2015. június 25. Kt. ülés határozatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. június 25. Kt. ülés határozatai"

Átírás

1 Napirend előtt: június 25. Kt. ülés 325/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt, hogy mai ülésén az alábbi, 216. számú előterjesztést Javaslat a CSEPEL DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím adományozására sürgősséggel, 1. napirendként napirendre tűzi. 14 igen 2 nem 4 tartózkodás e l f o g a d v a 326/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt, hogy mai ülésén az alábbi, 217. számú előterjesztést Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda intézményvezetője kinevezésének visszavonására és az új intézményvezető kinevezésére sürgősséggel, 2. napirendként napirendre tűzi. 13 igen 4 nem 3 tartózkodás e l f o g a d v a 327/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt, hogy mai ülésén az alábbi, 221. számú előterjesztést Javaslat az óvodák szervezeti összevonásával kapcsolatos döntések meghozatalára sürgősséggel, 4. napirendként napirendre tűzi. 1

2 13 igen 5 nem 2 tartózkodás e l f o g a d v a 328/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt, hogy mai ülésén az alábbi, 222. számú előterjesztést Javaslat a 1212 Budapest, Kossuth Lajos u fszt./1. (Hrsz.:201736/9/A/257) szám alatti önkormányzati lakás Milák Lajosnénak történő bérbeadására sürgősséggel, 7. napirendként napirendre tűzi. 15 igen 2 nem 3 tartózkodás e l f o g a d v a 329/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt, hogy mai ülésén az alábbi, 223. számú előterjesztést Javaslat Budapest XXI. kerület Árpád u. 10. I. em. 32. (Hrsz.:209364/3/A/33) önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására sürgősséggel, 8. napirendként napirendre tűzi. 15 igen 2 nem 3 tartózkodás e l f o g a d v a 330/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt, hogy mai ülésén az alábbi, 224. számú előterjesztést Javaslat bérlőjelölési jog biztosítására 2

3 sürgősséggel, 17. napirendként napirendre tűzi. 15 igen 3 nem 2 tartózkodás e l f o g a d v a 331/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt, hogy mai ülésén az alábbi, 219. számú előterjesztést Javaslat a Gróf Széchenyi Általános Iskola mellett, a Széchenyi István utca és a Késmárki utca kereszteződésénél elhelyezkedő kétszintes iskolaépület Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő használatba adására sürgősséggel, 24. napirendként napirendre tűzi. 13 igen 3 nem 4 tartózkodás e l f o g a d v a 332/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt, hogy mai ülésén az alábbi, 225. számú előterjesztést Javaslat az egészségügyi alapellátás, a foglalkozás egészségügyi feladatellátás, valamint a gazdálkodási jogkör Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére történő átadására sürgősséggel, 34. napirendként napirendre tűzi. 14 igen 3 nem 3 tartózkodás e l f o g a d v a 3

4 333/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt, hogy mai ülésén az alábbi, 220. számú előterjesztést Javaslat a Maria Montessori módszerrel az óvodás gyermekekért Alapítvány kétnyelvű iskolai nevelési tevékenységének támogatására Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester sürgősséggel, 38. napirendként napirendre tűzi. 13 igen 4 nem 3 tartózkodás e l f o g a d v a 334/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T mai ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Napirend előtt: Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-13) Előadó: Borbély Lénárd polgármester Tájékoztató Csepeli Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználásáról évben (T-12) Előadó: Borbély Lénárd polgármester Tájékoztató a kerületet érintő környezetvédelmi kérdésekről és eredményekről a fejlesztések tükrében (T-11) + Kiegészítés Előadó: dr. Polinszky Tibor mb. főépítész Zárt ülés: Napirend 1. pontja: (216. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés Javaslat CSEPEL DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím adományozására Napirend 2. pontja: (217. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda intézményvezetője kinevezésének visszavonására és az új intézményvezető kinevezésére 4

5 Napirend 3. pontja: (196. sz. előterjesztés) Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában Nyílt ülés: Napirend 4. pontja: (221. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés Javaslat az óvodák szervezeti összevonásával kapcsolatos döntések meghozatalára Napirend 5. pontja: (218. sz. előterjesztés) Javaslat sírhely megváltási díj átvállalására Napirend 6. pontja: (201. sz. előterjesztés) Javaslat Dr. Kicsi Jenő háziorvossal történő szerződések megkötése tárgyában Napirend 7. pontja: (222. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés Javaslat a 1212 Budapest, Kossuth Lajos u fszt./1. (Hrsz.:201736/9/A/257) szám alatti önkormányzati lakás Milák Lajosnénak történő bérbeadására Napirend 8. pontja: (223. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés Javaslat Budapest XXI. kerület Árpád u. 10. I. em. 32. (Hrsz.:209364/3/A/33) önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására Napirend 9. pontja: (215. sz. előterjesztés) + Kiegészítés Javaslat a Királymajor DSE egyesülettel (folyamatban a Csepel Utánpótlás Sportegyesületként történő bejegyzése) Stratégiai Együttműködési Megállapodás, támogatási megállapodásokkal kapcsolatos, valamint a Csepel Sport Club Alapítvánnyal kötendő használati megállapodás elfogadására, valamint támogatás nyújtására vonatkozó döntések meghozatalára Napirend 10. pontja: (200. sz. előterjesztés) Javaslat útépítésre, csapadékvíz elvezetésre, járdaépítésre és felújításokra felhasználható fejlesztési források meghatározására Napirend 11. pontja: (199. sz. előterjesztés) Javaslat a évi normatív útépítési címlista kiegészítésére Napirend 12. pontja: (198. sz. előterjesztés) + Kiegészítés + Független könyvvizsgálói vélemény Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 5

6 Napirend 13. pontja: (194. sz. előterjesztés) Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról Napirend 14. pontja: (204. sz. előterjesztés) Rendelettervezet a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Napirend 15. pontja: (195/2. sz. előterjesztés) + Cserelap Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Napirend 16. pontja: (207. sz. előterjesztés) Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának növelésére Napirend 17. pontja: (224. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés Javaslat bérlőjelölési jog biztosítására Napirend 18. pontja: (193. sz. előterjesztés) Javaslat a képviselő-testület által létrehozott Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság további tagjainak megválasztására Napirend 19. pontja: (208. sz. előterjesztés) Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata évekre szóló Gazdasági Programjának elfogadására Napirend 20. pontja: (213. sz. előterjesztés) Javaslat együttműködésre a Magyar Telekom Nyrt.-vel Csepel-Királyerdő digitális fejlesztése érdekében Napirend 21. pontja: (210. sz. előterjesztés) Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. közötti módosított feladat ellátási szerződés és a kapcsolódó háromoldalú megállapodás elfogadására Napirend 22. pontja: (212. sz. előterjesztés) Javaslat a Szent István u szám alatti ingatlan Magyar Ökomenikus Segélyszervezet számára történő használatba adással kapcsolatos döntések meghozatalára 6

7 Napirend 23. pontja: (214. sz. előterjesztés) Javaslat a Csepel-sziget Humánerőforrás Fejlesztő és Foglalkoztatást Támogató Alapítvánnyal július 31-től július 31-ig kötött bérleti szerződéssel kapcsolatos döntésre Napirend 24. pontja: (219. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés Javaslat a Gróf Széchenyi Általános Iskola mellett, a Széchenyi István utca és a Késmárki utca kereszteződésénél elhelyezkedő kétszintes iskolaépület Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő használatba adására Napirend 25. pontja: (202. sz. előterjesztés) Javaslat a Budapest XXI. kerület Csepel, Ady Endre út 62. fszt. 3., és fszt. 7. szám alatti lakások tulajdonjogának megszerzéséről szóló 359/2014. (VI.26.) Kt. határozat módosítására Napirend 26. pontja: (186. sz. előterjesztés) Javaslat RSD Kis-Duna part közvilágítás kiépítésének folytatása a Kis-Duna Öböltől a Papírgyár magasságáig elnevezésű projekt előkészítési-lebonyolítási költségeinek biztosításáról Napirend 27. pontja: (188. sz. előterjesztés) Javaslat a Szent István út 228. számú ingatlanon és környékén parkoló, park és játszótér beruházás előkészítési munkáira Napirend 28. pontja: (211/1. sz. előterjesztés) Javaslat a Csepel Művek területén lévő, a Csepel Művek Ipari Park Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. v.a. által felajánlott ingatlanok átvételéről Napirend 29. pontja: (187. sz. előterjesztés) Javaslat az engedéllyel rendelkező víznyelők érvényességi idejének meghosszabbítására Napirend 30. pontja: (185. sz. előterjesztés) Javaslat az Európai Mobilitási hét eseménysorozathoz történő csatlakozásra Napirend 31. pontja: (203. sz. előterjesztés) Javaslat a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány támogatására Napirend 32. pontja: (189. sz. előterjesztés) Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére 7

8 Napirend 33. pontja: (209. sz. előterjesztés) Javaslat a felújított Csepel teherautó-mobil kiállítóhely vidéki és határon túli bemutatási költségeinek támogatására Napirend 34. pontja: (225. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés Javaslat az egészségügyi alapellátás, a foglalkozás egészségügyi feladatellátás, valamint a gazdálkodási jogkör Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére történő átadására Napirend 35. pontja: (191. sz. előterjesztés) Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat létszámbővítésére Napirend 36. pontja: (197. sz. előterjesztés) Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Térítési díj Szabályzatának jóváhagyására Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos Napirend 37. pontja: (192. sz. előterjesztés) Javaslat a évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról szóló pályázathoz önkormányzati önrész vállalására Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester Napirend 38. pontja: (220. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés Javaslat a Maria Montessori módszerrel az óvodás gyermekekért Alapítvány kétnyelvű iskolai nevelési tevékenységének támogatására Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester Napirend 39. pontja: (190/1. sz. előterjesztés) Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. követeléskezelési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató Napirend 40. pontja: (206. sz. előterjesztés) + Kiegészítés Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete II. féléves Munkatervére Napirend 41. pontja: (205. sz. előterjesztés) Javaslat a Képviselő-testület nak végrehajtásáról 13 igen 7 tartózkodás e l f o g a d v a 8

9 Zárt ülés: Napirend 1. pontja: (216. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés Javaslat CSEPEL DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím adományozására 335/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő- testülete úgy dönt, hogy CSEPEL DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet adományoz Kontur Pál részére, továbbá nettó Ft (ötszázezer) pénzjutalomban részesíti a évi költségvetés általános tartaléka terhére. Határidő: július 18. végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetfőnök 12 igen 6 nem 2 tartózkodás e l f o g a d v a 336/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő- testülete úgy dönt, hogy CSEPEL DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet adományoz Rácz Lajos részére, továbbá nettó Ft (ötszázezer) pénzjutalomban részesíti a évi költségvetés általános tartaléka terhére. Határidő: július 18. végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetfőnök 13 igen 5 nem 2 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 2. pontja: (217. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda intézményvezetője kinevezésének visszavonására és az új intézményvezető kinevezésére 337/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fenntartói jogosultsága alapján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csodakút Óvoda intézményvezetőjének, Szücsné Gál Etelkának az intézményvezetői kinevezését június 30. napjával visszavonja, továbbá úgy dönt, hogy július 1. napjával Hierholczné Faragó Tündét nevezi ki a Budapest XXI. Kerület Csepel 9

10 Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda intézményvezetőjének, akinek illetménye havi bruttó ,- Ft (melyből a garantált illetmény ,- Ft, vezetői pótlék ,- Ft). Határidő: július 1. végrehajtás előkészítéséért: Baldauf Myrtill köznevelési referens 12 igen 7 nem 1 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 3. pontja: (196. sz. előterjesztés) Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában 338/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény, valamint a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi 1. sorszám alatti a Polgármester által átruházott hatáskörben hozott csepeli gyógyszertámogatás benyújtott fellebbezés tárgyában úgy dönt, hogy a fellebbezést elutasítja és az I. fokú határozatot helybenhagyja. 1. Szilárd László Bp. XXI., Erdősor u. 42. I. 5. (szül.: Budapest, július 01., an.: Miskolczy Katalin) Ikt.szám: VIII /2015 végrehajtás előkészítéséért: Tamás Judit irodavezető Nyílt ülés: 19 igen 1 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 4. pontja: (221. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés Javaslat az óvodák szervezeti összevonásával kapcsolatos döntések meghozatalára 339/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T 257/2015. (V. 20.) és 258/2015. (V.20.) Kt. számú t visszavonja, azon okból, hogy az Aprajafalva-Gyermeksziget Óvodát érintő létszámváltozás ténye, egyrészt mint Fenntartói döntés, másrészt, mint törzskönyvi bejegyzés összhangja biztosított legyen. 10

11 végrehajtás előkészítéséért: Baldauf Myrtill köznevelési referens 12 igen 6 nem 1 tartózkodás e l f o g a d v a 340/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T 166/2015. (IV.16.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: A jelenleg költségvetési szervként működő tizenegy intézmény közül kilenc intézmény, melyek név szerint 1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gyermekláncfű Óvoda székhely: 1213 Budapest, Csalitos u (törzskönyvi szám: ), 2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Játéksziget Óvoda székhely: 1214 Budapest, Jupiter u. 24/a. (törzskönyvi szám: ), 3. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvodák Német Nemzetiségi Csoport Deutsche Nationalitatengruppe székhely: 1215 Budapest, Árpád u. 2. (törzskönyvi szám: ), 4. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Erdősor-Festő Utcai Óvoda székhely: 1214 Budapest, Erdősor u (törzskönyvi szám: ), 5. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Hétszínvirág Óvoda székhely: 1211 Budapest, Kiss J. alt. u (törzskönyvi szám: ), 6. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kádár Katalin Óvoda székhely: 1212 Budapest, Széchenyi u. 92/a. (törzskönyvi szám: ), 7. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tátika-Napsugár Óvoda székhely: 1211 Budapest, Kiss J. alt. u. 52. (törzskönyvi szám: ), 8. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kerek Világ Óvoda székhely: 1211 Budapest, Posztógyár u. 3. (törzskönyvi szám: ), 9. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csillagtelepi Óvodák székhely: 1214 Budapest, Szabadság u. 14/a. (törzskönyvi szám: ) tagintézményeivel együtt, június 30-i megszűnési dátummal beolvad a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csodakút Óvoda (székhely: 1211 Budapest, II. Rákóczi F. u. 110., törzskönyvi szám: ) költségvetési szervbe, a fennmaradó egy (tizedik) intézmény, mely név szerint 10. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda székhely: 1214 Budapest, Béke tér 13. (törzskönyvi szám: ), 11

12 tagintézményeivel együtt,- amennyiben a Magyar Államkincstár törzskönyvi rendszerében a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda egységes szerkezetű, július 1-i időállapot szerinti alapító okirata hatályosul július 2-i megszűnési dátummal beolvad a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda (székhely: 1211 Budapest, II. Rákóczi F. u. 110., törzskönyvi szám: ) költségvetési szervbe. Jelen határozat-módosítás a 166/2015. (IV. 16) Kt. számú határozat módosítással nem érintett részeit változatlanul hagyja. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a Polgármestert, hogy intézkedjen az óvodák beolvadásából adódó feladatok ellátására. végrehajtás előkészítéséért: Baldauf Myrtill köznevelési referens 12 igen 6 nem 1 tartózkodás e l f o g a d v a 341/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T 184/2015. (IV. 30.) Kt. számú határozatát akként módosítja, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda tagintézményeit és tagintézményeinek nevét: július 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérkert Tagóvodája címe: 1214 Budapest, Szabadság u. 14/a. 2. Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Vénusz Tagóvodája címe: 1214 Budapest, Vénusz u. 17/a. 3. Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Füstifecskék Tagóvodája címe: 1214 Budapest, Iskola tér Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Erdősor Tagóvodája címe: 1214 Budapest, Erdősor u Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Festő Tagóvodája címe: 1214 Budapest, Festő u Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Csalitos Tagóvodája címe: 1213 Budapest, Csalitos u Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Fenyves Tagóvodája címe: 1213 Budapest, Fenyves út

13 8. Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szarka Tagóvodája címe: 1213 Budapest, Szarka u Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Repkény Tagóvodája címe: 1213 Budapest, Repkény út Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája címe: 1211 Budapest, Kiss J. alt. u Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Bóbita Tagóvodája címe: 1211 Budapest, Kiss J. alt. u Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Jupiter Tagóvodája címe: 1214 Budapest, Jupiter u. 24/a 13. Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Zsongás Tagóvodája címe: 1213 Budapest, Kőrösi S. u Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szúnyog Tagóvodája címe: 1213 Budapest, Szúnyog u Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kádár Katalin Tagóvodája címe: 1212 Budapest, Széchenyi u. 92/a. 16. Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kerek Világ Tagóvodája címe: 1211 Budapest, Posztógyár u. 3. Telephely címe: 1211 Budapest, Posztógyár u Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Népművészeti-Kézműves és Német Nemzetiségi Tagóvodája Deutscher-Nationalitäten Kindergarten címe: 1215 Budapest, Árpád u Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szivárvány Tagóvodája címe: 1212 Budapest, Rákóczi tér Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tátika Tagóvodája címe: 1211 Budapest, Kiss J. alt. u Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Napsugár Tagóvodája címe: 1215 Budapest, Vágóhíd u július 3-tól a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda további két tagintézményét, és azoknak nevét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Aprajafalva Tagóvodája címe: 1214 Budapest, Béke tér Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Gyermeksziget Tagóvodája címe: 1214 Budapest, Kossuth L. u végrehajtás előkészítéséért: Baldauf Myrtill köznevelési referens 13

14 12 igen 6 nem 1 tartózkodás e l f o g a d v a 342/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T 259/2015. (V.20.) Kt. számú határozatában a jogutódlással történő beolvadás hatályát, mint megszüntetés időpontját június 30-ról július 2-ára módosítja, és felhatalmazza a Polgármestert jelen előterjesztés 7. számú melléklete szerinti formában és tartalommal a Budapest XXI. Kerület Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda megszüntető okiratának aláírására. végrehajtás előkészítéséért: Baldauf Myrtill köznevelési referens 12 igen 6 nem 1 tartózkodás e l f o g a d v a 343/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T 269/2015. (V. 20.) Kt. számú határozata szerinti Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csodakút Óvoda alapító okiratát módosító okiratot, jelen előterjesztés 3. számú melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. végrehajtás előkészítéséért: Baldauf Myrtill köznevelési referens 12 igen 6 nem 1 tartózkodás e l f o g a d v a 344/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T 270/2015. (V.20.) Kt. számú határozata szerinti Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, július 1-jétől alkalmazandó alapító okiratát jelen előterjesztés 4. számú melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. végrehajtás előkészítéséért: Baldauf Myrtill köznevelési referens 14

15 12 igen 6 nem 1 tartózkodás e l f o g a d v a 345/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda július 1-jétől érvényes alapító okiratát módosító okiratot jelen előterjesztés 5. számú melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására, amennyiben a Magyar Államkincstár törzskönyvi rendszerében a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda egységes szerkezetű, július 1-i időállapot szerinti alapító okirata hatályosul. végrehajtás előkészítéséért: Baldauf Myrtill köznevelési referens 12 igen 6 nem 1 tartózkodás e l f o g a d v a 346/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, július 3-tól alkalmazandó alapító okiratát jelen előterjesztés 6. számú melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására, amennyiben a Magyar Államkincstár törzskönyvi rendszerében a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda egységes szerkezetű, július 1-i időállapot szerinti alapító okirata, illetve az azt követő változásai hatályosulnak. végrehajtás előkészítéséért: Baldauf Myrtill köznevelési referens 12 igen 6 nem 1 tartózkodás e l f o g a d v a 347/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pap Erikát (anyja neve: Varga Katalin) bízza meg az Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda (1212 Budapest, XXI. Béke tér 13.) vezetésével július 1-től július 2-ig tartó időtartamra, de legkésőbb addig, míg az Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvodába való beolvadással megszűnik. 15

16 végrehajtás előkészítéséért: Baldauf Myrtill köznevelési referens 12 igen 6 nem 1 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 5. pontja: (218. sz. előterjesztés) Javaslat sírhely megváltási díj átvállalására 348/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete a 413/1995 (X.10.) Kt. számú határozattal Csepel Díszpolgára címmel posztumusz kitüntetett dr. Vermes Miklós tanár úr sírhelye (Farkasréti Temető 2/7 parcella, 13-14) további 25 évre szóló megváltására ,- Ft összeget biztosít a 11/2009 (III.19.) Kt. rendelet 3. (2) bekezdése alapján az önkormányzat évi költségvetése általános tartalék kerete terhére. Határidő: július 31. végrehajtás előkészítéséért: dr. Szeles Gábor jegyző 19 igen 0 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 6. pontja: (201. sz. előterjesztés) Javaslat Dr. Kicsi Jenő háziorvossal történő szerződések megkötése tárgyában 349/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület számú felnőtt háziorvosi körzetre Dr. Kicsi Jenővel, vagy azzal a gazdasági társasággal, melynek Dr. Kicsi Jenő ügyvezetésre jogosult tagja, a jogszabályoknak megfelelő előszerződést, illetve Feladat-ellátási szerződést köt, egyben felhatalmazza a Polgármestert azok aláírására, a szükséges nyilatkozatok kiadására. Határidő: Előszerződés vonatkozásában: július 19. Feladat-ellátási szerződés vonatkozásában: szeptember 30 végrehajtás előkészítéséért: Nagyné Kovács Tímea referens 7 igen 2 nem 10 tartózkodás e l u t a s í t v a 16

17 Napirend 7. pontja: (222. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés Javaslat a 1212 Budapest, Kossuth Lajos u fsz./1. (Hrsz.: /9/A/257) szám alatti önkormányzati lakás Milák Lajosnénak történő bérbeadására 350/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T z önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete 3/A. -a alapján, minősített többséggel a rendeletben meghatározottaktól eltér és a 1212 Budapest, Kossuth Lajos u fsz./1. (Hrsz.: /9/A/257) szám alatti önkormányzati lakást bérleti díj és rezsiköltség megfizetése mellett kk. Milák Carlos Márió transzplantációja után, a gyógyulás időtartamára biztosítja az édesanya, Milák Lajosné, valamint gyermekei részére. A bérlői jogviszony 6 hónap, amely 6 hónappal hosszabbítható kérelem és szakorvosi javaslat alapján. Továbbá felkéri a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt-t a bérleti szerződés megkötésével kapcsolatos teendők lebonyolítására. A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a lakás felújítására ,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet lakásépítési céltartalék terhére, melyet a Zrt. végezzen el a szükséges határidőben. Határidő: felújításra: augusztus 31. bérlői szerződés aláírására: június 30. végrehajtás előkészítéséért: Pintér István vezérigazgató Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 19 igen 0 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 8. pontja: (223. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés Javaslat Budapest XXI. kerület Árpád u. 10. I. em. 32. (Hrsz.:209364/3/A/33) önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására 351/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T z önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete 3/A. -a alapján, minősített többséggel a rendeletben meghatározottaktól eltér és Somogyi Zoltánné részére az egyik jelenleg üresen álló összkomfortos, 46nm 2 alapterületű, Budapest XXI. Kerület Árpád utca 10. I. em. 32. (Hrsz.: /3/A/33) szám alatti önkormányzati bérlakást szociális bérletként bérbe adja. Továbbá felkéri a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-t a bérleti szerződés megkötésével kapcsolatos teendők lebonyolítására. 17

18 Határidő: szeptember 30. végrehajtás előkészítéséért: Pintér István Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgató 19 igen 0 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 9. pontja: (215. sz. előterjesztés) + Kiegészítés Javaslat a Királymajor DSE egyesülettel (folyamatban a Csepel Utánpótlás Sportegyesületként történő bejegyzése) Stratégiai Együttműködési Megállapodás, támogatási megállapodásokkal kapcsolatos, valamint a Csepel Sport Club Alapítvánnyal kötendő használati megállapodás elfogadására, valamint támogatás nyújtására vonatkozó döntések meghozatalára 352/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T z önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények és buszok használatát a Királymajor DSE (székhely: 1212 Budapest, Széchenyi ) részére sporttevékenység végzése céljából ingyenesen biztosítja, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a vonatkozó, jogszabályi feltételeknek, valamint a fent meghatározott feltételeknek megfelelően - előzetes egyeztetést követően - a használati keretmegállapodást aláírja. végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetvezető Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető 16 igen 1 nem 2 tartózkodás e l f o g a d v a 353/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T z 59/2015. (II.04.) Kt. határozatát visszavonja. végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetvezető Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető 16 igen 1 nem 2 tartózkodás e l f o g a d v a 18

19 354/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T évi költségvetésről szóló 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet 2/a mellékletében foglalt céltartalékok között 3926 sorszámon szereplő Csepeli utánpótlás sport támogatása önkormányzati részvétellel előirányzat terhére, amely bruttó ,- Ft, továbbá az 59/2015. (II.04.) Kt. határozat visszavonásával felszabaduló bruttó ,- Ft terhére, azaz mindösszesen bruttó ,- Ft összegben vissza nem térítendő támogatást nyújt a Királymajor DSE (székhely: 1212 Budapest, Széchenyi ) egyesület részére. A támogatási összeget a támogatott kizárólag a sporttevékenység szervezése körében felmerülő, valamint működési költségeire fordíthatja azzal, hogy bruttó , millió Ft azaz négymillió forint összeget a versenysport szervezés, valamint edzőtábor költségeire fordíthat, a fennmaradó összeget Támogatott külön, egyedi kérelme alapján polgármesteri engedéllyel fordíthatja fent meghatározott költségeire. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatások nyújtására vonatkozó, jogszabályi feltételeknek, valamint a fent meghatározott feltételeknek megfelelően a Királymajor DSÉ-vel (Támogatottal) a támogatási megállapodást aláírja. Határidő: augusztus 15. végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetvezető Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető 16 igen 1 nem 2 tartózkodás e l f o g a d v a 355/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Királymajor DSE sportegyesülettel (folyamatban a Csepel Utánpótlás Sportegyesületként történő bejegyzése) sportcélú stratégiai együttműködési megállapodást köt, továbbá felhatalmazza a polgármestert a jogszabályi feltételeknek megfelelő stratégiai megállapodás aláírására. Határidő: július 31. végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetvezető 16 igen 1 nem 2 tartózkodás e l f o g a d v a 356/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Királymajor DSE (székhely:1212 Budapest, Széchenyi ) részére bruttó ,- forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a évi költségvetés általános tartaléka terhére, melyet kizárólag a Királymajor DSE alkalmazásában lévő 3 edző 19

20 2015. augusztus-december hónapokra vonatkozó bérének továbbá annak adóinak és járulékainak finanszírozására fordíthat az alábbiak szerint: - 2 fő(teljes munkaidő), melyből egyik nettó Ft/hó, másik nettó Ft/hó, továbbá - 1 fő (részmunkaidő) nettó Ft/hó. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás nyújtására vonatkozó jogszabályi feltételeknek, valamint a fent meghatározott feltételeknek megfelelően a támogatottal a támogatási megállapodást aláírja. Határidő: július 31. végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetvezető Halmos Istvánné ágazatvezető 16 igen 1 nem 2 tartózkodás e l f o g a d v a 357/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy Királymajor DSE-vel (székhely:1212 Budapest, Széchenyi ) szükséges megállapodás módosításokat aláírja, abban az esetben, ha a Királymajor DSE adataiban változás történik. Határidő: folyamatos végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetvezető 16 igen 1 nem 2 tartózkodás e l f o g a d v a 358/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy használati megállapodást köt a Csepel Sport Club Alapítvánnyal (1212 Budapest, Béke tér 1.), melynek tárgya a Budapest XXI. kerület belterület /2 hrsz. alatt nyilvántartott, Budapest, XXI. kerület Béke tér és Völgy utca által határolt területen található, m 2 alapterületű, kivett sporttelep megnevezésű ingatlanon található Nagycsarnok Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, illetve az általa feljogosított sportegyesület általi ingyenes használata. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fentieknek és a jogszabályoknak megfelelő használati megállapodás aláírására. Határidő: augusztus 31. végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetvezető 20

21 16 igen 1 nem 2 tartózkodás e l f o g a d v a 359/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. kerület belterület /2 hrsz. alatt nyilvántartott, Budapest, XXI. kerület Béke tér és Völgy utca által határolt területen található sporttelepen lévő Nagycsarnok tekintetében az ingyenes használati szerződés megkötése esetén - vállalja a használat tárgyát képező ingatlan kerítésének és öltözőinek felújítását. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti felújítások végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye. Határidő: augusztus 31. végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetvezető 16 igen 1 nem 2 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 10. pontja: (200. sz. előterjesztés) Javaslat útépítésre, csapadékvíz elvezetésre, járdaépítésre és felújításokra felhasználható fejlesztési források meghatározására 360/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Kerületi útépítések céltartalék és maradvány, a 137/2015. (III.26.) Kt. határozat útépítési keret, a évi maradvány részét képező adomány és területfejlesztési támogatás előirányzatát, valamint a területfejlesztési támogatás évi bevételét összevonja, melyek összege összesen eft, és Kerületi útfejlesztési keret címen a évi költségvetés céltartalék előirányzatába helyezi. végrehajtás előkészítéséért: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető 19 igen 0 tartózkodás e l f o g a d v a 361/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T jövőben az Önkormányzat részére nyújtott fejlesztési adományokat, területfejlesztési 21

22 támogatást a kerületi utak fejlesztésére fordítja, a befolyt bevételeket céltartalékba, a Kerületi útfejlesztési keret -be helyezi. Határidő: folyamatos végrehajtás előkészítéséért: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető 19 igen 0 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 11. pontja: (199. sz. előterjesztés) Javaslat a évi normatív útépítési címlista kiegészítésére 362/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T 31/2014. (II. 07.) Kt. számú határozattal módosított 577/2013. (IX.27.) Kt. határozat szerint útépítésekre biztosított összegből a Virágos utca elkészült útépítésének fedezetéből Ft, a Komáromi utca (József Attila utca Szebeni utca közötti szakasz) elkészült útépítésének fedezetéből Ft, összesen ,-Ft összeg forrásaként a évi normatív útépítési támogatást jelöli meg, ezzel egyidejűleg a ,-Ft-ot visszahelyezi a Kerületi útépítések céltartalékba. végrehajtás előkészítéséért: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető 19 igen 0 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 12. pontja: (198. sz. előterjesztés) Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja. rendelet kihirdetéséért: Fehér Lászlóné mb. irodavezető 22

23 13 igen 3 nem 3 tartózkodás m e g a l k o t v a Napirend 13. pontja: (194. sz. előterjesztés) Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról 23/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelet z önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendeletét megalkotja. rendelet kihirdetéséért: Fehér Lászlóné mb. irodavezető 17 igen 1 nem 1 tartózkodás m e g a l k o t v a Napirend 14. pontja: (204. sz. előterjesztés) Rendelettervezet a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról 24/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelet helyi építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendeletét ( 1. sz. melléklet) megalkotja. rendelet kihirdetéséért: Fehér Lászlóné mb. irodavezető 15 igen 4 tartózkodás m e g a l k o t v a Napirend 15. pontja: (195/2. sz. előterjesztés) + Cserelap Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 23

24 25/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja. rendelet kihirdetéséért: Fehér Lászlóné mb. irodavezető 14 igen 5 tartózkodás m e g a l k o t v a Napirend 16. pontja: (207. sz. előterjesztés) Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának növelésére 363/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T július 1. napjától kezdődően a hivatal üzemeltetési ágazata létszámát (11-ről 13 főre) 2 fővel megemeli, egyúttal a Polgármesteri Hivatal létszámát 141 főben állapítja meg. A megemelt státuszokhoz tartozó bér fedezetét a évi költségvetés tartalmazza. végrehajtás előkészítéséért: dr. Szeles Gábor jegyző 18 igen 1 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 17. pontja: (224. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés Javaslat bérlőjelölési jog biztosítására 364/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló 4 db legalább 1 szobás komfortos bérlakásra az 5/2011 (II.25.) Ör. 22. (2) bekezdése alapján folyamatos bérlőjelölési jogot biztosít a jegyző részére az alábbi feltételek mellett. A bérlő jelölési jog alapján bérlővé az a köztisztviselő jelölhető, aki: - közszolgálati jogviszonya a Polgármesteri Hivatalban legalább 2 éve fenn áll, 24

25 - vállalja, hogy a bérleti joga csak a közszolgálati jogviszonya fennállásáig tart, - vállalja, hogy bérleti joga megszűnése esetére befogadó nyilatkozatot tesz közjegyző előtt, - vállalja és tudomásul veszi, hogy két hónapot meghaladó közműdíj és/vagy lakbér tartozás esetén bérleti joga azonnali hatállyal felmondásra kerül, - tudomásul veszi, hogy a lakás részére nem idegeníthető el, - igazolja, hogy magának vagy házastársának nincs a tulajdonában beköltözhető más ingatlana, illetve ha van, abba nem anyagi haszonszerzési céllal történő hasznosítás miatt nem tud beköltözni. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a kijelölt közszolgálati jogviszonyban álló munkatársról, a későbbiekben a személy esetleges változásáról és a kijelölt lakásról a testület tagjait tájékoztassa. A határozat végrehajtása során a jegyzői nyilatkozat alapján a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. készítteti a közjegyzői befogadó nyilatkozatot és készíti el a Bérleti szerződést. Határidő: folyamatos Felelős: Borbély Lénárd polgármester végrehajtás előkészítéséért: dr. Szeles Gábor jegyző 19 igen 0 tartózkodás e l f o g a d v a Pintér István Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgató Napirend 18. pontja: (193. sz. előterjesztés) Javaslat a képviselő-testület által létrehozott Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság további tagjainak megválasztására 365/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság tagjává Fürcht Nórát Tenk Andrást megválasztja. 25

26 15 igen 4 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 19. pontja: (208. sz. előterjesztés) Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata évekre szóló Gazdasági Programjának elfogadására 366/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata évekre vonatkozó Csepel új utakon című Gazdasági Programját elfogadja. 12 igen 3 nem 4 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 20. pontja: (213. sz. előterjesztés) Javaslat együttműködésre a Magyar Telekom Nyrt.-vel Csepel-Királyerdő digitális fejlesztése érdekében 367/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Digitális Nemzet Fejlesztési Programról szóló 1162/2014. (III.25.) kormányhatározatban kitűzött célokkal összhangban, Csepel szélessávú hálózatfejlesztése érdekében a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Együttműködési Megállapodást köt az alábbi szempontok érvényesítése mellett: - Az érintett lakosok megkeresése és hozzájárulása után a rézkábelen futó szolgáltatások átterhelése az új optikai hálózatra, a tervezési területen belül használaton kívül kerülő kültéri csomópontok megszüntetése, elbontása év végéig; - az átterhelés során a földalatti egyéni vezeték kiépítésének preferálása; - lakossági célú fejlesztések mellett önkormányzati fejlesztések támogatása pénzeszközök átadásával és/vagy az oktatási intézmények szélessávú ellátásának felmérése, fejlesztése; - a tervezési területen belüli szűkebb, pár utcára kiterjedő mintaterületen az elektromos és kábeltelevíziós hálózat üzemeltetőivel egyeztetett módon, az Önkormányzat összefogásával, moderálásával megvalósuló projektben közös földalatti közműhálózat elhelyezés kialakítása. 26

27 A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert a fenti célok megvalósítása érdekében együttműködési megállapodás megkötésére. Határidő: október 30. végrehajtás előkészítéséért: Dr. Polinszky Tibor mb. főépítész 18 igen 1 tartózkodás e l f o g a d v a 368/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fontosnak tartva a Digitális Nemzet Fejlesztési Programról szóló 1162/2014. (III.25.) kormányhatározatban kitűzött célok megvalósítását, a Magyar Telekom Távközlési Nyrt-vel való Együttműködési Megállapodás megkötése esetén támogatja a Nyrt. kormányprogram keretén belüli optikai fejlesztését Csepel-Királyerdő területén 9000 ellátási pont szélessávú internetelérése érdekében. Határidő: együttműködési megállapodást megkötését követően azonnal, folyamatos végrehajtás előkészítéséért: Dr. Polinszky Tibor mb. főépítész 18 igen 1 tartózkodás e l f o g a d v a 369/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csepel-Királyerdő szélessávú hálózatfejlesztése érdekében szükségesnek tartja az Önkormányzat koordinálásában az ELMŰ Nyrt, NET-TV Zrt, Magyar Telekom Távközlési Nyrt, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, valamint Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. együttműködését azzal a céllal, hogy Királyerdő városrészen belül egy szűkebb mintaterületen közös földalatti közműhálózat kerüljön kiépítésre Határidő: a 367/2015. (VI.25.) Kt. határozat szerinti együttműködési megállapodás megkötését követő 60 nap végrehajtás előkészítéséért: Süle László ügyvezető igazgató 18 igen 1 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 21. pontja: (210. sz. előterjesztés) Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. közötti módosított feladat ellátási szerződés és a kapcsolódó háromoldalú megállapodás elfogadására 27

28 370/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetben módosított, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. közötti Feladat ellátási szerződés és mellékletei tervezetét és felhatalmazza a Polgármestert a jóváhagyott Feladat ellátási szerződés megkötésére, aláírására. Határidő: június 30. végrehajtás előkészítéséért: Süle László ügyvezető Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 12 igen 1 nem 6 tartózkodás e l f o g a d v a 371/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező, az Önkormányzat, a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. közötti Feladat elhatárolási megállapodás tervezetét és felhatalmazza a Polgármestert a jóváhagyott Feladat elhatárolási szerződés megkötésére, aláírására. Határidő: június 30. végrehajtás előkészítéséért: Süle László ügyvezető Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Pintér István vezérigazgató Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 12 igen 1 nem 6 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 22. pontja: (212. sz. előterjesztés) Javaslat a Szent István u szám alatti ingatlan Magyar Ökomenikus Segélyszervezet számára történő használatba adással kapcsolatos döntések meghozatalára 372/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T hrsz-ú, a természetben Szent István utca 170. szám alatt található, a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlant gyermek felzárkóztatási programok szervezése, megvalósítása 28

29 céljára, október 1-jétől, 15 évre a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4.) ingyenes használatába adja, a használati megállapodást a jogszabályi előírásoknak, valamint a fent meghatározott feltételeknek megfelelően írásba kell foglalni. Határidő: augusztus 30. Pintér István vezérgigazgató végrehajtás előkészítéséért: Pintér István vezérigazgató Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Samna Gábor kabinetvezető 17 igen 1 nem 0 tartózkodás e l f o g a d v a 373/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Csepeli Ökölvívó Szakosztály Sportegyesület részére a sportfoglalkozások, edzések megtartására helyszínt biztosít. Határidő: augusztus 30. Pintér István vezérigazgató végrehajtás előkészítéséért: Pintér István vezérigazgató Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Samna Gábor kabinetvezető 17 igen 1 nem 0 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 23. pontja: (214. sz. előterjesztés) Javaslat a Csepel-sziget Humánerőforrás Fejlesztő és Foglalkoztatást Támogató Alapítvánnyal július 31-től július 31-ig kötött bérleti szerződéssel kapcsolatos döntésre 374/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, a 133/2006. (III.21.) Kt. számú határozatban meghatározott ingatlan (természetben a Csete Balázs Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola intézményegységenként működő Általános Iskola, 2 szintes, 506 m2-es beépített alapterületű épületét, mely a Gróf Széchenyi István Általános Iskola mellett, a Széchenyi István utca és a Késmárki utca kereszteződésénél helyezkedik el) tekintetében a Csepel-sziget Humánerőforrás Fejlesztő és Foglalkoztatást Támogató Alapítvánnyal kötött megállapodás határozott idejének letelte után nem köt a nevezett Alapítvánnyal újabb megállapodást a bérbeadására. 29

30 Határidő: július 31. végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor, polgármesteri kabinetvezető 14 igen 5 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 24. pontja: (219. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés Javaslat a Gróf Széchenyi István Általános Iskola mellett, a Széchenyi István utca és a Késmárki utca kereszteződésénél elhelyezkedő kétszintes iskolaépület Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő használatba adására 375/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T természetben a Csete Balázs Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola intézményegységeként működő Általános Iskola, 2 szintes, 506 m²-es beépített alapterületű épületét (mely a Gróf Széchenyi István Általános Iskola mellett, a Széchenyi István utca és a Késmárki utca kereszteződésénél helyezkedik el) az ingatlanra vonatkozó, jelenleg hatályos bérleti szerződés lejártát követően a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ használatába adja, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a használatba adással kapcsolatos megállapodás megkötésére. Határidő: július 31. végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor, polgármesteri kabinetvezető 12 igen 1 nem 6 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 25. pontja: (202. sz. előterjesztés) Javaslat a Budapest XXI. kerület Csepel, Ady Endre út 62. fszt. 3., és fszt. 7. szám alatti lakások tulajdonjogának megszerzéséről szóló 359/2014. (VI.26.) Kt. határozat módosítására 376/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T 359/2014. (VI.26). Kt. határozatát akként módosítja, hogy a Budapest, XXI. kerület Ady Endre u 62. fszt. 7. szám alatti (209801/0/B/4 helyrajzi számon nyilvántartott) ingatlant a becsült forgalmi értékén, eft összegért megvásárolja. A felek megállapodása alapján az összegből az Eladónak - a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. felé - a szerződéskötés napjáig fennálló tartozása a Zrt. részére, a fennmaradó különbözet az Eladó részére kerül megfizetésre. 30

2015. március 26. Kt. ülés határozatai

2015. március 26. Kt. ülés határozatai Napirend előtt: 2015. március 26. Kt. ülés határozatai 115/2015. (III.26.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szenteczky János ügyrendi javaslatára úgy

Részletesebben

Napirend 4. pontja: Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 2015. I. féléves Munkatervére Előterjesztő: Szuhai Erika elnök

Napirend 4. pontja: Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 2015. I. féléves Munkatervére Előterjesztő: Szuhai Erika elnök 37/2015.(I.26.)SZEFOB Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsága a mai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: Nyílt ülés: Napirend 1. pontja: (14. sz. előterjesztés) Javaslat az óvodák szervezeti

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület

Budapest XXI. Kerület Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T az oktatási ágazat költségvetési szervei alapító okiratainak módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Kecskés

Részletesebben

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Készítette: Ábrahámné Turner Rita Szervezési Irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai

2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai 2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai 1/2008.(I.24.)Kt Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Tájékoztató az előző

Részletesebben

2014. január 14-i rendkívüli testületi ülés

2014. január 14-i rendkívüli testületi ülés 2014. január 14-i rendkívüli testületi ülés Napirend előtt: 1/2014. (I.14.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli ülésének napirendjét

Részletesebben

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Készítette: Ábrahámné Turner Rita Szervezési Irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

205/2010. (VI. 16.) 26 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

205/2010. (VI. 16.) 26 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. június 16-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. december 11-én 12.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 162. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(VIII.31.) önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Ikt.szám: 18 807/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató

Részletesebben

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Készítette: Ábrahámné Turner Rita Szervezési Irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 172/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata. 173/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 172/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata. 173/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 16-i ülésén az

Részletesebben

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/7/2009. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 07-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület

Budapest XXI. Kerület Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T új műalkotások külterületi elhelyezésére Készítette: Előterjesztő : Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály polgármester

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához Ügyiratszám: /2011. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Javaslat a Csepel Városközpont Előzetes Akcióterületi Tervének (EAT)elfogadására, valamint a Városközponti funkcióbővítő pályázat ( KMOP 5.2.2.B)

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére 112/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés Kollégium működtetésével kapcsolatos elképzelésekről Jánoshalma Város

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére 1523-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 471 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétel

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/9/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől 1 Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET JAVASLAT. Egyéni képviselő. pótelőirányzat biztosítására

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET JAVASLAT. Egyéni képviselő. pótelőirányzat biztosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Egyéni képviselő JAVASLAT pótelőirányzat biztosítására Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő, MSZP frakcióvezető Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

Részletesebben

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 2011. július 7-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a és az alek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt

Részletesebben

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai HATÁROZATOK: 1.) 507/1998.(IX.03.) Kt. határozat 1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az építésügy

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-12 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. november 27-ei nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-12 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. november 27-ei nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-12 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 27-ei nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Bartók Béla (17,05), Hock Zoltán (17,05), Szalma Botond (17,06)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Bartók Béla (17,05), Hock Zoltán (17,05), Szalma Botond (17,06) JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 14-én (kedd) 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14. II.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-232-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. december 15-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-232-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. december 15-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-232-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. december 15-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 252/2010. /XII.15./ számú képviselő-testületi

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 13/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló

Részletesebben

Polgármester. B e s z á m o l ó. a Kerületi közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv végrehajtásáról

Polgármester. B e s z á m o l ó. a Kerületi közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester B e s z á m o l ó a Kerületi közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv végrehajtásáról Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Előterjesztő:

Részletesebben

157/2010. (V. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat

157/2010. (V. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 157/2010. (V. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Éles András polgármesternek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület

Budapest XXI. Kerület Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődei intézményegységében férőhely szüneteletetés feloldására és RENDELETTERVEZET

Részletesebben

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T. a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására.

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T. a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására. Készítette: Előterjesztő: Baranyai Zsolt CSEVAK

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2007. október 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2007. október 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2007. október 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ. Budapest XXI. kerület Csepel kerékpárforgalmi hálózatának Koncepció Tervéről

ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ. Budapest XXI. kerület Csepel kerékpárforgalmi hálózatának Koncepció Tervéről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ Budapest XXI. kerület Csepel kerékpárforgalmi hálózatának Koncepció Tervéről Készítette: Dr. Polinszky Tibor főépítész Kiricsiné Kertész

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT A CSEPELI KÖZTEMETŐ SZABÁLYOZÁSI TERVÉVEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI DÖNTÉSEKRE

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT A CSEPELI KÖZTEMETŐ SZABÁLYOZÁSI TERVÉVEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI DÖNTÉSEKRE BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT A CSEPELI KÖZTEMETŐ SZABÁLYOZÁSI TERVÉVEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI DÖNTÉSEKRE Készítette: Előterjesztő: dr. Polinszky Tibor főépítész Al -

Részletesebben

K i v o n a t. Kmft.

K i v o n a t. Kmft. órakor tartott közmeghallgatás ülése könyvéből 1/2014. (I. 20.) A Képviselő-testület: a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 98/2013. (VI. 20.) határozata Adósságátvállalás A képviselő-testület a polgármester

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2007. évi költségvetésről

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 255/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 255/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 255/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Tiszta udvar rendes ház városszépítő program értékelése, eredményhirdetése Előadó: Dr. Fekete Zoltán Referens: Guba Viktória szervezési

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: május 18.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: május 18. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A 768/2009.(XI.24.) Kt. számú határozat módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelés érdekében egyes önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Ügyvédi megbízás az önkormányzat képviseletének ellátására

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 848-1/2016.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 848-1/2016. 1/2016.(II.02.) KT Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 66/2014.(III.25.) 56/2015.(III.24.), 120/2015.(VIII.12.), 121/2015.(VIII.12.),246/2014.(XII.16.), 252/2014.(XII.16.), 52/2015.(III.24.),199/2015.(XII.15.),

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

JAA;+--- Dr. Kovács Ferenc

JAA;+--- Dr. Kovács Ferenc ' _ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/499- /2014. Ügyintéző

Részletesebben

1-92. számú előterjesztés

1-92. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1-92. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

2015. május 28-i rendes ülésére

2015. május 28-i rendes ülésére 10. számú napirend Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2015. ÉVI HATÁROZATOK Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos

Részletesebben

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV 2162-6/2011. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2011. június 21-én megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági

Részletesebben

72/2010. (IV. 22.) MÖK

72/2010. (IV. 22.) MÖK 72/2010. (IV. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápai Ingatlan Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságba törzstőke emelését a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 30-án 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 30-án 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 20 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 30-án 17,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII.... szám alatti önkormányzati

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: dr. Varga

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete II.

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete II. Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-200/2015. II. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. november 12-ei rendes zárt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej Pál

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról.

dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról. JEGYZŐKÖNYV készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 15-én 14.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 22/2007. (V.25.) sz.. rendelet Az Eger, Cifrakapu Malom utcák sarkán lévő

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Javaslat. a Bp. XXI. ker. Gyömbér utca 1-3. szám alatti intézmény bérleti szerződésének felmondására

POLGÁRMESTER. Javaslat. a Bp. XXI. ker. Gyömbér utca 1-3. szám alatti intézmény bérleti szerződésének felmondására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat a Bp. XXI. ker. Gyömbér utca 1-3. szám alatti intézmény bérleti szerződésének felmondására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben