2014. május 29-i rendes ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. május 29-i rendes ülésére"

Átírás

1 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Valamennyi iroda Tárgyalta:- Tanácskozási joggal meghívott: - Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: - Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző

2 2 331/2012. (XI. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március A dombóvári ivóvíz víziközmű-hálózathoz való csatlakozásról szerződéskötés a Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító projektben résztvevő településekkel. 2. Csatlakozási díj felülvizsgálata A Képviselő-testület által a május 16-i rendkívüli ülésen tárgyalt vagyonértékelés alapján a már meglévő ivóvíz-víziközmű vagyon egy része Kaposszekcső, Csikóstőttős és Kapospula önkormányzatával közös tulajdonban van, így a Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító programja projektben ezektől a településektől Dombóvár nem kérhet csatlakozási díjat. Ugyanakkor a már meglévő kapospulai összeköttetésen keresztül a dombóvári ivóvíz-hálózathoz csatlakozó Attala, Csoma és Szabadi településekkel szemben továbbra is igényt tarthat Dombóvár a díjra. A közös tulajdon fennállása miatt ehhez Kapospula hozzájárulása is szükséges, a csatlakozási díj mértékéről és a két tulajdonos önkormányzat közötti megosztásáról egyeztetni kell Kapospula önkormányzatával. Nagypáltelep ivóvízellátását biztosító víziközmű nem került Dombóvár és Döbrököz közös tulajdonába. Szilfás felé Szarvasdról Nagypáltelepen és Alsóleperden keresztül lesz átvezetve az ivóvíz, a vízellátást tulajdonképpen a gunarasi vízműtelep biztosítaná. Ebben az irányban szintén egyeztetni szükséges Döbrököz és Dalmand önkormányzatával, hiszen ők Dombóvárral szemben szintén érvényesíthetnek csatlakozási díjat, amit Döbrököz Község Önkormányzata meg is tett. A csatlakozási díj érvényesítését befolyásolhatja a Nagypáltelep vízvezetékének Szarvasddal való ideiglenes összeköttetésért fizetendő díj megfizetése iránt indult per eredménye is. Az engedélyezési eljárás még folyamatban van, Dombóvár nyilatkozatát a csatlakozáshoz való hozzájárulásról még nem kérte a hatóság, javaslom a határidő meghosszabbítását augusztus 31-ig. 393/2012. (XII. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: november 30. A közterület-nevek változtatását véleményező kuratórium javaslatának testület elé terjesztése. A kuratórium javaslatát képviselő-testületünk a novemberi rendes ülésén tárgyalta. 114/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: december A praxisjoggal rendelkező háziorvosokkal, háziorvosi szolgáltatókkal fennálló feladat-ellátási szerződések módosítása. 2. A részletes üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatok megosztásáról szóló javaslat Humán Bizottság elé terjesztése. 1. A szerződések aláírásra kerültek. 2. A Humán Bizottság meghozta a szükséges döntést. 157/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: július 31.

3 3 A Városgazdálkodási Bizottság által - a Kossuth-szoborcsoport ügyében - az Országgyűlés Hivatalával lefolytatott tárgyalások eredményének testület elé terjesztése. A határozat megtámadását visszavontam, így az végrehajthatóvá vált. Erről tájékoztattam a Városgazdálkodási Bizottság elnökét, és kértem a beszámolásra is. Arról tájékoztattak, hogy a Bizottság elnöke kérte a határozat 8. pontja szerinti a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításának tervezetét, melyet a Hivatal előkészített, és jegyző úr levélben elküldte Tóth Zoltán bizottsági elnök részére véleményezés céljából január 23-án RL ragszámon. A posta azt a szóbeli tájékoztatást adta, hogy február 6-ig kétszer kísérelte meg kézbesíteni a levelet. A kézbesítésről mindkétszer értesítést helyeztek el Tóth Zoltán postaládájában. Az értesítésekre a levélért a postán nem jelentkezett. Szabó Loránd polgármester az értesítést a testületi ülésen nyilvánosan átadta Tóth Zoltánnak. Tóth Zoltán Képviselő Úr február 20. napján levelében jelezte, hogy megkapta a közterület használatáról szóló rendelettervezetet részemről köszönettel elfogadom, és kéri a beterjesztését a testületi ülésre, illetve kéri a lejárt határidejűek között is szerepeltetni. A Városüzemeltetési Iroda vezetője február 21-én értesítette Tóth Zoltán Képviselő Urat, hogy a közterület használatáról szóló rendelet módosításának tervezete a képviselő-testület február 27-i ülésének napirendjén szerepel. Az előterjesztő Szabó Loránd polgármester. Az Irodavezető Úr leírta, hogy a tervezet a Tóth Zoltánnak kiküldötthöz képest kisebb mértékben módosult. A közterület használatáról szóló rendelet módosítását a Képviselő-testület elfogadta. 163/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: november 30., március 31. Javaslat előterjesztése a Humán Bizottság elé a piaci alapon kiadható bérlakások azon körének meghatározására, amelyek esetében felmérés végezhető a bérlők vételi szándékáról, annak feltételeiről. A felmérés eredményének testület elé terjesztése. A Bizottság meghozta a szükséges döntést, a kijelölt lakásokban élő bérlők nagy részétől vissza is jött a nyilatkozat, négy vételi szándék érkezett. A felmérés eredménye és az értékesítésre vonatkozó javaslat a november 28-i ülés napirendjén szerepelt, bizottsági javaslatra az előterjesztést a testület levette a napirendjéről. A április 10-i ülés egyik előterjesztése foglalkozott az üggyel, négy lakást jelölt ki értékesítésre. 165/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: december 31.

4 4 A képviselői keret felhasználásával kapcsolatos feladatok elvégzése. Végrehajtva. 185/2013. (V. 16.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: április 30. A Teleki u. 14. és Tanácsköztársaság tér alatti lakóépületek felújítása. Végrehajtva. 232/2013. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 31. Tárgyalások lefolytatása a műemlékvédelmi hatósággal a Korona Szálló fő homlokfalának eredeti formában való megőrzése mellett szabadtéri színpad létesítésének koncepciójáról. A tárgyalások eredményének testület elé terjesztése. Többszöri ígéret ellenére július 26-i levelünkre válasz sokáig nem érkezett, csak márciusban kaptuk meg. Az ülésen szóbeli tájékoztatást adok a kérdésről. 268/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: április 30. A térfigyelő rendszer kiépítéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében tárgyalások lefolytatása az érintett vállalkozásokkal. A térfigyelő rendszer kiépítése 1 db kamerával és a szükséges informatikai eszközök beszerzésével megkezdődött. A tárgyalásokat most tudjuk megkezdeni. 270/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: október 31. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. felé megrendelés aláírása és két új szivattyú beszerzése a Búzavirág és a Teleki utcai szennyvízátemelőkhöz. A megrendelés megtörtént, de az üzemeltető-váltás miatt a beépítésre nem került sor. 281/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: november millió Ft összegű adósságmegújító hitel felvételéhez szükséges jognyilatkozatok megtétele, megállapodások megkötése. A Kormány 1973/2013. (XII.18.) Korm. határozata alapján a eft összegű adósság-megújító hitel igénybevételéhez hozzájárult. A hitelt az adósságkonszolidáció miatt az OTP Bank Nyrt. nem folyósította. 284/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: évi költségvetés előterjesztése

5 5 A Gunaras, Fürdő utcai 40 db fa kivágásához szükséges fedezet biztosítására vonatkozó javaslat előterjesztése a évi költségvetés tárgyalásakor. A költségvetési rendelet tartalmaz forrást fakivágásokra. 287/2013. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: december 31. A Dombó-Coop Zrt.-vel a Hunyadi tér 2. alatti ingatlanból a Szabadság u. 18. alatti ingatlanhoz kapcsolódóan, annak folytatásában parkolási célra 378 m 2 -es területrész elcseréléséhez szükséges intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele, a további döntésekre vonatkozó javaslatok képviselő-testület elé terjesztése. A december 19-i ülésen megszülettek a szükséges döntések, a csereszerződés is megkötésre került. 288/2013. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: január 31. Javaslattétel a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. részéről a Kinizsi u. 37. alatti ingatlan üzemeltetéséért fizetendő bérleti díj csökkentésére. A cég megtette a javaslatát, melyet a testület elfogadott. 289/2013. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: október 31. A Kinizsi u. 37. alatti ingatlanban a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ földszintre költözése miatt az ingatlankezelési és üzemeltetési szerződés, valamint a használati szerződés módosítása. A szerződés megkötésre került. 291/2013. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: október 31. Együttműködési megállapodás kötés a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesülettel a Szabadság u. 14. alatti ingatlan működtetéséhez való segítségnyújtásról. A megállapodás megkötésre került. 295/2013. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: november 30. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó pályázati felhívás Városgazdálkodási Bizottság elé terjesztése. A Városgazdálkodási Bizottság a 243/2013. (XI. 11.) számú határozatával a pályázati felhívást jóváhagyta, a pályázati eljárás elindult, a beadási határidő február 20- án lejárt. A március 13-i ülésen döntés született a közszolgáltatást ellátó kiválasztásáról.

6 6 300/2013. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: évi költségvetés előterjesztése A szociális intézmények akadálymentesítésének elvégzésére fedezet biztosítása a évi költségvetésben Csökkentett összeggel szerepel a rendeletben, ugyanakkor az Egyesített Szociális Intézmény nemrég értesült arról, hogy újraértékelik a tavaly elutasított, a Platán Otthon akadálymentesítését is magában foglaló uniós pályázatot. 319/2013. (X. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: október A Béke utcai VI. utcai csomópontban ivóvízvezeték cseréjéhez szükséges összeg átcsoportosítása a céltartalékból. 2. Ivóvízvezeték kicserélése a Béke utca VI. utcai csomópontban. 1. Végrehajtva. 2. A beszerzési eljárás eredménytelenül zárult, mivel ajánlat nem érkezett. A DRV Zrt. a kijavításról gondoskodott. 321/2013. (X. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: október 31. Támogatási szerződéskötés a sportszervezetekkel a részükre elkülönített keret teljes összegének biztosításáról. A szerződések aláírásra kerültek. 328/2013. (X. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: november 15. Az önkormányzat fizetőképességének és eladósodásának kezelésére vonatkozó szabályzat elkészítése. A Szabályzat elkészült. 330/2013. (X. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: október 31. Megállapodás a Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt.-vel az önkormányzat felé fennálló tartozás teljesítéséről. A Pécsi Ítélőtábla a Gf.IV /2013/8. számú végzésével Dombóvár Város Önkormányzata felperes és a Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. alperes ellen kölcsöntartozás megfizetése iránt indított perében az ítélőtábla a november 20. napjára kitűzött tárgyalást hivatalból elhalasztotta, és új határnapot tűzött ki november 27. napján kilenc órára. A Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. az elsőfokú ítélet ellen benyújtott fellebbezését nem vonta vissza és a megadott

7 7 határnapig a 30 millió összegű utalását nem realizálta. A testület által jóváhagyott megállapodás aláírására csak az Önkormányzat részéről került sor. Időközben az Ítélőtábla jogerős döntést hozott az ügyben. A Pécsi Ítélőtábla Gf.IV /2013/9. számú jogerős ítéletét január 13. napján kézbesítettük a Gunaras Zrt. Vezérigazgatója részére. Az Önkormányzat nevében felszólítottuk a Vezérigazgató Urat, hogy a Bíróság által meghatározott határidő szerint szíveskedjék eleget tenni a fizetési kötelezettségüknek. Dr. Halmos Péter ügyvéd január 14. napján tértivevényes levélben szintén felszólította a Gunaras Zrt. menedzsmentjét a fizetési kötelezettségének teljesítésére, felhívva őket a nemfizetés esetén az esetleges jogkövetkezményekre a Csődtv (2) bek. B./ pontja alapján: 27. (1) A bíróság az adós felszámolását végzéssel elrendeli, ha az adós fizetésképtelenségét állapítja meg. A bíróság a felszámolást elrendelő végzést az eljárás lefolytatására irányuló kérelem beérkezését követő 60 napon belül hozza meg. A felszámolást elrendelő végzés ellen nincs helye felülvizsgálatnak. A felszámolás kezdő időpontja a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételének napja (28. ). (2) A bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha b) az adós a jogerős bírósági határozatban, fizetési meghagyásban megállapított teljesítési határidőn belül tartozását nem egyenlítette ki, vagy A Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. vezérigazgatója rendkívüli közgyűlés összehívásáról rendelkezett december 14. napjára. A közgyűlés napirendi pontjai között szerepelt a tagi hitelek, illetve egyéb hitelszerződések megtárgyalása. Dr. Halmos Péter szerkesztésében egy levelet írtam Komáromi Sándor vezérigazgatónak, melyben kértem január 1. napjától folyósított hitelek/kölcsönök kimutatását. Kértem a vezérigazgató úrtól a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései szerint, hogy iratbetekintési jogot szíveskedjék biztosítani dr. Letenyei Róbert jegyző és Kovács Gyula pénzügyi irodavezető részére. Az Önkormányzat képviselői részére a Gunaras Zrt. egyes iratok tekintetében ezt ig nem biztosította. A jogerős bírósági ítélet végrehajtása érdekében a követelésünk biztosítása iránt Dr. Halmos Péter a végrehajtási eljárást megindította. Az iratbetekintés tekintetében megjegyzendő az, hogy a Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. vezérigazgatója a február 18. napján kelt levelében két időpontot jelölt meg az iratbetekintésre, mely egyikén állnak az önkormányzat rendelkezésére. A két időpont március hó 14. nap óra és március hó 21. nap óra. Az iratbetekintést folytattuk, a teljes körű adatokat továbbra sem kaptuk meg. Az utolsó iratbetekintésen a Zrt. igazgatója ígéretet tett a fennmaradó iratok megküldésére, azonban azok a mai napig nem érkeztek meg az önkormányzathoz. Az egyezségi megállapodást megkötöttük.

8 8 333/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: április 1. A Szent István tér 1. alatti ingatlan használatba adásáról szóló megállapodás módosításának, valamint az ingatlan üzemeltetéséről szóló végleges megállapodás előterjesztése. A kérdés összefügg egyes eszközök (pl.: ügyfélhívó, székek) Önkormányzati Hivatali használatába való visszavételéről. László-Varga Zsuzsanna főigazgató részére a jegyzővel közösen levelet írtunk, melyben jeleztük számára, hogy az ügyfélhívó rendszerre az Önkormányzat és a Hivatal igényt tart. Tudomásunk szerint a kormányablak kialakítását követően az ügyfélhívó rendszert visszakapjuk. Hozzájárulásunkat adtuk az elektromos, a víz és csatorna közműszerződések átírásához. A Kormányhivatallal való további egyeztetésre tekintettel kérem a határidő meghosszabbítását június 30-ig. 334/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: november 30. A nemzetiségi önkormányzatokkal, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzattal a 387/2012. (XII. 14.) Kt. határozat 1-2. pontja (Bezerédj u. 14. alatti ingatlan használatára) alapján kötött megállapodás meghosszabbítása november 30-ig. A korábbi helyiségek visszaadásáról szóló megállapodás aláírása. A megállapodások megkötésre kerültek. 335/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: december 31. Szerződéskötés a Művelődési Házban lévő Majoros Terem anyakönyvi eseményekre történő igénybevételéről a Művelődési Ház NKft.-vel. Megtörtént. 336/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal Szerződéskötés a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel az önkormányzatot terhelő víziközmű-fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadói feladatok ellátására. Végrehajtva. 337/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 31. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött használati szerződés módosítása a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye Kinizsi u. 37. alatti ingatlanban történő elhelyezéséről.

9 9 A szerződéstervezet az önkormányzat részéről aláírásra került, viszont a KLIK Szekszárdi Tankerülete jelezte, hogy valamennyi üres helyiségre szükségük lenne a Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézmények elhelyezése céljából. A testületi döntés nem rendelkezik a konkrét irodákról, így ez alapján a szerződéstervezet átdolgozásra kerül valamennyi iroda használatának átadására. Kérem a határidő meghosszabbítását június 30-ig. 338/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: november 30. Megállapodás kötés az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az önkormányzati és a társulási fenntartású intézmények gazdálkodási feladatainak ellátásáról. A megállapodásokat megkötöttem. 339/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: december 31. Megállapodás kötés a társulások munkaszervezeti feladatainak, gazdálkodásának és belső ellenőrzésének részletes feltételeiről az intézményfenntartó társulásokkal. A megállapodások megkötésre kerültek. 340/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: december 31. A Dombóvár Fiatal Értelmiségéért Közalapítvány megszüntetéséhez szükséges intézkedések, jognyilatkozatok megtétele, a megszűnést követően a Közalapítvány vagyonának átvétele a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat önkormányzati forrásának kiegészítésére. Az eljárás megindítását kezdeményeztem, a Szekszárdi Törvényszék a Közalapítvány megszüntetéséről döntött, a április 10-i ülésen a testület jóváhagyta a végelszámolás megindítását. 341/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: december 31. A Hamulyák Közalapítvány és a Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány alapító okiratának módosításával kapcsolatos feladatok ellátása. Megtörtént, a Szekszárdi Törvényszék bejegyezte a kért változásokat. 342/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 14. A parkfenntartási, gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, valamint hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátását szolgáló műszaki felmérés elkészítésére beszerzési eljárás indítása.

10 10 Az eljárás tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló ortofotók a szakértők előzetes jelzése ellenére nem alkalmasak a geodéziai felmérés lefolytatására nem lett megindítva. Az ortofotók egyéb hatósági-városüzemeltetési területeken természetesen ettől függetlenül jól hasznosíthatók. 344/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: november 15. Kérelmek benyújtása 17 fő évre áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására. Végrehajtva. 347/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: november 30. A Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási tanácsának ülésén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására vonatkozó testületi döntés képviselete. A Társulás vállalta a feladatellátást, a szerződéskötés megtörtént. 355/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal A TÁMOP / azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében az új műszaki ellenőr kiválasztására ajánlattételi felhívás kiküldése a határozatban szereplő cégek részére, szerződéskötés a legalacsonyabb ajánlati árat benyújtóval. A beszerzési eljárást a Városgazdálkodási Bizottság a 256/2013.(XI.26.) határozatával eredménytelenné nyilvánította. 356/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: november 30., decemberi rendes ülés 1. A DVMSE sportingatlan használatára vonatkozó szerződések megkötése. 2. A DVMSE sportingatlan használata után január 1-jétől fizetendő díj mértékére vonatkozó javaslat testület elé terjesztése. 1. Az oktatási intézmények közül a sportingatlant csak az Apáczai Csere János Középiskola kívánja igénybe venni. A szerződés aláírására a központi KLIK jogosult, a szerződést a megyei KLIK részére továbbítottuk, jelenleg a budapesti központ aláírására várunk. Az aláírt szerződés várhatóan jelen ülés napjáig megérkezik. 2. Az előterjesztés a Képviselő-testület január 30-i ülésén szerepelt, melyen a testület jóváhagyta, hogy január 1. napjától a dombóvári oktatási intézmények bérleti díj ellenében használhatják a DVMSE sportingatlant. A szerződést szintén továbbítottuk a megyei KLIK részére, de még nem érkezett vissza. Kérem a határidő meghosszabbítását július 31-ig.

11 11 360/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: novemberi rendes ülés Szociális célú tűzifa támogatás nyújtása érdekében az önkormányzati tulajdonban álló erdőkben, nagyobb fás területtel rendelkező ingatlanokon található faállomány felmérése, a felmérés eredményének testület elé terjesztése. Végrehajtva. 361/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: november 30. Pályázat kiírása a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére. Megtörtént, egy pályázat érkezett. 363/2013. (XI. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: november 11. A Vortex Kft. által benyújtott pótmunkák iránti igényre vonatkozó döntés-előkészítő anyag Városgazdálkodási Bizottság elé terjesztése. A Városgazdálkodási Bizottság november 11-én nem vette napirendre, majd november 15-én úgy döntött, hogy az összesített pótmunkákról a Képviselő-testület döntsön a következő ülésen. A Vortex Kft. által benyújtott összesített pótmunkaigényről a december 5-i ülésre készült előterjesztés, amelyet a Képviselő-testület nem tárgyalt. A pótmunka-igényről a képviselő-testület a március 17-i ülésén döntött. 365/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 28. A dombóvári víziközmű-hálózat üzemeltetőjével egyeztetés lefolytatása az előre fizetős fogyasztásmérők felszerelésének lehetőségéről. A lakáscélra használt, zárt szennyvíztárolóval rendelkező, értékesítésre ki nem jelölt önkormányzati ingatlanok szennyvízelvezetési munkálatainak, a Jókai Mór u. 13. alatti bérlakások ivóvíz bekötésének megrendelése. Az DRV Zrt., a Hivatal és a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. munkatársai között történt egyeztetés a bérlakásokat érintő víziközmű-szolgáltatások kapcsán, a megbeszélés az előre fizetős mérő kérdését is érintette. A DRV Zrt.-től kapott tájékoztatás szerint igény esetén biztosítani tudják az előrefizetős mérők beszerzését, illetve telepítését. Jelenleg a kereskedelemben az ARAD cég által forgalmazott DN20 méretű vízmérő kapható, melynek beszerzési ára kb ,- Ft+áfa. A mérők beépítése a normál vízmérők beépítési szabályai szerint történik, azzal a különbséggel, hogy az előrefizetős órák helyigénye nagyobb. Egyelőre nem javaslom, hogy a bérlakásainknál éljünk ezzel a lehetőséggel, indokoltnak tartom megvárni, hogy az új szolgáltató hogyan viszonyul a hátralékok felhalmozódásához.

12 12 Január 1-jétől már a víziközmű szolgáltatásban is él a védendő fogyasztó intézménye, a jogszabályi feltételeknek megfelelő szociálisan rászoruló személy - kedvezményként - részletfizetésre, illetve fizetési haladékra jogosult. A bekötési munkálatok megrendelésére csak a költségvetés elfogadását követően lehetett intézkedni, ezek folyamatban vannak. Kérem a határidő meghosszabbítását augusztus 31-ig. 366/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: december 6. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás módosított és egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának aláírása. A döntést továbbítottuk a Társulás ügyintézőjének, az aláírás december folyamán megtörtént. 367/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal A Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer létrehozását célzó Önkormányzati Társulás módosított és egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának aláírása. A határozatot a Társulásnak elküldtük, az aláírást ők szervezik. 368/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: december 31. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírása, továbbítása az illetékes hatóságok felé. Megtörtént, a székhelyváltozás bejegyzésre került a törzskönyvi nyilvántartásba. 369/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: december A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. 14 mft folyószámlahitelének felvételéhez szükséges készfizető kezességvállalási szerződés tartalmának jóváhagyása és aláírása. 2. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. 10 mft-os rulírozó hiteléhez készfizető kezességvállalási szerződés tartalmának jóváhagyása és aláírása a kormányzati engedély megszerzését követően. A képviselő-testület a február 13-i ülésén hozzájárult a határozat módosításához, amely szerint kormányzati engedély nélkül aláírható a készfizető kezességvállalási szerződés. 374/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: december 31. Szerződéskötés a Dombóvári Úszó Egyesülettel Ft támogatás nyújtásáról.

13 13 A szerződés aláírása megtörtént. 376/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: december 16. A Dombóvári Művelődési Ház NKft. és az önkormányzat közötti megállapodás módosításának kezdeményezése, az NKft. ügyvezető igazgatójának felkérése a módosításhoz szükséges feltételekről való tájékoztatásra. A határozat az Nkft. ügyvezető igazgatója részére továbbításra került. Tájékoztatást jelen előterjesztés elkészültéig nem kaptunk, a megállapodás módosításának kezdeményezése az április 10-i ülés napirendjén szerepelt, de döntés nem született. 379/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: december 31. A Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesülettel a Gyár u. 6. szám alatti épület, valamint az ahhoz tartozó zöldterület térítésmentes használatát biztosító szerződés tartalmának jóváhagyása és aláírása. A szerződéskötés megtörtént. 380/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: december 14. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel a Gunarasi út melletti 6 ha-os ingatlanra, valamint a Szabadság u. 8. alatti ingatlanra kötött haszonkölcsön szerződés meghosszabbítása. A szerződések meghosszabbításra kerültek. 381/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: december 15. Haszonkölcsön szerződés megkötése a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesülettel a Szepessy u. 1. alatti ingatlanra. A szerződéskötés megtörtént. 382/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: december 15. Patay Vilmos országgyűlési képviselő felkérése törvénymódosítás kezdeményezésére a következő tárgyban: a gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzatnak kötelező legyen hozzájárulást fizetnie annak a települési önkormányzatnak, ahol az étkeztetés igénybevétele történik. Országgyűlési képviselő urat felkértem a kezdeményezésre. 383/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: decemberi rendes ülés

14 14 A gyermekétkeztetési térítési díjak 20-30%-os csökkentési lehetőségének, következményének testület elé terjesztése. Megtörtént, a testület 20%-os csökkentésről döntött. 385/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: januári rendes ülés Az 1., 3., 4-5., 7-8. egyéni választókerület területén élők szavaztatásának lebonyolítása az utcanevek módosításáról, az átnevezésre vonatkozó javaslatok testület elé terjesztése. A javaslatokat a testület megtárgyalta és elfogadta. 386/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: január 1. Mászlonyi közterület-nevek módosításával kapcsolatos intézkedések megtétele. Az utcanévváltozások átvezetése a címnyilvántartáson január 1-jei hatállyal megtörtént. 390/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: december 5. Szerződéskötés a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesülettel 1 mft támogatás biztosításáról. A szerződéskötés megtörtént. 391/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március Döntés a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-nek az északi végfal és egyéb teherhordó szerkezetek megtámasztására vonatkozó ajánlatáról a Korona Szálló épületének életveszélyes állapota megszüntetése érdekében. 2. A hatósági kötelezéssel összefüggő munkálatok elvégzéséhez szükséges fedezet biztosítása a évi költségvetésben. 1. Az ajánlat adásának feltétele, hogy a jelenleg folyó beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője által készített tervek rendelkezésre álljanak. Kérem a határidő június 30-ig történő meghosszabbítását. 2. A Korona Szálló épületével kapcsolatos költségekre 15 millió Ft került elkülönítésre. 392/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: április 30. Intézkedések megtétele az önkormányzat tulajdonát képező, kitermelésre kijelölt faállomány szociális alapon történő kiosztására.

15 15 A szükséges rendeletmódosítás az ülés napirendjén szerepel. 393/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal A Reneszánsz Kőfaragó Zrt. értesítése a Szigeterdőben használt terület utáni közterület-használati díj elengedéséről. Végrehajtva. 394/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal Az Arany János tér 21. alatti labor-kialakítás, épületbővítés műszaki ellenőri feladatainak ellátására közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás indítása. Az újabb beszerzési eljárás eredményesen zárult a Városgazdálkodási Bizottság január 9-i döntése alapján. A Bartal és Rabb Kft.-vel a szerződéskötés január 16- án megtörtént. 396/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal A DRV Zrt.-vel az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíz-közműek üzemeltetésére kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosításának aláírása. A határozatról a Zrt.-t tájékoztattuk, az aláírást ők szervezik. 397/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal A Művelődési Ház Majoros terme bútorzatának megújításához Ft többletfedezet biztosítása. Az átcsoportosítás megtörtént. 398/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlése összehívásának kezdeményezése osztalék kifizetése érdekében, a taggyűlésen a testületi döntés képviselete. A taggyűlés december 6-án meghozta a szükséges döntést. 399/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: december 31. Megállapodás-kötés a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel a évre áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási feladatok ellátására, a közfoglalkoztatáshoz Ft önrész biztosítása.

16 16 A megállapodás aláírása megtörtént. Az önerő mértéke ,- Ft-ra csökkent, mivel a Munkaügyi Központ csak 10 fő közfoglalkoztatott támogatását hagyta jóvá. 408/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: december 31. A Tolna Megyei Kormányhivatal tájékoztatása a dombóvári általános iskolai felvételi körzetekről hozott állásfoglalásról. Megtörtént. 409/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: december 31. Haszonkölcsön szerződés kötés Őri Nándorral a szigeterdei lakótorony 1 évre történő térítésmentes átadásáról. A szerződéskötés megtörtént. 410/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: december 31. A Régió Kft.-vel az autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra kötött szerződés meghosszabbítása március 31-ig. Végrehajtva. 411/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal Az M9-es gyorsforgalmi út A2 nyomvonal-változatának támogatásáról szóló határozat továbbítása. Végrehajtva. 412/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: január 15. Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzésére. A Városgazdálkodási Bizottság 74/2014.(III.26.) számú határozatával az eljárás eredményességéről döntött. A szerződéseket a nyertes ajánlattevő MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.-vel megkötöttük. 413/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal A képviselő-testület évi munkatervének közzététele a város honlapján. Megtörtént.

17 17 415/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: december 31. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás módosított és egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának elfogadásáról szóló határozat továbbítása. Megtörtént. 416/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 28. A Dombóvár és térségi ivóvízminőség-javító program EU Önerő Alap támogatásra vonatkozó támogatási szerződés aláírása, amennyiben a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás által benyújtott pályázat alapján a Támogató a Társulás székhelye szerinti önkormányzattal köti meg a szerződést. A pályázat sikerrel járt, a támogatási szerződés és a támogatás átadásáról szóló megállapodás is aláírásra került. 417/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 31. A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás módosított és egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának aláírása. Valamennyi település elfogadta a módosítást, az aláírás május folyamán megtörténik. 418/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 31. A Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás módosított és egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának aláírása. Valamennyi település elfogadta a módosítást, az aláírás május folyamán megtörténik. 420/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal A Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület értesítése a évi sporttámogatási keret elszámolása során a január hónapban kiállított számlák elfogadásáról. A tájékoztatás megtörtént. 421/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: december 21. Az önkormányzat folyószámlahitelének december 31-ig lejáró futamidejű működési vagy fejlesztési hitellé való átalakításával kapcsolatos megállapodások aláírása.

18 18 A folyószámlahitelt a december 21-én aláírt szerződés alapján az önkormányzat Ft összegű működési hitellé alakította át. 425/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 31. Dombó-Coop Zrt.-vel parkolási célt szolgáló ingatlancserék telekalakítással összefüggő költségeinek vállalásáról megállapodás-kötés, valamint az ingatlancserékről szóló szerződéskötés. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás értesítése a szelektív hulladékgyűjtő áthelyezéséről. A szerződéskötés megtörtént, a Társulást értesítettük a tulajdonváltozásról és a gyűjtőedényzetek áthelyezésének szükségességéről. 426/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 31. Szerződéskötés a Tolnatej Zrt.-vel az önkormányzati tulajdonú, Gunarasban lévő 5337/234 hrsz.-ú ingatlanból 128 m 2 nagyságú terület értékesítéséről. A cég lebonyolította a telekalakítást, az adásvételi szerződés megkötése május folyamán megtörténik. 1/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 28. A Vortex Kft.-vel kötendő egyezségi megállapodás képviselő-testület elé terjesztése. Végrehajtva. 2/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal Döbrököz Község Önkormányzatának értesítése az ellene folyamatban lévő perben az elállás elutasításáról. Végrehajtva. 4/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal Szerződéskötés a Dombóvári Futball Clubbal 3 millió Ft támogatási előleg nyújtásáról. A szerződéskötés megtörtént. 6/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 28. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások módosításának aláírása. A megállapodások aláírásra kerültek.

19 19 7/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 7. A Művelődési Ház homlokzatának felújításáról hozott döntés képviselete, illetve továbbítása a Swietelsky Magyarország Kft. részére. A megrendelői álláspontot és az azt alátámasztó képviselő-testületi határozatot határidőben elküldtük a garanciára kötelezett felé. 8/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 15. A DVMSE sportingatlan üzemeltetési szerződésének meghosszabbítása. A sportingatlan üzemeltetési szerződésével kapcsolatos előterjesztést a Képviselőtestület február 27-i ülésén ismét tárgyalta, s a határozati javaslatot elfogadta. A szerződés aláírásra került. 9/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 28. A DVMSE sportingatlan területének térítésmentes használatba adásáról szóló szerződések megkötése a határozatban foglalt egyesületekkel. A szerződések aláírásra kerültek. 10/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 28. Használati szerződéskötés a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. és a dombóvári oktatási intézmények között a DVMSE sportingatlan használatának biztosításáról. A szerződést a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. továbbította a megyei KLIK részére, de még nem érkezett vissza. Kérem a határidő meghosszabbítását május 31-ig. 11/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 15. A Népköztársaság u. 5. alatti garzonház tartószerkezet-megerősítésének tervezői feladataira beszerzési eljárás indítása, tervező kiválasztása. A beszerzési eljárás eredményesen zárult, a szerződést megkötöttük. 12/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február millió Ft folyószámlahitel felvételéhez nyilatkozat megtétele, biztosítások nyújtása, szerződések megkötése.

20 20 A folyószámlahitel-szerződést és az engedményezési szerződést aláírtam, a hitel feltételeiről a február 13-ai ülésen beszámoltam. 13/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:2014. február A Tanácsköztársaság tér alatti lakóépület csapadékvíz-elvezető rendszer javításának megrendelése a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-től. 2. A javítási munkák elvégzése. 1. Végrehajtva. 2. A munkavégzés megkezdődött. 14/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal Az 57/2013. (X. 4.) BM rendelet módosításának kezdeményezése a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás kiterjesztésére az 5000 főt meghaladó településekre is. A kezdeményezés továbbítása megtörtént. Tállai András önkormányzati államtitkár március 6. napján érkezett válaszlevelében arról tájékoztatott, hogy a BM rendelet alapján nyújtott tűzifa támogatás felülvizsgálatára nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló források az elmúlt évben felhasználásra kerültek. 15/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 15. Közbeszerzési eljárás indítása szakmai szolgáltatások igénybevételére a Szervezeti folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál című projektre. A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult. A szerződést a nyertes ajánlattevő Agenda Projekház Kft. MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. konzorciummal március 28-án megkötöttük. 16/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: január 31. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás megállapodására tett törvényességi felhívás végrehajtási határidejének meghosszabbítására vonatkozó kérelem továbbítása a Tolna Megyei Kormányhivatal részére. A kérelmet továbbítottuk, a Kormányhivatal meghosszabbította a határidőt. 17/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: január A Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulás megállapodására tett törvényességi felhívás végrehajtási határidejének meghosszabbítására vonatkozó kérelem továbbítása a Tolna Megyei Kormányhivatal részére.

21 21 2. Társulási megállapodás aláírása. 1. A kérelmet továbbítottuk. 2. A megállapodás aláírásra került. 21/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: január 31. Tarr Ágnes igazgatói kinevezésének módosítása kereset-kiegészítésben való részesítés miatt. A kinevezés módosítása iránt a szükséges intézkedések megtörténtek. 24/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 15. Szerződéskötés a Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesülettel Ft támogatás nyújtásáról. A szerződés aláírásra került. 25/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 28. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlésén a testület döntésének képviselete a jogosulatlanul kiszámlázott szennyvízelvezetési díjakkal, valamint a T- Systems Magyarország Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés felülvizsgálatával kapcsolatban. A február 18-i taggyűlésen a döntések képviselete megtörtént. 26/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 1. Új belépődíjak alkalmazása a Farkas Attila Uszodában. Március 1-től a megemelt belépődíjak alkalmazásra kerültek. 27/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 31. Muzeológus foglalkoztatásával kapcsolatos további döntésekre vonatkozó javaslatok előterjesztése. Pályázati felhívás közzététele a Városi Könyvtár részéről az állás betöltésére. A pályázati felhívás közzététele megtörtént. A költségvetési rendeletben a foglalkoztatásra fedezetet biztosítottunk. A Könyvtár átszervezéséről szóló előterjesztést a képviselő-testületünk április 10-i ülésén elfogadta. 30/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal

22 22 Szerződéskötés a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesülettel Ft támogatási előleg nyújtásáról. A szerződés aláírása megtörtént. 32/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 15. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. által végzett munkák ellenértékeként Ft kifizetése. Az összeget az NKft. részére átutaltuk. 37/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: Soron következő képviselőtestületi ülés Tájékoztatás az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedésekről. Az önkormányzat a szükséges táblázatokat az elektronikus rendszerbe feltöltötte, a Magyar Államkincstár az adatok felülvizsgálatát megkezdte. Az Állami Adósságkezelő Központ a további teendőkről útmutatót adott ki, az ütemezéshez képest csúszás tapasztalható. A Magyar Államkincstárnak a felülvizsgált adatokról, nyilatkozatokról február 21-én kell továbbítania véleményét a Nemzetgazdasági Minisztérium felé. Az adósságállomány átvállalásáról szóló háromoldalú szerződést aláírtam. 38/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 15., március Cafeteria keret megállapítása az Önkormányzati Hivatal dolgozói és a polgármester részére. 2. Munkavállalók nyilatkozata a keret igénybevételéről. 1. Az Önkormányzati Hivatal dolgozói és a polgármester részére a nyilatkozat megadásához szükséges nyomtatványokat megküldtük. 2. A dolgozók a nyilatkozatot aláírták, amelynek megfelelően a juttatás részükre igénybe vehetővé vált. 40/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 28. Közbeszerzési eljárás indítása a Víztorony balesetveszélyes állapotot megszüntető javítási munkáira. Az eljárás a Városgazdálkodási Bizottság május 6-i döntése alapján eredményesen zárult, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzést kiküldtük. A nyertes ajánlattevő Topa és Társa Építési Kft.-vel a szerződéskötés várható időpontja: május 20.

23 23 43/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: Soron következő képviselőtestületi ülés A jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a polgármester évi szabadságolási tervének előterjesztése a határozatban foglaltak figyelembevételével. Tóth Zoltán Képviselő Úr február 20-án kelt levelében a polgármester szabadsága ügyében - fenntartva a korábbi álláspontját - kéri a jegyző által elkészített tervezetet. A tervezet részére kiküldésre került. Tóth Zoltán előterjesztette, azonban határozathozatal nem történt, a Képviselő-testület határozatképtelenné vált. 44/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal Dombóvár környezeti állapota értékelésének közzététele a város hivatalos honlapján és az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján. Végrehajtva. 46/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal Szerződéskötés a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel városüzemeltetési és parkfenntartási munkák elvégzésére. Megtörtént. 47/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: februári rendes ülés Az érintett lakók kikérését követően a közterületek átnevezésére vonatkozó javaslat testület elé terjesztése. Megtörtént. 48/2014. (II. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 21. Az Árpád u. 59. alatti lakóház és az Árpád u. 61. alatti társasházi lakások vonatkozásában létrejött adásvételi szerződésből eredő vételárhátralék megfizetése iránt indított peres eljárás lezárásaként peren kívüli egyezség megkötése az ERMIBAU Kft.-vel. A céget értesítettük a döntésről, a reagálás csak a határidő után történt meg. Az egyezségi megállapodást a képviselő-testület a április 10-i ülésén elfogadta. 52/2014. (II. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: Választást követő rendes ülés

24 24 Pénzügyi beszámoló előterjesztése az egyes választások lebonyolítását követően. A április 24-i ülésen a testület elfogadta a beszámolót. 53/2014. (II. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 20. Pályázati felhívás közzététele a civilkeretből történő támogatásigénylésre. A pályázati felhívás közzététele megtörtént. 54/2014. (II. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 20. Pályázati felhívás közzététele a sportkeretből történő támogatásigénylésre. A pályázati felhívás közzététele megtörtént. 55/2014. (II. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 28. Közbeszerzési eljárás indítása az Együtt a jövődért című pályázati támogatással megvalósuló projekt keretében üzemi, irodai berendezések, felszerelések beszerzésére, szükség esetén üzembe helyezésére és betanítására. A közbeszerzési eljárás a Városgazdálkodási Bizottság április 9-i határozata értelmében eredményesen zárult, a nyertes ajánlattevő Almus Pater Zrt.-vel a szerződés április 23-án aláírásra került. 56/2014. (II. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal Pályázat benyújtása a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda épületenergetikai fejlesztésére. Megtörtént. 61/2014. (II. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 7. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. 10 mft-os rulírozó hiteléhez készfizető kezességvállalási szerződés tartalmának jóváhagyása és aláírása. Az NKft. a hitelszerződést még nem kötötte meg, így a készfizető kezességvállalási szerződést nem tudtam aláírni. Kérem a határidő meghosszabbítását május 31- ig. 67/2014. (II. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: február 20. A Dombóvár, Ifjúság u. 5. és a Mászlony, Bordás A. u. 31. alatti ingatlantulajdonosok értesítése önkormányzat felé tett ingatlanuk vételére vonatkozó felajánlás elutasításáról.

25 25 A tulajdonosokat értesítettük a döntésről. 69/2014. (II. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal Egyezségi megállapodás megkötése a Vortex Építő Kft.-vel. A megállapodás megkötése megtörtént. 71/2014. (II. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 15. A vízügyi igazgatási szerv értesítése az önkormányzati tulajdonú árkok, vízfolyások és azok műtárgyainak üzemeltetésre való felajánlásáról. Végrehajtva. 80/2014. (II. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 14. A Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulásának Társulási Tanácsa ülésén javaslattétel az Arany Sziget Idősek Otthonában egy fő nővér álláshellyel való bővítésére. A társulás március 17-én tartotta ülését, melyen az önkormányzat által delegált képviselő jelezte a dombóvári önkormányzat kezdeményezését. A Társulási Tanács kérte a fedezet biztosítását Dombóvár Város Önkormányzatától, a Képviselő-testület ezt megtette, a társulási tanács jóváhagyta a létszámbővítést. 82/2014. (II. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 7. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi társulás társulási megállapodására tett törvényességi észrevétel elfogadásáról szóló határozat továbbítása a Tolna Megyei Kormányhivatal részére. A döntésről értesítettem a Kormányhivatalt, illetve a megállapodás is aláírásra került. 83/2014. (II. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 15. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel az DVMSE sportingatlan üzemeltetésére és fenntartására kötött szerződés meghosszabbítása december 31- ig. A szerződés aláírásra került. 84/2014. (II. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 31.

26 26 Szerződéskötés a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel a Kinizsi u. 37. alatti ingatlan üzemeltetési díjáról. A szerződéskötés megtörtént. 86/2014. (II. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: április 30. Megállapodás Attala és Szakcs Község Önkormányzatával közös fogorvosi alapellátási körzetre kiterjedő feladatellátás teljesítésében való együttműködésről. A szerződéstervezet ismertetésre került a két önkormányzattal, aláírása várhatóan május folyamán megtörténik. 95/2014. (II. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: március 30. Franjo Vlasics horvát bánról elnevezett közterület ünnepélyes névadásának lebonyolítása Megtörtént. 98/2014. (II. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: április 30. A Hamulyák Közalapítvány alapító okiratának módosításával kapcsolatos teendők ellátása. A jelen ülés egyik előterjesztése foglalkozik az alapító okirat módosításával. 101/2014. (II. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal Az ÖKO-Dombó Kft. ügyvezetője munkaszerződésének meghosszabbításáról szóló határozat továbbítása. Végrehajtva. 102/2014. (II. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: A Kft. következő taggyűlése Az ÖKO-Dombó Kft. társasági szerződés módosításának képviselete a Kft. taggyűlésén, elfogadását követően a szerződés aláírása. Végrehajtva. 103/2014. (II. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: A Kft. következő taggyűlése Az ÖKO-Dombó Kft. részéről az azonnali beszedési megbízással kapcsolatos megállapodás megkötésének támogatása a Kft. taggyűlésén.

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72.

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72. DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...26. oldal 36/2011. (IX. 12.) rendelet a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

2015. szeptember 30. XI. évfolyam 11. szám TARTALOM

2015. szeptember 30. XI. évfolyam 11. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. szeptember 30. XI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 19. oldal Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IX. 30.) önkormányzati

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. június 30-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott hatáskörben

Részletesebben

358/2015. (VIII. 27.)Kt. határozat Izrael Államba partnerkapcsolat kiépítése céljából delegáció utazásáról

358/2015. (VIII. 27.)Kt. határozat Izrael Államba partnerkapcsolat kiépítése céljából delegáció utazásáról i rendkívüli ülésének könyvéből: 358/2015. (VIII. 27.)Kt. határozat Izrael Államba partnerkapcsolat kiépítése céljából delegáció utazásáról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának támogatja egy 4 fős önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214 Átmeneti gazdálkodás bevételei Önkormányzat eft 212. január - február hó bevételei 212. január Cím Alcím Cím neve február teljesítés 11 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1.

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: Kaposszekcső, Liget lakótelep 5. alatti önkormányzati

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2015. szeptember 23-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2015. szeptember 23-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának 262/2015. (IX. 23.) sz. bizottsági határozat Dombóvár Város Önkormányzatának a Dombóvár, Földvár utcában található volt MÁV étkezde felmérési eredményéről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati ingatlanrészek értékesítése Előterjesztő:

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. február 9-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. február 9-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. február 9-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz Amennyiben az előterjesztés megegyezik a 2011. december 15-i rendkívüli és a 2011. december 29-i rendes

Részletesebben

2015. december 17-i rendes ülésére

2015. december 17-i rendes ülésére 35. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére Tárgy: A képviselő-testület 2016. évi munkaterve Előterjesztő:

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség I. határozat Egyszerű többség II. határozat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

2012. november 5-i rendkívüli ülésére

2012. november 5-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Csatlakozási díj meghatározása a térségi ivóvízminőség-javító

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 91/2012. (III. 29.) Kt.

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 91/2012. (III. 29.) Kt. rendes ülésének könyvéből: 91/2012. (III. 29.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt. tájékoztatóját a helyi menetrendszerinti személyszállításra megkötött

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. december 14-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Részletesebben

2014. március 17-i rendkívüli ülésére

2014. március 17-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város a Képviselő-testületének 214. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: TÁMOP-3.1.3-1/2/21-15 azonosító számú, Együtt a jövődért című pályázattal

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 26-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 289/2011. (VII. 26.) Kt.

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 26-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 289/2011. (VII. 26.) Kt. rendkívüli ülésének könyvéből: 289/2011. (VII. 26.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának a 69/2011. (III.3.) Kt. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. Dombóvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

2014. december 18-i rendes ülésére

2014. december 18-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. társasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Iktatószám:

Részletesebben

12. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

12. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 12. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati bérlakások mellékvízmérő órával való ellátása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. február 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. február 14-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

2014. február 18-i rendkívüli ülésére

2014. február 18-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Egyezségi megállapodás kötése a Vortex Építő Kft.-vel

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére. A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére. A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. megszüntetése

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: 2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 27-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. I. féléves szakmai munkájáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. december 14-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás módosítása,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...16. oldal 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 162. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi vagyongazdálkodási terve Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Önkormányzati bérlemények értékesítésre való kijelölése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára 1 Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

2013. november 28-i rendes ülésére

2013. november 28-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-i rendes ülésére Tárgy: A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény végrehajtásából

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére Új napirendi pont 42. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére Egyszerű többség Tárgy: Önkormányzati ingatlanok értékesítése,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról (Készült: a Képviselő-testület 2015. január 22-i ülésére)

J E L E N T É S a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról (Készült: a Képviselő-testület 2015. január 22-i ülésére) SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! J E L E N T É S a lejárt határidejű önkormányzati határozatok

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Ügyvédi megbízás az önkormányzat képviseletének ellátására

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T. a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására.

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T. a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására. Készítette: Előterjesztő: Baranyai Zsolt CSEVAK

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 18-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Kaposszekcsői 073/1 helyrajzi számú ingatlan

Részletesebben

2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM

2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...1. oldal 17/2005.(III.31.) rendelet az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 11/2005.(III.1.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 14 00 órai kezdettel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A FOLYAMATBAN LÉVŐ PERES ÜGYEKRŐL. Ermibau Kft. alperes ellen vételár-hátralék megfizetése iránti per (jogi képviselő: dr.

TÁJÉKOZTATÁS A FOLYAMATBAN LÉVŐ PERES ÜGYEKRŐL. Ermibau Kft. alperes ellen vételár-hátralék megfizetése iránti per (jogi képviselő: dr. TÁJÉKOZTATÁS A FOLYAMATBAN LÉVŐ PERES ÜGYEKRŐL Ermibau Kft. alperes ellen vételár-hátralék megfizetése iránti per (jogi képviselő: dr. Halmos Péter) Eljáró bíróság: Dombóvári Járásbíróság (ügyszám: 4.P.20.116/2012)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. július 27-én

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Minősített többség társulási megállapodás Egyszerű többség feladatellátási szerződés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére Tárgy: Sütész Kft. területvásárlási igénye Előterjesztő: Tigelmann

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. június 5-i ülésére

Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. június 5-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 5-i ülésére Tárgy: A Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. további működtetésének megtárgyalása Előterjesztő:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Készítette: Ábrahámné Turner Rita Szervezési Irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. szeptember 12-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. szeptember 12-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. szeptember 12-i üléséről Helyszín: Petőfi Művelődési Központ Színházterme Kezdete: 15.1o. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2006. évi költségvetésről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hagyomány és megújulás A dombóvári művelődési ház felújítása című projekt

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

16. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére

16. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére 16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató használaton kívüli kollégium hasznosítási

Részletesebben

2016. május 5-i rendes ülésére

2016. május 5-i rendes ülésére 12. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 5-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2015. évi összefoglaló belső

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

2013. október 31-i rendes ülésére

2013. október 31-i rendes ülésére 15. számú napirend Minősített többség rendeletmódosítás Egyszerű többség határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Lakások

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Az ülés megnyitásakor jelen vannak:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére

2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: A kórház melletti ingatlanon parkolóhely létesítéséhez

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Tájékoztató a Gunaras, Fürdő utcai fák állapotáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 30JICC6 Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án, 17:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással egybekötött Képviselő-testületi üléséről, a pécselyi Kultúrházban.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére Tárgy: Turisztikai célú ingatlanvásárlás a Nyerges-tó mellett

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

2009. év október hó Tolna Megyei Közlöny XIX. évfolyam 4. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2009. év október hó Tolna Megyei Közlöny XIX. évfolyam 4. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 812-3/2009. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 105/2009. (XII. 11.) határozat Létszámcsökkentés elrendeléséről. 114/2009. (XII. 11.) határozat A Közgyűlés Területfejlesztési Tanácsnoka

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Mászlony puszta és Szilfás puszta ivóvízminőség-javítása, közüzemi vízellátásának

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2014. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2013. június 26-án 16.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben