DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz Putnok Város Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata"

Átírás

1 DOKUMENTÁCIÓ a Konyhai eszközök beszerzése tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz Putnok Város Önkormányzata 1. oldal, összesen: 49

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés, általános információk 2. Ajánlattételi felhívás 3. Az ajánlattétellel kapcsolatos információk, tájékoztató az eljárás lefolytatásával kapcsolatban 3.1. Ajánlattétel 3.2. Közös ajánlattétel 3.3. Alvállalkozó igénybevétele 3.4. Az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet 4. Az ajánlattételre vonatkozó formai- és tartalmi követelmények 4.1. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények 4.2. Az ajánlattal szemben támasztott tartalmi követelmények 4.3. Ajánlattevői nyilatkozat(ok), egyéb dokumentumok 4.4. Kizáró okok fenn nem állásának igazolása 4.5. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási módok 4.6. A közbeszerzési műszaki leírással és a költségvetéssel kapcsolatban benyújtandó dokumentumok 5. Az ajánlat elkészítésének költsége I. Közbeszerzési Műszaki Leírás II. Árazatlan költségvetés III. Adásvételi szerződés IV. Ajánlattevők számára ajánlott nyilatkozatminták, mellékletek 1. Bevezetés, általános információk Putnok Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Konyhai eszközök beszerzése elnevezéssel a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII tv. (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész szerinti közbeszerzési eljárást folytat le, mint ajánlatkérő. A megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében a jelen dokumentációt bocsátjuk az ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentáció tartalmazza a beszerzendő árukra vonatkozó követelményeket (közbeszerzési műszaki leírást), a nyertes ajánlattevővel aláírásra kerülő szerződés tervezetét, a kizáró okokkal, a pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági kritériumokkal kapcsolatos információkat, az ajánlat elkészítéséhez szükséges előírásokat, formai követelményeket, nyilatkozatmintákat, továbbá az ajánlattételi felhívásban megadott információk, feltételek részletesebb ismertetését. A dokumentáció önmagában nem pótolja a törvényi előírásokat. Az ajánlattétel alapfeltétele a dokumentációnak ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó általi átvétele. (Kbt ának (2) bekezdése). Megköszönjük, hogy érdeklődésükkel jelen közbeszerzési eljárást megtisztelték. Kérjük, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozzák át az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakat, és ajánlatukat szigorúan az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározottak szerint állítsák össze. 2. oldal, összesen: 49

3 2. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) Fax:+36 (48) Kapcsolattartó: Váradi Attila honlap: Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet, ahol kiegészítő tájékoztatás kérhető: KÖZ-BER Közbeszerzési Tanácsadó és Beruházás Lebonyolító Kft Kecskemét, Dsida Jenő utca 13. Kapcsolattartó: dr. Polyák Csaba ügyvezető Elérhetősége: B) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd, valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása): A Kbt (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás. C) A közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljes körű, közvetlen és díjmentes elektronikus elérhetősége: a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívással egyidejűleg az ajánlatkérő megküldi. D) A közbeszerzés elnevezése, tárgya és mennyisége: Elnevezése: Konyhai eszközök beszerzése Tárgya: Árubeszerzés. Mennyiségek: - digitális mérleg 2 db, - hűtőszekrény 4 db, - zöldség szállító kocsi 1 db, - mirelit áru mélyhűtőkamra 1 db, - polcrendszer 10 db, - hűtőkamra 1 db, - zöldség hűtő kamra 1 db, - hűtőkamrák hűtéstechnológiája 1 db, - motorikus alapgép 1 db, - passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép 1 db, - nagykonyhai burgonyakoptató gép 1 db, - lábpedálos hulladék- és moslékgyűjtő 4 db, - elektromos késfertőtlenítő 1 db, - húsdaráló 1 db, 3. oldal, összesen: 49

4 - acéltartály 1 db, - szeletelőgép 1 db, - turmixgép 1 db, - hűtővitrin 1 db, - munkaasztal 2 db, - mobil munkaasztal 5 db, - kombi sütő-pároló 2 db, - sokkoló hűtő 1 db, - habverő-dagasztó-keverőgép 1 db, - kelesztő szekrény 1 db, - ételszállító edény 10 db, - gázüzemű duplafalú főzőüst 5 db, - gázüzemű főzőzsámoly 3 db A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. CPV: E) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják: adásvételi szerződés F) A szerződés teljesítésének határideje: 120 naptári nap, a szerződéskötés napjától számítva. G) A teljesítés helye: 3630 Putnok, Bajcsy Zsilinszky 28.; hrsz.:24/1 H) Az ellenszolgáltatás teljesítésének főbb feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: Előleg: Ajánlattevő a szerződés támogatási szerződés terhére elszámolható összege maximum 50%-ának megfelelő mértékű összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Az előleg igénylése külön előlegbekérő okirat alapján történik. Ajánlatkérő az előleget legkésőbb a szerződéskötés napját követő 15 napon belül kifizeti. Számlázás, kifizetés: A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező eszközök vételára a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljes körű teljesítését követően utólag, egy összegben esedékes. Ajánlatkérő a Kbt (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a nyertes ajánlattevő teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül írásban köteles nyilatkozni. A jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés finanszírozása a 2006/2015. (XII.29.) Korm. határozat alapján a Belügyminisztériummal megkötött támogatási szerződés alapján történik. Az elszámolható költség erejéig a számlák 100%-a és az ÁFA összege a támogatási szerződés alapján utófinanszírozás szerint kerül kifizetésre. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében az Ajánlatkérőt terheli. A vételár a nyertes ajánlattevő által az eszközök teljes körű, kifogásmentes átadás-átvételét (teljesítést) követően, az Ajánlatkérő kapcsolattartója által aláírt teljesítési igazolás alapján kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésében meghatározott szabályok szerinti, a számla kézhezvételétől számított 30 napos határidőben kerül megfizetésre a nyertes ajánlattevő részére. Előleg igénylése esetén az előleg összege a számlából kerül levonásra. További részletek a dokumentációban. 4. oldal, összesen: 49

5 I) Az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlat tétel lehetősége vagy annak kizárása: többváltozatú ajánlat, részajánlat tétel nem megengedett. A részajánlat tétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgyának részekre történő bontása indokolatlan, tekintettel arra, hogy azokat egy ajánlattevő teljesíteni tudja. J) Az ajánlatok értékelési szempontja: a legalacsonyabb ár a Kbt. 76. (5) bekezdésének második mondata alapján. Ajánlatkérő a nettó forintban megadott ajánlati árat értékeli. K) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: K.1) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés g) k) és m) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. K.2) Megkövetelt igazolási mód: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. (1)-(2) bekezdése szerint. A kizáró okok igazolása tekintetében benyújtandó nyilatkozatoknak az ajánlattételi felhívás megküldésének napja szerinti vagy azt követő keltezésűnek kell lennie. A Korm. rendelet 1. -ának (4) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyíthatja, hogy megfelel az előírt követelményeknek. L) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási módok: L.1) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: L.1.1) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): L Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézménynél vezetett fizetési számláján az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás volt (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak). Sorba állítás kitétel alatt ajánlatkérő a évi LXXXV. törvény pontjában meghatározott fogalmat érti. Ajánlatkérő a Kbt. 65. (6) bekezdésére tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ezen alkalmassági követelmény kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre. L.1.2) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: L A gazdasági szereplő cégszerű nyilatkozatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. szerinti felhívására köteles benyújtani. A gazdasági szereplő részéről az ajánlatkérőnek a Kbt a szerinti felhívására benyújtandó igazolások: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő összes számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolás benyújtása (attól függően, hogy az 5. oldal, összesen: 49

6 ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak), melyből legalább a következő információk megállapíthatók: - a fizetési számlát/fizetési számlák száma - a pénzügyi intézmény mióta vezeti a fizetési számlát/fizetési számlákat - volt-e 30 napot meghaladó sorba állítás az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 12 hónapban. Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. (6)-(7) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. -nak (7) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. (6) bekezdésére tekintettel - közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. (7) - (9) és (11) bekezdésében és a Kbt. 67. (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. -ának (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. L.2. Műszaki és szakmai alkalmasság L.2.1) Az alkalmasság minimumkövetelményei: L Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 60 hónapban nem rendelkezik legalább 1 darab, teljesített, legalább nettó 20 millió forint értékű konyhai eszközök szállítása tárgyú referenciával. L.2.2) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: L A gazdasági szereplő cégszerű nyilatkozatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. szerinti felhívására köteles benyújtani. A gazdasági szereplő részéről az ajánlatkérőnek a Kbt a szerinti felhívására benyújtandó igazolások: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 60 hónapban teljesített legjelentősebb konyhai eszközök szállítása tárgyú szállításainak ismertetése, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. -a alapján kiállított, legalább az alábbi tartalmú nyilatkozattal vagy igazolással: - a szerződést kötő másik fél neve, székhelye, - a referenciamunka tárgyának olyan részletességű megadása, amely az alkalmassági feltételeknek való megfelelést egyértelműen igazolja, - az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) - a teljesítés ideje (év, hónap, nap) és helye 6. oldal, összesen: 49

7 - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. (6)-(7) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. -nak (1) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. (6) bekezdésére tekintettel - közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. Kbt. 65. (7) - (9) és (11) bekezdésében és a Kbt. 67. (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. -ának (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. M) Ajánlattételi határidő: március :00 óra N) Az ajánlat benyújtásának címe és módja: - cím: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. - mód: Az ajánlatot írásban és zártan egy papír alapú példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányt CD-n kell benyújtani pdf formátumban. A papír alapú példányt és a CD-t közös csomagolásba kell csomagolni, a csomagolásra rá kell írni: Putnoki konyhai eszközök beszerzése - Ajánlat". Az ajánlatot ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem szükséges, de lehetséges. A címlapot és hátlapot (ha ilyen az ajánlat részét fogja képezni) nem szükséges, de lehet számozni. O) Az ajánlattétel nyelve: magyar. Magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. P) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Helye: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Ideje: március :00 óra Jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 68. (3) bekezdése szerint. Q) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap R) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk: Ajánlatkérő nem kér ajánlati biztosítékot. S) Egyéb információk: 1) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. (2), (4), valamint 6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak szerint. 2) A Kbt. 73. (4) bekezdése alapján érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. (5) bekezdése alapján tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő 7. oldal, összesen: 49

8 tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. A felvilágosítást nyújtó szervezetek: környezetvédelmi kérdések esetében: Földművelésügyi Minisztérium szociális kérdések esetében: Emberi Erőforrások Minisztériuma munkajogi kérdések esetében: Emberi Erőforrások Minisztériuma és Igazságügyi Minisztérium. 3) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli. 4) Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania aláírási címpéldányt, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdése szerinti aláírás-mintát, cégnek nem minősülő ajánlattevő esetén az aláírásra jogosult aláírás mintáját. 5) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. Az ajánlatba a közös ajánlattevők között létrejött közös ajánlattevői megállapodást csatolni kell. 6) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 7) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását alapítását az önálló ajánlattevők esetében sem teszi lehetővé. 8) Ahol az ajánlattételi felhívás vagy a dokumentáció eljárást megindító felhívást említ, azon az ajánlattételi felhívást kell érteni. 9) Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását elfogadja. További részletek a dokumentációban. 10) Ajánlatkérő a Kbt. 47. (2) bekezdésével összhangban előírja, hogy a közbeszerzési eljárás során előírt dokumentumok ha jogszabály máshogy nem rendelkezik egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66. (2) szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 11) - 12) Jelen közbeszerzési eljárás során a magyar jog az irányadó. Az irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban, továbbá a közbeszerzési eljárás során az Ajánlatkérő által valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 13) Ajánlatkérő szerződéses feltételként késedelmi kötbért és jótállást ír elő. A késedelmi kötbér mértéke a nettó ajánlati ár 0,5%-a naponta, de összesen legfeljebb a nettó ajánlati ár 10 %-a. A jótállás időtartama 12 hónap. Részletes feltételek a dokumentáció részét képező adásvételi szerződésben. T) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: február oldal, összesen: 49

9 3. Az ajánlattétellel kapcsolatos információk, tájékoztató az eljárás lefolytatásával kapcsolatban 3.1. AJÁNLATTÉTEL 3.2. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az eljárásban az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be Közös ajánlattevők nevében eljáró képviselő: A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlatevők nevében eljárni jogosult képviselőt (az egyik konzorciumi tagot) megjelölni. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (nevét, székhelyét) Egyéb szabályok: A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett bírósági ítéletekre és döntőbizottsági joggyakorlatra hívta fel a közbeszerzési eljárásokban részt vevők figyelmét: A Fővárosi Ítélőtábla 3.Kf /2009/11. ítélete szerint a konzorciumoknak jogképességük, önálló jogalanyiságuk nincs, saját nevük alatt jogok szerzésére és kötelezettségek vállalására nem jogosultak. A konzorciumot polgári jogi szerződés hozza létre, a konzorciumi szerződés a szerződő felek között kötelmi jogviszonyt keletkeztet. A konzorciumi szerződéssel nem jön létre a szerződő felektől elkülönült jogi személy. Sem a Kbt., sem más jogszabály a konzorciumot jogalanyisággal, jogképességgel nem ruházza fel, ezért harmadik személyek felé szerződéses nyilatkozatot a tagok személyesen vagy képviselő útján tehetnek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni szükséges a közös ajánlattevők által kötött együttműködési megállapodást. Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell: a) a közös ajánlattevők nevét, székhelyét; b) a konzorciumot képviselő konzorciumi tag (konzorciumvezető) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében; továbbá a megállapodásban a konzorcium tagjainak a képviselő tagot fel kell 9. oldal, összesen: 49

10 jogosítaniuk arra, hogy a közbeszerzési eljárás során nevükben nyilatkozatot tegyen, kötelezettséget vállaljon, a csatolandó dokumentumokat helyettük és nevükben aláírja (nyertesség esetén kötendő szerződés és az együttműködési megállapodás kivételével) c) a képviselő nevében aláíró természetes személy nevét és mellékletként csatolva aláírási címpéldányát vagy közjegyző által hitelesített aláírási mintáját. d) közös ajánlattevők nyilatkozatát arról, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentáció foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismerték, megértették és azokat a szerződéstervezettel együtt a jelen nyilatkozattal elfogadják. e) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ bontó feltételtől. 3.3 Alvállalkozók igénybevétele A Kbt. 3. -ának 2. pontja alapján alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját, c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. Fentiek értelmében alvállalkozónak minősülnek mindazon gazdasági szereplők, amelyekkel a nyertes ajánlattevő megbízási, vagy vállalkozási jogviszonyt létesít, és kifejezetten a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében kerül sor a szerződéskötésre. Abban az esetben, amennyiben a felek tartós jogviszonyban, folyamatos szerződéses kapcsolatban állnak egymással, azaz hatályos szerződéssel rendelkeznek már a jelen közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően, és a szerződéskötésükre nem kifejezetten a jelen közbeszerzési eljárásban megkötendő szerződés teljesítésére érdekében került sor, akkor az ajánlatkérő szerződő partnere nem minősül alvállalkozónak. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 3.4 Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 10. oldal, összesen: 49

11 Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt ának (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 4. AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ FORMAI- ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEK Általános elvek A Kbt a alapján ajánlattevőnek az ajánlatát az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Az ajánlattevő a Kbt ának (7) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni. Ajánlattevő a Kbt ának (8) bekezdése alapján az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza. Jelen dokumentáció számos nyilatkozatmintát tartalmaz, amelyeket Ajánlatkérő állított össze. Ajánlatkérők számára ezen minták alkalmazása ajánlott, nem kötelező. Ajánlatkérő ugyanakkor felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét arra, hogy a minták az ajánlattétel megkönnyítése mellett a bírálat gyorsítását is szolgálják. Amennyiben ajánlattevő más dokumentum mintákat kíván alkalmazni, annak adattartalmának teljességéért, az előírásoknak való megfelelőségéért ajánlattevő tartozik felelősséggel. A formanyomtatványok alanyaként az ajánlattevő került megjelölésre. Amennyiben valamely nyilatkozatot csatolni szükséges az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetre vonatkozóan, és az ajánlattevő Ajánlatkérő által adott nyilatkozatmintát kívánja alkalmazni, a nyilatkozat alanyaként értelemszerűen az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet jelölendő meg. Ajánlatkérő közös ajánlattétel esetére külön mintákat készített. Az eljárás nyelve 11. oldal, összesen: 49

12 A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven kerültek elkészítésre. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven szükséges megkérni, illetve megadni. Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat magyar nyelvű fordítással szükséges benyújtani. Ajánlatkérő a hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítás mellett elfogadja a Kbt 47. -ának (2) bekezdése szerinti ajánlatkérői felelős fordítást is. Amennyiben ajánlattevő által készített felelős fordításban kerül az eredetileg idegen nyelven készült dokumentum benyújtásra, ajánlattevőnek csatolnia kell a mellékelt minta szerinti nyilatkozatát arról, hogy a magyar fordítás megfelel az idegen nyelven csatolt dokumentumnak, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a nem megfelelő, a téves, hiányos vagy hibás fordítás minden következménye az ajánlattevőt terheli. Amennyiben ajánlattevő az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordításban kívánja benyújtani, abban az esetben az évi XLI. tv és végrehajtására kiadott 13/1991. (IX. 26.) IM rendelet, a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet, valamint a 7/1986. (VI.26.) IM rendelet együttesen irányadóak AZ AJÁNLATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT FORMAI KÖVETELMÉNYEK Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem szükséges, de lehetséges. A címlapot és hátlapot (ha ilyen az ajánlat részét fogja képezni) nem szükséges, de lehet számozni. Az ajánlatot írásban és zártan egy papír alapú példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányt CDn kell benyújtani pdf formátumban. A papír alapú példányt és a CD-t közös csomagolásba kell csomagolni, a csomagolásra rá kell írni: Putnoki konyhai eszközök beszerzése - Ajánlat". Az ajánlatot ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő az ajánlatok nyomtatott formáját ellenőrzi. Amennyiben az eredeti, illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül bírálatra, ajánlatkérő ezt tekinti irányadónak. A Kbt ának (2) bekezdése értelmében ahol a Kbt. vagy a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható AZ AJÁNLATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI KÖVETELMÉNYEK Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok körét a pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák Felolvasólap Az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia (1.sz. melléklet) 12. oldal, összesen: 49

13 Tartalomjegyzék Az ajánlatnak oldalszámozott tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok a tartalomjegyzékben megjelölt oldalszám alapján megtalálhatóak Ajánlattevői nyilatkozat(ok), egyéb dokumentumok A Kbt. 66. (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (2. számú melléklet) Az ajánlatban ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 66. (4) bekezdés] (2. számú melléklet) Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodás (2/A. számú melléklet, csak közös ajánlattétel esetén kell becsatolni az ajánlatba) Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania aláírási címpéldányt, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdése szerinti aláírás-mintát, cégnek nem minősülő ajánlattevő esetén az aláírásra jogosult aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának másolati példányát Ajánlattevői nyilatkozat az alvállalkozókról [Kbt. 66. (6) bekezdés a) és b) pontja alapján] (3. számú melléklet) Ajánlattevői nyilatkozat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetekről, személyekről (4. számú melléklet). Amennyiben az ajánlattevő kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet, személyt vesz igénybe, akkor a Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az ajánlatba csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt Kizáró okok fenn nem állásának igazolása Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról (5. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kc) alpont szerinti kizáró ok fenn nem állásáról (6. számú melléklet) 13. oldal, összesen: 49

14 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. -ának (4) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyíthatja, hogy megfelel az előírt követelményeknek Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási módok Gazdasági és pénzügyi alkalmasság A gazdasági szereplő nyilatkozata arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek (7. számú melléklet) A gazdasági szereplő részéről az ajánlatkérőnek a Kbt a szerinti felhívására benyújtandó igazolások: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő összes számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolás benyújtása (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak), melyből legalább a következő információk megállapíthatók: - a fizetési számlát/fizetési számlák száma - a pénzügyi intézmény mióta vezeti a fizetési számlát/fizetési számlákat - volt-e 30 napot meghaladó sorba állítás az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 12 hónapban. Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. (6)-(7) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. -nak (7) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. (6) bekezdésére tekintettel - közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. (7) - (9) és (11) bekezdésében és a Kbt. 67. (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. -ának (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg Műszaki és szakmai alkalmasság A gazdasági szereplő nyilatkozata arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek (8. számú melléklet) A gazdasági szereplő részéről az ajánlatkérőnek a Kbt a szerinti felhívására benyújtandó igazolások: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 60 hónapban teljesített legjelentősebb konyhai eszközök szállítása tárgyú szállításainak ismertetése, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. -a alapján kiállított, legalább az alábbi tartalmú nyilatkozattal vagy igazolással: 14. oldal, összesen: 49

15 - a szerződést kötő másik fél neve, székhelye, - a referenciamunka tárgyának olyan részletességű megadása, amely az alkalmassági feltételeknek való megfelelést egyértelműen igazolja, - az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) - a teljesítés ideje (év, hónap, nap) és helye - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. (6)-(7) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. -nak (1) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. (6) bekezdésére tekintettel - közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. Kbt. 65. (7) - (9) és (11) bekezdésében és a Kbt. 67. (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. -ának (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg A közbeszerzési műszaki leírással és a költségvetéssel kapcsolatban benyújtandó dokumentumok Az ajánlatba be kell nyújtani a jelen dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírást a közbeszerzési műszaki leírásban előírt tartalommal (I. melléklet) Az ajánlatba be kell nyújtani a jelen dokumentáció részét képező költségvetést, amelyben minden egyes tételt be kell árazni (II. melléklet). 5. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGE Minden költség, amely az ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, az ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő nem felel, és nem fizet olyan kiadásokért és veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevő részéről felmerülhetnek. Ajánlattevőnek semmilyen címen nincs joga az Ajánlatkérőtől az ajánlat kidolgozásával kapcsolatos költségei visszatérítését kérni. Még abban az esetben sem, ha az Ajánlatkérő visszavonja az ajánlattételi felhívást vagy eredménytelenné nyilvánítja az eljárást. 15. oldal, összesen: 49

16 I. MELLÉKLET KÖZBESZERZESI MŰSZAKI LEÍRÁS Az ajánlattevő az alábbi tartalommal és formában köteles megadni az általa ajánlott áruk műszaki leírását. Az ajánlattevő által ajánlott áruknak az A. Rész elnevezésű oszlopban feltüntetett minimum feltételek (paraméterek, előírások) mindegyikének meg kell felelnie. Az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy azzal egyenértékű áruk felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból. Az ajánlott áruk műszaki jellemzőit az alábbi táblázatban megadott feltételek mellé, közvetlenül összehasonlítható módon, azonos dimenzióban és ahol mértékegység van, ott mértékegységben be kell írni a táblázat B. Rész elnevezésű oszlopába, és az így kialakított leírást csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő a B. rész -ben csillagozva, dőlt betűvel jelezte, hogy milyen tartalmú válasz megadása az elvárt az ajánlattevők részéről az egyes paraméterekkel kapcsolatban. Az elvárt válaszok mellett szükség szerint egyéb információk is feltüntethetők. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a B. Rész elnevezésű oszlop valamennyi sorát (kivéve a szürke háttérrel jelölt sorokat) ki kell tölteni. A tételek mellé a megajánlott termék gyártóját, típusát is fel kell tüntetni oly módon, hogy az egyértelműen beazonosítható legyen. A. Rész A áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei 1. tétel: Digitális mérleg 1 db *gyártó,típus Hitelesíthető Minimum 150 kg-os méréshatárral Minimum 50 gr-os osztással Tárázható Falra szerelhető digitális kijelző Plató mérete: 310x300x50 (méret : mm) 2. tétel: AFP-801 FAGOR GN 2/1 hűtőszekrény (vagy *gyártó,típus azzal egyenértékű) 4 db 1 nagy ajtó Minimum 700 L kapacitás *kapacitás literben Automata ajtóbehúzás Belső világítás 3 db műanyaggal burkolt acél polcok GN 2/1, állítható magassággal, és 3 pár vezetősínnel GN 2/1 részére 60 mm-es poliuretán szigetelés Térfogatsúly: 40 kg/m3 CFC mentes Eltávolítható, hűtött, légmentesen zárt kompresszor Ventillációs hűtés Hűtőközeg: R 134 A CFC mentes Réz evaporátor, alumínium bordázattal B. Rész Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei 16. oldal, összesen: 49

17 A. Rész A áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei Automata vízelpárologtatás a leolvasztás ideje alatt Elektronikus hőmérséklet és leolvasztás vezérlés, kijelzés Hűtéstartomány: -2 C / +8 C Környezeti hőmérséklet: max C Elektromos bekötés 230 V -1N -50/60 Hz Méret: 693x826x2008 mm 3. tétel: Zöldség szállító kocsi 1 db *gyártó,típus Rozsdamentes acél (AISI 304) kivitel Minimum 160 literes 4 db önbeálló bolygókerékkel melyből 2 db forgófékezhető Méret: 600*450*700 mm 4. tétel: Mirelit áru mélyhűtőkamra 1 db *gyártó,típus Kültéri aggregáttal kompletten szerelve Terv szerinti belső polcozással -1 db egyszárnyú nyílóajtóval (ajtónyílás: 800 x 1900 mm;) -100 mm vastag panelekkel Íves padló és oldalfal szegéllyel Ajtókeret fűtéssel Nyomáskiegyenlítő szeleppel Mélyhűtésnél alkalmas gyújtóval szerelt fénycsöves világítással Méret: 1900X1800X2200 mm 5. tétel: Fagor (vagy azzal egyenértékű) alumínium *gyártó,típus vázszerkezetű polcrendszer 2 db Műanyag GN polcbetétekkel 4 állítható rácsos polccal Kivehető polietilén polcelemekkel,szintezhető eloxált alumínium vázon Minimum 150 kg-os teherbírás polconként Méret: 1290*500*1750 mm 6. tétel: Fagor (vagy azzal egyenértékű) alumínium *gyártó,típus vázszerkezetű polcrendszer 1 db Műanyag GN polcbetétekkel 4 állítható rácsos polccal Kivehető polietilén polcelemekkel, szintezhető eloxált alumínium vázon Minimum 150 kg-os teherbírás polconként Mért: 990*500*1750 mm 7. tétel: Hűtőkamra 1 db *gyártó,típus Kültéri agregáttal kompletten szerelve B. Rész Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei 17. oldal, összesen: 49

18 A. Rész A áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei Terv szerinti belső polcozással, 1100*1800*2200 mm -1 db egyszárnyú nyílóajtóval (ajtónyílás: 800 x 1900 mm;) 80 mm vastag panelekkel Méret: 1100*1800*2200 mm 8. tétel: Fagor (vagy azzal egyenértékű) alumínium *gyártó,típus vázszerkezetű polcrendszer 1 db Műanyag GN polcbetétekkel 4 állítható rácsos polccal Kivehető polietilén polcelemekkel, szintezhető eloxált alumínium vázon Minimum 150 kg-os teherbírás polconként Méret: 1290*500*1750 mm 9. tétel: Fagor (vagy azzal egyenértékű) alumínium *gyártó,típus vázszerkezetű polcrendszer 2 db Műanyag GN polcbetétekkel 4 állítható rácsos polccal Kivehető polietilén polcelemekkel, szintezhető eloxált alumínium vázon Minimum 150 kg-os teherbírás polconként Méret: 790*500*1750 mm 10. tétel: Zöldség hűtő kamra 1 db *gyártó,típus Kültéri agregáttal kompletten szerelve Terv szerinti belső polcozással, egyedi forma és méret terv szerint! kb: 1200*1900*2200 mm -1 db egyszárnyú nyílóajtóval (ajtónyílás: 800 x 1900 mm;) 80 mm vastag panelekkel Méret:1200*1900*2200 mm 11. tétel: Fagor (vagy azzal egyenértékű) alumínium *gyártó,típus vázszerkezetű polcrendszer 2 db Műanyag GN polcbetétekkel 4 állítható rácsos polccal Kivehető polietilén polcelemekkel, szintezhető eloxált alumínium vázon Minimum 150 kg-os teherbírás polconként Méret: 1290*500*1750 mm 12. tétel: Fagor (vagy azzal egyenértékű) alumínium *gyártó,típus vázszerkezetű polcrendszer 2 db Műanyag GN polcbetétekkel 4 állítható rácsos polccal B. Rész Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei 18. oldal, összesen: 49

19 A. Rész A áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei Kivehető polietilén polcelemekkel szintezhető eloxált alumínium vázon Minimum 150 kg-os teherbírás polconként Méret: 1690*500*1750 mm 13. tétel: Hűtőkamrák hűtéstechnológiája 1 db külön telepített energiatakarékos csoport agregáttal (15men belül) 1 db B. Rész Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei *gyártó,típus 3 db elpárologtatóval-digitális hőmérséklet kijelzéssel Automata leolvasztással Rézcsőhálózat kiépítéssel Külön vezérlőszekrénnyel Energiatakarékos módozat 14.tétel: Rozsdamentes burkolatú egysebességes *gyártó,típus motorikus alapgép 1 db Kihajtó tengely: 160 fordulat/perc Méret: 500x210x330 mm Feszültség: ~ 3N x Hz Sebességek száma: 1 15.tétel: Passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő *gyártó,típus segédgép 1 db Alumínium test -rozsdamentes acél szeletelőkéssel -1./állítható szeletelőtárcsa az állító csavar segítségével 0,5 mm-től 15 mm-ig beállíthatjuk a kívánt szeletvastagságot -2./ csíkvágó tárcsa 7 mm-es -3./ tökszeletelő tárcsa 4 mm-es -4./ kockázó tárcsa 15*15 mm-es -5./ reszelő tárcsa -6./ reszelő henger: dió, zsemlemorzsa stb. készítéséhez -7./ passzírozó henger: paradicsom, burgonya, köretanyagok stb. készítéséhez -kapacitás : kg/h Méret: 305*280*360 mm 16. tétel: Rozsdamentes nagykonyhai *gyártó,típus burgonyakoptató gép 1 db -vízcsatlakozás: C 1" Méret: 385x730x465 mm Súly: min 20 kg Feszültség: ~ 1N x 230 V 50 Hz Teljesítmény (kw): 0.25 Egyszeri töltet (kg): ~ 4,5-5 Koptatás (kg/h): ~ Csatorna-csatlakozás (mm): O oldal, összesen: 49

20 A. Rész A áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei 17. tétel: Digitális mérleg 1 db *gyártó,típus Hitelesíthető Minimum 15 kg-os méréshatárral 5 gr-os osztással Akkuval is üzemel Tárázható Plató mérete: 280x215 mm Méret: 190x330x125 mm 18. tétel: Lábpedálos hulladék-és moslékgyűjtő 4 db *gyártó,típus Minimum 95 L űrtartalom Lábpedállal nyitható fedél 2 db önbeálló kerékkel és támasztó lábbal Vízmentesen záró fenékhegesztés Moslékoló nyílás alá gördíthető A levehető fedél a szemetes fülére akasztható Anyaga: rozsdamentes acél Méret: 450x710 mm 19. tétel: Rozsdamentes acél elektromos *gyártó,típus késfertőtlenítő 1 db Hőfokszabályzás 0-90 C Kapacitás: 12 kés Méret: 380x140x400 mm 20. tétel: Húsdaráló 280 kg/h 1 db *gyártó,típus Rozsdamentes acél ház, teflonozott garattal 900 fordulat / perc Rozsdamentes acél töltőgarat Húsgyűjtőtálca Műanyag döngölő Egyenletes sebességű, szellőztetett motorral szerelt. Méret: 450x240x390 mm 21. tétel: Rozsdamentes acéltartály, amelynek *gyártó,típus kapacitása 40 liter 1 db Szíjhajtással 3 fokozatú munka, időzítővel 3 szerszámmal együtt: habverő, dagasztó, keverő Minden alkatrész amely élelmiszerrel érintkezik, rozsdamentes acélból készül Alkalmas kemény tészta dagasztására is Max. 8 kg liszt / max. 11 kg tészta Ford. / min.: 125/204/430 Méret: 740*640*1170 mm 22. tétel: Szeletelőgép 1 db *gyártó,típus B. Rész Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei 20. oldal, összesen: 49

21 A. Rész A áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei 300mm késátmérő Polírozott alumínium házban, élezőfejjel, ékszíj meghajtással Állítható szeletvastagság 0-15 mm-ig Hosszú élettartamú, ellenálló, megbízható készülék Egyszerűen tisztítható és szétszerelhető + KÜLÖN SAJTSZELETELŐ PENGÉVEL Méret: 595*470*395 mm 23. tétel: Professzionális turmixgép 1 db *gyártó,típus Minimum 1,75 L-es űrtartalommal 2 sebességfokozat max fordulat / perc Rozsdamentes acél test masszív üveg felső rész Kivehető rozsdamentes acél kés a könnyebb tisztítás végett. 24. tétel: Üvegajtós hűtővitrin 1 db *gyártó,típus Minimum 130 literes hűtővitrin 4 polccal Mechanikus hőfokszabályzóval Ventilációs hűtéssel Belső világítással és zárral rendelhető N klímaosztály Hűtéstartomány: C Belső méret: 460x400x740 mm Méret: 540x560x850 mm 25. tétel: Rozsdamentes munkaasztal 2 db *gyártó,típus Lábösszekötőkkel Szintezhető lábakkal Rezgéstelenített munkafelülettel 50 mm-es hátsó felhajtással Méret:2000*700*850 mm 26. tétel: Rm. mobil munkaasztal 5 db *gyártó,típus Alsó polccal Hátsó felhajtással Rozsdamentes acél (AISI 304) Kivitel, erősített rezgésmentes munkalap zártszelvény lábakkal 4 db önbeálló bolygókerékkel melyből 2 db forgófékezhető Befoglaló méret: mm 27. tétel: FAGOR (vagy azzal egyenértékű) kombi sütő-pároló 2 db Kapacitás: 10 GN 2/1-20 GN 1/1. B. Rész Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei *gyártó,típus 21. oldal, összesen: 49

22 A. Rész A áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei Funkciók vezérlése digitális gombok segítségével + Két Scroll gomb (Rulett) Főzési üzemmód: párolás, kombinált és légkeverés (300 oc) Elektromos üzemmód (gáz üzemmód nem elfogadható) A sütőtér előmelegítése lehetséges. 3 sebességű ventilátor + 3 fokozat melegítésre Gyors ajtózárás rendszer A Cool Down rendszer főzőkamra gyors lehűtése Az autorevers ventilátor rendszer, irányváltoztatására Multi-szenzoros magszonda Hibafelismerő rendszer Autodiagnosztikus rendszer a komponens ellenőrzésére Védettség IPX-5 Méret:1130x1063x1117 mm 28. tétel: FAGOR (vagy azzal egyenértékű) Sokkoló hűtő, 10xGN 1/1 1 db Termelési ciklus: +90/+3C: 30 kg, +90/-18C: 20 kg Hűtési ciklus: 90 perc Fagyasztó ciklus: 240 perc Elektromos időzítő és hőszonda A ciklus az idő szerint vagy a szondával érzékelt hőmérséklet alapján megy végbe (ha a szonda nincs használatban automatikusan az idő szerint folyik a ciklus). A ciklus lefolyása után a hűtő így működik - hűtőszekrény +2 -től +4 C, -fagyasztószekrény -18 C tól alacsonyabb Hermetikus kompresszor csapos kondenzátorral Ekológikus hűtőfolyadék R-404A CFC mentes Poliuretánból készült izoláció 60 mm vastagságban befecskendezve és 40 kg sűrűségű CFC mentes Rézvezetékes párologtató alumínium bordákkal A hűtőlevegő befújása ventilátorral A lecsapódott folyadék automatikus elpárolgása az ATM 101 típusnál Belső edény vagy tepsitartó sínek Méret: 790*800*1420 mm 29. tétel: Aid (vagy azzal egyenértékű) habverődagasztó-keverőgép 1 db B. Rész Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei *gyártó,típus *gyártó,típus Rozsdamentes acél keverőtállal Minimum 4,28 literes üst Fröccsenésgátló Tartozék keverő fejek 10állítható sebesség fokozat Méret: 358x221x353 mm 30. tétel: Kelesztőszekrény 1 db *gyártó,típus 22. oldal, összesen: 49

23 A. Rész A áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei 12 db tálca befogadására képes Sütődob belső mérete: 480x510x850mm Manuális vezérlésű 15 perces felfűtési idő Méret: 715x560x990 mm 31. tétel: 18/10-es rm. acélból készült dupla-falú 30 L- *gyártó,típus es ételszállító edény 10 db 32. tétel: 301 (vagy azzal egyenértékű) Gáz üzemű indirekt fűtésű, duplafalú főzőüst 5 db B. Rész Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei *gyártó,típus GLF- Indirekt fűtés szögletes tartály Rozsdamentes szerkezet és borítás Termosztát Ionizációs gyújtással Automata vízfeltöltéssel Blokkba építhető Hidegvíz bekötéssel Vezetékes gázzal üzemel Kapacitás: 300 Liter Elektromos ellátás: 230 V, 1-, 50 Hz Méret: 1350*900*900 mm 33. tétel: Gáz üzemű főzőzsámoly 3 db *gyártó,típus Öntött vasrács Rozsdamentes alépítmény Beépített piezo gyújtás Méret: 600x600x550 mm 23. oldal, összesen: 49

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy 452 hrsz-ú

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 111/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. -a szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

G~. szám ú előterjesztés

G~. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés G~. szám ú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390. Ajánlati/részvételi felhívás. 1 / 13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:461390-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Tárgy: Egészségügyi alapellátások fejlesztése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ Vép önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 Vép, 2013. december 1 TARTALOMEGYZÉK AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS...3

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197995-2014:text:hu:html Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljáráshoz Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. -------------------------------------------- ./2012. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. -------------------------------------------- ./2012. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. --------------------------------------------./2012. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Monor Város Önkormányzatának ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA módosított DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330293-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390333-2015:text:hu:html Magyarország-Siófok: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 2015/S

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:389607-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112048-2013:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299694-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben régi Sashalmi HÉV Állomás épületének felújítási munkái tárgyú általános

Részletesebben

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Tiszántúli Református Egyházkerület részére kollégiumi bútorzat beszerzése tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8819/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok a Nyomógomb, jelzőlámpa, kapcsoló alkatrész beszerzése tárgyában indított, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8164/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok Lengéscsillapítók javítása tárgyában, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletben

Részletesebben

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Személy- és kistehergépjárművek javítása, szervizelése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére- 2014. / II. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás

Részletesebben

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság beiskolázási és ajándék utalványok 2016

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság beiskolázási és ajándék utalványok 2016 ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 113. (1) BEKEZDÉSE SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a KÜLÖNFÉLE ALAPANYAGOK BESZERZÉSE tárgyú a Kbt. XIV. fejezete szerint indított, nemzeti értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2014.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás Diákhitel Direkt szoftver 12 hónapos rendszertámogatása, karbantartása, és fejlesztése tárgyban a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Diákhitel Központ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában AJÁNLATI FELHÍVÁS A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Kbt. 122/A. (1) bekezdés szerinti, feltételes közbeszerzési eljárásra TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2012/S 233-383167. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2012/S 233-383167. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:383167-2012:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2012/S 233-383167 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió x I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255926-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 Fővárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Projektmenedzsment tevékenység ellátása - a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben szintetikus borítású atlétikai pálya komplett kivitelezése tárgyú általános

Részletesebben