AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárásához Ajánlatkérő: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt 1064 Budapest, Rózsa utca február 21. 1/61

2 TARTALOMJEGYZÉK a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános egyszerű eljárásához 1.) Fejezet: Ajánlattételi Felhívás ) Fejezet: Útmutató az Ajánlattevő részére 15 3.) Fejezet: Közbeszerzési műszaki leírás ) Fejezet: Szerződéstervezet ) Fejezet: Mellékletek, nyilatkozatminták, formanyomtatványok..32 A jelen Ajánlatkérési Dokumentáció 55 számozott oldalból áll. Az Ajánlatkérési Dokumentációt az Ajánlatkérő elektronikus formában is biztosítja. Esetleges eltérés esetén a kinyomtatott változat a mérvadó! Budapest, február hó 21. nap. 2/61

3 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlatkérő: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt Budapest, Rózsa utca ) FEJEZET: KÖZVETELEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Kbt (2) bekezdése alapján február 21. 3/61

4 AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt (2) bekezdése szerint Árubeszerzés X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt Postai cím: Rózsa utca Város/Község: Budapest Postai Ország: Magyarország irányítószám: 1064 Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: Címzett: Fabriczki András vezérigazgató Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal x Ha attól eltérő, kérjük, töltse ki az A.I mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérő, kérjük, töltse ki az A.III mellékletet I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Közjogi szervezet x Egyéb I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 4/61

5 Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb (nevezze meg): Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés Egészségügy I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen nem x II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (vagy EDA) eszköz és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás b) Árubeszerzés x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb x c) Szolgáltatás Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió A teljesítés helye A teljesítés helye Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye 5/61

6 NUTS-kód Budapest, VI. kerület Rózsa utca NUTS-kód Hu101 II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul NUTS-kód Közbeszerzés megvalósítása x II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Szállítási szerződés, melynek tárgya a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA vagy EDA eszköz és a hozzá tartozó mobil nyomtató készülékek szállítása II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy További tárgy(ak) II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen nem x Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem x II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve) 40 db PDA vagy EDA eszköz és 40 db mobil nyomtató készülék beszerzése, melynek fő célja, hogy az Ajánlatkérő a VI, Terézvárosi Önkormányzat megbízása alapján közfeladat ellátás keretében - egységes, zavarmentesen működő fizetőparkoló 6/61

7 rendszert alakítson ki és üzemeltessen a feladatellátás helyi rendeletben szabályozott technikai feltételeinek maradéktalan megvalósításával. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem x Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés / / (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés április 11. (év/hó/nap) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi, hibás és meghiúsulási kötbér: az ajánlattevő köteles a szerződésben meghatározott valamennyi határidővel kapcsolatos késedelmes vagy hibás teljesítése esetén kötbért fizetni, melynek mértéke a szerződéstervezetben került meghatározásra. A további részletes információkat a dokumentáció tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A pénzügyi fedezet a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt évi költségvetésében biztosított. Ajánlatkérő előleget nem biztosít, az ellenszolgáltatást az igazolt teljesítést követően, átutalással teljesíti, figyelemmel a Kbt (3) bekezdés előírásaira is. 7/61

8 III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. (1) bekezdés, a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontja alatt meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontja alatt meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt (3) bekezdése alapján az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkozni kell arról, hegy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés, a 61. (1) bekezdés a) d) pontjának a hatálya alá. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1: Ajánlattevőtől, közös ajánlattevőtől és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1: Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy a közbeszerzés 8/61

9 alvállalkozóktól a Kbt. 66. (1) c) pontja alapján csatolandó az előző háromévi (2008, 2009, 2010) teljes, - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó,- általános forgalmi adó nélkül számított -, árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az ajánlattevő a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása érdekében más szervezet erőforrásaira is támaszkodhat, a Kbt. 65. (3)-(4) bekezdés és a 4. 3/D-E pont előírásai szerint. Az Ajánlattevő alkalmazhatja a 69. (8) bekezdést is. értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttes és összes árbevételük az előző három évben ( ) nem érte el a nettó 15 millió forintot, és a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele a nettó 10 millió forintos értéket; Közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel alatt ipari célú felhasználásra szánt kézi számítógépek és nyomtatók értékesítése árbevétele vehető figyelembe. Olyan ajánlattevő esetében, aki részére a 3 év kért adatai nem állnak rendelkezésre, mert a tevékenységét később kezdte meg, az adott időszakra kell az alkalmassági feltételnek megfelelnie. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőtől, közös ajánlattevőtől, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóktól: M1: Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző legfeljebb 36 hónap jelentősebb szállítási munkáinak az ismertetése mely legalább az alábbi adatokat tartalmazza (Kbt. 67. (1) bekezdés a) pontja: i. Ellenszolgáltatás nettó összege Ft-ban, vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat, ii. Teljesítés ideje (év, hó), iii. Megrendelő (szerződést kötő másik fél) neve és címe, iv. A szerződés tárgya, v. Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (együttes megfelelés), ha: M1: Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző legfeljebb 36 hónapban nem rendelkeznek összesen, vagy 80 db vagy 16 millió Ft nettó értékű, a szerződésnek megfelelően teljesített szállítással, mely PDA vagy EDA és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítására vonatkozott. Az ajánlattevő a műszaki-szakmai 9/61

10 alkalmasság igazolása érdekében más szervezet erőforrásaira is támaszkodhat, a Kbt. 65. (3)-(4) bekezdés és a 4. 3/D-E pont előírásai szerint. Az Ajánlattevő alkalmazhatja a 69. (8) bekezdést is. III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen nem x A szerződés a Kbt szerint fenntartott igen nem x III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen nem x Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli x IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás X IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen nem x Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 10/61

11 IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) Az Ajánlatkérő a Dokumentációt térítésmentesen biztosítja az ajánlattevők részére IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2011/03/09 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV x Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) / / -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2011/03/09 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 Helyszín : 1064 Budapest, Rózsa utca Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., IV. emelet Vezérigazgatói Tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek Kbt. 80. (2) bekezdés szerint. V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) nem 11/61

12 V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen nem x Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásról szóló összegezés megküldésnek tervezett időpontja: Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló Összegezést a 250. (3) bekezdés g) pontja szerint elkészíti és megküldi az ajánlattevőknek, melynek tervezett időpontja március 18. V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:2011. március 29. V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen x nem V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentációt az ajánlatkérő a közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével térítésmenetesen biztosítja a felkért ajánlattevők részére. V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: -- V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen x nem V.7) Egyéb információk: 1) Az ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt a előírásai szerint biztosítja. 2.) Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) zárt borítékban / csomagban kell benyújtani a Kbt. 70/A. (1) bekezdésében meghatározott formai és a 12/61

13 dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően, magyar nyelven, a felhívásban megjelölt helyen és időpontig. A borítékra rá kell írni: PDA - Határidő előtt nem bontható fel. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az A melléklet III. pontjában meghatározott címen az ajánlattételi határidőig sor került. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó! Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. 3.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. (2) bekezdés, Kbt. 71. (1) bekezdés a)-d) pontjára vonatkozóan, adott esetben nemleges tartalommal is. Az ajánlatban az ajánlattevőnek, (közös ajánlat esetén minden ajánlattevőnek) továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősülnek. 4.) Az ajánlattétel során az ajánlattevők vegyék figyelembe a Kbt. 70. (4) (6) bekezdés előírásait. 5.) Az ajánlattételhez szükséges részletes közbeszerzési műszaki leírást és a Szerződéstervezetet a Dokumentáció tartalmazza. 6.) Többváltozatú ajánlat és részajánlat nem tehető. 7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő (közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevő) az erőforrást nyújtó szervezet és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében az alábbi okmányokat: - Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintája egyszerű másolatban; - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló (k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) szabályszerű írásos meghatalmazás. 8.) Az ajánlattevők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől az ajánlatok bontását megelőző ötödik munkanapig, melyre az ajánlatkérőnek az ajánlatok bontását megelőző harmadik munkanapig kell a kiegészítő tájékoztatást megadni. 9.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben az ajánlatkérő az eljárás lezárásáról készített összegezésben azt meghatározta. 10.) A Kbt. 20. (3) bekezdése alapján a benyújtandó igazolások egyszerű másolatban is becsatolhatók. 11.) Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. Harmadik Rész VI. Fejezete és Ptk. szabályai az irányadóak. 12.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevő viseli. 13/61

14 V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/02/17 (év/hó/nap) 14/61

15 A. MELLÉKLET További címek és kapcsolattartási pontok I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Postai cím: Rózsa utca Város/Község: Budapest Postai irányítószám:1064 Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Rákóczy Zsuzsanna Igazgatási, Jogi, Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály IV. emelet 410/b. szoba Ország: Magyarország Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Postai cím: Rózsa utca Város/Község: Budapest Postai irányítószám:1064 Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Igazgatási, Jogi, Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály IV. emelet 411/a. szoba, de az ajánlattételi határidőt megelőző fél órában a IV. emeleti Vezérigazgatói Tárgyaló Ország: Magyarország Telefon: Fax: Internetcím (URL): 15/61

16 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlatkérő: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt Budapest, Rózsa utca ) FEJEZET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐ RÉSZÉRE Dátum: február /61

17 2.) Fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. Bevezetés, általános tudnivalók, az eljárás általános feltételei 1.1. Értelmező rendelkezések Egyszerű közbeszerzési eljárás: Olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Része rendelkezései szerint jár el. A Kbt. VI fejezete kerül alkalmazásra, mert a beszerzés becsült értéke meghaladja a évi, az árubeszerzésre vonatkozó nemzeti értékhatárt. Mivel a becsült érték nem éri el a nettó 25 millió Ft-t, az ajánlatkérő a Kbt (2) bekezdése alapján legalább három szervezettől közvetlenül kér ajánlatot. Az eljárásra a szeptember 15-től hatályos Kbt. (2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről) előírások vonatkoznak. Ajánlatkérési Dokumentáció (Dokumentáció): Az Ajánlatkérő a megfelelő ajánlat benyújtásának elősegítése érdekében, Dokumentációt készített, amelyet az Ajánlattételi felhívásban rögzített módon az Ajánlattevők rendelkezésére bocsát. Amennyiben a Dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a vagy azzal egyenértékű kifejezés is szerepel mellette. Üzleti titok: A Ptk ának (2) (3) bekezdésében így meghatározott fogalom. (Ptk: évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről). Az Ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül (Kbt. 80 (3) bekezdés). Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik A közbeszerzési eljárás időbeli ütemezése Ajánlattételi felhívás megküldése: február 21. Ajánlatok benyújtása: március 9. 11:00 óra Az ajánlatok felbontása: március 9. 11:00 óra Összegezés megküldésének az időpontja: március 18. Szerződéskötés tervezett időpontja: március /61

18 1.3. Az Ajánlattevők kiválaszthatósága Ajánlatot csak azok a szervezetek/személyek nyújthatnak be, akik részre az Ajánlatkérő közvetlen ajánlattételi felhívást küldött, figyelemmel a Kbt (4) bekezdésére is 1.4. Dokumentumkezelés A benyújtott ajánlat egy eredeti és másolati példányait az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésétől számított 5 évig megőrzi. (Kbt. 7. (2) bekezdés) Az ajánlat költségei Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával, a helyszín megtekintésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli. Az Ajánlatkérő nem tartozik megtéríteni az Ajánlattevőnek az ajánlat elkészítésével összefüggésben felmerült bármely kiadásait Kizáró okok Ajánlattételi felhívás III.2.1. pontja szerint Az Ajánlattevő alkalmassága Az Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívásban meghatározta az Ajánlattevővel, közös ajánlat esetén minden Ajánlattevővel, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókkal szemben támasztott pénzügyigazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági feltételeit. Az alkalmasság igazolásához szükséges adatokat, információkat, dokumentumokat az Ajánlattevőknek, és a 10 % feletti alvállalkozóknak, vagy ha erőforrás bevonásra kerül, akkor az erőforrást nyújtó szervezetnek, az ajánlathoz csatolniuk kell Alvállalkozók A Kbt. 4. Értelmező rendelkezés 2. pontja szerint alvállalkozó az a szervezet vagy személy, amely, vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve: a) az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket, b) azon személyt vagy szervezetet, aki, vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, c) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrészvagy alapanyag-szállítót, d) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; 1.9. A Közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó Az Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie azon alvállalkozó(k)at, aki(ke)t az Ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben a teljesítéshez igénybe kíván venni. Meg kell határozni a 10 % feletti alvállalkozó közreműködésének a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 18/61

19 Az Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott feltételek alapján megvizsgálja, hogy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés, a 61. (1) bekezdés a) - d) pontjainak a hatálya alá és ellenőrzi a 10 % feletti alvállalkozó(k) pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságát. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozó(k)nak az Ajánlattevőkre előírt kötelezettségek alapján, a jelen Dokumentáció 5.) Fejezetében található, vonatkozó mellékletek felhasználásával és kitöltésével kell igazolnia, hogy megfelel az Ajánlattételi Felhívásban és jelen Dokumentációban előírt alkalmassági feltételeknek és vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. Az Ajánlattevő csak az ajánlatában megjelölt 10 % feletti alvállalkozó(ka)t vonhatja be a szerződés teljesítésébe. Az ajánlatban megjelölt 10 % feletti alvállalkozó(k) személye később a Kbt (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével nem módosítható. A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó sem vonhat be a szerződés teljesítésébe a saját szerződés értékének 10 %-át meghaladó mértékű teljesítési segédet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 70. (5)-(7) bekezdésére is Közös ajánlattétel, közös vállalkozás Több Ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot, és az Ajánlatkérő nem köti ki nyertesség esetére gazdasági társaság alapítását. (Kbt a). Közös Ajánlat esetén meg kell határozni azt az Ajánlattevőt, akivel az Ajánlatkérő közvetlenül a kapcsolatot tartani tudja, (vezető konzorciumi tag: képviselő). Az Ajánlatok beadását követően Közös Vállalkozás már nem hozható létre. Az Ajánlattevők csak egy Ajánlatban vehetnek részt, vagy egyénileg vagy, egy közös Vállalkozás/Konzorcium partnereként. Ha egy cég, a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóként vesz részt egy Ajánlatban, akkor nem jogosult ugyanezen szerződésre egyénileg vagy közös Vállalkozás/Konzorcium partnereként benyújtani ajánlatot. Amennyiben az Ajánlattevő egynél több Ajánlatban vesz részt jelen munkákra vonatkozóan, úgy az mindazon Ajánlat kizárását eredményezi, melyben az adott Ajánlattevő részt vesz, akár Ajánlattevőként, akár 10 % feletti alvállalkozóként Fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő javasolja az Ajánlattevőknek, hogy az ajánlatukba bevonni kívánt közös Ajánlattevőtől, és/vagy a 10 % feletti alvállalkozótól kérjenek nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy más ajánlatban nem vesznek részt, és így nem sértik a Kbt. 70. (4) bekezdése előírásait. Közös Ajánlattevőknek az Ajánlattevőkre előírt módon kell igazolniuk, hogy nem tartoznak az Ajánlattételi felhívás szerinti kizáró okok hatálya alá, továbbá az 19/61

20 Ajánlattevőre előírt módon kell igazolniuk a pénzügyi-gazdasági és műszakiszakmai alkalmasságukat, akkor is, ha erre a formanyomtatványokban külön utalás nem szerepel. Közös ajánlat esetében az Ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy a közös Ajánlattevők által cégszerűen aláírt Megállapodást a közös ajánlattételről Erőforrást nyújtó szervezet, az erőforrás A Kbt. 4. Értelmező rendelkezések pontjai alapján: 3/D. erőforrást nyújtó szervezet: : az a szervezet vagy személy, amely, vagy aki nem minősül alvállalkozónak, nem tartozik a 2. pont a)-d) alpontjának hatálya alá sem, hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával; 3/E. erőforrás: nem minősülhet erőforrásnak a 66. (1) a) d) pontja, a 67. (1) bekezdésének a), d) f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d) f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn; Az ajánlattevő egy vagy több a 69. (2) bekezdése szerinti alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági minimum követelményeknek való saját részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja. Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattételi felhívásban az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet, és azt az alkalmassági minimumkövetelmény(eke)t amelynek(amelyeknek) való megfelelés érdekében az erőforrást igénybe veszi, nemleges válasz esetén is. Az erőforrást nyújtó szervezet köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (Kbt. 65. (4) bekezdése) Aláírásra jogosult személy Az Ajánlattételi és teljességi nyilatkozatot, és az ajánlat részeként benyújtott minden nyilatkozatot, a közbeszerzési eljárásban résztvevő Ajánlattevőnek, a 10 % feletti alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek cégszerűen kell aláírnia. A cégszerű aláírás igazolása érdekében az ajánlathoz csatolandó az Ajánlattételi Felhívás Egyéb pontjaiban meghatározott módon az aláírási címpéldány, (Ajánlattevő, közös ajánlat 20/61

21 esetén minden Ajánlattevőnek, a 10 % feletti alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet részéről) és a Meghatalmazás, ha szükséges, mert nem a cégjegyzék szerint jogosult személy írja alá az ajánlatot A közbeszerzési eljárás és a projekt nyelve A közbeszerzési eljárás során a hivatalos nyelv a magyar. Minden, az ajánlat részeként benyújtott dokumentumot magyar nyelven kell becsatolni. Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak a szakfordító általi magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény és a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet és a 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet előírásainak megfelelően. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő a felelős. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű dokumentumokat vizsgálja A projekt és a jelen közbeszerzési eljárás finanszírozása A finanszírozására vonatkozó információkat az Ajánlattételi felhívás III.1.2. pontja tartalmazza. 2. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 2.1. Az Ajánlatkérési Dokumentáció összetétele 1.) Fejezet: Ajánlattételi Felhívás 2.) Fejezet: Útmutató az Ajánlattevők részére 3.) Fejezet: Közbeszerzési műszaki leírás 4.) Fejezet: Szerződéstervezet 5.) Fejezet: Mellékletek, nyilatkozatminták, formanyomtatványok 2.2. Az Ajánlatkérési Dokumentáció bizalmas jellege Az Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérési Dokumentációban foglalt információkat bizalmasan kezelni és harmadik fél részére csak annyit adhat át ezekből, amennyire a harmadik félnek a közbeszerzés tárgyának egy részére adandó árajánlat elkészítéséhez szüksége van. Az Ajánlatkérési Dokumentáció, azok egyes részei, vagy az Ajánlatkérési Dokumentáció másolati példányai, illetve azok részei kizárólag a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használhatóak fel További kiegészítő tájékoztatás az eljárás során Az ajánlattételi időszak folyamán az Ajánlattevők a megfelelő ajánlattétel érdekében, az Ajánlattételi felhívásban és az Ajánlatkérési Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhetnek az Ajánlatkérőtől, az ajánlatok bontását megelőző ötödik munkanapig, a megadásának a határideje az ajánlatkérő részéről az ajánlatok bontását megelőző harmadik munkanap. 21/61

22 A kiegészítő tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltak módosítását a következő esetek kivételével: a) az 54. (4) bekezdése szerinti eset; b) ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, ebben az esetben a kiegészítő tájékoztatásban közölni kell, hogy közülük melyik a megfelelő és melyiket kell semmisnek tekinteni, a semmis adatot, információt a közbeszerzési eljárásban, továbbá a közbeszerzési szerződésben nem lehet alkalmazni. Kérdéseket (kiegészítő tájékoztatáskérést) az Ajánlattételi Felhívás A. melléklet I. pontjában megadott címre, faxon és azt követően a válaszadás megkönnyítése érdekében ben, szerkeszthető formában, is el kell juttatni. A közbeszerzési időszak folyamán valamennyi közlést írásban kell eljuttatni az Ajánlatkérőhöz. Közlések semmilyen más formában nem fogadhatóak el. A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az Ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az Ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre. 3. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE 3.1. Az ajánlat elkészítése Az Ajánlattevőnek magyar nyelven, az előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészítenie az ajánlatát. Formai követelmények, melyek teljesítését kérjük az ajánlat benyújtása előtt ellenőrizni, és amelyeket az Ajánlatkérő a Kbt. 70/A. (1) bekezdése alapján a megfelelő ajánlattételhez ténylegesen szükséges mértékben írt elő: a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; 22/61

23 c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; d) Az ajánlatot egy vagy több az ajánlati felhívásban meghatározott számú példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; e) Az ajánlatban lévő, minden az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. (8) bekezdés szerinti szervezet által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A 67. (1) bekezdés c), a 67. (2) bekezdés c) és e), a 67. (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot; f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása előtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. A benyújtásra kerülő ajánlat kötelező tartalmát a Dokumentáció 5.) Fejezete tartalmazza, összhangban a Kbt. 54. (1) és (2) bekezdései előírásaival Kizáró okok fenn nem állásának az igazolása Az Ajánlattevőnek, az erőforrást nyújtó szervezetnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak a szeptember 15-től hatályos Kbt., az Ajánlattételi felhívás az Ajánlatkérési Dokumentációban levő utasítások alapján kell igazolnia, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásról az ajánlatban írásban nyilatkozni kell Pénzügyi-gazdasági és műszaki szakmai alkalmasság igazolása Az Ajánlattevőnek, és a közbeszerzés értékének 10 % át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak az alkalmasság igazolására szóló dokumentumokat a Tartalomjegyzék szerinti sorrendben kell csatolni, tartalmazva mindazon szükséges információkat, melyből az Ajánlatkérő megállapíthatja az Ajánlattevő alkalmasságát, az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott kritériumok alapján. Kérjük az Ajánlattevőt, hogy használja az Ajánlatkérési Dokumentációban levő nyilatkozatmintákat, formanyomtatványokat és a táblázatokban adjanak meg minden ott kért adatot, információt, még akkor is, ha az ott kért adat esetleg a referenciaigazoló levélből is kitűnik További nyilatkozatok Az ajánlatban az ajánlattevőknek nyilatkozni kell arról, hogy a kis és középvállalkozásokról, és a fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősülnek, vagy, hogy nem tartozik a törvény hatálya alá Az ellenszolgáltatás összege, az ajánlati ár (mely a szerződéses ár lesz) Ajánlattevőnek a befejezés időpontjára prognosztizált, egyösszegű, átalányárat tartalmazó ajánlatot kell tennie az 5.) Fejezet számú Főösszesítő (Ártáblázat) szerinti 23/61

24 bontásban. Az Ártáblázatban meg kell jelölni a megajánlott termékek pontos típusát és a táblázat mögé be kell csatolni a műszaki adatlapokat, melyek egyértelműen tanúsítják, hogy a megajánlott termékek megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Érvénytelen az az ajánlat a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján, amelyben a megajánlott termék nem felel meg a műszaki követelményeknek Szerződés Az Ajánlatkérési Dokumentáció tartalmazza azt a Szerződés tervezetet, amelyet az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel meg kíván kötni. A szerződéstervezetet az Ajánlattevőnek változatlan tartalommal el kell fogadni, arról az ajánlatban (Ajánlattételi nyilatkozat) nyilatkoznia kell, mely az érvényes ajánlattétel feltétele. 4. AZ AJÁNLAT BEADÁSA 4.1. Az Ajánlat beadása Az Ajánlattevőnek az ajánlatát magyar nyelven, egy eredeti és azzal mindenben megegyező kettő másolati példányban, egyetlen zárt csomagolásba/borítékba helyezve kell benyújtania. A csomagon/ borítékon az alábbi szöveget kell feltüntetni: PDA - Határidő előtt nem bontható fel. Ha a feliratozás nem a fentiek szerinti, az nem lesz érvénytelenségi ok, de az az Ajánlattevő saját kockázata, ha az ajánlata a hiányos feliratozás miatt elirányításra kerül, vagy idő előtt felbontásra kerül, stb. Az eredeti példányt "Eredeti" jelzéssel, a kettő másolatot "Másolat" jelzéssel kell ellátni az Ajánlat fedlapján. Abban az esetben, ha a dokumentumok között ellentmondások merülnek fel, az eredeti példányt kell a tényleges ajánlatnak tekinteni és a benne foglaltak a mérvadóak. A borítékon/csomagon kérjük feltüntetni az Ajánlattevő nevét és címét is. A borítékot/csomagot az alábbi címre kell eljuttatni: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt 1064 Budapest, Rózsa utca IV. emelet 411/a szoba Igazgatási, Jogi, Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály Az Ajánlattevő köteles biztosítani, hogy ajánlata megfeleljen az Ajánlattételi Felhívás és az Ajánlatkérési Dokumentáció formai és tartalmi követelményeknek, és határidőben beérkezzék. Amennyiben az Ajánlattevő az ajánlatát postai úton nyújtja be, az evvel járó kockázatot az Ajánlattevő saját maga viseli. (Az ajánlatot tartalmazó boríték/csomag elvesztése, 24/61

25 megsérülése, lezárásának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) Postai úton való feladás esetén az ajánlatot tértivevénnyel kell feladni, az átvétel időpontjának pontos megállapíthatósága érdekében. Az Ajánlatkérő azonban javasolja az ajánlat személyes benyújtását Az ajánlat felbontása Az ajánlattételi határidő lejártakor, az Ajánlatkérő a beérkező ajánlatot nyilvánosan felbontja. A bontási eljárás során ismertetésre kerül az Ajánlattevő neve, székhelye, valamint a megajánlott vállalási díj. A bontási eljárásról jegyzőkönyv készül, a bontási jegyzőkönyv az Ajánlattevő részére a bontást követően lesz megküldve, legkésőbb öt napon belül. 5. Az ajánlat értékelése 5.1. Az ajánlat értékelése Az ajánlat felbontását követően az Ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság megkezdi az ajánlat értékelését. Az értékelés menete a következő: Első fázis: érvényesség illetve érvénytelenség vizsgálata, az alábbiak szerint, Érvénytelen az ajánlat, a Kbt. 88. (1) bekezdése alapján, ha: a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; c) az ajánlattevő, alvállalkozója vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. ); d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezetet az eljárásból kizárták; e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A. (1) bekezdés a) d) pontjainak vagy a 70/A. (2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve az ajánlat csomagolásával kapcsolatban a 79. (1) bekezdésének való meg nem felelést, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban előírtaknak való meg nem felelést; g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz (86. (5) bekezdése); h) lehetetlen vagy túlzottan magas, vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz (87. (3) bekezdése); (2) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, vagy alvállalkozót, vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezetet, aki a) a kizáró okok ( ) hatálya alá tartozik; 25/61

26 b) részéről a kizáró ok ( ) az eljárás során következett be. Hiánypótlás biztosítása: Összhangban az Ajánlattételi felhívás VI.7.) Egyéb információk 1. pontjában megadott információval, továbbá a Kbt. 83. előírásaival az Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít. Számszaki hiba kezelése: Amennyiben az Ajánlatkérő az ajánlat értékelése során, az ajánlati árak ellenőrzésekor számszaki (számítási) hibát talál az ajánlatban, akkor a Kbt a szerint fog eljárni. Második fázis: Csak a pénzügyileg-gazdaságilag és műszakilag-szakmailag alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatai kerülnek részletes értékelésre. Az ajánlatok bírálati szempontja a Kbt. 57. (2) bekezdés a) pontja alapján Az ajánlat tisztázása Az ajánlatok vizsgálatának, értékelésének és összehasonlításának elősegítése érdekében az Ajánlatkérő legjobb belátása szerint felkérheti az Ajánlattevőket az ajánlataikkal kapcsolatos kérdések tisztázására. Erről az Ajánlatkérőnek írásban a többi Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett van lehetősége, a Kbt a alapján Kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatás Az ajánlatkérő a kirívóan alacsony ár vonatkozásában a Kbt a előírásai szerint jár el Az eljárás eredménye Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít az Ajánlatokról. Amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy minden feltétel rendelkezésre áll az ajánlat elfogadásához, akkor az Ajánlattételi Felhívásban rögzített időpontban megküldi az Ajánlattevőknek az eljárás eredményéről készített írásbeli Összegezést. Az Összegezés megküldésének az időpontja: március A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE 6.1. A szerződés megkötése Az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel, vagy ha visszalép, az eljárás során az Összegezésben a második legkedvezőbbnek kihirdetett ajánlattevővel köti meg a keretszerződést. A szerződéskötés tervezett időpontja március 29. Budapest, február hó 21. nap. 26/61

27 Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlatkérő: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt Budapest, Rózsa utca ) Fejezet: Közbeszerzési Műszaki leírás február ) Fejezet: Közbeszerzési Műszaki leírás 27/61

28 A közbeszerzés tárgya: PDA vagy EDA eszközök és mobil nyomtató készülékek szállítására irányuló szerződés létrehozása 1. Bevezetés Az ajánlatkérő általános célja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros (a továbbiakban: Kerület) közterületi parkolási rendszerét az azt üzemeltető Centrum Parkoló Kft-től legkésőbb május 1. napjáig átvegye és azt hosszú távon biztonságosan és magas fokú üzembiztossággal üzemeltesse. További cél a rendszerműködés teljes körű megfelelésének biztosítása a Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010.(VI. 4.) önkormányzati rendeletében - Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról, valamint a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjét megállapító mindenkor hatályos önkormányzati helyi rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltaknak. E célok megvalósulásának egyik feltétele, hogy a parkolás-ellenőrzés a jogszabályban előírt módon, arra alkalmas kézi számítógépek (PDA vagy EDA) és a hozzájuk kapcsolt mobil nyomtató készülék alkalmazásával történjen. A jelen beszerzésben nyertes ajánlattevő feladata, hogy az e beszerzés során megállapított feltételek szerint az Ajánlatkérő részére parkolás ellenőrzési szoftver felhasználására és ezáltal a parkolás ellenőrzési tevékenység végzésére alkalmas PDA vagy EDA eszközöket valamint az azokhoz kapcsolható mobil nyomtató készülékeket és mindezekhez tartozékokat szállítson és legalább három évig biztosítsa azok utánpótolhatóságát és folyamatos szervízhátterét. Erre vonatkozóan az ajánlatban nyilatkozni kell, mely az érvényes ajánlattétel feltétele. Jelen dokumentum a beszerzés céljainak rögzítését követően, annak egyes elemeivel és a megvalósítással kapcsolatos általános és speciális követelményeket fogalmaz meg. A dokumentumban megfogalmazott követelmények a rendszerrel kapcsolatos minimum követelmények, így a követelményeknek való maradéktalan megfelelés alapelvárás! 28/61

29 2. Műszaki melléklet 2.1. A rendszer általános leírása Parkolás ellenőrzés folyamata A parkoló ellenőr ellenőrzi, hogy a helyben hatályos rendeletben meghatározott fizetési móddal fizetett-e a parkolási övezetben várakozó személygépkocsi. Az ellenőrzés formái: - bérlet ellenőrzés - érvényes jegy meglétének ellenőrzése - SMS parkolás ellenőrzés - behajtási engedély ellenőrzés Parkolási eset adatfelvitel A Parkolási esetet a parkoló ellenőr, a használatában lévő, rendszerbe regisztrált PDA vagy EDA eszközzel adatbevitel útján rögzít, majd a felszólítást a kapcsolt nyomtatóval kinyomtatja. A díjfizetés nélküli várakozás adatainak feldolgozása A felszólítás adatait, a vétségről elkészített fényképeket a PDA vagy EDA eszköz online üzemmódban továbbítja a központi nyilvántartó rendszer felé. 2.2 Követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatos elvárás A dokumentumban megfogalmazott követelmények a rendszerrel kapcsolatos minimum követelmények, így az eljárásban a követelményeknek való maradéktalan megfelelés alapelvárás! 2.3. A beszerzés tárgyát képező eszközök működésére vonatkozó követelmények Általános követelmény A PDA vagy EDA készüléknek olyan eszköznek kell lennie, amely képes a rá telepített ügyviteli szoftver segítségével adatok lekérdezésére, valamint a pótdíjak és helyszíni bírságok kiszabásával és a kerékbilincselési eljárás indításával kapcsolatos adat felvitelre, majd ezen adatoknak a hozzájuk kapcsolódó mobil nyomtató készülékkel való kinyomtatására. Mindezen feladatokat szélsőséges időjárási körülmények között, és nagy használati üzemidő mellett kell teljesítenie. Az adatkommunikáció során a készülék alkalmas legyen a biztonságos csatornákon folyó adatcserére, automatikusan szinkronizálja az időt, illetve a GPS kapcsolatát kihasználva kezelje az adatfelvételezés pontos helyét, s annak 29/61

30 információit a fényképek késztésekor helyezze el a készült képre. Az elkészült képet a készülék automatikusan az ügyviteli rendszer szerverére továbbítsa úgy, hogy a parkoló-ellenőr azt semmilyen módon ne tudja módosítani. 2.4 A feladat általános megfogalmazása és követelmények A jelen beszerzés tárgyát képező 40 db PDA vagy EDA eszköz és 40 db mobil nyomtató készülék beszerzésének fő célja, hogy Ajánlatkérő az Önkormányzat megbízása alapján közfeladat ellátás keretében - egységes, zavarmentesen működő fizetőparkoló rendszert alakítson ki és üzemeltessen a feladatellátás helyi rendeletben szabályozott technikai feltételeinek maradéktalan megvalósításával Általános követelmények 1. Ajánlattevő által közölt teljes ajánlati ár, azaz a szerződéses összeg, az eszközök szállításának befejezéséig valamennyi költséget tartalmazza A szerződéses összeg a megvalósítás során semmilyen jogcímen nem emelhető Részletes műszaki paraméterek A feladat ellátására alkalmas ipari jellegű felhasználásra készült PDA vagy EDA eszközök műszaki követelményei az alábbiak: Operációs rendszer: Microsoft Windows Mobile 6.5 vagy fejlettebb verzió Kijelző: min. 640 x 480 pixel GPS: van WLAN: van Bluetooth: van Fényképezőgép: min. 3Mp; autofocus; videofelvétel Memória: micro SD/SDHC bővíthetőség Belső memória - RAM: min. 256Mb - ROM min. 1 Gb Üzemi hőmérséklet: 0 C - 40 C Ütésállóság: leejtés esetén min m Vízhatlanság: igen Akkumulátor: min mah Használati üzemidő: min. 10 óra Övtáska: igen Asztali dokkoló: igen 30/61

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x 14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény

Részletesebben

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja I. Részvételi felhívás II. A részvételre jelentkezés strukturája, tartalma III.

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió x I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában

Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291 II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete. 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete. 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban

Ajánlati felhívás A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata tárgyban Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió [ ] I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Ajánlatkérő: Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Bélapátfalva Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Regionális/helyi szintű [X] Támogatott szervezet [Kbt. 241. b) c) pont] [ ]

Regionális/helyi szintű [X] Támogatott szervezet [Kbt. 241. b) c) pont] [ ] EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás [x] Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (22750/2010) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyugat-magyarországi Egyetem MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Zöld Egyetem program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen azonosító TIOP-1.3.1/07/2-2F-2009-0008

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009)

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZ ERZ É S I ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 4 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatv I. SZAKASZ:

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Projektmenedzsment tevékenység ellátása - a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatás Építési

Részletesebben

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009.

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009. PÁLYÁZATI Dokumentáció Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. elnevezésû egyszerû közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzés 2009. Tolcsva Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata,

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009.

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009. PÁLYÁZATI Dokumentáció Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. elnevezésû egyszerû közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzés 2009. Tolcsva Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata,

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-400 Fax: 72/500-469 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-400 Fax: 72/500-469 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2 Ajánlatkérő: Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Közbeszerzés tárgya: A Baranya Megyei Önkormányzat számára bankszámlavezetés és folyószámlahitel biztosításával

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 K1573 - Szolgáltatási szerződés keretében a FKF-Nonprofit Zrt. munkavállalói részére a képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók látásának vizsgálata és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 14. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Javaslat a Királyi váró teljes épület rekonstrukciójának kivitelezésére közbeszerzési eljárás indítására és

Részletesebben

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ I.D.: 5062690 Kiíró szervezet: Állami Számvevőszék CPV kódok: 98000000-3 Beadási határidő: 13.02.15 A dokumentumok

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben