KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba."

Átírás

1 KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/ A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot M E G H Í V Ó A képviselő-testület március 17-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Városháza emeleti tanácskozó terem Napirend: évi gazdasági program megalkotása Előadó: Szegi Emma polgármester Különfélék: 1. Kaba Város Önkormányzatának évi közbeszerzési terve Előadó: Szegi Emma polgármester 2. Az iskolai és óvodai felvétel időpontjának meghatározása Előadó: Szegi Emma polgármester 3. Helyi műsor készítésére érkezett pályázatok elbírálása Előadó: Szegi Emma polgármester 4. Rendeletalkotás az alapfokú művészeti iskolában alkalmazandó térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Előadó: Szegi Emma polgármester Kaba, március 11. Szegi Emma Polgármester

2 T á j é k o z t a t ó a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről I. 30/2011. (II.17.) Kvt.h. pályázat kiírásáról könyvtárvezetői állásra A könyvtárvezetői állásra kiírt pályázati felhívás a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán február 25-én közzétételre került. 31/2011. (II.17.) Kvt.h. pályázat kiírásáról óvodavezetői állásra Az óvodavezetői állásra kiírt pályázati felhívás Oktatási és Kulturális Közlönyben sürgősségi eljárás keretében történő közzététele érdekében a szükséges intézkedés megtétele megtörtént. Megjelenést követően történik meg a KSZK internetes oldalon történő közzététel kérése. 35/2011. (II.17.) Kvt.h. Kaba Thököly utca útépítési munkáihoz kapcsolódóan kisfeszültségű hálózat áthelyezésére és kapcsolódó munkarészekre fedezet biztosításáról A képviselő-testület döntéséről a Mezei-Vill Kft. ( Berettyóújfalu, Puskin u. 12.), VILENTA Mérnökiroda Kft. ( Berettyóújfalu, Kossuth u. 50.) valamint a Fiber-Net Zrt. ((Budapest, Krisztina tér 2.) írásbeli értesítése megtörtént, a szerződéskötés folyamatban van. 36/2011. (II.17.) Kvt.h. Kaba város bel- és külterületi vízrendezése című pályázathoz könyvvizsgáló megbízásáról A SZENCZI Divizor Üzletviteli Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. ( Debrecen, Pf. 309.) értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént, a szerződéskötés folyamatban van. 37/2011. (II.17.) Kvt.h. Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kabán című pályázathoz könyvvizsgáló megbízásáról A SZENCZI Divizor Üzletviteli Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. ( Debrecen, Pf. 309.) értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént, a szerződéskötés folyamatban van. 38/2011. (II.17.) Kvt.h. Sanitas 95 Bt. vételi szándékáról A képviselő-testület döntéséről kérelmező írásbeli tájékoztatása megtörtént. 39/2011. (II.17.) Kvt.h. az INFO-TEF Bt. vételi szádékáról A képviselő-testület döntéséről kérelmező írásbeli tájékoztatása megtörtént. 40/2011. (II.17.) Kvt.h. a Nemzeti Diverzifikációs Program kiírására a fürdőfejlesztés tárgyában elnyert pályázathoz műszaki ellenőr megbízásáról Az Agro-Side Kft. ( Debrecen, Gyöngyösi u. 2. I.em.) értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént, a szerződéskötés folyamatban van. 43/2011. (II.17.) Kvt.h. a Nemzeti Diverzifikációs Program kiírására a fürdőfejlesztés tárgyában elnyert pályázathoz ajánlattételi felhívások elfogadásáról Az ajánlattételi dokumentáció és felhívás a határozatban megjelölt vállalkozások részére meg lett küldve. 44/2011. (II.17.) Kvt.h. a Hunnia Motoros Egyesület kérelméről Kérelmező tájékoztatása a képviselő-testület döntéséről megtörtént. 47/2011. (II.17.) Kvt /2010. Te-Db.sz. törvényességi észrevétel megtárgyalásáról A képviselő-testület határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ( Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal) tájékoztatása megtörtént.

3 48/2011. (II.17.) Kvt.h. Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában a polgármester helyettesítési rendjének meghatározása A képviselő-testület határozata meg lett küldve a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának. 49/2011. (II.17.) Kvt.h. vis maior pályázat benyújtásáról 24/2010. (I.20.) Kvt.h. visszavonásáról A vis maior pályázat benyújtása megtörtént. 51/2011.(II.17.) 54/2011. (II.17.) Kvt.h. önkormányzati hatósági ügyekben Az érintettek írásbeli értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént. 55/2011. (II.17.) Kvt.h. fedezet biztosításról az N-alexander Kft. pénzügyi tevékenységének ügynöki díjára Az N-alexander Kft-vel a Ft ügynöki díjra a megállapodás megkötése és a díj átutalása megtörtént. 57/2011. (II.24.) Kvt. h. Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. ügyvezetői állására Az ügyvezető alkalmazási iratai elkészültek. A munkakör átadás-átvétel megtörtént. 58/2011. (II.24.) Kvt.h. vis maior pályázat benyújtásáról A pályázat benyújtása megtörtént. 59/2011. (II.24.) a Kabai Meteorit SE II. labdarúgó csapat támogatásáról A Kabai Meteorit SE II. labdarúgó csapat részére a képviselő-testület döntésének megfelelően a Ft támogatás kifizetése megtörtént. II. A segélyhívó eszközök lakóházakhoz történő kihelyezése március végéig folyamatosan történnek, ezt követően lehet a pályázatot lezárni. A Vízrendezési pályázat kivitelezési munkái ütemezés szerűen folynak. A Nemzeti Diverzifikációs Program kiírására a Főtér felújítás tárgyában elnyert pályázat közbeszerzés előkészületei folyamatban vannak, valamint a közbeszerzéshez szükséges tervek készülnek. A Nemzeti Diverzifikációs Program kiírására a Fürdőfejlesztés tárgyában az építési munkák kivitelezésére indított közbeszerzési eljárás lezárult. A kivitelező kiválasztása megtörtént. A szerződéskötés után megkezdődhetnek a kivitelezési munkák. A gépészeti részre vonatkozóan a kivitelezési eljárás később kerül lezárásra, mivel a munkák befejezése őszre várható, ezért volt lehetőség a közbeszerzési eljárásban a hosszabb határidőn belüli lebonyolításra. A Kabai Hétszínvirág óvoda felújítására benyújtott pályázatot az irányító hatóság befogadta, jelenleg elbírálás alatt áll.

4 Orvosi Rendelő felújítása, valamint Kaba belváros felvirágoztatása II. ütem című projektek záró elszámolásai jelenleg is folyamatban vannak. Kaba, március 10. Szegi Emma polgármester

5 /2011. Kaba Város Önkormányzat Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.:(54) , Fax.:(54) Kaba Város Gazdasági Programja A helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezése szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését (Ötv. 91. (1) 6.) Korábbi években a képviselő testület megbízatásának időtartamára munka és gazdasági programot fogadott el, amely a I. Testületi tevékenység II. Település fejlesztési feladatok III. Település ellátási feladatok IV. Intézmények tevékenysége fejezetekben határozta meg a ciklus idejére a fő célkitűzésekkel, feladatokkal a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembe vételével, az önkormányzat és szervei intézményei által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését. A program teljesítéséről augusztus 19-én számoltam be a képviselő testületnek, melyet elismeréssel elfogadott, arra külön nem szükséges visszatérni. Néhány célkitűzés teljesítése elmaradt, illetve áthúzódott e ciklusra is, azok többségének e programban történő tervezése és megvalósítása szükséges. Miután a legfőbb önkormányzati feladatokat és hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja indokoltnak látszik a korábbi gyakorlat követése Munka és Gazdasági Program készítése, melyet előzetes egyeztetés, véleménykérés után a következőkben terjesztek elő. I. Testületi tevékenység A képviselő-testület meghatározó szerepe érvényesüljön. Tevékenységében továbbra is biztosítani kell a célszerűség, tervszerűség, szakszerűség és érdemiség követelményét. A kötelezően megtárgyalandó napirendeken túlmenően kerüljön sor valamennyi lényeges helyi közfeladat áttekintésére a ciklus ideje alatt. Továbbra is alapvető a népfelség elvének érvényre juttatása, helyi közügyekben demokratikus módon széleskörű nyilvánosságot teremtve kifejezni és megvalósítani a közakaratot. A testületi ülések nyilvánossága mellett tájékoztatni kell a lakosságot a helyi tévén és újságon keresztül a fontosabb döntésekről. A lakossági fórum jobb előkészítésével és megtartásával szolgálják a közügyek iránti felelősség érzetet, az önkéntes jogkövetést, a helyi együttműködést. A testület személyi összetétele nem húzhatja el a döntést a kívánatos iránytól. Kerülni kell a kellően elő nem készített rögtönzött döntéseket. Az előterjesztések adjanak elegendő információt a szükséges döntések meghozatalára. Ahol lehetséges több alternatíva előnyét (hátrányát) egybevetve történjen érdemi döntés. Ha indokolt kerüljön sor a határozatok korrekciójára, vagy megváltoztatására.

6 Biztosítani kell a stratégiai és rövidtávú tevékenység összhangját. A kisebb létszámú testület fokozott felelősséget hárít a képviselőkre és bizottsági tagokra, a lakosság véleményének megismerésére és a közakarat kifejezése terén. II. Településfejlesztési célkitűzések A fejlesztési célokban érvényesüljön a folyamatosság, arányosság a korábbi és áthúzódó feladatok összhangja az új célkitűzésekkel. A város rendezési tervével összhangba kell dönteni a beruházások, felújítások, korszerűsítésekről. Indokolt esetben kerülhet sor a terv módosítására, figyelembe véve annak költség kihatását, átháríthatóságát, például közérdek magánérdek aránya, összhangja (Kht. 156 (díj költség viselése). Jelentős költségvetési hiány mellett nagy körültekintést igényel a kötelezően ellátható feladatok mellett, az önként vállalt feladatok meghatározása és költsége. A jövőben is kiemelt feladatként kezeljük a munkahely teremtést. Ösztönözni kívánjuk a városban letelepedni kívánó ellátó, szolgáltató vagy termelő tevékenységet végző vállalkozásokat. Ehhez kedvező területi és egyéb földrajzi, infrastrukturális - feltételek biztosíthatók, felhasználva a kapcsolati tőkét is. Az önkormányzati beruházások, felújítások során azonos feltételek, megfelelő műszaki felkészültség esetén előnyben kell részesíteni a helyi vállalkozásokat. Előre tervezett főbb feladatok - szennyvízhálózat kiépítése, tisztító telep kialakítása - belvíz védekezési munkálatok szükség szerinti megvalósítása - új árkok kialakítása, meglévő korszerűsítése - városközpont további korszerűsítése, ezzel összefüggésben az útcsere végrehajtása - átkelő forgalom más utakra terelése, szilárd útburkolatok bővítése, meglévő felújítása - szeméttelep rekultivációja - gyógyfürdő kezelés kiterjesztése - fürdő gázhasznosítás megvalósítása, mellyel a középületek fűtése megoldódna - napközis konyha, ebédlő felújítása - óvoda, iskola intézményeinek további korszerűsítése - közösségi terek létesítése, korszerűsítése több generációs játszótér kialakítása, sportpálya létesítményeinek felújítása - környezetvédelmi feladatok, a peremterületek roncsolt esztétikai városképi szempontból elhanyagolt részek fokozatos rendbe tétele, fák, bokrok ültetése. A gazdasági programmal összhangban kell készíteni az éves költségvetéseket. Amennyiben az éves költségvetést szabályozók változása, vagy központi forrásból kiemelten preferált fejlesztések indokolttá teszik a még folyamatban nem lévő beruházások, korszerűsítések, felújítások sorrendjében, időleges módosítás is lehetséges. Jelenlegi információink alapján nem látszik annak lehetősége, hogy bevételi forrásaink körében nagyságában rövid távon kedvező változás történjen. A lakosság teherbíró képessége összességében nem kedvező. Erre is tekintettel még nagyobb figyelmet kell fordítani a bevételek jobb kimunkálására és a kiadási megtakarításokra, a kintlévőségek csökkentésére. Az ellenőrzésben kapjon nagyobb szerepet a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség elve. Vizsgálni kell annak a lehetőségét, hogy a beruházások felújítások nagyobb összegű beszerzések járulékos költségei pályázatkiírás, közbeszerzési eljárás, versenytárgyalás bonyolítás, műszaki

7 ellenőrzés, reklám, marketing tevékenység milyen módon csökkenthető, amivel növelhető lenne a műszaki tartalom, vagy pótlólagos beruházásra fordítható lenne az így felszabaduló összeg. Aminek a személyi feltétele adott, kerüljön a hivatali apparátus feladatkörébe. A képviselők gazdálkodáshoz kapcsolódó intézkedése kellő időben történjenek meg. A megrendelések, megbízások kellő részletességgel tartalmazzák a műszaki tartalmat, a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi feltételt, előírásokat. Ezek szolgálják a jó minőségű kivitelezést, garanciát, hiánypótlást, újabb költségek megelőzését, vagy hosszadalmas és költséges eljárásokat. A közmunka az önkormányzati foglalkoztatások egyes kommunális feladatok kivitelezésével eredményezzenek költségmegtakarítást. A lakosság teherbíró képességét figyelembe véve életkörülményeiket jobbá, lakóhelyüket élhetőbbé tevő fejlesztéseket keresni kell. Ösztönözni kell a gazdálkodó egységeket, vállalkozásokat, fejlesztési, településképi (út, járda építés) feladatokban való közreműködésre. III. Település ellátási szolgáltatási feladatok Az önkormányzat a település ellátási szolgáltatási (igazgatási) feladatait, szervei, intézményei, társulások útján vállalkozásba adással a polgári és civil szerveződések közreműködésével látja el, továbbá figyelemmel kíséri egyéb ellátó, szolgáltató szervek tevékenységét. A szennyvízcsatorna hálózat fokozatos kiépítéséhez kapcsolódóan gondoskodni kell az érintett ingatlanok rendszerre csatlakozásáról. A lakossági csatlakozást segíteni kell az engedélyezési eljárás egyszerűbbé tételével, kedvező költségekkel. Az önkormányzat továbbiakban is segíti a rendőrség munkáját, közös érdek a közrend és közbiztonság javítása. Elvárjuk a hatékony és jogszerű munkát a településen, amit az önkéntes segítők támogatásával is elő kívánunk segíteni. Kiemelt figyelmet igényel a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. működésének javítása és az irányításával megvalósuló közhasznú és közcélú munkavégzés szervezett és hatékony biztosítása, az általa végzett szolgáltatói jelleg erősítése. Célunk a jelenlegi jó színvonalú egészségügyi ellátás megtartása, a lehetőségekhez képest még több szakellátás biztosítása. Kapjon nagyobb szerepet az egészségnevelés és a megelőzést elősegítő szűrővizsgálatok. Településpolitikai célkitűzésekben és döntésekben törekedni kell a közmegegyezésre és az átláthatóságra. Ösztönözni kell a településképet és a lakosság közérzetét javító kezdeményezéseket. Az önkormányzati ingatlanok védelme és állagmegóvása fontos cél a jövőben is. IV. Intézmények tevékenysége Az Általános Művelődési Központ továbbra is a törvényi előírásoknak megfelelően működjön. Az intézmény összevonást követően reményeink szerint a művelődési ház kihasználtsága és az ott folyó szakmai munka tovább fejlődik. Törekedjen arra, hogy az intézmény közvetlen és közvetett partnereinek megfeleljen. Továbbra is használja ki a kistérségi társulás által nyújtott lehetőségeit. A nevelés és oktatás folyamatában a tehetséggondozás és a felzárkóztatás egyszerre legyen jelen.

8 Az oktatás során hangsúlyos szerepet kapjon, hogy a tanuló olyan tudás birtokába kerüljenek, amelyet eszközként tudnak használni a mindennapi életben. Működtessék tovább az iskolában kifejlesztett integrációs pedagógiai rendszert, mely a halmozottan hátrányos tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgálja. A szakmailag színvonalasan működő művészeti oktatás igyekezzen megtartani a beindult szakokat. Szükséges tovább folytatni azt a sikeres gyakorlatot, amellyel a pályázatokat nyújtja be az intézmény. Napközi otthonos óvodában a jövőben is a minőségelvű nevelés megvalósítására kell törekedni, a költséghatékony, jogszerű és szakszerű működtetés és az optimális kihasználtság biztosításával. A könyvtár színvonalas működésének további fenntartása a cél. Vállaljon aktív szerepet a helytörténeti örökség fenntartásában. A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményi társulás által fenntartott intézményként három településen (Kaba, Báránd, Sáp) tíz szociális alapszolgáltatási és két gyermekjóléti és alapellátási feladatot lát el. A legnagyobb igény az idős emberek és hozzátartozójuk részéről egy általános szintű ápolást és gondozást nyújtó szociális intézményre mutatkozik. A Polgármesteri Hivatal munkájában főbb célkitűzéseink az ügyintézés minőségének, szakszerűségének megtartása, lehetőség szerint emelése, a településen elérhető szolgáltatások számának növelése. A közigazgatás átalakítása során törekedni kell arra, hogy a településnek a térségben kialakított szerepe megmaradjon, lehetőség szerint erősödjön. A munkaprogram célkitűzéseit az éves munkaterv, hivatali és intézményi tervek készítésénél figyelembe kell venni. A szükség szerinti korrekcióra a polgármester tegyen javaslatot, gondoskodjon a program megismeréséről, a végrehajtásáról, az éves beszámoló keretében. Kaba, március 10. Szegi Emma polgármester

9

10

11 Városi Önkormányzat Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.:(54) , Fax.:(54) /2011. Tárgy: Előterjesztés K/2 E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület március 17-ei ülésére Tárgy: Az iskolai és óvodai felvétel időpontjának meghatározása Tisztelt Képviselő-testület! A közoktatásról szóló, módosított évi LXXIX törvény 102 (2) bekezdés a., pontja alapján a fenntartó határozza meg az óvodai felvétel időpontját. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló, módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 15.. (2) valamint 16.. (1) bekezdése előírja, hogy az óvoda és iskola a beiratkozás idejét legalább harminc nappal korábban köteles nyilvánosságra hozni. A beiratkozás időpontját a tárgyév március 1. és április 30-a közötti időpontra kell kitűzni. Kaba, Báránd, Sáp és Tetétlen Települések Közoktatási Intézményi Társulása által fenntartott intézményben a 2011/2012. tanévre a főigazgató javaslata alapján a beiratkozás időpontját az alábbiak szerint javaslom meghatározni: - ÁMK Sári Gusztáv Tagiskolája Kaba április ÁMK Raffay Lajos Tagiskolája Báránd április ÁMK Sápi Tagiskolája Sáp április ÁMK Zichy Géza Tagiskolája Tetétlen április ÁMK Alapfokú Művészeti Iskolája április A Kaba, Báránd, Sáp és Tetétlen Települések Óvodai Intézményi Társulása által fenntartott intézményben a 2011/2012-es nevelési évre az intézményvezetővel történt egyeztetés alapján az alábbiak szerint javaslom a beiratkozás időpontját meghatározni: - Kabai Óvodában április Kabai Óvoda Bárándi Tagóvodájában április Kabai Óvoda Sápi Tagóvodájában április Kabai Óvoda Zichy Géza Tagóvodájában Tetétlen április Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjen. Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(III.17.)Kvt. h.az iskolai és óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, módosított évi LXXIX. törvény 102 (2) bekezdés a., pontja alapján figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló, módosított 11/1994.(VI.(.) MKM. rendelet 15.. (2) bekezdésében foglaltakra a

12 A Kaba, Báránd, Sáp és Tetétlen Települések Közoktatási Intézményi Társulása által fenntartott intézményben a 2011/2012. tanévre történő beiratkozás időpontját az alábbiak szerint állapítja meg: - ÁMK Sári Gusztáv Tagiskolája Kaba április ÁMK Raffay Lajos Tagiskolája Báránd április ÁMK Sápi Tagiskolája Sáp április ÁMK Zichy Géza Tagiskolája Tetétlen április ÁMK Alapfokú Művészeti Iskolája április Kaba, Báránd, Sáp és Tetétlen Települések Óvodai Intézményi Társulása által fenntartott intézményben a 2011/2012-es nevelési évre a beiratkozás időpontját az alábbiak szerint állapítja meg: - Kabai Óvodában április Kabai Óvoda Bárándi Tagóvodájában április Kabai Óvoda Sápi Tagóvodájában április Kabai Óvoda Zichy Géza Tagóvodájában Tetétlen április Megbízza a jegyzőt, valamint az intézményvezetőket, hogy a beiratkozásról szóló tájékoztatást a helyben szokásos módon tegyék közzé. Határidő: azonnal Felelős: dr. Csabai Zsolt jegyző Váradi Istvánné főigazgató Borbély Vilmosné óvodavezető Kaba, március 9. Szegi Emma polgármester

13 Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.:(54) , Fax.:(54) /2011. Tárgy: Előterjesztés K/3 E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület március 17-ei ülésére Tárgy: Helyi műsor készítésére érkezett pályázatok elbírálása Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a 16/2011. (I.20.) Kvt. határozatával pályázatot írt ki a helyi műsor készítésére, mivel a jelenlegi szolgáltató megbízása március 31-én lejár. A pályázat benyújtási határideje február 23-án 16 órakor járt le. A pályázatra nyitva álló határidő alatt az alábbi pályázók nyújtották be pályázatukat: 1.) Karsai István ( Debrecen, Áchim A. u. 48.) mozgóképgyártó és videó műsorkészítő. A pályázatban megjelölt havi megbízási díj 2 fő esetén Ft/hó, 4 fő esetén Ft/hó. 2.) MON-ROL Kft. ( Monor, külterület hrsz /2.). Megjelölt havi megbízási díj: ft+áfa. 3.) Dede Zsoltné Sári Andrea rádiós-televíziós műsorkészítő egyéni vállalkozó Sárrét Televízió ( Püspökladány, Táncsics u. 27.) Havi megbízási díj: bruttó Ft. 4.) Forrás TV Kft. ( Hajdúszoboszló, Hősök tere 18.). Havi megbízási díj: Ft+ÁFA. A pályázathoz az alábbi mellékletek csatolása volt kötelező: - magánszemély pályázó esetén erkölcsi bizonyítvány, szervezet esetében jogerős cégbírósági bejegyzés; - pályázó bemutatkozása referenciák megjelölésével; - a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság műsorszolgáltatási engedélye, vagy megszerzésének vállalása. A MON-ROL Kft. valamint a Forrás TV. Kft. pályázatához csatolta a cégbírósági végzést, Dede Zsoltné Sári Andrea pedig az erkölcsi bizonyítványt. Karsai István utal arra, hogy kérésre becsatolja az erkölcsi bizonyítványt. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság műsorszolgáltatási engedélyével a Forrás TV. rendelkezik, Dede Zsoltné Sári Andrea az engedélyt megkérte, a többi pályázó pedig vállalja a megkérését. Fentiek alapján megállapítható, hogy egy pályázó nem csatolta az erkölcsi bizonyítványt, így Karsai István pályázata nem érvényes.

14 A Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság a március 16-ai ülésén véleményezi a pályázatokat, javaslatát a képviselő-testület ülésén ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, és döntését meghozni szíveskedjen. Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2011. (III.17.) Kvt.h. helyi műsorkészítésre kiírt pályázat elbírálásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi műsor készítésére beérkezett pályázatokat megismerte, és megállapította, hogy erkölcsi bizonyítvány hiányában Karsai István Debrecen, Áchim A. u. 48. szám alatti lakos pályázata érvénytelen. Érvényes pályázatot nyújtott be: MON-ROL Kft. ( Monor, külter. Hrsz /2; Dede Zsoltné Sári Andrea ( Sárrét Televízió) Püspökladány, Táncsics u. 27.; Forrás TV. Kft. ( Hajdúszoboszló, Hősök tere 18.) A képviselő-testülete a helyi műsor készítésével heti egyszeri 1 órás krónika műsor, képviselő-testületi ülések felvétele április 1-től március 31-ig terjedő időre. bízza meg. A havi megbízási díj..ft. Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés elkészítésével és aláírásával, melyben szükséges kikötni, hogy a megbízási díj évente az infláció mértékével emelkedhet. Megbízza továbbá a szükséges intézkedés megtételével. Határidő: március 31. Felelős: Szegi Emma polgármester Dr. Csabai Zsolt jegyző K a b a, március 7. Szegi Emma polgármester

15

16

17

18

19

20

21

22 KABA ONLINE TELEVÍZIÓ HD P Á L Y Á Z A T A a Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghirdetett helyi közszolgálati műsor (heti egyszeri egy órás krónika műsor) készítésére Pályázó: MON-ROL Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2200 Monor, külterület 12642/2 hrsz.

23 Tartalomjegyzék Köszöntő. Bemutatkozás... Adatok, elérhetőségek. Műsortervezet, szolgáltatásaink.. Árajánlat, költségvetési tervezet.. 1. oldal 2. oldal 4. oldal 5. oldal 14. oldal Mellékletek: 1.) Jogerős cégbírósági bejegyzés. 1. sz. melléklet 2.) Nyilatkozat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság műsorszolgáltatási engedélyének megszerzésére 2. sz. melléklet 3.) Eszközpark. 3. sz. melléklet 4.) Az online televízió működése sz. melléklet 5.) Nézettségi adatok. 5. sz. melléklet 6.) Stábtagok sz. melléklet 1+7 lap 7.) Referenciák sz. melléklet 1+15 lap 8.) 1 darab DVD melléklet sz. melléklet 1db Kijelentem, hogy a jelen pályázati dokumentáció összesen 30 db számozott, cégszerű aláírással ellátott oldalból áll.

24 Köszöntő Tisztelt Szegi Emma polgármesternő! Tisztelt Képviselő-testület! Alulírott Csukás Rolf a MON-ROL Kft. ügyvezető igazgatója ez úton adom be pályázati anyagunkat a helyi közszolgálati műsor készítésére. Az Önök által meghirdetett pályázat követelményeinek eleget téve alább találják elképzelésünket és megvalósítási terveinket az üzemeltetésre és műsortervre vonatkozólag, valamint a szükséges dokumentumokat. Cégem egyik tevékenységeként fél éve üzemeltetem a Kaba Online Televíziót, mely az interneten érhető el az címen. Elszármazott kabaiként fontosnak tartom, hogy Kabáról, Kaba életéről naprakész információkkal szolgáljunk minden érdeklődőnek, legyen az kabai lakos, Kabáról elszármazott, vagy régiónk felől érdeklődő. Az elmúlt hónapokban - szakmai képesítéseinkkel szerzett tudást felhasználva - kitapasztaltuk, begyakoroltuk a televíziózást, adáskészítést. Mára kialakultak a jó helyi kapcsolatok, melynek köszönhetően hétre hétre lendületesen készülnek új tartalmas adásaink. Pályázatunkban bővebb információkat találnak arra vonatkozólag, hogy eddig milyen eredményeket értünk el, valamint milyen elképzelésünk van helyi közszolgálati műsor készítésére. Amennyiben pályázati anyagunk felkeltette érdeklődésüket, vagy további információ szükséges, kérem, bizalommal keressenek elérhetőségeinken. Bízva sikeres együttműködésünkben örömmel vállaljuk tervezett műsoraik készítését. Monor, február 22. Tisztelettel: Csukás Rolf ügyvezető igazgató

25 Bemutatkozás A Kaba Online Televízió 2009 szeptemberében indult útjára és kezdte meg kísérleti adásait az interneten keresztül, mint Kaba független, információs portálja, mely Kabáról szól nem csak kabaiaknak. A honlap alapításának célja az itt élők, az érdeklődők naprakész tájékoztatása, kulturális élet javítása. Kaba Online Televízió a képviselőtestülettel, a város intézményeivel, szervezeteivel együttműködésre törekvő szerkesztőség által létrehozott internetes tévécsatorna, amely az alábbi feladatok megoldását tekinti feladatának: elsősorban saját gyártású, HD-minőségű műsorok készítésével hiteles és gyors tájékoztatás helyi eseményekről, a helyi hagyományok ápolása, a város szellemi, kulturális életébe való bekapcsolódás, az országos és a regionális események helyi hatásainak bemutatása, a nézői reagálások feltételeinek megteremtése. A létrehozott honlap a címen érhető el, a nap 24 órájában. Csapatunk, mely aktív, nagyrészt helyi fiatalokból áll, a kabai városi könyvtárban bérel helységet, ezáltal könnyen elérhető bármely napszakban. A média terültén megszerzett végzettségünkkel, elméleti és gyakorlati szakismereteinket szeretnénk kamatoztatni. Egy új kommunikációs csatornát, az internetet használjuk ki jelenleg, a tudósításokra a Kabán történt eseményekről. Technikailag fontos megemlíteni, hogy adásainkat régió szinten is egyedül állóan HD minőségben és sztereó hangzásban rögzítünk, szerkesztünk és sugárzunk, azaz az elérhető legjobb minőségben jelenítjük meg. Archiválás során nagy gonddal járunk el, hogy minden adásunk elérhető legyen nézőink számára kezdetektől fogva. Rendelkezünk mindazon technikai felszereléssel, mely a műsorkészítés helyén lévő technikától függetlenül képes felvételkészítésére.

26 Fiataloktól, fiatalosan, de nem csak fiataloknak! Igyekszünk műsorainkat széles társadalmi rétegnek készíteni, hogy mindenki megtalálja benne igényeinek legjobban megfelelő adásokat. Büszkék vagyunk arra, hogy 2010 során nagy ütemben fejlődött honlapunk és a műsoraink minősége. Látogatóink a chat panelünkön folyamatosan tudnak csevegni. A regisztrált nézőink hírleveleinkből azonnal tudnak értesülni új adásainkról és híreinkről. Felkérést kaptunk Kaba város új honlapjának technikai (külalak, szerkezet, stabilitás, frissítés, animációs bannerek behelyezése) elkészítésére és karbantartására. Terveink szerint a honlap rendszerét működtető motor cseréjével minden böngészőre kompatibilissé tesszük a weblapot. Rendszeresen adunk át adásokat a (korábbi M1-Főtér című műsor főszerkesztőjének) honlapjának. Adásainkat a teljes Kárpát-medence magyar ajkú lakossága el tudja érni. Lehetőséget kaptunk, hogy az Abaházi Csaba nevével fémjelzett Zöld kommandó című műsorait átvegyük és csatornáinkon megmutassuk, régiónkban egyedülállóan augusztus elsejével a Tetétlen Televízió kábel hálózati műsorait mi készítjük. Ezen adások a település csatorna használati engedély megújításáig szünetelnek, de az engedély megérkezését követően azonnal tudjuk folytatni töretlen lendülettel.

27 A pályázó adatai, elérhetőségek A pályázó adatai A pályázó teljes neve: MON-ROL Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MON-ROL Kft. A pályázó rövidített neve: Adószám / Cg.a: / Statisztikai azonosító szám: Bankszámlaszám: Számlavezető Bank neve: OTP Bank Nyrt. A pályázó székhelye: Település: Monor Irányítószám: 2200 Közterület: Középső utca külter. Házszám: 12642/2 HRSz. A pályázó postacíme: Település: Monorierdő Irányítószám: 2213 Közterület: Középső utca külter. Házszám: 12642/2 HRSz. Honlap: A pályázó hivatalos képviselőjének / képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai: Név: Csukás Rolf Beosztás: ügyvezető igazgató Telefon 1: Telefon 2: : -2: Név: Fazekas Máté Beosztás: operatőr és vágó Telefon : : -2: Kapcsolattartó személyek adatai: Név-1: Fazekas Máté Beosztás: operatőr és vágó Telefon : : -2: Név-2: Antal Zita Beosztás: szerkesztő-riporter Telefon :

28 Fogadóóra / nyílt nap A Kaba Online Televízió minden héten egy alkalommal lehetőséget biztosít személyes észrevételek kifejtésére, megbeszélésére - szerda, 15:00-16:00 óra. Ötleteikkel, eseményeikre való meghívással kereshetnek minket az adott kijelölt napon, melyet a honlapunkon is megtalálhat. Egyéb napokon, telefonon, egyeztetés útján a nap 24 órájában kereshetnek minket és állunk rendelkezésükre. Évente minimum egyszer nyílt napot tartunk, amikor bárki ellátogathat hozzánk. Műsortervezet, szolgáltatások A Kaba Online Televízió eddigi tapasztalata, gyakorlata alapján (Tetétlen Televízió) műsoraink szerkesztése során a fő hangsúlyt azon adásokra helyezzük melyek, a város életében kiemelt szerepet töltenek be. A nézői visszajelzések és nézettségi adatok alapján ez a struktúra vonzza a legtöbb látogatót. Minden fő műsorcsoportban történnek rendszeresen jelentős események, tárgyidőszakban vagy heti - havi rendszerességgel. A fennmaradó műsoridő kereteit kihasználva kapnak helyet az egyéb események. Műsoraink nagy része helyi érdekeltségű témát dolgoz fel és mutat be, de figyelmet fordítunk műsoraink színesítése végett a környező településeket és régiót is érintő eseményekre. Műsorszerkezetünkben nem csak aktuális témák jelennek meg, gondot fordítunk a megemlékezésekre, felevenítésekre szerkesztett adásaink révén. A fő műsorblokkok megoszlása kapcsán, igazodva az évszakok esemény kihasználtságához, az arányok időszakosan változhatnak, de lehetőség szerint ügyelünk az egyensúly megtartására. 1.1 Tervezett műsorcsoportok időbeni százalékos megoszlása 1.2 A fő szerkezeti egységek lebontása

29 Felsoroljuk azon műsorelemeket, amelyek felhasználásával tartalmas szórakoztató, műsorokat kívánunk adni, ügyelve a tényszerű, pártatlan hírközlés követelményeire. A megjelölt műsorelemek nem állandó részei az adásoknak, időszakosan jelennek meg, de ügyelve, hogy egy egységes vázra felfűzve állandó tartalmi elemekkel jelenjünk meg. Igyekszünk minden korosztályhoz szólni, különös tekintettel azokra, akik szeretnének egy jó közösséghez tartozni. Kulturális közösséget akarunk kialakítani és széles ablakot nyitni a nagyvilágnak. 1.3 Kulturális műsorcsoport megoszlása - Agrárpercek A Kaba Online Televízió sikeres pályázat esetén elindítja a kábeltelevízión és az interneten, mint rovatot az agrárpercek adását, melyben a helyi agrárhelyzetről tudósít. Kaba nagyobb százalékban mezőgazdasági város így az itt élők tudósítást kaphatnak az aktuális mezőgazdasági újdonságokról a vetéstől a betakarításig. A helyi vállalkozókat vagy őstermelőket kérdezzük és mutatjuk be tevékenységeik révén. Adásainkban kitérünk az állattartásra, kertészeti tanácsokra és a mezőgazdaságra továbbá a horgászatra és a vadászatra is. Tudósításainkból helyzetképet kaphat Kaba mezőgazdasági és állattartási lehetőségeire, továbbá rá szeretnénk világítani, és segíteni az ágazaton belüli tájékoztatást, friss híreinkkel. - Programajánló A programajánló elsődleges feladata kabaiak hiteles és gyors tájékoztatása. Nem csak helyben történő eseményekre való felhívás, melyben megemlítjük a helyet, időpontot és egy rövid leírást az adott eseményről. Havonta jelentkező adásunk, melyben a kabai lakosok azonnal értesülhetnek az elkövetkező hónapban tartandó eseményekről, és így nem marad le semmiről, ami Kabán történik. Programajánlónkat az ÁMK Mácsai Sándor Művelődési Háza közreműködésével és a helyi civilszervezetek, valamint egyházak együttműködésével készítjük el, ez biztosítja, hogy ne maradjon ki semmi az összeállításunk tartalmából. Célunk, hogy elősegítsük a helybeliek tájékoztatását az aktuális elérhető eseményekről.

30 - Vallási és stúdióbeszélgetések Településünkön három nagyobb felekezet is működik. Szeretnénk a helybeli lakosokat megismertetni a vallási felekezetben folyó munkával, teret biztosítunk az általuk folytatott szociális és közösségépítő munkának, nevelői tevékenységeknek. Fontos vallási eseményeket élőben is közvetíthetünk, illetve beszámolókat kívánunk készíteni. Az időszakosan jelentkező műsorban lehetőséget kapnak a helyi polgárok, közéleti szereplők, véleményük kifejtésére aktuális témákkal kapcsolatban. Állandó vendégünk lenne a polgármesterasszony, aki negyedévente félévente beszámolhatna a Kabát érintő változásokról, fejlődésekről. A képviselő-testületi tagokkal is riportot kívánunk készíteni a bizottsági munkákról, eredményekről és tervekről. A nézők előzetesen eljutatott kérdéseikre is választ kaphatnak. Téma lehet: választások Kabán, szavazások, a várost érintő aktuális problémák, munkahelyteremés, pályázatokkal kapcsolatos eredmények. - Etnikai műsorok A városunkban élő kisebbségi csoportok érdekes és mindenkit vonzó eseményeit szeretnénk közzé adni, hiszen a kulturális hagyományok és ismeretek mindenki számára értéket hordoznak, színesítve életünket. Aktuális politikai és közéleti eseményeiket kívánjuk közzé adni, lehetőségeink szerint stúdióbeszélgetések keretében jobban megismerni. - Társadalmi események A társadalom számára fontos kulturális és szociális programok, városnapok és egyéb rendezvények, illetve a lakosság közösségi életének felpezsdítésére készülő műsorok rögzítése és közreadása. Különös figyelmet fordítunk ezen eseményekre. - Kabáról kabaiaknak A Kaba Online Televízió portréadásokon keresztül olyan embereket mutat be, akik öregbítették településünk jó hírnevét, példát mutatva ezzel a többieknek. Érzelmi hangulati elemekkel színezzük a interjúinkat, továbbá a tárgyalásban kerül sor az életrajzi elemek és az ahhoz fűződő emlékek felidézése, a vége felé közeledve pedig a jövőre próbálunk rámutatni ezen adásaink stúdióbeszélgetés keretein belül. Szeretnénk az utókorra gondolva olyan embereket kiemelni műsorunk által, akik a mögöttes tartalom mellet egyéni színfoltjai a közéletnek, és mint ismeretlen ismerőst bemutatva jobban, közelebbről is megismerhetjük interjú alanyainkat. Elsősorban stúdióbeszélgetésekre épít az adást, de nem zárkózunk el a helyszíni forgatásoktól sem. - Zöld adások Programsorozatunkban hangsúlyt kívánunk fektetni a környezetvédelemre, és szemléletes példákon keresztül igyekszünk friss helyi és átvett adássorozattal jó példát mutatni, valamint kialakítani a környezettudatos magatartást az emberekben. Havonta egy adást tűzünk műsorunkra, ezzel is támogatva a környezettudatos programot. - Időjárás-jelentés

31 Elsősorban a kabai időjárásról tudósítjuk a nézőközönséget, de a környező települések helyzetéről sem árt számot adni. A jelentésben a hőmérsékleti előrejelzés mellett, csapadékról, frontról és éghajlati viszonyról is kell beszélnünk. A műsor során mind a nappali, mind az éjszakai hőmérsékletet feltüntetjük. Mivel hetente egyszer jelentkezünk, így az előrejelzés során a következő egy heti időjárásról adunk számot. A műsort, ahogyan az országos televíziókban is láthatjuk, rövid, lényegre törő tartalommal töltjük fel. A műsort bevezető grafikával kezdjük, a képernyőn Kaba és térsége lesz látható. A megjelenítésre egyértelműen meteorológiai térkép a megfelelő, domborzattal, vízhálózattal. A környező nagyobb települések feltüntetésével: Debrecen, Kaba, Nádudvar, Püspökladány, Hajdúszoboszló és Berettyóújfalu. - Kék hírek A körzeti rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság és önkéntes tűzoltóság munkatársainak segítségével szeretnénk tájékoztatni városunk lakosait a Kabát érintő eseményekkel kapcsolatban, legyen az baleset, tűzeset, lopás vagy betörés. - Rendkívüli kiadás (NO COMMENT) Rendkívüli hírek adásunkban, olyan helyzeteket szeretnénk megmutatni, ami egyedi, egyszeri és halasztást nem tűrő események. Gondolunk itt környezeti- és belvíz katasztrófára, tűzvészre, tűzkárokra, veszélyhelyzetek bemutatására, nem kommentált formában. Célunk ezzel a lakosság minél objektívebb tájékoztatása, és kameránkkal a veszélyhelyzet forrásához minél közelebb lenni és hitelesen bemutatni.

32 1.4 Közéleti műsorcsoport megoszlása - Kérdezzük meg Állandó műsorelemünkben a lakosságot az utca emberét kérdezzük meg szokásaikról, véleményükről egy-egy témában. Elsődleges szempont a hétköznapi, közéleti vélemények és tárgyi ismeretek felszínre hozása, mindezt szórakoztatóan, nem megbántó és sértő stílusban. Természetesen az élet számunkra is produkál meglepetéseket, melyet műsorvezetőinknek a helyszínen kell megoldaniuk, nem kis kihívást jelentő módon. Eddigi eredményeink alapján egyik legnézettebb műsorelemünk, melyet mindenképp tovább folytatunk, hisz a közéleti szereplők is hétköznapi emberekként tudnak megjelenni és válnak elérhetővé mindenki számára. - Civil szervezetek Kabán számos civil szervezet található. Minden szervezet, egyesület részére helyet biztosítunk. Beszámolunk rendezvényeikről, versenyeredményeikről. Célunk, hogy a Kabán zajló aktív közösségi életet bemutatjuk és ezáltal kedvet ébresszünk a lakosok számára a klubok, szakkörökhöz való csatlakozáshoz. - Tematikus témák Rendszeresen jelentkező rövid tanácsadásokkal tűzdelt műsorblokk, ilyenek például az egészségünk védelme érdekében forgatásra kerülő Életmód magazin. A városi szociális és orvosi ellátó intézet részére biztosítunk időkeretet, hogy tanácsaikat meg tudják osztani nézőinkkel. - Portréműsorok A portréműsor egy ember életútját és munkásságát mutatja be. Ez egy átmeneti műfaj a riport és az interjú között. Az ilyen portrék leginkább interjú formájában készülnek, ahol a riporter egy mélyebb, alaposabb beszélgetés által próbálja feltárni az alany alapgondolatait, világnézetét, és tevékenységét. Ennek a műfajnak a központi eleme a beszélgetés. Ha a saját környezetében mutatják be a portré szereplőjét, akkor a portré a riport felé hajlik. Az ilyen műsorokból gyakran kihagyhatók a kérdések, sőt a válaszok is lehetnek egyes szám harmadik személyűek, így azok még inkább hangsúlyozzák az adás személyes, bensőséges hangulatát. A Kaba Online Televízió portréadásokon keresztül olyan embereket mutat be, akik öregbítették településük jó hírnevét, példát mutatva ezzel a többieknek.

33 - Ifjúsági műsor és nevelési tanácsok Oktatói és nevelői célú, nem csak ifjúságnak szóló műsor. Ahogyan az induláskor, egyik szlogenünk is hangsúlyozta fiatalosan de, nem csak fiataloknak, mindenkit érintő témákat dolgozunk fel. Szórakozási és kikapcsolódási lehetőségek hasznosan eltöltve és kulturáltan, megőrizve környezetünk épségét. Minden közösségépítő csoport munkáját igyekszünk bemutatni, tapasztalatokat szerezni és átadni. Önképző szakkörök ismertetése. A helyes értékekre és cselekedetekre való rámutatás. "Az ifjúság nevelése az ország jövője" hisszük, hogy a mostani fiatalok viszik tovább hazánk sorsát. Az ifjúságnak létrehozott programokról összefoglalók készítése (koncertek, bulik). Helyi fiatalok érdekes hobbijai és gyűjtési szokásainak ismertetése, kiemelkedő, tehetséges kabai ifjak bemutatása. Mozi, színház és egyéb kreatív események megmutatása. - Folklórműsor Napjaink rohanó életében nem jut elég időnk hagyományaink, szokásaink ápolására, de stábunk fontosnak tartja ezen értékek felelevenítését a hagyományőrzés keretein belül. Gondolva itt a nemcsak magyar, hanem a kisebbségi nemzetek szokásaira. Bemutatva jellegzetes népi ételeit, ruháit, eszközeit. - Ezer-Mester Portré jellegű műsor, melyben a főleg a népi mesterségeket mutatjuk be. Adás hossza körülbelül perc a bemutatandó szakma jellegétől függően. A forgatás időtartama viszonylag hosszú, több órát vesz igénybe, amíg stábunk végigkíséri egy-egy munkadarab elkészítésének folyamatát. Fontosnak tarjuk a hagyományok és a kultúra őrzését, hiszen ezek a szokások, hagyományok hozzátartoznak a magyar kultúrához. A forgatás közben és a vágás során is nagy gondot fordítunk a lehető legjobb minőségre, hogy az elkészült adás élvezhető és megfeleljen az elfogadott televíziózási normáknak mind időtartamban, mind mondanivalóban. - Főzőműsorok Szeretnénk hagyományt teremteni a helyi ízek és konyhai trükkök megismertetésével, nagyszerű és könnyen elkészíthető fogások bemutatásával. Természetesen, ezen műsorelemünk keretében számolunk be a helyi, rendszerességgel megrendezésre kerülő gasztronómiai fesztiválokról. Az évszaknak megfelelő gasztronómiai szokásokat bemutatva adunk javaslatokat kezdő és gyakorló szakácsoknak, nem megfeledkezve a gyerekekről.

34 1.5 Sport műsorelemek megoszlása - Sporteseményeken készülő riportok Városunkban évről évre számtalan kiemelkedő sport rendezvény zajlik, valamint nagyszerű eredmények születnek. A sportolók eredményeikkel országos és nemzetközi sikereket érnek el nap mint nap. Mint eddig is, ezen eseményekre kilátogattunk és izgalmas műsorokat készítünk. A városunkba érkező csapatokkal, egyéni sportolókkal rövid interjúkat készítünk, lényegre törően próbálunk kitérni az adott sportág sajátosságaira. - Sportközvetítés Igyekszünk az eredményeket és az izgalmasabb akciójeleneteket kiragadva élvezetes sportközvetítéseket összeállítani. - Sportolók pályafutásai A sportolóinkkal tartalmas riportokat készítve, jobban megismertetjük a közönségünkkel őket, és folyamatosan nyomon követjük pályafutásukat.

35 1.6 Egyéb műsorelemek megoszlása - Helyi vállalkozók Lehetőségeinket kihasználva, minden helyi székhellyel rendelkező vállalkozó részére időt biztosítunk bemutatkozásra, ahol portrészerűen be tudjuk mutatni a vállalkozást, eddigi eredményeket, valamint üzleti tervüket. Ezzel is támogatni kívánjuk a helyi gazdasági fejlődést, a cégek szélesebb bemutatásán keresztül. - Online rész Mivel műsoraink, nem csak kábelhálózaton jelennek meg, ezért mindenképp kontextusba hozzuk NET hálózatos műsorainkkal. Vagyis műsoraink közt megjelennek olyan felvételek, amik nem közvetlenül Kabáról szólnak, de szükségességét érezzük, hogy bemutatásra kerüljenek a kábelhálózaton is. - Szolgáltatások Televíziónk számos szolgáltatással áll a kabai lakosok rendelkezésére, ezáltal is bővítve a lehetőségek sorát, mint például a reklámok, promóciós anyagok készítése és bemutatása. Természetesen, ezen blokk műsorai ellenszolgáltatás fejében kerülnek adásba, kivéve a társadalmi célú, közérdekű, jótékonysági és adományi felhívásokat.

36 Kiegészítő szolgáltatások 1.) Testületi ülések felvétele Működésünk során nagy hangsúlyt kap a helyi közügyeket meghatározó döntések megörökítése és megosztása. Ezen felvételek alapján bárki értesülhet a közgyűléseken történt határozatokról és a felvetett pontokról. Az ülések és konferencia rendezvények képi és hangi rögzítésére eddig használt megoldások minőségét javítandóan, lehetőségeinket kihasználva akár több kamerás rendszerrel történő nagyfelbontású felvételek készítését tervezzük, microportos mikrofonrendszerrel a tökéletes hang- és képminőség érdekében. Korábbi tapasztalataink alapján nem szívesen használunk statikus képeket, hanem a felszólalt képileg közelebb hozva (kiemelve) jelenítjük meg, hogy az elhangzott vélemény, felszólalás súlyt kapjon. Ezen adások mindenki által elérhetően kerülnek archiválásra, sokszorosításra igény szerint. 2.) Archiválási lehetőségek A Kaba Online Televízió nagy figyelmet fordít, hogy egyetlen adása sem tűnjön el, ezt archiválási rendszerünk biztosítja. Ezért hoztuk létre a videotárunkat, ami a címen érhető el. Hagyományos képminőségben visszatekintheti adásainkat, visszamenőleg másfél év munkáját, ez idő alatt előállított adásait. Letöltési lehetőségre ugyan nincs mód, de a megtekinthetőség állandó, tehát mindig elérhető. Személyes igények alapján van lehetőség adott műsorszámok, adáslemezek megvételére. Technológiánk alapján többféle képminőségben is elkérheti a megrendelő a kívánt vagy a kiválasztott műsort. Jelen esetünkben a többféle képminőség azt jelenti, hogy adásainkat kérheti a jól megszokott DVD minőségben (Digital Versatile Disc, digitális sokoldalú lemez 4,7Gb kapacitással) és Kabán elsőként alkalmazva a HD, azaz magas felbontású technológiát, kikérheti BR minőségben (Blu- Ray Disc 50Gb kapacitással kék sugár technológia), azaz a legmodernebb tárolólemezen is. Kérés esetén bármilyen digitális adathordózóra való másolásra is van lehetőség. 3.) Digitalizálás Még a legkörültekintőbb tárolás esetén is folyamatosan romlik a VHS kazetták minősége, élettartamuk kisebb, mint a celluloidszalagoké, kb év. A kazetták tárolási helyének közelében lévő zavaró mágneses terek, elektromos gépek, hosszabbítók mind csökkentik a mágnesezhető réteg jelhordozó képességét, egyre gyakoribbak lesznek a jelkimaradások. Sok gyengébb minőségű kazetta már 10 éves korára nézhetetlenné válik. Ráadásul minden lejátszással romlik a képminőség, nem érdemes várni a megmentésükkel. Családi videók, utazások, események felvételeit javasoljuk digitalizáltatni. Természetesen van lehetőség belenézni a mentés megkezdése előtt a kazettákba, hogy csak az legyen mentve, ami tényleg szükséges. Nagy segítség, ha kapunk a kazetták mellé egy kézzel írt listát, mely tartalmazza a mentendő műsorszámokat időtartam-megjelöléssel. Az általunk menthető formátumok: HI8, minidv, VHS illetve merevlemezes kamerák vagy fényképezőgépek. Áraink tartalmazzák: - a digitalizálást - DVD lemezt vagy BR lemezt - a kiírást adathordozóra. Természetesen kizárólag jogvédelem alá nem eső felvételek, saját rögzítések családi és céges események, esküvők, kirándulások, stb. - digitalizálását vállaljuk.

37 MON-ROL Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Monor, Középső utca 12642/2 hrsz. külterület Tisztelt Szegi Emma polgármesterasszony, Árajánlat helyi közszolgálati műsor (heti egyszeri egy órás krónika műsor) készítésére Lenti ajánlatunk az alábbi kiegészítő szolgáltatásokkal érvényes: o Testületi ülések rögzítése és archiválása o Az elkészült anyagok megosztása web felületen o Vállalkozások igény szerinti bemutatása vállalkozói portréműsorok o Azon műsorok, amelyek nem, vagy csak nagyon vágottan kerülhetnek adásba a pályázatban kiírt időkereten belül, előzetes megbeszélés alapján megszakítás nélkül szeretnénk leadni a kábel hálózaton. - Műsorszerkesztési díj: ,- HUF/hó (magában foglalja az eseményekre történő kiszállást, a forgatási költségeket, a felvételek feldolgozását és szerkesztését - utómunkáját, bérköltségeket, járulékokat) - Fenntartási költségek: ,- HUF/hó (magában foglalja a média csatornák bérleti díját, irodai kiadások, technikai eszközök amortizációs és fejlesztési hozzájárulás, cégüzemeltetési költségek) - Műsor megosztási és terjesztési költségek: ,- HUF/hó (magában foglalja az archiválási, adások megosztási és sokszorosítási és terjesztési költségeket, a kábelhálózat és csatorna fenntartási költségeit nem tartalmazza a fenti ár) - Éves fenntartási díjak hatósági, bérleti: ,- HUF/hó - Vállalási ár összesen: ,- HUF + Áfa/hó. (minimum 12 hónap mellet érvényes) Ajánlatunk érvényessége: a megajánlott áraink március 1-jétől december 31-ig érvényesek. Kiadott ajánlatunk 30 napig érvényes. Vállalási körülmények: Település közintézményeiben, és közszolgálati feladatokat ellátó civil szervezetek által megrendezésre kerülő rendezvényeken, műsorokon szabad mozgás, belépési lehetőség térítésmentesen szabad riportok készítése, vágóképek forgatásának lehetősége. A település közterületein szabad munkavégzés, lakossággal történő riportok forgatása. A Polgármesteri Hivatal által megrendezésre kerülő rendezvényeken történő belépés engedélyezése, valamint egy kapcsolattartó személy megadása, akivel folyamatosan egyeztetni tudunk helyi rendezvények és műsortervek kapcsán. A fenti engedélyt kérnénk négy példányban kiállítani, valamint erről az érintett szerveket, szervezeteket és lakosságot informálni lehetőségeik szerint. Természetesen ezt mi is megtesszük csatornáinkon keresztül. Mindenképp javasoljuk az elkészült adások interneten történő terjesztését, illetve a szükséges honlap kiépítését, hogy a kábeltévé csatlakozással nem rendelkezők is elérhessék, valamint az elszármazottak, rokonok és érdeklődők friss híreket, lehetőségeket kapjanak a térségről. Természetesen itt HD minőségben kerülnek megosztásra a műsorok. A fentieket

38 bizonyítja a Kaba Online Televízió honlap sikere is, amit jelenleg 64 országból követnek nyomon. Fenti ajánlatunk tartalmazza ezen honlap létrehozását és üzemeltetését. Adásokról készült vágott spotfilmek megosztását más honlapokon pl. tudositok.hu., esetleges további kontroll és utómunkák, (pl. bemutatóra történő szerkesztés, promóciós anyagok és reklám felvételek készítése) nem részei ennek az ajánlatnak. Igény esetén bármelyik adásunk külön is kikérhető szerkesztőségünktől DVD-n 1000,- HUF/db áron, Blu-ray lemezen 2500,- HUF/db áron. Színvonalas műsorainkkal új kapcsolatokat akarunk létrehozni, segítve turizmus fejlődését, gazdasági lehetőséget kínálni városunkban. Eddigi visszajelzések alapján nagy igény van az adásaink online terjesztésére, mivel távolról csak e csatornán keresztül vagyunk elérhetőek, valamint nem mindegy hányadik helyen vagyunk a web keresők találati listáján. Jelenleg a Kaba Online Televízió az első hat találat között van, bármilyen kontextusba kerül Kaba beírásra a google keresőn keresztül. (Statisztikai adatok: az üzletek 75 százaléka interneten keresztül köttetnek. Kereskedelem százaléka az interneten zajlik. A turizmus százalékánál meghatározó, hogy milyen képet kap a látogató egy településről.) Kaba, február 22. Tisztelettel: Csukás Rolf ügyvezető igazgató

39 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér számú melléklet Tárolt Cégkivonat A Cg cégjegyzékszámú MON-ROL Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2200 Monor /2. hrsz. ép.) cég február 7. napján hatályos adatai a következők: I. Cégformától független adatok 1. Általános adatok Cégjegyzékszám: Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság Bejegyezve: 2008/01/11 2. A cég elnevezése 2/1. MON-ROL Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Bejegyezés kelte: 2008/01/11 Közzétéve: 2008/02/07 Hatályos: 2008/01/ A cég rövidített elnevezése 3/1. MON-ROL Kft. Bejegyezés kelte: 2008/01/11 Közzétéve: 2008/02/07 Hatályos: 2008/01/ A cég székhelye 5/ Monor /2. hrsz. ép. Bejegyezés kelte: 2008/01/11 Közzétéve: 2008/02/07 Hatályos: 2008/01/ A létesítő okirat kelte 8/ január 9. Bejegyezés kelte: 2008/01/11 Közzétéve: 2008/02/07 Hatályos: 2008/01/ A cég tevékenysége 9/9. Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Főtevékenység. Bejegyezés kelte: 2009/02/28 Közzétéve: 2008/02/07 Hatályos: 2009/02/ /10. Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Bejegyezés kelte: 2009/02/28 Közzétéve: 2008/02/07 Hatályos: 2009/02/ /11. Ruházat kiskereskedelem Bejegyezés kelte: 2009/02/28 Közzétéve: 2008/02/07 Hatályos: 2009/02/ /12. Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme

40 Bejegyezés kelte: 2009/02/28 Közzétéve: 2008/02/07 Hatályos: 2009/02/ /13. Egyéb áruk piaci kiskereskedelme Bejegyezés kelte: 2009/02/28 Közzétéve: 2008/02/07 Hatályos: 2009/02/ /14. Film-, video-, televízióműsor-gyártás Bejegyezés kelte: 2009/02/28 Közzétéve: 2008/02/07 Hatályos: 2009/02/ /15. Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai Bejegyezés kelte: 2009/02/28 Közzétéve: 2008/02/07 Hatályos: 2009/02/ /16. Film-, video- és televízióprogram terjesztése Bejegyezés kelte: 2009/02/28 Közzétéve: 2008/02/07 Hatályos: 2009/02/ A cég jegyzett tőkéje 11/1. Megnevezés Összeg Pénznem Összesen Ft azaz ötszázezer Ft. Bejegyezés kelte: 2008/01/11 Közzétéve: 2008/02/07 Hatályos: 2008/01/ A képviseletre jogosul(tak) adatai 13/1. Csukás Rolf ügyvezető (vezető tisztségviselő) (an.: Szilágyi Zsófia) 4183 Kaba, Arany János utca 9. A képviselet módja: önálló Jogviszony kezdete: 2008/01/09 Bejegyezés kelte: 2008/01/11 Közzétéve: 2008/02/07 Hatályos: 2008/01/ A cég statisztikai számjele 20/ Bejegyezés kelte: 2008/01/11 Közzétéve: 2008/02/07 Hatályos: 2008/01/ A cég adószáma 21/1. Adószám: Közösségi adószám: HU A közösségi adószám nyitásának dátuma: 2008/01/10. Bejegyezés kelte: 2008/01/11 Közzétéve: 2008/02/07 Hatályos: 2008/01/ A cég pénzforgalmi jelzőszáma 32/ A számla megnyitásának dátuma: 2008/02/01. A pénzforgalmi jelzőszámot az OTP Kerületi fiók, X. ker Kőrösi Csoma (1102 Budapest, Kőrösi Cs. s. 6. ) kezeli. Cégjegyzékszám: Bejegyezés kelte: 2008/03/17 Közzétéve: 2008/04/10 Hatályos: 2008/03/17...

41 45. A cég elektronikus elérhetősége 45/1. A cég címe: Bejegyezés kelte: 2008/01/11 Közzétéve: 2008/02/07 Hatályos: 2008/01/ A cég cégjegyzékszámai 49/ Cégjegyzékszám: Vezetve a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság-nál. Bejegyezés kelte: 2008/01/11 Közzétéve: 2008/02/07 Hatályos: 2008/01/11... II. Cégformától függő adatok 1. A tag(ok) adatai 1/1. Csukás Rolf (an.: Szilágyi Zsófia) 4183 Kaba, Arany János utca 9. A tagsági jogviszony kezdete: 2008/01/09 Bejegyezés kelte: 2008/01/11 Közzétéve: 2008/02/07 Hatályos: 2008/01/11... Készült: 2011/02/07 10:31:54. Microsec Céginformációs szolgáltató

42 1. számú melléklet

43 Eszközpark 3. számú melléklet Meglévő eszközparkunk által felvételeink készítését napszak bármely részében meg tudjuk oldani. A helyszínekre saját gépkocsival azonnal el tudunk jutni. Kameráink és szakembereink révén a felvételeket a napszaknak megfelelően a legjobb minőségben rögzítjük, és archiváljuk. Természetesen a technikai fejlesztés kulcskérdés a színvonalas adások gyártásában, az utómunkák során jelentkező átfutási idők rövidítése pedig gyorsabb elérhetőséget jelent. Büszkék vagyunk arra, hogy rögzített műsoraink már aznap szerkesztésre és vágásra kerülnek, legkésőbb másnap pedig bárki által elérhetően adásba, online felületünkön. Rendelkezésünkre álló eszközök rögzítéshez és szerkesztéshez: 1db SONY HVR HD 1000E Professzionális vállkamera teljes felszereléssel 1db SONY CCD-V5000E Professzionális vállkamera teljes felszereléssel 1db SAMSUNG VP-L906 handycam 1db Manfratto 501HDV stativ - állvány 1db Intel munkaállomás két monitoros kiépítésben videó szerkesztéshez 1db DELL asztali PIV PC cikkek szerkesztéséhez, 1db HP NX5000 notebook mobilis adásszerkesztéshez, 1db MSI X600E laptop digitális utómunkákhoz 1db LENOVO G550i Laptop 1db Omnitronic PM-524 EL három csatornás keverő Professzionális stúdió mikrofonok, kábelek, 4x3m homogén blu-box függöny, halogén lámpák, stb. Mobilitásunk eszköze: Nissan Sunny 2.0D céges személygépkocsi kizárólag Kaba Online Televízió részére Frekventált elérhetőség: Bérelt iroda helyiség Kaba központjában Gonda Ferenc Városi könyvtár, Tervezett eszközpark bővítés: 2011-ben: 1db SONY HD professzionális vállkamera 1db Stativ - állvány 1db dinamikus mikrofon ás állvány 1db laptop Microport rendszer bővítése. Amennyiben pályázatunk elnyeri a kabai kábel televízió műsorok készítését, mindenképp lecseréljük a Városházán található asztali mikrofonos rendszert, jelen korban elérhető professzionális microportos mikrofonokra a testületi ülések és rendezvények zavartalan hibamentes hangrögzítésére ben: 1db munkaállomás vágógép kétmonitoros kiépítésben 1db képkeverő állomás Adattároló egységek, Kábelhálózat bővítése nagyfelbontású digitális minőségűre, összhangban a Média Hatóságok irányelveivel földi sugárzású televízió adók digitális átállása kapcsán.

44 Online televízió általános ismertetése 4. számú melléklet Szeretnénk bemutatni a KABA ONLINE TELEVÍZIÓ HD működését, annak szolgáltatásait, technológiáját. Azt a televíziót, amely merőben új felépítésű és máshogyan közelíti meg a tájékoztatást, és a nézőket. Ismerjék meg Kaba legnézettebb honlapját mely a nézőkért, a gyors és hiteles tájékoztatásért jött létre. Mi már tudjuk, hogy ezen csatorna üzemeltetése nélkülözhetetlen a város megismeréséhez és a modern kommunikációhoz. Korunkban az internet drasztikusan megváltoztatta a mindennapi üzleti és közéleti ügyvitelt. Mi is az az online televízió? Egy internetes holnapon elhelyezett audio-vizuális médiatartalmat megjelenítő honlap. Egy weboldal is viselkedhet úgy, mint egy hagyományos értelemben vett televízió, sőt jóval több szolgáltatást kínál, mint a mai értelemben vett földi vagy műholdas műsorszórás. Ezt a lehetőséget felismerve egyre dinamikusabban fejlődnek ezen műsorszolgáltatási formák. Elég csak az IPTV-re gondolni (T-Home). Egy kábelen keresztül érkező tévé, telefon és internet adásfolyam. Mi a működési elve? Létrehoztunk egy honlapot és az adott helyen begyűjtött, televíziós szerkesztésekkel feldolgozott kép és hanganyagot közétesszük egy videó lejátszón, amely egy szolgáltatás keretében mindenki számára elérhető a világon, ha tudja az internetes címet. Feltételei igen egyszerűen kivitelezhetőek, hiszen nem kell más hozzá csak egy személyi számítógép vagy okos telefon. Ha a feltételek adottak a felhasználónál vagy nevezzük látogatónak onnantól az interneten bárki, megtekintheti a közzétett adásokat, médiatartalmakat. Ugyan úgy megtekinthetőek a riportok, adások bármilyen hosszúságban, mint ha hagyományos tévékészüléken néznénk, még is több információval tudjuk ellátni, mert kiegészíthető szöveges képi vagy hangi információkkal is. Az alábbi ábrán a KABA ONLINE TELEVÍZIÓ egyik adása szöveges információval megjelenítve, képpel illusztrálva látható. A néző mindig választhat milyen formátumban, kívánja megtekinteni az adást. A következő képen a hagyományos kis sávszélet igénylő hagyományos SD internet felbontásban közzétett adáscsatornán tekintheti meg a néző a szerkesztett műsorokat, melyet egy központi szerver vezérel, és automatikusan indítja streamingeli (ejtsd: sztrimingeli) - tehát nem letöltésen alapuló, hanem adatfolyamon alapuló műsorszolgáltatást.

45 Miért fontos, hogy nem letöltésen alapszik? 4. számú melléklet A Kaba Online Televízió HD úgynevezett stremaing technológiára épül, ahol nincs letöltési idő, hanem a néző egy úgynevezett adat folyamba lép be, tehát olyan, mint amikor egy hagyományos tévét kapcsolunk be csak itt az adat egy óriási sávszélre kapcsolt szerverről érkezik. Érzékeltetni tudjuk mit is jelent, ez képzelje el azt, hogy van egy adás, amit egyszerre 100-an indítanak el és mindenki 100 féleképen kapcsolódik be az adásfolyamba mégis egymástól függetlenül akadás és képromlás nélkül zavartalanul tudja megtekinteni a média tartalmat. A kezdetektől fogva a Kaba Online Televízió HD arra törekedett, hogy már az esemény után másnap közzétegye mindenikszámára, a sajtótájékoztatókat, városi eseményeket, tudósításokat. Persze a komoly témák mellett, a sajátkészítésű adásainkat is mely a szórakoztatásra, a fiatalokra, a sportra, kultúrára épít, persze mindenkire, aki kabai. Az első olyan televízió Kabán, amely nyitott a fiatalok felé úgy gondoltuk, hogy róluk és nekik is szóljanak adásaink. Mindezek mellett, ahogyan az induláskor az egyik szlogenünk is hangsúlyozta fiatalosan de, nem csak fiataloknak mindenkit, érintő témákat dolgoztunk fel, megismertettünk olyan szakmákat, amely feledésbe merült ismeretterjesztésként tematikus adássorozatot gyártottunk Ezer-Mester címmel. Megszólaltattuk a fiatalokat, párbeszédet folytattunk velük, ők a mai internetes generáció, akik már nem olvasnak újságot, ugyanakkor minden információt az interneten szereznek be. De milyen kép jut el és hogyan a nézőhöz? Néhány szót technológiánkról. Nincs kompromisszum a kép- és hangminőséggel kapcsolatosan. A Kaba Online Televízió HD indulása óta a legszínvonalasabb képi technológiát alkalmazza. A technológia neve HD azaz magas vagy nagy felbontást takar (High Definition). A Kaba Online Televízió HD már teljesen digitális technológiával, saját nagyfelbontású kamerákkal rögzíti az adásait. Majd szerkeszti meg és archiválja úgy, hogy az képromlást nem idéz elő. A hagyományos képcsöves televíziótól 4x részletgazdagabb kép tárul a nézők elé. Ezt számokkal alátámasszuk a hagyományos televízió képfelbontása 768 x 576 (SD) Európai szabvány, míg az általunk rögzített kép 1920x1080p (HD szabvány) Ez ma HDTV néven futó szolgáltatás. Az alábbi ábra mutatja a világ televíziós képi szabványait. A KABA ONLINE TELEVÍZIÓ HD által rögzített adások képi felbontása. Hagyományos televízió képfelbontása.

46 4. számú melléklet Ez ma a televíziózásban elérhető legmagasabb képfelbontás. A Kaba Online Televízió HD nézőinek az utóbbi egy évben, 720p felbontásban elsőként indította el Kabán ezt a képfelbontást ráadásul az interneten. Megkockáztatjuk, hogy Kelet-Magyarországon, de a környéken sem tette közzé senki ilyen felbontásban szerkesztett adásait. December óta pedig, már kísérletezünk az interneten a FULL HD képi megjelenítéssel, például a harmadik adventi gyertyagyújtást már a nézőink a maximális legnagyobb felbontásban élvezhette, teljes hosszában. Kivehetőbb, részletgazdagabb emberi alakok jelennek meg a televízióján vagy a néző monitorán. A Kaba Online Televízió arra törekszik, hogy ezen túl minél több adását tegye közzé immáron FULL HD felbontásban. Eszköztár - Toolbar Az eszköztár Fierfox, Internet Explorer és Safari böngészőkkel működik együtt. Kabán egyedülállóan elsőként mi alkalmazzuk a média ezen formáját és tesszük mindazért, hogy felgyorsítsuk az információ cserét. Fontosnak tarjuk, hogy mindenki a közösség részeként egymást megismerhessük és bemutathassuk azokat az embereket, akik a hétköznapok hősei. Az eszköztár segít abban, hogy az adásokat felbontás szerint, műsorfolyam szerint válaszuk ki. A felugró ablakból azonnal értesülést kapnak új adás közzétételéről. A toolbar eszköztár segítségével nem szükséges a honlapra menni. Azonnal el lehet indítani a friss műsort. Elég csak a eszköztár - toolbar HD friss adás ikonjára mozgatni az egeret és rákattintani. Eddig ezen nagyszerű szolgáltatásunkat nagyon sokan telepítették webböngészőjükbe. Hírlevél Természetesen regisztrált nézőink és hallgatóink naprakész hírleveleket is kapnak szerkesztőségünktől, amiben értesülhetnek adásainkról, híreinkről, tudósításainkrol, és friss híreket kapnak városunkban történt és megrendezésre kerülő eseményekről. Közösségi oldalak, mi is az a WEB2? Ma egyre többször halljuk, hogy az internet már a második generációját éli. Elterjedtek a közösségi oldalak, a Kaba Online Televízió HD műsorait, marketingjét a közösségi oldalakon is terjesztjük. (FACEBOOK, TWITTER, IWIW) Ezek a közösségi oldalak azért hasznosak, hogy a híreket vagy egyéb információk terjedését nagyban elősegítik. A mi honlapunk és annak szolgáltatásai a közösségekre építenek és arra, hogy minél több emberhez jusson el pillanatok alatt az adott adás.

47 melléklet Nézetségi adatok 5. számú Rendszerünk révén pontos adatokat kapunk nézettségünkre, kihasználtságunkra vonatkozólag. A nap 24 órájában figyeli adatgyűjtési programunk nézőink szokásait és ennek megfelelően indítunk adásokat, vagy változtatunk meglévő megjelenésünkön. Ez által nézettségi eredményünk folyamatosan fejlődik. Néhány kiragadott statisztikai és megoszlási adat. Nézettségi megoszlások országos és világviszonylatban: Főbb magyarországi városokból történő rendszeres adásfigyelés. 134 város Rendszeres adásfigyelés a világ országaiból (sötétzölden jelzett területek). 64 ország USA Németország Románia Példaként néhány kiemelt ország tartományonkénti nézettségi megoszlása. Sötétebb színek nagyobb nézetséget tükröz.

48 5. számú melléklet Nézőink ma már nem csak fix helyekről néznek minket, hanem kihasználják az okos telefonok adta előnyöket. Íme egy példa napi nézetségi adatra, hogy milyen mobil eszközökről követnek minket folyamatosan: Napi statisztikai adat órás lebontásban, mely jól tükrözi a nézőink online televízió nézési szokásait. Ennek ismeretében időzítjük adásaink megjelenését, a nézettségi adatok növelése érdekében. Érdekes észrevétel, hogy a nap 24 órájában folyamatosan néznek minket! A legkiemelkedőbb időszak a 19:00 21:00 óráig terjedő sáv.

49 Stábtagok 6. számú melléklet A Kaba Online Televízió azon tagjai és rövid szakmai bemutatkozásuk, akik rész fognak venni a kábeltelevízió műsorainak készítésében. Csukás Rolf Monor, Okleveles gépészmérnök, Mon-Rol Kft. ügyvezető igazgató 1976-tól 2002-ig Kabán éltem. Ez idő alatt a tanulmányaimat kabai általános iskola, Povolny Ferenc szakképző intézet, Debrecen, Miskolc Műszaki egyetem és első lépéseimet, pályafutásom területén örömmel végeztem itt. A Gelcorn Rt.-nél, és a Hajdúsági Cukorgyárnál eltöltött éveket követően Csongrádon láttam el vezetői feladatot középeurópa legnagyobb állateledel gyártó üzeménél. Pályafutásomat Budapesten folytattam A.O.Smith Kft.-nél részlegvezetőként. Cégemet, Mon-Rol Kft.-t 2008-ban alapítottam, kereskedelmi és szolgáltatási projectmunkák értékesítésére. A Kaba Online Televíziót indulása óta támogatom és vezetési feladatait fél éve látom el. Mint munkáltató, minden eszközzel azon vagyok, hogy eredményeink által kiszélesítsük tevékenységünket a régióban, valamint szakmai munkámban további sikereket érjek el. Fazekas Máté Kaba, Videó-Operatőr, Mozgóképgyártó, Mon-Rolf Kft. operatőr és vágó 1984-ben születtem, az általános iskolai éveim után a berettyóújfalui Eötvös József Szakképző Iskolában leérettségiztem, majd Budapesten Teleschola Televíziós Iskolában mozgóképgyártó (videóműsor-készítő) képesítést szereztem. Tanulmányaim során országos média versenyeken kiemelkedő eredményeket értem el. A Kaba Online Televíziót 2009-ben indítottam el, azért, hogy megszerzett ismereteimet a gyakorlatban is kipróbálhassam. Szerettem volna, ha az elkészült felvételek nem vesznek kárba. Antal Zita Kaba, Intézményi kommunikátor, főiskolai tanuló szerkesztő és riporter valamit bemondó 1990-ben születem, Sári Gusztáv általános iskolát követően a Hőgyes Endre gimnáziumban folytattam tanulmányimat mint gimnazista. Ezt követően szereztem képesítést a Nyíregyházi főiskolán Intézményi kommunikáció szakon. Jelenleg is tanulmányokat folytatok a főiskolán mint művészeti Képi Ábrázolás szakos hallgató. Szabad időmben szívesen foglalkozok rádiózással, újságírással és mozgókép műsorok készítésével a főiskolán a Campus rádiónál és a Kaba Online Televíziónál. Terveim szerint mindenképp ezen a területen akarok érvényesülni és keresem a kihívásokat a Kaba Online Televízió nagyszerű csapatánál. Vizsnyai Máté Nádudvar, Médiatechnológus tanuló végzős szerkesztő és vágó 2010 októberétől erősítem a Kaba Online Televízió csapatát, mint vágó technikus. Jelenleg a dunaújvárosi főiskola hallgatója vagyok média technológus asszisztens szakon, mint végzős.

50 6. számú melléklet Haja Tibor Kaba, Médiatechnológus asszisztens, Multimédia-fejlesztő, jelenleg munkanélküli riporter, Kabán születtem 1988-ban és azóta is Kabán élek. Az általános iskolát 1995-ben Kabán kezdtem el a Sári Gusztáv Általános Iskolában. Az iskolai tanulmányaimat 2003-ban a debreceni Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskolában folytattam informatika szakon. Az érettségi megszerzése után maradtam technikusi képzésen ban sikeres nyelvvizsgát tettem. A 2008-as évben elvégeztem a multimédia-fejlesztő emelt szintű képzést ben beiratkoztam a Sirius Informatikai és Gazdasági Szakközépiskolába, ahol a következő évben sikeresen letettem a felsőfokú médiatechnológus asszisztens szakma vizsgakövetelményeit. Jelenleg a Kaba Online Televíziónál szerzek gyakorlatot és bízom abban, hogy a csapat kötelékében munkahelyet tudok szerezni. Varga Tibor Kaba, érettségi, jelenleg munkanélküli technikus 1990-ben születtem, tanulmányaimat az általános iskolát követően az Eötvös József Szakképző Intézetben folytattam elektrotechnikai szakon. Érettségit szereztem, azóta munkanélküliként a Kaba Online Televíziónál mint önkéntes technikus segítem a munkát. Keresem a lehetőséget érvényesülésre. Ősztől tervezem szakmai tanulmányaimat tovább folytatni. Lukács Zsolt Kaba, szakmunkás, munkanélküli riporter és műsorvezető 1978-ban születtem. Az általános iskolát követően érettségit szereztem és mezőgazdasági gépész szakvégzettséget Püspökladányban. Könnyű-nehéz gépkezelői tanfolyamot követően, kezdtem meg munkámat. Jelenleg tanulok Nádudvaron a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolájában, egyik Ezer-Mester című adásunk hatására, mint népi bőrműves. Nagy benyomást tett rám és páromra az ott látott és tapasztalt sokszínűség. Örömömre szolgál, hogy mások is ezen műsor hatására kezdték meg tanulmányaikat az iskolában. Kárai Dániel Kaba, egyetemi tanuló szinkrontolmács, riporter A Debreceni Egyetem végzős, anglisztika szakos hallgatója vagyok. Az angol nyelvet már közel 15 éve tanulom. Egyetemi tanulmányaim során alkalmam volt megismerni az angol anyanyelvű országok történetét, kultúráját, az ott élő emberek mindennapjait, szokásait és felsőfokra emelhettem nyelvtudásomat. Ezt az élet minden területén tudom hasznosítani. Vezettem már csoportos foglalkozásokat, de közreműködtem fordítóként üzleti megbeszéléseken valamint több televíziós riportanyag elkészítésében is. A Kaba Online Televíziónál külföldi emberekkel készült riportokat tolmácsolok valamint szinkron-tolmácsolok. Tanulmányaimat egyetemi mesterképzésben szeretném folytatni, hogy két év múlva tanári diplomát szerezhessek. A jövőben pedig tervezem egy tolmács-szakfordító képzés elvégzését is. A Kaba Online Televízió üzemeltetésében résztvevő tagok végzettségét igazolandó alább találják a szükséges dokumentumokat, és szakmai elismerésekről készült másolatokat.

51 Referenciák 7. számú melléklet Csapatunk sikeresnek mondható évet zárt. Sok szervezettel kerültünk kapcsolatba, és értünk el eredményeket vagy ismerhettek meg bennünket. A televízió működése során elért eredményeket alátámasztóan csatolunk néhány ajánlást pályafutásunk során kapcsolatba került önkormányzati és civilszervezetek köréből. Működésünk során számos alkalommal készítettünk több kamerás nagyfelbontású felvételt és látványos szerkesztést, mint ahogy ezt a Kabai Nyári Színház által előadott Dzsungel könyve és Kőműves Kelemen című előadások, valamint a földesi Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület által előadott Földesi lakodalom című előadás is tükrözi. Kérem tekintsék meg a pályázathoz csatolt promóciós DVD-t.

52 2. számú melléklet MON-ROL Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Monor, Középső utca 12642/2 hrsz. külterület Pályázó nyilatkozata a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság vezetékes műsorszolgáltatási engedélyének megszerzésére Alulírott Csukás Rolf a MON-ROL Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2200 Monor, külterület Középső utca 12642/2 hrsz.) ügyvezető igazgatója ez úton adom ki nyilatkozatomat kábel hálózati műsorok készítése kapcsán a szükséges hatósági engedély beszerzésére, sikeres Kaba város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghirdetett helyi közszolgálati műsor (heti egyszeri egy órás krónika műsor) készítésére pályázat esetén. A működéshez szükséges Nemzeti Hírközlési Hatóság műsorszolgáltató nyilvántartásba vételéről és csatorna használathoz szükséges engedély beszerzéséről a legrövidebb időn belül gondoskodok. Kijelentem, hogy cégem ellen az engedély megszerzését kizáró körülmény nem áll fent, nincs eltiltó határozat kiadva. Az elektronikus portál felület hatósági engedélyeztetésének folyamatát a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény 46. alapján folyamatban van. Kaba, február 22.

53 PROMÓCIÓ 8. számú melléklet 1 darab DVD 28 perc szerkesztett műsor. A promóciós DVD-n található bemutatkozó anyag, valamint a pályázatban megjelent adatok, képanyag és szöveg szerzői jogvédelem alatt áll. Azok bármilyen úton közlése, utánnyomása, sokszorosítása és elektronikus úton történő továbbítása, vagy tárolása, egészében vagy szerkesztett változatában kizárólag a Kaba Online Televízió előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

54 7. számú melléklet 7. számú melléklet

55 7. számú melléklet

56 7. számú melléklet

57 7. számú melléklet

58 7. számú melléklet

59 7. számú melléklet

60 7. számú melléklet

61 7. számú melléklet

62 7. számú melléklet

63 7. számú melléklet

64 7. számú melléklet

65 7. számú melléklet

66 7. számú melléklet

67 7. számú melléklet

68 6. számú melléklet

69 6. számú melléklet

70 6. számú melléklet

71

72 6. számú melléklet 6. számú melléklet

73 6. számú melléklet

74 6. számú melléklet

75

76

77

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására K i v o n a t a képviselő-testület 2011. április 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből 82/2011. (IV.21.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-ei ülés napirendjét

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására K i v o n a t A képviselő-testület 2015. február 19-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 15/2015. (II.19.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 19-ei

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25. napján megtartott n y i l v á n o s üléséről. Az ülés

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 7 30 órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.november 28-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET VEZETÉKES MŰSORSZOLGÁLTATÁSRA (VÁROSI TELEVÍZIÓ), KÁBEL TV CSATORNA HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE

KOMMUNIKÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET VEZETÉKES MŰSORSZOLGÁLTATÁSRA (VÁROSI TELEVÍZIÓ), KÁBEL TV CSATORNA HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE 1 KOMMUNIKÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET VEZETÉKES MŰSORSZOLGÁLTATÁSRA (VÁROSI TELEVÍZIÓ), KÁBEL TV CSATORNA HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE MELY EGYRÉSZRŐL LÉTREJÖTT BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. január 21-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 29-én csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel

Részletesebben

K i v o n a t. a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli ülésének a jegyzőkönyvéből 57/2016. (IV.8.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 8-ai

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 31-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 31-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 18.-án 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula,

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról1

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról1 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról1 Az Országgyűlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 22-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. május 22-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

Szegi Emma polgármester

Szegi Emma polgármester KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu M E G H Í V Ó A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 21-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

K i v o n a t. 2.) Elvi hozzájárulás kérés a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat benyújtásához

K i v o n a t. 2.) Elvi hozzájárulás kérés a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című pályázat benyújtásához K i v o n a t a képviselő-testület 2011. szeptember 15-ei ülésének jegyzőkönyvéből 180/2011. (IX.15.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. szeptember 15-ei ülésének

Részletesebben

dr. Csabai Zsolt jegyző

dr. Csabai Zsolt jegyző 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2013. november 11-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 217/2013.(XI.11.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. július 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART,

Részletesebben

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása K i v o n a t a képviselő-testület 2010. december 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből 281/2010. (XII.9.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-ei ülésének

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék. 8 1 l l O \ G BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2015. ÉVI HATÁROZATOK Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben

Városházi. Tököli Tükör melléklete 15-16. szám

Városházi. Tököli Tükör melléklete 15-16. szám Városházi hírmondó Tököli Tükör melléklete 15-16. szám Tököl Város Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek 2012. évi támogatására az alábbi pályázatot teszi közzé: PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tököl Város

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VII., Damjanich u. 16. szám alatti, 33514/0/A/3

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. május 6-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. május 6-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/ 1 16 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. május 6-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 2.

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 2. Ügyiratszám: /2010. Napirend: 2. ELŐTERJESZTÉS Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu, Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 10-i soron következő ülésére Tárgy: Lesence Völgye

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 13.-ai ülése

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Törzsszöveg Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. december 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. szeptember 28-án (szerda) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. szeptember 28-án (szerda) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, 362-850 Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda igazgatójának magasabb

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében megtartott Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 10. 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester, Borbély Gyula, Csávás Antalné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (A rendelet tervezet külön lapon közölve)

1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (A rendelet tervezet külön lapon közölve) MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK ÉS RENDELET- TERVEZETEK A PÉNZÜGYI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG JAVASLATAI ALAPJÁN A 2011.JANUÁR 21-I ÜLÉSRE (módosítások dőlt félkövér betűtípussal) 1) Az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 37/2014. számú határozat telekegyesítés újratárgyalásáról 38/2014. számú határozat

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

(3o4.. számú előterjesztés

(3o4.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (3o4.. számú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési

Részletesebben

2016. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2016. (I. 21.

2016. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2016. (I. 21. 2016. ÉVI HATÁROZATOK 1/2016. (I. 21.) KT határozat előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. számú

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése 70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya megye

Részletesebben

Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-010 Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi

Részletesebben

MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára

MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára 2012. október III. ütem TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. A pályázat keretében megvalósítandó

Részletesebben

A település fontosabb adatai. A településsel határos más települések: Sárrétudvari, Püspökladány, Bucsa Külterületi településrész: Hosszúhát

A település fontosabb adatai. A településsel határos más települések: Sárrétudvari, Püspökladány, Bucsa Külterületi településrész: Hosszúhát 1. számú melléklet A település fontosabb adatai A településsel határos más települések: Sárrétudvari, Püspökladány, Bucsa Külterületi településrész: Hosszúhát A település jellege: mezőgazdasági A településen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Tárgy: Javaslat kőbányai közéleti roma. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Tárgy: Javaslat kőbányai közéleti roma. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat kőbányai közéleti roma rádióműsor támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Lakatos László közéleti roma rádióműsor indításához,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020. 2016. május

Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020. 2016. május 1 Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 2016. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a Vidékfejlesztési

Részletesebben

VITNYÉD település Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre.

VITNYÉD település Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre. VITNYÉD település Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019. évre. 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a Szentesi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület (EJÉKE) szervezeti és működési viszonyainak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kékes Mária Kovács Bernadett 2013. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. június

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 24-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 24-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 24-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA

FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek az eddiginél különbbé nevelhetők, hogy az eddiginél többre taníthatók.

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013

KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Dövény, Felsőkelecsény,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-4/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Bizottságának Elnöke. 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési dokumentáció ELŐTERJESZTÉS

Bizottságának Elnöke. 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési dokumentáció ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2016. január 25. (hétfő) 18,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. január 25. (hétfő) 15,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné LIpPAI JANOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOL4 4400 Nyíregybáza, Krúdy köz 2. Telefon/Fax: (42) 403-765, Telefon: (42) 403-750, (42) 403-751, (42) 500-232 E-maii: Iippai.szakko=episkolat{j) maii. com Internet:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

{. L.:-- NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: 66.688-5 /2012.XIV. Ügyintéző: Lápossiné Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság!

{. L.:-- NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: 66.688-5 /2012.XIV. Ügyintéző: Lápossiné Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +}6 42 3u-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati választások óta eltelt időszak történéseiről, képviselőtestület

Részletesebben