AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt (2) bekezdés szerinti egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ IRATMINTÁK SZERZŐDÉS TERVEZET MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 1

2 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerinti egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt (2) bek. a.) pont/: Név: Téglás Városi Önkormányzat Címzett: Czibere Béla polgármester úr Cím: 4243 Téglás Kossuth út 61. Telefon: 52/ Telefax: 52/ Az ajánlatkérő nevében eljáró: Dr. Bákonyi László ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó BÁKONYI ÜGYVÉDI IRODA 4024 Debrecen, Blaháné u. 2. fszt. 5. Tel/fax: 52/ A közbeszerzés tárgya /Kbt (2) bek. b.) pont/: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése és oktatás CPV kódok: A közbeszerzés mennyisége /Kbt (2) bek. b.) pont/: Iskolai PC 63 db. Tantermi csomag 14 db. Alkalmazás szerver: 1 db. Szerver szoftver: 1 db. Szavazó csomag: 1 db. WIFI csomag: 2 db. Tantermi csomaghoz képzés(oktatás) feladatellátási helyenként 1-1 db., összesen 2 db a dokumentációban részletezett műszaki paraméterekkel. Az árubeszerzés magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását, helyszíni beüzemelését, telepítését, konfigurálását, az eszközök hálózatba szervezését, kiépítését, telepítését, valamint a felhasználó pedagógusok és a telepítési helyszínen foglalkoztatottak számára képzést a telepített eszközök használatáról. A képzéseket egyenként legfeljebb 15 fős csoportokban lehet megtartani és 10x50 perc, legalább 2x50 perces blokkban. Tartalma: a feladatellátási helyszínen beüzemelt, vagy azokkal funkcionálisan megegyező eszközök felhasználásával az eszközök használatának bemutatása (bekapcsolás, alapvető felhasználói ismeretek, digitális tartalmak keresése példákkal, 2

3 digitális tartalom felhasználása különböző pedagógiai feladatokhoz: ismeretátadás, gyakoroltatás, számonkérés példákkal, üzembiztonsági ismeretek) 3. A szerződés meghatározása /Kbt (2) bek. c.) pont/: Szállítási szerződés informatikai eszközök tárgyában 4. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje /Kbt (2) bek. d.) pont/: Az informatikai eszközök, kapcsolódó szoftverek vonatkozásában a szerződéskötéstől számított 15 naptári nap. Az informatikai eszközökhöz kapcsolódó képzés vonatkozásában a teljesítési határidő legkésőbb informatikai eszközök, kapcsolódó szoftverek leszállítás és sikeres üzembe helyezését követő 15 naptári nap. 5. A teljesítés helye /Kbt (2) bek. e.) pont/: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény feladatellátási helyei: 4243 Téglás, Fényes u Téglás, Úttörő u Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás /Kbt (2) bek. f.) pont/: A beszerzés ellenértékének pénzügyi fedezetét az ajánlatkérő pályázat útján elnyert támogatásból biztosítja, ezért a nyertes ajánlattevő köteles a Támogató és a Közreműködő Szervezet által tett valamennyi előírást a maga számára kötelező érvényűként elfogadni és vállalja ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítését. A kifizetésre szállítói finanszírozás keretében kerül sor az alábbiak szerint: - Amennyiben a számla összegének egyedi támogatástartalma eléri az ,- Ft-ot, azaz Ötmillió forintot, úgy a számla szállítói finanszírozással kerül kiegyenlítésre. - Amennyiben a számla összegének egyedi támogatástartalma nem éri el az ,- Ft-ot, azaz Ötmillió forintot, úgy a számla kiegyenlítése utófinanszírozás formájában történik. Kizárólag végszámla nyújtható be azzal, hogy az ajánlattevő az informatikai eszközöket és az képzési tevékenységet külön számlában kell szerepeltetnie és a számlát a Kbt (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően és bontásban köteles kiállítani. A szerződésben rögzített feltételek teljesítése igazolását követően benyújtott számlákat az ajánlatkérő a Kbt (1) (7) bekezdéseiben foglaltak szerint fizeti meg azzal, hogy a felek a Kbt a (3) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás 60 naptári napos halasztott teljesítésében állapodnak meg. A kifizetés magyar forintban (HUF) történik. A számla kiegyenlítésének nélkülözhetetlen feltétele az Art. 36/A. szerinti feltétel teljesülése, ezért az Ajánlattevő köteles a benyújtott számla mellé mellékelni az Ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozója a fizetési határidőtől 3

4 számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolását. A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza. 7. Az ajánlatok bírálati szempontja /Kbt (2) bek. g.) pont/: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 8. Alkalmassági követelmények és a 69. (2) bekezdésében foglaltak /Kbt (2) bek. h.) pont/: 8.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, amennyiben az ajánlatételi felhívás megküldését megelőző utolsó üzleti évben (2010. év) a közbeszerzés tárgya (informatikai eszközök szállítása) szerinti nettó forgalma nem éri el ,- Ftot. P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, amennyiben bármely bankszámláját vezető pénzintézet nyilatkozata szerint január 01. napja és március 31. napja közötti időszakban 30 napot meghaladóan fizetési sorban állás fordult elő bármely bankszámláján. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és/vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának be kell nyújtani a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a évi közbeszerzés tárgya (informatikai eszközök szállítása) szerinti nettó forgalmáról (Kbt. 66. (1) bekezdés c) pont). P/2. Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának be kell nyújtani valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, a pénzintézet által cégszerűen aláírt, az ajánlat megküldését megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozatot arról, hogy a pénzintézet mióta vezeti az adott bankszámlát, és a bankszámlán január 01. napja és március 31. napja közötti időszakban volt-e 30 napot meghaladóan sorban állás. (Kbt. 66. (1) bekezdés a) pont). Az alkalmasság a Kbt. 65. (3) és (4) bekezdése szerint is igazolható. Az ajánlattevő, a közös ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a P/1 pont esetében együttesen, a P/2 pont esetében önállóan feleljenek meg. 4

5 8.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 2 lezárt év során ( ) az évek összességében vizsgálva nem rendelkezik legalább 14 db. interaktív tábla szállítására irányuló referenciával. M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 2 lezárt év során ( ) az évek összességében vizsgálva nem rendelkezik legalább 1 db. legalább nettó ,- Ft szerződéses értékű informatikai eszközök szállítására irányuló referenciával. M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha nem rendelkezik legalább 1 db. magyarországi referencia intézménnyel. (Referencia intézmény: olyan, az ajánlattevő, közös ajánlattevő és/vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó által felszerelt közoktatási intézmény, amelyben legalább 2 tanteremben az ajánlattevő, közös ajánlattevő és/vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó által szállított eszközökkel napi használatban oktatás folyik és amely bemutató helyként alkalmas az eszközök használatának bemutatására közoktatási felhasználás közben) M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha nem rendelkezik és években összességében legalább 50 fő részére megvalósult a közbeszerzés tárgya szerinti pedagógus továbbképzés interaktív táblával támogatott IKT módszertanra épülő akkreditált oktatásra irányuló befejezett referenciával. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő, közös Ajánlattevő és/vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kötelesek benyújtani: M/1. Az ajánlattevő, közös ajánlattevő és/vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó interaktív tábla szállítására irányuló referenciáinak ismertetése (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megadva a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege) és Kbt. 68. (1) bekezdésének megfelelően, a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 22. (1) bekezdésének a)-e) pontja szerinti szervezet, az általa kiadott vagy aláírt igazolás, b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozatával. (Kbt. 67. (1) bekezdés a) pontja) A referenciákat olyan részletességgel kell bemutatni, melyből megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés. 5

6 M/2. Az ajánlattevő, közös ajánlattevő és/vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó informatikai eszközök szállítására irányuló referenciáinak ismertetése (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megadva a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege) és Kbt. 68. (1) bekezdésének megfelelően, a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 22. (1) bekezdésének a)-e) pontja szerinti szervezet, az általa kiadott vagy aláírt igazolás, b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozatával. (Kbt. 67. (1) bekezdés a) pontja) A referenciákat olyan részletességgel kell bemutatni, melyből megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés. M/3. Az ajánlattevő, közös ajánlattevő és/vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó által cégszerűen aláírt nyilatkozata a referencia intézményről (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megadva a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege) és a referencia intézménytől kiadott vagy aláírt igazolás. A referenciákat olyan részletességgel kell bemutatni, melyből megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés. M/4. Az ajánlattevő, közös ajánlattevő és/vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a évben teljesített, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti pedagógus továbbképzés interaktív táblával támogatott IKT módszertanra épülő akkreditált oktatásra irányuló befejezett referenciái ismertetése (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege, az oktatásban részvevők létszáma, megadva a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét) és Kbt. 68. (1) bekezdésének megfelelően, a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 22. (1) bekezdésének a)-e) pontja szerinti szervezet, az általa kiadott vagy aláírt igazolás, b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozatával. (Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja) A referenciákat olyan részletességgel kell bemutatni, melyből megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés. Az alkalmasság a Kbt. 65. (3) és (4) bekezdése szerint is igazolható. A műszaki szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő, a közös ajánlatot tevők, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen feleljen meg. 9. Hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása /Kbt (2) bek. i.) pont/: Ajánlatkérő teljeskörű hiánypótlást biztosít az ajánlattevők részére a Kbt. 83. előírásai szerint. 10. Az ajánlattételi határidő /Kbt (2) bek. j.) pont/: június 10. napja 10:00 óra 6

7 11. Az ajánlat benyújtásának címe /Kbt (2) bek. k.) pont/: 4024 Debrecen, Blaháné u. 2. fszt Az ajánlattétel nyelve /Kbt (2) bek. l.) pont/: magyar 13. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje /Kbt (2) bek. m.) pont/: Hely:, 4024 Debrecen, Blaháné u. 2. fszt. 5. Idő: június 10. napja 10:00 óra 14. Tárgyalás lehetőségének engedélyezése /Kbt (2) bek. n.) és o.) pont/: Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás keretében bírálja el. Ajánlatkérő tárgyalást a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel folytat lehetőség szerint egy, szükség esetén több fordulóban. A tárgyalás során ajánlatkérő a felolvasólapon szereplő ajánlattevői megajánlások (bírálati részszempontok) vonatkozásában kíván megállapodni. A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, illetőleg a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyalások befejeztével 60 napos ajánlati kötöttség jön létre. A tárgyaláson Ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult Ajánlattevő képviseletében jognyilatkozatot tenni, és e jogosultságát a tárgyalás kezdetekor hitelt érdemlő módon igazolja. A tárgyaláson az Ajánlattevőt képviselő személy - amennyiben az ajánlatban nem került benyújtásra - képviseleti jogosultságát okirattal (meghatalmazás, cégkivonat, stb.) igazolni köteles, ennek hiányában az Ajánlattevő nevében a tárgyaláson ajánlatot nem tehet. A tárgyalás lefolytatásának menete: Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön, egymást követően 30 perces időközökkel tárgyal, oly módon, hogy a tárgyalásra az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket az ajánlatok beadásának fordított sorrendjében hívja meg. Az ajánlatkérő a tárgyalás megnyitását követően megvizsgálja a képviseleti jogosultságot, rögzítésre kerül, hogy a felek részéről ki vagy kik vesznek részt a tárgyaláson. A tárgyalási fordulóról jegyzőkönyv készül, melyet a tárgyalás befejezésekor kinyomtatás után az ajánlattevő és az ajánlatkérő is aláír. A jegyzőkönyv egy példánya ajánlattevő részére átadásra kerül, míg a többi, az adott tárgyalási fordulóban résztvevő ajánlattevő részére is az első tárgyalási forduló lezárását követően átadásra/megküldésre kerül, illetve ajánlattevő részére is átadásra/megküldésre kerül az adott tárgyalási fordulóban résztvevő ajánlattevőkkel felvett valamennyi tárgyalási jegyzőkönyv. A tárgyalás(ok) megtartásának helye és ideje: 4243 Téglás Kossuth út 61. Polgármesteri Hivatal, az első tárgyalási forduló megnyitására várhatóan június 16. napja 9:00 órakor kerül sor. Ajánlattevők a tárgyalási forduló(k)ban összességében - kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehetnek saját korábbi ajánlatuknál, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelennek minősül. Amennyiben Ajánlatkérő a tárgyalások eredményeként, úgy ítéli meg, hogy további tárgyalási fordulót szükséges tartani a szerződéses 7

8 feltételekről, úgy ennek megfelelően tűz ki tárgyalási időpontot, melyről Ajánlattevőket előzetesen egyidejűleg tájékoztatja. 15. A szerződéskötés tervezett időpontja, helye /Kbt (2) bek. q.) pont/: A szerződéskötés tervezett időpontja: július 4. Helye: 4243 Téglás, Kossuth út 61. (Polgármesteri Hivatal) 16. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja /Kbt (2) bek. r.) pont/: május Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy kizárása /Kbt (2) bek. s.) pont/: Részajánlat tételi lehetőség nincs. Ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot. 18. Annak meghatározása, hogy ajánlattevő alkalmazza-e a 253. (1) bekezdést /Kbt (2) bek. sz) pont/: A szerződés a Kbt szerint nem fenntartott. 19. Kizáró okok /Kbt (3) bek. /: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akinek esetében a Kbt. 60. (1) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak. b) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akinek esetében a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak. c) Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak. A kizáró okok igazolásának módja: A Kbt (3) bekezdése szerint az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásásról. 8

9 20. Egyéb információk: 1. Ajánlatkérő jelen felhívás megküldésével egyidejűleg ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az eljárás ajánlati dokumentációját. Az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át. 2. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a Kbt. 70/A. (1)-(3) bekezdései szerinti formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania 1 eredeti és 2 az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban. 3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az Ajánlattevő (az erőforrást nyújtó szervezetek, valamint a 10% felett bevonni kívánt alvállalkozók) az alábbi okmányainak másolati példányát: aláírási címpéldány a cégbejegyzési okmányban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás az ajánlat beadásának időpontját legfeljebb 30 nappal megelőző cégkivonat egyszerű másolatban. 4. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 5. Amennyiben az ajánlattevő postai úton juttatja el ajánlatát, úgy az ebből eredő esetleges hátrányos következményt amely az ajánlat elveszéséből, megrongálódásából, vagy idő előtti felbontásából adódik ő viseli. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 70. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát. Az Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-d) pontjaira vonatkozóan. Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 73. (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 63. (3) bekezdésére vonatkozóan. Ajánlattevőnek abban az esetben is nyilatkoznia kell, ha nem vesz igénybe alvállalkozót! 7. Az ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban rendelkezésre bocsátja a szerződés tervezetét, amelyet ajánlattevőnek kitöltve és szignálva kell az ajánlatba csatolni. 8. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. 9. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. (1)-(4) bekezdéseiben, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. 10. Ajánlattevő a pénzügyi, gazdasági illetve műszaki, szakmai alkalmasságot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 11. Az igazolások a Kbt. 20. (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak. 12. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy, az eljárás nyertesének visszalépése esetében az ajánlatok értékelése során [81. (4) bekezdés] a következő 9

10 legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést, amennyiben e személyt az összegezésben ilyen minőségben kifejezetten megjelölte. 13. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek törekednie kell a környezetbarát anyagok felhasználására. 14. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér, amelynek napi mértéke ,- Ft/nap és teljes összege nem haladhatja meg a teljes bruttó vállalási ár 50 %-át. Meghiúsulási kötbér, melynek mértéke a bruttó vállalási ár 30 %-a. Ajánlattevőt a leszállított eszközökre a törvényes szavatosság és 36 hónap (az interaktív táblák esetében 60 hónap) teljes körű jótállás terheli. 15. A szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos. /TIOP / / Az Ajánlatkérő rendelkezésre álló forrása: nettó ,- Ft ( ,- Ft informatikai eszközök beszerzése és ,- Ft informatikai eszközökhöz kapcsolódó képzés). 16. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni (Kbt. 306/A (3) bekezdés). 10

11 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 11

12 ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat az ajánlattételi felhívás és dokumentáció előírásai szerint, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) rendelkezései alapján és egyéb jogszabályi rendelkezések együttes figyelembevételével készítsék el. AZ AJÁNLATTÉTEL FORMÁJA 1./ Az ajánlattétel nyelve: magyar 2./ Az ajánlat formája és aláírása: Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 2.1./ Az ajánlatok benyújtása Az ajánlatot írásban és zártan, a) közvetlenül munkanapokon 9:00 óra és 16:00 óra között (az ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00 óráig) vagy b) postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi címre: (4024 Debrecen, Blaháné u. 2. fszt. 5.) Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat postai úton történő megküldése esetén az ajánlatnak az ajánlattételi határidőig be kell érkeznie az előírt helyre és a címzett saját kezéhez. A postai úton benyújtott ajánlatok esetében az esetleges késedelemből, roncsolódásból eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli. Az Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra. Az Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében érvénytelenek. 12

13 2.2./ Formai követelmények Az ajánlatot Kbt. 70/A. -ában meghatározott formában 1 eredeti és 2 az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban kell benyújtani, azaz: a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a Kbt alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; d) Az ajánlatot egy vagy több - az ajánlati felhívásban meghatározott számú - példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; e) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy Kbt. 69. (8) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A Kbt. 67. (1) bekezdés c), a Kbt. 67. (2) bekezdés c) és e), a Kbt. 67. (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot; f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 13

14 A csomagoláson fel kell tüntetni a következő szöveget: Közbeszerzési eljárás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyában A boríték az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel. A csomagoláson más nem szerepelhet. A nem megfelelően címzett ajánlatok elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért ajánlatkérőt felelősség nem terheli. Az egyes példányok eltérése esetén az eredeti felirattal jelölt példányban foglaltakat kell figyelembe venni. Az egyes példányok akkor minősülnek roncsolás nélkül szétbonthatatlannak ha belőlük lapot kivenni, cserélni, hozzátenni csak látható fizikai sérülés útján lehet. Az ajánlatok közös, sérülésmentesen nem bontható csomagolását úgy kell elkészíteni, hogy az óvja valamennyi példányt, azokat csak a csomagolás fizikai sérülése árán lehessen a csomagból kivenni. Az ajánlat összeállítása, a benne szereplő nyilatkozatok, dokumentumok sorrendje egyezzen meg a dokumentáció 3./ pontjában feltüntetett sorrenddel. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. 2.3./ Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, úgy csatolni kell a képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba foglalt meghatalmazást. 14

15 Az IRATMINTÁK részben szereplő dokumentumokat értelemszerűen kitöltve kell a megadott formátumban az ajánlathoz csatolni. 2.4./ Az ajánlatok felbontása: / Az Ajánlatkérő az ajánlatok felbontására a Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározott személyeket hívja meg, az alábbiak szerint: - az Ajánlatkérő szakértőit, a Bírálóbizottság tagjait, - az Ajánlattevőket és az általuk meghívott személyeket továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen / A késedelmesen vagy felbontottan beérkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő visszaküldi. 3./ Az ajánlat kötelező tartalma: Az ajánlattevőnek az ajánlat elkészítése során figyelemmel kell lennie az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott tartalmi követelményekre. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek is (Kbt (1) bekezdés g) pontja alapján alkalmazandó 81. (1) bekezdés). 3.1./ Tartalomjegyzék 3.2./ Felolvasólap (1. számú iratminta) 3.3./ Az ajánlattevő, közös ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (adott esetben) és az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet (adott esetben) Kbt (3) bekezdés szerinti nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról (Kbt. 60. (1) bekezdésében, a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban és a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározottak vonatkozásában) (2. számú iratminta). A Kbt. 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén, amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 69. (5) bekezdésen kívüli alkalmassági minimum követelményeknek a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval kíván megfelelni, 15

16 akkor az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges - a 66. (1) bekezdés c)-e) pontjai, illetőleg a 67. (1)-(3) bekezdése szerinti - nyilatkozatokat is. Ajánlatkérő a Kbt (1) bekezdés g) pontja alapján alkalmazandó Kbt. 81. (3) bekezdése alapján megvizsgálja ajánlattevővel és alvállalkozójával kapcsolatosan a kizáró okok fenn nem állását. 3.4./ A pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása az alábbi dokumentumokkal: P/1. Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és/vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának be kell nyújtani a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a évi közbeszerzés tárgya (informatikai eszközök szállítása) szerinti nettó forgalmáról (Kbt. 66. (1) bekezdés c) pont). (8. számú iratminta) P/2. Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának be kell nyújtani valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, a pénzintézet által cégszerűen aláírt, az ajánlat megküldését megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozatot arról, hogy a pénzintézet mióta vezeti az adott bankszámlát, és a bankszámlán január 01. napja és március 31. napja közötti időszakban volt-e 30 napot meghaladóan sorban állás. (Kbt. 66. (1) bekezdés a) pont). Az ajánlattevő, a közös ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a P/1 pont esetében együttesen, a P/2 pont esetében önállóan feleljenek meg. Az alkalmasság a P/1 pont esetében a Kbt. 69. (8) bekezdése szerint is igazolható. Az alkalmasság a Kbt. 4. 3/D. és 3/E. pontja valamint 65. (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerint is igazolható. Ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a pénzügyi-gazdasági alkalmasság P/1. és/vagy P/2. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az 16

17 időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a P/1. és/vagy P/2. pontja szerinti - a működésének időszakáról szóló - irat beadása mellett a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt a Kbt. 66. (1) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerinti irat alapján nem alkalmatlan és működésének ideje alatt a beszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja: a) ajánlattevő esetén az adott közbeszerzés tárgyának - részajánlat tétele esetén az ajánlatával érintett rész(ek) - becsült értékét; b) a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetén az adott közbeszerzés tárgya - részajánlat tétele esetén az ajánlattal érintett rész(ek) - becsült értékének tíz százalékát. 3.5./ Az ajánlattevőnek és/vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak a műszaki-szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia: M/1. Az ajánlattevő, közös ajánlattevő és/vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó interaktív tábla szállítására irányuló referenciáinak ismertetése (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, megadva a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege) (6. számú iratminta) és Kbt. 68. (1) bekezdésének megfelelően, a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 22. (1) bekezdésének a)-e) pontja szerinti szervezet, az általa kiadott vagy aláírt igazolás, b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozatával. (Kbt. 67. (1) bekezdés a) pontja) A referenciákat olyan részletességgel kell bemutatni, melyből megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés. M/2. Az ajánlattevő, közös ajánlattevő és/vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó informatikai eszközök szállítására irányuló referenciáinak ismertetése (legalább a teljesítés ideje, a 17

18 szerződést kötő másik fél, megadva a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege) (9. számú iratminta) és Kbt. 68. (1) bekezdésének megfelelően, a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 22. (1) bekezdésének a)-e) pontja szerinti szervezet, az általa kiadott vagy aláírt igazolás, b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozatával. (Kbt. 67. (1) bekezdés a) pontja) A referenciákat olyan részletességgel kell bemutatni, melyből megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés. M/3. Az ajánlattevő, közös ajánlattevő és/vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó által cégszerűen aláírt nyilatkozata a referencia intézményről (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megadva a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege) (12. számú iratminta) és a referencia intézménytől kiadott vagy aláírt igazolás. A referenciákat olyan részletességgel kell bemutatni, melyből megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés. M/4. Az ajánlattevő, közös ajánlattevő és/vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a évben teljesített, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti pedagógus továbbképzés interaktív táblával támogatott IKT módszertanra épülő akkreditált oktatásra irányuló befejezett referenciái ismertetése (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege, az oktatásban részvevők létszáma, megadva a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét) (10. számú iratminta) és Kbt. 68. (1) bekezdésének megfelelően, a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 22. (1) bekezdésének a)-e) pontja szerinti szervezet, az általa kiadott vagy aláírt igazolás, b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozatával. (Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja) 18

19 A referenciákat olyan részletességgel kell bemutatni, melyből megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés. A műszaki szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő, a közös ajánlatot tevők, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen feleljen meg. Az alkalmasság a Kbt. 69. (8) bekezdése szerint is igazolható. Az alkalmasság a Kbt. 4. 3/D. és 3/E. pontja valamint 65. (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerint is igazolható. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a szerződés teljesítésére való alkalmassá minősítéshez az ajánlattevők - a 66. (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti alkalmassági követelmények kivételével - együttesen is megfelelhetnek az előírt alkalmassági követelményeknek, továbbá más szervezet erőforrására is támaszkodhat. A műszaki-szakmai alkalmassági minimum követelménynek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges - a Kbt. 66. (1) bekezdés c)-e) pontjai, illetőleg a Kbt. 67. (1)-(3) bekezdése szerinti - igazolásokat, nyilatkozatokat is. 3.6./ Az ajánlattevő cég, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (adott esetben) - 30 napnál nem régebbi, érvényes cégkivonat eredeti vagy egyszerű másolata, - cégjegyzésre jogosult, és az ajánlatban aláíróként szereplő személy(ek) aláírási címpéldány eredeti vagy egyszerű másolata, - a folyamatban lévő változás-bejegyzési kérelem eredeti vagy egyszerű másolata, - egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány eredeti vagy egyszerű másolata. 3.7./ Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 63. (3) bekezdésére vonatkozóan. (7. számú iratminta) 3.8./ Közös ajánlattétel esetében az ajánlattevők közötti megállapodás, amely tartalmazza a feladatmegosztást, azt, hogy a szerződés megkötésére, illetve harmadik személy és az 19

20 ajánlatkérő felé történő képviseletre az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással, valamint, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 3.9./Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 70. (2) bekezdéséről (3. számú iratminta) / Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-d) pontjairól (4-5. számú iratminta) / A jelen dokumentáció mellékletét képező szállítási szerződésnek az Ajánlattevő ajánlatában foglalt adatokkal értelemszerűen kitöltött tervezete szignálva (a cégszerűen aláírás nem követelmény) / A Megrendelő által jelen dokumentációban szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján elkészített árazott költségvetés. Az ajánlattevő az ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás tételeinek beárazásával határozza meg, abban változtatásokat, módosításokat kizárólag műszaki tartalom növelése esetén tehet, ide nem értve a Kbt. 58. (4) és (7) bekezdésében foglalt esetet. A műszaki specifikáció tételeiben történő műszaki tartalom csökkenést eredményező változtatás vagy módosítás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az egyes informatikai eszközöknél a pontos gyártó és típus megjelölését is. Az ajánlatban szereplő árunak rendelkeznie kell legalább a közbeszerzési műszaki leírásban felsorolt minimális paraméterekkel. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a megajánlott áru nem felel meg a dokumentációban meghatározott paramétereknek, úgy az ajánlatot a Kbt. 70. (1) bekezdése alapján érvénytelennek nyilvánítsa. Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. Az árajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, valamint az infláció és a pénznemek közötti átváltásból eredő bizonytalanság mértékét a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. Az ellenszolgáltatás összegét Forintban kell megadni. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szerződés időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is. 20

21 3.13./ Az ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta az ajánlattételi felhívásban a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró banki nyilatkozatot. (11. számú iratminta) 3.14./ Ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodik, akkor ebben az esetben köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás az alábbi igazolásokkal történik: a) ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával; b) az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti, a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodás és az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, cégszerűen aláírt nyilatkozatának benyújtásával. Nem minősülhet erőforrásnak a 66. -ának (1) bekezdésének a)-d) pontja, a 67. (1) bekezdésének a), d)-f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. 4./ Az elbírálás módszere A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 5./ A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja: Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás keretében bírálja el. Ajánlatkérő tárgyalást a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel folytat lehetőség szerint egy, szükség esetén több fordulóban. A tárgyalás során ajánlatkérő a felolvasólapon szereplő ajánlattevői megajánlások (bírálati részszempontok) vonatkozásában kíván megállapodni. A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, illetőleg a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyalások befejeztével 60 napos ajánlati kötöttség jön létre. 21

22 A tárgyaláson Ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult Ajánlattevő képviseletében jognyilatkozatot tenni, és e jogosultságát a tárgyalás kezdetekor hitelt érdemlő módon igazolja. A tárgyaláson az Ajánlattevőt képviselő személy - amennyiben az ajánlatban nem került benyújtásra - képviseleti jogosultságát okirattal (meghatalmazás, cégkivonat, stb.) igazolni köteles, ennek hiányában az Ajánlattevő nevében a tárgyaláson ajánlatot nem tehet. A tárgyalás lefolytatásának menete: Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön, egymást követően 30 perces időközökkel tárgyal, oly módon, hogy a tárgyalásra az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket az ajánlatok beadásának fordított sorrendjében hívja meg. Az ajánlatkérő a tárgyalás megnyitását követően megvizsgálja a képviseleti jogosultságot, rögzítésre kerül, hogy a felek részéről ki vagy kik vesznek részt a tárgyaláson. A tárgyalási fordulóról jegyzőkönyv készül, melyet a tárgyalás befejezésekor kinyomtatás után az ajánlattevő és az ajánlatkérő is aláír. A jegyzőkönyv egy példánya ajánlattevő részére átadásra kerül, míg a többi, az adott tárgyalási fordulóban résztvevő ajánlattevő részére is az első tárgyalási forduló lezárását követően átadásra/megküldésre kerül, illetve ajánlattevő részére is átadásra/megküldésre kerül az adott tárgyalási fordulóban résztvevő ajánlattevőkkel felvett valamennyi tárgyalási jegyzőkönyv. A tárgyalás(ok) megtartásának helye és ideje: 4243 Téglás, Kossuth út 61. Polgármesteri Hivatal, az első tárgyalási forduló megnyitására várhatóan június 16. napja 9:00 órakor kerül sor. Ajánlattevők a tárgyalási forduló(k)ban összességében - kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehetnek saját korábbi ajánlatuknál, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelennek minősül. Amennyiben Ajánlatkérő a tárgyalások eredményeként, úgy ítéli meg, hogy további tárgyalási fordulót szükséges tartani a szerződéses feltételekről, úgy ennek megfelelően tűz ki tárgyalási időpontot, melyről Ajánlattevőket előzetesen egyidejűleg tájékoztatja. 6./ A hiánypótlásról: Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel a biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt ának megfelelően. A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre: Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 83. (2) bekezdés által meghatározott körben biztosítja a hiánypótlási lehetőséget. 22

23 A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok előírásainak, de a következő módosításokat, kiegészítéseket nem lehet a hiánypótlással végrehajtani: - a) a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a Kbt. 81. (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek; - b) ha egy elbírálási részszempont a szakmai ajánlattal függ össze, akkor a szakmai ajánlatot sem lehet módosítani, kiegészíteni; - c) a hiánypótlás során az ajánlattevő új közös ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát; - d) a hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor a Kbt. 88. (1) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerint érvénytelen. Ennek során figyelembe kell venni, hogy az ajánlati biztosíték nem azonos a róla szóló irattal. A hiánypótlásról az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt, megjelölve a határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat. Az ajánlattevő - a jelen pontban meghatározott körben - a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat az ajánlatkérő által megállapított hiánypótlási határidő lejártáig. A hiánypótlási felhívás kiküldését követően az ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók, de önkéntes hiánypótlás az ezzel nem érintett körben, a jelen pontban meghatározottak keretei között ekkor is teljesíthető. A hiánypótlás formájára jelen dokumentáció 2.2./ pontjában meghatározott formai követelményeket kell alkalmazni. Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás(oka)t követően az ajánlat nem módosult-e a Kbt. 83. (2) bekezdés a)-d) pontjaiba ütközően. A Kbt. 83. (2) bekezdés a)-d) pontjaiba ütköző módosulás esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. 23

24 A hiánypótlás megfelelően teljesítettnek minősül akkor is, ha az csak valamely - jelen dokumentáció 2.2./ pontjában vagy jelen pontban a hiánypótlási felhívással kapcsolatban előírt formai követelménynek nem felel meg. Ha a hiánypótlás keretében az ajánlattevő olyan iratot ad be, mely tartalmában megegyezik a Kbt. 84. szerinti - ajánlatkérő által elvégzendő - számítási hibajavítással, azt nem kell figyelembe venni, ez nem minősül az ajánlat Kbt. 83. (2) bekezdés a)-d) pontjaiba ütköző módosításának, az ajánlatkérőnek a Kbt. 84. szerint kell eljárnia. A hiánypótlást követően az ajánlatkérő meggyőződik arról, hogy adott esetben a benyújtott ajánlati példányok hiánypótlással nem érintett tartalma megegyezik-e az eredeti ajánlat tartalmával. Eltérés esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe az elbírálás során. 7./ A felvilágosítás kérésről Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosítás megadása az alábbi eset kivételével nem eredményezheti az ajánlat módosítását. Ha az ajánlat különböző pontjain egy adat eltérő tartalommal (értékben) szerepel - kivéve a Kbt. 81. (4) bekezdése szerint értékelésre kerülő adatot -, az ajánlattevő a felvilágosítás kérés alapján: a) közölheti, hogy ezek közül melyik adat a helyes, és melyik adat semmis, melyet a közbeszerzési eljárásban, illetve közbeszerzési szerződésben nem lehet figyelembe venni, hanem a helyesnek minősített adattal kell helyettesíteni, továbbá b) ha az a) pont szerinti semmisség miatt ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásnak vagy a dokumentációnak, vagy e törvénynek jogosult a felvilágosítást kérésben meghatározott határidőig a felvilágosítással érintett irattal igazolni kívánt előírással kapcsolatban a Kbt. 83. (2) bekezdése szerinti hiánypótlást teljesíteni, az így hiánypótolt irattal kapcsolatban - a Kbt. 83. (5) bekezdése szerint - további hiánypótlásnak nincs helye. 24

AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 125. (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra

AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 125. (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 125. (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (email) /Kbt. 133. (1) bek. a.) pont/:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3. Telefon: +36-72/584-000 Fax: +36-73/584-008 E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

Részletesebben

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4C~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatás Építési

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 111/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Tárgy: Egészségügyi alapellátások fejlesztése

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: +36-1-473-2410 Fax: +36-1-473-2411

Részletesebben

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai: név: Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Intézményi Társulás nevében eljáró Gyomaendrőd Város Önkormányzata gesztorönkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú általános

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80184-2010:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 Email: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hu

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben régi Sashalmi HÉV Állomás épületének felújítási munkái tárgyú általános

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Napelemes rendszer telepítése a Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületére tárgyú a Kbt. 122/A. (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299694-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. AJÁNLATKÉRŐ CÍME: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36 30/816-1441 +36 72/514-802 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36 72/514-810 AJÁNLATKÉRÉSI

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben szintetikus borítású atlétikai pálya komplett kivitelezése tárgyú általános

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29.

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29. 5 db új, első alkalommal forgalomba helyezett, személyszállításra gyártott, 8+1 fő (8 utas és 1 vezető) szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú személygépkocsi (mikrobusz) beszerzése Közbeszerzési

Részletesebben

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Budapest Kútvölgyi út 24/A. 1125 e-mail: oeszy@oeszy.hu, fax: 1/225 1230 www.oeszy.hu

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Budapest Kútvölgyi út 24/A. 1125 e-mail: oeszy@oeszy.hu, fax: 1/225 1230 www.oeszy.hu Feladó ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Budapest Kútvölgyi út 24/A. 1125 e-mail: oeszy@oeszy.hu, fax: 1/225 1230 www.oeszy.hu Tárgy: Ajánlattételi felhívás Címzett: SOMA-FÖLD Kft. Danka László részére Nyíregyháza Váci

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyugat-magyarországi Egyetem MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Zöld Egyetem program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen azonosító TIOP-1.3.1/07/2-2F-2009-0008

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában

Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249204-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-23/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197995-2014:text:hu:html Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118519-2011:text:hu:html HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): MÁV-Start Vasúti Személyszállító

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Ajánlatkérő: Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Bélapátfalva Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája:

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Varbó község belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022 1.-5. KÖTET VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 71 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ... 1 I.

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában AJÁNLATI FELHÍVÁS A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Kbt. 122/A. (1) bekezdés szerinti, feltételes közbeszerzési eljárásra TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA: Villamos energia beszerzése a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. részére Ajánlatkérő neve: Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Ajánlatkérő címe: 1065 Budapest, Nagymező

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/107 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 1 / 13 2010.10.13. 8:54 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő javítást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228252-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165226-2010:text:hu:html HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 107 Ajánlatkérő: EDU-RÉGIÓ Szakképzési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Debrecen: 4027, Böszörményi út 23-27.

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8164/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok Lengéscsillapítók javítása tárgyában, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletben

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330293-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378125-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125 Ajánlati/részvételi

Részletesebben