AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ LAKITELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZEPTEMBER 12.

2 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3 AJÁNLAT - ELŐLAP 11 FELOLVASÓ LAP 12 AJÁNLAT TARTALOMJEGYZÉKE 13 A KBT. 70. (2) SZERINTI AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 15 AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 71. (1. BEKEZDÉS SZERINT 16 AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 17 10% FELETTI ALVÁLLALKOZÓ NYILATKOZATA A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 19 ERŐFORRÁST NYÚJTÓ SZERVEZET NYILATKOZATA A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 21 NYILATKOZAT AZ ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL 23 NYILATKOZAT A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV SZERINTI TÖBBSÉGI BEFOLYÁS FENNÁLLÁSÁRÓL VAGY FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 24 AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI FORGALMÁRÓL A KBT. 66. (2) BEKEZDÉS ESETÉBEN 25 10% FELETTI ALVÁLLALKOZÓ NYILATKOZATA A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI FORGALMÁRÓL A KBT. 66. (2) BEKEZDÉS ESETÉBEN 26 REFERENCIA ISMERTETÉSE 27 REFERENCIA ISMERTETÉSE (ALVÁLLALKOZÓ) 28 NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREKRŐL 29 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MINTA 30 NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL AJÁNLOTT SZEMÉLYZET RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL 31 A KBT. 72. SZERINTI AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 32 PÉNZÜGYI AJÁNLAT 33 NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN 34 NYILATKOZAT SZKENNELT DOKUMENTUMRÓL 35 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) 36 TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLAT ELKÉSZTÉSÉHEZ 44

3 3. oldal AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1. NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT Hivatalos név: Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Postai cím: Széchenyi krt. 48. Város/Község: Lakitelek Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Felföldi Zoltán polgármester Postai irányítószám: 6065 Ország: Magyarország Telefon: 76/ Fax: 76/ Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet I.2. AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű [ ] Közszolgáltató [ ] Regionális/helyi szintű [x] Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] [ ] Közjogi szervezet [ ] Egyéb [ ] I.3. AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1. A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén [x] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció [ ] Védelem [ ] Szociális védelem [ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidő, kultúra és vallás [ ] Környezetvédelem [ ] Oktatás [ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg): [ ] Egészségügy

4 4. oldal I.3.2. A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén [ ] Víz [Kbt (1. bek. a) pont] [ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1. bek. a) pont] [ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1. bek. ba) pont] [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1. bek. c) pont] [ ] Kikötői tevékenységek [Kbt (1. bek. bb) pont] [ ] Villamos energia [Kbt (1. bek.. a) pont] [ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1. bek. ba) pont] [ ] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1. bek. c) pont] [ ] Repülőtéri tevékenység [Kbt (1. bek. bb) pont] [ ] Postai szolgáltatások [Kbt (1. bek. d) pont] I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x] II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1. MEGHATÁROZÁS II.1.1. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására. II.1.2. A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) [ ] Építési beruházás b) [ ] Árubeszerzés c) [x] Szolgáltatás [ ] Kivitelezés [ ] Tervezés és kivitelezés [ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően [ ] Építési koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód [ ] Adásvétel [ ] Lízing [ ] Bérlet [ ] Részletvétel [ ] Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3. A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Szolgáltatási kategória 12 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) [ ] Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Lakitelek NUTS-kód HU331 Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ] Keretmegállapodás megkötése [ ] II.1.4. Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ] A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ] keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

5 5. oldal II.1.5. A szerződés meghatározása/tárgya Megbízási szerződés a Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására. II.1.6. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Fő tárgy Kiegészítő szószedet (adott esetben) II.1.7. Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre [ ] II.1.8. Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x] II. 2. SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1. Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve) Az alábbi szolgáltatási feladatok teljes körű ellátása: - A Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése című projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, valamint a FIDIC mérnöki feladatok ellátása; - A projekt megvalósítására kötött szerződések szerinti létesítmények, áruszállítások maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának kikényszerítése; - A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése; - Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a jótállási időszak alatt; - A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése; A felügyelendő kivitelezés m hosszú árvízvédelmi töltés megépítését foglalja magában, melynek becsült értéke ,- Ft. A beszerzés becsült értéke: nettó ,- Ft. II.2.2. Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés 2012/11/30 (év/hó/nap)

6 6. oldal III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1. A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér a nettó vállalkozási díj 0,5%/nap, maximum összesen a nettó vállalkozási díj 25 %. III.1.2. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A szerződés összegének pénzügyi fedezetét részben a KEOP-2.1.2/2F/ azonosító számú projekt keretében elnyert támogatás biztosítja szállítói finanszírozás keretében. Az ellenszolgáltatás folyósítása a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a Vállalkozó részére történő kifizetéssel a Kbt rendelkezései szerint történik. A teljesítés folyamán 2 db rész- és 1 db végszámla (a teljesítés igazolását követően) nyújtható be. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. szerint kell eljárnia. III.1.3. A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) III.1.4. Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK igen [ ] nem [x] III.2.1. Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1. bekezdésben, a 61. (1. bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból az olyan ajánlattevőt, akivel, illetve akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. (1. bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek, a tíz százalék feletti alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt (3. bekezdésben foglaltak alapján nyilatkoznia kell. III.2.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő, a közös ajánlattevő és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja utolsó lezárt üzleti évére vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, a közös ajánlattevő és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha az utolsó lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye negatív. A pénzügyi/gazdasági alkalmasság tekintetében ajánlattevőnek és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-külön kell megfelelniük.

7 7. oldal III.2.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő, a közös ajánlattevő és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja M1. a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban teljesített, előírásoknak megfelelő referenciák ismertetését, M2. a Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumok, szakmai önéletrajz, szakmai minősítésére előirt minimumfeltételeket igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát. III.2.4. Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x] A szerződés a Kbt szerint fenntartott igen [ ] nem [x] Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, a közös ajánlattevő és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha M1. nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapos időszakban: A.) árvízvédelmi létesítmény fejlesztésével kapcsolatos kivitelezési munka független műszaki ellenőri tevékenységéből származó legalább 1 db referenciával; B.) FIDIC Piros Könyve szerinti független mérnöki feladatok ellátásból származó legalább 1 db referenciával; M2. nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: A. 1 fő mérnök: - végzettség: egyetemi vagy főiskolai mérnöki végzettség - jogosultság: 244/2006. (XII.5.) Kormány rendelet szerinti ME-VZ/I. műszaki ellenőr, - nyelvismeret: magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete. - tapasztalat: legalább 5 éves gyakorlat építési beruházások lebonyolításában. B. 1 fő műszaki ellenőr - végzettség: egyetemi vagy főiskolai mérnöki végzettség, - jogosultság: 244/2006. (XII.5.) Kormány rendelet szerinti ME-VZ/I. műszaki ellenőr, - nyelvismeret: A magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete. - tapasztalat: legalább 3 év műszaki ellenőri gyakorlat a szakágnak megfelelő építési munkák műszaki ellenőrzésében. A műszaki/szakmai alkalmasság tekintetében ajánlattevőnek és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen kell megfelelniük. III. 3. SZOLGÁLTATÁS-MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1. A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [ ] Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

8 8. oldal IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1. AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1. Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli [x] Tárgyalásos [ ] IV.1.2. Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli [ ] Tárgyalásos [ ] IV. 2. BÍRÁLATI SZEMPONTOK A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x] VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [ ] [ ] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) IV.2.2. Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x] Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1. Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2. Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3. A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: (év/hó/nap ) Időpont: Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [ ] nem [ ] Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4. Az ajánlattételi határidő Dátum: 2011/09/27 (év/hó/nap) Időpont: 9 óra IV.3.5. Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 120 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

9 9. oldal IV.3.7. Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2011/09/27 (év/hó/nap) Időpont: 9 óra Helyszín : Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), tárgyalóterem Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Az ajánlatok bontásán a Kbt (2) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt. V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1. A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2. A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: KEOP-2.1.2/2F/ V.3. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2011/10/07 (összegezés megküldése) V.3.2. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/10/18 V.3.3. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja: (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen [x] nem [ ] V A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kerül megküldésre. A dokumentáció másra át nem ruházható. V Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: V Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.6. A III.2.2. és a III.2.3. szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen [x] nem [ ] V.7. Egyéb információk: 1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70. (2) bekezdés, illetve 71. (1) bekezdés és a 72. szerint. 2. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén ajánlatkérő a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést. 3. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli.

10 10. oldal 4. Az ajánlathoz csatolni kell - az ajánlatot aláíró személyek aláírási címpéldányát, illetve az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén meghatalmazását, - erőforrást biztosító szervezet igénybe vétele esetén nyilatkozatot a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennállásáról vagy fenn nem állásáról. A többségi befolyás fennállása esetén nyilatkozni kell azon adatokról, körülményekről, melyek a többségi befolyást alátámasztják és csatolni kell az igazoló dokumentumokat is, - közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők esetében egyetemleges kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot. 5. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt az ajánlattevő a 24/1986 (VI. 26.) MT rendelet, valamint a 7/1986 (VI.26.) IM rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. Amennyiben a hiteles magyar és az idegen nyelvű változat között bármilyen eltérés adódik, az Ajánlatkérő számára jelen eljárásban a magyar nyelvű változat lesz az irányadó. 6. Az ajánlatokat kettő (egy eredeti és egy másolati) példányban, Kbt. 70/A. (1)bekezdés szerinti formában kell benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell az eredeti vagy a másolat megjelölésnek. Eltérés esetén az eredeti példány tartalma a mérvadó. A 4/2011-es Kormány rendelet végrehajtása érdekében az ajánlathoz csatolni kell az eredeti példány képolvasó készülékkel készült CD-re vagy DVD-re írt elektronikus példányát! Az elektronikus példánynak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésű formátumban kell lennie, lehetőség szerint egyetlen fájlban, de egy fájl minimum 50 oldalt tartalmazzon. A külső csomagolásra rá kell írni: Ajánlat a Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására. tárgyú közbeszerzési eljárásban. Bontási ülés előtt felnyitni tilos. 7. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. szerinti körben biztosítja. 8. A felhívás és a dokumentáció esetleges eltérése esetén a felhívás az irányadó. 9. A II.1.5. pontban körülírt projekt megvalósítására vonatkozó építési szerződésben rögzített jótállási, illetve az előírt monitoring időszak kezdő időpontja előreláthatóan december 1. A vállalkozói szerződésben előírt jótállási, illetve az előírt monitoring időszak időtartama 12 hónap, azaz november 30-ig kell rendelkezése állnia és feladatait ellátnia a Megbízottnak. 10. Az ajánlatot az ajánlati felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. A felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény az irányadó.

11 11. oldal Ajánlattevő neve: székhelye: Az ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve: telefonszáma: telefaxszáma: címe: A Ajánlat - előlap Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA tárgyú közbeszerzési eljárásához EREDETI/MÁSOLAT Kelt:..

12 12. oldal Az ajánlattevő neve: székhelye: Felolvasó lap B Ajánlati szempont Megajánlott érték Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó Ft): Az ajánlati ár tartalmazza a dokumentációnak megfelelően történő megvalósítással kapcsolatos valamennyi költséget. Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. Kelt: cégszerű aláírás

13 13. oldal Ajánlat tartalomjegyzéke C Megnevezés Előlap Felolvasó lap Tartalomjegyzék, mely a lapszámokat is tartalmazza A Kbt. 70. (2) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat. A Kbt. 71. (1) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok tekintetében A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata a kizáró okok tekintetében Az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata a kizáró okok tekintetében Erőforrást nyújtó szervezetek igénybe vétele az alkalmasság igazolásához esetén az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata Erőforrást biztosító szervezet igénybe vétele esetén nyilatkozat a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennállásáról vagy fenn nem állásáról Erőforrást biztosító szervezet igénybe vétele esetén, a többségi befolyás fennállása esetén, a többségi befolyást alátámasztó dokumentumok Az ajánlatot aláíró kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i), vagy banki aláírás bejelentő karton másolata. Ajánlattevő utolsó lezárt pénzügyi évére vonatkozó, a számviteli szabályok szerinti beszámolója, egyéni vállalkozó esetén adóbevallás A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó utolsó lezárt pénzügyi évére vonatkozó, a számviteli szabályok szerinti beszámolója, egyéni vállalkozó esetén adóbevallás Ajánlattevő nyilatkozata a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről a Kbt. 66. (2) bekezdés esetében A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről a Kbt. 66. (2) bekezdés esetében Ajánlattevő referencia-nyilatkozata a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott minimális tartalmon túl a beszerzés tárgyának részletes leírásával, valamint a referenciát igazoló személy nevével és telefonszámával Alvállalkozó referencia-nyilatkozata a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott minimális tartalmon túl a beszerzés tárgyának részletes leírásával, valamint a referenciát igazoló személy nevével és telefonszámával Nyilatkozat teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről A teljesítésben személyesen közreműködő mérnök szakmai önéletrajza A teljesítésben személyesen közreműködő mérnök végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata A teljesítésben személyesen közreműködő, ME-VZ/I. kategóriás műszaki ellenőr szakmai önéletrajza A teljesítésben személyesen közreműködő, ME-VZ/I. kategóriás műszaki ellenőr végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata A teljesítésben személyesen közreműködő, ME-VZ/I. kategóriás műszaki ellenőr névjegyzékbe vételt igazoló határozata egyszerű másolata Oldal

14 14. oldal Megnevezés Szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata A Kbt. 72. szerinti nyilatkozat Pénzügyi ajánlat A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők esetében az egyetemleges kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat Nyilatkozat szkennelt dokumentumról A tartalomjegyzék sorai igény szerint törölhetők, illetve bővíthetők. Oldal

15 15. oldal A Kbt. 70. (2) szerinti ajánlattevői nyilatkozat Alulírott.., mint a(z).. cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a) ajánlatunkat az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítettük el és nyújtottuk be. b) az ajánlati felhívás feltételeit megismertük és elfogadjuk, c) ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk a jelen ajánlat tartalma, valamint a dokumentáció, és az ajánlati felhívás feltételei szerint szerződést az ajánlati felhívásban meghatározott időpontban aláírni, a szerződést az ajánlatban megajánlott nettó ellenszolgáltatásért teljesítjük:.. Ft d) cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül [ ] kisvállalkozásnak minősül [ ] középvállalkozásnak minősül [ ] nem tartozik a törvény hatálya alá [ ] Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. Kelt: D cégszerű aláírás

16 16. oldal Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. (1. bekezdés szerint 1 Alulírott.., mint a(z).. cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom 1. a Kbt. 71. (1. bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés azon részei, amelyek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszünk igénybe, a 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett alvállalkozó neve és címe megadásával. Közbeszerzés része Alvállalkozó neve Alvállalkozó címe E Nem veszünk igénybe alvállalkozót. 2. a Kbt. 71. (1. bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat, a közbeszerzésnek az alábbi részei teljesítésében kívánjuk igénybe venni: Közreműködés részaránya Közbeszerzés része Alvállalkozó neve (%) Nem veszünk igénybe 10 % feletti alvállalkozót. 3. a Kbt. 71. (1. bekezdés c) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi szervezetek nyújtanak erőforrást: Ajánlati felhívás vonatkozó Erőforrást nyújtó szervezet Minimumkövetelmény pontja Nem veszünk igénybe erőforrást nyújtó szervezetet. Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. Kelt: cégszerű aláírás 1 A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!

17 17. oldal Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok tekintetében Alulírott.., mint a(z).. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 60. (1) bekezdése, a Kbt. 61. (1) bekezdése d) pontjában foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki: Kbt. 60. (1) bekezdés a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél. F

18 18. oldal Kbt. 61. (1) bekezdés d) pont: a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a fent részletezett Kbt. 60. (1) bekezdése, 61. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok. Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. Kelt: cégszerű aláírás

19 19. oldal 10% feletti alvállalkozó nyilatkozata a kizáró okok tekintetében Alulírott.., mint a(z).. (a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó) cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 60. (1) bekezdése, a Kbt. 61. (1) bekezdése d) pontjában foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet alvállalkozó, aki: Kbt. 60. (1) bekezdés a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél. G

20 20. oldal Kbt. 61. (1) bekezdés d) pont: a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlat részeként teszem. Kelt: cégszerű aláírás

21 21. oldal Erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata a kizáró okok tekintetében Alulírott.., mint a(z).. (erőforrást nyújtó szervezet) cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 60. (1) bekezdése, a Kbt. 61. (1) bekezdése d) pontjában foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet erőforrást nyújtó szervezet, aki: Kbt. 60. (1) bekezdés a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél. H

22 22. oldal Kbt. 61. (1) bekezdés d) pont: a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlat részeként teszem. Kelt: cégszerű aláírás

23 23. oldal Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65. -ának (4) bekezdése alapján Alulírott.., melyet képvisel:, mint erőforrást nyújtó szervezet kijelentem, hogy a fenti szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt: {Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai alkalmasság tekintetében az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció szerint.} Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlat részeként teszem. Kelt: I cégszerű aláírás

24 24. oldal Nyilatkozat a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennállásáról vagy fenn nem állásáról Alulírott..., mint a(z)... ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általunk a közbeszerzési eljárás során megjelölt erőforrást biztosító szervezettel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll/nem áll fenn. 2 A többségi befolyás fennállását az alábbi adatok, tények támasztják alá:.... A többségi befolyás fennállását igazoló dokumentumokat az ajánlat részeként becsatoljuk. Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. Kelt: J cégszerű aláírás 2 A megfelelő rész aláhúzandó.

25 25. oldal Ajánlattevő nyilatkozata a közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról a Kbt. 66. (2) bekezdés esetében Alulírott..., mint a(z)... ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. (2. bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az ajánlattevő működésének ideje alatt a beszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az alábbi: Év Beszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel (Ft) Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. Kelt: K cégszerű aláírás

26 26. oldal 10% feletti alvállalkozó nyilatkozata a közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról a Kbt. 66. (2) bekezdés esetében Alulírott..., mint a(z)..., 10% feletti alvállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. (2. bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a 10% feletti alvállalkozó működésének ideje alatt a beszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az alábbi: Év Beszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel (Ft) Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlat részeként teszem. Kelt: L cégszerű aláírás

27 27. oldal Referencia ismertetése M Alulírott..., mint a(z)... ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 67. (3) bekezdése a) pontjában és az ajánlati felhívásban foglaltakra tekintettel az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolására az alábbiakban ismertetek - 1 db árvízvédelmi létesítmény fejlesztésével kapcsolatos kivitelezési munka független műszaki ellenőri tevékenységéből származó referenciát; - 1 db FIDIC Piros Könyve szerinti független mérnöki feladatok ellátásból származó legalább 1 db referenciát: Közbeszerzés tárgya szerinti munka rövid leírása Teljesítés ideje Teljesítés helye A szerződést kötő másik fél megnevezése (név, cím, kapcsolattartó, telefonszám) Ellenszolgáltatás összege Teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt (igen/nem) Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. Kelt: cégszerű aláírás

28 28. oldal Referencia ismertetése (alvállalkozó) Alulírott..., mint a(z)..., alvállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 67. (3. bekezdése a) pontjában és az ajánlati felhívásban foglaltakra tekintettel az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolására az alábbiakban ismertetek - 1 db árvízvédelmi létesítmény fejlesztésével kapcsolatos kivitelezési munka független műszaki ellenőri tevékenységéből származó referenciát; - 1 db FIDIC Piros Könyve szerinti független mérnöki feladatok ellátásból származó legalább 1 db referenciát: N Közbeszerzés tárgya szerinti munka rövid leírása Teljesítés ideje Teljesítés helye A szerződést kötő másik fél megnevezése (név, cím, kapcsolattartó, telefonszám) Ellenszolgáltatás összege Teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt (igen/nem) Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlat részeként teszem. Kelt: cégszerű aláírás

29 29. oldal Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Alulírott..., mint a(z)... ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: Név A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör 1. Mérnök 2. ME-VZ/I. kategóriás műszaki ellenőr Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. Kelt: O cégszerű aláírás

30 30. oldal Szakmai önéletrajz minta 3 P Név: Születési idő: Állampolgárság: SZEMÉLYES ADATOK ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Korábbi projektek ismertetése, időpontjai (-tól, -ig) Ellátott funkciók, feladatok és beosztások ismertetése NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) Magyar nyelv Beszéd Olvasás Írás Idegen nyelvek Beszéd Olvasás Írás EGYÉB Egyéb képességek: Szakértelem: Kelt: aláírás 3 A szakmai önéletrajzot úgy kell kitölteni, hogy az tartalmazza az adott szakember alkalmasságának megítéléséhez szükséges összes információt!

31 31. oldal Nyilatkozat az ajánlattevő által ajánlott személyzet rendelkezésre állásáról Alulírott.., mint a(z) ajánlattevő által ajánlott szakember kijelentem, hogy részt veszek a lent említett közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a teljesítési időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák. Amennyiben ez az ajánlat sikeres, tudatában vagyok annak, hogy ha a munkavégzésem tervezett kezdődátumára igazolt egészségügyi vagy más, rajtam kívülálló okot kivéve egyéb okból nem állok rendelkezésre, kizárhatnak más közbeszerzési eljárásokból és szerződésekből, továbbá az ajánlattevőt is kizárhatják ebből és más közbeszerzési eljárásokból és szerződésekből. Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlat részeként teszem. Kelt: Q cégszerű aláírás

32 32. oldal A Kbt. 72. szerinti ajánlattevői nyilatkozat Alulírott.., mint a(z).. cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlattevő az ajánlattétel során figyelembe vette az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. Kelt: R cégszerű aláírás

33 33. oldal Pénzügyi ajánlat S FIDIC mérnök Nettó ajánlati ár Áfa Bruttó ajánlati ár 1. részszámla tervezett összege:.. + áfa=.. 2. részszámla tervezett összege:.. + áfa=.. Végszámla tervezett összege:.. + áfa=.. Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. Kelt: cégszerű aláírás

34 34. oldal Nyilatkozat közös ajánlattétel esetén A(z)... (cégnév), valamint a(z)... (cégnév) a Kbt a alapján közösen ajánlatot teszünk Lakitelek Nagyközség Önkormányzata által meghirdetett közbeszerzési eljárásban. A Kbt. 70. (2. bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. Nyertességünk esetén ajánlatunk és az ajánlatkérési dokumentáció részét képező szerződésben részletezett feltételekkel teljesítünk. Ennek megfelelően a szerződést amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk egyetemleges kötelezettségvállalással teljesítjük. Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők, képviseletére, a nevükben történő eljárásra a. (cégnév) (név) teljes joggal jogosult. Amennyiben az ajánlatkérő velünk, mint nyertes ajánlattevővel köt szerződést, az ellenérték megfizetése a számú bankszámlára, átutalással történik. Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. Kelt: T cégszerű aláírás cégszerű aláírás cégszerű aláírás

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009)

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZ ERZ É S I ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 126 Ajánlatkérő: Ózd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ózd Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ MNV Zrt. : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 15.02.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.04.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.04.2010

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Ajánlatkérő: Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Dunaharaszti Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Ajánlatkérő: Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Dunaharaszti Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 2011 / 68 Kunszentmárton Város Önkormányzata Általános Iskola, Kunszentmárton, Deák F. u. 4. Általános Iskola,

Részletesebben

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Ajánlatkérő: Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Bélapátfalva Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Árubeszerzés x

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Árubeszerzés x 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fa: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Ingatlan bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: 2009.05.22.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (22750/2010) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Oktatás Egészségügy EM-411 DEOEC Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Oktatás Egészségügy EM-411 DEOEC Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 21 Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyugat-magyarországi Egyetem MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Zöld Egyetem program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen azonosító TIOP-1.3.1/07/2-2F-2009-0008

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete. 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete. 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 3980

Postai irányítószám: 3980 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió [ ]

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Fax: 92/371-025 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Fax: 92/371-025 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó 0 Általános keresés: O K Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/69. lapszám 2009/68. lapszám

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12

Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12 Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 147 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 152 Ajánlatkérő: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Szolnok Megye Jogú Város Oktatási intézményei (a dokumentációban részletesen)

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben