AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásához Eljárás azonosító: KÉ- 1729/2011. Az írásos ajánlatok benyújtásának határideje: én, 9.00 óra Szolnok, február hó Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú. Nonprofit Kft.

2 I. Fejezet Ajánlattételi felhívás Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái tárgyában 2

3 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Szolgáltatási koncesszió [ ] I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Postai cím: Kossuth L. út 2. Város/Község Szolnok Kapcsolattartási pont(ok): Kovács Sándor Címzett: Kovács Sándor Postai irányítószám: 5000 Ország: H Telefon: 56/ Fax: 56/ Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: 3

4 [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű [ ] Közszolgáltató [ ] Regionális/helyi szintű [x] Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] [ ] Egyéb [ ] Közjogi szervezet [ ] Egyéb (nevezze meg): I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN [x] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció [ ] Védelem [ ] Szociális védelem [ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidő, kultúra és vallás [ ] Környezetvédelm [ ] Oktatás [ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg): [ ] Egészségügy I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN [ ] Víz [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba)pont] [ ] Villamos energia [Kbt (1) bek.. a) pont] [ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] [ ] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] 4

5 [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] [ ] Kikötői tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Repülőtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x] II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Vállalkozási szerződés II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) [x] Építési beruházás b) [ ] Árubeszerzés c) [ ] Szolgáltatás [ ] Kivitelezés [x] Tervezés és kivitelezés [ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően [ ] Építési koncesszió A teljesítés helye Kunhegyes, Kossuth Lajos út és NUTS-kód HU32 [ ] Adásvétel [ ] Lízing [ ] Bérlet [ ] Részletvétel [ ] Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) [ ] Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ] Keretmegállapodás megkötése [ ] 5

6 II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ] A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ] A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben. A teljesítés részét képezi a szükséges kiviteli terdokumentáció elkészítése a fennálló szerzői jogokra tekintettel. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre [ ] egy vagy több részre [x] valamennyi részre [ ] II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x] II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületeinek korszerűsítése két ajánlati részben, az alábbiak szerint: 1. Ajánlati rész: Szakiskolai épületek ( A és B ), (Kunhegyes, Kossuth út ) két szintes (földszint+emelet) összesen 1407,01 m2 hasznos alapterületű szakiskolai épületek akadálymentesítése, homlokzati hőszigetelése ( 886,76 m2 ) és belső építészeti, gépészeti és elektromos rendszerek korszerűsítése. A teljesítés részét képezi a szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése a fennálló szerzői jogokra tekintettel, 1 db elektronikus és 8 db írott példányban. 2. Ajánlati rész: Gimnáziumi épület, (Kunhegyes, Kossuth út ) négy szintes (pince, földszint, I, II emelet) összesen 2953,05 m2 hasznos alapterületű 6

7 oktatásiépület akadálymentesítése, magastetővel történő ellátása (956,23 m2) felvonó létesítése ( 1 db, 630 kg teherbírású, 8 személyes), homlokzat hőszigetelése (1602, 33 m2) és belső építészeti, gépészeti és elektromos rendszerek korszerűsítése. A teljesítés részét képezi a szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése a fennálló szerzői jogokra tekintettel, 1 db elektronikus és 8 db írott példányban. A beszerzést az ajánlati dokumentációban részletezett szakai követelmények biztosításával kell teljesíteni. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés 2011/04/01 (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés 2012/08/21 (év/hó/nap) III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Ajánlatkérő a megkötendő szerződésben késedelmi kötbért, meghiúsulási kötbért és jótállás- vállalási kötelezettséget, mint szerződést biztosító mellékkötelezettséget ír elő. A késedelmi kötbér mértéke mindkét rész vonatkozásában: legalább Ft/nap. A meghiúsulási kötbér mértéke mindkét rész vonatkozásában a nettó ajánlati ár 5%-a. A jótállási idő mindkét rész vonatkozásában az átadás-átvételtől számított legalább 36 hónap. A sikeres pályázónak a - legalább három éves - jótállási időszakra kiterjedően jóteljesítési garanciát kell nyújtania a nettó ajánlati ára 5%-os mértékében. A garanciavállalások történhetnek készpénz átutalásával, bankgaranciával, vagy arra engedéllyel rendelkező biztosító társaság által kiadott készfizető kezesség vállalásáról szóló kötelevénnyel. 7

8 III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés során számla benyújtására az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint van lehetőség. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást ajánlatkérő által kiállított teljesítés igazolás és ajánlattevő által benyújtott számla alapján banki átutalással, a Kbt ban foglaltaknak megfelelően teljesíti. Az ajánlati dokumentáció bárki számára hozzáférhető a címen III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Nem követelmény, de közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz kell csatolni az ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért vállalt egyetemleges felelősséget, valamint a képviseleti joggal felruházott szervezet megjelölését tartalmazó közös nyilatkozatot. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Ha igen, a különleges eltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. (1) bekezdésének hatálya alá esik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdésének a) és d) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak, illetve nem lehet alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdésének d) pontjában foglalt kizáró ok fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel semben a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak. A kizáró okok hiányát a Kbt (3) bekezdés szerint kell igazolni. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevőkre, az ajánlattevőre, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére a közös ajánlattevő, az ajánlattévő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója mindkét rész vonatkozásában, ha 8

9 kívánt alvállalkozójára vonatkozóan az alábbi dokumentumokat másolati formában mindkét rész vonatkozásában: a) valamennyi, a cégkivonatban feltüntetett bankszámlájáról a számlavezető pénzintézet által az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozatot (másolatban) legalább az alábbi tartalommal: - mióta vezeti a számlát; - az ajánlattételi felhívás feladását megelőző két évben a számlán volt-e sorban állás; ha igen, milyen időtartamban [Kbt. 66. (1) bekezdés a) pont] b) a és évekre vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját a hozzá tartozó mellékleekkel, mérleggel és eredmény-kimutatással III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság a) a számlavezető pénzintézet(ek) nyilatkozata szerint számláján az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 2 évben 30 napot meghaladó sorban állás volt; b) - mérleg szerinti eredménye a és évek valamelyikében negatív volt, - a vizsgált üzleti évek valamelyikében a saját tőkéje kevesebb, mint a jegyzett tőkéje; Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevőkre, az ajánlattevőre, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára vonatkozóan az alábbi dokumentumokat másolati formában: 1. ajánlati rész vonatkozásában: a) a tárgyévet megelőző három év (2008., és 2010.) legjelentősebb, oktatási célokat szolgáló épületeken teljesített magasépítési építései és/vagy felújításai ismertetését [Kbt. 67. (2) bekezdés a) pont]. A Kbt. 68. (2) bekezdése szerinti igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. b) A Kbt. 67. (2) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő, illetve 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kíván alvállalkozója alkalmatlan, ha 1. ajánlati rész vonatkozásában: a) nem rendelkezik a vizsgált években (2008., 2009., 2010.) évek összességében legalább 1 db, legalább nettó 80 mft értékű, oktatási célokat szolgáló épületeken szerzett magasépítési építési és/vagy felújítási területén teljesített referenciával, b) - ha az ajánlattevő által megjelölt teljesítésért felelős személy(ek) körében nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel, gyakorlattal: 9

10 - a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai önéletrajza és szakirányú végzettségét igazoló okirat egyszerű másolata, 2. ajánlati rész vonatkozásában: a) a tárgyévet megelőző három év (2008., és 2010.) legjelentősebb, oktatási célokat szolgáló épületeken teljesített magasépítési építései és/vagy felújításai ismertetését [Kbt. 67. (2) bekezdés a) pont]. A Kbt. 68. (2) bekezdése szerinti igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. b) A Kbt. 67. (2) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján: - a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai önéletrajza és szakirányú végzettségét igazoló okirat egyszerű másolata, - Építésvezető (1 fő): felsőfokú végzettség; legalább 5 éves szakmai gyakorlat építési műszaki vezetőként magasépítés területen; besorolás Felelős Műszaki Vezetőként a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározott legalább A.kategória szerint (FMV-Ép.-A kód) 2. ajánlati rész vonatkozásában: a) nem rendelkezik a vizsgált években (2008., 2009., 2010.) évek összességében legalább 1 db, legalább nettó 120 mft értékű, oktatási célokat szolgáló épületeken szerzett magasépítési építési és/vagy felújítási területén teljesített referenciával, b) - ha az ajánlattevő által megjelölt teljesítésért felelős személy(ek) körében nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel, gyakorlattal: - Építésvezető (1 fő): felsőfokú végzettség; legalább 5 éves szakmai gyakorlat építési műszaki vezetőként magasépítés területen; besorolás Felelős Műszaki Vezetőként a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározott legalább A.kategória szerint (FMV-Ép.-A kód) III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x] A szerződés a Kbt szerint fenntartott igen [x] nem [ ] III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [ ] Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 10

11 IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli [x] Tárgyalásos [ ] IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szeriti Tárgyalás nélküli [ ] Tárgyalásos [ ] IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x] VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [ ] [ ] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x] Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ] 11

12 Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2011/02/22 (év/hó/nap ) Időpont: 09:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció átvétele előtt, átutalással, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft számú számlájára örténhet. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2011/02/22 (év/hó/nap) Időpont: 09:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2011/02/22 (év/hó/nap) Időpont: 09:00 Helyszín : A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kh.Np.Kft. tárgyalója Szolnok, Kossuth Lajos út 2. II. emelet Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek Kbt. 80 (2) szerint V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 12

13 V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületeinek rekonstrukciója elnevezésű, ÉAOP-4.1.1/A azonosító számú projekt V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: Az írásos összegzés kiküldésének tervezett időpontja: 2011.március 8. napján, óra V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011.március 18-án 8.00 óra V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) igen [x] nem [ ] A dokumentáció ára Ft+25% ÁFA (össz.bruttó ), amely átvehető személyesen, előzetes telefonon (56/ ) történő bejelentkezés alapján munkanapokon óráig, a bontás napján óráig, illetve a Kbt. 54. (8) bekezdésben foglaltak szerint. A dokumentáció átvehető 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. szám alatt. A dokumentáció átvételének, illetve megküldésének feltétele a dokumentáció ellenértékének igazolt megfizetése. V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen [x] nem [ ] V.7) Egyéb információk: 1)A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt

14 (2) bekezdésében meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét 2)A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: a felhívás IV.3.3. és V pontjai szerint 3) Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosult cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban, összefűzve, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell benyújtani, a Kbt. 70/A -ban meghatározott formai követelmények szerint. 4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, Kbt. 70. (1) és (2) bekezdés szerinti kifejezett nyilatkozatát. 5) Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 70. (1) bekezdés, 71. (1) bekezdés a), b),c),d)pontjának, és a 69. (3) bekezdésének megfelelő nyilatkozatok megtételét. 6) Az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben azt az eredmény kihirdetésekor meghatározza. 7) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alábbi cégiratainak eredeti vagy másolati példányát: -az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat; -az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya; 8) Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő tevékenységi körében a jelen beszerzés tárgya szerinti tevékenység nem szerepel. 9) Ajánlattevőnek és a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy a fizetőképességet igazoló nyilatkozatokat kibocsátó pénzintézeteken kívül máshol nem vezet bankszámlát 10) Helyszíni konzultáció ideje: február 14-én 10 óra, a kivitelezés helyén. 11) A beruházás megvalósítása a tervezői megvalósítási ütemezés szerint történhet. Az 1. ajánlati rész vonatkozásában a munkák kezdési ideje április 1., befejezési ideje augusztus 15. Ezen időpont kötbérterhes határidő, a napi késedelmi kötbér mértéke legalább Ft/nap. A 2. ajánlati rész vonatkozásában a munkák kezdési ideje április 1., befejezési ideje augusztus 21. Ezen időtartam alatt 1 kötbér terhes részhatáridőt határoz meg az ajánlatkérő, mely határidő augusztus 15, a napi késedelmi kötbér mértéke legalább Ft/nap. Ezen időpontig a gimnáziumi épületegyüttes tetőszerkezet építését, liftakna építését, lágyfedés felújítását, homlokzati nyílászárók cseréjét, kávák belső javítását és a homlokzatok hőszigetelését kell elvégezni, az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. Az ajánlati dokumentáció bárki számára hozzáférhető a címen. 12) A nyertes ajánlattevőnek a Kbt (2) bekezdése szerinti és az ajánlati dokumentációban részletezett feltételeknek megfelelő építés-szerelés biztosítást (CAR) kell kötnie részenként külön-külön a szerződéses munkák egészére vonatkozóan, melynek kedvezményezettje az ajánlatkérő. Az erről szóló, a biztosító társaság által kiadott előszerződés és/vagy szándéknyilatkozat eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell. A biztosítási kötvény a későbbiekben megkötött vállalkozási szerződés mellékletét képezi. 13) Az ajánlatkérő a Kbt. 55. (3) szerinti előírást teszi az ajánlattevők tájékozódási kötelezettségeire vonatkozóan 14) Az eljárásban való részvételt, mindkét rész vonatkozásába külön-külön teljesítendően, az ajánlatkérő ,- HUF ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérő számú számlájára történő befizetéssel, bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel teljesíthető. Az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlathoz csatolt a teljesítés módjának megfelelő okirattal kell igazolni. 15) A teljesítés részét képező kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatosan szerzői jogok 14

15 állnak fenn, az erre vonatkozó részletes információkat az ajánlatidokumentáció tartalmazza. V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/02/02 (év/hó/nap) A. MELLÉKLET További címek és kapcsolattartási pontok I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE Hivatalos név: JNSZ megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kt. Postai cím: Kossuth Lajos út 2. Város/Község Szolnok Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Stiegler Beáta Internetcím (URL): Postai irányítószám: 5000 Ország: HU Telefon: 56/ Fax: 56/ II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ Hivatalos név: JNSZ megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Postai cím: Kossuth Lajos út 2. Város/Község Szolnok Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Stiegler Beáta Internetcím (URL): Postai irányítószám: 5000 Ország: HU Telefon: 56/ Fax: 56/

16 III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: JNSZ megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Postai cím: Kossuth Lajos út 2. Város/Község Szolnok Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Stiegler Beáta Internetcím (URL): Postai irányítószám: 5000 Ország: HU Telefon: 56/ Fax: 56/ B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS Szakiskolai (A-B jelű) épületegyüttes 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA 1. Szakiskolai épületek ( A és B ), (Kunhegyes, Kossuth út ) rekonstrukciója. A teljesítés részét képezi a szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése a fennálló szerzői jogokra tekintettel. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy ) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 1. Szakiskolai épületek ( A és B ), (Kunhegyes, Kossuth út ) két szintes (földszint+emelet) összesen 1407,01 m2 alapterületű szakiskolai épületek akadálymentesítése, homlokzati hőszigetelése ( 886,76 m2 ) és belső építészeti, gépészeti és elektromos rendszerek korszerűsítése. A teljesítés részét képezi a szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése a fennálló szerzői jogokra tekintettel, 1 db elektronikus és 8 db írott példányban. 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés 2011/04/01 (év/hó/nap) ÉS/VAGY 16

17 Befejezés 2011/08/15 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL A teljesítés részét képező kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatosan szerzői jogok állnak fenn, az erre vonatkozó részletes információkat az ajánlati dokumentáció tartalmazza (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 2 MEGHATÁROZÁS Gimnázium (G jelű) épületegyüttes 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Gimnáziumi épület, (Kunhegyes, Kossuth út ) rekonstrukciója. A teljesítés részét képezi a szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése a fennálló szerzői jogokra tekintettel. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben) Fő tárgy ) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK Gimnáziumi épület, (Kunhegyes, Kossuth út ) négy szintes (pince, földszint, I, II emelet) összesen 2953,05 m2 hasznos alapterületű oktatásiépület akadálymentesítése, magastetővel történő ellátása (956,23 m2) felvonó létesítése ( 1 db, 630 kg teherbírású, 8 személyes), homlokzat hőszigetelése (1602, 33 m2) és belső építészeti, gépészeti és elektromos rendszerek korszerűsítése. A teljesítés részét képezi a szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése a fennálló szerzői jogokra tekintettel, 1 db elektronikus és 8 db írott példányban. 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés 2011/04/01 (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2012/08/21 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL A 2. ajánlati rész vonatkozásában a munkák kezdési ideje április 1., befejezési ideje augusztus 21. Ezen időtartam alatt 1 kötbér terhes részhatáridőt határoz meg az ajánlatkérő, mely határidő augusztus 15, a napi késedelmi kötbér mértéke legalább 17

18 Ft/nap. Ezen ideig a gimnáziumi épületegyüttes tetőszerkezet építését, liftakna építését, lágyfedés felújítását, homlokzati nyílászárók cseréjét, kávák belső javítását és a homlokzatok hőszigetelését kell elvégezni, az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. A teljesítés részét képező kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatosan szerzői jogok állnak fenn, az erre vonatkozó részletes információkat az ajánlati dokumentáció tartalmazza (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)

19 II. Fejezet Útmutató az ajánlattevők részére Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái Útmutató az ajánlattevők részére Jelen útmutató az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek értelmezésére, az ott meghatározott feltételek kiegészítésére, valamint egyéb a Kbt. előírásainak megfelelő 19

20 ajánlattételi feltételek rögzítését tartalmazza. Jelen Dokumentáció tekintetében a Kbt. megjelölés a évi CXXIX. törvényt jelöli. 1. A dokumentáció használata A Dokumentáció ajánlatkérő szellemi tulajdonát képezi, ennek megfelelően a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik. A Dokumentáció másolása, sokszorosítása csak a jelen eljárásban történő használat érdekében megengedett, a jelen eljárás keretein kívül bármilyen formában történő felhasználásához ajánlatkérő nem járul hozzá. 2. Ajánlatkérő nyilatkozata Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy az ajánlattételi felhívás A szerződés tárgya szakaszban meghatározott szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésére áll. A dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás (beszerzendő áruk, termékek leírása), a hatályos jogszabályokban és egyéb szabványos előírásokban a Kbt ban előírt követelmények figyelembe vétele mellett került összeállításra, valamint abban a létesítéshez meglévő és okiratokban foglalt követelmények betartásra kerültek. 4. Az ajánlat költségei Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költséget ajánlattevő viseli. Ajánlatkérő az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban ajánlattevők részéről semmilyen jogcímen nem fogad el költség igényérvényesítést, függetlenül attól, hogy ajánlatkérő az eljárást eredményessé, vagy eredménytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat, dokumentumokat nem szolgáltatja vissza. 5. Kapcsolattartás Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. Ajánlattevők az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 5 napig, a faxon és ben- Word formátumban - eljuttatva, feltüntetve az eljárás tárgyát. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők nem az ajánlati felhívásban megjelölt elérési helyekre küldtek meg, vagy nem Word formátumban küldtek meg! Az Ajánlatkérő továbbá nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők vagy csak faxon, vagy csak ben küldtek meg! Ajánlatkérő a Kbt (3) b) pontjában foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az Ajánlattevők által feltett kérdéseket és az azokra adott kiegészítő tájékoztatást a törvényes határidőn belül megadja. Ajánlattevő a fenti szabályok megsértéséből adódó valamennyi következményt viselni kötelesek. Ajánlattevő adja meg ajánlatában azon kapcsolattartó személyek nevét, beosztását, valamint telefon és telefax számait, címeit, akik az eljárás során nyilatkozattételre, információ adására jogosultak. 20

21 6. Az eljárás nyelve Az eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és egyéb kapcsolattartás magyar nyelven történik. Minden idegen nyelven kiállított igazolás és dokumentum mellé csatolni kell azok hiteles magyar fordítását is a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény vagy a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986.(VI.26.) MT rendelet és a 7/1986.(VI.26.)IM rendelet előírásainak megfelelően. 7. Az ajánlat terjedelme Az ajánlat tárgyát, a megvalósítandó feladatot a Dokumentáció műszaki mellékletét alkotó, műszaki tender tervdokumentáció és árazatlan költségvetési kiírás képezi. 8. Az ajánlatok elbírálása Ajánlatkérő a Kbt. 57. (2) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatással érkező ajánlat kiválasztása alapján bírálja el. 9. Fizetési feltételek Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés során mindkét rész vonatkozásában 3-3 db részszámla és 1-1 db végszámla benyújtására van lehetőség. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást ajánlatkérő által kiállított teljesítés igazolás és ajánlattevő által benyújtott számla alapján banki átutalással, a Kbt ban foglaltaknak megfelelően teljesíti. Fizetés a fordított adózás szabályai szerint történik. A Kbt. vonatkozó előírása: 305. (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítés igazolás) vagy az elismerés megtagadásáról ha jogszabály másként nem rendelkezik legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. (2) Építési beruházás megvalósítására kötött építési szerződés esetén az ajánlatkérőként szerződő fél, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben meghatározott határidőben mely legfeljebb huszonöt nap lehet nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni. (3) Az ajánlatkérőként szerződő fél, illetőleg európai uniós támogatások esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet e alkalmazásában (a továbbiakban együtt: ajánlatkérőként szerződő fél) a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: a) az ajánlattevőként szerződő fél (felek) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 21

22 b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat; c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg; d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja; f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek [utóbbit annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak]; g) az ajánlattevőként szerződő felek benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. -ára is tekintettel teljesítették; h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból meg valósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő negyvenöt nap. (4) A (3) bekezdéstől akkor lehet eltérni, ha törvény eltérően rendelkezik. Továbbá a felek a (3) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében is megállapodhatnak. Az Art. 36/A. -ának (3) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak a (3) bekezdés g) pontja szerinti ajánlattevői számlára lehet alkalmazni. (5) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötõ fél, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a (3), (4) bekezdést. (6) Az ajánlatkérőként szerződő fél által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a (3) bekezdés d) vagy g) pontja szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, az ajánlattevőként szerződő fél a 99. (1) bekezdésében meghatározott az ajánlatkérőként szerződő fél által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a 22. (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő számlaszám szerint meghatározott fizetési számlája terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve ha az ajánlattevő a (3) bekezdés e), illetőleg f) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesítette (7) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) projekttársaságot hoztak létre, e alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél kifejezés alatt a projekttársaságot kell érteni. 10. Kötbér vállalásának feltételei 22

23 Ajánlatkérő a megkötendő szerződésben késedelmi kötbért, meghiúsulási kötbért és jótállásvállalási kötelezettséget, mint szerződést biztosító mellékkötelezettséget ír elő. A késedelmi kötbér mértéke: legalább Ft/nap. A jelen beszerzés során megkötendő szerződések vonatkozásában összesen 3 db kötbérterhes határidőt határoz meg az ajánlatkérő, ezek a következők: 1. rész végteljesítése (ajánlatban megadott határidő, de legkésőbb augusztus 15.) 2. rész részteljesítése (ajánlatban megadott határidő, de legkésőbb augusztus 15.) végteljesítése (ajánlatban megadott határidő, de legkésőbb augusztus 21.) A három felsorolt határidő kivitelezői érdekkörben felmerült ok miatti késedelme az ajánlatban vállalt napi késedelmi kötbér érvényesítését vonja maga után. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogya kötbér(ek) lejárt követelésnek minősül(nek). A beruházás megvalósítása a tervezői megvalósítási ütemezés szerint történhet. Az 1. ajánlati rész vonatkozásában a munkák kezdési ideje április 1., befejezési ideje augusztus 15. Ezen időpont kötbérterhes határidő, a napi késedelmi kötbér mértéke legalább Ft/nap. A 2. ajánlati rész vonatkozásában a munkák kezdési ideje április 1., befejezési ideje augusztus 21. Ezen időtartam alatt 1 kötbér terhes részhatáridőt határoz meg az ajánlatkérő, mely határidő augusztus 15, a napi késedelmi kötbér mértéke legalább Ft/nap. Ezen időpontig a gimnáziumi épületegyüttes tetőszerkezet építését, liftakna építését, lágyfedés felújítását, homlokzati nyílászárók cseréjét, kávák belső javítását és a homlokzatok hőszigetelését kell elvégezni, az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó ajánlati ár legalább 5%-a. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogya kötbér(ek) lejárt követelésnek minősül(nek). 11. Pót-, és többletszállítások A teljesítés során a szerződéses mennyiség nem térhet el. 12. Jótállás vállalásának feltételei Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő adja meg ajánlatában a vállalt jótállási időtartam hosszát hónapokban, mely a szerződés tárgyában meghatározott munkákra teljes körűen értendő. A jótállás időtartamaként ajánlatkérő a sikeresen lezárt, teljes körű, teljesítési igazolással lezárt átvételtől számítottan minimum 36 hónap jótállás vállalását írja elő. A jóteljesítési idő teljes időtartamára érvényesen jóteljesítési biztosítékot (garanciát) kell teljesíteni, amelynek el kell érnie legalább a nettó ajánlati ár 5%-át. A biztosíték vállalásának ideje: legkésőbb a végszámla benyújtásának napja. A garancia mértékét ajánlati részenként külön-külön kell értelmezni és teljesíteni. A garanciavállalások történhetnek készpénz átutalásával, bankgaranciával, vagy arra engedéllyel rendelkező biztosító társaság által kiadott készfizető kezesség vállalásáról szóló kötelezvénnyel. 13. Egyéb feltételek 23

24 13.1) Ajánlattevő csatolja ajánlatához részenként külön-külön a teljesítés napi bontású, sávos megvalósítási műszaki ütemtervét, valamint az ezzel összhangban álló, a teljesítés ellenőrzésére alkalmas tartalmú pénzügyi ütemezését. 13.2) Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosításra adott válasz nem eredményezheti az ajánlat módosítását. 14. Az ajánlattevőnek meg kell jelölnie ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet a Kbt. 71. (1) bekezdése értelmében. 15. Ajánlattevő csatolja ajánlatához részletes ajánlatát, mely tartalmazza a fizetési feltételeket, teljesítési határidők, jótállási feltételeket, késedelmi kötbér feltételeket, ajánlat érvényességére vonatkozó feltételek, egyéb ajánlattevői feltételek stb. ismertetését. Az ajánlat részeként be kell nyújtani tételes költségvetést (árazatlan formában a dokumentáció részeként kiadásra került -, melyet az ajánlatkérő a szakmai ajánlat részeként határoz meg. 16. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő csatolja ajánlatához a Kbt. 70. (2) bekezdése értelmében kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. Az ajánlati felhívásban előírt valamennyi igazolást, nyilatkozatot azok kivételével, melyek egyszerű másolatban csatolhatók közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatban is benyújthatja az ajánlattevő. Az ajánlatkérő az eredetiben becsatolt igazolásokat, nyilatkozatokat is elfogadja. Az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelmények a Kbt. szabályozása szerint: 70/A. (1) A nem elektronikusan beadott ajánlat formai követelményei a következők: a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a 24

25 kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; d) Az ajánlatot egy vagy több az ajánlati felhívásban meghatározott számú példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; e) Az ajánlatban lévő, minden az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. (8) bekezdés szerinti szervezet által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tõl írásos felhatalmazást kaptak. A 67. (1) bekezdés c), a 67. (2) bekezdés c) és e), a 67. (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot; f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása elõtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 17. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)-t, eredetben vagy másolatban. A közbeszerzési eljárási dokumentáció részét képezi: ajánlati felhívás útmutató, alaki feltételek, ajánlati és szerződéses feltételek, szerződéstervezet, ajánlatkérési műszaki dokumentáció, a közbeszerzési eljárás alatt készült írásos anyag, 18. Ajánlat benyújtása Az ajánlatokat három példányban A/4 formátumban kell benyújtani, melyek közül az egyiket eredeti, felirattal kell, a másik kettőt pedig másolat felirattal célszerű megjelölni. Az ajánlathoz oldalszámokat tartalmazó tartalomjegyzéket kell mellékelni. Az ajánlatok összeállítására a módosított Kbt. 70/A (1) bekezdésében foglaltak irányadók A másolati példányokat a kész, eredeti példányról kell elkészíteni. Amennyiben, bármilyen eltérés lenne az egyes példányok között, az eredeti példány az irányadó. Az ajánlat eredeti példányát géppel vagy tintával kell kitölteni, az információkat tartalmazó oldalakat folyamatos sorszámozású oldalszámmal ellátni. A saját nyilatkozatokat cégszerűen kell aláírni, valamennyi további információt tartalmazó oldalt szignálni kell, a cégszerű aláírást tartalmazó oldalt nem kell szignálni. Az összeállított ajánlat eredeti és másolati példányait csomagolva, vagy borítékban kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen. A benyújtott ajánlatok csomagolását az alábbi feliratokkal kell ellátni: 25

26 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái. Az ajánlat nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig: óráig. Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Amennyiben az ajánlattételi határidő módosul (pl. az ajánlattételi határidő meghosszabbítása miatt), úgy a felirat aktualizálható, azaz a módosított ajánlattételi határidő napját kell feltüntetni. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat. A benyújtott ajánlat eredeti és egy másolati példányát az ajánlatkérő 5 évig megőrzi. Egy másolati példányt az ajánlatkérő az eredményhirdetést követően 60 napig tárolja, az ajánlattevő vagy megbízottja kérésére átadja. A 60. nap után az át nem vett másolati példányt az ajánlatkérő minden külön értesítés nélkül megsemmisíti. 20. Ajánlatok bontása Az ajánlat bontására a Kbt ában meghatározott feltételeknek megfelelően az ajánlattételi határidő lejártakor, az ajánlattételi felhívásban megadott helyszínen kerül sor. Ajánlatkérő az ajánlatok bontási eljárásán a Kbt (3) bekezdésében előírt adatokat ismerteti. 21. Ajánlat összeállítása Ajánlatkérő felkéri Ajánlattevőket, hogy az ajánlatukat Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok és dokumentumok jegyzéke jelen dokumentáció III. Fejezet, 1. számú mellékletben megadott sorrend szerint állítsák össze. 22. Szerződés tervezet benyújtása Az ajánlatkérőnek az ajánlati dokumentációban szerződés tervezetet bocsát az ajánlattevők rendelkezésre a dokumentáció IV. Fejezetében. A szerződés tervezetben rögzített minimális ajánlati elemek vállalása az érvényes ajánlattétel feltétele, a tervezet tehát tartalmában nem csökkenthető. Bővíthető viszont a szerződés tervezet mindazon többletvállalásokkal, amelyeket az ajánlattevők benyújtásra kerülő ajánlatai tartalmaznak. Az ajánlattevők tehát kiegészíthetik az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott tervezetet. Fontos követelmény azonban ez esetben az, hogy az ajánlatban benyújtásra kerülő szerződés tervezet teljes összhangban álljon az ajánlat tartalmával. 23. Nyilvánosság Az Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy az eljárás a Kbt-ben előírt nyilvánosság biztosítása mellett történik. 26

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Oktatás Egészségügy EM-411 DEOEC Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Oktatás Egészségügy EM-411 DEOEC Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 21 Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12

Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12 Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 147 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Árubeszerzés x

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Árubeszerzés x 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fa: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 3980

Postai irányítószám: 3980 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió [ ]

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó 0 Általános keresés: O K Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/69. lapszám 2009/68. lapszám

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3.Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ CPV kód: 45316200-7 45316200-7 45316200-7

3.Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ CPV kód: 45316200-7 45316200-7 45316200-7 Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó 0 Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

közösségi park, színpad építése

közösségi park, színpad építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 10 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Korlát Községi Önkormányzat Korlát Építési beruházás Tárgyalás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyugat-magyarországi Egyetem MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Zöld Egyetem program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen azonosító TIOP-1.3.1/07/2-2F-2009-0008

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 40. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 40. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 40 Ajánlatkérő: Fertőd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Fertőd, Vasút sor és Sarródi út Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 107 Ajánlatkérő: EDU-RÉGIÓ Szakképzési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Debrecen: 4027, Böszörményi út 23-27.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 137 Ajánlatkérő: Ózd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 3600, Ózd közigazgatási területe Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió [ ] I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

Hirdetmény tipusa (Nemzeti) Állapota Hp.vissza

Hirdetmény tipusa (Nemzeti) Állapota Hp.vissza Hirdetmény áttekintése Ajánlatkérő Szervezet: Neumann János Középiskola és Kollégium Címzett: Cím: Rákóczi u. 48. Ir.szám: 3300 Város/Község: Eger Ország: Magyarország Telefon: 06 36 325 311 Telefax: 06

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (22750/2010) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_

Részletesebben

Fax: 92/371-025 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Fax: 92/371-025 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 2011 / 68 Kunszentmárton Város Önkormányzata Általános Iskola, Kunszentmárton, Deák F. u. 4. Általános Iskola,

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 126 Ajánlatkérő: Ózd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ózd Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 152 Ajánlatkérő: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Szolnok Megye Jogú Város Oktatási intézményei (a dokumentációban részletesen)

Részletesebben

Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ

Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 17.09.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 11.10.2010 Dokumentáció

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Ajánlatkérő: Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Bélapátfalva Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája:

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009)

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZ ERZ É S I ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ MNV Zrt. : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 15.02.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.04.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.04.2010

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény típusa: 3.Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ CPV kód: 45331100-7;44621000-9 45331100-7;44621000-9 45331100-

Hirdetmény típusa: 3.Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ CPV kód: 45331100-7;44621000-9 45331100-7;44621000-9 45331100- Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó 0 Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24838/2009

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24838/2009 1. oldal, összesen: 11 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben