Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató"

Átírás

1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Készítő: Milicz Sándor ügyvezető igazgató Lövey Zoltán ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat városi szintű központi konyha kialakítására Tisztelt Képviselő-testület! A Barcika Príma Kft január 01-től látja el a közétkeztetési feladatokat Kazincbarcikán. A társaság a város intézményei (óvodák, általános iskolák, Szociális Szolgáltató Központ, középiskolák) részére nyújt közétkeztetési szolgáltatást, emellett vállalkozási alapon vendéglátási tevékenységet is végez. A Kft. az említett intézmények konyháit főző- vagy tálalókonyhaként használva végzi mindennapi tevékenységét, ami az elaprózódottság miatt az átlagosnál is nagyobb szervezőkészséget igényel, emellett gazdasági hatásai is kedvezőtlenek. Az elaprózódottság mellett további problémát jelent, hogy a több évtizede, többségében nagyobb felújítás nélkül működő konyhák műszaki állapota, építészeti, gépészeti, technológiai rendszerei elavultak, esetenként a közétkeztetés ellátásbiztonságát veszélyeztetik, kisebb-nagyobb felújítás, eszközpótlás sok esetben indokolt. Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 30-i ülésén fogadta el azt a rendszerkoncepciót, amely az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat egy cégcsoportba rendezte. Ennek egyik eleme az akkor létrehozott Barcika Príma Kft., amely a város közétkeztetését lett hivatva ellátni. Az elmúlt évek bebizonyították az elképzelés okszerűségét, a cég mind gazdaságilag, mind pedig a szakmai színvonalat tekintve megfelelően működik. Már a rendszerkoncepció is megfogalmazta, hogy egy Kazincbarcika nagyságú városban célszerű, gazdaságos és rövid idő alatt megtérülő a közétkeztetési tevékenységet egy központi főzőkonyhába integrálni, az intézmények konyháit pedig tálaló, melegítő konyhaként üzemeltetni tovább. A Képviselő-testület 280/2011. (XI.30.) sz. Ökt. határozatával fogadta el azt a koncepciót, mely szerint a volt Jókai iskola konyhájában alakítson ki a Timpanon Kft. (a Barcika Szolg Kft. ekkor még ezen a néven végezte a közétkeztetési tevékenységet a városban) egy központi konyhát. Az elképzelések azóta átstrukturálódtak, bár a beruházás kezdeti szakaszának első fázisa elkezdődött, a központi konyha kialakítása az akkori jogszabályi bizonytalanságok miatt (iskolák működtetésének állami átvétele) félbemaradt. A befejezetlen beruházásra ~3,1 millió Ft anyag- és ~2,6 millió Ft egyéb költség, valamint a saját kivitelezésben végzett munkán foglalkoztatott munkavállalók személyi jellegű költségei lettek aktiválva. A 1

2 beruházás semmiképpen nem volt hiábavaló, hiszen a volt kollégium épületének adottságaiból adódó bárminemű hasznosítása (pl. szálláshely, idősek otthona, irodaház) során az elkezdett kivitelezés befejezésével, az épületet szükségszerűen ellátó korszerű konyha és étterem kialakítható. Mindezeken túl ez év májusában hosszas előkészítés után és az EU-s jóváhagyást követően megjelent a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet, mely jelentős részben szeptember 1-jén hatályba lép. A rendelet sok tekintetben új alapokra helyezi a közétkeztetést. A szigorodó előírásoknak való megfelelés szükségessé teszi, hogy az alapanyagok már az átvétel során olyan ellenőrzési folyamaton menjenek keresztül, ami biztosítja a jogszabálynak történő megfelelést. Jelenleg az alapanyagok átvétele, raktározása is több helyen történik. A munkafolyamatba épített ellenőrzés e szakasza csak jelentős humán erőforrás bevonásával lenne megvalósítható a jelenlegi körülmények között. Az előzetes kalkulációk szerint a rendelet 4. a) pontjában meghatározott változatossági mutató értékének eléréséhez az egyes korcsoportoknál szükségessé válik az A és B menü bevezetése. Szakembereink szerint a jelenlegi infrastrukturális környezetben az új szabályoknak való megfelelés igen nehezen valósítható meg, a kormányzati szándékot megtestesítő reform étrend csak jobban felszerelt, korszerű konyhákkal teljesíthető. (A rendelet letölthető: ) Tisztelt Képviselő-testület! Az új menzarendelet, a meglévő konyhák indokolt és sürgető felújítási igényei, valamint az, hogy a közétkeztetés továbbra is helyi önkormányzati feladat marad, újra napirendre hozta egy központi konyha kialakításának gondolatát. Az elmúlt időszakban a cégcsoport és az önkormányzat szakemberei, külső konyhatechnológus szakértő bevonásával felülvizsgálták a központi konyha megvalósításának lehetőségeit. Ennek keretében megvizsgálták a szóba jöhető önkormányzati és idegen tulajdonú kazincbarcikai ingatlanokat (pl. volt Jókai iskola konyhája, Irinyi úti volt óvoda épülete, Jószerencsét úti tervezett inkubátorház, Árpád fejedelem téri volt óvoda épülete, stb.), felmérték azok műszaki állapotát, funkcionális megfelelőségét, elhelyezkedését. A vizsgálat eredményeképpen az alábbi javaslat alakult ki: Bizonyára ismert a Képviselő-testület előtt, hogy a Lisa Tricot Varroda az elmúlt évben bezárni kényszerült. Az új építésű, korszerű épületben működő cég elvesztette piacait, melynek következtében tevékenységét megszüntette, az ingatlant annak tulajdonosa (JÉKI Ingatlan Kft.) jelenleg eladásra kínálja. A Herbolyai úton lévő, 566/5 hrsz-ú ingatlanon álló épület 1999-ben épült, hasznos alapterülete 1534 m 2. Az épület jó műszaki állapotú, hőszigetelt fal- és nyílászáró szerkezetekből épített, energiatakarékos, jó állapotú kerítéssel körülhatárolt. A korábban megvizsgált ingatlanokkal szemben nagy előnye, hogy a lakott környezettől megfelelő távolságra helyezkedik el, így a legmodernebb konyhatechnológia alkalmazása esetén is jelentkező szaghatások miatt nem alakul ki konfliktus helyezet a 2

3 lakossággal. Már az előzetes bejárások, vizsgálatok, valamint a szakmai, szakértői vélemények is azt mutatták, hogy központi konyha funkcióra remek adottságokkal rendelkezik, amit az utóbbi hetekben elindult tervezési folyamat megerősített. Az ingatlan fekvése, az épület elosztása, elrendezése kiválóan alkalmassá teszi arra, hogy abban nem túl jelentős átalakítással és minden más szóba jöhető megoldásnál kisebb ráfordítással egy központi konyha kerüljön kialakításra. Az épület külső és belső felújítására gyakorlatilag nem kell költeni, hiszen korszerű építészeti és gépészeti megoldásokkal bír. A jelenlegi intézményi főzőkonyhákban lévő eszközök, berendezések egy része áttelepíthető az új helyszínre. Természetesen a tevékenységhez szükséges átalakításokat el kell végezni, meg kell valósítani az előírásoknak megfelelő alaprajzi elrendezést, megfelelő helyiségkapcsolatokkal, meg kell építeni a belső építészeti, gépészeti, villamossági, technológiai és egyéb rendszereket. A gépek, technológiai eszközök elavult, át nem telepíthető részének egyébként is időszerű cseréje elkerülhetetlen. További minimális ráfordítást indukál a meglévő főzőkonyhák tálaló-melegítő konyhává alakítása. Mindezek becsült beruházási forrásigénye előzetes tervezői kalkulációk alapján nettó 200 millió forint, melyet a Barcika Príma Kft. külső forrásból, hitel felvételével tudna finanszírozni. Az eladó novemberében készíttetett értékbecslést, mely az ingatlan forgalmi értékét Ft-ban (adómentes) határozta meg. Az előkészítés során új értékbecslés készítése vált szükségessé, melyet Gombos Ágnes ingatlanforgalmi igazságügyi szakértő (Miskolc, Adler Károly u. 37.) végzett el, aki az ingatlan forgalmi értékét Ft-ban (adómentes) állapította meg. Az ingatlanon található építmények és azok elválaszthatatlan részét képező tartozékai a JÉKI Ingatlan Kft. nyilvántartásában Ft nettó értéken szerepelnek. Tisztelt Képviselő-testület! Fentiek alapján javasoljuk a Herbolyai úton lévő, 566/5 hrsz-ú ingatlan (volt Lisa Tricot Varroda) megvásárlását és abban városi szintű központi konyha kialakítását. Az ingatlant az önkormányzat vásárolná meg és adná a nemzeti vagyontörvény alapján közfeladatai ellátásához a Barcika Príma Kft. ingyenes használatába. A tulajdonosok képviselővel folytatott mintegy másfél éves tárgyalássorozat eredményeként a kezdeti 100 MFt-os vételár helyett önkormányzatunk 52 millió Ft adómentes vételárért, három éves részletfizetéssel tudná megvásárolni az ingatlant, és ezzel egy rendkívül korszerű, több célra is használható ingatlant nyerne. (A helyzet hasonló a korábbi KIA Szalon megvásárlásához, ahol az önkormányzat a korábbi építési-, illetve újraelőállítási költség töredékéért, az értékbecslésben megállapított forgalmi érték alatti vételáron jutott hozzá az épülethez, amely ma már a Barcika Park Nonprofit Kft. használatában van, megoldva ezzel a Kft. irodaház és telephely problémáját.) Az ingatlan megvásárlása több szempontból is előnyös, mivel jó infrastrukturális adottságokkal rendelkezik. Amennyiben teljesen új központi konyha kerülne 3

4 kivitelezésre, az építési költségek elérnék a 250 MFt-ot, a város meglévő ingatlanjain történő központi konyha kialakítás/átalakítás költsége is megközelíti a 200 MFt-ot, mivel a szóba jöhető ingatlanokon a nyílászárók és gépészeti rendszerek is rendkívül elavultak. Az építési/átalakítási költségeken felül további terhet jelentenének a konyhatechnológiához kapcsolódó költségek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után hozza meg döntését. Kazincbarcika, június 27. 4

5 Határozati javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. (..) határozata adás-vételi szerződés megkötésére Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1. A Képviselő-testület egyetért azzal az elképzeléssel, hogy a Barcika Príma Kft. új központi konyhája a Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. sz. (566/5 hrsz., volt Lisa Tricot Varroda) alatti ingatlanon legyen kialakítva, és ennek érdekében az önkormányzat megvásárolja az ingatlant az ott található építményekkel és ezek elválaszthatatlan részét képező tartozékokkal együtt, összesen Ft vételáron (adómentes), hároméves részletfizetéssel, az alábbiak szerint: évi vételárrészlet: Ft, fizetési határidő: az adásvételi szerződés aláírását követő 3 napon belül, a vételár forrását a évi pénzmaradványból kell biztosítani évi vételárrészlet: Ft, fizetési határidő: március 15., a vételár forrását a évi költségvetésben tervezni kell évi vételárrészlet: Ft, fizetési határidő: március 15., a vételár forrását a évi költségvetésben tervezni kell. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező adásvételi szerződés aláírására. Felelős: Határidő: Szitka Péter polgármester június 27., illetve értelemszerűen 2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzat az adás-vételi szerződés megkötését követően az 566/5 hrsz-ú ingatlant a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 11. (13) bekezdése alapján - közfeladatainak ellátása érdekében - a Barcika Príma Kft. ingyenes használatába adja. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzat által a Barcika Príma Kft. számára a közétkeztetési feladatok ellátásához ingyenesen biztosított ingatlanrészekben (jelenlegi konyhákban) lévő szintén ingyenesen biztosított konyhatechnológiai eszközökből a megfelelő állapotú eszközöket (tartozékokat, ingóságokat) a feladatellátáshoz szükséges módon a kialakítandó központi konyha ingatlanába áthelyezze, illetve a konyhák között átcsoportosítsa. 5

6 Felelős: Határidő: Szitka Péter polgármester Lövey Zoltán ügyvezető igazgató június 27., illetve értelemszerűen 3. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Barcika Príma Kft. a használatába kerülő 566/5 hrsz-ú ingatlanon egy városi szintű, korszerű központi konyha kialakítása érdekében szükséges beruházásokat elvégezze, ahhoz legfeljebb ,- Ft összeget felhasználjon, és a finanszírozáshoz banki hitelt vegyen fel, olyan feltétellel, hogy a hitelfelvételhez az önkormányzat készfizető kezessége biztosítéki igényként ne merüljön fel. Amennyiben fedezeti ingatlan felajánlása biztosítéki igényként szükséges, a Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Barcika Centrum néven működő elismert vállalatcsoport másik tagja, a Barcika Szolg Kft. a tulajdonában lévő ingatlan(oka)t e célra felajánljon. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Barcika Centrum Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Barcika Príma Kft legközelebbi taggyűlésén ennek megfelelően szavazzon. Felelős: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Lövey Zoltán ügyvezető igazgató Határidő: június 27., illetve a Barcika Príma Kft. legközelebbi taggyűlése 4. A Képviselő-testület a Kbt. 9. (1) bekezdés a.) és b.) pontja alapján január 1-jétől december 31-éig terjedő időtartamra - a jelenleg hatályos szolgáltatási szerződés szabályozásával azonos feltételekkel - megbízza a Barcika Príma Kft-t az ellátási kötelezettsége alá tartozó intézmények közétkeztetési feladatainak ellátásával. Felhatalmazza a polgármestert a Barcika Príma Kft-vel kötendő szerződés aláírására. Felelős: Határidő: Szitka Péter polgármester Lövey Zoltán ügyvezető igazgató június 27., illetve értelemszerűen 6

7 A /2014. (.) sz. Ökt. határozat melléklete ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS melyet megkötöttek egyrészről: a JÉKI Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A., Cg.: , adószám: , KSH törzsszám: , képv.: Gálos Pálma Erika ügyvezető), mint eladó, másrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., adószám: , törzsszám: , képv.: Szitka Péter polgármester), mint vevő, az alulírott helyen és időben az alábbi tartalommal: 1. A szerződés tárgya: 1.1. A szerződő felek rögzítik, hogy az Edelényi Járási Földhivatal által napján kibocsátott hiteles tulajdoni lap adatai szerint, az eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában áll a Kazincbarcika belterület 566/5 hrsz. alatt nyilvántartott a természetben 3700 Kazincbarcika, Herbolyai u. 7/A. szám alatt található,. megnevezésű, 7368 m 2 alapterületű ingatlan. Az ingatlanon egy. m 2 alapterületű,.. falazatú ipari csarnoképület áll, mely elektromos áram, víz-, szennyvíz-, és gázközművekkel rendelkezik, továbbá klímaberendezéssel van felszerelve. A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a tulajdoni lap adatai szerint, az ingatlant III/. szám alatt csapadékvíz-vezetési szolgalmi jog terheli, annak 905 m 2 alapterületű részére vonatkozóan a vevő javára Jelen szerződés tárgya az ingatlan tulajdonjogának tartozékaival együtt az eladóról a vevőre történő átruházása adásvétel jogcímén, melynek alapján jelen okirat aláírásával az eladó eladja, a vevő pedig megveszi az 1.1. pontban körülírt ingatlant, annak tartozékaival, melyre figyelemmel azok a vevő kizárólagos 1/1 arányú tulajdonába kerülnek a jelen szerződés megkötésekor meglévő, megtekintett műszaki állapotában, tehermentesen, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. 2. A vételár mértéke és megfizetése: 2.1. A szerződő felek az ingatlan és tartozékainak vételárát ,-Ft, azaz Ötvenkétmillió forint összegben állapítják meg. A szerződő felek rögzítik, hogy a vételárból..,-ft ( forint) a telek és.,-ft (. forint) a felépítmény vételára. A kialkudott vételár, mind a telek, mind a felépítmény vonatkozásában mentes az általános forgalmi adó alól az Áfa. tv.. alapján, a vételár áfát nem tartalmaz. 7

8 2.2. A felek megállapodnak abban, hogy a vételár megfizetése az alábbiak szerint történik: A felek megállapodnak, hogy első vételárrészletként ,-Ft, azaz Húszmillió forint összeget a vevő az eladó részére jelen szerződés aláírásától számított 3 napon belül, egy összegben, átutalás útján köteles megfizetni, az eladó nél vezetett.. számú bankszámlája javára A felek megállapodnak továbbá, hogy második vételárrészletként ,- Ft, azaz Tizenhatmillió forint összeget, a vevő az eladó részére legkésőbb március 15. napjáig köteles megfizetni, ugyancsak az eladó. nél vezetett.. számú bankszámlájára történő átutalás útján A felek megállapodnak továbbá, hogy harmadik, egyben végső vételárrészletként ,-Ft, azaz Tizenhatmillió forint összeget, a vevő az eladó részére legkésőbb március 15. napjáig köteles megfizetni az eladó. nél vezetett.. számú bankszámlájára történő átutalás útján Az eladó kijelenti, hogy előreláthatólag a hátralékos vételár megfizetését megelőzően jogutód nélküli megszüntetésére kerül sor, végelszámolási eljárás lefolytatása útján. Az eladó erre figyelemmel kéri, hogy végelszámolása esetén a még hátralékos vételárat a vevő a részére bemutatásra kerülő engedményezési okiratok alapján, az abban megjelölt engedményes, engedményesek javára, az ott meghatározott módon teljesítse, mely azonban nem lehet terhesebb a vevő számára a jelen szerződésben foglaltaknál Az eladó a részletekben történő teljesítéstől függetlenül, jelen okirat aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, hogy a kazincbarcikai 566/5 hrsz.-ú ingatlanra a vevő 1/1 arányú tulajdonjoga, adásvétel jogcímén az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 3. Birtokátruházás: 3.1. A felek megállapodnak abban, hogy a vevő, amennyiben az pontban meghatározott, első vételárrészlet megfizetésére irányuló kötelezettségének eleget tett, az eladó az annak teljesítésétől számított 8 napon belül az ingatlan birtokát annak tartozékaival a vevő részére átruházza. Az eladó legkésőbb ezen időpontig köteles a vevő részére történő birtokátruházás feltételeit megteremteni és a vevő részére a birtokot átruházni. A vevő ezen időponttól kezdődően szedi az ingatlan hasznait, viseli terheit, ennek keretében a használattal és hasznosítással összefüggő valamennyi költséget és a kárveszélyt A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a birtokátruházással egyidejűleg közösen rögzítik a közüzemi mérőórák állását és szükség esetén egymás között lebonyolítják az ingatlan használatával összefüggő költségek elszámolását, amely 8

9 során az átadás-átvételkori számláló-állásokat, illetve számláló nélküli időszakos elszámolás esetén, a számlázási időszakra vonatkozó arányos részt veszik figyelembe A felek rögzítik, hogy az ingatlanon található felépítményre vonatkozóan az ingatlan tulajdonosát építményadó-fizetési kötelezettség terheli. A felek a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban - tekintettel arra, hogy az építményadó alanya azon személy, aki január 1. napján az ingatlan tulajdonosa rögzítik, hogy a évi építményadót teljes egészében az eladó viseli, azonban és évekre vonatkozóan ezen kötelezettség a halasztott vételár-fizetés ellenére már nem terheli. 4. A jogszavatosság: A szerződő felek rögzítik, hogy az ingatlan a jelen szerződés aláírásakor hatályos ingatlan-nyilvántartási adatok szerint az 1.1. pontban hivatkozott terhet meghaladóan - tehermentes. A jelen szerződés aláírásával az eladó szavatosságot vállal az ingatlan, illetve tartozékainak per-, teher- és igénymentességéért. Az eladó szavatol továbbá azért, hogy az ingatlanon harmadik személynek nincs olyan joga, mely a vevő tulajdonjogszerzését akadályozná vagy veszélyeztetné. 5. Szerződésszegés jogkövetkezményei: 5.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a vevő a 2./ pontban rögzített bármelyik vételárrész teljesítésével késedelembe esik, az eladó követelheti a teljesítést, vagy ha a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől. Az eladó elállási jogának gyakorlásához nincs szükség a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnésének bizonyítására, ha az eladó az utólagos teljesítésre írásban, legalább 8 napos póthatáridőt tűzött a vevő részére és a póthatáridő eredménytelenül telt el Az elállási nyilatkozatot az eladó írásban, indokolással ellátva köteles a vevővel közölni Az elállás a szerződést felbontja, mely esetben a már teljesített szolgáltatások visszajárnak. Az eredeti állapot helyreállítása körében a vevő köteles az 1.1. pontban körülírt ingatlan birtokát eredeti állapotában - az eladó részére átruházni, illetve az eladó tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási visszajegyzése érdekében a szükséges nyilatkozatokat megtenni. A vevő a vételár teljes kifizetésének időtartama előtt végzett értéknövelő beruházásainak megtérítésére az eladó szankciós elállása esetén nem tarthat igényt. Az eredeti állapot helyreállítása körében az eladó köteles a részére már teljesített vételárrész vevő részére történő visszafizetésére, a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamattal terhelten. Az eladó szankciós elállása esetén, a vevő köteles az ingatlan birtokának részére történő átruházásától az eladó részére történő visszaadásáig terjedő időre használati díjat fizetni. 9

10 6. Költségviselés: A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen adásvételi szerződésből folyó tulajdonjog-változás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével járó költségek viselése - ideértve az igazgatási szolgáltatási díjat és az ügyvédi képviselettel felmerülő költséget - a vevőt terheli. 7. Záró rendelkezések: 7.1. A szerződő felek rögzítik, hogy az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdésének b./ pontja ba./ alpontja alapján, jelen szerződéskötéshez kapcsolódóan az épület energetikai jellemzőinek tanúsítása szükséges, mely az eladó kötelezettsége. A vevő kijelenti, hogy az erre szolgáló.. azonosító kód szerinti energetikai tanúsítványt, - mely szerint az épület besorolása. - az eladótól jelen okirat aláírását megelőzően átvette és jelen okiratot a tanúsítvány tartalma ismeretében írja alá A szerződő felek kinyilatkoztatják, hogy a jelen szerződésben szabályozott kérdésekben való megállapodást olyan lényegesnek minősített kérdéseknek tekintik, melyekben való megállapodás hiányában jelen szerződést nem kötötték volna meg A szerződő felek jelen okirat aláírásával kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Ptk. 6:98. (2) bekezdése alapján, jelen szerződésnek a Ptk. 6:98. (1) bekezdésére alapított jogcímen történő megtámadási jogát kizárják A szerződő felek kijelentik, hogy az eladó Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, a vevő belföldi jogi személy, sem az eladó rendelkezési joga, sem pedig a vevő ingatlanszerzési joga nem áll korlátozás alatt A felek a jelen okirat megszerkesztésével, ellenjegyzésével, továbbá az Edelényi Járási Földhivatal előtt az ingatlan-nyilvántartási eljárásban történő képviseletükkel megbízzák dr. Buza Orsolya (3527 Miskolc, József A. u. 57.) ügyvédet Az okiratszerkesztő ügyvéd tájékoztatja a feleket, hogy a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló CXXXVI. tv. vonatkozó rendelkezései alapján, azonosítási kötelezettség terheli a szerződő felek adatai vonatkozásában, melyet a felek adatszolgáltatása és a bemutatott személyi okmányok alapján végez el. A felek jelen okirat aláírásával hozzájárulásukat adják, hogy az okiratszerkesztő ügyvéd a személyi adataikat tartalmazó okmányokról fénymásolatot készítsen, az adataikat kezelje, de kizárólag a szerződéssel összefüggésben, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései szerint Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy cégkivonatát, hatályos létesítő okiratát és képviselőjének aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintáját jelen okirat aláírásával egyidejűleg az okiratszerkesztő ügyvéd rendelkezésére bocsátja, annak az Edelényi Járási Földhivatalhoz az ingatlan-nyilvántartási eljárás során történő benyújtásához. 10

11 7.8. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen jogügylet kapcsán adatbejelentési kötelezettségük áll fenn az adóhatóság felé, melyet a NAV által rendszeresített 14B400-as nyomtatványon kötelesek teljesíteni jelen szerződés benyújtásával egyidejűleg az illetékes földhivatalnál Jelen szerződés megkötéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.. Ökt. határozatával rendelkezett, megadva egyben a törvényes képviselő polgármester részére, az annak aláírására vonatkozó felhatalmazást. Az eladó törvényes képviselője kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötésére a társaság legfőbb szervétől megfelelő felhatalmazással rendelkezik, mely felhatalmazás egy eredeti példányát a vevő rendelkezésére bocsátja A szerződő felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak. A jelen adásvételi szerződést a felek - mint akaratukkal mindenben megegyezőt, s amelynek tartalmát az annak megszövegezésére és ellenjegyzésére irányuló ügyvédi megbízáshoz kapcsolódó tényvázlatnak is tekintenek - átolvasást és értelmezést követően jóváhagyólag aláírják. Kazincbarcika, június JÉKI Ingatlan Kft. Gálos Pálma Erika ügyvezető eladó Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester vevő Ellenjegyzem: Kazincbarcika, június... 11

polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató ingatlangazdálkodási ig.h.

polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató ingatlangazdálkodási ig.h. Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató Berentés András ingatlangazdálkodási ig.h. Tárgy: Javaslat a Jószerencsét út 12. sz. épület adásvételi szerződésének

Részletesebben

jogi szakreferens Ingatlan Vételár Használati díj/bérleti díj alapján elmúlt egy évre vonatkozóan: nettó

jogi szakreferens Ingatlan Vételár Használati díj/bérleti díj alapján elmúlt egy évre vonatkozóan: nettó Előterjesztő: Szitka Péter elnök Sztupák Péter ügyvezető Készítette: Dr. Juhász Hajnalka jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Sajókaza, 082/16 hrsz alatti ingatlan adásvételére Tisztelt Társulási Tanács!

Részletesebben

Vagyonkezelési Osztály

Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az óvodaépítés

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot. SZENTES VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-9777/2016. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes, Vásárhelyi út 30. szám alatti ingatlan

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június13. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása 69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adásvételi szerződést az indítványban megjelölt

Részletesebben

- a továbbiakban közösen együtt, mint a Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

- a továbbiakban közösen együtt, mint a Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Cégnév: Metal Falcon Estate Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégneve: Székhely: 3529 Miskolc, Lévay u. 2. Nyilvántartó cégbíróság: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

Javaslat a helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. (cím). szám alatti lakás hasznosítására

Javaslat a helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. (cím). szám alatti lakás hasznosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a helyrajzi számú, természetben a

Részletesebben

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS 1 amely létrejött egyrészről: Név: Szentendre Város Önkormányzata Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. PIR törzsszám: 395368 KSH azonosító: 1315440 Adószám: 15395364-2-13 Bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/43/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 25-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre amely létrejött egyrészről az.. (székhely:. adószám:.. cégjegyzékszám: Cg. képviseli:..), mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

(lila---- Dr. Kovács Ferenc polgármester

(lila---- Dr. Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 48.647/2013.VIII. ÜgyintézéS:

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/606-1/2012/I. Üi.: Varga Szilvia Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Volt Csanád ABC (József Attila u. 2.)

Részletesebben

i^^^jm l^<^ x h \ C\P^,$AJ1- 2015 M 0 í Szerződés lejárata: 2015 FEBR 0 3. 2015 MÁRC I 6. 2. számú melléklet

i^^^jm l^<^ x h \ C\P^,$AJ1- 2015 M 0 í Szerződés lejárata: 2015 FEBR 0 3. 2015 MÁRC I 6. 2. számú melléklet Szerződés lejárata: 2. számú melléklet Ügyiratszám: MI/8011/2014 \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: Adásvételi szerződés Bp. XIV. ker. Újvilág utca

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.: 5552-28/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/281-1/2013/I Üi.: Varga Sz. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Deák Ferenc utca 41. szám alatti ingatlanrész

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 22. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 055/2515/2015. TÁRGY: PÉCS HOLDING ZRT. ÉS A PÉCSI RENDEZVÉNYSZERVEZŐ NON PROFIT KFT. JOGVISZONYÁNAK RENDEZÉSE MELLÉKLET: 3 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről

Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről Létrejött egyrészről: Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-041862,

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Arany János út

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/480-1/2014/I Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a Béke utca 9. szám

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

polgármester osztályvezető Tárgy: Javaslat a Városi Strandfürdő üzemeltetésére Tisztelt Képviselő-testület!

polgármester osztályvezető Tárgy: Javaslat a Városi Strandfürdő üzemeltetésére Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné osztályvezető Tárgy: Javaslat a Városi Strandfürdő üzemeltetésére Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az 51/2012. (III.

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

Javaslat önkormányzati tulajdonban álló lakások értékesítésére, illetve értékesítési módjának meghatározására

Javaslat önkormányzati tulajdonban álló lakások értékesítésére, illetve értékesítési módjának meghatározására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonban

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. napirend Ügyiratszám: 1/170 5/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő testület 2016. február 29 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A tapolcai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 13-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 13-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 13-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 9. Vodafone Magyarország Zrt.-vel közérdekű szolgalmi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat Szám: 26685/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Javaslat a VGÜ Kft. üzletrészének felosztására és értékesítésére, valamint nonprofit gazdasági társasággá alakítására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Polgár, 2015. szeptember 3. Tisztelettel: Tóth József polgármester

Polgár, 2015. szeptember 3. Tisztelettel: Tóth József polgármester Előterjesztés Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 4090 Polgár, Vereckei utca 51., 1748/9 hrsz.-ú kivett lakóház, udvar helyzetének rendezésére. Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2013/I. Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Kalász étterem udvarában lévő önkormányzati

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2014.

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről másrészről a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1. képviseletében: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató (a továbbiakban:

Részletesebben

Adásvételi szerzıdés

Adásvételi szerzıdés 1 Ingatlan-adásvételi szerzıdés telekingatlanra, foglaló beszámításával és tulajdonjog fenntartása mellett (tájékoztató jellegő iratminta) Adásvételi szerzıdés amely létrejött egyrészrıl családi és utónév:

Részletesebben

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Tisztelt Ügyfelünk! Amennyiben új- vagy használt lakás vásárlásához ERSTE BANK HUNGARY Zrt., által

Részletesebben

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Melynél fogva alulírott Várfi András polgármester, mint a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának törvényes képviselője kijelentem, hogy a Gyulai Törvényszék Cégbírósága előtt

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. december 02. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, 2011. október 4. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, 2011. október 4. polgármester Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 m. Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 178. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetıje részére szerzıdések megkötéséhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T)

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) amelyet kötöttek egyrészrıl a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 7626 Pécs,

Részletesebben

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei Megállapodás TERVEZET! Jelen megállapodás Nyúl Község Önkormányzata ( székhely: 9082 Nyúl, Kossuth L. út 46., KSH szám: 15366715, adószám: 15366715-2-08, képviseli: Schmiedt Henrik polgármester) mint Tulajdonos,

Részletesebben

t5' Tisztelt Címzett!

t5' Tisztelt Címzett! . OTP INGATlAN ZRl: AZ OTP BANKCSOPORT TA!iJA FIABQ prix d'excellence 2002 Nem=köz! lngadanfej~i NiVódij gy6z~ Szombathe~~e~8i J~g~:VáF.~~ 6,:=.!;,~~~ftft,.~gta részére Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

Előterjesztés. A Szily-kastély udvarán található használaton kívüli traktorok értékesítéséről

Előterjesztés. A Szily-kastély udvarán található használaton kívüli traktorok értékesítéséről Előterjesztés A Szily-kastély udvarán található használaton kívüli traktorok értékesítéséről Biatorbágyi Város Önkormányzata 232/2011. (11.24.) Öh. számú határozatában döntött a Szily-kastélyban három

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapcst,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapcst, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapcst, 2008 DEC 4- Tárgy: Javaslat a Keresztury Dezső Általános

Részletesebben

Beszámoló a BARCIKA PRÍMA Közétkeztetési és Vendéglátó Kft. működéséről 2012 2013.

Beszámoló a BARCIKA PRÍMA Közétkeztetési és Vendéglátó Kft. működéséről 2012 2013. Beszámoló a BARCIKA PRÍMA Közétkeztetési és Vendéglátó Kft. működéséről 2012 2013. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lövey Zoltán ügyvezető igazgató Kazincbarcika, 2014. június 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. 1./ A taggyűlés a társasági szerződés 5./ és 7./ pontjában a Gt. szövegrészt Ptk. - ra módosítja.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. 1./ A taggyűlés a társasági szerződés 5./ és 7./ pontjában a Gt. szövegrészt Ptk. - ra módosítja. a 271/2014. (XI. 27.) határozat 1. melléklete TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 1./ A taggyűlés a társasági szerződés 5./ és 7./ pontjában a Gt. szövegrészt Ptk. - ra módosítja. 2./ A taggyűlés a társasági

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Mellékletek: -.napirendi pont E - 19. Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról és törzsbetét értékesítéséről

Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról és törzsbetét értékesítéséről Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról és törzsbetét értékesítéséről 1. előterjesztés száma: 192/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés)

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés) A 249/ 2012.(IX.19.) számú Ökt. határozat melléklete Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés) amely létrejött egyrészről Kazincbarcika Város Önkormányzata ( 3700 Kazincbarcika, Fő

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 1 MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról amely létrejött: egyrészről a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CV!. törvény (a

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTEll SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTEll SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTEll SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapesti Vidám Park Zártkörüen Müködö Részvénytársaság székhely: 1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16. cégjegyzékszám: 01-10-042417 adószám:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június 30-i rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június 30-i rendes ülésére Egyszerű többség Tárgy: Az ERMIBAU Kft. kárigénye az Árpád utcai ingatlaneladással kapcsolatban Előterjesztő:

Részletesebben

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

Megállapodás. amely létrejött egyrészről:

Megállapodás. amely létrejött egyrészről: 1 Megállapodás amely létrejött egyrészről: a Creatíve Facilities Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1141 Budapest, Vezér utca 85. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01-09-868386,

Részletesebben

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről - az Öresund Holding Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre, Bartók Béla út 18., Cg. 13-09-111277,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Szerződő felek rögzítik, Eladó kizárólagos tulajdonát képezi továbbá, 1/1-ed tulajdoni hányad

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Szerződő felek rögzítik, Eladó kizárólagos tulajdonát képezi továbbá, 1/1-ed tulajdoni hányad ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről szn: (szül:. an: sz.sz adószám: ) szig.sz.: ). alatti lakos, továbbiakban, mint Eladó, másrészről. szn: (szül: an: sz.sz.: adószám: szig.sz.. ). szám alatti

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 12-én (csütörtökön) du.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015 Előkészítő: Takácsné Szigetvári Anett ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

2012. 12.31 2013. 06.30 2013. 09.30

2012. 12.31 2013. 06.30 2013. 09.30 14251986 1425"1986 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/ Tájékoztató a 211/2013.(X.31.) Oh. számú határozat végrehajtásának tapasztalatairól, valamint javaslat egyes nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezetője

Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezetője ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A KLIK-kel megkötött közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

polgármester Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika, Herbolyai u. 1-3. szám (576/1 hrsz.) alatti ingatlan használatba és működtetésbe adására

polgármester Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika, Herbolyai u. 1-3. szám (576/1 hrsz.) alatti ingatlan használatba és működtetésbe adására Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Bálint Judit Barcika Centrum Kft ügyvezetői asszisztens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika, Herbolyai u. -3. szám (576/ hrsz.) alatti ingatlan használatba

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/2007.(I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/2007.(I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2007.(I. 22.) számú h a t á r o z a t a A NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról A Közgyűlés 1. a Nyírségvíz Zrt.-vel kötendő

Részletesebben

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ Á L T AL Á N OS SZAB Á L Y O K Jelen termékismertetőben részletezett feltételek az FHB Jelzálogbank Nyrt. (továbbiakban: FHB) valamennyi hitelkonstrukciójára egyaránt

Részletesebben

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7. B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére amely létrejött egyrészről Balatonhenye

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET (a továbbiakban: Bérleti szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről a Hafner Ingatlanforgalmazó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft /Cg. 06-09- 000526, 6724 Szeged, Pacsirta u. l., adószám: 10455542-2-06, képviseletében Lobozár

Részletesebben

Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Kft. törzsbetétjének értékesítéséről

Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Kft. törzsbetétjének értékesítéséről Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Kft. törzsbetétjének értékesítéséről 1. előterjesztés száma: 215/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: dr. Bacsárdi József 3. előterjesztést készítésében közreműködő

Részletesebben