HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök"

Átírás

1 HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a Makói Termál- és Gyógyfürdő fejlesztéséhez kötődő, műszaki szükségességből felmerülő pótmunkák elvégzése 2. tárgyában a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125. (3) bekezdés a) pontja alapján a mellékelt ajánlattételi felhívással hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít, melyre a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft-t (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.), hívja meg ajánlattételre. Egyúttal a Bizottság a Kbt. 5. (4) bekezdése alapján tekintettel arra, hogy közbeszerzési eljárás, mint korábban nem tervezett közbeszerzési igény merült fel a közbeszerzési tervet az eljárás vonatkozó adataival módosítja. Határidő: Felelős: azonnal jegyző Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Makó Város Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési, Koordinációs és Jogi Csoport - Makó Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda - Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó, november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök

2 Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Makói Termál és Gyógyfürdő fejlesztéséhez kötődő, műszaki szükségességből felmerülő pótmunkák elvégzése 2. tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér

3 Tisztelt Ajánlattevő, kérjük, hogy az ajánlata legelső oldala az alábbi tartalmú Felolvasólap legyen: 1. Az ajánlattevő azonosító adatai: Felolvasólap a) az ajánlattevő cégneve:.. b) az ajánlattevő székhelye: c) tel, fax, e mail: d) Cégjegyzésre jogosult képviselője neve: e) Cg. szám:.., adószám:. f) Bankszámlaszám: 2. Bírálati szempont adatai: Ajánlati ár:.., Ft+ÁFA 4. Az ajánlat.. számozott oldalt tartalmaz Dátum:. cégszerű aláírás: 2

4 Tisztelt Ajánlattevő! Makó Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX törvény alapján ajánlattételre hívja fel az alábbi körben és feltételekkel: I. Ajánlattételi felhívás a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefaxszáma (e mail): 1. Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése: Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér A jelen eljárásban használandó ajánlatkérői adatok: Makó Város Önkormányzati Képviselő testülete, Polgármesteri Hivatal, Közbeszerzési, Koordinációs és Jogi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér Az eljárással kapcsolatban további információ, illetve kiegészítő tájékoztatás kérhető (Kbt. 56. ): műszaki, szakmai kérdésekben: Horváth Bernadett, műszaki irodavezető Tel.: , Fax.: e mail: közbeszerzési és jogi kérdésben: dr. Ortutay Miklós, hivatalos közbeszerzési tanácsadó Tel:, , Fax: e mail: b) a tárgyalásos eljárás 125. szerinti jogcíme: A Kbt (3) bekezdés a) pontja szerint a korábban (nyílt, közösségi értékhatár szerinti eljárást követően, én) megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési beruházás megrendelése szükséges az építési beruházás teljesítéséhez. A kiegészítő építési beruházás műszaki okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől. A kiegészítő építési beruházás becsült összértéke (nettó , Ft) nem haladja meg az eredeti építési beruházás értékének felét ( , Ft). c) a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei, ha az ajánlatkérő dokumentációt készít és a dokumentációt az ajánlattételi felhívással egyidejűleg nem küldte meg: Ajánlatkérő a dokumentációt közvetlenül térítésmentesen megküldi Ajánlattevőnek. d) a közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra): Makói Termál és Gyógyfürdő fejlesztéséhez kötődő, műszaki szükségességből felmerülő alábbi pótmunkák elvégzése: 1. Vízszintes Tűzterjedést akadályozó rétegek, falazatok kialakításának pótmunkái 2. Tűzoltó által elrendelt módosítások elektromos pótmunkái 3. Tüzivíz hálózat, városi hálózatra történő csatlakozásának pótmunkái CPV kód: , , , e) a szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés. f) a szerződés időtartama: 3

5 Befejezés (műszaki átadás átvételi eljárás sikeres lezárása): január 17. g) a teljesítés helye: Magyarország, Dél Alföld, Csongrád megye, Makó, NUTS kód HU333 h) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: Ajánlatkérő a benyújtott, pénzügyi műszaki ütemterv szerinti részszámlákat és a végszámlát figyelemmel a Kbt (6) bekezdésére és a Kbt. 306/A. ára, illetve az Art. 36/A. ban foglaltakra is a Kbt (3) bekezdésében foglaltak szerint egyenlíti ki. i) annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: Nem, alternatív ajánlat nem tehető. j) az ajánlatok bírálati szempontja (57. ): A Kbt. 57. (2) bekezdésének a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. k) a kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1), és a 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Igazolási mód: a Kbt. 63. (1) (10) bekezdésében foglaltak szerint. l) az alkalmassági követelmények és a 69. (2) bekezdésében foglaltak: Pénzügyi alkalmassági követelmény: P/1. Külön külön alkalmatlan, ha az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 12 hónapban bármely bankszámláján 15 napot meghaladó sorbaállás volt, vagy fizetési kötelezettségeinek időben nem tett eleget. P/2. Együttesen alkalmatlan, ha az utolsó három lezárt üzleti évek közül két évben mérleg szerinti eredménye negatív. A pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. A Kbt. 66. (1) a) szerint: valamennyi számlavezető pénzügyi intézménynek az ajánlattételi felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozata legalább az alábbi tartalommal: valamennyi általa vezetett számla száma, mióta vezeti a bankszámlá(ka)t, a bankszámlá(ko)n az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 12 hónapban volt e sorbaállás, ha igen milyen időtartamú, valamint a számlatulajdonos rendben eleget tett e fizetési kötelezettségeinek. P/2. A Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje beszámolói (mérleg + eredmény kimutatás, kiegészítő mellékletek nélkül), amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Szakmai alkalmassági követelmény: M/1. Együttesen alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel, illetőleg vezetőkkel. Több pozícióra ugyanaz a személy nem jelölhető. Felelős műszaki vezetők: magasépítő (MV Ép/A), épületgépész (MV Ép/ÉG), villamossági (MV Ép/ÉV). 4

6 A szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1. A Kbt. 67. (2) e) szerint: nyilatkozat azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ezen alkalmassági szempontoknak való megfelelés igazolásához továbbá saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, a szakemberek végzettségét és regisztrációját igazoló dokumentumok (egyszerű másolata) szükséges. m) a hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. szerint teljes körben biztosítja. A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok előírásainak, de a következő módosításokat, kiegészítéseket nem lehet a hiánypótlással végrehajtani: a) a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a 81. (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek; b) ha egy elbírálási részszempont a szakmai ajánlattal függ össze, akkor a szakmai ajánlatot sem lehet módosítani, kiegészíteni; c) a hiánypótlás során az ajánlattevő új közös ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát; d) a hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor a 88. (1) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerint érvénytelen. n) az ajánlattételi határidő: november 30. de óra o) az ajánlat benyújtásának címe: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, Közbeszerzési, Koordinációs és Jogi Csoport, szárnyépület, II. emelet, 207. iroda) p) az ajánlattétel nyelve (nyelvei): Magyar. q) az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje: Az ajánlatkérő a személyesen benyújtott vagy az előírt határidőig postán beérkezett ajánlatokat az n) pont szerinti időpontban bontja fel, a 6900 Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, I. emeleti kistanácskozó) alatti címen. r) az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: A Kbt. 80. (2) bekezdése szerint. s) a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai A tárgyalást Ajánlatkérő Ajánlattevővel egy fordulóban kívánja lefolytatni. A tárgyalás során Ajánlattevő csak a benyújtott ajánlatánál Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot adhat. A tárgyalás helye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, I. emeleti kistanácskozó). t) az első tárgyalás időpontja: december 5. du óra u) az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetés időpontja: december 5. de óra A szerződéskötés tervezett időpontja: december 15. de óra 5

7 v) az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: november 15. 6

8 II. Dokumentáció 1. Az alkalmasság igazolására közös ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 % át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, illetve a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek) bevonására lehetőség van. A Kbt. 69. (8) bekezdése értelmében a Kbt. 69. (5) bekezdésen kívüli alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges a Kbt. 66. (1) bekezdés c) e) pontjai szerinti igazolásokat, nyilatkozatokat is. alvállalkozó:kbt pont: alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket, b) azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, c) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyagszállítót, erőforrást nyújtó szervezet:kbt. 4. 3/D. pont: erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki nem minősül alvállalkozónak, nem tartozik a 2. pont a) d) alpontjának hatálya alá sem, hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával; Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. 3/E. pontja értelmében nem minősülhet erőforrásnak a 66. ának (1) bekezdésének a) d) pontja, a 67. (1) bekezdésének a), d) f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d) f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Mindezekre tekintettel jelen eljárásban előírt alkalmassági követelmények közül sem a gazdasági és pénzügyi, sem a műszaki és szakmai alkalmasság körében nincs lehetőség az alkalmasság igazolására a 65. (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erőforrást biztosítók bevonására, a Ptk. szerinti többségi befolyás fennálltának kivételétől eltekintve. A Kbt. 83. (2) bekezdés c) pontja szerint: a hiánypótlás során az ajánlattevő új közös ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát. 2.Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 nap azzal, hogy a Kbt. 78. (2) bekezdésében foglaltak szerint amennyiben jogorvoslati eljárás indul, ajánlattevő a Közbeszerzési Döntőbizottság 332. (4) bekezdése szerinti végzésének vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozatának vagy érdemi határozatának meghozataláig kötve van ajánlatához. 3. Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást 134. (3) bekezdése alapján nyújt. A kiegészítő tájékoztatás kérés határideje az ajánlatok bontását megelőző negyedik munkanap, megadásának határideje az ajánlatok bontását megelőző második munkanap. 4.Tájékoztatás a Kbt. 55. (3) (4) bek. alapján A Kbt. 55. (3) bek. alapján az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó aktuális kötelezettségekről a következő szervektől: 7

9 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf Tel.: Fax: Honlap: ÁNTSZ Makói, Hódmezővásárhelyi Kistérségi Intézete Hódmezővásárhelyi Kirendeltsége Székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 6. Postacím: 6900 Makó, Széchenyi tér 6. Tel: Fax: ÁNTSZ zöld szám Tel: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF ) Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Levelezési cím: 1399 Budapest 62., Pf Tel.: Fax: Honlap: OMMF DÉL ALFÖLDI MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE (illetékességi területe: Bács Kiskun, Békés, Csongrád megy) Székhely: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. Postacím: 6001 Kecskemét, Pf Tel.: Fax: E mail: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Székhely: 1051 Budapest, Arany János u. 25. Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 477 Tel.: Fax: Honlap: Nemzeti Adó és Vámhivatal Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Tel.: Fax: Honlap: NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL DÉL ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6720 Szeged, Bocskai u.14. Tel.: Fax: Alsó Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Székhely: 6721 Szeged, Felső Tisza part 17.Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048 Tel:

10 Fax: Honlap: 5.További, az érvényes ajánlattételhez kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok: a) Az ajánlattevő / 10 % ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete csatolja a 60 napnál nem régebbi keltezésű Cégkivonatát, illetve amennyiben módosítás van folyamatban, úgy a Cégbíróság érkeztetett bélyegzőjével ellátott módosítási kérelmet. b) Az ajánlattevő / 10 % ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. A kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a képviseltre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges. c) Az ajánlattevő nyilatkozzon, hogy teljesíti az ajánlati felhívás és a dokumentáció feltételeit az általa megajánlott ellenszolgáltatásért, valamint a szerződés megkötésére és teljesítésére, nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro, kis vagy középvállalkozásnak minősüle. /Kbt. 70. (2)/, továbbá nyilatkozzon a Kbt. 72. a vonatkozásában. (2. sz. melléklet) d) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 63. (3) bekezdésére vonatkozóan (2. sz. melléklet). Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. (1) bekezdés a) d) pontjaira (2. sz. melléklet). e) Amennyiben az ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet kíván bevonni, és közte és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, akkor az ajánlattevő erről nyilatkozatot köteles csatolni. f) A pénzügyi és szakmai ajánlathoz csatolandóak az alábbi dokumentumok: részletes műszaki és pénzügyi ütemterv, árazott költségvetés Az ajánlatok példányszáma: 1 eredeti és 2 másolati példány, amelyet kérünk az ajánlat első oldalán feltüntetni (eltérő adatok esetén az eredeti példány tartalma az irányadó). Az ajánlatkérő a Kbt. 70/A. előírásainál egyszerűbb formai követelményeket ír elő az alábbiak szerint: 6.2. Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani Az ajánlatot folyamatos számozással kell ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat vagy minden oldalt folyamatosan), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható Az ajánlat aláírása: A felolvasólapot az ajánlattevő, az egyes nyilatkozatokat az ajánlattevő / alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet képviseletében eljáró személy saját kezűleg, cégszerűen köteles aláírni. Minden számozott oldal szignálása nem kötelező. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása előtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni Az ajánlat lezárása: Az eredeti és a másolati példányokat egy nagy közös borítékban / dobozban lezárva kell benyújtani. A verseny tisztaságát sértő mértékben sérült csomagolást az ajánlatkérő visszautasítja A borítékokon fel kell tűntetni: Ajánlattevő neve: 9

11 eljárás megnevezése Ajánlat, kizárólag közbeszerzési eljárás során bontható fel! megjelölés 6.7. Az ajánlat benyújtása: Az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül. A személyesen benyújtott ajánlat átvételét az ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaigazolja. Lezáratlan, illetve sérült borítékot nem vesz át. Minden olyan ajánlatot, amely az ajánlattételi határidőt követően érkezett, az ajánlatkérő jegyzőkönyv felvétele mellett, felbontatlanul 5 évig megőriz Tartalmi sorrend, iratjegyzék: Figyelem! Az ajánlatok felbontását, ismertetését, s az azt követő összehasonlítást, értékelést megkönnyítendő kérjük az ajánlatot a következő sorrendben lefűzve benyújtani. Az alábbi tartalmi sorrend / iratjegyzék egyúttal segítséget is nyújt az ajánlattevőknek, hogy ellenőrizzék ajánlatuk valamennyi megkövetelt igazolást, nyilatkozatot tartalmazza e. 1. Felolvasólap 2. Tartalomjegyzék 3. Aláírási címpéldány 4. Cégkivonat 5. Nyilatkozat a kizáró okokról (1. számú melléklet) 6. A Kbt. 70. (2), 71. (1) bekezdés a) d) pontjai szerinti nyilatkozat és 72. szerinti nyilatkozat (2. sz. melléklet) Az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmassága igazolása: Pénzintézeti igazolások (P/1.) 8. Mérlegek (P/2.) Az ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmassága igazolása: 9. Szakemberek (M/1.) Pénzügyi és szakmai ajánlat: 10. Részletes műszaki és pénzügyi ütemterv 11. Árazott költségvetés 12. Egyéb 10

12 III. Mellékletek 1. sz. melléklet Nyilatkozat kizáró okokról (az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön külön teszik meg) Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:.. az alábbi nyilatkozatot tesszük: Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki: Kbt. 60. (1) bekezdés: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) ga) 15. a (5) bekezdés a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy gb) 15. a (5) bekezdés f) pont fb) alpontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15 ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10 % ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat 11

13 megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél. Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a fent részletezett Kbt. 60. (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok. Kelt: cégszerű aláírás 12

14 2. sz. melléklet Ajánlati nyilatkozat Makói Termál és Gyógyfürdő fejlesztéséhez kötődő, műszaki szükségességből felmerülő pótmunkák elvégzése 2. indított közbeszerzési eljárás céljára Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: az alábbi nyilatkozatot tesszük: 1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést megkötjük és a szolgáltatást a közbeszerzési dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint teljesítjük, az alábbi ellenértékért: Ft Ajánlati ár nettó: Általános forgalmi adó: Ajánlati ár bruttó: 2. Nyertességünk esetén saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben a Kbt (1) (7) bekezdése és a 306/A. (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. 3. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 5. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha akár társaságunkkal, alvállalkozóinkkal vagy az alkalmazott szakemberekkel szemben fennállnak a Kbt. 10. ban részletezett körülmények. 6. Nyilatkozunk a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszünk igénybe: [Ajánlattevő tölti ki!] 7. Nyilatkozunk a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóink, valamint a közbeszerzésnek azon része (részei) és százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni az alábbiak szerint alakulnak: Alvállalkozó megnevezése, címe A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben a közbeszerzés értékének 10% át meghaladó mértékben szerződést fog kötni (Kbt. 71. (1) b)) A szerződésben vállalt teljesítés aránya (%) 13

15 8. Nyilatkozunk a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi erőforrást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni, az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelmény (követelmények), melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodunk: Erőforrást nyújtó szervezet megnevezése, címe Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához az erőforrást igénybe veszik Ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fenn áll e (Igen/Nem) Az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelmény (követelmények), melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik 9. Nyilatkozunk a Kbt. a Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja alapján, hogy a Kbt. 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóink az alábbiak: Alvállalkozó megnevezése, címe 10. Nyilatkozunk a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak/nem tartozik a törvény hatálya alá 1 minősül Nyilatkozunk a Kbt. 72. alapján, hogy az ajánlattétel során figyelembe vettük az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. Kelt: 1 A nem kívánt szöveg törlendő! 2 A évi XXXIV. törvény szerint: 3. (1) KKV nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (3) A KKV kategórián belül mikro vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 14

16 cégszerű aláírás 15

17 IV. Szerződéstervezet SZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS ÉS MÓDOSÍTÁS amely létrejött egyrészt a dr. Buzás Péter polgármester által képviselt Makó Város Önkormányzata, székhelye 6900 Makó, Széchenyi tér 22. (a továbbiakban:megrendelő), mint megrendelő másrészt a Vékonyné Bakó Alíz ügyvezető által képviselt Makói Fürdőfejlesztő Kft. székhelye 6900 Makó, Széchenyi tér 22., cégjegyzékszáma , adószáma harmadrészt a Miklóssy Ferenc ügyvezető által képviselt KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft., székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46., cégjegyzékszáma , adószáma (a továbbiakban: Vállalkozó), mint vállalkozó között a mai napon és helyen az alábbiak szerint: 1. Felek előzményként rögzítik, hogy a) a Makói Fürdőfejlesztő Kft. és a Vállalkozó között az OJ 2009/S számú közbeszerzés eredményeként vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) jött létre november 11. napján Makói Termál és Gyógyfürdő fejlesztése tárgyában, 16

18 b) az Alapszerződést augusztus 17 én és december 22 én a Makói Fürdőfejlesztő Kft. és a Vállalkozó a részszámlák benyújtása tekintetében módosította, c) az Alapszerződés március 09 én ugyancsak módosításra került a Megrendelő személyének vonatkozásában, d) az Alapszerződést július 05 én Megrendelő, a Makói Fürdőfejlesztő Kft., valamint Vállalkozó módosította a részszámlák, valamint a befejezési határidő vonatkozásában, e) Felek az Alapszerződést hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként augusztus 26. napján SZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS ÉS MÓDOSÍTÁS megjelöléssel módosították. 2. Felek egyetértőleg megállapítják, hogy az Alapszerződés Vállalkozó általi végrehajtása során az alapszerződésben nem szereplő, előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési beruházások (a továbbiakban: pótmunkák) megrendelése szükséges az építési beruházás teljesítéséhez. A pótmunkák megvalósítását műszaki okok miatt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani az Alapszerződés megvalósításától. A pótmunkák részletes műszaki tartalmát a jelen szerződés 1. sz. melléklete (Részletes műszaki és pénzügyi ütemterv) tartalmazza. 3. Megrendelő a 2. pontban foglalt körülményekre tekintettel, a Kbt (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljáráson Vállalkozó. án tett ajánlatát Megrendelő elfogadta. 4. A 3. pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során tett, Megrendelő által elfogadott ajánlat alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a jelen szerződés 1. sz. melléklete (Részletes műszaki és pénzügyi ütemterv) szerinti, a Makói Termál és Gyógyfürdő fejlesztése tárgyú építési beruházás megvalósításához szükséges pótmunkák elvégzését. 5. A 4. pontban foglalt műszaki tartalom szerinti feladatok elvégzéséért vállalkozói díj illeti meg, az alábbiak szerint: Nettó:..., Ft Azaz nettó Forint. A vállalkozói díj átalányáras elszámolású. A vállalkozó díj fedezetet nyújt a beruházás anyagköltségére és a munkadíjára teljes egészében, valamint magában foglalja a munkaterületre való felvonulási, minősítési, vizsgálati, és a megvalósításhoz, illetve sikeres próbaüzem, valamint üzembe helyezés érdekében felmerülő összes költséget. 6. Az 5. pont szerinti vállalkozói díj megfizetéséről az 1. sz. mellékletben (Részletes műszaki és pénzügyi ütemterv) meghatározott rész és végszámlákban tekintettel arra, hogy azok a DAOP 2.1.1/A 2F pályázat szempontjából el nem elszámolható költségnek minősül, így támogatásban nem részesülnek Megrendelő gondoskodik, a szerződésszerű és jogszabályoknak megfelelően kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítottan, átutalás útján a Kbt (3) bekezdésének alábbi szabályai szerint: Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat; 17

19 Vállalkozó a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg; az előző pont szerinti számla ellenértékét a Megrendelő 15 napon belül átutalja a Vállalkozónak; a Vállalakozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja; a Vállalakozó átadja az előző pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek [utóbbit annak érdekében, hogy az Megrendelő megállapíthassa, hogy a Vállalakozó jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak]; a Vállalakozó benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét a Megrendelő 15 napon belül átutalja a Vállalakozónak, ha ő az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. ára is tekintettel teljesítette. 7. A 4. pont szerinti pótmunkák elvégzésére a módosított Alapszerződés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 8. Felek egyetértőleg rögzítik, hogy a 2. pont szerinti pótmunkákat azok elvégzésének időigényére tekintettel, figyelembe véve, hogy a pótmunkák szoros, egymást feltételező műszaki összefüggésben vannak az Alapszerződés szerinti műszaki tartalommal az Alapszerződés módosított 4. pontjában megjelölt befejezési határidőre, azaz január 17 ére kell Vállalkozónak megvalósítania, mely megvalósítás jelenti a műszaki átadás átvételi eljárás sikeres lezárását. Felek jelen,. számozott oldalból álló, a Felek képviselői által minden oldalon szignált szerződést közös áttanulmányozás, értelmezés és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, alulírott napon és helyen jóváhagyólag hat példányban írták alá, amelyből két példány Megrendelőt, két példány a Makói Fürdőfejlesztő Kft t és két példány a Kivitelezőt illeti meg. Makó,2011. Makó Város Önkormányzata Makói Fürdőfejlesztő Kft. KEVIÉP Kft. képviseli: képviseli: képviseli: Dr Buzás Péter Vékonyné Bakó Alíz Miklóssy Ferenc polgármester ügyvezető ügyvezető Mellékletek: 1. sz.: Részletes műszaki és pénzügyi ütemterv 2. sz.: Műszaki pénzügyi ütemterv módosítása 18

20 19

21 V. Közbeszerzési műszaki leírás 1. BEVEZETÉS A Műszaki Előírások célja meghatározni a Munkák kivitelezésével kapcsolatos előírásokat, különös tekintettel a felhasználandó, beépítendő anyagokra és eszközökre valamint eljárásokra. A Szerződési Feltételek, a Tervezési Dokumentáció/Tervrajzok valamint jelen Előírások egymást kiegészítik, és ekképpen egymással összefüggésben kell azokat olvasni. A jelen Közbeszerzési műszaki leírás a mellékletivel együtt képezi a 162/2004. (V.24.) kormányrendelet előírtásai szerinti építési közbeszerzési műszaki leírást. A kormányrendeletben előírt számítások a 2. fejezetben található műszaki leírások részét képezik. 2. ALAPADATOK A Közbeszerzési eljárás tárgya: a Makói Termál és Gyógyfürdő fejlesztéséhez kötődő, műszaki szükségességből felmerülő alábbi pótmunkák elvégzése: 1. Vízszintes Tűzterjedést akadályozó rétegek, falazatok kialakításának pótmunkái 2. Tűzoltó által elrendelt módosítások elektromos pótmunkái 3. Tüzivíz hálózat, városi hálózatra történő csatlakozásának pótmunkái A beruházás helye: Makó város belterülete, Makó Marczibányi tér 6. hrsz 17 A beruházás pénzügyi fedezete: Önkormányzati önerő A vonatkozó tervek adatai: Építésengedély és bontási: /2008 Módosított építésengedély: /2008 Építési engedély kiegészítése: /2009 Módosított építési engedély: /2009 Módosított építési engedély: /2010 Építési engedély jogutódlása: /2011 Vízjogi létesítési engedély: /2008 Módosított vízjogi létesítési engedély /2009 Módosított vízjogi létesítési engedély /2009 Vízjogi létesítési engedély: /2010 Vízjogi létesítési engedély módosítása és kijavítása: /2011 Vízforgatás alóli felmentés: 132 7/2011 Vízjogi Üzemeltetési engedély módosítása: /2008 Vízjogi Üzemeltetési engedély módosítása: /2009 Vízjogi Üzemeltetési engedély módosítása: /2011 Generál tervező: Makovecz Imre Kossuth és Ybl díjas építésztervező, É /05 MAKONA Építész Tervező és Vállalkozó Kft 20

22 1034. Budapest, Kecske u TERVEZÉSI DOKUMENTUMOK Kiviteli részlettervek A Vállalkozó köteles mindazokat a kiviteli részletterveket, számításokat, amelyek a kivitelezéshez szükségesek, de az ajánlatkérési dokumentációban vagy a szerződéskötést követően a Megrendelő által átadott esetleges további dokumentumokban nem szerepelnek, vagy szerepelnek, de azok módosítása Vállalkozó ajánlata szerint szükségessé válik, a lehető leghamarabb, de legkésőbb az elfogadott építési programban szereplő egyes létesítmények kezdési időpontja előtt elkészíteni úgy, hogy azok a szerződésben előírt időszakra rendelkezésre álljanak. A kiviteli terveket, számításokat stb., úgy kell elkészíteni, hogy azok tartalmazzák mindazon adatokat, amelyek kellő részletezettséggel a létesítmény funkciós működését biztosítják (kitűzési adatok, műhelyrajzok, stb.). A jelen Műszaki előírásokban és a kapcsolódó tervrajzokon feltüntetett minden méret, méretezési, magassági és egyéb adatot a Vállalkozónak méréssel illetve számítással ellenőriznie kell, valamint a tervezéshez és a kivitelezéshez szükséges összes további adatot saját költségére kell megállapítania, és mindezekről köteles a Megrendelő helyszíni képviselőjét és a Műszaki ellenőrt tájékoztatni. A kiviteli részletterveket, számításokat stb., úgy kell elkészíteni, hogy azok tartalmazzák mindazon adatokat, amelyek a munkák szakszerű és előírt minőségű megvalósításához szükségesek. A gázvezeték keresztezési helyeken a 6/1982. IPM rendeletben foglaltakat is figyelembe kell venni! Megvalósulási tervek A Vállalkozó köteles az átadás átvételi eljárás megindítását megelőzően a Megrendelő helyszíni képviselője számára 3 nyomtatott és 1 elektronikus példányban átadni a létesítmény megvalósulási terveit és a tételes, a megvalósult fizikai méreteket és árakat tartalmazó létesítményjegyzéket. 4. ENGEDÉLYEK A Megrendelő rendelkezik a Munkák elvégzéséhez szükséges építési engedélyekkel. A meglévő engedélyek másolatát az 1. sz. melléklet tartalmazza. A fentieken túl a munkavégzéshez szükséges minden további engedély beszerzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során köteles az építési és munkavégzési engedélyekben foglalt előírásokat, kikötéseket szigúan betartani. 5. SZABVÁNYOK, ELŐÍRÁSOK A kivitelezés során a Vállalkozó köteles szigorúan betartani mindazon szabványokat, rendeleteket, előírásokat, műszaki útmutatókat és ajánlásokat melyekre jelen követelmények hivatkoznak. Mindazonáltal a figyelembeveendő szabványok nem korlátozódnak a jelen követelményekben jelzett szabványokra, a tervezés és a kivitelezés során az összes érvényes Magyar és Európai Uniós Szabványok előírásit figyelembe kell venni. Hacsak a követelmények másként nem rendelkeznek, minden munkavégzést, technológiai műveletet, eszköz és anyagfelhasználást jelen követelményekben és a legutolsó érvényes magyar illetve európai szabványokkal összhangban kell végezni. Az alkalmazandó szabványok mindazok, amelyek az ajánlati felhívás közzétéleének napján érvényben voltak. Abban az esetben, ha a jelen követelményekben és a vonatkozó Szabványokban megfogalmazottakban eltérés mutatkozik, úgy a magasabb műszaki minőségi szintet meghatározó előírást kell alkalmazni. 21

23 Mindazon anyagok és munkák esetében melyekre nincs alkalmazható magyar vagy európai szabvány vagy egyéb előírás a Vállalkozó ajánlatában és a kiviteli tervekben köteles bizonyítani, hogy a kérdéses anyag, szerkezet, eszköz vagy technológia megfelel a Megbízó követelményeiben megfogalmazott előírásoknak. 6. ÉPÍTÉSI NAPLÓ A Vállalkozó jelen dokumentáció részét képező Szerződés kiegészítés és módosítás aláírását követően kezdheti meg a munka végzést. melyet követően a vonatkozó jogszabályok szerint a pótmunkák tekintetében is köteles vezetni az alapszerződésben kikötött építési naplót. Az építési naplót naprakészen kell vezetni és azt a munkahelyen kell tartani úgy, hogy a Megbízó helyszíni képviselője számára bármikor elérhető legyen. 7. A KÖRNYEZET VÉDELME AZ ÉPÍTKEZÉS SORÁN A Vállalkozónak munkálatait úgy kell végeznie, hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékben se veszélyeztesse, alkalmazott gépei, berendezései és technológiái környezetkímélők legyenek. A Vállalkozó köteles tisztán tartani az építési területek környezetét, valamint azokat a területeket, amelyeket az építés, illetve az anyagszállítás érint. A keletkezett szennyezés nem lépheti túl a magyar szabványban (MSZ /1983) megengedett határértékeket. A Vállalkozónak kötelessége a munkák során keletkezett szennyeződések megszüntetése, illetve eltakarítása, ártalmatlanítása, amelyet a létesítménnyel összefüggésben használt járművek vagy egyéb berendezések okoznak (utakra szóródott iszap, olajszennyeződés, megmaradó növények védelme, stb.). A Vállalkozó köteles a zaj és rezgésártalmaktól az építés és felvonulás, szállítás és egyéb érintett területek környezetében élő lakosságot és építményeket megvédeni. A keletkezett zaj és rezgés mértéke a magyar jogszabályokban előírt határértékét (4/ Eü.M. rendelete) nem haladhatja meg. Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett esetleges károkkal és az illetékes hatóságok bírságolásával kapcsolatos költségek kizárólag a Vállalkozót terhelik. 8. MUNKABIZTONSÁG, TŰZVÉDELEM, BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata. A szükséges intézkedések a következők: Biztonságos és egészséges munkafeltételek biztosítása minden építési helyszínen, minden munkafázis során Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel stb.) meg kell előzni, hogy az építkezés területére került illetéktelen személy az építkezés következtében veszélyes helyzetbe kerüljön, vagy balesetet szenvedjen. A munkavégzés során, valamint az elkészült épületeknek és építményeknek ki kell elégíteni a magyar jogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeket. A Vállalkozó köteles biztosítani és őrizni az építési helyszínt a munkaidőben és munkaidőn kívül egyaránt. 9. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK A Vállalkozó azonnal és írásban kell, hogy jelentse a Megbízó Képviselőjének és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szervezeteknek a munkahelyen történt minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, akár befolyásolják a munka előrehaladását, akár nem. Szintén jelenteni köteles mindazon intézkedéseket, amelyeket az ügyben tett. 10. KÖZMŰVEK 10.1 Közművek létesítése és áthelyezése 22

24 A közművezetékek közelében végzendő munkák, vagy a közművekre való csatlakozás megkezdése előtt a Vállalkozónak a közmű kezelőjétől szakfelügyeletet kell kérni. A felmerülő költségek a Vállalkozót terhelik. Amennyiben a földmunkák végzése során a Vállalkozó esetleg felderítetlen földalatti közművezetéket tár fel, a szükséges intézkedés érdekében azonnal értesíteni kell a Megbízó helyszíni képviselőjét, és meg kell tenni a baleset és kár elkerüléséhez szükséges intézkedéseket. Az ezzel kapcsolatos munkák kifizetéséről Vállalkozó gondoskodik. A kivitelezési munkák során az előírásoknak megfelelően biztosítani kell az építési munkák helyszínét keresztező vonalas létesítményeket, közműveket és csővezetékeket. A közművekre való rákötés csak az adott közmű lezárt állapotában történhet. Ennek biztosítása a Vállalkozó feladata Közműfejlesztési hozzájárulás A közművek üzemeltetői által előírt közműfejlesztési hozzájárulást a Vállalkozó fizeti. 11. KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATA Amennyiben a Vállalkozó közterületre is igényt tart a munkák során, úgy az ehhez szükséges engedélyt Makó Város Polgármesteri Hivatala hatósági osztályától kell beszereznie, és az abban foglaltakat szigorúan be kell tartania a közterület használata során. A közterület használatával kapcsolatos minden költséget a Vállalkozónak kell fedeznie, beleértve a közterület használati díjat is. 12. A KITERMELT ÉS BONTOTT ANYAGOK ELHELYEZÉSE A munkák során kitermelt és bontott anyagok (föld, betontörmelék, aszfalt, kivágott fák stb.) a Vállalkozó tulajdonát képezik, azok szabályszerű elhelyezését a Vállalkozó saját költségén köteles biztosítani. 13. KIVITELEZÉS A Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését szigorúan a szerződéssel és a tervekkel összhangban végezni. A Vállalkozó köteles alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő helyszíni képviselői, valamint a Műszaki ellenőr utasításaihoz minden olyan ügyben akár említi a szerződés, akár nem amely a beruházást is érinti, vagy arra vonatkozik. A kivitelezés során a következőket kell betartani: munkavégzés óráig, a Magyar Köztársaság törvényei által kijelölt ünnep és szabad és pihenőnapokon nem, vagy csak az illetékes hatóságok külön engedélyével történhet, az önkormányzati utaknál és az állami utaknál forgalomszabályozási terv alapján végezhető a kivitelezés, a napi munkavégzés befejeztével a nyitottan hagyott munkagödör hossza legfeljebb 2 m lehet, gravitációs hálózat csak folyásiránnyal szemben fektethető, 14. ANYAGOK Csak alkalmazási engedéllyel, alkalmazási hozzájárulással (megfelelőségi tanúsítvány) rendelkező első osztályú a vonatkozó szabvány előírásokat minden szempontból kielégítő anyagok használhatóak. Alkalmatlannak minősített anyagokat a Megrendelő helyszíni képviselőjének, valamint a Műszaki ellenőr utasításainak megfelelően a Vállalkozó költségére a munkaterületről el kell szállítani. Minden anyagnak meg kell felelnie a "Származási előírásnak". 15. ELTAKARÁSRA KERÜLŐ MUNKÁK, A TOVÁBBÉPÍTÉS FELTÉTELEI Egy minősítési egység eltakarására vagy egy már befejezett egységre új minősítési egység építésének megkezdésére csak a Megrendelő helyszíni képviselőjének, valamint a Műszaki ellenőr engedélyével kerülhet sor. A Megrendelő helyszíni képviselője, valamint a Műszaki ellenőr megvizsgálja a már elkészült munkát és befogadja a Vállalkozó nyilatkozatát, hogy a fenti 7.1 pontban ismertetett mintavétel a minősítés részére megtörtént. A Megrendelő 23

25 helyszíni képviselője, valamint a Műszaki ellenőr eltakarási engedélye nem mentesíti a Vállalkozót egy minősítési egység feltárása, javítása, vagy ha szükséges elbontása és újraépítése kötelezettsége alól, ha a minősítési vizsgálatok a nem megfelelőséget mutatják. 16. ELFOGADHATATLAN MUNKA Ha egy befejezett munka (minősítési egység) az előírt követelményeknek nem minden tekintetben felel meg akkor a Vállalkozó a megkívánt javítást, a lehetséges bontást illetve újraépítés a saját költségén kell elvégezze. Ez nem módosítja a szerződéses befejezési határidőt. A Megrendelő helyszíni képviselője, valamint a Műszaki ellenőr dönti el, hogy a munka javítható, vagy le kell bontani és újra kell építeni. Ha a hiba javítással orvosolható, akkor a Vállalkozónak a javítás módjára javaslatot kell benyújtani a fenti 7.1 pontnak megfelelően, de a javításhoz a Megrendelő helyszíni képviselője, valamint a Műszaki ellenőr jóváhagyása nélkül nem kezdhet hozzá. 17. FELVONULÁSI TERÜLETEK, HELYREÁLLÍTÁSOK A Vállalkozónak kell gondoskodnia, a Megrendelő helyszíni képviselője, valamint a Műszaki ellenőr jóváhagyásával, minden olyan területről, amely a tárolási, felvonulási, ideiglenes épületek és a Műszaki ellenőr részére irodahelyiségként szolgál a szerződés ideje alatt (beleértve Vállalkozó központi műszaki, technológiai vagy adminisztratív szociális ellátást biztosító telepeit, keverő és anyagtároló telepeit, nyomvonal menti bázisait stb.). A fenti kiszolgáló létesítmények telepítésével összefüggő költségek viselésén túlmenően ide tartozik minden engedély, hozzájárulás, terület megszerzése, bérleti szerződés stb., ami ezek biztosításához szükséges. A Vállalkozót terheli a felvonulási telepeknek a szükséges és előírt közműellátása, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. A felvonulási telepek előkészítésénél a természet, környezet és egészségvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani. A Vállalkozónak kell beszereznie, felállítania, karbantartania az ő általa kiválasztott biztonsági kerítést, területeinek körbezárására, mely után magát, embereit, építőgépeit és anyagait szigorúan ezeken a területeken belül kell tartania, akkor, amikor a munkában azokra nincs szüksége, vagy azokhoz nem kell hozzáférni. A munkák befejezése után a felvonulás ideiglenes melléképítményeit el kell bontani beleértve a kerítést is és a területet a Megrendelő helyszíni képviselőjének valamint a Műszaki ellenőr megelégedésére helyreállítani, a helyreállított állapot semmikor sem lehet rosszabb, mint amilyen a munkálatok megkezdése előtt volt. A fentiekben leírt felvonulási melléképítmények költségeit az Ajánlati Áraknak kell tartalmazniuk. 18. KÖZPONTI ÉS VONALAS FELVONULÁSI TERÜLETEK A kivitelezéshez szükséges felvonulási területekről (beleértve a Vállalkozó központi műszaki, technológiai vagy adminisztratív szociális ellátást biztosító telepeit, keverő és anyagtároló telepeit, nyomvonal menti bázisait, stb.) Vállalkozó tartozik gondoskodni. Ebbe beletartozik a felmerülő költségek fedezésén túl az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzése, bérleti szerződés megkötése, stb. Vállalkozót terheli a felvonulási telep szükséges és előírt közműellátása, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. A felvonulási telepek előkészítésénél a természet, környezet, örökségvédelmi és egészségvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani. A munkák befejezése után a felvonulás ideiglenes melléképítményeit el kell bontani, a területet az eredeti állapotába kell visszaállítani, kezelőjének vagy tulajdonosának visszaadni, vagy a terület más módon történő hasznosításáról a kezelő egyetértésével gondoskodni kell. A fentiekben leírt felvonulási melléképítmények költségeit a szerződéses árból kell fedezni. 19. ÁTADÁS ÁTVÉTEL, PRÓBAÜZEM Az Átadás átvételi eljárás 24

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Makó Város fürdőfejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai DOKUMENTÁCIÓ Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr közigazgatási területén kívül eső ingatlanjai tekintetében tárgyú, közösségi rezsim, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai: név: Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Intézményi Társulás nevében eljáró Gyomaendrőd Város Önkormányzata gesztorönkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás

Részletesebben

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s 1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV SZK Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Levelezési

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 66-095111 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 66-095111 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 66-095111 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Országos Tisztifőorvosi

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223620-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31.

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban projekt. megvalósításához kapcsolódó oktatási

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153849-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Szennyvíztisztításának

Részletesebben

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 21.12.2009 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.02.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.02.2010

Részletesebben

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214006-2011:text:hu:html HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 2003. ÉVI CXXIX. A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 251. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN INDÍTOTT ELJÁRÁSHOZ 1.

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ LAKITELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Végleges területrendezéséhez, kezelői lehatárolási terv és ingatlan összevonási terv elkészítése (az 502. sz. főút Szeged nyugati elkerülő út III. ütem és a 451. sz. főút Csongrád elkerülő szakasz) Közbeszerzési

Részletesebben

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja I. Részvételi felhívás II. A részvételre jelentkezés strukturája, tartalma III.

Részletesebben

A dokumentáció a következő címen szerezhető be (adott esetben): Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A dokumentáció a következő címen szerezhető be (adott esetben): Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 1. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S B U D A P E S T J B I, K E L E T I P Á L Y A U D V A R T E L E P H E L Y S Z E M É L Y K O C S I J A V Í T Ó M Ű H E L Y B E N Z Á R T R E N D S

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: +36-1-473-2410 Fax: +36-1-473-2411

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114859-2010:text:hu:html HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245681-2010:text:hu:html HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:87915-2010:text:hu:html HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer

Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer tárgyú közbeszerzési eljárásának dokumentációja az eljárás lefolytatásával

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083 1/6 HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Békés Megyei Vízművek

Részletesebben

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Budapest Kútvölgyi út 24/A. 1125 e-mail: oeszy@oeszy.hu, fax: 1/225 1230 www.oeszy.hu

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Budapest Kútvölgyi út 24/A. 1125 e-mail: oeszy@oeszy.hu, fax: 1/225 1230 www.oeszy.hu Feladó ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Budapest Kútvölgyi út 24/A. 1125 e-mail: oeszy@oeszy.hu, fax: 1/225 1230 www.oeszy.hu Tárgy: Ajánlattételi felhívás Címzett: SOMA-FÖLD Kft. Danka László részére Nyíregyháza Váci

Részletesebben

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:93615-2010:text:hu:html HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyugat-magyarországi Egyetem MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Zöld Egyetem program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen azonosító TIOP-1.3.1/07/2-2F-2009-0008

Részletesebben

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:111976-2010:text:hu:html HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 162-249855 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 162-249855 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249855-2010:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 162-249855 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330293-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió [ ] I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

HU-Szeged: Gázolaj 2011/S 60-097595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Szeged: Gázolaj 2011/S 60-097595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:97595-2011:text:hu:html HU-Szeged: Gázolaj 2011/S 60-097595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I.

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171591-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AZ EGYSZER ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész VI. fejezet 251. (2) bek. szerint

AZ EGYSZER ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész VI. fejezet 251. (2) bek. szerint a) az Ajánlatkér neve: Debreceni Egyetem címe: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. kapcsolattartó: DEOEC Józsa Judit gazdasági igazgató helyettes telefonszáma: +36 52 417 962 telefaxszám: +36 52 425 204 elektronikus

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ.21017/2010. Ajánlatkérő:

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 126 Ajánlatkérő: Ózd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ózd Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Takarítási szolgáltatások

Takarítási szolgáltatások 90910000-9;90900000-6;90919200-4;90900000-6;90910000-9;90911200-8;90900000-6;90910000-9;90919200-4;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90911200-8;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90919200-4;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90911200-8;90919200-4

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) Telefonos ügyintéző és adminisztratív ügyintéző munkavállalók munkaerő-kölcsönzési szerződés keretében történő

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján I. a) az Ajánlatkérő neve, címe: Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd Szent István tér 1. web: www.diosd.hu

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MEZŐKOVÁCSHÁZA, VÉGEGYHÁZI ÚT 3. SZ. ALATTI INGATLANON TALÁLHATÓ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA, ÚT- ÉS KERÍTÉSÉPÍTÉSRE. tárgyban indult, a Kbt.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben