1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november"

Átírás

1 PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 11. szám november 1956-os megemlékezés Október 23-án a Széchenyi téren helyezte el az MSZP Pátyi Szervezete koszorúját A TARTALOMBÓL: Önkormányzati hírek OEP-tájékoztató a fogorvosi ellátásokról A madárinfluenzáról START program a pályakezdõkért Kerékpározni jó Idõsek világnapja Anyakönyvi hírek

2 2 PÁTYI KURÍR október PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071 Páty, Kossuth L. u. 83. Honlap: Kiadja: Páty Község Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Ferichné Döme Erzsébet 06 (20) Nyomdai kivitelezés: Krónikás Bt Biatorbágy, Jókai u. 12. Felelõs vezetõ: Horváthné Nagy Erzsébet Tördelés: Biró Krisztina Szedés, korrektúrázás: szerkesztõség Lapzárta: minden hónap 20-a Megjelenik 1800 példányban, minden hónap elsõ hetében Az újság példányai beszerezhetõk a polgármesteri hivatalban, a mûvelõdési házban és az óvodában A szerkesztõ fenntartja a jogot a közzétett írások rövidítésére, és a közölt véleményekkel nem feltétlenül ért egyet. Tartalom KURÍR XIV. évf. 11. szám november Közérdekû telefonszámok Önkormányzati hírek Tájékoztatás az új törvényrõl Önkormányzati képviselõink elérhetõsége A Központi Statisztikai Hivatal felhívása A madárinfluenzáról Partnereink nálunk jártak Nincsen öröm üröm nélkül A Zsámbéki-medence rejtett kincseirõl. 12 Közéleti esték a Fidesz szervezésében. 12 Református egyházi hírek Örök nyugodalmat Anyakönyvi hírek START program a pályakezdõkért Közvélemény-kutatás Pátyon Karate-hírek Kerékpározni jó Az Elite Budakeszi bemutatkozása Amatõr Zenei Fesztivál, Idõsek világnapja Lakossági tájékoztató OEP-tájékoztató Gépjármûveink védelmérõl Rövid hírek Kérdések és feleletek a biztosításról.. 19 Közérdekû telefonszámok Az Egészségház címe: Árpád utca 14. Dr. Mentényi Tibor háziorvos, h, sz, p: 13 19, k, cs: 7 13 Dr. Gurin Ferenc háziorvos, h, sz: 15 19; k, cs: 8 12, p: Dr. Becka Éva háziorvos, h, sz, p: 8 12; k, cs: Dr. Hollós Ildikó házi gyermekorvos, h, s: ; k: cs: 15 17; p: Egészséges tanácsadás: kedd Dr. Bartos Mária gyermekgyógyász Páty, Torbágyi út , h, p 9 11, sz , cs tanácsadás: szerda Dr. Szabó Valéria fogszakorvos, h, sz, p: 9 14; k, cs: Dr. Zambelly Judit fogszakorvos Rét köz (20) h, sz: ; k, cs: 9 12 Védõnõi szolgálat, Csecsemõ és kisgyerek tanácsadás: kedd Gyermekorvossal: kedd Várandós kismamák tanácsadás: Polgár Anna védõnõ szerda: Ondrik Jánosné védõnõ hétfõ: Toók Istvánné védõnõ szerda: Fogadóórára a várakozási idõ csökkentése érdekében idõpontot kell kérni. Polgár Anna fogadóórája csütörtök: 8 9 óra Ondrik Jánosné fogadóórája szerda: Toók Istvánné fogadóórája hétfõ 8 9 CTG vizsgálatra elõzetesen megbeszélt idõpontban továbbra is lehet jönni. Minden hónap elsõ csütörtökén 9 órakor tanácsadás szülész szakorvossal. Budakeszi ügyelet: este 7 órától reggel 8 óráig , Mentõk telefonszáma: 104 Budakeszi Rendõrõrs: 06 (23) Budaörsi Rendõrkapitányság: 06 (23) Rendõrségi segélykérõ telefonszám: 107 vagy 112 Tûzoltók: 105 Helyi tûzoltók: Katolikus Plébánia: Református Lelkészi Hivatal: Hivatalos idõ: k , sz 9 12 Mûvelõdési Ház: Okmányiroda: Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25. Fax: 06 (23) ÜGYFÉLFOGADÁSI REND személyi igazolvány: 06 (23) hétfõ: , sz: , , p: lakcímkártya ügyben: 06 (23) h: , sz: , , p: egyéni vállalkozói igazolvány: 06 (23) h: , sz: , közlekedésigazgatási ügyben: 06 (23) , 553 h: , sz: , vezetõi engedély ügyben: 06 (23) h: , sz: , Helios Patika: Páty, Széchenyi u Hétfõtõl péntekig: 8 18, szombat 8 13 T-Com helyi hibabejelentõ: 143 Központi hibabejelentõ: 06 (80) Szolgáltatások megrendelése, információkérés: 06 (30) , Omray Ferenc Hibabejelentések: Csatorna- és vízhálózat: TIGÁZ 2 Kft. hibabejelentõ Bicske, Szent László u (40) Budapesti Elektromos Mûvek Rt. Érdi Fogyasztói Iroda: Érd, Budai út (40) Közterületen lévõ villanyszolgáltatás meghibásodását a polgármesteri hivatal titkárságán is be lehet jelenteni az as telefonszámon. Volán-menetrend elérhetõ az interneten: A kóbor ebek bejelenthetõk: Tuncsik József, gyepmester, 06 (20) Kéményseprõk: 06 (24) Kábel TV Nagykanyar Kft. 06 (23) TV Network Kft. 06 (1)

3 2005. november PÁTYI KURÍR 3 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Páty Község Önkormányzat Képviselõ-TestületéneK szeptember 14-én (szerdán) órakor megtartott nyílt ülése Jelen vannak: dr. Bognár András polgármester, Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna, Nagy Ferencné, Éri István, Kollár Tamás, Furuglyás Péterné, Cseke Zoltán, Soós István, Moldován Jenõ, Zsarnóczay István, Sági György, összesen 10 képviselõ Késve érkezik: Fórizs Bertalan, Michels Gábor Igazoltan távolmaradt: ifj. Nagy Ferenc képviselõ Polgármesteri hivatal részérõl: dr. Homonnay Dorottya jegyzõ, dr. Fister Mihály ügyvéd, Varga Istvánné Pénzügyi Iroda vezetõje, Szantner Ernõ Mûszaki Iroda vezetõje, dr. Farkas Nándor és Bánsághy Balázs szervezési ügyintézõk. Vendégek: Bocskai István Általános Iskolából: Vanyekné Pfitzner Erzsébet igazgató, Kollár Péterné igazgatóhelyettes, Soós Erzsébet, Vázsonyi Bernadett, Silinginé Zentai Ida IPP részérõl: Lencsés Tamás ügyvezetõ, dr. Polgár Balázs jogász, valamint Körmendi Csilla pátyi lakos. Sági György képviselõ a Rákóczi úti fordított buszmegálló áthelyezését, Zsarnóczay István képviselõ pedig a Diós emlékpark melletti gyalogosjárda megépítésével kapcsolatos szóbeli elõterjesztéseket kérik felvenni napirendre. Napirendi pontok 1. Bocskai István Általános Iskola igazgatója, Vanyekné Pfitzner Erzsébet beszámolója 2. Kecskés Attila panasza 3. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXI. törvény hatályba lépésével összefüggõ helyi rendeletek megalkotása 4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXI. törvény hatályba lépésével összefüggõ helyi rendeletek módosítása 5. Zsámbéki kanyarban megszüntetett dögkút melletti 42 darab kiparcellázott telek ügyével kapcsolatos eljárás 6. Má2 övezeti besorolásával kapcsolatos feladatok 7. Hozzájárulás a 0179/28 helyrajzi számú ingatlan megosztásához 8. Hungarian Real Consult Kft.-vel kötendõ szerzõdés az öregek napközi otthona mellett az iskolai konyha kialakításáról 9. Az orvosi rendelõ parkolójának felújítási munkái 10. A polgármesteri hivatal I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató 11. Merkl Imre kérelme a kerékpárverseny támogatására 12. Papp Emõke kérelme 13. Németh Hajnalka kérelme 14. Víziközmû-beruházás kiválasztása egyszerûsített közbeszerzési eljárás keretén belül 15. Kerék Diana fellebbezése 16. Sárcsúszda utca útépítése 17. Tûzoltó szertár felújítása 18. Oláh Károlyné kérelme 19. Rákóczi úti fordított buszmegálló áthelyezése (Sági György szóbeli elõterjesztése) 20. Diós emlékpark melletti gyalogosjárda (ülésen kiosztott írásos elõterjesztés) NAPIREND ELÕTTI FELSZÓLALÁSOK Zsarnóczay István képviselõ felveti, egyrészt: évek óta húzódó probléma, hogy a Mézeshegynél lévõ egyik lakó folyamatosan építési törmeléket rak ki, melyet nem hajlandó elszállítani, kérdése, hogyan lehet eljárni ebben az ügyben; másrészt: a zsámbéki kanyartól lévõ árok mentén burjánzik a parlagfû, tudomása szerint már kapott felszólítást a Pemák, de még mindig nem kaszáltatta le. Sági György képviselõ megkérdezi, az elõterjesztések hitelesítését miért nem a jegyzõ végzi, továbbá kérdezi, hogy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos kivitelezõvel kötött szerzõdéseket miért nem hozzák vissza a Kt. elé, mivel szerinte azok tartalmazhatnak olyan fontos elemeket (itt utal egy korábbi OTP-vel kötött szerzõdésre), amely testületi döntést igényelne. Dr. Homonnay Dorottya jegyzõ válaszában elmondja, az elõterjesztéseknél nincs hitelesítõ, és sajnos még nem sikerült elérni, hogy kiküldés elõtt az elõterjesztõ aláírjon; Farkas úr szignója azért szerepel az elõterjesztéseken, mert õ az elõkészítésben résztvevõ kolléga (utal még a kiadmányozási szabályzatra). Dr. Bognár András polgármester napirend elõtt még elmondja, az orvosi rendelõ parkolójának és utcafronti képének kialakításával kapcsolatban Papné pátyi lakos írásban tiltakozott és bírósági feljelentéssel fenyegetett, bár nem tudni mi ellen, hiszen minden a vonatkozó szabályok betartása mellett történik (pl. zöldfelületi mutatók, burkolással kapcsolatos problémák stb.) ráadásul még nincs is Kt. elõtt. Dr. Homonnay Dorottya elmondja, egyetlen dologba lehetne belekötni, ez a zöldfelületi mutató, de a mûszaki iroda vezetõjével már konzultált, aki kiszámította, mekkora terület betonozható le engedély nélkül. 1. napirendi pont Tárgy: A Bocskai István Általános Iskola igazgatója, Vanyekné Pfitzner Erzsébet beszámolója Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester Soós István képviselõ több kérdést vet fel; egyrészt elgondolkodtatóan magasnak tartja a túlkoros tanulók számát; másrészt nem érti, hogy a mulasztásokkal kapcsolatos problémát a hivatal miért nem kezeli hatékonyabban. Szükségesnek tartja az igazgató választás körüli események tapasztalatainak leszûrését, valamint hatékonyabb együttmûködést a tantestület és a képviselõ-testület között. Fórizs Bertalan képviselõ egyetért az észrevételekkel, szerinte is szorosabb együttmûködést kellene megvalósítani az iskolának a veszélyeztetett gyermekek családjaival, hiszen a hiányzók is leginkább ebbõl a körbõl kerülnek ki. Sági György képviselõ megkérdezi az igazgatót mire gondol, amikor a hiányzással kapcsolatban azt írja a beszámolóban, hogy önkormányzati szinten egyetlen egy esetben sem történt intézkedés. Nagy Ferencné alpolgármester véleménye szerint a beszámoló részletes és alapos, a számok sajnos azt mutatják, hogy problémák vannak; egyetért az elõtte szólókkal, akik javasolják a szorosabb együttmûködést az iskolával. Mindenképp megoldást kell találni arra vonatkozóan, miért viszik el sokan gyerekeiket más iskolákba. Megjegyzi még, a technikai dolgozók elküldtek egy munkaköri leírást, mely számára kissé furcsa volt. Dr. Bognár András polgármester megköszöni a tanárok megjelenését és a határozati javaslatot szavazásra teszi. A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta. Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 318/2005. (IX. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a 2004/2005-ös tanévrõl szóló iskolai beszámolót elfogadja. 2. napirendi pont Tárgy: Kecskés Attila panasza a Bocskai István Általános Iskolában a gyermekét ért diszkrimináció miatt

4 4 PÁTYI KURÍR november Elõterjesztõ: Oktatási Mûvelõdési és Szociális Bizottság Soós István képviselõ elmondja személyes észrevételét az üggyel kapcsolatban, szerinte kényes problémáról van szó, kívülrõl beavatkozni legfeljebb csak tanáccsal lehet. Elmondja még, hogy az ügy kivizsgálása során az Igazgató személyi felelõssége nem állapítható meg, kéri a feleket, hogy az együttmûködést próbálják meg az optimális szintre hozni. Körmendi Csilla, az érintett gyermek anyja továbbra is elmarasztalja az iskolát, elmondása megegyezik az elõzõ testületi ülésen elmondottakkal. Dr. Bognár András polgármester elmondja, hogy az ügy kivizsgálása, és a hozzászólások alapján egyértelmûen kiderül, hogy nem hibázott senki, kéri a határozati javaslat elfogadását. A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 13 szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 319/2005. (IX. Páty Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Kecskés Attila panasza megalapozatlan. Gyermeke gyk. Kecskés Attila felzárkóztatása érdekében a Bocskai István Általános Iskola igazgatóját mulasztás nem terheli, mivel a gyermek dyslexia és dysgráfia miatti nevelési tanácsadóba történt beutalása érdekében eljárt. A Nevelési Tanácsadó a vizsgálat idõpontjáról a szülõt levélben értesítette. A képviselõ testület Vanyekné Pfitzner Erzsébet iskolaigazgatóval szemben felelõsségre vonást nem kezdeményez, errõl írásban értesíti az iskolaigazgatót. Felelõs: polgármester Határidõ: szeptember napirendi pont Tárgy: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXI. törvény hatályba lépésével összefüggõ helyi rendeletek megalkotása Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester Dr. Bognár András polgármester ismerteti az elõterjesztés szükségességét. Elmondja, hogy a rendeletek átdolgozása, aktualizálása egységes szerkezetben megtörtént, megfelelnek a Ket. által elõírt követelményeknek, valamint a képviselõ-testület által elfogadott korábbi és még hatályban lévõ módosítások beépítésre kerültek. Éri István alpolgármester elmondja, szerencsésebbnek tartotta volna mivel az önkormányzat adópolitikáját érintõ rendeletekrõl van szó ha a Pénzügyi Bizottság tárgyalhatta volna az elõterjesztést és javaslatot tehettek volna pl. a kiesõ adók pótlásával kapcsolatban, és az adónemek megállapításával pl. alkalmi iparûzési adó kapcsolatban. Furuglyás Péterné képviselõ elmondja az alkalmi iparûzési adóval kapcsolatban miután nagyon sok építkezés folyik a faluban az 1 hónapnál hosszabb ideig dolgozó építési vállalkozók is kötelezhetõk az adó megfizetésére és ez komoly összeg. Dr. Bognár András polgármester lezárja a vitát és felkéri a képviselõket, hogy szavazzanak a rendeletekrõl. A képviselõ-testület a rendelet tervezetet elfogadta, és 13 szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet. 22/2005. (IX. 16.) számú rendelete a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról A képviselõ-testület a rendelet tervezetet elfogadta, és 13 szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet. 23/2005. (IX. 16.) számú rendelete a vállalkozók kommunális adójáról A képviselõ-testület a rendelet tervezetet elfogadta, és 13 szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet. 24/2005. (IX. 16.) számú rendelete a helyi iparûzési adóról A képviselõ-testület a rendelet tervezetet elfogadta, és 13 szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet. 25/2005. (IX. 16.) számú rendelete az építményadóról A képviselõ-testület a rendelet tervezetet elfogadta, és 13 szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet. 26/2005. (IX. 16.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról A képviselõ-testület a rendelet tervezetet elfogadta, és 13 szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet. 27/2005. (IX. 16.) számú rendelete a telekadóról 4. napirendi pont Tárgy: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXI. törvény hatályba lépésével összefüggõ helyi rendeletek módosítása Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester Dr. Bognár András polgármester elmondja, hogy az elõterjesztés már a Kt. által elfogadott rendeletek módosítását és aktualizálását tartalmazza. Felkéri a képviselõket, hogy szavazzanak. A képviselõ-testület a rendelet tervezetet elfogadta, és 13 szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet. 28/2005. (IX. 16.) számú rendelete a 3/2004. (II. 6.) Kt. rendelet, a Sasfészek tó helyi védetté nyilvánításáról szóló rendelet módosításáról A képviselõ-testület a rendelet tervezetet elfogadta, és 13 szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet. 29/2005. (IX. 16.) számú rendelete az állatok tartásáról szóló 8/2002. (V. 28.) Kt. rendelet módosításáról A képviselõ-testület a rendelet tervezetet elfogadta, és 13 szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet. 30/2005. (IX. 16.) számú rendelete a parlagfû visszaszorításáról szóló 3/1998. (II. 12.) Kt. rendelet módosításáról Soós István képviselõ kimegy a terembõl, a testület továbbra is határozatképes, 12 fõvel. A képviselõ-testület a rendelet tervezetet elfogadta, és 12 szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet. 31/2005. (IX. 16.) számú rendelete a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló 20/2003. (IX. 10.) Kt. rendelet módosításáról A képviselõ-testület a rendelet tervezetet elfogadta, és 12 szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet. 32/2005. (IX. 16.) számú rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2004. (II. 25.) Kt. rendelet módosításáról A képviselõ-testület a rendelet tervezetet elfogadta, és 12 szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet.

5 2005. november PÁTYI KURÍR 5 33/2005. (IX. 16.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 9/2004. (II. 25.) Kt. rendelet módosításáról A képviselõ-testület a rendelet tervezetet elfogadta, és 12 szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet. 34/2005. (IX. 16.) számú rendelete a Közterület használatáról szóló 13/2002. (VII. 16.) Kt. rendelet módosításáról 5. napirendi pont Tárgy: Zsámbéki kanyarban megszüntetett dögkút melletti 42 darab kiparcellázott telek ügyével kapcsolatos eljárás Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság Sági György képviselõ szerint az elõterjesztésbõl egy-két dolog kimaradt, amit most pontosít: a téma egy építési probléma miatt került bizottsági ülésre, akkor derültek ki, hogy ez a terület fel lett parcellázva 42 db telekre, amelyek építési engedélyt is kaptak, mely engedélyek lejártak. Ettõl kezdve az önkormányzat nem tud kiadni új építési engedélyt (hivatkozva a dögkút védõtávolságára, valamint arra, hogy az agglomerációs tervben nincs benne ez a terület). Említést tesz még arról, hogy az agglomerációs tervben ez nagyon értékes mezõgazdasági terület, valamint elmondja, hogy elmarasztalták a testületet tagjait, mivel nem tudják megoldani ezt a területrendezési problémát. Szantner Ernõ, a Mûszaki Iroda vezetõje tájékoztatást ad: a dögkút megszüntetésekor épp törvényváltás volt, az új építési törvény a helyi önkormányzatokra bízza a védõtávolság meghatározását, a hivatal esetében a HÉSZ módosítása során a HÉSZ tervezõje eljárhat az illetékes hatóságoknál, majd a Kt. elé egy javaslat kerülhet a minimális védõtávolságról, amitõl el lehet térni; a HÉSZ jóváhagyásáig a Kt-nak ki kell mondani, hogy erre a területre szabályozási tervet készíttet, és akkor el lehet rendelni a változtatási tilalmat. Dr. Homonnay Dorottya jegyzõ tájékoztat arról, hogy jogszabály mondja ki, hogy változtatási tilalomról csak a szabályozási terv készíttetésével egyidõben dönthet a testület. Dr. Bognár András polgármester Furuglyás Péterné képviselõ személyes érintettsége miatti kizárását szavazásra teszi fel. A képviselõ-testület Furuglyás Péterné képviselõ kizárását 2, 1 tartózkodás, 10 nem szavazattal nem fogadta el és a következõ határozatot hozta. Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 320/2005. (IX. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy az 5. napirendi pont határozati javaslatainak, valamint rendelet tervezetének szavazásából Furuglyás Péterné képviselõt nem zárja ki. Sági György képviselõ név szerinti szavazást javasol. A képviselõ-testület a névszerinti szavazásra vonatkozó javaslatot elfogadta és 10, 1 nem, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 321/2005. (IX. Páty község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a napirendi pont 3 határozati javaslatának, valamint a rendelet tervezet szavazásánál név szerinti szavazást rendel el. Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslat 1. névszerinti szavazására kéri a képviselõket. Dr. Bognár András Cseke Zoltán Éri István Fórizs Bertalan Furuglyás Péterné tartózkodott Kollár Tamás Michels Gábor Moldován Jenõ Nagy Ferencné Sági György Soós István Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna Zsarnóczay István A képviselõ-testület az 1. határozati javaslatot 12, 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 322/2005. (IX. Páty község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a dögkút megszüntetésével kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi. Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslat 2. névszerinti szavazására kéri a képviselõket. Dr. Bognár András Cseke Zoltán Éri István Fórizs Bertalan nem Furuglyás Péterné tartózkodott Kollár Tamás Michels Gábor Moldován Jenõ Nagy Ferencné Sági György Soós István Szöllõsiné dr.vecsei Magdolna tartózkodott Zsarnóczay István A képviselõ-testület a 2. határozati javaslatot 10, 1 nem, 2 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 323/2005. (IX. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a dögkút védõtávolságát a Helyi Építési Szabályzat módosítása során határozza meg a szakhatóságok bevonásával. Dr. Bognár András polgármester a 3. határozati javaslat névszerinti szavazására kéri a képviselõket. Dr. Bognár András Cseke Zoltán Éri István Fórizs Bertalan nem Furuglyás Péterné tartózkodott Kollár Tamás Michels Gábor Moldován Jenõ Nagy Ferencné Sági György Soós István Szöllõsiné dr.vecsei Magdolna tartózkodott Zsarnóczay István A képviselõ-testület a 3. határozati javaslatot 10, 1 nem, 2 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 324/2005. (IX. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy szabályozási tervet készíttet a 0201., községhatár, 0204., helyrajzi számú közterületek által határolt területekre. Dr. Bognár András polgármester a rendelet tervezet névszerinti szavazására kéri a képviselõket. Dr. Bognár András Cseke Zoltán Éri István tartózkodott

6 6 PÁTYI KURÍR november Fórizs Bertalan tartózkodott Furuglyás Péterné tartózkodott Kollár Tamás Michels Gábor Moldován Jenõ Nagy Ferencné Sági György Soós István Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna tartózkodott Zsarnóczay István tartózkodott A képviselõ-testület a rendelet tervezetet 8, 5 tartózkodással elfogadta és megalkotta a 35/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendeletet a Páty 0207/10, 0207/12, 0207/13, 0207/14, 0207/15, 0207/16, 0207/17, 0207/18, 0207/19, 0207/20, 0207/21, 0207/22, 0207/23, 0207/24, 0207/25, 0207/26, 0207/27, 0207/28, 0207/29, 0207/30, 0207/31, 0207/32, 0207/33, 0207/34, 0207/35, 0207/36, 0207/37, 0207/38, 0207/39, 0207/40, 0207/41, 0207/42, 0207/43, 0207/44, 0207/45, 0207/46, 0207/47, 0207/48, 0207/49, 0207/50, 0207/51, 0207/52, 0207/53 helyrajzi számú ingatlanok (Mk1-es terület) változtatási tilalmáról. 6. napirendi pont Tárgy: Má2 övezeti besorolásával kapcsolatos feladatok Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság Sági György képviselõ tájékoztatást ad az elõterjesztésrõl, elmondja, hogy már mindenki elõtt ismert, többszörösen megtárgyalt témáról van szó. A képviselõ-testület a határozati javaslatot 11, 2 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 325/2005. (IX. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete elhatározza, hogy a Páty 020/54 helyrajzi szám szerinti ingatlan tulajdonosait felhívja szerzõdéses ajánlat megtételére a 218/2005. VI. 8.) Kt. határozatban foglaltak szerint a fenti határozatban foglaltak betartásával az alábbi (hivatkozott határozatban nem szereplõ) eltéréssel, feltétellel: Tulajdonos köteles vállalni a tulajdoni hányadának megfelelõ arányban a közmû belterületi határtól az önkormányzati kiépítés hiányában a területét ellátó víz-csatorna, közmû gerinchálózat kiépítését. Tulajdonos október 31-ig élhet szerzõdési ajánlatával. Felelõs: polgármester, ügyvéd, IPP Határidõ: október napirendi pont Tárgy: Hozzájárulás a 0179/28 helyrajzi számú ingatlan megosztásához Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság A képviselõ-testület a határozati javaslatot 11, 2 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 326/2005. (IX. Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 0179/28 helyrajzi számon nyilvántartott telephely és védett tó besorolású ingatlan telekmegosztás során további önálló ingatlanokra tagozódjon, amiben 0179/34 telephely, 0179/35 út és 0179/36 telephely és védett tó néven nyerjen felosztást. Páty Község Önkormányzata hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a 0179/36 helyrajzi számú ingatlan további telekfelosztás során 0179/41, 0179/42 és 0179/43 helyrajzi számú ingatlanokká kerüljenek megosztásra, ahol a 0179/41 telephely, a 0179/42 védett tó, a 0179/43 telephely. 8. napirendi pont Tárgy: Hungarian Real Consult Kft.-vel kötendõ szerzõdés az öregek napközi otthona mellett az iskolai konyha kialakításáról Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság Dr. Bognár András polgármester elmondja, ahogy az öregek napközi otthonára megérkezik az építési engedély, a HRC azonnal rátér a hivatal által kért szociális épület rekonstrukciójára is, így rövidesen megoldódna az étkeztetési probléma. Sági György képviselõ elmondja, a HRC arra vár választ, akarja-e a képviselõ-testület az öregek otthonát és a 600 adagos konyhát vagy sem. Most errõl kell dönteni, a késõbbiekben szerzõdésben ki lehet kötni a feltételeket. Dr. Farkas Nándor felolvassa a kiegészített határozati javaslatot, majd dr. Bognár András polgármester szavazásra tesz fel. Kollár Tamás és Moldován Jenõ képviselõk a szavazáskor nincsenek jelen. A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 11 szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 327/2005. (IX. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy szerzõdést kell kötni a Hungarian Real Consult Kft.-vel, hogy a HRC Kft. saját költségén a pátyi szociális épületben létrehozza az öregek napközi otthonát, a létesítményben létrehoz egy 600 személyt kiszolgáló konyhát, a konyha ellátja az öregek napközi otthona lakói mellett az önkormányzat és intézményei, valamint dolgozói étkeztetését is. A konyhának legkésõbb szeptember 1-ig. a tanév kezdetéig el kell készülnie. Felelõs: polgármester, ügyvéd Határidõ: november napirendi pont Tárgy: Az orvosi rendelõ parkolójának felújítási munkái Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság, valamint Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Sági György képviselõ tájékoztatást ad, hogy a beérkezett árajánlatok közül a bizottsági ülésen a legolcsóbb került elfogadásra, egyúttal bejelenti személyes érintettségét. Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel, hogy Sági György képviselõ személyes érintettsége miatt szavazhat-e. Kollár Tamás és Moldován Jenõ képviselõk a szavazáskor nincsenek jelen. A képviselõ-testület 10, 0 tartózkodás, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 328/2005. (IX. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a 9 napirendi pont határozati javaslatának szavazásából Sági György képviselõt nem zárja ki. Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. Moldován Jenõ képviselõ a szavazásnál nincs jelen. A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 12 szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 329/2005. (IX. Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy szerzõdést kell kötni a URMU-FA Kft-vel a csatolt ár-

7 2005. november PÁTYI KURÍR 7 ajánlat alapján az orvosi rendelõ kocsibejárójának aszfaltozási munkálatainak elvégzésére 1800 Ft/m 2 + Áfa áron, kb. 200 m 2 területet figyelembe véve, és az Intra-Tex Bt.-vel be tolókapu készítésére és beépítésére, a régi kõoszlop visszahelyezésére, világító hirdetõtábla, íves elõtetõ készítésére és felszerelésére, valamint a régi kerítés és személybejáró helyreállítására és zárcserére. Az árajánlat alapján a szerzõdés összege anyagköltséggel, munkadíjjal Ft + áfa, összesen Ft. Az összeget a tûzoltó szertár felújítására biztosított összegbõl kell átcsoportosítani. A kerítés festésére és villanyszerelésre árajánlatokat kell bekérni. Felelõs: polgármester, ügyvéd Határidõ: október napirendi pont Tárgy: A polgármesteri hivatal I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató Elõterjesztõ: Dr. Bognár András polgármester A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 13 szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 330/2005. (IX. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat évi gazdálkodásának I. féléves helyzetérõl szóló tájékoztató beszámolót elfogadja. 11. napirendi pont Tárgy: Merkl Imre kérelme a kerékpárverseny támogatására Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság Dr. Bognár András polgármester elmondja, hogy Merkl Imre minden évben több 100 ezer forintot fordít a rendezvény megszervezésére, és egyike a községért legtöbbet áldozó embereknek. Javasolja, hogy az elõterjesztésben meghatározott Ft-ot szavazzák meg. Dr. Bognár András polgármester felolvassa az átdolgozott határozati javaslatot, majd szavazásra teszi fel. A szavazásnál Moldován Jenõ és Kollár Tamás képviselõk nincsenek a teremben. A képviselõ testület a határozati javaslatot 10, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 331/2005. (IX. Páty Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Merkl Imre kérelmét támogatja és Ft-ot nyújt a rendezvény lebonyolítására. A támogatási szerzõdés aláírására felhatalmazza a polgármestert, mely rendelkezik a támogatott elszámolási kötelezettségérõl. Felelõs: polgármester Határidõ: szeptember napirendi pont Tárgy: Papp Emõke kérelme Elõterjesztõ: Oktatási Mûvelõdési és Szociális Bizottság A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 332/2005. (IX. Páty Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Papp Emõke kérelmét visszautalja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak, mivel az elõterjesztés még nincsen teljesen kidolgozva. 13. napirendi pont Tárgy: Németh Hajnalka kérelme Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester Dr. Bognár András polgármester elmondja, mivel a kérés teljesítésének jogszabályi akadálya van, kéri a határozati javaslat elfogadását. Zsarnóczay István képviselõ a szavazáskor nincs jelen. A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 12 szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 333/2005. (IX. Páty Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy elutasítja Németh Hajnalka vételi ajánlatát, mivel a közterület eladását a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetõvé. 14. napirendi pont Tárgy: Víziközmû-beruházás kiválasztása egyszerûsített közbeszerzési eljárás keretén belül Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság Dr. Bognár András polgármester elmondja, a legkedvezõbb ajánlatot adót választották ki a beérkezett pályázatok közül. Éri István alpolgármester kéri, hogy a határidõt rövidítsék le, hogy minél hamarább elkezdõdhessenek a munkálatok. A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 334/2005. (IX. Páty Község Önkormányzat Képviselõ testülete úgy dönt, hogy, a víziközmû-beruházás mûszaki ellenõr kiválasztása tárgyában bonyolított egyszerûsített közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok közül a Schlick Mérnöki Iroda Kft. (2083 Solymár, Nagykovácsi utca 12/c.) ajánlatát fogadja el bruttó Ft-os áron. A szerzõdés aláírására felhatalmazza a polgármestert. Felelõs: polgármester, ügyvéd Határidõ: szeptember napirendi pont Tárgy: Kerék Diána fellebbezése Elõterjesztõ: Oktatási Mûvelõdési és Szociális Bizottság Nagy Ferencné alpolgármester közli, hogy azt a tájékoztatást kapta, hogy az ápolási díj szeptember 1-jétõl 31 E Ft-ra emelkedett, ami visszamenõleg is igényelhetõ. Dr. Bognár András polgármester elmondja, hogy mindenkor a döntés idõpontjában lévõ hatályos jogszabály a mérvadó, ez pillanatnyilag megfelel az elõterjesztésben megjelölt összeggel, ezért kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot. A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 335/2005. (IX. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Kerék Diána Páty, Somogyi Béla utca 11. szám lakos ápolási díj felemelése tárgyában benyújtott fellebbezését a 10/2004. (II. 25.) Kt. rendelet 13. alapján elutasítja. Felelõs: polgármester Határidõ: szeptember napirendi pont Tárgy: Sárcsúszda utca útépítése Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester Dr. Bognár András polgármester elmondja, az Elõterjesztés részletesen tájékoztat a helyzetrõl, várja a további javaslatokat. Sági György képviselõ nem érti, hogy a határozati javaslat miért a Ft-os árajánlatról szól, amikor Ft-os árajánlatot is kaptak jóval nagyobb munka elvégzésére.

8 8 PÁTYI KURÍR november Szantner Ernõ, a Mûszaki Iroda vezetõje elmondta, hogy 3 tervezõtõl kértek árajánlatot, ez az egy érkezett be; a hivatal beadott egy határidõ módosítási kérelmet, melyre a módosítást október 15-re kapta meg, a dolog nagyon sürgõs, és a tervezõ nem biztos, hogy tudja vállalni ezt a határidõt. Dr. Fister Mihály ügyvéd elmondja mindez mögött van egy igazságügyi szakértõi vélemény, amely feketén-fehéren közli, hogy az önkormányzaton túlmenõen ki az a másik két szervezet, akit ezért felelõsség terhel, és ezen szakértõi vélemény a bíróságon is megállja a helyét. Itt lenne az ideje a Klinker- Bau-val és a Máltával egy peren kívüli tárgyalás lefolytatására, ha a két cég belátja, hogy hibázott (amit a szakértõi vélemény egyértelmûen alátámaszt), akkor csak az arányos költségeket kell tisztázni, így minimálisan a költségek kb. 1/3-ra csökkenhetnek. Dr. Homonnay Dorottya jegyzõ elmondja, mivel az önkormányzat a hatósági kötelezés alanya, el kell indítani a folyamatot, mert a határidõ lejárta után a Közlekedési Fõfelügyelet szankcionálhat, függetlenül attól, hogy azt a hivatal jogosan tovább hárítja. Szantner Ernõ, a Mûszaki Iroda vezetõje elmondja, a szakvélemény szerint mindenképpen támfalat kell építtetni, az út burkolásának kérdése másodlagos, de mindent engedélyeztetni kell. Dr. Bognár András polgármester a helyzetértékelés után javasolja az elõterjesztés határozati javaslatának elfogadását, valamint az ügyvéd által javasoltakat is határozatban elfogadni. A képviselõ-testület az elõterjesztés határozati javaslatát 10, 2 nem, 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 336/2005. (IX. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a Pest Megyei Közlekedési Felügyelet PE/UV/NS/A/1664/3/2005 számú határozatának végrehajtása érdekében elfogadja a Via-comp Kft. ajánlatát és felhatalmazza a polgármestert a szükséges tervek elkészítésével kapcsolatos szerzõdés aláírására, valamint a fennmaradási és átépítési engedélykérelem benyújtására. Fedezetet a költségvetési tartalék terhére biztosít. Felelõs: polgármester, ügyvéd Határidõ: szeptember 30. (a szerzõdés megkötésére) Dr. Bognár András polgármester az ügyvéd által megfogalmazott határozati javaslatot szavazásra teszi fel. A képviselõ-testület a javaslatot 12, 1 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 337/2005. (IX. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a Sárcsúszda ügyében figyelemmel dr. Major János igazságügyi szakértõ szakvéleményére, peren kívül egyeztetést kezdeményez a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kht.-vel, valamint a Klinder-Bau Bt.-vel. Felelõs: polgármester, ügyvéd Határidõ: december napirendi pont Tárgy: Tûzoltó szertár felújítása Elõterjesztõ: Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság Sági György képviselõ megjegyzi, hogy az Elõterjesztésbõl Michels Gábor képviselõ neve mint megbízott kimaradt. Jelzi, hogy a Panki-Door Bt. árajánlata az egész munkálat elvégzésére szól, míg az URMU-FA Kft.-é csak a tetõre. A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 338/2005. (IX. Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy szerzõdést kell kötni a Panki-Door Bt.-vel a csatolt árajánlat alapján a tûzoltó szertár felújítási munkálataira. Felelõs: polgármester, ügyvéd Határidõ: szeptember 30-ig (szerzõdéskötésre) 18. napirendi pont Tárgy: Oláh Károlyné kérelme Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 339/2005. (IX. Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy Oláh Károlyné Páty, Dózsa György utca 4/B sz. alatti lakos lakáskérelmét üres önkormányzati bérlakás hiányában elutasítja, egyidejûleg kérelmezõt felveszi a várakozók listájára. 19. napirendi pont Tárgy: Rákóczi úti fordított buszmegálló áthelyezése Elõterjesztõ: Sági György képviselõ szóbeli elõterjesztése Sági György képviselõ elmondja, erre a célra a évi költségvetésbe 200 E Ft-ot beterveztetett, ami sajnos nem lesz elég. Amennyiben felhatalmazást kap, Zsarnóczay István képviselõ társával (hasonlóan, mint az orvosi rendelõ parkolójánál, valamint a tûzoltószertárnál) megnézik a lehetséges mûszaki megoldásokat és bekérik az árajánlatokat. A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 340/2005. (IX. Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a Páty Kisiskola Bp. felé lévõ buszmegálló helyet megszünteti és a Református Lelkészi Hivatal elé helyezteti át. A testület felhatalmazza Sági György és Zsarnóczay István képviselõket, hogy ez ügyben eljárjanak. Felelõs: Sági György, Zsarnóczay István 20. napirendi pont Tárgy: Diós emlékpark melletti gyalogosjárda Elõterjesztõ: Környezetvédelmi és Egészségügyi Bizottság Dr. Bognár András polgármester elmondja, ismert dologról van szó, már van Kt. határozat az Emlékpark helyreállításáról, járdaügyben megtörtént a terveztetés, engedélyeztetés. Kéri a határozati javaslat elfogadását. A képviselõ-testület a javaslatot 12, 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 341/2005. (IX. Páty Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 1644/10, 14, 16 hrsz-ú területen a 0134/1 hrsz-ú J. közút mellett a lakosságnak a település központja kultúrált és biztonságos megközelíthetõségét biztosító gyalogos járdát építtet. A Képviselõ-testület a költségvetés módosításakor, illetve a jövõ évi költségvetési koncepció tárgyalásakor a javaslat forrás lehetõségét megkeresi az ügy fontosságára való tekintettel. Következõ testületi ülés idõpontjai: november 9. és december 7.

9 2005. november PÁTYI KURÍR 9 Tájékoztatás az új törvényrõl Tisztelt Pátyi Polgárok! November 1-jén hatályba lépett a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló évi CXL. törvény (rövidített elnevezéssel: Ket.), mely felváltotta a közel 50 évet szolgáló államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. törvényt. Az új törvény az egész közigazgatási jogalkalmazási gyakorlatot (az eljárás menetét, tartalmát, követelményrendszerét) alapjaiban változtatta meg. Meg kell azonban jegyezni, hogy e törvényt ugyan a közigazgatási ügyek nagy többségében alkalmazni kell, de vannak olyan eljárások is amelyekben nem (pl. szabálysértés). A jogalkotás oka többek között a jogbiztonság erõsítése, az ügyféli jogok kiterjesztése, garanciák növelése, uniós csatlakozásunk, a korszerû technika alkalmazásának bevezetése volt. Az új törvény középpontba állítja és követelményként fogalmazza meg a szolgáltató közigazgatás gyakorlatát, és ezen belül az ügyfelekkel való folyamatos és érdemi párbeszéd, valamint együttmûködés megvalósítását. Ennek jegyében ügyféli alapvetõ joggá vált pl. a határidõn belüli döntéshez való jog. Itt kell azonban felhívni a figyelmet arra is, hogy az új törvény tételesen rendelkezik azokról az idõtartamokról, melyek nem számítanak bele az ügyintézési határidõbe (pl. hiánypótlás, szakhatósági megkeresés idõtartama). A szolgáltató jelleg erõsítését sok-sok új rendelkezés alapozza meg, melyek ismertetésére e keretek között csak példálódzó, figyelem felhívó jelleggel van mód. A hatóságnak 5 napon belül értesítenie kell a hivatalból indult eljárásról az ügyfelet, a kérelemre indult eljárásról pedig az ismert ellenérdekû ügyfelet. Új intézményként került bevezetésre a hatósági közvetítõ, melyet a nagy számú ügyfelet érintõ eljárásban vehet igénybe a hatóság. Amennyiben szakhatósági állásfoglalás beszerzése szükséges, úgy azt az eljáró hatóság szerzi be, tehát erre már nem kötelezhetõ az ügyfél. Az ügyfél írásban kérheti, hogy bizonyos adatokat az eljáró szerv szerezzen be helyette. Ennek azonban feltétele, hogy más hatóságot az adatkezelésre/nyilvántartásra jogszabály kötelezze, illetõleg az ügyfél az illeték- vagy szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az eljáró hatóságnál teljesítse. A tanú kérheti, hogy adatait zártan kezelje a hatóság (ún. védett tanú). Erre akkor kerülhet sor, ha kérelmében valószínûsíti, hogy vallomása miatt súlyosan hátrányos következmény érheti. Ebben az esetben személyét csak az eljáró szerv ismerheti. Az új törvény a közigazgatási eljárásban is bevezeti a hatósági tanú igénybevételének lehetõségét. A törvény két új jogorvoslati formát vezet be, az újrafelvételi és méltányossági eljárást. Újrafelvételt az ügyfél akkor kérhet, ha a jogerõre emelkedés után jutott tudomására, valamely olyan a határozat meghozatala elõtt már meglevõ tény, adat, bizonyíték, amely rá nézve kedvezõbb döntést eredményezhetett volna. Ennek benyújtására azonban csak a jogerõtõl számított 6 hónapig van mód. A méltányossági kérelem alapja az lehet, ha az ügyfél rajta kívül álló és késõbb bekövetkezett okból nem tudja teljesíteni kötelezettségét, az súlyos hátrányt okoz neki. Benyújtására a törvény több együttes feltétel meglétét kívánja meg, így például a határozat jogerõre emelkedésétõl egy év még nem telt el. Ha a teljesítési határidõ ennél hosszabb, akkor még e határidõ nem telt el. Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy az ügyfeleket együttmûködési és igazmondási kötelezettség terheli. Az új törvény felemelte az eljárási bírság összegeit, mely természetes személyek esetében Ft, jogi személyek esetében Ft-ig terjedhet. Végül meg kell említeni azt, hogy az új törvény megteremtette az elektronikus ügyintézés alapjait. Az ügyfelek ügyeik elektronikus elintézését azonban csak elõzetes regisztráció után kezdeményezhetik, melynek két módja: ún. fokozott biztonságú elektronikus aláírás vagy ügyfélkapu létesítése végére kell elérhetõvé tenni húsz elektronikus kormányzati szolgáltatást (pl. adóbevallás, munkaerõpiaci ügyintézés, járulékfizetés, egyetemi jelentkezés stb.). Az elektronikus ügyintézés a hatóságok részérõl nagyon komoly adatvédelmi, biztonsági, elektronikus iratkezelési problémákat vetnek fel. Ennek helyi bevezetése a felhasználói ismertek elsajátítását, informatikai fejlesztést, létszámbõvítést stb. kíván meg. Annak érdekében, hogy a helyi szintû közigazgatási szervek felkészülhessenek, a jogalkotó felhatalmazást adott, hogy önkormányzati rendelet kizárhassa az elektronikus ügyintézés lehetõségét. Ennek megfelelõen a többi helyi önkormányzat kb. 90%-ához hasonlóan Páty Község Önkormányzata a 37/2005. (X. 28.) számú helyi rendeletével kizárta a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus ügyintézésének lehetõségét. A központi elektronikus szolgáltató rendszer részeként megnyílt az ún. Kormányzati Portál, amely a címen érhetõ el és itt létesíthetõ ügyfélkapu is. dr. Homonnay Dorottya jegyzõ Önkormányzati képviselõink elérhetõsége (név, levelezési cím, telefon) Cseke Zoltán Rákóczi u Éri István Õzike u hrsz Fórizs Bertalan Kossuth u Furuglyás Péterné Vörösmarty u. 20/A ; Ifj. Nagy Ferenc Töki u. 20/B Kollár Tamás Michels Gábor Moldován Jenõ Kölcsey u Nagy Ferencné Töki u. 20/B Sági György Árpád u Soós István Rákóczi u Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna Május 1. u Zsarnóczay István Dr. Bognár András Kossuth u

10 10 PÁTYI KURÍR november A Központi Statisztikai Hivatal felhívása Az Európai Unió elõírásainak megfelelõen november 14. és 28. között a KSH Gazdaságszerkezeti Összeírást (GSZÖ 2005) hajt végre. A GSZÖ 2005 végrehajtását az 1996/2467 számú EU Tanácsi rendelet teszi kötelezõvé az EU tagországokban. A magyar kormány a feladat végrehajtását a 303/2004 számú OSAP (Országos Adatgyûjtési Program) rendeletben szabályozza. A felvétel célja, hogy átfogó képet adjon az EU-csatlakozás óta a magyar mezõgazdaságban végbement szerkezeti változásokról. A begyûjtött adatok elengedhetetlenül szükségesek az agráriumot érintõ uniós és hazai döntések meghozatalához, megalapozzák a vidékfejlesztés, az agrár-környezetvédelem, illetve a fenntartható mezõgazdaság stratégiájának kialakítását is. A mezõgazdasági tevékenységet végzõ gazdasági szervezetek megfigyelése teljes körû, adatszolgáltatásuk postai úton történik. Az egyéni gazdaságok esetében az összeírók személyes interjúk során töltik ki a kérdõíveket. Országosan mintegy 100 ezer egyéni gazdaság megfigyelésére kerül sor a év áprilisában végrehajtott Általános Mezõgazdasági Összeírás (ÁMÖ) véletlenszerûen kiválasztott körzeteiben. A felvételt a KSH igazgatóságainak helyi irányításával országosan mintegy 2000 összeíró biztos és 250 ellenõr végzi. Az összeírás a települések közel 1/3-át, 960 települést érint. Pest megyében 72 település (köztük Páty is) került a mintába, melyekben 23 ezer címet keres fel a KSH-ban erre felkészített 160 összeíró, akiknek munkáját 18 ellenõr felügyeli. Az összeírásban résztvevõket a KSH igazolvánnyal látja el. Az összeírás alatt a lakossági tájékoztatás és érdeklõdés kezelésére ingyenesen hívható zöldszám alkalmazására is sor kerül. (Technikai okok miatt a zöldszámot mobiltelefonról nem lehet hívni.) Az összeírás során a következõ részletes információk kerülnek begyûjtésre: a gazdasághoz tartozó személyek száma, neme, kora, gazdasági aktivitása, a foglalkoztatottak száma, tevékenysége, a gazdaság használatában lévõ földterület mérete mûvelési ágak és területi elhelyezkedés szerint, a szántóföldi és zöldségnövények, valamint a szõlõ és gyümölcsös ültetvények termésadatai, a gazdaság állatállománya faj, kor és ivar szerint, a gazdaság gépállománya, a mezõgazdasági tevékenység ráfordításai, agrotechnika, biogazdálkodás, valamint a mezõgazdasági tevékenységen kívüli termelõ tevékenység. Az összeírt adatok csak statisztikai célokra használhatók és csak összesített formában kerülnek közlésre. Senkinek sem kell tehát attól tartania, hogy a közölt adatokat bármilyen más, az adatszolgáltató érdekeit sértõ célra felhasználják. A KSH érdekelt abban, hogy a személyiségi jogokat minden adatgyûjtése során biztosítsa, hiszen ha elvesztené az adatszolgáltatók bizalmát, lehetetlenné válna a további adatgyûjtések végrehajtása. KSH Adatgyûjtõ Fõosztály Alternatív zenei est November 19-én alternatív zenei estet szervezünk a pátyi Nagypincében. Szeretettel várunk minden érdeklõdõ fiatalt és kevésbé fiatalt, akik szeretik a bulikat, a zenét, és a társaságot! További információkat majd a plakátokon olvashattok... (A rendezvényt a Jövõkép a Gyermekekért Alapítvány támogatja.) A madárinfluenzáról Tisztelt Pátyi lakosok, állattartók, állatbarátok! Értesítjük Önöket, hogy a Pest Megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Állomás Budai Kerületi Fõállatorvosa tájékoztatást küldött a madárinfluenza tüneteirõl, valamint a megelõzõ védekezés módjairól. Ezúton szeretnénk Önöket is tájékoztatni. A madárinfluenza betegségként leggyakrabban a pulyka-, kacsa-, gyöngytyúk-, fácán-, fürj- és csirkeállományokban fordul elõ. A madarak, különösen a vadkacsák szerepe jelentõs a vírusok fenntartásában, terjesztésében. A betegség tünetei a következõk: az állatok bágyadtak, étvágytalanok, még a légzõszervi tünetek megjelenése elõtt elhullhatnak légzõszervi tünetek: orrfolyás, kötõhártya-gyulladás, tüsszögés, krákogás, a szemgödör alatti üregek gyulladása az emésztõszervi tünetek közül a hasmenés jellemzõ a tojáshozam lényegesen csökken, a keltethetõség romlik Amennyiben az állattartók ezen tünetekkel szembesülnek, kérem, haladéktalanul értesítsék az ellátó magánállatorvost A madártetemeket a Budai Kerületi Fõállatorvosi Hivatalba kell beszállítani. (2000 Szentendre, Dunakorzó 18. Telefon: ) A megelõzõ védekezés módjai a következõk: a házikacsa, liba, illetve egyéb vízibaromfi más baromfival vagy fogságban tartott madárral egy légtérben nem tartható tilos olyan felszíni vizek baromfi itatására történõ felhasználása, melyet vadon élõ madarak látogatnak a szabadon tartott baromfi és egyéb madarak takarmányozását és itatását fedett helyen kell megoldani a vadmadarakat minden lehetséges módon távol kell tartani (riasztás, madárháló alkalmazása stb) a takarmányt zártan kell tárolni A betegséggel kapcsolatos további információk a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján találhatók. ( Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy élõ baromfi, és egyéb madarak piacokra, állatvásárokra, bemutatókra, kiállításokra és egyéb rendezvényekre történõ szállítása tilos! A fenti járványvédelmi intézkedések december 01-ig hatályosak! Az esetleges változásokról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Polgármesteri Hivatal Partnereink nálunk jártak Partnervárosunk, Kirchheim képviselõi október 21-én Pátyra látogattak, így téve eleget dr. Bognár András pátyi polgármester és a Zsámbéki medence Magyar-Német Barátság Egyesület meghívásának. A München melletti kisváros lakói részt vettek az október 23-ai 56-os októberi forradalom kirobbanásának 49., valamint a köztársaság kikiáltásának 16. évfordulóját ünneplõ megemlékezésen, ahol dr. Boross Péter volt magyar miniszterelnök beszédet mondott. Szombaton a német delegáció Zsámbékra látogatott. A kirchheimi polgármester, Heinz Hilger, és Günter Schwindl alpolgármester által vezette 9 fõs bajor csoport megtekintette Zsámbék nevezetességeit, többek között a Lámpamúzeumot és a Romtemplomot. Ezután busszal Pilisvörösvárra utaztak, és látogatást tettek a helyi Német Gimnáziumban. Pátyra visszatérve sem volt megállás, rövid pihenés után a Pincehegy várta német barátainkat, ahol borkóstolás és finom vacsora elfogyasztása zárta a napot.

11 2005. november PÁTYI KURÍR 11 A Mûvelõdési Ház és a Páty Faluközösségért Alapítvány MÉZESKALÁCS MESÉK MESÉS MÉZESKALÁCSOK névvel pályázatot hirdet felnõtt és ifjúsági korosztálynak Benevezhet mindenki, aki próbára tenné kreativitását, ügyességét és szívesen megmutatná, mi minden készülhet a mézes tésztából. Témája: A télhez, az advent köréhez kapcsolható legyen Formája lehet: Kép, dombormû, térbeli figura, építmény makettje, pl.: kunyhó, házikó, templom, betlehem stb. Ösztönzést, illetve segítséget kaphat: november 26-án, szombaton óra között a Közösségi Házban tervezett MÉZES-MÁZAS kézmûves-foglalkozáson. Recepteket, ötleteket, tippeket adunk, megmutatjuk a készítés fortélyait, egyszerûbb figurák összeállításával próbára teheti képességét. Az otthon elkészített pályamûveket december 11-én óra között beküldheti a Közösségi Házba kiállítás céljából. A mûremekek december 17-én és 18-án délután megtekinthetõk és közönségszavazatok is leadhatók. A zsûri döntése és a látogatók tetszésnyilvánítása alapján eredményhirdetés december 18-án délután 4 órakor a Közösségi Házban. Jutalmak az erkölcsi elismeréseken kívül karácsonyi finomságok, vagy azok elkészítéséhez szükséges eszközök! Közönségdíj egy torta! Különdíj egy kisebb fenyõfa! A fõdíj? Még titok! Legyen szerencséje! Kerékné Monori Klára Mûvelõdési Ház vezetõ LAMPIONOS FELVONULÁS Márton napján, november 11-én hagyományteremtõ szándékkal lampionos felvonulást szervezünk! Gyerekek! A lampionokat november 4-én órától a mûvelõdési házban lehet készíteni. Hozzál magaddal 1-2 db 0,5-0,7 l-es (befõttes) üveget. Családok! Otthon is készülhetnek a különféle lampionok, töklámpások, üvegbõl, papírból és különféle anyagokból szülõi és testvéri segítséggel is Várunk benneteket szüleitekkel, vagy nagyobb testvéretekkel a lampionos felvonulás napján november 11-én, pénteken, órakor a Községháza elõtt. Érkezzetek fél ötkor, mert a mécsest akkor kapjátok meg. A menet a kivilágított pincehegyre érkezik, ahol a nagypince elõtt tábortûz, forró tea, forralt bor és libazsíros kenyér vár benneteket. Nincsen öröm üröm nélkül Jó érzéssel adunk hírt arról, hogy ismét gyarapodott és a jelzések szerint terjedelmesebb darabokkal is tovább bõvülhet a helytörténeti gyûjtemény, ha a helyhiány nem állná utunkat. A régi lakosok még emlékeznek Papp Károly borbélymesterre és munkaeszközeire, melyek most már a gyûjtemény részeivé váltak. A családi hagyaték felszámolása kapcsán ifjabb Papp Károly adományaként, Silingi Béláné, Polgár Istvánné és Fehérvári Károly gyûjtõi közremûködésével került, illetve kerül az alapítványunkhoz. Köszönjük a közösség nevében a segítõ hozzáállást ugyanúgy, mint a többi családi emléket õrzõ tárgyakat, melyeket Silingi Béláné Polgár Máriától kaptunk. Ugyancsak köszönettel vettük Silinginé Zentai Idától a 12 tõ tuját, melyeket a közösségi ház kertjének építésére adott. A helytörténet gyarapítása, gondozása mellett olyan kulturális missziót is vállaltunk, ami azt hittük megbecsülésre, támogatásra érdemes. Tévedtünk. A Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület információjukra hivatkozva jogdíj fizetésére szólított fel bennünket a Pátyi Péntek Esték Népek zenéje, tánca rendezvénysorozat kapcsán. Nem csupán a fizetési kötelezettség bár nonprofit szervezet esetén ezt is igazságtalanságnak tartjuk, hanem az eljárásmód az, ami megdöbbentõ. Ezek után elgondolkodtunk, érdemes-e idõt, energiát, munkát áldozni a kultúra önzetlen terjesztésére. Bíztató viszont és öröm az ürömben azon lokálpatrióták támogatása, akik a évi szja 1%-át a Páty Faluközösségért Alapítványnak ajánlották fel, ennek köszönhetõen októberében forintot utalt át az APEH a számlánkra. Egyben törvényi kötelezettségünk szerint számot adunk a 2004-ben megkapott forint szja 1% felhasználásáról. Kulturális rendezvények elõadói díjára forintot, a programokhoz kapcsolódó reklámanyagra forintot fizettünk ki. A fentiek teszik lehetõvé, hogy tisztelettel hívhatunk minden érdeklõdõt november 18-án este 6 órára Berecz András mesemondó és énekes önálló estjére a Közösségi Házba. (A fellépés idõpontját hónapokkal ezelõtt rögzítettük.) Ugyanekkor még megtekintetõ Mándoki Halász Zsóka kiállítása. A falusi hangulatot tükrözõ képek látványa, a népmese és népdalok hallgatása összhangba kerülhet az új bor kóstolásával. Lehetõséget ajánlunk a pátyi pincegazdáknak, hogy népszerûsítsék a hegy levét, ily módon is kapcsolódjanak a közös élményszerzéshez. Várjuk jelentkezésüket személyesen, vagy telefonon. A kuratórium nevében: Páty, október 26. Szabó Andrásné ESÕ ESETÉN A PROGRAM ELMARAD.

12 12 PÁTYI KURÍR november ISMÉT KÜLÖNLEGES BARANGOLÁSBAN VETTÜNK RÉSZT A Zsámbéki-medence rejtett kincseirõl Nem is sejtettük, milyen rejtett kincsek között járunk nap mint nap. Jövõre is eljövünk". A rendezvénynek köszönhetõen, nyitottabb szemmel járjuk ezentúl a világot, tudatosabban keressük a mûvészet nyújtotta értékeket". Ilyen és sok ezekhez hasonló beírást tartalmaznak azok a vendégkönyvek, melyek a mûvészetek iránt érdeklõdõkre vártak szeptember 18-án a Kulturális Örökség napján, amikor huszonkét mûvész nyitotta meg mûhelyét a Zsámbékimedence öt településén. A Zsámbéki-medence Életminõség Egyesület és a Mûvészet az Életért, Élet a Mûvészetért Alapítvány vezetõjének hazája, Belgium mintájára immáron harmadik alkalommal rendezte meg a Mûvészeti Barangolás a Zsámbéki-medencében néven ismertté vált nyitott, egésznapos mûvészeti programot. A meghirdetett program reggel fél tízkor indult, s már ekkor félszáz ember gyûlt össze Herceghalomban, a Gáll-mûteremben, ahol Gáll Gregor szobrászmûvész és dr. Lipka Sándorné Herceghalom Önkormányzata Humán Bizottságának elnöke nyitották meg a programot. Ezekután a házigazda élménydús körbevezetést tartott a bronzszoboröntödében, miközben megkóstolhattuk a töki Kovács-pince kiváló Királyleánykáját és Chardonnay-ét is. Az eseményrõl készült részletes prospektusban mellékelt térkép és programfüzet segítségével minden érdeklõdõ akiknek száma a nap végére elérte a kétszázat, könnyedén megtalálhatta a számára legérdekesebb helyszíneket. Így juthatott el még a látogató hat biatorbágyi, öt pátyi, két telki és három zsámbéki címre. Volt olyan alkotó, aki társult egy másik mûvészhez és annak mûtermében tette ki alkotásait, de eljuthattunk egy különleges helyszínre biatorbágyon az iharosi Madár- forráshoz is, ahol két helyi mûvész állította ki fotóit és szobrait, miközben Közéleti esték a Fidesz szervezésében A Fidesz Magyar Polgári Szövetség pátyi csoportja beszélgetéseket szervez neves politikusokkal, közéleti személyiségekkel. Az elsõ ilyen találkozó dr. Stumpf István úrral, egykori kancelláriaminiszterrel lapzárta után, november 4-én lesz, így arról sajnos még nem lehet beszámolni. A téma az önkormányzatok gazdálkodási kérdései lesznek. A következõ közéleti beszélgetésre dr. Mikola István urat, a jobboldali kormány egészségügyi miniszterét hívtuk meg. Erre december 9-én este 7 órakor kerül sor a Mûvelõdési Házban. Erre az alkalomra tisztelettel meghívjuk a Pátyi Kurír minden olvasóját. Terveink között szerepel még Pokorni Zoltán úr meghívása is, vele az idõpont-egyeztetések még folyamatban vannak. Reméljük, hogy õt is vendégül tudjuk látni. A jelenlévõk természetesen kérdéseket tehetnek majd fel a vendégeknek. Bízunk abban, hogy kötetlen beszélgetések alakulnak majd ki. A közéleti esték rendezvényeire természetesen nem csak a Fidesz szimpatizánsait várjuk, hanem mindenkit, aki felelõsséggel akarja gyakorolni állampolgári jogait és ennek érdekében tájékozódni kíván a választási lehetõségekrõl. Úgy gondoljuk, hogy személyes találkozások országos politikai vezetõkkel jobban segítik a felelõs döntést, mint bármennyi választási hirdetés megtekintése. Bárczi István megismertették a látogatókat a hely különleges természeti értékeivel is. A résztvevõ alkotók között számos mûvész országos hírû díjjal kitüntetett, a látogatók nem kis örömére: Népmûvészet Ifjú Mestere; Barcsay Jenõ-díjas; Hermann Lipót-díjas mûvésszel is találkozhattunk. De számos résztvevõ büszkélkedhet rendszeres hazai és külföldi kiállításokkal és elismerésekkel, ahogyan ezekrõl a prospektusban is olvasni lehetett. Estére, sok élménytõl elfáradva, a mûvészek és a látogatók egyaránt eljöttek a varázslatos pátyi Pincehegyre. A mûsort talán a legfiatalabb látogatók várták leginkább, hiszen õk minden mûvésznél kaptak egy-egy tombolaszelvényt, amivel az esti zárórendezvényen az alkotók által készített, bõséges mennyiségû ajándékot nyerhettek; a legtöbb helyre ellátogató vendég pedig ezúttal egy budapesti fiatal házaspár hazavihette Gáll Gregor erre az alkalomra készített bronzszobrát. A színpadon eközben élvezetes mûsor folyt. Elõször az Irmag együttes nemzetközi színvonalú mûsorát hallgathattuk meg, majd a Néder Norbert-vezette Ládafia bábszínház szórakoztatta a gyerekeket és a felnõtteket egyaránt Cirkusz címû fergeteges elõadásával. Ezután a pátyi gitáros, Nagy Marci és zenekara szórakoztatta kiválóan a hallgatóságot. Miközben fogyott a gulyásleves és az üdítõ, boldog gazdára találtak a tombolaajándékok is, s mindeközben a biatorbágyi Kemence Alapítvány kerámiáit is meg lehett vásárolni. Végül, a Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra Egyesület felajánlásában minden résztvevõ mûvész kapott egy-egy palack finom helyi bort. A rendezvény támogatói, akik nélkül e szép program nem jöhetett volna létre: az ALPINE Kft, az Alex Fémbútor Kft., a Talentis Programiroda, a Zsámbéki-medence Térségfejlesztõ Kht. és a Karimpex Plusz Kft. Résztvevõ mûvészek: Biatorbágyról: Baracza Szabolcs szobrász-és restaurátor, Chemez Farkas fa- csont és szarufaragó, Dóri Éva szobrász, Erdõs Margit és klubtársai tûzzománckészítõk, Gudovics Vera festõ, Somogyi Szántó Béla festõ, Tüske Emil fotós, Zétényi János, ötvös, szobrász. Herceghalomból: Gáll Gregor szobrász, Danielle Sablon festõ, Kónyár Ádám agyagkovács. Pátyról: Gombos Ferenc fotós, Köllõ Sándor grafikus, Sipos Barbara szobrász, Takács Bernadett díszüvegezõ, Taubert László szobrász. Telkibõl: Bujáki László grafikus, Juhos Kiss Sándor festõ. Zsámbékról: Deák Balázs szobrász, E. Rácz László szobrász, Hoffer Andrea festõ. Csabdiból: Gyulavári Pál szobrász. Páli Tímea, Gáll Arielle A Hun Magyar Hagyományõrzõ Egylet által szervezett népfõiskola elõadásai Ötödik elõadás: november 14-én 18 órakor Téma: Testi, lelki egészségünk Elõadó: dr. Eõry Ajándok természetgyógyász Hatodik elõadás: november 28-án 18 órakor Téma: Wass Albert munkássága Elõadó: Simó József, a Wass Albert Alapítvány elnöke Hetedik elõadás: december 12-én 18 órakor Téma: Erdélyi népszokások, népdalok Elõadó: Tintér Gabriella népdalénekes

13 2005. november PÁTYI KURÍR 13 Református egyházi hírek Angol nyelvû bibliaóra-sorozat indul ez év novemberétõl, kéthetenként. Várjuk erre mindazokat, akik a Bibliát szeretnék jobban megismerni, eközben pedig az angol nyelvet is gyakorolni kívánják. A nyelvtudás nem feltétel, kezdõk is bátran jöhetnek! Az elsõ foglalkozás november 13-án, vasárnap délután fél 5-kor lesz a lelkészi hivatalban (Rákóczi u. 56.). November ig hétfõtõl péntekig esténként 6 órai kezdettel evangelizációt tartunk a református templomban. Igét hirdetnek: Matyó Lajos zsámbéki lelkipásztor és dr. Pálhegyi Ferenc ny. pszichológus professzor, teológiai tanár. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! November 20-án, vasárnap délelõtt 10 órakor hálaadó istentisztelet lesz a templomban, Fónagy Miklós esperes igehirdetésével. Ekkor adunk hálát Istennek az elmúlt esztendõkben elvégzett munkákért: a templom felújításáért, az orgona elsõ részének elkészültéért, a parókia építéséért. November 27-én, advent elsõ vasárnapján a délelõtti istentisztelet keretében köszöntjük a 25, 50 vagy ennél nagyobb kerek évfordulóhoz érkezett házaspárokat. December 4-én, vasárnap délután adventi zenés áhítat lesz a templomban, a gyülekezetbe járó gyermekek és felnõttek zenei közremûködésével. Az elhangzó ének- és zenemûvekrõl CD felvétel készül, mely még karácsony elõtt megjelenik, és kapható lesz a templomi iratterjesztésben. A CD-k ill. kazetták árából befolyt összeget az orgona felújítására, tovább építésére fordítjuk. Köszönettel: Vizi István Örök nyugodalmat... Örök általában jó visszhangot kelt ez a szó a szívünkben. Amit örök szóval jelzünk, arra örömmel gondolunk. Beszélünk ugyan örök kínról, kárhozatról is, de ilyenkor csak ezen utóbbi szavakból árad az elrettentõ. A nyugodalom is valami pozitív tartalmat hordoz, amikor így együtt mondjuk az örök szóval. Sokkal többet, mint a nyugalom szó. Halottaink ideje a november. Rájuk gondolunk. Nekik kívánunk örök nyugodalmat. Csak azt kívánjuk, hogy zavartalanul, megnyugodva éljenek? Annyi probléma van az emberi életben, sõt annyi tragédia, vagy legalábbis sikertelenség, boldogtalanság. Akinek sikerült olvassuk az egyik tévéújságban. Hánynak sikerül? Legyünk szerények? Fogadjuk el úgy, ahogy van? Van benne jó is, szép is, ha nem is minden. Így is érdemes volt? Illyés Gyula azt nyilatkozta élete vége felé, hogy a személyes Istenbe való hit kapcsolatához nem jutott el, de abban hisz, hogy a földi életnek a halál után is értelme és értéke van. Nagy dolog ez a hit is. De nagyon kívánnám mindenkinek, hogy legalább idáig jusson el! De van még tovább is. Mit imádkozunk? Az örök világosság fényesedjék nekik. Tartozzunk azokhoz, akiknek sikerült. Lobogjon fel bennünk az a fény, amely vár ránk földi életünk után. És örökké lobogjon azokban, akik már eltávoztak innen, de várnak ránk. Zsolnay Béla Megszülettek Miczák Viktória Adrienn szeptember 9. Lukácsi Noel Adrián szeptember 21. Tolnay Rita Hanna szeptember 23. Szabados Natali Lara szeptember 23. Sipos Sára szeptember 30. Cserveni Dániel Benedek október 11. Szabó Benjámin október 11. Gratulálunk a szülõknek! Elhunytak Bognár Józsefné Szül.: Pintér Margit szeptember 17. Hemelein Gyula szeptember 23. Mészáros István szeptember 25. Muzsik Benjáminné Szül.: Pintér Erzsébet szeptember 27. Horicsányi László október 9. Varga Lajos október 11. Házasságot kötöttek Móréh Gizella és Rend László október éves házassági évfordulót ünneplõk Dani Mária Margit és Soós István november 22. További jó egészséget és boldogságot! Amirõl jó tudni Polgár Sándorné anyakönyvvezetõ START program a pályakezdõkért A kormány október elsejétõl a START PROGRAM bevezetésével új és minden eddiginél nagyobb járulékkedvezmény nyújtásával, a korábbinál rugalmasabban, két évre megnövelt ideig kívánja támogatni és ösztönözni a pályakezdõ fiatalok elhelyezkedését. Október elsejétõl így a pályakezdõ fiatalok foglalkoztatásához kapcsolódóan csak csökkentett mértékû munkaadói befizetéseket kell teljesíteni. A munkáltatók a START program keretében foglalkoztatott pályakezdõk után meghatározott keresethatárig havonta a foglalkoztatás elsõ évében a bruttó kereset 15%-át, míg a második évben a 25%-át fizetik meg a foglalkoztatói járulékteherként, valamint a járulékkedvezményen túl mentesülnek a tételes egészségügyi hozzájárulás megfizetése alól is. A program kulcsa a START-kártya, amely két éven át követi a fiatal útját, mutatja a 2 évbõl még felhasználható idõt, továbbá az ellenõrzés alapjául is szolgál. A START-kártya kiváltására október elsejétõl jogosult minden 25 éven aluli diplomások esetében 30 éven aluli fiatal, aki elsõ alkalommal helyezkedik el, vagy pályáját ösztöndíjasként kezdi. A kártya az adóhatóságtól (APEH) igényelhetõ június végéig még párhuzamosan mûködik a START programmal az ez év elejétõl bevezetett pályakezdõ kedvezmény-rendszer is, amelynek keretében a 9 hónapos foglalkoztatás leteltét követõen megfizetett társadalombiztosítási járulék felét a munkáltató visszaigényelheti. A 9 hónapos foglalkoztatás befejezését követõen a fiatal kiválthatja a kártyát, a munkáltatónak pedig lehetõsége nyílik a START-kártyához fûzõdõ kedvezmények érvényesítésére. Nagy Ferencné alpolgármester

14 14 PÁTYI KURÍR november ELITE Sportegyesület I. DECATHLON-ELITE-Basket MINI KUPA Végeredmény: I. Kesjár Csaba Ált. Isk. Budaörs II. Telki Ált. Isk. Telki III. Perbál Ált. Isk. 95 Perbál IV. Dunakeszi Vadmacskák Dunakeszi V. Bicske Ált. Isk. Bicske VI. Zimándy Ignác Ált. Isk. Törökbálint VII. Széchenyi Ált. Isk. Budakeszi VIII.Perbál Ált. Isk. 97 Perbál Ügyességi versenyek gyõztesei: Borbély Zita, Kesjár Ált. Isk Danóczy Bálint, Telki Ált. Isk. Darnót Anna, Széchenyi Ált. Isk. Veszelovszki Soma, Bicske Ált. Isk. Czabány Renáta, Kesjár Ált. Isk. Herda Ákos, Perbál Ált. Isk. Közvélemény-kutatás Pátyon Az MSZP Pátyi szervezete október 8-án szombat délelõtt két helyszínen is közvélemény-kutatást végzett, melyhez közterület-foglalási engedélyt kapott. Az embereket a megélhetésrõl, családi helyzetükrõl, terveikrõl kérdeztük. Továbbá választ adtak arra, hogy kinek milyen fontos kérdés a munkanélküliség, a közbiztonság, az egészségügy és számos más mindennapjainkat befolyásoló tényezõ. Természetesen kérdést az állampolgárok is feltehettek, melyet a helyszínen szóban, vagy a kiosztott tájékoztatókban kaptak meg. A nagy számú érdeklõdést a fiatalabb és az idõsebb korosztály ugyanúgy képviselte, mint a középkorúak rétege. Nagy Ferenc MSZP Pátyi Szervezet Gratulálunk a csapatoknak a mérkõzéseken nyújtott teljesítményükhöz, és külön gratulálunk az ügyességi versenyek helyezetjeinek. Következõ Mini Kupa november 20-án lesz az 1997-ben és utána születetteknek. Minden információ megtalálható a honlapunkon. Várjuk jelentkezésüket! Mindenkinek további jó munkát kívánunk! Az ELITE SE edzõi Ausztria, Szlovákia, Magyarország versenyzõinek részvételével október 22-én Gyõrben megrendezett Nemzetközi Kyokushin Bajnokságon a Mon Kyokushin Karate Sportegyesület eredményei: Kiütéses (full contact) versenyszabályban: Gyermek II könnyûsúly: Dávid Gergõ II. helyezett Gyermek II középsúly: Varga Bendegúz II. helyezett Serdülõ középsúly: Dávid Rajmond III. helyezett Junior középsúly: Horváth Dániel II. helyezett Junior nehézsúly: Foltin Ottó I. helyezett Junior nõi középsúly: Gábor Kinga II. helyezett Karate-hírek Felnõtt B kategória középsúly: Csillagh Péter III. helyezett Felnõtt C kategória nehézsúly: Virág Péter II. helyezett 215 ifjú és idõsebb karatéka indult. Összesen 2 bronz-, 5 ezüst- és 1 aranyérmet szereztek versenyzõink ezen a nemzetközi versenyen. Egyesületünk indulói 8-szor értek el kiütéses gyõzelmet. Készülünk a következõ megmérettetésekre, reméljük, hogy a legjobbakkal tudjuk képviselni Magyarországot a november én megrendezésre kerülõ beogradi Junior Súlycsoportnélküli (open) Európa-bajnokságon.

15 2005. november PÁTYI KURÍR 15 Kerékpározni jó 2005 október 9-én vasárnap bánatos borongós idõre ébredtünk. Akárcsak egy évvel ezelõtt. De míg akkor szinte egész nap vigasztalhatatlanul esett az esõ, most az idõ megkegyelmezett és a pátyi Fenyvesben gyülekezõ gyermek és amatõr hegyi kerékpáros verseny résztvevõit a rajt idõpontjától verõfényes napfénnyel köszöntötte. Volt is miért örülnie égi kísérõnknek. Soha nem látott tömegben érkeztek a versenyzõk. Összesen 118-an neveztek be a versenyre. Az embernek az volt az érzése, hogy a résztvevõk csak azért is meg akarják mutatni, kerékpározni jó! És van helye a kerékpározásnak mindennapjainkban. Még akkor is ha egyesek úgy gondolják, hogy nem. Nemrég az autómentes nap rendezvény kapcsán a fõvárosban kerekezõkkel élcelõdtek a rádióban Egy metropoliszban nincs helye biciklinek ; Tudod mit csinálnék egy biciklistával? Bezárnám a garázsomba, és elindítanám az autóm motorját... Az ember azt hihetné, hogy egyesek csak a fõvárosban nem szeretik a kerekezõket. De nem. Vannak, akik Pátyon a Fenyvesben sem szeretik. Sajnos nem mese, hanem szomorú valóság az az intermezzo, ami megzavarni igyekezett de nem tudta az önfeledten együttlévõ gyerek csapatot. A szalagokkal elkerített versenypályára a verseny közben (?!) belovagoltak két lóval a Fenyvesben lévõ lovardából. Súlyosan veszélyeztetve az ott lévõ gyerekek és felnõttek testi épségét. Az egyik ló valószínûleg megijedt a tömegtõl, mert elkezdett táncolni. Lovasa alig tudta megfékezni. Mindez centiméterekre a körben ülõ, álló kisgyerekektõl, felnõttektõl. Az ott lévõk felháborodására az egyik lovas visszaszólt : Nem itt kell kerékpározni. Tehát sem a városban, sem a természetben nem lehet egyesek szerint, akkor vajon hol? Az ügy érdekessége, hogy egy méterrel arrébb teljesen üres volt a pálya. Az azonnal elkészített fényképfelvételeken mindez jól látszik. Úgy gondolom, a jelenség több, mint elgondolkoztató. És ugye mindenki elõtt világos, hogy ami történt, arról nem a pacik tehetnek. Az elmúlt évekhez képest egy kicsit átrendezõdött a versenypálya helyszíne (pár méterrel arrébb került egy tisztásra), és mint kiderült ez telitalálat volt. Itt több volt a szabad tér, és kényelmesen el lehetett rajtoltatni a nagyszámú résztvevõt. A lelkesedésben sem volt hiány. Azt, hogy a kerékpározást nem lehet elég korán kezdeni, mi sem bizonyítja jobban, mint az egyik különdíjas versenyzõ anyuka, aki csemetéjével a hátsó ülésen teljesítette a távot, és a közönség lelkes ovációjával és tapsával kisérve haladt át a célon. És most lássuk azokat, akikre büszkék lehetünk, a különbözõ korosztályok dobogós helyezetteit. 6 év alatti lány 1. Herda Dominika, 2. Tillinger Dalma, 3. Brandt Eszter 6 év alatti fiú 1. Horváth Dominik, 2. Szepesi Márton, 3. Szepesi Dániel 6 10 éves lány 1. Sumiczky Ilona, 2. Szirmai Csilla, 3. Ambrus Zoé 6 10 éves fiú 1. Heppes Áron, 2. Sumiczky Péter, 3. Herda Balázs éves lány 1. Katona Rita, 2. Csík Fruzsina, 3. Katona Szilvia éves fiú 1. Heppes Mihály, 2. Nagy Benjamin, 3. Huszár András éves lány 1. Kõvágó Krisztina, 2. Sumiczky Teréz éves fiú 1. Ambrus Bence, 2. Horváth Norbert, 3. Olasz Mátyás éves fiú 1. Zilahi Dávid, 2. Horváth Áron, 3. Szajkó Zoltán Felnõtt férfi 1. Galajda Péter, 2. Kusnyár Sándor, 3. Kusner Árpád Felnõtt nõ 1. Balázs Beáta, 2. Hürkecz Orsolya, 3. Ribényi Orsolya Különdíj: Marót Piroska Laki Zsófival, a babával A díjátadásokat tombolasorsolás követte, ahol egyebek mellett gazdára talált három kerékpár is. Örömteli büszkeség töltött el, hogy ilyen nagyszámú résztvevõnek akaszthattam nyakába a megérdemelt érmet, nyújthattam át a serlegeket és a nagylelkû szponzorok által felajánlott ajándékokat, örültem azért, mert ilyen sok felnõtt tartotta szükségesnek, hogy elhozza csemetéjét, gyermekét, és benevezze a versenyre, mely többek között az egészséges életmódra, a sport és a természet szeretetére is tanít. Örültem a felnõtteknek, mert részvételükkel példát mutattak. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a rendezvény szponzorainak, akik nélkül ez a rendezvény nem lehetett volna ilyen sikeres. 24 H Kft., Bakhusz Kft. Páty, Ceramica Trend Kft., Ida cukrászda Páty, Krén Bt. Páty, Lackmix festékbolt Páty, Landora Pizzéria Páty, Multikapu Bt. Páty, Neuzer Kft., Onkotherm Kft. Páty, Pátyi gazdabolt, Pátyi kerékpárbolt, Pátyi önkormányzat, X-Factor Kft., Johnsvill Kft., Cseke Rt., Professional Electric Service Kft., Páty község önkormányzata E közös együttlét alatt megint tettünk valamit egészségünkért, tovább erõsödött a sport, az egészséges életmód és a természet iránti tiszteletünk. És bebizonyítottuk, kerékpározni jó! Zsarnóczay István alelnök Zsámbéki-medence Tájvédelmi Egyesület (ZSMTE)

16 16 PÁTYI KURÍR november ELITE Sportegyesület, Budakeszi BEMUTATKOZÁS Egyesületünk 2005 tavasszal alakult társadalmi szervezet, júniusban közhasznú szervezetként jegyezte be a Pest Megyei Bíróság. Az egyesület két szakosztállyal alakult (kosárlabda, atlétika), egyelõre a kosárlabda szakosztály mûködik aktívan nyarától kezdve Budakeszin a Széchenyi Általános Iskolában folynak a kosárlabdaedzések. A kezdéskor mintegy harmincan átigazoltak egyesületünkbe, majd több felvételi edzést tartottunk, és máris közel 90 gyermek kosárlabdázik az egyesület színeiben. Mivel együttmûködünk a DSE-vel így az ott kosarazó gyerekekkel együtt 120-nál is több fiatal foglalkozik rendszeresen a kosárlabda sportággal Budakeszin. Sõt a megállapodás értelmében a Pitypang óvoda csemetéi is bekapcsolódnak a játékos kosárlabda-elõkészítésbe. Mivel a környezõ településeken is elkezdõdtek az elõkészítõ foglalkozások, illetve Budakeszin rendszeresen mini kosárlabdatornákat rendezünk 10 éves és annál fiatalabb gyermekekbõl álló iskolai csapatok részére, így a térségben kosarazó gyermekek száma megközelíti a 200-at! Célunk kettõs: egyrészt lehetõséget kívánunk nyújtani Budakeszi és környéke fiataljainak a rendszeres, kultúrált testmozgásra, a szabadidõ hasznos eltöltésére, a rendszeres, egészséges életmód, a megfelelõ idõbeosztás elsajátítására, a közösségi szellem erõsítésére; másrészt a versenyzõ csapatainkkal indulunk az országos, budapesti és megyei bajnokságokon, sõt nemzetközi tornákon, és így lehetõséget biztosítunk a minõségi versenysport mûvelésére is. Edzõink az ország legjobb szakemberei közé tartoznak, és olyan szakmai program és rendszer szerint folyik a szakmai munka, ami országos szinten is ritkaság. Csapataink a saját korosztályuk legjobbjai közé tartoznak, így az abban szereplõk rendszeres sikerélményhez jutnak. Természetesen közben megtanulják helyesen kezelni az esetleges vereségeket is. A tornatermet fejlesztettük, és alkalmassá tettük országos szintû rendezvények lebonyolítására (egy bizonyos szintig), például felszereltük egy kiváló minõségû elektromos eredményjelzõ berendezéssel (és az ahhoz tartozó támadóidõ jelzõkkel stb.), átalakítottuk, szabványosítottuk a kosárlabdapalánkokat, új rugós gyûrûket szereltettünk föl, újra festettük a vonalazást, korszerûsítettük a kicsik által használt oldalpalánkokat stb.). Terveink között szerepel a padlózat korszerûsítése is. Mindez természetesen nemcsak sok munkával, idõvel, fáradsággal jár, hanem sok pénzt is igényel. Az egyesületi tagdíjat a máshol szokásosnak kb. a felében határoztuk meg, hogy ne az anyagiakon múljon, hogy egy-egy tehetséges, szorgalmas gyermek sportolhasson. Sõt a Széchenyi Általános Iskola diákjai még ebbõl a nyomott tagdíjból is további kedvezményt kapnak. Mivel a tagdíjak a tényleges képzési költségnek csak kb. egynegyedét fedezik, szükség van külsõ források bevonására. Minden eddigi költséget magánerõbõl fedeztünk, de természetesen ez véges, így kérjük, hogy akik tehetik, segítsék egyesületünket adományokkal. Cégek részére hirdetési felületet is tudunk kínálni, nemcsak az edzések, mérkõzések színhelyén, hanem színvonalas internetes honlapunkon is amelynek címe: E honlapon további információhoz juthatnak egyesületünkrõl, elérhetõségeinkrõl, de sok hírt, érdekességet is találnak a weboldalon csapatainkról, játékosainkról, edzõinkrõl, mérkõzéseinkrõl, rendezvényeinkrõl, partnereinkrõl, támogatóinkról. A honlapot hetente többször is frissítjük. Továbbra is várjuk a fiatalok jelentkezését egyesületünkbe. Hívják a 23/ vagy a 30/ es telefonszámot, illetve jelentkezzenek személyesen a délutáni edzések idõpontjában a Budakeszi Széchenyi Általános Iskola tornatermében. Kérjük, hogy aki tudja, segítse egyesületünk munkáját támogatóként vagy partnerként! Köszönettel: Az ELITE SE bankszámlaszáma: Programjaink ELITE SE Az összes program a Széchenyi István Általános Iskola tornatermében lesz, Budakeszin. Következõ rendezvényeink, programjaink: november óráig Dobótábort tartunk 6 edzõ közremûködésével 1995-ben és után születettek részére. november 5. 11:40: ELITE-Basket 12 Karátos Isk. FSA 13:20: ELITE-Basket MAFC/B FSA november :00: ELITE-Basket/B Gödi SE FKB 12:20: ELITE-Basket Óbudai Kaszások/C FGYB november :40: ELITE-Basket Vasas SC FSA 14:20: ELITE-Basket Kõbányai Darazsak FSA november 20. II. Decathlon ELITE Basket Mini Kupa 1997-ben és után születettek számára. (reggel 9 órától) november :40: ELITE-Basket BLF/B FGYB december :00: ELITE-Basket Budafok-Csepel/A FSA 13:20: ELITE-Basket MAFC/C FGYB december :40: ELITE-Basket/B Bp. Honvéd/B FKB 13:20: ELITE-Basket KLKS FGYB Megjegyzés: Csapataink a Budapest Bajnokságban versenyeznek, ami területi alapszakaszát képezi az Országos bajnokságnak. A kódok: FGYB Fiú Gyermek B-bajnokság 1994-ben születettek részére FSA Fiú Serdülõ A-bajnokság ban születettek részére FKB Fiú Kadett B-bajnokság ban születettek részére B kategória FKA Fiú Kadett A-bajnokság ben születettek részére A kategória Decemberben is lesz Mini Kupa, illetve dobótábor, csak ezek pontos ideje még nem tisztázott. Amint végleges információval tudok szolgálni Önöknek, küldöm a dokumentumot.

17 2005. november PÁTYI KURÍR 17 A mûvelõdési házban október 8-án szombaton 4 zenekar fellépésével amatõr zenei estet rendeztünk. Célja az Amatõr Zenei Fesztivál, 2005 volt, hogy a különbözõ zenei stílusok képviselõi megismerjék egymást és egymás zenei tudását. A koncertet sokan megnézték, fiatalok és idõsebbek, ahol új barátságra is szert tehetett a közönség. Szükségesnek tartunk olyan rendezvényeket, melyek a fiatalok szórakozási igényeit kiszolgálják a saját lakhelyükön. Ne kelljen nekik órákat utazni nagy költséggel egy-egy koncert miatt. Fontos, hogy ne csak az utcán találkozzanak, hanem olyan bulikon, zenei eseményeken, melyek számukra biztonságos és felhõtlen szórakozást nyújtanak. A környékbeli lakosoknak ezúton köszönjük türelmüket. Nagy Ferenc fõszervezõ Felhívás! Kérjük, hogy a hirdetésüket megjelentetni kívánó vállalkozók, szolgáltatók jelezzék igényüket a következõ telefonszámon: 06 (20) Decemberi számunkban megjelenõ színes naptárhoz várjuk hirdetõk jelentkezését. Lakossági tájékoztató Újra ránk köszöntött az õsz. Ismét jön a hideg tél, megkezdõdik a fûtési idõszak. Páty Községi Tûzoltó Egyesület vezetõsége nevében kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a fûtés beindítása elõtt ellenõriztessék a fûtõberendezések állapotát, gázkazánok, gázkonvektorok tisztaságát az esetleges elkokszosodás, salakosodás vagy eldugulás miatt. Kémények, füstelvezetõk tisztaságának ellenõrzése és a gázkészülékek helyes beállításával el lehet kerülni az esetleges tûzeseteket. Szilárd tüzelõ berendezések begyújtásához ne használjanak tûzveszélyt elõidézõ folyadékot, pl. benzin, gázolaj, hígító folyadékokat az esetleges tûz berobbanások elkerülése érdekébe. Tisztelt lakótársak! A figyelmes munkával megelõzhetjük a tûzeseteket. Óvjuk meg saját és mások vagyonát, féltve õrzött lakásainkat. Idõsek világnapja Az Egyetértés Nyugdíjasklub vacsorával egybekötött rendezvénye keretében október 1-én megtartotta az idõsek világnapját. Az Alföldi család színvonalas mûsort adott, melyet ezúton köszönünk. Tisztelettel: Fehérvári Károly Páty Községi tûzoltóparancsnok

18 18 PÁTYI KURÍR november OEP-tájékoztató a térítésmentesen igénybe vehetõ fogorvosi ellátásokról A) 18 éves kor alatt, illetve a középiskola, szakképzõ iskola nappali tagozatos tanulói részére teljes körû alap- és szakellátás: sürgõsségi ellátás, fogsebészet, fogkõ eltávolítás, ínyelváltozások, szájnyálkahártya betegségek kezelése, amalgám tömés, esztétikus tömés, gyökértömés, kivehetõ és rögzített fogpótlás (fogsor, korona, híd), fogszabályzás, speciális gyermekfogászati beavatkozások (barázdazárás, fluoridálás) B) év között sürgõsségi ellátás, fogsebészet, fogkõ eltávolítás, ínyelváltozások, szájnyálkahártya betegségek kezelése, amalgám tömés, esztétikus tömés, gyökértömés C) 60 éves kor felett: teljes körû alap- és szakellátás: az A) pont alatt felsorolt beavatkozások, kivéve a fogszabályzást és a speciális gyermekfogászati beavatkozásokat D) Terhesek, kismamák (a terhesség megállapításától a szülést követõ 90 napig) teljes körû alap- és szakellátás: az A) pont alatt felsorolt beavatkozások, kivéve a fogszabályozást és a speciális gyermekfogászati beavatkozásokat E) Közgyógyellátottak, közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezõ I. és II. fokozatú rokkantak: 18 éves kor alatt: az A) pontban felsorolt beavatkozások 18 éves kor felett: az A) pontban felsorolt beavatkozások, kivéve a fogszabályozást, s rögzített fogpótlást (korona, híd), és a speciális gyermekfogászati beavatkozásokat F) Rokkant nyugdíjasok (III. fokozat, 67%-os munkaképesség csökkenés): az A) pontban felsorolt beavatkozások, kivéve a fogszabályozást, a rögzített fogpótlást (korona, híd), és a speciális gyermekfogászati beavatkozásokat Minden biztosítottnak jár: szakorvosi beutaló alapján fogászati góckeresés fogászati szûrõvizsgálat 18 éven alul félévente, 18 éven felül évente egy alkalommal a térítésmentesen járó fogorvosi ellátásokhoz szükséges röntgenfelvétel Életkortól függetlenül jár az üzemi balesettel, foglalkozási betegséggel, illetve egyéb alapbetegséggel összefüggõ fog- és szájbetegségek kezelése. A fogpótlás és fogszabályozás fogtechnikai költségének, illetve gyógyászati segédeszközeinek támogatása: A Családsegítõ- és Gyermekjóléti Szolgálat fogadóórái a Máltai Gondviselés Házában, (Páty, Csilla von Boeselager u. 3.) hétfõn 9 12, csütörtök óra között Gyermekjóléti szolgálat: Horváth Ádám ( ) Simon Irma ( ) Családi és gyermeknevelési gondokkal, hivatalos ügyekkel kapcsolatos problémákkal forduljanak hozzánk bizalommal! Jogosultság Támogatás mértéke Kivehetõ pótlás: Minden biztosítottnak: 50% Közgyógyellátott biztosítottnak: 100% Rögzített pótlás: 18 év alatt: 50% 18 év alatti közgyógyellátottak: 100% Terhesek, kismamák (a terhesség megállapításától a szülést követõ 90. napig): 50% Közgyógyellátott terhesek, kismamák: 100% Rögzített és kivehetõ fogszabályzó készülék: 18 év alatt: 85% 18 év alatti közgyógyellátottak: 100% Az arc, az állcsont és a szájüreg fejlõdési rendellenességei, vagy a stomatognath rendszer egyéb súlyos megbetegedései esetén, illetve üzemi baleset következtében szükségessé való fogpótlások eszközei 100%-os támogatással rendelhetõk. A fogpótlási és fogszabályozási eszközök támogatása csak a 19/2003. (IV. 29.) ESZCSM rendelet 1. és 2. számú mellékletében felsorolt eszközökre illetve készülékekre vonatkozik. A támogatás összege a rendeletben szereplõ, a közfinanszírozás alapját képezõ ár megfelelõ %-a. A kötelezõ egészségbiztosítás keretében igénybe vehetõ fogászati ellátásról az alábbi jogszabályok rendelkeznek: évi LXXXIII. törvény, 217/1997. (XII.1) Kormányrendelet, 48/1997. (XII. 17.) Kormányrendelet, 284/1997. (XII. 23.) Kormányrendelet, 19/2003. (IV. 29. ESZCSM rendelet Családsegítõ szolgálat Segítséget nyújt a településen élõ szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylõ személynek, családnak az életvezetési képességük megõrzése, valamint a probléma megszüntetése érdekében. Feladata többek közt: tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról; szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt; meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetõség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében; családgondozással elõsegíti családi krízis, konfliktusok, mûködési zavarok megoldását. A családsegítõ szolgálat családgondozója: Széles József, 06 (20) Fogadóóra: minden csütörtökön óráig. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza, Páty, Csilla von Boeselager u. 3. A családsegítõ szolgálat családgondozójával kapcsolatos probléma esetén a szolgálat szakmai vezetõjéhez, Inotay Györgyhöz lehet fordulni, telefonszáma: 06 (20)

19 2005. november PÁTYI KURÍR 19 Gépjármûveink védelmérõl Védjük meg gépjármûveinket az autótolvajok ellen. Hogyan vásároljunk gépkocsit? Egy gépkocsivásárlónak napjainkban ha nem szakértõ rendkívül körültekintõen kell autót vásárolnia. A vásárlásra fel kell készülni, tanulmányozni kell a vásárlandó autóra vonatkozó szabályokat. Igyekezzünk az eredeti tulajdonostól vásárolni, óvakodjuk a közvetítõktõl. A gépkocsi okmányait mindig lassan, körültekintõen tanulmányozzuk. Vigyünk magunkkal szakembert (autószerelõt), aki segít az adatok ellenõrzésében. Ne kapkodjon a vásárláskor, az autó megvárja ÖNT! Mikor nem szabad megvenni egy autót: (gyanús körülmények) ha az alvázszám nem egyezik meg a forgalmi engedélyben rögzített adatokkal ha az indítókulcs nem eredeti, hanem másolat ha az eredeti kulcs nem nyit az autón minden zárat ha az ablakon, vagy ajtókereteken, illetve az ajtó zárszerkezetén rongálási nyomok láthatóak, az ajtózárak hiányoznak a tanksapka zárját kicserélték, a zár hiányzik, vagy rongálási nyomokat mutat az autó ajtajának lemezén, a zár környékén fúrási nyomokat lehet felismerni ha a gyújtáskapcsoló vagy ajtózár csak lazán van behelyezve, esetleg mozog ha az autó kormánya törött, vagy rongált ha a gépjármûre felszerelt rendszámtáblán feltûnõen sok fúrási nyom található ha a gépjármû okmányain hamisítási nyomok fedezhetõek fel Hogyan védjük meg az autónkat? Sajnos köztudott, hogy a gépjármûvek kifosztásának, ellopásának megakadályozására tökéletes módszer nincs. Mechanikai védelmi rendszer: A riasztórendszerek nem képesek meggátolni az autó feltörését, kifosztását, csak jelezni tudják a tett elkövetését. Olyan módszert kell kitalálni, ami megnehezíti a tolvajok munkáját, egy egyszerû kormányzár sem felesleges, hiszen annak kinyitásához szerszámokra van szükség, a tolvajok, pedig nem szeretnek nagy csomagokkal járni. Kérdések és feleletek a biztosításról Gépjármû tulajdonosok figyelem! A biztosítási törvényben meghatározottak szerint november 1-tõl 30-ig lehet a kötelezõ gépjármû felelõsség biztosításokat módosítani, úgy, hogy évben a kedvezõbb díjat ajánló biztosító társasághoz kerüljön a gépkocsijuk. Az átkötéskor a meglévõ bónusz az új szerzõdésnél természetesen figyelembe vételre kerül. Az idei évre szóló biztosítás december 31-ig érvényben marad, és az újonnan kötött biztosítás január 1-jével lép életbe. Az átkötéskor díjat fizetni nem kell, az majd csak januárban esedékes. A jövõ évre érvényes a biztosítók által kiadott kötelezõ gépjármû felelõsség biztosítások díjai november 1-én a napilapokban, interneten illetve a biztosítási irodában is megtekinthetõk, hozzáférhetõk. Fontos: csak novemberben lehet átkötni a biztosításokat, aki késlekedik, az kimarad ebbõl a lehetõségbõl. Szabóné Gábor Magdolna A korszerû mechanikai eszközök közé tartoznak a különbözõ kerékbilincsek, kormány, pedál, sebváltózárak, melyek alkalmazásával nagyfokú biztonságot érhetünk el. Elektronikai védelmi rendszer: A gyártó cég és a tolvajok állandó versenyben állnak. A leginkább elterjedt rendszer, a gyártó által kódsorozat kibocsátása, amelyet a rendszer érzékel, majd a kódsorozathoz tartozó parancsot teljesíti. Egyes bûnözõi körök elõszeretettel építenek ki olyan elektronikus berendezéseket, amelyek alkalmasak ezen kódsorozatok megfejtésére, így a gépjármûvet könnyen el tudják tulajdonítani. A legnehezebben az immobilizerrel felszerelt autók lophatók el. A bûnözõk az ellopott autókat általában átfestik, rendszámtáblát cserélnek rajtuk, átütik az alváz és motorszámot. A lopási szándék megelõzésére szolgál, ha az ablaküvegekbe belegravíroztatjuk az autó rendszámát, így ezeket könnyebb azonosítani, és nem érdemes újból forgalomba hozni. Ehhez hasonló az UVSM-módszer, amikor speciális szabad szemmel nem látható festékkel írják fel a belsõ kárpitra, mûanyag tartozékokra az autó egyedi azonosításra alkalmas jeleit, ami ultraviola fény hatására lesz látható. Egy tárgy kilopására ablakbetöréssel 5 másodperc is elég lehet, így a riasztó is hatástalan. Csak egy megoldás létezik: Látható helyen ne hagyjunk semmit a kocsiban! Mit tegyünk akkor, ha azt észleljük, hogy feltörték az autónkat? 1. Értesítsük a rendõrséget, ahol megkapjuk a megfelelõ instrukciókat! 2. Lehetõleg ne nyúljunk semmihez, nehogy tönkre tegyük az esetlegesen azonosításra alkalmas nyomokat! Gémesi Beáta r. hdgy. Rövid rendõrségi hírek ( ) án ittas közúti ellenõrzés alá vontak egy pátyi férfit, akivel szemben alkoholszondát alkalmaztak, mely pozitív eredményt mutatott. A férfi ellen ittas jármûvezetés miatt indult eljárás. Páty, Kossuth utcában lévõ családi házba mentek be ismeretlen tettesek, ahonnan elvittek egy VW személygépjármû indítókulcsát és egy robogót. Az okozott kár: Ft. Egy családi ház nyitott ablakán keresztül surrantak be ismeretlen elkövetõk án.Különbözõ mûszaki cikkeket tulajdonítottak el. A Hunyadi János utcában leállított személygépkocsi ablakát törték be ismeretlen tettesek. Az autóból elvitték annak forgalmi engedélyét, valamit cédéket Ft értékben. Ismeretlen elkövetõk mentek be Páty, Kossuth utcában lévõ családi házba én. Arany ékszereket, fényképezõgépet és egyéb értékeket tulajdonítottak el jelentõs értékben. A Budapesti Elektromos Mûvek tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki án a szolgáltató tulajdonában lévõ transzformátor állomány elosztószekrényét megtörte. Az okozott kár Ft.

20 20 PÁTYI KURÍR november Dr. Sóhajda Borbála ügyvéd Fogad Pátyon és Budapesten ingatlanügyek, szerzõdések, hagyaték, cégalapítás, polgári peres képviselet, jogi tanácsadás Elõzetes bejelentkezés: 06 (23) (30) gyorsétterem Újdonságunk: helyben sült pizza az Ön ízlése szerint! Ingyenes házhoz szállítás Pátyon: minden nap óráig 06 (23) Cím: 2071 Páty, Rákóczi u. 58.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 12. szám 2005. december TARTALOMBÓL: Hasznos tanácsok télen közlekedõknek Karate-hírek Amirõl jó tudni PETRÁS MÁRIA alkotása A Prohászka-év

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 6. szám 2005. június Ballagó nyolcadikosaink 2 PÁTYI KURÍR 2005. június PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 11. szám 2008. november

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 11. szám 2008. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVII. évf. 11. szám 2008. november 2 PÁTYI KURÍR 2008. november PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XV. évf. 4. szám 2006. április Március 12-tõl a közösségi házban Sarlós Györgyné, községünk díszpolgára, és lánya, Jakobovitsné Sarlós Katalin közös

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XV. évf. 3. szám 2006. március

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XV. évf. 3. szám 2006. március PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XV. évf. 3. szám 2006. március 2 PÁTYI KURÍR 2006. március PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071 Páty,

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 7. szám 2005. július

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 7. szám 2005. július PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 7. szám 2005. július 2 PÁTYI KURÍR 2005. július PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071 Páty,

Részletesebben

A TARTALOMBÓL PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Helyi szociális rendelet. Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója. A Magyar Vöröskereszt hírei

A TARTALOMBÓL PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Helyi szociális rendelet. Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója. A Magyar Vöröskereszt hírei PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 4. szám 2004. április A TARTALOMBÓL Helyi szociális rendelet Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója A Magyar Vöröskereszt hírei Útépítés

Részletesebben

TARTALOM: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XV. évf. 1. szám 2006. január. Önkormányzati hírek. Ökumenikus imahét. A mûvelõdési ház programjai

TARTALOM: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XV. évf. 1. szám 2006. január. Önkormányzati hírek. Ökumenikus imahét. A mûvelõdési ház programjai PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XV. évf. 1. szám 2006. január Gratulálunk Kolozsvári Antalnénak a sikeres pályamunkákhoz és Pest Megye Önkormányzatának különdíjához. További alkotókedvet,

Részletesebben

Õszi papírgyûjtés az iskolában

Õszi papírgyûjtés az iskolában PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVI. évf. 11. szám 2007. november Õszi papírgyûjtés az iskolában Fotó: Máj Jakab 2 PÁTYI KURÍR 2007. november PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 6. szám 2008. június

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 6. szám 2008. június PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVII. évf. 6. szám 2008. június 2 PÁTYI KURÍR 2008. június 2008. június PÁTYI KURÍR 3 A polgármester tollából... Tisztelettel köszöntöm az olvasót! Községünk

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 1. szám 2005. augusztus Festmény az 1924. évi viharforgatag pátyi pusztításáról. (Lásd cikkünket a 15. oldalon!) Erdei iskola Visegrádon. (Lásd

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás. PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 11. szám 2004. november A TARTALOMBÓL Önkormányzati hírek Népszavazás Talentis sajtó Mûvelõdési ház mûsora Keksz helyett Egyházi hírek Anyakönyv

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVIII. évf. 3. szám 2009. március Fotó: Czajlik Zoltán 2 PÁTYI KURÍR 2009. március PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község

Részletesebben

Közérdekû telefonszámok

Közérdekû telefonszámok 2 PÁTYI KURÍR 2009. február Közérdekû telefonszámok Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071 Páty, Kossuth L. u. 83. Honlap: www.paty.hu Kiadja: Páty Község Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Ferichné Döme

Részletesebben

Farsangi buli az óvodában

Farsangi buli az óvodában PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 2. szám 2005. február A TARTALOMBÓL: Önkormányzati hírek Az adóiroda tájékoztatója Járõrszolgálat indulhat Pátyon Keksz helyett Boróka játszóház

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 9. szám 2008. szeptember

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 9. szám 2008. szeptember PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVII. évf. 9. szám 2008. szeptember 2 PÁTYI KURÍR 2008. szeptember PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071

Részletesebben

Közérdekû telefonszámok

Közérdekû telefonszámok 2 PÁTYI KURÍR 2006. szeptember Közérdekû telefonszámok Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071 Páty, Kossuth L. u. 83. Honlap: www.paty.hu Kiadja: Páty Község Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Ferichné

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. július 16-án (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 6. szám 2004. június Ovisok játék közben Május 1-jén a Széchenyi téren Páty a Mézeshegyrõl 2 PÁTYI KURÍR 2004. június PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Kézmûves-foglalkozás a mûvelõdési házban. Pátyi pincesor. Farkas Orsolya magyar bajnok (Cikkünk a 21. oldalon)

Kézmûves-foglalkozás a mûvelõdési házban. Pátyi pincesor. Farkas Orsolya magyar bajnok (Cikkünk a 21. oldalon) Kézmûves-foglalkozás a mûvelõdési házban Pátyi pincesor Farkas Orsolya magyar bajnok (Cikkünk a 21. oldalon) 2 PÁTYI KURÍR 2004. május Pátyi Pincenapok, 2004. május 28 29 30. PROGRAMTERVEZET Alapító: Páty

Részletesebben

ARANYDIPLOMÁS PEDAGÓGUSAINK: Szabó Andrásné (Vilma néni), Tóth Lászlóné (Marika néni), Szöllõsi Béláné (Margit óvó néni)

ARANYDIPLOMÁS PEDAGÓGUSAINK: Szabó Andrásné (Vilma néni), Tóth Lászlóné (Marika néni), Szöllõsi Béláné (Margit óvó néni) ARANYDIPLOMÁS PEDAGÓGUSAINK: Szabó Andrásné (Vilma néni), Tóth Lászlóné (Marika néni), Szöllõsi Béláné (Margit óvó néni) 2 PÁTYI KURÍR 2006. augusztus Közérdekû telefonszámok Alapító: Páty Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 17-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. szeptember 6-i ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Kocsis

Részletesebben

2004. január 1.- 2004. december 31.-ig megkötött nettó 5.000.000.-Ft ot meghaladó értékő

2004. január 1.- 2004. december 31.-ig megkötött nettó 5.000.000.-Ft ot meghaladó értékő Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. értelmében minden vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékő jog átadására vonatkozó szerzıdés megnevezését (típusát),

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E 1.) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Galgóczkiné Krobák

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIX. évf. 8. szám 2010. AUGUSZTUS

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIX. évf. 8. szám 2010. AUGUSZTUS PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIX. évf. 8. szám 2010. AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010 PÁTYI KURÍR HIRDETMÉNY A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/G. (5) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A 2010. május és június

Részletesebben

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (58-59) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a SZIB-ÉP

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. november 25-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 Sz.: III/1-21/2015. Jegyzőkönyv mely készült 2015. október

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. 171/3/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet a szociális

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28- án, 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 11/2009.

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. június 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott összevont

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án, 16.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Berecz

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

2004. január 1.- 2004. december 31.-ig megkötött nettó 5.000.000.-Ft ot meghaladó értékű

2004. január 1.- 2004. december 31.-ig megkötött nettó 5.000.000.-Ft ot meghaladó értékű Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. értelmében minden vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó szerződés megnevezését (típusát),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11. napján 15 óra 02 perckor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. január 30-án 16.00 órakor megtartott összevont

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben