2015. szeptember 30. XI. évfolyam 11. szám TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. szeptember 30. XI. évfolyam 11. szám TARTALOM"

Átírás

1 DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY szeptember 30. XI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok oldal Rendeletek oldal Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról oldal Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Dombóvár Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról oldal Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról oldal Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról szóló 35/1999. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról oldal Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő rendszerről oldal Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Dombóvár Város településképi védelméről. 72. oldal

2 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 11. szám A Dombóvár, Földvár utcában található volt MÁV étkezde felmérési eredményéről 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Téba Kft.-vel (1173 Budapest, 516. utca 18.) június 15-én kötött Megvalósíthatósági tanulmány készítése a Földvár utcában található, volt MÁV étkezde központi főzőkonyhaként történő kialakítása és üzemeltetése tárgyú vállalkozási szerződést a Kft. által elkészített Megvalósíthatósági tanulmány: A volt MÁV épület hasznosítása, közétkeztetés racionalizálása című tanulmány alapján teljesítettnek elfogadja. 2. A konyhák modernizációjáról, átszervezéséről a Képviselő-testület a évi költségvetés, illetve a pályázati kiírások függvényében dönt. Határidő: március 15. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 381/2015. (IX. 24.)Kt. határozat Elvi döntés a dombóvári 797/5 hrsz-ú közterület telekalakításáról és értékesítéséről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételek növelése érdekében a Sütész Kft. ingatlanvásárlási igényét támogatja. Elviekben elfogadja az önkormányzati tulajdonú, Teleki és Árpád utca között elhelyezkedő 797/5 közterület HATÁROZATOK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i rendes ülésén elfogadott határozatai: megnevezésű, a 798 és a 797/3 hrsz.-ú ingatlanok által határolt 914 m 380/2015. (IX. 24.)Kt. határozat 2 -es terület pályáztatás nélküli értékesítését a Kft.-nek. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a következőkre: - Az elkészült vázrajz alapján készíttessen értékbecslést az értékesítendő területről, amelynek költségeit a Kft. viseli. - A területen található közművek feltárása után készíttessen vázrajzot a szolgalmi jogok bejegyzéséhez, amelynek költségeit a Kft. viseli. - Az elkészült értékbecslés alapján folytasson tárgyalásokat a Sütész Kft. ügyvezetőjével az ingatlanértékesítés feltételeiről. A Képviselő-testület az ingatlanértékesítésről végleges döntését a októberi rendes ülésén hozza meg. Határidő: októberi rendes ülés Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 382/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A Kórház utcai dombóvári 2878/10 hrszú beépítetlen terület megosztásáról, az újonnan létrejövő ingatlanrész értékesítéséről és az ezzel összefüggő további intézkedésekről 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint árveréssel egybekötött nyilvános pályáztatás útján értékesíti a Dombóvár, Kórház utcában található 2878/10 hrsz.-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan északi részén a

3 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 11. szám Kórház utca és a Juhász Gyula utca között telekalakítással létrejövő m 2 nagyságú területet nettó 2.500,- Ft/m 2 -es induló licitáron. A nyertes pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére az eljárásnak az ügyvédi díjon kívüli egyéb költségeit is. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás jóváhagyására és a legmagasabb összegű vételárat megajánló ajánlattevővel az adásvételi szerződés tartalmának jóváhagyására és megkötésére, majd az ajánlat megküldésére az illetékes szervnek a Magyar Államot megillető elővásárlási jog miatt. 2. A Képviselő-testület az értékesítésre kijelölt terület mögötti ingatlanok megközelítése érdekében szórt kaviccsal utat épít ki a dombóvári 2878/5 hrsz.-ú, közútként nyilvántartott ingatlanon a rendeltetésének megfelelően. Az út kialakításának fedezete az értékesítésből befolyó vételár. 3. A Képviselő-testület elrendeli az 1. és 2. pontban említett ingatlanokon található faállomány kitermelését, melyet szociális célú tűzifaként kíván hasznosítani. Határidő: 1. pont: október 15. pályázati felhívás kiírására 2. pont: június 30. út kialakítására 3. pont: november 30. faállomány kitermelésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 383/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok január 1- jétől való ellátásáról, az Egyesített Szociális Intézmény átszervezésének támogatásáról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit felülvizsgálta, és a feladatellátást az alábbiak szerint oldja meg január 1-jétől: A Képviselő-testület a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatási feladatait, valamint a dombóvári járáshoz tartozó településeken a család- és gyermekjóléti központ feladatait a Dombóvári Szociális Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézmény útján látja el, és szakmai tekintetben önálló intézményegységként Családsegítő és Gyermekjóléti Központot hoz létre és működtet az Intézményen belül. 2. A Képviselő-testület egyetért az Egyesített Szociális Intézménynek a Dombóvári Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által hozott 28/2015. (VIII. 10.) Tt. határozat szerinti, az 1. pontban foglalt döntésnek is megfelelő, január 1-jétől történő átszervezésével, melynek során a költségvetési szerv elnevezése Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményre változik. A Képviselő-testület az Intézmény részére január 1-től biztosítja a december 31-ig a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ által a Kinizsi

4 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 11. szám utca 37. és Szabadság utca 8. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban igénybe vett ingatlanrészek, illetve ingóságok használatát. A Képviselő-testület felhatalmazza a társulási tanácsba delegált képviselőt, hogy támogassa az Egyesített Szociális Intézmény átszervezésével összefüggő döntések meghozatalát. Határidő: október 30. Felelős: Társulási tanácsba delegált képviselő Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 384/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának január 1-jén hatályba lépő módosítását amellyel a Társulás elnevezése Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás elnevezésre módosul, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását a melléklet szerint elfogadja azzal, hogy a Családok Átmeneti Otthona szociális szolgáltatás ellátási területe Magyarországra terjed ki. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodás módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a Képviselő-testület, mint a Társulás tagja nevében aláírja. Határidő: október 31. társulási megállapodás aláírására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a szeptember 24-i képviselő-testületi ülés 7. számú előterjesztésében foglaltakkal. 385/2015. (IX. 24.)Kt. határozat Az ÖKO-Dombó Nonprofit Kft. községekben végzett tevékenységéről, és a mászlonyi hulladékszállításról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖKO-Dombó Nonprofit Kft. községekben végzett hulladékszállítási tevékenységét eredményesnek értékeli, ezért támogatja, hogy a jövőben is folytassa az Nkft. az alvállalkozói tevékenységet. 2. A Képviselő-testület a mászlonyi hulladékszállítási feltételek javítása érdekében elegendőnek tartja azt az intézkedést, hogy a konténer áthelyezésre került egy könnyebben megközelíthető helyre, további hulladékgyűjtő edények kihelyezését nem 386/2015. (IX. 24.)Kt. határozat Dombóvár szabályozási tervének módosításáról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a város Szabályozási Tervének a dombóvári 1294/16 hrsz.-ú közterületet érintő új tervezett telekhatár módosítása - egyszerűsített eljárás során - történő módosítását. 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződés aláírására a Dombó-Coop Zrt.-vel (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 7.) ,- forint + áfa értékben.

5 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 11. szám 3. A képviselő-testület támogatja a város Szabályozási Tervének a dombóvári 4898 hrsz.-ú területet érintő, j. út Mágocs-Dombóvári összekötő út és az ahhoz kapcsolódó buszmegálló nyomvonalának - teljes eljárás során - történő módosítását. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.-vel (székhely: 7627 Pécs, Magyar utca 7.; vezető településrendező tervező: Kovács Péter) a tervezési díjra vonatkozóan tárgyalások lefolytatására, ezt követően a vállalkozási szerződés aláírására, illetve a településrendezési eszközök módosításának tervezési munkái elvégeztetésére. 5. A Képviselő-testület a 4. pontban írt munkák elvégzésének fedezetére a 2016-os költségvetésében biztosít forrást. Határidő: október 30. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 387/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása érdekében a belváros egyes részei forgalmi rendjének felülvizsgálatáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a belváros egyes részei forgalmi rendjének felülvizsgálatával a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása érdekében. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felülvizsgálattal kapcsolatos beszerzési eljárás lefolytatására. Határidő: október 10. a beszerzési eljárás megindítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 388/2015. (IX. 24.)Kt. határozat Az önkormányzati ingatlanokat érintő közegészségügyi hiányosságok megszüntetéséről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő közegészségügyi ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetését, és a szükséges beszerzésekre és munkálatok elvégzésére ,-Ft-ot biztosít az önkormányzat évi költségvetése terhére azzal, hogy a Szabadság utca 2. alatti orvosi rendelőben a feladatellátási szerződésekben foglaltak szerint az egészségügyi szolgáltatókat terhelő feladatok költségeit a szolgáltatókra kell terhelni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére. Határidő: december 31. Felelős: Tigelmann Péter alpolgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 389/2015. (IX. 24.)Kt. határozat Szomszéd ingatlanok vonatkozásában a telepítési távolságok szabályozásáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szomszédos ingatlan telekhatára mellé telepíthető növények és telepítési távolságokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására kéri fel a Polgármestert azzal, hogy az elkészülő tervezetet véleményezésre küldje meg a szakmai szervezeteknek, illetőleg a szükséges társadalmi egyeztetést végezze el.

6 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 11. szám Határidő: december A rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda Városüzemeltetési Iroda 390/2015. (IX. 24.)Kt. határozat Dombóvár város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának jóváhagyásáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása című projekt keretében elkészült, a Belügyminisztérium által is jóváhagyott Megalapozó vizsgálat dokumentumát és az Integrált Településfejlesztési Stratégiát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: szeptember 30. a dokumentum jóváhagyásáról szóló határozat és a jegyzői nyilatkozat Belügyminisztérium részére való megküldésére, a dokumentum honlapon való közzétételére, az állami főépítészi hatáskörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal értesítésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a szeptember 24-i képviselő-testületi ülés 23. számú előterjesztésében foglaltakkal. 391/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A Járási Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a Dombóvári Járásban című, ÁROP-1.A jelű pályázat keretében kidolgozott Járási Esélyegyenlőségi Programot elfogadja. A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a szeptember 24-i képviselő-testületi ülés 24. számú előterjesztésében foglaltakkal. 392/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A szigeterdei lakótoronyhoz híd kialakításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a szigeterdei lakótornyot körülvevő vizesárkon átvezető híd építését. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ezzel kapcsolatos tervezési munka ajánlatkérésének lebonyolítására, illetve az örökségvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatására. A Képviselő-testület a tervezési munkálatok elvégzéséhez szükséges fedezetet a évi költségvetési rendeletében biztosítja. Határidő: október 10. az ajánlatkérésre november az örökségvédelmi engedélyezési eljárás megindítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 393/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási dokumentumok aláírására és a pályázati felhívás közzétételére.

7 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 11. szám A Képviselő-testület a pályázatok támogatására a évi költségvetésében 3,5 millió Ft-ot különít el. Határidő: október 1. csatlakozási nyilatkozat beküldésére október 5. pályázati felhívás közzétételére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 394/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A Tolna Megyei Diáksport Tanács támogatásáról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei Diáksport Tanácson keresztül a Dombóvári Városi Diáksport Bizottságot Ft egyedi támogatásban részesíti az őszi diákolimpiai versenyek lebonyolítása céljából. 2. A Képviselő-testület a diáksport bizottság részére megítélt támogatást a város évi költségvetésében a 106. Önkormányzat cím, III. Dologi kiadások alcím, 24. DVMSE üzemeltetése sora terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés tartalmának jóváhagyására és a szerződés aláírására. Határidő: szeptember 30. támogatási szerződés aláírására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 395/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A városban működő közkifolyók fenntartásának felülvizsgálatáról, és a mérővel nem rendelkező megmaradó közkifolyók mérősítéséről 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközműszolgáltatásról szóló évi CCIX. törvénnyel összhangban, illetve költségtakarékossági okokból a Dombóváron jelenleg üzemelő 50 db közkifolyó/ivókút/szökőkút közül 20 darabot az 1. számú melléklet szerint megszüntet, amennyiben a közegészségügyi szakhatóság hozzájárulását adja. A megszüntetésre az önkormányzat 2015-ös költségvetésből forint összegű forrást biztosít. 2. A Képviselő-testület a 2. számú mellékletben felsorolt 14 db közkifolyó mérősítését rendeli el, melyre az önkormányzat a 2015-ös költségvetésből Ft-ot biztosít. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vízmérők felszerelésével és a közkifolyók megszüntetésével kapcsolatos szerződések és jognyilatkozatok megtételére, illetve a munkálatok megrendelésére. Határidő: január 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a szeptember 24-i képviselő-testületi ülés 32. számú előterjesztésében foglaltakkal.

8 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 11. szám 396/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A Dombóvári Művelődési Ház Nkft. ügyvezetői munkakörére pályázat kiírásának kezdeményezéséről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város Önkormányzata, mint a Dombóvári Művelődési Ház Nkft. többségi tulajdonosa nevében a Dombóvári Művelődési Ház Nkft. ügyvezetői munkakörét pályázat útján kívánja betölteni. A Képviselő-testület felkéri a Dombóvári Művelődési Ház Nkft. taggyűlésében őt képviselő Szabó Loránd polgármestert, hogy kezdeményezze a taggyűlés összehívását, majd a taggyűlésen indítványozza az ügyvezető igazgatói állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírását a mellékelt tartalommal. Határidő: szeptember a Dombóvári Művelődési Ház Nkft.. taggyűlése összehívásának kezdeményezésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármester Kabinet A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a szeptember 24-i képviselő-testületi ülés 33. számú előterjesztésében foglaltakkal. 397/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. faktorálási javaslatának támogatásáról kezességet vállaljon a finanszírozott összeg visszafizetésére, amennyiben a vevő (Dombóvár Város Önkormányzata) bármely okból nem fizet a megadott fizetési időszakon (fizetési határidő+türelmi idő) belül. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az OTP Bank Nyrt. felé nyilatkozzon arról, hogy az önkormányzat az Nkft.-vel kötött, a faktoring ügyletet érintő megbízási/vállalkozási szerződés, vagy egyedi megrendelés szerinti fizetési kötelezettségét az engedélyezés következményeként a Bank által megadott bankszámlára teljesíti. 4. A Képviselő-testület az NKft.-nek a fenti faktorálási ügyletből fakadó költségeit negyedéves elszámolás alapján, 30 napos fizetési határidővel, utólag megtéríti. 5. A Képviselő-testület az ügylet megkötésének jóváhagyásával az NKft. felügyelőbizottságát bízza meg. 6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges nyilatkozatok megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester, Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási NKft. Végrehajtásért felelős: Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási NKft., Pénzügyi Iroda 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. egyedüli tagjaként az NKft. faktorálási javaslatában foglaltakat támogatja. 2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az NKft. korlátlan készfizető

9 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 11. szám 398/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb eseményekről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1. a polgármester beszámolóját a 413/2014. (XI. 13.), 438/2014. (XII. 18.), 17/2015. (I. 29.), 18/2015. (I. 29.), 36/2015. (I. 29.), 50/2015. (I. 29.), 74/2015. (II. 19.), 125/2015. (III. 26.), 126/2015. (III. 26.), 130/2015. (III. 26.), 133/2015. (III. 26.), 208/2015. (IV. 30.), 215/2015. (IV. 30.), 235/2015. (V. 14.), 268/2015. (V. 28.), 270/2015. (V. 28.), 272/2015. (V. 28.), 280/2015. (VI. 26.), 281/2015. (VI. 26.). 283/2015. (VI. 26.), 285/2015. (VI. 26.), 296/2015. (VI. 26.), 297/2015. (VI. 26.), 298/2015. (VI. 26.), 299/2015. (VI. 26.), 300/2015. (VI. 26.), 304/ (VI. 26.), 305/2015. (VI. 26.), 306/2015. (VI. 26.), 307/2015. (VI. 26.), 309/2015. (VI. 26.), 310/2015. (VI. 26.), 312/2015. (VI. 26.), 318/2015. (VI. 26.) 1. pont, 319/2015. (VI. 26.), 320/2015. (VI. 26.), 322/2015. (VI. 26.), 324/2015. (VI. 26.), 327/2015. (VI. 26.), 328/2015. (VI. 26.), 329/2015. (VI. 26.), 330/2015. (VI. 26.), 331/2015. (VII. 7.), 332/2015. (VII. 7.), 333/2015. (VII. 7.), 334/2015. (VII. 7.), 336/2015. (VII. 7.), 337/2015. (VII. 7.), 338/2015. (VII. 7.), 339/2015. (VII. 7.), 340/2015. (VII. 7.), 343/2015. (VII. 23.), 345/2015. (VII. 23.), 347/2015. (VII. 23.), 350/2015. (VII. 23.), 351/2015. (VII. 23.), 352/2015. (VII. 23.), 353/2015. (VII. 23.), 354/ (VII. 23.) 3. pont, 355/2015. (VII. 23.) 1. pont, 357/ (VII. 23.), 359/2015. (VIII. 27.), 360/2015. (VIII. 27.), 361/2015. (VIII. 27.), 363/2015. (VIII. 27.), 365/2015. (VIII. 27.), 366/2015. (VIII. 27.), 369/2015. (VIII. 27.), 373/2015. (VIII. 27.), 375/2015. (VIII. 27.), 379/2015. (VIII. 27.) lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről elfogadja. 2. az alábbi határozatok végrehajtási határidejét a következők szerint meghosszabbítja: október 31-ig: 230/2015. (V. 14.), 269/2015. (V. 28.), 301/2015. (VI. 26.), 318/2015. (VI. 26.) 2. pont, 325/2015. (VI. 26.), 335/2015. (VII. 7.), 342/2015. (VII. 23.), 348/2015. (VII. 23.), 354/2015. (VII. 23.), 376/2015. (VIII. 27.) november 30-ig: 121/2015. (III. 26.) december 31-ig: 99/2012. (III. 29.), 331/2012. (XI. 5.)365/2013. (XI. 28.), 409/2014. (XI. 13.), 414/2014. (XI. 13.) 3. pont, 450/2014. (XII. 18.), 482/2014. (XII. 18.), 238/2015. (V. 28.), 244/2015. (V. 28.), 302/2015. (VI. 26.), 317/2015. (VI. 26.), 323/2015. (VI. 26.), 344/2015. (VII. 23.), 355/2015. (VII. 23.) 2. pont, 356/2015. (VII. 23.), 367/2015. (VIII. 27.) június 30-ig: 70/2015. (II. 19.) 3. a 64/2015. (II. 19.), 228/2015. (V. 14.), 229/2015. (V. 14.), 240/2015. (V. 28.), 242/2015. (V. 28.) számú határozatát visszavonja. 399/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A 272/2015. (V. 28.) Kt. határozat módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mentőállomásnál végzett vizesblokk felújítási munkákra a 272/2015.(V. 28.) Kt. határozatával biztosított bruttó ,-Ft beruházási összeget az előre nem látható, de elvégezni szükséges pótmunkák miatt ,-Ft-ra módosítja.

10 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 11. szám 400/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A Gunarasi Ifjúsági Tábor napközis célú igénybevételéért fizetendő díj csökkentésének jóváhagyásáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Gunarasi Ifjúsági Tábor napközis célú igénybevételéért fizetendő díj a dombóvári lakóhellyel rendelkező gyermekek esetében 100,- Ft/nap/fő összegben került megállapításra. 401/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A NAVYSTAR Építészeti, Hajózási és Kereskedelmi Kft. fa -val szembeni követelés törléséről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a NAVYSTAR Építészeti, Hajózási és Kereskedelmi Kft. fa -val szemben fennálló Ft összegű követeléséről behajthatatlan minősítés miatt lemond, hozzájárul a követelés leírásához. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 402/2015. (IX. 24.)Kt. határozat Idegenforgalmi adó ellenőrzéséről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Jegyző Dombóvár város közigazgatási területén működő kereskedelmi szálláshelyek idegenforgalmi adóbevallására és befizetésére vonatkozóan folytasson le adóellenőrzést, a feltárt hiányosságok alapján intézkedjen az adó befizetéséről. Határidő: december 31. Felelős: Jegyző Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 403/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság többségi tulajdonosa jóváhagyja a cég társasági szerződésének taggyűlésen kívüli határozat útján elfogadott módosítását, mely a tevékenységi kör felnőtt és egyéb oktatást, tehetséggondozást, oktató nevelő munkát, máshová nem sorolt oktatást, sport, szabadidős képzést, kulturális képzést, képességfejlesztést szöveggel történő kiegészítésére irányul. 404/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A Hóvirág u. 1. szám alatti orvosi rendelő épületen kívüli szennyvízrendszerének átalakításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár, Hóvirág u. 1. szám alatti orvosi rendelő külső szennyvízrendszerének átalakítására és a városi szennyvízhálózatra történő rákötésére Ft összeget biztosít. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházással kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: október 30. Munkálatok befejezésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 405/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A szőlőhegyi közterületek elnevezéséről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár- Szőlőhegyen az alábbi közterületi elnevezésekről dönt azzal, hogy a közterületek elhelyezkedését a mellékelt térkép tartalmazza:

11 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 11. szám Pulai horhó, Vincellér dűlő, Slavati horhó, Buda horhó, Kapinya dűlő, Kercseligeti dűlő, Cserfa dűlő, Jágónaki dűlő, Hamu völgy, Márton tető, Dobó utca, Mausch dűlő, Forrás dűlő, Nyerges dűlő, Iskola dűlő, Homoki dűlő 1. Kadarka dűlő 10. Pintes dűlő 2. Oportó dűlő 11. Hordó dűlő 3. Ezerjó dűlő 12. Donga dűlő 4. Muskotály 13. Bikavér dűlő dűlő 5. Rizling dűlő 14. Fürt dűlő 6. Szent Anna 15. Csap dűlő dűlő 7. Furmint dűlő 16. Tüke dűlő 8. Szlanka dűlő 17. Hébér dűlő 9. Juhfark dűlő Határidő: december 31. a címjegyzékben történő átvezetésre Felelős: Jegyző Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda A határozat melléklete megegyezik a szeptember 24-i képviselő-testületi ülés 6. számú előterjesztésében foglaltakkal. 406/2015. (IX. 24.)Kt. határozat Az 188. hrsz.-ú közterület elnevezéséről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár, 188. hrsz.-ú közterületnek Kakasdombi köznek nevezi el - az ott található ingatlanok házszámozásának változatlanul hagyásával. Határidő: október 10. a lakók tájékoztatására december 31. a címjegyzékben történő átvezetésre Felelős: Jegyző Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 407/2015. (IX. 24.)Kt. határozat Közterület elnevezése Dr. Habsburg Ottóról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1294/9. hrsz.-ú (Belvárosi iskola előtti) közterületet a város díszpolgáráról, Dr. Habsburg Ottóról nevezi el. A tér ünnepélyes névadása ban, a Város hete rendezvénysorozat keretében kerül megrendezésre. Határidő: október 30. a család hozzájárulásának megkérésére november 31. a címjegyzékben történő átvezetésre április 10. a tér ünnepélyes névadó rendezvényére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda Polgármesteri Kabinet 408/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A Művelődési Ház belső udvara kialakításának tervezésére beszerzési eljárás lefolytatásáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Dombóvár, Hunyadi tér 25. szám alatti Dombóvári Művelődési Ház és a Dombóvár Város Könyvtára közös belső udvar kihasználási lehetőségeit vizsgáló vázlattervben bemutatott kialakítással. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a továbbtervezéssel kapcsolatos beszerzési eljárás lefolytatásával, és a nyertes tervezővel való szerződéskötésre. Határidő: október a beszerzési eljárás lefolytatására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

12 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 11. szám 409/2015. (IX. 24.)Kt. határozat Várostérkép elkészítésére Dombó-Média Kft. megbízásáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Dombó- Média Kft.-t az új közterületi elnevezéseket tartalmazó várostérkép elkészítésével A/2 méretben, példányban azzal, hogy a kiadvány szabad felületeit a megbízott reklámfelületként értékesíti, ebből fedezve az előállítás költségeit. Határidő: október 10. a szerződés megkötésére november 30. a térkép megjelentetésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 410/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A Szuhay Sportközpontban reklámfelületek kialakításával és támogatási célra történő értékesítésével a Dombó-Média Kft. megbízásáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Dombó- Média Kft.-t a tulajdonában álló és általa működtetett Szuhay Sportközpontban, valamint a Katona József utcai sporttelepen reklámfelületek kialakításával és értékesítésével azzal, hogy a cég az e tevékenységéből származó nyereség 50%- át - közérdekű kötelezettségvállalás formájában - a helyi sportszervezetek támogatására fordítja. Határidő: október 10. a szerződés megkötésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 411/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A Dombó-Land Kft többszemélyes társasággá alakításáról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Várong, Szakcs, Lápafő, Attala Község Önkormányzatainak csatlakozási szándékát a Dombó-Land Kft.-hez. 2. A Képviselő-testület az 1. pontban megnevezett települési önkormányzatok törzsbetét vásárlását az alábbiak szerint fogadja el: - Várong Község Önkormányzata Ft értékű törzsbetét, - Szakcs Község Önkormányzata Ft értékű törzsbetét, - Lápafő Község Önkormányzata Ft értékű törzsbetét, - Attala Község Önkormányzata Ft értékű törzsbetét, amennyiben úgy dönt, hogy a korábbiakban egy másik önkormányzattal együtt vállalt közös vásárlás helyett önállóan vásárol törzsbetétet. 3. A tagok minden esetben egy törzsbetéttel rendelkezhetnek, mely együttes vásárlás esetén is érvényes. Egy törzsbetét szolgáltatására több személy közösen vállal kötelezettséget, a kötelezettségeket vállaló személyeket a törzsbetét szolgáltatásainak kötelezettsége egyetemlegesen terheli. 4. A Képviselő-testület felkéri a Dombó- Land Kft. ügyvezetőjét, hogy a cégbíróságnál eljárjon az alapító okirat társasági szerződéssé történő módosítása ügyében. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a cég ügyvezetőjét a módosítással járó szükséges dokumentumok tartalmának jóváhagyására és aláírására.

13 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 11. szám Határidő: szeptember 30. alapító okirat módosításának elindítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Dombó-Land Kft. ügyvezetője Polgármesteri Kabinet 412/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A kaposszekcsői átrakóállomás igénybevételével kapcsolatos egyeztetések lefolytatásáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az érintett önkormányzatokkal egyeztetések lefolytatására a kaposszekcsői hulladék átrakóállomás üzemeltetésének finanszírozásáról és Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelete hatályának átrakóállomásra történő kiterjesztéséről. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az egyeztetések eredményét terjessze a képviselő-testület soron következő rendes ülése elé. Határidő: október 30. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 413/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A Lucza-hegyi hulladékudvar, valamint a kaposszekcsői átrakóállomás igénybevételének népszerűsítéséről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elkötelezett a helyes hulladékgazdálkodási gyakorlat kialakítása mellett, ezért a Lucza-hegyi hulladékudvar, valamint a kaposszekcsői átrakóállomás nyitvatartási idejére, azok igénybevételére, valamint a hulladék elhelyezésének feltételeire vonatkozó részletes információkat népszerűsíteni kívánja a lakosság körében. A Képviselő-testület megbízza a Dombó- Média Kft.-t egy olyan marketingcsomag összeállításával költségek megjelölésével, amivel a hulladékudvart érintő változások a lakosság széles köréhez eljutnak és a szolgáltatás igénybevételére ösztönöznek. Határidő: október 30. a marketingcsomag képviselő-testület elé terjesztésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 414/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei Kormányhivatalnak a TOB/22/504-1/2015. számú törvényességi felhívásában a települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról szóló 35/1999. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban tett észrevételével egyetért, és a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény szabályainak való megfelelés érdekében a melléklet szerint első olvasatban elfogadja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetét. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tervezetet a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek pedig véleményezésre küldje meg és a vélemény berkezését követően a tervezetet ismételten terjessze a képviselőtestület elé.

14 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 11. szám Határidő: azonnal a Tolna Megyei Kormányhivatal értesítésére, illetve a tervezet illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek történő megküldésére Felelős: Jegyző Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a szeptember 24-i képviselő-testületi ülés 13. számú előterjesztésében foglaltakkal. 415/2015. (IX. 24.)Kt. határozat Képfelvevővel megfigyelt közterületekről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületi térfigyelő rendszer részeként működő képfelvevővel megfigyelt közterületeket az alább felsorolt közterületekkel egészíti ki: 1. Kernen tér 2. előtti közterület 2. Tó u. 3. előtti közterület 3. Erzsébet-Ady E. u. kereszteződése 4. Béke-Krúdy u. kereszteződése 5. IX. u. (Mágocsról bevezető út) 6. Szent László tér (kertvárosi orvosi rendelő és környéke) 7. Kórház u (városi kórház) parkolója 8. Garay utcai (szőlőhegyi) buszforduló 416/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A helyi kitüntetések és elismerő címek adományozására vonatkozó új szempontrendszer szerinti kidolgozásáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet alábbi szempontok szerinti kidolgozásával. Pro Oppido Dombóvár díszpolgári cím 1. Gyűrű újratervezése (női, férfi változat) 2. Újdombóvári temetőben díparcella kijelölése Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye 1. Pénzjutalom elhagyása 2. Csak személyeknek adható, közösségeknek nem Az év dombóvári vállalkozása 1. A díj felterjesztéssel és nem pályázattal nyerhető el 2. Új elnevezés Ivanich Antal-díj Új kitüntető díjak Dombóvár Közössége díj Dombóvár ifjúsági díja Sporteredményekért: Buzánszky Jenődíj Művészeti teljesítményért: Ambrus Sándor-díj Tanulmányi eredményért: dr. Péter Gyula-díj Polgármesteri elismerő díjak 1. Új oklevél terveztetése 2. Hamulyák-díj bevezetése a lakóhely környezetének ápolásáért, tisztán tartásáért 3. Köszöntő oklevél terveztetése az év első újszülöttje részére A képviselő-testület felkéri a polgármestert a rendelettervezet kidolgoztatásával és annak képviselő-testület elé terjesztésére. Határidő: novemberi rendes ülés Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda

15 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 11. szám 417/2015. (IX. 24.)Kt. határozat Előzetes döntés a Hunyadi téri fák ifjításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért legalább két független szakértő véleményének bekérésével a Hunyadi téri és az Ady E. utcai játszótereket körülvevő fák visszametszéssel történő ifjítására vonatkozóan. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szakértői vélemények bekérésére, és azok ismeretében a beszerzési szabályzatnak megfelelő eljárás lefolytatására. Határidő: Szakvélemény bekérésére október 10. Soron következő rendes testületi ülés árajánlatok képviselő-testület elé terjesztésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 418/2015. (IX. 24.)Kt. határozat Buzánszky Jenőnek, a város díszpolgárának emléket állító képzőművészeti alkotás elkészítésére pályázat kiírásáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 208/2015. (IV. 30.) számú határozata alapján kiírt pályázatot eredménytelennek minősíti. A képviselő-testület az alábbi tartalommal új pályázatot ír ki egy Buzánszky Jenőnek, a város díszpolgárának emléket állító képzőművészeti alkotás elkészítésére: FELHÍVÁS Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot ír ki Buzánszky Jenőnek, a város díszpolgárának emléket állító képzőművészeti alkotás elkészítésére. A tervezett szobor anyaga: Szabadon választható (kő, fém, tartós anyag, megfelelően rögzített módon). Az emlékművel kapcsolatban támasztott megrendelői elvárások: - A megrendelő egyedi pályaműveket vár a művészektől, stiláris megkötés nélkül, ugyanakkor elvárás, hogy a mű jelképrendszere jól értelmezhető legyen. - A pályamű megjelenésével közvetlenséget, Buzánszky Jenő személyiségét tükröző, lendületes alkotás legyen. A tervezett alkotás helye: Dombóvár, Szuhay Sportközpont főbejárata előtti terület (Földvár utca) A Sportközpontra és környezetére koncepcióterv készült, az elkészült alkotásnak ebbe kell illeszkednie. A terv megtekinthető a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinet Irodáján munkaidőben (Dombóvár, Szabadság u. 18.) A pályázat beadási feltételei: Határidő: január óra. Helye: Dombóvár, Szabadság u. 18. Polgármesteri titkárság A pályázatnak tartalmaznia kell: - 1:5 léptékű makettet a szoborról - műleírást, mely megjelöli a kivitelezendő mű méretét, anyagát, különleges technika esetén annak ismertetését is, - az alkotás létrehozásának tételes költségét, - az elhelyezés tervét. A pályázat kiírójának a beérkezett maketteket nem áll módjában honorálni, azokat a döntést követően a pályázónak visszaadja. A pályaművek előzetes értékelését, véleményezését a Képző- és

16 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 11. szám Iparművészeti Lektorátus szakértői végzik. Eredményhirdetés: A Lektorátus szakvéleményének ismeretében a képviselő-testület dönt a pályázat eredményéről, arról legkésőbb február 28-ig értesíti a művészeket. A legjobbnak ítélt alkotás megvalósítására Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be, a pályamű kiválasztása nem jelent kötelezettséget annak megvalósítására. A Pályázó hozzájárul, hogy a kiíró valamennyi pályaművet a nyilvánosság előtt bemutassa. A benyújtott pályaművek tulajdonjoga az alkotóé marad, azokat a pályázat kiírója nem honorálja. A pályázaton résztvevő alkotó pályaműve benyújtásával a pályázati feltételeket magára nézve kötelezőnek elfogadja. A határidőn túl, vagy nem a kiírásnak megfelelően, vagy hiányosan benyújtott pályamunkákkal a pályázat kiírója nem foglalkozik. A pályázattal kapcsolatban tájékoztatás az címen, vagy a telefonszámon kérhető. Határidő: október 10. felhívás közzétételére január 31. a javaslatok testület elé terjesztésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 419/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A Szigeterdei padok cseréjéről 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szigeterdő padjainak cseréjéről. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az örökségvédelmi engedélyezési eljárást folytassa le, és az örökségvédelmi engedély megszerzését követően a Csíki típusú pad beszerzésére beszerzési eljárást indítson. 3. A padok cseréjével kapcsolatos munkálatokkal a Képviselő-testület a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-t bízza meg. 4. A Képviselő-testület a munkálatok elvégzéséhez szükséges fedezetet a évi költségvetési rendeletében biztosítja. Határidő: szeptember a beszerzési eljárás lefolytatására október a munkálatok elvégzésére. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 420/2015. (IX. 24.)Kt. határozat Adventi úszó gyertyatartó tervezéséről és megvalósításához kapcsolódó intézkedésekről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Szállásréti tavon az adventi időszakban gyertyatartó kerüljön elhelyezésre, amelyhez 2 millió Ft keretöszeget hagy jóvá. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az adventi úszó gyertyatartó tervezésével kapcsolatos egyeztetések lefolytatására, valamint felhatalmazza a Pénzügyi és

17 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 11. szám Gazdasági Bizottságot a beérkezett tervek alapján a gyertyatartó kiválasztására. Határidő: október a tervezői szerződés megkötésére november 10. beszerzési eljárás indítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 421/2015. (IX. 24.)Kt. határozat Adóbevallási nap meghirdetéséről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy méltányossági jogkörében eljárva hivatalból mérlegelje az adóbírság kiszabásától való eltekintés lehetőségét azon magánszemélyek esetében, akik Dombóvár város közigazgatási területén építményadó, illetve kommunális adó bejelentési, illetve fizetési kötelezettségüket elmulasztották, de arról október 1. napján adóbevallást nyújtanak be. Határidő: szeptember 30. Lakosság tájékoztatására Felelős: Jegyző Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda A Képviselő-testület a /2015. (IX. 24.) Kt. határozatokat zárt ülésen hozta meg. 422/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A NET Zrt. által kezelt állami tulajdonú lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó kezdeményezés elnapolásáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonát képező, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő dombóvári ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatban felmerült kérdések tisztázása érdekében felkéri a gazdasági feladatokkal megbízott alpolgármestert és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy az önkormányzati hivatal szakembereivel közösen folytassanak tárgyalásokat a NET Zrt.-vel. A képviselő-testület az ingyenes önkormányzati tulajdonba adás kezdeményezéséről a tárgyalások eredményének ismeretében dönt. Határidő: november 30. Felelős: Tigelmann Péter alpolgármester Végrehajtásért felelős: dr. Letenyei Róbert jegyző 423/2015. (IX. 24.)Kt. határozat Állami tulajdonú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXVI. törvény 13. -ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő alábbi ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását: hrsz: dombóvári 3885 megnevezés: lakóház, udvar, gazdasági épület ingatlan területe: 1018 m2 tulajdonos: MagyarÁllam kezelő: MNV Zrt. felhasználási cél: bérlakásként történő hasznosítás segítendő feladat: lakás- és helyiséggazdálkodás jogszabályi rendelkezés:

18 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 11. szám Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 9. pontja A Képviselő-testület az ingatlant az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján a fenti jogszabályi rendelkezésekben foglalt kötelező önkormányzati feladatok ellátásának érdekében kívánja tulajdonba venni. 2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a kérelemnek helyt adó döntés esetén az önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. előtt folyó eljárásban felmerülő költségek megtérítését. Az önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése iránti igénybejelentést és a költségek viseléséről szóló nyilatkozatot aláírja, a tulajdonba adáshoz szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegye, szerződéseket megkösse. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának az önkormányzat részére történő megszerzése érdekében a Magyar Állam irányában. Határidő: szeptember igénybejelentésre az MNV Zrt. felé Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 424/2015. (IX. 24.)Kt. határozat A Szuhay Sportcentrum és a Katona József utcai sporttelep létesítményvezetői munkakörének betöltéséről 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 1. napjától határozatlan időre, 6 hónapos próbaidő kikötésével Sebestyén Mónikát (szül. idő:..., szül. hely:, anyja neve: ) a Szuhay Sportcentrum és a Katona József u. 37. szám alatti sporttelep létesítményvezetőjévé nevezi ki. 2. A Képviselő-testület jóváhagyja létesítményvezető-helyettesi munkakör bevezetését, mely feladat ellátására Czukor Zoltánt (szül. idő:, szül. hely:, anyja neve: ) nevezi ki. 3. A Képviselő-testület a létesítményvezető, valamint helyettese illetményét a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény a ban foglaltak alapján állapítja meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kinevezés aláírására. Határidő: szeptember 30. a kinevezések aláírására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet A Képviselő-testület a 425/2015. (IX. 24.) Kt. határozatot egyedi ügyben eljárva hozta meg.

19 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 11. szám RENDELETEK (A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a honlapon!) A Képviselő-testület szeptember 24-i rendes ülésén elfogadott rendeletei: Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 3. (1) és (2), 4. (3), (4), 5. (3),12. (5), 19. (1), (2), 20. (3), 21. (6), 23. (3), 27. (2), 31. (2), 33. (3), 34. (1), (3), (6), 35. (2), 36. (2), 42. (2), 84. (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletének III. Piaci alapon bérbe adható lakások 2. Összkomfortos II. műszaki állapotú lakások pontja kiegészül a következő 2.3. alponttal: 2.3. Földvár u. 18. padlástér 1 lakás 2. Ez a rendelet október 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Szabó Loránd polgármester dr. Letenyei Róbert jegyző

20 Dombóvári Közlöny XI. évfolyam 11. szám Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Dombóvár Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A Dombóvár Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes évi 1. költségvetésének főösszegét: ezer Ft-ban 2. bevételi főösszegét: ezer Ft-ban ezen belül: 2.1. a működési célú bevételt ezer Ft-ban 2.2. a felhalmozási célú bevételt ezer Ft-ban 3. kiadási főösszegét: ezer Ft-ban ezen belül: 3.1. a működési célú kiadásokat ezer Ft-ban ebből: személyi jellegű kiadásokat ezer Ft-ban munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót ezer Ft-ban dologi jellegű kiadásokat ezer Ft-ban ellátottak pénzbeli juttatásait ezer Ft-ban egyéb működési célú kiadásokat ezer Ft-ban 3.2. a felhalmozási célú kiadásokat ezer Ft-ban ebből: a beruházások összegét ezer Ft-ban a felújítások összegét ezer Ft-ban egyéb felhalmozási célú kiadásokat ezer Ft-ban 4. a költségvetési létszámkeretét 250,0 főben 5. költségvetési hiányt ezer Ft-ban ezen belül: 5.1. a felhalmozási célú hiányt ezer Ft-ban 5.2. a működési célú hiányt ezer Ft-ban állapítja meg. 6. A finanszírozási műveleteken belül 6.1. a hitelfelvétel összegét 0 ezer Ft-ban ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 ezer Ft-ban 6.2. a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét ezer Ft-ban ebből a felhalmozási célú törlesztést ezer Ft-ban 6.3. előző év felhasználható pénzmaradványát ezer Ft-ban

10. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére

10. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvári Értéktár Bizottság 2015. II. félévi

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72.

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72. DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...26. oldal 36/2011. (IX. 12.) rendelet a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.

Részletesebben

358/2015. (VIII. 27.)Kt. határozat Izrael Államba partnerkapcsolat kiépítése céljából delegáció utazásáról

358/2015. (VIII. 27.)Kt. határozat Izrael Államba partnerkapcsolat kiépítése céljából delegáció utazásáról i rendkívüli ülésének könyvéből: 358/2015. (VIII. 27.)Kt. határozat Izrael Államba partnerkapcsolat kiépítése céljából delegáció utazásáról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának támogatja egy 4 fős önkormányzati

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2015. szeptember 23-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2015. szeptember 23-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának 262/2015. (IX. 23.) sz. bizottsági határozat Dombóvár Város Önkormányzatának a Dombóvár, Földvár utcában található volt MÁV étkezde felmérési eredményéről szóló

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 26-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 289/2011. (VII. 26.) Kt.

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 26-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 289/2011. (VII. 26.) Kt. rendkívüli ülésének könyvéből: 289/2011. (VII. 26.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának a 69/2011. (III.3.) Kt. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. Dombóvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 91/2012. (III. 29.) Kt.

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 91/2012. (III. 29.) Kt. rendes ülésének könyvéből: 91/2012. (III. 29.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt. tájékoztatóját a helyi menetrendszerinti személyszállításra megkötött

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére Tárgy: Sütész Kft. területvásárlási igénye Előterjesztő: Tigelmann

Részletesebben

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214 Átmeneti gazdálkodás bevételei Önkormányzat eft 212. január - február hó bevételei 212. január Cím Alcím Cím neve február teljesítés 11 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1.

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...16. oldal 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u.

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. 200-as ivóvízvezeték bővítése és cseréje, valamint Kozármisleny Kossuth-Petőfi

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség I. határozat Egyszerű többség II. határozat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

2006. december 20. II. évfolyam 14. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...27. oldal

2006. december 20. II. évfolyam 14. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...27. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. december 20. II. évfolyam 14. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...27. oldal 41/2006. (XII. 20.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 8/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

403/2014. (XI. 13.)Kt. határozat

403/2014. (XI. 13.)Kt. határozat i rendkívüli ülésének könyvéből: 403/2014. (XI. 13.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának felkéri a t, hogy a Maár Építész Iroda Kft. részére az önkormányzat kifogását a TÁMOP- 3.1.3-10/2-2010-0015

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. február 9-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. február 9-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. február 9-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz Amennyiben az előterjesztés megegyezik a 2011. december 15-i rendkívüli és a 2011. december 29-i rendes

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM

2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...1. oldal 17/2005.(III.31.) rendelet az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 11/2005.(III.1.)

Részletesebben

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Jóváhagyás európai uniós pályázati kérelmek benyújtására,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára 1 Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának január 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának január 27-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. január 27-i rendes ülésére Tárgy: Az óvodákat érintő döntések Előterjesztő: Molnár Tünde

Részletesebben

170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat

170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) 2009. évi

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

29. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére

29. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére 29. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére Tárgy: Sportügyekkel kapcsolatos döntések Előterjesztő: Szabó

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. december 2-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. december 2-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. december 2-án tartandó ülésére. Tárgy: A kerékpárút nyomvonalával kapcsolatos ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. június 30-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott hatáskörben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 18-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal 24/2008. (V. 7.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére

Részletesebben

K I V O N A T. 228/2015. számú Képviselő-testületi határozat:

K I V O N A T. 228/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 503-228/2015. szám 228/2015. számú Képviselő-testületi határozat: Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő testület Javaslat magasabb vezetői (igazgatói) megbízás a Városi Gondozási Központ intézményben,

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 162. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

KIVONAT. Balatonlelle Város Képviselő-testület 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat. K. m. f.

KIVONAT. Balatonlelle Város Képviselő-testület 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat. K. m. f. 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat A képviselő-testület 2016. január 14. rendkívüli ülésének napirendje. 1.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés megszüntetése.

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére 112/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés Kollégium működtetésével kapcsolatos elképzelésekről Jánoshalma Város

Részletesebben

2005. december 2. I. évfolyam 15. szám TARTALOM

2005. december 2. I. évfolyam 15. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2005. december 2. I. évfolyam 15. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...8. oldal 61/2005.(XII.2.) rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi vagyongazdálkodási terve Előterjesztő:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. július 27-én

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére Tárgy: Turisztikai célú ingatlanvásárlás a Nyerges-tó mellett

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 22-én tartott üléséről. 37/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 38/2012.(III.22.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. április

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

RENDELETEK NYILVÁNTARTÁSA

RENDELETEK NYILVÁNTARTÁSA RENDELETEK NYILVÁNTARTÁSA 2010 6/2010. (X.22.) rendelete a Képviselő-testület bizottságairól 7/2010. (XI.9.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.11.) rendelet módosításáról

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 591/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Alpolgármester megválasztása 2. Alpolgármester illetményének megállapítása 3. Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

2007. évi határozatok

2007. évi határozatok 1/2007. (I. 23.) Kt. sz. határozat 2007. évi határozatok döntés a napirendekről 2/2007. (I. 23.) Kt. sz. határozat a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 172/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata. 173/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 172/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata. 173/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 16-i ülésén az

Részletesebben

1/2013. (III.8.) számú határozat

1/2013. (III.8.) számú határozat március 8-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2013. (III.8.) számú határozat A i Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. (2) bekezdésében

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 29/2015.(II.26.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2007. október 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2007. október 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2007. október 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

KIVONAT. Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. március 21-i ülésének jegyzőkönyvéből. 81/A/2016. (III.21.

KIVONAT. Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. március 21-i ülésének jegyzőkönyvéből. 81/A/2016. (III.21. 81/A/2016. (III.21.) KT határozat: megtárgyalta, és elfogadja Zamárdi Város Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó, aktualizált, cafeteria szabályzatát. Tárgy: Svert kupa reklámozása 81/B/2016. (III.21.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 415/2008/12.05. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdésének a) és u) pontjai alapján minősített többség

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 23-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 23-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 - - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 25/2012. (II.23.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 16/2006.(VIII.24.) Alap Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 848-1/2016.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 848-1/2016. 1/2016.(II.02.) KT Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 66/2014.(III.25.) 56/2015.(III.24.), 120/2015.(VIII.12.), 121/2015.(VIII.12.),246/2014.(XII.16.), 252/2014.(XII.16.), 52/2015.(III.24.),199/2015.(XII.15.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati ingatlanrészek értékesítése Előterjesztő:

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a és az alek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: Kaposszekcső, Liget lakótelep 5. alatti önkormányzati

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 25/2015. (VIII. 31.), 27/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére 29. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő zártkerti ingatlanokkal

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai HATÁROZATOK: 1.) 507/1998.(IX.03.) Kt. határozat 1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az építésügy

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 637-226/2011. szám 226/2011. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - felveszi a napirendek közé a,,bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012., a,,gépkocsi lízing

Részletesebben

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 7/2007. (II.08.) számú h a t á r o z a t : 1. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés

Részletesebben

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 07-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-28/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-28/2013. 277/2013.(XI.26.) KT Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 311/2013.(XI.27.), 9/2013.(I.29.), 14/2013.(I.29.),70/2013.(IV.08.), 76/2013.(IV.08.), 112/2013.(V.28.), 131/2013.(V.28.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Kaposszekcsői 073/1 helyrajzi számú ingatlan

Részletesebben

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 22/2007. (V.25.) sz.. rendelet Az Eger, Cifrakapu Malom utcák sarkán lévő

Részletesebben

2016. évi Képviselő-testületi határozatok

2016. évi Képviselő-testületi határozatok 2016. évi Képviselő-testületi határozatok 1/2016. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat Napirendi pontokról, jegyzőkönyv vezetőről, hitelesítőről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Új napirendi pont 29. számú előterjesztés Egyszerű többség

Új napirendi pont 29. számú előterjesztés Egyszerű többség Új napirendi pont 29. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ülése könyvéből: 149/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 1. A Képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló beszámolót. 2. A Képviselő-testület megbízza a t vizsgáltassa

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. szeptember 24. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-16/2012.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-16/2012. 87/2012.(IV.24.) KT. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi Éves Belső Ellenőrzési Jelentést elfogadja. Határidő: Azonnal Felelős: Bárdos Lászlóné dr. 88/2012.(IV.24.) KT. Dunaföldvár

Részletesebben

205/2010. (VI. 16.) 26 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

205/2010. (VI. 16.) 26 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. június 16-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

12/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

12/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN 1215 4261 Tartalomjegyzék SZÁM TÁRGY A MEGYEI KÖGYŰLÉS HATÁROZATAI száma 133/2012. (IX. 14.) 134/2012. (IX. 14.) 135/2012. (IX. 14.) 136/2012. (IX. 14.) 137/2012. (IX. 14.) 138/2012. (IX. 14.) 139/2012.

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. február 26-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben