Működési bevételek ,8% A települési önkormányzatok működésének támogatása ,4%

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Működési bevételek 42 066 44 885 38 953 86,8% A települési önkormányzatok működésének támogatása 29 861 32 838 32 651 99,4%"

Átírás

1 Előterjesztés Készült: Dunafalva Községi Önkormázat ülésére Tárgy: Beszámoló a Szeremlei Közös Önkormázati Hivatal I-III. negyedéves gazdálkodásáról Készítette: Gálné, Hegyiné Jogszabályi háttér: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvé 24. (1) A jegyző, főjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig újtja be a képviselő-testületnek. 87. (1) A polgármester a helyi önkormázat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormázat költségvetési rendeletében megjelenő előirázatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Indokolás: A hivatali bevételek 85,6%-ban míg a kiadások 83,2%-ban teljesültek. A bevételek között látható, hogy Dunafalva 12 havi működési hozzájárulást kifizetett szeptember végéig és Szeremle is éves kötelezettségének közel 100%-át befizette. Ennek oka, hogy a két fő felmentésével és végkeilégítésével kapcsolatos kiadások ezt a többletfinanszírozást igéelték és szeptember végéig az igéelt 6,2milliós felmentési, végkielégítés támogatás még nem érkezett meg. A kiadási oldalon ez az oka a bérek és járulékok 75%-t meghaladó teljesülésének. Az egyes épületek fenntartási kiadásait minden önkormázat maga fizette, ami az eredeti előirázathoz képest Dunafalvának 72%, Szeremlének 66%-ban teljesült. Javaslat: a Hivatal beszámolójának elfogadása az alábbiak szerint:../2012.(xii.10.)önkormázati határozat-tervezet Szeremle/Dunafalva Községi Önkormázat Képviselő-testülete a Szeremlei Közös Önkormázati Hivatal I-III. negyedévi költségvetési beszámolóját és elszámolását a jelen határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja. 1. számú melléklet a /2013.(XI..)önkormázati határozathoz Szeremlei Közös Önkormázati Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlege év III.né év terv 2013.é 2013.é Teljesül BEVÉTELEK Előirázat Mód.III v III.né v és. % ezer ft-ban ezer ftban ezer ftban Működési bevételek ,8% A települési önkormázatok működésének támogatása ,4% (2.mell.I.) Önkormázati hivatal működésének támogatása (MT) ,4% Dunafalvára jutó rész 942 fő ,0 Szeremlére jutó rész 1503 fő % 99,1% Működési célú támogatásértékű bevétel ,0 Dunafalva bér- és szakmai és működési hozzájárulása (DF) 942 fő ,0% Szeremle bér- és szakmai és működési hozzájárulása (SZ) 1503 fő % 100,0 Központosított előirázat % 7,7% Bérpolitikai támogatás 477 Felmentési, végkielégítési támogatás ,0% Saját működési bevételek ,7% Kamatbevétel ,0 Egyéb saját bevétel /Telefon/ % 94,0% Áfa bevételek ,3% Intézméi működési bevételek ,0% Igazgatási szolgáltatási díjak Dunafalva ,1% Igazgatási szolgáltatási díjak Szeremle ,0% Fejlesztési célú bevételek ,6% Dunafalva fejlesztési hozzájárulása ,0 %

2 Szeremle fejlesztési hozzájárulása 559 0,0% Pénzmaradvá átvétel Szeremlétől ,0 Függő átfutó bevételek 0 % Bevételek összesen ,8% 2013/1.változat 2013.év Teljesü KIADÁSOK Előirázat Mód.III. III.né év lés % ezer ft-ban ezer ftban 630 ban 36 82,3% ezer ft- Működési kiadások Hivatal szakmai és működési kiadásai (SZK) (MK) ,3% Személyi juttatások ,9% Járulékok ,6% Dologi kiadások ,2% Hivatalok fenntartási célú kiadásai (FK) ,4% Dunafalva (FKDF) ,0% Szeremle (FKSZ) ,0% Fejlesztési célú kiadások Pénzmaradvá átadás Dunafalvának ,0% Függó átfutó kiadások 630 Kiadások összesen ,2% Nyitó pénzkészlet: Záró pénzkészlet: 0,-ft 1.943,-eft

3 Előterjesztés Készült: Dunafalva Községi Önkormázat ülésére Tárgy: Beszámoló a Dunafalvi Bóbita Napköziotthonos Óvoda I-III. negyedéves gazdálkodásáról, beszámoló az önkormázat I-III. negyedéves gazdálkodásáról Készítette: Gálné, Róka Edit Jogszabályi háttér: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvé 24. (1) A jegyző, főjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig újtja be a képviselő-testületnek. 87. (1) A polgármester a helyi önkormázat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormázat költségvetési rendeletében megjelenő előirázatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Indokolás: 1. Óvoda Az óvoda július 1-jétől működik önálló intézméként, így költségvetése 6 hónapra készült. A bevételek alulteljesülésének oka, a 2012/2013-as tanévre járó, még Szeremlére érkező normatíva (1.160eFt) nem került átutalásra. A kiadásoknál egy havi bért még a szeremlei ÁMK fizetett ki, a szeptemberi bér kifizetése pedig áthúzódott októberre, így csak egy havi bér jelent meg a beszámolóban, így ez oka a kiadási oldal alulteljesülésének. Ezért kellett a tervezetthez képest nagyobb, 341%-os fentartói finanszírozás. Ennek a pénzügyi rendezése októberben lezajlott, Szeremle átutalta az állami támogatást, Dunafalva visszatutalta az egyhavi bért. Az Óvodára vonatkozó beszámolót a határozat-tervezet 3. számú melléklete tartalmazza 2. Önkormázat Az önkormázat bevételei 67%-ban, a kiadások 70%-ban teljesültek. A itó pénzkészlet jén ezer ft volt, míg a záró pénzkészlet án 7.943ezer ft volt, tehát a bevételekhez képesti többlet kiadást az önkormázat pénzmaradváa terhére teljesítette. A bevételeken belül a támogatások teljesülése 75%. Látható, hogy a bevételeknél a kompok, révek pályázat keretében beújtott működési támogatási igéből (11.850ezer Ft) még semmi nem realizálódott. Az önkormázat többlettámogatásokhoz is jutott: kompenzáció 494eft, ári gyermekétkezés 600eft, szerkezetátalakítási tartalék visszapótlás 3.812eft. Az önkormázati bevételek és a kiadások részletezését jelen előterjesztés melléklete tartalmazza. A béveteleknél látható, hogy a helyi adóbevételek 120%-ban teljesültek, különösen az iparűzési adónál kedvező, 125%-os a teljesülés, ennek oka a hátralékok behajtására tett erőteljes intézkedések, a részletfizetések engedélyezése. A kiadási oldalon a személyi juttatások, dologi kiadások 69%-ban, a járulékok 61%-ban teljesültek. A közös önkormázati hivatal teljes éves hozzájárulása kifizetésre került szeptember végéig. A felhalmozási kiadásoknál a traktor beszerzése megtörtént, míg a BAJAVÍZ beruházás valamint a rendezési terv betervezett kiadása még nem valósult meg. Összességében az önkormázat I. féléves gazdálkodása az alábbiak szerint alakult: itó pénzkészlet eft ¾ éves bevételek eft ¾ éves kiadások eft függő bevétel 0eft függő kiadás eft záró pénzkészlet 7.943eft Összességében látható, hogy az önkormázat a ¾ évben bevételeit meghaladó kiadásait itó pénzkészletéből képes volt finanszírozni, így nem készerült hitel felvételére. A feladatok végrehajtása során az önkormázat pénzkészlete 5.076eft-tal csökkent szeptember 30-i zárónappal a határozat-tervezet 1. számú melléklete Dunafalva összesített mérlegét (önkormázat és óvoda), 2. számú melléklete az önkormázat működési valamint a felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását, 3. számú melléklete az óvoda gazdálkodását mutatja be. A 2. számú mellékletből látható, hogy a folyó évi működési hiá jelentősen nőtt, aminek oka az elmaradó kompok, révek működési támogatás. Javaslat: Az óvodáról külön határozat elfogadása nem szükséges, az Óvoda költségvetése külön címen beépül az önkormázat költségvetésébe, így az önkormázati beszámoló elfogadása elegendő.

4 1. számú melléklet a /2013.(XI...)önkormázati határozathoz DUNAFALVA évi konszolidált beszámoló III. negyedév B E V É T E L E K 2013.év Terv év 2013.III. Teljesítés ezer Ft-ban ezer Mód. Ft-ban II. ezer negyedév Ft-ban % MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK % Intézméi működési bevételek % Önkorm. sajátos működési bevételei helyi adók % - átengedett központi adók % - bírság, pótlék, egyéb bevételek % TÁMOGATÁSOK % - működési és ágazati állami támogatások % - egyéb kötelező önkormázati feladatok % - ingyenes és kedv.óvodai iskolai étkeztetés % - szociális és gyermekjóléti feladatok % - szociális étkeztetés % - taagondnoki szolgálat % - ilvános kövtár támogatása % - lakott külterülettel % - kompok révek fenntartásának támogatása % - egyéb központi támogatások szerkezetátalakítási tartalékból beszámítási összeg visszapótlása -köznevelési feladatok támogatása TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK % - ebből segélyek % - ebből közcélú munkabér visszatérülése % -ebből rendszeres gyermekvédelmi támogatás % -TKT-tól működési célú pénzeszközátvétel ebből működési célú pénz.átv % - átvett pénzeszközök /Szeremle Önk.-tól/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK % -fejlesztési célú pénzeszköz átvétel - önkormázatok egyéb költségvetési tám.emva, CÉDE,TEKI - magánszemélyek kommunális adója % - Bajavíz % - kompok révek felújításának támogatása % ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÜLÉSEK Működési célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvá % - előző évi pénzmaradvá működési célra % - előző évi pénzmaradvá fejlesztési célra % FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIEGY. BEV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: % Hiá összesen: működési hiá - fejlesztési hiá BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN %

5 K I A D Á S O K 2013.év Terv 2013.év év Teljesítés ezer Ft-ban Mód.II. ezer Ftban Teljesítés ezer Ft- % Működési kiadások ban % Személyi juttatások % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi kiadások % Kamatkiadások % Egyéb folyó kiadások % Támogatásértékű Működési kiadások % ÁMK hj % Élelmezésvezető bér.hj % Önkorm. Hiv. hj % Önk. Hiv.fenntartási hj % Non-profit szervezetek támogatása % Óvoda intézmé finanszírozás Véglegesen átadott pénzeszközök % Működési célú pénzeszköz átadás non-profit % szervezeteknek Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi 9 vállalkozásnak Társadalom és szociálpolitikai juttatások % ebből segélyek % ebből gyermekvédelmi támogatás % ebből közgyógyellátás+ temetési segély % ebből közlekedési és Bursa ösztöndíj % ebből Ara János ösztöndíj % saját hatáskörben adott pénzügyi, természetbeni 608 Fejlesztési hitel visszafizetése ellátás Működési hitel visszafizetése FELHALMOZÁSI KIADÁSOK % Felújítás % Intézméi beruházások % Fejlesztési hitel visszafizetése FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIEGY. KIADÁSOK ÁLTALÁNOS TARTALÉK % KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN % KIADÁSOK MINDÖSSZESEN % Nyitó pénzkészet: ,- ezer Ft Záró pénzkészlet: 7.943,- ezer Ft 2. számú melléklet a /2013.(XI...)önkormázati határozathoz 2013.év III. negyedév Az ÖNKORMÁNYZAT működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirázatai 2013.év év 2013.III. Megnevezés Terv Mód. II. név. Telj. Teljesülés ezer Ftban ezer Ft- ezer Ft- %-ban Intézméi működési bevételek ban ban % Önkormázatok sajátos működési bevételei % Önkormázatok költségvetési támogatása % Önkormázatok támogatásértékű bevételi % ÁH-on kívülről véglegesen átvett pénzeszközök %

6 Folyó évi működési célú bevételek % Személyi juttatások % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb kiadások % Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás % Ellátottak pénzbeli juttatása % Függő átfutó kiadások % Óvoda finanszírozás % Folyó évi működési célú kiadások % Felhalmozási célú felújítási bevételek ( Kompok,révek) % Magánszemélyek kommunális adója % Felhalmozási célú bevételek BAJAVÍZ % Folyó évi felhalmozási célú bevételek összesen % Fejlesztési célú hitel visszafizetése Beruházások % Felújítások % Felhalmozási célú pénzeszközátadás Folyó évi felhalmozási célú kiadás összesen % Folyó évi működési hiá % Folyó évi felhalmozási hiá % Működési célú pénzmaradvá % Felhalmozási célú pénzmaradvá % Működési célú hiá belső finanszírozásból % Fejlesztési célú hiá belső finanszírozásból % Működési tartalék % Felhalmozási tartalék % BEVÉTELEK ÖSSZESEN % KIADÁSOK ÖSSZESEN % Megnevezés 3. számú melléklet a /2013.(XI...)önkormázati határozathoz Dunafalva Katica Napköziotthonos Óvoda Beszámoló III. né év terv 2013.III.né. Teljesülés teljesülés ezer Ft-ban ezer Ft-ban %-ban Bevételek Köznev. feladatok támogatása Pedagógusok bértámogatása 13/14. év % Segítők bértámogatása 13/14. év % Óvoda működés támogatása 13/14 év % Állami hozzájárulások összesen % Pedagógusok bértámogatása 12/13. tanév 708 0% Segítők bértámogatása 12/13. év 272 0% Óvoda működés támogatása 12/13. év 180 0% Szeremle Önk.-tól átvett pénzeszközök % Dunafalva önkorm. hozzájárulás % Kamatbevételek % Működési bevételek 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN %

7 Megnevezés 2013.év terv III.né. Teljesülés teljesülés ezer ft-ban ezer ft-ban %-ban Kiadások Kötelező feladatok % Személyi juttatások % Járulékok % Dologi kiadások % Készletbeszerzés % Kommunikációs szolg % Szolgáltatási kiadások % Műk. Célú ÁFA 12 Díjak, befizetések 2 Függő átfutó kiadások Működési kiadások 0 6 Egyéb működési célú kiadás Műk.célú. tám. Kiad. Helyi Önk-nak(busz) 6 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN % Pénzkészlet tárgyidőszak végén: 284 e Ft

8 Előterjesztés Készült: Dunafalva Községi Önkormázatok együttes ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormázati Hivatal évi költségvetési koncepciója, létszámkeret meghatározása Készítette: Gálné, Hegyiné Előzméek: az önkormázatok között megállapodás született arról, hogy január 1-jétől közösen tartják fenn és működtetik a Szeremlei Közös Önkormázati Hivatalt. Jogszabályi háttér: 368/2011.(XII.31.)Korm.rendelet 26. (1) A jegyző a helyi önkormázat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormá Áht. 13. (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze. (2) A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormázatnál működő bizottságok véleméét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről vélemét kell alkotnia. (3) A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok véleméével együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól. Törvéjavaslat Magyarország évi központi költségvetéséről 2. mell.i. a) Önkormázati hivatal működésének támogatása ft/fő/év, kötött felhasználású, az elismert hivatali létszám után jár, bérek, járulékok, szakmai kiadások, épületek, infrastruktúra működtetéséhez A hivatal törvéjavaslat alapján 2014-re számított finanszírozott létszámkerete 7,12 fő, míg ez 2013-ban 7,19 fő volt hoz képest változás, hogy ismét a székhely önkormázat kapja meg a teljes normatívát, a beszámítás összegét a székhelynél korrekciós téezőként veszik figyelembe. Indokolás: A finanszírozott hivatali létszám csökkenése miatt a bevételi oldalon 228eFt működési támogatás csökkenéssel számolunk. Az önkormázatok közötti megállapodás alapján minden település maga fizeti a saját területén lévő hivatali épület fenntartási kiadásait. Az alábbi táblázatból látható, hogy a folyamatos létszámcsökkentés eredméeként folyamatos a bérmegtakarítás is, ameniben nincs béremelés, úgy = 3.666eFt. A 2.változat szerint =2.637eFt, a 3. változatban =1.613eFt. Bérkoncepció változat jellemzői alapilletmé differenciált eltérítés 10% illetmékieg. képzettségi pótlék 13 fő + 1 üres alapilletmé differenciált eltérítés 10% illetmékieg. képzettségi pótlék 11 fő + 1 üres alapilletmé differenciált eltérítés 10% illetmékieg. képzettségi pótlék 10 fő (félévtől 8 fő) bér- és járulékktg eFt eFt eFt eFt= eFt 1.vált. alapilletmé, differenciált eltérítés, 10% illetmékieg., képzettségi pótlék 8 fő 2.vált. alapilletmé, differenciált eltérítés, 15% illetmékieg., képzettségi pótlék 8 fő 3.vált. alapilletmé, differenciált eltérítés, 20% illetmékieg., képzettségi pótlék 8 fő megosztás Szeremle fő eFt fő eFt fő eFt fő eFt fő eFt fő eFt Dunafalva 962 fő eFt 941 fő eFt 942 fő eFt 938 fő eFt 938 fő eFt 938 fő eFt A 2014-es bérterv jellemzői: - mindkét változat 7 fő köztisztviselő és 1 fő ügykezelő létszámkeret finanszírozását vállalja fel, - változatlanul hagyja a differenciált eltérítések mértékét és összegét (ez elvonható kategória), - a két változat az illetmékiegészítés (1. változat marad a 10%, nincs béremelés 2. változat 15%-ra, 3. változat 20%-ra változik az illetmékiegészítés, így 5 illetve 10% béremeléssel számol) mértékével tér el.

9 Javaslat: a Hivatal évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása../2013.(xi..)önkormázati határozat-tervezet Szeremle/Dunafalva Községi Önkormázat Képviselő-testülete a Szeremlei Közös Önkormázati Hivatal évi költségvetési koncepcióját a jelen határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja. 1. számú melléklet a /2013.(XI.)önkormázati határozathoz Szeremlei Közös Önkormázati Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlege évi koncepció 2013.év 2014.év Változás BEVÉTELEK Mód.III. I.vált. II.vált. III.vált. % eft eft eft eft I.vált. II.vált. III.vált. Működési bevételek ,4% 78,7% 80,9% A települési önkormázatok működésének támogatása (2.mell.I.) ,3% 99,3% 99,3% Dunafalvára jutó rész 938 fő ,7% 99,7% 99,7% Szeremlére jutó rész 1486 fő ,0% 99,0% 99,0% Működési célú támogatásértékű bevétel ,0% 46,7% 67,2% Dunafalva bér- és szakmai és fenntartási hozzájárulása (DF) 938 fő ,1% 46,9% 67,5% Szeremle bér- és szakmai és fenntartási hozzájárulása (SZ) 1486 fő ,9% 46,5% 67,0% Központosított előirázat ,0% 0,0% 0,0% Bérpolitikai támogatás Felmentési, végkielégítési ,0% 0,0% 0,0% Fenntartási támogatás célú támogatásértékű bevétel (FB) Dunafalva község hozzájárulása Szeremle község (FBDF) Saját hozzájárulása működési bevételek (FBSZ) ,0% 100,0% 100,0% Kamatbevétel ,0% 100,0% 100,0% Egyéb saját bevétel /Telefon/ ,0% 100,0% 100,0% Áfa bevételek ,0% 100,0% 100,0% Intézméi működési ,0% 100,0% 100,0% bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak ,0% 100,0% 100,0% Igazgatási Dunafalva szolgáltatási díjak ,0% 100,0% 100,0% Fejlesztési Szeremle célú bevételek Dunafalva fejlesztési 351 Szeremle hozzájárulása fejlesztési 559 Pénzmaradvá hozzájárulása átvétel 506 Szeremlétől Hiá Bevételek összesen ,8% 77,1% 79,3% 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év Változás KIADÁSOK Mód.III. Koncepció Koncepció Koncepció % ezer ftban ezer I.változat ft-ban III.változat ezer ft-ban IV.változat ezer ft-ban Konc.I. Konc.III. Konc.IV. Működési kiadások ,8% 79,1% 81,4% Hivatal szakmai és működési ,1% 77,6% 80,1% kiadásai Személyi (SZK) juttatások (MK) ,8% 76,6% 79,3% Járulékok ,7% 76,4% 79,1% Dologi kiadások ,5% 87,5% 87,5%

10 Hivatalok fenntartási célú kiadásai (FK) ,0% 100,0% 100,0% Dunafalva (FKDF) ,0% 100,0% 100,0% Szeremle (FKSZ) ,0% 100,0% 100,0% Fejlesztési célú kiadások Pénzmaradvá átadás 255 Dunafalvának Függó átfutó kiadások Kiadások összesen ,8% 77,1% 79,3%

11 Előterjesztés Készült: Dunafalva Községi Önkormázat i ülésére Tárgy: a Katica Naköziotthonos Óvoda és a Dunafalva Községi Önkormázat évi költségvetési koncepciója Készítette: Gálné, Róka Edit Jogszabályi háttér: 368/2011.(XII.31.)Korm.rendelet 26. (1) A jegyző a helyi önkormázat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormá Áht. 13. (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze. (2) A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormázatnál működő bizottságok véleméét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről vélemét kell alkotnia. (3) A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok véleméével együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól. Törvéjavaslat Magyarország évi központi költségvetéséről számú törvéjavaslat 2. mell.i. A települési önkormázatok működésének általános támogatása a) Önkormázati hivatal működésének támogatása ft/fő/év, kötött felhasználású, az elismert hivatali létszám után jár, bérek, járulékok, szakmai kiadások, épületek, infrastruktúra működtetéséhez b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása ft/ha belterület nagysága alapján SZ 106,6959 ha DF 243,488 ha bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza alapján, ft/km SZ 14 km DF 27 km bc) Köztemető fenntartása köztemő nagyságától függően 33Ft/m2 SZ 0 m DF m bd) Közutak fenntartásának támogatása belterületi út hossza alapján Ft/km SZ 7,5 km DF 26 km c) Egyéb kötelező önkormázati feladatok támogatása ft/fő de legalább SZ 1486 fő DF 938 fő DE! Nem haladhatja meg az előző évre kövelt költség 110%-át!!! II. A települési önkormázatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok és a közvetlenül segítők bértámogatása óvodapedagógusok ft/számított létszám/év, ft/számított létszám/3 hó segítők (dajkák) ft/számított létszám/év 2. Óvodaműködés támogatása ft/fő/év SZ 26fő DF 15,5fő III. A települési önkormázatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése rendszeres szoc.segély, lakásfenntartási 90%-ára foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-ára óvodáztatást támogatás 100%-ára 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz krízissegélyezéshez, közfoglalkoztatás önrészéhez 3. Szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása c) Szociális étkezés ft/fő SZ 27 fő DF 24 fő e) Taagondnoki szolgáltatás ft/szolgálat m) Kistelepülések szociális feladatainak támogatása ft/fő, de legalább ft SZ 1486 fő DF 938 fő Gyermekétkeztetés támogatása a) Ingyenes és kedvezmées gyermekétkeztetés támogatása ft/fő/év SZ fő DF fő

12 b) Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása külön igéelhető mindkét településen IV. Települési önkormázatok kulturális feladatainak támogatása d) Települési önkormázatok ilvános kövtári és közművelődési feladatainak ellátásához ft/fő SZ 1486 fő DF 938 fő V. BESZÁMÍTÁS A beszámítás az I. és III.1. pont alatti támogatások tekintetében alkalmazott támogatáscsökkentés, mely sávosan az egy főre jutó adóerőképesség alapján kerül megállapításra. A támogatás csökkentés az elvárt bevétel (2012. évi IPA 0,5%-a) %-ában az adóerőképesség alapján mindkét településen 50%, de mivel Szeremle közös hivatali székhely, ott -5%, tehát 45% az elvonás Adóerőképesség SZ ft/fő DF ft/fő IPA 0,5%-a SZ 5.666eFt 45% eFt DF 3.044eFt 50% eFt Indokolás: 1. Óvoda Az óvoda tervezésénél a évi bázisadatok csak félévre vonatkoztak, mivel az Óvoda július 1-jétől önálló, így a %-ban kifejezett változásoknál ezt is figyelembe kell venni. Az óvodások tervezett létszáma a 2013/2014. évben 16 fő, a 2014/2015. évben 15 fő. A tervezési folyamat során a három terv-változat az alábbiakban tér el egymástól: Terv 1. - óvodapedagógusok teljes munkaidős, napi 8 órás munkavállalók - az óvodások közül 10 fő 8 órát tartózkodik az óvodában naponta, a fennmaradó 6 illetve 5 főt ebéd után hazaviszik - az állami támogatáson felül 1.477eFt fenntartói hozzájárulás szükséges az egyensúly fenntartásához Terv 2. - óvodapedagógusok részmunkaidős, napi 7,2 órás (90%) munkavállalók - az óvodások közül 10 fő 8 órát tartózkodik az óvodában naponta, a fennmaradó 6 illetve 5 főt ebéd után hazaviszik - az állami támogatáson felül 482eFt fenntartói hozzájárulás szükséges az egyensúly fenntartásához Terv 3. - óvodapedagógusok teljes munkaidős, napi 8 órás munkavállalók - az óvodások közül mindenki napi 8 órát tartózkodik az óvodában - az állami támogatáson felül 658eFt fenntartói hozzájárulás szükséges az egyensúly fenntartásához 2. Önkormázat Az önkormázat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a határozat-tervezet 1. számú melléklete, a bevételek és kiadások részletezését az előterjesztéshez csatolt mellékletek tartalmazzák. A bevételi oldalon a helyi adók mértékének emelése a polgármesterrel való egyeztetés eredméeként - nem került betervezésre. Látható, hogy az állami támogatásokból levonandó beszámítás összege csökken 3044eFtról 1500eFt-ra. A támogatások csökkenésének oka, hogy a hivatal működésének támogatását a gesztor település igéli, valamint nem tervezhető az un. visszapótlás. Ugyanakkor az egyéb kötelező önkormázati feladatok támogatása 1millió ft-tal nő és új normatívaként megjelenik a kistelepülések szociális feladatainak támogatása. Kompok, révek támogatással kapcsolatosan a bevételi oldalon betervezésre került 12millió forint működési és 3millió forint felhalmozási támogatás. A felhalmozási célú bevételeknél ezen kívül a taaprogram 2014-re áthúzódó támogatása (1.050eFt, 5.775eFt), a BAJAVÍZ hozzájárulása és a magánszemélyek kommunális adójának 100%-a került betervezésre. A bevételi oldalon a tervezet 8940eFt évi pénzmaradvánal számol. A kiadási oldalon a személyi juttatások változásának oka a közcélú foglalkoztatottak változása, nem került betervezésre a dolgozóknak újtott melegétkezési hozzájárulás. A dologi kiadások 2,7%-os infláció mértékkel lettek megnövelve. Az óvodai intézméfinanszírozásnál a évi I. negyedév helyett a teljes éves finanszírozással számol, ugyanakkor nem került betervezésre az újabb pedagógus béremelés, melynek pontos mértéke jelenleg még nem ismert. A Hivatal működési támogatásának csökkenése a hivatali koncepcióból omon követhető, oka egyészt a 2013-hoz képesti bérmegtakarítás miatti kevesebb finanszírozás valamint az állami támogatás gesztornál való közvetlen megjelenése. A nonprofit szervezetek támogatásál többletként megjelenik a sportköri támogatás (600eFt). A felhalmozási kiadásoknál a kompok, révekre fordítandó évről áthúzódó (3019eFt) és évi tervezett (3600eFt) kaidások, valamint a taapályázathoz kapcsolódó ról áthúzódó fejlesztések kerültek betervezésre. A beruházások között szerepel még a rendezési terv fennmaradó része (1800eFt). A fentiek alapján összességében a koncepció 8097eFt általános tartalékkal számol, ez azt jelenti, hogy bár a folyó évi kiadások ( eFt) meghaladják a folyó évi bevételeket ( eFt) 843eFt-tal, de azt a évi pénzmaradvából (8.940eFt) meg tudja finanszírozni az önkormázat úgy, hogy még tartaléka is marad.

13 Javaslat: az alábbi határozat-tervezettel az önkormázat évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása /2012.(XI.)önkormázati határozat-tervezet Dunafalva Község Önkormázatának Képviselő-testülete az önkormázat évi költségvetési koncepcióját a határozat 1-2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 1. számú melléklet a /2013.(XI.)önkormázati határozathoz Dunafalva Községi Önkormázat évi költségvetési koncepciója B E V É T E L E K 2013.év II évi mód koncepció Változás % Megnevezés ezer Ft-ban ezer Ft-ban bázis MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,9% Intézméi működési bevételek ,6% Önkorm. sajátos működési bevételei ,0% helyi adók ,0% átengedett központi adók ,0% bírság, pótlék, egyéb bevételek ,0% sajátos működési bevételek Kötelező önrész (beszámítás) ,3% TÁMOGATÁSOK ,5% normatív hozzájárulások 0 működési és ágazati állami támogatások ,5% központosított előirázatok ,0% normatív kötött felhasználású támogatások 0 önkormázatok egyéb költségvetési támogatása 0 egyéb kötelező Önk. feledatok ,3% ingyenes és kedv. Óvodai, iskolai étkeztetés ,5% szociális és gyermekjóléti feladatok ,0% szociális étkeztetés ,0% tagondnoki szolgálat ,0% Kistelepülések szociélis feladatainak támogatása 938 ilvános kövtár támogatás ,5% lakott külterület tám ,0% kompok-révek fenntart. Támogatás ,3% egyéb központi támogatások ,0% szerkezetátalakítási tart-ból bezsámítási össz. Visszapótlása ,0% köznevelési feladatok támogatása ,6% Konszolidáció 0 előző évi költségvetési visszatérülések 0 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ,4% Támogatásértékű működési bevételek ,4% ebből segélyek ,0% ebből TB alapok költségvetési támogatása 0 ebből mozgáskorl.+lugió+ 0 ebből közcélú munkabér visszatérülése ,1% ebből rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,0% ebből működési célú pénz.átv.tkt-tól ,0% ebből működési célú pénz.átv. házt.+ OTP támogatás ,0% ebből helyi kisebbségi önk.támogatása FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ,3% fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 0 önkormázatok egyéb költségvetési tám.emva, CÉDE,TEKI 0 Bajavíz ,0% magánszemélyek kommunális adója ,0% Kompok-révek pályázat felhalmozásic ,2% felzárkóztatási támogatás 0

14 Taagondnoki pályázat 2013.évi Taprogram külterületi utak pályázat 2013.ivi tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel Pü. vállalktól. ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÜLÉSEK Működési célú hitelfelvétel FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIEGY. BEV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,8% Hiá összesen: 0 0 működési hiá ejlesztési hiá Előző évi pénzmaradvá ,9% Előző évi pénzmaradvá működési célra ,0% Előző évi pénzmaradvá fejlesztési célra ,0% Finanszírozási bevételek 0 0 Finanszírozási bevételek működési célú Finanszírozási bevételek fejlesztési célú BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,9% K I A D Á S O K 2013.év II év mód. koncepció Változás% Megnevezés ezer Ft-ban ezer Ft-ban bázis Működési kiadások ,8% Személyi juttatások ,6% Munkaadókat terhelő járulékok ,6% Dologi kiadások ,7% Kamatkiadások ,0% Egyéb folyó kiadások ,0% Támogatásértékű Felhalmozási kiadások 0 0 Támogatásértékű Működési kiadások ,2% ÁMK hozzájárulás ,0% Óvodai intézmé finanszírozása ,7% Élelmezésvezető bér.hj ,0% Önkorm. Hiv. hj ,7% Non-profit szervezetek támogatása ,0% Véglegesen átadott pénzeszközök ,3% Margittaszigeti társulat Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek ,3% Társadalom és szociálpolitikai juttatások ,0% ebből segélyek ,9% ebből gyermekvédelmi támogatás ,6% ebből közgyógyellátás+ temetési segély ,0% ebből étkezési hj.+ táboroztatás ebből közlekedési és Bursa ösztöndíj ,0% ebből Ara János ösztöndíj ,0% ebből tanuló bérletek vásárlása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,5% Felújítás ,5% Intézméi beruházások ,4% Fejlesztések ( Útfelújítás) Likvid hitel visszafizetése Általános tartalék ,0% FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIEGY. KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,9% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,9%

15 BEVÉTELEK 2. számú melléklet a /2013.(XI.)önkormázati határozathoz Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda évi Koncepció 2013.év terv ezer Ftban évi terv 1 ezer Ftban évi terv 2 ezer Ftban évi terv 3 ezer Ftban Köznev. feladatok támogatása Pedagógusok bértámogatása 13/14. év Segítők bértámogatása 13/14. év Óvoda működés támogatása 13/14. év Pedagógusok bértámogatása 14/15. tanév Segítők bértámogatása 14/15. év Óvoda működés támogatása 14/15. év Szeremle Önk. átvett pénzeszközök Állami hozzájárulások összesen Dunafalva önkorm. hozzájárulás Kamatbevételek Működési bevételek 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 2013.év terv 2014.évi terv évi terv évi terv 3 ezer ftban ezer ftban ezer ftban ezer ftban Kötelező feladatok Személyi juttat. Összes Szem. Juttatások Járulékok Dologi kiadások Készletbeszerzés Kommunikációs szolg Szolgáltatási kiadások Műk. Célú ÁFA Díjak, befizetések Függő átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

16 Előterjesztés Készült: Dunafalva Községi Önkormázat i ülésére Tárgy: évi belső ellenőrzési terv Készítette: Gálné Előzméek: Ezt a feladatot az önkormázat a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül látja el. A társulás a törvé erejénél fogva megszűnik, azonban a társult önkormázatok szabad akaratukból fenntathatják a társulást. Jogszabályi háttér: A helyi önkormázatokról szóló évi LXV. törvé (jelenleg hatályos) 92. (6) A helyi önkormázatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-éig hagyja jóvá. Magyarország helyi önkormázatairól szóló évi CLXXXIX. törvé (hatályos: ) 119. (5) A helyi önkormázatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá. költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.)Korm.r. 15. (1) Az Áht. 70. (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani. (7) Az önkormázati költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja a) a költségvetési szerv (ideértve a polgármesteri hivatalt is) által foglalkoztatásra iráuló jogviszoban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr; b) a társulás által foglalkoztatásra iráuló jogviszoban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr. Indokolás: A fentiek alapján ellenőrzési tervet kell készíteni a jövő évre vonatkozóan. Az, hogy a társulás keretein belül vagy önállóan bíz meg valakit az önkormázat a feladat elvégzésével még bizotalan. /2013.(XI..)önkormázati határozat-tervezet Dunafalva Község Önkormázatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)Korm.rendelet alapján évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint határozza meg: Ellenőrzési feladatok: a) A pénzgazdálkodás szabályozottságának és gyakorlatának ellenőrzése b) Évközi beszámolók ellenőrzése c) Önkormázati adóhatósági feladatok ellenőrzése, a gépjárműadó megosztásának megfelelősége d) Utóellenőrzés: évi belső ellenőrzés megállapításai alapján a hiáosságok megszüntetésére készített intézkedési tervben meghatározott feladatok megvalósultak-e Ellenőrzési időszak: 2013/2014. év Ellenőrzési kapacitás: 1 fő, 10 munkanap, 8 óra/nap Ellenőrzés típusa: helyszíni ellenőrzés, adatbekérés Ellenőrzés módszerei: eljárások szabályozásának elemzése és értékelése, dokumentumok és ilvántartások vizsgálata, részben tételes, részben próbaszerű mintavételes vizsgálat Ellenőrzés ütemezése: harmadik negyedév, a szolgáltatást végző előzetes írásbeli bejelentése szerint Ellenőrzött szerv: Hivatal A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Balogh Mihály független belső ellenőrnek a belső ellenőrzési tervet küldje meg. Felelős: polgármester Határidő: terv megküldése azonnal, egyéb

17 Előterjesztés Készült: Dunafalva Községi Önkormázat ülésére Tárgy: Beszámoló a Szeremlei Közös Önkormázati Hivatal évi munkájáról Készítette: Gálné Jogszabályi háttér: Magyarország helyi önkormázatairól szóló évi CLXXXIX. törvé 81. (3) A jegyző f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékeségéről; Tisztelt Képviselő-testületek! 2012-ben a hivatal még Szeremle-Dunafalva Körjegyzőségként működött. A feladatellátás során sikerült a községek lakosai számára zökkenőmentesen biztosítani az ügyintézést, az intézméfenntartást (ÁMK, Hivatal), a évi létszámhoz képest a feladatot ellátó hivatal létszáma a tárgyévben nem csökkent. A 2012-es év kiemelt feladata volt a évi változásokra iskola átadás, járási hivatalok kialakítása miatti feladat- és hatáskör változás, közös önkormázati hivatal, új önkormázati finanszírozás való felkészülés, mely rendben megtörtént. Az államigazgatási és önkormázati hatósági feladatok ellátásával kapcsolatosan 3185 határozat született ben, mellyel szemben nem esetben újtottak be fellebbezést, így nem került sor másodfokú eljárásra ben a képviselő-testületek döntéseivel kapcsolatosan törvéességi észrevétel nem érkezett. A jogszabályok gyakori változása ebben az évben is jelentős feladat elé állította hivatalunkat. A hatósági munkán túl a településüzemeltetés és az intézméek fenntartása pénzügyi tekintetben egyre nagyobb feladat elé állította az önkormázatokat és a hivatalt, mely feladatot 2012-ben tartozások felhalmozása nélkül sikerült végrehajtani oly módon, hogy a hivatal mindkét önkormázatnak újtott be ÖNHIKI pályázatot, melyen Szeremle 7.857eFt Dunafalva = összeget ert. Ezen túlmenően az év végén Szeremle eFt., Dunafalva 5.975eFt adósságkonszolidációban is részesült, így sikerült a pénzügyi egyensúlyt fenntartani és mindkét önkormázat pénzmaradvánal zárta az évet. A Hivatal életében jelentős változást hozott, hogy napjától az általános iskolai feladat-ellátás átkerült az államhoz, így szükséges volt a Szeremle-Dunafalva ÁMK, az önkormázatok költségvetésének ennek megfelelő átalakítása. A jogszabályi körezet változása miatt a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség napjával megszüntetésre került, jogutódja a Szeremlei Közös Önkormázati Hivatal, melynek kialakítása az új szabályok szerint kötelező, és minimum kétezer lakosonként kell közös hivatalokat létrehozni óta a Körjegyzőség az alábbi lakosságszámra látta el feladatait: 1. Személyi feltételek A Körjegyzőség induló létszámkerete 12 fő volt: körjegyző, 9 fő köztisztviselő, 1 fő ügykezelő, 1 fő ügykezelő (betöltetlen). Év végén a létszám 1 fő köztisztviselővel és 1 ügykezelői üres álláshellyel csökkent, mely státuszok a járási hivatalhoz kerültek át. Az újonnan felálló Szeremlei Közös Önkormázati Hivatal létszáma január 1-jén 10 fő volt. A körjegyző közigazgatási szakvizsgával, önkormázati pénzügyi szervező képzettséggel, a köztisztviselők közül 9 fő közigazgatási alapvizsgával rendelkeznek, az ügykezelő ügykezelő vizsgát nem tett ban a hivatal személyi állomáa a finanszírozott létszámkeretet figyelembe vevő testületi döntések eredméeként jelentős átalakuláson ment át. Két fő köztisztviselői álláshely megszüntetésre került, egy korábban

18 megszüntetett ügykezelői álláshely betöltésre került, így a hivatal létszáma 1 fő jegyző, 6 fő köztisztviselő, 1 fő ügykezelő létszámra változott. A feladatok csökkenése ezt a létszámcsökkenést nem követte, a hiázó munkaerőt közcélú, döntően pályakezdő fiatal munkavállalókkal próbáljuk megoldani. Ennek célja, hogy elősegítsük a fiatalokat a munkatapasztalat megszerzésében. A félévente változó új munkaerő betanítása terhet ró azonban a köztisztviselőkre és a pontos, szakszerű és számonkérhető munkavégzés a közcélú munkavállalókkal nem minden esetben oldható meg. Összességében elmondható, hogy ez a hivatali létszám csak az önkormázatok által pályázati forrásból finanszírozott pályakezdő vagy közcélú foglalkoztatottakkal tette lehetővé a feladat-ellátást, azonban ez a megoldás a fluktuáció miatt nehezíti a szakszerű hivatali munkát. 2. Tárgyi feltételek: A feladatellátás helyéül szolgáló ingatlanok állapota a felújítások eredméeként megfelelő, azonban még mindig problémát jelent, hogy az akadálymentes bejutás egyik épületbe sem megoldott. Ezt a problémát az ügyintézők a lehetőségekhez képest a taagondnok bevonásával vagy épületen kívüli ügyfélfogadással kezelik. Ennek megoldása a 2014-es választásra vonatkozó jogszabályi előírások miatt is szükséges akár kiépített akár mobil rámpával. Az irodabútorzat, technikai eszközök megfelelőek, a számítógépek karbantartására, szükséges felújítására az éves körjegyzőségi költségvetés lehetőséget biztosít. 3. Hatósági munka Az iktatott ügyiratok száma 2012-ben az alábbiak szerint alakult: Ágazat SZEREMLE DUNAFALVA KÖRJEGYZŐSÉG mindösszesen sorszámra alszámra sorszámra alszámra sorszámra alszámra Pénzügyek Egészségügyi igazgatás Szociális igazgatás Körezetv. építésügy, területfejlesztés és kommunális igazgatás Közlekedés és hírközlés igazgatás Vízügyi igazgatás Önkormázati és területfejlesztési (aakövi, lakcímilv., választási, egyéb igazgatási ügyek) Lakásügyek Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás Ipari igazgatás Kereskedelmi igazgatás Földművelésügy, állat- és növéegészségügyi igazgatás Munkaügyi igazgatás, munkavédelem Önkormázati és általános igazgatási ügyek Közoktatási és művelődésügyi igazgatás Sportügyek Honvédelmi, polgári védelmi igazgatás Mindösszesen: Az összes ügyiratszám 2011-ben 7020 volt, melyből Szeremle 3466, Dunafalva 3554 iktatott ügyirattal rendelkezett ben Szeremle esetében 15%-os az emelkedés, melynek oka, hogy 2012-ben volt adómérték változás. Dunafalva esetében 6,3%-os csökkenés van évhez képest, melynek oka ugyancsak az

19 adóhatározatokra vezethető vissza. Hivatali szinten az iktatott ügyiratok száma 2011-hez képest 6801 ügyirat/évről 7020 ügyirat/évre, 3,2%-kal nőtt. A gazdálkodással, a köveléssel, a kötelező ilvántartások vezetésével, az intézméek üzemeltetésével, az aakövek vezetésével, a népességilvántartással, állampolgársági ügyekkel, a statisztikai adatszolgáltatással, az aagbeszerzéssel, a közterületekkel, a lakossági tájékoztatással és a képviselő-testületek (2 települési és 3 nemzetiségi) munkájának segítésével kapcsolatos munkánkat nem mutatja a fenti táblázat. Látható, hogy a pénzügyek (döntően az adóügyi határozatok), a szociális és gyermekvédelmi ügyek és az önkormázati ügyek teszik ki az iktatott ügyiratok zömét. Körjegyzőségi ügyiratforgalom összehasonlító adatai Változás (%) bázis év Köztisztviselők száma (fő) % Ügyiratok száma (db/év) ,6% Egy köztisztviselőre jutó ügyiratok száma ,7% (db/fő/év) Egy köztisztviselőre munkanaponként jutó 2,5 2,5 2,8 2,7 3,1 124% ügyiratok száma (229 munkanap, db/fő/munkanap) A fenti táblázatból megállapítható, hogy a Körjegyzőség megalakulásának évéhez képest az éves ügyiratforgalom 11,6%-kal nőtt, az egy köztisztviselőre jutó ügyiratok száma pedig 24%-kal nőtt. A kiadott első fokú határozatok alakulása ( ) és megoszlása (2012.): Szeremle Dunafalva összesen polgármester ,7% ,2% ,1% képviselőtestület ,7% ,2% ,1% jegyző ,5% ,1% ,8% ügyintéző ,1% ,5% ,0% összesen: % % % A döntéshozók (képviselő-testület, polgármester, jegyző, ügyintéző) között az előző évhez hasonlóan számottevőek a jegyző döntéshozatali körébe tartozó ügyek. A jegyző magas határozatszámában nem csak a szociális tárgyú, hanem minden államigazgatási hatáskörben hozott határozat pl. adó is szerepel. A szociális ellátások döntési hatáskörének átalakítása csökkenteni fogja a jegyzői hatáskörben hozott határozatok számát, mivel egyes határkörök 2013-tól átkerültek járási hatáskörbe. Ugyancsak változást fog jelenteni a segélyekben az un. önkormázati segély bevezetése 2014-től. A szabálysértési eljárások jogszabályi változás miatt csak az év tört részében (április végéig) kerültek lefolytatásra, mivel a feladat járási hivatali hatáskörbe került. SZEREMLE DUNAFALVA Feljelentések száma feljelentett személyek száma

20 áttétel más szervhez megszüntetések száma figyelmeztetések száma Pénzbírságot kiszabó határozatok száma kiszabott pénzbírság összesen december 31-én fennálló hátralék Körjegyzőség által folyósított szociális ellátások településenként SZEREMLE DUNAFALVA MINDÖSSZESEN igélő elutasított Támogatásra igélő elutasított Támogatásra igélő elutasított Támogatásra (fő) (fő) kifizetett összeg (eft) (fő) (fő) kifizetett összeg (eft) (fő) (fő) kifizetett összeg (eft) Aktív korúak ellát Idősk. járadéka Rsz.gyermekv Ápolási díj alai Ápolási díj fokozott Lakásfenntartási Átmeneti segély Rendk. gyermekv Temetési segély Bursa Hungarica Óvodáztat.támog Közgyógyellátás MINDÖSSZESEN Az alábbi diagramm a Körjegyzőség által kifizetett szociális ellátások nominális változását és összetételét mutatja be településenként. A kifizetett támogatások legnagyobb mértékét mindkét településen az aktív korúak ellátása, a lakásfenntartási támogatás, valamint az ápolási díjak teszik ki. A táblázatból és a grafikonból is látható, hogy tovább folytatódik a fizetett szociális ellátások csökkenése, aminek egyik oka a óta egyre nagyobb hangsúllyal bíró és az aktív korúak ellátását csökkentő közcélú foglalkoztatás. A grafikonból látható, hogy Dunafalva nominálisan kb. 2,4 forinttal (2011-ben 6,5millió forinttal) még mindig többet fordít a szociális kiadásokra, de a települések közötti különbségek csökkentek.

21 Dunafalván az alai és fokozott ápolási díjak még mindig nagyobb számban kerültek megállapításra, ezen ellátások valamint az időskorúak ellátásának megállapítása 2013-tól járási hatáskörbe kerültek át, tehát további csökkenés várható a szociális célra kifizetett ellátásoknál. A Hivatal által kifizetett ellátások 2012-ben már nem érték el a 2008-as szintet és ennek további csökkenése várható. A szociális ellátások kezelésére, kifizetésére és ilvántartására mindkét településen alkalmazzuk a WinManko programot. A segélyezésnél további szigorítások várhatók, melynek első lépése egy egységes központi segélyilvántartás 2014-től, melybe kötelező adatszolgáltatást kell majd teljesítenünk. 4. Önkormázati munka Az önkormázati munka a 3. pontban már tárgyalt, a képviselő-testület illetve a polgármester hatáskörébe tartozó önkormázati hatósági ügyekből és egyéb testületi ügyekből áll. A Körjegyzőség feladata az önkormázati hatósági és testületi munka szakmai támogatása, a döntés-előkészítés, előterjesztések, tájékoztatók készítése a testület számára a Körjegyzőség célja évi munkavégzése során az volt, hogy jó színvonalú és időbeni, döntően írásbeli előterjesztésekkel szakmailag segítse megalapozni a testületi döntéseket. Szeremle Község Önkormázatának Képviselő-testülete 2012-ben 16 (15/2011.év) ülést tartott, 173 (163/2011.év) határozatot hozott, melyből 77 (58/2011.év) szociális tárgyú határozat volt. A Képviselő-testület 12 (18/2011.év) rendeletet alkotott, melyből 7 (8/2011.év) új rendelet 5 (10/2011.év) módosító rendelet. A Képviselő-testület az SZMSZ-ében meghatározott 1 közmeghallgatást és 1 falugyűlést megtartotta. Dunafalva Község Önkormázatának Képviselő-testülete 2012-ben 11 (9/2011.év) ülést tartott, 106 (144/2011.év) határozatot hozott, melyből 27 (62/2011.év) szociális tárgyú határozat volt. A Képviselő-testület 16 (15/2011.év) rendeletet alkotott, melyből 8 (4/2011.év) új és 8 (11/2011.év) módosító rendelet volt. A Képviselőtestület az SZMSZ-ében meghatározott 1 közmeghallgatást megtartotta. A Közoktatási Mikrotársulás 4 (4/2011.év) esetben tartott ülést, melyen 7 (6/2011.év) határozat született. Körjegyzőségi ügyekben 6 (6/2011.év) együttes ülés volt. A Körjegyzőség a települési és a roma önkormázatok valamint a német nemzetiségi önkormázat közötti megállapodás alapján ellátta a két RNÖ és az NNÖ adminisztrációs és gazdálkodási feladatait is. A szeremlei RNÖ 2012-ben 5 ülést (9/2011.) tartott, 1 közmeghallgatást nem tartott és 27 (32/2011.év) határozatot hozott. A dunafalvi RNÖ 2012-ben 5 (6/2011.év) ülést, 1 közmeghallgatást tartott és 26 (49/2011.év) határozatot hozott. A dunafalvi NNÖ 2012-ben 5 ülést (6/2011.) és 1 közmeghallgatást tartott és 26 (37/2011.év) határozatot hozott. A fentiek alapján a Körjegyzőség 2012-ben összesen 48 (51/2011.év) db testületi jegyzőkövet készített és teljesítette mind papíralapú mind az elektronikus úton történő adatszolgáltatását a Bács-Kiskun Megyei Kormáhivatal felé. 5. Gazdasági/pénzügyi ügyintézés A települési és a kisebbségi önkormázatok, a Körjegyzőség gazdasági és pénzügyi működésének biztosítása során éves szinten a készpénzt kezelő pénztár Szeremlén 1617 tételszámmal dolgozott, melyből 35 RNÖ pénztár tételszám volt, a bank 2236 tételszámmal dolgozott, melyből 44 RNÖ bank tételszám volt. A helyesbítő napló

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

9-../2013. Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója Melléklet: 1 db koncepció tervezet

9-../2013. Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója Melléklet: 1 db koncepció tervezet Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001. Fax: 62/263-105. 9-../2013. Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.február 14-én

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi koncepciója. Lakosságszám: 375 fő

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi koncepciója. Lakosságszám: 375 fő Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi koncepciója Lakosságszám: 375 fő Néhány önkormányzatunkat érintő jogcímet kiemelve a törvényjavaslatból: (1) A közszolgálati tisztviselőkről

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án 14:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Lontai Anita, Jánosik Gabriella, Máté

Részletesebben

1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /215. (II. 27.) önkormányzati rendelete Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 215. évi költségvetéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak) 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2013 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 29.-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Mezőfalva

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-30/2016. Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása Mell.:

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12 MELLÉKLET: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. április 24-i ülésére

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12 MELLÉKLET: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. április 24-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12 MELLÉKLET: ELŐTERJESZTÉS Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008. Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék Budaörs Város Önkormányzat 2008.

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/112, 113, 142 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 1.) 2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató megvitatása 2.) 2014. évi

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 6/2006.(II.10.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend TÁRGY: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-ei ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. év

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E B C

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND 1 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009 évi költségvetéséről

Részletesebben