Bizottságának Elnöke /2009. Melléklet:1. ajánlatkérési dokumentáció ELŐTERJESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bizottságának Elnöke. 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési dokumentáció ELŐTERJESZTÉS"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke /2009. Melléklet:1. ajánlatkérési dokumentáció Készítette: Garami Zoltán 2. ajánlati felhívás ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága szeptember 30.-i üléseire I. Tárgy: A Pannon Magyar Ház tetőtér beépítésének kivitelezésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás indítása, az ajánlati felhívás és ajánlatkérési dokumentáció elfogadása. (kiv_ajfelh) II. A Baranya Megyei Önkormányzat évben tervezi a Pécs, János u. 22. szám alatti Pannon Magyar Ház tetőterének beépítését. A beruházás elindításához szükséges tervek (engedélyezési, kiviteli) rendelkezésre állnak. Rendelkezésre áll az építési engedély, mely alapján megkezdhetjük a kivitelezést. A költségvetésben a fedezet biztosított. A kivitelező kiválasztására a Kbt. előírásai szerint nemzeti rezsimben, általános egyszerű közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, melynek elindítása a 37/2009.(IV.22.) Kgy. határozattal jóváhagyott közbeszerzési szabályzat szerint a Költségvetési valamint a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságok hatásköre. Ugyanígy a két bizottság hatásköre, a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és az ajánlatkérési dokumentációjának jóváhagyása. III. Határozati javaslat: 1.) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága a Pannon Magyar Ház tetőtér beépítésének kivitelezésére általános egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatását rendeli el.

2 2 A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság az eljárás melléklet szerinti ajánlati felhívását és az ajánlatkérési dokumentációját jóvá hagyja. A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a hirdetményt jelentesse meg. Határidő: szeptember 30.(elküldésre) Felelős: Dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke 2.) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága a Pannon Magyar Ház tetőtér beépítésének kivitelezésére általános egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatását rendeli el. A Költségvetési Bizottság az eljárás melléklet szerinti ajánlati felhívását és az ajánlatkérési dokumentációját jóvá hagyja. A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a hirdetményt jelentesse meg. Határidő: szeptember 30.(elküldésre) Felelős: Dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke Pécs, szeptember 24. Pávkovics Gábor s.k. Dr. Csörnyei László s. k. A Gazdasági és Foglalkoztatási a Költségvetési Bizottság elnöke Bizottság elnöke

3 Ajánlatkérő: Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Ajánlatkérés tárgya: Pécs, János u. 22. szám alatti Pannon Magyar Ház tetőtér beépítésének komplex kivitelezése. Az ajánlati dokumentáció tartalma: I. Ajánlati felhívás II. Az ajánlat összeállításra és beadására vonatkozó szabályok III. Szerződéstervezet IV. Nyilatkozatminták A dokumentáció I.- IV. fejezete 1-től 51.-ig sorszámozott oldalt tartalmaz. Összeállította: Garami Zoltán

4 2 I. Ajánlati felhívás 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Baranya Megyei Önkormányzat Postai cím: Széchenyi tér 9. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 7621 Telefon: Ország: Magyarország Címzett: Garami Zoltán Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

5 3 X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet X Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Egyéb I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN X Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN Víz [Kbt (1) bek. a) pont] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Kikötői tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] Villamos energia [Kbt (1) bek.. a) pont] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Repülőtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen nem X

6 4 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Pannon Magyar Ház tetőtér beépítés II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás X b) Árubeszerzés c) Szolgáltatás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően X Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Pécs, János u. 22. NUTS-kód HU231 A teljesítés helye NUTS-kód A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása X Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés a Pannon Magyar Ház tetőtér beépítés kivitelezésére II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

7 5 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy További tárgy(ak) II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen nem X Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem X II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) Meglévő épület tetőterében nettó 132,10 (bruttó 156,08) m 2 alapterületen előtér, 2 db előadó, 2 db iroda, kapcsolódó vizes blokkok, fűtés helyiség, takarítószer tároló és függőfolyosó kialakítása. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem X Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés / / (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés 2010/03/10 (év/hó/nap) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

8 6 III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi és meghiúsulási kötbér, jótállási garancia és ezeken túlmenően teljesítési biztosíték a kivitelezés + 2 hónap idejére. A biztosítékokat a Kbt. 53. (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Részszámla benyújtására a műszaki teljesítés arányában, a pénzügyi ütemtervnek megfelelően három alkalommal van lehetőség. A végszámla nagyságrendjének a beruházás értékének 15%-át kell minimálisan elérnie. Kifizetés az egyes részteljesítés, illetve a teljesítést követően, a műszaki ellenőr és a koordinátor igazolásával ellátott szabályszerűen kiállított számla alapján, az igazolás időpontjától számított 8 napon belül történik. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Nem követelmény. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen nem X Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdés a) h) pontjaiban, valamint a Kbt. 61. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból az olyan ajánlattevőt aki, illetve akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezete a Kbt. 62. (1) bekezdés a) b) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 60. (1) bekezdésének e) pontja, illetőleg a Kbt. 61. (2) bekezdése szerinti köztartozások, hiányával, valamint a Kbt. 60. (1) bekezdésének h) pontjával kapcsolatos hatósági igazolásokat, legkésőbb az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül kell az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetőleg a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek csatolnia. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt (1) bekezdés a) h) pontjaiban és a Kbt. 61. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

9 7 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő, valamint a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja P1. a Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján az előző három ( ) lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolói egyszerű másolatait, amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlattevő nyilatkozzon az üzemi (üzleti) tevékenységének eredményére, a saját tőke értékére, a jegyzett tőke értékére, a forgóeszközök értékére, készletek értékére és a rövid lejáratú kötelezettségek értékére az előző 3 lezárt üzleti év tekintetében, évenkénti bontásban. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója, ha P1.az előző három ( ) lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján valamelyik évben az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye negatív. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő, valamint a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója mutassa be M1. a Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben befejezett teljesítéseit, elsősorban a közbeszerzés tárgyára (min. 150 m 2 bruttó alapterületű építésre) vonatkozóan, a Kbt. 68. (2) bekezdésnek megfelelően igazolva. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciákra. A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell: a kezdési és a befejezési határidő pontos (naptári napban megadott) megjelölését, továbbá meg kell jelölni, a felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a főbb műszaki adatokat (melyből az alkalmasság egyértelműen megállapítható). M2. a Kbt. 67. (2) bekezdés e) pontja alapján azokat a szakembereket, akik a beruházás teljesítéséért felelősek, illetve akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó a képzettséget ismertető szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (eredeti példány), valamint a szakemberek hatósági nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum hiteles másolata. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik (a Kbt. 4. 3/E bekezdésével összhangban), csatolandó a Kbt. 65. (4) bekezdése szerinti igazolás(ok) is. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, valamint a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója, ha együttesen M1. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben befejezett, legalább egy darab min. 150 m 2 bruttó alapterületű építés kivitelezésére vonatkozó referenciával. M2. nem rendelkezik az alább meghatározott jogosultsággal és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel: 1 fő min. 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező okleveles építőmérnök vagy építészmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki FMV- Ép/A vagy B szakterületre vonatkozó jogosultsággal rendelkezik Ajánlattevőnek és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) szerinti alvállalkozójának, valamint a közös ajánlattevőnek a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek együttesen kell megfelelniük. III.2.4) Fenntartott szerződések

10 8 A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen nem X A szerződés a Kbt szerint fenntartott igen nem X III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli X Tárgyalásos IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint X Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Részszempont Súlyszám Részszempont Súlyszám 1. Ajánlati ár 5 2. Késedelmi kötbér (Ft/nap) 3 3. Jótállás (hónap) 2 IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen nem X

11 9 Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 1351 Pannon Magyar Ház IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen nem X Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: // (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: // (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2009/11./02. (év/hó/nap ) Időpont: óra Kell-e fizetni a dokumentációért? igen nem X Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2009/11./02. (év/hó/nap) Időpont: óra IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV X Egyéb:

12 10 IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) / /-ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 060 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2009/11./02. (év/hó/nap) Időpont: óra Helyszín : Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. III. emelet, 336. szoba Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bekezdése szerint.

13 11 V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen nem X Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen nem X Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen X nem V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen bocsátja rendelkezésre ajánlattevők részére. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az értékelés minden részszempont esetében az értékarányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot a többi megajánlás a vállalás alapján ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen X nem V.7) Egyéb információk: 1) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek összegszerűen meghatározott mértéke: ,- Ft, azaz ötszázezer forint. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nál vezetett számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig, készpénz-átutalási igazoláson vagy átutalással a következő megjelöléssel: Pannon Magyar Ház ajánlati biztosíték. Az ajánlati biztosíték bankgaranciával is teljesíthető. A bankgarancia kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megjelölni, továbbá fel kell tüntetni jelen közbeszerzési eljárás tárgyát. A bankgaranciának az ajánlati kötöttség időtartamáig érvényben kell lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (5) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték teljesíthető továbbá biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel is. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlati biztosíték átutalásának ténye nem áll fenn, vagy eredeti bankgarancia-levelet, vagy a készfizető kezességet vállaló eredeti kötvényt az ajánlat nem tartalmaz. 2) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előírt feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

14 12 3) Ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdése szerinti szervezet csatolja be az ajánlatba az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi közhiteles cégkivonatát, továbbá a becsatolt nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. 4) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlat, akkor az arról szóló egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást és felelősségvállalást tartalmazó megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. 5) Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozzanak az 55. (3) bekezdésében, a Kbt. 70. (2) bekezdésére, a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-c) pontjára vonatkozóan 6) A Kbt. 20. (3) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy a benyújtásra kerülő dokumentumokat ajánlattevők - a felhívásban és dokumentációban leírtak kivételével eredeti vagy hiteles másolatban nyújtsák be. 7) Lezárt üzleti év alatt az ajánlatkérő a felhívás feladásának napján lezárt üzleti évet érti. 8) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 91. (2) bekezdésével kapcsolatban az eljárás nyertesének visszalépése vagy az eljárás nyertesének a Kbt. 60. (1) bekezdésének, valamint a 61. (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében, ha az eljárás eredményének kihirdetésekor az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt is megnevezi, vele köti meg a szerződést. 9) Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 10) Hiánypótlás a Kbt. 83. (2) bekezdésének megfelelően. 11) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tervez. A helyszíni bejárás időpontja: október óra. Találkozás az épület bejáratánál. 12) A rendelkezésre álló fedezet: bruttó ,-EFt. 13) Ajánlattevő a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozóan tájékoztatást kérhet az 1/2004.(I.9.)FMM rendelet szerint: ÁNTSZ Baranya megyei kirendeltség, Pécs, Szabadság u. 7. OMMF Felügyeleti Főosztály, 1399 Budapest 62, Pf: 639. Fax: 06/1/ MBH, 1372 Budapest, Pf: 477. Fax:06/1/ V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: // (év/hó/nap)

15 13 II. Az ajánlat összeállítására és beadására vonatkozó szabályok 1. Az ajánlatot egy eredeti és egy másolati példányban kell készíteni és az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részére kell eljuttatni. 2. Az ajánlattévő ajánlatát köteles valamennyi oldalon szignálni és sorszámozni. Az ajánlatot bonthatatlan kötésben, fűzésben kell benyújtani. 3. Az ajánlat eredeti példányát, valamint a másolati példányokat külön-külön csomagolva kell beadni úgy, hogy a csomagokat le kell zárni (lepecsételni) oly módon, hogy azon illetéktelen beavatkozás vagy annak kísérlete felfedezhető legyen, valamint megnehezítse a borítékok jogosulatlan felnyitását. 4. Az ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni a következőket. - az ajánlat tárgya - Eredeti, illetve Másolati példány. - Ajánlatok bontásáig ( ) tilos felbontani. 5. Az ajánlatok átvételéről az ajánlatkérő bizonylatot ad és egyben gondoskodik arról, hogy az átvétel időpontjától a bontásig az ajánlatkérőn kívül az ajánlatokhoz illetéktelen ne juthasson. Az ajánlatok csomagolásának sértetlenségéről az átvétel időpontjától kezdve a bontásig az ajánlatkérő köteles gondoskodni. 6. Az ajánlat akkor minősül az ajánlattételi határidőn belül beérkezettnek, ha legkésőbb az ajánlati felhívás IV.3.4. pontjában év, hó, nap és óra szerint pontosan megjelölt ajánlattételi lejárati határidőig eredeti és egy másolati példányban a dokumentációban leírt módon csomagolva, az ajánlati felhívás IV.3.7. pontja szerinti helyen az ajánlatkérő birtokában van. 7. Az ajánlatnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy annak alapján elkészült építmény rendeltetésének megfeleljen. A tervdokumentációban, költségvetés kiírásban lévő mennyiségi mutatószámok az építési munkát tekintve irányadóak, azok ellenőrzése az ajánlatadó feladatkörét képezi. Ha egy feladatrész a tervben, ajánlati dokumentációban szerepel, de a műszaki leírásban vagy a költségvetésben nincs rá utalás vagy fordított esetben - ha a kiírás szövegnek nincs tervmelléklete, úgy a terv vagy szöveg alapján a megoldásnak szerepelnie kell a kalkulációban, illetve az ajánlati árban. Nyertes ajánlattevő szerződéskötés után az építés ideje alatt nem hivatkozhat az ajánlatkérési dokumentáció esetleges pontatlanságaira. Ha egy feladatrész a hatósági engedélyben, a kiviteli tervben, a műszaki leírásban, az ajánlati kiírásban, a költségvetésben, valamint egyéb dokumentációban eltérő műszaki tartalommal szerepel, akkor az ajánlattevőnek a fenti dokumentumok közül a legmagasabb műszaki tartalmú megoldással rendelkező dokumentum szerint kell az ajánlatát elkészítenie.

16 14 8. Az ajánlatnak a teljes építési munkálatok minden fázisát magában kell foglalnia, a tervek felülvizsgálatától és elfogadásától kezdődően a műszaki átadás-átvételig, ill. az üzembe helyezésig. (teljességi nyilatkozat) 9.Nyertes ajánlatadó a munkálatok befejezése után, de legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig köteles un. megvalósulási dokumentációt készíteni. És azt az ajánlatkérőnek 2 példányban átadni. 10. A munkálatok tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés és folyamatos ajánlatkérői ellenőrzés mellett zajlanak. 11. Az ajánlati árat a kiviteli ütemtervnek megfelelő teljesítési határidőre prognosztizált átalányáron kell megadni. Az ajánlati áraknak tartalmazni kell a forgalmi adót is, Nettó + ÁFA = Bruttó bontásban. Az ajánlati árakat csak magyar forint pénznemben lehet megadni. 12. Ajánlatadónak műszaki ütemtervet és ezzel összhangban lévő pénzügyi ütemtervet kell mellékelnie ajánlatához, amely a nyertessel kötött szerződés mellékletét képezi. 13. Érvénytelen az ajánlat, ha: - az ajánlatát cégszerűen nem írja alá - ajánlatát nem szabályszerűen csomagolja - ajánlatát határidő után nyújtja be 14.A nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó döntést a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága, valamint Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága hozza meg együttesen. A tervdokumentációnak megfelelően, tételes árajánlatot kérünk. 14. Az ajánlati dokumentációban szereplő szerződéstervezetet 3 példányban be kell nyújtani az ajánlatadó cégszerű aláírásával ellátva. III. VÁLLALÁKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET I. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke, határideje Megrendelő neve: Baranya Megyei Önkormányzat címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. adószám: bankszámlaszám: képviseli: Dr. Hargitai János telefon/telefax: 72/ ; 72/ ; cím: továbbiakban, mint Megrendelő

17 15 Vállalkozó neve:... címe:... adószám:... bankszámlaszám:... ügyvezető:... telefon/telefax:... cím:... továbbiakban, mint Vállalkozó 1) Jelen vállalkozási szerződés a Baranya Megyei Önkormányzat által, meghirdetett Vállalkozási szerződés keretében a Pannon Magyar Ház tetőtér beépítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás alapján jött létre, és vonatkoznak rá az Ajánlatkérő által kiadott dokumentációkban foglaltak. Vállalkozó ezen közbeszerzési eljárásban, mint Ajánlattevő vett részt, és nyertesként lett kihirdetve. 2) A szerződés tárgya Pannon Magyar Ház tetőtér beépítésének megvalósítása. Teljesítés helye: Pécs, János u ) Szerződéses vállalási díj a vállalt teljesítési határidőre prognosztizálva egyösszegű átalánydíjban a kötelező részekre:... Ft + ÁFA=... Ft. 4) A vállalkozás kötbérterhes teljesítési határideje: év március10. előteljesítés lehetséges. II. Fizetési feltételek 1) A szerződéses vállalási díj átalányár, mely tartalmazza a közbeszerzési eljárás során kiadott tervrajzokban, műszaki leírásokban és költségvetési kiírásban megfogalmazott műszaki tartalom, valamint a Vállalkozó teljességi nyilatkozattal adott árajánlata megvalósításának költségeit. 2) A műszaki átadás-átvétel időpontjára prognosztizált átalányár semmilyen körülmények között nem változhat, attól Vállalkozó nem térhet el; így a következő esetekben sem: inflációs vagy beszállítói áremelésekre való hivatkozás, vállalkozói észrevétel nélkül maradt tervhiányosságból eredő többletmunka. 3) A teljesítés során Vállalkozó az elfogadott pénzügyi és műszaki ütemtervnek megfelelően sikeres részteljesítési jegyzőkönyv felvételét követően részszámlát nyújt be. A részteljesítéseket a műszaki ellenőrnek kell teljesítési igazolásban leigazolnia. 4) Pótmunkánál alkalmazandó rezsi óradíj a kivitelezés teljes időszakában: nettó 1.800,-Ft, anyagár esetén az ajánlatban szereplő anyagárak az irányadóak. Amennyiben az ajánlatban a kérdéses anyagár nem található meg, akkor pótmunka esetén Megrendelővel egyeztetett beszerzési forrás anyagára az irányadó. 5) Vállalkozó a teljesítés ideje alatt havonta legfeljebb egyszer az elfogadott

18 16 pénzügyi ütemtervnek megfelelően nyújthat be részszámlát, melyhez mellékelnie kell a műszaki ellenőr által leigazolt részteljesítési jegyzőkönyvet 6) Fizetés: a számlák kifizetése átutalással, a szükséges mellékletekkel felszerelt számla, részszámla műszaki ellenőr és a megrendelő e feladattal megbízott képviselője leigazolását követő 8 napos fizetési határidővel történik. Helytelenül kiállított vagy a szükséges mellékletek nélkül benyújtott számla fizetési határideje az újbóli benyújtás, majd leigazolástól kezdődik. Kifizetésnek az a nap számít, amikor a számlavezető bank Megrendelő számláját megterhelte. 7) Vállalkozó csak teljesítési jegyzőkönyvben átadott, a pénzügyi és műszaki ütemtervnek megfelelően elvégzett kivitelezői részmunka, valamint a leszállított és beépített anyagok után nyújthat be részszámlát. 8) Vállalkozó a munka befejezésekor, sikeres teljesítés esetén végszámlát nyújt be, a végszámla szükséges melléklete a sikeresen lezárt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának feltétele a rendeltetés szerinti működés, és megvalósítás! Az esetlegesen előforduló kisebb hiányosságok, amik a rendeltetésszerű működést nem befolyásolják, az átadásátvételi jegyzőkönyv lezárását nem befolyásolja! 9) A végszámla a vállalási ár összegének 15%-ánál nem lehet kisebb. 10) A szerződésben vállalt építési-, szállítási-, és technológiaszerelési munkát Vállalkozó használható-működőképes egységként adja át, ami megfelel az érvényben lévő törvényeknek, szabványoknak és rendeleteknek, valamint kielégíti a kiviteli terv szerint betervezett funkcionális igényeket. Vállalkozó kijelenti, hogy a működőképesség és a használatbavételi engedély kiadása érdekében elrendelt többletmunkákat 30 napon belül, saját költségére elvégzi, és tudomásul veszi, hogy ezen munkák igazolt elvégzése a végszámla kifizetésének feltétele. 11) Vállalkozó részszámláját, illetve végszámláját 3 példányban kell, hogy benyújtsa, a műszaki ellenőr által aláírt teljesítési igazolással együtt Megrendelőnek. 12) Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó Megrendelőnek késedelmi kamatot számíthat fel, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamattal egyezik meg, s alapja a késedelmesen kifizetett összeg, mértéke a késedelmes napok száma. III. Műszaki feltételek, teljesítéssel kapcsolatos feltételek, kötbér 1) Az ellenérték ugyancsak magában foglalja az építési terület előkészítését, műszaki tartalom szerinti építésszerelési, technológiai munkák megvalósítását, az anyag- és munkadíjat, a kiviteli terven szereplő beépített bútorok, egyéb technológiák leszállítását, tárolását, beépítését. Az ellenérték tartalmazza a kivitelezés során jelentkező organizációs költségeket, ideiglenes létesítményeket. Vállalkozó az átalánydíj terhére, a műszaki átadás-átvételi eljárást 5 nappal megelőzően előzetes bejárást végez, a műszaki átadás-átvételi eljáráson részt vesz, megvalósulási tervet készít és ad át. A vállalási díj tartalmazza a szerződéses garanciát és minden egyéb költséget, ami a szerződéses munka

19 17 megvalósítása során Vállalkozónál felmerül. 2) Megrendelő részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy, aki egyben a teljesítési, részteljesítési jegyzőkönyveket, számlákat leigazolja: Garami Zoltán. 3) A Vállalkozó helyszíni képviselője (név, cím, telefonszám:)... létesítmény felelős műszaki vezetője, valamint a munka megkezdésekor megnyitott építési naplóban megjelölt személyek. A kivitelezés során a helyszínen napi 8 órában jelenlévő építésvezető/művezető adatai (név, telefon):... 4) A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás előtt 5 nappal előzetes bejárás összehívását kezdeményezi. 5) A szerződés teljesítése a létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárásról, a hiba és hiányok kijavításáról, a szerződésben rögzített dokumentumok átadásáról szóló jegyzőkönyvek felvételével nyer igazolást. 6) A műszaki átadás-átvételi eljárás akkor folytatható le, ha a létesítményen az esetleges hibák vagy hiányosságok csak olyan mértékűek, amelyek más hibákkal vagy hiányosságokkal együtt, azokkal összefüggésben sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Ha a teljesítés ezen feltételeknek nem felel meg, akkor a műszaki átadás-átvétel nem történt meg, a Vállalkozó köteles elvégezni a visszalévő munkákat és új átadás-átvételi eljárást kitűzni a jogszabályok betartása mellett. Ha a műszaki átadás-átvételi eljáráson észlelt hibák és hiányosságok együttesen sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, akkor Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást lezárni, és a létesítményt átvenni. 7) Amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezajlott, de átadáskor Felek a szerződéshez képest mennyiségi vagy minőségi hiányosságot állapítanak meg, akkor ezt hiba- és hiánylistában rögzítik, és Vállalkozó köteles azt saját költségére 30 napon belül a szerződésnek megfelelően kijavítani vagy pótolni. A hiánypótlás elvégzését Felek jegyzőkönyvben rögzítik. 8) Ha a szerződés teljesítése során Vállalkozó olyan körülménybe ütközik, mely meggátolná a határidőre történő teljesítését, akkor azt azonnal köteles írásban Megrendelőnek jelezni, aki saját belátása szerint indokolt esetben a teljesítésre halasztást adhat a szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett a Kbt figyelembevétele szerint, vagy Felek a szerződést szükség szerint módosítják. 9) Késedelmes teljesítés esetén Megrendelő Vállalkozónak késedelmi kötbért számíthat fel, mely a szerződéses összegből kerül levonásra. 10) Késedelmesnek számít a teljesítés, ha a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet a jelen szerződés I.4. pontjában vállalt határidőhöz képest később veszik fel. 11) A késedelmi kötbér mértéke naptári naponként Ft, mely a vállalás

20 18 teljes műszaki tartalmának késedelme esetén fizetendő. A kötbér mértéke vállalási összeg 10%-ban maximálásra kerül. Vállalkozó nem szankcionálható kötbér felszámításával, ha késedelmét Vis Maior vagy Megrendelő által elfogadott, előre írásban bejelentett akadályoztatás eredményezte. 12) A szerződéses munka meghiúsulása esetén, ha az Vállalkozó hibájából következik be, akkor Vállalkozó Megrendelőnek a bruttó ajánlati ár 15%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizet. Meghiúsulási kötbér fizetése esetén késedelmi kötbér nem érvényesíthető. IV. Vállalkozó kötelezettségei 1) Vállalkozó a szerződéses munkát a I.4. pontban vállalt határidőig teljesíti. 2) Vállalkozó a teljesítés teljes időtartama alatt köteles a Megrendelővel, műszaki ellenőrrel folyamatosan kapcsolatot tartani. 3) Vállalkozó a szerződéses munkára a kivitelezés teljes időszakára felelősségbiztosítási szerződést köt, és a szerződés másolatát Megrendelőnek a szerződés aláírását követő 15 napon belül átadja. 4) Vállalkozó a szerződésben vállalt munkákat a Megrendelő által jóváhagyott pénzügyi és műszaki ütemterv szerint végzi, melyet a szerződés melléklete tartalmaz. Vállalkozó az ütemezéshez képest előbb teljesíthet. 5) Vállalkozó a szerződésben foglalt munkát a munkaterület átadás-átvételét követően azonnal megkezdi. 6) Vállalkozó a munka megkezdésekor köteles az 51/2000. (VIII.09.) FVM-GM- KöViM együttes rendeletnek megfelelően építési naplót nyitni, és azt vezetni. 7) Vállalkozó a kivitelezés munkálatait kizárólag a kijelölt felvonulási és építési területen végzi. Közterületen történő munkavégzés esetén a közterület foglalási engedélyt Vállalkozó köteles saját költségén beszerezni. 8) Vállalkozó köteles az építési területet biztonságos kerítéssel leválasztani, a balesetvédelemhez szükséges védőtetőket kiépíteni. 9) Vállalkozó köteles a munka folyamán az eltakarások, befedések előtt az elvégzett munkát Megrendelő műszaki ellenőrével építési naplóban mennyiségileg és minőségileg átvetetni, ennek elmaradása esetén Vállalkozó saját költségén, a kötbérterhes határidőn belül köteles az eltakart munkákat kitakarni, és műszaki ellenőrrel átvetetni. 10) Vállalkozó a beépített bútorok esetén, a gyártás megkezdése előtt köteles a méreteket a helyszínen ellenőrizni, a szállítandó termékek anyagát, színét, az alkalmazandó műszaki megoldásokat Megrendelővel egyeztetni, a vállalásban meghatározott műszaki tartalom szerintit teljesíteni! 11) Vállalkozó a kivitelezés során köteles az érvényben lévő csendrendeletnek

21 19 megfelelő munkaidőt betartani, alvállalkozóival betartatni; munkaidő után vagy hétvégén csak az illetékes hatóság előzetes engedélyével végezheti tevékenységét. 12) Vállalkozó köteles betartani, és alvállalkozóival betartatni a biztonságtechnikai, higiéniai, munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és vagyonvédelmi rendszabályokat, ennek során a szükséges oktatásokat a dolgozóinak rendszeresen megtartja. Ezek be nem tartásából eredő károkért Vállalkozó teljes körű anyagi és jogi felelősséget vállal. 13) Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés időszakában rendszeres Tűz- és Munkavédelmi szemlét tart és azt a jogszabályoknak megfelelően dokumentálja. 14) Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik a teljesítés helyszínén található vagyontárgyakért, az általa okozott károkat köteles megtéríteni, az eredeti állapotot helyreállítani. 15) Tűzveszélyes tevékenység folytatása esetén Vállalkozó köteles Megrendelő tűzvédelmi előadójának előzetes írásos hozzájárulását beszerezni. 16) Vállalkozó a leszállított anyagok lerakásáról, biztonságos tárolásáról és őrzéséről teljes kárveszély felelőssége mellett maga köteles gondoskodni. 17) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő képviseletében a műszaki ellenőrzést végző... a munka megvalósulását ellenőrzi, a helyszínen heti műszaki koordinációt tart, Vállalkozó ezen részt vesz, és munkáját a műszaki ellenőr utasításainak megfelelően végzi. 18) Vállalkozó a technológia terén a Megrendelő illetve megbízottja által jóváhagyottan betervezett és beépített berendezések gyárilag meghatározott paramétereinek teljesíthetőségét biztosítja. 19) A szerződéses munkák elvégzésekor Vállalkozó erről Megrendelőt készre jelentésében értesíti, és Felek kitűzik a műszaki átadás-átvétel időpontját, melyre Vállalkozó a teljesítésben közreműködő alvállalkozóit meghívja. 20) A műszaki átadás-átvételi eljáráskor Felek műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. 21) Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel lezárásakor 2 példány megvalósulási tervet szolgáltat a Megrendelőnek. 22) Vállalkozó felelősséget vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében megvalósuló létesítmény a szabványoknak és szakmai előírásoknak megfelelő, a magyar kereskedelemben szokásos jó minőségű anyagok beépítésével I. osztályú minőségben készül el. Vállalkozó által végzett teljesítés, valamint az általa beszerzett és leszállított valamennyi áru és dokumentáció megfelel a hazai normáknak, kielégíti a hatósági, tűzvédelmi, környezetvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi és más vonatkozó előírásokat, valamint Felek között létrejött egyéb tartalmi megállapodásokat és kikötéseket. A Vállalkozási Szerződés

22 20 teljesítéséhez felhasznált termékeknek és a szállított anyagoknak vagy beszerzett berendezéseknek újaknak kell lenniük. 23) Vállalkozó a műszaki átadás-átvételkor Megrendelőnek 1 példányban átadja a leszállításra kerülő áruk, berendezések magyar nyelvű kezelési-karbantartási utasításait, gépkönyveit, garancialeveleit és műbizonylatait, a minőségtanúsításokat, mérési jegyzőkönyveket. Az elvégzett munkáról Vállalkozó nyilatkozatot állít ki. 24) Vállalkozó minőségtanúsítási kötelezettségét a hatályos jogszabályok szerint teljesíti. 25) Az átadott technológiákra a garanciaidő a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napján kezdődik meg. 26) Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától kezdődően az elvégzett munkákra és beépített anyagokra, berendezésekre, a leszállított eszközökre hónap jótállási garanciát vállal. Ennek biztosítékaként Vállalkozó bruttó ajánlati ár 5%-nak megfelelő összegű,.. hónapra érvényes bankgaranciát ad Megrendelő részére a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 15 napon belül. A jótállási garancia átadása a végszámla kifizetésének feltétele. Vállalkozó a jótállási garanciát a Kbt. 53. (6) bekezdés a) pontjában felsoroltak szerint másképp is teljesítheti. 27) A jótállási garancia ideje alatt jelentkező hibákat Vállalkozó köteles saját költségén kijavítani. Amennyiben Vállalkozó a garanciális időszakban jelentkező hibák kijavítását a meghibásodás időpontját követő 10 napon belül nem kezdi meg, illetve 30 napon belül nem fejezi be, úgy Megrendelő jogosult azt mással a jótállási garancia terhére elvégeztetni. A hibajavításokról Vállalkozó köteles hibanaplót vezetni, amit Megrendelőnek negyedévente bemutat. 28) Vállalkozót a szerződéskötéskor hatályos jogszabályokban meghatározott szavatossági kötelezettség terheli, a beépített berendezések, gépek teljesítmény paramétereit a gyártó által szavatolt mértékben szavatolja. V. Megrendelő kötelezettségei 1) Megrendelő a szerződés aláírását követő 24 órán belül az építési területet munkavégzésre Vállalkozónak átadja. 2) Megrendelő általi késedelmes munkaterület átadása a teljesítési idő meghosszabbítását vonhatja maga után. 3) A Megrendelő a felvonuláshoz szükséges tároló területet az építkezés helyszínén biztosítja. 4) Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozóval legkésőbb a munkaterület átadásáig közli mindazokat a rendelkezésére álló adatokat, melyek a Tűz- és Munkavédelmi követelmények kielégítéséhez szükségesek.

23 21 5) Megrendelő a Vállalkozó munkaterületre történő felvonulása alkalmával építési naplóban közli az elsősegélynyújtás helyét, valamint a területre vonatkozó speciális munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat. 6) Megrendelő a kivitelezés időszakára Vállalkozó részére biztosítja: - elektromos energiát Vállalkozó költségére, - vízvétel lehetőségét Vállalkozó költségére. 7) Megrendelő műszaki ellenőre az építési naplót legalább 10 naponként ellenőrizni köteles, és azt aláírásával hitelesíti. 8) Megrendelő szükség szerint - a Vállalkozó felkérésére és 72 órával előbbi értesítés alapján - részt vesz a hatósági egyeztetéseken, bejárásokon. 9) Megrendelő a Vállalkozó készre jelentése alapján a műszaki ellenőr által kitűzött időpontban köteles a műszaki átadás-átvételi eljáráson megjelenni és az eljárásra a jogszabályokban megjelölt szerveket meghívni. 10) Megrendelő Vállalkozó számláit jelen szerződésben rögzített határidőn belül egyenlíti ki. 11) A Vállalkozó az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt 2 nappal írásban jelzi a Megrendelő Műszaki ellenőrének, amit ő köteles ellenőrizni. Amennyiben a Műszaki ellenőr nem ellenőriz, a Vállalkozó fényképes igazolás mellett a munkavégzését folytathatja. 12) Amennyiben a Vállalkozónak munkavégzéséhez Megrendelői jóváhagyás szükséges, azt a Megrendelőnek a Vállalkozó írásban megadott kérésének megfelelően 5 munkanapon belül köteles nyilatkozatát megadni. Késedelmes döntése Vállalkozó határidőit a késedelem mértékével arányosan megnöveli. VI. Jogi feltételek 1) Felek az érvényben lévő rendeletek alapján fokozottan együttműködnek a Tűz- és Munkavédelmi előírások betartása érdekében. 2) Vállalkozó jogosult alvállalkozók igénybevételére, de azok tekintetében teljes körű felelősséggel tartozik. 3) Megrendelő gondoskodik arról, hogy Tervező a tervezői művezetést Kivitelező 72 órával korábbi kezdeményezésére elvégezze. 4) Ha Vállalkozó a jóváhagyott műszaki ütemtervhez képest bármelyik ütemben 60 naptári napos késedelembe esik, akkor Megrendelő jogosult mindenféle kártérítés nélkül a szerződés egyoldalú felmondására. Vállalkozó hibájából előállt késedelem esetén történt szerződés felmondásakor Megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbér azonnali érvényesítésére. 5) Megrendelő akkor is jogosult a meghiúsulási kötbér azonnali érvényesítésére, ha a szerződés bármilyen más olyan okból szűnik meg, ami Vállalkozó érdekkörébe

24 22 tartozik, pl. Vállalkozó jogutód nélküli megszűnését mondja ki, vagy felszámolás indul Vállalkozó ellen. 6) Ha a tervezői munka vagy azt követően a kivitelezői munka valamilyen okból félbemarad, leáll, Megrendelő az addig elkészült munkát, létesítményt és a működőképes, használható, leszállított technológiát 15 nap alatt átveszi, kivéve a be nem épített anyagokat, és ezt követően Felek 15 napon belül felmérik és jegyzőkönyvben rögzítik az igazolt teljesítéseket, és intézkednek a pénzügyi elszámolások előkészítéséről. Megrendelő a jegyzőkönyvben rögzíti igényeit a következőkre nézve: meghiúsulási kötbér, eddig átadott létesítmény garanciája, igazolt károkra és többlet költségekre vonatkozó jog fenntartása. 7) Szerződés meghiúsulása vagy Megrendelő általi felmondása esetén Vállalkozó köteles a munkaterületet, Megrendelő felszólítását követő 15 napon belül Megrendelőnek átadni. 8) Vállalkozó szavatossági és kártérítési kötelezettsége az adott tárgyra vonatkozóan megszűnik, ha Megrendelő a Vállalkozó előzetes hozzájárulása nélkül azon változtatást, javítást végez, vagy azt nem rendeltetésszerűen használja, illetve a kezelési karbantartási utasításokat nem tartja be; valamint ha azt elemi kár, szándékos rongálás vagy erőszakos behatás éri. 9) A szerződéses munkára Felek a műszaki átadás-átvételtől számított egy év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, amit Megrendelő hív össze. VII. Egyéb feltételek 1) A szerződés feltételei nem változtathatók, csak a Felek által aláírt közös nyilatkozattal, a Kbt figyelembevétele mellett. 2) Felek a vitás kérdéseket elsősorban egymás közötti tárgyalás útján rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor a jogviták elbírálására kikötik Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. 3) A szerződésre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve, a közbeszerzésről szóló évi CXXIX. törvény és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 4) Jelen Vállalkozási Szerződés melléklete: - Műszaki terv, rajzok, - Megrendelő által elfogadott vállalkozói ajánlat, - Megrendelő által elfogadott tételes költségvetés, - Pénzügyi-műszaki ütemterv...,.. Megrendelő Vállalkozó

25 23 IV. Nyilatkozatminták Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke Igazolás, nyilatkozat megnevezése Melléklet száma 1. Felolvasólap 1. sz. melléklet Kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok 2. Nyilatkozat a Kbt. 60. (1) bekezdése és a 61. (1) bekezdés a)-d) pontjai és (2) bekezdése tekintetében ( közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet részéről külön-külön benyújtandó)** 3-5. sz. melléklet Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatban előírt igazolások, nyilatkozatok Nyilatkozat a Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja tekintetében (ajánlattevő vagy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet*, közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről külön-külön benyújtandó)** Az előző három lezárt üzleti év beszámolóinak egyszerű másolata a részvételi felhívás III.2.2. P.1. pontjában meghatározott alkalmassági követelmények igazolásaként (ajánlattevő vagy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet*, közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről külön-külön benyújtandó) 6. sz. melléklet - Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások 5. Referenciaigazolás(ok) vagy referencianyilatkozatok** a részvételi felhívás III.2.3. M.1. pontjában meghatározott alkalmassági követelmények igazolásaként (ajánlattevő vagy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet*, közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt -

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete. 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete. 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 126 Ajánlatkérő: Ózd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ózd Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 40. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 40. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 40 Ajánlatkérő: Fertőd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Fertőd, Vasút sor és Sarródi út Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Ajánlatkérő: Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Bélapátfalva Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009.

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009. PÁLYÁZATI Dokumentáció Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. elnevezésû egyszerû közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzés 2009. Tolcsva Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata,

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x 14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009.

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009. PÁLYÁZATI Dokumentáció Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. elnevezésû egyszerû közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzés 2009. Tolcsva Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata,

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-400 Fax: 72/500-469 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-400 Fax: 72/500-469 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2 Ajánlatkérő: Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Közbeszerzés tárgya: A Baranya Megyei Önkormányzat számára bankszámlavezetés és folyószámlahitel biztosításával

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 152 Ajánlatkérő: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Szolnok Megye Jogú Város Oktatási intézményei (a dokumentációban részletesen)

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12

Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12 Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 147 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (22750/2010) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Ajánlatkérő: Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Dunaharaszti Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Ajánlatkérő: Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Dunaharaszti Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyugat-magyarországi Egyetem MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Zöld Egyetem program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen azonosító TIOP-1.3.1/07/2-2F-2009-0008

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ

Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 17.09.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 11.10.2010 Dokumentáció

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

közösségi park, színpad építése

közösségi park, színpad építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 10 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Korlát Községi Önkormányzat Korlát Építési beruházás Tárgyalás

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben