenntartása, karbantartása, javítása, fejlesztése tárgyban megkötött keretmegállapodás keretében konzultációs eljárás a Vízvezeték kiváltás és vízvezeték építés kivitelezése a Leonardo da Vinci utcában a Corvin Sétány Program keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban bíráló bizottsági tagok kijelölése Előterjesztő: Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző 2. Vállalkozási szerződés alapján a Lujza u. 14. szám alatti épület felújítása és részleges bontása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása, valamint hozzájárulás az eljárás kezdeményezéséhez, bíráló bizottsági tagok kijelölése (PÓTKÉZBESÍTÉS) Előterjesztő: Rév8 Zrt., PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 2

3 3. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Ütemezett Kémény felújítások tárgyban megkötött keretmegállapodás keretében konzultációra történő felhívás elfogadása az alábbi munkálatok elvégzésére: ütemezett kémény-felújítások Józsefvárosban I., a konzultációra szóló felhívás mellékletében meghatározott 12 darab ingatlanon összesen 13 darab kémény felújítása tárgyban lefolytatott konzultációs eljárás eredményének megállapítása bíráló bizottság döntése alapján (SÜRGŐSSÉG, HELYSZÍNI) Előterjesztő: Kisfalu Kft., PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 7. Egyebek 1. Tájékoztatás a évi költségvetés május 31. napjáig történt teljesítéséről Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester (PÓTKÉZBESÍTÉS) 2. Javaslat Antal Zalán megbízási szerződésének június havi teljesítés igazolására (PÓTKÉZBESÍTÉS) Előterjesztő: Molnár György a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság alelnöke 3. Tulajdonosi hozzájárulás a Bauer Sándor emlékszobor Mátyás téren való elhelyezéséhez Előterjesztő: Soós György a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke 4. Fedezet biztosítása a Józsefváros újság költségvetéséhez Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester (SÜRGŐSSÉG, HELYSZÍNI) 5. Javaslat tolltartók beszerzésére Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester (SÜRGŐSSÉG, HELYSZÍNI) 1. Gazdálkodási Ügyosztály Előterjesztő: Dr. Iván Roland - ügyosztályvezető Napirend 1.1. pontja: Közterület használati kérelmek elbírálása (teljes díjfizetéses) 1166/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az alábbi ügyben közterület-használati hozzájárulást ad teljes díjfizetéssel: Közterület-használó, kérelmező: Rekon Zrt. Közterület-használat ideje: augusztus szeptember 30. Közterület-használat célja: építési munkaterület Közterület-használat helye: Dankó u. 13. Közterület-használat nagysága: 67 m 2 Határidő: augusztus 01. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 3

4 1167/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az alábbi ügyben közterület-használati hozzájárulást ad teljes díjfizetéssel: Közterület-használó, kérelmező: Huang Ti Kft. Közterület-használat ideje: augusztus augusztus 02. Közterület-használat célja: reklámtábla Közterület-használat helye: Csepreghy u. 2. Közterület-használat nagysága: 1 m 2 Közterület-használat díj ütemezése: két részletben történő fizetés Határidő: augusztus 01. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 1168/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az alábbi ügyben közterület-használati hozzájárulást ad teljes díjfizetéssel: Közterület-használó, kérelmező: Sonnetex Kft. Közterület-használat ideje: augusztus augusztus 01. Közterület-használat célja: reklámtábla Közterület-használat helye: Bérkocsis u. 5. Közterület-használat nagysága: 1 m 2 Határidő: augusztus 01. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Napirend 1.2. pontja: Közterület használati kérelmek elbírálása (kedvezményes, díjmentes) A napirend 1.2. pontját külön tárgyalásra kikérték. 4

5 Napirend 1.3. pontja: Sz. Gy. kérelme a szám alatti lakás megosztásával kapcsolatos gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltásával kapcsolatban ZÁRT ÜLÉS 1169/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 1. a Budapest, VIII. szám alatti lakóingatlan megosztásához kapcsolódó, 1db gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltási díjának összegét a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló 15/2011. (III.18.) önkormányzati rendelet 8. -a alapján ,- Ft-ra csökkenti. 2. felkéri a polgármestert a határozat szerinti parkolóhely létesítési kötelezettség átvállalására vonatkozó megállapodás előkészítésére és aláírására. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Napirend 1.2. pontja: Közterület használati kérelmek elbírálása (kedvezményes, díjmentes) 1170/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata (10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság közterület-használati hozzájárulást ad díjmentességgel az alábbi ügyben: Közterület-használó, kérelmező: Szekszárdi Borosgazdák Garay János Pinceszövetkezet Közterület-használat ideje: augusztus augusztus 07. Közterület-használat célja: Palota Piknik Gasztro - Kulturális rendezvény Közterület-használat helye: Mikszáth Kálmán tér - Krúdy Gyula utca Közterület-használat nagysága: 200 m 2 Határidő: augusztus 01. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 5

6 1171/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata (10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság közterület-használati hozzájárulást ad díjmentességgel az alábbi ügyben: Közterület-használó, kérelmező: Társasház (Práter u. 65.) Közterület-használat ideje: augusztus szeptember 30. Közterület-használat célja: építési munkaterület (függőfolyosó felújítás) Közterület-használat helye: Práter u. 65. és Lippa u. 2. (10-10 m 2 ) Közterület-használat nagysága: 20 m 2 Határidő: augusztus 01. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 2. Jegyzői Kabinet Előterjesztő: Dr. Mészár Erika - a jegyzőt helyettesítő aljegyző Napirend 2.1. pontja: Egyezségi javaslat a 22.P /2009. számú polgári perben ZÁRT ÜLÉS 1172/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 1.) a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt folyamatban levő 22.P /2009. ügyszámú kártérítési perben a felperes egyezségi ajánlatát nem fogadja el. 2.) felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőn keresztül a jogi képviselőt a határozatnak a Pesti Központi Kerületi Bíróság, felperes és elsőrendű alperes elé terjesztésére. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Jogi Csoport 6

7 3. Kisfalu Kft. Előterjesztő: Kovács Ottó - ügyvezető igazgató Napirend 3.1. pontja: GIL BAU Kft. bérbevételi kérelmének módosítása a Budapest VIII. kerület, Auróra u. 7. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában 1173/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy: 1.) hozzájárul a 963/2011. (VI. 15.) számú határozat módosításához az alábbiak szerint: 2.) hozzájárul a Budapest VIII., Auróra u. 7. szám alatt található 34780/0/A/3 hrsz-ú, 85 m 2 alapterületű, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai, földszinti és pinceszinti nem lakás célú irodahelyiség bérbeadásához határozott időre december 31. napjáig, a GIL BAU Kft. részére iroda és raktár céljára, ,- Ft/hó + Áfa bérleti + közüzemiés külön szolgáltatási díjak összegen. 3.) A 17/2005. (IV. 20.) számú Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 13. (2) bekezdése alapján a bérlőjelölt 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésére, és a 15. (4) bekezdése alapján a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalására kötelezett. 4.) hozzájárul, hogy a GIL BAU Kft. a Cégbíróságon, a Budapest VIII., Auróra u. 7. szám alatti (hrsz.: 34780/0/A/3), 85 m 2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú irodahelyiséget székhelyként bejegyeztesse azzal, hogy a bérleti jogviszony megszűnése esetén a Zrt. haladéktalanul intézkedik a Cégnyilvántartás módosításáról., Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója Napirend 3.2. pontja: Zöld-Flora Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában 1174/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy: 1.) hozzájárul a Budapest VIII., 35404/0/A/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Baross u szám alatt elhelyezkedő, 61 m 2 alapterületű, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai, földszinti nem lakás célú irodahelyiség bérbeadásához határozott időre december 31. napjáig, a Zöld-Flora Parkfenntartó Kft. részére 7

8 kereskedelmi tevékenység (üzlet) céljára, ,- Ft/hó + Áfa bérleti + közüzemi- és külön szolgáltatási díjak összegen. 2.) a 17/2005. (IV. 20.) számú Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 13. (2) bekezdése alapján a bérlőjelölt 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésére, és a 15. (4) bekezdése alapján a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalására kötelezett., Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója Napirend 3.3. pontja: Zöld-Flora Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 12. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában 1175/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy: 1.) hozzájárul a Budapest VIII., 34768/0/A/4 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a II. János Pál pápa tér 12. szám alatt elhelyezkedő, 142 m 2 alapterületű, üres, önkormányzati tulajdonú, udvari, földszinti nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadásához határozott időre december 31. napjáig a Zöld-Flora Parkfenntartó Kft. részére iroda és raktározási tevékenység céljára, ,- Ft/hó + Áfa bérleti + közüzemi- és külön szolgáltatási díjak összegen. 2.) a 17/2005. (IV. 20.) számú Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 13. (2) bekezdése alapján a bérlőjelölt 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésére, és a 15. (4) bekezdése alapján a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalására kötelezett., Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója Napirend 3.4. pontja: Zöld-Flora Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Orczy út 45. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában 1176/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy: 8

9 1.) hozzájárul a Budapest VIII., 35944/0/A/62 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Orczy út 45. szám alatt elhelyezkedő, 59 m 2 alapterületű, üres, önkormányzati tulajdonú, udvari, földszinti nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadásához határozott időre december 31. napjáig, a Zöld-Flora Parkfenntartó Kft. részére kereskedelmi (üzlet) tevékenység céljára, ,- Ft/hó + Áfa bérleti + közüzemi- és külön szolgáltatási díjak összegen. 2.) a 17/2005. (IV. 20.) számú Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 13. (2) bekezdése alapján a bérlőjelölt 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésére, és a 15. (4) bekezdése alapján a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalására kötelezett., Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója Napirend 3.5. pontja: Bérbeadásra kiírt nyilvános pályázat eredményének megállapítása a Budapest VIII. kerület, Fiumei út 7. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú helyiségek vonatkozásában 1177/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság: 1.) megállapítja, hogy a Budapest VIII., Fiumei út 7. szám alatt található, 34594/0/A/1 hrsz-ú, 566 m 2 alapterületű, és a 34594/0/B/1 hrsz-ú, 91 m 2 nem lakás célú helyiségcsoport bérbeadására kiírt nyílt egyfordulós pályázat érvényesen és eredményesen zárult. 2.) a pályázat nyertese a Humancell MCC Kft. és az FTT Habitus International Kft. 3.) hozzájárul a Budapest VIII., Fiumei út 7. szám alatt található, 34594/0/A/1 hrsz-ú 566 m 2, és a 34594/0/B/1 hrsz-ú, 91 m 2 alapterületű, üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségcsoportok bérbeadásához december 31. napjáig, a Humancell MCC Kft. és az FTT Habitus International Kft. bérlőtársak részére, általános járó beteg ellátás, egyéb humán egészségügyi ellátás, valamint irodai tevékenység céljára ,- Ft/hó + Áfa bérleti + közüzemi- és külön szolgáltatási díjak összegen. 4.) a 719/2011. (V. 11.) számú határozata 2. pontjában foglaltak szerint úgy dönt, hogy a bérlő, a helyiség saját költségén történő felújításának költségeit semmilyen formában nem háríthatja át a Kiíróra, jogalapnélküli gazdagodás címén nem kérhet bérbeszámítást a bérleti jogviszonyának fennállása alatt. 5.) a 17/2005. (IV. 20.) számú Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 13. (2) bekezdése alapján a bérlőjelölt 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék (ajánlati biztosíték beszámításával) megfizetésére, és a 15. (4) bekezdése alapján a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalására kötelezett. 9

10 , Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató Napirend 3.6. pontja: Budapest-Józsefvárosi Református Egyházközösség Találkozási Pont Református Közössége bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u szám alatti, üres önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában A napirend 3.6. pontját külön tárgyalásra kikérték. Napirend 3.7. pontja: Hofer Magyarország Kft. kérelme a Budapest VIII., Rákóczi út 65. szám alatti 34625/0/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződés módosítására vonatkozóan 1178/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Hofer Magyarország Kft. Budapest VIII., Rákóczi út 65. szám alatti, 34625/0/A/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatozó bérleti szerződés 4. pont, 2. és 3. bekezdésének módosítására vonatkozó javaslatát nem fogadja be, az eredeti szövegezést fenntartja., Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója Napirend 3.8. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (2 db) 1179/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az ingatlan-nyilvántartásban a 35022/0/A/21 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Auróra utca 16. III. emelet 4. szám alatti, 42 m 2 alapterületű lakás vételárát az elkészült forgalmi értékbecslés, valamint a 16/2005. (IV.20.) önkormányzati rendelet 19. (1) bekezdése alapján a forgalmi érték 25 %-ában, azaz ,- Ft összegben határozza meg. Egyben hozzájárul, hogy a lakást a határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlő, a hatályos rendeletben foglalt, annak megfelelő tartalmú eladási ajánlat szerinti feltételekkel megvegye. 10

11 , Kisfalu Kft. 1180/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az ingatlan-nyilvántartásban a 35918/0/A/28 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Baross utca 125. II. emelet 5. szám alatti, 61m 2 alapterületű lakás vételárát az elkészült forgalmi értékbecslés, valamint a 16/2005. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 19. (1) bekezdése alapján a forgalmi érték 25 %-ában, azaz ,- Ft összegben határozza meg. Egyben hozzájárul, hogy a lakást a határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlő, a hatályos rendeletben foglalt, annak megfelelő tartalmú eladási ajánlat szerinti feltételekkel megvegye., Kisfalu Kft. Napirend 3.9. pontja: Hozzájárulás a Budapest VIII.,.. szám alatti,.. helyrajzi számon nyilvántartott, pinceszinti. sorszámmal jelzett gépkocsi beállóra megkötött adásvételi szerződés módosításához 1181/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hozzájárul az ingatlan nyilvántartásban. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., sorszámmal jelölt gépkocsi beálló év június hó 15. napján kelt adásvételi szerződés módosításához, amely szerint a Vevő B. Zs. lesz a Bernáth/y Művek Művészeti Kereskedelmi és Kiadó Kft. helyett., Kisfalu Kft. Napirend pontja: A Budapest VIII. Diószeghy Sámuel utca 20. III. em. 23. szám alatti, 100% önkormányzati tulajdonú bérleményben gázszolgáltatás helyreállítása 1182/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 11

12 1. hozzájárul a Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel utca 20. III. emelet 23. szám alatti bérleményben a gázszolgáltatás helyreállításához. Felelős: Kisfalu Kft. 2. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a beszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlattevővel a Precíz Kft-vel (székhely: 1094 Budapest, Tompa u. 15/b., adószám: , számlaszáma: , cg: ) ,- Ft, + ÁFA összegben az Önkormányzat nevében munkálatok elvégzésére a vállalkozási szerződést kösse meg. A munkálatok bonyolítója a Kisfalu Kft, bonyolítási díja a nettó vállalkozói díj 10%-a, ,- Ft + ÁFA. Felelős: Kisfalu Kft. 3. a munkálatok költségének ,- Ft + ÁFA és bonyolítási díjának (nettó vállalkozó díj 10%-a) ,- Ft + ÁFA fedezete az Önkormányzat évi költségvetésében biztosított Lakóház és intézmény életveszély-elhárítási keret. Felelős: Kisfalu Kft. Napirend pontja: A Budapest VIII. József utca 57. szám alatti, 100% önkormányzati tulajdonú épületben gázszolgáltatás helyreállítása 1183/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 1. hozzájárul a Budapest VIII. kerület József utca 57. számú épület gáz-csatlakozó vezeték cseréjével a gázszolgáltatás helyreállításához. Felelős: Kisfalu Kft. 2. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a hogy a beszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlattevővel, Korrekt Kft-vel (székhely: 1095 Budapest, Mester u. 59., adószám: , számlaszáma: , cg: ) ,- Ft + ÁFA összegben, az Önkormányzat nevében munkálatok elvégzésére a vállalkozási szerződést kösse meg. A munkálatok bonyolítója a Kisfalu Kft, bonyolítási díja a nettó vállalkozói ár 10%-a, ,- Ft + ÁFA. A bonyolítási díj számla az Önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján kifizethető. 12

13 Felelős: Kisfalu Kft. 3. a munkálatok költségének ,- Ft + ÁFA és bonyolítási díjának (nettó vállalkozói díj 10%-a) ,- Ft + ÁFA fedezete az Önkormányzat évi költségvetésében biztosított Lakóház és intézmény életveszély-elhárítási keret. Napirend pontja: O. E. gépkocsi beálló bérbevételi kérelme a Budapest, VIII. szám alatti ingatlan vonatkozásában 1184/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 1.) engedélyezi O. E. részére határozatlan idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest VIII., szám alatti.. hrsz-ú üres telken kialakított gépkocsi beállóra, 30 napos felmondási idővel 5799,- Ft/hó + Áfa (7249,- Ft/hónap) bérleti díj mellett. 2.) a 17/2005. (IV. 20.) számú Önkormányzati rendelet 13. (2) bekezdése alapján a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetése. Napirend 3.6. pontja: Budapest-Józsefvárosi Református Egyházközösség Találkozási Pont Református Közössége bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u szám alatti, üres önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában 1185/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy: 1.) hozzájárul, a Budapest VIII. kerület, 35696/0/A/54 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Práter u szám alatt elhelyezkedő, 56 m 2 alapterületű, utcai, földszinti nem lakás célú irodahelyiség bérbeadásához a Budapest-Józsefvárosi Református Egyházközösség Találkozási Pont Református Közössége részére december 31. napjáig hitéleti tevékenység és református gyülekezet céljára, ,- 13

14 Ft/hó + Áfa bérleti + közüzemi- és külön szolgáltatási díjak összegen. az alábbi feltételekkel. 2.) a bérleti díjat kedvezmény címén ,- Ft/hó + Áfa + közüzemi- és külön szolgáltatási díjak (a mindenkori közös költség, de minimum ,- Ft/hó + Áfa) összegre mérsékli a bérleti díj fizetési kötelezettség időpontját követő március 31. napjáig, azzal a kikötéssel, hogy az Egyházközösség köteles évente beszámolót készíteni munkájáról. Az első szakmai beszámoló leadásának határideje a kedvezményes bérleti díj fizetési időszak utolsó napja. Amennyiben a Bizottság a beszámolót elfogadja, a következő évre is engedélyezi a kedvezményes bérleti díjon történő bérbeadást. Amennyiben a beszámoló évente nem kerül benyújtásra, vagy a Bizottság azt nem fogadja el, a bérleti díj a kedvezményes időszakot követően az 1. pontban meghatározott, ,- Ft + Áfa + infláció + egyéb díjak (áfa, víz-csat. díj, szemétszállítási díj) összegre emelkedik. 3.) a kedvezményes bérleti díjon történő bérbeadás feltétele, hogy a támogatott Egyházközösség köteles a Józsefvárosi Önkormányzatot, mint támogatót feltüntetni, valamennyi nyilvános megjelenési felületén. 4.) 17/2005. (IV. 20.) számú Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 13. (2) bekezdése alapján a bérlőjelölt 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésére, és a 15. (4) bekezdése alapján a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalására kötelezett., Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató 4. Rév8 Zrt. Előterjesztő: Csete Zoltán - mb. cégvezető Napirend 4.1. pontja: Pál utcai fiúk Józsefvárosa projekttel kapcsolatos tulajdonosi döntések 1186/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata (10 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy: 1. a Pál utcai fiuk Józsefvárosa projekt megvalósítására vonatkozó Szindikátusi Szerződés alapján Ft kötbérre tart igényt a befektető partner felé. Felkéri a polgármestert, hogy a kötbér megfizetésére 60 napos határidővel szólítsa fel a befektető partnert. 14

15 2. módosítja a Pál utcai fiuk Józsefvárosa projekt megvalósítására létrejött Szindikátusi Szerződés határidejét re és felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására., Rév8 Zrt. Határidő: annak ismeretében, hogy a Tömő u. 6. szám alatti ingatlan tulajdonosa engedély nélküli nyílásokat vágott a Tömő u. 4. és 6. közötti kerítésben, és ezen keresztül biztosítja a bejárást az általa üzemeltetett szórakozóhelyre, felkéri a Grund8 Kft-t, hogy augusztus 31-ig a Bp. VIII. Tömő u. 6. sz. alatti épületen végrehajtott átépítéssel kapcsolatban nyújtson be fennmaradási engedély iránti kérelmet az illetékes hatóság felé és kérelméhez csatolja az azt alátámasztó műszaki dokumentációt. Felelős: Grund8 Kft. Határidő: annak ismeretében, hogy az Önkormányzat által felkért szakértő, a SZAMEI Kft. a Grundon található játszóeszközöket balesetveszélyesnek minősítette, felkéri a Grund8 Kft-t, hogy a játszóeszközöket haladéktalanul javíttassa ki, továbbá felkéri Kisfalu Kft. ügyvezetőjét és Rév8 Zrt. megbízott cégvezetőjét, hogy a Tömő u. 4. sz. alatti ingatlanon lévő játszótéri játszóeszközök állapotáról, szakértők bevonásával, készítsen jelentést, és azt terjessze be a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé, legkésőbb augusztus 31-ig. Felelős: Rév8 Zrt., Kisfalu Kft. Határidő: A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Kisfalu Kft., Grund8 Kft. 5. Stratégiai Tanácsadó Iroda Előterjesztő: Szép Péter irodavezető Napirend 5.1. pontja: Teleki téri ideiglenes piac helyzete 1187/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet 45. (4) bekezdésének 4. pontja g) alpontja szerint rendkívüli hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 1. elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, az Ideiglenes piacon kiskereskedelmi tevékenységet folytató bérlőkkel kötendő bérleti szerződés tartalmi elemeit és felhatalmazza a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat mb. vezetőjét annak megkötésére az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő bérlőkkel, az ott feltüntetett konténerekre/területekre. A bérleti díj összegét a Teleki László téri Élelmiszerpiacról szóló 10/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete határozza meg. A bérleti szerződések esetén nem alkalmazza a 17/2005. (IV.20.) önkormányzati rendelet 15. (4) bekezdésében foglaltakat. 15

16 , a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat mb. vezetője Határidő: legkésőbb az Ideiglenes piac megnyitásáig. 2. felkéri a polgármestert a Bp. VIII. Szerdahelyi utca 17. sz. alatti ingatlan vízellátására vonatkozó Szolgáltatási szerződés megkötésére maximum nettó Ft + ÁFA összegben és arra, hogy intézkedjen a szerződés szerinti összeg átutalásáról. Határidő: július a Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat IX. Része szerinti eljárást nem alkalmazza az alábbi áruk és szolgáltatások beszerzése esetén: - 2 db kézi mosdó és 1 db mosogató nettó Ft + ÁFA - elektromos összekötő kábelek és elektromos mérőórák szereléssel nettó Ft + ÁFA - vízórák szereléssel nettó Ft + ÁFA - 1 db fagyasztó láda nettó Ft + ÁFA - 3 db tűzoltó készülék és 5 db irányjelző nettó Ft + ÁFA - Teleki téri piac felirat (bejáratra) nettó Ft + ÁFA - kerti csapok fagyvédelme nettó Ft + ÁFA - téli üzemeltetéshez csőszigetelés nettó Ft + ÁFA - falépcső kialakítása konténerekhez nettó Ft + ÁFA 4. felkéri a polgármestert a határozat 3. pontja szerinti beszerzések megrendelésére. 5. a Bp. VIII. Szerdahelyi utca szám előtti területet kizárólag rakodás céljára jelöli ki az ideiglenes piac áruellátása érdekében, egyben felkéri a polgármester, hogy tegye meg a megfelelő intézkedéseket az ügyben illetékes szervezetek jóváhagyása érdekében. 6. a.) az önkormányzat érdekeit figyelembe véve a sürgősségre való tekintettel átruházott hatáskörben az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési általános és céltartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatát 1.157,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás címen belül a Teleki téri ideiglenes piac előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli, így a határozatban foglalt 5.507,5 e Ft-os kiadásoknak a költségvetési fedezete biztosított. 16

17 b.) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. Határidő: szeptember 30. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Stratégiai Tanácsadó Iroda 6. Közbeszerzések Napirend 6.1. pontja: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat úthálózatának, közterületi térburkolatainak, csatorna rendszerének, közműhálózatának fenntartása, karbantartása, javítása, fejlesztése tárgyban megkötött keretmegállapodás keretében konzultációs eljárás a Vízvezeték kiváltás és vízvezeték építés kivitelezése a Leonardo da Vinci utcában a Corvin Sétány Program keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban bíráló bizottsági tagok kijelölése Előterjesztő: Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző 1188/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat úthálózatának, közterületi térburkolatainak, csatorna rendszerének, közműhálózatának fenntartása, karbantartása, javítása, fejlesztése tárgyú keretmegállapodás keretében a Vízvezeték kiváltás és vízvezeték építés kivitelezése a Leonardo da Vinci utcában a Corvin Sétány Program keretében tárgyú konzultációs eljárásban a bíráló bizottsági feladatok ellátásával az alábbi személyeket bízza meg: Guzs Gyula Major Zoltán Szilágyi Melinda Pongó Lászlóné A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Napirend 6.2. pontja: Vállalkozási szerződés alapján a Lujza u. 14. szám alatti épület felújítása és részleges bontása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása, valamint hozzájárulás az eljárás kezdeményezéséhez, bíráló bizottsági tagok kijelölése Előterjesztő: Rév8 Zrt., PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 1189/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 17

18 A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 1. az MNP II projekt megvalósítása érdekében miután a Lujza u. 14. felújítására tervezett hitel nem hívható le a rendelkezésre tartási idő lejárta miatt - a hitelszerződésben foglalt feltételek figyelembevételével a projekt egészére vonatkozóan lehívható hitelt igénybe veszi. A költségvetés módosításáról az MNP II projekt zárásakor illetve a ténylegesen lehívott hitel ismeretében dönt. 2. hozzájárul a Vállalkozási szerződés a Lujza u. 14. szám alatti épület felújítása és részleges bontása II. ütem tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás kezdeményezéséhez és jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívást. 3. a 2. pont szerinti közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottsági feladatok ellátására az alábbi személyeket jelöli: Guzs Gyula Major Zoltán Szilágyi Melinda Pongó Lászlóné A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Napirend 6.3. pontja: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Ütemezett Kémény felújítások tárgyban megkötött keretmegállapodás keretében konzultációra történő felhívás elfogadása az alábbi munkálatok elvégzésére: ütemezett kémény-felújítások Józsefvárosban 2011-I., a konzultációra szóló felhívás mellékletében meghatározott 12 darab ingatlanon összesen 13 darab kémény felújítása tárgyban lefolytatott konzultációs eljárás eredményének megállapítása bíráló bizottság döntése alapján Előterjesztő: Kisfalu Kft., PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 1190/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága megállapítja, hogy az Ütemezett Kémény felújítások tárgyú keretmegállapodás keretében lefolytatott konzultációs eljárásban Józsefvárosban 2011-I. 12 darab ingatlanon összesen 13 darab kémény felújítása tárgyban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot az Épkar Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.) ajánlattevő adta, az eljárás nyertese az Épkar Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.) ajánlattevő. 18

19 7. Egyebek Napirend 7.1. pontja: Tájékoztatás a évi költségvetés május 31. napjáig történt teljesítéséről Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester 1191/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata (10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a évi költségvetés I-V. havi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály Napirend 7.2. pontja: Javaslat Antal Zalán megbízási szerződésének június havi teljesítés igazolására Előterjesztő: Molnár György a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság alelnöke 1192/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata (10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 1. javasolja elfogadásra az Antal Zalánnal kötött megbízási szerződés teljesítés igazolását június hó 1. napjától június hó 30. napjáig terjedő időszakra. 2. felkéri a polgármestert az 1. pontban említett teljesítés igazolás aláírására. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet Napirend 7.3. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Bauer Sándor emlékszobor Mátyás téren való elhelyezéséhez Előterjesztő: Soós György a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke A napirend 7.3. pontját külön tárgyalásra kikérték. 19

20 Napirend 7.4. pontja: Fedezet biztosítása a Józsefváros újság költségvetéséhez Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester 1193/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata (10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 1. a Józsefváros újság kiadásához szükséges 781,2 e Ft többletköltség fedezetét az általános tartalékról biztosítja, 2. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím Működési cél és általános tartalék általános tartalék előirányzatát 781,2 e Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a cím kiadás személyi juttatás előirányzatát 640 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 141,2 e Ft-tal megemeli a Józsefváros újság kiadásának fedezete címén, 3. felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. Határidő: 1. és 2. pont azonnal, 3. pont a költségvetés következő módosítása A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály Napirend 7.5. pontja: Javaslat tolltartók beszerzésére Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester 1194/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata (10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 1. a QX Impex Kft. (székhely:7673 Pécs, Mecsekalja-Cserkút II, fióktelep: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 9.) ajánlattevőtől 460 db tolltartót vásárol meg bruttó 971 Ft/db, azaz összesen bruttó forint összegben, melynek fedezete a cím dologi előirányzatán belül a reklám, propaganda, ajándékok előirányzatán biztosított. 2. felkéri a polgármestert a megrendelés aláírására. Határidő: július 27. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet 20

21 Napirend 7.3. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Bauer Sándor emlékszobor Mátyás téren való elhelyezéséhez Előterjesztő: Soós György a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke 1195/2011. (VII.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet 45. (4) bekezdés 4. pontja g) pontja szerinti hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a Bauer Sándor emlékszobor Mátyás téren való felállításához. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Főépítészi Iroda Budapest, július 28. Soós György sk. a bizottság elnöke A jegyzőkönyvi kivonat hiteles: Dr. Szabó Orsolya aljegyző A kivonatot készítette: Deákné Lőrincz Márta Szervezési Csoport ügyintéző 21

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. május 16-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. április

Részletesebben

205/2010. (VI. 16.) 26 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

205/2010. (VI. 16.) 26 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. június 16-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

MÓDOSÍTOTT J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága MÓDOSÍTOTT J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011

Részletesebben

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 07-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 3-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2. rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 3-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. május 23-án

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. december 11-én 12.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

80/2013. (III.13.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

80/2013. (III.13.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. március 13-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. január 21-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. február 27-én 1400 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2.

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 18-án megtartott alakuló ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 18-án megtartott alakuló ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/9/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére 1523-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 471 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétel

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 31-én 16 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: A csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2011. október 19-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint Rimán Edina jegyző, dr. Mészár Erika aljegyző, dr. Szabó Orsolya aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint Rimán Edina jegyző, dr. Mészár Erika aljegyző, dr. Szabó Orsolya aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. június 7-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 9. rendes

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 476/2015. (XII.17.) Kt. határozat Tárgy: 2015. december 17. napján megtartott soros

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...16. oldal 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 16. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

2015. március 26. Kt. ülés határozatai

2015. március 26. Kt. ülés határozatai Napirend előtt: 2015. március 26. Kt. ülés határozatai 115/2015. (III.26.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szenteczky János ügyrendi javaslatára úgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására K i v o n a t A képviselő-testület 2015. február 19-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 15/2015. (II.19.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 19-ei

Részletesebben

2016. évi nyílt-zárt határozatok. A Képviselő-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

2016. évi nyílt-zárt határozatok. A Képviselő-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 2016. évi nyílt-zárt határozatok A Képviselő-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I. 6.) öh. határozata Napirend elfogadása

Részletesebben

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai HATÁROZATOK: 1.) 507/1998.(IX.03.) Kt. határozat 1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az építésügy

Részletesebben

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére Tárgy: Turisztikai célú ingatlanvásárlás a Nyerges-tó mellett

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 13-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 7/2007. (II.08.) számú h a t á r o z a t : 1. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint Rimán Edina jegyző, dr. Mészár Erika aljegyző, dr. Szabó Orsolya aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint Rimán Edina jegyző, dr. Mészár Erika aljegyző, dr. Szabó Orsolya aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 03-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 7. rendes

Részletesebben

Kaiser József Cinglér Erika Gede Márton dr. Révész Márta Horváth Sándor. 1./ Budapest VIII. Kálvária utca... szám alatti bérbeadása K. L.

Kaiser József Cinglér Erika Gede Márton dr. Révész Márta Horváth Sándor. 1./ Budapest VIII. Kálvária utca... szám alatti bérbeadása K. L. Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Népjóléti Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Népjóléti Bizottság 2010. július 13-án (kedden) 13,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 255/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 255/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 255/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Tiszta udvar rendes ház városszépítő program értékelése, eredményhirdetése Előadó: Dr. Fekete Zoltán Referens: Guba Viktória szervezési

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u.

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. 200-as ivóvízvezeték bővítése és cseréje, valamint Kozármisleny Kossuth-Petőfi

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2016. február 18-ai üléséről. 072/2016. (02.18.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2016. február 18-ai üléséről. 072/2016. (02.18.)TELB. Határozat a Tárgy: napirend A 072/2016. (02.18.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 04/2016 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy a leveszi a zárt ülésen szereplő 18.

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72.

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72. DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...26. oldal 36/2011. (IX. 12.) rendelet a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására K i v o n a t a képviselő-testület 2011. április 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből 82/2011. (IV.21.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-ei ülés napirendjét

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 2011. július 7-én

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés napirendje A közgyűlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő

Részletesebben

J(u. ~. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere

J(u. ~. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, a határozat visszavonására javasolt és

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére Tárgy: Sütész Kft. területvásárlási igénye Előterjesztő: Tigelmann

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott határozatainak tartalma Határozat száma Határozat tartalma 443/2013. (VII. 15.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 26-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 289/2011. (VII. 26.) Kt.

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 26-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 289/2011. (VII. 26.) Kt. rendkívüli ülésének könyvéből: 289/2011. (VII. 26.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának a 69/2011. (III.3.) Kt. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. Dombóvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Az

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2014. november 18-ai üléséről. 027/2014. (11.18.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2014. november 18-ai üléséről. 027/2014. (11.18.)TELB. Határozat a A Tárgy: napirend 027/2014. (11.18.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 03/2014 sorszámon kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja. A meghívóban szereplő napirendi pontokhoz 2 db előterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról.

dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról. JEGYZŐKÖNYV készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 15-én 14.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007. évben Határozati javaslat 10. számú melléklete I. A Tulajdonosi Bizottság

Részletesebben

KIVONAT. Balatonlelle Város Képviselő-testület 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat. K. m. f.

KIVONAT. Balatonlelle Város Képviselő-testület 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat. K. m. f. 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat A képviselő-testület 2016. január 14. rendkívüli ülésének napirendje. 1.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés megszüntetése.

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.03.29.-én 15.00. órakor megtartott rendes ülésén.

Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.03.29.-én 15.00. órakor megtartott rendes ülésén. Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 129-4/2012. Jegyzőkönyv Készült: 2012.03.29.-én 15.00. órakor megtartott rendes ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása Írásos előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2012. november 13-án 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal kistermében tartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Összevont a Városgazdálkodási Bizottság, és a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Összevont a Városgazdálkodási Bizottság, és a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyílt üléséről Iktatószám: 20401-4/2014 Jegyzőkönyv Összevont a Városgazdálkodási Bizottság, és a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, II. tárgyaló Ideje: 2014. 12. 18.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására - A közgyűlés

Részletesebben

az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről

az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére! Készítette: dr. Lábody-Varga Dorina önkormányzati referens J E L E N T É S az Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

2016. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2016. (I. 21.

2016. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2016. (I. 21. 2016. ÉVI HATÁROZATOK 1/2016. (I. 21.) KT határozat előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. számú

Részletesebben

2004. évi testületi határozatok:

2004. évi testületi határozatok: 2004. évi testületi határozatok: 1/2004./01.19./ sz. önkormányzati határozat: döntött arról, hogy a Gyömrő és Térsége Vízi-közmű Szolgáltató Kft. által a 2004. évi víz- és csatornadíj lakossági kiegészítő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Készítette: Ábrahámné Turner Rita Szervezési Irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató

Részletesebben