Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Szabó Lajosné, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Szabó Lajosné, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületének december 17. napján megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: TOT Sásdi Általános Iskola Aulája Sásd, Szent Imre u. 29. Jelen vannak: Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Galambosné Wágner Éva, Szíjártó Csaba, Keresztes Richárd, Jusztinger Krisztina, Skoda Dénes, Hausmann Mária, Dr. Földi-Deutsch Eszter, Dr. Jusztinger János képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető. Igazoltan távol: Pál Csaba és Kiskároly János képviselők. Igazolatlan távollét nem volt. Felsőegerszeg: Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Szabó Lajosné, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. Igazolatlan távollét nem volt. Meződ: Merk Zsolt polgármester, Illés Ferencné alpolgármester, Görföl Róbert, Bogdán János képviselők. Igazoltan távol: Kovács Viktor és Balog Jánosné képviselők. Igazolatlan távollét nem volt. Oroszló: Jager Ferencné alpolgármester, Szabó Józsefné, Török Imre Miklósné, Hír Szilvia, Kázmér Miklósné képviselők. Igazoltan távol: Szabó József polgármester. Igazolatlan távollét nem volt. Palé: Pintérné Magyar Mária polgármester, Salamon Tiborné alpolgármester, Nemes Gábor és Szabó Tamás képviselők. Igazoltan távol: Fekete Ferenc és Kalányos István képviselők. Igazolatlan távollét nem volt.

2 2 Varga: Márhoffer Tibor polgármester, Cseh Kamilla alpolgármester, Orsós Lajos képviselők. Igazoltan távol: Szilágyi János és Kovács Roland képviselők. Székely Szilárd Sásd város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy valamennyi megjelent képviselőtestület határozatképes, mivel a sásdi 12 képviselőből 10, a felsőegerszegi 6 képviselőből 6, a meződi 6 képviselőből 4, az oroszlói 6 képviselőből 5, a paléi 6 képviselőből 4, a vargai 5 képviselőből 3 megjelent. A vázsnoki képviselőtestület később fog dönteni a napirendi pontokról. Javasolta, hogy az együttes testületi ülésen a meghívóban közölt napirendi tárgyalják meg. Megkérdezte, van-e ettől eltérő más napirendi javaslat? Mivel más javaslat nem hangzott el, az együttes testületi ülés egyhangúlag a következő napirendi pontok megtárgyalása mellett döntött: 1.) Az önkormányzatok évi települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási díjak megállapítása (rendeletalkotás) Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 2.) Az önkormányzatok évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapítása (rendeletalkotás) Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 3.) Vízár támogatásra állami támogatás igénylése Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 4.) Sásdi ÁMK alapító okiratának módosítása Előadó: Nagy Róbert a Sásdi ÁMK gazdasági igazgatóhelyettese 5.) A községek évi belső ellenőrzési ütemtervének elfogadása Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 6.) Polgármesteri Hivatal helységeinek közérdekű tartós használati szerződése Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

3 3 Székely Szilárd polgármester örömteli hírként szeretné mindenkivel megosztani, az a pályázat, ami a közös tulajdonú oktatási intézményük fejlesztését célozza meg a múlt hét hétfői tájékoztató levél alapján végérvényesen nyert. Az Irányító Hatóság döntése alapján ,-Ft-ot nyertek május 7-én kezdték meg a pályázat előkészítését, mindenki megfogalmazta annak idején, hogy milyen fontos lenne, ha egy új közösségi ház, rendezvényterem lenne Sásdon. Szükséges az intézmények magas színvonalú feladatellátása érdekében, a színvonal javítása, az intézmények leromlott esetleges műszaki állapota miatt. Éppen ezért május 7-én a sásdi önkormányzat elsőként döntött arról, hogy elindít egy pályáztatási folyamatot, ahol felkészül a Dél-Dunántúl operatív program pályázati felhívására, amikor még csak konstrukció volt, az az egy pályázati felhívás előkészítési dokumentum, a címe: Integrált kis- és mikro térségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése. Akkor még nem látszott egyértelműnek, hogy milyen pályázati célokat lehet belevenni. Gondolkodtak, hogy csak az oktatási intézmények összevonását vizsgálják-e meg, mindenképpen integrált intézményt kellett létrehozni, ami eredetileg szakmai vitákat is kiváltott a testületből. Szám szerint 18 képviselőtestületi ülésen foglalkoztak ezzel a témával. Mindenképp az intézmények érdekeit tartották szem előtt és megpróbálták a legbölcsebb, a szabályokhoz leginkább igazodó, ugyanakkor az intézmények magas színvonalú működését leginkább biztosító döntéseket meghozni. A pályázatokról ezután az önkormányzatok együttesen döntöttek. Először eredményt szeptember 4-én kaptak, ezt együttes ülés keretében ismertették a testületekkel, amikor meghatározták, hogy maximálisan mekkora az az összeg, ami megnyerhető. A maximálisan megnyerhető összeg egyezik az általuk megnyert összeggel. Ezután tovább dolgoztak a pályázati dokumentumok folytatásának, készítésének, felmerült a művelődési központ integrációjának a lehetősége, kérdése. Bizony a második fordulóra körvonalazódott, hogyha a közösségi házat szeretnék megvalósítani, akkor szükséges a művelődési központ integrációja is a pályázatban. Szakmai vitát folytatott le a testület ez ügyben, de hasznos volt a vita, mert így mindenkiben körvonalazódhatott, hogy a nélkül új közösségi házat nem építhetnek, ha nem indokolják meg a funkcióját, hogy miért is teszünk oda kulturális funkciókat, akkor csak tornacsarnok maradhatott volna, illetve étterem. Eltelt azóta több mint egy év, azóta több mint 10 testületi ülésen újból megtárgyalták, a hiánypótlásokról gondoskodtak, a szakmai kérdéseket többször felvetették. Múlt héten kapták meg a hírt, hogy teljes összegében megkapták a kért támogatást. Dél- Dunántúlon nagyon sok pályázó volt, de csak 16 nyert. Ami nagyon fontos, hogy nagyon sok önkormányzatnál több mint 10 %-ot levontak, talán 2-3 pályázó volt, akitől nem vontak le semmit, azért, mert magas színvonalú pályázati anyagot nyújtottak be. Ennek a szakmai munkának az elismerése a most meghozott támogatási döntés, amit örömmel jelentett be most a társult települések önkormányzatainak. Nyilvánosan megköszönte mindenkinek a munkáját, külön kiemelve pedagógusoknak, intézményvezetőknek, közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek, pályázatíróknak, önkormányzati dolgozóknak, képviselőknek és polgármestereknek, akik hittek abban, hogy ez a cél megvalósítható, ez a pénzforrás megnyerhető. Bízik abban, hogy ugyanilyen sikeresen sikerül megvalósítani, lebonyolítani ezt a beruházást, hogy a közösség teljes értékében használni tudja.. Sok sikert kívánt a megvalósításban mindenkinek.

4 4 N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1.) Az önkormányzatok évi települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási díjak megállapítása (rendeletalkotás) Előadó: Koszorús Tímea aljegyző Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Koszorús Tímea aljegyző a jövő évi szemétszállítási díjjal kapcsolatban elmondta, hogy minden képviselőtestület kézhez kapott egy rendelettervezetet és a községek pedig megkapták a Biokom Kft. által előterjesztett díjjavaslatot havi lebontásban is, hiszen ott az önkormányzat egységben fizeti a lakossági szolgáltatási díjat a lakosság helyett. A Biokom Kft-nek 4,6 %-os emelési javaslata van. A községeknél az egyszeri ürítési díj, tehát a háztartásra hetente jutó díj 171,-Ft + áfa. Ez alapján a havi összeg Felsőegerszegen ,-Ft + áfa/hó, Meződön ,-Ft + áfa/hó, Paléban ,-Ft + áfa/hó, Vargán ,-Ft + áfa/hó és Vázsnokon ,-Ft + áfa/hó. Vadas László a Biokom Kft. képviseletében a hulladékkezeléssel kapcsolatban elmondta, hogy július 15-el bezárták az összes olyan hulladéklerakót, ami nem rendelkezik mesterséges szigeteléssel. Ez tulajdonképpen kettős probléma, de ez a szolgáltató problémája volt, az egyik az, hogy egy szigeteletlen hulladéklerakóban kezelt hulladék költségi ára ,-Ft volt tonnánként. A szigetelt lerakó legközelebb Kökényben van, ahová Sásd és a környező települések hulladéka került, ebbe a lerakóba 5010,-Ft/tonna a hulladéknak. Azért is sikerült viszonylag alacsony szinten, inflációt megközelítő szinten megállítani a évre vonatkozó díjakat, mert a cégcsoporton belül egy jelentős átrendezést hajtottak végre és gyakorlatilag ezzel az átszervezéssel a Mecsek-Dráva program üzemeltetésére készülnek fel, ami várhatóan 2011., illetve első felében megvalósul. A program egy 313 települést összefogó egységes hulladékkezelési program, ami keretén belül már az EU előírásoknak megfelelő teljes komplex hulladékkezelési rendszert fognak megvalósítani a szelektív hulladékgyűjtéssel, a zöldhulladék külön gyűjtésével, illetve a maradék hulladék megfelelő elhelyezésével. Erről az EU jelentős támogatásával fog megvalósulni és a Magyar Állam is 30 %-al indította ezt a beruházási sorozatot. Ez lerakók építéséből, hulladékválogató művekből, illetve komposztáló művek megépítéséből fog állni. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy Sásd esetében az emelkedés 10,-Ft-ot jelent. Javasolta a testületeknek, hogy határozatban fogadják el a jövő évi díjakat. Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évre szóló hulladékkezelési közszolgáltatási díjat fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a felsőegerszegi képviselőtestületet, hogy

5 5 Felsőegerszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének 62/2009. (XII.17.) KTH. számú határozata Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete évre a hulladékkezelési közszolgáltatási díjat ,-Ft + áfa összegben elfogadta. Határidő: azonnal Felelős : Papp Magdolna polgármester Merk Zsolt Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évre szóló hulladékkezelési közszolgáltatási díjat fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a meződi képviselőtestületet, hogy Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: Meződ Község Képviselőtestületének 57/2009. (XII.17.) KTH. számú határozata Meződ Község Önkormányzat Képviselőtestülete évre a hulladékkezelési közszolgáltatási díjat ,-Ft + áfa összegben elfogadta. Határidő: azonnal Felelős : Merk Zsolt polgármester Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évre szóló hulladékkezelési közszolgáltatási díjat fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a paléi képviselőtestületet, hogy Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

6 6 Palé Község Képviselőtestületének 76/2009. (XII.17.) KTH. számú határozata Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete évre a hulladékkezelési közszolgáltatási díjat ,-Ft + áfa összegben elfogadta. Határidő: azonnal Felelős : Pintérné Magyar Mária polgármester Márhoffer Tibor Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évre szóló hulladékkezelési közszolgáltatási díjat fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal - ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: Varga Község Képviselőtestületének 70/2009. (XII.17.) KTH. számú határozata Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete évre a hulladékkezelési közszolgáltatási díjat ,-Ft + áfa összegben elfogadta. Határidő: azonnal Felelős : Márhoffer Tibor polgármester Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletet fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a sásdi képviselőtestületet, hogy Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 10 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselőtestületének 20/2009. (XII.21.) Ökr. számú rendelete

7 7 a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 13/2002. (XII.16.) Ökr. számú rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletet fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a felsőegerszegi képviselőtestületet, hogy Felsőegerszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének 10/2009. (XII.21.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 11/2002. (XII.16.) Ökr. számú rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Merk Zsolt Meződ község polgármestere javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletet fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a meződi képviselőtestületet, hogy Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: Meződ Község Képviselőtestületének 10/2009. (XII.21.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2002. (XII.16.) Ökr. számú rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletet fogadja el.

8 8 Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a paléi képviselőtestületet, hogy Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: Palé Község Képviselőtestületének 10/2009. (XII.21.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 10/2002. (XII.16.) Ökr. számú rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Márhoffer Tibor Varga község polgármestere javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletet fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal - ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: Varga Község Képviselőtestületének 10/2009. (XII.21.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 11/2002. (XII.16.) Ökr. számú rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 2.) Az önkormányzatok évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapítása (rendeletalkotás) Előadó: Koszorús Tímea aljegyző Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy ennél a napirendi pontnál valamennyi önkormányzatnak rendeletet kell hoznia, amiben meg kell állapítani a termelői, illetőleg a lakossági vízdíjat. Sásd esetében ez a kettő nem válik ketté, Sásdnak amire figyelnie kell az az

9 9 I tényező a 12, illetve a 8,-Ft-os I tényezőnek a megjelenése a vízdíjban. A községeknek viszont azt kell elhatározniuk, ezt általában a képviselőtestületek évről évre más összegben szokták megállapítani, hogy mekkora összeggel vagy egyáltalán támogatni tudják-e a lakosságot a lakossági vízdíj megfizetésében. Ugyanaz a helyzet itt is, mint a szemétszállítási díjak esetében, hogy egységesen 3,9 %-4 %-os emelkedést tartalmaz a szolgáltató javaslata. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a tavalyi évben második körben fogadták el a vízárrendeletet. Sásdi kezdeményezésre újratárgyalták, pontos részletes tájékoztatást kértek a szolgáltatótól a vízár képzésére és az összetevőkre. A tavalyi vízárképzésben a testületek meggyőződtek, hogy az megalapozott, elfogadták. A Pénzügyi Bizottság akkor összehasonlította az összes városi vízdíjat, vannak Sásdnál drágább települések is. A tervezetben benne van, hogy 3,9 %-os emelés van, ez inflációkövető. Az I tényezőnél nem tettek bele százalékot, az a tavalyi szint. Székely Szilárd polgármester személy szerint összehasonlította az idei évben is, hogy elfogadható mértékű-e az emelés? A pécsi önkormányzat tudomása szerint az idei évben nem emeli a vízdíjat, Pécsen 8 %-al magasabb a vízdíj, mint Sásdon. Az emelt mértékű víz- és csatornadíj együttesen 664,-Ft-ra emelkedne a lakossági díjban, Pécsen ez 704,-Ft. Lövey Sára a Pécsi Vizmü Zrt képviseletében elmondta, hogy a díjjavaslatok elkészítésénél megerősítette, ami már elhangzott, hogy az üzemeltetési szerződésben is szerepel, inflációkövető díjjavaslatot terjesztettek elő, ez a január-októberi fogyasztói árindex, ami a KSH honlapján is megtalálható, ezzel számoltak. Nyilvánvaló, hogy a kerekítések miatt valahol 3,9, valahol 4, a kerekítés szabályait vették alapul. A többi településen a termelői egységár m3-ként 28,-Ft, a lakosságinál pedig ha nincs egyéb támogatás, akkor 14,-Ft-ot jelent ez az inflációs emelés. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évre vonatkozó ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet tervezetet fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a sásdi képviselőtestületet, hogy Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 10 szavazattal - ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Sásd Város Képviselőtestületének 21/2009. (XII.21.) Ökr. számú rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról. (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évre vonatkozó ivóvizszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet tervezetet fogadja. (350,-Ft-ig)

10 10 Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a felsőegerszegi képviselőtestületet, hogy Felsőegerszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.21.) Ökr. számú rendelete az ivóvizszolgáltatás díjának megállapításáról. (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Merk Zsolt Meződ polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évre vonatkozó ivóvizszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet tervezetet fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a meződi képviselőtestületet, hogy Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: Meződ Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.21.) Ökr. számú rendelete az ivóvizszolgáltatás díjának megállapításáról. (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évre vonatkozó ivóvizszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet tervezetet fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a paléi képviselőtestületet, hogy Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: Palé Község Képviselőtestületének

11 11 11/2009. (XII.21.) Ökr. számú rendelete az ivóvizszolgáltatás díjának megállapításáról. (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Márhoffer Tibor Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évre vonatkozó ivóvizszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet tervezetet fogadja el 30,-Ft-os önkormányzati támogatással. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: Varga Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.21.) Ökr. számú rendelete az ivóvizszolgáltatás díjának megállapításáról. (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 3.) Vízár támogatásra állami támogatás igénylése Előadó: Koszorús Tímea aljegyző Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Koszorús Tímea aljegyző ezzel kapcsolatban döntést csak a falvak hoznak, ez egy formális döntés, fel kell hatalmazni a vizmüvet, hogy az állami támogatásra a kérelmet nyújtsa be. Székely Szilárd polgármester kérte a testületeket, hogy Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt határozati javaslatot fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a felsőegerszegi képviselőtestületet, hogy Felsőegerszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

12 12 Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének 63/2009. (XII.17.) KTH. számú határozata Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Tárcaközi Bizottság tájékoztatás -ában szereplő feltételeknek megfelelő tartalommal a nem állami tulajdonú viziközműből ellátott települések részére nyújtandó lakossági vízártámogatást kér. Az önkormányzat felkéri a Pécsi Vizmű Rt-t, mint szolgáltatót, hogy az önkormányzat nevében a pályázatot nyújtsa be. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetőleg a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget tárgyi eszközök fenntartására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja. Határidő: azonnal Felelős : Papp Magdolna polgármester Merk Zsolt Meződ polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt határozati javaslatot fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a meződi képviselőtestületet, hogy Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: Meződ Község Képviselőtestületének 58/2009. (XII.17.) KTH. számú határozata Meződ Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Tárcaközi Bizottság tájékoztatás -ában szereplő feltételeknek megfelelő tartalommal a nem állami tulajdonú viziközműből ellátott települések részére nyújtandó lakossági vízártámogatást kér. Az önkormányzat felkéri a Pécsi Vizmű Rt-t, mint szolgáltatót, hogy az önkormányzat nevében a pályázatot nyújtsa be. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetőleg a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget tárgyi eszközök fenntartására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja. Határidő: azonnal Felelős : Dr. Kóbor Gyula polgármester Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt határozati javaslatot fogadja el.

13 13 Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a paléi képviselőtestületet, hogy Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: Palé Község Képviselőtestületének 77/2009. (XII.17.) KTH. számú határozata Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Tárcaközi Bizottság tájékoztatás -ában szereplő feltételeknek megfelelő tartalommal a nem állami tulajdonú viziközműből ellátott települések részére nyújtandó lakossági vízártámogatást kér. Az önkormányzat felkéri a Pécsi Vizmű Rt-t, mint szolgáltatót, hogy az önkormányzat nevében a pályázatot nyújtsa be. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetőleg a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget tárgyi eszközök fenntartására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja. Határidő: azonnal Felelős : Pintérné Magyar Mária polgármester Márhoffer Tibor Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt határozati javaslatot fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal - ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: Varga Község Képviselőtestületének 71/2009. (XII.17.) KTH. számú határozata

14 14 Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Tárcaközi Bizottság tájékoztatás -ában szereplő feltételeknek megfelelő tartalommal a nem állami tulajdonú viziközműből ellátott települések részére nyújtandó lakossági vízártámogatást kér. Az önkormányzat felkéri a Pécsi Vizmű Rt-t, mint szolgáltatót, hogy az önkormányzat nevében a pályázatot nyújtsa be. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetőleg a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget tárgyi eszközök fenntartására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja. Határidő: azonnal Felelős : Márhoffer Tibor polgármester 4.) Sásdi ÁMK alapító okiratának módosítása Előadó: Nagy Róbert a Sásdi ÁMK gazdasági igazgatóhelyettese Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Nagy Róbert a Sásdi ÁMK gazdasági igazgatóhelyettese szeretnék az alapító okiratot módosítani. A körjegyzőségen kívüli polgármesteri hivataloknak már eljuttatták, visszaválaszoltak, és elküldték a határozatukat ez ügyben. Az alapító okirat módosításának három lényeges pontja lenne, az egyik az, hogy a költségvetési szervet rövid névvel látnák el, hogy a számlákon könnyebben lehessen feltüntetni, annyi változás lenne, hogy a Sásdi Általános Művelődési Központ kiírása, a Sásdi ÁMK szerepelne a számlákon és egyéb helyeken. Valamint könyveléstechnikailag két új szakfeladatot szeretnének bevezetni a és a Kérte az előterjesztést elfogadni. Székely Szilárd Sásd polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt határozati javaslatot fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a sásdi képviselőtestületet, hogy Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 10 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselőtestületének 163/2009.(XII.17.) KTH, számú határozata Sásd Város Képviselő-testülete a Sásdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv alapító okiratát módosítja, kiegészíti az alábbiak szerint. - a költségvetési szerv rövidített elnevezése: Sásdi ÁMK, - a január 1. napjától érvényes szakfeladatrendnek megfelelően az alapfeladatok, felsorolását kiegészíti a (önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége) és a (önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai) szakfeladatokkal.

15 15 Határidő: december 31. Felelős: Székely Szilárd polgármester Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt határozati javaslatot fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a felsőegerszegi képviselőtestületet, hogy Felsőegerszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének 64/2009.(XII.17.) KTH, számú határozata Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete a Sásdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv alapító okiratát módosítja, kiegészíti az alábbiak szerint. - a költségvetési szerv rövidített elnevezése: Sásdi ÁMK, - a január 1. napjától érvényes szakfeladatrendnek megfelelően az alapfeladatok, felsorolását kiegészíti a (önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége) és a (önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai) szakfeladatokkal. Határidő: december 31. Felelős: Papp Magdolna polgármester Merk Zsolt Meződ polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt határozati javaslatot fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a meződi képviselőtestületet, hogy Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Meződ Község Képviselőtestületének 59/2009.(XII.17.) KTH. számú határozata Meződ Község Képviselő-testülete a Sásdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv alapító okiratát módosítja, kiegészíti az alábbiak szerint. - a költségvetési szerv rövidített elnevezése: Sásdi ÁMK, - a január 1. napjától érvényes szakfeladatrendnek megfelelően az alapfeladatok, felsorolását kiegészíti a (önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége) és a (önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai) szakfeladatokkal.

16 16 Határidő: december 31. Felelős: Merk Zsolt polgármester Jager Ferencné Oroszló alpolgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt határozati javaslatot fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a oroszlói képviselőtestületet, hogy Oroszló Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Oroszló Község Képviselőtestületének 42/2009.(XII.17.) KTH, számú határozata Oroszló Község Képviselő-testülete a Sásdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv alapító okiratát módosítja, kiegészíti az alábbiak szerint. - a költségvetési szerv rövidített elnevezése: Sásdi ÁMK, - a január 1. napjától érvényes szakfeladatrendnek megfelelően az alapfeladatok, felsorolását kiegészíti a (önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége) és a (önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai) szakfeladatokkal. Határidő: december 31. Felelős: Szabó József polgármester Pintérné Magyar Mária Palé polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt határozati javaslatot fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a paléi képviselőtestületet, hogy Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Palé Község Képviselőtestületének 78/2009.(XII.17.) KTH, számú határozata Palé Község Képviselő-testülete a Sásdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv alapító okiratát módosítja, kiegészíti az alábbiak szerint. - a költségvetési szerv rövidített elnevezése: Sásdi ÁMK, - a január 1. napjától érvényes szakfeladatrendnek megfelelően az alapfeladatok, felsorolását kiegészíti a (önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége) és a (önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai) szakfeladatokkal.

17 17 Határidő: december 31. Felelős: Pintérné Magyar Mária polgármester Márhoffer Tibor Varga polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt határozati javaslatot fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Varga Község Képviselőtestületének 72/2009.(XII.17.) KTH, számú határozata Varga Község Képviselő-testülete a Sásdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv alapító okiratát módosítja, kiegészíti az alábbiak szerint. - a költségvetési szerv rövidített elnevezése: Sásdi ÁMK, - a január 1. napjától érvényes szakfeladatrendnek megfelelően az alapfeladatok, felsorolását kiegészíti a (önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége) és a (önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai) szakfeladatokkal. Határidő: december 31. Felelős: Márhoffer Tiborpolgármester 5.) A községek évi belső ellenőrzési ütemtervének elfogadása Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy kiosztásra került az előterjesztés. Volt egy ÁSZ vizsgálat, ennek az utóellenőrzése lesz a kiemelkedő feladata a belső ellenőrzésnél. A falvaknál pedig a különböző normativaelszámolásokkal összefüggő dolgokat fogják ellenőrizni. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy Sásd Város Képviselőtestülete már döntött erről a napirendi pontról. Kérte a társult önkormányzatokat, hogy fogadják el az ütemtervet. Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi belső ellenőrzési ütemtervet fogadja el.

18 18 Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a felsőegerszegi képviselőtestületet, hogy Felsőegerszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének 65/2009.(XII.17.) KTH. számú határozata Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi belső ellenőrzési ütemtervet elfogadta. Határidő: december 31. Felelős: Papp Magdolna polgármester Merk Zsolt Meződ polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi belső ellenőrzési ütemtervet fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a meződi képviselőtestületet, hogy Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Meződ Község Képviselőtestületének 60/2009.(XII.17.) KTH. számú határozata Meződ Község Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi belső ellenőrzési ütemtervet elfogadta. Határidő: december 31. Felelős: Merk Zsolt polgármester Pintérné Magyar Mária Palé polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi belső ellenőrzési ütemtervet fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a paléi képviselőtestületet, hogy Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Palé Község Képviselőtestületének

19 19 79/2009.(XII.17.) KTH, számú határozata Palé Község Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi belső ellenőrzési ütemtervet elfogadta. Határidő: december 31. Felelős: Pintérné Magyar Mária polgármester Márhoffer Tibor Varga polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi belső ellenőrzési ütemtervet fogadja el. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Varga Község Képviselőtestületének 73/2009.(XII.17.) KTH, számú határozata Varga Község Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi belső ellenőrzési ütemtervet elfogadta. Határidő: december 31. Felelős: Márhoffer Tiborpolgármester 6.) Polgármesteri Hivatal helységeinek közérdekű tartós használati szerződése Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Dr. Kajdon Béla jegyző kiosztásra került mindenki részére az írásos előterjesztés. A kistérségi iroda vezetője leírta, hogy milyen pályázatról van szó, amely több mint 500 mft-os kistérségi pályázat. Jelenleg helyszűkében vannak. Az adminisztrációs feladatokra külön embereket kell foglalkoztatni. Az emberek foglalkoztatására helyiséget kell biztosítani. Gyakorlatilag ez arról szól, hogy a jelenlegi városházának az udvarrészében, ahol a gyámhivatal, adóiroda van, ennek a használatáról lenne szó. Erre vonatkozik a kiosztott megállapodás tervezet. Szerepel benne, hogy több millió forintból felújítanák az épületet. Ha ezt aláírják a testületet, akkor azt tudni kell, ha bármilyen oknál fogva onnét el kell helyezni ezt az irodát, akkor a hét településnek kell gondoskodni a helyről. A pályázatról is van egy rövid összefoglaló kiadva. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az épület hasznos alapterülete 70 m2. A kistérségi társulás benyújtott egy pályázatot bruttó 560 mft értékben, ahol meg kellett jelölni egy közösségi irodának a helyszínét, ami a gyermekesély program megvalósítását koordinálja. Szeretnék, ha ez a központi iroda Sásdon valósulna meg, Sásdon működne, lehetőleg a térségi

20 20 munkavállalókkal dolgozna. Ezt az épületrészt megfelelően fel kell újítani, akadálymentesiteni kell, hogy erre a célra használni lehessen. Amennyiben az önkormányzatok pozitív döntést hoznak, úgy a helyiség alkalmassá válik arra, hogy a kistérségi társulás a későbbiekben a város és a térség településeinek hátrányos helyzetű gyermekeinek érdekében ezt a feladatot elláthassa. A pályázatot már benyújtották, formailag befogadták, jelenleg a tartalmi elbírálása folyik a pályázatnak. Skoda Dénes képviselő megkérdezte, hogy a főépületben kik dolgoznak majd, hová mennek majd mellékhelyiségbe? 8 év szerepel benne és nem 15 év. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez a pályázat kiírásának feltétele. Ha a projekt megvalósítási időszaka lezárul, akkor a továbbiakban, hogy mire használják, akkor kell majd egy ugyanilyen visszabérlést kötni, hogy a tulajdonosok visszaveszik. A mellékhelyiség kérdésével kapcsolatban elmondta, hogy a mellékhelyiséget közös használatúnak kell tekinteni mindaddig, amíg a főépületben a vizesblokk ilyen célra kialakításra nem kerül. Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte van-e már konkrét terv arra vonatkozóan, hogy a főépületben mi lesz? Úgy gondolja, hogy előbb arról kellene dönteni és utána a melléképületről, mert a kettő meghatározza egymást és eléggé behatárolható lenne így, hogy kit helyezhetnének oda, ha a melléképületben gyerekesély iroda működik. Észrevételezte, hogy a megállapodásban a használatbaadóknál kimaradt Felsőegerszeg. Székely Szilárd polgármester a főépület hasznosításával kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg még döntés nincs, érdeklődök vannak. Az egyik koncepció lehetőség volt, melyben az önkormányzat döntött, a jelenlegi rendőrség épületének a mentőszolgálat tulajdonba adásáról. Azonban a rendőrség elhelyezéséről a későbbiekben gondoskodni kell. Sásdon járt a komlói rendőrkapitány és a megyei rendőrfőkapitány úr, megtekintették a lehetőségeket, sorrendben elsőként a jelenlegi városháza épületét, majd az otp, a komlói vizmü épületét és a kistérségi iroda épületét. Véleményt alkottak arra vonatkozóan, hogy melyik épületet kívánják a későbbiekben rendőrség céljára használni. Arra kérte őket, hogy írásban tegyék meg a véleményüket. A kistérségi társulás szintén abban a helyzetben van, hogy a jelenlegi irodája túlzsúfolt. A kistérségi tanács erre vonatkozóan koncepciót nem alkotott. Annyit tud, hogy a rendőrség a melléképületre semmilyen formában nem tart igényt. Dr. Kajdon Béla jegyző dönteni kell az önkormányzatoknak, mert a pályázat elbírálás alatt van. A pályázatot viszont be kellett adniuk, ha a testületek nem-el szavaznak, bármelyik a 7 testületből, akkor más helyet kell keresniük. Ez a melléképület olyan, hogy leválasztható a főépülettől, de az biztos, hogy mivel nem a kistérség kerül oda, akkor nekik saját pénzből egy saját illemhelyet, vizesblokkot kell kialakítani a jelenlegi kézi irattár helyén. A kistérség a testületektől azt kéri, hogy a projekt eredményesen megvalósuljon kistérségi szinten a kistérségi program megvalósításához erre a célra a mellékhelyiséget adja rendelkezésre azokkal a feltételekkel, amely leírásra kerültek. Székely Szilárd polgármester kérte a testületeket, hogy mindenki tartsa szem előtt azt, hogy ez a program a térség gyermekeinek jobb életviteléért, fejlesztéséért, a képzéséért van. A 27 polgármester egyhangúlag döntött arról, hogy ez a program fontos, mindenképp meg kell valósítani, hiszen a gyermekeké a jövő.

21 21 Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri Hivatal helységeinek közérdekű tartós használati szerződését fogadja el. Hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselőtestületének 164/2009.(XII.17.) KTH. számú határozata Sásd város Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri Hivatal helységeinek közérdekű tartós használati szerződését elfogadta. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: december 31. Felelős: Székely Szilárd polgármester Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri Hivatal helységeinek közérdekű tartós használati szerződését fogadja el. Hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a felsőegerszegi képviselőtestületet, hogy Felsőegerszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének 66/2009.(XII.17.) KTH. számú határozata Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri Hivatal helységeinek közérdekű tartós használati szerződését elfogadta. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: december 31. Felelős: Papp Magdolna polgármester Merk Zsolt Meződ polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri Hivatal helységeinek közérdekű tartós használati szerződését fogadja el. Hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására.

22 22 Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a meződi képviselőtestületet, hogy Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Meződ Község Képviselőtestületének 61/2009.(XII.17.) KTH. számú határozata Meződ Község Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri Hivatal helységeinek közérdekű tartós használati szerződését elfogadta. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: december 31. Felelős: Merk Zsolt polgármester Jager Ferencné Oroszló alpolgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri Hivatal helységeinek közérdekű tartós használati szerződését fogadja el. Hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a oroszlói képviselőtestületet, hogy Oroszló Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Oroszló Község Képviselőtestületének 43/2009.(XII.17.) KTH, számú határozata Oroszló Község Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri Hivatal helységeinek közérdekű tartós használati szerződését elfogadta. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: december 31. Felelős: Szabó József polgármester

23 23 Pintérné Magyar Mária Palé polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri Hivatal helységeinek közérdekű tartós használati szerződését fogadja el. Hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a paléi képviselőtestületet, hogy Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Palé Község Képviselőtestületének 80/2009.(XII.17.) KTH, számú határozata Palé Község Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri Hivatal helységeinek közérdekű tartós használati szerződését elfogadta. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: december 31. Felelős: Pintérné Magyar Mária polgármester Márhoffer Tibor Varga polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri Hivatal helységeinek közérdekű tartós használati szerződését fogadja el. Hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására. Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy

24 24 Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Varga Község Képviselőtestületének 74/2009.(XII.17.) KTH, számú határozata Varga Község Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri Hivatal helységeinek közérdekű tartós használati szerződését elfogadta. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: december 31. Felelős: Márhoffer Tiborpolgármester Mivel más napirend, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Székely Szilárd polgármester minden képviselőtestületnek Békés, Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánt, megköszönte a megjelenést és az együttes testületi ülést bezárta, Sásd Város Képviselőtestülete folytatta tovább ülésezését. Kmft. Székely Szilárd Papp Magdolna Merk Zsolt Sásd polgármestere Felsőegerszeg polgármestere Meződ polgármestere Jager Ferencné Pintérné Magyar Mária Márhoffer Tibor Oroszló alpolgármestere Palé polgármestere Varga polgármestere Dr. Kajdon Béla Sásd jegyzője Dr. Babits András körjegyző Magyarhertelend, Bodolyabér, Oroszló

25 25 J e g y z ő k ö n y v : Folytatólagosan felvéve Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének december 17. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: TOT Sásdi Általános Iskola Tanári Terme Sásd, Szent Imre u. 29. Jelen vannak: Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Galambosné Wágner Éva, Szíjártó Csaba, Keresztes Richárd, Jusztinger Krisztina, Skoda Dénes, Hausmann Mária, Dr. Földi-Deutsch Eszter, Dr. Jusztinger János képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető. Igazoltan távol: Pál Csaba és Kiskároly János képviselők. Igazolatlan távollét nem volt. Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a testületi ülésen a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontot tárgyalják meg: - TÁMOP pályázat. Megkérdezte, van-e ettől eltérő más napirendi javaslat? Mivel más javaslat nem hangzott el, Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi napirendi pontok megtárgyalása mellett döntött: 7.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Előadó:: Székely Szilárd polgármester 8.) TÁMOP pályázat Előadó:: Székely Szilárd polgármester 9.) Sásd Város Képviselőtestületének a temetőről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 10.) Szolgálati lakás kiutalása Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 11.) Közterület elnevezése (sásdi iparterület) Előadó: Székely Szilárd polgármester 12.) Beszámoló a Népjóléti Bizottság átadott hatáskörében hozott döntéseiről Előadó: Hausmann Mária a Népjóléti Bizottság elnöke

26 26 Székely Szilárd polgármester a napirendi pontok megtárgyalása előtt mindenki részére ajándékot nyújtott át, megköszönte az éves munkát, Békés, Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánt mindenkinek. N a p i. r e n d t á r g y a l á s a : 7.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Előadó: Székely Szilárd polgármester Székely Szilárd polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy az önkormányzatot az önkormányzati miniszter 8 mft extra működési támogatásban részesítette, bíznak abban, hogy az önkormányzat likviditási gondjait nagy mértékben javítani fogja. Gáspár Andrea a középiskola igazgatója tájékoztatta a megjelenteket, hogy a középiskola nagyon sok eredményt elért ebben a tanévben is. Az iskola jelenlegi létszáma 184 fő, ami azt jelenti, hogy a tavalyi létszámnál is több mint 10 fővel többen vannak. Ez időnként tanterem problémákat is tud okozni. A tavalyi évben kértek az RFKB-tól engedélyt szakmabővítésre, megkapták az engedélyt. A 2010/2011-es tanévben az iskolában szeretnének egy fél cukrász osztályt indítani. Minden évben résztvesznek a pécsi pályaválasztási nyílt napokon, ez egy kétnapos rendezvény, ahová a gyerekeik is mennek a pedagógusokkal együtt. A szülői értekezleteken természetesen ahová hívják őket, mindenhová elmegy. Az idén Mágocson, itt a sásdi általános iskolában, Sellyén, illetve Vásárosdombón voltak. Kettő nyílt napot szoktak szervezni egy évben. Általában fő érkezik. Az Oktatásért Közalapítványtól 60 szakiskolai tanuló kirándulására nyertek pályázatot, Székesfehérvárra vitték el a diákokat. Ezzel a pályázattal már elszámoltak. A másik szakmai diákcsapatot a budapesti szakmai vásárra vitték el, ennek a buszköltségeit az első pályázat pénzéből fedezték. A kiállításra szakoktatók kisérték el a diákokat, itt alkalmuk nyílik arra, hogy körülnézzenek a gasztronómiai eszközök és újdonságok terén. Két fős szakács csapattal neveztek október 5-6-án Budapesten a gasztronomiai szövetség rendezésében rendezett országos szakmai versenyre, itt a csapat IV. helyezést és különdíjat ért el. A Pécsi Sörgyárral felvették a kapcsolatot, akik promóciós termékeikkel, poharakkal, étlaptartókkal, sok mindennel megszponzorálták az éttermüket. A Metró áruházzal is felvette újra a kapcsolatot, aki szívesen látja őket a következő évben. A nyáron jogosultságot szereztek arra, hogy a végzős szakmai vizsgát tett tanulók számára bizonyítványt állíthasson ki a középiskola. Akik idén végeztek gyerekeknek angol-németfrancia szakmunkásbizonyitványt is kiállítanak. Az Útravaló Ösztöndíj programban a tavalyi diákjaik további patronálására engedélyt kaptak az Oktatási Minisztériumtól, illetve újabb 6 diák és mentortanár patronálását teszik lehetővé. Az idei évben bérleti díjból 922 eft-ot már beszedtek, most még a felnőttképzési tanfolyamnak a második részének a bérleti díjáról kötnek majd szerződést, ami eft, tehát összességében közel 2 mft bérletidijjal számolhat a középiskola az idén. 6 db pályázatot nyújtottak be, illetve 1 db pályázattal most foglalkoznak, ezt jövő januárban szeretnék beadni. Az egészségfejlesztési pályázatban elsősegélynyújtó tanfolyamra pályáztak. Egyrészt szükség van ezekre az ismeretekre, kb. 90 diák tudná elsajátítani ezeket az ismereteket, amiből vizsgát is tehetnének. Illetve hagyományos ételek egészségesen a mama főztje projekttel neveztek ebbe a pályázatba.

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők.

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. március 1. napján megtartott együttes üléséről. Az ülés

Részletesebben

Virág Anett polgármester, Szelle Gyöngyi alpolgármester, Nagy Gál Andrásné, Rab Árpád, Eizemann János képviselők

Virág Anett polgármester, Szelle Gyöngyi alpolgármester, Nagy Gál Andrásné, Rab Árpád, Eizemann János képviselők J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek 2012. március 8-án tartott együttes testületi

Részletesebben

Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a testületi ülésen a meghívóban közölteken kívül még az alábbi napirendi pontokat tárgyaljanak meg:

Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a testületi ülésen a meghívóban közölteken kívül még az alábbi napirendi pontokat tárgyaljanak meg: J e g y z ő k ö n y v : Folytatólagosan felvéve Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 02.napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza Díszterem 7370.

Részletesebben

Székely Szilárd polgármester erre reagálva elmondta, hogy ezt nem napirendi pont keretében tárgyalják, hanem az Egyebek-ben.

Székely Szilárd polgármester erre reagálva elmondta, hogy ezt nem napirendi pont keretében tárgyalják, hanem az Egyebek-ben. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. április 8. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Hiányzik: Városháza tanácskozóterme Sásd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Sásd Város Polgármeseri Hivatal tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Sásd Város Polgármeseri Hivatal tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2009. július 29. napján tartott rendkívüli testületi ülésérıl. Ülés helye: Sásd Város Polgármeseri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

2.) A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő TIOP 1.1.1. pályázat elkészítésére szerzıdéskötés

2.) A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő TIOP 1.1.1. pályázat elkészítésére szerzıdéskötés 1 J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 22. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2010. (II. 10.) Költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-4/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 10-én, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-25 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. május 12-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

113/2007. (VII.19.) KTH.

113/2007. (VII.19.) KTH. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. augusztus 29. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 12. napján megtartott üléséről.

Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 12. napján megtartott üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 12. napján megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

137 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 1-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 54/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. július 14-én 16:00 órakor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Csókakő Csákberény Söréd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott együttes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Csókakő Csákberény Söréd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott együttes üléséről JEGYZŐKÖNYV Mely készült Csókakő Csákberény Söréd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott együttes üléséről Helye: Művelődési ház Söréd, Rákóczi u. 41. Jelen vannak:

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

15/2014. számú. 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

15/2014. számú. 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 2336-2/2014. 15/2014. számú 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 96-117/2014. (VI. 25.) sz. Kth. 8-9/2014.

Részletesebben

2.) Sásd Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása

2.) Sásd Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. április 17. napján megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága

Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága 2015. február 23.-án (hétfőn) du 13,00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Császár József Sándor alpolgármester, Bakné Répási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 11-én -kor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak: (csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei JEGYZŐKÖNYV Készült: Kislőd és Magyarpolány községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. augusztus 1-jén 17.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 648-19/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 13-án, 13 00 órakor kezdődő közmeghallgatásáról,

Részletesebben

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 8. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 658-32//2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2014. december 16-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 4-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 4-én megtartott üléséről Határozatok száma: 30-31. TARTALOMJEGYZÉK 30/2015.(V.4.) PBH.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-352, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-24/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. december 18-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Készült: 2012. december 18-án

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-11/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 29-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 2/2010 Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010 március 31-én 15 órai kezdettel megtartott rendes, nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám:.-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

15/2012. számú. 2012. szeptember 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 111-122/2012. (IX.12. sz. Kth.) 21-22/2012. (IX. 13.) sz.

15/2012. számú. 2012. szeptember 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 111-122/2012. (IX.12. sz. Kth.) 21-22/2012. (IX. 13.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5963-2/2012. 15/2012. számú 2012. szeptember 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 111-122/2012. (IX.12. sz. Kth.)

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Jelen vannak: Tömös Béla Gyuláné polgármester, Kocsis Jánosné, Vaszily József, Antal Tibor, Andrej József képviselők,

Jelen vannak: Tömös Béla Gyuláné polgármester, Kocsis Jánosné, Vaszily József, Antal Tibor, Andrej József képviselők, Dámóc község önkormányzat képviselő-testülete. Száma: 6/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Dámóc község önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 30-án du. 14 órakor megtartott képviselő- testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 10/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről Határozatok száma: 58-66. TARTALOMJEGYZÉK 58/2014.(XII.1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V. Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V. Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö NY V Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Fedor Attila Tóth Gellért al Gór Gyula

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI XIII. JEGYZŐKÖNYVE 2009. DECEMBER 29 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

2. s z á m ú. Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

2. s z á m ú. Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 2. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas Attila

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 221 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. május 24-én 8,30 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 21/2013. J E G Y Z

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester, Takács Ferenc alpolgármester, Benyó Pál, Hovorka István, Tuska Pálné, Varga András képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester, Takács Ferenc alpolgármester, Benyó Pál, Hovorka István, Tuska Pálné, Varga András képviselők. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 13-án 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. 171/3/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet a szociális

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban.

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte.

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. Szám: 39-40/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 22-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 5/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 5/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e Ikt. szám: Ph/511-5/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2012. március 29-én megtartott ülésének 5/2012. számú j e g y z ő k ö n y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom:

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendelet: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben