ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat mikrotársulásainak munkájáról Az előterjesztést készítette: Dr. Endre Mónika tanácsos Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet: 1/a. sz. Éves pénzügyi beszámoló Családsegítő Szolgálat 1/b. sz. Éves pénzügyi beszámoló Támogató Szolgálat 1/c. sz. Éves pénzügyi beszámoló Házi segítségnyújtás 1/d. sz. Éves pénzügyi beszámoló Nappali ellátás 1/e. sz. Éves pénzügyi beszámoló Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1/f. sz. Éves pénzügyi beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 1/g. sz. Éves pénzügyi beszámoló Belső ellenőrzési feladatellátás 1

2 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat mikrotársulásainak munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kerekegyháza város tagja a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásnak. Mikrokörzet központként kiemelt szerepet játszik a szociális alapszolgáltatások, a gyermekjóléti szolgáltatás és a belső ellenőrzési feladatok ellátásában. A gesztori minőség magában foglalja többek között a szervezési, adminisztrációs feladatok elvégzését is. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás a mikrotársulások részére a feladatellátáshoz kapcsolódó, a költségvetési törvényben meghatározott mutatószámok után járó teljes normatíva összegét átadta. A Társulási Tanács a mikrokörzet központokat forint általános működési támogatásban részesítette, amelyet csak feladathoz kapcsolódóan tudtak átadni, ezért azt a gyermekjóléti szolgáltatás feladatra kértük. A körzetközponti feladatokat ellátó települések Kerekegyháza, Lajosmizse, Tiszakécske és Helvécia részére nyújtott működési támogatás szükségességét a megnövekedett adminisztrációs feladatok indokolják, hiszen a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, és ezáltal a mikrotérségek egyre több feladat társult formában való ellátását vállalják fel. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás és a mikrotársulások között létrejött normatíva megállapodás értelmében a mikrotársulások kötelesek beszámolni a Társulási Tanács ülésén az általuk végzett munkáról, valamint az átadott támogatás felhasználásáról. Kerekegyháza város, mint gesztor önkormányzat a mikrotársulások évi szakmai és pénzügyi beszámolóit a Kistérségi Iroda részére az előírt határidőre megküldte, és azt a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulási Tanács február 11-i ülésén megtárgyalta és elfogadta. Az alábbiakban az egyes mikrotársulások évi munkájáról kívánok szakmai értékelést adni. Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás A társulás keretében családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok ellátása történt Kerekegyháza, Fülöpháza, Kunbaracs, Ladánybene és Ágasegyháza települések közigazgatási területén, valamint házi segítségnyújtás és nappali ellátás Kerekegyháza és Kunbaracs települések közigazgatási területén január 1. és december 31. között, a Humán Szolgáltató Központon keresztül július 1-jétől a mikrotársulás tovább bővítette feladatait, így Kerekegyháza és Kunbaracs települések közigazgatási területén az eddig ellátott feladatokon túl a szociális étkeztetést is felvette társult feladatai közé, és a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által előírt határidőre gondoskodott a társult feladatellátás jogszabályi, személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról. Bár a szociális étkeztetés ellátását július 1-jétől biztosítjuk Kunbaracs településen is, a feladatra kistérségi kiegészítő normatívát nem tudott a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás lehívni ettől az időponttól, mivel több más mikrotársulás nem tudta az előírt határidőre teljesíteni a feltételeket, csak december 1-jétől vált jogosulttá a 2

3 Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás a szociális étkeztetés után járó kistérségi normatíva lehívására. A kerekegyházi mikrotársulás normatíva megállapodását év közben több alkalommal módosítani kellett, mivel a mutatószám felmérések eredményeként pótigényléssel illetve lemondással kellett élniük a mikrotársulásoknak. I. Családsegítő Szolgálat 1. Kliensek száma évben: Kerekegyháza: 423 fő, Ladánybene: 41 fő, Fülöpháza: 27 fő, Kunbaracs: 27 fő, Ágasegyháza: 42 fő. Összesen: 560 fő A Humán Szolgáltató Központ Családsegítő szolgálatának célja és feladata, hogy a hozzá forduló személyeket, családokat a szociális vagy mentálhigiénés problémáik megoldásában a szociális munka eszközeivel minél hatékonyabb módon segítse. A családok életében előfordulnak krízishelyzetek, mikor átmeneti egyensúlyvesztési állapot alakul ki. Szembekerülnek egy olyan problémával, amelynek megoldása mindennél fontosabb, ugyanakkor pillanatnyilag elérhető problémamegoldó eszközeivel azt megoldani nem képesek. A családgondozó feladata a professzionális segítségnyújtás. A szolgáltatást igénybevevők többsége anyagi problémákkal küzd, iskolai végzettségük alacsony. Gyakori problématípus az ügyintézéshez való segítségkérés, pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás. Életvitelben, lelki-mentális és családi kapcsolatokban fellépő problémákban, irányított, segítő beszélgetéssel próbáljuk a konfliktusokat rendezni. A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái a társult településeken: Életviteli: Családi, kapcsolati, családi konfliktusok rendezéséhez segítségnyújtás: Lelki-mentális, segítő beszélgetés: Gyermeknevelési: Anyagi (pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos tájékoztatás, segítségnyújtás): Foglalkoztatással kapcsolatos: Egészségkárosodás következménye: Ügyintézéshez segítségkérés: Információkérés: Egyéb: pályázat, kirándulás, szállítás: Jogi esetkezelés: Szolgáltatások közvetítése és nyújtása Dologi javak közvetítése és nyújtása 310 eset 302 eset 310 eset 91 eset 502 eset 458 eset 99 eset 682 eset 383 eset 120 eset 121 eset 2186 eset 488 eset Éves forgalom: 2604 alkalommal keresték fel a szolgálatot az 5 társult településen. 3. A helyi kerekegyházi rendeletben foglaltak alapján július 1-jétől kötelező együttműködés van a Humán Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata és a rendszeres szociális segélyezettek között. A Humán Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata április13-án megállapodást kötött a Dél - alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltségével, melynek célja a rendszeres szociális segélyben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresők segítése. 3

4 A rendszeres szociális segélyezettek száma a társult településeken évben: 101 fő Az elmúlt évben a rendszeres szociális segélyezettekkel való kapcsolattartás keretén belül egyéni esetkezelésekre került sor: információkérés, ügyintézéshez segítségkérés, segítő beszélgetések, munkahelykeresés. Mára ügyfeleink megismerték szolgáltatásainkat, így a kapcsolattartás rendszeressé és folyamatossá vált. Az együttműködés keretén belül megvalósultak: - A szociálisan, mentálisan, vagy élethelyzetükben halmozottan hátrányos ügyfelek részére gondozási terv készítése. - Részükre egyéni tanácsadást, élethelyzetüknek megfelelő, az egyéni képességüket fejlesztő, vagy az életmódjukat formáló egyéni és csoportos foglalkozások szervezése, illetve bonyolítása. - A foglalkozások keretében az ügyfelek támogatása abban, hogy a gondozási tervben leírtak teljesüljenek. - Szükség esetén egészségügyi, rehabilitációs, képzési intézményekhez, vagy illetékes hatóságokhoz való irányítás, élethelyzetük javítása érdekében. - Rendszeres, havonkénti kapcsolattartás, programok szervezése. Cél minden esetben a résztvevők helyzetének javítása, vagy legalább stabilizálása. A Humán Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata, rendszeres kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival: rendőrség, szociális iroda, házi orvos, jelzőrendszeres házi gondozók, tanyagondnokok, illetve a házi segítségnyújtás dolgozói. Speciális szolgáltatások: - jogi tanácsadás, - meditáció, - facilitátori eljárás, - családterápia. Tárgyi feltételek: o Nissan, Lada Niva gépkocsi o számítógépek o vonalas telefon o mobiltelefon Személyi feltételek: 2 fő főállásban. Végzettségük: 1 fő felsőfokú szociális alapvégzettség, 1 fő felsőfokú tanulmányai folyamatban. II. Gyermekjóléti Szolgálat A gyermekjóléti szolgáltatás feladat ellátásában részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosainak száma: 2350 fő. Kerekegyházán, Ágasegyházán és Fülöpházán egy fő főállásban, két fő félállásban, Kunbaracson, Ladánybenén egy fő főállásban látja el a feladatokat. Ellátottak száma: Település Alapellátás Védelembe vett Szakellátás Kerekegyháza Ladánybene Fülöpháza, 18-5 Kunbaracs

5 Ágasegyháza Összesen III. Támogató Szolgálat Ügyfélkör: Ügyfélszám január 1-én: Az 5 településen összesen: 67 fő Ügyfélszám december 31-én: Az 5 településen összesen: 48 fő Ügyfélszám változásai: - felvett ügyfelek: Kerekegyháza: 14 fő Kunbaracs: 2 fő Ladánybene: 2 fő Ágasegyháza: 4 fő Fülöpháza: 1 fő - megszűnt jogviszony: Kerekegyháza: 42 fő (a többi településen nincs) - várólistán:- Ügyfelek statisztikai eloszlása: Az öt településen összesen: - nemek szerint: férfi: 21 fő nő: 27 fő - fogyatékosság szerint: mozgáskorlátozott: 17 fő hallássérült, siket, nagyothalló: 3 fő látássérült, vak, gyengénlátó: 6 fő autista: 2 fő értelmi fogyatékos: 17 fő halmozottan fogyatékos: 3 fő - korcsoport szerint (KSH statisztika alapján): 0-5 év: 1 fő 6-13 év: 11 fő év: 2 fő év: 11 fő év: 3 fő év: - fő év: 3 fő év: 5 fő év: 4 fő év: 7 fő 90 év felett: 1 fő - igénybe vett szolgáltatások szerint (szám, típus): személyszállítás: 32 fő személyi segítés: 35 fő információs szolgáltatás: 48 fő - térítési díjat fizet: 44 fő térítési díjat nem fizet: 4 fő Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások keretében pályázatot nyújtott be Kerekegyháza Város Önkormányzata a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési hivatalba a kistérségi közlekedés szolgáltatások fejlesztésére egy kis busz beszerzése érdekében. A pályázat pozitív elbírálást nyert, így a támogató szolgáltatás a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkezni fog egy akadálymentesített gépjárművel. 5

6 Ellátottak száma évben Szolgáltatásban részesülők eloszlása Lakosság Nem szerint Fogyatékosság szerint Szolgálat száma Év elején Év végén Férfi Nő értelmi mozgás hallás látás beszéd halmozott Kerekegyháza 6264 fő 41 fő 30 fő 10 fő 20 fő 14 fő 12 fő Kunbaracs 660 fő 5 fő 4 fő 3 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Ladánybene 1740 fő 6 fő 4 fő 2 fő 2 fő 1 fő 1 fő fő Ágasegyháza 1950 fő 6 fő 8 fő 4 fő 4 fő 1 fő 3 fő 2 fő fő Fülöpháza 973 fő 9 fő 2 fő 2 fő - 2 fő Szolgáltatásban részesülők eloszlása Kor szerint Szolgálat 0-5 év 6-13 év év év év év év év 75-79év év 90 felett Kerekegyháza - 9 fő 2 fő 6 fő - 3 fő 3 fő 2 fő 2 fő 6 fő - Kunbaracs fő fő 1 fő 1 fő Ladánybene 1 fő 2 fő fő Ágasegyháza fő 3 fő fő 1 fő - - Fülöpháza fő Térítési díjat fizet sz.seg.és száll.szolg. Szolgálat igen nem tervezett teljesített Kerekegyháza 29 fő 1 fő munkaórák száma: Kunbaracs 4 fő - Ladánybene 3 fő 1 fő Ágasegyháza 8 fő - össz: össz: Fülöpháza - fő 2 fő 2300 óra 2740ó 38p 6

7 IV. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Három szakmai központ végzi a feladatellátást: Kerekegyháza, Ágasegyháza és Ladánybene. Kerekegyháza szakmai központhoz tartozik Kunbaracs és Fülöpháza települések koordinálása is. A jelzőkészülékek száma az egyes központokban: - Kerekegyháza szakmai központ: - Kerekegyháza: 30 darab jelzőkészülék - Kunbaracs: 10 darab jelzőkészülék - Fülöpháza: 10 darab jelzőkészülék - Ágasegyháza szakmai központ: 40 darab jelzőkészülék - Ladánybene szakmai központ: 95 darab jelzőkészülék. Ladánybene a októberi mutatószám felmérés során 15 darab jelzőkészülékről lemondott, így a szakmai központ 80 darab jelzőkészülékkel működött tovább. Kerekegyháza Fülöpháza részére 1 darab jelzőkészüléket átadott, ez is a októberi mutatószám felmérés alkalmával került feltüntetésre. Jogszabályi módosítás miatt december 31-ig szükségessé vált a frekvencia váltás az URH-s készülékek tekintetében január 1-jétől a készülékeket EU kompatibilis frekvencián kell működtetni. Az ezzel kapcsolatos munkálatokat a Humán szolgáltató Központ a Távőr Monitoring Kft.-vel végeztette el. A jelzőrendszeres szolgálat technikai-műszaki szervizelését a rendszergazda végzi, aki tartja a kapcsolatot a Távőr Monitoring Kft.-vel. Műszaki problémák főként az akkumulátorokkal vannak. A készülékek esetében ezt cserével oldjuk meg a kivitelezőnél. 7

8 Készülékek száma településenként Guards Távőr Egyéb férfiak száma nők száma Segélykérések száma településenként Pszichés probléma Szomatikus probléma Betegség, rosszullét Krízishelyzet Higiénés szükséglet miatt Téves riasztás Segítség az esti lefekvéshez Egyéb ok Beszélgetés,me gnyugtatás Ápolás, gyógyszeradás Orvos hívása Mentőhívás Gondozási tevékenység: mosdatás..stb Téves riasztásról Esti meggyőződés lefekvésnél segítségadás Egyéb okok rendszerbe kerültek száma rendszerből kikerültek száma Készülékre várók száma településenként Jelző rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai Központ 2008.január hó 01. és december hó 31. közötti időszak Társult települések felsorolása Kitelepített Készülékek száma településenként Kliensek száma településenként Segélykérések okai településenként Esetek megoldása településenként hó és.. hó közötti időszakban településenként Kerekegyháza Ágasegyháza Kunbaracs Ladánybene Fülöpháza

9 Házi segítségnyújtás és nappali ellátás 1. Ellátotti létszám alakulása szolgáltatásonként Szolgáltatást nyújtó település helye Házi gondozás (létszám fő) Klub (létszám fő) 1. félév 2.félév 1. félév 2.félév Kerekegyháza Kunbaracs 6 0 Összesen: táblázat A törvényi előírás alapján vezetett adminisztráció szerint, illetve KSH adatok alapján. Nem és kor szerinti megoszlás Kor Házi segítségnyújtás Idősek Klubja Összesen férfi nő férfi nő férfi nő x éves összesen együtt táblázat 2. Szolgáltatások iránt felmerülő igények szolgáltatásonként Nappali ellátás: Épületünk bútorzata megkopott, elavult, hiányos. A 2008-ban nyert akadálymentesítésre irányuló pályázat keretében az épületet felújították. Így 2009-ben új környezetben kezdhetjük működésünket. A tárgyi feltételeink azonban továbbra is fejlesztésre szorulnak második félévében pályázatot nyújtott be Kerekegyháza Város Önkormányzata az idősek nappali ellátásának fejlesztésére. Sikerese pályázat esetén lehetőségünk nyílik a régóta esedékes bútorzat felújítására. Házi segítségnyújtás: Házi segítségnyújtásra településenként egyre nagyobb az igény, ezért Kerekegyháza területén létszámbővítés volt esedékes december 31-től egy fő gondozónővel bővült a házi gondozók létszáma.

10 3. Tervezett fejlesztések, azok költsége és fedezete Nappali ellátás: 2008-ban Kerekegyháza Város Önkormányzata akadálymentesítésre nyújtott be pályázatot. A nyertes pályázat eredményeképpen 10 Millió forintot fordíthattunk az idősek nappali ellátásának akadálymentesítésére. A felújított épületet hivatalosan év elején adják át, így ezután lehetőségünk nyílik férőhelyszám bővítésre. A társulás igényeinek kielégítése érdekében legalább 3 fő férőhely bővítése szükséges. Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtás célja az idősek saját környeztükben való ellátása. A gondozónők, saját kerékpárjukkal mennek a gondozottakhoz. Egy autó segítségével jelentős időt tudnának megtakarítani és több idő maradna a gondozottak ellátására. Ennek megvalósítása érdekében a pályázati lehetőségeket folyamatosan figyeljük. 4. Munkakörönkénti létszám alakulás Kerekegyházán december 31-től 5 fő házi gondozó látja el a gondozói tevékenységet. A kerekegyházi gondozónők közül 3 fő szakképzett. Kunbaracs társult település vonatkozásában egy fő gondozónő látja el a házi segítségnyújtás feladatellátását teljes munkaidőben. 5. Szolgáltatások bemutatása Nappali ellátás Nappali ellátás július 1-je óta működik társulás keretében, Kerekegyháza és Kunbaracs településen. Kerekegyházán 1972 óta van nappali ellátás, mely azóta is 30 férőhellyel működik. Az intézmény 7-15-ig tart nyitva. A tagoknak biztosítjuk a fizikai, egészségügyi, mentális, foglalkoztatás, érdekvédelmi, szociális ügyintézési ellátást. Az időseket, akik nehezen mozognak, a támogató szolgáltatás gépjárműjével szállítják be. Sajnos a gépjárműveink leterheltek, kihasználtságuk nagy, ezért csak ritkán tudjuk igénybe venni. Házi segítségnyújtás július 1-je óta működik társuláson belül két település, Kerekegyháza és Kunbaracs közigazgatási területén. A házi gondozás célja az idősek saját lakókörnyezetükben való ellátás biztosítása. A gondozónők biztosítják a gondozottak otthonukba való ellátást, - fizikai ellátás: - melegélelem tálalása, - öltöztetés, - mosdatás, - személyi környezeti higiénia - pszichés gondozás, - kapcsolattartás Biztosítják a gondozott érdekében végzett egyéb tevékenységet: - gyógyszer felíratás - vásárlás - szociális ügyintézés stb. A házi gondozók rendszeres kapcsolatot tartanak a település háziorvosaival, a gondozottak családtagjaival, a szociális ellátó rendszer munkatársaival. 10

11 Belső Ellenőrzési Társulás A Belső Ellenőrzési Társulás 10 települési önkormányzat (Kerekegyháza, Fülöpháza, Kunbaracs, Ballószög, Felsőlajos, Lajosmizse, Ladánybene, Ágasegyháza, Jakabszállás és Orgovány) társulásával működik január 1-jétől, azt megelőzően 7 település alkotta a mikrotársulást. A gesztor önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzata. A társult települések költségvetési szerveinek számában nem történt változás, de Fülöpháza Község Önkormányzat a októberi mutatószám felmérés során adatszolgáltatásában tévesen 2 költségvetési szervet adott meg, utóbb azonban kiderült, hogy a település csak 1 költségvetési szervvel rendelkezik. Az emiatt szükségessé váló korrekciót a júliusi mutatószám felmérés során tette meg a társulás, és lemondott az egy költségvetési szervre jutó normatíva összegéről. A belső ellenőrzési feladatokat évek óta 1 fő köztisztviselő (Dr. Balogh László - Lajosmizse és Felsőlajos) és 2 fő megbízási szerződés alapján foglalkoztatott (vállalkozó) belső ellenőr (Kócsóné Kürti Mária Ballószög), (Cash-Info Üzletviteli Tanácsadó Bt. képviseletében Szűcs Tibor Kerekegyháza, Fülöpháza, Kunbaracs, Ladánybene, Ágasegyháza, Jakabszállás és Orgovány) látja el. A Társulási Megállapodás alapján, amennyiben a tagok által elfogadott költségvetésben a Társulás költségei a támogatás összegét meghaladják, annak fedezetét a társult önkormányzatok a településükön a feladatot ellátó ellenőrhöz kapcsolódóan viselik. A évben szükségessé vált a Társulási megállapodás idézett 6. pontja második bekezdésének alkalmazása, mivel Ballószög település megbízási szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőrének megbízási díja magasabb, mint a települést megillető normatíva összege, hiszen a település az 1 költségvetési szervére 3 ellenőrzés lefolytatását kérte. A különbözet összege ,- Ft, amelynek fedezetét Ballószög Község Önkormányzata vállalta. A 10 településen évben 30 ellenőrzés elvégzésére került sor, összesen mintegy 362 ellenőri munkanap igénybevételével. I. félév KEREKEGYHÁZA 1. A Kerekegyházi Sportegyesület részére adott önkormányzati támogatás felhasználásának szabályszerűsége: szabályszerűségi ellenőrzés, 5 nap 2. A Településünk Fejlődéséért Alapítvány (Kerekegyháza) részére adott önkormányzati támogatás felhasználásának szabályszerűsége: szabályszerűségi ellenőrzés, 4 nap 3. A Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felújítására, rekonstrukciójára kapott címzett támogatás felhasználásának szabályszerűsége: pénzügyi ellenőrzés, 20 nap 4. A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. részére az önkormányzat által átadott kötelező alapellátási feladatok ellátásának szerződés szerinti teljesítése: célszerűségi ellenőrzés, 8 nap 5. A Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény normatív hozzájárulás, normatív, kötött felhasználású támogatásai igénylésének, elszámolásának szabályszerűsége, különös tekintettel a tanügyi okmányok megfelelőségére: szabályszerűségi ellenőrzés, 6 nap 11

12 LADÁNYBENE 6. Ladánybene Község Önkormányzatnál a helyi iparűzési adóztatás végrehajtásának, az iparűzési adó kivetésével, beszedésével, bevallásával kapcsolatos pénzügyi szabályok betartásának ellenőrzése: szabályszerűségi ellenőrzés, 10 nap JAKABSZÁLLÁS 7. Jakabszállás Község Önkormányzatnál a konyha működésének szabályszerűsége és gazdaságossága, a konyha kapacitásának kihasználtsága: szabályszerűségi, hatékonysági ellenőrzés, 5 nap ORGOVÁNY 8. Orgovány Község Önkormányzatnál a Polgármesteri Hivatal konyháinak ellenőrzése, a szervezett intézményi étkezési folyamatok hatékonyságának, a konyhák kapacitása kihasználtságának ellenőrzése: szabályszerűségi ellenőrzés, 8 nap LAJOSMIZSE - FELSŐLAJOS 9. Lajosmizse Város Önkormányzatánál az immateriális javak, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek, valamint az üzemeltetésre átadott gépek és egyéb építmények analitikus nyilvántartásának egyezősége a főkönyvi könyveléssel január 1. és június 30. között: Célellenőrzés, 15 nap 10. A évi normatívák igénybevétele, felhasználása és elszámolása Lajosmizse Város Önkormányzatánál és intézményeinél: témaellenőrzés, 20 nap 11. Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Közkönyvtár (Felsőlajos) évi normatíva igénybevétele, felhasználása és elszámolása: témaellenőrzés, 15 nap 12. A házipénztár és pénzkezelés vizsgálata Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalánál: célellenőrzés, 15 nap 13. Lajosmizse Város Önkormányzata, illetve intézményei által üzemeltetett gépjárművek üzemeltetési költségeinek vizsgálata: témaellenőrzés, 20 nap 14. A házipénztár és pénzkezelés vizsgálata Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala felsőlajosi kirendeltségénél: célellenőrzés, 15 nap 15. Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Közkönyvtár (Felsőlajos) átfogó pénzügyigazdasági vizsgálata: célellenőrzés, 20 nap. II. félév KEREKEGYHÁZA 16. Polgármesteri Hivatalnál lakossági közműfejlesztési támogatás vizsgálata a évben, szabályszerűségi ellenőrzés, 4 nap 17. Polgármesteri Hivatalnál jövedelempótló támogatások kiegészítése a évben, szabályszerűségi ellenőrzés, 4 nap 18. Polgármesteri Hivatalnál FEUVE rendszer működésének hatékonysága a évben, hatékonysági ellenőrzés, 7 nap FÜLÖPHÁZA 19. Polgármesteri Hivatalnál a pénzügyi gazdálkodás belső bizonylati rendje, pénztárkezelés és banki számlaforgalom ellenőrzése, szabályszerűségi ellenőrzés, 8 nap 12

13 KUNBARACS 20. Közösségi Színtér átfogó pénzügyi ellenőrzése, pénzügyi ellenőrzés, 7 nap ÁGASEGYHÁZA 21. A Szociális Gondozási Központ pénzügyi gazdálkodásának szabályszerűsége, szabályszerűségi ellenőrzés, 10 nap JAKABSZÁLLÁS 22. Polgármesteri Hivatalnál a vagyongazdálkodás működésének szabályszerűsége, szabályszerűségi ellenőrzés, 5 nap ORGOVÁNY 23. Polgármesteri Hivatalnál a vagyongazdálkodás működésének szabályszerűsége, szabályszerűségi ellenőrzés, 8 nap BALLÓSZÖG (18 nap) évi állami támogatások elszámolásának ellenőrzése, szabályszerűségi ellenőrzés 25. Sport és társadalmi szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatások felhasználásának ellenőrzése, szabályszerűségi ellenőrzés 26. A helyi adó beszedésének ellenőrzése évre, szabályszerűségi ellenőrzés LAJOSMIZSE - FELSŐLAJOS 27. Lajosmizse Város Önkormányzata és a Köztemető üzemeltetője között létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályosulása, célellenőrzés, 25 nap 28. Állami Számvevőszék V /2006. számú vizsgálati jelentésében megállapított hiányosságok felszámolására elfogadott intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzése, célellenőrzés, 35 nap 29. Állami Számvevőszék V /2007. számú vizsgálati jelentésében megállapított hiányosságok felszámolására elfogadott intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzése, célellenőrzés, 25 nap 30. Lajosmizse Város Önkormányzata által a sport- és társadalmi szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatások felhasználásának ellenőrzése, célellenőrzés, 20 nap Az ellenőrzések jellege szerint cél-, szabályszerűségi, hatékonysági, pénzügyi és témaellenőrzés került elvégzésre. A Társulási Tanács által 6/2007. (XII. 13.) sz. határozattal jóváhagyott évi ellenőrzési tervben foglaltak teljesítése megtörtént, kizárólag egy ellenőrzés elvégzésére nem került sor, mivel Fülöpháza a évi állami normatív támogatások elszámolásának szabályszerűsége ellenőrzéséhez szükséges adatszolgáltatást nem teljesítette, így az ellenőrzés elvégzésére vagy igény szerint más terület ellenőrzésére a évben kerülhet sor. A Cash-Info Üzletviteli Tanácsadó Bt. képviseletében eljáró Szűcs Tibor belső ellenőr által végzett ellenőrzéseket követően a Társulásnak 12 tartalék napja maradt, melynek felhasználására a gesztor önkormányzat megállapodást kötött a belső ellenőrrel. A társult önkormányzatok és intézményeik az ellenőrzési jelentésekben foglalt megállapításokat és javaslatokat hasznosították, amely hozzájárult a települések hatékonyabb, eredményesebb és gazdaságosabb működéséhez. A belső ellenőrök a vizsgálat során a 193/2003. (XI. 26.) sz. Korm. rendeletben lévő rendelkezéseknek és a Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyvének vonatkozó irányelvei szerint jártak el. Az érintett intézmények az ellenőrzések során a személyi és tárgyi feltételeket maximálisan biztosították, elősegítve ezzel a belső ellenőrök zökkenőmentes ellenőri tevékenységét. 13

14 Az ellenőrzés minőségét maradéktalanul biztosította, hogy a belső ellenőrzést végző személyek nagy tapasztalattal, szakmai felkészültséggel rendelkeznek, a települések vezetőivel és munkatársaival folyamatos kapcsolatban álltak, munkájuk elvégzéséhez minden segítséget megkaptak. A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás valamint a Belső Ellenőrzési Társulás évi pénzügyi beszámolóját feladatonkénti bontásban az előterjesztés 1/a-g. sz. mellékletei tartalmazzák. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat mikrotársulásainak munkájáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, március 2. Dr. Kelemen Márk polgármester 14

15 Határozati javaslat../2009. (III. 25.) sz. Kth. Beszámoló az önkormányzat mikrotársulásainak munkájáról Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat mikrotársulásainak munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: -Vincze Miklós jegyző, és általa - Kistérségi Iroda - Pénzügyi Iroda

16 1/a. sz. melléklet Éves pénzügyi beszámoló Családsegítő szolgálat január-december Költségnemek Felmerülő költségek Kiegészítő normatív támogatásból Egyéb forrásból Személyi juttatások 1. Bér és bérjellegű kifizetések Megbízási díjak Járulékok Személyi juttatások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Működési hely fenntartási költségei Útiköltség Képzési költség Egyéb Dologi kiadások összesen: Felhalmozási kiadások 1. Számítástech. eszközök beszerzése 0 2. Irodai tárgyi eszközök beszerzése 0 Felhalmozási kiadások összesen: Pénzeszköz átadás 1. PE át adás PE átadás összesen Mindösszesen: Ft Ft Ft Éves pénzügyi beszámoló Támogató szolgálat január december 31. 1/b. sz. melléklet Költségnemek Felmerülő költségek Kiegészítő normatív támogatásból Egyéb forrásból Személyi juttatások 1. Bér és bérjellegű kifizetések Megbízási díjak Járulékok Személyi juttatások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Működési hely fenntartási költségei Útiköltség Képzési költség Egyéb Dologi kiadások összesen:

17 Felhalmozási kiadások 1. Számítástech. eszközök beszerzése 0 2. Irodai tárgyi eszközök beszerzése 0 Felhalmozási kiadások összesen: Pénzeszköz átadás Pénzeszköz átadás Pénzeszköz átadás összesen: Mindösszesen: Ft Ft Ft Éves pénzügyi beszámoló Házi segítségnyújtás január-december 1/c. sz. melléklet Költségnemek Felmerülő költségek Kiegészítő normatív támogatásból Egyéb forrásból Személyi juttatások 1. Bér és bérjellegű kifizetések Megbízási díjak Járulékok Személyi juttatások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 0 2. Működési hely fenntartási költségei Útiköltség 0 4. Képzési költség Egyéb Dologi kiadások összesen: Felhalmozási kiadások 1. Számítástech. eszközök beszerzése 0 2. Irodai tárgyi eszközök beszerzése 0 Felhalmozási kiadások összesen: Pénzeszköz átadás 1. Pézeszköz átadás Pézeszköz átadás összesen: Mindösszesen: Ft Ft Ft Éves pénzügyi beszámoló Nappali ellátás január-december 1/d. sz. melléklet Költségnemek Felmerülő költségek Kiegészítő normatív támogatásból Egyéb forrásból Személyi juttatások 1. Bér és bérjellegű kifizetések Megbízási díjak

18 3. Járulékok Személyi juttatások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Működési hely fenntartási költségei Útiköltség Képzési költség 0 5 Egyéb Dologi kiadások összesen: Felhalmozási kiadások 1. Számítástech. eszközök beszerzése 0 2. Irodai tárgyi eszközök beszerzése 0 Felhalmozási kiadások összesen: Pénzeszköz átadás 1.Pénzeszköz átadás Pénzeszköz átadás összesen Mindösszesen: Ft Ft Ft Költségnemek Éves pénzügyi beszámoló Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás január-december Felmerülő költségek Kiegészítő normatív támogatásból 1/e. sz. melléklet Egyéb forrásból Személyi juttatások 1. Bér és bérjellegű kifizetések Megbízási díjak Járulékok Személyi juttatások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 0 2. Működési hely fenntartási költségei Útiköltség Képzési költség Egyéb Dologi kiadások összesen: Felhalmozási kiadások 1. Számítástech. eszközök beszerzése 0 2. Irodai tárgyi eszközök beszerzése 0 Felhalmozási kiadások összesen: Müködési célú pénzeszköz átadások Pénzeszköz átadás Mük. C. pénzeszk. átad. összesen Mindösszesen: Ft Ft Ft 18

19 1/f. sz. melléklet Éves pénzügyi beszámoló Gyermekjóléti szolgálat január december 31. Költségnemek Felmerülő költségek Kiegészítő normatív támogatásból Egyéb forrásból Személyi juttatások 1. Bér és bérjellegű kifizetések Megbízási díjak Járulékok Személyi juttatások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Működési hely fenntartási költségei Útiköltség Képzési költség Egyéb Dologi kiadások összesen: Felhalmozási kiadások 1. Számítástech. eszközök beszerzése 0 2. Irodai tárgyi eszközök beszerzése 0 Felhalmozási kiadások összesen: Pénzeszköz átadás 1. Pénzeszköz átadás Pénzeszköz átadás összesen Mindösszesen: Ft Ft Ft Költségnemek Éves pénzügyi beszámoló Belső ellenőrzési feladatellátás január-december Felmerülő költségek Kiegészítő normatív támogatásból 1/g. sz. melléklet Egyéb forrásból Személyi juttatások 1. Bér és bérjellegű kifizetések 0 2. Megbízási díjak 0 3. Járulékok 0 Személyi juttatások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 0 2. Működési hely fenntartási költségei 0 3. Útiköltség 0 4. Képzési költség 0 5 Egyéb Szakmai szolgáltatás Dologi kiadások összesen:

20 Felhalmozási kiadások 1. Számítástech. eszközök beszerzése 0 2. Irodai tárgyi eszközök beszerzése 0 Felhalmozási kiadások összesen: Müködési célú kiadások Pénzeszköz átadás Müködési célú kiadások összesen Mindösszesen: Ft Ft 0 Ft 20

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-i ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat társulásainak 2013.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-i ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat társulásainak 2013. 867-1/2014. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat társulásainak 2013. évi munkájáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 2815-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Humán Szolgáltató Központ 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő: Szabó Marianna

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának. Képviselő - testülete. részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának. Képviselő - testülete. részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 ISO 9001 ~r~ Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. március 31-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a Humán Szolgáltató Központ 2009. évi tevékenységéről

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. március 31-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a Humán Szolgáltató Központ 2009. évi tevékenységéről 8016-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. március 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Humán Szolgáltató Központ 2009. évi tevékenységéről Előterjesztő: Szabó Marianna

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésre Tárgy: Beszámoló Zirc Városában végzett Gyermek-és Ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a Szociális

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. április 23.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. április 23. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének..../. (.....) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 6/2014. (VII.18.)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4052-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a DAOP-3.1.1/B -08-2008-0020 Kölcsey és Dózsa Gy. u. részleges felújítása

Részletesebben

Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2013. évben végzett tevékenységéről.

Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2013. évben végzett tevékenységéről. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚNIUS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1505-2/2014. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: A sajókazai Nappali

Részletesebben

A GONDOZÁSI KÖZPONT 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A GONDOZÁSI KÖZPONT 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE GONDOZÁSI KÖZPONT 2626 Nagymaros, Vasút u.6. A GONDOZÁSI KÖZPONT 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE Küldetésünk, hogy az időseknek nyújtott szolgáltatásainkkal segítsünk a hozzánk fordulóknak abban - akár

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-79 / 2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. január 31-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. január 31-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/1/2006. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. január 31-én megtartott üléséről Határozatok száma: 1-11. Rendeletek száma: 1-2. SZANK KÖZSÉGI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. május 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. május 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető Ikt.szám.: 2083-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. május 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2014. évi üzleti terve Az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testületének 2012. 05.10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Belső ellenőrzés 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló Iktatószám: 941-6/2012. Melléklet: 1

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2868-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Táboroztatási támogatás Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Az előterjesztést

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli i hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Jelen

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére 862-1/2015. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

Bekecs Képviselő-testületének tagjai: Béki József, Bálint János, Dávidházi Ferenc, Hegedűs Márta, Tóth István képviselők

Bekecs Képviselő-testületének tagjai: Béki József, Bálint János, Dávidházi Ferenc, Hegedűs Márta, Tóth István képviselők Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.470-12/2014/IHO Jegyzőkönyv Szerencs, Bekecs, Legyesbénye és Mezőzombor Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. június 19-én, a Rákóczi-vár

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/605/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról

Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 20-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 20-i ülésére 4478-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 20-i ülésére Tárgy: A háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló rendeletek felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ALAKULÁSÁRÓL 2014. ESZTENDŐBEN Baja, 2015. március, 5. Készítette: Bánné Kiss Erzsébet intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Tárgy: A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Új szabályzat elfogadását több tényező indokolja. Egyik az, hogy a Polgármesteri

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése. 4.napirendi ponthoz Előterjesztés a 2012. május 17. -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő:

Részletesebben

Határozati javaslat. 2006. január 1-i hatállyal, határozatlan időtartamra az Egyesített Szociális Intézmény közös fenntartásában állapodnak meg.

Határozati javaslat. 2006. január 1-i hatállyal, határozatlan időtartamra az Egyesített Szociális Intézmény közös fenntartásában állapodnak meg. Határozati javaslat.. Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Enying Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás megállapodása módosítására vonatkozó javaslatot, amelyben foglaltakkal egyetértve

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2007-2012 közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-i ülésére 8661/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 26i ülésére Tárgy: Önkormányzat és Intézményeinek 2014. évi közbeszerzési és közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési

Részletesebben

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye.

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. TARTALO M M U TATÓ 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. 3. Móra Ferenc Városi Könyvtár nyári zárva tartása. 4. Költségvetési szervek felülvizsgálata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

~ 273 ~ 73-15/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. július 23.-án 16,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 273 ~ 73-15/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. július 23.-án 16,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 73-15/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. július 23.-án 16,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 141/2012.(VII.23.) 142/2012.(VII.23.) 143/2012.(VII.23.)

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 02-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 02-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 02-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet A Hódmezővásárhely, Lévai utca és a Kovács István utca sarkán elhelyezkedő, hódmezővásárhelyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Közös Hivatal tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 22-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1268-4/2015./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(IV.28.) határozata falugondnoki szolgálat bevezetéséről és szakmai program

Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(IV.28.) határozata falugondnoki szolgálat bevezetéséről és szakmai program Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(IV.28.) határozata falugondnoki szolgálat bevezetéséről és szakmai program jóváhagyásáról Resznek Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/ 521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Szám: /2007. Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes: Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvető. Dr. Tárnoki Richárd jegyző ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26. ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

2015. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2015. évben Decs községben végzett tevékenységéről

2015. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2015. évben Decs községben végzett tevékenységéről 2015. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2015. évben Decs községben végzett tevékenységéről A Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS PILLÉR CSALÁDSEGÍTÉS TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS TANULMÁNY CSALÁDSEGÍTÉS. 2010. június 20.

TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS PILLÉR CSALÁDSEGÍTÉS TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS TANULMÁNY CSALÁDSEGÍTÉS. 2010. június 20. TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS PILLÉR CSALÁDSEGÍTÉS TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS TANULMÁNY CSALÁDSEGÍTÉS 2010. június 20. 1 Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A családsegítés jelenlegi

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata DEBRECEN 2015 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 II. Helyzetkép 8 1. Debrecen város helyzetét bemutató

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó személyi

Részletesebben

A törvényességi ellenőrzés alábbi jogszabályok előírásainak figyelembevételével történt:

A törvényességi ellenőrzés alábbi jogszabályok előírásainak figyelembevételével történt: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 6. (1) és 8. (1) bekezdéseinek, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés d.) pontjának, a 104. (1) bekezdés a.) pontjának,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. június 28-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére ..-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: Városgazdasági Nonprofit Kft vállalkozási szerződésének felülvizsgálata

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város

Sopron Megyei Jogú Város A /2015.( ) Kgy. határozat melléklete (Az I. határozati javaslat melléklete) Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A város általános

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet A panelprogramban résztvevő társasházakkal kötendő támogatási és együttműködési

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gondozási Központ. Hári segítségnyújtás rendszerének átalakítása

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gondozási Központ. Hári segítségnyújtás rendszerének átalakítása BESZÁMOLÓ Izsák Város Gondozási Központ Hári segítségnyújtás rendszerének átalakítása Izsák, 2016. január 15. Készítette: Soltészné Marton Ildikó Intézményvezető 1 Tisztelt Képviselő testület! Gondozási

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

KIVONAT. Balatonlelle Város Képviselő-testület 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat. K. m. f.

KIVONAT. Balatonlelle Város Képviselő-testület 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat. K. m. f. 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat A képviselő-testület 2016. január 14. rendkívüli ülésének napirendje. 1.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés megszüntetése.

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. június 26-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG ÖNKORMÁNYZAT Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG Közmeghallgatás keretében adtak tájékoztatást a BÁCSVÍZ Zrt. vezető szakemberei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére 1935-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011-2012. évi munkájáról és a Hivatal pályázatokkal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata tanyagondnoki szolgálatának szakmai programja (3.mód.)

Kerekegyháza Város Önkormányzata tanyagondnoki szolgálatának szakmai programja (3.mód.) Kerekegyháza Város Önkormányzata tanyagondnoki szolgálatának szakmai programja (3.mód.) Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Záradék: Szabályzatot készítette: Kató Pálné jegyző Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D Érvényes: 2012. augusztus 01-től Készítette:... jóváhagyta intézményvezető SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI

Részletesebben