E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének január 27.-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. január 27.-i ülésére"

Átírás

1 678-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének január 27.-i ülésére Tárgy: Hitelfelvételek a folyamatban lévő pályázatok önerejének finanszírozása, valamint a támogatás megelőlegezése érdekében Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.-i irodavezető Vincze Miklós jegyző Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Jóváhagyom: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Döntési javaslat: 3 határozati javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet: -

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének január 27.-i ülésére Tárgy: Hitelfelvételek a folyamatban lévő pályázatok önerejének finanszírozása, valamint a támogatás megelőlegezése érdekében Tisztelt Képviselő-testület! 1./ Önrész finanszírozás Önkormányzatunk az elmúlt években sikeres Európai Uniós, ill. hazai pályázatot nyújtott be, melyek megvalósítási szakaszba léptek, így a projektekhez szükséges önerő finanszírozása érdekében Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010 évi költségvetési koncepciójáról szóló 238/2009. (XI.25.) sz. Kth. határozata alapján az MFB-s hitelfelvételi eljárást meg kell indítanunk, hogy az Önkormányzat likviditása folyamatosan biztosított maradjon. Az alábbi folyamatban lévő projektek önerejéhez szükséges a hitelfelvétel: EU-s pályázatok: Projekt neve Teljes költségvetés Támogatás e Ft Önerő e Ft összege e Ft Bölcsőde Kölcsey-Dózsa útfelújítás Összesen A Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramon belül 8. cél UMFT keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása 8.6 Regionális Operatív Programok alcél alapján lehetőség nyílik kedvező kamatozású hitel felvételére az alábbi feltételek mellett: 3 havi EURIBOR + 2,5%/év a kamatfelár. A finanszírozás mértéke 100%-os. Futamidő: max. 25 év. Türelmi idő: max. 5 év. Törlesztés ütemezése: negyedévente. Kezelési költség, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj nem kerül felszámításra. A szerződésmódosítási díj mértékét a finanszírozó hitelintézet állapítja meg. Projektvizsgálati díj: 1.5%. Hazai pályázat: Projekt neve Teljes költségvetés Támogatás e Ft Önerő e Ft összege e Ft Bajcsy útfelújítás A Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramon belül 2. cél Általános beruházási cél 2.1 Közutak építése alcél alapján lehetőség nyílik kedvező kamatozású hitel felvételére az alábbi feltételek mellett: 3 havi EURIBOR + 3,5%/év a kamatfelár. A finanszírozás mértéke 95%-os, így egy minimális 5%-os mértékű sajáterővel kell rendelkezni. Futamidő: max. 20 év. Türelmi idő: max. 3 év. Törlesztés ütemezése: negyedévente. Kezelési költség, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj nem kerül felszámításra. A szerződésmódosítási díj mértékét a finanszírozó hitelintézet állapítja meg. Projektvizsgálati díj: 1.5%. 2

3 Az előzetes számítások alapján figyelemmel az egybeszámítási szabályokra is a hitel összkamatából 48 hónapra vetített összeg, és projektvizsgálati díj alapján kalkulált, becsült költség: 5,2 M Ft. Mindezek alapján nem áll fenn a közbeszerzési kötelezettség értékhatár szolgáltatások esetén: nettó 8 M Ft, így a 164/2009. (VIII. 5.) Kth. sz. határozattal elfogadott közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló szabályzatunk szerint kell eljárni: 3 hitelintézetet kell felhívni ajánlattételre. Az MFB-s hitelt a kereskedelmi bankok refinanszírozás keretében folyósítják az önkormányzatok részére, így a pályázat során a verseny tárgyaként a refinanszírozás költsége, és a hitelvizsgálati díj mértéke fog szerepelni. A későbbiekben a projektek lezárását követően lehetőség nyílik a már kifizetett, pénzügyileg rendezett önrész kiváltására MFB-s kötvénnyel, mely kedvező pénzügyi művelet lehet. Mindezek alapján a hazai támogatás esetén 3 év türelmi idővel, 20 éves futamidejű, míg az EU-s támogatásnál 5 év türelmi idővel, 25 éves futamidőre szóló MFB-s hitelfelvételét javaslom a T. Képviselő-testületnek. 2./ Támogatás megelőlegezés Kölcsey-Dózsa útfelújítása esetében a támogatás lehívása utófinanszírozás keretében történik. Az eddigi tapasztalatok alapján az utófinanszírozás több hónapos késéssel valósul meg az eredeti, a Támogatási szerződéssel jóváhagyott pénzügyi tervhez képest. Mindez likviditási problémákat okoz Önkormányzatunknál. Mivel a meglévő 30M Ft-os összegű támogatás megelőlegező folyószámlahitel július 7.-én lejár, és a DAOP városi örökség projekt elszámolása is késik mely összeg figyelembe lett véve a hivatkozott hitel esetében mindenképpen szükségesnek látszik jelen projekthez egy önálló támogatás megelőlegező hitel felvétele. Ezen hitelfajta éven belüli, likvid hitel, így nem kell egybeszámolni az önerő finanszírozással, továbbá ezen hitelfajta folyószámla hitelnek minősül, ezért ezt értelemszerűen csak a folyószámla kezelő hitelintézettől vehető fel. Kérem a T. Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, és a 3 határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, január 21. (: Dr. Kelemen Márk :) polgármester 3

4 Határozati-javaslatok./2010. ( ) Kth. sz. határozat Hitelfelvétel a folyamatban lévő EU-s pályázatok önerejének finanszírozása érdekében Határozat 1./ A Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a folyamatban lévő EU-s pályázatok: "Kerekegyerdő Bölcsőde" - új bölcsőde építése a kerekegyházi Erdő utcában című, DAOP-4.1.3/C projekt, Kölcsey és Dózsa György utca részleges felújítása a DAOP-3.1.1/B projekt megvalósítása érdekében a Magyar Fejlesztési Bank által biztosított Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében Ft. összegű fejlesztési célú hitelt kíván felvenni a 8. cél UMFT keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása 8.6 Regionális Operatív Programok alcél szerinti hitelcél alapján. A hitel futamideje: 25 év, türelmi idő: 5 év. 2./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel felvételével, visszafizetésével kapcsolatos kiadásokat a futamidő alatti éves költségvetésekbe a fejlesztési kiadásokat megelőzően betervezi, valamint az adósságszolgálat kimutatásába évekre vetítve beépíti. 3./ Képviselő-testület a fenti hitel felvétele érdekében a 164/2009. (VIII. 5.) Kth. sz. határozattal elfogadott közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló szabályzata szerinti tárgyalásos eljárást folytat le. Határidő: azonnal 4./ A Képviselő-testület a szabályzatban foglaltak szerint felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel a hitelszerződést kösse meg. Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül:.- Vincze Miklós jegyző, és általa - Pénzügyi iroda - Ferencz Péter közb. és beruházási referens 4

5 ./2010. ( ) Kth. sz. határozat Hitelfelvétel a folyamatban lévő hazai pályázat önerejének finanszírozása érdekében Határozat 1./ A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő hazai pályázat a Regionális Fejlesztési Tanács U számú finanszírozási szerződése alapján a Bajcsy- Zsilinszky Endre utca burkolat megerősítése című, (TEUT 2009) projekt megvalósítása érdekében a Magyar Fejlesztési Bank által biztosított Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében Ft. összegű fejlesztési célú hitelt kíván felvenni a 2. cél Általános beruházási cél 2.1 Közutak építése alcél szerinti hitelcél alapján. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a hitel felvételéhez szükséges 5%-os mértékű sajáterőt Ft összegben a költségvetésében biztosítja. A hitel futamideje: 20 év, türelmi idő: 3 év. 2./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel felvételével, visszafizetésével kapcsolatos kiadásokat a futamidő alatti éves költségvetésekbe a fejlesztési kiadásokat megelőzően betervezi, valamint az adósságszolgálat kimutatásába évekre vetítve beépíti. 3./ Képviselő-testület a fenti hitel felvétele érdekében a 164/2009. (VIII. 5.) Kth. sz. határozattal elfogadott közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló szabályzata szerinti tárgyalásos eljárást folytat le. Határidő: azonnal 4./ A Képviselő-testület a szabályzatban foglaltak szerint felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel a hitelszerződést kösse meg. Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül:.- Vincze Miklós jegyző, és általa - Pénzügyi iroda - Ferencz Péter közb. és beruházási referens 5

6 ./2010. ( ) Kth. sz. határozat Hitelfelvétel a folyamatban lévő Kölcsey és Dózsa György utca részleges felújítása a DAOP-3.1.1/B projekt esetében támogatás megelőlegezése érdekében Határozat 1./ A Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a folyamatban lévő EU-s pályázat Kölcsey és Dózsa György utca részleges felújítása a DAOP-3.1.1/B projekt megvalósítása érdekében az OTP Bank Rt Dél-alföldi Régió Kecskeméti Fiók-jától rövid lejáratú, támogatás megelőlegező hitelt vesz fel 1 éves időtartamra, Ft összegben. A hitel fedezeteként az önkormányzat a megítélt támogatás összegét engedményezi a hitelintézet javára. Egyben felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 2./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel összegének visszafizetésére és arra, hogy a hitel visszafizetés összegét, valamint a járulékos költségeket beépíti az adott évi költségvetéseibe. Határidő: azonnal A határozatról értesül:.- Vincze Miklós jegyző, és általa - Pénzügyi iroda - OTP Bank Nyrt. 6