3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei"

Átírás

1 Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai: név: Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Intézményi Társulás nevében eljáró Gyomaendrőd Város Önkormányzata gesztorönkormányzat cím: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. telefon: 66/ , fax: 66/ Képviseli: Várfi András polgármester 1.1. Ajánlatkérő nevében eljár: Név: All-Ready Kft. Cím: 5700 Gyula, Mátyás király u. 31/1 Tel: Fax: Képviseli: Beleznai Róbert ügyvezető 2. A választott eljárás Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt. ) VI. FEJEZET 251. (2) bekezdése alapján rögzített feltétel fennállása alapján, jelen ajánlattételi felhívás megküldésével hirdetmény közzététele nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárást kezdeményez Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Szállítási szerződés 3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei Az ajánlatkérési dokumentáció az Ajánlatkérő nevében eljáró All-Ready Kft. címén vehető át :30-ig, térítésmentesen. Jelen ajánlatkérési dokumentáció elektronikusan is megküldésre kerül, amennyiben Ajánlattevő igénybejelentését elektronikus úton a címre megküldi. 4. A beszerzés tárgya és mennyisége: TIOP / Tantermi csomag db 11 Iskolai PC csomag db 28 Tantermi csomaghoz oktatás db 1 Alkalmazás szerver db 1 Szerver szoftver db 1 Szavazó csomag db 2 WIFI csomag db 3 Összesen 47 A műszaki specifikációban foglalt részletezettség alapján. Valamennyi informatikai eszköz esetében a nyertes Ajánlattevő kötelezettségét képezi:

2 2 -az eszközök ajánlatkérő által meghatározott felhasználói helyre történő szállítása, -helyszíni szerelés, az eszközök üzembe/üzemkész állapotba helyezése, -magyar nyelvű dokumentáció átadása: CE nyilatkozat (megfelelőségi tanúsítvány), munkavédelmi minősítés, kezelési/karbantartási utasítás, -a keletkező hulladékok elszállítása, -oktatás, betanítás, -hibaelhárítás a garanciális időszakban, az elhárítás megkezdése a hiba bejelentését követő 24 órán belül. 5. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: A teljesítés határideje: A teljesítés helye: Intézmény hivatalos neve: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Diákotthon és Könyvtár Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya a) Feladatellátási hely neve: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Feladatellátási hely címe: 5502 Gyomaendrőd, Népliget utca 2. Intézmény típusa: székhelyintézmény b) Feladatellátási hely neve: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Speciális Tagozat Feladatellátási hely címe: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 81/2. Intézmény típusa: tagintézmény c) Feladatellátási hely neve: Általános Iskola Csárdaszállás Feladatellátási hely címe: 5621 Csárdaszállás, Arany János u. 2 Intézmény típusa: tagintézmény 7. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: - Késedelmi kötbér mértéke HUF/nap, azaz egyszázezer forint/nap. - Meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ár 20 %-a. - Jótállás mértéke a leszállított eszközökre vonatkozóan minimum 36 hónap, maximum 72 hónap, interaktív táblák esetében minimum 60 hónap, maximum 120 hónap Ajánlattevő megajánlása szerint. 8. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei Az ellenérték megfizetésére ajánlatkérő által kiállított teljesítés igazolás alapján ajánlattevő részéről benyújtott számla szerint kerül sor a Kbt ban foglaltak szerint, figyelemmel az Art. 36/A. rendelkezéseire. 1+1 db végszámla benyújtására van lehetőség teljesítésigazolást követően külön az eszközbeszerzés és az oktatás vonatkozásában. 9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: nem 10. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot nem A részajánlat tételének szempontjai: -

3 3 11. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: Ajánlatkérő az ajánlatokat a az összességében legelőnyösebb ajánlat elve szerint bírálja el az alábbi rész-szempontok szerint: Bírálati szempontok: Megnevezés Súlyszám Ajánlati ár (Ft) 60 Előteljesítés (nap) 15 Jótállás ideje leszállított eszközökre 10 vonatozóan (interaktív táblák kivételével) Jótállás ideje interaktív tábla vonatkozásában Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja 11.1 pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. Ajánlattételi ár (Ft) súlyszám: 60 A módszer meghatározása: A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. ajánlásának III./A)/1./b) pontja szerinti relatív módszer, az "értékarányosítás" módszere. A megajánlott legalacsonyabb ellenértékhez viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően a legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó ajánlat a max. 10 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján kerül meghatározásra: P = A legalacsonyabb ( Pmax Pmin ) + Pmin A vizsgalt Az ajánlati árat bruttó forintban kell megadni, nettó+áfa szerint is megbontva. Megnevezés Jelölés Pontszám az ajánlat pontszáma P max. pontszám Pmax 10 min. pontszám Pmin 1 A vizsgált ajánlat ellenértéke A -vizsgált A legalacsonyabb összegű ajánlat ellenértéke A- legalacsonyabb 2. Előteljesítés (nap) súlyszám: 15 A módszer meghatározása:

4 4 A megajánlott legnagyobb mértékű előteljesítéshez viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően a legnagyobb mértékű előteljesítést tartalmazó ajánlat a max. 10 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján kerül meghatározásra: P = A vizsgált ( Pmax Pmin ) + Pmin A legnagyobb Megnevezés Jelölés Pontszám az ajánlat pontszáma P max. pontszám Pmax 10 min. pontszám Pmin 1 A vizsgált ajánlat A legnagyobb mértékű előteljesítés A -vizsgált A- legnagyobb 3. Jótállási ideje a leszállított eszközökre vonatkozóan (hónap) súlyszám: 10 A módszer meghatározása: A megajánlott legnagyobb mértékű jótállási időszakhoz viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően a legnagyobb fizetési határidőhöz tartalmazó ajánlat a max. 10 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján kerül meghatározásra: P = A vizsgált ( Pmax Pmin ) + Pmin A legnagyobb Megnevezés Jelölés Pontszám az ajánlat pontszáma P max. pontszám Pmax 10 min. pontszám Pmin 1 A vizsgált ajánlat A -vizsgált A legnagyobb mértékű jótállási időszak A- legnagyobb 4. Jótállási ideje interaktív táblák vonatkozásában (hónap) súlyszám: 15 A módszer meghatározása: A megajánlott legnagyobb mértékű jótállási időszakhoz viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően a legnagyobb fizetési határidőhöz tartalmazó ajánlat a max. 10 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján kerül meghatározásra: P = A vizsgált ( Pmax Pmin ) + Pmin A legnagyobb Megnevezés Jelölés Pontszám az ajánlat pontszáma P max. pontszám Pmax 10 min. pontszám Pmin 1 A vizsgált ajánlat A -vizsgált A legnagyobb mértékű jótállási időszak A- legnagyobb Az ajánlati árat bruttó forintban kell megadni, nettó+áfa szerint is megbontva.

5 5 A bírálat alapját a bruttó forintban számított ajánlati összár képezi. 12. A kizáró okok Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a) - c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak. Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak. A megkövetelt igazolási mód: A Kbt (3) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell. 13. Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 69. (2) bekezdésében foglaltak Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassága igazolására kért adatok és tények: A pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolásához a következő dokumentumok benyújtása szükséges: Alábbiak Ajánlattevőre és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra egyaránt vonatkoznak P/1 A számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló becsatolása az elmúlt három (2007., 2008., 2009.) üzleti év vonatkozásában, egyszerű másolatban [Kbt. 66. (1) bekezdés b) pont] A számviteli jogszabályok szerinti beszámoló benyújtása az előző három lezárt üzleti évre vonatkozóan (Kbt. 66. (1) bekezdés b) pont) (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlattevő a beszámolót kizárólag elektronikus úton nyújtotta be, abban az esetben a megküldött beszámolót és a szabályszerű benyújtásról szóló elektronikus igazolást elektronikus adathordozón (pl: CD vagy DVD) is benyújthatja. P/2 Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi létező pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat (Kbt. 66. (1) bekezdés a) pont) az alábbi tartalommal: - mióta vezeti az ügyfél bankszámláját, - a vezetett bankszámlaszámok megjelölése,

6 6 - az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapos időtartamban, illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától számítva volte 15 napot meghaladó sorban állás valamelyik vezetett számláján. A műszaki-szakmai alkalmasság igazolásának módja: hoz a következő dokumentumok benyújtása szükséges: Alábbiak Ajánlattevőre és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra egyaránt vonatkoznak: M/1. Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja az ajánlati felhívás közzétételét megelőző 36 hónapban teljesített legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szállításaira vonatkozó referenciák ismertetését a Kbt. 67. (1) bekezdés a) pontja szerinti tartalommal benyújtott referenciaigazolással a 68. (1) bekezdése szerint igazolva, olyan módon, hogy abból az alkalmassági minimum követelmények teljesülése megállapítható legyen. M/2. Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja azon szakemberek önéletrajzának, és képzettségét/végzettségét igazoló dokumentumainak egyszerű másolatát, akiket be kíván vonni a teljesítésbe Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai: A pénzügyi-gazdasági alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozó, ha P/1 bármelyikük évi pénzügyi beszámolójának mérleg szerinti eredménye egynél többször negatív volt. P/2 Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (külön-külön önálló megfelelés), ha - bármelyik pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorban állás volt az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapos időtartamban- illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától. A műszaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt ha az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző 36 hónapban összesen, M/1. legalább 11 db interaktív tábla szállítására vonatkozó referenciával és legalább 1 db olyan magyarországi közoktatási intézményben megvalósult referenciával, amelyben legalább 2 tanteremben az ajánlattevő/10 % feletti alvállalkozó által szállított interaktív táblákkal napi használatban oktatás folyik, és amely bemutató helyenként alkalmas az eszközök használatának bemutatására közoktatási felhasználás közben, továbbá összesen az alábbi eszközök szállítására vonatkozó referenciákkal: 28 db asztali számítógép (számítógép+ monitor); szállítására vonatkozó referenciákkal.

7 7 M/2. a teljesítésbe bevonni kívánt mérnökként legalább 5 éves tapasztalattal, felsőfokú végzettségű mérnökkel és, 2 fő oktatóval, aki legalább 2 éves felnőttképzési vagy pedagógusi tapasztalattal, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettséggel rendelkezik és akkreditált pedagógus továbbképzést -interaktív táblával támogatott IKT módszertanra épülő oktatást - elvégezte, továbbá interaktív táblával támogatott IKT módszertannal legalább 15 főt oktatott 14. Hiánypótlás lehetőségének biztosítása: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt ban foglaltak szerint biztosítja. 15. Ajánlattételi határidő: : Az ajánlat benyújtásának címe: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály, 5500 Gyomaendrőd Szabadság tér Az ajánlattétel nyelve: Magyar 18. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály, 5500 Gyomaendrőd Szabadság tér : Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Az Ajánlatkérő, a Kbt. 80. (2) bekezdése szerinti személyek. 20. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 60 nap 21. A tárgyalás lefolytatásának menete, és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai Jelen eljárásban a benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő külön tárgyalás nélkül bírálja el. 22. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja és a szerződéskötés tervezett időpontja Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja: A szerződéskötés tervezett időpontja: Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt (1) bekezdését: Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt (1) bekezdését.

8 8 24. Egyéb információk: 1.) Az ajánlattevő a Kbt. 71. (1) bekezdése alapján köteles megjelölni az ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos aranyát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni, továbbá az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá a 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett- a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét címét. 2.) Ajánlattevő a Kbt. 63. (3) bekezdése alapján köteles nyilatkozni ajánlatában, a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 3.) Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani a Kbt. 70/A. (1) bekezdésének megfelelően. A borítékon a TIOP / közbeszerzési eljárása megjelölést kell feltüntetni. 4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. előír. 5.) Az ajánlatban benyújtott igazolásokat és egyéb dokumentumokat a Kbt. 20. (3) szakasza alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. 6.) Ajánlattevő köteles minden, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges munkát szerepeltetni az ajánlatában. 7.) Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: - az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot, - ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, illetve képviseleti jogosulttól származó meghatalmazását 8.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak. 9.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 10.) Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény az irányadó. 11.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az

9 9 ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 12.) Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. (3) bekezdése alapján egy vagy több a 69. (2) bekezdése szerinti- alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodik, úgy is, ha az alkalmassági minimum követelménynek való saját részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja, a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattételi felhívásban az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 13.) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül benyújtásra magyar nyelvű fordítása is csatolandó. 14.) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell interaktív táblával támogatott IKT módszertanra épülő oktatáshoz az akkreditáció igazolását. 15). Az Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a megajánlott termék magyar nyelvű leírását, a termék eredetiségének igazolását (legalább cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozat formájában), valamint azon tartozékok felsorolását, melyeket a termék alapára tartalmaz (legalább cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozat formájában). A csatolandó dokumentumokból, nyilatkozatokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy a megajánlott termék(ek) megfelel(nek) a műszaki specifikációban, a felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek. Egyenértékű termék megajánlása esetén a termék jellemzőit - amellyel az egyenértékűség igazolható- az Ajánlattevőnek igazolnia kell. Az igazolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból az Ajánlatkérő kétséget kizáró módon meg tudja állapítani az egyenértékűséget. Érvénytelen az az ajánlat, amely akár részben, akár egészben nem felel meg az Ajánlatkérő ezen elvárásának. 16.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a beszerzés pályázati pénzből kerül megvalósításra, amennyiben a benyújtott ajánlat ellenszolgáltatásának összege meghaladja a bruttó ,- Ft-ot, akkor az Ajánlatkérő az Ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja 17.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: Gyomaendrőd Város Önkormányzata képviseletében All-Ready Kft. Beleznai Róbert Közbeszerzési tanácsadó

10 10 IRÁNYADÓ TARTALOMJEGYZÉK Felolvasólap (2. számú melléklet) Adatlap (3. számú melléklet) Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdésének megfelelően (4. számú melléklet) Tartalomjegyzék (1. számú melléklet) (Oldalszámokkal ellátva) Igazolások, dokumentumok Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos szerződése (Opcionális - Amennyiben közös az ajánlattétel.) Ajánlattevő(k), közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) és az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozatai a kizáró okok fenn nem állásáról. (5. számú melléklet) Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) tekintetében a rendelkezésre állásra vonatkozó Kbt. 65. (4) bekezdése szerinti igazolás(ok) - opcionális Cégkivonat (Az ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi keltezésű.) Aláírási címpéldány és esetlegesen meghatalmazás (Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, illetőleg az alvállalkozó képviseletére jogosult személy írta alá.) Ajánlattevő(k) igazolásai a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint Ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) igazolásai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint Egyéb igazolások, dokumentumok (1. számú melléklet) Oldalszám Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdése szerint (7. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 63. (3) bekezdése szerint (8. sz. melléklet) Szerződéstervezet elfogadására vonatkozó nyilatkozat

11 11 Cégismertető (Ha az ajánlattevő fontosnak látja mellékelni) Ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok Oldalszám

12 12 FELOLVASÓLAP (2. számú melléklet) Ajánlattevő neve 1 : Ajánlattevő székhelye: Ajánlati ár (nettó+áfa=bruttó) Előteljesítés (nap) Jótállás ideje a leszállított eszközökre vonatkozóan (hónap) Jótállás ideje interaktív táblák vonatkozásában Kelt: cégszerű aláírás 1 Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét).

13 13 (3. számú melléklet) ADATLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő telefonszáma: Ajánlattevő telefaxszáma: Kijelölt kapcsolattartó személy neve, beosztása: Kapcsolattartó pontos címe: Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó fax száma: Kapcsolattartó címe: Kelt: cégszerű aláírás

14 14 AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 1 (4. számú melléklet) 1. Alulírott, mint a (székhely:..) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 70. (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 2. Ennek megfelelően a szerződést amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk a jelen ajánlatunk részét képező szakmai ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatásért szerződésszerűen teljesítjük. 3. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 4. Elfogadjuk az ajánlati dokumentációban lévő szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául. 5. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződés tárgyát teljesítjük az ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 6. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha nem felelünk meg a Kbt-ben meghatározott összeférhetetlenségi követelményeknek. 7. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 8. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre 1 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.

15 15 bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. Kelt: cégszerű aláírás

16 16 (5. számú melléklet) Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. (1) bekezdés a)-i), 61. (1) bekezdés a)-d) pontjai tekintetében 1 Alulírott.. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: az alábbi nyilatkozatot tesszük: Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki: Kbt. 60. (1) bekezdés: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig 1 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki.

17 17 g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült i) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél Kbt. 61. (1) bekezdés: a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a fent részletezett Kbt. 60. (1) bekezdés a)-i), és a 61. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok. Kelt: cégszerű aláírás

18 18 Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67. (3) bekezdés a) pontja tekintetében (6. számú melléklet) Alulírott (képviseli:..) mint ajánlattevő a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző hónapban a legjelentősebb szolgáltatásaink az alábbiak voltak: A szerződést kötő másik fél neve, címe, kapcsolattartó neve, telefonszáma Az ellenszolgáltatá s összege (nettó HUF) Teljesítés ideje A szolgáltatás tárgya A vonatkozó referenciaigazolás oldalszáma, ha alkalmazandó Az ajánlattevő tekintetében {közös ajánlattétel esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez hozzájáruló közös ajánlattevőkre vonatkozó adatokat külön-külön ebben a táblázatban kell megadni}: A közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tekintetében {több ilyen alvállalkozó esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez hozzájáruló alvállalkozók tekintetében külön-külön kell ebben a táblázatban az adatokat megadni}- Az erőforrást nyújtó szervezet {több ilyen szervezet esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez hozzájáruló szervezetek tekintetében külön-külön kell ebben a táblázatban az adatokat megadni}-- Kelt:. cégszerű aláírás 1 1 Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia a nyilatkozatot. Egy ilyen nyilatkozat benyújtása szükséges.

19 19 (7. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdése alapján 1 a) Alulírott..., mint a(z)... cégjegyzésre / kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m hogy a [cég megnevezése] mint ajánlattevő a közbeszerzés alábbi része(i) teljesítéséhez kíván a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe venni. b) Alulírott..., mint a(z)... cégjegyzésre / kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m hogy a [cég megnevezése] mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben a következő alvállalkozó(ka)t kívánja igénybe venni, a közbeszerzés alábbiakban meghatározott része(i) vonatkozásában.. Alvállalkozásba adni kívánt munkák Az Alvállalkozó neve és címe, kapcsolattartó személy Az Alvállalkozás %-os értéke az ajánlati ár százalékában 1 Ajánlattevőnek a nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tennie.

20 20 c) Alulírott..., mint a(z)... cégjegyzésre / kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m hogy a [cég megnevezése] mint ajánlattevő részére erőforrást a következő szervezet(ek) nyújt(anak). Előírt alkalmassági követelmények, melyek tekintetében ajánlattevő más szervezet erőforrására támaszkodik és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjai Az erőforrást nyújtó szervezet neve és címe, kapcsolattartó személy Az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerint többségi befolyás fenn áll (igen/nem) d) /Opcionális, a Kbt. 69. (8) szakaszának alkalmazása esetén kitöltendő Alulírott..., mint a(z)... cégjegyzésre / kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m hogy a [cég megnevezése]közbeszerzés értékének 10%-kát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) neve: címe: Kelt: cégszerű aláírás

21 21 (8. sz. melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 63. (3) bekezdése alapján Alulírott..., mint a(z)... cégjegyzésre / kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m hogy a [cég megnevezése] a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 60. (1) bekezdés, és a 61. (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Kelt: cégszerű aláírás

22 (9. sz. melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján Alulírott..., mint a(z)... cégjegyzésre / kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m - hogy az Ajánlati felhívásban, dokumentációban foglalt feltételeket megismertem és tudomásul vettem, és ajánlatomat a felhívásban, a dokumentációban és a törvényben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítettem el, továbbá a szerződés tárgyát a szerződési feltételek szerint, az abban foglalt határidőre és az általam megajánlott ellenszolgáltatásért fogom teljesíteni. - Továbbá nyilatkozom, hogy a [cég megnevezése] mint ajánlattevő a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. Törvény (Kktv.) szerint vállalkozásunk mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállakozás nem tartozik a Kktv. Hatálya alá. (megfelelőt aláhúzni) Kelt: cégszerű aláírás

23 Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról Alulírott, mint a(z). cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy az ajánlatkérő által az ajánlattételi dokumentációhoz csatolt Szállítási szerződés elfogadásával tettük meg felolvasólapon szereplő ajánlatunkat. Kelt:. Ajánlattevő cégszerű aláírása

24 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS -tervezet- amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet:... levelezési címe: számlázási cím: adószáma: képviselő: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről : levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím: adószáma: statisztikai jelzőszám: cégbíróság és cégjegyzék száma: mint Szállító (a továbbiakban Szállító) a továbbiakban együtt: Felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: I. ELŐZMÉNYEK A Megrendelő TIOP / pályázati azonosító számú, Iinformatikai infrastruktúra fejlesztése a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás fenntartásában működő oktatási inézményekben című projekt megvalósítása tárgyában, közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása alapján Szállító ajánlatot nyújtott be Megrendelő részére. 1. Megrendelő a beszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és műszaki követelményeit a Szállító részére megküldött Ajánlatkérésben határozta meg. Megrendelő a beérkezett ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette és.. n Megrendelést küldött a Szállító részére. 2. Ilyen előzmények után a Felek a részletes feltételekről a Megrendelésnek megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg: 3. A jelen szerződés tárgya: - 1 db Alkalmazás szerver - 28 db Iskolai PC csomag II. SZERZŐDÉS TÁRGYA 24

25 - 11 db Tantermi csomag - 1 db Tantermi csomaghoz oktatás - 1 db Szerver szoftver - 3 db WIFI csomag - 2 db Szavazó csomag 4. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a 3. pontban meghatározott informatikai eszközöket Megrendelő részére a teljesítési határidőben leszállítja, beszereli és azok tulajdonjogát átruházza, illetve a kapcsolódó oktatást az eszközök telepítését követő 2 héten belül megtartja, Megrendelő pedig köteles az eszközöket ezen szerződésben foglalt feltételek mellett átvenni. 5. Szállító kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező informatikai eszközök minden tekintetben megfelelnek a közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívásának, valamint a Szállító által elkészített ajánlatában megajánlott követelményeknek. III. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 6. Megrendelő köteles a szerződés tárgyát képező informatikai eszközöket rendeltetésszerűen használni a gyártmányra és típusra vonatkozóan a Szállító által átadott használati utasításnak megfelelően. Megrendelő a használat során észlelt hibákról - a jótállási, illetve szavatossági időtartam alatt - köteles írásban értesíteni a Szállítót. 7. Megrendelő jogosult az informatikai eszközök átadásakor azokat részletesen meg- és átvizsgálni, és ennek keretében szükséges eljárásokat megtenni. 8. Megrendelő köteles a 3. pontban meghatározott eszközök illetve oktatás teljesítése után a Felek által elfogadott, igazolt teljesítés igazolás alapján kiállított számlák kézhezvételét követő 30 napon belül a kifizetési igénylését összeállítani és a Közreműködő Szervezet részére postázni. IV. SZÁLLÍTÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 9. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező informatikai eszközöket a szerződés 23. pontjában meghatározott teljesítési helyre szállítja, beszereli, és ott rendeltetésszerű használatra alkalmas-, a szerződésnek-, és a vonatkozó szabványoknak, illetve műszaki előírásoknak megfelelő műszaki állapotban hibáktól mentesen, I. osztályú minőségben a Megrendelő részére a szerződéses feltételek szerint átadja. 10. Szállító jogosult a szerződés tárgyát képező informatikai eszközöket a jelen szerződés 26. pontjában meghatározott teljesítési határidő lejárta előtt, Megrendelő részére átadni (Szállítónak előszállításra joga van), mely esetben, ha a Szállító előteljesítési jogával élni kíván, úgy köteles a Megrendelőt a szerződésszerű teljesítés pontos időpontjáról azt megelőzően legalább 5 nappal korábban írásban tájékoztatni. Amennyiben a fentieknek megfelelő előzetes írásbeli tájékoztatás eddig az időpontig nem történik meg, Megrendelő jogosult az előteljesítést és így a szállítandó informatikai eszközök átvételét megtagadni. 25

26 11. Szállító jogosult a teljesítéséhez alvállalkozókat igénybe venni. Szállító a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. V. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 12. A Feleket általános együttműködési kötelezettség terheli a szerződésben foglaltakra vonatkozóan. Együttműködésre kötelezettek mindazon kérdésekben is, amelyek jelen szerződésben nincsenek szabályozva, de amelyek a közérdeket vagy valamelyik fél érdekeit pénzügyileg közvetlenül érinthetik. 13. A Felek haladéktalanul, írásban tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, továbbá minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítését befolyásolhatja. 14. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés időtartama alatt ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. Szállító ezen kötelezettségének elmulasztása esetén felelős az értesítés elmulasztásából eredően a Megrendelőnek okozott valamennyi kárért. 15. Ha a szerződés hatályba lépése után olyan törvény vagy rendelet (előírás, szabvány, szabályzat) lép hatályba, melynek rendelkezése a szerződés teljesítésére kihatással van, és az eset vis maior kategóriába vonható, jelen szerződés módosításra kerülhet. 16. A szállítási időpontok összehangolása, a teljesítés során szükségessé váló intézkedések megtétele tekintetében Szállító részéről kapcsolattartó személy: név: levelezési cím: telefon: fax: Megrendelő részéről kapcsolattartó személy: név: polgármester levelezési cím: telefon: fax: A Felek jelen szerződésben felhatalmazzák az előző pontban megnevezett képviselőiket, hogy a teljesítés során hozott döntéseknél, a teljesítési igazolások aláírásánál a Feleket teljes jogkörrel képviseljék. Jogosultak, illetve kötelesek megtenni mindazon műszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben, s a szerződés mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. A Felek képviselőinek a jelen szerződésben biztosított jogkörének korlátozása a másik féllel szemben csak írásbeli közléstől kezdve hatályos. A képviselők személyében történő változást a Felek egymással azonnal, írásban közlik. 26

27 VI. KÉSEDELMES SZÁLLÍTÁS, MEGHIÚSULÁS 18. A szerződés 24. pontjában meghatározott végteljesítési határidő Szállító hibájából történő elmulasztása esetén a Megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg. A késedelmi kötbér napi mértéke ,- Ft. A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes. A Megrendelő csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérre, amennyiben a késedelem kizárólag a Szállító hibájából ered Meghiúsulási kötbér: ajánlattevő a szerződés ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása esetére a teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-nak megfelelő mértékű kötbér megfizetésére köteles. VII. SZÁLLÍTÓ JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI FELELŐSSÉGE 19. Szállító a megrendelt, illetve a szerződés tárgyát képező informatikai eszközök egészére vonatkozóan. havi időtartamra jótállást vállal.(digitális táblák esetében hónap) Ennek megfelelően a szerződés tárgyát informatikai eszközök használata során észlelt hibákat a Szállító térítésmentesen kijavítja, vagy az azzal érintett alkatrészeket, illetve szerkezeti egységeket kicseréli, amennyiben a hiba kijavítása egyáltalán vagy ésszerű határidőn belül nem lehetséges. A jótállási időtartam alatt bejelentett hibákért Szállító a jótállási idő lejárta után is felelősséggel tartozik. 20. A jelen fejezetben meghatározott jótállási jogok a szerződés tárgyát képező informatikai eszközök hiány- és hibamentes átadás-átvételével, az arról szóló és a Megrendelő által kiadott teljesítési igazolás időpontjától kezdődnek. 21. Szállító a szerződés tárgyát képező informatikai eszközök átadásával egyidejűleg köteles rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi dokumentumot, használati utasítást Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 22. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező informatikai eszközök javítását, cseréjét Megrendelő által a jótállás során küldött értesítést követő 24 órán belül elvégzi és viseli az ezzel kapcsolatban felmerülő minden költséget. VIII. A TELJESÍTÉS HELYE, HATÁRIDEJE, AZ ÁTADÁS - ÁTVÉTEL MÓDJA 23. A teljesítés helye: Intézmény hivatalos neve: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Diákotthon és Könyvtár Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya a) Feladatellátási hely neve: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Feladatellátási hely címe: 5502 Gyomaendrőd, Népliget utca 2. Intézmény típusa: székhelyintézmény 27

28 b) Feladatellátási hely neve: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Speciális Tagozat Feladatellátási hely címe: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 81/2. Intézmény típusa: tagintézmény c) Feladatellátási hely neve: Általános Iskola Csárdaszállás Feladatellátási hely címe: 5621 Csárdaszállás, Arany János u. 2 Intézmény típusa: tagintézmény 24. Szállító a szerződés tárgyát képező informatikai eszközöket. napjáig tartozik leszállítani és beüzemelni, illetve Megrendelő részére átadni. 25. Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor a Felek a teljesítés megtörténtét és ahhoz kapcsolódó minden lényeges körülményt átadás - átvételi jegyzőkönyvbe foglalják és azokat képviselőik útján cégszerű aláírásaikkal igazolják. A kárveszély az átadásátvételi jegyzőkönyv aláírásával száll át Megrendelőre. IX. AZ ELLENÉRTÉK ÖSSZEGE, FIZETÉSI FELTÉTELEK 26. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott informatikai eszközök szállítását, beüzemelését. szállítási díj valamint a kötelező oktatás elvégzését (nettó.- Ft) bruttó...- Ft összegű díj ellenében végzi. A Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó tekintetében a mindenkori hatályos ÁFA törvény rendelkezéseit alkalmazzák. 27. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott informatikai eszközök és a 1 kötelező oktatás ellenértékét a Szállító a teljesítést követően külön számlán köteles benyújtani. 28. Megrendelő kijelenti, hogy a TIOP / azonosító számú pályázat keretében megkötött Támogatási Okirat alapján az ESZA Nonprofit Kft., mint a Közreműködő szervezet (továbbiakban: Közreműködő Szervezet) a szerződés tárgyát képező informatikai eszközök értékének kiegyenlítését az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, a Megrendelő által összeállított és beadott kifizetési igénylés elbírálása után átutalással, forintban (HUF) teljesíti a Szállító jelen szerződésben megadott bankszámlájára (szállítói finanszírozás). 29. Megrendelő a kötelező oktatást az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, a Kbt (3) bekezdés szerint, átutalással, forintban (HUF) teljesíti a Szállító jelen szerződésben megadott bankszámlájára. 30. A jelen szerződés 3. pontjában meghatározott informatikai eszközök ellenértékét a Közreműködő Szervezet a Megrendelő által összeállított és beadott kifizetési igénylés jóváhagyása után 30 napon belül átutalja a Szállítónak. 31. A jelen szerződés 3. pontjában rögzített 1 db oktatásra vonatkozó számla ellenértékét Megrendelő 30 napon belül átutalja Szállítónak. 32. Megrendelő fizetési késedelme esetén Szállító a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot követelni. 28

29 X. NYILATKOZATOK 33. Mindkét fél kijelenti, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére; a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága vagy vezető testülete engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek; a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel; nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére, vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. XI. JOGVITÁK RENDEZÉSE 34. A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, közvetlen tárgyalások útján kívánják rendezni és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a szerződő felek közötti előzetes tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. 35. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő valamennyi perben alávetik magukat a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 36. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló módosított évi CXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított évi IV. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 37. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 2. számú melléklet: Szállító által benyújtott közbeszerzési dokumentáció 3. számú melléklet: Megrendelés 38. Jelen szerződést a Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 (négy) magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, melyből 2 (két) példány Megrendelőt ill. 2 (kettő) példány Szállítót illeti. Kelt:..., Megrendelő Szállító 29

30 A) Általános informatikai fejlesztés eszközei Gyomaendrőd Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás, Gesztor Gyomaendrőd Város Önkormányzata AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BEÁRAZVA CSATOLANDÓ! Termék Leírás Ár (Nettó Ft) Speciális jellemző - minimális követelmények "Iskolai PC csomag'" 28 db Multimédia futtatásra alkalmas 10/100 Ethernet képes DVD íróval rendelkezik 10/100 MB/s hálózati csatlakozás INTEL Core i GHz vagy azzal egyenértékű 4 magos legalább 2,6GHz-es processzor 450 W-os ATX, vagy branded termék esetén a gyártó által biztosított tápegység 4 GB DDR3-as RAM 8X DVD író +-RW 500 GB HDD 7200 rpm SATA II nyelvi laborban használható mikrofonos fülhallgató (zajtompított), a vezetéken lévő hangerőszabályozóval Optikai egér, vezetékes 101 gombos PS/2 magyar billentyűzet 4db USB csatlakozó Videokártya 256 M (Integrált v. PCI Express csatlakozás) 3 év garancia Windows 7 Home operációs rendszerrel (OEM) vagy azzal egyenértékű grafikus felületű operációs rendszerrel rendelkezik, továbbá irodai alkalmazás (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció) szoftverrel telepített. Az eredeti gyártói alaplapi lemez (esetleg videókártya diver) és a telepítendő programok CD/DVD-n mellékelve legyenek licenc-kóddal, gépenként. Monitor Tantermi csomag 11 db minimum 19" LCD TFT kijelz ővel rendelkezik minimum 19" LCD TFT kijelző, lehet szélesített kivitel is maximum 8 ms válaszidő képlátószög 160/ X 900 pixel vagy1280 X 1024 pixel 3 év garancia Érintőképernyős, kézzel vagy speciális tollal vezérelhető felület. A tábla működését a tábla felületébe integrált érzékelő rendszer biztosítja, amely érzékelő rendszer maga a tábla aktív munkafelülete Teljes egér funkcionalitás a táblaszoftver használata nélkül is Minimum két toll a kézzel vezérelhető táblákhoz is Aktív munkafelület mérete minimum: Táblaméret 4:3as tábla esetében 160*120 cm, 16:10es tábla esetében 190*120 cm (ettől eltérni +/- 10%ban lehet a tábla hasznos felületének területét tekintve) Interaktív tábla Notebook Érintőképernyős felület, az érzékelő felület a tábla aktív munkaterülete (kézzel vagy speciális tollal irányítható), gyárilag támogatott magyar nyelv ű installációs szoftverrel rendelkezik Multimédia futtatásra alkalmas 15.6" kijelzővel rendelkezik WiFi képes DVD íróval rendelkezik Tisztítható munkafelület (fehértáblához használt tollal írható és tisztítható) Gyárilag támogatott magyar nyelvű táblaszoftver Gyárilag támogatott szoftverfrissítés (központi honlapon elérhető verziók) Előadásszerkesztő szoftver (sorkiemelő, fénykép export, import, stb.), amely csatlakoztatott tábla nélkül is használható Többpontos kalibráció, minimum 4 Windows 7 és Linux kompatibilitás Integrált tábla és projektorrögzítő faliállvány. Külön védőcsőben vezetett erős és gyengeáramú kábelezéssel, a projektor és a tábla csatlakoztatásának céljára integrált csatoló felülettel. A projektorkonzol szerkezetileg egy rendszert alkot a tábla fali rögzítésével. A projektor kábelezése a projektorkonzol belső részében vezetett USB 2.0 csatlakozás biztosítja a kommunikációt a tábla és a munkaállomás között 5 év garancia, cseregarancia Szerkesztést segítő, beépített (jogtiszta) tanítási segédeszközök: vonalszerkesztők, nyilak, vektor alapú geometriai ábrák (szerkeszthető kör, háromszög, négyzet, stb.) oktatási célra használt háttérképek (vonalas, négyzetrácsos tábla, hangjegytábla, stb.) térképek, fényképek, specifikus (oktatási célra készített) előre gyártott vizuális elemek oktatást segítő specifikus kisfilmek és animációk Mentési lehetőség, minimálisan a következő grafikus formátumokban: jpg, bmp, pdf A táblaszoftver a tábla csatlakoztatása nélkül is használható legyen Beépített képernyő billentyűzet (gépelés közvetlenül a tábláról) Kézírás felismerés Táblára írt tartalom rögzítése digitálisan (lementhető, és visszajátszható a táblára írt tartalom) Jobb és balkezes üzemmód; a táblaszoftver vezérlő ikonok, gombok áthelyezhetősége jobb és bal oldalra, illetve alulra és felülre Magyar nyelvű súgó Billentyűzeten a numerikus billentyűk külön jelenjenek meg Intel Core i3 2,2 GHz vagy azzal egyenértékű processzor 2GB DDR3-as RAM 250 GB HDD rpm 15.6" WXGA kijelző 3db USB csatlakozó 10/100 MB/s hálózati csatlakozás Wireless b/g hálózati csatlakozás beépített kamera 8 X DVD író +-RW Videokártya 64 M Windows 7 Home operációs rendszerrel (OEM) vagy azzal egyenértékű grafikus felületű operációs rendszerrel rendelkezik, továbbá irodai alkalmazás (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció) szoftverrel telepített. Projektor (közeli mód) XGA felbontás megfelelő fényerő, LCD vagy DLP technológia lopás elleni védelemet biztosító szerkezettel ellátott, magyar nyelvű menürendszer, beépítő keret Az eredeti gyártói alaplapi lemez (esetleg videókártya diver) és a telepítendő programok CD/DVD-n mellékelve legyenek licenc-kóddal, gépenként. 3 év garancia Hordtáska Legalább 1,8m-es VGA átkötő kábel. Zajterhelése normál üzemmódban nem lehet nagyobb, mint 32 dba XGA 1024x768 valós felbontás, opcionálisan 16:10-es WXGA felbontás A megajánlott 16:10-es képarányú projektorok száma megegyezik a megajánlott 16:10-es képarányú interaktív táblák számával. Trapézkorrekció 2400 ANSI Lumen fényerő Maximálisan 125 cm vetítési távolság a megajánlott táblákhoz igazítva Gyors bekapcsolási, azonnali kikapcsolási lehetőség LCD vagy DLP technológia minimum 7%-os külső offset: a projektor 1 méteres vetítetti kép esetén 7 cm magasságban helyezkedik el a kép tetejéhez képest Távirányító 2 VGA bemenet, 1 monitor kimenet Lopás elleni védelmet biztosító HW-es és/vagy szoftveres megoldással ellátott Készenléti fogyasztás nem lehet nagyobb, mint 1 W Lámpa élettartama legalább 3000 óra 500:1 kontraszt A projektor kábelének elvezetése a tartó konzolon belül megoldott (érintésvédett megoldást biztosít) 3 év garancia Beépítő keret (amennyiben integrált projektortartó állvánnyal rendelkező interaktív táblával kerül kihelyezésre, úgy a beépítő keret nem kell)

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai DOKUMENTÁCIÓ Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr közigazgatási területén kívül eső ingatlanjai tekintetében tárgyú, közösségi rezsim, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ LAKITELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MEZŐKOVÁCSHÁZA, VÉGEGYHÁZI ÚT 3. SZ. ALATTI INGATLANON TALÁLHATÓ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA, ÚT- ÉS KERÍTÉSÉPÍTÉSRE. tárgyban indult, a Kbt.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dévaványa Általános Művelődési Központ Iskoláiban című, TIOP-1.1.1-07/1-2008-0049 számmal jelölt pályázat alapján lefolytatásra kerülő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ.21017/2010. Ajánlatkérő:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 2003. ÉVI CXXIX. A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 251. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN INDÍTOTT ELJÁRÁSHOZ 1.

Részletesebben

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban 21467/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z E R Z

Részletesebben

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s 1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV SZK Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Levelezési

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer

Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer tárgyú közbeszerzési eljárásának dokumentációja az eljárás lefolytatásával

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Makó Város fürdőfejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levelezési címe: Magyar Köztársaság Bécsi Nagykövetsége (1010 Bécs, Bankgasse 4-6.), telefon: 06-1-458-1982, 06-1-458-1204

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

21268/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban

21268/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban 21268/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

HU-Paks: Gépjárművek 2011/S 242-392569. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Gépjárművek 2011/S 242-392569. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:392569-2011:text:hu:html HU-Paks: Gépjárművek 2011/S 242-392569 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK irányelv

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. (Az Ajánlatkérő a Kbt. 251. (2) szerinti eljárást alkalmazza)

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. (Az Ajánlatkérő a Kbt. 251. (2) szerinti eljárást alkalmazza) AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA (Az Ajánlatkérő a Kbt. 251. (2) szerinti eljárást alkalmazza) I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Újszász Város

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatás Építési

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

AZ EGYSZER ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész VI. fejezet 251. (2) bek. szerint

AZ EGYSZER ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész VI. fejezet 251. (2) bek. szerint a) az Ajánlatkér neve: Debreceni Egyetem címe: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. kapcsolattartó: DEOEC Józsa Judit gazdasági igazgató helyettes telefonszáma: +36 52 417 962 telefaxszám: +36 52 425 204 elektronikus

Részletesebben

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 -

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - 24757/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - Budapest, 2015.... Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

25452/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára. tárgyú beszerzéshez

25452/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára. tárgyú beszerzéshez 25452/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára tárgyú beszerzéshez - 1 - Budapest, 2015.... Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület Kisbusz beszerzése Valkói Községi Sportkör Egyesület 2014. május 13. 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ajánlattételi felhívás 4 1. Ajánlatkérő adatai 4 2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Vasúti járművek új hő- és hangszigetelő anyagainak szállítása tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2015. 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához

Részletesebben

/2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s

/2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s /2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlavezető

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3. Telefon: +36-72/584-000 Fax: +36-73/584-008 E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyugat-magyarországi Egyetem MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Zöld Egyetem program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen azonosító TIOP-1.3.1/07/2-2F-2009-0008

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a Makói Termál- és Gyógyfürdő fejlesztéséhez kötődő, műszaki

Részletesebben

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez 65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2 - 65084/2015/START számú

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s 12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Varbó község belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022 1.-5. KÖTET VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 71 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ... 1 I.

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÁR-MENTOR Bt. 5000 Szolnok, Arany János út 20. Tel: 56/426-226 Tfax: 56/513-395 e-mail: karmentor@brokerroyal.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pilisi Labdarugó Klub részére a Vázlatterv, engedélyeztetési terv

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112048-2013:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó 0 Általános keresés: O K Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/69. lapszám 2009/68. lapszám

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja I. Részvételi felhívás II. A részvételre jelentkezés strukturája, tartalma III.

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432422-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában AJÁNLATI FELHÍVÁS A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Kbt. 122/A. (1) bekezdés szerinti, feltételes közbeszerzési eljárásra TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban

Ajánlati felhívás A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata tárgyban Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 1 / 13 2010.10.13. 8:54 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő javítást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100590-2011:text:hu:html HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

65092/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

65092/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 65092/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest JBI keleti pályaudvar és istvántelki telephelyén lévő kocsimosó berendezés és kegyeleti mosó karbantartása tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016. február - 1-

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 038-062415. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 038-062415. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62415-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 038-062415 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2014.10.16. Tartalomjegyzék Pályázati felhívás 1. Felolvasólap

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

Tangazdaság fejlesztése és gépbeszerzés II.

Tangazdaság fejlesztése és gépbeszerzés II. Tangazdaság fejlesztése és gépbeszerzés II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/110 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 126 Ajánlatkérő: Ózd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ózd Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

HU-Sármellék: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 11-014000 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Sármellék: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 11-014000 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:14000-2010:text:hu:html HU-Sármellék: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 11-014000 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) Telefonos ügyintéző és adminisztratív ügyintéző munkavállalók munkaerő-kölcsönzési szerződés keretében történő

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont

Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291 II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2015/S 213-390195. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2015/S 213-390195. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390195-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2015/S 213-390195 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye:

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye: Szállítási szerződés a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzésére Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben