A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ALAKULÁSÁRÓL ESZTENDŐBEN Baja, március, 5. Készítette: Bánné Kiss Erzsébet intézményvezető

2 TARTALOMJEGYZÉK Idősek Otthona 3. old. Pszichiátriai Betegek Otthona 5. old. Hajléktalan ellátás 10. old. 1. Átmeneti szállás 2. Nappali melegedő 3. Népkonyha I. számú Gondozási Központ 14. old. 1. Házi segítségnyújtás 2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás II. számú Gondozási Központ 18. old. 1. Idősek Nappali Ellátása 2. Szociális étkeztetés Fogyatékosok Nappali Intézménye 21. old. Támogató Szolgálat 25. old. Közösségi Pszichiátria Cédrus pályázatai 30. old. 35. old. 2

3 IDŐSEK OTTHONA INFORMÁCIÓNYÚJTÁS AZ IDŐSEK OTTHONÁRÓL Integrált intézmény lévén a Cédrus Intézmény egyéb ellátási területeinek szakmai vezetői irányítanak hozzátartozókat az Idősek Otthonába. Az integráció adta remek lehetőségnek köszönhetően, a 4 órát meghaladó gondozási szükséglet bekövetkezése után, jogszabályban meghatározottak szerint kerül a bentlakásos intézményi ellátás felajánlásra. A Bajai Szent Rókus Kórház betegosztályainak egészségügyi-, és szociális területén szolgálatot teljesítő szakemberek irányítanak beteget, hozzátartozót otthonunkba. A háziorvosi szolgálat orvosainak közreműködése során kapunk információt az érdeklődőkről, illetve a nyújtanak betegeiknek információt az elérhető bentlakásos elhelyezés lehetőségéről. Negyedévente megjelenő, a Cédrus Intézmény szakmai munkáját bemutató, igényes, színes tájékoztató újságból nyert információ során jutnak el otthonunkba az érdeklődők. Az intézményi honlap egyszerű hozzáférése is remek lehetőséget nyújt a kliensek és hozzátartozóinak az információszerzésre. Várakozók száma Várakozók száma i állapot szerint 15 fő. Az intézmény megítélése a településen Egyértelmű, hogy a bentlakásos intézményi elhelyezésre irányuló igény évről-évre nő. Ezzel párhuzamosan nő azoknak a száma is, akik erősen leromlott, igen rossz fizikai állapotban igényelnek intézményi elhelyezést. Másik csoportot azok az igénybe vevők alkotják, akik kielégítő fizikai állapottal bírnak, de mentális állapotuk erősen a demencia irányába tolódik. A fentebb említett okok miatt az idősotthon szakmai feladata évről-évre nagyobb kihívást jelent. A feladatellátás összeszedett, komoly, nehéz fizikai, szellemi megterhelést jelent a bentlakásos intézményben szolgálatot teljesítők számára. Ezekkel a kihívások okozta nehézségeket is figyelembe véve határozottan jó az intézmény megítélése városunkban és a környező településeken is. Reményeink szerint a 2014-es évben megkezdett, és a 2015-ös évben megvalósulásra kerülő komoly, felújításra, akadálymentesítésre, hasznos energetizálásra irányuló törekvések sora meghozza gyümölcsét és 2015-ben mérhető módon emelkedni fog az intézményi elhelyezés utáni kereslet. 3

4 Férőhelyek-ellátottak száma, évi Férőhelyek száma: Ellátottak száma: Ebből: nő: férfi: 80 fő 80 fő 53 fő 27 fő Demencia szakvéleménnyel rendelkezők: 33 fő Korcsoport szerinti megosztás: Férfi Nő Összesen év év év év év év felett Összesen: Az otthon lakóinak átlag életkora: 79 év. Intézményünk megvizsgálta, hogy a nálunk élő időseket milyen gyakorisággal látogatják család, hozzátartozó, illetve ismerősök, barátok köréből. soha LÁTOGATÁS GYAKORISÁGA évente néhányszor havonta hetente vagy gyakrabban összes létszám: 80 fő összesen 7 fő 19 fő 15 fő 39 fő 80 fő Az ellátottak jövedelmi helyzete: Jövedelem Létszám (fő) Nincs jövedelme 0 Időskorúak járadéka ( Ft) Ft/hó alatt Ft/hó Ft/hó felett 36 Összesen: 80 4

5 Rendezvények, programok Az idősek bentlakásos intézményében szervezett rendezvények és tervezett programok kivitelezéséhez nagy odaadással, de finom érzékenységgel szabad nyúlni. Az idősödő, rossz fizikumú, illetve rossz mentális állapotú korosztály foglalkoztatása, motiválása nem könnyű feladat. A tapasztalat szerint az egyéni, illetve kiscsoportos foglalkoztatás éri el leginkább a kívánt eredményt. Mindezek ellenére teret kell adni a teljes intézményt érintő rendezvényeknek is, mégis az egyéni/kiscsoportos foglalkoztatás keretein belül érdemes motiváltságot, aktivitást várni. A 2014-es év korszerűsítések, építkezések jegyében zajlott, így kissé rapszodikusan zajlottak a tervezett programok. Az intézményben szolgálatot teljesítő mentálhigiénés kollégák számára kihívást jelentett e rendhagyó körülmények között megvalósítani a programokat. Kreativitással, szakmai odaadással, szeretettel alkalmazkodtak a körülményekhez és szervezték meg a foglalkozásokat. A következő év erőteljes célkitűzése a mentálhigiénés munka megerősítése és programok megfelelő tervezésével kellő figyelmet, aktivitást elérni az idős lakóink körében. BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK A 2014-es év az intézményi épület megújulásának, fejlesztésének, korszerűsítésének, jegyében zajlott. A megújult, korszerű épületben magas szintű szakmai munka folyhat. A nagyszabású munkafolyamat a munkatársaktól és a lakóktól is nagy tolarenciát követelt. Alkalmazkodni az új, átmeneti környezethez mindenki számára nagy kihívás volt. A pályázati beruházások által olyan lehetőségekhez jutott az idős otthon, ami szép reményekkel kecsegtet a szakmai munka terén. A megújult, korszerű otthon falai között nem csak a lakók komfort érzete nőtt, de lehetőség nyílt magasabb szintű ápolási-gondozási munka végrehajtására. Mindezek kaput nyitottak a 2015-ös év számára egy individuálisabb, szakmailag tartalmas, összehangolt munkavégzésre. PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS Összefoglalva elmondható, hogy a 2014-es évben végzett szakmai munka megfelelő színvonalú, kiegyensúlyozott volt. Minden esetben szem előtt tartottuk ellátottaink személyes gondozási szükségletét. Napi szinten a műszakban lévő gondozószemélyzettel szakmai megbeszéléseket folytattunk ellátottaink állapotáról, 5

6 a bekövetkezett változásokról és megtettük azokat a gondozási-ápolási feladatokat, amelyek szükségesek voltak az új helyzet megfelelő kezeléséhez. Elmondható, hogy a munkatársak között kiegyensúlyozott szakmai, munkatársi kapcsolat működik, az információk átadása megfelelően történik, a szakmai feladatokhoz való alkalmazkodás rugalmas. A napi megbeszéléseken túl negyedévente került sor dolgozói értekezletre, ahol összefoglalva értékeltük a szakmai munkát és megbeszéltük az esetlegesen felmerülő problémákat, illetve azok megoldását. A szakmai és etikai szabályokat az év során a dolgozók betartották. Dokumentációs munkájuk az elvárásoknak megfelelő, informatív jellegű. Ennek eredményeként lakóink ellátása életkoruknak, egyéni szükségleteiknek figyelembe vételével megfelelő volt. Megítélésem szerint az otthon légköre nyugodt, családias jellegű. Ez azonban nem jelenti a teljes konfliktusmentességet, ugyanis a mindennapok során kisebb alkalmazkodási, kapcsolatbeli problémák előfordulnak ellátottaink között. Ezen problémák megoldását azonban a munkatársak (gondozószemélyzet és mentálhigiénés szakemberek) minden esetben megnyugtatóan orvosolták. A szakmai munkát évről évre nehezíti, és ez erősen jellemző volt a 2014-es évre hogy ellátottaink egészségi állapota romlik, egyre nagyobb mértékű a gondozási rászorultságuk, önállóságuk sajnos egyre inkább csökken és a demencia tünetei is erősödést mutatnak. Ez főként életkoruk előrehaladásával magyarázható. A gondozási munkán túl ellátottaink orvosi ellátása is megfelelő. Mindkét intézményi orvos (belgyógyász háziorvos és pszichiáter szakorvos) rendszeresen gondozza lakóinkat, gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel való ellátásuk megfelelő. Amennyiben szükséges, megtörténik időben a megfelelő szakorvoshoz való beutalás vagy kórházi osztályon történő kezelés. A szakorvosi ellátások igénybe vétele igen magas volt ebben az évben, ami ellátottaink egészségi állapotának romlásából adódik. Kiemelkedőnek tartom lakóink mentálhigiénés ellátását. Nagyon jól működő munkacsoport (3 fő) látja el ezt a feladatot. Fontos szakmai szempontunk a változatosság biztosítása, az önálló, kreatív tevékenység megtartása, segítése, meglévő tudásuk szinten tartása és fejlesztése, új ismeretek átadása, a közösségi élmény biztosítása, a közösséghez való tartozás erősítése. Ezek figyelembe vételével naponta rendkívül sokféle csoportos foglalkozás történik az intézményben, emellett megvalósul az egyéni mentálhigiénés gondozás is. Lehetőség szerint egyre több intézményen kívüli programon való részvétel is biztosított (séták, kiállítások, rendezvények). Egy kisebb munkacsoport fizikai jellegű foglalkoztatása is megvalósul, amellyel lakóink hozzájárulnak az intézményi környezet esztétikussá, rendezetté tételében, valamint egyéb intézményen belüli munkák segítésében. 6

7 A szakmai munkán túl a munkatársi teamre elmondható még, hogy a munkavégzésen kívüli intézményi, közösségi programokon, ünnepi eseményeken lehetőség szerint valamennyien részt vesznek. Továbbra is fontos célkitűzésünk ennek a szellemiségnek a megtartása, a közösséghez való tartozás erősítése, ellátottaink érdekében végzett szakmai munka színvonalának szinten tartása, emelése, az adott körülményekhez való rugalmas alkalmazkodás. LAKÓK, KLIENSEK, GONDOZOTTAK, IGÉNYBE VEVŐK Információnyújtás az intézményről Intézményi honlapon közzétettük a legfontosabb tudnivalókat az ellátásról. Az év folyamán az aktuális programokról rövid ismertetők, fényképek is felkerülnek a honlapra. Több kérelmező azt jelezte, hogy innen szerzett tudomást az intézményről. Ezen kívül közvetlen találkozás, telefonos megbeszélés útján is adunk információkat az érdeklődők számára. Az intézmény felé megnyilvánuló kereslet Egyre többen szereznek tudomást intézményünkről, illetve arról, hogy az egész országból fogadunk kérelmezőket, így az év folyamán egyre több kérelem érkezett, szám szerint én 12 fő az elhelyezésre várakozó. Ebben az évben nem okozott problémát a megüresedett férőhelyek betöltése. Általában 7-10 nap alatt sikerült betölteni a férőhelyeket. Férőhelyek száma ellátottak száma Férőhelyek száma: Ellátottak száma ( ) ebből nő: férfi: 80 fő 80 fő 36 fő 44 fő 2014-ben 10 fő ellátása szűnt meg elhalálozás miatt (ilyen magas elhalálozási szám eddig még nem volt egyik évben sem!). Elhalálozott: Kiköltözött az intézményből: Összesen: Elhelyezésre került: 6 férfi és 4 nő. 1 fő (női lakó). 11 fő ellátása szűnt meg. 12 fő (6 férfi és 6 nő) 7

8 Ellátottak korcsoport szerinti megoszlása: Férfi Nő Összesen év év év év év felett Összesen: Intézményünk megvizsgálta, hogy a nálunk élő időseket milyen gyakorisággal látogatják család, hozzátartozó, illetve ismerősök, barátok köréből. összes LÁTOGATÁS GYAKORISÁGA HOZZÁTARTOZÓK RÉSZÉRŐL létszám: 80 fő soha évente hetente vagy havonta néhányszor gyakrabban összesen 32 fő 32 fő 12 fő 4 fő 80 fő Megjegyzés: Akiket soha nem látogatnak hozzátartozók, azoknak hivatásos gondnokuk van (családtag nincs is, vagy nem tudunk róla). Őket a gondnokok látogatják havi rendszerességgel. Az ellátottak jövedelmi helyzete: Jövedelem Létszám (fő) Nincs jövedelme 1 Csak családi pótlék ( Ft) Ft/hó alatt (CSP + FOT) Ft/hó Ft/hó felett 5 Összesen: 80 Ellátottaink átlag életkora magas, egyre többen szenvednek a mentális betegségen túl belgyógyászati betegségekben. Gyakori a rákos megbetegedés, férfiaknál az urológiai probléma, elég sok a tüdőbetegségben szenvedők száma. Többen cukorbetegségben és különböző mozgásszervi betegségben szenvednek. Ebből adódóan igen gyakori volt 2014-ben a kórházi szakrendeléseken való részvétel. Egyre több az eleséses baleset, rendkívül labilis a mozgásszervi egyensúlyuk a lakóknak, emiatt gyakran kellett baleseti sebészeti szakrendelésre vinni őket. Mindez mutatja, hogy gondozási rászorultságuk egyre nő, fokozottabb odafigyelést és kiszolgálást igényelnek. 8

9 Rendezvények, programok ellátottaink részére 3 fő mentálhigiénés munkatárs látja el ezt a feladatot. A csoport munkája nagyon jónak mondható. Rendkívül sokrétű, változatos programokat biztosítanak ellátottaink számára. Igyekeznek minél több ellátottat intézményen kívüli programokra is elvinni. Naponta délelőtt és délután is vannak foglalkozások, melyen nagy, illetve kiscsoportban zajlanak. Emellett egyéni mentálhigiénés gondozás is folyik. Elégedettség az intézményünkről alkotott vélemény A korábbi évekhez hasonlóan elmondható, hogy pozitív visszajelzéseket kapunk az általunk nyújtott szolgáltatásokról. Ezeket a visszajelzéseket szóban kapjuk hozzátartozóktól, gondnokoktól, szociális munkásoktól, gyámhivatal munkatársaitól. Elégedettek a gondozás színvonalával, a lakókörnyezettel, a tisztasággal. Ellátottainktól szinte naponta kapunk visszajelzéseket a napi élettel kapcsolatban. A legnagyobb fórum az évi 2 alkalommal megtartott lakógyűlés, ahol sokan kinyilvánítják véleményüket. Pozitívumként szeretném értékelni, hogy az újonnan beköltöző lakók mindig hálásak az ellátásért és a fogadtatásukért. Mindez nem azt jelenti, hogy alkalmanként ne merülnének fel problémák, konfliktusok, de ezeket minden esetben igyekszünk azonnal megbeszélni és mindenki számára elfogadható megoldásokat keresni. MÓDSZERTAN 2014-ben a szakmai módszerekben lényeges változtatásra nem került sor, mivel a korábban kialakított szabályok, munkarendek megfeleltek a törvényi elvárásoknak. A szakmai munka megbeszélése, értékelése a negyedévente megtartott munkaértekezleteken történt, illetve napi szintű egyeztetések, munkamegbeszélések is történtek a műszakban lévő dolgozókkal. A mentálhigiénés munkatársakkal is napi szintű megbeszéléseken történik a tapasztalatok, és a feladatok áttekintése. Rendszeresen megtörténik a szabályzatok, belső munkarendek áttekintése, aktualizálása, amelyek a minél pontosabb munkavégzést segítik elő. Alkalmanként továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel lehetősége is adott, amely szintén a magasabb színvonalú munkavégzést segítik. 9

10 HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS LAKÓK, KLIENSEK, GONDOZOTTAK, IGÉNYBEVEVŐK A Hajléktalan Ellátás szolgáltatásairól (Népkonyha, Nappali Melegedő, Átmeneti Szálló) a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény internetes honlapján olvasható részletes tájékoztatás, melyet változások esetén folyamatosan frissítünk. Ezen kívül lehetőségünk volt a Bajai Televízióban, valamint a Bajai Rádióban is hírt adni - magunkról rövid interjúk formájában, melyekben a krízisidőszak feladatairól, valamint nyertes pályázatunkról tájékoztathattuk a közvéleményt. Az interjúk nyomtatott formában is megjelentek a Bácskai Naplóban. - Azokat a rászorulókat, akikről azt feltételezzük, hogy a korábban említett csatornákon keresztül nem jutnak információhoz, igyekszünk az utcán, személyesen megszólítani és tájékoztatni szolgáltatásainkról. A tapasztalat azt mutatta, hogy a év során a Nappali Melegedő, valamint a Népkonyha folyamatosan teljes kapacitással működött. Kisebb-nagyobb létszámbeli ingadozások időnként előfordultak, de túlzott többletigény nem merült fel egyik szolgáltatás kapcsán sem. Az Átmeneti Szálló esetében a nyári időszakban előfordult, hogy betöltetlen, szabad férőhelyeink voltak, de a hideg időjárás beköszöntével megnőtt az igény az ellátásra és teljes létszámmal működünk október vége óta. Nincs várakozó az ellátásra. Ez abból is adódik, hogy ha krízisidőszakban nincs szabad férőhelyünk, úgy utaztatással másik vidéki intézményben oldjuk meg a rászoruló lakhatását. Az Átmeneti Szállón lakók gondozási szükségletei a lakók személyének változásával együtt folyamatosan változnak. Míg az év első felében sok fiatal kliensünk volt, az év végére inkább az idősebb korosztály tagjaiból kerültek ki a lakóink. A fiatalok esetében munkát, albérletet kellett keresni, átképzési lehetőségek után nézni. Az idősebbek esetében jobban oda kell figyelni az egészségügyi problémáikra, valamint lakhatásuk tartós megoldására. Idősek otthonába történő elhelyezésük megindítása az egyik fő feladatunk. A Hajléktalan Ellátás megítélése a településen jónak mondható, bár még mindig gyakran találkozhatunk olyan emberekkel, akik nem tudnak róla, hogy városunkban ilyen ellátás is működik. Valószínűsíthetően ez azért van, mert Baján nem jellemző, hogy hajléktalanok nagy számban tartózkodnának a város utcáin, közterületein. A 10

11 rászorulók bejönnek intézményünkbe, itt töltik a napjukat. Feltételezhetően azért, mert más városokkal szemben, ahol a különböző szolgáltatások népkonyha, nappali melegedő, átmeneti szálló egymástól távolabbra eső telephelyeken találhatók, addig Baján minden egy telephelyen működik. Kényelmes számukra, hogy nem kell gyalogolni, ha egy napon belül több szolgáltatást is igénybe szeretnének venni. Azon emberek körében, akik tudnak a Hajléktalan Ellátásról, jónak mondható a megítélés. Sokan hoztak különböző adományokat az ünnepek alkalmával, de akár az átlagos hétköznapokon is előfordul felajánlás. Hivatalos helyeken történő ügyintézéseink során is tapasztalható, hogy korrekt módon, sokszor soron kívül is igyekeznek segíteni klienseink ügyében az ügyintézők, szinte valamennyi hivatal esetében. A férőhelyek száma az ellátottak száma Szolgáltatás Engedélyezett Átlagos létszám/hó férőhelyszám Népkonyha 50 fő 50 fő Nappali Melegedő 30 fő 31 fő Átmeneti Szálló 20 fő 17 fő Ellátottak összetétele (nem, kor, gondozási rászorultság, rehabilitálhatóság) A Nappali Melegedőben 2014-ben (január 01-december 31-ig) összesen 131 fő jelent meg ki több, ki kevesebb alkalommal. Életkor szerint Férfi Nő Összesen 20 év alatti év közötti év közötti év közötti év közötti év közötti év feletti Összesen

12 Jövedelemforrás szerint Férfi Nő Összesen Munkából származó jövedelem Bejelentett munkaviszonyból származó Közcélú foglalkoztatott Alkalmi munkából Nyugdíjszerű ellátást kap Öregségi nyugdíjas Rokkantsági ellátást kap Szociális ellátást kap Aktív korúak ellátásában részesül Időskorúak járadékában részesül Egyéb jövedelme van Családtámogatási ellátásokból él Képzési támogatásból él Nincs jövedelme Mindösszesen Az Átmeneti Szállón 2014-ben összesen 34 személy fordult meg. Az év első napján 20 fő ellátott lakott bent, majd évközben 22 alkalommal történt kiköltözés és 22 alkalommal beköltözés. Jövedelemtípus szerinti összetétel ( én) Fő Öregségi nyugdíjas 4 Rokkantsági ellátást kap 2 Egyéb nyugdíjszerű ellátásban részesül 3 Munkaviszony keretében foglalkoztatott 1 Közcélú foglalkoztatott 5 Alkalmi munkából él (regisztrált munkanélküli) 1 Segélyt kap: időskorúak járadéka (1), aktív korúak ellátása (1) aktív korúak ellátása eü. alapon (2)) Összesen: 20 4 Visszajelzés az ellátottaktól, hozzátartozóktól A hajléktalan ellátásban nagyon ritkán találkozunk hozzátartozókkal. Visszajelzést jellemzően maguktól a kliensektől kapunk általában azonnal, ha valami problémát okoz számukra. Többnyire a kis helyen történő összezártságból, a közösségi együttélés szabályai miatt, illetve a különböző igények, ízlések miatt adódnak problémáik, melyeket igyekszünk minél előbb megbeszélni velük, jogos panasz 12

13 esetén megoldást találni. Amennyiben több ellátottat is érintő problémáról van szó, úgy lakógyűlés keretében beszéljük át a felmerült problémát, annak megoldási lehetőségeit. Ilyenkor mindenki elmondhatja véleményét. Elégedettségi vizsgálat nem készült, ugyanis az mindig csak egy pillanatnyi állapotot tükrözne a kliensek gyakran változó személye miatt. Legtöbb kritikát a viselkedési szabályok szigorú betartatása miatt kapjuk a kliensektől. Szakmai siker és kudarc együttese munkánkban A hajléktalan ellátás területén nagyon nehéz szakmai sikerről beszélni, sok esetben ezek rövid ideig tartó sikerek inkább. Álljon itt mégis egy sikernek, pozitív történetnek a leírása. Egy a hajléktalan ellátás munkatársai számára már évek óta ismert fogyatékos férfi a korábbi időkben nem volt együttműködő intézményünkkel. Lábát amputálták, súlyos alkoholproblémái voltak, közösségi együttélésre és önellátásra nem volt alkalmas (italos állapotban nem tudta tartani a vizeletét, székletét) nem volt az átmeneti szálló lakója, csak a nappali melegedő szolgáltatásait vette igénybe. Többször is elutasította az idősek otthonába való beköltözést. Április hónapban ragaszkodtam hozzá, hogy ismét idősek otthonába történő elhelyezéséhez adjon be kérelmet, amihez nem nagyon volt kedve, elmondása szerint tartott az új helyzettől, a bezártságtól. A nyári hűvösebb, esősebb időszakban egészségi állapota annyira megromlott, hogy kórházba került. Szükségessé vált a másik lábának amputációja is, amibe először nem akart beleegyezni, csak egy kis műtétet hajtottak végre rajta. Próbálkozott bekönyörögni magát az átmeneti szállóra, de nem vehettük fel, hiszen ápolásra, sürgős kórházi kezelésre szorult. Ekkor ismét többször beszéltünk vele, hogy a legjobb az lenne a számára, ha beleegyezne a szükséges műtétbe és utána beköltözne az idősek otthonába. Szeptember elején belátta, hogy nincs más választása, ha életben akar maradni. Vállalta a nagy műtétet, majd soron kívüli elhelyezéssel, a klienst saját akaratából felvették az idősek otthonába szeptember közepén. Kicsit furcsa lehet, hogy sikerként könyvelem el egy olyan ember történetét, akinek amputálni kellett a lábát, de ha nem hajtják végre rajta a szükséges műtétet, akkor nem kerülhetett volna be az otthonba, az utcán pedig valószínűleg nem sokáig maradt volna életben rendkívül rossz állapota miatt. Az eset tanulsága, hogy néha el kell engedni teljesen a kliensek kezét, hogy a sorsuk szempontjából szükséges, fontos döntéseiket megfelelően tudják meghozni. Sajnos kudarcként könyvelhettük el, hogy klienseink közül csak nagyon kevesen jöttek el az intézményi karácsonyi műsorra. A saját sorstáraikat sem tisztelték meg azzal, hogy megnézik a műsorukat, amire olyan sokat készültek. 13

14 KAPCSOLATOK - Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője Debrecen szakmai tapasztalatcsere, műhelytalálkozók - Mohács-Kölked Református Társegyházközség Hajléktalanokat Ellátó Központ szakmai tapasztalatcsere, műhelytalálkozók - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Hajléktalanellátás, Kecskemét módszertani segítség I. SZ. GONDOZÁSI KÖZPONT Az I. sz. Gondozási Központ két ellátási formája: Házi segítségnyújtás, melyet hat településen (Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Nemesnádudvar, Hajós, Szeremle) biztosítunk. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, melynek ellátási területéhez 13 település tartozik, melyek közül 10 településen biztosítunk ellátást (a 10 település: Baja, Szeremle, Dunafalva, Dávod, Bácsszentgyörgy, Érsekcsanád, Sükösd, Nemesnádudvar, Érsekhalma, Hajós). GONDOZOTTAK, IGÉNYBEVEVŐK Az intézmény honlapján minden fontos tudnivaló megtalálható az egész intézményről, köztük az I. Gondozási Központról is. Az információk folyamatosan frissítve vannak, s az oldalra látogatók, megtekinthetik az intézményünkben zajló eseményeket is. Nagyon nagy segítség sok esetben, hogy a kérelem innen letölthető. Szolgáltatásainkról lényeges információkat szórólapok segítségével juttatjuk el a lakossághoz, a háziorvosokhoz, civil szervezetekhez, kórházi szociális munkásokhoz, családsegítő kollégákhoz. Legtöbbször a megkeresés a hozzátartozók által telefonon történik, melyet személyes tájékoztatás követ. Egész évben változó képet mutat az érdeklődés a két ellátási forma után. Településenként is eltérő a kereslet. Vidéken kisebb mértékű az év közbeni ellátotti létszám csökkenése, a megszűnések okai között ritkábban fordul elő a saját kérésre történő lemondás. Az ellátottaink állapota fokozatosan romlik, gondozási szükségletük növekszik. Házi segítségnyújtás esetén nem kell várakozási idővel számolni. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra én 21 várakozót tartottunk nyílván. 14

15 ig összes ellátott Elhunyt Lemondta Idősek Otthonába költözött ellátotti létszám én 70 év alatti év év 90 év feletti Férfiak összes 70 év alatti év év 90 év feletti Nők összes Szolgáltatásainkról és az intézményről pozitív visszajelzéseket kapunk. Előfordulnak negatív visszajelzések, amiket azonnal igyekszünk a helyszínen felmérni, tisztázni és orvosolni január 1-től ellátási szerződéssel öt településen biztosítjuk a házi segítségnyújtást. A kezdeti bizalmatlanság mára teljesen megszűnt. A lakosság ismeri az intézményt, az ellátási formát, s bizalommal fordulnak a szolgálathoz. Az ellátotti létszám ezeken a településeken jelentősen megemelkedett. Munkánkat a szakmai előírások, szabályzatok, és etikai szabályok betartásával végezzük. A férőhelyek száma az ellátottak száma Házi Segítségnyújtás között az összes ellátásban részesülő megoszlása (településenként, nemek szerint, korcsoportonként) férfiak nők Település neve Baja Érsekcsanád Sükösd Nemesnádudvar Hajós Szeremle Összes

16 Településenkénti bontás Házi segítségnyújtás 16

17 ig összes ellátott évközben megszűntek száma ellátotti létszám én 70 év alatti év év 90 év feletti Férfiak Összes 70 év alatti év év 90 év feletti Nők Összes Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás között az összes ellátásban részesülő megoszlása (településenként, nemek szerint, korcsoportonként) férfiak nők Település neve Baja Érsekcsanád Sükösd Nemesnádudvar Hajós Szeremle Dávod Érsekhalma Dunafalva Bácsszentgyörgy Összes

18 Az ellátottaktól és hozzátartozóiktól folyamatos visszajelzéseket kapunk, ami lehetőséget ad arra, hogy átértékeljük a szolgáltatás működését, és esetenként új koncepciók kidolgozását mérlegeljük. Arra törekszünk, hogy minden igénynek eleget tegyünk, ne maradjanak kielégítetlen szükségletek. Több esetben azonban nem tudunk eleget tenni az igényeknek, ezeknek az oka, hogy sem az esti órákban, sem hétvégén, sem naponta többször, sem naponta egyszer több órára (4 óra) nem tudunk ellátást biztosítani. Így előfordul, hogy az ellátás igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás után, sokan más megoldást keresnek. BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK A házi segítségnyújtásban használatos eszközök valamint a jelzőrendszer éves karbantartási és javítási munkálatai jelentős anyagi kiadással bírtak, egyéb beruházás nem történt. II. SZÁMÚ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA, ÉTKEZTETÉS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS A Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény integrált szervezeti formában működik. A beszámoló azzal a céllal készült, hogy bemutassa a II. számú Gondozási Központ évi munkáját, azaz az idősek nappali ellátását és az étkeztetést. A rövid összefoglalóban csupán néhány statisztikai adat került feldolgozásra, hiszen nem termelő, profitorientált vállalkozásként működünk, viszont számokban fejezhető ki az ellátások iránti igény. GONDOZOTTAK, IGÉNYBEVEVŐK Intézményünk honlapja ( bemutatja az intézmény felépítését, képes beszámolók formájában pedig az egyes egységek teszik közzé eseményeiket. Tapasztalat, hogy a II. számú Gondozási Központ célcsoportja számára ez a tájékoztatási forma kevésbé hatékony. Esetükben a kézbe vehető nyomdai termékek a megfelelőbbek: saját újság, saját kiadvány. Éppen ezért a évben új szórólapokat és plakátot is készítettünk, év végén közvetlenül a postaládákban elhelyezett rövid, az ellátásainkat bemutató levéllel közelítettünk a város lakossága számára, valamint a Szentistváni Hírmondó karácsonyi számában rövid bemutatkozó írás jelent meg a II számú Gondozási Központról. Idén is 18

19 bebizonyosodott, hogy nincs jobb hír, mint a jó hír, a közvetlen, személyes reklám. Több esetben történt, hogy a szomszéd, a barát ajánlására keresték fel intézményünket az érdeklődők, s lettek belőlük ellátottak. Az idősek nappali ellátása - az intézmény vezetésének köszönhetően - térítésmentes, az étkeztetésért viszont személyi térítési díjat kell fizetni, a jövedelemmel rendelkező igénybevevőknek. Várakozó nincs, hiszen a kérelem benyújtását követően azonnali az ügyintézés. Az igénybevevők kora miatt gyakoriak a hosszabb idejű gyógykezelések, kórházi ellátások, ez is indokolja azt, hogy élünk a jogszabály adta lehetőséggel, s mindkét telephelyen, folyamatosan túllépjük a működési engedélyben meghatározott ellátotti létszámot, a megállapodások számát illetően. Az intézményt napi szinten látogatók közel 50 %-a mozgásában korlátozott. Intézményünk a térség legnagyobb szociális intézménye. Az intézményünkben folyó munkáról, a fejlesztésekről, sikeres pályázatainkról a helyi médiában rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot. Mégis, még mindig gyakran találkozom azzal, hogy a lakosság egy részének szinte egyáltalán nincs információja arról, hogy hol, milyen segítséget kaphat. Kinek a felelőssége ez? Kizárólag széleskörű összefogással lehet elérni minél több embert. Ennek az a feltétele, hogy lássunk, halljunk, szóljunk, tegyünk. Bízom benne, hogy az értő figyelem még él az emberekben, s még inkább a szakemberekben december 31-én megállapodással rendelkezők száma Étkeztetés mindhárom telephely Idősek nappali ellátása (Szabadság út) Idősek nappali ellátása (Telcs Ede utca) 287 fő (Pokorny utca), 41 fő (Szabadság út), 48 fő (Telcs Ede utca) 66 fő 72 fő Ellátottak összetétele (nem, kor, gondozási rászorultság, rehabilitálhatóság ) Érdekes, hogy napján az idősek nappali ellátása mindkét telephelyén az átlagéletkor 70 év, s a nemek aránya is közel azonos, mindkét telephelyen a nők száma magasabb. Szabadság út: 46 nő és 20 férfi, Telcs Ede utca: 45 nő és 27 férfi. Napi szinten probléma, hogy olyan idősek fordulnak hozzánk, akik mozgásukban korlátozottak, azaz önállóan, segítség nélkül nem tudnak közlekedni, a helyi 19

20 tömegközlekedést pedig nem képesek igénybe venni. Intézményünk nagy segítséget nyújt azáltal, hogy naponta 15 idős szállítását vállalja. Ha ez nem így lenne, 15 idős emberen nem tudnánk segíteni, s ők otthon, magányosan, a négy fal között töltenék napjaikat. 15 főnél azonban többen kérnének segítséget, mindig vannak várakozók, jelenleg is. Látogatóink bajai lakosok, az ellátási terület más településeiről jelenleg nincs érdeklődő. Valószínűleg a távolság miatt, hiszen a napi utazást nehéz lenne megoldani. A évben többször fordult elő olyan, hogy vidékről Bajára költöző idős került hozzánk, miután gyermekeihez vagy albérletbe költözött. Ellátottaink nagy része egyedülálló, vagy a hozzátartozók (gyermekek, unokák) távol élnek, illetve az is megfigyelhető, hogy vannak olyan idősek, akiknek a közelben él a gyermekük, de nincs velük jó kapcsolatuk. Sokak számára fontos ez a közösség. Néhány esetben demens állapotú idős személy számára is szerettek volna ellátást kérni, reményünk szerint erre az ellátási formára még az idén lehetőség nyílik. Az étkeztetésre vonatkozóan megállapodással rendelkezők életkor szerinti összetételében megfigyelhető, hogy az idősebb korúak száma nagyobb, mint az aktív korúaké. Ezt az ellátást is több nő veszi igénybe, mint férfi. A szolgáltatás igénybevételének módjait tekintve a kiszállítás a legnépszerűbb től a heti jelentés rendszere átalakult, ezáltal pontosan láthatóvá vált, hogy a megállapodással rendelkezők száma és az ellátást igénybe vevők száma milyen arányban áll egymással, telephelyenként. Rendezvények egyéb alkalmak a gondozottak, ellátottak részére A nappali ellátás munkatársai éves és heti tervet készítenek, ezek alapján szervezik, tervezik a foglalkozásokat, figyelembe véve az ellátást igénybe vevők nem, életkor szerinti összetételét, érdeklődési körét. Kiemelve néhány programot, foglalkozást: hitéleti alkalmak, ismeretterjesztő előadások, beszélgetések, kézműves foglalkozások, kultúra, művészetek világába való kitekintés, érdekes-értékes filmek, zenehallgatás, vendégek a klubban, ülő-, illetve álló torna, jeles napok ünneplése, mulatságok, kirándulások februárban a Mohácsi Busójáráson vehettünk részt, 2014 novemberében pedig a Pszichiátriai Betegek Otthonának lakóival együtt eljutottunk a Fővárosi Nagycirkuszba és együtt megtekinthettük a Zéró Gravitáció - A repülő cirkusz című produkciót. Ezen kívül több kirándulásunk volt: Érsekcsanádi Szabadidőpark, Pandúr Ökopark, vonatozás a helyi kisvonattal, valamint idén eljutottunk együtt a Türr István Múzeumba is. 20

21 Visszajelzés az ellátottaktól, hozzátartozóktól Az idősek folyamatosan visszajeleznek intézményünkről, az igénybe vett ellátásokról. A nappali ellátást érintően felmerülő problémákat igyekszünk orvosolni. Öröm számunkra, ha a hozzátartozókban, a családtagokban partnert találunk és közösen javíthatunk az idősek mentális állapotán. Az étkeztetéssel kapcsolatban az élelmezésvezetőt hívjuk és várjuk, hiszen ő tud azonnal reagálni a felmerülő problémákra. A szakmai munka fejlesztésére minden alkalmat megragadunk, ehhez nagy segítséget jelentenek a képzések, tréningek, az intézményi műhely-munka. A megbeszélések ezen kívül nem előre meghatározott napokon történnek, hiszen gyakran merülnek fel azonnali egyeztetést igénylő helyzetek. Az esetmegbeszélések gyakoriak. A három telephellyel való kapcsolattartáshoz nagy segítség az internet és a telefon. Szakmai siker és kudarc a munkánkban Szakmai siker az, hogy 2014-ben még több élményt tudtunk időseinknek nyújtani az által, hogy többször léptük át az intézmény falait. Siker, hogy több idős szemében látom a törődés iránti hálát, s ez nagy ajándék a munkatársaim számára. Jó látni a másik tekintetét kereső kedves arcokat, az egymásra találó segítő kezeket, az egyre súlyosabb állapotú idős felé irányuló közösségi-figyelmet, az összefogást. Szakmai kudarcok érik az embert munkája során, de az elkeseredés, a rossz érzés, az esetleges megbántottság csak pillanatnyi. Érték, hogy ezeket a helyzeteket a kollégákkal meg tudjuk beszélni. FOGYATÉKOSOK NAPPALI INTÉZMÉNYE Szolgáltatásunk célja, feladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, valamint a vonatkozó, egyéb szakmai jogszabályok szerint a FONI a saját otthonukban élő, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. 21

22 Elsődleges célkitűzésünk, hogy segítséget nyújtsunk azoknak a családoknak, ahol fogyatékkal élő, iskolarendszerben nem, vagy már nem tanuló, 3 évesnél idősebb gyermek vagy fiatal felnőtt él, és ezért a szülők egyikének napjait az ő gondozása tölti ki. Ez mellett fontos célunk, hogy a hozzánk járó fiatalok igazi közösségre leljenek a FONI-ban. E közösség közvetítse a keresztyén értékeket, ez mellett az elfogadást, figyelmet és segítő magatartást is mások irányában. Növekedjen önismeretük és önértékelésük is. Szakmai programunkban meghatározott szolgáltatások: Gondozás: napközbeni ellátás, gondozás biztosítása, Fejlesztés-foglalkoztatás: egyéni és csoportos szinten az ellátottak eltérő adottságait figyelembe véve kreatív, ismeretterjesztő, művészeti és szabadidős tevékenységeket felhasználva, Mentális ellátás: az ellátottak hangulatának figyelemmel kísérése, közreműködés a felmerülő konfliktusok megoldásában, egyéni problémamegoldó beszélgetések, Egészséges életmóddal, életvezetéssel kapcsolatos ismeretek átadása, gyakorlása, Család igényeinek számbavétele a szolgáltatások biztosítása folyamán, tanácsadás, Társadalmi befogadás erősítése, segítése, A szolgáltatások magas szakmai színvonalon történő megvalósítása. Napközink tagjai képességeikhez mérten fejlesztő, szinten tartó foglalkozásokon vehettek részt. A csoportok kialakítása során a hasonló képességűek egy csoportba kerülését figyelembe véve tartottuk meg az ellátotti csoportokat. Munkatársaink folyamatosan figyelemmel kísérték ellátottaink életét, lelki állapotát, csoportos megbeszélésekben vagy egyéni beszélgetésekben nyújtottak segítséget az aktuális problémákat illetően, melyeket szükség esetén egyeztettünk a szülővel is. A hangsúlyt ez évben is meghagytuk a közös foglalkozásokon, programokon. Ellátási terület: Szolgáltatásunk igénybevételére működési engedélyünk alapján a bajai kistérség településeiről érkezőknek van lehetősége. Jelenleg négy településről (Sükösd, Vaskút, Szeremle, Bácsbokod) járnak be ellátottaink, bajaiakon kívül. 22

23 GONDOZOTTAK, IGÉNYBEVEVŐK A FONI szolgáltatásait bemutató leírás 2014-ben (is) elérhető volt a Cédrus honlapján. Szolgáltatásunk ajánlása megjelent a Cédrus időszaki kiadványában, melyek bajai háztartásokba jutottak el ingyenesen jelentős példányszámban. Több alkalommal vettünk részt városi rendezvényeken előadóként, szereplőként, mely alkalmakkor szintén megmutathattuk magunkat a helyi közösségnek. A FONI népszerűsítése, új ellátottak bevonzása iránt megtett lépések: Önálló színdarab bemutatása a bajai Kultúrpalotában, ennek kapcsán megjelenés a helyi médiában Részvétel a Bajai Utcazenész fesztiválon. Középiskolás diákok vendégül látása, érzékenyítés.(közösségi szolgálat letöltésére ad lehetőséget a FONI) Szóró kártya készítése A/6 közeli méretben, terjesztése folyamatosan. Kisméretű, tömör információ tartalmú kártya, alacsony költséggel előállítva. Kapcsolat a helyi Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottsággal Kapcsolat a helyi kórház mozgás-rehabilitációs osztályával. Kapcsolat a kórház Pszichiátriai Osztályának Nappali foglalkoztatójával Az ellátottak száma Intézményünk 40 fő ellátására rendelkezik működési engedéllyel. Jelenleg 43 fővel van élő megállapodásunk. Ellátottak összetétele (nem, kor, gondozási rászorultság, rehabilitálhatóság) Kor férfi nő össz. értelmi mozgás látás hallás össz súlyosan fogyatékos Össz

24 A nemek aránya a fiúk többsége felé billen. A hozzánk járó fiúk közül 20 fő tartozik a éves korosztályba és 5 fő idősebb negyven évnél. Az egy 18 évnél fiatalabb fiú az iskolai szünetek idejében jár hozzánk. Lányok közül 5 fő 40 évnél idősebb, a többiek 18 és 40 év közöttiek. A FONI-s tagok közül 9 fő mozgássérült. A többiek értelmi akadályozottak és tanulásban akadályozottak. Közülük egy fő látás és hallássérült is, illetve egy fő mozgássérült. Egy fő pedig csak látássérültsége miatt jár hozzánk. Ellátottaink nagyon eltérő képességűek még a mozgássérültek csoportján belül is. Egyéni motivációik, lehetőségeik is igen eltérőek. Az értelmi akadályozottak csoportjába járók szintén nagyon eltérő adottságokkal bírnak. Nálunk szó szerint nincs két egyforma odafigyelést/segítséget igénylő ellátott. Önellátásban rész segítséget igényelnek ellátottaink. A rehabilitálhatóságot tekintve többen alkalmasak lennének önálló munkavégzésre, jövedelemszerzésre. A 43 fő megállapodással bíró ellátott közül (bizottsági véleménnyel, határozattal igazolni tudó) 21 fő súlyosan fogyatékos van. Rendezvények, egyéb alkalmak A évben programjaink, foglalkozásaink heti/kétheti rendszerességgel valósultak meg, és voltak alkalmi, időszaki programjaink a FONI életében. Heti, kétheti rendszerességű programok, foglalkozások: Ismeretterjesztő-, játék-, énekes-zenés-, kézműves és alkotó foglalkozások, torna, háztartási ismeretek, bibliaóra, csoportos tematikus séták, könyvtári foglalkozások, tánc- és dramatikus foglalkozások. Komplex fejlesztő-szinten tartó foglalkozások. Téli-tavaszi időszakban sószobába járhattunk a Szent László ÁMK Óvodájába. A Városi Gyermekkönyvtárba kétheti rendszerességgel járhattunk foglalkozásra. Heti rendszerességgel tartunk alkotóművészeti foglalkozást művész tanár vezetésével. Kirándulásainkhoz nagyon sok segítséget kaptunk a helyi VOLÁN vezetőségétől. Támogatóinknak köszönhetően koncerten, karácsonyi ajándékünnepségen vehettek részt ellátottaink. A FONI munkáját évek óta támogatja, segíti a szülők közössége. Hozzájárulnak a kisebb eszközök, játékok beszerzéséhez, programok lebonyolításában, segítenek az intézmény otthonosabbá tételében, egyes közös programok megszervezésében. Szakmai siker A Bácskai Kultúrpalotában közös áhítattal kezdődött az a találkozónk melyet, a fogyatékos fiatalok, családjaik és gondozóik számára rendezetünk. Az élménynapot, az Összetartozunk, mert egy család vagyunk gondolat jegyében tartottunk meg. 24

25 A napnak az Összetartozunk, mert egy család vagyunk nevet adtuk, mely egyfelől utal a fogyatékos személyeket ellátó intézményekben élők egységére. A rendezvényen mintegy 175 vendég jelent meg többek között más bajai intézményektől, illetve a Református Szeretetszolgálati Iroda fenntartásában működő bentlakásos intézmények részéről, így Tiszafüredről, Zalaegerszegről, Budapestről, Halasról, Őrbottyánból és Dunaalmásról is. Az áhítatot követően a fiataljaink bemutatták, a Virágok vetélkedése című színdarabot, melynek alapjául egy kászonújfalui népdal szolgált. A terápiás céllal létrejött színdarabot felállva, vastapssal ünnepelték. E nap keretében volt a díj átadása a Filadelfia értékmentés a családokért elnevezésű pályázat keretében meghirdetett rajzpályázaton résztvevőknek. A pályázatra összesen 117 pályamű érkezett. A különleges napot a Duna partján fejeztük be, ahol a vendégek a halászati miniskanzen területén az ízek és vizek városának nevezetességeibe, jellegzetességeibe kóstolhattak bele. Így volt például sárkányhajózás, nemezelés és kisvasúttal városnézés, továbbá grillezett szendvicsebéd is. Nagy élmény volt, mint a munkatársak, mint az ellátottak számára ez a FONI életében először megrendezett találkozó. Örömöt okozott számunkra, hogy immár mi is viszonozni tudtuk társintézményeink felé az évek óta kapott meghívásokat, és mélyíteni lehetett az egyre inkább kialakuló ismeretségeket, barátságokat. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS A támogató szolgálat a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló életviteléven megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. A támogató szolgálat a fogyatékos személyek lakókörnyezetében, lakásán lát el komplex segítő feladatokat, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez, ezen belül: személyi segítő szolgálatot szervez és működtet, szállító szolgálatot szervez és működtet, információt és tanácsadást nyújt, ügyintézést végez. 25

26 Baján, illetve a finanszírozási szerződésben szereplő települések (Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Bátmonostor, Csávoly, Csátalja, Vaskút, Szeremle, Sükösd, Nagybaracska, Hercegszántó, Gara, Dunafalva, Dávod Érsekcsanád, Érsekhalma, Felsőszentiván, Nemesnádudvar, Rém) területén, életvitelszerűen tartózkodó fogyatékkal élő személyek részére nyújt ellátást a Támogató Szolgálat. Az ellátottak köre: mozgásfogyatékkal élő személyek, látásfogyatékkal élő személyek, hallásfogyatékkal élő személyek, értelmi fogyatékkal élő személyek, autista személyek, halmozott fogyatékkal élő személyek. A szolgálat munkatársai a feladatellátásuk közben különös figyelmet fordítanak arra, hogy a fogyatékkal élő személy emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. A Támogató Szolgálat munkáját szakosított ellátást biztosító intézményekkel, házi betegápoló szolgálattal, házi orvosi szolgálattal, fogyatékosok érdekképviseleti szerveivel, egészségügyi intézményekkel együttműködve végzi. A hatékonyabb szolgáltatás nyújtása érdekében kapcsolatot tart más városokban működő Támogató Szolgálatokkal. A szakmai munkában a hangsúlyt az önállóság fejlesztésére, a társas, ill. családi kapcsolatok megtartására, bővítésére helyeztük. A fő célunk a meglévő alapkészségek megtartása és fejlesztése. Ezek a területek évről-évre figyelmet, és fejlődést igényelnek. Kollégáim a maximális munkavégzést hozzák, mint időben, mint szakmailag. Évről, évre jócskán túltejesítik a finanszírozási szerződésben várt feladatmutatót. IGÉNYBEVEVŐK Az intézmény életét megismerhetik, ill. értékes, fontos információkat olvashatnak az általunk kiadott újságból. Szórólapokat jutattunk a háziorvosokhoz, kórházi osztályokra, gyógyszertárakba. Honlapunkon láthatják szolgáltatásainkat, partnereinket, letölthetik a szükséges dokumentumokat és az intézmény munkájából, eseményeiből kaphatnak ízelítőt fényképek és beszámolók által. A kapcsolattartás más intézményekkel fontos számunkra (családsegítővel, nappali ellátással,). Az Intézmény egységei közötti jó munkakapcsolat, segíti az ellátottak mimnél több formában való ellátását, ill. a hatékony segítségnyújtást, munkafolyamatot. 26

27 Szolgáltatásunk ajánlása megjelent a Cédrus időszaki kiadványában, melyek bajai háztartásokba jutottak el ingyenesen jelentős példányszámban. A szolgálat iránti igény tapasztalható az információnyújtás által, mivel vannak érdeklődők, de csak bizonyos hányada az, aki valóban ezt az ellátást keresi és rendelkezik a törvény által leírt feltételekkel. Az említett arány: Baja: 36 fő (ebből személyi segített: 16, szállított: 24 fő) Vidék: 4 fő (szállítás) Többnyire idős egyedülálló fogyatékkal élők igénylik a személyi segítést, míg a szállítást azok a családok, ill. fiatalok, akik nappali ellátást vesznek igénybe es évben: 3 fő új ellátott került gondozásba, a meglévő 33 fő mellé és nem volt megszűnő. Az intézmény megítélése a településen Az elmúlt évek munkája azt mutatja, hogy az ellátotti létszám növekedik és a visszajelzések is az intézmény pozitív megítélését tükrözik. A felmerülő problémákat lehetőségeinkhez mérten kezeljük, így nem adva okot az elégedetlenségre. Baján bizalommal fordulnak hozzánk, míg a környező településeken nehezen nyitnak a szolgáltatás felé. A gondozásban, ill. szállításban lévő ellátottak elégedettek, általuk számos érdeklődő ember van, aki valamely formában intézményünk szolgáltatását igénybe veszi es év problémája,hogy a szállításban a kapacitás telítettsége miatt nem tudunk jelenleg felvételt biztosítani. Az ellátottak száma: 2009.dec.31.: 30 fő 2010.dec.31.: 34 fő 2011.dec.31.: 31 fő 2012.okt.31.: 31 fő 2013.okt.31.: 33 fő 2014.dec.31.: 36 fő új ellátott: megszűnt: személyi segítésnél: szállításnál: 3 fő 0 fő 16 fő 24 fő Négy ellátott mindkét szolgálatot igényli. 27

28 Ellátottak összetétele nem, kor alapján: Kor nő férfi összesen Összesen: Bajai ellátottaink: Bácsbokodi: Vaskúti: Összesen: 32 fő 3 fő (nő) 1 fő (férfi) 36 fő Az ellátottak összetétele gondozási rászorultság szerint: Mindkét szolgálat együttes megoszlása fogyatékosság típusa szerint: o mozgás fogy.: 9 fő o értelmi fogy.: 12 fő o látási fogy.: 9 fő o halmozottan fogy.: 5 fő o hallásfogy.: 1 fő Személyi segítésnél alapvető szükségletek, egészségügyi, hivatalos és egyéb ügyek intézésének, szabadidős tevékenységek végzésének segítése, illetve fejlesztése történik mindenkinél. o Látásában sérült: 8 fő o Mozgás sérült: 5 fő o Értelmi sérült: 1 fő o Halmozottan sérült: 1 fő o Hallássérült: 1 fő 28

29 A szállítás megoszlása gondozás szerint: szállítás: Fogyatékosok nappali intézetébe: Bentlakásos intézetből való hazaszállítás: Egészségügyi, hivatalos ügyek és Egyéb szükségletek kielégítése céljából: Rehabilitációs munkára: Speciális Iskolába: 14 fő 1 fő 3 fő 5 fő 1 fő (4 fő mindkét ellátásban részt vesz) Gondozási rászorultság szerint: mozgás fogy.: értelmi fogy.: látási fogy.: halmozottan fogy.: hallásfogy.: 7 fő 11 fő 1 fő 4 fő 1 fő Visszajelzés az ellátottaktól, hozzátartozóktól A szolgálatvezető által tett látogatások lehetővé teszik a személyes kommunikációt az ellátottakkal és egyben a visszajelzések fogadása és megbeszélése is megtörténik. A visszajelzések értékelhetősége függ az adott szituációktól és az ellátott személyiségétől. A visszajelzések értékelhetők, mivel valamilyen formában képet ad az ellátottról és az életéről, az őt gondozó emberről és az ő munkájáról. Másfelől visszajelzéseket a családtagokkal való kapcsolattartás által kapunk. A család érdekelt az intézményi források elérésében, felhasználásában és meghatározó, hogy hogyan viszonyul a segítő rendszerhez. A család visszajelzései sokat segítenek munkánkban. A jelzések többnyire előre mozdítják a munkakapcsolatot, de a család szocializációjától függően ellentétes példa is van, hátráltatja a kliens fejlődését és megnehezíti a mi munkánkat. A kéthetente tartó esetmegbeszélésen az említett problémákra keressük a megoldást. Elégedettségi vizsgálat volt 2014-ben és rugalmas ügyintézést, a gondozó és a gépjármű vezető munkájával való elégedettséget jelölték meg többségben. Jó kapcsolat alakult ki az ellátottak és a dolgozók között és a vélemények szerint javasolnák rászoruló ismerőseiknek az ellátást. A vélemények megoszlottak a gondozó által ott töltött időnél. Nem elégedett mindenki, mivel van, aki hajlandó lenne inkább többet fizetni, csak több órában gondozzák. 29

30 Szakmai siker Szakmai sikernek látom a személyi segítés esetében a meglévő ellátottaknál, ha az életvitelükben, ill. az állapotukban nem következik be romlás. Jobbára idős embereket gondozunk, akiknél fejlődés vagy állapotbeli javulás nem érhető el, de szinten tartva éli megszokott életét. Szakmai sikerként említeném azt, amikor látjuk, hogy évek óta magányosan élő gondozottunk, hogyan fedezi fel újra a közösséghez tartozás örömét, hogyan alakít ki új kapcsolatokat segítségünkkel. FEJLESZTÉS A Támogató Szolgálat november végén, használatba vehette a Ford Transit személyszállító, akadálymentes, gépjárművét, amely korszerű, kényelmes és formájában hatalmas segítség számunkra! KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS A közösségi pszichiátriai ellátás célja, hogy az általa gondozott pszichiátriai betegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében a gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció minden formáját a pszichiátriai beteg otthonában illetve lakókörnyezetében biztosítja. Segítséget nyújt a pszichiátriai betegek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában; meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében; a mindennapi életükben adódó konfliktus feloldásában és problémáik megoldásában; a szociális és mentális gondozásukban, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban. A szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a természetes közösségi erőforrásokra, őket is oktatva és támogatva. Szolgáltatásaink, amelyeket biztosítunk: meglévő képességek megtartása, ill. fejlesztése klubszerű foglalkoztatás keretén belül, hivatalos ügyek intézése, azok kezdeményezése, problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló tényezők feltárása, problémamegoldó beszélgetések, 30

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Szám: 1/ 367 - /2015. Előkészítő: Váradi Gézáné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. évi beszámolója

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Ikt. sz.: 2022/2011. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban

Részletesebben

Idősek Klubja Szakmai Programja

Idősek Klubja Szakmai Programja Városi Gondozási Központ 9970 Szentgotthárd Arany János u. 1. Idősek Klubja Szakmai Programja 2013. 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Városi Gondozási Központ bemutatása A Városi Gondozási Központ, mint integrált

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap:

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Adószám: 18057966-1-42 FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 Félúton Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2013. évi közhasznú

Részletesebben

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat mikrotársulásainak munkájáról Az előterjesztést készítette: Dr. Endre Mónika

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY. Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31.

TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY. Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. 1. Szervezet adatai Név: TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Telefon: +36 30 3900105 Internet:

Részletesebben

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Szakmai Program Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Székhely: 2483 Gárdony, Móricz Zs. u 33. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Telephely: 2483 Gárdony, Móricz

Részletesebben

Szám: /2007. Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes: Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvető. Dr. Tárnoki Richárd jegyző ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26. ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2013-as évről 1 Tisztelt Képviselő testület! A beszámoló 2013. január 01.- 2013. december 31. napja közötti időszak

Részletesebben

Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2013. évben végzett tevékenységéről.

Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2013. évben végzett tevékenységéről. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚNIUS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1505-2/2014. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: A sajókazai Nappali

Részletesebben

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról

Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533, 56/ 368-033 E-mail: szocigazgato@pr.hu, idosek@pr.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási időszak:

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A KISKUNMAJSAI TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (V. 22.) KT. sz.

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat Vép

Gyermekjóléti Szolgálat Vép Gyermekjóléti Szolgálat Vép Szakmai program 2013. június Tartalomjegyzék I. A szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye... 3 II. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői... 3

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) 1 (Tervezett verzió!) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014 KÉSZÍTETTE: MÁRFÖLDI ERZSÉBET INTÉZMÉNYVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK I./ Jogszabályi háttér 3. II./ Ellátotti létszám adatok 4. III./ Alapellátás 7. 1./ Étkeztetés 2./ Házi segítségnyújtás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33.

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT SZOCIÁLIS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA SÁRRÉTUDVARI 2015. Püspökladány, 2016. április 19. Készítette:

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben 1 Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba simuló kezek tartják

Részletesebben

MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program

MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program 2010. 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. Általános elvek... 8 2. Helyzetelemzés... 9 2.1 Településünk általános jellemzői... 9 2.2 Foglalkoztatás...10

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

Demens betegek ellátásának

Demens betegek ellátásának tanulmány XI. évf. 1. szám Gyarmati Andrea Demens betegek ellátásának - - Ademenciának sok oka különíthető el. Ezek közül a legismertebb és legelterjedtebb az Alzheimer-kór. A demencia nem egy konkrét

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni.

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni. Zelenák József Az NCsSzI Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatának munkája és szakmai módszerei az egy éves működés alapján levonható tapasztalatok és következtetések Minden embert megrendít

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város

Sopron Megyei Jogú Város A /2015.( ) Kgy. határozat melléklete (Az I. határozati javaslat melléklete) Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A város általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvány

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-72/2008. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Alkohol-Drogsegély Ambulancia 8582 FARKASGYEPŰ PETŐFI U. 42.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Alkohol-Drogsegély Ambulancia 8582 FARKASGYEPŰ PETŐFI U. 42. Alkohol - Drogsegély Ambulancia SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSA PÁPA ÉS KISTÉRSÉGE DEVECSER ÉS KISTÉRSÉGE 8582 FARKASGYEPŰ PETŐFI U. 42. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tárgy: Alkohol-Drogsegély Ambulancia

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

1. Vezetői program. 1.1. Bevezető. 1.2. Vezetői célok

1. Vezetői program. 1.1. Bevezető. 1.2. Vezetői célok 1. Vezetői program 1.1. Bevezető A csömöri Zeneiskolában eltöltött 16 év pedagógiai és 13 év vezetői munka révén megismerhettem a helyi sajátosságokat, jó kapcsolatot építettem ki a helyi nevelési-oktatási,

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia dr. Borza Beáta dr. Csikós Tímea Az eljárás megindulása A Nemzeti Emberi Jogi Intézmények

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés d./pontja értelmében

Részletesebben

A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA SZENTGOTTHÁRD, 2012. TARTALOM JEGYZÉK 1. Intézményi alapadatok....5 2. A tevékenységhez tartozó önkormányzatok elérhetőségei.7

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2016. január 01. Tartalomjegyzék 1. Az intézményre vonatkozó adatok 3. oldal 2. Az ellátottak köre és az ellátási terület

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

SZOMBATHELY Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-6.6.2-15) 2014-2020 Koncepcionális javaslat

SZOMBATHELY Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-6.6.2-15) 2014-2020 Koncepcionális javaslat SZOMBATHELY Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-6.6.2-15) 2014-2020 Koncepcionális javaslat Készítette: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft 2016. április 04.

Részletesebben

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-79 / 2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény Hodosán Róza Tízéves a szociális törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény és annak változásai Magyarország 1976-ban csatlakozott a Gazdasági, Szociális és

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 106/2004./XII. 28./ Öh. h a t á r o z a t a

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 106/2004./XII. 28./ Öh. h a t á r o z a t a NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 106/2004./XII. 28./ Öh. h a t á r o z a t a az önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójáról. A Képviselő-testület: Nyírmada Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ 2011. ÉV EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI FELADATAIRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ 2011. ÉV EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI FELADATAIRÓL 1. melléklet ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ 2011. ÉV EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI FELADATAIRÓL Bevezető: Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. évben elfogadta a város Egészségügyi Szükségletfelmérés és

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 175-5/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata DEBRECEN 2015 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 II. Helyzetkép 8 1. Debrecen város helyzetét bemutató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Második esély típusú intézmények és programjaik Az Equal program keretén belül szervezett Fiatalok Tematikus Hálózat megbízásából a tanulmány szerzői arra vállalkoztak, hogy átfogó

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Klubja 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 8. Tel.:06-68-444-982 E-mail:gkik@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ. Egyeki telephelyén működő szociális ellátások. 2013.évi. tevékenységéről, működéséről.

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ. Egyeki telephelyén működő szociális ellátások. 2013.évi. tevékenységéről, működéséről. BESZÁMOLÓ A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki telephelyén működő szociális ellátások 2013.évi tevékenységéről, működéséről. TARTALOM I. Családsegítő Szolgálat - Családsegítő Szolgálat,

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2016.

SZAKMAI PROGRAM 2016. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZAKMAI PROGRAM 2016. Jóváhagyta: a HÜB 306/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította a HÜB 90/2012.

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának. Képviselő - testülete. részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának. Képviselő - testülete. részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 ISO 9001 ~r~ Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség

Részletesebben

Pusztamiske Község Önkormányzata

Pusztamiske Község Önkormányzata Pusztamiske Község Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM Falugondnok 2015. Fenntartó: Pusztamiske Község Önkormányzata A feladatot ellátó szerv neve, székhelye: Pusztamiske Község Önkormányzata Telephelye: 8455

Részletesebben

2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete Darvastó 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ s z é k h e l y : 8 4 7 4 C s a b r e n d e k - D a r v a s t ó 0 4 3 8 / 3 h r s z. l e v é l c í m : 8 3 3 1 S ü m e

Részletesebben

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. számú előte~jesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

BMSzKI 1134 Budapest Dózsa György út 152. Átmeneti szállás 2015. évi Szakmai beszámoló

BMSzKI 1134 Budapest Dózsa György út 152. Átmeneti szállás 2015. évi Szakmai beszámoló BMSzKI 1134 Budapest Dózsa György út 152. Átmeneti szállás 2015. évi Szakmai beszámoló Készítette: Juhász Arnold és Beczéné Bálint Mónika Intézményünk bemutatása: A Dózsa Átmeneti szállás a BMSzKI Központi

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL

JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL 2007-2009 2009 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Bizottság! Az Egyesített

Részletesebben

2015 évi beszámoló. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága. Szociális Szolgáltató Központ

2015 évi beszámoló. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága. Szociális Szolgáltató Központ 2015 évi beszámoló Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szociális Szolgáltató Központ 2015 évi szakmai beszámoló Szociális étkeztetés I. A szociális étkeztetés bemutatása Budapest

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNŐKE ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. október 31-i ülésére Tárgy: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKEK ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok... 3 2. A Gyermekek Alternatív

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készült a Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Bólyi járásban című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0040 azonosító számú projekt keretében. 1 Háttér...

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ A Szolgáltatástervezési koncepciót a Képviselőtestület 500/2004./XI.ÖK/XII.15./ sz. határozatával elfogadta. Budapest, 2004. december

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat fenntartásában működő tanyagondnoki szolgálatok 2015. évi működéséről

Beszámoló az Önkormányzat fenntartásában működő tanyagondnoki szolgálatok 2015. évi működéséről Száma: 609-2 /2016/U1 Tárgy: Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2015. évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület! Beszámoló az Önkormányzat fenntartásában működő tanyagondnoki szolgálatok 2015. évi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2001

Közhasznúsági jelentés 2001 Közhasznúsági jelentés 2001 A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat a magyarországi történelmi protestáns és ortodox egyházak, illetve magánszemélyek által 1991-ben alapított protestáns szellemiségû, kiemelkedõen

Részletesebben

Pécsvárad szociális helyzete

Pécsvárad szociális helyzete Pécsvárad szociális helyzete A település lakónépességének aktuális szociális és egészségügyi helyzete, állapota, a változások tendenciái az Önkormányzat számára, - mint tudatos döntéseivel a település

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről.

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről. Nyírmada Város Önkormányzata Szociális Ápolási-Gondozási Központ Intézményvezetőjétől 4564. Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45-492-042 Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről.

Részletesebben

A fentiek szerint a Szakmai program kiegészítésre került, az ellenőrzéskor leírt hiányosságokat kijavítottuk, pótoltuk.

A fentiek szerint a Szakmai program kiegészítésre került, az ellenőrzéskor leírt hiányosságokat kijavítottuk, pótoltuk. Ásotthalom Község Önkormányzatának Gondozási Központ Vezetőjétől 13/2008 Témafelelős: Dr. Karsai Éva Ikt.sz: 1022/2008 Véleményező Bizottság: SZISB Tárgy: A Gondozási Központ szakmai programjának módosítása

Részletesebben