Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010"

Átírás

1 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE ÁPRILIS 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Beszámoló Fegyvernek Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről 3. Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről 4. Az önkormányzat évi pénzmaradványának jóváhagyásáról évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről 6. Települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról és határozathozatalról 7. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról évi költségvetési tervkoncepció elfogadásáról 9. Polgármesteri keret felhasználásáról szóló rendelet elfogadásáról 10. A Vállalkozási szerződés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata KEOP / azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó költség haszon elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás lezárásáról 11.Fegyvernek, Nefelejcs út 6. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról 12.Fegyvernek, Táncsics M. út 107. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról Előadó: Tatár László polgármester 2. napirend előadója: Dr. Tóth Péter r. alezredes, kapitányságvezető Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetője Buzás Istvánné dr. jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, 2. napirendhez meghívottak: intézményvezetők Dr. Tóth Péter r. alezredes, Törökszentmiklós Rendőrkapitányság vezetője Simon Imre r. őrnagy, Fegyverneki Rendőrőrs parancsnoka 2., 3., 4., 5., 8. napirendekhez meghívottak: Valamennyi intézményvezető 6., 10., 11., 12. napirendhez meghívott: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény igazgatója Fegyvernek, április 17. Tatár László polgármester

2 F e g yv e r n e k N a g yk ö zs é g P o l g á r m e s t e r e Fegyvernek, Felszabadulás u Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület április 25-ei ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: Március 28-án véradásra került sor, amelyen 89 fő jelent meg, 71 fő leadta, 3 fő esetén a véradást megszakították, 15 fő került kiszűrésre és 7 fő új véradó volt. Március 28-án Kuncsorbán LEADER igazgatói tanácsülést tartottunk. Április 9-én Tiszabőn a újonnan megválasztott képviselő-testület alakuló ülésén vettem részt. Április 11-én a START mezőgazdasági program költségátcsoportosításáról megbeszélést folytattam a Belügyminisztérium közmunkáért felelős képviselőivel. Április 13-án az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Móra Ferenc Tagintézményénél jótékonysági bált rendeztek, Április 15-én belvízvédekezéssel kapcsolatos vis-maior ellenőrzésen vettem részt. Április 17-én Kézér Róbert a Prima-Protetika Kft. képviselőjével folytattam tárgyalást Fegyverneken Ortopod szakorvosi rendelés beindításáról. Április 18-án Rendőrségi Konzultációs Fórumra került sor Fegyverneken, ahol részt vettek a környező települések vezetői, illetve az intézményvezetők. Április 19-én a Collas Kft. képviselőjével folytattam megbeszélést betonkeverő üzem létesítéséről. Április 19-én az Olas-Tiszafa Hagyományörző Egyesület képviselőjével találkoztam. Április 20-án a Fegyverneki Horgász Egyesület és a Sárszögi Holt- Tisza Sport Horgász Egyesület közös horgászversenyét rendezték meg. I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: március hónapban 1.) Az SZMSZ 11. -ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 3 - köztemetés - - átállási támogatás - B.) Bizottság döntései: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12.. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás - - átmeneti segély elut. - - szociális kölcsön - - szociális kölcsön elutasítás - - tüzelő tám. - - tüzelő tám.elutasítás - - rendkívüli gyvt. Elutasítás -

3 II. Polgármesteri keret felhasználás: évre tervezett ,- Ft Ebből március 31-ig felhasználva: ,- Ft Felhasználható: ,- Ft III. Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 200 eft és az feletti támogatások március hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 1/b. pont) Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportkör támogatása: évre tervezett ,- Ft Ebből: március 31-ig felhasználva: ,- Ft Felhasználható: ,- Ft Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: nemleges Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges IV. Fontosabb jogszabályok : évi XXXI. tv. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv. módosításáról Fegyvernek, április 17. Tatár László polgármester

4 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete április 25-ei ülésére a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Fegyvernek Nagyközség közrendjének közbiztonságának helyzetéről Tisztelt Képviselőtestület! A Rendőrségről szóló évi XXXIV. tv. 8.. (4) bekezdése alapján a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Ez alapján a mellékelt beszámolót készítette el a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője. Fentiek szerint javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását../2013.(iv. 25.) sz. önkormányzati határozati javaslat: A Fegyverneki Rendőrőrs évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a rendőrségről szóló évi XXXIV. tv. 8.. (4) bekezdése alapján a Fegyverneki Rendőrőrs évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja, egyúttal megköszöni a Rendőrség évben végzett munkáját. Erről értesül: 1.) Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője 2.) Rendőrőrs parancsnoka Fegyvernek 3.) Tatár László polgármester 4.) Buzás Istvánné dr. jegyző 5.) Képviselőtestület tagjai 6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, április 18. Tatár László Polgármester

5 1 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének április 26-i ülésére az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló évi CXCV. tv. ( továbbiakban ÁHT.) 88.. (1) és 89. -a, 91.. (1)- (3) bekezdése, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24) számú Kormány rendelet 6.. és 10.. (7) bekezdése alapján, évről a beszámolási kötelezettség december 31-i fordulónappal a költségvetési előirányzatok alakulása és azok teljesítésének, a vagyoni-, pénzügyi-, és létszámhelyzetének a költségvetési feladatmutatók és normatívák bemutatására, továbbá a költségvetési támogatások elszámolására terjed ki. A beszámolót az alábbi szerkezetben terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé: A évi költségvetés teljesítésének általános értékelése A Költségvetési címek szerinti értékelés A Zárszámadásról szóló rendelet tervezet 12 db melléklettel: 1. számú mell. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása 2. számú mell. A évi felújítások részletezése 3. számú mell. A évi beruházások teljesítése 4. számú mell. A évi pénzmaradvány levezetése 5. számú mell. Az Önkormányzat évi vagyon kimutatása 6. számú mell. Az önkormányzat évi egyszerűsített beszámolója 6/a számú mell. Az Önkormányzat évi egyszerűsített mérleg 6/b számú mell. Az Önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 6/c számú mell. Az Önkormányzat évi egyszerűsített eredmény kimutatása 6/d számú mell. Az Önkormányzat évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 7. számú mell. Az Önkormányzat évi teljesített feladatmutatóinak állománya 8. számú mell. A évi pénzmaradvány felhasználása 9. számú mell. Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései számszerűsítve, évenkénti bontásban 10. számú mell. Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestület által évben nyújtott közvetett támogatások 11. számú mell. Az Önkormányzatnak nyújtott hitelállomány lejárat, hitelezők és fedezetük szerinti bontásban én Önálló előterjesztésben a évi pénzmaradvány jóváhagyása. ( a pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása a zárszámadásról szóló rendelet tervezet 6. - ában szerepel.) Fentiek alapján Fegyvernek Önkormányzat évi gazdálkodásáról az alábbiak szerint számolunk be: 1.) A évi költségvetés teljesítésének általános értékelése A 7/2012.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel megállapított évi költségvetés eredeti előirányzata eft volt. Év közben 5 alkalommal került módosításra e rendelet, mely módosítások 4 esetben érintették a költségvetés főösszegét is. Összevontan eft-tal nőtt a

6 2 költségvetés főösszege. A módosításokat (a teljesség igénye nélkül) az intézményi igények, a pénzmaradvány felhasználása, kötelezettségvállalások, évi bérkompenzáció beemelése, a tartalékok felhasználása, növekedése, normatív és kötött felhasználású állami támogatások változása( lemondás, pótigény), saját bevételek növekedése, valamint az év végi folyószámlahitel (likvid hitel) felvétele indokolta. Mindezeket figyelembe véve a költségvetés főösszege eft-ra módosult. A költségvetésben foglalt feladatok időarányos teljesítéséről az I. féléves és a III. negyedéves állapotnak megfelelően kapott átfogó tájékoztatást a Képviselő-testület. A Testület egy előző (2013. februári ) ülésén rendeletet alkotott a évi költségvetés előirányzatainak utolsó módosításáról, így jelen előterjesztésben az elemzés során a teljesítési adatok a végleges módosított előirányzatokhoz hasonlíthatók. Általánosan elmondható, hogy a 2012-es évben az előző évekhez viszonyítva tovább romlott az önkormányzatok pénzügyi helyzete (kintlévőségek növekedése, állami támogatások csökkenése, infláció növekedése). Fegyvernek Önkormányzat a évi költségvetésében szereplő, kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, beruházási és felújítási feladatok megvalósításához a költségvetésében a megfelelő kereteket biztosította. Bankhitelt a tervezett előirányzatokon belül, a hitelcéloknak megfelelően vettünk igénybe. A fejlesztéseket hitel felvétele nélkül valósította meg az Önkormányzat. A bevételek realizálódása és a kiadási szükségletek közötti eltérés miatt a kifizetések teljesítéséhez év közben folyószámlahitelt és munkabérhitelt vettünk igénybe, mely biztosította a szükséges pénzügyi fedezetet. A költségvetés teljesítését elősegítő tényezőket a következőkben látjuk: -az önkormányzat és intézményei, illetve a Polgármesteri Hivatal között korrekt partneri munkakapcsolat alakult ki az eredményes gazdálkodás érdekében, -ennek eredményeként valamennyi intézményünkre jellemző volt a fegyelmezett és takarékos pénzügyi-gazdasági feladatellátás; -mindezek eredményeként az önkormányzat eft likvid hitel állománya év végére 516 eft-tal nőtt eft-ra. Az önkormányzat költségvetése év végére a tervezett keretek között maradt, a csökkenő finanszírozás és a növekvő infláció mellett biztosította az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működését, mind e mellett számos egyéb kiadást is teljesített. (önként vállalt feladatok, fejlesztések) évben benyújtott pályázatok: Orvosi Rendelő felújítás II. ütem Szapárfaui játszótér építés Emlékpark építése (4-es számú főút fegyverneki leágazásánál) évben zárult pályázati forrásból megvalósult fejlesztések: 1. Könyvtári szolgáltatások fejlesztése TÁMOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése TIOP Komposztálás népszerűsítése a településen KEOP évre áthúzódó fejlesztések: 1. Szennyvízhálózat kiépítése a településen ( A fejlesztési feladatok bemutatása és értékelése az előterjesztés végén külön kiemelve, részletesen megtalálható. )

7 3 Fegyvernek Önkormányzat befektetett eszközeinek értéke december 31-én eft, a forgóeszközök értéke eft, a befektetett eszközök értéke e Ft-tal csökkent a évi záró eszközértékhez képest (a megvalósított beruházásoknak köszönhetően nőtt, azonban a selejtezések és értékcsökkenés elszámolásával csökkent.) A forgó eszközök értéke eft-tal nőtt a évi záró adatokhoz viszonyítva a pénzeszközök növekedése miatt. Összességében megállapítható, hogy a évben az önkormányzat eredményesen gazdálkodott: 1. A működési hiányt folyamatosan kezelni tudtuk, a folyószámla hitelkeretből, illetve a munkabérhitel felvétellel 2. A szigorú gazdálkodás eredményeként és az elért többletbevételeknek köszönhetően a költségvetés egyensúlyát sikerült fenntartani. 3. A beszámolási időszak végén az önkormányzatnak volt 30 napot meghaladó tartozása. (86 eft) 4. A hátralékok behajtása folyamatosan történt, bár előző évekhez hasonlóan a kintlévőségek állománya nem a vártnak megfelelően alakult, ami a lakosság anyagi helyzetének, a fizetési morál nagyfokú romlásával magyarázható. Ennek ellenére a magánszemélyek kommunális adójából az adóbevételek tervezettnek megfelelően realizálódtak. 5. Az önkormányzat és intézményei pályázati forrásból és saját bevételekből sikeresen valósítottak meg fejlesztéseket a év során. Összességében forrás oldalról a tervezett feladatok végrehajtásának nem volt akadálya. A zárszámadásban bemutatott adatok a költségvetésben tervezett feladatok végrehajtásáról adnak számot. Ezek egyben az egyes intézmények szakmai programjainak, koncepcióinak tárgyévi megvalósítását is jelentik. I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA ( rendelet tervezet 1.számú melléklet) A bevételek önkormányzati szintű teljesítése eft 86,53%-os. A kiemelt előirányzatok közül: a működési bevételek teljesítése 82,31 %-os, ezen belül az intézményi működési bevételek 72,66 %- os teljesítést, bevételi lemaradást mutatnak ( eft), mely az Önkormányzati fejlesztéshez kapcsolódó Áfa bevétel elmaradásából adódik ( folyékony hulladék szállítására szolgáló közmű építéséhez kapcsolódó Áfa megvalósítási ütem változása ). A sajátos működési bevételekre tervezett bevételek (helyi adók, átengedett központi adók, egyéb sajátos bevételek) 99,59 %-os teljesítést mutatnak. A minimális 36 eft-os bevételi lemaradás a helyi adó bevételeknél keletkezett. A tervezett támogatásokból mindösszesen eft folyt be, ami a módosított előirányzat 100,00 %-a. A felhalmozási és tőkebevételeknél a módosított előirányzathoz viszonyítva 104,32 %-os összeg folyt be, a bevételi többlet (564 eft) abból adódik, hogy míg a tárgyi eszköz értékesítés és pénzügyi befektetések bevételei az előirányzatnak megfelelően alakultak, az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevétele meghaladta a tervezettet ( szippantó autók bérleti díjából a tervezettnél több realizálódott) A támogatás értékű bevételek terven belül teljesültek, 60,10 %-ra. A bevételi lemaradás eft. Ezen belül az OEP-től kapott pénzeszközök a tervezett összeg 100,00 %-ában realizálódtak. Az egyéb működési célú támogatás értékű bevételek előirányzaton felül realizálódtak 103,55 %-ban. A kistérségi társulástól a bevételek az előirányzat szerint teljesültek, a társult önkormányzatok által átutalt összeg (működési hozzájárulás tér el) A megállapodásnak megfelelően a rendőrségen foglalkoztatott adminisztratív dolgozó béréhez vállalt hozzájárulást csak részben utalták az önkormányzatok. A fejlesztési célú támogatás értékű bevételeknél a teljesítés 22,58%-os. A eft-os bevételi lemaradás oka, hogy a költségvetésben szereplő Települési szennyvízhálózat kiépítéséhez kapcsolódó támogatás tervezett összege nem realizálódott évben A véglegesen átvett pénzeszközökre tervezett bevételek teljesítése összességében 12,79%-os. Ezen belül a működési célú véglegesen átvett pénzeszközök teljesítése 100 %-os a felhalmozási célú

8 4 pénzeszköz átvételeké 4,88 %-os. A bevételi lemaradás oka szintén a szennyvízhálózat kiépítéséhez kapcsolódó. Megvalósítás átütemezése miatt a lakossági befizetések átvétele nem történt meg. A kölcsönök módosított tervhez viszonyított visszatérülése 100 %-os. A kölcsönök törlesztése a vártnak megfelelően alakult. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal zavartalan működése és az ellátandó feladatok megvalósulása érdekében év folyamán 12 alkalommal összesen eft munkabérhitelre volt szükség december 31-én az Önkormányzat folyószámla hitele eft volt. A pénzforgalom nélküli bevétel : az előző évi pénzmaradvány felhasználás 100%-os, nem tér az előirányzattól. II. A KIADÁSOK ALAKULÁSA (a rendelet tervezet 1. számú melléklet) A kiadások teljesítése eft. A teljesítés 85,07 %-os a módosított előirányzathoz képest eft kiadási megtakarítást mutat. A személyi juttatásoknál a teljesítés összességében 98,52 %(ezen belül a bérjellegű kiadások előirányzaton belül, és az egyéb személyi juttatások kifizetései is előirányzat fölött teljesültek a kiadási megtakarítás önkormányzati szinten eft. A munkaadókat terhelő járulékok kiadásai összhangban állnak a személyi juttatások kiadásainak teljesítésével. Az önkormányzati szintű eft kiadás a tervezett 98,36%- a. A kiadási megtakarítás eft. A dologi kiadások teljesítése 86,17 %. A tervezett előirányzat 13,83%-a, eft kiadási megtakarításként mutatkozik, melyből 180 eft a Polgármesteri Hivatalnál, eft az Önkormányzatnál, eft a többi önnállóan működő és gazdálkodó intézményeknél, eft az önállóan működő intézményeknél keletkezett. A dologi kiadásokon belül kiemelt energi előirányzat 99,87 %, és a vásárolt élelmezés előirányzata is 99,92 %-ban felhasználásra került. A kötött dologi kiadások 100%-ban felhasználásra kerültek az előirányzatoknak megfelelően. A megtakarítások jelentkeznek még, rehabilitációs hozzájárulásoknál ahol a teljesítés 96,85 %-os és egyéb dologi kiadások előirányzatánál, ahol a teljesítés szintje 75,95 %. Véglegesen átadott pénzeszközök kiadásai összességében 98,49 % -ra teljesültek. 135 eft kiadási megtakarítás van. Egyéb támogatásoknál a teljesítés 99,27 %, a tervezettnek megfelelően alakult.. Azt ellátottak pénzbeni juttatásának teljesítése szintén 108,93 %-os. A eft-os kiadási túllépés abból adódik, hogy az iskolatej program finanszírozása és elszámolása változott év közben. A felhalmozási kiadások 24,26 %-os teljesítést mutatnak, ezen belül a felújítások teljesítése 115,78%-os, a beruházások 22,31%-a valósult meg. Az előterjesztés további részében részletesen bemutatjuk a évi felhalmozási kiadások alakulását (rendelet tervezet 2-3. melléklet szerint ) Hitel törlesztés alakulása évben : a felvett eft munkabérhitel került visszafizetésre, fejlesztési hitel törlesztésre eft-ot fizetett az Önkormányzat terv szerinti ütemezésben. Ezen felül a évről áthúzódó földalapú támogatás megelőlegező hitelből eft került visszafizetésre évre. Ezen felül a évi folyószámla hitel törlesztése is megtörtént. Az adott kölcsönöknél a teljesítés 100 %-os, a tervezett előirányzat teljes egészében felhasználásra került. A támogatás értékű kiadásoknál a teljesítés összességében 95,26 %- os. Az önkormányzati szintű engedélyezett álláshelyek betöltése évben 98,64 %-os teljesítést mutat, ami 340,24 teljesített főt jelent. Az előirányzattól való eltérés -4,53 fő. Az eltérés összetétele: évi ZÁRSZÁMADÁSHOZ (fő) Saját fogl. Közcélú fogl. Összesen Ssz. Intézmény megnevezése ei. telj. ei. telj. ei. telj. eltérés

9 5 I. II. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp 21,69 21,69 0,00 0,00 21,69 21,69 0,00 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 52,36 53,49 1,33 0,20 53,69 53,69 0,00 III. Orczy Anna Általánios Iskola és EPSZ 107,25 107,75 0,04 0,00 107,29 107,75-0,46 IV. Művelődési Ház és Könyvtár 6,11 6,02 0,00 0,00 6,11 6,02 0,09 V. Önkormányzat 12,13 9,75 47,28 48,06 59,41 57,81 1,60 Város és községgazdálkodás 5,13 4,13 5,13 4,13 1,00 Kiskereskedelem-Hús 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Közterület rendjének fenntartása 6,00 4,62 6,00 4,62 1,38 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 0,00 0,00 34,11 34,89 34,11 34,89-0,78 Egyéb közfoglalkoztatás 0,00 0,00 13,17 13,17 13,17 13,17 0,00 VI. Polgármesteri Hivatal 28,63 28,32 0,00 0,00 28,63 28,32 0,31 Fegyvernek 23,63 23,32 0,00 0,00 23,63 23,32 0,31 Igazgatás 18,63 18,32 18,63 18,32 0,31 Jogalkotás 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 Adó illeték beszedés 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 Örményes 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 Igazgatás 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 Jogalkotás 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Adó illeték beszedés 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 A) Gyermekélelmezési Konyha 15,00 14,00 15,00 14,00 1,00 Fegyverneki Vízmű és B) Községgazdálkodási Intézmény 42,20 43,25 42,20 43,25-1,05 C) Orvosi rendelő 10,75 7,71 10,75 7,71 3,04 Foglalkozatott összesen: 296,12 291,98 48,65 48,26 344,77 340,24 4,53 2.) A Költségvetési címek szerinti értékelés I. CSORBA MIKRO TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (1. számú melléklet 1. oldal) 1./ Az intézmény által ellátottak száma, összesen ellátott főbb csoportjainak változása /tervezett és tényleges létszám / Idősellátás Tervezett össz. létszám: Fegyvernek 273 fő ebből étkezők: 150 fő Örményes 78 fő 40 fő Kuncsorba 104 fő 50 fő Összesen: 455 fő 240 fő Tényleges össz. létszám: Fegyvernek 290 fő ebből étkezők: 159 fő Örményes 81 fő 31 fő Kuncsorba 94 fő 38 fő Összesen: 465 fő 228 fő

10 6 Az ellátást igénybevevők főbb csoportok szerinti megosztása: Házisegítségnyúj Étkeztetés Nappali ellátás t. Tervez. Tényleges Fegyvernek Tervez. Tényleg. Tervez. Összesen fő fő Tényleg klub elvit. kiszáll. össz. fő fő. fő fő fő fő fő fő I.sz.Idősek Klub II.szIdősek Klub III.sz.Idősek Klub Összesen Örményes Kuncsorba Mindösszesen Összintézményi szinten az ellátottak száma az étkeztetés kivételével a tervezettnek megfelelően alakult. Szolgáltatási formákra lebontva mind 3 településen a nappali ellátás és a házi segítségnyújtás ellátotti létszáma növekedett, az étkeztetés viszont csökkent. Nappali ellátás. Növekedett az igénybevevők száma (+ 11 fő) Házi segítségnyújtás. Jelentős igénybevétel mutatkozik (+ 9 fő) Étkeztetés: Csökkenő igénybevétel történt az elmúlt évben. A félévi mutatók alapján Fegyverneken ( - 20 fő) Örményesen ( - 6 fő) Kuncsorbán ( -12 fő) normatívát mondtunk vissza. Év végére viszont összintézményi szinten (-12 fő) csökkenésre realizálódott. A szombati étkezést igénybevevők átlagos létszáma: Fegyvernek: 50 fő Örményes 21 fő Kuncsorba: 20 fő Összesen: 91 fő Amely a tervezettnek megfelel, de a tavalyi évhez viszonyítva jelentős csökkenést mutat (-22 fő). Fegyverneken a vasárnapi és ünnepi étkeztetést átlagosan 10 fő kérte. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítés: Igénybe vevők száma ebből új igénybevevő: szoc. mentális esetkezelés (esetszám) Fegyvernek: 528 fő 104 fő 3043 Örményes: 240 fő 44 fő 1650 Kuncsorba: 81 fő 13 fő 765 Fegyverneken elsősorban ügyintézéshez, információnyújtáshoz, családi és anyagi problémák miatt valamint foglalkoztatással, munkalehetőségekkel kapcsolatban kérték a családgondozók segítségét. Örményesen: ügyintézés, információkérés anyagi és családi problémákkal kapcsolatos segítségkérés a domináns.

11 7 Kuncsorba: Foglalkoztatással, ügyintézéssel kapcsolatban, valamint anyagi problémák miatt keresik fel a családgondozót. Mind 3 településen jelentősen növekedett a szociális és mentális esetkezelések száma. Kiemelkedetten Örményesen és Kuncsorbán, amely a lakosság romló szociális helyzetére vezethető vissza. Fegyverneken a éves közötti Örményesen és Kuncsorbán az éves közötti lakosság kereste fel nagyobb arányban a családgondozókat a problémáik megoldásában. Gyermekjóléti szolgálat: 0-17 éves korú gyermekek száma: Fegyvernek: 1477 fő, ebből 1135 esetben 480 gyermeknek, Örményes: 192 fő, ebből 437 esetben 41 gyermeknek, Kuncsorba: 110 fő, ebből 198 esetben 44 gyermeknek nyújtottak segítséget a családgondozók. Jelentősen növekedett mindhárom településen a segítségre szoruló gyermekek száma. SOS-telefonos szegélyszolgálat március 1-jétől Fegyverneken új szolgáltatási formaként az önkormányzat és a polgárőrség részvételével kezdődött el a segélyhívó telefonrendszer. Első körben 60 fővel indult a szolgáltatás amely az év végére 92 fő igénybevételére növekedett. Elsősorban idős, egyedülálló, megromlott egészségi állapotú személyek kaptak szolgáltatást, havi 500 Ft szolgáltatási díj ellenében. Egyre népszerűbb a lakosság körében, több esetben életet mentett. Sajnos betöréseket még nem akadályozott meg, de erre is alkalmas a készülék. 2./ A feladatellátást végző dolgozók tervezett és tényleges statisztikai átlag létszáma: Dolgozók január dec. 31. létszáma statisztikai foglalkoztatott statisztikai foglalkoztatott Fegyvernek 13,815 fő 18 fő 14,56 fő 19 fő Örményes 3,125 fő 4 fő 3,125 fő 4 fő Kuncsorba 4 fő 4 fő 4 fő 4 fő Összesen: 20,94 fő 26 fő 21,69 fő 27 fő Változás: március 01-től + 0,75 fő létszámnövekedés. Az SOS segélyhívó telefon bevezetése miatt dec. 31-én foglalkoztatottak (fő és részmunkaidős) Teljes munkaidős Részmunkaidős Fegyvernek 2 fő 17 fő Örményes - 4 fő Kuncsorba 4 fő - Összesen: 6 fő 21 fő - Foglalkoztatottak az intézményre jellemző szakfeladatonként: Intézmény dolgozói létszámának összetétele a december 31-i állapot szerint (Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba) K a t Telephely I g a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Idősellátás Ügyviteli csoport Össz (Fő) Te- V cs Szo K K S h g p A

12 8 e g ó r i a A B Fegyv Örm Kuncs Fegyv Örm Kuncs z g a t ó lep h. vez ez. cs g a l á d g. c.se gítő C Fegyv 0,87 2 0,75 0,75 4,37 Örm 0,75 0,75 Kuncs D Fegyv 1,75 2,5 0,94 0,5 5,69 Örm 0,75 0,75 1,5 Kuncs 1 1 E Fegyv 0,938 0,875 0,25 2,063 Örm Kuncs 1 1 F Fegyv 1,438 1,438 Örm Kuncs G Fegyv 1 1 Örm 0,875 0,875 Kuncs Össz.(Fő) 1 1,875 3,126 0,875 4, ,75 5 0,25 0,94 0,5 21,69 3.) A rendelkezésre álló épületek száma, területe m2-ben, épületek állagának minősítése, alkalmasak-e a funkció ellátásra: Főépület Melléképület Összesen Fegyvernek I. sz. Klub Felszabadulás út m2 325 m2 II. sz. Klub Felszabadulás út ,5 m2 212,5 m2 III. sz. Klub Ady Endre út m2 15 m2 215 m2 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 110 m2 110 m2 Felszabadulás út 173. Összesen 847,5 m2 15 m2 862,5 m2 Örményes 87 m2 87 m2 Kuncsorba 112 m2 112 m2 Int. össz. 1046,5 m2 15 m2 1061,5 m2 Az immateriális javak nyitó bruttó értéke 130 e Ft, növekedés nem volt, csökkenés az elszámolt értékcsökkenés 130 e Ft. Záró nettó érték 0 Ft. Az ingatlanok nyitó bruttó értéke e Ft, növekedés nem volt, csökkenés az elszámolt értékcsökkenés volt. Záró nettó érték e Ft. lu b v ez. lu b g o n d. O S te l áz ig o n d az d v ez é n zt d m

13 9 A gépek, berendezések nyitó bruttó értéke e Ft, növekedés számítógép térítésmentes átvétele volt 342 eft, így a záró bruttó érték e Ft,csökkenés az elszámolt értékcsökkenés eft. Záró nettó érték 138 eft. 4./ Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának rövid értékelése: Szakmai feladatok: ÉTKEZTETÉS: Fegyvernek: től étkeztetettnek számítanak a klub és házi étkezők is. Szolgáltatásonként elemezve, az étkeztetést igénybe vevővel megkötött megállapodások száma nem mutat jelentősebb csökkenést. 159 fő, viszont a napi nyilvántartás szerinti adagszám csökkent. ( 135 fő) Szombatonként átlagosan 50 fő vette igénybe ezt a szolgáltatási formát. Vasárnapi és ünnepi étkeztetést (2 adagokat szombatonként) átlagosan 10 fő kérte. Házhozszállítást jogosan 46 fő igényelt, részükre 6 fő tiszteletdíjas gondozónő szállította ki az ebédet. Örményes: A tervezettnél kevesebben igényeltek étkeztetést (- 9 fő), a szombati étkezés viszont a tervezett szerint alakult. Házhoz 7 fő részére 1 fő tisztelet díjas vitte ki a meleg ebédet. (- 9 fő) Kuncsorba: Az étkeztetésnél az igénylők száma csökkent (- 12 fő), viszont továbbra is az igénylők 50%-a kéri a szombatonként az ebédet. Házhozszállítást 8 fő kért, részükre 1 fő közfoglalkoztatásban részesülő szállította a meleg ebédet. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: Fegyvernek: Az előző évhez viszonyítva növekedést mutat a házi segítségnyújtást igénylők száma, amely + 7 fővel magasabb az engedélyezett létszámnál. Éves szinten átlagosan 32 főt látott el 4 gondozónő 6 órában hétfőtől-péntekig. Napi 1-2 órás gondozási tevékenységgel 10 főt kellett ellátni. A évi gondozási órák száma 2800 óra 30 perc, ami napi 3 óra gondozási időnek felel meg egy egy gondozónőnél. 277 fő 80 éven felüli idősnek juttattuk el az Önkormányzat ajándékcsomagját és jókívánságait. Örményes: Kuncsorba: 1 fő 6 órában foglalkoztatott gondozónő napi bontásban 7 főt keres fel. A házi segítségnyújtás feladata megegyezik a Fegyverneknél leírtakkal. A házi segítségnyújtást igénylők száma növekedett a településen, amely a lakosság elidősödésének a következménye. Az előző évekhez viszonyítva több ápolási igényt kellett teljesíteni, amely leterhelte az intézmény dolgozóit. Ennek következtében a 14 fő gondozottat 1 fő 8 órás és 1 fő 4 órás gondozónő látta el. NAPPALI ELLÁTÁS: A programok a Szakmai programok alapján és a tervezettnek megfelelően alakultak. A klubok ellátotti létszáma növekedett mindhárom településen. A klubvezetők nagy hangsúlyt fektetnek az Idősek Klubjainak programjaira, szolgáltatásaira. A Klubok ellátotti létszáma növekvő igényt mutat. Fegyvernek: összesen 6 fő 3 fő 7 órás klubvezetők 2 fő 6 órás gondozónőkkel 1 fő 4 órás gondozónővel látták el a feladatot Kiemelkedőbb szabadidős programok, rendezvények: - Farsangi mulatságok, Nőnapi rendezvények Klubonként - Összevont Anyák Napja és Idősek Napja a Művelődési Házban - III. sz Idősek Klubjának 30 éves évfordulójának zenés programja

14 10 - Egészségügyi, ismeretterjesztő előadások szervezése - Szűrővizsgálatok: ortopédia, látás-hallás vizsgálat, tüdőszűrés - Strandolások, fürdőzések június, július, augusztus hónapokban - Bográcsolások, szalonnasütés, közös főzések klubonkénti szervezésben - Mise az Idősekért a település időseinek és a helyi bentlakásos idősotthonok bevonásával a Katolikus egyházzal közös szervezésben - Névnapok megünneplése (zenés programok) klubbonként - Kézműves foglalkozások - Reggeli torna - Nyílt napok szervezése (klubélet bemutatása) - Fodrász, pedikűrös biztosítása havonta - Karácsonyi ünnepségek klubonként óvodásokkal Örményes: 1 fő 6 órás klubvezető látja el a feladatokat, a telephelyvezető és családgondozó segítségével. Programok: - Farsangolás - Intézményi évforduló megünneplése - Nőnap, Húsvét, Anyák Napja ünnepség szervezése - Strandkirándulások - Nagyi olvasóklub - Idősek Napjának szervezése, faluszintű rendezvény - Egészségügyi előadások szervezése - Névnapok, születésnapok megünneplése - ¼ évente vásár rendezése az idősek részére - ortopédia szűrővizsgálat szervezése faluszinten. Kuncsorba: 1 fő 8 órás klubvezető, 1 fő 4 órás klubgondozó látta el a feladatot. Programok: - Farsangolás - Húsvéti szokások megtartása - Névnapok, születésnapok megünneplése - Idősek Napjának megrendezése közös főzéssel - Adventi programsorozat óvodásokkal - Karácsonyi ünnepség - Ortopédiai szűrés faluszinten CSALÁDSEGÍTÉS Fegyvernek 1 fő 7 órás, 1 fő 4 órás családgondozó végzi a feladatot ezen a szakterületen: probléma megoldására került sor a szolgálatnál 2012-ben. Napi átlagforgalom átlagosan 12 fő volt. - Rendszeres Szociális segélyben részesülő 17 fő 55 év feletti köteles részt venni együttműködési és beilleszkedési programban. A többiek a Foglalkoztatás Helyettesítő Támogatásban részesültek, viszont továbbra is a szolgálat kapcsolatrendszerében maradtak. Munkához való hozzájutásban, átképzéseikben segítettek a családgondozók. Az előző évtől eltérően megjelentek szolgálatunknál az 50 év feletti jövedelemmel nem rendelkező lakosok. Őket több esetben sikerült az Önkormányzatnál foglalkoztatásban elhelyezni. - Hajléktalansággal veszélyeztetett 10 fő van a településen. - Fogyatékkal élők közül 2 fővel, valamint gondnokaival, Gyámhivatallal rendszeres a kapcsolat. - Pszichológus heti 4 órában volt foglalkoztatva, kihasználtsága 100 %-os. - Pártfogói felügyelő: havi kétszer tart fogadónapot, a 3 település bírósági eljárásban lévő fiatalkorúval tartotta a kapcsolatot.

15 11 - Egész évben folyamatosan érkeztek használt ruhák a lakosság részéről, valamint a Katolikus Karitasz csoport is biztosított ruhákat, amelyek szétosztásra kerültek a rászorulók között. - Gyógyászati segédeszköz kölcsönzésére van lehetőség (tolókocsi, járóka) melyet igénybe is vett a lakosság. - Hivatalos ügyek intézéséhez (Tigáz, E-on, családtámogatás, nyugdíjazás, leszázalékolás) nyomtatvány biztosítás, kitöltésében segítségnyújtás a családgondozók részéről. - Krízis segélyezés miatt folyamatosan keresték fel a szolgálat munkatársait. - Az Orczy Anna általános iskola és EPSZ szakiskola adományaként több alkalommal több mázsa különbözős zöldségfélék szétosztására került sor. - Impulzus Egyesület TÁMOP c.-09/2 pályázatával együttműködve 12 fő tartósan munkanélküli átképzésére kerül sor., szociális gondozó és ápoló képzésre, valamint a 8 általános iskola befejezésére. - Gyermekvédelmi tv. változása miatt 28 fő kiskorú családpótlékjának levásárlásában esetgondnoki feladatokat láttak el a családgondozók. Örményes: 1 fő 6 órás családgondozó látja el a feladatot: - 5 fő aktív korú nem foglalkoztatottal tartja a kapcsolatot beilleszkedési program keretében a szolgálat esetben történt dologi javak nyújtása esetben kellett szociális és mentális esetkezelést végezni, problémát megoldani. - Gyermekétkeztetési Alapítványban 150 fő részesült, melyet az intézmény dolgozói osztottak szét. Kuncsorba: 1 fő 8 órás telephelyvezető végzi osztott munkaidőben a feladatot ben 81 fő fordult segítségért a családsegítőkhöz, problémáinak megoldásában esetben foglalkoztatással kapcsolatban, 13 esetben ügyintézéshez kértek segítséget többek között fővel kötött a családgondozó beilleszkedési program megállapodást. - 2 fő pártfogói felügyelet alatt áll. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS Fegyvernek: Gyerekkorú lakosság száma 1506 fő. 2 fő családgondnoki 7,5 órában látja el a feladatot. Örményes: Gyermekkorú lakosság száma 192 fő. 1 fő a telephelyvezető 7 órás munkaidejéből osztott munkakörben látja el a családgondozói munkát. Kuncsorba: Gyermekkorú lakosság száma 110 fő. 1 fő a telephelyvezető 8 órás munkaidejéből osztott munkakörben látja el a feladatát a családsegítéssel együtt. A 3 településnél a kiemelkedően előforduló problémák, a szolgálat által nyújtott szakmai tevékenységek, és a gondozott kiskorúak összetétele a következő: Fegyvernek Örményes Kuncsorba Szolgáltatásnál kiemelkedően előforduló problémák (eset) Anyagi Gyermeknevelési Szülők vagy a család életvitele Magatartászavar Családi konfliktus Szolgálat által nyújtott szakmai tevékenységek jellege (eset) Családlátogatás Hivatalos ügyek intézése

16 12 Segítő beszélgetés Tanácsadás Szolgálatoknál gondozott kiskorúak száma (fő) Alapellátott Védelembevett Átmeneti nevelt 10-1 gyermekek/családok száma utógondozott Fegyvernek: Az előző évekhez viszonyítva növekedett a család életvitel miatti esetkezelések száma. Kiugróan magas a magatartászavaros gyermekek száma, megnövekedett az alapelllátásban és védelembe vett gyermekek száma is, amely gyermekvédelmi törvény (iskolai hiányzások) miatt történt. A jelzőrendszer hatékonyan működik a településen, 2012-ben 186 esetben küldött írásos jelzést. Nyári étkeztetés nem volt 2012-ben a település nem volt jogosult a támogatásra ben 24 család 47 gyermeke vett részt a Művelődési Házzal közösen rendezett Karácsonyi Előzetesen márciusában megtartottuk a Gyermekvédelmi Tanácskozást, minden hónapban a jelzőrendszer esetmegbeszélést tartott, 2 esetben került sor az esetkonferencia megtartására. A Gyámhivatal munkatársa hetente tartott fogadóórát az intézményben. Pszichológus: A pszichológus kéthetente 1 alkalommal 4 órában foglalkozott a szolgálathoz tartozó problémás gyerekekkel ben 100%-os volt a kihasználtság. A pártfogói felügyeletnek havonta két alkalommal biztosítunk helyiséget a mikto-térségen belül, a bírósági eljárásban lévő fiatalkorúkkal való kapcsolattartás érdekében. Örményes: Az előző évhez viszonyítva nagyobb eltérések a családi konfliktusok megnövekedése, a gyermekek magatartászavara miatt történt. Több családlátogatás történt a problémák megoldása érdekében. Védelembe vett 2 fő van, átmeneti nevelt gyermek nincs a településen. 28 gyermek kapott a nyári étkeztetés keretében ebédet. Kuncsorba: Növekedett a családi problémák, konfliktusok száma, amely a szülők vagy a család életviteli problémájára vezethető vissza Megnövekedett az anyagi okból segítségre szorulók száma is, ezért a családlátogatásokra fordított idő is növekedést mutat. Sokproblémás családok 30 gyermek részesült a nyári étkeztetés keretén belül meleg ebéd formájában, melyet az intézményből osztottunk ki. 5./ A pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése Az intézmény összességében a bevételeit 97,66 %-ra, kiadásait 97,65 %-ra teljesítette. Összességében az előirányzat az önkormányzat e Ft-al csökkentette, a jóváhagyott létszám nem változott. FEGYVERNEKI TELEPHELY A telephely bevételei és kiadásai a módosított előirányzatoknak megfelelően alakultak. A telephely előirányzat 987 e Ft-al csökkent. Bevételek Az étkezési bevételek teljesítése a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. Ugyanakkor viszont jelentősen az eredetileg tervezett alatt maradt, melynek oka, hogy az ellátottak sokan nem kérték az ebédet a megnövekedett térítési díj, és anyagi helyzetük miatt. Ez különösen az év elején volt jellemző, félévtől már kisebb növekedés volt. Ez maga után vonta az állami és kistérségi támogatás csökkenését, mivel 20 főt kellet éves szinten lemondani.

17 13 Az egyéb bevételek a házi gondozásért és az ebéd szállításért és a nappali ellátásért befizetett térítési díjat mutatja. Ez meghaladja az eredeti előirányzatot. Ennek több oka is van. Egyrészt, hogy a nappalai ellátásért fizetendő térítést nem terveztük, mivel ez csak a januári hónapot érinti, mert 2012 évben ezt az ellátottak már nem fizették. Ugyanakkor viszont belépett az SOS telefonokkal kapcsolatos térítési díj befizetés. A házi gondozásért befizetett térítés is magasabb a nagyobb igénybevétel miatt, ugyanakkor viszont az ebéd kiszállításért bevétele elmarad az étkezési bevételnél leírtak miatt. Ezek a bevételek nehezen tervezhetőek, mivel gyakran változik az igénybevevők köre. A támogatásértékű bevétel pályázati támogatás, az előző évi közfoglalkozatáshoz kapcsolódik. Ugyancsak itt jelentkezik az előző évi kiutalatlan finanszírozás, ami a pénzmaradvány része. Az intézményi finanszírozást 7/2012 (II.24.) sz.r.. alapján igény szerint kérte az intézmény. A szociálpolitikai támogatás az ellátottak által befizetett térítési díj és az élelmezési kiadás különbözete. Az eredetileg tervezetthez képest jelentős megtakarítás mutatkozik. Ennek okát az étkezési bevételnél leírtuk. Kiadások A személyi juttatásokon belül a bérfelhasználás is az előirányzatnak megfelelő. Év közben megtakarítást jelentett, hogy nem fizettük ki a kereset kiegészítést, növekedést pedig a jogszabály szerint kompenzáció. Az egyéb személyi juttatások megtakarítása a tiszteletdíjak kisebb mértékű felhasználása, ami az ebéd kiszállítással van összefüggésben, valamint, hogy az itt tervezett kötelező szakképzésekre kifizetett összeg nem itt, hanem a dologi kiadások között jelentkezett. A járulékok a járulék köteles jövedelmeknek megfelelően alakultak. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés a bevételeknél leírtak miatt csökkent az évfolyamán. Az egyéb célra kapott dologi kiadás a pszichológus foglalkoztatására jóváhagyott előirányzat, amit felhasználtuk. Az eredetileg tervezett energia nem fedezete a valóságos kiadást takarékoskodásunk ellenére sem, így az intézmény kérte év közben, hogy 450 e Ft-al emelje meg az önkormányzat az előirányzatot.. Ebből a megtakarítás 14 e Ft lett. Nem a felhasználás mennyisége, hanem az ár növekedett. Az egyéb működési dologi kiadások is megtakarítást mutatnak a módosított előirányzathoz képest, itt is érvényesül a fokozott takarékosság. Év közben az előirányzatot saját bevételből és a személyi kiadások megtakarításából emeltük meg. A pénzmaradvány 27/2012.(V.27.) sz. határozat szerint használta fel az intézmény. A végleges pénzeszköz átadás az SOS telefonért beszedett térítési díj tovább utalását mutatja a fegyverneki Polgárőrség részére. A támogatásértékű kiadás a szabad pénzmaradvány visszautalása az önkormányzatnak, és átvezetés az elkülönített számlára. ÖRMÉNYESI TELEPHELY A telephely bevételei és kiadásai a módosított előirányzatoknak megfelelően alakultak. A telephely előirányzat 634 e Ft-al csökkent.. Bevételek A működési bevételek a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak. Év közben az étkezési bevétel előirányzatát csökkentettük. melynek oka, hogy az ellátottak sokan nem kérték az ebédet a megnövekedett térítési díj, és anyagi helyzetük miatt. Ez maga után vonta az állami és kistérségi támogatás csökkenését, mivel 6 főt kellet éves szinten lemondani. Az egyéb bevételek a házi gondozásért és az ebéd szállításért és a nappali ellátásért befizetett térítési díjat mutatja. Ez elmarad az eredetileg tervezettől, mivel a házi gondozásért az ellátottak nem fizettek, az ebédszállítás bevétele pedig a fent leírtak miatt kevesebb lett. A nappali ellátásért fizetendő térítést nem terveztük, mivel ez csak a januári hónapot érinti, mert 2012 évben ezt az ellátottak már nem fizették. A támogatásértékű bevétel pályázati támogatás, az előző évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik. Ugyancsak itt jelentkezik az előző évi kiutalatlan finanszírozás, ami a pénzmaradvány része.

18 14 Az intézmény-finanszírozást az 7/2012 (II.24.) sz. r. alapján szükség szerint kérte az intézmény. A szociálpolitikai támogatás az ellátottak által befizetett térítési díj és az élelmezési kiadás különbözete. Az eredetileg tervezetthez képest megtakarítás mutatkozik. Ennek okát az étkezési bevételnél leírtuk. Kiadások A személyi juttatások szintén a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak. Év közben bérnövekedést jelentett a jogszabály alapján kifizetett kompenzáció. Év közben a GYES-en levő dolgozó vissza jött, a helyettes és az ő bér különbözetet fedezte a járulék megtakarítás, mivel a rehabilitációs járulékot kapó dolgozó után azt nem kellett fizetni. A járulékok a járulékköteles jövedelmek szerint alakultak. Az energia kiadások megtakarítást mutatnak, mivel a második félévet nem számlázta le az Önkormányzat. Az élelmezési kiadás az étkezési bevételnél leírtak miatt csökkent. Az egyéb dologi kiadások év közbeni megtakarítása a 2012 évi pénzmaradvány része. A támogatásértékű kiadás a szabad pénzmaradvány visszautalása az önkormányzatnak, és az intézmény karbantartásához hozzájárulás szintén az önkormányzatnak. KUNCSORBA A telephely bevételei és kiadásai a módosított előirányzatoknak megfelelően alakultak. A telephely előirányzat e Ft-al csökkent. Bevételek Év közben az étkezési bevétel előirányzatát csökkentettük. melynek oka, hogy az ellátottak sokan nem kérték az ebédet a megnövekedett térítési díj, és anyagi helyzetük miatt. Ez maga után vonta az állami és kistérségi támogatás csökkenését, mivel 12 főt kellet éves szinten lemondani. Az egyéb bevételek a házi gondozásért és az ebéd szállításért és a nappali ellátásért befizetett térítési díjat mutatja. Ez elmarad az eredetileg tervezettől, mivel a házi gondozásért az ellátottak nem fizettek, az ebédszállítás bevétele pedig a fent leírtak miatt kevesebb lett. A napplai ellátásért fizetendő térítést nem terveztük, mivel ez csak a januári hónapot érinti, mert 2012 évben ezt az ellátottak már nem fizették. A támogatásértékű bevétel az előző évi kiutalatlan finanszírozás, ami a pénzmaradvány része. Az intézmény-finanszírozást 7/2012 (II.24.) sz. r. alapján szükség szerint kérte az intézmény. A szociálpolitikai támogatás az ellátottak által befizetett térítési díj és az élelmezési kiadás különbözete. Az eredetileg tervezetthez képest jelentős megtakarítás mutatkozik. Ennek okát az étkezési bevételnél leírtuk. Kiadások A személyi juttatások ezen belül a bér a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. Év közben bérnövekedést jelentett a jogszabály alapján kifizetett kompenzáció. Az egyéb személyi juttatások a nyugdíjba menő dolgozónak kifizetett jubileumi jutalmat és felmentési időre fizetett juttatást mutatja. A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakultak A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, a csökkenést az étkezési bevételnél részleteztük. Az energia kiadásra tervezett előirányzat fedezte a szükséges kiadást, kisebb megtakarítást mutat. Az egyéb dologi kiadásoknál szintén minimális megtakarítás mutatkozik. Az egyéb dologi kiadások év közbeni megtakarítása a 2012 évi pénzmaradvány része. A támogatásértékű kiadás a szabad pénzmaradvány visszautalása az önkormányzatnak Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

19 15 A Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működésére jóváhagyott összeget az adott feladat kiadásaira fordította az intézmény..az egyéb dologi kiadások év közben növekedést mutattak az eredeti előirányzathoz képest. Ez az eredeti tervkoncepcióban jóváhagyott tervezhető dologi kiadások miatt következett be, amelyek előirányzat módosítását a Képviselő Testület jóváhagyta. 6./ Rövid összefoglaló értékelés az intézmény működéséről. Az intézmény a jogszabályi előírásoknak és a szakmai programoknak megfelelően hajtotta végre szakmai munkáját. Fegyvernek: 2012-ben az intézmény ellátotti létszáma a tervezetthez képest növekedett a nappali és a házi segítségnyújtás szakfeladaton. Csökkent igénybevétel az étkeztetések adagszám terén jelentkezett. A nappali ellátáson belül az Idősek Klubjai színes, változatos programokkal várták a klubtagokat. A házi segítségnyújtásban a naponta ellátottak száma növekedett, naponta átlagosan fő t láttak el Fegyverneken, Örményesen 7főt, Kuncsorbán 14 főt. A szoc. törvény előírása alapján napi 4 órás gondozási időt láthat el az intézmény, viszont elutasítani senkit nem lehet. A szombati étkeztetést továbbra is az igénylők 49 %-a kéri. Intézményünkben 10 fő önkéntes látott el kisegítői, illetve karbantartói feladatokat 2012-ben március 1-jétől elkezdtük az SOS telefonok bekötését, a lakosság biztonságos életvitelének megteremtéséhez, első körben 60 fő vezetékes telefonnal rendelkező igényelte ezt a szolgáltatást, amely az év végére 92 főre növekedett. Az igazgató és az örményesi telephely vezető tagja az Észak-alföldi Regionális Alapellátó Munkacsoportnak, melynek feladata a tervezett jogszabályi változások megvitatása, javaslatok kidolgozása, gyakorlati megvalósítások vizsgálata. Akkreditált továbbképzésben összintézményi szinten 26 szakdolgozóból 18 fő vett részt 3 turnusban, melyből két továbbképzésnek az intézmény adott otthont összefogva a helyi és a környező települések szociális intézményeinek dolgozóit. Témái: személyiség fejlesztő tréning és az időskori demencia megismerése. Az Impulzus Egyesület TÁMOP c-09/0 pályázatával együttműködve mind 3 településen tartós munkanélküliek átképzésére került sor, melynek mentorai a családgondozók voltak. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala az intézmény működési engedélyével kapcsolatban átfogó szakmai ellenőrzést végzett az intézmény mind 3 településén. Kisebb mértékű hiányosságokat, valamint az épületek akadálymentesítéseinek részbeni hiányosságait tárta fel melynek megvalósításáról szakmai terv készült. Határozatlan idejű működési engedéllyel csak a házi segítségnyújtás rendelkezik mind 3 településen, a többi szakfeladat december 31-ig kapott működési engedélyt. Örményes: A telephelyen az ellátotti létszám a tervezett szerint alakult, az étkeztetésnél csökkent ugyan az igénybe vevők száma, viszont a nappali ellátásnál javult. Továbbra is az étkeztetettek 50 %-a igényelte a szombati étkeztetést. A kisegítő gondozónői feladatokat közfoglalkoztatottakkal oldottuk meg az ebédszállítást és a takarítási feladatokat is ellátta. A családsegítői szakfeladatra vissza tért a gyesen lévő szakképzett családgondozó. Növekedett a házi segítségnyújtást igénybevevők száma. A kormányhivatali ellenőrzés az épület több hiányosságait tárta fel, melynek megvalósítása december 31. Az Impulzus Egyesület pályázatában és a továbbképzési pályázatban aktívan vettek részt az ott dolgozók. Kuncsorba: A telephelyen csökkent az étkeztetést igénybevevők száma, a nappali ellátást viszont továbbra is 40 fő veszi igénybe. A házi segítségnyújtásban a megnövekedett ápolási igényeket a nyugdíjba vonuló gondozónő helyett két fő 4 órás gondozónő felvételével oldottuk meg. Az elmúlt években elkezdődött gyermekjóléti problémák elcsendesedtek a településre beköltözött családoknál. Családsegítést

20 16 igénybevevők száma növekedett. Többen igényelték a családgondozók segítségét a problémáik megoldásában. Az Impulzus Egyesület Pályázatában 14 fő vett részt csoportfoglalkozáson. A másik két telephelyhez hasonlóan az intézmény dolgozói aktívan vettek részt a fentebb említett akkreditációs továbbképzésekben. A 3 településen a szakmai munkát a költségvetéssel és egymással összehangoltan, együttműködve végeztük. II.TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (1. számú melléklet 1-2. oldal) a.)az intézmény által ellátottak létszáma: Megnevezés M.e. Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen terv tény terv tény terv tény terv tény óvodás ellátottak száma 2011/2012 tanévben fő /2013 tanévben fő sajátos nevelési igényű gyerm. 2011/2012 tanévben fő /2013 tanévben fő bejáró gyermek 2011/2012 tanévben fő /2013 tanévben fő étkező gyermekek száma (átlag) fő bölcsődés ellátottak száma fő Fegyvernek esetében: a gyermek létszám a tervhez képest 11 fővel változott. Az étkezést igénybevevők száma 11 fővel csökkent átlagosan. A társult települések esetében: Örményes: gyermeklétszám 4 fővel emelkedett, étkezést igénybevevők száma 1 fővel kevesebb. Kuncsorba: gyermeklétszám 5 fővel nőtt, étkezést igénybevevők 2 fővel szintén emelkedett. Ellátott főbb csoportok száma: Telephely Csoportszám délelőtt délután Fegyvernek: Újtelep 4 3 Központi 3 2 Annaháza 3 2 Szapárfalu 2 1 Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: Bölcsőde 1 1 Örményes : Napsugár óvoda ,5 fő Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 20,2 fő Kuncsorba: Kuncsorbai óvoda 1 1 Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 16,7 fő b.) Feladatellátást végző dolgozók A közalkalmazotti létszám évi tervhez képest változott. Fegyverneken 2012.szeptembertől december 31-ig 1 főt Első munkahely garancia program keretében alkalmaztunk, mint oktatási asszisztenst a Munkaügyi Központ 100 %-os támogatása mellett, 2012.

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. június 26-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. MÁJUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖK 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre tisztelettel

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. DECEMBER 16-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. FEBRUÁR 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 29-én csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 53/2013.(IV.25.) sz. önk.hat. 11/2013.(IV.26.) rendelet A Fegyverneki Rendőrőrs 2012. évi

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 21-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-én csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 7/2013.(I.31.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előzetes

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 153/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I- III. negyéves

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ 48/2010. (III.25.)sz. önk.hat. A Fegyvernek Rendőrőrs 2009. évi

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról B E V E Z E T Ő Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Jegyző könyv 6-5/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. március 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácstermében tartott Közmeghallgatáson. Jelen

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről *1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó 1 T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Beszámoló a városrészi Önkormányzatok 2011. évi tevékenységéről. 2. 6/2011.(II.24) sz. ÖKT. Rendelet módosítása. 3. 2012. évi víz- és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésre Tárgy: Beszámoló Zirc Városában végzett Gyermek-és Ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a Szociális

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2015.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Szujó Edina Véleményező bizottság: Gazdasági

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2011. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2011. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

2015 évi beszámoló. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága. Szociális Szolgáltató Központ

2015 évi beszámoló. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága. Szociális Szolgáltató Központ 2015 évi beszámoló Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szociális Szolgáltató Központ 2015 évi szakmai beszámoló Szociális étkeztetés I. A szociális étkeztetés bemutatása Budapest

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-61/2014. Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról,

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szőc Ügyiratszám: 87-60/2015.

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 1.) 2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató megvitatása 2.) 2014. évi

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2015. MÁRCIUS 26-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

Ikt.sz.: 23-16/2015 Tárgy: Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi tevékenységéről

Ikt.sz.: 23-16/2015 Tárgy: Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi tevékenységéről HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 23-16/2015 Tárgy: Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 111/2011. (VI. 23.) sz. önkormányzati határozat: A tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.)

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41038-3/2009. CÍM: Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz.

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3607-2/2011. 8/2011. számú 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.)

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2016. február 11.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2016. február 11. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. február 11. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft Cégjegyzék száma: 16-09-009776 5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014.01.01. 2014.12.31. időszakról egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PATAQUA KFT Sárospatak

PATAQUA KFT Sárospatak PATAQUA KFT Sárospatak Beszámoló a társaság működéséről 2011. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Fürdő... 4 Szálláshelyek... 6 Termál Kemping... 6 Üdülőházak... 7 Mobilház... 7 Tájház... 7 Újhutai Ifjúsági

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére 862-1/2015. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

Tiszaug Község Önkormányzata 2010. évi szöveges beszámoló jelentése

Tiszaug Község Önkormányzata 2010. évi szöveges beszámoló jelentése Tiszaug Község Önkormányzata 2010. évi szöveges beszámoló jelentése I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az Önkormányzat ellátandó közszolgáltatási feladatainak körét elsősorban a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533, 56/ 368-033 E-mail: szocigazgato@pr.hu, idosek@pr.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási időszak:

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról

Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző Gyomaendrőd 15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester Arnóczi István János, Béres János,

Részletesebben