Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 21-én megtartott rendkívüli testületi ülésen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 21-én megtartott rendkívüli testületi ülésen"

Átírás

1 Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 21-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete: 16:00 óra Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Bencsik Mónika polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Több téma van, ami nem tűr halasztást, ezért volt szükség rendkívüli ülést összehívni, pl. közbeszerzések. A Képviselő-testület 12 fővel határozatképes. Kósa Sándor és Ormay Csaba közölték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésen. (Ismerteti a naprendet.) Napirend: Napirend: 1. TÁMOP közbeszerzés eredményhirdetés E-1 Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Czirbusz Katalin igazgatási ügyintéző 2. Óvoda élelmezés közbeszerzés eredményhirdetése E-2 Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Vargáné Baráth Mariann településmérnök KB KB 3. Döntés a 106/2009. (VIII.27.) számú határozat visszavonásáról E-3 Előterjesztő: Dékány Angella képviselő Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens 4. Döntés a 9/2009. (I.29.) számú határozat módosításáról E-4 Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Györgyi Zoltán főépítész 5. Döntés a 29/2009. (III.26.) számú határozat módosításáról E-5 Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Cserményi András építéshatósági ügyintéző 6. Indítványok, javaslatok A jelenlévő 12 fő képviselő 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendet. 1. napirendi pont: Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda építési műszaki ellenőri tevékenységről E - 21 Bencsik Mónika polgármester: Tavaly döntöttünk kazán felújítási pályázat benyújtásáról, de azt a MÁK elutasította. Ezen kívül indultunk egy KEOP pályázaton is. Azóta azonban kiderült, hogy nincsenek meg a megfelelő mutatószámaink, ezért

2 módosítanunk kell korábbi döntésünket. Ki kell venni a régi határozatunkból, hogy meghagyjuk a régi nyílászárókat. Horváth Endre: Hogy lehet az, hogy azok a nem is régi ablakok ilyen rossz állapotban vannak? Bencsik Mónika polgármester: Amikor csináltattuk, annyi volt az elvárásunk, hogy műanyag ablak legyen, arra azonban nem feleltünk oda, hogy mennyire jól szigetelnek. Az árban legjobb ajánlatot adót választottuk. Egy helyi vállalkozó csinálta. Csige István: A homlokzat mivel lett burkolva? Hungarocelre ne adjunk pénzt, annál már léteznek jobb magyar találmányok is. Bencsik Mónika polgármester: Erre nem tudok válaszolni. Cserményi András kollégánk tudna, azonban ő most nem tudott eljönni. Gyors most a pályázatok elbírálása, állítólag január vége előtt ebben is megszületik majd a döntés. Sokat költöttünk a szakvéleményekre. Nem hiszem, hogy elavult technikát írnának elő. Jövő héten tudok majd válaszolni kérdésére. A külső hőszigetelésre mindenképp szükség van. Csige István: De erről most kell szavazni. Bencsik Mónika polgármester: Döntött már ebben a témában a testület, csak 2 pontban módosítjuk korábbi határozatunkat, tehát, most nem az Ön kérdéséről van szó, hanem egy pályázat beadásáról, a nyílászárók önrészéről döntünk. 1/2010 (I.21.) Tárgy: Döntés az Épületenergetikai fejlesztések, támogatására kiírt, KEOP /A jelű pályázaton történő indulásról, valamint elnyert pályázat esetén a projekt megvalósításához szükséges önrész biztosításáról. 29/2009. (III.29.) számú Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata az Épületenergetikai fejlesztések támogatására kiírt KEOP /A pályázaton a Nagykovácsi Általános Iskola tekintetében komplex programmal részt vesz. Az elvégzendő munkák: homlokzat hőszigetelése, tető hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtési rendszer primer és szekunderoldali beavatkozások. A projekt megvalósításához szükséges ,- Ft önrészt a évi költségvetés terhére biztosítja.

3 Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, és a dokumentumok aláírására. 2. napirendi pont: TÁMOP közbeszerzés eredményhirdetés E-1 Horváth Endre: Ezt a témát tárgyalta a Közbeszerzési Bizottság. Az Okker és az Opsi Kft-k közös ajánlatot adtak be, Ft áron, az Euron Kft pedig Ft összegben. Mindkét pályázót hiánypótlásra hívtunk fel, ezt azonban az Euron Kft nem teljesítette, így ajánlatát érvényteleníteni kellett. A jobb ajánlatot adó maradt. A Bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását. A megadott összeg belefér az elnyert uniós pályázati összegbe. Bencsik Mónika polgármester: Köszönjük. Mindkét intézményvezető megnézte a pályázatok szakmai részét. Az óvodapályázat részeként vállaltuk, hogy indulunk ezen a pályázaton is, és sajnos az iskolára nézve is jó lehetőségnek láttuk, ezért bevontuk mindkét intézményünket. A szakmai anyagokat mai napig nem kapták meg az intézményvezetők. Az óvoda tekintetében egyszerűbb a pályázat, ott könnyebben végrehajtható. Az iskolában a pedagógusokra egy kemény képzés vár. ha nincs kérdés, kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 2/2010 (I.21.) Tárgy: Döntés a TÁMOP pályázat megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárásáról TÁMOP / pályázatát az alábbiak szerint bírálja el: Az OKKER Oktatási, Kiadó és Kereskedelmi Zrt. és az OPSZI Országos Pedagógiai Szolgáltató Intézet közös ajánlatot tevőket hirdeti ki nyertes ajánlat adónak. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a nyertes pályázókkal a szerződés megkötésére. Határidő: február 8. Felelős: Polgármester, Jegyző A jelenlévő 12 képviselő 12 egyhangú szavazattal elfogadta a fenti határozatot. 3. napirendi pont: Óvoda élelmezés közbeszerzés eredményhirdetése E-2

4 Horváth Endre: Ezt a témát is tárgyalta a Közbeszerzési Bizottság. Tőkehúsra és pékárura írtunk ki pályázatot. Mindkét részajánlatra 1-1 pályázó nyújtott be ajánlatot. A tőkehúsra az a-valhalla Kft Ft összegben, pékárura a T&T Kereskedelmi Kft Ft összegben. Mindketten teljesítették a hiánypótlást. A közbeszerzés sikeres volt, elfogadásra javaslom. Az óvodavezető asszony elmondta, hogy a megadott árak beleférnek a normatívákba, és korábban is ez a két cég szállított. Bencsik Mónika polgármester: Köszönöm, ha nincs kérdés, kérem, szavazzunk. 3/2010 (I.21.) Tárgy: Döntés az Élelmiszer beszerzés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda számára tárgyban indított közbeszerzési eljárás lezárásáról Élelmiszer beszerzés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda számára közbeszerzési pályázatát az alábbiak szerint bírálja el: 1. Az 1-es számú részajánlat (tőkehús) vonatkozásában az a-walhalla Kereskedelmi és Szolgáltató Kft hirdeti ki nyertes ajánlat adónak. 2.A 2-es számú részajánlat (pék árú) vonatkozásában a T&T Kereskedelmi Kft. hirdeti ki nyertes ajánlat adónak. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a nyertes pályázókkal a szerződés megkötésére. A jelenlévő 12 képviselő 12 egyhangú szavazattal elfogadta a fenti határozatot. 4. napirendi pont: Döntés a 9/2009. (I.29.) számú határozat módosításáról E-4 Dékány Angella: Tavaly döntöttünk arról, hogy indulunk egy Eu-s pályázaton, azóta sokszor átgondoltuk a dolgot, és rájöttünk, hogy olyan feltételeket szab, amiknek nem tudunk megfelelni. A pályázat részletes kiírását döntésünk után ismertük meg. Az interneten követem, hogy az eredeti kiírást folyamatosan módosítják, javaslom tehát döntésünk visszavonását.

5 Bencsik Mónika polgármester: Pár szóval kiegészíteném: Több EU-s pályázati projektünk is fut, és látjuk, hogy mekkora munkával járnak. A TÁMOP pályázatokról már tudjuk, hogy nagy eredményünk nincs, viszont rengeteg munkával járnak, ezért én is úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy most ezt is fel kellene még vállalnunk, erre is csak egy pályázatírós cég beszélt rá bennünket. 4/2010 (I.21.) Tárgy: Döntés a 106/2009. (VIII.27.) számú határozat visszavonásáról 106/2009. (VIII.27.) számú Döntés a TÁMOP /AKMR/09/1. számú egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok támogatására kiírt pályázaton való részvételről szóló határozatát hatályon kívül helyezi. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Bencsik Mónika polgármester Fónagy László helyettes jegyző A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 12 fő képviselő, 12 egyhangú igen, szavazatával hozta meg. 5. napirendi pont: Döntés a 29/2009. (III.26.) számú határozat módosításáról E-5 Györgyi Zoltán főépítész: Köszöntöm a Képviselőket. Egy éve döntöttek arról, hogy tulajdonba vesznek egy területet. A Magyar Közút előírta, hogy ez nem felel meg az országos közút kategóriájának, ezért azt tulajdonba kell vennünk. Azóta több hatóságot megjártunk. A MNV szerint a határozat nem felel meg az általuk elvártaknak, s megadták az ismérveket. Horváth Endre: El lett írva egy adat az előterjesztésben. Györgyi Zoltán főépítész: Igen, köszönöm. Dr.: Lovas András: Általánosságban is szeretném megkérdezni, hogy hogyan áll a főtér beruházás. Bencsik Mónika polgármester: decemberében szerettük volna megjelenttetni a közbeszerzési felhívás, azonban csak január 19-én kaptuk meg a

6 hiánypótlási felhívást, amit aznap el is készítettünk és megküldtük, de azóta sem jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A határidőket átszámolva valószínűleg a február 25-i ülésünkön dönthetünk majd a közbeszerzésről. A kis református templom előtt azonban a víz és csatorna felújítások miatt áldatlan állapotok alakultak ki. Átadom a szót ezzel kapcsolatosan a Főépítész úrnak. Györgyi Zoltán főépítész: A kábelek kihelyezésére megvannak a tervek, megkötöttük rá a szerződést most már az Elműnél vannak jóváhagyásra. Meg fogják keresni majd a tulajdonosokat, és eltűnnek majd a vezetékek a főtérről. Hamarosan meg is indul ez a beruházás. Idegen kivitelezőt nem fognak beengedni, a Matáv és a T-com fogja csinálni. Bencsik Mónika polgármester: Várjuk a tervezői költségbecsléseket. A jogászunk és a belső ellenőrünk vizsgálja, hogy van-e erre lehetőség, hogy közbeszerzés nélkül folytassuk le ezt a beruházást. Reméljük, hogy március 15-e alkalmából megtarthatjuk az alapkőletételt. Az óvoda esetén hívtunk le előlege, a főtérnél azonban nem, mert akkor még nem volt olyan fázisban a tervezés. Csige István: Nincs benne az előterjesztésben, hogy mi lesz a 306/3 hrsz-ú résszel. Szép lesz a főtér a beruházás után, de ezt ha kihagyjuk sokat fog rontani rajta. Bencsik Mónika polgármester: Ennél még rosszabb a főutca botrányos állapota. Sajnos minden országos közút állapota hasonló. Ilyen időben még nem lehet kátyúzni. A Közútkezelőt több levélben kértük a hibák kijavítására, s meg is ígérték, hogy január 20-án megkezdik a munkákat, de ez még nem történt meg. Györgyi Zoltán főépítész: A testületnek feltett szándéka volt, hogy rendbe hozza az egész főutat, a jelen jogszabályok alapján azonban csak úgy lehetne átvenni az utat, hogy a széle és az árok állami tulajdonban maradnak. Az Önkormányzat teherviselési képessége függvényében fog majd hozzá ehhez is. A csapadékvíz elvezetése sajnos nincs megoldva. Ezek nagyon nagy beruházások, reméljük a következő ciklusban sort tudunk rá keríteni. Bencsik Mónika polgármester: van egy településfejlesztési szerződésünk az Édenpark Kft-vel és a Villa Neo-val. Ha ezeknek érvényt lehetne szerezni meg tudnánk csinálni a fő utcánkat is. Az építési engedélyt megkaptuk rá. A felszíni vízelvezetést is megoldhatnánk ebből a keretből. 5/2010 (I.21.) Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Tisza István tér rendezése kapcsán a Kossuth Lajos utca Hrsz:306/1 (kivett, közterület, 5880 m2) földrészletének önkormányzati tulajdonba vételéről. A 9/2009 (I.2.) számú Kt. határozat módosítása.

7 Tisza István tér rendezése kapcsán, a Nagykovácsi történelmi, de mára funkciói ellátására alkalmatlanná vált főterének rehabilitációja, találkozóhelyi és közösségi téri funkciókra alkalmassá tétele, rendezett zöldfelületének növelése új, együttműködésen alapuló előkészítési módszerrel című, KMOP-5.2.1/A azonosító számú pályázat beruházásának megvalósítása céljából, a Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca, Hrsz: 306/1 (kivett, közterület 5880 m2) földrészletét, térítésmentesen önkormányzati tulajdonba veszi, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 8. (1) és (4) bekezdéseiben meghatározott településfejlesztés, településrendezés, helyi tömegközlekedés, valamint a helyi közutak és közterületek fenntartása feladatainak ellátása miatt. Az Ötv. 9. (1) bekezdésében meghatározottak szerint az önkormányzati feladatok-, és határkörök ellátása a Képviselő testületet illetik meg. A térítésmentesen történő tulajdonba vételt a Képviselő- testület az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja értelmében kezdeményezi, mely szerint az állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható a helyi önkormányzat javára törvényben foglalt feladatai elősegítése érdekében. A Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. Törvény) 44/A. b) pontja értelmében a képviselő testület gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat. Az Alkotmány fent hivatkozott paragrafusának felhatalmazása szerint az Ötv. 10. (1) bekezdés n) pontja értelmében a Képviselőtestület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a tulajdonosi jogokról történő döntés. Az önkormányzat a tulajdonba adást követően vállalja a helyi közúttá minősített terület kezelését, továbbá állja a tulajdonba adás esetén felmerülő költségeket. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a évi CVI. törvény 36.. (2) bekezdés c) pontja szerinti tulajdonba adást a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél a 254/2007 (X.4.) kormány rendelet aiban foglaltaknak megfelelően kezdeményezze, valamint felhatalmazza a szükséges dokumentumoknak a képviselő testület nevében történő aláírására. A határozat módosítja Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2009 (I.29.) számú határozatát. Határidő: Azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző, Főépítész. Bencsik Mónika polgármester Fónagy László helyettes jegyző A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 12 fő képviselő, 11 igen, 1 tartózkodás mellett hozta meg.

8 6/2010 (I.21.) Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Tisza István tér rendezése kapcsán a Kossuth Lajos utca Hrsz:306/2 (kivett, közterület, 3468 m2) földrészletének önkormányzati tulajdonba vételéről. A 9/2009 (I.2.) számú Kt. határozat módosítása. Tisza István tér rendezése kapcsán, a Nagykovácsi történelmi, de mára funkciói ellátására alkalmatlanná vált főterének rehabilitációja, találkozóhelyi és közösségi téri funkciókra alkalmassá tétele, rendezett zöldfelületének növelése új, együttműködésen alapuló előkészítési módszerrel című, KMOP-5.2.1/A azonosító számú pályázat beruházásának megvalósítása céljából, a Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca Hrsz: 306/2 (kivett, közterület 3468 m2) földrészletét, térítésmentesem önkormányzati tulajdonba veszi, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 8. (1) és (4) bekezdéseiben meghatározott településfejlesztés, településrendezés, helyi tömegközlekedés, valamint a helyi közutak és közterületek fenntartása feladatainak ellátása miatt. Az Ötv. 9. (1) bekezdésében meghatározottak szerint az önkormányzati feladatok-, és határkörök ellátása a Képviselő testületet illetik meg. A térítésmentesen történő tulajdonba vételt a Képviselő- testület az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja értelmében kezdeményezi, mely szerint az állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható a helyi önkormányzat javára törvényben foglalt feladatai elősegítése érdekében. A Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. Törvény) 44/A. b) pontja értelmében a képviselő testület gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat. Az Alkotmány fent hivatkozott paragrafusának felhatalmazása szerint az Ötv. 10. (1) bekezdés n) pontja értelmében a Képviselőtestület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a tulajdonosi jogokról történő döntés. Az önkormányzat a tulajdonba adást követően vállalja a helyi közúttá minősített terület kezelését, továbbá állja a tulajdonba adás esetén felmerülő költségeket. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a évi CVI. törvény 36.. (2) bekezdés c) pontja szerinti tulajdonba adást a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél a 254/2007 (X.4.) kormány rendelet aiban foglaltaknak megfelelően kezdeményezze, valamint felhatalmazza a szükséges dokumentumoknak a képviselő testület nevében történő aláírására.

9 A határozat módosítja Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2009 (I.29.) számú határozatát. Határidő: Azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző, Főépítész. Bencsik Mónika polgármester Fónagy László helyettes jegyző A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 12 fő képviselő, 11 igen, 1 tartózkodás mellett hozta meg. 7/2010 (I.21.) Tárgy: Döntés a Tisza István tér építési kivitelezési munkájának műszaki ellenőrzési feladataira vonatkozó pályázat kiírásáról. KMOP-5.2.1/A azonosító számú, Nagykovácsi történelmi, de mára funkciói ellátására alkalmatlanná vált főterének rehabilitációja, találkozóhelyi és közösségi téri funkciókra alkalmassá tétele, rendezet zöldfelületének növelése új, együttműködésen alapuló előkészítési módszerrel című nyertes pályázat kivitelezési munkáinak végrehajtásához kapcsolódóan a műszaki ellenőri feladatok ellátására meghívásos pályázatot ír ki. Határidő: február 25. Felelős: Polgármester, Jegyző Bencsik Mónika polgármester Fónagy László helyettes jegyző A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 12 fő képviselő, 11 igen, 1 tartózkodás mellett hozta meg.

10 6. napirendi pont: Indítványok, javaslatok Bencsik Mónika polgármester: Több témáról szeretnék beszélni: 1. A Pilis utca 33. szám alatt található ingatlan. A dr. Könye Kornél által beadott fellebbezést a bíróság elutasította. 2. Sztán Gabriella esetében ugyanez a helyzet. Most lesz kitűzve tárgyalás. Sztán Gabriella elérte, hogy a telekre perfeljegyzés került. Ezt mindenképp törölni kell, mert talán még vevőnk is lenne rá. Megindítottuk a kisajátítási eljárást. Azt gondoltuk, hogy létre tud jönni egy csereszerződés, azonban ez nem sikerült, idő közben azonban változott a kisajátítási eljárás szabályozása. 3. A településszerkezeti tervvel kapcsolatban határozott tervünk, hogy ne legyen a falu túlépítve. Vitás a kecskehát kérdése, valamint a gyümölcsösök is újra és újra problémákat vetnek fel. Probléma a lovas tanya kérdése is, hogy tanya- e vagy sem. Tulajdonjogi szempontból nem érint bennünket az eset, viszont ha nem avatkozunk be, legalizálhatják ott a lakófunkciót, ami egy nagyon veszélyes folyamatot indíthat el. Jó, hogy van ott egy tanya, de nagyon fontos annak jogi jellege milyen megítélés alá esik. Györgyi Zoltán főépítész: 2007-ben tapasztaltuk, hogy a korábban lovas iskola védett területbe bekerült a tanya megjelölés is, emiatt kifogással éltünk a Földhivatalnál, s ők törölték is a bejegyzést. Ezt követően a bérlők fellebbeztek, és a Pest megyei Államigazgatási Hivatal nekik adott igazat, tehát a bejegyzés ismét rá lett vezetve a tulajdonlapra. Furcsa, mert az ott találhatóépület egyáltalán nem fele meg a lakóépület minimális követelményeinek. A Földhivatal arra hivatkozik, hogy a valós használatban benne van a tanya is. Mi úgy értelmezzük, hogy ez egy precedenst teremthet a védett külterületünkön. Bencsik Mónika polgármester: Rosszabb, hogy a határozat deklarálja is ezt (felolvassa.) Ez ránk nézve életveszélyes. Ha ehhez valaki hozzájut, az nekünk nagy baj lehet. Veszélyezteti a településfejlesztési elképzeléseinket. Ugyanez volt a növényszárogató esete, aztán pedig létrejött Remeteszőlős. Szeretnénk egy felhatalmazást a testülettől, hogy egy szakértő bevonásával megtámadhassuk a ezt a határozatot. Ha egyet értenek abban, hogy támadjuk meg bíróságon, kérem, hagyják jóvá. Azt még nem tudjuk mennyire leszünk sikeresek, de meg kell próbálni! A jelenlévő 12 képviselő 11 igen, 1 nem szavazattal jóváhagyta a határozat megtámadását. ( Bencsik Mónika polgármester: kor zárja az ülést.)

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Időpontja: Vállalkozói Inkubátorház 2094 Nagykovácsi Kossuth L. utca 78. 2015. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

I. napirend: Pályázatok

I. napirend: Pályázatok 200 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. április 4-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 29/2016.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-8 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 27/2011 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2011. október 20-án (csütörtökön) 18 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 337/2011.(X.20.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-10/2014. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 5-én 18.00 óra kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés 588-5 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 47/2013.(III.6.) A jegyzőkönyvvezető személyéről 48/2013.( III.6.) A tervezett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT 366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK. 271.022-14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. március 11. napján 08:30 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-15/2014/JT 170-171/2014. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 13-án (szerda) 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról és nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2011. 04. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 70-18/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről Helye: Polgármesteri

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2010. március 31-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2010. március 31-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme J e g y z ő k ö n y v Készült: ülésén 2010. március 31-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Kochnyák Sándor, Mészáros János, Nagy Péter, Srutek Gabriella, Szivek Péter, Tordáné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: 2014. június 03-án 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány Jelen vannak: Tari András Bugyiné Kökény Gizella

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. december 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. június 20-án megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

5/2014. sz. jegyzőkönyv

5/2014. sz. jegyzőkönyv 5/2014. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2014. március 5-én 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Elekes Péter,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István,

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 19.-i ülésének J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pénzügyi Bizottsági és Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2013. o k t ó b e r 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pénzügyi Bizottsági és Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2013. o k t ó b e r 7. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsági és Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés 2013. o k t ó b e r 7. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111.

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 13.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. március hó 30. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 5. - rendkívüli - ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. július 07-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője

Jegyzőkönyv. Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Boda István, Csutor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. július 04-i rendkívüli üléséről 644-14/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. július 04-i rendkívüli üléséről 644-14/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata Bököny Község Képviselő-testülete 2011. július 04-i rendkívüli üléséről 644-14/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (100-103/2011.) TÁRGYSOROZAT 1) Tájékoztató a Bököny településközpont

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Képviselőtestülete 8296 Monostorapáti Száma: 113-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. január 15-én /pénteken/ 7,30 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása Írásos előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. június 2-án 13 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. június 2-án 13 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme Ügyszám: 1/9-28/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 8-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. október 04. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. sz. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. október 04. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. sz. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. október 04. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. sz. ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2012. október 04-én tartott soros ülésének határozatairól Határozatok

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. augusztus 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 11. szám 2005. november 1956-os megemlékezés Október 23-án a Széchenyi téren helyezte el az MSZP Pátyi Szervezete koszorúját A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester Gara Község Képviselő-testülete 5/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. november 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos utca 149. Jelen vannak:

Részletesebben