KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba."

Átírás

1 KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/ A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot M E G H Í V Ó A képviselő-testület január 10-én (hétfő) 14,00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Városháza emeleti tanácskozó terem Napirend: 1. Vis maior pályázat benyújtás Előadó: Szegi Emma polgármester 2. A Nemzeti Diverzifikációs Program kiírására a fürdőfejlesztés tárgyában elnyert pályázathoz építész tervező megbízása Előadó: Szegi Emma polgármester 3. A Nemzeti Diverzifikációs Program kiírására a fürdőfejlesztés tárgyában elnyert pályázathoz vízgépész tervező megbízása Előadó: Szegi Emma polgármester 4. A Nemzeti Diverzifikációs Program kiírására a fürdőfejlesztés tárgyában elnyert pályázathoz közbeszerzés lebonyolító megbízása Előadó: Szegi Emma polgármester 5. A Nemzeti Diverzifikációs Program kiírására a Főtér III. Ütem tárgyában elnyert pályázathoz tervező megbízása Előadó: Szegi Emma polgármester 6. A Nemzeti Diverzifikációs Program kiírására a Főtér III. Ütem tárgyában megnyert pályázathoz közbeszerzés lebonyolító megbízása Előadó: Szegi Emma polgármester Kaba, január 7. Szegi Emma Polgármester

2 KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/ Ikt. szám: /2011. Tárgy: előterjesztés, különfélék: 1 Tárgy: Vis maior pályázat benyújtása Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a képviselő- testület január 10-i rendkívüli ülésére A év végi, november-decemberi erősen csapadékos időjárás miatt az Önkormányzat december 02-án elrendelte a II. fokú készültséget, mely december 16-án került megszüntetésre. Ezen időszak alatt, illetve a készültség megszüntetését követően is a város belterületein és külterületi vízelvezető csatornái mentén folyamatos szivattyúzásokkal folytak a védekezési munkák, a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft, valamint kabai vállalkozók, cégek részvételével. Ezen káresemények kapcsán a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I.28.) Korm. rendelet szerint a december 02-i elrendeléstől számított 5 munkanapon belül a szükséges bejelentéseket megtettük. A védekezési költségekről beérkezett valamennyi számla ismeretében elkészítettük a rendelet szerinti pályázatunkat is. Ezen költségek mindösszesen Ft-ba kerülnek, melynek 90 %-ig igényelhető a vis maior támogatás, azaz Ft összegig. Ehhez szükséges 10 % önerőt biztosítani Ft összegben. Ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg, és javaslom az alábbi határozat elfogadását. Határozati javaslat Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(I.10.) határozata Vis maior pályázat benyújtásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemények megnevezése: - Védekezések: Szivattyúzások Kaba város belterületén, Erkel Ferenc, Katona József, Táncsics Mihály, István király, Zrínyi Miklós, Liget, Veress Péter, Kölcsey Ferenc, Mátyás király, Sziget, Csatorna, Fürdő, Bárándi és a Nyíl utcákban decemberében Megnevezés év % Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) % Biztosító kártérítése - - Egyéb forrás - - Vis maior igény % Források összesen % A védekezési költségek összköltsége Ft, melynek fedezetét az Önkormányzat nem tudja biztosítani. A Képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik, az adott káreseményre így biztosítási összeget sem igényelt. Értékkövető határozatlan időtartamú biztosítás kötés és a károsodott ingatlan költséghatékony és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítása a 8/2010. (I.28.) Korm. rendelet 4.. (3) bek. cd) és ce) pontja a károsodott építmények tekintetében nem releváns. Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját forrás összegét Ft összegben a évi költségvetés terhére biztosítja. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az igénybejelentés benyújtására. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester Dr. Csabai Zsolt jegyző Kaba, január 10. Szegi Emma polgármester

3 KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/ Ikt. szám: /2011. Tárgy: előterjesztés, különfélék: ELŐTERJESZTÉS a képviselő- testület január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Nemzeti Diverzifikációs Program kiírására a fürdőfejlesztés tárgyában elnyert pályázathoz közbeszerzés lebonyolító megbízása Tisztelt Képviselő-testület! januárjában a Képviselő-testület 307/2009. (XII.10.) Kvt.h számú határozata alapján az Önkormányzat benyújtotta pályázatát a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a 150/2009. (XI.6.) FVM rendelet alapján az NDP a turisztikai tevékenységek ösztönzésére igénybe vehető támogatási jogcímen belül a Városi Gyógyfürdő meglévő központi épületrész külső felújítási munkáira (magastető építésére, homlokzati burkolat helyett új homlokzati felületképzés kialakítására, a kabinsor cseréjére, valamint vízgépészeti munkákra). Ezen pályázat Ft elszámolható költséggel és Ft támogatási igénnyel került benyújtásra. A szükséges Ft önrészt Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (I.21.) Kvt.h. számú határozatában biztosította, egyúttal megbízást adott nyertes pályázat esetén az EMVA Kft-nek (2100, Gödöllő, szabadság tér sz.) a témamenedzselési munkák elvégzésére. A fürdőfejlesztésre benyújtott pályázatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága én kelt 241/1501/29/8/2010. számú határozata alapján nettó Ft (azaz bruttó Ft) elismerhető költséggel támogatásra alkalmasnak találta, és Ft összegű támogatást ítélt meg. A támogatási intenzitás a nettó költségekre vonatkoztatva 100 %-os. A csökkentés 10 db kerti pad elhelyezésének levonásából adódik, mely az alapvető műszaki tartalmat nem érinti, így a beruházás az eredeti elképzelés szerint megvalósítható. Mivel a döntést követően szoros határidőket kell tartani a beruházás megvalósítására vonatkozóan, ezért a tervezési munkákkal és engedélyezési eljárás lefolytatásával egyidőben el kell kezdeni a gyorsított, 3 meghívásos közbeszerzési eljárás előkészítő munkáit, ezért megkerestünk 3 db közbeszerzési lebonyolítót (cég/iroda), ajánlatuk alább látható, (ajánlataikat jelen előterjesztésemhez mellékelem): Ajánlattevő: Mátrix Audit Kft. (4032, Debrecen, Kürtgyarmat u. 27.) Berill Global Kft. (4030, Debrecen, Balogh Mihály u. 6/A.) ProKat Mérnöki-Iroda Kft. (4064, Nagyhegyes, Petőfi u. 2/A.) Ajánlati ár kivitelezési tervre: % ÁFA = Ft % ÁFA = Ft % ÁFA = Ft A legkedvezőbb ajánlatot a Mátrix Audit Kft. (4032, Debrecen, Kürtgyarmat u. 27.) adta. A legkedvezőbb ajánlat összegszerűen nem haladja meg a pályázatban a kapcsolódó egyéb költségekre fordítható tételek között a közbeszerzés lebonyolítására beépített összeget, így ennek a munkadíjnak a teljes nettó összegére a támogatás lehívható lesz, egyúttal a munka fedezete rendelkezésre áll Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (I.21.) Kvt.h. számú határozatában foglaltak szerint. Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és javaslom az alábbi határozat elfogadását. Határozati javaslat Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(I.10.) határozata A Nemzeti Diverzifikációs Program kiírására a fürdőfejlesztés tárgyában elnyert pályázathoz közbeszerzés lebonyolító megbízásáról Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Mátrix Audit Kft-t (4032, Debrecen, Kürtgyarmat u. 27.) a Kaba Városi Gyógyfürdő területén végzendő fejlesztési munkák közbeszerzési eljárásának lefolytatásával Ft + ÁFA, azaz bruttó Ft megbízási díjért. A munka fedezete rendelkezésre áll Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (I.21.) Kvt.h. számú határozatában foglaltak szerint. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester Dr. Csabai Zsolt jegyző Kaba, január 06. polgármester Szegi Emma

4 KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/ Ikt. szám: /2011. Tárgy: előterjesztés, különfélék: ELŐTERJESZTÉS a képviselő- testület január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Nemzeti Diverzifikációs Program kiírására a fürdőfejlesztés tárgyában elnyert pályázathoz vízgépész tervező megbízása Tisztelt Képviselő-testület! januárjában a Képviselő-testület 307/2009. (XII.10.) Kvt.h számú határozata alapján az Önkormányzat benyújtotta pályázatát a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a 150/2009. (XI.6.) FVM rendelet alapján az NDP a turisztikai tevékenységek ösztönzésére igénybe vehető támogatási jogcímen belül a Városi Gyógyfürdő meglévő központi épületrész külső felújítási munkáira (magastető építésére, homlokzati burkolat helyett új homlokzati felületképzés kialakítására, a kabinsor cseréjére, valamint vízgépészeti munkákra). Ezen pályázat Ft elszámolható költséggel és Ft támogatási igénnyel került benyújtásra. A szükséges Ft önrészt Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (I.21.) Kvt.h. számú határozatában biztosította, egyúttal megbízást adott nyertes pályázat esetén az EMVA Kft-nek (2100, Gödöllő, szabadság tér sz.) a témamenedzselési munkák elvégzésére. A fürdőfejlesztésre benyújtott pályázatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága én kelt 241/1501/29/8/2010. számú határozata alapján nettó Ft (azaz bruttó Ft) elismerhető költséggel támogatásra alkalmasnak találta, és Ft összegű támogatást ítélt meg. A támogatási intenzitás a nettó költségekre vonatkoztatva 100 %-os. A csökkentés 10 db kerti pad elhelyezésének levonásából adódik, mely az alapvető műszaki tartalmat nem érinti, így a beruházás vízgépészeti fejlesztését érintő része az eredeti elképzelés szerint megvalósítható. Mivel a döntést követően szoros határidőket kell tartani a beruházás megvalósítására vonatkozóan, ezért mielőbb meg kell terveztetni a vízgépészeti fejlesztéshez kapcsolódó munkarészeket (ezen munkák nem engedélykötelesek). Ezt követően gyorsított, 3 meghívásos közbeszerzési pályáztatás keretén belül ki kell választani a kivitelezőt. A közbeszereztetéshez a vonatkozó jogszabályokban rögzített kivitelezési szintű tervet kell csatolnunk, ezért a vízgépészeti munkák tervezésre megkerestünk 3 db tervezőt (cég/iroda), ajánlatuk alább látható, (ajánlataikat jelen előterjesztésemhez mellékelem): Ajánlattevő: GANZ Danubius Vállalkozási Kft. (1037, Budapest, Remete köz 7.) AS Hungária Kft. (1113 Budapest, Daróczi u. 1-3) Perfekt KKV Mérnöki Iroda Kft. (5000 Szolnok, Garibaldi u. 20.) Ajánlati ár kivitelezési tervre: % ÁFA = Ft % ÁFA = Ft % ÁFA = Ft A legkedvezőbb ajánlatot a GANZ Danubius Vállalkozási Kft. (1037, Budapest, Remete köz 7.) adta. A legkedvezőbb ajánlat összegszerűen nem haladja meg a pályázatban a kapcsolódó egyéb költségekre fordítható tételek között a vízgépészeti tervezésre beépített összeget, így ennek a tervezési díjnak a teljes nettó összegére a támogatás lehívható lesz, egyúttal a munka fedezete rendelkezésre áll Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (I.21.) Kvt.h. számú határozatában foglaltak szerint. Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és javaslom az alábbi határozat elfogadását. Határozati javaslat Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(I.10.) határozata A Nemzeti Diverzifikációs Program kiírására a fürdőfejlesztés tárgyában elnyert pályázathoz vízgépész tervező megbízásáról Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a GANZ Danubius Vállalkozási Kft-t (1037, Budapest, Remete köz 7.) a Kaba Városi Gyógyfürdő területén elvégzendő vízgépészeti munkák kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésével Ft + ÁFA, azaz bruttó Ft. tervezési díjért. A munka fedezete rendelkezésre áll Kaba Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (I.21.) Kvt.h. számú határozatában foglaltak szerint. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester Dr. Csabai Zsolt jegyző Kaba, január 06. Szegi Emma

5 KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/ Ikt. szám: /2011. Tárgy: előterjesztés, különfélék: ELŐTERJESZTÉS a képviselő- testület január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Nemzeti Diverzifikációs Program kiírására a fürdőfejlesztés tárgyában elnyert pályázathoz építész tervező megbízása Tisztelt Képviselő-testület! januárjában a Képviselő-testület 307/2009. (XII.10.) Kvt.h számú határozata alapján az Önkormányzat benyújtotta pályázatát a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a 150/2009. (XI.6.) FVM rendelet alapján az NDP a turisztikai tevékenységek ösztönzésére igénybe vehető támogatási jogcímen belül a Városi Gyógyfürdő meglévő központi épületrész külső felújítási munkáira (magastető építésére, homlokzati burkolat helyett új homlokzati felületképzés kialakítására, a kabinsor cseréjére, valamint vízgépészeti munkákra). Ezen pályázat Ft elszámolható költséggel és Ft támogatási igénnyel került benyújtásra. A szükséges Ft önrészt Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (I.21.) Kvt.h. számú határozatában biztosította, egyúttal megbízást adott nyertes pályázat esetén az EMVA Kft-nek (2100, Gödöllő, szabadság tér sz.) a témamenedzselési munkák elvégzésére. A fürdőfejlesztésre benyújtott pályázatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága én kelt 241/1501/29/8/2010. számú határozata alapján nettó Ft (azaz bruttó Ft) elismerhető költséggel támogatásra alkalmasnak találta, és Ft összegű támogatást ítélt meg. A támogatási intenzitás a nettó költségekre vonatkoztatva 100 %-os. A csökkentés 10 db kerti pad elhelyezésének levonásából adódik, mely az alapvető műszaki tartalmat nem érinti, így a beruházás az eredeti elképzelés szerint megvalósítható. Mivel a döntést követően szoros határidőket kell tartani a beruházás megvalósítására vonatkozóan, ezért mielőbb meg kell terveztetni az építési engedélyhez kötött munkarészeket (magastető készítés), valamint az engedélyezési eljárást is el kell indítani. Ezt követően gyorsított, 3 meghívásos közbeszerzési pályáztatás keretén belül ki kell választani a kivitelezőt. A közbeszereztetéshez a vonatkozó jogszabályokban rögzített kivitelezési szintű tervet is készíttetnünk kell, ezért az építészeti munkák tervezésre (mely az építési engedélyezési terven túl a kivitelezési tervek elkészítését is magában foglalja) megkerestünk 3 db tervezőt (cég/iroda), ajánlatuk alább látható, (ajánlataikat jelen előterjesztésemhez mellékelem): Ajánlattevő: Faldon Építész Kft., 4031, Debrecen, István út 29/C. 3/9. Reál Terv Kft., 4032, Debrecen, Nagyerdei krt. 78. Debreceni Agrober Kft., 4026, Debrecen, Tanító u. 14. Ajánlati ár engedélyes és kivitelezési tervre összesen: % ÁFA = Ft % ÁFA = Ft % ÁFA = Ft A legkedvezőbb ajánlatot a Faldon Építész Kft. (4031, Debrecen, István út 29/C. 3/9.) adta. A legkedvezőbb ajánlat összegszerűen nem haladja meg a pályázatban a kapcsolódó egyéb költségekre fordítható tételek között a tervezésre beépített összeget, így ennek a tervezési díjnak a teljes nettó összegére a támogatás lehívható lesz, egyúttal a munka fedezete rendelkezésre áll Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (I.21.) Kvt.h. számú határozatában foglaltak szerint. Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és javaslom az alábbi határozat elfogadását. Határozati javaslat Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(I.10.) határozata A Nemzeti Diverzifikációs Program kiírására a fürdőfejlesztés tárgyában elnyert pályázathoz építész tervező megbízásáról Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága én kelt 241/1501/29/8/2010. számú határozata alapján a fürdőfejlesztésre benyújtott pályázatra a csökkentett, nettó Ft (azaz bruttó Ft) elismerhető költségnek megfelelően megítélt Ft összegű támogatást. A fejlesztés megvalósításának érdekében megbízza a Faldon Építész Kft-t (4031, Debrecen, István út 29/C. 3/9.) a Kaba Városi Gyógyfürdő meglévő főbejárati épület külső felújítási munkáinak, és az udvari kabinsorra vonatkozó építési engedélyezési, valamint a kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésével Ft + ÁFA, azaz bruttó Ft tervezési díjért. A munka fedezete rendelkezésre áll Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (I:21.) Kvt.h. számú határozatában foglaltak szerint. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester Dr. Csabai Zsolt jegyző Kaba, január 06. Szegi Emma polgármester

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/ Ikt. szám: /2011. Tárgy: előterjesztés, különfélék: ELŐTERJESZTÉS a képviselő- testület január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Nemzeti Diverzifikációs Program kiírására a Főtér felújítás III. ütem tárgyában megnyert pályázathoz közbeszerzés lebonyolító megbízása Tisztelt Képviselő-testület! januárjában a Képviselő-testület 308/2009. (XII.10.) Kvt.h számú határozata alapján az Önkormányzat benyújtotta pályázatát a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a 145/2009. (XI.6.) FVM rendelet alapján az NDP a vidéki települések megújítására és fejlesztésére igénybe vehető támogatási jogcímen belül a Városközpont felújítás III. ütemére (a Rákóczi Ferenc út Szabadság teret kettészelő szakaszának burkolására, zöldfelület rendezésre, utcabútorok beszerzésére és az érintett szakaszon a közvilágítás korszerűsítésére). Ezen pályázat Ft elszámolható költséggel és Ft támogatási igénnyel került benyújtásra. A szükséges Ft önrészt Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2010. (I.21.) Kvt.h. számú határozatában biztosította, egyúttal megbízást adott nyertes pályázat esetén az EMVA Kft-nek (2100, Gödöllő, szabadság tér sz.) a témamenedzselési munkák elvégzésére. A főtér felújítás III. ütemére benyújtott pályázatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága én kelt 239/1501/19/17/2010. számú határozata alapján csökkentéssel, nettó Ft (azaz bruttó Ft) elismerhető költséggel támogatásra alkalmasnak találta, és Ft összegű támogatást ítélt meg. A támogatási intenzitás a nettó költségekre vonatkoztatva 100 %-os. A csökkentés oka, hogy a kivitelezésre beépített tételek közül többet nem találtak támogatható tevékenységnek. Ezek többek között a felszíni csapadékvíz elvezető folyóka építése, a támogatott kandeláberek cseréjéhez szükséges elektromos vezetékek kiépítése, légkábel kiváltás, valamint a 159/1 HRSZ-ú ingatlanra (a Rákóczi Ferenc úti úttestre) eső térburkolások az előkészítő munkákkal együtt. A nem támogatott kivitelezési munkák értéke nagyságrendileg Ft + ÁFA, azonban jelentős részük műszakilag a támogatott részektől külön nem választható (felszíni vízelvezetést kőburkolat esetében mindenképpen meg kell oldani, a támogatott kandeláberek nem üzemelnek elektromos kábelfektetés nélkül, a tőtér I-II-III. ütemének egysége megjelenése érdekében a kivett m2-nyi térburkolást is szükséges elvégeztetni.). A nem támogatott tételek okán a határozat ellen fellebbezést nyújtottunk be határidőn belül. Fellebbezésünk kedvező elbírálása esetén ezen tételekre is lehívható lesz a támogatás. Azonban a fellebbezések elbírálásának folyamata elég hosszadalmas. A terveket elkészíttetni, valamint a közbeszerzési eljárást lefolytatni ezért a teljes műszaki tartalomra szükséges, a nem támogatott tételek vonatkozásában pedig a közbeszerzési eljárás tárgyalása során a lehető legalacsonyabb összeget kell megpróbálni kialkudni a kivitelezővel. Ekkor lehet tisztán látni, mennyi plusz önerőt kell a teljes műszaki tartalomhoz még biztosítani fellebbezésünk elutasítása esetén. Mivel a döntést követően szoros határidőket kell tartani a beruházás megvalósítására vonatkozóan, ezért a tervezési munkákkal és engedélyezési eljárás lefolytatásával egyidőben el kell kezdeni a gyorsított, 3 meghívásos közbeszerzési eljárás előkészítő munkáit, ezért megkerestünk 3 db közbeszerzési lebonyolítót (cég/iroda), ajánlatuk alább látható, (ajánlataikat jelen előterjesztésemhez mellékelem): Ajánlattevő: Mátrix Audit Kft. (4032, Debrecen, Kürtgyarmat u. 27.) Berill Global Kft. (4030, Debrecen, Balogh Mihály u. 6/A.) ProKat Mérnöki-Iroda Kft. (4064, Nagyhegyes, Petőfi u. 2/A.) Ajánlati ár kivitelezési tervre: % ÁFA = Ft % ÁFA = Ft % ÁFA = Ft A legkedvezőbb ajánlatot a Mátrix Audit Kft. (4032, Debrecen, Kürtgyarmat u. 27.) adta. A legkedvezőbb ajánlat összegszerűen nem haladja meg a pályázatban a kapcsolódó egyéb költségekre fordítható tételek között a közbeszerzés lebonyolítására beépített összeget, így ennek a munkadíjnak a teljes nettó összegére a támogatás lehívható lesz, egyúttal a munka fedezete rendelkezésre áll Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (I.21.) Kvt.h. számú határozatában foglaltak szerint. Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és javaslom az alábbi határozat elfogadását. Határozati javaslat Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(I.10.) határozata A Nemzeti Diverzifikációs Program kiírására a Főtér felújítás III. ütem tárgyában elnyert pályázathoz közbeszerzés lebonyolító megbízásáról Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Mátrix Audit Kft-t (4032, Debrecen, Kürtgyarmat u. 27.) a Kaba Főtér felújítás III. ütemhez kapcsolódó fejlesztési munkák közbeszerzési eljárásának lefolytatásával Ft + ÁFA, azaz bruttó Ft megbízási díjért. A munka fedezete rendelkezésre áll Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (I.21.) Kvt.h. számú határozatában foglaltak szerint. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester Dr. Csabai Zsolt jegyző Kaba, január 07. Szegi Emma polgármester

16 KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/ Ikt. szám: /2011. Tárgy: előterjesztés, különfélék: ELŐTERJESZTÉS a képviselő- testület január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Nemzeti Diverzifikációs Program kiírására a Főtér felújítás III. ütem tárgyában elnyert pályázathoz tervező megbízása Tisztelt Képviselő-testület! januárjában a Képviselő-testület 308/2009. (XII.10.) Kvt.h számú határozata alapján az Önkormányzat benyújtotta pályázatát a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a 145/2009. (XI.6.) FVM rendelet alapján az NDP a vidéki települések megújítására és fejlesztésére igénybe vehető támogatási jogcímen belül a Városközpont felújítás III. ütemére (a Rákóczi Ferenc út Szabadság teret kettészelő szakaszának burkolására, zöldfelület rendezésre, utcabútorok beszerzésére és az érintett szakaszon a közvilágítás korszerűsítésére). Ezen pályázat Ft elszámolható költséggel és Ft támogatási igénnyel került benyújtásra. A szükséges Ft önrészt Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2010. (I.21.) Kvt.h. számú határozatában biztosította, egyúttal megbízást adott nyertes pályázat esetén az EMVA Kftnek (2100, Gödöllő, szabadság tér sz.) a témamenedzselési munkák elvégzésére. A főtér felújítás III. ütemére benyújtott pályázatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága én kelt 239/1501/19/17/2010. számú határozata alapján csökkentéssel, nettó Ft (azaz bruttó Ft) elismerhető költséggel támogatásra alkalmasnak találta, és Ft összegű támogatást ítélt meg. A támogatási intenzitás a nettó költségekre vonatkoztatva 100 %-os. A csökkentés oka, hogy a kivitelezésre beépített tételek közül többet nem találtak támogatható tevékenységnek. Ezek többek között a felszíni csapadékvíz elvezető folyóka építése, a támogatott kandeláberek cseréjéhez szükséges elektromos vezetékek kiépítése, légkábel kiváltás, valamint a 159/1 HRSZ-ú ingatlanra (a Rákóczi Ferenc úti úttestre) eső térburkolások az előkészítő munkákkal együtt. A nem támogatott kivitelezési munkák értéke nagyságrendileg Ft + ÁFA, azonban jelentős részük műszakilag a támogatott részektől külön nem választható (felszíni vízelvezetést kőburkolat esetében mindenképpen meg kell oldani, a támogatott kandeláberek nem üzemelnek elektromos kábelfektetés nélkül, a tőtér I-II-III. ütemének egysége megjelenése érdekében a kivett m2-nyi térburkolást is szükséges elvégeztetni.). A nem támogatott tételek okán a határozat ellen fellebbezést nyújtottunk be határidőn belül. Fellebbezésünk kedvező elbírálása esetén ezen tételekre is lehívható lesz a támogatás. Azonban a fellebbezések elbírálásának folyamata elég hosszadalmas. A terveket elkészíttetni, valamint a közbeszerzési eljárást lefolytatni ezért a teljes műszaki tartalomra szükséges, a nem támogatott tételek vonatkozásában pedig a közbeszerzési eljárás tárgyalása során a lehető legalacsonyabb összeget kell megpróbálni kialkudni a kivitelezővel. Ekkor lehet tisztán látni, mennyi plusz önerőt kell a teljes műszaki tartalomhoz még biztosítani fellebbezésünk elutasítása esetén. Mivel a döntést követően szoros határidőket kell tartani a beruházás megvalósítására vonatkozóan, ezért mielőbb meg kell terveztetni az engedélyhez kötött munkarészeket (közvilágítási munkarész, útfelújítás, vízelvezetés), valamint az engedélyezési eljárást is el kell indítani. Ezt követően gyorsított, 3 meghívásos közbeszerzési pályáztatás keretén belül ki kell választani a kivitelezőt. A közbeszereztetéshez a vonatkozó jogszabályokban rögzített kivitelezési szintű tervet is készíttetnünk kell, ezért a munkák tervezésre (mely az engedélyezési terven túl a kivitelezési tervek elkészítését is magában foglalja) megkerestünk 3 db tervezőt (cég/iroda), ajánlatuk alább látható, (ajánlataikat jelen előterjesztésemhez mellékelem): Ajánlattevő: S-TÉR Kft. (Debrecen, Kassai út 58. I/5., 4028) ACCER 2002 Tervezőiroda Bt. (Budaörs, Puskás Tivadar u , 2040) ARCHICOMP Építész Műhely Bt. (Debrecen, Wesselényi u ) Ajánlati ár engedélyes és kivitelezési tervre összesen: % ÁFA = Ft % ÁFA = Ft % ÁFA = Ft A legkedvezőbb ajánlatot a S-TÉR Kft. (Debrecen, Kassai út 58. I/5., 4028) adta. A legkedvezőbb ajánlat összegszerűen nem haladja meg a pályázatban a kapcsolódó egyéb költségekre fordítható tételek között a tervezésre beépített összeget, így ennek a tervezési díjnak a teljes nettó összegére a támogatás lehívható lesz, egyúttal a munka fedezete rendelkezésre áll Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (I.21.) Kvt.h. számú határozatában foglaltak szerint. Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és javaslom az alábbi határozat elfogadását. Határozati javaslat Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(I.10.) határozata A Nemzeti Diverzifikációs Program kiírására a Főtér felújítás III. ütem tárgyában elnyert pályázathoz tervező megbízásáról

17 Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága én kelt 239/1501/19/17/2010. számú határozata alapján a főtér felújítás III. ütemére benyújtott pályázatra a csökkentett, nettó Ft (azaz bruttó Ft) elismerhető költségnek megfelelően megítélt Ft összegű támogatást. A fejlesztés megvalósításának érdekében megbízza az S-TÉR Kft-t (Debrecen, Kassai út 58. I/5., 4028) a Kaba főtér felújítás III. ütemének megvalósításához szükséges teljeskörű engedélyezési, valamint a kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésével Ft + ÁFA, azaz bruttó Ft tervezési díjért. A munka fedezete rendelkezésre áll Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (I.21.) Kvt.h. számú határozatában foglaltak szerint. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester Dr. Csabai Zsolt jegyző Kaba, január 07. Szegi Emma polgármester

18

19

20

21

22

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 10. 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester, Borbély Gyula, Csávás Antalné,

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.november 28-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására K i v o n a t A képviselő-testület 2015. február 19-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 15/2015. (II.19.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 19-ei

Részletesebben

K i v o n a t. a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből 57/2016. (IV.8.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 8-ai

Részletesebben

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

Részletesebben

Szegi Emma polgármester

Szegi Emma polgármester KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu M E G H Í V Ó A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a Makói Termál- és Gyógyfürdő fejlesztéséhez kötődő, műszaki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. április

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására K i v o n a t a képviselő-testület 2011. április 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből 82/2011. (IV.21.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-ei ülés napirendjét

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én (szerdán) du. 14.00

Részletesebben

ú ú ü ű ü ü ú ú ü ű ü ü ú ú ü ü Í ű ű ü ü ü É ú ü ü ü ú ú ú ü ú ű ü ú ü ü Í ü ű ü ü ü Á ű ú ú ü ú Í ü ú Í ú ü ü Í ű Í ü ü É ü ü ü ú ü ü ü ü Í ú ü ű Á ü ü ú ú ü Í ü ű Í ú ú ü ü ü ú ü ű ú ú Á Í Í ú Í Í Í

Részletesebben

ú ü Ü ó í Í í ű ő ő í í í ű ő ó ő ő ő ő ú ő ő í í ó ó ó ó ű ő ő í í ű ü ő ó ő ő ő ó í ő ő ő í ő í ó ü Íí ő ü ű ő ó ő í ő ő ő ó ű ó ó ű ő ő ő ű í ő ú ő ü ó ó ő ó ű ő Ó ü ó ő ű ű ű ő ó ű ő ű ő í ó ű ő ő

Részletesebben

ő ő Í ű ő ő ű ő ő ű ő ő É Á ű ő ű ő ő ő ü Á ü ő ű ő ő ő ü ü ő ű ő ő ü ő ú ő ő ő ű ü ő ü ő ü ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ü ő ő ő ő ű ü ű Í Í ő ü ő Í ü ő ü ő ü ü ü ő ü ű ő ü ü ü ü ü ü ü ő ú ü ő ű ő ő ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

13/2013. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

13/2013. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 13/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

dr. Csabai Zsolt jegyző

dr. Csabai Zsolt jegyző 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2013. november 11-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 217/2013.(XI.11.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc, Reguly Antal utca Bakonybéli utcától a Malom-árokig terjedő szakaszának csapadékvíz elvezetés

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, F utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, F utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, F utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képvisel-testületének 2013. július

Részletesebben

Fő tárgy: 45214100-1 További tárgyak: 45111290-7 45231300-8 45330000-9

Fő tárgy: 45214100-1 További tárgyak: 45111290-7 45231300-8 45330000-9 4. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 431-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

É ü ü ü ü ü ú ü ű ü ű ú ű ü ú ü ű ü ü ü ű É ü ű ű Í ú ü ű Í ú ű ü ü Í ú É É ú Á Á É Á Á Á Á Á Á Á É Á Á Á ú Á É É ű Á Á ű Á Á Á É Á Á Á ú Ó É É Ó ú ű É É Á ú Ó ü ű ü ú Í ű ú ű ű ű ű ű ű ú Í ű ü ű Í ű ü

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ő ő ó ő ó ó ő ő ó ú ó ú ó ő ő ő ó ő ő ő ő ó Á ő Í ó ü ő ó ő ű ó ó ő ő ő ú ő ő ő ü ő ü ó ő ő ü ő ő ő ü ó ó ő ő ó ő ő ü ó ó ü ő ü ő ü ő ő ő ü ő ó ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Í ó ó ő ó ő ü ő ú ü ő ő ó ő ú ő

Részletesebben

Á Í Ü Ü Á ü Ü Á Á Í Ü Íú Í Ü Ű Í ü ü Í ű ú ú ü ü ü ú ú ű Á É Á Í ú ü ú ü ü Í Í ú Í ú Á É Ő Á ű ű ú ű Í ű ü ű ú ű ú ú Í ü ü ú É ű ü Í Í ú ú Í Ü Ő Á É Á ú ű ú ü Ú Í ü Í ú Í Í ú ú ű ú Í ú ű ű ü ü ü ú ü ü

Részletesebben

ú Í Ú É Á É É ú ú ü ü Í ÍÍ Á Í Í ú É Í ú ú Í Í ű ú ú ú ú ú ú ü ú Í ú Ö ü ú Í Í ü Í Í É ű ú Í Í Á ú Á Í ú ü Í ú Í ü Í Í ü Í ú Í Í Í Í ú Í Ú Í ü Í ü Í ú Ó Í ü Í É ú É ú Í ü Í ú ú ú ú Í ü ú Í ü ü É Í Í ú

Részletesebben

Á É Á Á É ű ű Í É ű Í É Í ű Ü Í Ü Ü Í Í Í Í Í ű ű ű Í ű Í ű ű É ű Í Í É Í ű ű ű É ű ű Í ű ű ű Í ű ű Í Í É ű Á ű ű ű ű ű ű Í ű ű Í Í Í Í Í Í Í É Í Í Í Í ű ű Í ű Á ű ű É Í É Í Í Í É É ű Í Í ű ű ű ű Í ű

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ó ű ü É ü ü í É ő É ü ü í ű ő í í ő ő ő ő í ő í ó ú ő ú ü Í ó ü ó í ü í ü ü ú ő ü í ü í ü ü ü Ü É É Ö ü Í í í ú ű ű ü í ú ó í í ó ü ű í ü Ü ü ő í ő ó ü í ó ü ü ű ü ú í ü ű ü ő ó ő í ü ú í ű ó ü ú ő Í ú

Részletesebben

ú ó ó ó ó ó ú ó í í ó í ú í ó í ú ó ű ú í Á ó í ó ó ó ó í í ó í í ó ó ó ó í ú ó ó í í í ó í ó í Ó Ö í ó ó ű í ó Ő ű í ó í í ó ű ű ú í ú í ó í ó í ó í í í í ó ú ó í ó í í Ő ű í ó í ó í ű ó ó ű ó ó ű í ó

Részletesebben

ú ú í í í í í ó ű í Ö Ú ó ő ő Ö í ó Ó ü Ó Ö í ó Ö íí í ó ó óó ó ó Ó ú ú ú í í ó í ő ó ó ú ú ú ú ó ó ó ó ú ú ő ó í ó ó Ü ú í ü í ü ű í Ü ú í ű í Ú í í í ú í ü Í ű í ü í í ü ú ü í í Í ó ó ó ú Í í ó ú í í

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

ö ö Ö Ü ó í ö Ö ó ó ó ó í í ö ö ö í Ü Ü ö ö í í ó ö í ó ó ó ú ű ó ó ó ó ó ó ó ó ö ö í ó ó í ó ö ű ö ö ö í ú ú ó ó Ö ö ú ű ö í ó ó í í ú ö ö í ú ű ó ó ó ó ó ó ö ó í ú ű í í í ó ó ó ó í ó ó í ú ö ű í ö ó

Részletesebben

Ü Ü Ü Ü É í Ú ő í Ó ő ő ő Ó í Ó ő í í ő ő ő ő ő Í ő ő Ó ő Ó ő í í Ó í Í ő ő í ő ő É Ó í í ő ő í í ő Ó í ő ő Ó Ó í Í ő Óí ő Ü Ü Ü Ű Ó í Ó ő ő Ó Í ő Ó í ő ő í í Ó Ó í í Ó Ó ő í ő Ó Ó ő í ő í ő ő í ő ő ő

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

Ő Á Ő É ö ö ö ö ú Á ö Ö ú ö Ö ö ö ű ú ú ö ö ö ö í í í ú ö í ö ű í í í í í í í ö í Í Í Á ö í Í ö í í Í ö É Ü ö Á í í ö ö ö í ö í ö ö í ö ű í í í í í í í Í ö í ö ö í Í Í ú í Í ú ö ú í í ú Í ö ö ú ö ö Í ö

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

ö ő ő ö ú ü é é í í Ü é ó ü é ó ü é é ö íö ö éí é ú ű í í é ö í ó ü é é ö ö ó ö í ó ü é é í é é ó í í ü ő Í í ő é é É ó é í é ó ő í é é ó é ő ő é é ü ö ő é ő é ü Íó é é é Í ó ü é é é é é ó é ü í é ú ó

Részletesebben

ó ú ó é é ü ü é é é ó ü ö ó ó ó ó ó ö ö í í ó é ü é Ü é ő ü ó í ó é ő ü ö é é ö é é é é ö é é ó ö é é ö ö ö é é ő é é ö é ö é í é ö í é ó í é é í ö é ó ü é ö é ö é é é ö ö é é é ó ü ö é ő ö é ó é ö ú é

Részletesebben

ö ö ó Á Á ó é ú ü ó é é é ú é é í é ü ö í é ü ó ö é é é é ö é ő é é ó é é ö é é í é ő é é é é í é ü é é í ő é é í é é ö é é é é é é é é ú ó é í é é ó í é é ó é í é ö é ő é ú ő ő é ő ö ú é é ó ü é ü é é

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

ő ű í ő ú ő ü ő ő ő ü ü ü ü ü í Ü í í Ü Ü ő ő ő ő í ő ő ő ő íí í ú í ü ű í ő ő í Ö í Í Ü É í í ő Í Á ő ő ő Ő ő ú ú Ö Ö ú í ő ő ő ő ű í ő ú í ü í ű í É í í Ü ű í ő Ú ű í É í í Ü ű í ő ő ű í ő ú ü ÍÍ í ő

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ő Ü Ő É ó ő ó ó ű í ó ő í í ó ö ö ö ú ú ü í ü ü ő ő ü ú Á ő ú ú í ó Ü ö ő í ő ú ö ó ú ö Ö í í ó í í ő í ü í Á Ö Ö í ü ü ő Ü ő ú ő ú Ő ü ő ú Ú ő í ő ó ű í ő ó ő ú ö ő ü Ü ő ú ő ő ő ó ö Ő

Részletesebben

ö é ü Ö é ü é ú é ó ü é é Ü é é ü í é é é Ó í é É ó ű é é é é ö ö é í ó Íö é é ü é é é ü é ü é ó ö ű é ú ó Í é é Í ú ú é é ó é í é é Í ó ó ó é ó ö é ű ö é é Í ó é Á Á ö ű é ú ó é é ö ú í ü ö ű é ö é Í

Részletesebben

ö ó ö ó ő ö ú ő í ó É Ü ü ó ó í ö ö ó Á ő ö ó ő í ü ú ö ö í ó ó í ö ó ó Ő Ű í ö ó ü ü ó ő ó ő ő ó í ó ó ó ó ú ó ö ó ö ö ö ó ü ó ü íő ó ó ó í ó ö ö ó ö í ő ű ú ö ö ó ü ú ó ő ó ó í ö ő ő í í ö ö í ó ő ó

Részletesebben

É Á í Á Á É Í É É É É Á í ó ö ö ü ú íű ö ö ö ő ö ö ö ö ű ó ő ó ö ö ú í ó ö ő ó ő ó ó ó Á ó í ő í í í ö ü ó ö ő ő ó ó ű öó ó ö í ó ö ö ú ú í ü ó ó ö ö ö ó ö ó ó ó í í ó ó ö ó ő ö í ű ó ü í ö ü ö íí ö ü

Részletesebben