K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének megállapítására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására"

Átírás

1 K i v o n a t A képviselő-testület február 19-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 15/2015. (II.19.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a február 19-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: Napirend: 1. Kaba város évi ünnepi terve és költségvetése Előadó: Kovácsné Vágó Emese Műv. Ház igazgató 2. Kaba Város Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása 3. Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének megállapítására Különfélék 1. Kaba Város évi nagyrendezvényének terve 2. Mácsai Sándor Művelődési Ház évi szakmai beszámolója Előadó: Kovácsné Vágó Emese műv.ház igazgató 3. Mácsai Sándor Művelődési Ház évi munkaterve Előadó: Kovácsné Vágó Emese műv.ház igazgató 4. Javaslat önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére 5. Az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvodai felvételi körzet meghatározása 6. A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ Kaba, Jókai u. 4. sz. alatti régebbi épületrészében szükséges kazáncseréhez fedezet biztosítása 7. Fedezet biztosítása oktatáshoz szükséges informatikai eszközök beszerzésére 8. Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére című pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítása 9. Az ÉAOP-3.1.2/A azonosító számú és A kabai Rákóczi utca korszerűsítése és fejlesztése című pályázat önerejének módosítása, kiegészítése 10. Kert utca 7. sz. alatti ingatlan megvételre történő felajánlása 11. Bagi Zoltán Juhász N.S. u. 5. sz. alatti lakos kérelme 12. Gazdasági feladatok ellátására kötendő megállapodás jóváhagyása 13. Helyi műsor készítésére pályázat kiírása 14. Béke u. 3. szám alatti ingatlan társasházzá nyilvánításáról 15. A rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 16. Kaba Város Önkormányzat részvétele A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje programban Előadó:Szegi Emma polgármester

2 /2014.(XII.18.) és 259/2014. (XII.18.) Kvt. határozatok kiegészítése; 10/2015. (I.15.) és 11/2015. (I.15.) Kvt. határozatok hatályon kívül helyezése Előadó:Szegi Emma polgármester 18. Hozzájárulás szennyvíztelep üzemeltetése során felmerült rendszerhasználati díj rendezéséhez, továbbá az üzemeltető és kivitelező részére történő továbbszámlázáshoz 16/2015. (II.19.) Kvt.h. Kaba város évi ünnepi tervéről és költségvetéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a évi ünnepi tervet, és hozzájárul a megvalósításához szükséges Ft forrás biztosításához. Kaba város ünnepi terve és költségvetése: Időpont Rendezvény Összeg Az es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából városi ünnepség Meteorit városnap Majális a munka ünnepén Nemzeti összetartozás napja, városi megemlékezés Trianon évfordulóján Szent István, az államalapítás és az új kenyér ünnepe Nemzeti gyásznap, városi megemlékezés az aradi vértanúk emléknapján Az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulóján városi ünnepség Adventi gyertyagyújtások Összesen Felhatalmazza a polgármestert és a művelődési ház igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére. Határidő:2015. február 20-tól folyamatos Kovácsné Vágó Emese műv.ház igazgató 17/2015. (II.19.) Kvt.h. az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról Kaba Városi Önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg. ezer Ft Megnevezés év év év Helyi adóból származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése

3 Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen: saját bevételek 50%-a Fejlesztési hitel hitel Fizetési kötelezettség összesen: Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: február 19-től folyamatos A képviselő-testület megalkotta az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.24.) Ör.sz. önkormányzati rendeletet 18/2015.(II.19.) Kvt.h. Kaba város évi nagyrendezvényei és költségvetéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város évi ünnepi nagyrendezvényévé az augusztus 20.-ai 4 napos ünnepségsorozatot nyilvánítja. Az ünnepségsorozathoz szükséges anyagi fedezet minimum 2 mft - biztosításáról a évi pénzmaradvány felosztásakor dönt. A szüreti bál évi megrendezéséről is a évi pénzmaradvány ismeretében hoz döntést. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételével. Határidő: április /2015. (II.19.) Kvt.h. a Mácsai Sándor Művelődési Ház évi szakmai beszámolójáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Mácsai Sándor Művelődési Ház évi szakmai munkájáról szóló beszámolót. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: február 20. Kovácsné Vágó Emese műv.ház igazgató 20/2015. (II.19.) Kvt.h. a Mácsai Sándor Művelődési Ház évi munkatervéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Mácsai Sándor Művelődési Ház évi munkatervét. Felhatalmazza a polgármestert és a művelődési ház igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére. Határidő:2015. február 20-tól folyamatos Kovácsné Vágó Emese műv.ház igazgató A képviselő-testület megalkotta az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 4/2015. (II.24.) Ör.sz. önkormányzati rendeletet 21/2015.(II.19.)Kvt. h.az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83.. (2) bekezdés b.) pontjában biztosított jogkörében eljárva figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.13.) EMMI rendelet 20.. (1)-(1a) bekezdésében foglaltakra a Kabai Óvodába a 2015/2016-os nevelési évre a beiratkozás időpontját április 20-tól április 24. napjáig állapítja meg. Az óvoda felvételi körzete:kaba város teljes területe Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. Megbízza a jegyzőt, valamint az intézményvezetőt, hogy a beiratkozásról szóló tájékoztatást a helyben szokásos módon tegyék közzé.

4 Felelős: dr. Csabai Zsolt jegyző Borbély Vilmosné óvodavezető 22/2015.(II.19.) Kvt.h. A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ Kaba, Jókai u. 4. sz. alatti régebbi épületrészében szükséges kazáncseréhez fedezet biztosításáról Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Hajdú Gáz Szerviz Kft-t. (4033, Debrecen, Lóding u. 1. sz.) a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ Kaba, Jókai u. 4. sz. alatti régebbi épületrészében meglévő kondenzációs kazán cseréjével Immergas Victrix 50 kondenzációs kazánra, valamennyi kapcsolódó munkarésszel együtt (füstgázelvezetés, gázátadás, szerelési díj, beüzemelés, EPH jegyzőkönyv) az általa adott ajánlatnak megfelelően, valamint a munka elvégzéséhez Ft összegű fedezetet biztosít a évi szabad pénzeszközök terhére. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Dr. Csabai Zsolt jegyző 23/2015. (II.19.) Kvt.h. fedezet biztosításáról Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában oktatáshoz szükséges informatikai eszközök beszerzésére Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában oktatáshoz szükséges Ft összegű informatikai eszközök beszerzéséhez. A fedezetet a évi szabadpénzeszköz terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 24/2015.(II.19.) Kvt.h. napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére című pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosításáról Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére című és KEOP /N/ azonosító számú pályázathoz összesen Ft fedezetet biztosít az elektromos hálózat bővítésének költségeire a évi szabad pénzeszköz terhére. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Dr. Csabai Zsolt jegyző 25/2015.(II.19.)Kvt. h. az ÉAOP-3.1.2/A azonosító számú és A kabai Rákóczi utca korszerűsítése és fejlesztése című pályázat önerejének módosításáról, kiegészítéséről Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉAOP-3.1.2/A azonosító számú A kabai Rákóczi utca korszerűsítése és fejlesztése című projekthez kacsolódóan a 38/2012. (III.6.) Kvt.h., a 105/2013. (V.16.) Kvt.h. és a 241/2013. (XI.28.) Kvt.h. számú határozatokban biztosított önerő összegeken túl további Ft összegű fedezetet biztosít a évi költségvetésben a szabad pénzeszközök terhére. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Dr. Csabai Zsolt jegyző 26/2015. (II.19.) Kvt.h. Kert utca 7. sz. alatti ingatlan megvételre történő felajánlása Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja Balogh András 4134 Mezősas, József A. u. 2/A szám alatti lakos a tulajdonában lévő Kaba 1077 hrsz. alatt felvett belterületi lakóház, udvar megjelölésű 1110 m2 területű, valóságban Kaba, Kert u. 7. szám alatti lakóingatlant Ft, azaz egyezer forint összeg ellenében.

5 Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 27/2015.(II.19.) Kvt.h. Bagi Zoltán Kaba, Juhász N.S. u. 5.sz. alatti lakos kérelméről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Kaba belterület 3586/14 hrsz-ú, a valóságban Kaba, Bartók B. u. 6.szám alatt lévő, Kovács Gyula ( sz: Debrecen, március 15. an: Váczi Katalin Mária) Kaba, Petőfi S. u. 59. alatti lakos 1/1 arányú tulajdonát képező ingatlan Bagi Zoltán (sz: Debrecen, szeptember 10. an: Czifra Róza) Kaba, Juhász N.S. u. 5.sz. alatti lakos részére történő elidegenítéséhez a beépítési kötelezettség fenntartása mellett. Felhatalmazza a polgármestert a testület döntésének megfelelő tartalommal nyilatkozat kiadására az adás-vételi szerződés elkészítéséhez. Határidő: február 20-tól folyamatos 28/2015. (II.19.) Kvt.h. gazdasági feladatok ellátására kötendő megállapodás jóváhagyásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint jóváhagyja a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás és Kaba Város Önkormányzata között a társulás fenntartásában működő Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ ( 4183 Kaba, Jókai u.4.) valamint az önkormányzati fenntartásban lévő Kabai Óvoda (4183 Kaba, Batthyány u.8.), Mácsai Sándor Művelődési Ház ( 4183 Kaba, Szabadság tér 9.), Gonda Ferenc Városi Könyvtár ( 4183 Kaba, Szabadság tér 5.) gazdálkodási feladatainak ellátására vonatkozó együttműködési megállapodást. A képviselő-testület az önkormányzat képviseletében felhatalmazza az alpolgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: dr. Sáska Sándor alpolgármester 29/2015. (II.19.) Kvt. h. pályázat kiírásáról helyi műsor készítésére Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete április 1-től március 31-ig terjedő időre helyi műsor készítésére pályázatot ír ki az alábbiak szerint: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki helyi közszolgálati műsor ( heti egyszeri 1 órás krónika műsor) készítésére április 1-től március 31-ig terjedő időre. A pályázatban be kell mutatni a műsor tervezett szerkezetét, ajánlatot kell tenni a havi megbízási díj összegére. A pályázathoz mellékelni kell: - magánszemély pályázó esetén erkölcsi bizonyítványt, szervezet esetében jogerős cégbírósági bejegyzést; - pályázó bemutatkozását referenciák megjelölésével együtt; - a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság műsorszolgáltatási engedélyét, vagy vállalja annak megszerzését; A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az olyan technikai felszerelés, mely a műsorkészítés helyén lévő technikától függetlenül képes felvétel készítésére. A pályázatokat zárt borítékban, Pályázat helyi műsor készítésére megjelöléssel Kaba Város polgármesterének kell címezni ( 4183 Kaba, Szabadság tér 1.). A pályázatok benyújtási határideje: március 6-án 12,00 óra. A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület a benyújtási határidőt követő első soros ülésén bírálja el, melyet előzőleg a Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság véleményez. A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázati felhívást közzé kell tenni a városi hirdetőtáblán és az önkormányzat honlapján. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: február 20-tól folyamatos 30/2015. (II.19.) Kvt.h. a Kaba, Béke u. 3.sz. alatti ingatlan társasházzá nyilvánításáról

6 Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Kaba belterület 168/2 hrsz-ú, a valóságban Kaba, Béke u. 3.sz. alatti ingatlan társasháztulajdont alapító okiratát e határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a társasház ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges további intézkedések megtételére. Határidő: február 20-tól folyamatos dr. Csabai Zsolt jegyző A képviselő-testület megalkotta a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015. (II.24.) Ör.sz. önkormányzati rendeletet 31/2015.(II.19.) Kvt.h. A legszebb konyhakertek - Magyarország legszebb konyhakertje programhoz történő csatlakozásról Kaba Város Önkormányzata csatlakozni kíván A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje programhoz, hozzájárul a szándéknyilatkozat benyújtásához, valamint megbízza a programhoz való csatlakozással járó teendők megvalósításával a Mácsai Sándor Művelődési Ház Kertbarát körét. Határidő: február 20. Szilágyi Antal Kertbarát kör elnöke 32/2015. (II.19.) Kvt.h. a 258/2014.(XII.18.) Kvt.h. kiegészítéséről; 10/2015. (I.15.) Kvt.h.sz. határozat hatályon kívül helyezéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 258/2014. (XII.18.) Kvt. határozatot az alábbiak szerint egészíti ki, egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 10/2015. (I.15.) Kvt.h.számú határozatát: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv és az állami vagyonról szóló évi CVI. tv (2) bek. c.) pontja alapján kéri a Magyar Államot, hogy a tulajdonában továbbá a Felsőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság kezelésében lévő Kaba külterület 0495/11 hrsz-ú kivett udvar művelési ágú 7686 m2 területű ingatlant Kaba VárosÖnkormányzatnak ingyenesen ruházza át, adja tulajdonába Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLIII. tv (1) bek. 21. pontjában meghatározott feladat viziközmű szolgáltatás ellátásához, aminek keretében a szennyvíz elhelyezésére szolgáló szennyvíztelep üzemeltetéséhez használja. Kaba Város Önkormányzata kinyilatkozza, hogy a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését vállalja. Kaba Város Önkormányzata kijelenti, hogy a terület Natura 2000 besorolásáról tudomással bír. Egyúttal kijelenti, a besoroláshoz kapcsolódó kötelezettséget szükség szerint teljesíti, de kérelmezni fogja a tényleges hasznosítás miatt a Natura 2000 besorolás megszüntetését. Kaba Város Önkormányzata kéri a Magyar Államot, hogy tulajdonba adás esetén hozzájárulni szíveskedjen a Kaba külterület 0495/11 hrsz-ú ingatlan beolvadjon a 0495/4 hrsz-ú ingatlanba. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos 33/2015. (II.19.) Kvt.h. 259/2014.(XII.18.) Kvt.h. kiegészítéséről; 11/2015. (I.15.) Kvt.h. számú határozat hatályon kívül helyezéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 259/2014. (XII.18.) Kvt. határozatot az alábbiak szerint egészíti ki, egyidejűleg hatályon kívül helyezi 11/2015. (I.15.) Kvt.h. számú határozatát: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv és az állami vagyonról szóló évi CVI. tv (2) bek. c.) pontja alapján kéri a Magyar Államot, hogy a tulajdonában - továbbá a Felsőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság kezelésében lévő Kaba külterület 0495/8 hrsz-ú kivett szennyvíztelep művelési ágú 1765 m2 területű ingatlant Kaba Város Önkormányzatnak ingyenesen ruházza át, adja tulajdonába Magyarország helyi

7 önkormányzatairól szóló CLIII. tv (1) bek. 21. pontjában meghatározott feladat viziközmű szolgáltatás ellátásához, aminek keretében a szennyvíz elhelyezésére szolgáló szennyvíztelep üzemeltetéséhez használja. Kaba Város Önkormányzata kinyilatkozza, hogy a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését vállalja. Kaba Város Önkormányzata kijelenti, hogy a terület Natura 2000 besorolásáról tudomással bír. Egyúttal kijelenti, a besoroláshoz kapcsolódó kötelezettséget szükség szerint teljesíti, de kérelmezni fogja a tényleges hasznosítás miatt a Natura 2000 besorolás megszüntetését. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos 34/2015. (II.19.) Kvt.h. hozzájárulás szennyvíztelep üzemeltetése során felmerült rendszerhasználati díj rendezéséhez, továbbá az üzemeltető és kivitelező részére történő továbbszámlázáshoz Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kaba, Báránd és Tetétlen települések szennyvíztisztító telepének üzemeltetése során december 31-ig felmerült Ft összegű rendszerhasználati díj kiegyenlítésre kerüljön az E.ON Zrt. felé. Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a szennyvíztelepet december 31-ig üzemeltető Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. felé a oktüber 18-tól december 31-ig felmerült Ft összegű rendszerhasználati díj, az OMS Kft. felé a október 1-től október 17-ig felmerült Ft összegű rendszerhasználati díj továbbszámlázásra kerüljön. A fedezetet a évi szabad pénzeszköz terhére biztosítja a képviselő-testület. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Kaba, február 21. dr. Csabai Zsolt jegyző

8 Együttműködési megállapodás Melléklet a 28/2015. (II.19.)Kvt. határozathoz amely létrejött egyrészről Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás székhely: 4183 Kaba, Szabadság tér 1.szám adószám: képviseli: Szegi Emma elnök mint Megállapodó fél 1., a továbbiakban: Társulás másrészt Kaba Város Önkormányzat székhely: 4183 Kaba, Szabadság tér 1.szám adószám: képviseli: dr. Sáska Sándor alpolgármester mint Megállapodó fél 2., a továbbiakban: Önkormányzat továbbiakban együtt: Felek között az alábbiaknak megfelelően: Előzmények Társulás intézményének, a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központnak (a továbbiakban: Támasz), a Kabai Óvodának (4183 Kaba, Batthyány utca 8.), a Mácsai Sándor Művelődési Háznak (4183 Kaba, Szabadság tér 9.), a Gonda Ferenc Városi Könyvtárnak (4183 Kaba, Szabadság tér 5.) (a továbbiakban: Intézmények) pénzügyigazdálkodási feladatait január 31-ig Kaba város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya látta el január 31-től Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásával a Kabai Polgármesteri Hivatalt, a pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátásával a Támasz és az Intézmények esetében a Támaszt bízta meg. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 10. (5) bekezdése értelmében abban az esetben, ha a költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel, az irányító szerv (Társulás) köteles más irányító szervvel kötött megállapodás alapján annak irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet kijelölni, amely ellátja a gazdálkodási feladatokat. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt költségvetési szerv a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban rögzíti, melyben meg kell jelölni az ellátandó feladatokat és a megállapodás jóváhagyásának rendjét. 1. A Támasz feladatát képezik különösen a Támasz és az Intézmények a) éves költségvetésének elkészítése, b) költségvetése első félévi és háromnegyed évi végrehajtásáról szóló tájékoztató, valamint az éves végrehajtásáról szóló beszámoló és az éves mérleg elkészítése, c) adóhatóság felé teljesítendő bevallásainak elkészítése, d) bevételeinek és kiadásainak könyvelése, f) pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási feladatainak ellátása, g) bankszámlájának kezelése, h) működéhez szükséges valamennyi egyéb feladat ellátása az államháztartási jogszabályok szerint. 2. A Támasz és az Intézmények közötti munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét munkamegosztási megállapodás rögzíti. A munkamegosztási megállapodás tartalmazza, hogy az Ávr. 9. (1) bekezdése szerinti feladatok közül melyik feladatot melyik költségvetési szerv látja el. 3. Felek megállapodnak, hogy a 2. pont szerinti munkamegosztási megállapodást a Társulás Tanácsa hagyja jóvá. 4. Jelen megállapodást Társulás és Önkormányzat jóváhagyó döntését követően február 1. napjára visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni. 6. Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. Kaba, Társulási Tanács elnöke... alpolgármester

9 Melléklet a 30/2015. (II.19.) Kvt. határozathoz TÁRSASHÁZTULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Kaba Város Önkormányzata, mint a Püspökladányi Járási Hivatal Járási Földhivatal ingatlannyilvántartásában a kabai 168/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 4183 Kaba, Béke u. 3. sz. alatt található 803 négyzetméter alapterületű ingatlan kizárólagos tulajdonosa, a fenti ingatlan társasházzá alapítását határozza el, a mellékelt alaprajz és műszaki leírás alapján, a Polgári Törvénykönyv és a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az ingatlan adatai helyrajzi szám: 168/2 címe: 4183 Kaba, Béke u. 3. alapterület: 803 m 2 jellege: 6 lakásos épület, egy különálló 6 részes tárolóépülettel, a hozzá tartozó telekkel 2. A társasház elnevezése Kaba, Béke u. 3. Társasház A társasház tagjainak külön tulajdonába kerülnek a III. pontban felsorolt lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, míg a II. pontban felsorolt egységek közös tulajdonban maradnak, a tulajdonostársak használati jogával. A tulajdonostársak egymás közötti viszonyát a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, valamint jelen alapító okirat és a társasház Szervezeti-működési Szabályzata (SzMSz) szabályozza. II. A KÖZÖS TULAJDON Osztatlan közös tulajdonban maradnak az alábbiak: I. 803 m 2 telek; II. alapozás, lábazati falak, felmenő teherhordó és térelválasztó szerkezetek; III. homlokzati felületképzések, egyéb külső vakolatok és festések; IV. közbenső és zárófödémek, függőleges és vízszintes merevítő szerkezetek, koszorúk; V. szellőzőrendszer (szellőző kürtők, csövek, aknák), kémények; VI. tetőfedés az alatta lévő lejtbeton és hőszigetelés, a csapadékvíz elvezetés szerkezetei és annak csőrendszere; VII. lépcsőház, lépcsők, lépcsőpihenők, lépcsőházi bejárati ajtók,; VIII. lakatosszerkezetek (lépcsőházi korlátok, lábtörlőrács, zászlótartók, stb.); IX. az épület körüli járda, előlépcső, előtető; X. szemétgyűjtő helyiségek és az azokban lévő szemétgyűjtő edények (műanyag kukák); XI. szennyvízelvezetés közös szerkezetei (a közcsatorna aknájától kiépített gyűjtőcsövek vízszintes és függőleges szakaszai az egyes lakásokban történő belépés ágvezetékeinek csatlakozásáig). A társasház közös tulajdonába tartozik így a társasház kötelessége az üzemeltetésről, karbantartásról, javításról, felújításról gondoskodni a közcsatorna aknájától a szennyvízelvezetés csőrendszere függetlenül attól, hogy a csővezeték a társasház telekhatárán belül, vagy azon kívül halad (a közcsatorna aknája, melybe a társasház szennyvízelvezető rendszere csatlakozik a telekhatáron kívül található); XII. elektromos rendszer (főkapcsoló szekrény, fővezetékek a külön tulajdonú helyiségek árammérő órájáig); XIII. tűzcsapok, villámhárító szerkezetei; XIV. hideg- melegvízellátás közös szerkezetei (a vízmérő órától mely a társasház telekhatárán kívül található az alap és felszállóvezetékek a földben, a falban, a falon kívül, illetve a szerelőaknákban, az egyes lakásokba történő belépésig);

10 XV. a fűtés-gázellátás közös szerkezetei (a gázvezeték épületbe történő belépésétől, a függőleges felszállóvezetékeken keresztül az egyes lakások fűtőtestének leágazásáig, valamint a közös helyiségek és a lépcsőház csővezetékei, radiátorai). A társasház közös tulajdonába tartozik a gázvezeték fűtésrendszer, a gázcső épületbe történő belépésétől, telekhatárán belül haladnak. XVI. a különálló tárolóépület alapozása, lábazata, külső falai, tetőszerkezete, elektromos rendszere. A fent leírtak figyelembevételével köteles a társasház a gáz és fűtésrendszer csővezetékeit karbantartani, javítani, felújítani. Közös tulajdonba tartoznak továbbá azok az épületrészek, berendezések, melyek esetlegesen nem szerepelnek a jelen pontbeli felsorolásban, de az alapító okirat külön tulajdonként nem jelöl meg. Az épület tartószerkezetei, azok részei, az épület biztonságát (állékonyságát), a tulajdonostársak közös célját szolgáló épületrész akkor is közös tulajdonba tartozik, ha az a külön tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségen belül van. III. A KÜLÖN TULAJDON A tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek mint a társasház-tulajdoni illetőségük alkotórészei az I- XVI. alatt felsorolt közös tulajdonban maradó vagyonrészek közös használatának jogával együtt, természetben megosztva az egyes építményrészek, azok tartozékaival és felszereléseivel együtt az alábbiak szerint: 1. Az 1. sz. tulajdoni illetőséghez tartozik az 168/2/A/1 hrsz.-ú, a valóságban 4183 Kaba, Béke u. 3. fszt. 1. sz. alatti 51,12 m 2 alapterületű, 2 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, WC, közlekedő helyiségekből álló társasházi lakás, valamint a különálló tárolóépületben levő 1. sz. 5,40 m2 alapterületű tárolóhelyiség, továbbá a közös tulajdonból ehhez tartozó 1603/ ed tulajdoni hányadrész, tulajdonosa 1/1 arányban: - Kaba Város Önkormányzata (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) 2. A 2. sz. tulajdoni illetőséghez tartozik az 168/2/A/2 hrsz.-ú, a valóságban 4183 Kaba, Béke u. 3. fszt. 2. sz. alatti 51,12 m 2 alapterületű, 2 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, WC, közlekedő helyiségekből álló társasházi lakás, valamint a különálló tárolóépületben levő 2. sz. 5,40 m2 alapterületű tárolóhelyiség, továbbá a közös tulajdonból ehhez tartozó 1603/ ed tulajdoni hányadrész, tulajdonosa 1/1 arányban: - Kaba Város Önkormányzata (4183 Kaba, Szabadság tér 1.). 3. A 3. sz. tulajdoni illetőséghez tartozik az 168/2/A/3 hrsz.-ú, a valóságban 4183 Kaba, Béke u em. 3. sz. alatti 56,99 m 2 alapterületű, 2+fél szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, WC, közlekedő helyiségekből álló társasházi lakás, valamint a különálló tárolóépületben levő 3. sz. 5,40 m2 alapterületű tárolóhelyiség, továbbá a közös tulajdonból ehhez tartozó 1788/ ed tulajdoni hányadrész, tulajdonosa 1/1 arányban: - Kaba Város Önkormányzata (4183 Kaba, Szabadság tér 1.). 4. A 4. sz. tulajdoni illetőséghez tartozik az 168/2/A/4 hrsz.-ú, a valóságban 4183 Kaba, Béke u em. 4. sz. alatti 51,30 m 2 alapterületű, 2 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, WC, közlekedő helyiségekből álló társasházi lakás, valamint a különálló tárolóépületben levő 4. sz. 5,40 m2 alapterületű tárolóhelyiség, továbbá a közös tulajdonból ehhez tartozó 1609/ ed tulajdoni hányadrész, tulajdonosa 1/1 arányban: - Kaba Város Önkormányzata (4183 Kaba, Szabadság tér 1.). 5. Az 5. sz. tulajdoni illetőséghez tartozik az 168/2/A/5 hrsz.-ú, a valóságban 4183 Kaba, Béke u em. 5. sz. alatti 56,99 m 2 alapterületű, 2+fél szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, WC, közlekedő helyiségekből álló társasházi lakás, valamint a különálló tárolóépületben levő 5. sz. 5,40 m2 alapterületű tárolóhelyiség, továbbá a közös tulajdonból ehhez tartozó 1788/ ed tulajdoni hányadrész, tulajdonosa 1/1 arányban: - Kaba Város Önkormányzata (4183 Kaba, Szabadság tér 1.).

11 6. A 6. sz. tulajdoni illetőséghez tartozik az 168/2/A/6 hrsz.-ú, a valóságban 4183 Kaba, Béke u em. 6. sz. alatti 51,30 m 2 alapterületű, 2 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, WC, közlekedő helyiségekből álló társasházi lakás, valamint a különálló tárolóépületben levő 6. sz. 5,40 m2 alapterületű tárolóhelyiség, továbbá a közös tulajdonból ehhez tartozó 1609/ ed tulajdoni hányadrész, tulajdonosa 1/1 arányban: - Kaba Város Önkormányzata (4183 Kaba, Szabadság tér 1.). IV. RENDELKEZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATBAN A tulajdonos kéri és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a társasház alapítását a Földhivatal az ingatlannyilvántartásba bejegyezze, a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet ainak megfelelően: 1. A II. pontban felsorolt, közös tulajdonban maradó épületet a földrészlettel a társasházi törzslapon egyesítve tüntesse fel. 2. A III. pontban felsorolt, külön tulajdonú helyiségeket a hozzájuk tartozó közös tulajdoni hányadokat együtt, mint önálló ingatlanokat jegyezze be a társasházi különlapon a III. pontban megjelöltek külön tulajdonaként. V. A TULAJDONOSTÁRSAK EGYMÁS KÖZÖTTI JOGVISZONYA A társasházban levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek a tulajdonostársak külön-külön tulajdonában vannak. Az épület azon részei, továbbá azok a berendezések, felszerelések amelyek nincsenek külön tulajdonban a tulajdonostársak közös tulajdonában vannak. A tulajdonostársak közös tulajdonában van a telek. A társasházi lakás, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, illetőleg a közös tulajdonban lévő helyiség a közös tulajdonból a tulajdonostársakat megillető tulajdoni hányaddal együtt, önálló ingatlan. A lakás és a közös tulajdonban levő vagyonrészek eszmei hányada egységet képez, amelyet csak együtt lehet elidegeníteni, illetőleg mint tulajdont átruházni. VI. BIRTOKLÁS, HASZNÁLAT A tulajdonostársat a lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre megilleti a birtoklás, a használat, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga. E jogát azonban a tulajdonostárs nem gyakorolhatja a többi tulajdonostársnak a dologhoz fűződő joga és törvényes érdeke sérelmével. A tulajdonostársak a külön tulajdonukkal, a külön tulajdonhoz tartozó közös tulajdonra vonatkozó hányaddal együtt szabadon rendelkezhetnek. A tulajdonjog védelmében bármelyik tulajdonostárs önállóan is felléphet. VII. ELŐVÁSÁRLÁSI JOG A külön tulajdonban levő társasházi lakás, és nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítése esetén a tulajdonostársakat nem illeti meg az elővásárlási jog. VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK A társasház tulajdon megszüntetését be kell jelenteni az illetékes földhivatalnál. A társasház szervezetét, az egyes szervek hatáskörét, jogait és kötelezettségeit, a közös költségek viselésének részletes szabályait, a társasház házirendjét, valamint a társasházakról szóló törvény által kötelező tartalmi elemként előírt kérdésköröket a tulajdonostársak a Szervezeti-működési Szabályzatban állapítják meg.

12 Az alapító okirat a társasházakról szóló törvényben foglalt kivételekkel csak valamennyi tulajdonostárs hozzájárulásával módosítható. Amennyiben az alapító okirat módosításával a tulajdonosok négyötöde egyetért és a kisebbségben maradt tulajdonostársak a szavazás napjától, illetve írásbeli szavazás esetén a négyötödös szavazási arány elérésétől számított 30 napon belül nem élnek keresetindítási jogukkal, úgy az alapító okirat, illetve annak módosítása hatályba lép. A Szervezeti-működési Szabályzatot a közgyűlés az összes tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű szavazattöbbségű határozatával módosíthatja. A módosításról rendelkező határozat úgy is meghozható, hogy a közös képviselő felhívására az írásbeli határozati javaslatról a tulajdonostársak írásban szavaznak. Az írásbeli szavazás eredményét a közös képviselő a szavazásra megjelölt határidőt követő nyolc napon belül köteles a tulajdonostársakkal írásban közölni. A Szervezeti-működési Szabályzat módosításának tervezetét, a közgyűlés megtartását, illetőleg az írásbeli szavazásra kitűzött határidőt megelőző tizenöt munkanappal korábban a tulajdonostársak részére meg kell küldeni. Ha az írásbeli szavazás eredménytelen, vagy a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak módosító javaslatot tesznek, a közös képviselő a közgyűlést köteles összehívni. Az alapító okirat módosítását közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. Az alapító okirat és az SzMSz változását az okiratok becsatolásával be kell jelenteni a földhivatalnak. IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény rendelkezései irányadóak. Az alapító okirat hatálya kiterjed a társasház mindenkori tulajdonostársaira és jogutódjaikra. Miután jelen alapító okiratot a tulajdonos képviselője elolvasás és értelmezés után, mint akaratával mindenben megegyezőt cégszerűen, jóváhagyólag írja alá. Kelt: Kaba, Kaba Város Önkormányzata Képv.: Szegi Emma polgármester - tulajdonos - Készítettem és ellenjegyzem: Kaba, Dr. Sáhy Erzsébet ügyvéd (4150 Püspökladány, Bocskai u. 15. B/I. fszt. 1.)

dr. Csabai Zsolt jegyző

dr. Csabai Zsolt jegyző 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2013. november 11-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 217/2013.(XI.11.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november

Részletesebben

K i v o n a t. a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből 57/2016. (IV.8.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 8-ai

Részletesebben

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására K i v o n a t a képviselő-testület 2011. április 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből 82/2011. (IV.21.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-ei ülés napirendjét

Részletesebben

VILLA PORT RESORT. TÁRSASHÁZTULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT 4. számú módosítása

VILLA PORT RESORT. TÁRSASHÁZTULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT 4. számú módosítása 1 VILLA PORT RESORT TÁRSASHÁZTULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT 4. számú módosítása I. Alulírott egyszemélyi alapító tulajdonosa a Balatonföldvár 8. hrsz. alatt felvett Balatonföldvár, Rákóczi u. 5. sz. alatt fekvő

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott munkaterv

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 7521-2/2008 15502-3/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához Ügyiratszám: /2011. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása K i v o n a t a képviselő-testület 2010. december 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből 281/2010. (XII.9.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-ei ülésének

Részletesebben

K i v o n a t. 2.) Elvi hozzájárulás kérés a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat benyújtásához

K i v o n a t. 2.) Elvi hozzájárulás kérés a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat benyújtásához K i v o n a t a képviselő-testület 2011. szeptember 15-ei ülésének jegyzőkönyvéből 180/2011. (IX.15.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. szeptember 15-ei ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 10. 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester, Borbély Gyula, Csávás Antalné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 18.-án 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/9/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 982/20 J 4. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Tarné Stuber Éva, dr. Deák Zoltán Mell.: 4 db Hiv. sz. : Postacím: 5601

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült: Iktsz: 185-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27. napján (csütörtök) du. 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a 2010-2014-ig

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2014.

Részletesebben

Szegi Emma polgármester

Szegi Emma polgármester KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu M E G H Í V Ó A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-18/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015 Előkészítő: Takácsné Szigetvári Anett ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.november 28-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.: 5552-28/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/10/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT közös tulajdonú ingatlan kizárólagos használatára vonatkozó megállapodás megkötésére a Budapest XXI. kerület 208529/8 hrsz. ingatlan vonatkozásában

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tavalyi év végén új önkormányzati

Részletesebben

Polgár, 2015. szeptember 3. Tisztelettel: Tóth József polgármester

Polgár, 2015. szeptember 3. Tisztelettel: Tóth József polgármester Előterjesztés Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 4090 Polgár, Vereckei utca 51., 1748/9 hrsz.-ú kivett lakóház, udvar helyzetének rendezésére. Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) Ikt.szám: IV. /2013. Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

1. számú nyilatkozat Alulírott, (lakhely/székhely: ) mint ajánlattevő nevében és képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/438-1/2014/I Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2016. február 18-ai üléséről. 072/2016. (02.18.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2016. február 18-ai üléséről. 072/2016. (02.18.)TELB. Határozat a Tárgy: napirend A 072/2016. (02.18.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 04/2016 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy a leveszi a zárt ülésen szereplő 18.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e (nyílt) 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Vagyonkezelési Osztály

Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 7 30 órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 27-én Dunaalmás

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT Közös tulajdonú ingatlan kizárólagos használatára vonatkozó megállapodás megkötésére Budapest XXI. kerület 208529/8 hrsz. ingatlan vonatkozásában.

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Készítő: Milicz Sándor ügyvezető igazgató Lövey Zoltán ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat városi szintű központi konyha kialakítására

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 21-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/606-1/2012/I. Üi.: Varga Szilvia Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Volt Csanád ABC (József Attila u. 2.)

Részletesebben

ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről a Hafner Ingatlanforgalmazó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft /Cg. 06-09- 000526, 6724 Szeged, Pacsirta u. l., adószám: 10455542-2-06, képviseletében Lobozár

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2004.(VI.30.) Kt. sz. rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

1/34 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/34 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT 1/34 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-3/15/2010. KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. július 27-én

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 22. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016.

Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016. Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016. A Társasházi ingatlanok felújításához nyújtott támogatásról szóló 6/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. -a alapján a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 13-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője ÜZLETSZABÁLYZAT Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője Miskolc, 2012. március MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzat Tartalomjegyzék

Részletesebben

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Az előterjesztés száma: 221/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a helyi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/281-1/2013/I Üi.: Varga Sz. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Deák Ferenc utca 41. szám alatti ingatlanrész

Részletesebben

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat. HEVA Kft. alapító okirata

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat. HEVA Kft. alapító okirata 106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat HEVA Kft. alapító okirata 1, A HEVA KFT. telephelyei közül megszüntetésre kerülnek az alábbi telephelyek: - 3360 Heves, József Attila út 18. - 3360 Heves, Alkotmány

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 24094/2015 Javaslat a Salgótarján, Klapka György út 4. szám alatt található 3876 hrsz.-ú ingatlan KLIK részére történő ingyenes használatba adására

Részletesebben

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg.

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg. 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 637-226/2011. szám 226/2011. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - felveszi a napirendek közé a,,bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012., a,,gépkocsi lízing

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 1. amely létrejött 1.1. egyrészről: a szolgáltató megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselő: Harrach Tibor ügyvezető igazgató székhelye:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komlói hulladéklerakó melletti erdőterület termelésből való kivonása

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása Írásos előterjesztés

Részletesebben