BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL"

Átírás

1 ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/ , 56/ BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási időszak: január december 31. Beszámolót készítette: Nyitrainé Kiss Katalin igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK Beszámolási időszak Bevezető Pénzügyi feltételek biztosítása A évi pénzügyi gazdálkodásról Statisztikai adatok Múltunk öröksége a jövőnk lehetősége pályázat befejezése Tárgyi feltételek Nyújtott szolgáltatások Az ellátás igénybe vétele Szakképzettség és szakdolgozói létszám Idősekért Alapítvány Az intézmény külföldi kapcsolatrendszere Az intézmény honlapja Működési engedély Fotómelléklet 3. oldal 3. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 5. oldal 6. oldal 8. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 13. oldal 14. oldal 15. oldal 2

3 BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN FOLYÓ MUNKÁRÓL Beszámolási időszak: január december 31. Bevezető: Újszász Város Önkormányzata személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás keretében önként vállalat feladatként ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonát tart fenn. Az intézmény Újszász város szélén, lakott területen, személyautóval, helyi járatú autóbusszal jól megközelíthető helyen található. Ellátási területe Magyarország egészére kiterjed. Az otthon határozott idejű működési engedéllyel rendelkezik, december 31-ig. Az ellátottak száma december 31-én 198 fő volt, április 10-én 161 fő. A várakozók száma jelenleg 38 fő. Az ellátottak elhelyezése két épületben, három gondozási egységben történik. Valamennyi osztályon van lehetőség házaspárok elhelyezésére. Az elmúlt egy év alatt is folyamatosan működött az intézmény, számtalan esemény történt az életünkben. A teljesség igénye nélkül: Kastély épület homlokzata felújításának befejezése Kastélyépület emelete belső felújításának kezdete Kábel televízió rendszerének részleges kiépítése a kastély épületben Folyamatos, megfontolt és szűkös gazdálkodás Intézmény átszervezésének kezdete, ellátotti és dolgozói létszámcsökkentés Bértámogatás a Munkaügyi Központtól Térítési díj emelése egy alkalommal Elhasználódott tárgyi eszközök részleges cseréje, rendszeres javítása Teljes körű akadálymentesítés hiánya Szabadidős és kulturális programok Önkéntes nap, önkéntes oktatás Idősek Hete Nyári tábor Betörés Csőtörés Szakmai továbbképzések, tréningek Civil szervezetek támogatása Svájci, francia kapcsolatok ápolása Pénzügyi feltételek biztosítása - Az intézmény bevételei: Állami normatíva Ellátottak által befizetett térítési díjak. Hozzátartozói kiegészítések. Fenntartói hozzájárulás - Az intézmény kiadásai: Bér és bérjellegű kiadások, járulékok, mely a kiadások jelentős részét képezik. Dologi kiadások, amibe beletartozik a fenntartási költség, közüzemi díjak, gyógyszerköltség, vegyszerbeszerzés, élelmiszerköltség stb. Előre nem kalkulált kiadások (pl.: vihar, betörés, csőtörés, fűtési rendszer meghibásodás stb.). 3

4 A évi pénzügyi gazdálkodásról évben a Zagyvaparti Idősek Otthona a működési engedély alapján 200 fő idős, beteg ember ellátását, ápolását végezte. A pénzügyi gazdálkodásunkat nézve ismét nehéz évet hagytunk magunk mögött évi költségvetési előirányzat: Eredeti költségvetési előirányzat Módosítás Előirányzat összesen: e Ft - l.863 e Ft e Ft Az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi források előirányzata, és teljesítése: Megnevezés Eredeti Módosítás Teljesítés Normatív támogatás eft eft SZJA jöv.kül.m eft eft Önkormányzati tám eft eft 0 Munkaügyi K.támog eft eft Saját bevétel eft 441 eft eft Pénzmaradvány eft eft Összesen eft eft eft A eft önkormányzati támogatás visszafizetését részben a takarékos gazdálkodásnak, részben más egyéb tényezőknek köszönhetjük. (Pl.: a évi utolsó háromhavi gázszámlát ben kaptuk meg). A Munkaügyi Központtól pályázat útján 3.194eFt bevételt realizáltunk. Kis mértékben nőttek a saját bevételeink (pl.: vendégétkezés, mosás). Ezzel szemben az intézményi ellátási díjak bevételét kicsit a tervezett alatt tudtuk teljesíteni februártól havi Ft-tal emelkedett az intézményi térítési díj összege. I.,II. osztály (kastély épület) III, IV osztály ( új épület) január 1-től (2011. január 31-ig) Ft/fő/hó január 1 től (2011. január 31-ig) Ft/fő/hó február 1-től január 31-ig Ft/fő/hó február 1-től január31-ig Ft/fő/hó Az előző évben képződött pénzmaradványt felhasználtuk a kiadások teljesítéséhez, eft. Az intézményi kiadások előirányzata és teljesítése: Megnevezés Előirányzat Módosítás Teljesítés Személyi juttatások e Ft e Ft e Ft Munkadókat terh.járulék e Ft e Ft e Ft Dologi és egyéb kiadás e Ft e Ft e Ft Ellátottak pénzbeli jutt. 700 e Ft 677 e Ft Működési kiadások össz e Ft e Ft e Ft Az intézményi kiadások 60 %-át a bérek, és járulékai teszik ki, ez az arány nem változott az előző évhez képest. A bér és járulék felhasználásnál 3.660eFt megtakarítás keletkezett, ami betudható, hogy két álláshely tartósan nem volt betöltve. A dologi kiadások 52 %-át készletbeszerzésre fordítottuk. Élelmiszerre eft ot, gyógyszerre eft-ot (ebből az ellátottak térítése gyógyszerek esetében: 3.604eFt), gyógyászati anyagok (pl.: kötszer): 372eFt, inkontinencia termékre 1.848eFt-ot (ebből az ellátottak térítése: 1.389eFt). A 4

5 gyógyszerre fordított összeg 3.087eFt-tal meghaladta a tervezettet, sajnos az ellátottaink erősen megromlott állapotúak (a négy órán túli ápolási szükségletük miatt), a kórházak fogadóképessége csökkent (az ellátott gyógyszereit is szükséges küldenünk a kórházi kezelés idejére), a gyógyszerárak emelkedtek. Szolgáltatási kiadásokra, mely nagyobb részt gáz, víz és villamos energiafogyasztás, eFt-ot használtunk fel. Itt megemlítendő, hogy a tervezetthez képest víz- és csatornadíjra a 4.000eFt előirányzattal szemben 6.570eFt-ot használtunk, amit egy igen nagymérvű csőtörés okozott. Ebből következőleg még évre is 1.839eFt-os tartozásunk keletkezett. A csőtörés elhárítása fenntartói segítséggel ment végbe. Mint az utóbbi években, most is igen magas a szállítók felé a tartozásunk: eFt, ebből lejárt fizetési határidejű számlák összege: 2.978eFt (ezek mind 30 napon belüli lejáratúak). A következő évi fizetési határidejű de a 2011-es évi gazdálkodással kapcsolatos számlák összege: eFt. Az intézményi létszámgazdálkodásra is a megtakarítás volt a jellemző. Az engedélyezett létszámkeret 102 fő volt. Statisztikai adatok Ellátottak száma december 31-én Ellátottak száma december 31-én évben ellátásból kikerültek: saját kérésére szűnt meg más tartós vagy átmeneti otthonba került elhalálozott Összesen: évben felvételt nyertek: új felvétel más szociális intézményből Összesen: Éves ellátotti átlag létszám: 202 fő 188 fő 7 fő 0 fő 66 fő 73 fő 59 fő 0 fő 59 fő 199 fő december 31-én az ellátottak kor és nem szerinti megoszlása: Férfiak Nők 90 év Összesen: év év év év év év év fölött 1 fő 2 fő 7 fő 12 fő 11 fő 10 fő 10 fő 5 fő 66 fő 90 év Összesen: év év év év év év év fölött 2 fő 1 fő 9 fő 4 fő 10 fő 28 fő 56 fő 12 fő 122 fő Múltunk öröksége a jövőnk lehetősége pályázat befejezése májusában zárásához érkezett Újszász Város Önkormányzat ÉAOP-5.1.1/E számú, Múltunk öröksége a jövőnk lehetősége az újszászi Orczy-kastély külső felújítása elnevezésű pályázata, melynek keretében megújult az 1830-as években épült kastély homlokzata. Az önkormányzat fejlesztési terveiben 2003-óta kiemelt helyen szerepelt a szociális otthonként működő épület infrastrukturális felújítása. A műemlék kastély állapota az utóbbi évtizedekben folyamatosan romlott, így mindenképpen szükséges volt az állag megóvó felújítás megvalósítása, melyhez az anyagi forrást az önkormányzat pályázati támogatások elérésével kívánt biztosítani. 5

6 2009-ben az Észak-alföldi Regionális Operatív Program Helyi településfejlesztési akciók intézkedés keretében lehetőség nyílt történelmi és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése; a település életében meghatározó jelentőségű, köztulajdonban lévő műemlékek értékmegőrző felújítása, fejlesztése, védelme érdekében megvalósítandó projektjavaslatok benyújtására, melyre az önkormányzat sikerrel pályázott. A pályázat célja a pályázható maximális összeget figyelembe véve a város egyetlen saját tulajdonú, országos műemléki védettséget élvező épülete, a Zagyva-parti Orczy-kastély értékmegőrző homlokzat felújítása volt. A projekt keretében megvalósulhatott az épület homlokzatának eredeti állapotot rekonstruáló, időtálló felújítása. A fal új színt kapott, elvégezték az elöregedett ablakszárnyak javítását és cseréjét. Az épület eredeti díszítőelemeinek, oszlopainak felújítása restaurátor szakemberek segítségével valósult meg. A renoválás során folyamatosan meg kellett felelni a műemlékvédelmi előírásoknak is. A fejlesztés fontos eleme, hogy az ereszcsatorna-rendszer teljesen megújult, így megszűnt a falak további ázása. A projekt teljes költsége: Ft volt, melyből a támogatás Ft (89,99 %). Újszász Város Önkormányzata a fejlesztés megvalósításához Ft önerőt biztosított. A kivitelezés augusztus 18-án kezdődött meg. A projekt záró rendezvényt május 31-én tartották a Zagyvaparti Idősek Otthonában, ahol Molnár Péter polgármester ismertette a pályázat tartalmát és eredményeit. Az intézmény lakói nevében Kiss István kedves szavakkal, Várkonyi Józsefné pedig Wass Albert Otthon című versével köszönte meg a fejlesztésben részt vevők és az intézmény dolgozóinak munkáját. (Forrás: Újszászi Híradó júniusi szám) Az intézmény életében jelentős változást hozott a felújítás! Ellátottaink, hozzátartozóik, látogatóink és mi magunk is örömmel nyugtáztuk a pozitív változásokat, a külsőleg megszépült épület látványát és a további állagmegóvási munkálatok eredményét (ablakszárnyak javítása, cseréje; díszítőelemek felújítása; ereszcsatorna; salétrom-mentesítés)! Tisztelettel mondunk köszönetet Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a kastély épület felújítását fontosnak tartotta, eredményesen pályázott a kiviteli munkákra, és megszépült épületben működhet tovább intézményünk! Bízunk a jövőbeni további sikeres pályázati lehetőségekben is! Köszönjük! Tárgyi feltételek A kastély épületében I-II. osztályon december 31-én 87 főt gondoztunk, összesen 29 szobában. A szobák 2-6 ágyasak. Az intézmény 2. számú épületében a III-IV. osztályon, 99 fő gondozása történt, 2,3, 4 ágyas szobákban, összesen 33 szobában. A szobák berendezése alapbútorzattal ellátott, néhol szegényes, hiányoznak fali polcok, fali lámpák, néhány ellátott szekrénye nem a szobájában, hanem távolabb, a folyosón található (jellemzőbb inkább a kastély épületben). A padló járólappal, betonon elhelyezett PVC-vel fedett. A több helyen elhasználódott PVC-t nagy százalékban, alapítványi támogatásból sikerült kicserélnünk, új fali polcok is kerültek felszerelésre. A kastély épületének falai több helyen salétromosak, felvizesedettek. A felújítási munkálatoknak köszönhetően a külső falrészeken javulás indult. A kastély épület belső állapota elhasználódott, felújításra szorul, tárgyi feltételei kiegészítésre várnak. A nyár folyamán megkezdődött a kastély épület emeletének belső állagmegóvási, tisztasági festési és felújítási munkálatai: egyes szobák festése, lámpatestek, kapcsolók cseréje, PVC cseréje, teakonyha festése, mellékhelyiségek javítása, festése, egyes belső nyílászárók festése, elsősorban az Idősekért Alapítvány támogatásával. Az új épület állapota valamivel kielégítőbb, bár felújításra vár, kiemelten az elektromos hálózat, továbbra sem hárult el a baleset, illetve az életveszély az elavult elektromos hálózat miatt. 6

7 Folyamatosan, apró lépésekkel haladunk előre a javításában. A tetőszerkezet is gyakran több helyen beázik, javítása többszörösen megtörtént, teljes felújítása finanszírozás hiányában egyelőre elmarad. Az intézményben lévő vizesblokkok tisztasági festése, kisebb javítása megtörtént. Számuk, a jogszabályi előírások szerint nem elégséges. Az akadálymentes közlekedés nem teljes körűen biztosított az intézmény egész területén, küszöbök, keskeny ajtók nehezítik a közlekedést, nincs személyszállításra alkalmas lift az épületekben. Minden osztályon található nővérszoba (mely az új épület emeletén öltöző is egyben), valamint orvosi szoba (orvosi rendelő). A nővérek részére nem biztosított a személyenkénti, zárható öltözőszekrény, valamint a szociális helyiségek is hiányoznak. Az új épületben nem található nővérhívó, mely a gyors reagálás kiegészítő feltétele, hiszen az osztályon tartózkodó néhány nővér, egyszerre nem tud minden szobában jelen lenni. Jelentős segítség a kastély épületben kiépített nővérhívó berendezés megléte. A jelenlegi átalakítások lehetővé fogják tenni, hogy a kastély földszintjén található nővérhívó berendezés átkerüljön az új épületbe, kiegészítése azonban szükséges lesz. A közösségi helyiségek száma nem elégséges, egy-egy helyiség többfunkciós. Az étkezést ebédlőkben; valamint lakószobákban oldjuk meg a nehezen, vagy egyáltalán nem mozgó ellátottak esetében. Nincs minden gondozási egységnek külön ebédlője, társalgója, foglalkoztató helyisége. Az épületeket övező park megfelelő helyszínt biztosít az ellátottak pihenéséhez, aktivitásuk fenntartásához. A parkok rendben tartása sok időt és energiát igényel a nyári időszakban, főként a fű-, és bokornyírás. Az intézmény dolgozóinak összefogásával tavaszán folytatódott a kastély mögötti erdő rendbetétele, szemétszedéssel, elöregedett, elszáradt fák, cserjék eltávolításával. Nagy vágyunk az erdő állapotának helyreállítása, sajnos a fűtési időszak alatt a benne található fák megtizedelődtek, több általunk észlelt fa eltulajdonítást jelentettünk a helyi rendőrőrsön. A lakók ruházatának, textíliájának javítását, mosását, vasalását az intézmény mosodájában végezzük, melynek tárgyi eszközei folyamatosan öregszenek, meghibásodnak (a mángorló, a varrógép, az automata mosógépek ajtaja, a melegvíz előállítására szolgáló bojlerek), jelentős anyagi terhet róva az intézményre. A mosodában bérmosást végzünk több helyi intézmény részére. Az otthon 400 adagos főzőkonyhával rendelkezik. A raktározáshoz a helyiségek rendelkezésre állnak. Az elektromos berendezések, a vízvezetékek elhasználódtak, a falak salétromosak, tisztasági meszelést, állagmegóvást megkezdtük. Folyamatos, leginkább a főzőüstök esetében a meghibásodás, amely jelentős nem várt anyagi terhet ró az intézményre. A fűtés egyedi központi fűtés segítségével megoldott. A gáz ára meglehetősen költséges, nehézségek árán is, de sikerült a havi számlákat megfizetnünk. A folyamatos melegvíz-szolgáltatás biztosított. Az intézmény rendelkezik egy 14 fős mikrobusszal, melyet lízingelünk. A lízingszerződés augusztus 14-én kelt, és augusztus 5-én jár le. A szerződés fix árfolyamon rögzíti a törlesztő részletek összegét ( Ft/hó), és az árfolyam különbözetből adódó tartozást havi részletekben szükséges megfizetnünk majd a futamidő lejárta végén, oly módon, hogy a fizetendő részletek nem haladják meg a mértékadó lízingdíj összegét. A december 31-én fennálló halmozott árfolyamváltozás összege: Ft. A mikrobusz segítséget jelent az ellátottak szakrendelőbe történő szállításában, előgondozás végzése során, új lakó beköltöztetésében, gyógyszer- és anyagbeszerzésben, valamint kirándulások alkalmával a szállításban. Bérszállítást is végzünk. Több kisebb, nagyobb betörés és lopás történt az intézmény életében. Jelentősnek minősül a kastély épület földszintjén élő (osztályvezetői pénzkezelésben lévő) ellátottak költőpénzének május 30- án virradóra történő eltulajdonítása, összesen Ft összegben, melyet az intézmény vagyonából kényszerültünk pótolni. A tettes/ek nem kerültek megtalálásra. Ezt követően a pénzkezelési 7

8 szabályzatunkat és a készpénz elhelyezésének szabályait módosítottuk, a korábbi zárt szekrényben és zárt pénzkazettában elhelyezett költőpénz (melyet ellenőrző szervek elfogadtak), kizárólag páncélszekrényben tartható. A körbekerítetlen, nagy területből adódóan sajnos rendszeresnek mondható, hogy minden mozdítható tárgyat eltulajdonítanak (használaton kívüli épületek ajtaja, aknafedelek, biciklitartó, fémanyagok). Ezek ellen folyamatosan próbálunk védekezni, úgy, hogy mindent elpakolunk a szabad területekről, riasztórendszer került kialakításra az iroda (2010-ben), a konyha (2011-ben), a mosoda (2012-ben) és a műhelyek épületeiben (2011-ben). Rendszeres kapcsolatot ápolunk a helyi civil szervezetekkel, nevelési és oktatási intézményekkel, művelődési ház és könyvtár munkatársaival stb. Kölcsönösen segítjük egymás munkáját. A teljesség igénye nélkül: a nevelési, oktatási intézmények tanulói rendszeresen műsort adnak ellátottainknak. A helyi polgárőr egyesült rendszeresen járőrözik az intézmény területén. Mi szolgáltatásainkkal próbálunk kedvezni részükre (kedvezményes mikrobusz használat, kedvezményes élelmiszerkészítés, adományozás, mosás). Nyújtott szolgáltatások Az intézmény teljes körű ellátást biztosít az ellátottak részére, mely tartalmazza: - az egészségügyi ellátást (rendszeres orvosi felügyelet, szükség szerinti szakorvosi ellátás, ápolás, gondozás), - mentálhigiénés ellátást (személyre szabott bánásmód, konfliktuskezelés, családi és társadalmi, társas kapcsolatok ápolása, hitélet gyakorlása), - foglalkoztatást (egyéni állapotnak megfelelő szellemi és fizikai aktivitás fenntartása, megőrzése, kultúra, szórakozás), - ruházattal és textíliával való ellátást (azok az ellátottak, akik nem rendelkeznek megfelelő ruházattal, az intézmény ellátja őket, biztosítja a szükséges textíliákat ágynemű legfőképpen adományból), - étkezést (napi legalább háromszori étkezés, az ellátott egészségi állapotának megfelelően, szükség esetén diétás étkezés biztosításával). Egészségügyi ellátás keretében napi 24 órás felügyeletet, gondozást, szükség esetén ápolást biztosítunk. Az ellátottak háziorvosi teendőit továbbra is Dr. Karácson János vállalkozó háziorvos látja el, heti 15 órában. A doktor úr odaadóan, lelkiismeretesen és magas szintű szakmai és tapasztalati tudással végzi feladatát. Munkájának és a szakdolgozók áldozatos feladatellátásának köszönhető, hogy ellátottaink igen magas életkort és hosszú éveket élnek intézményünkben ben 2 fő töltötte be a 101. életévét. Az ellátottak átlagéletkora 77,87 év. Ellátottakat csak napi 4 órás gondozási szükséglettel vehetünk fel. Sok ellátottunk ápolási szükséglete ettől sokkal magasabb és ellátásuk költségesebb is. Gyakran kényszerülünk arra, hogy a soronkívüliség szempontjait figyelembe véve a legsürgősebben, a lehető legrövidebb idő alatt vegyük fel az ellátottat. Az utóbbi években felvett, megromlott egészségi állapotú ellátottaink többsége rövid időt él az intézményben, a megüresedett férőhelyekre vannak várakozóink, a fentiek miatt intézményünkbe a bekerülési idő, más idősek otthonaihoz képest lerövidült. Előfordul, hogy néhány hét a várakozási idő, ellenben a máshol előforduló éves nagyságrenddel. Újszász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Zagyvaparti Idősek Otthona fenntartója, 133/2011. (XI.03.) számú képviselő- testületi határozatában ellátotti felvételi létszám stopot rendelt el intézményünkben, ezt követően napjainkig nem kerül felvételre egyetlen ellátott sem. 8

9 Ellátottaink adatai közül néhány meghatározó: Házaspárok száma: A lakók átlagéletkora Demens ellátottak száma összesen: ebből Demencia centrum igazolásával rendelkezők száma Mozgásfogyatékosok száma Közgyógyigazolvánnyal rendelkező ellátottak száma Inkontinensek száma Gondnokság alatt álló személyek száma összesen Közülük hivatásos gondnoka van Közülük hozzátartozói gondnoka van Állandó ágyban fekvő, nem kiültethető Fekvő, de kerekesszékbe kiültethető Naponta mosdatni, öltöztetni kell Részleges segítséget igénylő mosdatáskor Helyváltoztatásra csak kerekesszékkel képes Járókeretet használ Támbottal közlekedik Hallókészülékkel rendelkezik Teljes nővéri segítségre szorul étkezésnél Előkészítő nővéri segítségre szorul étkezésnél Súlyos testi fogyatékosság miatt támogatásban részesül Gyomorszondán át táplálható 2 pár 77,87 év 79 fő 62 fő 31 fő 25 fő 109 fő 19 fő 12 fő 7fő 24 fő 25 fő 106 fő 30 fő 24 fő 34 fő 18 fő 7 fő 29 fő 50 fő 59 fő 1 fő Ellátottaink egészségügyi ellátása során dominál a betegségek megelőzése, a kialakult betegségek gyógykezelése valamint a rehabilitáció, illetve a krónikus betegségek gondozása. Ellátottaink némely gyógyszerének felírásához 13-féle szakterület orvosi javaslata szükséges. A javaslatokat 3; 6 hónapra illetve egy évre kapják (összesen 181 javaslatot jelentenek). Külön meg kell említeni még az incontinencia termékeket, melyek szintén szakorvosi javaslathoz kötöttek (109 főt érint jelenleg). Kötözőszerek felírását szintén csak szakorvos végezheti. A javaslatok állandó nyomon követése, a betegszállítás, a dokumentálás, idő-, költségigényes, és nagyban igénybe veszi a humánerőforrást. Az ellátottak 4-6 féle megbetegedésben szenvednek, de nem ritka, hogy az alapbetegségre szövődmények rakódnak, ezért 8-10 különböző betegséget kell kezelni. A legtöbb alkalommal belgyógyászati és baleseti sebészeti osztályon fekszenek ellátottaink. Az esésekből származó törések, főleg a combnyaktörés a legjellegzetesebb sérülés, de gyakran fordul elő fejsérülés is, amely szakorvosi ellátást igényel. A mentőszállítás szabályainak megváltoztatása miatt gyakran kell igénybe venni betegszállítót, illetve az intézményi gépkocsit is betegszállításra. Ilyenkor kísérőt vagy kísérőket szükséges biztosítani a betegek mellé. Ennek következtében csökken a szolgálatban munkát végzők száma, nehezítve a feladatellátást. Szűrővizsgálatokról: - Tüdőszűrés a évben is intézményünkben volt. Nagy segítségünkre van, hogy ellátottainkat nem szükséges más helyszínre szállítani. - Ortopéd szakrendelés, évente 3-4 alkalommal van az otthonban, amikor a szakorvos szükség szerint ortopéd cipőt és állapotnak megfelelő segédeszközt is felír. - Fogászati rendelés hetente van az intézményben. Fogszakorvos: Dr. Sándor Erzsébet, feladatát heti 5 órában látja el. Tevékenysége kiterjed a foghúzásra, fogpótlásra és szájüregi betegségek gyógykezelésére. 9

10 - A pszichiáter szakorvosi rendelés is rendszeres. Dr. Krisár Zoltán látja el a feladatot heti 8 órában. Pszichiátriai szakorvos alkalmazását az teszi szükségessé, hogy 87 fő szed olyan gyógyszert, amely szakorvosi felíráshoz vagy javaslathoz kötött. Ezeket az ellátottakat hathavonta be kellene szállítani szakrendelésre. A betegkísérés csökkentené a dolgozók munkával töltött idejét. Ezen ellátottak többsége súlyosan demens, kísérésük több szakdolgozót venne igénybe. Amennyiben nem szakorvos tesz javaslatot gyógyszereikre, a gyógyszerek költsége lenne jelentősen magasabb. Szakmai biztonságot jelent, hogy a nap minden órájában elérhető és a nehezen kezelhető esetekben segítséget nyújt a doktor úr. - Mivel a jogszabályi kötelezés megszűnt és sajnos az anyagi lehetőségeink sem teszik lehetővé, a múlt év március 31. után nem foglalkoztatunk gyógytornászt. A gyógyszerköltséget nagymértékben befolyásolja, hogy a kórházak nem minden esetben fogadják az elesett állapotú ellátottakat. Az ápolási osztályokról viszont olyan ápolási szükséglettel érkeztek a kérelmezők, amelyek erősen növelik a gyógyszerköltségeket. Előfordul, hogy orrszondán, gyomorba ültetett szondán keresztül táplálunk betegeket. Az infúziók adása nélkülözhetetlen. Jelentősen segítik ápolási munkánkat a külföldi adományból származó betegágyak, gyógyászati segédeszközök. Véradásnak adtunk helyet a múlt évben is két alkalommal, március 31-én és december 6-án. Mentálhigiénés ellátás és foglalkoztatás Kiemelt feladatai a mentálhigiénés csoport tagjainak: elősegítik és ápolják a lakók családi kapcsolatainak fenntartását, kialakítását. megszervezik és vezetik a gondozottak egyénre szóló foglalkoztatását, terv szerint (kézimunka, festés, rajzolás, agyagozás, ének, zene, irodalom, tánc, színjátszás, mozgás, sport, kerti munka, ház körüli munka stb.), vezetik a lakók kis- és nagycsoportos foglalkoztatását, segítik a gondozottak érdekvédelmének érvényesítését, rész vállalnak az "Érdekképviseleti Fórum" koordinálásában, végzik a lakók előgondozását, megszervezik és lebonyolítják a lakók számára az ünnepélyeket, megemlékezéseket. Az ellátottak otthoni életének lezárásában közreműködnek (hivatalos levelezések szolgáltatókkal, hitelek intézése, csekkek befizetése stb.) Kiemelt figyelmet fordítunk a demens ellátottak foglalkoztatására, mely elősegítheti az állapot szinten tartását. Az ágymelletti foglalkozás szerepe is hasonlóan fontos, hiszen idős korra többen lesznek ágyhoz kötöttek változó szellemi aktivitás mellett. Figyelmet kell fordítani arra is, hogy az ágyban fekvő megfelelő mentálhigiénés ellátásban és foglalkoztatásban részesüljön. Különböző klubok működnek az intézményben, melyek az aktív szabadidő eltöltését célozzák, például film klub, zene klub, könyvklub, irodalmi klub, bibliakör. Színfoltot varázsol a hétköznapokba a születésnapok, házassági évfordulók megünneplése, a család meghívásával, műsorral, ünnepi ebéddel évben két fő 101 éves lakót köszöntöttünk. A jeles napok megünneplése hagyomány az intézményben (nemzeti ünnepeink, valamint az egyház kiemelkedő ünnepei). A megemlékezések, műsorok összeállításánál törekszünk ellátottainkat bevonni a szereplésbe. Szívesen látjuk a helyi általános iskola, a gimnázium, sőt az óvodából érkező fiatalokat, gyerekeket. A gimnázium diákjai rendszeres fellépői voltak az utóbbi évnek. Jó kapcsolatot ápolunk a város civil szervezeteivel, a nappali ellátást igénybevevőkkel, a MÁV nyugdíjasok helyi szervezetével. 10

11 Nagy szeretettel várjuk a Százszorszép Népdalkör tagjait, színvonalas műsorukkal örömet okoznak ellátottainknak. Más művészeti csoportokat is szívesen fogadunk. Az Idősek Világnapjára egy hetes programmal készülünk minden évben. Szerveztünk Szüreti bált, kirándultunk Rákóczifalvára a Maci Múzeumba, Szolnokra Tiszavirág Hídhoz és környékére. Egy-egy sütemény elfogyasztása által pihentünk meg a sok séta után, nyársaltunk az udvaron, nótadélutánt tartottunk Eszes Sándor közreműködésével. Több alkalommal vallási, egészségvédelmi előadást is hallgathattak ellátottaink. Minden évben nagy izgalommal és lelkesedéssel készülünk, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idős Otthonok Szépkorú, de Ifjúszívű Lakóinak Kulturális és Sportvetélkedőjére, melynek házigazdája 2011-ben Jászladány adott otthont a rendezvénynek. Egyéni és csoportos fellépőink sikeresen szerepeltek. Szép helyezésekkel tértünk haza, csoportos fellépésünkkel, mely a Lakodalmas címet viselte, II. helyezést értünk el. A szellemi aktivitás fenntartása, új ismeretek megszerzése céljából több alkalommal szerveztünk különböző témákban szellemi vetélkedőket. Intézményünkben könyvtár működik heti két alkalommal. A Városi Könyvtár letéti állománnyal gazdagítja gyűjteményünket. Azok részére, akik nem tudják személyesen látogatni a könyvtárat a mentálhigiénés munkatársak, juttatják el az olvasnivalót. A hitélet gyakorlása biztosított intézményünkben, havonta katolikus szentmisén vehetnek részt ellátottaink, ezen kívül is gyakran látjuk vendégül Rácz Lajos tiszteletest és Miklós János plébánost. Ellátottaink kérésére hetente Rózsafűzért tartunk. Aktivitás fenntartására szolgálhat az évente megrendezésre kerülő Ki mit tud? szellemi és fizikai téren egyaránt. Generációs kapcsolat ápolása érdekében a dolgozók gyerekei részére egyhetes nyári tábort szerveztünk ismét augusztus első hetében, melyen több, mint 30 gyermek vett részt. Az idősekkel együtt eltöltött programok közelítették egymáshoz a gyermek és idős korosztályt. A gyermekek megtanulják elfogadni az idősödéssel járó biológiai tüneteket, megtanulják értékelni az idősek által felhalmozott tudásanyagot, megtanulják tisztelni őket, valamint, hogy hogyan is lehet viszonyulni az idősekhez. A dolgozók gyermekein túl a helyi óvodások és iskolások műsorai is teret adnak a generációk találkozásának. Az Újszászi Híradó hasábjain hónapról hónapra hírt adunk intézményünk életéről. Az ellátás igénybe vétele Az évi III. törvényben foglaltak szerint ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonába: - Az a nyugdíjkorhatárt betöltött személy kérheti a felvételét, aki önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, és akinek ellátása folyamatos gyógyintézeti kezelést nem igényel. - Kivételes méltányosságból az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmaga ellátásáról gondoskodni. - Az idősek otthonában kell ellátni azt a személyt, akinél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körében középsúlyos, vagy súlyos kórképet állapít meg. Az intézménybe történő bejutás önkéntes és kérelemre történik. A kérelem beadását egy hosszadalmas jogszabály által előírt folyamat követi. Az igazgató a beérkezett kérelmet nyilvántartásba veszi, majd kijelöli az előgondozást végző személyeket. Jelenleg az előgondozást az igazgató, az intézményvezető ápoló, az osztályvezetői feladatokkal megbízott ápoló, gondozók, a mentálhigiénés csoport tagjai és a szociális ügyintéző végez, felváltva, kettesével. Kitöltésre kerül a jogszabályban meghatározott előgondozási adatlap, valamint egy formanyomtatvány a gondozási szükséglet (napi 4 órát meghaladó) megállapításához, az intézményvezető hatásköre a gondozási szükséglet megállapítása. Az előgondozás a kérelmező tartózkodási helyén történik, tájékozódó és tájékoztató jellegű. A kérelmező jövedelmi helyzetéről az intézményvezető illetékes a vagyoni és a jövedelmi helyzetről tájékozódni. Férőhely üresedés esetén történhet a beköltözés. Az intézménybe történő 11

12 bekerülésről az intézményvezető dönt. Beköltözést megelőzően az ellátást igénybe vevővel az intézmény igazgatója Megállapodást köt. Újszász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Zagyvaparti Idősek Otthona fenntartója, 133/2011. (XI.03.) számú képviselő- testületi határozatában ellátotti felvételi létszám stopot rendelt el intézményünkben, ezt követően napjainkig nem kerül felvételre egyetlen ellátott sem. A kérelmeket folyamatosan fogadjuk, az előgondozást elvégezzük, az érdeklődőket és a várakozókat tájékoztatjuk a felvételi létszámstopról. Szakképzettség és szakdolgozói létszám december 31-én (engedélyezett létszám: 102fő): Megnevezés Létszám dec. 31. Létszám ápr. 10. Intézményvezető 1 fő 1 fő Intézményvezető ápoló 1 fő 1 fő (határozott időre megbízott 6 órában) Ápoló, gondozó 47 fő 38 fő Szociális, mentálhigiénés 3 fő 3 fő munkatárs Gazdaságvezető 1 fő (határozott időre megbízott) 1 fő (határozott időre megbízott 7 órában) Gazdasági ügyintézők 3 fő 3 fő (1 fő tartós táppénzen) Szociális ügyintéző 1 fő 1 fő Műszaki ügyintéző 1 fő 1 fő Gépkocsivezető 1 fő 1 fő Takarító Műszaki létszám Mosoda Konyha 12 fő (1 fő megváltozott munkaképességű, 7 órában) 5 fő (1 fő megváltozott munkaképességű, 7 órában) 5 fő (1 fő megváltozott munkaképességű, 5 órában) 12 fő (1 fő megváltozott munkaképességű, 7 órában) 9 fő 5 fő (1 fő tartós táppénzen) (1 fő megváltozott munkaképességű, 7 órában) 5 fő (1 fő megváltozott munkaképességű, 5 órában) 10 fő (1 fő megváltozott munkaképességű, 7 órában) Fűtők-ételszállítók 3 fő 2 fő (1 fő tartós táppénzen) Porta 4 fő (3 fő megváltozott munkaképességű, órában) 3 fő (3 fő megváltozott munkaképességű, Összesen: 100 fő (két betöltetlen álláshely: 1 fő mentálhigiénés munkatárs 1 fő gyógytornász) Létszám dec. 31. órában) Szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott Orvos Heti 15 óra Heti 15 óra 84 fő Létszám ápr. 10. Pszichiáter szakorvos Heti 8 óra Heti 8 óra Fogszakorvos Heti 5 óra Heti 5 óra Adminisztrátor (Egészségügyi írnok) Havi 30 óra Havi 30 óra (2012. ápr.30-ig) Portás Havi 120 óra - 12

13 A betöltetlen álláshelyeket gazdasági megfontolásból nem töltöttük be, a mentálhigiénés munkatárs álláshelyre a fenntartó Önkormányzat közmunka program keretében biztosított folyamatosan munkaerőt évben. Más területeken is segítették tevékenységünket a közmunkaprogram keretében dolgozók (ápolás, gondozás; takarítás; mosás; kertészet, parkrendezés; melyet ezúton is köszönünk, nagy segítségünkre vannak a közmunkások a feladatok ellátásában. Hét munkatársat (1 fő mentálhigiénés munkatárs, 3 fő ápoló, gondozó, 1 fő takarító, 1 fő karbantartó és 1 fő portai dolgozó,) munkaügyi központon keresztül, bér- és járuléktámogatással tudtunk foglalkoztatni, 1-8 hónapig tartó időintervallumban, különböző %-os arányban. A kapott támogatás összege évben Ft. Kötelező továbbképzésben 12 fő vett részt, 6 fő teljesítette évben a továbbképzési kötelezettségét. Részükre I. negyedévében a jogszabályi változások eredményeként utoljára kifizetésre került az egy havi illetményükkel megegyező összeg. Díjmentes továbbképzéseket is sikerült az intézmény munkatársai részére biztosítani JNSZM Esély Szociális Közalapítványa által őszén, 12 fő részére szupervíziós csoportfoglalkozást, csapatépítéssel, továbbá középvezetői, vezetői csoportos tanácsadást (vezetői felelősség, változásmenedzsment témában), és intézményvezetői jogi tanácsadást. Önkéntes oktatást volt lehetőségünk a JNSZM Civil Szolgáltató Központ által megvalósítani, az érdeklődő Együtt Újszászért Egyesült tagjai részére, a résztvevők önkéntes nap keretében szereztek örömet ellátottainknak, közös foglalkozással. Idősekért Alapítvány Alapítvány célja: - az újszászi idősek otthonában élők életkörülményeinek javítása, - gazdasági színvonal emelése (textíliák pótlása, technikai berendezések fejlesztése, bútorok, berendezési tárgyak megújítása, az épületek állagának megóvása), - az intézmény működési feltételeinek szükség esetén finanszírozása, anyagi lehetőségeihez mérten, - az otthonban élő lakók kulturális és foglalkoztatási igényeinek színesítése, - az idősek otthona munkatársai egészségügyi, szociális helyzetének könnyítése, tanulmányaik támogatása, - önkéntes segítő szolgálat létrehozása, működtetése év tavaszától az Alapítvány kuratóriumának elnöke Bakó Józsefné. Az Idősekért Alapítvány támogatásából megvalósult vásárlások a teljesség igénye nélkül: foglalkoztatási eszközök, folyóirat előfizetések, kábel tv. rendszer kiépítése és üzemeltetésének részleges költségei, polcok, székek, szekrény, rozsdamentes asztalok, poharak, irodaszerek, nyomtató, pendrive, nyári tábor költségei, gyógyászati segédeszköz, mobil telefon üzemeltetési költség, terítők, élelmiszer, ventilátor, üzemanyag, szerszámok, cement, sóder, festékek, bojler, szúnyoghálók, térkő, esőcsatorna. Az intézmény külföldi kapcsolatrendszere Az intézmény munkatársai és lakói több, mint tíz évre visszanyúló barátságot ápolnak dr. Molnár Zoltán erdélyi származású, Svájcban élő orvos civil szervezetével. Rendszeres adományaikkal kiegészítik az intézmény működésének tárgyi feltételeit (ágyak, gyógyászati segédeszközök, textíliák, ruházat stb.). 13

14 Az intézmény honlapja Újszász város honlapján ( keresztül tájékozódhat az érdeklődő a Zagyvaparti Idősek Otthona működéséről és aktualitásairól. A honlapon minden információ naprakészen rendelkezésre áll. Működési engedély Sürgető közös feladata a fenntartó önkormányzatnak és az intézménynek a határozott idejű működési engedély miatt az előírt, szükséges lépések megtétele. Több stratégiai lépés is történt ennek érdekében: - Fenntartónk a 133/2011. (XI.03.) számú képviselő- testületi határozatában ellátotti felvételi létszám stopot rendelt el intézményünkben, mindaddig, amíg az ellátottak száma nem éri el a 150 főt. A lakólétszám csökkenésével párhuzamosan a dolgozók létszámát is csökkenteni szükséges. - TIOP /1 Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése c. pályázat előkészítése, - Az intézmény szervezeti egységeinek átcsoportosítása, összevonása (kastély épület I. és II. osztályának összevonása a kastély épület emeletére), - Kastély épület emeletének állagmegóvási, felújítási munkálatai. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiekben kívánom Önök elé tárni az intézmény elmúlt egy évéről készült beszámolót. Kérem, vitassák meg, és fogadják el. Kérdéseik esetén állok rendelkezésre. Újszász, április 10. Tisztelettel: Nyitrainé Kiss Katalin igazgató 14

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533, 56/ 368-033 E-mail: szocigazgato@pr.hu, idosek@pr.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533 E-mail: idosek@pr.hu Web: www.zagyvaparti.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási időszak: 2013. január 1 2013. december

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2012. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2012. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533 E-mail: idosek@pr.hu Web: www.zagyvaparti.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2012. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási időszak: 2012. január 1 2012. december

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2014. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2014. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533 E-mail: idosek@pr.hu Web: www.zagyvaparti.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2014. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási időszak: 2014. január 1 2014. december

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Ikt. sz.: 2022/2011. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2015. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2015. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533 E-mail: idosek@pr.hu Web: www.zagyvaparti.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2015. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási időszak: 2015. január 1 2015. december

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon, Táplánypuszta

Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon, Táplánypuszta 11. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság Szám: 01/450/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a megyei fenntartású

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

A GONDOZÁSI KÖZPONT 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A GONDOZÁSI KÖZPONT 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE GONDOZÁSI KÖZPONT 2626 Nagymaros, Vasút u.6. A GONDOZÁSI KÖZPONT 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE Küldetésünk, hogy az időseknek nyújtott szolgáltatásainkkal segítsünk a hozzánk fordulóknak abban - akár

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja... 4 2. Az intézmény feladata... 5 3. A megvalósítani kívánt program

Részletesebben

Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat

Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat SZAKMAI PROGRAM Házi segítségnyújtás 2015 Jóváhagyta Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a./2015. (XII.17.) határozatával, 2015. december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ 2007. évi munkájáról Tisztelt

Részletesebben

Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2013. évben végzett tevékenységéről.

Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2013. évben végzett tevékenységéről. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚNIUS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1505-2/2014. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: A sajókazai Nappali

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvány

Részletesebben

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Adószám: 18057966-1-42 FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 Félúton Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2013. évi közhasznú

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :...

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :... Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu HÁZIREND 2013. Tartalom 1. Bevezető, a házirend

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés d./pontja értelmében

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el.

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el. SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 3910 TOKAJ, BODROGKERESZTÚRI ÚT.5. OM:203055 ÉS IDEGENFORGALMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUM 2015

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről.

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről. Nyírmada Város Önkormányzata Szociális Ápolási-Gondozási Központ Intézményvezetőjétől 4564. Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45-492-042 Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről.

Részletesebben

A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ALAKULÁSÁRÓL 2014. ESZTENDŐBEN Baja, 2015. március, 5. Készítette: Bánné Kiss Erzsébet intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 HÁZIREND Bevezető Kérem Önöket, hogy e Házirendet, mely a Szépkorúak Háza

Részletesebben

Előterjesztés. A Gondozási Központban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg:

Előterjesztés. A Gondozási Központban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg: Előterjesztés A Gádoros Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat munkájáról a Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

2006. évi szöveges beszámoló

2006. évi szöveges beszámoló TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA 7042 Pálfa, Alkotmány u. 20. Telefon: 75/339-015, 75/539-000 Fax.:75/539-006, e-mail: palfint@freemail.hu, honlap: www.palfalap.ngo.hu 2006. évi szöveges

Részletesebben

Idősek Klubja Szakmai Programja

Idősek Klubja Szakmai Programja Városi Gondozási Központ 9970 Szentgotthárd Arany János u. 1. Idősek Klubja Szakmai Programja 2013. 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Városi Gondozási Központ bemutatása A Városi Gondozási Központ, mint integrált

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21.-i ülésére Iktató szám: 101/4/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21.-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat intézményeinek gazdálkodásával

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2009. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2009. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2009. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNŐKE ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. október 31-i ülésére Tárgy: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! A berceli Rózsák Völgye Szociális Otthon célja

HÁZIREND. Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! A berceli Rózsák Völgye Szociális Otthon célja HÁZIREND Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! Kérem Önöket, hogy ezen Házirendet amely az Otthon életének fontos szervezőjeszíveskedjenek figyelmesen elolvasni,

Részletesebben

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona szakmai programja Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapellátások szakmai programját - figyelembe

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D 2 0 1 5 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE II. TÉRÍTÉSI DÍJ III. AZ OTTHON NAPIRENDJE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 8. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program

MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program 2010. 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. Általános elvek... 8 2. Helyzetelemzés... 9 2.1 Településünk általános jellemzői... 9 2.2 Foglalkoztatás...10

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

Az épület funkcióváltásával csupán a legszükségesebb átalakításokat végezték el. a nagy ipari csarnokokat részben lefalazták és néhány vizes

Az épület funkcióváltásával csupán a legszükségesebb átalakításokat végezték el. a nagy ipari csarnokokat részben lefalazták és néhány vizes Tisztelt Vendégeink! Szeretettel köszöntöm mai rendezvényünk valamennyi résztvevőjét. Bánfi Gáborné vagyok az intézmény gazdasági vezetője, 1984 óta dolgozom az intézményben. Szentgotthárd az Őrség észak-nyugati

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Abony Város Önkormányzatának gazdasági programja 2010-2014.

Abony Város Önkormányzatának gazdasági programja 2010-2014. Abony Város Önkormányzatának gazdasági programja 2010-2014. Bevezető A 2005. évi XCII. törvény 3. -a módosította a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.. (6)-(7) bekezdéseit az alábbiak

Részletesebben

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát H a j d ú s á g i S z o c i á l i s S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e lősségű Társaság. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát 1 A házirend célja,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 7100 Szekszárd, Szentmiklósi út. 9. Telefon/Fax: 74/ 512-660 e-mail: igazgatoiszi@tmiszi.hu honlap:www.tmiszi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta:

Részletesebben

J_1L Kovács Róbert. jegyző '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere

J_1L Kovács Róbert. jegyző '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd. A Szakmai Program 3. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.hu www.bercelrehab.hu

Részletesebben

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1.

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. 1 A házirend 1 célja Az otthon célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2013-as évről 1 Tisztelt Képviselő testület! A beszámoló 2013. január 01.- 2013. december 31. napja közötti időszak

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL 16-858-5/2013. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL Az intézmény szociális alapszolgáltatásokat, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást

Részletesebben

SZOMBATHELY Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-6.6.2-15) 2014-2020 Koncepcionális javaslat

SZOMBATHELY Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-6.6.2-15) 2014-2020 Koncepcionális javaslat SZOMBATHELY Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-6.6.2-15) 2014-2020 Koncepcionális javaslat Készítette: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft 2016. április 04.

Részletesebben

Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete

Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete székhely: 2225. Üllő, Pesti út 124. adószám: 18664940-2-13 közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet kiemelkedően

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 7100 Szekszárd Szentmiklósi u. 9. Telefon/Fax: 74/ 512-660 e-mail: igazgatoiszi@tmiszi.hu honlap:www.tmiszi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Szekszárd,

Részletesebben

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Célja: Idősek Otthona belső életének, rendjének szabályozása. Személyi hatálya: kiterjed az intézményi szolgáltatást igénybevevő időskorúakra,

Részletesebben

Beszámoló az I. és II. védőnői körzetek tevékenységéről

Beszámoló az I. és II. védőnői körzetek tevékenységéről Anya- és Gyermekvédelmi Tanácsadó 4171, Sárrétudvari Széchenyi utca 3. Tel.: 06-54/474-455 Beszámoló az I. és II. védőnői körzetek tevékenységéről Bevezetés Legutolsó beszámolómat 1 éve 2013.06.16-án készítettem.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2014. május 28. Sujbert-Kádár Klára ügyvezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5258/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5258/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5258/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia Az eljárás megindulása 2014 őszén Baranya megye intézményi rendszerének alapjogi szempontú

Részletesebben

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (V. 06. ) önkormányzati rendelete

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (V. 06. ) önkormányzati rendelete B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (V. 06. ) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Ibrány Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ. Egyeki telephelyén működő szociális ellátások. 2013.évi. tevékenységéről, működéséről.

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ. Egyeki telephelyén működő szociális ellátások. 2013.évi. tevékenységéről, működéséről. BESZÁMOLÓ A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki telephelyén működő szociális ellátások 2013.évi tevékenységéről, működéséről. TARTALOM I. Családsegítő Szolgálat - Családsegítő Szolgálat,

Részletesebben

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra és a család-és gyermekjóléti szolgálatra TARTALOMJEGYZÉK I. A

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gondozási Központ. Hári segítségnyújtás rendszerének átalakítása

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gondozási Központ. Hári segítségnyújtás rendszerének átalakítása BESZÁMOLÓ Izsák Város Gondozási Központ Hári segítségnyújtás rendszerének átalakítása Izsák, 2016. január 15. Készítette: Soltészné Marton Ildikó Intézményvezető 1 Tisztelt Képviselő testület! Gondozási

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Beszámoló a Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény 2012. évi munkájáról Intézményi alapadatok Az

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 1 db határozati javaslat és melléklete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 1 db határozati javaslat és melléklete Előterjesztő: Dr. Solymos László várospolitikai alpolgármester Iktatószám: 01/19264-5/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

HÁZIREND FIATAL FELNŐTTEK SZÁMÁRA. Bevezető rész. A Házirend a záradékban megadott időponttól lép életbe.

HÁZIREND FIATAL FELNŐTTEK SZÁMÁRA. Bevezető rész. A Házirend a záradékban megadott időponttól lép életbe. II. RÁKÓCZI FERENC GYERMEKOTTHON HÁZIREND A GYERMEKOTTHON UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁSÁBAN RÉSZESÜLŐ FIATAL FELNŐTTEK SZÁMÁRA Bevezető rész Az intézmény vezetősége, nevelőtestülete, valamennyi felnőtt dolgozója,

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Szakmai Program Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Székhely: 2483 Gárdony, Móricz Zs. u 33. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Telephely: 2483 Gárdony, Móricz

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete Darvastó 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ s z é k h e l y : 8 4 7 4 C s a b r e n d e k - D a r v a s t ó 0 4 3 8 / 3 h r s z. l e v é l c í m : 8 3 3 1 S ü m e

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia dr. Borza Beáta dr. Csikós Tímea Az eljárás megindulása A Nemzeti Emberi Jogi Intézmények

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

2010. április 30-án (péntek) 15.30 órára

2010. április 30-án (péntek) 15.30 órára Szeghalom Város Polgármesterétől Szeghalom Szabadság tér 48. T: 371142. 16964/21. MEGHÍVÓ A helyi önkormányzatokról szóló módosított 199. évi LXV. tv. 12. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25. napján

Részletesebben

Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának

Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának Csorvás Város Polgármesterétől 5920. Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 66/258016 Fax: 66/258015 Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolójához (zárszámadásához) Az

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA 2. melléklet az előterjesztéshez AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 2015. április Tartalom BEVEZETÉS...4 A stratégiai dokumentum célja és előzménye...4

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó. a víziközmű vagyon vagyonkezelésének megszűnésével kapcsolatos elszámolásról

T á j é k o z t a t ó. a víziközmű vagyon vagyonkezelésének megszűnésével kapcsolatos elszámolásról T á j é k o z t a t ó a víziközmű vagyon vagyonkezelésének megszűnésével kapcsolatos elszámolásról Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke Előkészítő: Ózdi Vízmű Kft. PH. Településfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Szám: 1/ 367 - /2015. Előkészítő: Váradi Gézáné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. évi beszámolója

Részletesebben