Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án tartandó ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére"

Átírás

1 Ikt.szám.: E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft évi üzleti terve Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet: 1. sz. Városgazdasági Nonprofit Kft előterjesztése

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-én tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft évi üzleti terve Tisztelt Képviselőtestület! A jogi személy Alapító okirata alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tárgyévi üzleti terv elfogadása. Ennek megfelelően a Kft. taggyűlése jelen esetben a T. Képviselőtestület feladata a 2014.évi üzleti terv elfogadása. Mellékelten csatolom a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2014.évi üzleti tervét. Kérem, szíveskedjenek az üzleti terv elfogadása mellett, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjék. Kerekegyháza, május 23. Dr. Kelemen Márk polgármester 2

3 Határozat - javaslat.../2014. (V.28.) sz. Kth. Városgazdasági Nonprofit Kft évi üzleti terve Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2014.évi üzleti tervét elfogadja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vonatkozó alapítói döntést adja ki. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Ferencz Péter ügyvezető Határidő: folyamatos Határozati javaslat.../2014. (V 28.) sz. Kth. A Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. vállalkozási szerződésének módosítása Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója az alábbi tulajdonosi döntést hozza: A Kerekegyháza Város Önkormányzat és a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft között létrejött Vállalkozási Szerződés 2.) bekezdését a következők szerint módosítja: 2.) A szerződés 3.) a.-h. alpontjaiban részletezett feladatok ellátásáért a Vállalkozót január 1 től Ft + ÁFA/hó, díjazás illeti meg. A szerződés 3.) i.-j. alpontjaiban részletezett feladatok ellátásáért a Vállalkozót a II. és III. számú mellékletek szerinti díjazás illeti meg. Megrendelő a vállalkozói díjat, előlegként, tárgyhó 5-éig átutalja a Vállalkozó OTP Bank Rt-nél vezetett számú egyszámlájára, melyről a Vállalkozó a teljesítés időpontjának megfelelő előleg számlát állít ki. Vállalkozó tárgynegyedévet követő 5. napig, a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal által elkészített - a szerződésben foglalt feladatok teljesítését igazoló teljesítésigazolással együtt elszámoló számlát nyújt be Megrendelő felé. Hiányos, nem megfelelő teljesítés esetén Megbízó az el nem végzett munka ellenértékét számla kollaudálás útján visszatarthatja a munka elvégzéséig. 3

4 2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fenti alapítói döntéssel kapcsolatos Vállalkozói Szerződés módosításának aláírására. 3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntést Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014.évi költségvetési rendeletének soron következő módosításakor vegye figyelembe. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, - Kerekegyházi Városgazdasági Kft. 4

5 E l ő t e r j e s z t é s Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.május 28 - én tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2014.évi üzleti terve Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat tulajdonában lévő Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft az önkormányzat alapellátási feladatokat ellátására megkötött Vállalkozási Szerződések szerint látja el feladatát. A Kft által ellátandó feladatok 2014.évben: Bérlakás, piac üzemeltetés: Az Erdő utcai bérlakások, és az önkormányzati szolgálati lakások üzemeltetését látja el a Kft. az Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Intézményi épületek, berendezések karbantartása: A rendszeres karbantartási feladatok ellátása. Útkezelői feladatok: bel- és külterületi utak javítása, kátyúzása, táblák pótlása, padka rendezése. Közterület fenntartás: Utak, közterület karbantartása, kaszálása az útszélek, árkok 1 m sáv határig. Köztisztasági feladatok: A szemétszállítással kapcsolatos ügyintézés: kukák biztosítása a lakosság felé. Kukák illetve szemetes zsákok értékesítése. Játszótér karbantartása: Intézményi és közterületi játszóterek és eszközök rendszeres karbantartási feladatainak ellátása. Üzleti tevékenység: Építőipari kivitelezés, asztalos munkák, mezőgazdasági szolgáltatás, üzleti tanácsadás, közbeszerzés bonyolítása, az önkormányzati beruházások bonyolítása. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetésnek elfogadásával döntött a Képviselő-testület a vállalkozási díj 2011.évi szinten tartásáról, amely nettó Ft havonta. A jelenlegi vállalkozói díj, csak nagyon visszafogott, takarékos gazdálkodást tesz lehetővé. A Kft. üzleti tervét a 2014.évre a következők szerint mutatom be*: Megnevezés Kód Városgazdasági Kft Ft TERV TÉNY TERV A TERV B Alapanyag Energia Karbantartási anyag Tisztítószerek Munkaruhák, védőital Nyomtatvány, irodaszer Szemetes zsák, edény

6 Egyéb anyagköltség Üzemanyag Fogyóeszközök, szerszámok Szakkönyvek Anyag költség Szállítás, rakodás Bérleti díjak Piac bérleti díj Karbantartási költségek Hirdetés, reklám, propaganda Oktatás, továbbképzés Utazás, kiküldetés Posta, telefon, internet Távfelügyelet Ügyvédi díjak Könyvelés, könyvvizsgálat Orvosi vizsgálatok Munka- és tűzvédelmi feladatok Gépi földmunkák Közüzemi szolgáltatások Mezőgazdasági szolgáltatások Tanácsadás Egyéb igénybevett szolgáltatások Igénybevett szolgáltatások Illetékek Bankköltség Biztosítási díjak Egyéb szolgáltatások Bérköltség Kiküldetés Erzsébet utalvány Betegszabadság Természetbeni juttatás SZJA Reprezentációs költségek Személy jellegű kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenés Hulladékgyűjtő zsák Kuka Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szolgáltatások Bírság, kötbér, késedelmi kamat Nem a váll-érdekében felmerült ktg

7 Költségv.-selelsz.adók Önkorm.-kal elsz.adó Talajterhelési díj Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások Kölcsönök, hitelek kamatai Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Nyereséget terhelő adók ÖSSZES KIADÁS, RÁFORDÍTÁS Útkezelői feladatok Közterület fenntartás Intézményi fenntartás Egyéb bevételek Belföldi értékesítés bevétele Piac üzemeltetés bevételei Közvetített szolg.bevételei Hulladékgyűjtőzsák ért.bev Építőipari kivitelezés Bérleti díj Vízdíj bevételek Csatornadíj bevételek Lakóingatlan kezelési bevételek Egyéb bevételek Mg-i vállalkozási feladatok Tanácsadás Belföldi szolgáltatás bevétele Export értékesítés bevétele Pénzügyileg rendezett egyéb bev Utólagos engedmények Különféle egyéb bevételek Egyéb bevételek Kapott kamatok Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ÖSSZES BEVÉTEL EREDMÉNY *A feladat ellátási helyekre felosztott költségvetési táblát az 1.sz.melléklet tartalmazza 7

8 A Kft. által foglalkoztatott munkaerő létszámadatai 2014.január 01-től Létszám (fő) Munkakör 1 ügyvezető 1 adminisztrátor 2 karbantartó 2 gépkezelő 5 segédmunkás 11 összesen A 2014.évben a tejtermék feldolgozó kisüzem tevékenységével nem számolok. A beruházáshoz szükséges hitel költségei Ft, melyből a 2014.évet terhelő Ft-ot állítottam be a táblázatba évben tervezett, nagy értékű karbantartási feladatok, amelyeket szükségesnek tartunk elvégezni, de pénzügyi fedezete nincs: Központi parkoló kialakítása nettó: Ft, Humán Szolgáltató előtti parkoló kialakítása nettó Ft, Fő utcai óvoda konyha és vízvezeték rendszerének részleges felújítása nettó : Ft. Összesen nettó Ft, amelyet a 2014.évi költségvetési tervezet A verziója nem tartalmaz. A 2014.évi költségtervezet B verziója tartalmazza a szükséges költségeket, amelyet egy havi nettó Ft vállalkozási díjemelés ellensúlyoz. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az elvégzendő munkák érdekében a Vállalkozási díjat, 2014.évben, havi nettó Ft tal, összesen Ft-tal emelje meg. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Városgazdasági Nonprofit Kft 2014.évi üzleti tervét fogadja el. Kerekegyháza, május 22. Ferencz Péter ügyvezető 8

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető 3980-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi üzleti terve Az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére 505-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627 jelű pályázat önerejének

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 2607-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz EU Élelmiszersegély programban

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére 326-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 5 4 jzökb BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. március 6. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA 441 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-54; Fax: (42) 524-541 E-mail: nyhvagyo@nyirhalo.hu

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10165-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: A BÁCSVÍZ Zrt-vel megkötött ISPA víziközművagyon üzemeltetési szerződés 2. sz. módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 4790-1/2012. E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: Folyószámla-hitelkeret és munkabérhitel felvétel szerződés felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRM ESTERE

TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRM ESTERE NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRM ESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY.../2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 208/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Tárgy: Költségvetési szerv létrehozása Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Kertészsziget Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/494-022.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28-ai ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. január 27.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. január 27.-i ülésére 678-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. január 27.-i ülésére Tárgy: Hitelfelvételek a folyamatban lévő pályázatok önerejének finanszírozása, valamint a támogatás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásiról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III tv-ben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft 2012. február 16-tól 2012. december 31-ig folytatott tevékenységéről a 2012. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a i Közüzemi Kft 2013. évi beszámolójához, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A i Közüzemi Kft. 2000. január 10-én alakult. Alapítója és 100 %-os tulajdonosa Város Önkormányzata

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 5. szám 2008. március 13. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 22/2008. (II. 21.) Ö.h. Domborműves

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

2012. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2012. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. december 31. Érd, 2013. február 28. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A Kft. könyvvizsgálója a 2015. évi üzleti tervet véleményezte. (2. sz. melléklet)

A Kft. könyvvizsgálója a 2015. évi üzleti tervet véleményezte. (2. sz. melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. február 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben