Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009."

Átírás

1 PÁLYÁZATI Dokumentáció Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. elnevezésû egyszerû közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzés Tolcsva Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.)

2 TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS II. III. IV. Útmutató az ajánlatok elkészítésében Bevezetés 1. Az eljárás általános feltételei 2. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása 3. Kiegészítõ tájékoztatás 4. Teljesség és pontosság 5. Ajánlattétel költségei 6. Több változatú ajánlat 7. Az ajánlatok érvényességének vizsgálata 8. Bírálat 9. Felvilágosítás kérés ajánlati részek tisztázása végett 10. Eredményhirdetés 11. Szerzõdés megkötése 12. Közös ajánlattétel 13. Egyéb követelmények MÛSZAKI LEÍRÁS / ÁRAZANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS SZERZÕDÉS TERVEZET V. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK FORMANYOMTATVÁNYOK M0 Az ajánlat kötelezõ tartalomjegyzéke M1 Érvényességi feltételek ellenõrzõ lapja 1. sz. Függelék 2. sz. Függelék 3. sz. Függelék 4. sz. Függelék 5. sz. Függelék 6. sz. Függelék M2 Felolvasólap M3 Ajánlattételi nyilatkozat M4 Nyilatkozat kizárási feltételek tekintetében M5 Nyilatkozat kizárási feltételek tekintetében M7 Mûszaki, szakmai alkalmasság M8 Nyilatkozat kiegészítõ információkról M9 Egyéb nyilatkozatok Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 2

3 I. AJÁNLATI FELHÍVÁS Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 3

4 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X AZ EGYSZERÛ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztõbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Községi Önkormányzat Postai cím: Szabadság tér 16. Város/Község: Tolcsva Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Vojnár László polgármester Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérõ általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): KÉ-12819/2009 HIÁNYPÓTOLT Postai irányítószám: 3934 Telefon: 06-47/ Fax: 06-47/ Ország: Magyarország További információk a következõ címen szerezhetõk be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérõ, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következõ címen szerezhetõ be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérõ, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következõ címre kell benyújtani: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérõ, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA Központi szintû Regionális/helyi szintû Közjogi szervezet X Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Egyéb I.3.) AZ AJÁNLATKÉRÕ TEVÉKENYSÉGI KÖRE Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 4

5 I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRÕK ESETÉN X Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidõ, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRÕK ESETÉN Víz [Kbt (1) bek. A) pont] Villamos energia [Kbt (1) bek.. a) pont] Gáz- és hõenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. A) pont] Szén és más szilárd tüzelõanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. C) pont] Kikötõi tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] Földgáz és kõolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Repülõtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I. 4.) Az ajánlatkérõ más ajánlatkérõk nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen nem X Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 5

6 II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. II.1.2) A szerzõdés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerzõdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás b) Árubeszerzés c) Szolgáltatás X Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által meghatározott követelményeknek megfelelõen Építési koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következõk valamelyikére irányul Szolgáltatási kategória 17 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Általános Iskola Tolcsva 3934 Tolcsva, Kossuth L. út 37. Napköziotthonos Óvoda 3934 Tolcsva, Kossuth u. 64. Idõsek Klubja 3934 Tolcsva, Szabadság tér 16. NUTS-kód HU 311 Közbeszerzés megvalósítása X Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevõvel A tervezett keretmegállapodás résztvevõinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevõvel A keretmegállapodás idõtartama: Idõtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idõtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendõ szerzõdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 6

7 II.1.5) A szerzõdés meghatározása/tárgya Szolgáltatási szerzõdés keretében közétkeztetési szolgáltatás nyújtása az Ajánlatkérõ gyermekintézményei, és felnõtt szociális igénybevevõi részére az Önkormányzat tulajdonában lévõ melegítõkonyhák bérletbevételével. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben) Fõ tárgy További tárgy(ak) II.1.7) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbõl szükség szerint több példány használható) igen nem X Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem X II. 2) SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) A nyertes ajánlattevõ köteles az Önkormányzat tulajdonában lévõ melegítõkonyhák igénybevételével az Iskolai, Óvodai, Felnõtt szociális közétkeztetést biztosítani, az alábbi korcsoportok, létszámok figyelembevételével: 1.) Napközi Otthonos Óvoda: Óvodás gyermek: Napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna,) 72 fõ Óvodai dolgozók: Napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna,) 8 fõ 2.) Általános Iskola Iskolai napközis gyermek: Napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna,) 85 fõ Iskolai napközis nevelõ: Napi egyszeri étkezés (ebéd) 1 fõ Iskolai menza gyermek: Napi egyszeri étkezés (ebéd) 70 fõ 3.) Idõsek klubja 1.) Felnõtt szociális étkezõk: Napi egyszeri étkezés (ebéd) 25 fõ 2.) Készpénzes ebéd: Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 7

8 Napi egyszeri étkezés (ebéd) 45 fõ Az Önkormányzati intézményeknél a közétkeztetést szorgalmi idõszakban kell biztosítani, és az Ajánlattevõnek kell gondoskodnia a napi élelmezés kiszállításáról. A nyertes ajánlattevõnek a melegítõkonyhákat a szerzõdés teljesítésének idõtartama alatt üzemelésre alkalmas állapotban kell tartani. Az üzemeltetési tevékenység magában foglalja az étkeztetés biztosításán túl a karbantartási, takarítási, hulladékkezelési, elszállítási tevékenységet, és az azokhoz szükséges eszközök biztosítását, amely tevékenységnek meg kell felelni a vonatkozó hatályos jogszabályi elõírásoknak. Lehetséges eltérés a létszámok változása miatt az ajánlati dokumentációban foglaltaktól -30%. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem X Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzõdés megkötésétõl számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlõdõ jellegû szerzõdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzõdések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerzõdés megkötésétõl számítva) II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az idõtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzõdés megkötésétõl számítva) VAGY: kezdés 2009/09/01 (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés // (év/hó/nap) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Teljesítési biztosítékok: Késedelmi kötbér. Meghiúsulási kötbér Minõégi biztosíték A biztosítékok Kbt. 53. (6) bekezdés a.) pontjának megfelelõen, a nyertes ajánlattevõként szerzõdõ fél választása szerint teljesíthetõek. Mértékük és érvényesítésük a dokumentációban meghatározottak szerint történik. III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az ajánlatkérõ rendelkezik a szerzõdés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A havonkénti szerzõdésszerû teljesítést követõ ellenszolgáltatás teljesítése a nyertes ajánlattevõ bankszámlájára történõ átutalással történik, a Kbt (3.) bekezdésnek megfelelõen. Az ajánlatkérõ elõleget nem fizet. Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 8

9 III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Nem követelmény III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzõdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) Ha igen, a különleges feltételek meghatározása igen X nem 67/2007 (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelete a vendéglátó-termékek elõállításának feltételeirõl, és a 9/1985.(X.23) EüM-BKM együttes rendelet az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történõ bejegyzésre vonatkozó elõírásokat is Az ajánlatkérõ által elõírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Jogi kizáró okok: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ, alvállalkozó vagy erõforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. Egyebekben, az eljárásban nem lehet alvállalkozó, akivel szemben a 61. (1) bekezdés d)- e) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak. 2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erõforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike, vagy a Kbt. 62. (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. A megkövetelt igazolási mód: 1. Az ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, valamint az erõforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt (3) bekezdésében meghatározottak szerint kell nyilatkoznia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 60. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni alvállalkozók tekintetében az ajánlattevõ köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerzõdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esõ alvállalkozót. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a.) Valamennyi számlavezetõ banktól (pénzintézet) származó, az ajánlattételi határidõ lejártát megelõzõ, 60 napnál nem régebbi nyilatkozat eredeti, vagy egyszerû másolata a fizetõképesség megállapítására (mióta vezeti bankszámláját, fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e és volt-e számláján sorban állás az igazolás kiadását megelõzõ 12 hónapban, illetve Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlatkérõ alkalmatlannak minõsíti az ajánlattevõt, ha: a.) Az ajánlattevõ, közös ajánlattevõk, és közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók bármely bankszámláján sorban állás volt az igazolás kiadását megelõzõ 12 hónapban, vagy jelenleg sorban állás van, vagy fizetési Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 9

10 jelenleg). (Kbt. 66. (1) bekezdés a) pont) b.) A számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló a lezárt üzleti évre (Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja szerint) kiegészítõ mellékletek nélkül egyszerû másolat formájában (ha az ajánlattevõ letelepedése szerinti ország joga elõírja a közzétételt) c.) Ajánlattevõnek az elõzõ két üzleti évének ( ), a késõbb létrejövõ cégnek amikortól a forgalmi adatok rendelkezésre állnak, a közbeszerzés tárgya szerinti teljes nettó forgalmáról szóló nyilatkozata. (66..(1) bekezdés c) pontja szerint) d.) Ajánlattevõ hatályban lévõ felelõsségbiztosítási szerzõdésének (biztosítási kötvényének) egyszerû másolata, vagy a pénzintézetnek a felelõsségbiztosítás fennállásáról szóló igazolásával, a Kbt. 66. (1) bekezdés a.) pontja szerint. III.2.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a.) Az ajánlati felhívás közzétételét megelõzõ lezárt, legfeljebb három naptári év idõszakában befejezett legjelentõsebb szállításainak ismertetése: Külön-külön nyilatkozat szükséges az ajánlattevõtõl, közös ajánlattevõktõl és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóktól. A nyilatkozatnak ki kell térnie az alábbiakra: a teljesítés ideje, a szerzõdést kötõ másik fél megnevezése, az ellenszolgáltatás összege, a közétkeztetés mennyisége, vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölése, a közétkeztetés rövid ismertetése azon jellemzõk bemutatásával, amelyekkel igazolható az alkalmasság minimum követelményeinek való megfelelés. Ennél kötelezettségeinek ebben az idõszakban, idõben nem tett eleget. (külön-külön megfelelés). b.) Az ajánlattevõnek, közös ajánlattevõknek, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az elõzõ - számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt - üzleti évben a mérleg szerinti eredménye negatív. (külön-külön megfelelés) c.) és gazdasági években a közbeszerzés tárgya szerinti közétkeztetésbõl származó nettó forgalma nem éri el évenként a 18 millió forint mértéket. Amennyiben ajánlattevõnek nem állnak rendelkezésére a hirdetmény megjelenését megelõzõ utolsó két lezárt üzleti év forgalmi adatai, úgy a tevékenysége megkezdése óta lezárt üzleti évek átlagának kell elérnie a megkívánt összegeket. (együttes megfelelés) d.) Ajánlattevõ nem rendelkezik érvényes, legalább évi 10 millió forint/káresemény határösszegû közétkeztetési tevékenységre szóló, a Kbt. 66. (1) bekezdés a.) pontja szerinti felelõsségbiztosítással. (külön-külön megfelelés) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): a.) Az ajánlatkérõ alkalmatlannak minõsíti az ajánlattevõt, ha az ajánlattevõ, közös ajánlattevõk és közbeszerzés értékének 10%- át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen sem rendelkezik a szerzõdés teljesítéséhez szükséges legalább 1 db, 2 évig folyamatosan teljesített olyan referenciával az ajánlati felhívás közzétételét megelõzõ lezárt, legfeljebb három éves idõszakban, amely a beszerzés tárgykörében teljesített (befejezett), közétkeztetési szolgáltatásra vonatkozik, és azokból megállapítható, hogy: egy megrendelõtõl származó referenciával igazolt közétkeztetés mennyisége átlagosan eléri legalább a most pályázott diák-és felnõtt étkezõk Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 10

11 szûkebb tartalmú nyilatkozat és igazolás esetén az ajánlat a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. A nyilatkozathoz csatolandók a Kbt. 68. (1) bekezdése szerinti igazolások. Ezen igazolások egyszerû másolatban is benyújthatók. b) Az ajánlattevõtõl, közös ajánlattevõktõl és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóktól: b.1) Külön-külön nyilatkozat, hogy a teljesítéshez szükséges rozsdamentes, hõszigetelt étel-és italhordó szállítóedényzettel, illetve szállító jármûvel rendelkezik. (Kbt. 67. (3) bekezdés e) pontja alapján) b.2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezése, szakmai gyakorlatának szakmai önéletrajzzal történõ bemutatása, továbbá szakmai végzettségét igazoló okmány egyszerû másolatának csatolása. (67. (3.) bekezdés b.) pontja szerinti) c.) A beszerzés (közétkeztetés) tárgyára vonatkozó, elõírt minõségbiztosítási rendszerének tanúsítványai egyszerû másolatainak becsatolásával bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító általi tanúsításával, vagy a Kbt. 68. (4.) bekezdés szerinti, azzal egyenértékû tanúsítványt, vagy minõségbiztosítási intézkedés egyéb bizonyítékait, és a Kbt. 67. (3) bekezdés i.) pontja szerinti környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevõ a teljesítés során alkalmazni tud, vagy a Kbt. 68. (5.) bekezdés szerinti, azzal egyenértékû tanúsítványt, vagy a környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékit III.2.4) Fenntartott szerzõdések mennyiséget, vagy évi 18 millió forintot elérõ, a megrendelõ által pozitív véleménnyel igazolt referenciát. b.) Az ajánlatkérõ alkalmatlannak minõsíti az ajánlattevõt, ha az ajánlattevõ, közös ajánlattevõk és közbeszerzés értékének 10%- át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen sem rendelkezik b.1) az ételek kiszállítását teljes körûen biztosító a 67/2007 (VII.10.) GKM-EüM- FVM-SZMM együttes rendelet elõírásainak megfelelõ legélább 1 db saját vagy bérelt, élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelõ szállító jármûvel, rozsdamentes, hõszigetelt étel-és italhordó szállítóedényzettel, b.2) ha a feladatellátáshoz szükséges teljesítésbe bevonandó élelmezésvezetõ nem rendelkezik a 67/2007 (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet elõírásainak megfelelõ képesítéssel, valamint a közétkeztetés területén eltöltött 3 éves gyakorlattal. c.). Az ajánlatkérõ alkalmatlannak minõsíti az ajánlattevõt, ha ajánlattevõ nem csatolja ajánlatához. a Kbt. 67. (3.) bekezdés i.) pontja szerinti ISO (környezetvédelem), ISO (élelmiszer nyomon követés a termelõtõl a fogyasztóig), HACCP (élelmiszerbiztonsági rendszer), valamint ISO (élelmiszeripari feldolgozás, vállalatirányítás), vagy az ezekkel egyenértékû minõségbiztosítási tanúsítványt, vagy a Kbt. 68. (4.) bekezdés szerinti azzal egyenértékû minõségbiztosítási intézkedés egyéb bizonyítékát. A szerzõdés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen nem X A szerzõdés a Kbt szerint fenntartott igen nem X III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen X nem Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 11

12 Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történõ hivatkozás: 67/2007 (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelete a vendéglátó-termékek elõállításának feltételeirõl. 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli X Tárgyalásos IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelõt jelölje meg) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelõnyösebb ajánlat az alábbiak szerint X Részszempont Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) 1. Nettó ajánlati ár: (Ft/adag) 1.1. Óvodás gyermek: 1.2. Óvodai dolgozók: 1.3. Iskolai napközis gyermek: 1.4. Iskolai napközis nevelõ: 1.5. Iskolai menza gyermek: 1.6. Felnõtt szociális étkezõk: 1.7. Készpénzes ebéd: Súlyszám Részszempont 2. A négyhetes mintaétlap ételeinek minõsége és változatossága a: X Napi energia- és tápanyagbevitel vállalásai, illetve az Élelmiszer-felhasználási ajánlások nyersanyag-mennyiségi vállalásai Súlyszám 30 IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen nem X Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrõl (ha szükséges) Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 12

13 IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerzõdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen nem X Igen válasz esetén Elõzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: // (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: // (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2009/07/30 (év/hó/nap ) Idõpont: 10 óra Kell-e fizetni a dokumentációért? igen X nem Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A vételár bruttó módon értendõ, azt a számú számlára történõ befizetéssel kell kiegyenlíteni, vagy átvételekor a helyszínen készpénz befizetéssel történik. A befizetésre és átvételre munkanapokon 8.00 és óra között, az ajánlattételi határidõ lejártának napján óráig kerülhet sor. Az átutaláson fel kell tüntetni a közbeszerzés tárgyát, és azt, hogy az átutalás a dokumentáció megvásárlására irányul. Ha az ajánlattevõ a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. (4) bekezdése az irányadó. IV.3.4) Az ajánlattételi határidõ Dátum: 2009/07/30 (év/hó/nap) Idõpont: 10 óra IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV Egyéb: X Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 13

14 IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) / /-ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidõ lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2009/07/30 (év/hó/nap) Idõpont: 10 óra Helyszín : Tolcsva Község Polgármesteri Hivatala, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.), a Tanácsterem Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bekezdésében foglalt személyek. V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTÕ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E? (adott esetben) igen nem X Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A SZERZÕDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 14 igen nem X Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idõpontja: augusztus 11.-én 10 óra V.3.2) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: augusztus 24.-én 10 óra V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérõ által elõírt alapvetõ szabályai, az elsõ tárgyalás idõpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen X V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) Ajánlatkérõ a befizetés igazolása mellett biztosítja a dokumentáció átadását. Átvétel helye: Tolcsva Község Polgármesteri Hivatala, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.), a gazdálkodási fõmunkatárs irodája. Átvétel ideje: munkanapokon 9-12 óra között, az ajánlattételi határidõ lejártának napján óráig. V.3.5.1) Az összességében legelõnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsõ határa: Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 1, felsõ határa 10, mely minden résszempont esetében azonos. V.3.5.2) Az összességében legelõnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérõ megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: nem

15 1.) A nettó ajánlati ár: Az ajánlatkérõ az ételek elõállításának egy fõre jutó napi költségeként (Ft/adag), a benyújtott négyhetes mintaétlapon szereplõ ételek elõállításának összköltségébõl számított egy fõre és egy napra jutó költségét (Ajánlatkérõ által adott étkezési nyersanyagnorma + étkezési díjnál figyelembe vehetõ rezsi költség) valamennyi korcsoportot és valamennyi az étlapon szereplõ étkezést beleértve kéri meghatározni. Az ajánlatkérõ az ételek elõállításának egy fõre és egy napra jutó költségét olyan módon értékeli, hogy a legelõnyösebb a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat pedig a fordított arányosítás módszerével számítva a legkedvezõbb megajánláshoz képest arányosan kevesebbet (a pontskála 1-10 pontig terjed). A legkedvezõbb ajánlat a legalacsonyabb ár. 2.) Az étrend minõsége és változatossága esetében: a részszempont értékelése a nettó ajánlati ár bírálati szempontjánál már ismertetetteknek megfelelõen összeállított négyhetes mintaétlapok összehasonlítása alapján történik úgy, hogy a szakmai értelmezési tartományon értelmezett egyenlõ osztású hasznossági függvény szerint történik a pontozás azzal, hogy a szakmai értékelésnek megfelelõ rossz-közepes-kiváló kategóriájú értékelésekre adható pontok értéke Az ajánlatkérõ az ajánlatokat a benyújtott mintaétlapok változatossága, az étlapon szereplõ ételek energia- és tápanyagtartalma, valamint a nyersanyag felhasználás alapján értékeli. Az ajánlatkérõ az értékelést e részszempont tekintetében a 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet mellékleteiben szereplõ táblázatok, valamint az ajánlatban megajánlott minõségi és változatossági vállalások alapján végzi. Az értékelés elvégzésére az ajánlatkérõ független szakértõt bíz meg. V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elõírt igazolási módja a minõsített ajánlattevõk hivatalos jegyzékébe történõ felvétel feltételét képezõ minõsítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen X nem V.7) Egyéb információk: 1) Az ajánlatkérõ helyszíni bejárást biztosít, amelynek idõpontja: július 07. kedd óra. Találkozó: Tolcsva Község Polgármesteri Hivatala. 2) Formai kötöttség: Az ajánlattevõnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelõen kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevõ kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerzõdés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 70. (1-2) bekezdése szerinti nyilatkozat). 3) Formai követelmények: Az ajánlatokat írásban, a cégjegyzésre jogosultak által cégszerûen aláírva, minden tartalommal bíró oldalt szignálva, zárt csomagolásban, 1 eredeti és 1 másolati példányban, folyamatos lapszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva, az ajánlati felhívás I.1. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidõ lejártáig. A borítékon: Közétkeztetés Tolcsva. Nem bontható fel az ajánlatok felbontására összehívott hivatalos bontási eljárás megkezdése elõtt feliratot kell feltüntetni. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérõ csak akkor tekinti határidõn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidõig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztésébõl eredõ kockázat az ajánlattevõt terheli. Az ajánlatkérõ felhívja az ajánlattevõk figyelmét, hogy a Kbt. 15. (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 15

16 megjelölt határidõk a hirdetmény feladását követõ napon kezdõdnek. 4) Költségvetési fõösszesítõ csatolása: Az ajánlattevõnek az ajánlatában, a dokumentációban megadott minta szerinti fõösszesítõt. kell csatolnia a közétkeztetés költségeire vonatkozóan. Az Ajánlatkérõ, az ételek elõállításának egy fõre jutó napi költségeként (Ft/adag), a benyújtott négyhetes mintaétlapon szereplõ ételek elõállításának összköltségébõl számított egy fõre és egy napra jutó költségét (Ajánlatkérõ által adott étkezési nyersanyagnorma + étkezési díjnál figyelembe vehetõ rezsi költség) valamennyi korcsoportot és valamennyi az étlapon szereplõ étkezést beleértve kéri meghatározni. 5) Nyilatkozat a pénzintézetekrõl: Az ajánlattevõnek és közbeszerzés értékének 10%- át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkozni kell arról, hogy az ajánlatban szereplõ, nyilatkozatot adó pénzintézeteken kívül más pénzintézetnél számlát nem vezet. 6) Az ajánlathoz csatolandó: - az ajánlattevõ Kbt. 71. (3) bekezdése szerinti nyilatkozata az alvállalkozók vonatkozásában, - az ajánlattevõ Kbt. 61. (1) bekezdés e.) pontja szerinti nyilatkozata a higiénés tevékenység végzésére vonatkozó ÁNTSZ engedély meglétérõl. 7) Érvénytelen az ajánlata annak az ajánlattevõnek, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, aki nem nyilatkozik arról, hogy a Kbt. 63. (2) bekezdés d) pontja szerinti nyilvántartásban a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó tevékenységi kör szerepel. annak az ajánlattevõnek, aki az ajánlatban nem jelöli meg a Kbt. 71. (1) bekezdés a) b)- c) pontjaiban foglaltakat. 8. Eredménytelen eljárás. Ajánlatkérõ felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 92. c.) pontja alatt meghatározott esetben az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 9. Aláírási címpéldány csatolása: Az ajánlattevõnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának egyszerû másolati példányát. 10. Dokumentumok benyújtása: A nyilatkozatokat, kivonatokat egyszerû másolatban kell benyújtani. (Kbt. 20. (3) bekezdés) 11. Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevõ, aki ajánlatkérõ által az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételek alapján, az összességében legelõnyösebb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérõ az eljárás nyertesével vagy annak visszalépése esetén az eljárás eredményének kihirdetésekor a következõ összességében legelõnyösebb ajánlatot tevõnek minõsített szervezettel- köti meg a szerzõdést. 12. Az Önkormányzat a helyi melegítõkonyha használatát és igénybevételét kiköti szerzõdéses feltételként. A helyi melegítõkonyha üzemeltetésérõl a részvételre jelentkezõnek nyilatkoznia kell. 13. Az ajánlathoz csatolni kell a II.2.1. pont szerinti korcsoportonkénti bontásban a Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 16

17 szolgáltatni kívánt étkeztetést reprezentáló 4 hétre szóló mintaétlapokat. A mintaétlapokhoz csatolni kell a hozzájuk kapcsolódó részletes 1 fõre vonatkozó nyersanyag kiszabatot, az energia és tápanyagszámításokat, a vendéglátó termékek elõállításának feltételeirõl szóló 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM- SZMM együttes rendelet A táblázatában szereplõ értékekhez való viszonyításokat, valamint a tálalási útmutatókat. Fontos, hogy az ajánlatban benyújtott mintaétlapok a szolgáltatást valóban reprezentáló étrendek legyenek, melyek a megadott árak mellett valóban megvalósíthatóak. 14. Nemzeti elbánás: Az ajánlatkérõ kizárja az eljárásból azt az ajánlattevõt, aki számára a Kbt. szerint nem kell nemzeti elbánást nyújtani. 15. Ajánlatkérõ felhívja Ajánlattevõk figyelmét, hogy A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek elõírt igazolási módja a minõsített ajánlattevõk hivatalos jegyzékébe történõ felvétel feltételét képezõ minõsítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 16. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekrõl szóló többször módosított évi CXXIX törvény elõírásai szerint kell eljárni. V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009/06/30 (év/hó/nap) Az Ajánlatkérõ Közbeszerzési Szabályzatban is nevesített, ellenjegyzõként meghatározott személye:... Román Mihályné Jegyzõ sk. Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 17

18 A. MELLÉKLET További címek és kapcsolattartási pontok I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETÕK BE Hivatalos név: Markazit Mérnöki Iroda Betéti Társaság Postai cím: Petõfi út 8. Város/Község: Rudabánya, Postai irányítószám: 3733 Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Tarjányi Sándor Hivatalos közbeszerzési tanácsadó Internetcím (URL): Ország: Magyarország Telefon: 06-20/ Fax: 06-48/ II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETÕ Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Kapcsolattartási pont(ok): Postai Ország: irányítószám: Telefon: Címzett: Fax: Internetcím (URL): III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai Ország: irányítószám: Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: Címzett: Fax: Internetcím (URL): Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 18

19 II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 19

20 Ajánlatkérõ neve, címe: TOLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3934 TOLCSVA SZABADSÁG TÉR 16. II Útmutató az ajánlatok elkészítéséhez Bevezetés TOLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban önkormányzat, vagy ajánlatkérõ) ajánlattételi felhívása július 06.-án, a 78. számú közbeszerzési értesítõben (KÉ-12819/2009) hivatkozási számmal jelent meg. A szerzõdés tárgya: Szolgáltatási szerzõdés keretében közétkeztetési szolgáltatás nyújtása az Ajánlatkérõ gyermekintézményei, és felnõtt szociális igénybevevõi részére, melyet egyszerû közbeszerzési eljárás keretében hirdetett meg az Önkormányzat. TOLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA nyilatkozik arról, hogy az Ajánlatot az Ajánlattételi felhívásban, illetve jelen (az ajánlattétel alapjául szolgáló) Dokumentációban foglaltaknak megfelelõen kell elkészíteni, ettõl eltérõ ajánlat érvénytelen. A dokumentációban elõforduló legfõbb fogalmak: Ajánlatkérõ: lásd a fenti címet (továbbiakban: Ajánlatkérõ). Dokumentáció jelen dokumentáció, amely V. kötetbõl áll, amely a megfelelõ ajánlattétel alapjául szolgál; Ajánlattevõ: az a szállító /vállalkozó/ szolgáltató, aki a hatályos közbeszerzésekrõl szóló törvényeknek megfelelõen ajánlatot tenni jogosult, és ezt a dokumentációt az ajánlatkérõtõl megvásárolta; Alvállalkozó: a Kbt. 4. (2) bek. szerinti szervezet vagy személy; Ajánlati dokumentáció: az ajánlati felhívásra és a dokumentációra a Kbt. elõírásait figyelembe véve készített teljes körû ajánlat a csatolt mellékleteivel együtt. Nyertes ajánlattevõ: az eljárás nyerteseként kihirdetett ajánlattevõ, amennyiben az eljárás nyertese visszalép, úgy a második legalacsonyabb összegû ajánlatot tevõ lép a helyébe. Ajánlatkérõ fenntartja azt a jogát, hogy az eljárást érvénytelennek nyilváníthatja. Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 20

21 1. Az eljárás általános feltételei 1.1 TOLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés elnevezésû munkára ezúton kér ajánlatokat. Ajánlatkérõ a fentiek tárgyában vállalkozási szerzõdést kíván kötni a közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevõjével. Az Ajánlatkérõnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a Kbt. alapelveinek, céljainak és rendelkezéseinek legmesszemenõbb mértékig történõ biztosításával elõsegítse az Ajánlattevõk részére a sikeres ajánlattétel lehetõségét. Ezen cél érdekében a jelen dokumentáció akár ismételve is megfelelõen csoportosítva tartalmazza az ehhez szükséges adatokat és tényeket. Az Ajánlatkérõ felhívja az Ajánlattevõk szíves figyelmét arra, hogy a Kbt ára tekintettel a Kbt.-ben meghatározott szabályoktól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben a Kbt. azt kifejezetten megengedi. Jelen Ajánlatkérési dokumentáció nem mindenben ismétli meg az Ajánlattételi Felhívásban foglaltakat, az Ajánlatkérési dokumentáció az Ajánlattételi Felhívással együtt kezelendõ. A fentiekre tekintettel az Ajánlatkérõ arra kéri a tisztelt Ajánlattevõket, hogy Ajánlataikat szigorúan az ajánlati felhívásban és a jelen dokumentációban elõírt formában és tartalommal dolgozzák ki, figyelemmel természetesen a Kbt. szabályaira is. A felhívástól, vagy a dokumentációtól való bármilyen eltérés az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után. Amennyiben az Ajánlattételi Felhívás és az Ajánlatkérési dokumentáció között eltérés adódik, az Ajánlattételi Felhívás a mértékadó Az Ajánlattételi Felhívással és a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az Ajánlatkérõ részérõl a koordinációs feladatok ellátására és információszolgáltatásra az I. szakaszban megnevezett személy jogosult: 1.2 Az Ajánlattevõnek kell viselnie minden, az Ajánlatát elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülõ költséget. Az Ajánlatkérõ semmilyen esetben sem tehetõ felelõssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az Ajánlati eljárás lefolyásától vagy kimenetelétõl. 1.3 A dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, így az Ajánlattevõknek az Ajánlatkérési dokumentációban közölt információkat és terveket bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyrõl harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak. Kivétel ez alól az a körülmény, ha e harmadik fél és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevõ számára a munka egy részére vonatkozóan, valamint a Kbt. által szükséges és megengedett békéltetési és jogorvoslati eljárásokban való felhasználása. Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 21

22 A dokumentációnak, mint szellemi terméknek a jogtulajdonosa: TOLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Sem az Ajánlatkérési dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az abban leírt munkák céljára. 1.4 A munkák elvégzésére kötendõ szerzõdés odaítélésére folytatott ajánlati eljárás a évi CXXIX ( Közbeszerzési ) Törvény alapján kerül lebonyolításra. Az Ajánlatkérõ feltételezi, hogy Ajánlattevõ ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra ill. a nyertessel kötendõ szerzõdésre vonatkozó hatályos magyar jogi elõírásokat. Az Ajánlattevõ ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze. 1.5 A Munkák elvégzésére megkötendõ szerzõdés egyösszegû áras típusú lesz. 2. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása Az ajánlattevõk benyújtás után ajánlatukat módosíthatják, visszavonhatják, esetleg újra beadhatják az ajánlattételi határidõ lejártáig. Az ajánlattételi határidõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok az ajánlatkérõ hozzájárulásával sem módosíthatók. 3. Kiegészítõ tájékoztatás Az ajánlattevõ- a megfelelõ ajánlattétel érdekében- az ajánlati dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítõ (értelmezõ) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérõtõl az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt legkésõbb tíz nappal. Minden ilyen tájékoztatási kérelmet faxon, vagy levélben kell eljuttatni az alábbi címre: Kapcsolattartó neve: VOJNÁR LÁSZLÓ POLGÁRMESTER Cím: TOLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3934 TOLCSVA SZABADSÁG TÉR 16. Telefax: 06-47/ Az ajánlattevõ kizárólagos felelõssége, hogy a tájékoztatási kérelme idõben megérkezzen a megadott címre. A fent közölt ésszerû idõpont után benyújtott kérelmekre válasz nem adható. 3.2 A válaszok kiegészítõ tájékoztatás formájában legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt, hat nappal egyidejûleg megküldésre kerülnek (Kbt. 56. (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) valamennyi olyan leendõ Ajánlattevõnek, aki megvásárolta az Ajánlatkérési dokumentációt. 3.3 Az Ajánlatkérõ az ajánlattételi határidõt meghosszabbíthatja, a Kbt. 56. (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 22

23 4. Teljesség és pontosság Az ajánlattevõ felelõs azért, hogy ellenõrizze az ajánlati dokumentáció teljes átvételét. Az ajánlatkérõ semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevõ elmulasztotta az ajánlati dokumentáció valamely részének átvételét. Az ajánlattevõ kötelessége, hogy meggyõzõdjön az ajánlatkérési dokumentáció és az ajánlatkérõ által a munkákkal kapcsolatban szolgáltatott bármilyen információ pontosságáról. 5. Ajánlattétel költségei Az ajánlat elkészítésével illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülõ összes költség az ajánlattevõt terheli. 6. Több változatú ajánlat Többváltozatú ajánlat nem adható. 7. Az ajánlat érvénytelenségének vizsgálata Az ajánlatkérõ megvizsgálja, hogy az ajánlattevõ ajánlata érvényes-e. Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 88..(1) bekezdése szerint, ha: a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidõ után nyújtották be; b) az ajánlattevõ a biztosítékot nem vagy nem az elõírtaknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre; c) az ajánlattevõ, illetõleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (Kbt.10. ); d) az ajánlattevõt, illetõleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták e) az ajánlattevõ, illetõleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerzõdés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz (Kbt. 86. (5) bekezdése) h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékû, illetõleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz (Kbt. 87. (3) bekezdése) Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 23

24 i) az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az ajánlattevõ számára erõforrást nyújtó szervezet az eredményhirdetést követõ nyolc napon belül nem igazolta, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdése, illetõleg ha azt az ajánlatkérõ elõírta a 61. (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatot tett. Fentiek alapján, az ajánlatkérõ elõírása alapján is érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattételi Felhívásban, illetve-e dokumentációban meghatározott specifikációnak az ajánlattevõ ajánlata nem felel meg. A fent felsorolt érvényességi szempontok ellenõrzése a V. sz. Mellékletek, nyilatkozatminták, formanyomtatványok címû rész M1 számú mellékletét képezõ ellenõrzõ lapok, illetve a kötelezõ tartalomjegyzék alapján történik. 8. Bírálat Ajánlatkérõ, az általa létrehozott Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve, az ajánlatokat az összességében legelõnyösebb ajánlat bírálat elve szerint értékeli. Az elbírálás végeredményeképpen kiválasztott nyertes ajánlat az, amelyik az ajánlati felhívásban meghatározott összességében legelõnyösebb érvényes ajánlat. Az összességében legelõnyösebb ajánlat elvén belül az értékelési részszempontok az alábbiak: Részszempont 1. Nettó ajánlati ár: (Ft/adag) 1.1. Óvodás gyermek: 1.2. Óvodai dolgozók: 1.3. Iskolai napközis gyermek: 1.4. Iskolai napközis nevelõ: 1.5. Iskolai menza gyermek: 1.6. Felnõtt szociális étkezõk: 1.7. Készpénzes ebéd: Súlyszám Részszempont 2. A négyhetes mintaétlap ételeinek minõsége és változatossága a: Napi energia- és tápanyagbevitel vállalásai, illetve az Élelmiszer-felhasználási ajánlások nyersanyagmennyiségi vállalásai Súlyszám Az Ajánlatkérõ által alkalmazott értékelési módszer: Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám: Részszempontonként a legkedvezõbb ajánlat a maximális pontszámot kapja, a többi ajánlat a legkedvezõbb ajánlathoz viszonyítva arányosan kevesebbet. Ár esetén legkedvezõbb ajánlat a legalacsonyabb ár. Az Ajánlatkérõ, az eljárás részét képezõ Bírálati Lap alapján elõször a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.)

25 pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja. Az az Ajánlat az összességében legelõnyösebb, melynek az összpontszáma a legmagasabb. Az Ajánlatkérõ felhívja az Ajánlattevõk figyelmét arra, hogy a dokumentációban megfogalmazottak a közétkeztetési szolgáltatás alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg. Az Ajánlattevõk jogosultak olyan, az eljárás tárgyával összefüggõ túlvállalásokat tenni, amelyek elõnyösek az Ajánlatkérõnek, azonban ezek nem kerülnek értékelésre. Az Ajánlatkérõ felhívja az Ajánlattevõk figyelmét, hogy túlvállalásaik ellenértékének is szerepelnie kell a vállalási díjban, továbbá arra, hogy nyertesként történõ kihirdetésük esetén az Ajánlattevõ által megtett túlvállalások is a szerzõdés részét fogják képezni. Az Ajánlatkérõ nem fogad el olyan ajánlatot, amely valamilyen ingyenes, ajándék megajánlást tartalmaz. Nyertesség esetén az Ajánlattevõ ajánlatában található minden megajánlás a szerzõdés részévé válik. Minden olyan ajánlat érvénytelen, amelyik megajánlása(i) vagy a megajánlások mértéke jogszabályokba, vagy a kiírás feltételeibe ütközik. Az Ajánlatkérõ felhívja az Ajánlattevõk figyelmét, hogy vállalásaikat, elgondolásaikat az elõre meghirdetett értékelési rendszer szempontjain belül az értékeléshez szükséges részletességgel fejtsék ki (tegyenek kifejezett, egyértelmû nyilatkozatokat). Általános jellegû nyilatkozatot az Ajánlatkérõ nem fogad el, mivel azokat nem tudja értékelni. Az Ajánlatkérõ felhívja az Ajánlattevõk figyelmét, hogy a közétkeztetés során az érvényes környezetvédelmi, minõségi, higiéniás, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, tûzvédelmi, érintésvédelmi elõírásokat, illetve a különféle közegészségügyi elõírásokban foglaltakat, valamint egyéb hatályos szabályokban, szabványokban elõírt követelményeket szigorúan be kell tartani. Az Ajánlatkérõ felhívja az Ajánlattevõk figyelmét, hogy az esetleges konkrét termékre utalás csak a termék egyértelmû beazonosítását szolgálja, az Ajánlattevõ ajánlatában szerepeltethet ettõl eltérõ terméket, amennyiben az a kiírás feltételeit legalább minimális szinten teljesíti. Az értékelési részszempontok tartalmára vonatkozóan Ajánlatkérõ az alábbiakat kívánja hangsúlyozni. 8.1 Az ajánlati ár Az ajánlatkérõ az ételek elõállításának egy fõre jutó napi költségeként (Ft/adag), a benyújtott négyhetes mintaétlapon szereplõ ételek elõállításának összköltségébõl számított egy fõre és egy napra jutó költségét (Ajánlatkérõ által adott étkezési nyersanyagnorma + étkezési díjnál figyelembe vehetõ rezsi költség) valamennyi korcsoportot és valamennyi az étlapon szereplõ étkezést beleértve kéri külön-külön alszempontonként meghatározni. Az ajánlatkérõ az ételek elõállításának egy fõre és Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 25

26 egy napra jutó költségét olyan módon értékeli, hogy a legelõnyösebb a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat pedig a fordított arányosítás módszerével számítva a legkedvezõbb megajánláshoz képest arányosan kevesebbet (a pontskála 1-10 pontig terjed). A legkedvezõbb ajánlat a legalacsonyabb ár. Az ajánlatkérõ az ételek elõállításának költségét egész számra kerekítve kéri megadni. Az értékelés a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásában foglaltak szerint, az alábbi képlet felhasználásával történik: (P - Pmin) : (Pmax-Pmin) = Alegjobb : Avizsgált azaz P = Alegjobb : Avizsgált x (Pmax Pmin) + Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felsõ határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelõnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelõnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Az ajánlatkérõ a pontszámítást két tizedesjegy pontossággal végzi, a két tizedesjegyre történõ kerekítés a matematika szabályai szerint történik. Az ajánlatkérõ az ajánlati ár részszempontján belüli alszempontokra negatív elõjelû, valamint nulla összegû felajánlást nem fogad el, az ilyen megajánlást tartalmazó ajánlatokat érvénytelenek. Az ajánlati ár a négyhetes (4x5 rendes munkanap) mintaétlapon szereplõ ételek elõállításának összköltségének egy fõre és egy napra jutó költségével egyenlõ. Az összköltséget az Ajánlati Felhívás II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték fejezetcím alatt meghatározott különbözõ létszámú korcsoportokat figyelembevéve és valamennyi, az étlapon a korcsoportokhoz tartozó étkezési költséget 4x5 rendes munkanapra összesítve kell meghatározni. Az ajánlatot FORINT-ban kell megadni. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betûvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a betûvel kiírt összeget tekinti ajánlatkérõ érvényesnek. Az ajánlattevõnek minden korcsoportra vonatkozóan meg kell adni az ajánlatát, ellenkezõ esetben ajánlata érvénytelen. Abban az esetben amennyiben az Ajánlattevõ az ajánlati árát alulprognosztizálja, az ebbõl eredõ pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérõre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól. Az Ajánlattevõ által benyújtott Ajánlati Árnak tartalmaznia kell minden olyan költséget, adót, tartalékösszeget vagy egyéb díjat (pl.: anyag, rezsi, bérleti díj, melegítõkonyha, felszerelés, munkaerõ, ételszállítás, takarítási, hulladékkezelési-és elszállítási ideiglenes szolgáltatások, mintavételezés és ellenõrzés, elõre nem látható események és jogdíjak költségei stb.) amely a Szerzõdés értelmében vagy egyéb okból a Vállalkozót terheli, kivéve az áfát, melyet elkülönítve kell feltüntetni. Tolcsva Község Önkormányzata, (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.) 26

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009.

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009. PÁLYÁZATI Dokumentáció Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. elnevezésû egyszerû közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzés 2009. Tolcsva Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata,

Részletesebben

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x 14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 2011 / 68 Kunszentmárton Város Önkormányzata Általános Iskola, Kunszentmárton, Deák F. u. 4. Általános Iskola,

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete. 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete. 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12

Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12 Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 147 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 40. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 40. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 40 Ajánlatkérő: Fertőd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Fertőd, Vasút sor és Sarródi út Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás

Részletesebben

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

közösségi park, színpad építése

közösségi park, színpad építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 10 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Korlát Községi Önkormányzat Korlát Építési beruházás Tárgyalás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 95 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2094 Nagykovácsi,

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Fax: 92/371-025 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Fax: 92/371-025 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Oktatás Egészségügy EM-411 DEOEC Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Oktatás Egészségügy EM-411 DEOEC Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 21 Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Árubeszerzés x

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Árubeszerzés x 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fa: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (22750/2010) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ

Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 17.09.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 11.10.2010 Dokumentáció

Részletesebben

1. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERSÍTETT ELJÁRÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

1. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERSÍTETT ELJÁRÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR 1. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 126 Ajánlatkérő: Ózd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ózd Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009)

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZ ERZ É S I ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Ingatlan bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: 2009.05.22.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Ajánlatkérő: Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Bélapátfalva Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás

Részletesebben

3.Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ CPV kód: 45316200-7 45316200-7 45316200-7

3.Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ CPV kód: 45316200-7 45316200-7 45316200-7 Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó 0 Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény tipusa (Nemzeti) Állapota Hp.vissza

Hirdetmény tipusa (Nemzeti) Állapota Hp.vissza Hirdetmény áttekintése Ajánlatkérő Szervezet: Neumann János Középiskola és Kollégium Címzett: Cím: Rákóczi u. 48. Ir.szám: 3300 Város/Község: Eger Ország: Magyarország Telefon: 06 36 325 311 Telefax: 06

Részletesebben

Postai irányítószám: 3980

Postai irányítószám: 3980 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió [ ]

Részletesebben