AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS"

Átírás

1 KÁR-MENTOR Bt Szolnok, Arany János út 20. Tel: 56/ Tfax: 56/ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pilisi Labdarugó Klub részére a Vázlatterv, engedélyeztetési terv és kiviteli terv készítése a Multifunkciós sport és kulturális központ (2721 Pilis, Gubányi Károly utca 2.) tárgyában. Az írásos ajánlatok benyújtásának határideje: január 07-én 10:00 óra december 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 3 II. MELLÉKLETEK 14 III. TERVEZÉSI SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK számú melléklet 2. számú melléklet 2

3 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon- és telefaxszáma, címe: Pilis Város Önkormányzat 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. szám Telefon szám: Fax szám: cím: Kapcsolattartó: Simó Gáborné polgármester A másik ajánlatkérő neve, címe, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi: Pilisi Labdarugó Klub 2721 Pilis, Dózsa György út 33. szám Az ajánlatkérő nevében eljáró kapcsolattartó neve és címe, telefonszáma, címe: KÁR-MENTOR Bt. Tóth Róbert Miklós 5000 Szolnok, Arany János út 20. szám Telefon: Fax.: ) Az eljárás jogcíme: Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 5. (1) bekezdés c) pontban meghatározottak szerint a Kbt. alanyi hatálya alá tartozó szervezet, s mint ilyen, a törvény rendelkezései szerint kötelezett közbeszerzési eljárás lefolytatására. XVII. Fejezet Az uniós értékhatár alatti eljárások szabályai 110. E rész szerint kell eljárni az ajánlatkérőknek az uniós értékhatárt el nem érő és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések ide nem értve az építési és a szolgáltatási koncessziót megvalósításakor. E rész szerinti eljárás alkalmazható továbbá olyan esetben, amelyre e törvény III. Fejezete azt lehetővé teszi, vagy előírja [19. (4) bekezdés; 21. (2) bekezdés]. Kivételek 111. E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő r) a , , , , , , , CPV kódok által meghatározott tervezési szolgáltatásokra; s) a , , , , CPV kódok által meghatározott szolgáltatásokra, feltéve, hogy a szolgáltatás megrendelésére az r) pontban meghatározott tervezési szolgáltatással együttesen, ugyanazon építési beruházás tekintetében kerül sor. 3

4 Épületekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások Szabadtéri területekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások Épületbővítéssel kapcsolatos építészeti szolgáltatások Előzetes tervek (rendszerek és integráció) Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk Várostervezési szolgáltatások Tájrendezési szolgáltatások Belsőépítészeti szolgáltatások Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés Költségszámítás, költségfelügyelet Építkezéshez szükséges mennyiségek meghatározása és jegyzékbe vétele Építési munka felügyelete A szolgáltatás megrendelés becsült értéke nem éri el az uniós értékhatást, ezért a Kbt és 111. alapján a jelen szolgáltatás megrendelés nem tartozik a Kbt. hatálya alá. 3.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei: Dokumentációt ajánlatkérő nem készít. A szükséges nyilatkozatminták, a Felolvasólap és a vállalkozási szerződéstervezet jelen ajánlattételi felhívás mellékleteit képezi. Ajánlatkérő az ajánlatkérés en küldi meg az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére. 4.) Az ajánlattétel tárgya és mennyisége, becsült érték: Vázlatterv, engedélyeztetési terv és kiviteli terv készítése a Multifunkciós sport és kulturális központ (2721 Pilis, Gubányi Károly utca 2.) tárgyában. Mennyisége/műszaki leírás: Multifunkciós sport és kulturális központ tervezéséhez szükséges alapvető elvárásokat a szerződés tervezet 2. számú melléklete tartalmazza. A beruházáshoz szükséges telek több telek összevonásából kerül a későbbiekben kialakításra, az érintett helyrajzi számok a következők: 1025/115, 1025/116, 1025/117, 1025/118, 1025/119, 1025/120, 1025/121, A tervezendő épület együttes nettó alapterülete összesen ~ 2700 m Vázlatterv tanulmányterv, elkészítendő 2 példányban + CD/DVD - Tervezési program összeállítása, megbízói egyeztetése. - Közmű lehetőségek vizsgálata. - Alapozás vizsgálata, talaj terhelhetőségének vizsgálata. - Koncepció terv elkészítése, és megbízói egyeztetése. - Koncepció terv elkészítése, és városi főépítésszel (szakbizottság) való egyeztetése. 4

5 - Koncepció terv elkészítése, és érintett szakhatóságokkal való egyeztetése. - A vizsgálatok és egyeztetések átvezetése. - M=1:200-as léptékű tanulmányterv dokumentálása. - Tervezői költségbecslés Engedélyezési terv, elkészítendő 4 példányban + CD/DVD - Engedélyezési tervegyeztetési rajzai Városi tervtanács. - Engedélyezési tervdokumentáció végleges, tervtanács által elfogadott változatának, a jogszabályokban rögzített műszaki tartalommal való elkészítése, szakágankénti műszaki leírásokkal. - ÉTDR hiánymentes feltöltés 4.3. Munkaközi kiviteli terv, elkészítendő 1 példányban + CD/DVD - Építész szakági kiviteli pallérterv. - Épületgépészet koncepció - egyeztetési terv. - Erős-és gyengeáramú koncepció - egyeztetési terv Tenderezhető kiviteli terv, elkészítendő 2 példányban + CD/DVD - Építész szakági kiviteli terv(pallérterv + konszignációk + részlettervek), műszaki leírás. - Statika szakági kiviteli terv, műszaki leírás. - Épületgépészet szakági kiviteli terv, műszaki leírás. - Erősáramú kiviteli terv, műszaki leírás. - Gyengeáramú kiviteli terv, műszaki leírás. - Tételes árazatlan kiírás. - Tételes árazott költségvetés. 5.) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében az eljárást lefolytatják: Vállalkozási szerződés 6.) A szerződés időtartama: A teljesítés véghatárideje várhatóan: június 30. Előteljesítés, ajánlatkérővel történt egyeztetés alapján lehetséges 6.1. Vázlatterv tanulmányterv a szerződés hatályba lépésének napját követően számított értékelési részszempont - naptári nap 6.2. Engedélyezési terv a vázlattervre vonatkozó tervezési díj kifizetésétől számított értékelési részszempont - naptári nap 6.3. Munkaközi kivitelei terv az engedélyezési tervre vonatkozó tervezései díj kifizetésétől számított értékelési részszempont - naptári nap 6.4. Tenderezhető kivitelei terv a munkaközi kivitelei tervre vonatkozó tervezési díj kifizetésétől számított értékelési részszempont - naptári nap 5

6 7.) A teljesítés helye: 2721 Pilis, Gubányi Károly utca 2. szám 8.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése TAO támogatásból és a Pilis Város Önkormányzat saját forrásából történik. TAO támogatás mértéke 70,000% Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése négy részletben: vázlatterv, tanulmányterv (15%) az engedélyezési tervdokumentáció (35 %), munkaközi kiviteli terv (25%) és a tenderezhető kivitelei terv (25%) dokumentáció + CD/DVD átvételét követően kiállított számla ellenében átutalással történik. A számlákon, adott esetben az elkülönülő funkcióval bíró részekre jutó költséget külön kell feltüntetni. Ajánlattevő előlegre nem jogosult. Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése a kiállított részszámlák ellenében átutalással történik az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ának figyelembe vételével, a Ptk. 6: 130. (1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint. 9.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk: Ajánlatkérő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem fogad el. 10.) Részekre történő ajánlattétel: Ajánlatkérő a rész ajánlattétel lehetőségét kizárja. 11.) Az ajánlatok értékelési szempontja Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel alapján bírálja el. Részszempont Súlyszám 1. Nettó ajánlati ár Teljesítési idő naptári napokban megadva, a naptári napok száma összesen nem lehet több 150 naptári napnál. 40 Értékelési módszer ismertetése: alsó határ: 1 pont, felső határ: 100 pont. Ajánlatkérő a fordított arányosítás képletét alkalmazza. Fordított arányosítás: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ezért az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat 6

7 tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. Az elbírálás képlete: P P P P max min min A = A legjobb vizsgált azaz A legjobb P = Pmax Pmin + P A vizsgált ( ) min ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felsőhatára Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Az így megállapított pontszámok kerülnek e felhívásban meghatározott súlyszámokkal megszorzásra. Tört szám esetén az ajánlatkérő három tizedes jegyre kerekít úgy, hogy 5 esetén a kerekítés felfele történik. 12.) Kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő aki, a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek a tevékenységét felfüggesztették, Igazolási mód: - Az ajánlattevőnek a 2. számú nyilatkozat minta szerint megadott nyilatkozat alapján nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik az a) és b) pontban foglalt kizáró okok hatálya alá. c) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; Igazolási mód: A kizáró okot Ajánlatkérő ellenőrzi a következő honlapon: yszeru_lekerdezes_lekerdezes 7

8 Amennyiben ajánlattevő nem szerepel a Köztartozásmentes adatbázisban, úgy az ajánlatban Együttes adóigazolás benyújtása szükséges. 13.) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia alkalmasságát: P.1. Az előző három lezárt üzleti évről (2012, 2013, 2014.) a számviteli jogszabályoknak megfelelő mérleg és eredmény kimutatás eredetben vagy egyszerű másolatban. Ajánlatkérő nem követeli meg a mérleg és eredmény kimutatás becsatolását, amennyiben az megtalálható a honlapon. P.2. Az előző három lezárt üzleti év (2012, 2013, 2014.) teljes árbevételéről, és ugyanezen időszakban tervezési tevékenységgel kapcsolatos árbevételről Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi feltételeknek nem felel meg: P.1. ha, az előző három lezárt üzleti évben (2012, 2013, 2014,) a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója mérleg szerinti eredménye egynél több alkalommal negatív volt. P.2. ha, az előző három lezárt üzleti év bármelyikében (2012, 2013, 2014.) nettó árbevétele nem érte el a Ft-ot, ezen belül a tervezési tevékenységre vonatkozó nettó árbevétele a 15 millió Ft-ot. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia alkalmasságát: M.1. Ajánlattevőnek csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezését, képzettségét, végzettségét igazoló dokumentumok, igazolások másolatát, valamint a szakember szakmai önéletrajzát, melyből egyértelműen megállapítható a szakmai tapasztalata. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakember végzettségének igazolására szolgáló dokumentumokat, a szakember saját aláírásával ellátott szakmai önéletrajzát, rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajzot és a rendelkezésre állási nyilatkozatot eredetiben vagy másolatban, a végzettséget igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban kell benyújtani. Amennyiben a szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy adja meg névjegyzéki/kamarai számaikat és ez esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét jelölni. 8

9 M.2. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevőnek a felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 (három) év, a jelen eljárás tárgya szerinti (tervezői szolgáltatások) munkáinak ismertetését. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább - a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét, - a szerződés tárgyának rövid ismertetését, - a szolgáltatás tárgyát képező alapterület nagyságát, - a teljesítés helyét, idejét, - továbbá azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő ha az alábbi feltételeknek nem felel meg: M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem ajánl meg legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel és építési tervezési jogosultsággal, valamint legalább 2 év építési tervezői gyakorlattal rendelkező, a teljesítésben közvetlenül is résztvevő szakembert. M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az Ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 3 (három) évben teljesített, legalább egy darab olyan tervezési referenciával, amely tartalmaz legalább 2000 m2 alapterületű közintézmény tervezését. 14.) A hiánypótlás lehetősége: Az ajánlatkérő teljes körű hiánypótlást biztosít. 15.) Az ajánlattételi határidő, az ajánlat benyújtásának címe: Az ajánlatok benyújtásának határideje: január 07-én 10:00 óra. Az ajánlatok benyújtásának címe: Pilis Város Önkormányzata, 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. szám, titkárság 16.) Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), azzal, hogy a magyar nyelven történő ajánlattétel lehetőségét minden esetben biztosítani kell: Az eljárás nyelve magyar, ezért idegen nyelvű irat (okirat, igazolás, nyilatkozat, stb.) benyújtása esetén, az idegen nyelvű irattal együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. 17.) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, jelenlétre jogosultak: Az ajánlatok felbontásának időpontja: január 07-én 10:00 óra. Az ajánlatok felbontásának helyszíne: Pilis Város Önkormányzata, 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. szám, titkárság 18.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidőtől számított 30 nap. 9

10 19.) Az eredményhirdetés: Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről/eredménytelenségéről szóló tájékoztatót küldi meg az ajánlattevők részére. 20.) A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató levél megküldését követő első munka napon, várhatóan január 18-án. 21.) Egyéb információk: 1.) Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell benyújtani írásban, zártan, roncsolás mentes csomagolásban, magyar nyelven, papír alapon. Az ajánlatban lévő, minden az Ajánlattevő által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre jogosultak. Az ajánlathoz egy példányban csatolni kell az eredeti példányról képolvasó készülékkel készült CD-re vagy DVD-re írt elektronikus példányt, mely jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható. Az elektronikus példánynak Acrobat Reader programmal olvasható, PDF kiterjesztésűnek kell lennie, lehetőség szerint egyetlen fájlban. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány a papír alapon benyújtottal megegyezik. Amennyiben a példányok között eltérés lenne, a papír alapú eredeti példány tartalma az irányadó. Az eredeti példányt zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az első, vagy a hátsó laphoz rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy aláírásra jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat minden információt tartalmazó oldalát folyamatos oldalszámozással kell ellátni és az ajánlathoz tételes oldalszámra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása előtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: Pilis Város Önkormányzat részére a Vázlatterv, engedélyeztetési terv és kiviteli terv készítése a Multifunkciós sport és kulturális központ (2721 Pilis, Gubányi Károly utca 2.) ajánlat ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel! Az ajánlatok benyújtásának helyszíne: Pilis Város Önkormányzata, 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. szám, titkárság 2. Ajánlatkérő akkor tekinti az ajánlatot határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig beérkezik jelen felhívás 15.) pontjában feltüntetett helyszínre. 3. Ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 4. Ajánlattevőnek és adott esetben alvállalkozónak, csatolnia kell az aláírási címpéldányát vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett a évi V. törvény 9. (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát. (másolatban) Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által 10

11 felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány másolatának benyújtása szükséges. 5. A dokumentumokat egyszerű másolatban kérjük benyújtani. 6. Az ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolnia, (1. számú nyilatkozat minta) amely tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, az ajánlati árat, a keltezést és a cégszerű aláírást. Ajánlattevő ajánlatának tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás a szolgáltatási szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra. 7. Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével/nyerteseivel köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőknek minősített szervezettel (személlyel). 8. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli. 9. Az ajánlatok munkanapokon 9:00 12:00 óra, az ajánlattételi határidő napján 9:00 10:00 óra között nyújtható be, az ajánlattételi felhívás 15.) pontjában megadott címen. 10. A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 11. Az ellenszolgáltatás összege az ajánlattevő által benyújtott ajánlatban meghatározott ár. Az ellenszolgáltatás díjának fedezetet kell nyújtani mindazon szolgáltatások elvégzésére és felmerülő költségekre, melyek szükségesek a felhívásban meghatározottak megvalósulásához. 12. Ajánlatkérő semminemű ok miatt többletköltség igényt nem fogad el. 13. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívás egyidejűleg 3 Ajánlattevő részére került megküldésre. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, azonban annak nincs akadálya, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek Ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 14. Közös ajánlattétel csatolni szükséges az együttműködési megállapodás egyszerű másolati példányát, amelynek tartalmaznia kell a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megjelölését és képviseleti meghatalmazását, együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait, az ajánlat tárgyát képező szolgáltatási tevékenység egymás közötti megosztását, azon vállalkozás megnevezését maguk közül, amely nyertességük esetén teljes jogú közös képviselőnek minősül továbbá, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemlegesen felelnek. Ajánlatkérő a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt értesíti a kiegészítő tájékoztatás, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az értesítést, tájékoztatást, felhívást szintén a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megnevezését. 11

12 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő után változás nem következhet be! 15. Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a szerződés szerint nyújtandó szolgáltatást a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett, azokkal összhangban nyújtja. 16. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 41. -ának (6) bekezdése alapján központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényes visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet fogalmát a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdésének 1. pontja tartalmazza. Fentiekre tekintettel az ajánlatkérő előírja, hogy szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősüljön. Erre figyelemmel a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés tervezett időpontjáig nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül-e. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem minősül a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, akkor ez olyan, az ajánlatkérő által előre nem látható lényeges körülménynek minősül, amelyre tekintettel az ajánlatkérő a szerződés megkötésére képtelenné válik és így az ajánlatkérő mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól. 17. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek Késedelmi kötbér mértéke, részteljesítésre Ft/naptári nap, maximum 30 naptári napig. Meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó értékének 20%-a Késedelmi kötbér Az Ajánlattevő a vonatkozó határidő teljesítésének késedelme esetén, a késedelem minden napja után Ft vállalását írja elő, késedelmi kötbérként. Az Ajánlatkérő a késedelmi kötbér összegét legfeljebb 30 napig érvényesíti. A 30 napot meghaladó késedelem esetén a késedelemből eredő és a késedelemmel okozott károk megtérítésére vonatkozó Ajánlatkérői igényeket nem érintve az Ajánlatkérő fenntartja a szerződés rendkívüli felmondásának jogát, mivel a 30 napot meghaladó késedelmet az Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésnek tekinti. Meghiúsulási kötbér Meghiúsulás esetére kikötött kötbér összege a szerződés szerinti ellenszolgáltatási nettó ár 20%-a. A számla kiegyenlítésének feltétele adott esetben - a felmerült kötbér összegének az ajánlatkérő Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlájára történő megfizetése. 12

13 Az ajánlatkérő a szerződés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha - az Ajánlattevő a teljesítést megtagadja; - az Ajánlattevő a szerződést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el; - a szerződés teljesítése a Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból ellehetetlenül; - az Ajánlattevő a teljesítéssel neki felróható módon 30 napot meghaladó késedelembe esik; - Ajánlattevő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul. Ajánlatkérő a kötbérkötelezettségeket a Polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény alapján Ptk. 6:153., 6:154.,6:157., 6:186. a 6:187..,) írta elő. A Ptk. 6:186. (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 18. A nyertes tervező feladata a kivitelezés teljes folyamata alatt rendelkezésre állás, segítség nyújtás az ajánlatkérő számára. 19. A tervezési és mérnöki szolgáltatás megrendelése esetén az ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítást kiterjeszteni az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás jelen pontjában előírt felelősségbiztosításra. Előírt felelősségbiztosítás: 20m Ft/káresemény/év kártérítési limit összegű szakmai (tervezői) felelősségbiztosítással 20. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: december

14 MELLÉKLETEK: Benyújtandó dokumentumok listája 1.) Részletes tartalom jegyzék, oldalszámok megadásával 2.) Felolvasó lap (1. számú melléklet MINTA) 3.) Ajánlattevői nyilatkozat a formai követelményekre, rendelkezésekre, szerződéskötésre (2. számú melléklet MINTA) 4.) Ajánlattevői nyilatkozat a kizáró okokra (3. számú melléklet MINTA) 5.) Ajánlattevői nyilatkozat az árbevételről (4. számú melléklet MINTA) 6.) Szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat (5. számú melléklet MINTA) 7.) Ajánlattevői nyilatkozat az elektronikus példányról (6. számú melléklet MINTA) 8.) Ajánlattevői nyilatkozat a jogszabályok betartásáról (7. számú melléklet MINTA) 9.) Ajánlattevői nyilatkozat a szakmai felelősségbiztosításról (8. számú melléklet MINTA) 10.) Ajánlattevői nyilatkozat a referencia munkáról (9. számú melléklet MINTA) 11.) Aláírási címpéldány/aláírási minta 12.) Együttes adóigazolás (adott esetben) 14

15 1. számú melléklet FELOLVASÓLAP Eljárás tárgya: Vázlatterv, engedélyeztetési terv és kiviteli terv készítése a Multifunkciós sport és kulturális központ (2721 Pilis, Gubányi Károly utca 2.) Ajánlattevő neve: Székhelye: Postacíme: Kapcsolattartó neve: Telefon: Telefax: címe: Értékelési szempont szerinti ajánlat: 1.) Nettó ajánlati ár: HUF 2.) Teljesítési idő naptári napokban megadva, a naptári napok száma összesen nem lehet több 150 naptári napnál...naptári nap 2.1. Vázlatterv tanulmányterv a szerződés hatályba lépésének napját követően számított naptári nap 2.2. Engedélyezési terv a vázlattervre vonatkozó tervezési díj kifizetésétől számított... naptári nap 2.3. Munkaközi kivitelei terv az engedélyezési tervre vonatkozó tervezései díj kifizetésétől számított.. naptári nap 2.4. Tenderezhető kivitelei terv a munkaközi kivitelei tervre vonatkozó tervezési díj kifizetésétől számított naptári nap..., cégszerű aláírás 15

16 2. számú melléklet MINTA Ajánlattevői nyilatkozat Vázlatterv, engedélyeztetési terv és kiviteli terv készítése a Multifunkciós sport és kulturális központ (2721 Pilis, Gubányi Károly utca 2.) tárgyában. Alulírott, mint a(z).(cégnév, székhely). cégjegyzésre jogosult képviselője az Ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, előírás, műszaki leírásban foglaltakat figyelembe véve kijelentem, hogy valamennyi szerződéses rendelkezést nyertesség esetén az általam képviselt ajánlattevő elfogadja, a szerződést megköti és teljesíti az ajánlatban megajánlott ellenszolgáltatás ellenében...., cégszerű aláírás 16

17 3. számú melléklet MINTA Ajánlattevői nyilatkozat Vázlatterv, engedélyeztetési terv és kiviteli terv készítése a Multifunkciós sport és kulturális központ (2721 Pilis, Gubányi Károly utca 2.) tárgyában. Alulírott,.. mint a (cég neve).. (cég címe).. cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy tevékenységemet nem függesztettem fel, illetve nem függesztették fel, valamint nem állok végelszámolás alatt, csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést az általam képviselt ajánlattevővel szemben nem tettek közzé, valamint felszámolási eljárást jogerősen nem rendeltek el....., cégszerű aláírás 17

18 4. számú melléklet MINTA Ajánlattevői nyilatkozat az árbevételről Vázlatterv, engedélyeztetési terv és kiviteli terv készítése a Multifunkciós sport és kulturális központ (2721 Pilis, Gubányi Károly utca 2.) tárgyában. Alulírott,.. mint a (cég neve).. (cég címe).. cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, az előző három lezárt üzleti év (2012, 2013, 2014.) teljes árbevételéről, és ugyanezen időszakban tervezési tevékenységgel kapcsolatos árbevételéről 2012 üzleti évben teljes árbevétel: nettó. HUF 2013 üzleti évben teljes árbevétel: nettó. HUF 2014 üzleti évben teljes árbevétel: nettó. HUF 2012 üzleti évben tervezési tevékenységből származó árbevétel: nettó. HUF 2013 üzleti évben tervezési tevékenységből származó árbevétel: nettó. HUF 2014 üzleti évben tervezési tevékenységből származó árbevétel: nettó. HUF...., cégszerű aláírás 18

19 5. számú melléklet MINTA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör: Nyilatkozom, hogy Ajánlattevővel. jogviszonyban állok. SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési idő: Állampolgárság: ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Jelenlegi Jelenlegi munkahely megnevezése, Foglalkoztatási forma megjelölése munkahely (mettől, (év)) munkakör ismertetése (munkaviszony/egyéb foglalkoztatási viszony stb.) Korábbi munkahelyek, munkakörök Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése KÉPZETTSÉG, SZAKMAI TAPASZTALAT IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Korábbi szakmai tapasztalat Ellátott funkciók, feladatok és beosztások ismertetése ismertetése 19

20 Kijelentem, hogy mint a(z) (Ajánlattevő neve, címe).. Ajánlattevő által ajánlott szakember részt veszek a Vázlatterv, engedélyeztetési terv és kiviteli terv készítése a Multifunkciós sport és kulturális központ (2721 Pilis, Gubányi Károly utca 2.) tárgyú eljárásban, mint. Szakmai kamarai névjegyzéki szám: Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok abban a tervezett időszakban és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtottam. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszakra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná....., szakember aláírása 20

21 6. számú melléklet MINTA Ajánlattevői nyilatkozat Vázlatterv, engedélyeztetési terv és kiviteli terv készítése a Multifunkciós sport és kulturális központ (2721 Pilis, Gubányi Károly utca 2.) tárgyában. Alulírott.., mint a.... (cég neve). (cég címe).... cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen eljárás vonatkozásában ajánlatunk elektronikus példánya a papír alapon benyújtott ajánlattal megegyezik....., cégszerű aláírás 21

22 7. számú melléklet MINTA Ajánlattevői nyilatkozat Vázlatterv, engedélyeztetési terv és kiviteli terv készítése a Multifunkciós sport és kulturális központ (2721 Pilis, Gubányi Károly utca 2.) tárgyában. Alulírott.., mint a.... (cég neve). (cég címe).... cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen eljárás vonatkozásában nyertességünk esetén a szerződés szerint nyújtandó szolgáltatást a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett, azokkal összhangban nyújtjuk....., cégszerű aláírás 22

23 8. számú melléklet MINTA Ajánlattevői nyilatkozat Vázlatterv, engedélyeztetési terv és kiviteli terv készítése a Multifunkciós sport és kulturális központ (2721 Pilis, Gubányi Károly utca 2.) tárgyában. Alulírott.., mint a.... (cég neve). (cég címe).... cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a) rendelkezünk az ajánlattételi felhívásban előírt 20m Ft/káresemény/év kártérítési limit összegű szakmai (tervezői) felelősségbiztosítással. b) nem rendelkezünk az ajánlattételi felhívásban előírt 20m Ft/káresemény/év kártérítési limit összegű szakmai (tervezői) felelősségbiztosítással, azt legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig megkötjük....., cégszerű aláírás Aláhúzni 23

24 9. számú melléklet MINTA Ajánlattevői nyilatkozat Vázlatterv, engedélyeztetési terv és kiviteli terv készítése a Multifunkciós sport és kulturális központ (2721 Pilis, Gubányi Károly utca 2.) tárgyában. Alulírott.., mint a.... (cég neve). (cég címe).... cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen eljárás vonatkozásában az ajánlattételi felhívás megküldéstől visszafelé számított három éven belül befejezett, előírás és szerződésszerűen teljesített, a jelen eljárás vonatkozásában figyelembe veendő referencia a következőkképpen alakult: Sorszám 1. A szerződést kötő másik fél neve, címe szerződés tárgyának rövid ismertetése szolgáltatás tárgyát képező alapterület nagysága Teljesítés ideje/helye A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt A nyilatkozatot olyan részletességgel szükséges kitölteni, hogy ajánlatkérő számára egyértelműen megállapítható legyen az ajánlattevő alkalmassága....., cégszerű aláírás 24

25 10. számú melléklet TERVEZÉSI SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről a Név: Pilisi Labdarugó Klub Székhely: 2721 Pilis, Dózsa György út 33. szám bankszámlaszám: adószám: képviseli: Zuber Gyula mint megrendelő továbbiakban:megrendelő másrészről a a név: székhely: adószám: bankszámlaszám: számlavezető pénzintézet neve: - képviseletében eljáró személy neve: - - továbbiakban: Tervező - továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi feltételekkel: Előzmény Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Pilisi Labdarugó Klub részére a Vázlatterv, engedélyeztetési terv és kiviteli terv készítése a Multifunkciós sport és kulturális központ (2721 Pilis, Gubányi Károly utca 2.) tárgyában eljárást folytatott le (továbbiakban: Eljárás ). Tervező, mint ajánlattevő az Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megrendelő Tervező ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek jelen tervezési szerződést kötik egymással. 1. A szerződés tárgya és mennyisége: Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgya a Multifunkciós sport és kulturális központ (2721 Pilis, Gubányi Károly utca 2.) kivitelezésére vonatkozó tervek elkészítése az a jelen szerződés 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően,alábbiak szerint: 1.1. Vázlatterv tanulmányterv - Tervezési program összeállítása, megbízói egyeztetése. - Közmű lehetőségek vizsgálata. - Alapozás vizsgálata, talaj terhelhetőségének vizsgálata. - Koncepció terv elkészítése, és megbízói egyeztetése. 25

26 - Koncepció terv elkészítése, és városi főépítésszel (szakbizottság) való egyeztetése. - Koncepció terv elkészítése, és érintett szakhatóságokkal való egyeztetése. - A vizsgálatok és egyeztetések átvezetése. - M=1:200-as léptékű tanulmányterv dokumentálása. - Tervezői költségbecslés Engedélyezési terv - Engedélyezési tervegyeztetési rajzai Városi tervtanács. - Engedélyezési tervdokumentáció végleges, tervtanács által elfogadott változatának, a jogszabályokban rögzített műszaki tartalommal való elkészítése, szakágankénti műszaki leírásokkal. - ÉTDR hiánymentes feltöltés 1.3. Munkaközi kiviteli terv - Építész szakági kiviteli pallérterv. - Épületgépészet koncepció - egyeztetési terv. - Erős-és gyengeáramú koncepció - egyeztetési terv Tenderezhető kiviteli terv - Építész szakági kiviteli terv(pallérterv + konszignációk + részlettervek), műszaki leírás. - Statika szakági kiviteli terv, műszaki leírás. - Épületgépészet szakági kiviteli terv, műszaki leírás. - Erősáramú kiviteli terv, műszaki leírás. - Gyengeáramú kiviteli terv, műszaki leírás. - Tételes árazatlan kiírás. - Tételes árazott költségvetés. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik az eljárásban keletkezett dokumentumok főként, de nem kizárólagosan az ajánlattételi felhívás és mellékletei, nyertes ajánlattevő ajánlata. 2. A Felek jogai és kötelezettségei 2.1. A Tervező kötelezettségei Tervező feladatát a törvényi előírások és a szakmai szabályok maradéktalan betartásával valamint a Megrendelő utasításai szerint köteles ellátni. Tervező tudomásul veszi, hogy felelőssége teljes körű, azaz kiterjed a szakági tervezők jogi-, szakmai-szakszerűségi és célszerűségi szempontjaira is. A Tervező a jelen szerződés alapján teljesítendő feladatait a hatályos magyar és európai uniós jogszabályok és szabványok rendelkezéseivel összhangban köteles nyújtani. A tervezés során a tervek műszaki tartalma, a határidők, a részteljesítések és az egyeztetések vonatkozásában a Tervező képviselője és felelőse:. 26

27 2.2. Tervező tervezési feladatai: Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező tervek elkészítése során a Tervező különösen a következő tervezési feladatok elvégzését vállalja: A beruházási koncepció alapján, a projekt véglegesítése során, a megvalósítás tervezési fázisában beszerzi a Megrendelő cél- és eszközrendszerére vonatkozó információkat, azokat rendszerezi és megfelelő formában (műszaki specifikációk) elkészíti. Megrendelő és Tervező közösen áttekintik a tervezési kiindulási és alapadatok, szükséges szakvélemények meglétét, és megteszik az elsődleges intézkedéseket a hiányzó információk megszerzése érdekében Tervező a hatósági és szakhatósági hozzájárulásokban megfogalmazott előírásokat köteles kiemelten figyelembe venni a teljesítése során. A kiviteli tervezés idején Tervező köteles meghatározott időszakonként tervezői egyeztetéseket szervezni, amelyek során a kiviteli tervek pontos és teljes körű műszaki tartalma egyeztetésre, dokumentálásra kerül Tervező feladata a Projekt megvalósításához szükséges hatósági eljárások során történő közreműködés Tervező köteles együttműködni a Megrendelő által külön szerződéssel megbízott Projekt menedzserrel a tervek elkészítése során Felek megállapodnak, hogy Tervező az építési hatósággal és a közműszolgáltatókkal való rendes ügyintézést Megrendelővel való egyeztetés és meghatalmazás alapján eljárva a Megrendelő javára végzi. Tervező köteles az építési engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó hatósági ügyintézést a szokásos gyakorlatnak megfelelően elvégezni, annak eredményeiről és az eljárás menetéről a Megrendelőt a Projektmenedzsert tájékoztatni Felek továbbá megállapodnak, hogy a Tervező az épület használatbavételi engedélyezési eljárásához szükséges dokumentumok ÉTDR-be történő feltöltését vállalja A Tervező a jelen Szerződésben rögzített feladatokat az 1. sz. mellékletben részletezettek szerint, az ott megjelölt határidőkre köteles teljesíteni A Tervező köteles együttműködni a Megrendelővel, valamint a Megrendelő más szerződéses partnereivel, amelyek az iskola bővítésének megvalósításában közreműködnek A Tervező kijelenti és szavatolja, hogy a tervekben foglaltak megfelelnek az érvényben lévő Magyar Szabványoknak, szabályzatoknak, jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, valamint az általános és eseti előírásoknak továbbá, szavatolja, hogy az általa készített tervek műszakilag pontosak és gazdaságosan megvalósíthatóak A Tervező felelősséget vállal a kivitelező által készített gyártmánytervekhez nyújtott tervezői adatszolgáltatásért A Tervező kiegészítő szolgáltatásai A Tervező köteles összeállítani és a Megrendelővel egyeztetni a részletes adatszolgáltatási igényt a jelen szerződés aláírásától számított 3 napon belül. 27

28 A Tervező elvégzi és folyamatosan dokumentálja a szükséges hatósági, szakhatósági és közműegyeztetéseket A Tervező vállalja, hogy Multifunkciós sport és kulturális központ megvalósításához szükséges hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói, kezelői, út és külső közmű engedélyek, stb. beszerzésében a Megrendelő képviseletében közreműködik. Megrendelő a szükséges írásbeli felhatalmazást a Tervező részére a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg biztosítja, amely az ÉTDR rendszer vonatkozásában is érvényes A Tervező vállalja, hogy az általa és altervezői által készített terveket érintő adatszolgáltatást nyújt, és egyeztetést biztosít a Megrendelővel külön szerződő közreműködő tervezők, kivitelezők, beszállítók részére, továbbá az egyeztetések következményeként szükségessé váló generál szintű terveket, tervmódosításokat elkészíti és átvezeti A Tervező felelős azért, hogy szakmai szempontból ellenőrizze és jóváhagyja a társ-,vagy al-, vagy szakági tervezők által készített gyártmány terveket, azok kiadását követő 5 (öt) naptári napon belül A Tervező köteles a Megrendelő igényeinek megfelelően a Multifunkciós sport és kulturális központ kivitelezéséhez szükséges és igényelt tervezői-, és az ahhoz kapcsolható adminisztratív munkákat elvégezni, továbbá jogosult a helyszín munkaterületét bejárni A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapján legalább 3 alkalommal a Tervező köteles ellátni a tervezői művezetést, melynek költsége a kivitelezés nyertes vállalkozóját terheli A Tervező köteles együttműködni a kivitelezőkkel a generálkivitelező megkeresése esetén a kivitelezés befejezését követően a Megrendelő részére átadandó megvalósulási tervek és műszaki leírások elkészítésében, külön igény és térítés ellenében Tervező kijelenti, hogy az általa foglalkoztatott alvállalkozói megbízásait ezen szerződés és a mindenkori jogszabályok feltételeihez igazította, azok munkáiért úgy felel, mintha személyesen maga járt volna el Tervező vállalja, hogy a Megrendelő igényeinek megfelelően biztosítja a tervek számítógépes adathordozón, illetve -en keresztül történő átadását, illetve elküldését, valamint a rajzok DWG és vektoros PDF formátumban történő feldolgozását A Tervező köteles a meglévő építmény tervezői szerzői jogok tisztázása és felhasználása érdekében minden érintettel felvenni a kapcsolatot, a jogosultságához ill. a munkáihoz szükséges nyilatkozatok beszerzésére, azok tárgyalásainak lefolytatására. 3. A Megrendelő szolgáltatásai 3.1. Megrendelő köteles a Tervező részére adatokat szolgáltatni, amelynek során az adatszolgáltatási kötelezettsége különösen az alábbiakra terjed ki: Építési jogosultság biztosítása; Tervezési program, a funkcionális alaprajza, technológiai irányelve; 28

29 Az vonatkozó közmű igények adatai: gáz, elektromos, víz, szennyvíz, telefon stb, amelyet a Tervező a tervezési programban átadott létszámadatok és technológiai irányelvek alapján köteles ellenőrizni; A fűtési rendszer és igény megnevezése; az ingatlanra vonatkozó hiteles tulajdoni lapot és földhivatalai térképmásolatot beszerezni A Megrendelő felelős azért, hogy a kivitelezőket és beszállítókat szerződésben kötelezze a fenti információk és a Tervező által kért, szükséges adatok Tervező részére történő szolgáltatására A Megrendelő a Tervező adatszolgáltatási igényét az esetenként megállapodott határidőre teljesíti. A kivitelezőktől, társtervezőktől, beszállítóktól igényelt adatszolgáltatást a Tervező a Megrendelő által aláírt egyeztetési jegyzőkönyv formájában is jogosult és köteles figyelembe venni A Megrendelő olyan adatszolgáltatási késedelme esetén, amely a Tervező határidőre történő teljesítését lehetetlenné teszi, a Tervező jogosult a jelen Szerződésben vállalt és a késedelemmel érintett határidő(k) módosításának kezdeményezésére a Projektmenedzser egyetértésével. Megállapodás esetén az új határidő(ke)t a Felek írásbeli szerződésmódosítás formájában rögzítik Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő képviseletében nyilatkozatok tételére jogosult személy:. 4. Teljesítési határidő, késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér 4.1. Felek megállapodnak, hogy a tervezési feladatok elvégzésének teljesítési és részteljesítési határideje a jelen szerződés 1. sz. mellékletében került rögzítésre. Felek rögzítik, hogy a részteljesítési és teljesítési határidők késedelmi kötbérterhesek, ugyanakkor Tervező előteljesítésre jogosult Felek megállapodnak, hogy Tervező késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke a részteljesítési határidőt követő első naptári naptól Ft/naptári nap. Megrendelő a késedelmi kötbért maximum 30 naptári napig érvényesti. A 30 napot meghaladó késedelem esetén a késedelemből eredő és a késedelemmel okozott károk megtérítésére vonatkozó Megrendelői igényeket nem érintve a Megrendelő fenntartja a szerződés rendkívüli felmondásának jogát, mivel a 30 napot meghaladó késedelmet a Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Tervező a szakhatósági egyeztetésekből adódó, a Tervezőnek fel nem róható késedelmek miatt nem tudja feladatait a 1. sz. mellékletben meghatározott rész és véghatáridőkre teljesíteni, úgy kezdeményezheti a jelen szerződés módosítását a Projektmenedzser ellenjegyzésével. Tervező az 1. sz. mellékletben rögzített rész és véghatáridőktől csak a Megrendelővel történő előzetes egyeztetést követően térhet el, és kizárólag a Tervezőnek fel nem róható okokból lehetséges a határidő/részhatáridő módosítása. 29

30 4.4. Meghiúsulás esetére kikötött kötbér összege a szerződés szerinti ellenszolgáltatási nettó ár 20%-a. A számla kiegyenlítésének feltétele adott esetben - a felmerült kötbér összegének az ajánlatkérő fizetési számlájára történő megfizetése. A Megrendelő szerződés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha - a Tervező a teljesítést megtagadja; - a Tervező a szerződést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el; - a szerződés teljesítése a Tervező érdekkörében felmerült okból ellehetetlenül; - a Tervező a teljesítéssel neki felróható módon 30 napot meghaladó késedelembe esik; - a Tervező ellen csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul Megrendelő a kötbérkötelezettségeket a Polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény alapján Ptk. 6:153., 6:154.,6:157., 6:186. a 6:187..,) írta elő. A Ptk. 6:186. (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. A teljesítés helye: 2721 Pilis, Gubányi Károly utca 2. szám 5. A szerződés időtartama: 5.1. Vázlatterv tanulmányterv a szerződés hatályba lépésének napját követően számított. naptári nap 5.2. Engedélyezési terv a vázlattervre vonatkozó tervezési díj kifizetésétől számított.. naptári nap 5.3. Munkaközi kivitelei terv az engedélyezési tervre vonatkozó tervezései díj kifizetésétől számított.. naptári nap 5.4. Tenderezhető kivitelei terv a munkaközi kivitelei tervre vonatkozó tervezési díj kifizetésétől számított. naptári nap 6. Tervezési díj, fizetési feltételek: 6.1. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése TAO támogatásból és a Pilis Város Önkormányzat saját forrásából történik. TAO támogatás mértéke 70,000% A Tervezőt a jelen szerződésben meghatározottak szerződésszerű teljesítéséért nettó. Ft+ÁFA, azaz Forint+ÁFA tervezési díj illeti meg. A Tervező jogosult a 1. sz. mellékletben meghatározott részfeladatok elvégzését követően részszámlák benyújtására a jelen, 6. pontban illetve az 1. sz. mellékletben részletezettek szerint. 30

31 6.2. Felek megállapodnak, hogy Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése négy részletben, vázlatterv, tanulmányterv (15%), Ft+Áfa azaz.ft+áfa az engedélyezési tervdokumentáció (35 %), Ft+Áfa, azaz Ft/Áfa, munkaközi kiviteli terv (25%),..Ft+Áfa, azaz Ft+Áfa és a tenderezhető kivitelei terv (25%).Ft+Áfa, azaz..ft+áfa a dokumentáció + CD/DVD átvételét követően kiállított számla ellenében átutalással történik a Tervező.vezetett..számú számlájára. Tervező előlegre nem jogosult. A számlákon, adott esetben az elkülönülő funkcióval bíró részekre jutó költséget külön kell feltüntetni A fent részletezett díjak tartalmazzák a Tervezőnek az engedélyek beszerzésével kapcsolatos valamennyi saját költségét, kivéve a magasépítési, út és vízjogi engedélyek eljárási díját, a közműfejlesztési díjakat, továbbá szükség szerint ezen felül a Megrendelő a technológiai, szakhatósági és közmű egyeztetések díját, a Tervező által Megrendelő nevére kért számla alapján a Projektmenedzser ellenjegyzésével - térít meg előzetes informálása alapján, a Tervező részére előre A Tervező csak olyan számlát nyújthat be, amely tartalmának teljesítését a Projektmenedzser előzetesen írásban jóváhagyta. A Projektmenedzser a Tervező tervszállítását követő 8 munkanapon belül köteles nyilatkozni arról, hogy a Tervező a szerződésnek megfelelően teljesítette-e a tervszállítást, és a fenti jóváhagyását csak akkor tagadhatja meg, ha a Tervező nem, hiányosan vagy hibásan teljesítette a tervszállítást. Tervező köteles a Megrendelőnek írásban jelezni, amennyiben a Projektmenedzser nem nyilatkozik határidőn belül a Tervezőnek a teljesítés elfogadásáról Megrendelő bármely tervezői számla kifizetésének előfeltételeként kérheti a Tervező nyilatkozatát arról, hogy a Tervező a jelen szerződéshez kapcsolódóan az alvállalkozóinak lejárt számlakövetelése nincs A Megrendelő a Tervező jogos számlaköveteléseit a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6: 130. (1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:155. irányadó. 7. Alvállalkozók 7.1.A Tervező az 1. pontban meghatározott feladat teljesítéséhez alvállalkozók tevékenységének igénybevételére jogosult. A Tervező az alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Az 6. pontban meghatározott díj magában foglalja az alvállalkozók és szakági tervezők által teljesített munkarészek ellenértékét is A Megrendelő a tervezésbe bevont szakági tervezők és alvállalkozók jegyzékét, valamint tervezési jogosultságukra vonatkozó adatait jelen szerződés aláírásával egyidejűleg adja át Tervező részére. A Tervező a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem változtathatja meg szakági tervezőit és tervezési alvállalkozóit. 31

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. -a szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-i rendkívüli zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-i rendkívüli zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-24/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

G~. szám ú előterjesztés

G~. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés G~. szám ú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. -----------------------------------------------------

Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. ----------------------------------------------------- Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. -----------------------------------------------------.../2012. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN A MONOR IVÓVÍZMINŐSÉG

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

HU-Sármellék: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 11-014000 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Sármellék: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 11-014000 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:14000-2010:text:hu:html HU-Sármellék: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 11-014000 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület Kisbusz beszerzése Valkói Községi Sportkör Egyesület 2014. május 13. 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ajánlattételi felhívás 4 1. Ajánlatkérő adatai 4 2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

I. FEJEZET ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

I. FEJEZET ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS a Z-203/2014. (VIII.28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete I. FEJEZET ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Abony Város Önkormányzata részére a HULEJAF-2013-0002 Házhozmenő szelektív gyűjtéséhez eszközbeszerzés

Részletesebben

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljáráshoz Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

HU-Paks: Gépjárművek 2011/S 242-392569. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Gépjárművek 2011/S 242-392569. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:392569-2011:text:hu:html HU-Paks: Gépjárművek 2011/S 242-392569 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK irányelv

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:302340-2012:text:hu:html HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ.21017/2010. Ajánlatkérő:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299694-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: +36-1-473-2410 Fax: +36-1-473-2411

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Varbó község belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022 1.-5. KÖTET VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 71 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ... 1 I.

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Dib-. számú előterjesztés

Dib-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés Dib-. számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4.

Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4. Telefon : 06-44/501-545 Fax : 06-44/501-520 Kapcsolattartó: Dr. Tóth

Részletesebben

Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. -------------------------------------------- ./2012. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. -------------------------------------------- ./2012. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. --------------------------------------------./2012. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Monor Város Önkormányzatának ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FÖLDMŰ FENNTARTÓ GÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT.

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 111/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Győr város területén közvilágítási villamos energia beszerzése 2016. évre.

Ajánlati felhívás - Győr város területén közvilágítási villamos energia beszerzése 2016. évre. Ajánlati felhívás - Győr város területén közvilágítási villamos energia beszerzése 2016. évre. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi

Részletesebben

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114859-2010:text:hu:html HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai: név: Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Intézményi Társulás nevében eljáró Gyomaendrőd Város Önkormányzata gesztorönkormányzat

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.04. Iktatószám: 3583/2016 CPV Kód: 45453000-7 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.04. Iktatószám: 3583/2016 CPV Kód: 45453000-7 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata HU02-0004-A1-2013 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/38 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.04. Iktatószám:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. Határozat száma Tárgya 137 /2011.(VII.11) Műszaki ellenőrzésre történő

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Regionális/helyi szintű [X] Támogatott szervezet [Kbt. 241. b) c) pont] [ ]

Regionális/helyi szintű [X] Támogatott szervezet [Kbt. 241. b) c) pont] [ ] EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás [x] Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ a Konyhai eszközök beszerzése tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz 2016. Putnok Város Önkormányzata 1. oldal, összesen: 49 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés, általános információk 2. Ajánlattételi

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-4/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy 452 hrsz-ú

Részletesebben

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s 12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Tárgy: Egészségügyi alapellátások fejlesztése

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330293-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Siófok: Kompresszorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2013/S 088-150128. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

HU-Siófok: Kompresszorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2013/S 088-150128. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:150128-2013:text:hu:html HU-Siófok: Kompresszorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2013/S 088-150128 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Ajánlattételi felhívás az Albertirsa, Irsay Károly. u. 2. szám alatti, Polgármesteri Hivatal épületének felújítási munkái elnevezésű, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378125-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások 1 / 18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:181822-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Város Polgármestere. Tarjáni István Polgármester. Összeállította: Várkonyi Mária

Város Polgármestere. Tarjáni István Polgármester. Összeállította: Várkonyi Mária Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802 1 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság beiskolázási és ajándék utalványok 2016

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság beiskolázási és ajándék utalványok 2016 ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 113. (1) BEKEZDÉSE SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s 1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV SZK Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Levelezési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. PANNON VOLÁN AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI Zrt. 7601 Pécs, Siklósi u. 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Kapos Volán Zrt. és Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ LAKITELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255926-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 Fővárosi

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése

Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás (Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3. Telefon: +36-72/584-000 Fax: +36-73/584-008 E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

Részletesebben