JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem"

Átírás

1 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.november 28-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem Jelen vannak:, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, dr. Kaszásné Sarkadi Anna, dr. Koháry György, dr. Nagy István, Váradi Istvánné képviselők Dr. Csabai Zsolt jegyző Rikter Ferencné pénzügyi osztályvezető Szilágyi Sándorné Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. ügyvezetője Az ülésről hiányzott: Csávás Antalné, dr. Sáska Sándor képviselő köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 9 képviselőből 7 fő jelen van. Megtárgyalásra javasolt még 4 napirendet: a különfélék 4 Az ÁROP-1.A azonosító számú és Szervezetfejlesztés Kabán című pályázathoz tartozó szolgáltatások közbeszerzési eljárás lebonyolításának elvégzésére vállalkozó megbízása címmel. A különfélék 5. A kabai Rákóczi utca korszerűsítése és fejlesztése című pályázat tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása, fedezet biztosítása címmel, a különfélék 6. Fedezet biztosítás a Sárinvest Szolgáltató Kft. részére történő kifizetéshez címmel, a különfélék 7. Natur Agenda Kft. megbízása fürdő vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbításához szükséges feladatok elvégzésére c. napirendet. Borbély Gyula képviselő Kéri a képviselő-testületet, hogy a következő napirendeket tárgyalja meg: a különfélék 8. Kaba.Land Kft. ingatlanával kapcsolatos megkeresés -t, a különfélék 9. Önkormányzati lakások eladásának előkészítéséről, illetve a különfélék 10. keretében temető kerítés építés -t. Szavazásra tette fel a módosított napirend elfogadását, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal támogatott. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A jelenlévő 7 képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel szavazott és a következő határozatot hozta: 237/2013.(XI.28.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a november 28-ai rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Kaba Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2013.(III.13.) rendelet módosítása; Tájékoztató évi költségvetés I-III.n.éves végrehajtásáról. Előadó: 2.) Szándéknyilatkozat megtétele önkormányzati üzletrészről. Előadó:

2 2 3.) Az ÁROP-1.A azonosító számú és Szervezetfejlesztés Kabán című pályázathoz tartozó szolgáltatások közbeszerzési eljárás lebonyolításának elvégzésére vállalkozó megbízása Előadó: 4.) A kabai Rákóczi utca korszerűsítése és fejlesztése című pályázat tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása, fedezet biztosítása Előadó: 5.) Fedezet biztosítás a Sárinvest Szolgáltató Kft. részére történő kifizetéshez Előadó: 6.) Natur Agenda Kft. megbízása fürdő vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbításához szükséges feladatok elvégzésére Előadó: 7.) Kaba.Land Kft. ingatlanával kapcsolatos megkeresés Előadó: Borbély Gyula települési képviselő 8.) Önkormányzati lakások eladásának előkészítéséről Előadó: Borbély Gyula települési képviselő 9.) Temetőnél kerítés építés Előadó:Borbély Gyula települési képviselő Felelős: Napirend 1.) 1.) Kaba Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2013.(III.13.) rendelet módosítása; Tájékoztató évi költségvetés I-III.n.éves végrehajtásáról. Előadó: Váradi Istvánné képviselő, bizottsági tag A Pénzügyi-, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést, a rendelet-tervezetet. Szavazásra tette fel a következő rendelet-tervezetet. Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (.)Ör.sz.. rendelet-tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2013. (III.13.) rendelet módosításáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. és 34. -aiban foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el: 1.. /1/ A 8/2013. (III..13.) rendelet /továbbiakban: R/ 1.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. /1/ A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. A bevételből ezer Ft a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás" 2.. Az R. 2.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3 3 2.. /1/ A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. A költségvetési munkajogi létszám 142,875 fő. A közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata 182,750 fő 3.. Az R. 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5.. A kiadásokból ezer forint az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai. A célonkénti részletezést a 4. sz. melléklet tartalmazza." 4.. Az R. 6. -a az alábbiak szerint módosul: 6.. Az önkormányzati költségvetési intézmények támogatása ezer forint." 5.. Az R. 13. első mondatának első része az alábbiak szerint módosul: 13. A költségvetés általános tartalékának összege 314 ezer forint, 6.. Az R. 14..(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a (3) bekezdéssel: 14..(1) A céltartalék összege ezer forint 14..(2) A költségvetés fejlesztési tartalékra elkülönített összege ezer forint. 6.. Az R. 2., 3., 4.,7.,6 sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3.,4.,5 sz. mellékletei lépnek. 7.. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kaba, november 28. Szegi Emma polgármester dr. Csabai Zsolt jegyző A rendeletet kihirdettem: 2013.december 2. dr. Csabai Zsolt jegyző A képviselő-testület megalkotta a 28/2013. (XII.2.) Ör.sz. rendeletét az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2013. (III.13.) Ör.sz. rendelet módosításáról Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII.2.)Ör.sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2013. (III.13.)rendelet módosításáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. és 34. -aiban foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el: 1.. /1/ A 8/2013. (III..13.) rendelet /továbbiakban: R/ 1.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. /1/ A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. A bevételből ezer Ft a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás" 2.. Az R. 2.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. /1/ A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. A költségvetési munkajogi létszám 142,875 fő. A közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata 182,750 fő 3.. Az R. 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

4 4 5.. A kiadásokból ezer forint az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai. A célonkénti részletezést a 4. sz. melléklet tartalmazza." 4.. Az R. 6. -a az alábbiak szerint módosul: 6.. Az önkormányzati költségvetési intézmények támogatása ezer forint." 5.. Az R. 13. első mondatának első része az alábbiak szerint módosul: 13. A költségvetés általános tartalékának összege 314 ezer forint, 6.. Az R. 14..(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a (3) bekezdéssel: 14..(1) A céltartalék összege ezer forint 14..(2) A költségvetés fejlesztési tartalékra elkülönített összege ezer forint. 6.. Az R. 2., 3., 4.,7.,6 sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3.,4.,5 sz. mellékletei lépnek. 7.. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kaba, november 28. Szegi Emma polgármester dr. Csabai Zsolt jegyző A rendeletet kihirdettem: 2013.december 2. dr. Csabai Zsolt jegyző Szavazásra tette fel a következő határozati javaslatot. /2013. (XI.28.) Kvt.h. a évi költségvetés I-III. negyedéves végrehajtásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: A jelenlévő 7 képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel szavazott és a következő határozatot hozta: 238/2013. (XI.28.) Kvt.h. a évi költségvetés I-III. negyedéves végrehajtásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: 2.) Szándéknyilatkozat megtétele önkormányzati üzletrészről. Előadó: Az előterjesztés arról szól, hogy az AKSD. Kft. január 01-től nem szolgáltathat, azonban létrejött egy önkormányzati többségi tulajdonban lévő szolgáltató, aki Debreceni Hulladék

5 5 Közszolgáltató Nonprofit Kft. néven működik. Így a hulladékról szóló törvény rendelkezései szerint végezheti a hulladékszállítást. A szándéknyilatkozat arról szól, hogy ha üzletrészt vásárol az önkormányzat, akkor január 1-től 5 éves időtartamra tudnánk szerződést kötni a hulladékszállításra. Így nem kell közbeszerzéssel megversenyeztetni a hulladékszállítást. Az üzletrész megvásárlását támogatásra javasolja. Váradi Istvánné képviselő, bizottsági tag A Pénzügyi-, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Szavazásra tette fel a következő határozati javaslatot. Határozati javaslat /2013. (XI.28.) Kvt. h. szándéknyilatkozat megtételéről üzletrész vásárlásról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben ( 4031 Debrecen, István út 136.) üzletrész vásárlási szándékát. Egyben kinyilatkozza, hogy az adás-vétel teljesedésbe menése esetén vállalja a hulladékszállítással ténylegesen felmerülő költség és a lakosság által fizetendő díj különbözetének szintjéig kompenzáció megfizetését. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására és a további intézkedések megtételére. Határidő: november 30. Felelős: Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A jelenlévő 7 képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel szavazott és a következő határozatot hozta: 239/2013. (XI.28.) Kvt. h. szándéknyilatkozat megtételéről üzletrész vásárlásról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben ( 4031 Debrecen, István út 136.) üzletrész vásárlási szándékát. Egyben kinyilatkozza, hogy az adás-vétel teljesedésbe menése esetén vállalja a hulladékszállítással ténylegesen felmerülő költség és a lakosság által fizetendő díj különbözetének szintjéig kompenzáció megfizetését. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására és a további intézkedések megtételére. Határidő: november 30. Felelős: 3.) Az ÁROP-1.A azonosító számú és Szervezetfejlesztés Kabán című pályázathoz tartozó szolgáltatások közbeszerzési eljárás lebonyolításának elvégzésére vállalkozó megbízása Előadó: A Szervezetfejlesztés Kabán című pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, és Ft támogatásban részesült az önkormányzat. A feladatok ellátására 3 ajánlatot kértünk be. A legkedvezőbb ajánlatot a Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft. adta. Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

6 6 Szavazásra tette fel a következő határozati javaslatot: Határozati javaslat /2013.(XI.28.) Kvt.h. az ÁROP-1.A azonosító számú és Szervezetfejlesztés Kabán című pályázathoz tartozó szolgáltatások közbeszerzési eljárás lebonyolításának elvégzésére vállalkozó megbízása Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Mátrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t ( 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.) az ÁROP-1.A azonosító számú Szervezetfejlesztés Kabán című projekthez kapcsolódóan a projekt közbeszerzési eljárásának lebonyolításával összesen Ft + 27 % ÁFA, bruttó Ft összegben. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: dr. Csabai Zsolt jegyző Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A jelenlévő 7 képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel szavazott és a következő határozatot hozta: 240/2013.(XI.28.) Kvt.h. az ÁROP-1.A azonosító számú és Szervezetfejlesztés Kabán című pályázathoz tartozó szolgáltatások közbeszerzési eljárás lebonyolításának elvégzésére vállalkozó megbízása Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Mátrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t ( 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.) az ÁROP-1.A azonosító számú Szervezetfejlesztés Kabán című projekthez kapcsolódóan a projekt közbeszerzési eljárásának lebonyolításával összesen Ft + 27 % ÁFA, bruttó Ft összegben. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: dr. Csabai Zsolt jegyző 4.) A kabai Rákóczi utca korszerűsítése és fejlesztése című pályázat tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása, fedezet biztosítása Előadó: A Rákóczi utca korszerűsítése és fejlesztése című pályázatnál megtörtént a közbeszerzési eljárás, az ajánlattételi határidő lejártáig öt ajánlat érkezett be. A legkedvezőbb ajánlatot a NAGYMESTER Mélyépítési, Útépítési és Szállítmányozási Kft. nyújtotta be. Ez a cég megvásárolta a Földesen lévő aszfaltüzemet, így a következő években a legkedvezőbb árral dolgozó vállalkozás lesz. Javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a képviselő-testületnek. Határozati javaslat /2013. (XI.28.) Kvt.h. A kabai Rákóczi utca korszerűsítése és fejlesztése című pályázat tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott Mátrix Audit Kft. szakvéleménye, valamint a Bíráló Bizottsági döntés alapján megbízza a

7 7 NAGYMESTER Mélyépítési, Útépítési és Szállítmányozási Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi u. 85.) Ajánlattevőt a A kabai Rákóczi utca korszerűsítése és fejlesztése című beruházás kivitelezési munkáival Ft + ÁFA = Ft összeggel, az általa benyújtott ajánlatban szereplő feltételekkel. A kivitelezési munka fedezete részben rendelkezésre áll Kaba Város Képviselő-testületének 38/2012. (III.6.) Kvt.h. számú határozatában foglaltak szerint. Az önerős szakaszhoz további fedezetet biztosít Ft + ÁFA, azaz bruttó Ft összegben a évi beruházási céltartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dr. Csabai Zsolt jegyző Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A jelenlévő 7 képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel szavazott és a következő határozatot hozta: 241/2013. (XI.28.) Kvt.h. A kabai Rákóczi utca korszerűsítése és fejlesztése című pályázat tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott Mátrix Audit Kft. szakvéleménye, valamint a Bíráló Bizottsági döntés alapján megbízza a NAGYMESTER Mélyépítési, Útépítési és Szállítmányozási Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi u. 85.) Ajánlattevőt a A kabai Rákóczi utca korszerűsítése és fejlesztése című beruházás kivitelezési munkáival Ft + ÁFA = Ft összeggel, az általa benyújtott ajánlatban szereplő feltételekkel. A kivitelezési munka fedezete részben rendelkezésre áll Kaba Város Képviselő-testületének 38/2012. (III.6.) Kvt.h. számú határozatában foglaltak szerint. Az önerős szakaszhoz további fedezetet biztosít Ft + ÁFA, azaz bruttó Ft összegben a évi beruházási céltartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dr. Csabai Zsolt jegyző 5.) Fedezet biztosítás a Sárinvest Szolgáltató Kft. részére történő kifizetéshez Előadó: A Sárinvest Szolgáltató Kft. készítette a fürdő termálkútjának a megvalósíthatósági tanulmányát. A Kft-vel megszüntetnénk a szerződést, az eddig elvégzett munkájukért 5 mft vállalkozási díjat javasol kifizetni. Váradi Istvánné képviselő, bizottsági tag A Pénzügyi-, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az 5 mft kifizetését. Írásban kiadott határozati javaslat nem volt. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A jelenlévő 7 képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel szavazott és a következő határozatot hozta:

8 8 242/2013. (XI.28.) Kvt. fedezet biztosítás a Sárinvest Szolgáltató Kft.részére történő kifizetéshez Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Sárinvest Szolgáltató Kft. részére bruttó Ft vállalkozási díj kifizetését a lekötött betét terhére Kaba Város Önkormányzat által működtetett fürdő termálkútjának energetikai célú hasznosításához elkészített Megvalósíthatósági Tanulmány ellenértékeként, amennyiben a 227/2012. (XI.6.) Kvt. határozat alapján kötendő vállalkozási szerződés közös megegyezéssel megszűnik, és a vállalkozó engedélyezi az önkormányzatnak az elkészült megvalósítási tanulmány saját célra történő felhasználását. Feleknek ezzel, egymással szemben semmi követelése nem marad. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő:2013. november 29-től folyamatos Felelős: dr. Csabai Zsolt jegyző 6.) Natur Agenda Kft. megbízása fürdő vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbításához szükséges feladatok elvégzésére Előadó: Váradi Istvánné képviselő, bizottsági tag A Pénzügyi-, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata volt, hogy jegyző úr próbáljon meg az összegen csökkenteni. Dr. Csabai Zsolt Egyeztetést folytatott a Kft-vel, de sajnos az összegen nem tudnak csökkenteni. Írásos előterjesztés, határozati javaslat nem volt. A jelenlévő 7 képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel szavazott és a következő határozatot hozta: 243/2013. (XI.28.) Kvt.h. Natur Agenda Kft. megbízása fürdő vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbításához szükséges feladatok elvégzésére Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Natur Agenda Környezetvédelmi Kft-t ( 4032 Debrecen, Akadémia út 47. képviseli: dr. Vámos Árpádné) a Kaba fürdő vízi létesítményeinek üzemeltetéséhez kiadott 730/15/2007. sz. többszörösen módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosításával kapcsolatban a Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 7592/7/2013. iktató számú végzés alapján a következő feladatok elvégzésével: - a sósvíztározók üzemeltetési szabályzatának elkészítése - a fürdő és a hozzákapcsolódó sósvíztározók által kibocsátott használtvíz ellenőrzésére készült önellenőrzése terv felülvizsgálata - a Felügyelőség javaslatára új felszíni monitoring mintavételi pontok kijelölése, az új pontokból vett minta bevizsgálása, mintavételi jegyzőkönyv elkészítése, - öntözési idényben, a befogadóba történő rendkívüli kibocsátások miatt a felszíni befogadó terhelhetőségi és hígulási feltételeinek modellezése - a befogadó kezelőjének a véleményét és nyilatkozatát megkérni az öntözési idényben történő rendkívüli kibocsátással kapcsolatban. A megbízási díj Ft+ÁFA, összesen: Ft, melyre a fedezetet a képviselő-testület a lekötött betét terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

9 9 Felelős: 7. ) Kaba-Land Kft. ingatlanával kapcsolatos megkeresés Előadó: Borbély Gyula települési képviselő Borbély Gyula képviselő Az elmúlt képviselő-testületi ülésen javasolta, hogy a Kaba-Land élménypark területét meg kellene vásárolni, és jegyző úr írjon egy levelet a pályázattal kapcsolatban. Ez a levél még nem ment el, kicsit gyorsabban kellene az ilyen ügyekben intézkedni. A levelet majd el fogjuk küldeni. Ez az élménypark jelenleg magánterület. Nem lesz egyszerű ebben az ügyben valamit is intézkedni. Borbély Gyula képviselő Kéri, hogy szavazza meg a képviselő-testület, hogy ebben az ügyben jegyző úr maximálisan járjon el. Dr. Csabai Zsolt Elmondta, hogy jogásszal felvette a kapcsolatot. Nem egyszerű eljárás megszerezni ezt a területet. A támogatás nyújtója megpróbálja behajtani, vagy jóváírni a kifizetett összeget. Az a célunk, hogy minél olcsóbban megszerezzük ezt a területet, természetesen nem 50 millió forintért. Bodó Sándor képviselő úrral is felveszi majd a kapcsolatot, felvállalja ezt az ügyet, és ha lehet, intézkednek benne. A levelet megfelelően kell megírni, az az önkormányzat érdeke is. Látni kell azt a folyamatot, amely alapján az ingatlan megszerezhető. Természetesen az a cél, hogy az ott lévő beépített játékok ne menjenek tönkre. Borbély Gyula képviselő Tisztában van azzal, hogy ez sok munkával jár. Az önkormányzatnak csak a területet kell megvenni, 2-3 millió forintért. Az idő telik, és nem haladunk ebben az ügyben semmit. Ismerve az ügyintézést a Nemzeti Fejlesztés Ügynökségnél lehet, hogy még egy év múlva is itt tartunk. Dr. Nagy István képviselő Célszerű lenne először a tulajdonost megkeresni. Váradi Istvánné képviselő Meg kell nézni először is, hogy áll most ez a projekt, mennyi pénzt vett fel a tulajdonos. Szavazásra tette fel azt a javaslatot, hogy a képviselő-testület felkéri a jegyzőt a Kaba-Land Kft. tulajdonában lévő területen megvalósított beruházással kapcsolatban keresse meg az ÉARFŰ Kft-t, illetve a pályázati bonyolítót a terület megvásárlása tekintetében. A jelenlévő 7 képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel szavazott és a következő határozatot hozta:

10 10 244/2013. (XI.28.) Kvt.h. Kaba-Land Kft.ingatlanával kapcsolatos megkeresésről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Kaba-Land Kft. tulajdonában lévő 0492/10 és 0492/14 hrsz-ú terület és az azon pályázat keretében megvalósított beruházással kapcsolatban megkeresse az ÉARFŰ-t. A megkeresésben értesíteni kell a pályázati bonyolítót, hogy az ingatlan őrzéséről pályázó nem gondoskodik és az államot kár érheti, továbbá tájékoztatást kell kérni, hogy amennyiben a pályázó a fenntartási kötelezettségét nem teljesíti, akkor van-e lehetőség, illetve milyen lehetőség van a terület megszerzésére. Határidő: november 29-től folyamatos Felelős: dr. Csabai Zsolt jegyző 8.) Önkormányzati lakások eladásának előkészítéséről Előadó: Borbély Gyula települési képviselő A lakásokat fel kell értékeltetni, és ha ez megtörtént akkor tárgyalhat róla a Pénzügyi-, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság illetve a képviselő-testület. Dr. Csabai Zsolt Egy árajánlatot kérünk a felértékelésről a januári képviselő-testületi ülésre. Írásos határozati javaslat nem volt. A jelenlévő 7 képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel szavazott és a következő határozatot hozta: 245/2013. (XI.28.) Kvt.h. önkormányzati lakások eladásának előkészítéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Kaba, Béke u. 3.szám alatti lakások értékesítésének előkészítése keretében értékbecslésre ajánlatot kérjen be. Az ajánlatok elbírálásáról a januári képviselő-testületi ülésen dönt a képviselő-testület. Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: november 29-től folyamatos Felelős: 10.) Temetőnél kerítésépítés Előadó:Borbély Gyula települési képviselő Borbély Gyula képviselő Nagyon sokan megkeresték, hogy a temetőből lopnak, sok koszorút is elvittek. Javasolja, hogy a temetést körülvevő kerítést csináltassa meg az önkormányzat, ez kb. 70 méter lenne. A koszorúkat nem azért vitték el mert nincs kerítés, azt biztos hogy kocsival vitték ki. Biztos, hogy nem csak 70 méter kerítés hiányzik, hanem sokkal több. Hátul a kerteknél járnak be.

11 11 Váradi Istvánné képviselő Miért nem tudjuk az egyházat egy kicsit megszorítani, hogy csináltassák meg a kerítést? Dr. Csabai Zsolt jegyző A szociális sírhelyek ügyében tárgyaltunk tiszteletes úrral. A szociális sírhelyek ügyében meg kell keresni a presbitériumot, és egy megbeszélést indítványozni a képviselő-testülettel. Napirenden kívüli hozzászólás Javasolja a 226/2013. (XI.21.) kvt. határozatot módosítani úgy, hogy a karácsonyi díszvilágításra biztosított összegből a december 06-án fellépő Alma Együttes fellépési díjára Ft ot támogatásként adjunk át a művelődési ház részére. A jelenlévő 7 képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel szavazott és a következő határozatot hozta: 246/2013.(XI. 28.) Kv t.h. határozat módosításáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 226/2013.(XI.21.) kvt. határozatában Rákóczi utca karácsonyi díszvilágítására biztosított Ft összeget az alábbi feladatok közt a következő arányban megosztja: Ft fedezet a díszvilágítás le- és felszerelésére, Ft támogatás átadás a Mácsai Sándor Művelődési Ház részére, aki az Alma együttes december 6-ai műsorának fellépési díját fedezi belőle. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Felelős: Más jegyzőkönyvbe foglalandó nem hangzott el, a polgármester az ülést 15,00 órakor bezárta. kmft. Szegi Emma polgármester Dr. Csabai Zsolt jegyző

dr. Csabai Zsolt jegyző

dr. Csabai Zsolt jegyző 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2013. november 11-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 217/2013.(XI.11.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 10. 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester, Borbély Gyula, Csávás Antalné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 12-én 9,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 12-én 9,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 12-én 9,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: dr. Koháry György, Borbély Vilmosné, Váradi Istvánné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 18.-án 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula,

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására K i v o n a t a képviselő-testület 2011. április 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből 82/2011. (IV.21.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-ei ülés napirendjét

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

K i v o n a t. 2.) Elvi hozzájárulás kérés a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat benyújtásához

K i v o n a t. 2.) Elvi hozzájárulás kérés a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat benyújtásához K i v o n a t a képviselő-testület 2011. szeptember 15-ei ülésének jegyzőkönyvéből 180/2011. (IX.15.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. szeptember 15-ei ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására K i v o n a t A képviselő-testület 2015. február 19-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 15/2015. (II.19.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 19-ei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 9-én 14,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 18-án megtartott alakuló ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 18-án megtartott alakuló ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 03-án du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 2011. július 7-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. június 28-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Dr. Péter Mihály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

K i v o n a t. a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből 57/2016. (IV.8.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 8-ai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 451 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. szeptember 2-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. szeptember 1-jén a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. június 17-én az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Kovács Lajos,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Az anya- és gyermekvédelmi feladatok 2014.évi ellátásáról szóló tájékoztató efogadása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Az anya- és gyermekvédelmi feladatok 2014.évi ellátásáról szóló tájékoztató efogadása Községi Önkormányzat Nemeskér 7-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 29/2015.(VII.28.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 30/2015.(VII.28.) Az anya- és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 15 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013. január 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2012. augusztus 22-én 17:20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 177-180 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 8-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. november 06-án megtartott nyilvános rendkívüli ülésének

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 9/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója Harkány, Petőfi S. u. 2-4. Jegyzőkönyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 7.- én (péntek) 7.30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november hó 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. július hó 25. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2014. január 16- án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2014. január 16- án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 7-2/2014. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2014. január 16- án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-22/2013/JT. 238-318/2013. sz. határozat 27-35.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Az

Részletesebben

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása K i v o n a t a képviselő-testület 2010. december 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből 281/2010. (XII.9.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-ei ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 30-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 30-án megtartott nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 30-án megtartott nyilvános üléséről Rendelet: 1/2012. (II. 1.) a helyi adókról Határozatok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. május 26-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. május 26-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi Ikt.szám:.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. május 26-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

12/2010. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 87-95/2010.(XI.08.) kt. határozata

12/2010. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 87-95/2010.(XI.08.) kt. határozata 147 12/2010. sz. Készült: 2 példányban. példány 2010. november 8-án 15 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 87-95/2010.(XI.08.) kt. határozata Napirend: 1.) Kisebbségi Önkormányzatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-15/2013/JT. 148-151/2013. sz. határozat 159-174/2013. sz. határozat 19-21/2013. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 25.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 476/2015. (XII.17.) Kt. határozat Tárgy: 2015. december 17. napján megtartott soros

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 7-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 7-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 7-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 40-50/2015. (IV. 30.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága

Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága 2015. február 23.-án (hétfőn) du 13,00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez. elfogadásáról.

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez. elfogadásáról. TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez 164/2010.(XI.18.) sz.önk.hat. 165/2010.(XI.18.) sz.önk.hat. 166/2010.(XI.18.) sz.önk.hat.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben