ELŐTERJESZTÉS december 16-i és december 20-i ülésszakára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára"

Átírás

1 1 Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének december 16-i és december 20-i ülésszakára Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Valamennyi iroda Tárgyalta:- Tanácskozási joggal meghívott: - Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: - Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző

2 2 Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 273/2008.(IX.16.). sz. határozat: Végrehajtási határidő: december 31. Szerződéskötés a Viessmann Technika Dombóvár Kft.-vel az önkormányzati tulajdonú 2980/1 hrsz.-ú ingatlan 2471 m 2 részének a Kft. tulajdonában lévő 2980/2 hrsz.-ú ingatlan 3082 m 2 részével történő cseréjéről. Az elmúlt időszak döntései alapján a területen a területrendezési tervet szeretnénk módosítani. A módosítás kötelező szabályozásúvá tenné a sportpálya bekötő útszakaszát, így az megszerezhetővé válik önkormányzatunk számára, amennyiben a jövőben szükség lenne rá augusztus 26-i Lakhatási Tanácsadó Testület döntése alapján, a 7200 Dombóvár, Munkás tér 3. sz. alatti bérlakás ingatlan kezelésre visszakerült a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. részére. A bérlőkijelölés megtörtént. A fentiekre való tekintettel javaslom az ingatlancseréről szóló testületi határozat visszavonását. 85/2010.(III.29.) sz. határozat: Végrehajtási határidő: november 30. A Kovi 95 Kft. üzemeltetetésében lévő hulladéklerakóba a dombóvári lakosok által beszállított inert hulladékból ingatlanonként évente 2 tonna hulladék díj átvállalása, az önkormányzat pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásának felülvizsgálata. A KOVI 95 Kft. a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől nem kapta meg az üzemeltetéshez szükséges engedélyeket, ezért a határozat végrehajtása határidő-túllépéssel teljesíthető. A Polgármesteri Hivatal megkeresésére a Felügyelőség munkatársa elmondta, hogy a vörös iszap katasztrófa jelentős mértékben leköti az ügyintézőket, ezért késik az engedély kiadása. Kérem a határidő meghosszabbítását május 31-ig. 160/2010.(IV.26.) sz. határozat: Végrehajtási határidő: december 31. A Kinizsi u. 37. alatti ingatlan teljes területére vonatkozó az üzemeltetési feladatok egy szervezet által történő ellátására épülő üzemeltetési koncepció vagy modell részleteinek és feltételeinek kidolgozása, testület elé terjesztése. A jelen ülés napirendjén szerepel. 206/2010.(V.19.) sz. határozat: Végrehajtási határidő: november 30. A Kapos-híd és a szőlőhegyi elágazás közötti közvilágítás kiépítése. A közvilágítás kiépítése megtörtént, a rendszer kiválóan üzemel.

3 3 227/2010.(VI.5.) sz. határozat: Végrehajtási határidő: december 31. A Zalka M. utcában található 753/9. hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának átruházásáról szóló és a beépítési kötelezettség vállalását is tartalmazó adásvételi szerződés ellenjegyzése, a szerződéskötés elmaradása esetén a testület tájékoztatása Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a fenti számú határozatával hozzájárult a tulajdonos Zircher és Társa Kft. részére a 759/3 hrsz-ú ingatlan továbbértékesítéséhez. A határozat, a határozat végrehajtási határidejét az értékesítéshez igazodva jelölte meg. Ugyanakkor előírta a testület tájékoztatását arra az esetre, ha az értékesítés december 31-ig elmaradna. A fentieknek megfelelően, ezúton tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy információnk szerint az értékesítés még nem történt meg, ezért kérem a határidő meghosszabbítását március 31-ig, a képviselő-testület irányában történő ismételt beszámolási kötelezettség mellett. 312/2010.(IX.14.) sz. határozat: Végrehajtási határidő: november A DVMSE Kosárlabda Kft.-vel január 5-én kötött sporttámogatási megállapodást felmondása, a Kft. felhívása az ,- Ft összegű támogatás visszafizetésére. 2. A DVMSE Kosárlabda Kft.-vel március 11-én kötött sporttámogatási megállapodás felmondása. 1. A DVMSE Kosárlabda Kft.-vel január 5-én kötött sporttámogatási megállapodás felmondása és az ,- Ft támogatás visszafizetésére szóló felszólítás elkészült, aláírása megtörtént. 2. A DVMSE Kosárlabda Kft.-vel március 11-én kötött sporttámogatási megállapodás felmondása elkészült, aláírása megtörtént. 314/2010.(IX.14.) sz. határozat: Végrehajtási határidő:2010. november 23. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett támogatási igények elbírálása. Az Oktatási és Kulturális Bizottság november 18-i ülésén elbírálta a támogatási igényeket. A Képviselő-testület a 314/2010. (IX. 14.) Kt. sz. határozatában foglalt keret terhére a beérkezett 105 A típusú pályázatból 56 főt, és a 12 B típusú pályázatból 2 főt támogatott. A támogatott és támogatásban nem részesülő pályázók bírálati anyagát határidőre a megfelelő szervezetekhez eljuttattuk. 331/2010.(IX.27.) sz. határozat: Végrehajtási határidő: Múzeumi tudáspróba padok és pedellus nélkül című, TIOP / azonosító számú pályázat Támogatási Szerződésének közös megegyezéssel történő felbontása.

4 4 A Támogatási Szerződés felbontása megtörtént. 340/2010.(IX.27.) sz. határozat: Végrehajtási határidő: november 30. Az Árpád u. 61. és az Árpád u. 59. szám alatti ingatlan nyilvános árverés útján történő értékesítése, szerződéskötés a legjobb ajánlattevővel. Az árverés november 12-én rendben lezajlott. A nyertes az ERMIBAU Kft. lett, a szerződés egyeztetése folyamatban van. A szerződéskötésre kérem a határidő meghosszabbítását december 31-ig. 352/2010.(IX.27.) sz. határozat: Végrehajtási határidő: november 30. A dombóvári ivóvízellátás minőségének további javítására 5 millió Ft értékű közérdekű kötelezettségvállalásra vonatkozó megállapodás aláírása az ALISCA BAU Zrt.-vel A megállapodás aláírása megtörtént. 365/2010.(X.14.) sz. határozat: Végrehajtási határidő: decemberi ülés A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatának testület elé terjesztése. Jelen ülés napirendjén szerepel. 380/2010.(X.25.) sz. határozat: Végrehajtási határidő: december 15. A Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás összehívásának kezdeményezése felügyelőbizottság személyi összetételének változása miatt. A Társulási Tanács november 23-i ülésén tudomásul vette a felügyelőbizottsági tagok személyében történő változást. 392/2010.(XI.2.) sz. határozat: Végrehajtási határidő: Költségvetési rendelet mód. Az Illyés Gyula Gimnázium területén található salakos focipálya felújítására, annak műfüves, multifunkciós sportpályává történő átalakítására nyújtott eft elkülönítése a költségvetésben. A fenti összeg a költségvetésbe beépítésre került, a felújítás, a pálya kialakítása megtörtént. 393/2010.(XI.2.) sz. határozat: Végrehajtási határidő: november 30. Vizsgálat lefolytatása a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulásnál annak megállapítására, hogy az Indulópont a korai

5 5 beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program megvalósítása Dombóváron című projekt fenntartása során milyen indokból és körülmények között vállalta át augusztus 31-én a Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány feladatait, fizetési kötelezettségeit a képviselő-testület előzetes engedélye nélkül. A fenti program megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés módosítása. A vizsgálat eredménye a jelen ülés napirendjén szerepel, a szerződés módosítása megtörtént. 394/2010.(XI.2.) sz. határozat: Végrehajtási határidő: november 30. A Dombóvári Bokszklub Egyesülettel szerződés megkötése Ft támogatás nyújtásáról. A támogatási szerződés aláírása megtörtént. 402/2010.(XI.2.) sz. határozat: Végrehajtási határidő: december 15. Varga Gábor szobrász megbízása a Petőfi mellszobor és az Aradi vértanúk szoborcsoport restaurálásával. A Petőfi mellszobor és az Aradi Vértanúk szoborcsoport restaurálását megrendeltük, a munka elkészült. Az Álmodozók szoborcsoport restaurálását tavasszal rendeljük meg, mivel a évi költségvetésből lesz finanszírozva. 418/2010.(XI.25.) sz. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal A környezetvédelemről szóló rendelettervezet továbbítása véleményezésre a Középdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére. A rendelettervezetet megküldtük a Felügyelőség részére. Érdemi választ várhatóan január hónapban kapunk. 422/2010.(XI.25.) sz. határozat: Végrehajtási határidő: december 31. A Dalkia Energia Zrt. szerződésmódosítási kérelmének testület elé terjesztése. A jelen ülés napirendjén szerepel. 427/2010.(XI.25.) sz. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal Az Illyés Gyula Gimnáziummal kötött támogatási megállapodás módosítása a támogatási összeg egy részének más célra történő felhasználásáról (Ivanich Miklós tiszteletére tanterem berendezésére). A támogatási megállapodás aláírása megtörtént.

6 6 429/2010.(XI.25.) sz. határozat: Végrehajtási határidő: december 1. Közterületi buszmegállók üvegcseréjére szerződéskötés az Attributum Kft.-vel és a Metarecz Kft.-vel. A szerződéskötések a Kft.-kel megtörténtek. 438/2010.(XI.25.) sz. határozat: Végrehajtási határidő:azonnal, december 1. Szerződéskötés dr. Komlódi András ügyvéddel a Kapos ITK ügyeivel kapcsolatos testületi döntésről tartott sajtótájékoztató előzményeinek, következményeinek és a szükséges intézkedések megtételének megállapítására irányuló vizsgálatban a Városgazdálkodási Bizottság munkáját segítő - jogi szakértői feladat ellátására. A szerződésre vonatkozó egyeztetések folyamatban vannak, kérem a határidő meghosszabbítását január 31-ig. 443/2010.(XI.25.) sz. határozat: Végrehajtási határidő: december 10. Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásáról szóló határozat, valamint pályázat anyag továbbítása. A pályázati dokumentumokat, valamint a Képviselő-testület határozatát a tanuló által választott középiskola számára határidőre továbbítottuk.

7 7 Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről november Szociális ügyekben Adósságcsökkentési támogatás - megállapítás 12 - megszüntetés 4 Lakásfenntartási támogatás - megállapítás 26 - elutasítás 9 Ápolási díj (méltányos) - megállapítás 9 - megszüntetés 1 Átmeneti segély - megállapítás elutasítás 6 Temetési segély - megállapítás 9 Köztemetés - megállapítás 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - megállapítás 1 kérelmező (3 gyermek) - elutasítás 1 Személyi térítési díj megállapítása (Idősek Otthona) - megállapítás 1 - fellebbezés 1 Helyi lakáscélú támogatás lejárta utáni döntés - Jelzálogjog törlés a támogatás lejárta után 0 Utazási támogatás - megállapítás 0 Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása - megállapítás 0

8 8 A közterület-használat, hirdetési és reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról szóló 5/2006.(II.20.) számú önkormányzati rendelet 4. (6) bekezdése alapján A közterület fölé a homlokzati falsíktól 10 cm-en túl nyúló hirdető berendezés, reklámtábla, cég- és címtábla (világító és világítás nélküli) elhelyezése: a) díjtétel 1.050,- Ft/m 2 /hó - Hunyadi tér Elárusítóhelyek, üzletek előtti áruk bemutatása: d) díjtétel 226,- Ft/m 2 /nap - Hunyadi tér Népköztársaság útja Árpád utca sarok A 4/1997.(I.22.) Korm rend. 3. sz. mellékletében felsorolt termékek: f) díjtétel 226,- Ft/m 2 /nap - Kórház u szám előtt - Hunyadi tér 25. szám előtt Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék valamint tüzelőanyag- 48 órát meghaladó- tárolása: j) díjtétel 26,- Ft/m 2 /nap - Szent Gellért u. 16. szám előtt - Kórház u szám előtt - Szabadság u. 17. szám előtt Díjmentes: - Hunyadi tér 25. szám körül Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2001. (III.28.) rendelet 9. (5) bekezdése alapján Építési, kivitelezési ügyekben tulajdonosi hozzájárulás megadása, illetve vagyongazdálkodási ügyben hozzájárulás kiadása november hónapban nem történt.

9 9 Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006. (XII. 20.) számú rendelet alapján Szociális helyzet alapján bérbe adható lakások: - Nyilvántartásba vétel 2 - Nyilvántartásba vétel elutasítása 1 - Bérlőkijelölés 2 - Bérleti jogviszony ismételt létesítése 4 Állami támogatással épült lakások tekintetében: - Bérlőkijelölés 1 Piaci alapon bérbe adható lakások tekintetében: - Bérlőkijelölés 1 Polgármesteri keretből november hónapban nyújtott támogatások 1. Támogatott Egyesített Szociális Intézmény (7200 Dombóvár, Arany J. tér 2., képviseli: Fehér Jánosné intézményvezető) Cél A november 12-én megrendezett Szociális Munka Napja szervezési költségeihez Összeg (Ft) Arusma Kft. RMB Wellness Club ( 7200 Dombóvár, Köztársaság u. 10., képviseli: Juanita Maria Bergmans ügyvezető) Az RMB Wellness Club fennállásának első évfordulója alkalmából rendezett nyílt nap szervezési költségeihez PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület (7200 Dombóvár, Vak Bottyán u. 53., képviseli: Právics Attila elnök) A december között megtartandó 4 napos kispályás labdarúgó torna szervezési költségeihez Összesen (Ft)

10 10 Bizottságok átruházott hatáskörben tett intézkedései november Oktatási és Kulturális Bizottság 1/2010. (XI.18.) számú határozatában elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat évi fordulójára beérkezett pályázatokat. 2/2010. (XI.23.) számú határozatában a bizottság elnökhelyettesének Nagy Roland bizottsági tagot választotta. 6/2010. (XI.23.) számú határozatában véleményezte a horvátországi Vir városával kötendő partnervárosi megállapodás tervezetét. 7/2010. (XI.23.) számú határozatában elfogadta a bizottság ügyrendjét. Szociális és Egészségügyi Bizottság: 1/2010. (XI.22.) számú határozatában elfogadta a bizottság ügyrendjét. 2/2010. (XI.22.) számú határozatában a bizottság elnökhelyettesének Dr. Janek Attila bizottsági tagot választotta. Városgazdálkodási Bizottság 75/2010. (XI.4.) számú határozatában jóváhagyta az oktatási intézmények informatikai eszközbeszerzését. 76/2010. (XI.4.) számú határozatában a bizottság elnökhelyettesének Bogdán László bizottsági tagot választotta. 79/2010. (XI.23.) számú határozatában döntött az oktatási projekt eszközbeszerzéséről. 81/2010. (XI.23.) számú határozatában jóváhagyta a Művelődési Ház hang- és fénytechnikai eszközeinek beszerzésére indított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. 82/2010. (XI.23.) számú határozatában döntött a karácsonyi rendezvények megszervezéséhez szükséges forrás biztosításáról. 97/2010. (XI.23.) számú határozatában véleményezte a horvátországi Vir városával kötendő partnervárosi megállapodás tervezetét. A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek a Testületi Csoport irodájában.

11 11 Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről november RENDEZVÉNYEK: Kulturális: Kakasdombi Borünnep November 6-án az Arany János téri "Arany-Sziget" Idősek Otthona alatti pincében ismét megrendezésre került a Kakasdombi Borünnep. A rendezvényen civil szervezetek kínálták boraikat az érdeklődőknek, akik egy-egy pohár nedű mellett szórakoztató műsorokat élvezhettek. Gyermekek a gyermekekért koncert november 14-én az újdombóvári Nagyboldogasszony templomban, november 21-én Dalmandon a Lisieux-i Szent Teréz templomban tartottak jótékonysági hangversenyt a József Attila ÁMK zeneiskolás növendékei a vörösiszapkatasztrófában károsult gyermekek számára. A kezdeményezést Ruttkay Sándor grafikus művész is támogatta. Márton-nap Márton-nap alkalomból idén is megrendezték a Német Nemzetiségi Hetet. A Belvárosi Általános Iskola november 15-én az Apáczai Iskola dísztermében adott ünnepi műsort, ahol a német nyelvet tanuló óvodások és diákok tánccal mutatkoztak be. A József Attila ÁMK-ban november 16-án került sor a kulturális programra. Márton napja alkalmából az intézmény 1-4. osztályának német nemzetiségi nyelvet tanuló diákjai az épület körül német énekeket dalolva lámpásoltak, majd az alsó tagozatos tanulók bemutatójára került sor. Dombóvári Kakaó Koncertek Advent első vasárnapjának délutánján tartották meg a zeneművészeti sorozat második előadását. Ez alkalommal 19 műsorszám hangzott el a zeneiskola növendékeitől, illetve az őket ebben is segítő művész-tanár jóvoltából. Szakmai Szociális Munka napja A Szociális Munka napja alkalmából, november 12-én szakmai konferenciát rendeztek Gunarasban, amelyre több neves szakember is ellátogatott, akik a szociális ellátás területeiről tartottak előadásokat. Szakmák Vására november 26-án és 27-én szervezte meg az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola a Szakmák Vásárát. Az előző évekhez hasonlóan idén is kulturális műsor keretein belül mutatkozott be az intézmény, melyen a Balatonboglári Szakközépiskola kollégiumának tanulói is készültek műsorral.

12 12 NEVEZETES ÜNNEPEK, ÉVFORDULÓK: Mártírok Napja November 4-én, az 1956-os Mártírok Napja emlékére az Apáczai Oktatási Központ szakközépiskolás diákjai idézték fel a forradalom és szabadságharc leverését az '56-os forradalom terén. Az ünnepi műsort követően a résztvevők koszorúkat helyeztek el az emlékműnél, és mécseseket gyújtottak. EGYÉB: Köszönet a tűzoltóknak Dombóvár Város Önkormányzatának nevében Szabó Loránd polgármester november 5-én a Polgármesteri Hivatal Ujváry termében fogadta a dombóvári Tűzoltóság munkatársait, akiknek köszönetet mondott a kolontári és devecseri iszapkatasztrófa mentési munkálataiban való részvételéért. Horvát Kisebbségi Önkormányzat ünnepélyes összejövetele A kisebbségi önkormányzat vezetősége a megalakulásuk alkalmából ünnepélyes összejövetelre invitálta a szervezet tagjait, valamint azokat a szimpatizánsokat, akik segítették a kisebbségi önkormányzat megalakulását. A cél, hogy ápolják a horvát hagyományokat, valamint erősítsék Dombóvár jövőbeni partnerkapcsolatát Vir városával. Hulladékgyűjtési akció Hulladékgyűjtési akciót szervezett az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola. A diákok egy teljes napon keresztül gyűjtötték a városban a fém- és papír hulladékot. Az akcióba magánszemélyek, és vállalkozók is bekapcsolódtak. A kezdeményezést az intézmény jótékony céllal indította, a hulladékokért kapott összeget, mintegy hatszázezer forintot az ajkai iszapkatasztrófa károsultjainak ajánlják fel. Tájékoztatás a Kapos ITK Kht- Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nkft. ügyében A Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nkft. hiteléhez óvadékként Dombóvár Város Önkormányzata által elhelyezett betét összegét (20 millió forint) és a betétkamat összegét ( ,- forint) november 29. napján a CIB Bank Zrt. visszautalta Önkormányzatunk számlájára. A csarnokra vonatkozó bérbevételi kötelezettség biztosítására Dombóvár Város Önkormányzata által kiállított váltósorozatot a CIB Bank Zrt november 30. napján érvénytelenítette. Ezáltal az Önkormányzat mentesült az óvadék és a váltók alkotta teljes kötelezettségéből. A Kapos ITK Kht. és a Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nkft, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség között kötendő az Inkubátorház és szociális épület funkcióbővítése 7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 552/8 című TRFC/DD/t/ /2005 azonosítószámú projektnek a Kapos Innovációs

13 13 Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nkft.-re történő átcedálásáról szóló háromoldalú megállapodást a Kapos ITK Kht.-t a kényszer-végelszámolás folytán képviselő Kossuth Holding Zrt. felszámolóbiztosa jelenleg még nem írta alá. A végelszámolási eljárás során a végelszámoló felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be a Tolna Megyei Cégbírósághoz. A kérelem elbírálása a közeljövőben várható. A Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nkft ügyvezetője azt a tájékoztatást adta, hogy a végelszámoló a bírósági határozat meghozataláig a megállapodás aláírását felfüggeszti. A Polgármesteri Hivatal vezetése is tárgyalásokat folytat a végelszámolóval a projekt átcedálásával kapcsolatban, de érdemi választ a végelszámolótól még nem kaptunk. Az ügyvezetőtől úgy értesültünk, a fent vázolt helyzet vonatkozásában a Dél- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség azt az álláspontot képviseli, hogy a felszámolási eljárást elrendelő cégbírósági határozat és a felszámoló személyének ismeretében új megállapodás készítését kell majd kérelmezni A Polgármesteri Hivatal vezetése is felvette ismét a kapcsolatot az Ügynökséggel, azonban kérdésünkre, miszerint milyen eljárás várható a háromoldalú megállapodás végelszámoló általi alá nem írása esetén, egyértelmű választ még nem kaptunk. A december 6-val kezdődő hétre háromoldalú személyes egyeztetést kezdeményeztünk a végelszámoló és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség illetékes munkatársának részvételével. A Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nkft nek Dombóvár Város Önkormányzata felé a február 2. napján megkötött Megállapodás tagi kölcsön nyújtására megnevezésű szerződés alapján ,-forint tartozása áll fenn, melynek visszafizetését a március 17. napján kelt közjegyzői okiratban az Nkft. ügyvezetője legkésőbb szeptember 15-ig teljesíteni vállalta. Tárgyalások a Zsinagóga hasznosítása ügyében: A Zsinagóga hasznosításának ügyében december 1-jén Pécsre utaztam, hogy megkezdjem a tárgyalásokat az ISOTEQ GROUP Kft. ügyvezetőjével, Rostás Zoltánnal. A képviselő-testület 421/2010.(XI.25.) számú határozatának eleget téve, a tárgyalásra meghívtam a Városgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottság elnökét is, ők azonban a tárgyalásra nem jöttek el. A találkozón Rostás úrral megállapodtunk abban, hogy a polgármesteri hivatal által felkért ügyvéd készíti el az önkormányzat részéről a szerződéstervezetet, amely várhatóan januárban véglegesíthető. Dr. Kutas Péter ügyvéd felajánlotta, hogy a szerződéstervezetet az önkormányzat részére térítés nélkül elkészíti. Marketingtárgyak bizományosi értékesítése: Dombóvár Város Önkormányzata 118/2010.(III.29.) Kt. sz. határozatában döntött arról, hogy Dombóvár új arculati elemeivel ellátott marketingeszközöket, ajándéktárgyakat készíttet, amelynek egy részét ajándékkészletbe, másik részét értékesítésre átadja. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa november 11-én döntött arról, hogy vállalja a marketingeszközök, ajándéktárgyak bizományosi értékesítését a következő helyszíneken: 1. Tourinform Iroda Dombóvár, Hunyadi tér Hotel Dombóvár Dombóvár, Hunyadi tér 1-5

14 14 3. Európa Hotel Dombóvár (Gunaras), Tó u Dombóvári Helytörténeti Múzeum Dombóvár, Szabadság u Gunaras Gyógyfürdő Dombóvár, Kernen tér Polgármesteri Hivatal Dombóvár, Szent István tér Gunaras Resort Spa Hotel Dombóvár (Gunaras), későbbiekben megnyíló hotel Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester jelentését a 160/2010.(IV.26.), 206/2010.(V.19.), 312/2010.(IX.14.), 314/2010.(IX.14.), 331/2010.(IX.27.), 352/2010.(IX.27.), 365/2010.(X.14.), 380/2010.(X.25.), 392/2010. (XI.2.), 393/2010.(XI.2.), 394/2010.(XI.2.), 402/2010.(XI.2.), 418/2010.(XI.25.), 422/2010.(XI.25.), 427/2010.(XI.25.), 429/2010.(XI.25.), 443/2010.(XI.25.) számú határozat végrehajtásáról, beszámolóját az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről elfogadja. 2. A képviselő-testület a 85/2010.(III.29.) sz. határozat végrehajtási határidejét május 31-ig, a 227/2010.(VI.5.) sz. határozat végrehajtási határidejét március 31-ig, a 340/2010.(IX.27.) sz. határozat végrehajtási határidejét december 31- ig, a 438/2010.(XI.25.) sz. határozat végrehajtási határidejét január 31-ig meghosszabbítja. 3. A képviselő-testület a 273/2010.(IX.16.) számú határozatát visszavonja Dombóvár, december 7. Szabó Loránd polgármester

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 18-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. június 30-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott hatáskörben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére Új napirendi pont 42. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére Egyszerű többség Tárgy: Önkormányzati ingatlanok értékesítése,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. december 14-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 266 283. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i s z a a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

2. számú előterjesztés Egyszerű többség

2. számú előterjesztés Egyszerű többség 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő, Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvári

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Iktatószám:

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. március 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. március 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből ülésének könyvéből 87/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: 2016. március 24. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének elfogadása 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség I. határozati javaslat Egyszerű többség II. határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-29/2012. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. JÚNIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. JÚNIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. JÚNIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-58/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72.

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72. DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...26. oldal 36/2011. (IX. 12.) rendelet a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.

Részletesebben

Határozat kivonat. Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Határozat kivonat. Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. megtartott nyílt ülésének könyvéből. 168/2015.(XI.17.) számú határozata Napirend előtt: Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról N A P I R E N D : 1. Jegyzőkönyv

Részletesebben

2016. május 5-i rendes ülésére

2016. május 5-i rendes ülésére 12. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 5-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2015. évi összefoglaló belső

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 27-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 27-i rendes ülésére 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztatás szakképzési hozzájárulás megosztásáról

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...16. oldal 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Kuratóriuma 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Klébl Márton

Részletesebben

Som Község Polgármestere 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu

Som Község Polgármestere 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu Som Község Polgármestere 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról (a képviselő-testület 2015.09.29-i ülésére) Tisztelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A FOLYAMATBAN LÉVŐ PERES ÜGYEKRŐL. Ermibau Kft. alperes ellen vételár-hátralék megfizetése iránti per (jogi képviselő: dr.

TÁJÉKOZTATÁS A FOLYAMATBAN LÉVŐ PERES ÜGYEKRŐL. Ermibau Kft. alperes ellen vételár-hátralék megfizetése iránti per (jogi képviselő: dr. TÁJÉKOZTATÁS A FOLYAMATBAN LÉVŐ PERES ÜGYEKRŐL Ermibau Kft. alperes ellen vételár-hátralék megfizetése iránti per (jogi képviselő: dr. Halmos Péter) Eljáró bíróság: Dombóvári Járásbíróság (ügyszám: 4.P.20.116/2012)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi vagyongazdálkodási terve Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. február 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. február 14-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 33. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

2015. szeptember 30. XI. évfolyam 11. szám TARTALOM

2015. szeptember 30. XI. évfolyam 11. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. szeptember 30. XI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 19. oldal Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IX. 30.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. március 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. március 29-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő Dombóvár város közterületein

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 16-án 16 óra 55 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottságának

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja: 1/2016. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 1/2016. (I.21.) sz. önkormányzati határozat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 119. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetési előirányzat a "Településfejlesztési koncepció" elkészítésére

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2010.(I.28.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. 2010. évi költségvetés (I. forduló) 2. A Fıvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

2014. november 13-i rendkívüli ülésére

2014. november 13-i rendkívüli ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 380-6/2012. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. március 29-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő kérdése K I V O N A T A - Dr.Vécsei László képviselő kérdést tett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

A rendelet-tervezet szövegét a Heti Mérleg c. városi lapban meg kell jelentetni.

A rendelet-tervezet szövegét a Heti Mérleg c. városi lapban meg kell jelentetni. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. május 4-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díj emelése - A közgyűlés a rendelet-tervezet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

28. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 26-i rendes ülésére

28. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 26-i rendes ülésére 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati ingatlan vállalkozások letelepedésére alkalmas

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Iktató szám: 112/2016. Tárgy: Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2014. június 30-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2014. június 30-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2014. június 30-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István polgármester,

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12 /2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Könyvvizsgálói

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére Minősített többség Tárgy: A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 26-i. nyilvános ülésének anyaga

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 26-i. nyilvános ülésének anyaga 20 Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 26-i nyilvános ülésének anyaga Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8446 Kislőd, Hősök tere 2. Szám: 3/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Szám: 263-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott üléséről.

Szám: 263-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott üléséről. Szám: 263-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

53-70/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

53-70/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 53-70/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Javaslat. a Bp. XXI. ker. Gyömbér utca 1-3. szám alatti intézmény bérleti szerződésének felmondására

POLGÁRMESTER. Javaslat. a Bp. XXI. ker. Gyömbér utca 1-3. szám alatti intézmény bérleti szerződésének felmondására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat a Bp. XXI. ker. Gyömbér utca 1-3. szám alatti intézmény bérleti szerződésének felmondására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a lejárt határidejő határozatok

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 15-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 15-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből rendkívüli ülésének könyvéből 130/2015. (VII. 15.) önkormányzati határozata Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. július 15-ei ülésének napirendjét a következők szerint:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 40. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Közétkeztetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben