HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás"

Átírás

1 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Kossuth Lajos utca 2. Címzett: Vass Zsigmond 2310 Szigetszentmiklós MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) I.2) I.3) I.4) Az ajánlatkérő típusa Regionális vagy helyi hatóság Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Szigetszentmiklós, Bucka Városrész szennyvízcsatorna hálózat létesítése és rekonstrukciója, valamint a tender terv kiviteli tervvé történő kiegészítése FIDIC piros könyv szerint. A szerződés típusa és a teljesítés helye Építési beruházás Tervezés és kivitelezés A teljesítés helye: MAGYARORSZÁG, 2310 Szigetszentmiklós közigazgatási területe. NUTS-kód HU102 Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk Keretmegállapodásra vonatkozó információk 1/13

2 2/13 II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása Európai Uniós forrásból társfinanszírozott (KEOP / Második Forduló, Első Fordulós azonosító szám: KEOP projekt kódú) egyösszegű átalányáras vállalkozási szerződés Szigetszentmiklós, Bucka Városrész szennyvízcsatorna hálózat létesítésére és rekonstrukciójára, valamint a tender terv kiviteli tervvé történő kiegészítése FIDIC piros könyv szerint. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) , , , A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen Részek A beszerzés részekből áll: nem Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: - gravitációs csatorna - NA 200 KG PVC ,5 fm - NA 250 KG PVC 486,5 fm összesen fm - nyomott csatorna - NA 50 KPE 1 926,0 fm - bekötő csatorna - NA 150 KG PVC ,0 fm - NA 200 KG PVC 18,0 fm összesen fm - nyomott bekötő csatorna 882,0 fm - nyomóvezetékek - NA 50 KPE 1 956,8 fm - NA 100 KPE 528,5 fm - NA 150 KPE 1 153,5 fm összesen 3 638, fm - bekötések - gravitációs 2 815,0 db - nyomott 160,0 db összesen 2 975,0 db - átemelők - hálózati 11 db - kis házi 160 db - tervezett átemelő kapacitások - TA-3 47,4 m³/d - TA-4 13,92 m³/d - TA-5 43,44 m³/d - TA-6 254,64 m³/d 2/13

3 3/13 II.2.2) II.2.3) II.3) - TA-7 460,32 m³/d - TA 8 33,12 m³/d - TA-9 32,64 m³/d - TA-10 30,0 m³/d - TA-11 6,0 m³/d - TA ,27 m³/d - TA-13 55,20 m³/d - meglévő átemelő bővítések - Tebe sor - Ádám Jenő sétány keresz-teződés, meglévő átemelő (MA-1) 317,0 m³/d - Határ út - Gyári út kereszteződés meglévő átemelő m³/d - Tököli út meglévő átemelő m³/d - rekonstrukció - gravitációs csatorna NA 250 KG PVC 728 fm NA 300 KG PVC 415 fm - házi bekötő csatorna NA fm - nyomóvezeték NA fm - Ifjúság úti szennyvízátemelő m³/d - A fentiekre vonatkozóan a dokumentáció V. kötetében átadott tendertervek kiviteli tervvé történő kiegészítése, a műszaki leírás figyelembe vételével. - A részletes és tételes mennyiségek az ajánlati dokumentációban találhatók, a fentiekben megadott mennyiségek tájékoztatóak. - A kivitelezés teljes becsült értéke: nettó HUF, felhívjuk Vállalkozó figyelmét, hogy a dokumentációban részletezetteknek megfelelően ezen becsült érték támogatott és nem támogatott műszaki tartalmat foglal magában. - Összességében a Vállalkozó feladatát képezi a kivitelezéshez és a használatba vételhez szükséges minden terv, tervrajz és dokumentáció (engedélyezési terv, kiviteli terv, megvalósulási terv, egyéb tervek) teljes körű elkészítése. Becsült érték áfa nélkül: HUF Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Befejezés III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Ajánlatkérő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalását kéri: késedelmi kötbér: az előírt minimum mértéke a nettó szerződéses árra vetített 0,3 %/nap, illetve az ajánlattevő megajánlásának megfelelő mértékű, maximális mértéke a nettó szerződéses ár 5 %-a, teljesítési biztosíték: a nettó szerződéses ár 5 %-a, jótállás: a végleges üzembehelyezési eljárás lezárásától számított 12 hónap, illetve az ajánlattevő vállalásának megfelelő időtartam, jóteljesítési biztosíték: (jótállási kötelezettségek teljesítésére) a nettó szerződéses ár 5 %-a, 3/13

4 4/13 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) előleg visszafizetési biztosíték: az előleg összegének megfelelő forint összegben (de maximum a nettó vállalási ár 30 %-ának) az NFÜ javára szóló a Kbt (6) bekezdése szerinti biztosíték. A 4/2011. (I.28.) Korm.rendelet 57. (1d) bekezdése alapján a A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet ajánlattevő - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb részletszabályokat az ajánlati dokumentáció - szerződéstervezet - tartalmazza. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A beszerzést az Európai Unió Kohéziós Alapja, a Magyar Állam és az ajánlatkérő együttesen finanszírozza. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. A vállalkozási díj közvetlen szállítói kifizetéssel, az előrehaladás mértékének megfelelően a Megrendelő (és a mérnök-építési műszaki ellenőr) által igazolt tevékenység után, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számlák és mellékletei alapján átutalással kerül kiegyenlítésre. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérőhöz történő beérkezésüktől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt., 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet, 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet. A szerződés teljesítése során maximum 10 részszámla és egy végszámla nyújtható be. A részletes feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Az elszámolás során a Dokumentációban részletesen meghatározott számlázásra vonatkozó rendelkezést be kell tartani (elszámolható/támogatható, illetve nem elszámolható/nem támogatható költségek). Ajánlatkérő a szerződéses összeg legfeljebb (nettó) 30 %-ig biztosít előleget a nyertes ajánlattevőnek, amennyiben erre ajánlattevő igényt tart. Az ajánlatadó az ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy előleg fizetésére igényt tart-e. Az előleg számla kiegyenlítésére közvetlen szállítói kifizetés alkalmazásával kerül sor: Vállalkozó az előleg összegére vonatkozóan előlegbekérőt állít ki. Megrendelő a tartalmilag és formailag megfelelő előlegbekérőt az előlegre eső saját erő kifizetésének igazolásával egyidejűleg megküldi a Közreműködő Szervezet részére. A Közreműködő Szervezet tartalmi és formai ellenőrzést követően a Vállalkozó részére átutalja az előleg bekérőnek megfelelő összegű előleget. Vállalkozó ennek megfelelően az előleg megérkezését követően előleg számlát állít ki, amelyet megrendelőnek nyújt be. A finanszírozás a következő jogszabályok alapján történik: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről; évi XCII. törvény az adózás rendjéről; A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Nem lehetséges. Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen A különleges feltételek meghatározása: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint az építőipari kivitelezéséről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet. A KEOP Pályázati felhívás és Pályázati útmutató előírásai. Részvételi feltételek 4/13

5 5/13 III.2.1) III.2.2) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll: Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében és az 57. (1) bekezdésében, az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel) az 56. (2) bekezdésében, meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szerelőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. Az igazolás módja: 1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő és az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő vonatkozásában köteles a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdés szerint igazolni a Kbt. 57. (1) d.) pontja alapján az Étv. szerinti névjegyzékben szereplés tényét. 2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében a Kbt. 58. (3) bekezdése alapján az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt. A Kbt. 57. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok vonatkozásában az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő maga is nyilatkozhat. A felhívás közzétételét követően keletkezett igazolás fogadható el. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő csatolja: P.1. a Kr. 14. (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás megjelenését követően kelt nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal: bankszámlaszám megadása, mióta vezeti az adott bankszámláját, volt-e legalább 15 napos sorban állás az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben. P.2. a saját vagy jogelőd számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló 2011, 2010, 2009 évekre vonatkozóan (Kr. 14. (1) bekezdés b) pont) amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga annak közzétételét előírja. Amennyiben a beszámoló az e-beszamolo.hu oldalon elérhető, abban az esetben nem szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kr. 14. (2) bekezdés alá tartozó ajánlattevőkkel szemben a megkövetelt árbevétel mértéke HUF. P.3. a Kr. 14. (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozatot az előző 3 üzleti év (2011, 2010, 2009) teljes nettó árbevételéről illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának nettó árbevételéről (szennyvízcsatorna építési tevékenység) évenkénti bontásban annak megfelelően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kr. 14. (2) bekezdés alá tartozó ajánlattevőkkel szemben a megkövetelt árbevétel mértéke HUF. 5/13

6 6/13 III.2.3) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kr. 14. (3) bekezdése esetén az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amelynek tekintetében a beszámoló, illetve árbevételéről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni, hogy a P.2.-P.3.-P4-P5. alkalmassági követelmények és igazolási módok helyett az Ajánlatkérő által elfogadható módjáról. P.4-P.5. a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló a üzleti évekre vonatkozóan (Kr. 14. (1) bekezdés b) pont), amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga annak közzétételét előírja. Amennyiben a beszámoló az e-beszamolo.hu oldalon elérhető, abban az esetben nem szükséges csatolni. Külföldi ajánlattevő esetében, az ajánlatkérő az ajánlattevő letelepedése szerinti ország vonatkozó jogszabálya szerinti számviteli standardjai alapján összeállított mérlegében szereplő ugyanazon adatokból fogja ugyanezen mutatókat kiszámítani. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők ezen alkalmassági feltételeknek kizárólag egyenként felelhetnek meg. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő, és a Kbt. 40. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója, ha: P.1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik bankszámláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben legalább 15 napos sorban állás fordult elő; P.2. az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre (2011, 2010, 2009) vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján valamelyik évben a mérleg szerinti eredménye negatív; P.3. a teljes nettó árbevétele az előző 3 üzleti év (2011, 2010, 2009) egyszerű számtani átlaga alapján nem éri el a HUF-ot, illetőleg ugyanezen időszakban a 3 év egyszerű számtani átlaga alapján a közbeszerzés tárgyának (szennyvízcsatorna építési tevékenység) árbevétele a nettó HUF-ot; P.4. ha a likviditási rátája évben nem éri el az 1,2-t (forgóeszköz/rövid lejáratú kötelezettségek); P.5. ha évben tőke ellátottsági mutatója a 20 %-ot (saját tőke/mérleg főösszeg). Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel esetén minden tagnak) a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie: M1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített és eredményes átadás-átvétellel lezárult építési szerződéseinek ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (Kr. 16. (3) bek.). Az igazolásban meg kell adni: a megépített létesítmény megnevezését, az elvégzett munkák felsorolását, az ellenszolgáltatás nettó összegét és a saját teljesítés értékét forintban, a teljesítés idejét és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, címét, nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (Kr. 15. (2) bek. a) pont). M2) A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések leírása. (Kr. 15. (2) bek. b) pont) illetőleg azok típusának a bemutatását, a rendelkezési jog és az üzemképesség megjelölésének megadásával. A leírásban meg kell jelölni az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség egyedi azonosítóját (pl. nyilvántartó lap, vagy nyilvántartási szám, rendszám, alvázszám, stb.), műszaki adatait, A forgalmi rendszámmal ellátott járművek esetében a forgalmi engedély egyszerű másolatban történő csatolása is szükséges. A rendelkezésre 6/13

7 7/13 állást ajánlattevőnek saját tulajdon esetén nyilatkozattal, nem saját tulajdon esetén megkötött bérleti, bérleti előszerződés, lízingszerződés stb. másolatának benyújtásával kell igazolni. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú műszaki felszereltségre. M3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámról és vezető tisztségviselők létszámáról szóló nyilatkozatát cégszerűen aláírva a Kr. 15. (2) bek. d) pont szerint. A nyilatkozatnak egyértelműen ki kell térnie az M3 alkalmasság minimum követelményei között megfogalmazottakra is; M4) A Kr. 15. (2) bekezdés f.) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszertanúsító intézménytől származó tanúsítványát (EMAS vagy ISO és EMAS vagy ISO 9001), vagy Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítványát, vagy a Kr. 17. (3) bekezdése szerinti egyéb bizonyítékait, vagyis a környezetvédelmi intézkedések leírását. M5) A Kr. 15. (2) bek. e) pont) alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük és szakmai tapasztaltuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért felelősek. Ennek keretében az ajánlatban csatolni kell a minőségellenőrzésért felelős (szervezet) szakember megnevezésére és képzettségének igazolására szakmai önéletrajzot végzettség és képzettség igazolását; A felelős műszaki vezetők tekintetében a szakmai önéletrajzot oly módon kell benyújtani, hogy az önéletrajzban közölni kell a felelős műszaki vezetői kamarai tagsági számot, amely alapján Ajánlatkérő ellenőrzi a névjegyzékben szereplés tényét. Csatolandó továbbá a végzettségre vonatkozó dokumentum is. A csatolandó dokumentumoknak olyan részletezettségűnek kell lenniük, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági követelményeknek való megfelelés. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. (4-6) bekezdéseire. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg: M1) Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben megvalósított, befejezett és műszaki átadásátvétellel lezárt összesen legfeljebb 2 db szennyvízcsatorna építési / rekonstrukciós referenciával, amelyek teljesítik az alábbi feltételeket: 1 db referencia olyan szennyvízcsatorna megvalósítására vonatkozzon, amely szerződéses nettó összege elérte legalább a 1,5 milliárd HUF-ot, - továbbá a megvalósítás során kiépítésre került: legalább m gravitációs gerinccsatorna, legalább m gravitációs bekötő vezeték, legalább 5 db közterületi átemelő, legalább 100 db házi átemelő, 1 db referencia, amely legalább 400 m, legalább DN 250mm átmérőjű gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukciójára vonatkozzon, legalább az egyik beruházás FIDIC szerződéses feltételek szerint valósult meg. Egy referencia több feltételt is teljesíthet, ugyanakkor a bemutatásra kerülő legfeljebb 2 db referencia együttesen kell, hogy teljesítse az M/1. pontban meghatározott követelményeket. A referencia munkák esetén konzorciumi, illetve alvállalkozói teljesítésnél a referencia bemutatásban meg kell jelölni a részvétel arányát %-ban és a ténylegesen elvégzett feladatokat. A referenciák értékelése az előírtaknak megfelelően a ténylegesen elvégzett feladatok figyelembevételével történik. M2) a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi műszaki, technikai felszereltséggel: min. 5 db legalább 80 kw teljesítményű forgó-kotró, min. 5 db legalább 50 kw teljesítményű kotró-rakodó, 7/13

8 8/13 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) min. 2 db min. 2 m² névleges kanálűrtartalmú homlokrakodó, min. 5 db legalább 4 t billenőplatós tehergépkocsi, min. 800 m² dúcrendszer, min. 4 db min l/perc vákuumos talajvízszint süllyesztő berendezés, min. 1 db finisher, min. 1 db min. 7,5 t-ás vibrohenger. M3) a évre vonatkozóan legalább 60 fő fizikai átlagos statisztikai létszámmal és 3 fő vezető tisztségviselői létszámmal. Ármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszerrel, ennek működtetését igazoló tanúsítvánnyal (EMAS vagy ISO és EMAS vagy ISO 9001), vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal vagy a Kr. 17. (3) bekezdés egyéb bizonyíték(ok)kal. M5) legalább 3 fő vízgazdálkodási építmények szakterületén érvényes "A" kategóriás felelős műszaki vezetőkkel, akik a nyilvántartásba bejegyzést követően szerzett min. 5 éves szennyvízcsatorna építési gyakorlattal rendelkeznek és a kamarai névjegyzékben szerepelnek a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. rész 2.1. pontja szerint (MV-VZ/A). M4) bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszerrel, ennek működtetését igazoló tanúsítvánnyal (EMAS vagy ISO és EMAS vagy ISO 9001), vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal vagy a Kr. 17. (3) bekezdés egyéb bizonyíték(ok)kal. M5) legalább 3 fő vízgazdálkodási építmények szakterületén érvényes "A" kategóriás felelős műszaki vezetőkkel, akik a nyilvántartásba bejegyzést követően szerzett min. 5 éves szennyvízcsatorna építési gyakorlattal rendelkeznek és a kamarai névjegyzékben szerepelnek a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. rész 2.1. pontja szerint (MV-VZ/A), legalább 1 fő felsőfokú minőségügyi szakmérnöki vagy minőségbiztosítási szakmérnöki végzettséggel és legalább 5 éves építési beruházások megvalósítása során minőségirányítási szakmai tapasztalattal rendelkező szakember. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. Valamennyi szakembernek rendelkeznie kell a szerződés teljesítéséhez szükséges magyar nyelvismerettel. Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) Az eljárás fajtája Nyílt Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során Bírálati szempontok Bírálati szempontok 8/13

9 9/13 IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF). Súlyszám Előteljesítés mértéke (maximum 60 napos vállalást értékelve). Súlyszám Előírtakon túl vállalt késedelmi kötbér (a nettó szerződéses árra vetített %/napban megadva- maximum 1,5 %/nap túlvállalást értékelve). Súlyszám Előírt 12 hónapon túl vállalt jótállás mértéke (maximum 48 hónapos túlvállalást értékelve). Súlyszám 10 Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: igen Ár: HUF A fizetés feltételei és módja: Az érdeklődők (Kbt. 54. (6) bekezdés alapján) a dokumentáció ellenértékét bruttó HUF-ot, az OTP Bank Nyrt által vezetett számú számlájára történő átutalással teljesíthetik Bucka városrész szennyvízcsatornázása FIDIC Piros könyv szerint közlemény feltüntetésével. Ha az ajánlattevő vagy alvállalkozó a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. (3) bekezdése irányadó. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők vagy alvállalkozók egyike vásárolja meg a dokumentációt. Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely: I.1. pontban megadott címen a kis tanácskozóteremben. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 62. (2) bekezdés szerinti személyek. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására. 9/13

10 10/13 VI.3) Kódszám: KEOP / Második Forduló (első fordulós azonosító szám: KEOP ) További információk 1. Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 45. (1)-(7) bekezdésének megfelelően történik a kiegészítő tájékoztatás nyújtása, melynek keretében helyszíni bejárást tart, aminek tervezett időpontja az ajánlati felhívás megjelenését követő 15. napon, amennyiben az nem munkanapra esik, akkor az azt követő első munkanapon, találkozás 10 órakor az Önkormányzat épülete előtt (Szigetszentmiklós, Kossuth u. 2.) 2. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció a jelen felhívás megjelenése napjától az ajánlatkérő nevében eljárónál (I. szakasz I.1. pont) rendelkezésre áll és megigényelhető. A dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés/felhatalmazó levél személyes leadása vagy telefaxon történő megküldése az ajánlatkérő részére. Amennyiben telefaxon kívánja az ajánlattevő vagy alvállalkozó megigényelni a dokumentációt, úgy az eredeti okmánynak az ajánlatkérő postacímére történő megküldését is előírja az ajánlatkérő. Az igénylés/felhatalmazó levél tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számla kiállítási címet) és postai megkérés esetén postacímét, ahová az ajánlatkérő a postai küldeményként a dokumentációt megküldheti, továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt, valamint személyes átvétel esetén azon személy azonosításra alkalmas adatait, aki jogosult átvenni a dokumentációt.. A befizetési okmányon fel kell tüntetni az alábbi megnevezést: "Bucka Városrész csatornázása FIDIC piros könyv szerint". A dokumentáció megvásárolható az ajánlattételi határidőig, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9:00-15:00-ig, pénteki napokon 9:00-12:00 ig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig. A dokumentáció megvásárlása és átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. 3. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek összegszerűen meghatározott mértéke HUF, azaz tizenkilencmillió forint. Az ajánlati biztosíték nyújtásának formája lehet készpénz befizetése Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett, számú számlájára; vagy teljesíthető biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel; vagy teljesíthető bankgaranciával. Az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló eredeti okiratot az ajánlattól elkülönülten, de az ajánlatokat tartalmazó borítékon belül kell csatolni. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. Az ajánlati biztosíték visszafizetésére a Kbt. 59. (5) és (6) bekezdései az irányadóak. Az ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátásával kapcsolatos részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza. 4. A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegzés megküldését követő naptól számított 11. napon (amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon) 10:00 órakor. 5. A beadott ajánlat formai követelményeire az ajánlati dokumentációban leírtak az irányadóak. Az ajánlatot 1 eredeti 3 másolati példányban kell benyújtani. Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; Ajánlattevő köteles eredeti ajánlatát elektronikus formában CD vagy DVD lemezen papíralapú ajánlatához csatolni egy példányban, tovább nem módosítható formátumban (pl. pdf. File-ként). Az ajánlati példányokat egy lezárt csomagban kell benyújtani, és a csomagon fel kell tüntetni a következő szöveget:,,bucka Városrész csatornázása FIDIC piros könyv szerint és,,az ajánlattételi határidőig felbontani TILOS! A Cd-t vagy DVD-t is a lezárt csomagon belül kell elhelyezni. A csomagolásnak az ajánlatok felbontásakor sértetlennek kell lennie. Az ajánlatok benyújtásának formájára a Kbt. 61. (1) bekezdése az irányadó. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül 10/13

11 11/13 benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül a I.1. pontban megjelölt címen. Az ajánlat illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat ajánlattevőt terheli. 6. Ajánlattevőnek, illetőleg a Kbt. 40. (1) bekezdés szerinti alvállalkozónak, bevonásuk esetén az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az alábbi cégokmányok egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell: folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, a cégkivonatban vagy cégmásolatban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást egyszerű másolatban. 7. Az ajánlathoz csatolt valamennyi iratot, dokumentumot elegendő egyszerű másolatban becsatolni kivételt képeznek ez alól az ajánlattevő/alvállalkozó/ alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő / alvállalkozók által megtett saját nyilatkozatok, figyelemmel a Kbt. 36. (3) bekezdésében foglaltakra. 8. Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetén a nyertes közös ajánlattevőknek együttes és egyetemleges felelősséget és kötelezettséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért. 9. Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen aláíró (ajánlattevő/közös ajánlattevő/ alvállalkozó/ kapacitást biztosító szervezet/ Kbt. 40. (1) szerinti alvállalkozók vonatkozásában) cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell. 10. Ajánlattevőnek a Kbt. 40. (1) bekezdés a), b) pontjában foglaltakról nyilatkoznia kell. Amennyiben a nyilatkozat tartalma nemleges akkor a nemleges tartalmú nyilatkozatot kell csatolni. 11. Felhívjuk a figyelmét a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 60. -ban foglaltak előírásaira. 12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát Kbt. 60. (3) bekezdése szerint. 13. Árfolyamok: Az ajánlat elkészítése során az alkalmassági feltételekkel kapcsolatos bármely érték, adat, előírás forintra történő átszámítása esetén az átszámítás alapját a beszámolóból származtatható adatok vonatkoztatásában az üzleti év fordulónapján, a referencia vonatkozásában a teljesítés napján érvényes MNB hivatalos deviza árfolyama képezi. Amennyiben ezen a napon nem tesznek közzé MNB hivatalos deviza árfolyamot, akkor az azt követő első hivatalos közzététel képezi az átszámítás alapját. Az alkalmazott árfolyamot az ajánlatban közölni kell nyilatkozat formájában. A Kbt. 54. (1) bekezdése alapján Ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 14. Ajánlatkérő támogatására irányuló igényt nyújtott be. Ajánlatkérő a Kbt. 40. (3) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amely megalapozza a Kbt. 40. (4) bekezdésében szereplő paragrafusok alkalmazásának lehetőségét. 15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 94. (3) bekezdés b) pontja szerinti tárgyalásos eljárást alkalmazhat. 16. A IV.2.1. pontban megadott részszempontok értékelése: Ajánlatkérő az 1. részszempont esetében az értékarányosítási módszert, a 2-4. részszempontok esetében a lineáris arányosítási módszert alkalmazza a dokumentációban foglaltak szerint. 1. részszempont: Ajánlatkérő az ajánlati ár értékelésekor az értékarányosítási módszert alkalmazza, azaz a pontszámok megállapítása úgy történik, hogy a megajánlott legelőnyösebb tartalmi elem (legalacsonyabb nettó ajánlati ár) megkapja a lehetséges maximális pontszámot a 10 pontot, a többi megajánlás pedig a legelőnyösebb tartalmi elemhez (legalacsonyabb nettó ajánlati ár) viszonyított eltérés mértékének megfelelően arányosan kevesebb pontot kap (értékarányosítás). 11/13

12 12/13 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) 2. részszempont: Ajánlatkérő az előírtakon túl vállalt késedelmi kötbér mértékének értékelésekor a lineáris módszert alkalmazza, azaz a pontszámok megállapítása úgy történik, hogy a legelőnyösebb tartalmi elem (legmagasabb túlvállalás %/nap-ban a maximum határ figyelembevételével) megkapja a lehetséges maximális pontszámot a 10 pontot, a legrosszabb vállalás (megkapja az 1 pontot, a többi megajánlás pedig a legelőnyösebb tartalmi elemhez viszonyított eltérés mértékének megfelelően arányosan kevesebb pontot kap. Ajánlatkérő a maximum határon felüli vállalást nem tiltja, de plusz ponttal nem értékeli. 3. részszempont: Ajánlatkérő az előírtakon túl vállalt jótállási garancia időtartama értékelésekor a lineáris módszert alkalmazza, azaz a pontszámok megállapítása úgy történik, hogy a legelőnyösebb tartalmi elem (legmagasabb vállalás (12 hónap+túlvállalás nagysága) a maximum figyelembevételével) megkapja a lehetséges maximális pontszámot a 10 pontot, a legrosszabb vállalás (12 hónap + túlvállalás nagysága) megkapja az 1 pontot, a többi megajánlás pedig a legelőnyösebb tartalmi elemhez viszonyított eltérés mértékének megfelelően arányosan kevesebb pontot kap. 4. részszempont: Ajánlatkérő a vállalt előteljesítés mértékének (nap) értékelésekor a lineáris módszert alkalmazza, azaz a pontszámok megállapítása úgy történik, hogy a legelőnyösebb tartalmi elem (legmagasabb vállalás nap-ban a maximum határ figyelembevételével) megkapja a lehetséges maximális pontszámot a 10 pontot, a legrosszabb vállalás (megkapja az 1 pontot, a többi megajánlás pedig a legelőnyösebb tartalmi elemhez viszonyított eltérés mértékének megfelelően arányosan kevesebb pontot kap. Ajánlatkérő a maximum határon felüli vállalást nem tiltja, de plusz ponttal nem értékeli. Alsó ponthatár 1 pont, felső ponthatár 10 pont. 17. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén a Kbt (4) bekezdésének megfelelően fogja megkötni a szerződést. 18. Ajánlatkérő az ajánlattal kapcsolatos feltételeit a dokumentációban közli. 19. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat összeállítása során szükséges az Ajánlattevő részéről az Álláskeresők alkalmazásának vizsgálata, előkészítése témakörben egy részletes munkamódszer kidolgozása a Dokumentációban foglaltaknak megfelelően. 20. A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: Minden pont esetében: P ; M Jogorvoslati eljárás A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: Jogorvoslati kérelmek benyújtása 12/13

13 13/13 VI.4.3) VI.5) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: E hirdetmény feladásának időpontja: /13

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94505-2012:text:hu:html HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás

Részletesebben

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96960-2011:text:hu:html HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214006-2011:text:hu:html HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390. Ajánlati/részvételi felhívás. 1 / 13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:461390-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek speciális részeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300052-2011:text:hu:html HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340094-2010:text:hu:html HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80184-2010:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245681-2010:text:hu:html HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

HU-Öcsöd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2012/S 90-147972. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Öcsöd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2012/S 90-147972. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147972-2012:text:hu:html HU-Öcsöd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2012/S 90-147972 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:93615-2010:text:hu:html HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378125-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

HU-Csenger: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások 2010/S 180-274877 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Csenger: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások 2010/S 180-274877 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 16/09/2010 S180 Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Csenger: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások 2010/S 180-274877 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Győr: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése 2013/S 073-121668. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Győr: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése 2013/S 073-121668. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121668-2013:text:hu:html HU-Győr: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése 2013/S 073-121668 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118519-2011:text:hu:html HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2015/S 173-314613. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2015/S 173-314613. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:314613-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2015/S 173-314613 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53 1. rész: Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére Tiszalúc Nagyközségben FIDIC piros könyv szerint 2. rész: Vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep építésére Tiszalúc Nagyközségben

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás

03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás 03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Barcs: Magasépítési munka 2009/S 42-060931 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141530-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112048-2013:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:102878-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ Vép önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 Vép, 2013. december 1 TARTALOMEGYZÉK AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS...3

Részletesebben

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 76 Ajánlatkérő: Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228252-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Sátoraljaújhely: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2014/S 166-296144. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Sátoraljaújhely: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2014/S 166-296144. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296144-2014:text:hu:html Magyarország-Sátoraljaújhely: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2014/S 166-296144

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Varbó község belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022 1.-5. KÖTET VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 71 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ... 1 I.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182551-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés)

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Magyarország Tel: +36-... Fax: +36-... E-mail:. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171591-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában AJÁNLATI FELHÍVÁS A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Kbt. 122/A. (1) bekezdés szerinti, feltételes közbeszerzési eljárásra TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1830-2012:text:hu:html HU-Budapest: Száloptikai kábelek adatátviteli célra 2012/S 1-001830 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:408643-2011:text:hu:html HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:389607-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Rácsok, rostélyok 2015/S 139-256055. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Rácsok, rostélyok 2015/S 139-256055. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256055-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Rácsok, rostélyok 2015/S 139-256055 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100590-2011:text:hu:html HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165226-2010:text:hu:html HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása

Móricz Zsigmond körtéri Gomba épület felújítása Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/128 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/12 HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budapest Főváros Önkormányzata, Városház

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Projektmenedzsment tevékenység ellátása - a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Részletesebben

HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:246249-2010:text:hu:html HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432422-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31.

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban projekt. megvalósításához kapcsolódó oktatási

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197995-2014:text:hu:html Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások 1 / 18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:181822-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 238-341160 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 238-341160 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 238-341160 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-203. számú közbeszerzési eljárás Budapest, 2012. december 21. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Földgáz 2015/S 025-041345. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Földgáz 2015/S 025-041345. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41345-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Földgáz 2015/S 025-041345 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Magyarország-Debrecen: Mikroszkópok 2014/S 127-226339. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Debrecen: Mikroszkópok 2014/S 127-226339. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226339-2014:text:hu:html Magyarország-Debrecen: Mikroszkópok 2014/S 127-226339 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország-Győr: Sportlétesítmények kivitelezése 2015/S 211-382070. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Győr: Sportlétesítmények kivitelezése 2015/S 211-382070. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:382070-2015:text:hu:html Magyarország-Győr: Sportlétesítmények kivitelezése 2015/S 211-382070 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Szolgáltatásra ir... 224177 2015

Szolgáltatásra ir... 224177 2015 Szolgáltatásra ir... 224177 2015 27/06/2015 S122 Tagállamok Szolgáltatásra irányuló szerződés Ajánlati felhívás Tárgyalásos eljárás I.II.III.IV.VI. Magyarország Budapest: Épületek villamos készülékeivel

Részletesebben

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299694-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben