E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, február 24-én tartandó ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére"

Átírás

1 ..-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, február 24-én tartandó ülésére Tárgy: Városgazdasági Nonprofit Kft vállalkozási szerződésének felülvizsgálata Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet: 1. sz. Városgazdasági Nonprofit Kft előterjesztése

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 24-én tartandó ülésére Tárgy: Városgazdasági Nonprofit Kft vállalkozási szerződésének felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! A jogi személy Alapító okirata alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tárgyévi üzleti terv elfogadása. Az üzleti terv megalapozását szolgálja a Kft. és tulajdonos Önkormányzat között megkötött Vállalkozási szerződés. A szerződés már több alkalommal módosítottuk, felülvizsgáltuk. Az elmúlt időszak változásai (új intézményei vannak az önkormányzatnak pl: bölcsőde, óvoda új telephely, a vállalkozási díj felosztási metodikája, a költségvetésünkben az állami támogatásoknak a kormányzati funkciókra történő könyvelése, az ÁROP-1.A kódszámú pályázat keretében kialakított új irányítási modell bevezetése keretében a vállalkozási szerződés felülvizsgálata) miatt felülvizsgálatra került a vállalkozási szerződés is. Mellékelten csatolom a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2016.évi üzleti tervét és Vállalkozási Szerződését. Kérem, szíveskedjenek az üzleti terv elfogadása mellett, a határozat-tervezeteket is elfogadni. Kerekegyháza, február 19. Dr. Kelemen Márk polgármester 2

3 Határozat - javaslat.../2016. (II.24.) sz. Kth. Városgazdasági Nonprofit Kft vállalkozási szerződésének felülvizsgálata, és évi üzleti terve Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft évi üzleti tervét és a Kerekegyháza Város Önkormányzat és a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft közötti Vállalkozási Szerződést elfogadja. Egyben felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási Szerződést aláírására. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Ferencz Péter ügyvezető Határidő: azonnal 2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntést Kerekegyháza Város Önkormányzat 2016.évi költségvetési rendeletének soron következő módosításakor vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen 3

4 E l ő t e r j e s z t é s Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.február 24 - én tartandó ülésére Tárgy: Városgazdasági Nonprofit Kft vállalkozási szerződésének felülvizsgálata, és évi üzleti terve Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat tulajdonában lévő Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft az önkormányzat alapellátási feladatokat ellátására megkötött Vállalkozási Szerződések szerint látja el feladatát. A Kft által ellátandó feladatok 2016.évben: Bérlakás, piac üzemeltetés: Az Erdő utcai bérlakások, és az önkormányzati szolgálati lakások üzemeltetését látja el a Kft. az Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Intézményi épületek, berendezések karbantartása: A rendszeres karbantartási feladatok ellátása. Útkezelői feladatok: bel- és külterületi utak javítása, kátyúzása, táblák pótlása, padka rendezése. Közterület fenntartás: Utak, közterület karbantartása, kaszálása az útszélek, árkok 1 m sáv határig. Köztisztasági feladatok: A szemétszállítással kapcsolatos ügyintézés: kukák biztosítása a lakosság felé. Kukák illetve szemetes zsákok értékesítése. Játszótér karbantartása: Intézményi és közterületi játszóterek és eszközök rendszeres karbantartási feladatainak ellátása. Tejtermék gyártó kisüzem üzemeltetése Üzleti tevékenység: Építőipari kivitelezés, asztalos munkák, mezőgazdasági szolgáltatás, üzleti tanácsadás, az önkormányzati beruházások bonyolítása. A Képviselő-testület 2014.május 28-án tárgyalta az ÁROP-1.A kódszámú pályázat keretében kialakított új irányítási modell bevezetését a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. és a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft vonatkozásában. A projektben vállalt megvalósítási ütemtervvel összhangban megtörtént az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok működésére és gazdálkodására irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása, illetve a jelenlegi irányítási modell áttekintése és javaslatok megfogalmazása. 4

5 Az új irányítási modell bevezetésével kapcsolatban, az Alapító Okiratok módosítását a Kecskeméti Törvényszék Cégbíróságánál november 26-án bejegyezték, valamint a gazdasági társaságok Szervezeti és Működési Szabályzatai elfogadásra kerültek. Következő feladat a Városgazdasági Nonprofit Kft-vel köttetett Vállalkozási Szerződés módosítása. A módosítás keretében az elvégzendő feladatokat a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet alapján határoztuk meg, azok pontosabb tervezhetősége és elszámolhatósága érdekében. A tervezésnél évtől a feladatokra nemcsak annak közvetlen költségeit állítottuk be, hanem felosztásra kerültek az un. közös költségek (munkabérek, iroda üzemeltetés, értékcsökkenés stb.) is. További cél volt, hogy a közfeladat ellátását, a Vállalkozási szerződés keretében, az önkormányzat 100 %-ban le tudja finanszírozni. A tervezésnél figyelembe vettük az önkormányzat intézményeinek karbantartási igényeit és a Kft feladat ellátási körében felmerült egyéb karbantartási feladatait is. Az alábbiakban az előző évekhez képest többlet karbantartási feladatokat mutatom be, ezek egy része egyszeri költség másik része a következő évekre beépülő költség: Feladat Bérlakások 18 db terasz burkolás Kátyúzás Sportpálya terasz burkolás Központi hirdetőtábla felújítása Fő u. óvoda ( 2 terem festése + PVC padló lerakás, nyílászárók mázolása) Park u. óvoda tisztasági festése Művelődési Ház ( iroda+konyha laminált padló lerakása, hátsó terasz burkolása) Könyvtár ( terasz + lépcső burkolása, polcrendszer, homlokzat festésének javítása, szellőzőrendszer javítása) Bölcsőde ( foglalkoztató szobák festése ) Iskola ( 5 tanterem festése, étkező bádogos javítása, sportpálya drótkerítés cseréje, C épület homlokzat javítása, tároló szekrények) Polgármesteri Hivatal ( tanácskozó terem előtti terasz burkolása, tisztasági festés) Humán Szolgáltató Központ ( bicikli tároló fedése, konyhabútor felújítása Labor ( tisztasági festés, kerítés javítása) Fő utcai járda ( Univertől-Szil-Coop-ig), Park utcai óvodánál járda, Erdő utca árok és Park utcai árok kikövezése, Andrássy utcai parkoló kialakítása Összesen nettó költség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft évhez képest többlet költséget okoz a szeptember 1-től üzemelő tejtermék gyártó kisüzem értékcsökkenése, amely évben Ft évi béremelések többlet költsége Ft évi többlet költségek a évihez képest nettó Ft. Finanszírozás szempontjából (Önkormányzati fizetési kötelezettség) további többletet okoz az is, hogy az előző években a nem 5

6 közfeladatok ellátásából képződő bevétel többletet a közfeladatok ellátásából adódó hiány ellentételezésére fordítottuk. Ahogy már említettem évtől ez a keresztfinanszírozás már nem működhet. A fentieket figyelembe véve a Városgazdasági Nonprofit Kft finanszírozási igénye nettó Ft-tal, bruttó Ft-tal, növekszik. A nem közfeladat ellátásából adódó többletet a Kft eszközvásárlásra vagy váratlanul felmerült karbantartási feladatokra tudja felhasználni. A Kft. üzleti tervét a évre a következők szerint mutatom be: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2016.évi költségvetése évi Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás felosztott tervezett Útkezelői feladatok Ft Ft Ft Ft Zöldterület fenntartási feladatok Ft Ft Ft Ft Polgármesteri Hivatal Ft Ft Ft Ft Óvoda Ft Ft Ft Ft Humánszolgáltató Központ Ft Ft Ft Ft Művelődési ház Ft Ft Ft Ft Könyvtár Ft Ft Ft Ft Nem lakóingatlan Ft Ft Ft Ft Iskola Ft Ft Ft Ft Laboratórium Ft Ft Ft Ft Múzeum Ft Ft Ft Ft Temető Ft Ft Ft Ft Ifjúsági Klub Ft Ft Ft Ft Bölcsöde Ft Ft Ft Ft Iskola konyha Ft Ft Ft Ft Rendezvény Ft Ft Ft Ft Város és községgazdálkodás Ft Ft Ft Ft Közfeladatok összesen Ft Ft Ft Ft Piac Ft Ft Ft Ft Lakások Ft Ft Ft Ft Garázs - Ft - Ft - Ft - Ft Tejüzem Ft Ft Ft Ft Egyéb Ft Ft Ft Ft Üzleti feladatok összesen Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Eredmény Ft 6

7 A Kft. által foglalkoztatott munkaerő létszámadatai 2016.január 01-től t Létszám (fő) Munkakör 1 ügyvezető 1 adminisztrátor 2 karbantartó 2 gépkezelő 5 segédmunkás 11 összesen Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Városgazdasági Nonprofit Kft 2016.évi üzleti tervét és a Vállalkozási Szerződést fogadja el. Kerekegyháza, február 18. Ferencz Péter ügyvezető 7

8 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzat ( képviseletében eljár: dr. Kelemen Márk polgármester) 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről, Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft (képviseletében eljár: Ferencz Péter ügyvezető) 6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 2., mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel: 1.) Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 86/2004. (IV.28.) Kt. határozatában és azt módosító 97/2007/V.30./ Kt. határozatában a kötelező alapellátási feladatok ellátásával a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft-t bízta meg a Vállalkozási szerződés szerint. A Felek a hivatkozott határozatokban foglaltak alapján a Vállalkozási szerződést felülvizsgáljak az alábbiak szerint: Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés 3. pontjában részletezett munkák elvégzését. A megbízás január 01. napjától határozatlan időre szól. 2.) A szerződés 3.) a.-h. alpontjaiban részletezett feladatok ellátásáért a Vállalkozót az 1.sz. melléklet szerinti közfeladatokra felosztott díjazás illeti meg A szerződés 3.) i.-j. alpontjaiban részletezett feladatok ellátásáért a Vállalkozót a 2.és 3.számú mellékletek szerinti díjazás illeti meg. Megrendelő a vállalkozói díj 30 % át, előlegként, a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül átutalja a Vállalkozó OTP Bank Rt-nél vezetett számú egyszámlájára. melyről a Vállalkozó a teljesítés időpontjának megfelelő előleg számlát állít ki évet követően Megrendelő, tárgyév január 5-ig, a tárgyévet megelőző év finanszírozásának megfelelő előleget utal át Vállalkozó részére. Vállalkozó tárgyhónapot követő 25. napig, a Polgármesteri Hivatal által elkészített - a szerződésben foglalt feladatok teljesítését igazoló teljesítésigazolással együtt elszámoló számlát nyújt be Megrendelő felé. Hiányos, nem megfelelő teljesítés esetén Megbízó az el nem végzett munka ellenértékét számla kollaudálás útján visszatarthatja a munka elvégzéséig. Az előleg számla a tárgyév december 31-ig kerül jóváírásra. 3.) Jelen szerződés Kerekegyháza Város közigazgatási területén az alább felsorolt feladatok elvégzésére köttetett: a., Köztisztasági feladatok: Település belterületén - utak, padkák, árkok tisztítása, fűnyírás árkok 1 méteres sáv határig, fűnyírás során keletkező hulladék elszállítása, - közterületek takarítása, - növényápolás, növénypótlás, virágkiültetés. Település központon belüli - Hulladék gyűjtő edényzet kihelyezése, karbantartása, pótlása. - Lakossági hulladék gyűjtő edények biztosítása, karbantartása, pótlása. - Fontosabb járdák, intézményeket összekötő járdák hómentesítése. b., Útkezelői feladatok ellátása, útkarbantartás: - önkormányzati tulajdonú külterületi utak tisztítása, külterületi utak mentén 8

9 gallyazás, nyesés, gléderezés, - önkormányzati tulajdonú belterületi utak tisztítása, árkok, padkák karbantartása, elhasználódott táblák cseréje és a hiányzók pótlása. c., Intézményi kertek gondozása. d., Temető karbantartása, tisztítása, képződő hulladék elszállítása. e., Települési információs táblák karbantartás, cseréje, pótlása. f., Rendezvény szervezés, helyszínének előkészítése és utólagos helyreállítás. g., Közigazgatási szolgáltatáshoz kapcsolódó beszerzések, bonyolítások, h., intézményi épület karbantartás, i., Megrendelő tulajdonát képező lakások és nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos üzemeltetési és gazdálkodási feladatok, azok működtetése és az ehhez kapcsolódó bonyolítási feladatai. Ezen feladatok ellátási kötelezettsége jelen szerződés 2. sz. mellékletében felsorolt ingatlanok vonatkozásában terheli az ott megjelölt részletezettséggel. j., Farkas erdő felújítása és hasznosítása. Ezen feladatok ellátási kötelezettsége jelen szerződés 3. számú mellékletében felsorolt ingatlanok vonatkozásában terheli az ott megjelölt részletezettséggel. 4.) Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét a Műszaki és Városüzemeltetési Iroda munkatársai által folyamatosan ellenőrzi, és amennyiben hiányosságokat tapasztal, Megrendelő felé kifogással él. Vállalkozó köteles a kifogás alapján a hiányosságokat megszüntetni, illetve véleményeltérés esetén megrendelővel egyeztetni. A szolgáltatással kapcsolatos, a szerződés 3. pontjában nem szereplő egyéb felmerülő többletfeladatokat a Kft külön megállapodás alapján végzi el. 6.) Vállalkozói szerződést bármelyik fél írásban 60 nap felmondási idő kikötésével mondhatja fel. 7.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Vitás kérdések esetén felek hatáskörtől függően a Kecskemét Járásbíróság, ill. Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen szerződést a felek elolvasták, és azt annak értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Jelen vállalkozási szerződés aláírásával a június 1-én megkötött vállalkozói szerződés, valamint annak mellékletei hatályukat vesztik. Kerekegyháza, február 25. megrendelő... vállalkozó ellenjegyző 9

10 I. SZÁMÚ MELLÉKLET Kormányzati funkciók szerinti feladat meghatározás 2016.évi Kiadás Nettó ÁFA Bruttó Útkezelői feladatok Ft Ft Ft Zöldterület fenntartási feladatok Ft Ft Ft Polgármesteri Hivatal Ft Ft Ft Óvoda Ft Ft Ft Humánszolgáltató Központ Ft Ft Ft Művelődési ház Ft Ft Ft Könyvtár Ft Ft Ft Nem lakóingatlan Ft Ft Ft Iskola Ft Ft Ft Laboratórium Ft Ft Ft Múzeum Ft Ft Ft Temető Ft Ft Ft Ifjúsági Klub Ft Ft Ft Bölcsőde Ft Ft Ft Iskola konyha Ft Ft Ft Rendezvény Ft Ft Ft Város és községgazdálkodás Ft Ft Ft Közfeladatok összesen Ft Ft Ft Kerekegyháza, február 25. megrendelő... vállalkozó ellenjegyző 10

11 2. SZÁMÚ MELLÉKLET 1., Megrendelő a vállalkozói szerződés 3. pontjának i. alpontjában foglalt feladatok ellátása ellentételezésére a részére járó bérleti díjakból befolyó bevételeket beszedi, s annak terhére végzi el a feladatokat. Vállalkozót a jelen szerződés mellékletében felsorolt ingatlanok vonatkozásában ellátási kötelezettség terheli az alábbiakban megjelölt részletezettséggel. 2., Vállalkozó köteles e szerződés mellékletében szereplő részfeladatok elvégzéséről a Megrendelő felé, az ott megfogalmazott részletezettséggel és határidőkben beszámolni, illetve jelentést tenni, annak érdekében, hogy a Megrendelő ily módon egyéb tulajdonosi jogait gyakorolhassa. 3., A szerződés megszűnésekor Vállalkozónak az ingatlant elsődlegesen - eredeti állapotban kell átadni Megrendelőnek, oly módon, hogy a kölcsönösen kialkudott költségek Vállalkozónak megtérüljenek. 4., A Vállalkozó feladatainak részletezése és az érintett ingatlanok nyilvántartása: 1., Kerekegyháza, Erdő utca 10. sz. 2., Kerekegyháza, Erdő utca 11. sz. 3., Kerekegyháza, Erdő utca 12. sz. 4., Kerekegyháza, Erdő utca 13. sz. 5., Kerekegyháza, Erdő utca 14. sz. 6., Kerekegyháza, Erdő utca 15. sz. 7., Kerekegyháza, Erdő utca 16. sz. 8., Kerekegyháza, Erdő utca 17. sz. 9., Kerekegyháza, Erdő utca 18. sz. 10., Kerekegyháza, Erdő utca 19. sz. 11., Kerekegyháza, Erdő utca 20. sz. 12., Kerekegyháza, Erdő utca 21. sz. 13., Kerekegyháza, Erdő utca 22. sz. 14., Kerekegyháza, Erdő utca 23. sz. 15., Kerekegyháza, Erdő utca 24. sz. 16., Kerekegyháza, Erdő utca 25. sz. 17., Kerekegyháza, Erdő utca 26. sz. 18., Kerekegyháza, Erdő utca 27. sz. 19., Kerekegyháza, Erdő utca 28. sz. 20., Kerekegyháza, Erdő utca 29. sz. 21., Kerekegyháza, Szt. István tér számú lakás 22., Kerekegyháza, Szt. István tér számú lakás 23., Kerekegyháza, Szt. István tér számú lakás 24., Kerekegyháza, Szt. István tér számú lakás 25., Kerekegyháza, Szt. István tér számú lakás 26., Kerekegyháza, Andrássy u. 52. (Merész féle) lakás 27., Kerekegyháza, Kunpuszta 78. lakás 28., Kerekegyháza, Szt. István tér 3. számú lakás 5. Általános és tanácsadási tevékenység: Vállalkozó feladatai: 5.1. Ügyfélfogadás, panaszügyek kivizsgálása, helyszínelés ellátása Bármely, a Megrendelő által igényelt esetben vélemény készítése, tanácsadás, tárgyalásokon való részvétel, valamint közreműködés minden olyan ügyben, ami ingatlanokat, tulajdonviszonyokat érint. 6. Kezelési feladatok 11

12 Vállalkozó feladatai: 6.1. Az Üzemeltetési, karbantartási, és lebonyolítási feladatok, továbbá: a Műszaki és Városüzemeltetési Iroda előzetes egyeztetésével a felújítási, korszerűsítési, az átalakítási, a bontási, a kiegészítő és az építésügyi hatóság által elrendelt munkák ellátása, tervezése, 6.2. a kezeléssel, üzemeltetéssel kapcsolatos általános szolgáltatások ellátása, különösen a bérlemény ellenőrzési-, az üres lakás- és helyiségbérlemény nyilvántartási szolgáltatás, az üzemeltetéssel kapcsolatos átalánydíj és szerződések megkötése, 6.3. hibaelhárítás, gyorsszolgálati tevékenység az üzemeltetéssel összefüggő építtetői, lebonyolítói feladatok ellátása, így különösen a munkák műszaki, gazdasági előkészítése, a szerződések megkötése, teljesítésük ellenőrzése,művezetés Az üres lakások helyreállításával kapcsolatos feladatok Naprakész számítógépes nyilvántartás vezetése: - a bérleményekről (alapterület, komfortfokozat, műszaki állapot, esetleges bérlőkijelölési vagy kiválasztási jog jogosultja stb.) - az üres, illetve megüresedő (határozott idő lejárta előtt 2 hónappal) bérleményekről - a bérleti szerződésekről, - Megrendelő írásbeli hozzájárulásával befogadott személyekről, - Megrendelő írásbeli hozzájárulásával, a lakásbérleti jog folytatása ellenében kötött tartási szerződésekről, 7. A lakás és nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatok Vállalkozó feladatai: 7.1. Közreműködés a bérleménygazdálkodási és hasznosítási feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítésében. Javaslattétel önkormányzati rendelet megalkotására, módosítására A bérlemény, Megrendelő által, kijelölt bérlő részére való átadása, a bérleti szerződés megkötése és mellékleteként jegyzőkönyv felvétele Lakásbérleti díj, külön szolgáltatások díjának meghatározása a Megrendelő mindenkori rendeleteinek, illetve más jogszabályoknak megfelelően Megállapodás megkötése a bérlővel. - a helyiségbér mértékében a Megrendelő mindenkori rendelkezéseinek megfelelően, - egyeztetés a bérlővel a közműfogyasztások megállapítására, megállapodás alapján - a bérlemények átalakításában, korszerűsítésében, ezzel együtt a munkák költségeinek viselésében, amennyiben a munka elvégzése következtében a lakás komfortfokozata is megváltozik 7.5. A Megrendelő jogainak érvényesítése, különösen - jogcím nélküli használó esetén, - jogcím nélküli használótól használati díj beszedése - bérleti szerződés felmondásának gyakorlása, - a bérleti szerződés megszűnése esetén, megüresedett bérleményeknél, jegyzőkönyv felvételével, és a felmerülő költségek lehetőség szerinti érvényesítésével 7.6. Pénzügyi feladatok: - lakbérek és bérleti díjak számlázása és beszedése (fizetési felszólítás, nem teljesítés esetén felmondás, bírósági eljárás indítása a bérlemény kiürítése, a tartozás behajtására), lakbérfizetésről egyenleg közlése a bérlő részére, - számlák ellenőrzése, igazolása, pénzügyi teljesítése, - a bérbeadó érdekeltségébe tartozó közüzemi szolgáltatások díjainak beszedése, 7.7. egyéb feladatok: - lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának rendszeres helyszíni ellenőrzése, - értékbecslés készítése, 12

13 - az üres lakások/helyiségek rendszeres, de legalább hetente való ellenőrzése, - részvétel a Megbízó döntéseinek előkészítésében, javaslattétellel a Megbízó felkérésére - a kezelésbe adott ingatlanokkal kapcsolatos hatósági eljárások kezdeményezése, - a lakáscserékben való közreműködés. - Megrendelő, mint tulajdonos képviselete a társasházaknál, a tulajdonost terhelő közös költség, egyéb kötelezettség teljesítése. - Társasházi ügyekben a Megrendelő, mint tulajdonos perképviseletének ellátása (társasház közgyűlési határozatok bíróság előtti megtámadása, vegyes tulajdonú ingatlanok esetén a társasház bírói úton történő létrehozása.) - A bérlő (használó) helyett készfizető kezesi kötelezettség folytán kifizetett közüzemi díjak továbbhárítása, behajtása, szükség szerint bírósági eljárás útján Vállalkozó a bérleményekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat elkülönítetten kezeli, és nyilvántartásukról gondoskodik. Vállalkozó számla ellenében az általa beszedett bérleti díjat a Megrendelő sz. bankszámlájára átutalja. Vállalkozó jogosult a bérleményekkel kapcsolatosan felmerülő üzemeltetési költségeket leszámlázni, amelyet Megrendelő a Vállalkozó sz. bankszámlájára átutal. 7.9 Adatközlés: - negyedévente információ nyújtása a lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítására fordított, értéknövelő kiadásokról. 8. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése Vállalkozó feladatai: 8.1. Az önkormányzat által kijelölt bérlővel bérleti szerződések megkötése, a lakások jegyzőkönyvvel - leltár szerint - történő átadása az új bérlőnek A bérleti szerződés megszűnése esetén az ingatlan átvétele, állapot rögzítő jegyzőkönyv készítése Megrendelő által meghatározott bérleti, illetve szolgáltatási díjak beszedése, nyilvántartása Az alapvető közüzemi szolgáltatások ellátása, a közös helyiségekben található vagyontárgyak védelme és leltár szerinti nyilvántartása Az épülethez tartozó kert folyamatos gondozása A gondnoki és takarítói állomány foglalkoztatása, a munkáltatói jogok gyakorlása Az épület közüzemi költségeinek ellenőrzése, folyamatos kiegyenlítése A központi és gépészeti berendezések folyamatos és biztonságos üzemeltetése, hibaelhárítás, karbantartás A Megrendelő részére karbantartási - felújítási javaslat készítése és a Megrendelő által elrendelt karbantartási, felújítási munkák előkészítése és teljes körű lebonyolítása A megüresedett lakásbérlemények 45 naptári napon belül történő felújítása. Kerekegyháza, február 25. megrendelő... vállalkozó ellenjegyző 13

14 3. SZÁMÚ MELLÉKLET 1., Vállalkozó ellátja a Megrendelő tulajdonát képező hrsz-okon elhelyezkedő ún. Farkas - erdő felújítását és hasznosítását. 2., Vállalkozó köteles a jó gazda gondosságával az ingatlan felújítását ( az ingatlan pihenőerdővé alakításának bonyolítása, újonnan kialakítandó parkerdő megterveztetése, esetleges ehhez kötődő pályázat előkészítése és benyújtása, közösségi rendezvények kialakításához szükséges tér kialakítása a hozzátartozó minimális kényelmi berendezések megterveztetése és elhelyezése (folyóvíz, illemhelyek, padok, szemetesek, stb.)) lebonyolítani. 3., Vállalkozó a vállalkozási szerződés 3.j) alpontjában foglalt feladatok ellátását a nem közfeladat ellátásából származó többlet bevételei terhére köteles megoldani. 4., Vállalkozó köteles a megállapodásban szereplő részfeladatok elvégzéséről annak megtörténtét követően haladéktalanul a Megrendelő felé a megkötött szerződések egy~egy példányával, a pályázati dokumentáció releváns részleteivel (pályázati kiírás, elszámolás, pályázat~teljesítési hirdetmény, stb. ) beszámolni, hogy Megrendelő a beruházás mielőbbi aktiválását és birtokba vételét megtehesse. Kerekegyháza, február 25. megrendelő... vállalkozó ellenjegyző 14

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 20-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 20-i ülésére 9851-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 20-i ülésére Tárgy Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft Vállalkozási szerződésének módosítása

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 2870-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Házi- és gyermekorvosi, fogorvosi szolgálatok támogatása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. május 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. május 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető Ikt.szám.: 2083-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. május 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2014. évi üzleti terve Az előterjesztést

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2010. február 10-i rendkívüli ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2010. február 10-i rendkívüli ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője 1096-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2010. évi üzleti terve Az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. ügyvezetője 2009. évi prémiumcéljainak Az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére 1523-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 471 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

2014. február 18-i rendkívüli ülésére

2014. február 18-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Egyezségi megállapodás kötése a Vortex Építő Kft.-vel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 17/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Együttműködési Megállapodás az Önkormányzat

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos tervezői egyeztetésen elhangzottak megtárgyalására

a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos tervezői egyeztetésen elhangzottak megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2014. 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére. Előterjesztő: Domján István bizottsági elnök

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére. Előterjesztő: Domján István bizottsági elnök 9331-1/2010 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Tárgy: Külterületi hulladéktároló konténer áthelyezése Előterjesztő: Domján István bizottsági elnök

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS üzemeltetésére és fenntartására üzemeltetésre és fenntartásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS üzemeltetésére és fenntartására üzemeltetésre és fenntartásra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Tárnok, 3217. hrsz.-ú köztemető és a kezelésében lévő Tárnok, 262. hrsz.-ú egyházi temető 2016. január 1-jétől

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-i ülésére 8661/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 26i ülésére Tárgy: Önkormányzat és Intézményeinek 2014. évi közbeszerzési és közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/462/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 143. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72.

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72. DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...26. oldal 36/2011. (IX. 12.) rendelet a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 3-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési

Részletesebben

2014. március 17-i rendkívüli ülésére

2014. március 17-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város a Képviselő-testületének 214. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: TÁMOP-3.1.3-1/2/21-15 azonosító számú, Együtt a jövődért című pályázattal

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés)

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés) A 249/ 2012.(IX.19.) számú Ökt. határozat melléklete Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés) amely létrejött egyrészről Kazincbarcika Város Önkormányzata ( 3700 Kazincbarcika, Fő

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére Ikt.szám.: 2067-12014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2014. évi üzleti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 37228/2009. J a v a s l a t a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződések elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /Vállalkozási szerződés/ tervezet

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /Vállalkozási szerződés/ tervezet KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /Vállalkozási szerződés/ tervezet amely létrejött egyrészről Tárnok Nagyközség Önkormányzata székhelye: 2461 Tárnok, Dózsa György út 150. stat. számjele: 15390149 adószáma:

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTE E L Ő T E R J E S Z T É S

HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTE E L Ő T E R J E S Z T É S HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTE Szám: HID/27 4/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2014. április 29-i ülésére Tárgy: Az alapellátási központi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. május 18-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. május 18-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 22. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Az előterjesztés száma: 221/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a helyi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 9212-3/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú pályázat beadása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató ingatlangazdálkodási ig.h.

polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató ingatlangazdálkodási ig.h. Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató Berentés András ingatlangazdálkodási ig.h. Tárgy: Javaslat a Jószerencsét út 12. sz. épület adásvételi szerződésének

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére

a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/318/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. október 07. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4052-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a DAOP-3.1.1/B -08-2008-0020 Kölcsey és Dózsa Gy. u. részleges felújítása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2009. (III. 2.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza településrendezési terveinek módosításával kapcsolatos szerződés, illetve megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. január 25-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-55/2012. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Bp. IX. ker. CORVINUS Egyetem Fővám tér 13-15. sz. alatti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 28-i ülésére Tárgy: Kunadacsi Kábeltelevíziós rendszer értékesítése, és a Kerekegyházi Kábelkommunikációs

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június13. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 27-i ülésére 690-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat és Intézményeinek 2013. évi közbeszerzési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre amely létrejött egyrészről az.. (székhely:. adószám:.. cégjegyzékszám: Cg. képviseli:..), mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. december 19-én

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 296/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 296/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 296/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

S Z E R Z Ő D É S HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA S Z E R Z Ő D É S HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165., képviseli: Riz Levente polgármester),

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros

Részletesebben

2012. 12.31 2013. 06.30 2013. 09.30

2012. 12.31 2013. 06.30 2013. 09.30 14251986 1425"1986 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/ Tájékoztató a 211/2013.(X.31.) Oh. számú határozat végrehajtásának tapasztalatairól, valamint javaslat egyes nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának

Részletesebben

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért.

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 144/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 71/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a 117/2011. (VI.30.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. ellátási szerződés módosítására. ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi koordinátor

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. ellátási szerződés módosítására. ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi koordinátor BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi koordinátor Előterjesztő:

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Javaslat

POLGÁRMESTER. Javaslat BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat a Bp. XXI. ker. Csillag utcai 200609/3, 200609/4 és 200609/5 hrsz-ú ingatlanok eladásáról szóló adásvételi szerződések felbontására. Készítette:

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Készítő: Milicz Sándor ügyvezető igazgató Lövey Zoltán ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat városi szintű központi konyha kialakítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére 1. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Lehota

Részletesebben

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének

Részletesebben

Ózd, 2011. május 30. Előkészítő: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály

Ózd, 2011. május 30. Előkészítő: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály J A V A S L A T az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ átszervezésére, valamint Ózd Város Önkormányzata és Domaháza Község Önkormányzata közötti intézményfenntartó társulási megállapodás módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Iktató szám: Sz-184/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Tárgy: Veszélyeshulladék-gyűjtés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2868-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Táboroztatási támogatás Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Az előterjesztést

Részletesebben

Előterjesztés. Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.

Előterjesztés. Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat. Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. január 12.-i ülésére Tárgy:Háziorvosi feladatok

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. január 21-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS Veresegyház Város Polgármestere 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014-11- 18-i rendes/rendkívüli ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc, Reguly Antal utca Bakonybéli utcától a Malom-árokig terjedő szakaszának csapadékvíz elvezetés

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám:40665 /2010. CÍM: Előterjesztés az árvízkárosultak megsegítésére

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám:40665 /2010. CÍM: Előterjesztés az árvízkárosultak megsegítésére Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám:40665 /2010. CÍM: Előterjesztés az árvízkárosultak megsegítésére Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester Az előterjesztést

Részletesebben

Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester

Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester Vállalkozási szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 46620/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 4 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tavalyi év végén új önkormányzati

Részletesebben

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7. B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére amely létrejött egyrészről Balatonhenye

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 2-án KEDDEN -15 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST

Részletesebben

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről *1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigeti Miklós, Labádi-Fébert Andrea

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigeti Miklós, Labádi-Fébert Andrea Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigeti Miklós, Labádi-Fébert Andrea Tárgy: SzVSz Kft. Városfejlesztési csoport működtetésére vállalkozói keretszerződés jóváhagyása

Részletesebben

2016. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2016. (I. 21.

2016. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2016. (I. 21. 2016. ÉVI HATÁROZATOK 1/2016. (I. 21.) KT határozat előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Monor Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. számú

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Ikt.szám.: 4428-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára E L Ő T E R J E

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére Szám: 156/2008. Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szervezeti Működési

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. Az Intézményüzemeltetési Szervezet Ügyrendjének módosítása

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. Az Intézményüzemeltetési Szervezet Ügyrendjének módosítása Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. Fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére 1935-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011-2012. évi munkájáról és a Hivatal pályázatokkal

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére 6314-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére Tárgy: Nevelési intézmények fejlesztése DAOP-4.2.1-11 új óvoda építése az Erdő utcában pályázat

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 03-án du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben