PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám június. Ballagó nyolcadikosaink

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink"

Átírás

1 PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 6. szám június Ballagó nyolcadikosaink

2 2 PÁTYI KURÍR június PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071 Páty, Kossuth L. u. 83. Honlap: Kiadja: Páty Község Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Ferichné Döme Erzsébet 06 (20) Nyomdai kivitelezés: Krónikás Bt Biatorbágy, Jókai u. 12. Felelõs vezetõ: Horváthné Nagy Erzsébet Tördelés: Biró Krisztina Szedés, korrektúrázás: szerkesztõség Lapzárta: minden hónap 20-a Megjelenik 1800 példányban, minden hónap elsõ hetében Az újság példányai beszerezhetõk a polgármesteri hivatalban, a mûvelõdési házban és az óvodában A szerkesztõ fenntartja a jogot a közzétett írások rövidítésére, és a közölt véleményekkel nem feltétlenül ért egyet. Tartalom KURÍR XIV. évf. 6. szám június Közérdekû telefonszámok Önkormányzati hírek Megemlékezés Jóhír Mi/t-értek? Súlyos ügyek (Hard Things) Alapítványi beszámoló Tanulni soha nem szégyen, sõt...! Közhasznúsági jelentés A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje Római katolikus templom épül Pátyon32 Keksz helyett A környezet szeretetére nevelés óvodás korban A mûvelõdési ház hírei Anyakönyvi hírek - június Tisztújítás a Fidesz pátyi csoportjában Tisztelt Cím! (Kinek nem inge, ne vegye magára) Pátyi Öregfiúk hírei Sikeres környezetrendezési akció Páty Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Kft. tájékoztatója Pátyi tûzõr A pátyi posta nyitva tartása Hirdetési tarifák Közérdekû telefonszámok Az Egészségház címe: Árpád utca 14. Dr. Mentényi Tibor háziorvos, h, sz, p: 13 19, k, cs: 7 13 Dr. Gurin Ferenc háziorvos, h, sz: 15 19; k, cs: 8 12, p: Dr. Becka Éva háziorvos, h, sz, p: 8 12; k, cs: Dr. Hollós Ildikó házi gyermekorvos, h, s: ; k: cs: 15 17; p: Egészséges tanácsadás: kedd Dr. Bartos Mária gyermekgyógyász Páty, Torbágyi út , h, p 9 11, sz , cs tanácsadás: szerda Dr. Szabó Valéria fogszakorvos, h, sz, p: 9 14; k, cs: Dr. Zambelly Judit fogszakorvos Rét köz (20) h, sz: ; k, cs: 9 12 Védõnõi szolgálat, Csecsemõ és kisgyerek tanácsadás: kedd Gyermekorvossal: kedd Várandós kismamák tanácsadás: Polgár Anna védõnõ szerda: Ondrik Jánosné védõnõ hétfõ: Fogadóórára a várakozási idõ csökkentése érdekében idõpontot kell kérni. Polgár Anna fogadóórája hétfõ: Ondrik Jánosné fogadóórája szerda: CTG vizsgálatra elõzetesen megbeszélt idõpontban továbbra is lehet jönni. Minden hónap elsõ csütörtökén 9 órakor tanácsadás szülész szakorvossal. Budakeszi ügyelet: este 7 órától reggel 8 óráig , Mentõk telefonszáma: 104 Budakeszi Rendõrõrs: 06 (23) Budaörsi Rendõrkapitányság: 06 (23) Rendõrségi segélykérõ telefonszám: 107 vagy 112 Tûzoltók: 105 Helyi tûzoltók: Katolikus Plébánia: Református Lelkészi Hivatal: Hivatalos idõ: k , sz 9 12 Mûvelõdési Ház: Okmányiroda: Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25. Fax: 06 (23) ÜGYFÉLFOGADÁSI REND személyi igazolvány: 06 (23) hétfõ: , sz: , , p: lakcímkártya ügyben: 06 (23) h: , sz: , , p: egyéni vállalkozói igazolvány: 06 (23) h: , sz: , közlekedésigazgatási ügyben: 06 (23) , 553 h: , sz: , vezetõi engedély ügyben: 06 (23) h: , sz: , Helios Patika: Páty, Széchenyi u Hétfõtõl péntekig: 8 18, szombat 8 13 T-Com helyi hibabejelentõ: 143 Központi hibabejelentõ: 06 (80) Szolgáltatások megrendelése, információkérés: 06 (30) , Omray Ferenc Hibabejelentések: Csatorna- és vízhálózat: TIGÁZ 2 Kft. hibabejelentõ Bicske, Szent László u (40) Budapesti Elektromos Mûvek Rt. Érdi Fogyasztói Iroda: Érd, Budai út (40) Közterületen lévõ villanyszolgáltatás meghibásodását a polgármesteri hivatal titkárságán is be lehet jelenteni az as telefonszámon. Volán-menetrend elérhetõ az interneten: A kóbor ebek bejelenthetõk: Tuncsik József, gyepmester, 06 (20) Kéményseprõk: 06 (24) Kábel TV Nagykanyar Kft. 06 (23) TV Network Kft. 06 (1)

3 2005. június PÁTYI KURÍR 3 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének április 13-án (szerdán) órakor megtartott ülése Jelen vannak: dr. Bognár András polgármester, Cseke Zoltán, Éri István, Fórizs Bertalan, Furuglyás Péterné, Kollár Tamás, Michels Gábor, ifj. Nagy Ferenc, Nagy Ferencné, Sági György, Soós István, Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna, Zsarnóczay István, összesen 13 fõ képviselõ Veres Erika, az Igazgatási Iroda vezetõje, dr. Fister Mihály ügyvéd, Varga Istvánné, a Pénzügyi Iroda vezetõje Távolmaradt: Moldován Jenõ képviselõ bejelentéssel Dr. Bognár András polgármester köszönti a megjelent képviselõket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott 14 fõ képviselõ közül 13 fõ megjelent, így az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja, majd javaslatot tesz a napirendi pontokra. A napirendi pontok közé javasolja felvenni a következõ öt pontot: Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról Céltámogatás igénylése szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna hálózat építésére Környezetvédelmi szakértõk díjazása Sági György javasolja a napirendi pontok közé felvenni a következõ pontokat: Közlekedésbiztonság Járdaépítéssel kapcsolatos pályázati kiírás Bereczki Katalin kérelmének újratárgyalása Soós István javasolja, hogy a 31. számú napirendi pontot jelen ülésen ne tárgyalják, azaz vegyék le a napirendrõl. Fórizs Bertalan javasolja felvenni a napirendi pontok közé a következõ pontot: Szabályozási terv NAPIRENDI PONTOK: 1. Érd Város Hivatásos Tûzoltóságának támogatása 2. Páty Község Önkéntes Tûzoltó Egyesületének támogatása 3. Czeizing Ottó kérelme MON Kyokushin Karate Sportegyesület támogatása 4. Pápai András kérelme 5. Talmácsi Csaba kérelme 6. Közbeszerzési szabályzat 7. Közbeszerzési terv 8. Ravatalozó (épület kiemelési vázrajz megrendelése) 9. Változási vázrajz megrendelés 849/3 hrsz. ingatlanra 10. Vízbeszerzés tanulmány elkészítése 11. Huszár Zsoltné közmûfejlesztési hozzájárulás kérelme 12. Gungl József Zeneiskola támogatása 13. Rákóczi F. utca Iskola utcai csomópont utáni 200 m szakasz csapadékvíz-elvezetésének tervezése 14. Zöldfelületi és közterületi karbantartás vagy falugondnoki feladat ellátása 15. Peren kívüli egyezség a Kerfer Bt.-vel (zárt ülés) 16. Pátyi Református Egyházközség kérelme 17. Golfpálya szabályozási terve és a beruházás megvalósításának feltételrendszere 18. Közmûfejlesztési hozzájárulás beszedésének engedményezése 19. Páty Mézeshegy Pintérhegy külterületi vízközmû átvétele 20. Szindikátusi szerzõdés vonatkozásában 21. Ajánlattétel önkormányzati tulajdon megvásárlására 22. Ügyészi óvás benyújtása 23. Büntetõeljárás kezdeményezése (zárt ülés) 24. Rákóczi úti óvoda és a Polgármesteri Hivatal bõvítésének elõzetes tervezési programja és tervezési ajánlata 25. Projektmenedzser képzés a Strukturális Alapok és más EU-s pályázatok sikeres végrehajtásához /91-97 hrsz, 3505 hrsz, 2299 hrsz elektromos energia ellátás érdekében tulajdonosi hozzájárulás kérése 27. Pályázati kiírás településtervezõi munkák végzése tárgyában 28. Iparterületi tulajdonosok Önkormányzat IPP Kft.-vel kötendõ fõ-, és mellék megállapodások vonatkozásában 29. Tulajdonosi hozzájárulás megadása 30. Elõvásárlási jogról való lemondás 31. Észrevétel pályázati eljárással kapcsolatban (napirendrõl levéve) 32. Személyi ügy (zárt ülés) 33. Vizsgálati jelentés 34. Elõvásárlási jog visszavonása 35. Pilis Buda Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról 36. Céltámogatás igénylése szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna hálózat építésére 37. Környezetvédelmi szakértõk díjazása 38. Közlekedésbiztonság 39. Járdaépítéssel kapcsolatos pályázati kiírás 40. Bereczki Katalin kérelmének újratárgyalása 41. Szabályozási terv Kollár Tamás javasolja, hogy a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét változtassák meg, mivel a 12. napirendi pont tárgyalására meghívott vendégek csak óra után fognak megérkezni. Javasolja továbbá, hogy a 33. pontot csak óra után tárgyalja a testület. A polgármester tájékoztatja a képviselõket arról, hogy az új rendõrkapitány úr bemutatkozás céljából meghívást kapott a képviselõtestületi ülésre, aki órakor fog megérkezni. Tehát a tárgyalási sorrendet lehetõség szerint a számozás szerint folytatja a testület és a kért napirendi pontok, illetve a bemutatkozás tekintetében pedig a tárgyalás szükség szerint alakuljon. Sági György tájékoztatja a testületet arról, hogy Marthi Zsuzsa tervezõasszony is csak késõbb tud az ülésre megérkezni, ezért javasolja, hogy a golfpálya szabályozási tervének tárgyalásával várják meg a tervezõasszonyt. NAPIREND ELÕTTI FELSZÓLALÁSOK Sági György tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a közbiztonsággal kapcsolatban kiírt pályázatra ez idáig hárman adták be a pályázatukat és várható még további egy pályázat beérkezése is. Szeretné, ha a rendõrõrs parancsnokát mint szakembert is bevonnák a pályázatok elbírálásába, és hogy azok csak az elbírálás után kerüljenek a testület elé. Zsarnóczay István szeretné, ha az ügyvéd úr bevonásával átgondolnák, hogy mit tudnak érdemben tenni a zsámbéki kanyar kivitelezõjével kapcsolatban. Korábban a testület eljárást kezdeményezett a kivitelezõvel szemben, amelyet az megfellebbezett. Ezután történt egy helyszíni bejárás az eljáró hatóság kezdeményezésére, amelyen a kivitelezõ jogi képviselõje is megjelent és jegyzõkönyvbe olyan kijelentést tett, amely nem felel meg a valóságnak. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 1. Érd Város Hivatásos Tûzoltóságának támogatása A képviselõ-testület az írásos javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 90/2005. (IV. határoz, hogy Érd Város Hivatásos Tûzoltóságának, pályáza-

4 4 PÁTYI KURÍR május ton nyert magasból mentõ gépjármû önrészéhez Ft összeggel hozzájárul, melyet a költségvetésben a civil szervezetek támogatására elkülönített alapból biztosít. Felelõs: polgármester Határidõ: április Páty Község Önkéntes Tûzoltó Egyesületének támogatása Éri István úgy gondolja, hogy fontos figyelembe venniük azt a tényt is, hogy a jelenlegi tûzoltószertár bérleti díját is az önkormányzat viseli. Sági György felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat értékesítette a tûzoltószertár épületét, és a bérleti díjat ezért vállalta. A képviselõ-testület az írásos javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 91/2005. (IV. határoz, hogy Páty Község Önkéntes Tûzoltó Egyesületét Ft összeggel támogatja, a civil szervezetek részére elkülönített támogatási alapból. Felkéri a polgármestert az erre vonatkozó megállapodás megkötésére. Felelõs: polgármester 3. Czeizing Ottó kérelme Kollár Tamás ismerteti az elõterjesztést. Javasolja, hogy a támogatási összeget módosítsák 300 ezer forintra. Így az egyesület éves mûködési költségeit támogatnák 250 ezer forinttal, és a fennmaradó 50 ezer forinttal pedig támogatnák a világbajnokságra kiutazó versenyzõt. Éri István javasolja, hogy a határozati javaslatban szerepeljen, hogy az egyesületet képviseli Czeizing Ottó. Kollár Tamás egyetért és javasolja, hogy a javaslatban kerüljön törlésre a versenyzõi támogatásként. A képviselõ-testület a módosított javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 92/2005. (IV. határoz, hogy a Mon Kyokushin Karate Sportegyesületet képviseli Czeizing Ottó a költségvetésben elkülönített civilszervezetek támogatása alapból Ft összeggel támogatja, mely összeggel december 31-ig elszámolással tartozik. Felkéri a polgármestert az erre vonatkozó megállapodás megkötésére. Felelõs: polgármester, jegyzõ 4. Pápai András kérelme A képviselõ-testület az 1. számú határozati javaslatot 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 93/2005. (IV. határoz, hogy Pápai András 1/2 tulajdonát képezõ Páty 2066 hrsz.-ú ingatlanra felajánlott Ft-ot nem fogadja el. A korábbi döntésének megfelelõen a volt önkormányzati tulajdonú beépítési kötelezettséggel, elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt ingatlanok visszavásárlására Ft-ot ajánl. Amennyiben nevezett a vételárat nem fogadja el, úgy az önkormányzat a tulajdon visszaszerzését per útján kezdeményezi. Felelõs: polgármester, ügyvéd 5. Talmácsi Csaba kérelme Sági György tájékoztatja a képviselõket arról, hogy 1995-ben a képviselõk részérõl aláírásra került egy dokumentum, melyben állást foglaltak azzal kapcsolatban, hogy ez az utca ne kerüljön lezárásra. Véleménye szerint a döntéshez szükség lenne az ott élõk megkérdezésére, anélkül nem tartja szerencsésnek az értékesítést. Furuglyás Péterné úgy gondolja, hogy ebben az esetben az úteladásnak nincs létjogosultsága. Mi történne például abban az esetben, ha egy mentõautó bemegy a lezárt utcába, és ott nem tud megfordulni és kijönni? Fórizs Bertalan egyetért. Michels Gábor elmondja, hogy Talmácsi Csabának ezt a kérelmét már többször elutasította a testület. A kérelmet most sem kívánja támogatni. Javasolja a határozati javaslat módosítását oly módon, hogy a testület a kérelmet nem támogatja. A képviselõk egyetértenek. A képviselõ-testület a módosított javaslatot 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 94/2005. (IV. határoz, hogy Talmácsi Csaba 2071 Páty, Burgondia u. 36. szám alatti lakos kérelmében elõadottakat az 1281 hrsz.-ú útból 48 m 2 terület vásárlási szándékát nem támogatja. Felelõs: polgármester Határidõ: június Közbeszerzési szabályzat A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 95/2005. (IV. határoz, hogy Páty Község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatát elfogadja. Felelõs: polgármester Határidõ: azonnal évi közbeszerzési terv elfogadása A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 96/2005. (IV. határoz, hogy Páty Község Önkormányzat évi közbeszerzési tervét elfogadja. Felelõs: jegyzõ Határidõ: december 31.

5 2005. június PÁTYI KURÍR 5 8. Ravatalozó (épület kiemelési vázrajz megrendelése) A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 97/2005. (IV. határoz, hogy a ravatalozó épület kiemelési vázrajzát megrendeli a Kotta és Tsa. Bt.-tõl Ft + áfa díj ellenében. Felelõs: polgármester, jegyzõ 9. Változási vázrajz megrendelés 849/3 hrsz ingatlanra A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 98/2005. (IV. határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévõ 849/3 hrsz.-ú út, és az ehhez kapcsolódó 871/1, 870/2 hrsz.-ú ingatlan változási vázrajzát a Kotta és Tsa. Bt.-tõl megrendeli Ft + áfa összegért. Felelõs: polgármester 10. Vízbeszerzés tanulmány elkészítése A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 99/2005. (IV. határoz, hogy az Aquaplus Kútfúró, Kútjavító és Vízépítõ Kft. (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) ajánlatát, a Páty saját vízbázisának és vízellátásának tanulmány tervének elkészítését megrendeli Ft + áfa összegért a költségvetés mûködési tartalékának terhére. Felelõs: polgármester, jegyzõ 11. Huszár Zsoltné közmûfejlesztési hozzájárulás kérelme Éri István felhívja a figyelmet arra, hogy a hozzájárulás összegét a PAV Kft. szedi. Ezért csak úgy adhatják meg a kérelmezõnek a kedvezményt, ha a PAV Kft. részére a fennmaradó összeget kifizetik. Ezért javasolja, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki azzal, hogy fennmaradó összeg kifizetésérõl az önkormányzat gondoskodik. Kollár Tamás javasolja, hogy 2. számú határozati javaslatban fogalmazzák meg az Éri úr által elmondottakat. A képviselõk egyetértenek. Michels Gábor úgy gondolja, hogy szükséges lesz a költségvetésben elkülönítetni egy keretet, amelybõl a szociális alapon történõ kedvezményeket finanszírozni tudják. Dr. Fister Mihály ismerteti a képviselõkkel a részletfizetéssel kapcsolatos biztosítéki lehetõségeket, majd javasolja az 1. számú határozati javaslat kiegészítését a következõkkel: amennyiben egy részlettel elmarad, a többi rész egyösszegben kamatokkal együtt esedékessé válik. A képviselõ-testület az 1. számú kiegészített határozati javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 100/2005. (IV. határoz, hogy Huszár Zsoltné 1156 Budapest, Páskomliget u. 40.7/28. sz. alatti lakos kérelmében foglaltakat az alábbiak szerint fogadja el: A Ft és a Ft összeg különbözetének a Ft-nak a felét, azaz Ft-ot fizessen meg, 10 hónapos részletfizetéssel a jegybanki alapkamattal növelten. Amennyiben egy részlettel elmarad, a többi rész egyösszegben kamatokkal együtt esedékessé válik. A megállapodás megkötésére felhatalmazza a polgármestert. Felelõs: polgármester, ügyvéd A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben a felolvasott 2. számú határozati javaslatot elfogadják, kézfeltartással jelezzék. A képviselõ-testület a 2. számú határozati javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 101/2005. (IV. határoz, hogy Huszár Zsoltné 1156 Budapest, Páskomliget u. 40.7/28. sz. alatti lakos közmûbekötése ügyében Ft közmûfejlesztési hozzájárulást a PAV Kft. részére átutalja a költségvetési tartalék terhére. Felelõs: polgármester 13. Rákóczi F. utca Iskola utcai csomópont utáni 200 m szakasz csapadékvíz-elvezetésének tervezése Michels Gábor úgy gondolja, hogy a PEMÁK-kal és az érintett vállalkozókkal szükséges lesz egyeztetniük a költségviselés tekintetében. Cseke Zoltán felhívja a figyelmet arra, hogy az elõterjesztésben kizárólag tervezés szerepel, a határozati javaslat pedig a megrendelésrõl szól, viszont abból hiányzik a tervezés. Fontosnak tartja, hogy a határozatban jelenjen meg, hogy a csomópont és a 200 m szakasz együttes tervezését rendelik meg ezért az összegért. Tehát szerepeljen a csomópont forgalmi rendezése és jelzõlámpa telepítése és a kialakítás tervezése a határozati javaslatban. A képviselõ-testület a módosított javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 102/2005. (IV. határoz, hogy a Speciál Terv Építõmérnöki Kft.-tõl bruttó Ft-ért megrendeli a Rákóczi F. utcán az Iskola utcai csomópont forgalmi rendezését, jelzõlámpa telepítését és kb. 200 m hosszan a nyíltárok megszüntetésének, csapadékvíz-elvezetésének és parkolóhelyek kialakításának tervezését. Felelõs: polgármester, jegyzõ 14. Zöldfelületi és közterületi karbantartás vagy falugondnoki feladat ellátás

6 6 PÁTYI KURÍR június Furuglyás Péterné a 2. számú határozati javaslat elfogadását javasolja. Véleménye szerint szükség van falugondnokra, egy olyan ember személyében, aki nyitott szemmel jár és megfelelõ érdeklõdést, valamint elkötelezettséget érez a település iránt. A zöldfelületek karbantartását a falugondnok javaslatára és annak ellenõrzése alatt valósítsák meg a továbbiakban. A falugondnoki feladatok ellátására Kind László urat javasolja. A képviselõk egyetértenek. A képviselõ-testület a 2. számú javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 103/2005. (IV. határoz, hogy a település közterületeinek tisztántartását egy fõ falugondnoki állással biztosítja. Az álláshelyre Ft nettó bért és járulékaira a fedezetet a Vagyonkezelõ Kft.-nek irányítási tevékenység ellátásáért fizetett összeg április 1-tõl Ft átcsoportosításával biztosítja. Felelõs: polgármester, jegyzõ 15. Peren kívüli egyezség a Kerfer Bt.-vel (zárt ülés) 16. Pátyi Református Egyházközség kérelme Elõterjesztõ: Kollár Tamás a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 105/2005. (IV. határoz, hogy a Pátyi Református Egyházközség javára Ft összeget biztosít a kérelmükben megjelölt programok megvalósítására. Az egyházközség legkésõbb december 31-ig köteles elszámolni a polgármesteri hivatal felé a támogatási összeg felhasználásáról. Felelõs: polgármester, jegyzõ 18. Közmûfejlesztési hozzájárulás beszedésének engedményezése Elõterjesztõ: Éri István alpolgármester Éri István tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a megállapodás szövegének egyeztetése a PAV Kft. ügyvezetõjével már megtörtént. Juhász úrnak az a kérése, hogy a megállapodás 10. pontjaként szerepeljen a következõ: Engedményes csak akkor szedheti be a közmûfejlesztési hozzájárulást, ha a bekötés az adott területen megvalósítható, melyhez az üzemeltetõ elõzetes nyilatkozata szükséges. A képviselõknek nincs ellenvetése. A képviselõ-testület az 1. számú határozati javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 106/2005. (IV. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete, felhatalmazza a polgármestert, a közmûfejlesztési hozzájárulás beszedésének engedményezésérõl szóló, a Pátyi Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Kft.-vel kötendõ megállapodás aláírására. Felelõs: polgármester, jogi szakértõ A képviselõ-testület a 2. számú határozati javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 107/2005. (IV. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete módosítja a 28/2005. (I. 26.) Kt. sz. határozatát a következõk szerint: A határozat 8. pontjának szövege helyébe a következõ megfogalmazás kerül: A közmûfejlesztési hozzájárulás összegét a Páty polgármesteri hivatal sz. fejlesztési számlájára kell befizetni. Felelõs: polgármester, jegyzõ, 19. Páty Mézeshegy Pintérhegy külterületi vízközmû átvétele, határidõ-módosítás Elõterjesztõ: Településfejlesztési, Éri István alpolgármester Dr. Fister Mihály tájékoztatja a képviselõket arról, hogy nem sikerült tisztázni azt a kérdést, hogy a mérõórák cseréjének a költségét melyik fél vállalja magára. Az Önkormányzat nyilvánvalóan nem kívánja magára vállalni, viszont a kft. sem. Ez mintegy 5 millió forint költséget jelentene. Véleménye szerint ez a költség a szolgáltatót terheli. Éri István elmondja, hogy nem az órák cseréjérõl van szó, hanem a hitelesítésükrõl és ez mérõóránként 3250 forint, ami 450 fogyasztót érintve összességében 1,5 millió Ft-ot jelent. Õ is úgy gondolja, hogy a szolgáltató kötelessége ezt elvégezni, de a szolgáltató a költségeket a fogyasztókra ráterhelheti. A szolgáltató viszont ez esetben a PAV. Õ van szerzõdéses kapcsolatban a fogyasztóval. Dr. Fister Mihály szerint már csak azért is feltétlenül szükséges a kérdést tisztázni, mert ha ez a költség nem az önkormányzatot terheli, akkor a tavalyi évben ilyen célra kifizetett 6 millió forint az önkormányzat részére visszajár. Sági György elmondja, hogy a Mézeshegyen 6 olyan tulajdonos van, aki befizette a közmûfejlesztési hozzájárulást, de a szolgáltatást még nem vette igénybe. Ezekben az esetekben ki fogja fizetni a bekötési díjat? Sajnos ebben az ügyben nem ez az egyetlen felmerülõ probléma. Dr. Fister Mihály úgy gondolja, hogy a határidõ meghosszabbításával természetesen nincs probléma, tehát ebben a kérdésben tud dönteni a testület. A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 108/2005. (IV. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 70/2005. (III. 09.) Kt. számú határozatban foglaltakat, a kijelölt felelõsök bevonásával, módosított határidõvel, április 30-ig hajtsa végre. Az átvételi határidõ módosításáról értesítse a Páty Mézeshegy Pintérhegy Vízközmû Kht.-t. Az átvételre kerülõ közmû és ingatlanvagyon könyvértékét az átvételi idõponthoz igazítva újra meg kell állapítani. Felelõs: polgármester 12. Gungl József Zeneiskola támogatása Küszter Andrea a zeneiskola vezetõje elmondja, hogy intézményükben 28 pátyi lakosú gyermek tanul. Évek óta a zsámbéki önkormányzat egészíti ki az oktatásnak a normatí-

7 2005. június PÁTYI KURÍR 7 ván felüli részét. Az önkormányzat az idei évben olyan helyzetbe került, hogy nem helyi lakosú gyermekek után a támogatást nem tudja vállalni. Ezért kéri, hogy a pátyi tanulók érdekében ítélje meg a testület a támogatást. A képviselõ-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 109/2005. (IV. határoz, hogy a Gungl József Zeneiskola kérelmét Ft összeggel támogatja úgy, hogy az Alapítvány a Gungl József Zeneiskoláért Alapítványon keresztül a civil szervezetek támogatására elkülönített összegbõl. Felelõs: polgármester, jegyzõ A képviselõ-testület a II. számú javaslatot 12 igen, 1 ellenszavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 110/2005. (IV. határoz, hogy a zenét tanuló pátyi ifjúság támogatása céljából a 2005-ös költségvetési évre elengedi a Kiss Zenede Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, a Bocskai István Általános Iskola tantermeit és tornaszobáját érintõ bérleti díját. Felelõs: polgármester, jegyzõ 21. Ajánlattétel önkormányzati tulajdon megvásárlására A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 111/2005. (IV. határoz, hogy a 2115 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban nem tér el a korábban kialakított 4000 Ft/m 2 -es vételártól. Felelõs: polgármester, jegyzõ, ügyvéd 22. Ügyészi óvás benyújtása A képviselõ-testület a kiegészített javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 112/2005. (IV. 1. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza dr. Bognár András polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében, annak nevében eljárva a település területén található és mindezidáig önkormányzati tulajdonba nem került TSZ tulajdoni utak helyzetének rendezése érdekében: a) Folytasson tárgyalásokat a pátyi Petõfi MGTSZ vezetõivel, és ennek eredményeképp, amennyiben erre mód van, a TSZ utakat összesen bruttó Ft, azaz Tízmillió forint vételár (útlejegyzési kártalanítás, ellenérték) melletti megszerzések érdekében az erre vonatkozó megállapodást kösse meg. b) Megegyezés hiányában felhatalmazza a Testület dr. Bognár András polgármestert, hogy intézkedjen az illetékes hatóságoknál eljáró bíróságoknál ügyészségi törvényességi felügyelet benyújtásával ill. érvénytelenítési (semmisségi) per megindítása iránt. 2. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza dr. Fister Mihály ügyvédet, hogy az önkormányzat képviseletében eljárva, az elõzõ pontban írt pátyi Petõfi MGTSZ tervezetét amennyiben az megfelel az országos és helyi jogszabályok rendelkezéseinek (így különösen az önkormányzat testületei által meghozott egyedi határozatoknak, döntéseknek), az önkormányzat érdekeinek ellenjegyzésével lássa el. ill. gondoskodjék a szerzõdés alapján az önkormányzat által megszerzendõ ingatlanilletõségek vonatkozásában az önkormányzat tulajdonszerzése érdekében, az önkormányzatot képviselve az illetékes földhivatal elõtt eljárásról. Felelõs: polgármester, ügyvéd Határidõ: folyamatos 23. Büntetõeljárás kezdeményezése (zárt ülés) 24. Rákóczi úti óvoda és a polgármesteri hivatal bõvítésének elõzetes tervezési programja és tervezési ajánlata Sági György javasolja, hogy Hadnagy Csaba ajánlatát fogadják el, mivel vele sikerült megegyezniük 1,6 millió forint + áfa árban. Michels Gábor szintén ennek az ajánlatnak az elfogadását javasolja. A képviselõ-testület a kiegészített javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 114/2005. (IV. határoz, hogy a Rákóczi úti óvoda és a polgármesteri hivatal bõvítési tervét megrendeli Hadnagy Csaba építészmérnöktõl az Ft + áfa kialkudott árért. A tervezési díj fedezete a költségvetésben biztosított. Felelõs: polgármester, jegyzõ Furuglyás Péterné felhívja a figyelmet arra, hogy mielõtt a terveket megrendelik, szükséges konkrétan egyeztetni Soós Gáborral és a megállapodást írásban is rögzíteni. Ez megelõzné a késõbbi kellemetlenségeket. 25. Projektmenedzser-képzés a Strukturális Alapok és más EU-s pályázatok sikeres végrehajtásához Elõterjesztõ: Éri István alpolgármester és Michels Gábor képviselõ Éri István ismerteti az elõterjesztést. Sági György úgy gondolja, hogy a hivatali dolgozók közül válasszanak ki egy olyan személyt, aki alkalmas erre a feladatra. Szeretné, ha Veres Erikát bíznák meg. Veres Erika nem tudja vállalni. Michels Gábor Cseke Ildikót javasolja. A képviselõk egyetértenek. A képviselõ-testület a kiegészített javaslattal egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 115/2005. (IV. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete felkéri a jegyzõt, hogy a megfelelõ képzési keretek terhére iskolázza be Cseke Andrásnét az INNOSTART szervezésében ra meghirdetett, Projektmenedzser Képzési tanfolyamra. Felelõs: jegyzõ Határidõ: április 15.

8 8 PÁTYI KURÍR június /91-97 hrsz, 3505 hrsz, 2299 hrsz elektromosenergia-ellátás érdekében tulajdonosi hozzájárulás kérése A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 116/2005. (IV. határoz, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az Észak-Budai Tervezõ Szerelõ és Szolgáltató Kft.-nek a T-04/118 sz. terv alapján Páty, 045/91-97 hrsz.-ú ingatlanok elektromos energia ellátása érdekében a 3505/2 hrsz.-ú Kuckóhegyi, és a 2299 hrsz.-ú utat érintõ elektromos kábelhálózat építéséhez földkábel kiépítéssel. Felelõs: polgármester, jegyzõ 29. Tulajdonosi hozzájárulás megadása A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 117/2005. (IV. határoz, hogy ifj. Wiedermann Gábor kérelmében foglalt szakhatósági hozzájáruláshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja. Felelõs: polgármester, jegyzõ 29/B. Tulajdonosi hozzájárulás megadása A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 118/2005. (IV. határoz, hogy a Pátyi Gazdabolt Kft. kérelmében foglalt szakhatósági hozzájáruláshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja. Felelõs: polgármester, jegyzõ 29/C. Tulajdonosi hozzájárulás megadása A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 119/2005. (IV. határoz, hogy a Székely és Társa Kft. kérelmében foglalt szakhatósági hozzájáruláshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja. Felelõs: polgármester, jegyzõ 29/D. Tulajdonosi hozzájárulás megadása A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 120/2005. (IV. határoz, hogy a Pharmatax Bt. kérelmében foglalt szakhatósági hozzájáruláshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja. Felelõs: polgármester, jegyzõ 30. Elõvásárlási jogról való lemondás A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 121/2005. (IV. határoz, hogy a melléklet adásvételi elõszerzõdésében szereplõ feltételek mellett lemond elõvásárlási jogáról a 0157/7 hrsz.-ú ingatlan 1/5-öd részének vonatkozásában. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt lemondó nyilatkozat aláírására. Felelõs: polgármester, jegyzõ 32. Személyi ügy (zárt ülés) Elõterjesztõ: Fórizs Bertalan vizsgálóbiztos 35. Elõvásárlási jog visszavonása Michels Gábor elmondja, hogy mivel a területre szabályozási terv van, ezért az elõvásárlási jogot a területrõl le kell venni, a szabályozási tervben szereplõ feltételrendszerhez kötött építési tilalmat pedig rá kell a területre tenni. Kéri, hogy a helyrajzi számokat ellenõrizzék. Sági György elmondja, hogy ez a lépés azért szükséges, hogy ne az önkormányzatnak kelljen a közmûveket megfizetni, hanem a mindenkori földtulajdonosnak. Tehát az építési tilalom így addig lehet a területen, amíg a feltételrendszer meg nem valósul. Az önkormányzat viszont megelõlegezi a szabályozási és a közmûtervet. A képviselõ-testület a rendelettervezetet egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ rendeletet alkotta: Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 10/2005. (IV. 21.) rendelete a 18/2002. (X. 15.) Kt. számú rendelet módosításáról (továbbiakban R ) Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló és az évi CXV. törvénnyel módosított évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdésében és 7. (3) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: 1. Az R 1. számú mellékletébõl az alábbi helyrajzi számok törlésre kerülnek: 0161/3, 0161/4, 0161/5, 0161/6, 0161/7, 0161/8, 0161/9, 0161/10, 0161/11, 0161/ Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a fenti helyrajzi számú területekre a feltételhez kötött építési tilalom a Földhivatal ingatlan-nyilvántartásába bejegyzésre kerül.

9 2005. június PÁTYI KURÍR Pilis Buda Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester Éri István kéri a polgármestert, hogy a testület kapjon megfelelõ mennyiségû információt arra vonatkozóan, hogy mi a teendõ a támogatások elnyeréséhez, a pályázatokon hogyan lehet részt venni. A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 122/2005. (IV. Pilis Buda Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról dönt, hogy a március 3. napján megtartott társulási tanács ülésén meghozott, jelen határozat mellékletét képezõ társulási megállapodásban kiemelt módosításokat elfogadja. Felelõs: polgármester Határidõ: 15 nap 36. Céltámogatás igénylése szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna-hálózat építésére Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester Varga Istvánné kéri az 1. számú határozati javaslatot pontosítani az összegek tekintetében, mivel minden esetben millió forintról van szó, nem ezerrõl. A javaslat kipontozott részét kéri a beruházás megnevezésével kiegészíteni. A képviselõ-testület az 1. számú javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 123/2005. (IV. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna hálózat építése, bõvítése címzett/céltámogatással megvalósuló beruházásáról az alábbiak szerint dönt: I. A beruházás pénzügyi forrásai I.1. A beruházás összköltsége: ezer forint I.2. A képviselõ-testület/közgyûlés saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben forintot a beruházási adatlap szerinti ütemezésben biztosítja I.3. A saját forrás összegébõl: Saját bevétel: ezer forint Lakossági hozzájárulás: (amennyiben a beruházás megvalósításához víziközmû-társulati hitel igénybevételét tervezik, úgy az annak fedezetéül szolgáló lakossági hozzájárulást is e soron kell szerepeltetni) ezer forint Hitel: ezer forint Egyéb állami támogatások ezer forint ebbõl: Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis major feladataira szolgáló elõirányzat Egyéb: céltámogatás ezer forint I.4. A képviselõ-testület/közgyûlés a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint biztosítja Lekötött betét: ezer forint Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: ezer forint Privatizációból származó bevétel (pl. gázközmû-juttatás): ezer forint Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemeltetésébõl, koncesszióból származó bevétel: ezer forint Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel (önkormányzati körön belül): ezer forint Részvények, kárpótlási jegyek, államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése: ezer forint Osztalék- és hozambevétel: ezer forint Egyéb (rövid megnevezéssel): ezer forint Összesen: ezer forint I.5. Az egy érdekeltségi egységre jutó költség (szennyvízberuházás esetén): ezer forint/bekötés. Felelõs: polgármester A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben a 2. számú határozati javaslattal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék. A képviselõ-testület a 2. számú javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 124/2005. (IV. határoz, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat építése mellett dönt, mivel az érintett területre vonatkozóan az ingatlantulajdonosok legalább 80%-a vállalta a hálózatra való bekötést. A 80%-os bekötési arányon túl az önkormányzat képviselõ-testülete/közgyûlése igazolja, hogy kilométerenként a 30 (községekben), illetve az 50 (városokban) rákötés biztosított. Felelõs: polgármester Határidõ: azonnal 37. Környezetvédelmi szakértõk díjazása Michels Gábor elmondja, hogy mivel nincs megfelelõ szakértelme az ügy megítéléséhez, ezért kéri Zsarnóczay képviselõ urat, hogy mondja el véleményét. Zsarnóczay István elmondja, hogy a szakemberek több alkalommal igen sok munkaórát fektettek az anyag összeállításába. Véleménye szerint a munkát a felkért szakemberek maximálisan elvégezték. A szakértõk az elvégzett munkáért a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület (ZSMTE) tekintettel az elõre megállapodott díjnak csak a felét kérik az önkormányzattól. Ezt meglehetõsen korrekt ajánlatnak tartja, ezért javasolja annak elfogadását. Sági György úgy gondolja, hogy Michels képviselõ talán azt nehezményezi, hogy a munkát jóval késõbb végezték el a szakértõk, mint ahogy abban megállapodtak. Zsarnóczay István nem ért egyet, mivel a hivatal az iratokat már jóval elõbb átvette, mint amikor az a bizottság elé került. Úgy gondolja, hogy az mégsem a szakemberek hibája, hogy az iratokat a hivatalon belül nem megfelelõ idõben továbbítják. Michels Gábor kéri Zsarnóczay urat, hogy konkrétan jelentse ki, hogy az elvégzett munka és az arról készült jelentés megéri a javaslatban megjelölt összeget. Zsarnóczay István elmondja, hogy saját maga is és az IPP is részt vett a munkában. Ezért kéri, hogy az IPP is véleményezze, és azután döntsön a testület. Zsarnóczay István nem felelt a feltett kérdésre. Soós István úgy gondolja, hogy a leírtak olyan általános dolgokat tartalmaznak, amelyeket szinte bármely területre rá lehetne vetíteni. Mervó József egyetért az összeg kifizetésével. Sági György javasolja, hogy mivel az ügy környezetvédelmi témát érint, a díjat a Környezetvédelmi Alap terhére fizessék meg. Éri István elmondja, hogy nem kellene a kifizetésen vitatkozniuk, ha a szakemberekkel megbízási szerzõdést kötöttek volna. A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek a 2. számú határozat elfogadásával, azzal, hogy a díjat a környezetvédelmi alap terhére fizessék, kézfeltartással jelezzék. A képviselõ-testület a 2. számú kiegészített javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta:

10 10 PÁTYI KURÍR június Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 125/2005. (IV. határoz, hogy az EMLA Egyesület és a Levegõ Munkacsoport szakértõinek Ft + áfa összeget állapít meg az elvégzett munka díjaként, a Környezetvédelmi Alap terhére. Felelõs: polgármester, jegyzõ Határidõ: május Közlekedésbiztonság Elõterjesztõ: Sági György A polgármester a napirendi pont felett a vitát megnyitja. Sági György elmondja, hogy a biztonságos gyalogosközlekedés érdekében szükséges gyalogos-átkelõhelyeket elhelyezni, ezzel talán a gyorshajtókat is lassítani tudnák. Nagyon fontosnak tartja, hogy az ügyben megtegyék a kezdõ lépéseket. Kéri a testületet, hogy támogassák a javaslatot. A képviselõ-testület az elhangzott javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 126/2005. (IV. határoz, hogy a biztonságos közlekedés érdekében a fõúton az alábbi szakaszon táblával jelölt gyalogátkelõhelyet kíván elhelyezni: Somogyi Béla utca 70. (felsõ buszmegálló) Telki út Kovács Imre utca keresztezõdése Somogyi Béla utca 3. (CBA) Széchenyi tér Rákóczi utca (Iskola) Töki utca Kossuth Lajos utca között Zsámbéki kanyar buszmegálló A képviselõ-testület felkéri a Mûszaki Irodát a beruházás megrendelésére. Felelõs: polgármester, jegyzõ 39. Járdaépítéssel kapcsolatos pályázati kiírás Elõterjesztõ: Sági György Sági György elmondja, hogy a testület a költségvetésben körülbelül 17 millió forintot különítettek el útépítés céljára. Ezt az összeget szeretné és ezt már korábban is említette, ha a járdák felújítására és építésére fordítanák. A testület ezzel egyet is értett. Úgy gondolja, hogy szükséges a járdák állapotát felmérni, és javaslatokat tenni azok felújításának sorrendjére. Kéri, hogy a felmérést már április folyamán kezdjék el. Éri Istvánnal szívesen vállalják a felmérés elvégzését. Nagy Ferenc és Zsarnóczay István szintén vállalják a felmérés elvégzését. A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 127/2005. (IV. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza Éri István, Sági György, Nagy Ferenc és Zsarnóczay István képviselõket, hogy a település járdáinak állapotát vizsgálják ki, és tegyenek javaslatokat azok felújítására és a tárgyban árajánlatokat kérjenek be. Felelõs: polgármester, érintett képviselõk 40. Bereczki Katalin kérelmének újratárgyalása Sági György elmondja, hogy Bereczki Katalin ügyében nem megfelelõen járt el a testület, sõt törvénytelenséget követett el azzal, hogy a romos ingatlanra rátette a védettséget, és errõl a tulajdonost nem értesítették. A nemrégiben ez ügyben hozott határozat véleménye szerint nem megfelelõ, mivel az nem fedi a tulajdonos kérését és a testület ígéretét. Szeretné, ha a határozatot oly módon módosítanák, hogy abban konkrétan szerepeljen, hogy a HÉSZ módosítása során a testület a védettséget a romos épületrõl leveszi. Tehát véleménye szerint a figyelembe veszi nem megfelelõ megfogalmazás. Zsarnóczay István úgy gondolja, hogy törvénytelen lenne, ha egy határozatban elõre eldöntenék, hogy a rendeletet miként fogják majd módosítani. Veres Erika tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a testület nem mondhatja ki elõre egy határozatban azt, amirõl késõbb a rendelet tárgyalása során fognak dönteni. Felolvassa a szóban forgó 65/2005. (III. 09.) számú határozatot. A polgármester úgy gondolja, hogy a határozatban leírtak kifejezik a testület nyilvánvaló szándékát, ezért a határozat módosítását nem tartja szükségesnek. A képviselõk egyetértenek. A képviselõ-testület az ügyben határozatot nem hozott. 33. Vizsgálati jelentés Elõterjesztõ: Ideiglenes Vizsgálóbizottság Éri István tájékoztatja a képviselõket arról, hogy az ügy vizsgálata során újabb részletek, körülmények nem merültek fel. A megbízó határozat szerint a bizottságnak a jelenlegi tulajdonosok és az eladó közötti szerzõdéseket is meg kellett volna vizsgálni, de ezekrõl a jegyzõkönyv nem tesz említést. A vizsgálók elsõsorban az önkormányzat felelõsségét próbálták kidomborítani. Véleménye szerint nem lehet egy önkormányzati rendeletalkotó felelõsséget összehasonlítani hivatalok mulasztásának a felelõsségével. Pedig az anyagban ez következetesen így jön elõ, mely korábban is problémát okozott. Volt rendõrségi vizsgálat az elõzõ jegyzõ és a polgármester ügyében, de ez bizonyítékok hiányában nem vezetett konkrét eredményhez. Ha a testület az anyagot elfogadja, akkor a testületnek fel kell vállalnia az összes eddigi mulasztást függetlenül attól, hogy az õ hatásköre vagy sem, és ezzel ennek az anyagi következményeit is fel kell vállalni. Ez a jelentés azonban nem ad egyértelmû választ ezekre a kérdésekre, és ezért nem javasolja a testületnek, hogy ezt a jelentést ilyen értelemben elfogadja, mert a konkrét felelõsség nem állapítható meg. Véleménye szerint a felmerülõ problémákra és a megoldásra kellene inkább koncentrálni. Tehát a vizsgálódás helyett, inkább a problémák megoldását tartaná eredményre vezetõ lépésnek. Kollár Tamás úgy gondolja, hogy a testületnek nem feltétlenül abban kell döntést hoznia, hogy ezt az anyagot elfogadja-e vagy sem. A jelentésben több esetben szerepel, hogy a bizottság nem jutott hozzá olyan iratokhoz, amelyek elõsegítették volna a vizsgálat lefolytatását. Ezért csak a rendelkezésre álló iratok alapján tudtak következtetéseket levonni. Egyetért azzal, hogy a megoldás felé vezetõ útra kell lépniük. Egyik legfontosabb lépésnek tartja a Molnár Béla elleni kereset indítását. Amennyiben az önkormányzat nem teszi meg a megfelelõ lépéseket az ügyben, idõvel annál inkább az önkormányzat felelõssége lesz megállapítható. Sági György kéri az ügyvéd urat, hogy mondja el véleményét. Dr. Fister Mihály jogi szempontból a jelentést kifejezetten egyoldalúnak értékeli. Álláspontja szerint a bizottság nem tett meg mindent annak érdekében, hogy a fellelhetõ dokumentumokat beszerezze. Tudomása szerint a lakók jelentõs csoportja és az önkormányzat között jelenleg is polgári peres eljárás van folyamatban. A peres eljárás részét képezi az is, hogy az ingatlanokat a tulajdonosok milyen kötelmi jogokkal vásárolták meg. A bizottságnak lehetõsége lett volna beszerezni azokat a dokumentumokat, amelyek ezt a felelõsségi kört tisztáz-

11 2005. június PÁTYI KURÍR 11 zák. Szeretné tudni, hogy ezeket a dokumentumokat a bizottság miért nem szerezte be. Azok, akik ingatlant vásároltak a területen, nyilvánvalóan rendelkeznek a saját szerzõdésükkel. Érdemes lett volna továbbá a jelentésben külön választani az önkormányzat, mint önkormányzat és a hatóság, mint hivatali mûködés. Ezeket a jelentés ugyanis összemosva tartalmazza, jogi szempontból is. Ezért ezeket aggályosnak tartja. Dr. Germus Gábor elmondja, hogy a vizsgálóbizottságnak az volt a célja, hogy az önkormányzat részérõl, mint az önkormányzat szerve járjon el. Közismert, hogy az önkormányzat a képviselõtestületen és bizottságain keresztül gyakorolja az önkormányzati tevékenységet. Ezért ez a vizsgálóbizottság ugyanolyan bizottság lett, mint bármely más állandó bizottság, tehát az önkormányzat része. Ezért a bizottságot az motiválta, hogy az önkormányzat vagyonával kapcsolatos kérdéseket feltárják. Véleménye szerint a zsámbéki kanyarban lakók nem állnak szemben az önkormányzattal, ugyanis a történtek valamennyiüket érintik. A vizsgálatot annak a fõ szempontnak rendelték alá, hogy az önkormányzat vagyonában történt-e vagyonvesztés, ha megtörtént, akkor milyen módon történt meg, meg lehetett volna-e akadályozni, meg lehetett volna-e valamilyen módon elõzni, vagy pedig nem volt probléma az önkormányzat gazdálkodásával. A bizottság véleménye az, hogy az önkormányzat nem hatóságként járt el, az önkormányzat egyértelmûen tulajdonosként járt el, hiszen mindazon jogok és kötelezettségek, amelyek az önkormányzat vagyonába tartoznak, az önkormányzatot, mint tulajdonost megilletik, ezért a tulajdonos az önkormányzati törvény és az Államháztartási törvény alapján nem teheti meg azt, hogy meg nem történtté tesz valamit. A vizsgálat arra irányult, hogy a belterületbe vonás megtörténte, és a beruházó általi beruházások elvégzése után, az önkormányzat, mint tulajdonos milyen módon járt el, nyomon tudta-e követni a folyamatokat, tudott-e megfelelõ ellenõrzést végrehajtani, illetve volt-e ilyen mechanizmus beépítve a rendszerbe? Ezeket a kérdéseket tárgyalja a jelentés. Az egyéni szerzõdések azért nem képezik a jelentés részét, mert a Molnár Bélával kapcsolatos kérdések egyrészt már nem érintik a jelenleg ott lakókat, mert azok különbözõ szûrõn keresztül jutottak hozzá ingatlanjaikhoz, másrészt pedig a szerzõdésekbe ezek a kérdések nem kerültek bele. A vizsgálat szempontjából ezek a kérdések viszont teljesen mellékesek, ugyanis a vizsgálat azt deríti ki, hogy az adott terület beruházásában a kontrollálás helyett, folyamatosan a beruházó javára csökkennek a kötelezettségek. A bizottság vizsgálta azt is, hogy az eset megtörténte óta feltárták-e megfelelõ szinten ezt az ügyet. Éppen ezért a bizottságnak az a javaslata, hogy az önkormányzat folytassa le a vizsgálatot, és amennyiben a bizottságnak megalapozott a feltételezése, hogy jogos igények merülnek fel a beruházóval szemben, az önkormányzat próbálja meg ezeket az igényeket a beruházóval szemben érvényesíteni. A jelentésnek a lényege ez, így amennyiben a testület a bizottság jelentését elfogadja, úgy azzal elindít egy folyamatot, amely a továbbiakban vagy egy újabb bizottság felállításával, vagy az Állami Számvevõszék bevonásával egyértelmûen pontot tudna tenni az ügy végére. Javasolja, hogy amennyiben a testület a további vizsgálat mellett dönt, akkor azt a nyilvánosság teljes bevonásával tegye. A bizottság jelentése természetesen felülvizsgálható, az azonban kétségtelen tény, hogy az önkormányzatot ért kár behajtható. Éri István elmondja, hogy az önkormányzat már több esetben folytatott vizsgálatot az ügyben, és a testület a per indítását is megszavazta. Az elõzõekben folytatott vizsgálatok is eljutottak arra a szintre, amelyre a jelenlegi bizottság ezért nem biztos, hogy ezt érdemes folytatni. Továbbra is úgy gondolja, hogy a problémát kell megoldani, amely elõre mozdítaná az ügyeket is. Kollár Tamás sem feltétlenül azt tartja megoldásnak, hogy további bizottságot hozzanak létre vizsgálódás céljára. Véleménye szerint a jelentés megpróbál rámutatni arra, hogy abban az esetben, ha a hatóságok hibákat követtek el, az önkormányzatnak bizonyos lépéseket meg kell tennie annak érdekében, hogy ez ne okozzon vagyonveszteséget a számára. A jelentés arra is utal, hogy polgári peres eljárás indítása volna szükséges ahhoz, hogy a szerzõdésben vállalt kötelezettségeket Molnár Béla teljesítse. Véleménye szerint az önkormányzatnak ezt a lépést szükséges megtennie. Dr. Germus Gábor elmondja, hogy pontosan a tulajdonosi jogkörrõl van szó, amely a vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatban ró kötelezettségeket. Ezért meg kell vizsgálni például, hogy be lett-e jelentve hitelezõi igényként az, ami az önkormányzat követelése lehet. Nem tartja kizártnak, hogy a beruházó személyével szemben fel lehetne lépni. A szerzõdések átvizsgálása nemcsak büntetõjogi, hanem polgárjogi szempontból is szükséges volna. A bizottságnak az a javaslata, hogy az ügyet vigyék végig, akár az Állami Számvevõszék kihívásával. Az önkormányzatnak van lehetõsége, ezért kötelessége behajtania, ami az övé. Király Endre szintén a tulajdonosi jogkör gyakorlását tartja fontosnak. Jelen esetben a beruházásnak egy nagyon fontos, több száz millió forintos része elmaradt, és mivel az önkormányzat a tulajdonos, ezért neki kell megtennie a szükséges lépéseket. Úgy látja, hogy annak ellenére, hogy már több vizsgálat is történt az ügyben, a konkrét lépések megtételére még nem került sor, hiszen az önkormányzat nem vitte perre az ügyet. Dr. Fister Mihály elmondja, hogy õ, mint az önkormányzat jogi képviselõje egyeztetést kezdeményezett arra vonatkozólag, hogy az egyesülettel együtt közösen folytassák le a beruházóval kapcsolatban a dolgokat. Ehelyett az történt, hogy az önkormányzat az ügyben alperesként találta magát. Dr. Germus Gábor továbbra is azt tartja a legfontosabbnak, hogy az önkormányzat tulajdonosi jogkörében eljárva megtegye a szükséges lépéseket. A polgármester úgy gondolja, hogy több idõre és információra lenne szükséges a testületnek a döntés meghozatalához. Sági György szeretné, ha az ügyrõl Polgár Balázs ügyvéd úr bevonásával döntenének. Dr. Germus Gábor kéri a testületet, hogy a vizsgálóbizottság jelentését fogadják el, annál is inkább, mert a jelentés konkrét javaslatokat tartalmaz a folytatásra vonatkozólag. Soós István úgy gondolja, hogy mindenképpen szükséges az együttmûködés az önkormányzat és az egyesület között, mert érdemi eredményt csak így lehet elérni a beruházóval szemben. A polgármesternek az a véleménye, hogy jelen ülésen nem tud érdemi döntést hozni a testület, ezért javasolja, hogy a soron következõ ülésre terjesszék ismét elõ az ügyet megfelelõ tartalmú, elfogadásra alkalmas javaslattal. Michels Gábor nem érti a jelentésben szereplõ, a polgármestertõl származó kijelentést, mely a következõ: a képviselõ-testület börtönbüntetéssel fenyegetett meg A polgármester elmondja, hogy az imént elhangzottak a január 29-i képviselõ-testületi ülés jegyzõkönyvében is olvashatók. Sági György elmondja, hogy a testület feltárta, hogy a polgármester úr az Ezres Ügyvédi Irodának kiszolgáltatott bizonyos szerzõdéseket. A testület ezt szerette volna megakadályozni, mert a polgármester úrnak erre nem volt testületi felhatalmazása. Ezért az említett ülésen Zsarnóczay István felolvasta az ide vonatkozó törvényt, amely szerint ilyen cselekménynek 3 év szabadságvesztés a következménye. A polgármester elmondja, hogy ez is szerepelt programjában, melyet õ komolyan gondolt és a testület is elfogadott. Sági György elmondja, hogy a polgármester úrnak felhatalmazást kellett volna kérnie a testülettõl ahhoz, hogy ezek a szerzõdések az ügyvédi irodának átadásra kerüljenek. Zsarnóczay István szó szerint kéri rögzíteni hozzászólását:

12 12 PÁTYI KURÍR június az elõbbi mondat ezen a testületi ülésen nem hangzott el. Szó szerinti jegyzõkönyv van otthon a birtokomban, ennek a teljes ülésnek a szó szerinti jegyzõkönyve benne van, ez a mondat nem hangzott el. Tehát ez az állítás nem felel meg a valóságnak. Viszont megfelel a valóságnak a határozati javaslatom, én tettem, az utolsó pontja, mely így szól: javaslom kérjük fel az Állami Számvevõszéket az ügyek kivizsgálására. Pont. Ez akkor elhangzott, nagyon érdekes, hogy nem történt meg. Én tettem a határozati javaslatot, meg lehet nézni a szó szerinti jegyzõkönyvet, ez van benne. És még egyet, ami nagyon fontos még ebben, azért volt a testületnek az álláspontja ezzel kapcsolatban, itt volt az ügyvédi Iroda, akit felkértem, hogy amennyiben én tévesen informáltam a képviselõtársaimat, akkor szíveskedjen minket felvilágosítani arról, hogy én valamit rosszul mondtam. Ugyanis személyes adatokat tartalmazó iratokat is megkaptak a polgármester úrtól. Õk ezt szépen leírták, visszaválaszoltak a problémákra. Én úgy gondoltam, hogy ezért nem fizetni kell az ügyvédi Irodának, hanem kérjük fel az erre hivatottat, az Állami Számvevõszéket, hogy ezt vizsgálja felül. Ez hangzott el. A polgármester elmondja, hogy õ komolyan vette, hogy õ polgármester, és azt is, hogy a testület elfogadta az õ írásos programját. A program ezt is tartalmazta, és ezt megpróbálta megcsinálni. Michels Gábor úgy gondolja, hogy a testület tud döntést hozni arra vonatkozóan, hogy polgári peres eljárást indítson Molnár Béla ellen. Sági György javasolja, hogy a Po-ker Bt.-t is jelentsék fel ez ügyben. Éri István egyetért azzal, hogy a jogi képviselõk bevonásával a soron következõ ülésre kerüljön vissza az ügy, konkrét határozati javaslattal. Soós István úgy gondolja, hogy tegyék meg a vonatkozó feljelentést Molnár Béla ellen. Dr. Germus Gábor javasolja a testületnek, hogy az ügyben célirányos vizsgálatra kérje fel az Állami Számvevõszéket, egyidejûleg indítson polgári peres eljárást Molnár Béla ellen. Kollár Tamás egyetért azzal, hogy ezeket a lépéseket a testület jelen ülésen is megteheti. Zsarnóczay István a következõ határozati javaslatot teszi: Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a zsámbéki kanyar vizsgálati jelentését átvizsgálva úgy határoz, hogy felkéri az ÁSZ-t a célirányos vizsgálatra. Kollár Tamás egyetért, javasolja a javaslat következõkkel való kiegészítését: Egyidejûleg Molnár Béla ellen polgári peres eljárást kezdeményez a zsámbéki kanyar beruházásával kapcsolatosan. Sági György egyetért. Polgármester visszavonja javaslatát. Zsarnóczay István felolvassa az elhangzott javaslatok alapján elkészített határozati javaslatot. Éri István a határozati javaslattal egyetért, viszont javasolja, hogy a jelentéssel kapcsolatos tárgyalást a soron következõ ülésre halasszák el. A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben a felolvasott határozati javaslattal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék. A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 128/2005. (IV. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a zsámbéki kanyar vizsgálati jelentését átvizsgálva úgy határoz, hogy felkéri az ÁSZ-t a célirányos vizsgálatra. Egyidejûleg Molnár Béla, 1148 Budapest, Nagy Lajos Király útja 51/C, illetve 1118 Budapest, Szüret u. 27. szám alatti lakos ellen polgári peres eljárást kezdeményez a zsámbéki kanyar beruházásával kapcsolatosan. Felelõs: polgármester, ügyvéd Határidõ: azonnal 17. Golfpálya szabályozási terve és a beruházás megvalósításának feltételrendszere A polgármester tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a tervezõnõ és az ügyvéd úr is megerõsítette azt, hogy ha a testület a szabályozási tervet szakhatósági egyeztetésre alkalmasnak tartja, azzal még nem születik meg a végleges döntés. A véglegesítésrõl a testület majd csak az egyeztetési folyamatok lezárulása után fog döntést hozni. Dr. Fister Mihály támogatja a tervezet szakhatósági egyeztetését azzal a feltétellel, ha a határozati javaslat is magában foglalja azt, hogy ez az önkormányzat részére semmilyen jogalkotási kötelezettséggel és elkötelezettséggel nem jár. A beruházóval kötendõ megállapodás gazdasági részét még szükséges lenne kidolgozni. Annak természetesen nincsen akadálya, hogy az összeget letétbe helyezzék, de akkor két külön megállapodás kell hogy készüljön, mivel a két dolgot nem lehet összemosni. Továbbá a 3-as pontban foglalt i), illetve ii) pontokban szereplõket ezektõl nem lehet függõvé tenni, tekintettel arra, hogy erre vonatkozóan az önkormányzatnak ráhatása nincs. Ha ez így elfogadásra kerülne, akkor az azt jelentené, hogy az önkormányzat idõtlen idõkig várhatna arra, hogy ez az összeg felszabaduljon. Ezt az önkormányzat nyilvánvalóan nem akarja. Tehát egyidõben szükséges megkezdeni a megállapodás feltételeinek kidolgozását és az el nem kötelezettséget tartalmazó határozattal a tervezet szakhatósági egyeztetését. Dr. Fister Mihály javaslatot tesz egy újabb határozati javaslat szövegére. Michels Gábor felhívja a figyelmet arra, hogy az írásos javaslatban és tervezetben egyaránt szükséges kijavítani a Kre jelölést Ksp -re. Továbbá szükséges feltüntetni azt is, hogy a terület megnevezése külterület. Sági György úgy gondolja, hogy a település számára nagyon fontos, hogy ez a beruházás megvalósuljon, mivel az egyszeri 300 M Ft is éves szinten nagyon nagy bevételet jelentene a település számára. Véleménye szerint a település elhelyezkedését és adottságait figyelembe véve, rendkívül fontos a fejlõdés. Veres Erika felolvassa az ügyvéd úr javaslatára készült határozati javaslatot. A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek az elhangzott javaslattal, kézfeltartással jelezzék. A képviselõ-testület az elhangzott javaslatot 11 igen, 2 ellenszavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 129/2005. (IV. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Páty golfpálya szabályozási terv programját szakhatósági egyeztetésre alkalmasnak tartja, egyeztetésre megküldi. A szabályozási terv szakhatósági egyeztetése azonban az önkormányzat részérõl jogalkotási kényszert nem tartalmaz. Felelõs: jegyzõ Határidõ: április 20. Veres Erika elismétli az írásos javaslat módosítására tett javaslatot. Kollár Tamás javasolja, hogy a javaslat elsõ két mondata a következõre módosuljon: Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a Páty Telki út melletti 120 ha-os külterületi golfpálya-beruházás programjának szakhatósági egyeztetését támogatja. A terület különleges övezetté való átminõsítése (Ksp.), maximum 250 lakócélra alkalmas golfház, szálloda és kiszolgáló épület esetleges megépítéséhez, a különleges besorolás lehetõségeinek figyelembevételével. A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek az írásos javaslat elhangzott módosításával, kézfeltartással jelezzék.

13 2005. június PÁTYI KURÍR 13 A képviselõ-testület a módosított javaslatot 11 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 130/2005. (IV. határoz, hogy a Páty Telki út melletti 120 ha-os külterületi golfpálya beruházás programjának szakhatósági egyeztetését támogatja. A terület különleges övezetté való átminõsítése (Ksp.), maximum 250 lakócélra alkalmas golfház, szálloda és kiszolgáló épület esetleges megépítéséhez, a különleges besorolás lehetõségeinek figyelembevételével. A beruházás vízellátását kizárólag a regionális körvezetékrõl közvetlenül, vagy Páty Község ivóvízellátó-rendszerérõl biztosítják. A közmûves szennyvízelvezetést a Pátyi Községi Víziközmû szolgáltatás igénybevételével oldják meg. A beruházó megvizsgálja annak a lehetõségét, hogy locsolás céljára a pátyi szennyvíztisztító mûbõl tisztított szennyvizet igényelne, külön megállapodás keretében. A beruházó az önkormányzat hozzájárulása esetére a max. 250 golfház + ahoz- zátartozó telkek kialakításának lehetõségéért egységenként 1,2 millió forintot azaz összesen Ft egyösszegû befizetését vállalja községi infrastruktúra fejlesztés, közcélú támogatás címén. A közcélú támogatás önkormányzati letéti számlán történõ elhelyezése, a terület szabályozási tervének elfogadása elõtt esedékes, azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat a szabályozási terv elfogadását követõen jut a letétben lévõ összeghez. A beruházó a csatorna közmû csatlakozásért, a helyi elõírásoknak megfelelõ 28/2005. ( ) Kt. számú határozat közmûfejlesztési hozzájárulást fizet az építési engedélyek kiadását megelõzõen. Felelõs: polgármester, jegyzõ 41. Szabályozási terv Elõterjesztõ: Fórizs Bertalan képviselõ A polgármester a napirend felett a vitát megnyitja. Fórizs Bertalan felolvassa a testületnek az üggyel kapcsolatban hozott határozatát. Michels Gábor az elhangzottak alapján úgy gondolja, hogy az ott lakók vállalják a szabályozási terv elkészítésének a finanszírozását és a tervezési program egyeztetésében is partnerek. Fórizs Bertalan egyetért. Marthi Zsuzsa elmondja, hogy az ügyben a következõ lépés a szerzõdések megkötése. Dr. Fister Mihály tájékoztatja a képviselõket arról, hogy azonos tartalmú szerzõdéseket kell készíteni, amelyben az a megfogalmazás szerepel, hogy a testület megrendeli, a tulajdonosok pedig finanszírozzák a tervek elkészítését. Ezeket a szerzõdéseket a megrendelés elõtt szükséges elkészíteni, mert a Közigazgatási Hivatal csak ebben az esetben tudja elfogadni. A képviselõ-testület az ügyben újabb döntést nem hozott. 20. A szindikátusi szerzõdés vonatkozásában Dr. Polgár Balázs ismerteti az elõterjesztést, majd elmondja, hogy a határozati javaslat a módosított szindikátusi szerzõdés megkötésére kéri fel a polgármester urat. A tárgyalások során az egyik tulajdonosi csoport részérõl szóba került, hogy az önkormányzat vállaljon garanciát az IPP Kft.-ért. Vagyis ha az IPP megszûnne anélkül, hogy teljesítené a tulajdonosokkal szemben vállalt kötelezettségeit, akkor az önkormányzat vállalja át a feladatot. A képviselõk nem értenek egyet, ezért javasolják, hogy a kiegészítõ okiratban a megállapodásokból a k) pont kerüljön törlésre, illetve ugyanez kerüljön törlésre az egységes szerkezetû megállapodás IPP Kft. egyes költségeinek fedezése címû rész h. pontjából. Dr. Fister Mihály felhívja a figyelmet arra, hogy a kiegészítõ okiratban korrigálni szükséges az IPP Kft. székhelyét Páty, Somogyi B. u. 3-ra, és az ügyvezetõ nevét Lencsés Tamásra. Kerüljön törlésre ugyanezen részrõl a bejegyzés alatt álló, mivel a bejegyzés idõközben megtörtént. Szintén javasolja törölni az egységes szerkezetû megállapodásnak a Az IPP Kft. belsõ mûködésével kapcsolatos rendelkezések címû rész b) pontját. Veres Erika javasolja módosítani a kiegészítõ okirat keltét az aláírás idõpontjának megfelelõ keltezésre. A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben az elhangzott módosításokkal a szindikátusi szerzõdést elfogadják, kézfeltartással jelezzék. A képviselõ-testület a szindikátusi szerzõdést a módosításokkal együtt 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 131/2005. (IV. 1. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza dr. Bognár András polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében eljárva, annak nevében eljárva az IPP Kft.-vel kötendõ szindikátusi szerzõdést kösse meg, és aláírásával lássa el. 2. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza dr. Fister Mihály ügyvédet, hogy az önkormányzat képviseletében eljárva, az elõzõ pontban írt szerzõdést ellenjegyzésével lássa el. Felelõs: polgármester, jegyzõ, ügyvéd Melléklet: Szindikátusi szerzõdést módosító okirat, Egységes szerkezetû szindikátusi szerzõdés 27. Pályázati kiírás településtervezõi munkák tárgyában Dr. Polgár Balázs ismerteti a teljes elõterjesztést. A javaslat kipontozott részére a következõket javasolja írni: HÉSZ, Szerkezeti Terv, együttmûködõ tulajdonosokkal Szabályozási Terv. A tervezõi szerzõdésben két nyitott kérdés van, az egyik, hogy melyik bíróság döntsön a vitás ügyekben. Ez a Budakörnyéki Bíróság feladata lenne, de ha más elképzelése van a testületnek, akkor arra van lehetõség, például kamarai választott bíróság. A másik, hogy a vállalkozási szerzõdésekben van olyan szabály, hogy a megrendelõ bármikor elállhat. Ilyen esetekben az elszámolásra sort kell keríteni és véleménye szerint ilyen esetben a megbízási díj 10%-áig legyen jogosult a tervezõ a kárigényét érvényesíteni. Dr. Fister Mihály úgy gondolja, hogy az elmondottakat el tudja fogadni a testület. Tájékoztatja a képviselõket arról, hogy jelen esetben arról hoz döntést a testület, hogy legyen egy egységes kerete annak, hogy kijelölésre kerülhessen az a tervezõ, aki elkészíti a rendezési terv tervezetét és a szabályozási tervet. Majd csak ezután kell megtölteni tartalommal. A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben az elõterjesztést elfogadják és egyetértenek az írásos javaslat elhangzott kiegészítésével, kézfeltartással jelezzék. A képviselõ-testület a kiegészített javaslatot 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 132/2005. (IV. 1. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza dr. Bognár András polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében, annak nevében eljárva, továbbá felkéri és felhatalmazza Mervó Józsefet, Sági Györgyöt, Michels

14 14 PÁTYI KURÍR június Gábort, Kollár Tamást, és dr. Fister Mihály jogi szakértõt, mint a Tervpályázati Kiíró és Bíráló Bizottságot, hogy a következõ településtervezõi munkákkal kapcsolatban HÉSZ, Szerkezeti Terv, együttmûködõ tulajdonosokkal Szabályozási Terv a vonatkozó 137/2004. (IV. 29.) Kormányrendeletbe foglalt, pályáztatással kapcsolatos feladataikat lássák el. 2. A településtervezéssel kapcsolatos pályázatok kiírására az e határozat mellékletét képezõ Tervpályázati Dokumentációban foglalt feltételek mellet kell megvalósulnia. 3. Az önkormányzat felhatalmazza a jegyzõt, hogy Páty Község Önkormányzata a vonatkozó Szerkezeti Tervét, az ehhez kapcsolódó tanulmányokat a terület, állami földmérési alaptérképét, egyéb nyilvántartási térképeket, tulajdoni lapokat, Esetlegesen: a geodéziai helyszínrajzot tartalmazó tervpályázati dokumentációt állítsa össze és gondoskodjon annak nettó Ft-os ár melletti, pályázók részére történõ árusításról. 4. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza dr. Bognár András polgármestert, dr. Fister Mihály ügyvédet, hogy az önkormányzat képviseletében eljárva, a pályázati feltételeknek megfelelõ pályázatot elnyert tervezõvel a szükséges tervezõi szerzõdést e határozat mellékletében foglalt szerzõdéstervezetnek megfelelõen amennyiben az megfelel az országos és helyi jogszabályok rendelkezéseinek, (így különösen az önkormányzat testületei által meghozott egyedi határozatoknak, döntéseknek), az önkormányzat érdekeinek, kösse meg, ill. ellenjegyzésével lássa el. Melléklet: tervezési program számjellel. Ebbõl szükséges kiválasztani, hogy mely tervezési elemek valósuljanak meg, pályázati kiírás tervezõi szerzõdéstervezettel. 28. Iparterületi tulajdonosok Önkormányzat IPP Kft.-vel kötendõ fõ-, és mellék megállapodások vonatkozásában A képviselõ-testület a módosított javaslatot 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 133/2005. (IV. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza dr. Bognár András polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében eljárva, annak nevében eljárva Páty Község Szerkezeti Tervében kijelölt iparterületek egyes tulajdonosi csoportjainak tagjaival az elõzetes tárgyalások bejezését követõen a Képviselõ Testület által megtárgyalt és elfogadott szerzõdéstervezetekkel egyezõ tartalmú szerzõdéseket, így Önkormányzat Tulajdonosok IPP Kft. szerzõdése és ennek mellékleteit Közcélú felajánlást Útlejegyzést Ingatlanközvetítõi megállapodást az önkormányzat javára kösse meg, és aláírásával lássa el. Önkormányzat Tulajdonosok IPP Kft. között kötendõ megállapodások vonatkozásában: 1. A korábbi 3% + 1,5%-s juttatás 5%-s területjuttatásra módosult. 2. A Szabályozási Tervek finanszírozását az IPP Kft. viseli, a Közmû Tervek közül az út, víz, csatorna, csapadékvíz-elvezetés, durvaterep-rendezése, engedélyezési terveinek költségét az önkormányzat, a további közmûterveket a Tulajdonosok viselik. 3. Az 5%-s juttatás tehát tartalmazná a víz-, és szennyvíz kapacitásbõvítési költségeket, az IPP Kft.-nek járó általános képviseleti díjat, a szabályzási terv és közmûterv elkészítésének díját. 4. A szerzõdés személyi hatály kiterjed a Tulajdonosok bármely természetes vagy jogi személy jogutódjára. 5. A szerzõdés a Szabályozási Terv megrendelésével egyidejûleg lép hatályba a megépült utak és közmûvek önkormányzati tulajdonba történõ átvételéig tartó idõtartamra. 6. Szabályozási Terv megalkotása vonatkozásában: IPP Kft. finanszírozása mellett KT pályázata alapján kerül megrendelésre. Elfogadása, hatályba-helyezésének feltétele, hogy az 5%-s területjuttatás az önkormányzat javára jogerõsen bejegyzésre kerüljön földhivatalilag. 7. Telekalakítás, építési tilalom: az út és közmûvek kiépítéséig terjedõ idõszakban a módosított HÉSZ ill. a megalkotandó Szabályozási Terv alapján az érintett területekre feltételes építési tilalom kerül elrendelésre. A jelenlegi elõvásárlási jog az önkormányzat 5%-s tulajdonszerzése után törlésre kerül. Az útlejegyzés vonatkozásában a Tulajdonos és az önkormányzat útlejegyzési elõszerzõdést kötnek, ennek alapján a Tulajdonosok vállalják a Szabályozási Terv elfogadását követõen. Az útlejegyzés költségei, az ingatlanok kialakítási költségei, a kivonási költségek a Tulajdonosokat terhelik. 8. Telek-újrafelosztás: az önkormányzatot megilleti a telek kiválasztás joga. 9. Közmûvesítés: az önkormányzat a telek-újrafelosztás megvalósulását követõ 60 napig megrendeli az út, csatorna, víz, csapadékvíz, durvaterep-rendezés engedélyezési terveit. Az elkészült víz, csatorna, út közmûvek további feltétel támasztása nélkül térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába kerülnek. Az önkormányzat biztosítja a helyi és országos jogszabályok, szabályzatok szerint Páty víz, csatorna, csapadékvíz, úthálózatára történõ rácsatlakozást. Az önkormányzat kijelenti, hogy december 31-ig biztosítja a Tulajdonosok részére a szennyvíz kontingenst. 10. Az IPP Kft. vonatkozásában: a szerzõdés meghatározza az IPP Kft. fõbb tevékenységeit (koordináció, képviselet, pályázati, finanszírozási lehetõségek felkutatása, pénzügyi, gazdasági megvalósíthatósági terv készítése), azt, hogy az IPP Kft. tevékenységét az önkormányzat szakbizottsága ellenõrzi ill. utasításokkal látja el. Önkormányzat Tulajdonosok között kötendõ útlejegyzési megállapodás vonatkozásában: Útlejegyzési elõszerzõdés kerül megkötésre, melyben a Tulajdonosok vállalják, hogy a Szabályozási Terv alapján hozott telekcsoport újra-felosztási megállapodást követõen a szükséges építési-ügyi hatósági engedélyek beszerzése utáni 20 napon belül végleges szerzõdést kötnek. A végleges szerzõdésben a z útingatlanok teljes terjedelmükben közterület céljára feltétlenül és visszavonhatatlanul az önkormányzat részére kerülnek átadásra. Az útlejegyzéssel kapcsolatos költségek a terület mûvelésbõl történõ kivonási díja a Tulajdonosokat terheli. Önkormányzat Tulajdonosok között kötendõ közérdekû kötelezettségvállalás vonatkozásában: A Tulajdonosok vállalják közcélú felajánlásként az önkormányzat részére ingatlanuk 5/100-ad részének átadását. A közcélú adomány ill. annak ellenértéke Páty Község közmûfejlesztésének finanszírozására ill. az IPP Kft. és Tulajdonosok közötti megállapodásban foglaltakra kerül kifizetésre. A Tulajdonos visszakövetelési jogáról lemond. A Tulajdonos feltétlenül garantálja az ingatlanhányad per, igény, és tehermentességét. Birtokba lépésre a szerzõdés hatálybalépésekor (Szabályozási Terv önkormányzati megrendelésekor) kerül sor. Mezõgazdasági haszonbér arányos részének követelésére az önkormányzat nyer jogot. Pénzbeli támogatás megfizetésére kerül sor, ha a Tulajdonos így dönt, vagy ingatlan/hányad per-, igény, jelzálog és tehermentesség nem áll fenn a szerzõdés megkötésekor.

15 2005. június PÁTYI KURÍR 15 Tulajdonosok IPP Kft. között kötendõ megállapodás vonatkozásában: IPP Kft. ingatlanközvetítõi tevékenységet végez a Tulajdonosok részére, a díjazás mértéke a limitár 1.5%-a, sikeres ingatlanközvetítõi tevékenység kifejtése esetén (alapdíj). A díj az ingatlan átruházására irányuló szerzõdés aláírásával egyidejûleg válik esedékessé, kifizetésére részletekben is sor kerülhet. IPP Kft. részére garantált jutalék legkisebb összegét a közmûtervek elkészültéig a korábbi 50 Ft/m 2 helyett 40 Ft/m 2 -ben határozzák meg. A limitár fél év helyett negyedévente kerülne felülvizsgálatra. A szerzõdés nem kizárólagos jellege feltûntetésre kerülne. A jutalék a vételár kifizetéséhez igazodó ütemezéssel kerülne kifizetésre az IPP Kft.-nek. Az ingatlanközvetítõi szerzõdéshez a fõbb adatokat tartalmazó adatlap kerül csatolásra. Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza dr. Fister Mihály ügyvédet, hogy az önkormányzat képviseletében eljárva, az elõzõ pontban írt szerzõdéseket (ide nem értve az ingatlanközvetítõi szerzõdést), ill. ezen szerzõdések tervezetét amennyiben azok megfelelnek az országos és helyi jogszabályok rendelkezéseinek, (így különösen az önkormányzat testületei által meghozott egyedi határozatoknak, döntéseknek), az önkormányzat érdekeinek. Ellenjegyzésével lássa el ill. gondoskodjék a közcélú felajánlási szerzõdés alapján az önkormányzat által megszerzendõ ingatlanilletõségek vonatkozásában az önkormányzat tulajdonszerzése érdekében, az önkormányzatot képviselve az illetékes földhivatal elõtt eljárni. Felelõs polgármester Határidõ: folyamatos Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének április 27-én (szerdán) órakor megtartott rendkívüli ülése Jelen vannak: dr. Bognár András polgármester, Éri István, Fórizs Bertalan, Furuglyás Péterné, Kollár Tamás, Michels Gábor, Moldován Jenõ, ifj. Nagy Ferenc, Nagy Ferencné, Sági György, Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna, Zsarnóczay István, összesen 12 fõ képviselõ Dr. Homonnay Dorottya jegyzõ, dr. Fister Mihály ügyvéd, Varga Istvánné, a Pénzügyi Iroda vezetõje Késve érkezett: Cseke Zoltán képviselõ Távolmaradt: Soós István képviselõ bejelentéssel Dr. Bognár András polgármester köszönti a megjelent képviselõket. Nagy örömmel köszönti továbbá dr. Homonnay Dorottyát, Páty község új jegyzõjét, aki ma elsõ alkalommal vesz részt a képviselõ-testület ülésén. Kollár Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy az írásos elõterjesztések közül a 2. napirendi pontot a bizottság nem tárgyalta, így nem is terjesztette elõ. Javasolja, hogy a napirendi pont elõterjesztõjének dr. Bognár András polgármester úr legyen feltüntetve, hiszen õ a napirendi pont elõterjesztõje. A képviselõk egyetértenek. Cseke Zoltán képviselõ megérkezett, a tárgyaláson 13 fõ képviselõ van jelen. NAPIREND ELÕTTI FELSZÓLALÁSOK Sági György úgy gondolja, hogy amíg a testület a hatáskörök átruházásáról nem hoz döntést, addig nem elegendõ, ha havi egy alkalommal tartanak ülést, hiszen rendszeresen rendkívüli ülések összehívása válik szükségessé, az elõírt üléseken pedig túlságosan sok napirendi pontot kénytelenek megtárgyalni. A polgármester egyetért azzal, hogy ez így nem mûködik, véleménye szerint is szükséges visszaállítani az eredeti állapotot, amikor minden hónap második és utolsó szerdáján tart a testület ülést. A rendkívüli ülések összehívása még emellett is elõfordulhat, hiszen az élet teremt olyan helyzeteket, hogy egy-egy rendkívül fontos ügyben a lehetõ legrövidebb idõn belül döntést kell hoznia a testületnek. Felszólalásában tisztelettel köszönti a jegyzõ asszonyt, akivel már tizedik napja dolgozik együtt közmegelégedésére. Kéri képviselõtársait, hogy olvassák el az Ötv-ben a képviselõk vonatkozásában leírtakat, és annak figyelembevételével tevékenykedjenek a jövõben. Természetesen mindenkinek joga van a képviselõi munkához, ugyanakkor szeretné, ha a jegyzõ asszony a testület, illetve a község jegyzõje tudna maradni. Sági György szeretné tudni, hogy a polgármester konkrétan mire gondolt, amikor ezt elmondta? A polgármester elmondja, hogy véleménye szerint Lukács Sándor jegyzõ urat mások irányították. Szeretné, ha a dolgok a továbbiakban másképp, vagyis törvényesen mûködnének. Tájékoztatja a képviselõket arról, hogy az elmúlt hétvégén néhányan látogatást tettek Kircheim testvértelepülésen. A pincenapokra szóló meghívást elfogadták, várhatóan 8 fõ tesz majd látogatást a településen, köztük a polgármester úr is. Nagy eséllyel õsztõl a pátyi tanulók kisebb csoportokban részt vehetnek a Kircheim-i iskola oktatásában és a májusi delegációnak tagja lesz az a tanár, aki el fog jönni a pátyi általános iskolába német nyelvet oktatni, akár egy hónapra is. Tájékoztatja a képviselõket továbbá arról, hogy jelenleg személyiségi jogi per miatt bírósági eljárás folyik ellene, a Mézeshegyi Kht. beperelte õt a jó hírnevének megsértéséért. Természetesen áll elébe, a megfelelõ ellenkérelem benyújtásra került az illetékes bírósághoz. A Legfõbb Ügyészségtõl kért állásfoglalást abban az ügyben, hogy az elmúlt kilenc évben törvényesen tulajdonolta-e a Mézeshegyi Kht. a vízvezetékrendszert, törvényesen állapította-e meg a rákötési díjakat, törvényesen volt-e az a több tízmillió forintos bevétel, amelyre szert tett. Mindezekre a kérdésekre várható a válasz, melynek ismeretében fogja megtenni a további lépéseket. Véleménye szerint a községet érte kár, és ezért a polgármestert meg fogják kérdezni, hogy mit tett annak érdekében, hogy ezt megszûntesse. Amennyiben az derül ki, hogy tévedett és nincs igaza, akkor természetesen elnézést fog kérni. Sági György elmondja, hogy a testület által hozott döntések végrehajtásáról a testületnek sajnos a legtöbb esetben nincs tudomása. Vannak olyan folyamatban lévõ ügyek is, amelyeknek az állása rendkívül fontos a testület számára a további lépések megtételéhez. A polgármester elmondja, hogy már nagyon régóta vár arra, hogy a dolgok a hivatalon belül rendesen mûködjenek. Véleménye szerint ennek a továbbiakban személyi akadálya nem lesz. Éri István elmondja, hogy a polgármester úrnak halasztott határidejû kötelezettsége van a Mézeshegy Kht. megállapodásának aláírásával kapcsolatban. Megkérdezi, hogy ezt a vizsgálati jelentés befolyásolja-e. A polgármester úgy válaszol, hogy ezt nem befolyásolják egyéb anomáliák, hiszen az csak idõhúzás lenne. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 1. Az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Elõterjesztõ: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Kollár Tamás tájékoztatja a képviselõket arról, hogy a bizottság az elõterjesztett anyagban semmiféle módosítást nem eszközölt, azt egyhangúlag elfogadta, és változatlan tartalommal terjesztette a képviselõtestület elé. A polgármester elmondja, hogy az anyagot a könyvvizsgáló is áttekintette. Éri István úgy gondolja, hogy a beszámoló mindenkit meggyõz arról, hogy az önkormányzat az elmúlt évben megfelelõen gazdálkodott a rábízott vagyonnal és pénzkészletekkel, amelyet alátámaszt a könyvvizsgálói jelentés is. Az 5/3 oldalon a létszámkeret véletlenül kimaradt, ez 111 fõben került megállapításra.

16 16 PÁTYI KURÍR június A képviselõ-testület a rendelet-tervezetet egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ rendeletet alkotta: Páty Község Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2005. (V. 10.) számú rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló -többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló -módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait a helyi önkormányzat (2004.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének teljesítése 2.. A képviselõ-testület az önkormányzat évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Elõirányzat megnevezése Eredeti elõirányzat Módosított elõirányzat 2004 évi teljesítés Teljesítés alakulása Kiadások fõösszege ,1% Bevételek fõösszege ,1% I. A költségvetési bevételek 3.. Az önkormányzat évi költségvetési bevételei eredeti elõirányzatait, a módosított elõirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza. A bevételek forrásonkénti részletezését a fent meghatározott elõirányzatok és teljesítés tagolásban az 1./01 1-A/01 számú melléklet tartalmazzák az önkormányzatra összevontan, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön részletezésben. II. A költségvetési kiadások 4.. (1) Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai eredeti elõirányzatait, a módosított elõirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza. A képviselõ-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei mûködési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását elõirányzatonként a 2/01 2-A/02 számú mellékletek szerint fogadja el. (2) Az önkormányzat mûködési, fenntartási kiadási elõirányzatainak évi teljesítését a képviselõ-testület a következõk szerint hagyja jóvá: Elõirányzat megnevezése Eredeti Módosított elõ évi Teljesítés elõirányzairányzat teljesítés alakulása Összesen ,2% Ebbõl: személyi jellegû kiadások (02/49) ,0% munkaadókat terhelõ járulékok (02/56) ,7% dologi jellegû kiadások (03/61) ,3% speciális célú támogatások (04/17) A képviselõ-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei mûködési kiadásainak elõirányzatait, teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt elõirányzatonként a 2-A/02 számú mellékletek szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá: Elõirányzat megnevezése Eredeti elõirányzat Módosított elõirányzat 2004 évi teljesítés Teljesítés alakulása Összesen ,5% Ebbõl: felújítások (05/6) ,8% beruházások (05/33) ,6% egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások ,0% (05/38, 06/10, 06/20) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 2-A/02 számú mellékletek tartalmazza. (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási elõirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként a 4/01 számú mellékletek rögzíti. (5) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként az 5/01. számú mellékletek tartalmazza. III. A költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként 5.. (1) Az önkormányzat költségvetésének elõirányzatait, elõirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását (szak)feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésének teljesülését a 3/01 3/02 számú mellékletek tartalmazzák. IV. A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása 6.. (1) Az önkormányzat képviselõ-testülete tervezett tartaléka nem volt. (2) Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá: Megnevezés Eredeti elõirányzat Módosított elõirányzat 2004 évi teljesítés Hiány Többlet Teljesítés alakulása V. A pénzmaradvány 7.. (1) Az önkormányzat évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa E Ft-ban kerül jóváhagyásra. (2) Az önkormányzat képviselõ-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását a 6/1 számú melléklet szerint hagyja jóvá. VI. A költségvetési létszámkeret 8.. (1) A képviselõ-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 111 fõben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített létszámkeretét a képviselõ-testület a 7/1. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. VII. Egyéb rendelkezések 9.. Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

17 2005. június PÁTYI KURÍR Az önkormányzat képviselõ-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Záró rendelkezések 11.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 2. Tulajdonosi hozzájárulás Pátyot Telkivel összekötõ optikai összeköttetése Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester A polgármester elmondja, hogy a jelzett területek az önkormányzat tulajdonát képezõ mezei utak. Sági György szeretné, ha a Nagy Kanyar Kft. a képviselõ-testületnek bemutatná az ütemtervét, hiszen az önkormányzattal kötött szerzõdésében az áll, hogy szakaszosan a föld alá helyezi el kábeleit. Ha már készült terv arról, hogy melyik évben melyik szakaszt fekteti a föld alá, akkor ezt a képviselõ-testület szeretné látni. A polgármester elmondja, hogy a jövõ hét szerdára szándékában áll meghívni Hajnóczy urat azzal, hogy a Sági képviselõ által említett ütemtervrõl szót váltsanak. Az elhangzottak a találkozón írásban rögzítésre fognak kerülni, így a képviselõtestület megfelelõ tájékoztatást fog kapni a Nagy Kanyar Kft. szándékairól a kábelek föld alá helyezésével kapcsolatban. Sági György elmondja, hogy azért is nagyon fontos az együttmûködés a Nagy Kanyar Kft. és az önkormányzat között, mert az idei évben járdaépítés fog megvalósulni. Így a két munkálatot lehetséges lenne összehangolni, és nem merülne fel olyan probléma, hogy az újonnan elkészült járdát kell esetlegesen felbontani. Sajnos erre már az elõzõekben is volt példa, és nem lenne jó, ha megismétlõdne. Éri István tudomása szerint a Nagy Kanyar Kft. nem hajlandó elfogadni az önkormányzat rendeletét, amely az önkormányzati tulajdonú közterületek használatára vonatkozik. Ezt a kérdést szükséges lenne áttekinteni, mert ez nem csak ezzel a céggel okoz ütközési felületet. Moldován Jenõ úgy tudja, hogy a Nagy Kanyar Kft.-nek tartozása van az önkormányzat felé. Szeretné tudni, hogy ez valóban így van-e? Sági György elmondja, hogy a zsámbéki kanyarban is a Nagy Kanyar Kft. mûködteti a rendszert, ezért 100 Ft/m/év díjat kellene az önkormányzat részére megfizetnie. Hajnóczy úr ezt nem ismeri el. Kéri a jegyzõ asszonyt, hogy hasson a Mûszaki Irodára, hogy a vonatkozó rendeletet tartassák be, különös tekintettel a jóteljesítési garancia megfizetésére vonatkozóan. A polgármester megkérdezi a képviselõket, hogy megfelel-e számukra, ha jövõ hét szerda délelõttre hívja meg Hajnóczy urat a kábelek föld alá helyezésével kapcsolatos megbeszélésre? A megbeszélésre várja a képviselõk megjelenését. A képviselõk megfelelõnek tartják az idõpontot. A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek az írásos javaslattal, kézfeltartással jelezzék. A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 135/2005. (IV. 27.) Kt. határozata határoz, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a Nagy Kanyar Kft.-nek (2089 Telki, Búzavirág u. 12.) a Pátyot Telkivel összekötõ optikai kábel kiépítéséhez. Felelõs: polgármester, jegyzõ 3. Az 57/2005. (III. 09.) Kt. határozat kiegészítése Elõterjesztõ: dr. Bognár András polgármester A képviselõ-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és a következõ határozatot hozta: Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 136/2005. (IV. 27.) Kt. határozata Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az 57/2005. (III. 09.) Kt. határozatát az alábbiakkal egészíti ki: A vételár fedezetének a költségvetés fejlesztési tartalékát jelöli meg, az összeg átcsoportosítása a költségvetési rendelet módosításával rendezõdik. Felelõs: polgármester Határidõ: a költségvetési rendelet módosításával egyidõben 4. A 133/2005. (IV. 13.) Kt. határozat módosítása Sági György felhívja a képviselõk figyelmét arra, hogy a képviselõtestület a legutóbbi ülésén a szóban forgó határozatban elfogadott egy szerzõdést. Csak azok a területek kerülhetnek ipari övezetbe, amelyek tulajdonosai hajlandók együttmûködni az önkormányzattal. Célszerûnek tartja határidõnek a május 17-ét megjelölni. Ezek után majd a testületnek el kell gondolkodnia azon, hogy mit tegyen azon területekkel, amelyek tulajdonosai nem hajlandók az együttmûködésre. Elmondja, hogy vannak olyan tulajdonosok, akiknek területe nem tartozik a kijelölt ipari területhez, viszont hajlandók együttmûködni az önkormányzattal. Ezeket a területeket ebben az esetben elõtérbe lehet majd helyezni. Kollár Tamás javasolja, hogy az elõterjesztés 4., vagyis utolsó oldalán lévõ utolsó bekezdésben szereplõ, a szerzõdés aláírásának legvégsõ határidejére vonatkozó dátumot a következõre módosítsák: ez év május ig, mivel a szóban forgó dátum keddi napot jelöl és a hivatal csak óráig van nyitva. Sági György egyetért és javasolja, hogy az ez év helyett a év szerepeljen. Éri Istvánnak a 2. oldalon lévõ 3-as pont ellen van kifogása. Korábban arról volt szó, hogy az 5%-os juttatás a szabályzási terv és a közmûterv elkészítésének díját tartalmazza. Ezt nem fogadja el, mert véleménye szerint ez félreértésre adhat okot a közmûfejlesztési hozzájárulás vonatkozásában, hiszen ez nem mentesíti majd az ingatlantulajdonosokat a közmûfejlesztési hozzájárulási kötelezettség megfizetése alól. Éppen ezért javasolja, hogy a határozatot egészítsék ki azzal, hogy a juttatás megfizetése a tulajdonosokat nem mentesíti a vonatkozó határozatban foglalt közmûfejlesztési kötelezettségek megfizetése alól. Sági György egyetért, hiszen a szennyvíz-kapacitási problémákat ebbõl az összegbõl nem is tudnák megoldani. Michels Gábor úgy gondolja, hogy ezt az összeget az önkormányzat az aktuális problémák enyhítésére tudja majd fordítani, mert azok teljes megoldására az összeg nem is elegendõ. Éri István javasolja a 3-as pont módosítását a következõképpen: Az 5%-s juttatás tehát tartalmazza a település fejlesztés költségeit, az IPP Kft.-nek járó általános képviseleti díjat, a szabályzási terv és közmûterv elkészítésének díját. Javasolja továbbá, hogy a 15-ös pontban szintén településfejlesztés szerepeljen a közmûfejlesztés helyett. Dr. Fister Mihály összegzi, hogy a képviselõtestület az elhangzottak szerint a közcélú adományt a település fejlesztésére kívánja fordítani. Ugyanis adományt címzetten is lehet adni, viszont ha így adják, akkor azt arra kell fordítani. Kifogásolja 15-ös pont közcélú adomány ill. annak ellenértéke megfogalmazást. Hiszen ha adományról van szó, akkor nem lehet ellenértékrõl beszélni, így az más kérdés, ha valamelyik ingatlantulajdonos adományként a területének bizonyos részét ajánlja fel. Ezért javasolja a 15-ös pont következõk szerinti módosítását: A Tulajdonosok vállalják közcélú felajánlásként az önkormányzat részére ingatlanuk bruttó területének 5/100-ad részének átadását, vagy a bruttó terület után számított 200 Ft/m2 összeg megfizetését. A közcélú adomány Páty

18 18 PÁTYI KURÍR június Község településfejlesztésének finanszírozására kerül kifizetésre. Sági György úgy gondolja, hogy megfelelõbb lenne, ha az Önkormányzat Tulajdonosok IPP Kft. között kötendõ megállapodások vonatkozásában címû fejezetet kiemelnék a határozatból, vagy pedig szükséges jobban hangsúlyozni, hogy ez nem kötelezõ érvényû a tulajdonosokra nézve, hanem csak egy lehetõség. Dr. Polgár Balázs úgy gondolja, hogy mivel ez egy háromoldalú szerzõdés, ezért ez nem célszerû külön határozatban rögzíteni ezt a pontot. Másrészt pedig konkrétan szerepel a szövegben az, hogy a tulajdonosoknak az IPP. Kft.-vel nem kötelezõ megállapodást kötniük. Sági György az elmondottak ellenére javasolja, hogy az Önkormányzat Tulajdonosok IPP Kft. között kötendõ megállapodások vonatkozásában címû fejezetet ettõl külön határozatba foglalják. Javasolja továbbá, hogy a 15-ös pontban szerepeljen a konkrét közcélú adomány, így tehát: az ingatlanok bruttó területének 5/100-ad részének átadása, vagy a bruttó terület után számított 200 Ft/m2 összeg megfizetése. Dr. Fister Mihály javasolja a 6-os pont módosítását a tulajdonosok jogutódjai kérdésében a következõképpen: az út és közmûvek kiépítése a tulajdonosok, azok jogutódjai kötelezettségét képezi. A polgármester megkéri Éri alpolgármester urat, hogy olvassa fel az elsõ módosító javaslatot. Éri István felolvassa az elsõ módosító javaslatot, mely a következõ: A határozat 3-as pontja az alábbiak szerint módosul: Az 5%-s juttatás tehát tartalmazza a település fejlesztés költségeit, az IPP Kft.-nek járó általános képviseleti díjat, a szabályzási terv és közmûterv elkészítésének díját. A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek a felolvasott módosító javaslattal, kézfeltartással jelezzék. A képviselõ-testület a módosító javaslatot 10 igen, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek a következõ módosító javaslattal: 6-os pont: az út és közmûvek kiépítése a tulajdonosok, azok jogutódjai kötelezettségét képezi., kézfeltartással jelezzék. A képviselõ-testület a módosító javaslatot 10 igen, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek a következõ módosító javaslattal: A határozat 7-es pontja az alábbi szövegrésszel kerül kiegészítésre: vagy a bruttó terület után 200 Ft/m2 összeg kerül megfizetésre az önkormányzat részére., kézfeltartással jelezzék. Sági György kéri, hogy az elhangzott módosító javaslat vonatkozásában név szerinti szavazással döntsön a testület. A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek azzal, hogy a következõ módosító javaslat kérdésében: A határozat 7-es pontja az alábbi szövegrésszel kerül kiegészítésre: vagy a bruttó területbõl 5% vagy 200 Ft/m 2 összeg kerül megfizetésre az önkormányzat részére., a testület név szerinti szavazással döntsön, kézfeltartással jelezzék. A képviselõ-testület a felolvasott módosító javaslat név szerinti szavazásáról szóló javaslatát egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta. A polgármester felkéri a jegyzõ asszonyt, hogy a felolvasott módosító javaslatról szóló szavazáshoz szólítsa név szerint a képviselõket. Dr. Homonnay Dorottya a szavazáshoz név szerint szólítja a képviselõket: Dr. Bognár András: igen Cseke Zoltán: igen Éri István: igen Fórizs Bertalan: igen Furuglyás Péterné: tartózkodik Kollár Tamás: igen Michels Gábor: igen Moldován Jenõ: igen Ifj. Nagy Ferenc: igen Nagy Ferencné: igen Sági György: igen Szöllõsiné Dr. Vecsei Magdolna: igen Zsarnóczay István: tartózkodik A képviselõ-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta. A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek azzal, hogy a 15-ös pont a következõk szerint módosuljon: A közcélú adomány Páty község településfejlesztésének finanszírozására kerül kifizetésre. Kollár Tamás javasolja, hogy a 15-ös pontba is foglalják bele a következõket: A Tulajdonosok vállalják közcélú felajánlásként az önkormányzat részére ingatlanuk bruttó területének 5/100-ad részének átadását, vagy a bruttó terület után számított 200 Ft/m2 összeg megfizetését. Sági György egyetért a javaslattal, mivel nem tartja helyesnek, hogy ebben a szövegrészbe az IPP-re vonatkozó rész benne maradjon. Dr. Polgár Balázs elmondja, hogy az említett szövegrész azért szerepelt ebben a pontban, mert ha egyes tulajdonosok megállapodást kívánnak kötni az IPP-vel, akkor az csakis az önkormányzat beleegyezése mellett lehetséges. Sági György kitart azon javaslata mellett, hogy az IPP-re vonatkozó szövegrész a 15-ös pontból törlésre kerüljön és az IPP-re vonatkozó megállapodást külön határozatban foglalják össze. A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek azzal, hogy a 15-ös pont elsõ mondata a következõk szerint módosuljon: A Tulajdonosok vállalják közcélú felajánlásként az önkormányzat részére ingatlanuk bruttó területének 5/100-ad részének átadását, vagy a bruttó terület után számított 200 Ft/m2 összeg megfizetését., kézfeltartással jelezzék. A képviselõ-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta. Sági György elmondja, hogy az IPP miatt félreértések vannak, amelyeket szükséges tisztázni. Az Önkormányzat az IPP-t nem kívánja ráerõszakolni a jelenlegi tulajdonosokra, mert hogy azok kötnek megállapodást az IPP-vel vagy sem, azt a tulajdonosok döntsék el saját belátásuk szerint. A mostani tulajdonosoknak a közmûvek megépítésére sem kell elköteleznie magát, mert a jelen megállapodás a közmû és szabályozási tervre vonatkozik, az elõvásárlási jog lekerül a területrõl, és feltételhez kötött építési tilalom kerül elrendelésre. A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek azzal, hogy a 15-ös pont második mondata a következõképpen módosuljon: A közcélú adomány Páty Község településfejlesztésének finanszírozására kerül kifizetésre., kézfeltartással jelezzék. A képviselõ-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta. A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek azzal a módosító javaslattal, hogy az utolsó bekezdésben szereplõ ez év helyett év szerepeljen, kézfeltartással jelezzék. A képviselõ-testület a módosító javaslatot 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek azzal a módosító javaslattal, hogy a tulajdonosok IPP Kft. között kötendõ megállapodás vonatkozásában címû fejezet az azt tartalmazó pontokkal együtt külön határozatban kerüljön megfogalmazásra, kézfeltartással jelezzék. A képviselõ-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

19 2005. június PÁTYI KURÍR 19 A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek azzal a módosító javaslattal, hogy az utolsó bekezdésben megjelölt dátumhoz kapcsolódó idõpont órára módosuljon, kézfeltartással jelezzék. A képviselõ-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta. Dr. Fister Mihály javasolja, hogy az utolsó bekezdésbõl kerüljön törlésre a következõ szövegrész: (ide nem értve az ingatlanközvetítõi szerzõdést), továbbá a tulajdonosok kérésére az ellenjegyzésével helyett a hitelesítéssel szerepeljen. A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek azzal, hogy az utolsó bekezdésbõl kerüljön törlésre a következõ szövegrész: (ide nem értve az ingatlanközvetítõi szerzõdést), kézfeltartással jelezzék. A képviselõ-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta. A polgármester felkéri a képviselõket, hogy amennyiben egyetértenek azzal, hogy az utolsó bekezdés szövegében az ellenjegyzésével helyett a hitelesítéssel megfogalmazás szerepeljen, kézfeltartással jelezzék. A képviselõ-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta. A képviselõ-testület a módosító javaslatok írásba foglalására szünetet rendel el, melynek befejezõdése után az írásba foglalt módosított határozati javaslatot minden képviselõ írásban megkapja. Dr. Fister Mihály elmondja, hogy a megszavazott módosítások az alap határozatba beépítésre kerülnek. Dr. Homonnay Dorottya tájékoztatja a képviselõket arról, hogy miután a módosító javaslatok külön-külön, egyenként szavazásra kerültek, ezért a teljes módosított javaslatról már nem kell a testületnek szavaznia. Kollár Tamás úgy gondolja, hogy az eddigi gyakorlatban azért került szavazásra a módosított javaslat, mert elõfordult már olyan eset, hogy a testület a teljes módosított javaslatot nem fogadta el. Dr. Homonnay Dorottya elmondja, hogy a módosító indítvány szavazása arra vonatkozik, hogy a testület a javaslatot elfogadja-e a módosított szöveggel. Ezért a testület érdemben döntött, vagyis elfogadta a módosító indítvánnyal együtt az eredeti javaslatot. Páty Önkormányzat Képviselõ-testületének 137/2005. (IV. 27.) Kt. határozata Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a április 13-án hozott 133/2005. (IV.13.) Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A határozat fejlécének utolsó sorába beiktatásra kerül: a szerzõdés feltételei a következõk 2. A határozat 3-as pontja az alábbiak szerint módosul: Az 5%-s juttatás tehát tartalmazza a település fejlesztés költségeit, az IPP Kft.-nek járó általános képviseleti díjat, a szabályzási terv és közmûterv elkészítésének díját. 3. A határozat az alábbi 6-os ponttal egészül ki, ezzel egyidejûleg a határozat 6-os pontja 5-ös sorszámra változik. 6-os pont az út és közmûvek kiépítése a tulajdonosok, azok jogutódjai kötelezettségét képezi. Amennyiben az önkormányzat által kerülne kiépítésre bármelyik közmû, út, úgy e közmû, Felhívás Kérünk minden pátyi polgárt, akik részt kívánnak venni a polgárõrség újraszervezésében, tagként aktívan közremûködni Páty közbiztonságának javításában, jelentkezzenek dr. Bognár András polgármesternél ( ), Éri István alpolgármesternél ( ), Michels Gábor ( ) vagy Sági György ( ) képviselõnél. út vonatkozásában a szerzõdés hatályát veszti, és helyébe a helyi és országos jogszabályok és rendelkezései lépnek. 4. A határozat 6-os pontja 7-es sorszámra változik, és az alábbi szövegrésszel kerül kiegészítésre vagy a bruttó terület után 200 Ft/m2 összeg kerül megfizetésre az önkormányzat részére. 5. A határozat 7-es pontja 8-as sorszámra változik. 6. A határozat 8-as pontja 9-re változik. 7. A határozat 9-es pontja 10-re változik. 8. A határozat 10-es pontja 11-re változik. 9. A határozat Önkormányzat és Tulajdonosok között kötendõ útlejegyzési megállapodás vonatkozású szövegrészében lévõ három francia bekezdés 12,13,14-es pontra változik. 10. A határozat Önkormányzat Tulajdonosok között kötendõ közérdekû kötelezettségvállalás vonatkozásában címû szövegrész hat francia bekezdése 15, 16,17,18,19,20-as pontokra változik. 11. A 15-ös pont az alábbiak szerint módosul 15-ös A Tulajdonosok vállalják közcélú felajánlásként az önkormányzat részére ingatlanuk bruttó területének 5/100-ad részének átadását, vagy a bruttó terület után számított 200 Ft/m 2 összeg megfizetését. A közcélú adomány Páty község településfejlesztésének finanszírozására kerül kifizetésre. 12. a határozat tulajdonosok IPP Kft. között kötendõ megállapodás vonatkozásában címû szövegrész a határozatból kikerül, külön megszövegezett határozatba tulajdonosi határozat megnevezés alatt. 13. a határozat utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: az (ide nem értve az ingatlanközvetítõi szerzõdést) szövegrész törlésre kerül. az Ellenjegyzésével szövegrész módosításra kerül, helyére Hitelesítéssel szövegrész lép. 14. A határozat az alábbi bekezdéssel egészül ki: A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú szerzõdések aláírására azzal, hogy a felhatalmazás csupán azon tulajdonosokkal, azon tulajdonosok vonatkozásában hatályos, akik legkésõbb év május hó óráig az önkormányzathoz eljuttatják megfelelõ alaki formában szerzõdési ajánlatukat (általuk aláírt szerzõdésüket, ügyvédjük hitelesítéssel ellátva). Felelõs polgármester Határidõ: folyamatos Következõ testületi ülés idõpontja: június 8. Önkormányzati képviselõink elérhetõsége Név, levelezési cím, telefon Cseke Zoltán Rákóczi u Éri István Õzike u hrsz ; Fórizs Bertalan Kossuth u Furuglyás Péterné Vörösmarty u. 20/A ; Ifj. Nagy Ferenc Töki u. 20/B Kollár Tamás Michels Gábor Moldován Jenõ Kölcsey u Nagy Ferencné Töki u. 20/B Sági György Árpád u Soós István Rákóczi u Szöllõsiné dr. Vecsei Magdolna Május 1. u Zsarnóczay István Dr. Bognár András Kossuth u

20 20 PÁTYI KURÍR június Tájékoztató a kisebbségi önkormányzatok elnökeinek Pest megyei tanácskozásáról A Megyeháza Dísztermében május 4-én került sor a Belügyminisztérium és a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal által a kisebbségi önkormányzatok vezetõi részére szervezett tanácskozás-sorozat Pest megyei fordulójára. A tanácskozást dr. Dombovári Ottó hivatalvezetõ nyitotta meg, és a Hivatallal folytatott párbeszédre biztatta a kisebbségi önkormányzatokat. Ígéretet tett arra, hogy a hivatal illetékes ügyintézõi a kisebbségektõl érkezõ minden panaszt kivizsgálnak, minden kérést meghallgatnak és minden kérdésre igyekeznek választ adni. Az elsõ elõadó dr. Sárosi Magdolna, a BM Önkormányzati Helyettes Államtitkár Titkárságának munkatársa volt, aki a közigazgatási hatósági eljárás változásainak fõ irányairól és az új eljárási szabályok bevezetésébõl eredõ helyi feladatokról beszélt. Magyarné Braunsteiner Márta, a Nemzeti Kisebbségi és Etnikai Hivatal fõosztályvezetõ- helyettese az idõszerû kisebbségi szakmai kérdésekrõl adott tájékoztatót, különös tekintettel az évi IV., az Államigazgatási eljárás általános szóló törvényt november 1-én felváltó, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény kisebbségeket érintõ kérdéseire, továbbá az aktuális pályázati lehetõségekre. Utolsóként dr. Gyarmati Edit, az Egyenlõ Bánásmód Hatóság fõosztályvezetõ-helyettese ismertette a közelmúltban alakult Hatóság tevékenységét, és beszélt az egyenlõ bánásmóddal kapcsolatos kérdésekkel összefüggõ kisebbségi önkormányzati feladatokról. Az értekezleten jelenlévõ önkormányzati vezetõk nagyon aktívan vettek részt az eszmecserében. Több kérdést intéztek az elõadókhoz az általuk elõvezetett témákkal kapcsolatban és nagyon sok sérelem és panasz is elhangzott (a kisebbségi önkormányzatok munkájának akadályozása a települési önkormányzatok által, pénzügyi nehézségek, roma-diszkrimináció, az érdekképviselet nehézségei). A tanácskozás alkalmával a konzultációk mellett mód nyílt a közös tapasztalatcserére is. Kailinger Ildikó fõosztályvezetõ Szervezési és Koordinációs Fõosztály Jóhír A képviselõ-testület a évi költségvetés elfogadásakor útépítésre betervezett mintegy 16 millió forintot. Javasoltam a testületnek, hogy az idén ne az utak, hanem a járdák javítását kezdjük meg községünkben ebbõl a pénzbõl, hiszen azok lényegesen rosszabb állapotban vannak. Gondoljunk a gyalogosan közlekedõkre, fõleg az idõs emberekre, akik amúgy is nehezebben tudnak járni. A testület elfogadta a javaslatomat. Így született meg a döntés a rendkívüli testületi ülésen, május 25-én, hogy a Klinker Bau Bt.-t bízza meg az önkormányzat a munkálatok elvégzésével. A következõ hetekben a következõ járdarészek újulnak meg: a Rákóczi út Telki út Erkel utca közötti szakasza, valamint a Mocsai Gyula utca és az Árpád utca Rákóczi út Petõfi utca közötti szakasza. Az utcarészek kiválasztásánál a testület figyelembe vette a gyalogosforgalom nagyságát. Pénzszûke miatt egyelõre csak az egyik oldalon építik át a járdákat. Sági György önkormányzati képviselõ Teherautó parkolás közben, esõzés után, május 19. A szikkasztó árkok balesetveszélyesek a Pemák által kezelt fõútvonalon A II. világháború hõseinek és áldozatainak emlékére rendezett megemlékezés a református templom elõtti emlékhelynél május 22-én. Megemlékezés A megemlékezésen részt vett Zsolnay Béla apátplébános, Vízi István református tiszteletes, és Róna Tamás rabbi. Civil szervezetek, valamint az önkormányzat képviseletében dr. Bognár András polgármester és Fórizs Bertalan képviselõ helyezték el koszorúikat az emlékhelynél.

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 11. szám 2005. november 1956-os megemlékezés Október 23-án a Széchenyi téren helyezte el az MSZP Pátyi Szervezete koszorúját A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 11. szám 2008. november

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 11. szám 2008. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVII. évf. 11. szám 2008. november 2 PÁTYI KURÍR 2008. november PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071

Részletesebben

A TARTALOMBÓL PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Helyi szociális rendelet. Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója. A Magyar Vöröskereszt hírei

A TARTALOMBÓL PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Helyi szociális rendelet. Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója. A Magyar Vöröskereszt hírei PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 4. szám 2004. április A TARTALOMBÓL Helyi szociális rendelet Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója A Magyar Vöröskereszt hírei Útépítés

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 12. szám 2005. december TARTALOMBÓL: Hasznos tanácsok télen közlekedõknek Karate-hírek Amirõl jó tudni PETRÁS MÁRIA alkotása A Prohászka-év

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 1. szám 2005. augusztus Festmény az 1924. évi viharforgatag pátyi pusztításáról. (Lásd cikkünket a 15. oldalon!) Erdei iskola Visegrádon. (Lásd

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 6. szám 2008. június

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 6. szám 2008. június PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVII. évf. 6. szám 2008. június 2 PÁTYI KURÍR 2008. június 2008. június PÁTYI KURÍR 3 A polgármester tollából... Tisztelettel köszöntöm az olvasót! Községünk

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás. PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 11. szám 2004. november A TARTALOMBÓL Önkormányzati hírek Népszavazás Talentis sajtó Mûvelõdési ház mûsora Keksz helyett Egyházi hírek Anyakönyv

Részletesebben

Õszi papírgyûjtés az iskolában

Õszi papírgyûjtés az iskolában PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVI. évf. 11. szám 2007. november Õszi papírgyûjtés az iskolában Fotó: Máj Jakab 2 PÁTYI KURÍR 2007. november PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVIII. évf. 3. szám 2009. március Fotó: Czajlik Zoltán 2 PÁTYI KURÍR 2009. március PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 7. szám 2005. július

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 7. szám 2005. július PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 7. szám 2005. július 2 PÁTYI KURÍR 2005. július PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071 Páty,

Részletesebben

TARTALOM: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XV. évf. 1. szám 2006. január. Önkormányzati hírek. Ökumenikus imahét. A mûvelõdési ház programjai

TARTALOM: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XV. évf. 1. szám 2006. január. Önkormányzati hírek. Ökumenikus imahét. A mûvelõdési ház programjai PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XV. évf. 1. szám 2006. január Gratulálunk Kolozsvári Antalnénak a sikeres pályamunkákhoz és Pest Megye Önkormányzatának különdíjához. További alkotókedvet,

Részletesebben

Farsangi buli az óvodában

Farsangi buli az óvodában PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 2. szám 2005. február A TARTALOMBÓL: Önkormányzati hírek Az adóiroda tájékoztatója Járõrszolgálat indulhat Pátyon Keksz helyett Boróka játszóház

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XV. évf. 4. szám 2006. április Március 12-tõl a közösségi házban Sarlós Györgyné, községünk díszpolgára, és lánya, Jakobovitsné Sarlós Katalin közös

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XV. évf. 3. szám 2006. március

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XV. évf. 3. szám 2006. március PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XV. évf. 3. szám 2006. március 2 PÁTYI KURÍR 2006. március PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071 Páty,

Részletesebben

Közérdekû telefonszámok

Közérdekû telefonszámok 2 PÁTYI KURÍR 2009. február Közérdekû telefonszámok Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071 Páty, Kossuth L. u. 83. Honlap: www.paty.hu Kiadja: Páty Község Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Ferichné Döme

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 9. szám 2008. szeptember

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 9. szám 2008. szeptember PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVII. évf. 9. szám 2008. szeptember 2 PÁTYI KURÍR 2008. szeptember PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071

Részletesebben

Kézmûves-foglalkozás a mûvelõdési házban. Pátyi pincesor. Farkas Orsolya magyar bajnok (Cikkünk a 21. oldalon)

Kézmûves-foglalkozás a mûvelõdési házban. Pátyi pincesor. Farkas Orsolya magyar bajnok (Cikkünk a 21. oldalon) Kézmûves-foglalkozás a mûvelõdési házban Pátyi pincesor Farkas Orsolya magyar bajnok (Cikkünk a 21. oldalon) 2 PÁTYI KURÍR 2004. május Pátyi Pincenapok, 2004. május 28 29 30. PROGRAMTERVEZET Alapító: Páty

Részletesebben

Közérdekû telefonszámok

Közérdekû telefonszámok 2 PÁTYI KURÍR 2006. szeptember Közérdekû telefonszámok Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071 Páty, Kossuth L. u. 83. Honlap: www.paty.hu Kiadja: Páty Község Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Ferichné

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. július 16-án (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 6. szám 2004. június Ovisok játék közben Május 1-jén a Széchenyi téren Páty a Mézeshegyrõl 2 PÁTYI KURÍR 2004. június PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet:

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: ujfpohiv@matavnet.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13- /2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. június 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott összevont

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 5-én 18.00 óra kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről Jelen vannak: -, - Dankó József alpolgármester, Jozó Tamás, Kenyér Endre, dr.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 37/2014. számú határozat telekegyesítés újratárgyalásáról 38/2014. számú határozat

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 23.) Határozatok: 111/2013. 114/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 23.) Határozatok: 111/2013. 114/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 23.) Határozatok: 111/2013. 114/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. június 25. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. június 25. Rendes nyílt ülés 66-15./2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. június 25. Rendes nyílt ülés Rendeletek: 7/2014.(VII.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (XI.28.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 7 30 órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 12- én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. november 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 április 13-án megtartott - üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 16-A/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-6/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült könyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u. 14.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-202/14/2004. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. augusztus 26-án

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. május 14-én 15.00 órakor megtartott összevont

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XVIII. évf. 11. szám 2009. NOVEMBER

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XVIII. évf. 11. szám 2009. NOVEMBER PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XVIII. évf. 11. szám 2009. NOVEMBER BEKÖSZÖNTÔ PÁTYI KURÍR Kik messze voltak, most mind összejönnek a percet édes szóval ütni el. (Kosztolányi Dezsô) Ilyenkor, advent

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. május 26-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő.

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 21-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - Pusztavám Pusztavám Község Önkormányzat

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2016. február 18-ai üléséről. 072/2016. (02.18.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2016. február 18-ai üléséről. 072/2016. (02.18.)TELB. Határozat a Tárgy: napirend A 072/2016. (02.18.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 04/2016 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy a leveszi a zárt ülésen szereplő 18.

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről. Szám:..-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 17-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Az anya- és gyermekvédelmi feladatok 2014.évi ellátásáról szóló tájékoztató efogadása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Az anya- és gyermekvédelmi feladatok 2014.évi ellátásáról szóló tájékoztató efogadása Községi Önkormányzat Nemeskér 7-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 29/2015.(VII.28.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 30/2015.(VII.28.) Az anya- és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben