ALPOLGÁRMESTERE. Készült a 2012 Június 20. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Könyves Kálmánná Pénzügyi Irodavezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALPOLGÁRMESTERE. Készült a 2012 Június 20. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Könyves Kálmánná Pénzügyi Irodavezető"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2012 Június 20. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Könyves Kálmánná Pénzügyi Irodavezető Tárgy: Javaslat folyószámla hitelkeret szerződésmegkötésére Tisztelt Képviselő-testület! A évben megkötött folyószámla hitelkeret szerződésünk (500 millió Ft) június 27-én lejár. Ezen keretösszeget években egyszer sem vettük igénybe, de folyószámla hitelkeret az esetlegesen felmerülő fizetési nehézségek áthidalásában jelenthet segítséget. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCTV. törvény 10. (1) bekezdése alapján önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. A (2) bekezdés c) pontja alapján a likvid hitel felvételéhez nem kell a Kormány hozzájárulása. A likvidhitel fogalmát a törvény 1. c) pontja határozza meg. Ennek alapján a likvid hitel a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitel is. A fentiek alapján az önkormányzat - a korábbi gyakorlattól eltérően - csak az év hátralévő időszakára tud folyószámla hitelkeret szerződést kötni. A folyószámla hitelkeret szerződés megkötését követően - amennyiben a költségvetési számlán, és a napvégi betétszámlán nincs megfelelő fedezet a terhelések kifizetésére - a folyószámla hitelkeret erejéig az OTP teljesíti az Önkormányzat fizetési megbízásait. Az esetlegesen előforduló likviditási gondok kiküszöbölésére biztonsági tartalékként azonnal rendelkezésre áll. A hitel csak a futamidőn belül vehető igénybe. A hitelt azonnal vissza kell fizetni, amint a költségvetési számlán van elég fedezet. Törlesztése a napi könyvelések után a nap végi egyenlegből történik év második felében a költségvetési gazdálkodásban a tervezett központi forrásból származó bevételi pénzeszközök és kiadások között időbeli eltérés várható, ezért az esetlegesen előforduló likviditási problémák megoldására - a évben várható beruházások kifizetéseinek nagyságrendjére való tekintettel - javaslom a lejáró 500 millió Ft hitelkeret megújítását december 21-ig. A hitelkeret költségei: A hitelkamat irányadó mértéke: 1 hónapos BUBOR fixing + 1,7%, jelenleg 7,13 +1,7%=8,83 % - A rendelkezésre tartási jutalék: nem kerül felszámításra A hitelkezelési díj: nem kerül felszámításra A hitelkeret előnyei: => likviditási gondok megoldása => nem kell kötbért fizetni => Az Önkormányzat fizetési készségének megítélése javul.

2 2 => Amennyiben nem kerül felhasználásra a hitelkeret, nincs költségvonzata az Önkormányzat számára. (Nincs rendelkezésre tartási jutalék,) Költségszámítási modell az 1. sz. mellékletben található. A költségszámítási modellben kidolgozott várható átlagos hitelállományt figyelembe véve a folyószámlahitel-keret szerződés megkötéséhez közbeszerzési eljárás lebonyolítása nem szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy - éven belüli, december 21-ig szóló Ft, azaz Ötszázmillió forint összegű folyószámla hitelkeret szerződést köt az OTP Bank Nyit. Önkormányzati Centrumával. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybe vett folyószámla-hitelt és kamatait az előírásoknak megfelelően, de legkésőbb a hitel lejáratakor visszafizeti. A hitel fedezeteként költségvetési bevételeit ajánlja fel. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitelkeret szerződés megkötésére. Felelős: Kovács Péter Határidő: június 27.» (minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ. 18. (2) bekezdés k/ pontja alapján) jegyző Melléklet: 1. sz.: Költségszámítási modell Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

3 3 1. sz. melléklet Költségszámítási modell 1: A megkötendő folyószámlahitel-keretnek nincs költsége amennyiben nem vesszük igénybe. 2. Ha a hitelkeretet teljes egészében kihasználjuk folyamatosan 6 hónapig a felmerülő költség 8,83 % a jelenlegi feltételekkel. A BUBOR'-hoz kötött hitelkamat esetében folyamatos változásra lehet számítani. Az így felmerülő kamat és díj összege *0,0883 = ,- Ft. Ez a feltételezés nem teljesülhet, hiszen folyamatosan érkeznek be bevételek, s ezek csökkentik a fennálló hitelt. BUBOR: Bankközi kamat. Sorsolásos alapon kiválasztanak 8 bankot. Ezek átlagkamata kerül az értékelési kosárba. A legmagasabb és legalacsonyabbfigyelembevétele nélkül a maradék 6 bank átlagkamata kerül átlagolásra.

4 < & o t p b a n k Budapesti Régió Önkormányzati Centrum Budapest Főváros Iktsz.: 1(1«*- /2012. XVI. kerület Önkormányzata Ea: Barczai János S: Könyves Kálmánné Úrnő Pénzügyi Irodavezető Tárgy.folyószámla hitelkeret megújítása Tisztelt Könyves Kálmánné Úrnő! Hivatkozással megkeresésére, amelyben a fennálló folyószámla hitelkeret megújítását kezdeményezte, az alábbiakban adjuk meg indikatív ajánlatunkat az igényelt hitel kondícióira vonatkozóan. Bankunk Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata részére az 500 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret finanszírozását az alábbi kondíciók mellett tudja biztosítani: Ügyleti kamat; 1 hónapos BUBOR fixingje +1,7% Kezelési költség: nem kerül felszámításra Rendelkezésre tartási jutalék: nem kerül felszámításra Egyéb költség: nem kerül felszámításra Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a hitel rendelkezésre tartásáért az OTP Bank Nyit. rendelkezésre tartási jutalékokot nem számít fel, így az Önkormányzatnak költsége csak abban az esetben keletkezik, amennyiben ténylegesen igénybeveszi a hitelkeret összegét. Tájékoztatjuk, hogy jelen indikatív ajánlat az OTP Bank Nyrt. részéről kötelező érvényű kötelezettségvállalást nem jelent. A hitelszerződés megkötésének feltétele a banknak az ügylet nyújtására vonatkozó pozitív döntése. Reméljük, hogy ajánlatunk találkozik az Önök elképzelésével, és sikeresen együttműködhetünk a hitelügylet finanszírozásában. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további információra van szüksége, készséggel állunk rendelkezésére. Budapest, június 12. Tisztelettel: OTP BANK Nyit Budapest) Régió V.Mthory u.u. fiók. 1. Szilveszter József ügyfélkapcsolati menedzser Barczai János tanácsadó Levélcím: 1054 Budapest. Báthori utca 9. Telefon: Fax: +36 I E-maii: Internet:

5 HIRDETMÉNY A REFERENCIA KAMAT MÉRTÉKÉRŐL AZ EGYES LAKOSSÁGI HITELEK ESETÉN Hatályos: június 1-től (A változások a szövegben dőlt, félkövér betűtípussal szedve olvashatók!) Jelen Hirdetmény tartalmazza az OTP Bank Nyrt./OTP Jelzálogbank Zrt. egyes lakossági hiteltermékeinél, Gyűjtőszámlahitelnél és OTP árfolyamrögzítés! lehetőségnél a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt alkalmazott referencia kamatok mértékét, valamint a referencia kamatok változásának összehasonlítása végett az azt megelőző hónapok adatait. Fogyasztási hitelek, valamint december 9-ig befogadott ingatlanfedezetű hitelek referencia kamat értékei: Dátum Euró alapú hitelek Forint hitelek 1 havi EURIBOR 3 havi EURIBOR 1 havi BUBOR 3 havi BUBOR i érték, hatályos tői. Ingatlanfedezetű hitelek esetén től. 0,39% 0,68% 7,13% 7,2Í% 2012,04.20-i érték, hatályos tői. Ingatlanfedezetű hitelek esetén től. 0,40% 0,73% 7,14% 7,25% i érték, hatályos től. Ingatlanfedezetű hitelek esetén töl. 0,44% 0,83% 7,16% 7.28% i érték, hatályos től. Ingatlanfedezetű hitelek esetén től. 0,60% 1,03% 7,19% 7.43% i érték, hatályos től. Ingatlanfedezetű hitelek esetén tól. 0,77% 1,18% 7,26% 7.64% i érték, hatályos tői. Ingatlanfedezetű hitelek esetén től. 1,13% 1,41% 6,7% 7.01% i érték, hatályos tői. Ingatlanfedezetű hitelek esetén től. 1,19% 1,46% 6,22% 6.45% Á referencia kamaton felüli kamatfelárak mértékét a mindenkor hatályos termékhirdetmények tartalmazzák. A fenti referencia kamatok december 4-ét megelőző értékei az OTP Bank Nyrt. honlapján érhetőek el (www.otpbank.huv december 10-től befogadott ingatlanfedezetű hitelek, valamint a december 9-ig befogadott és április 1. után a évi CXLVIII. törvénynek való megfelelés céljából módosított ingatlanfedezetű hitelek esetében a szerződésmódosítás aláírását követő első esedékességtől érvényes referencia kamat értékei: Svájci frank alapú hitelek Euró alapú hitelek Forint hitelek Dátum 3 havi CHF L1BOR 3 havi EURIBOR 3 havi BUBOR ei érték, hatályos től 0,11% 0,72% 7,24% ai érték, hatályos töl 0,10% 0,78% 7,26% ei érték, hatályos től - 0,99% 7.38% ei érték, hatályos tól - 1,13% 7,50% 2011,12.28-i érték, hatályos től - 1,38% 7,23% i érték, hatályos től - 1,47% 6,76% A referencia kamatok ét megelőző értékei az OTP Bank Nyrt. honlapján érhetők el faww.otobank.hu). Az állami Otthonvédelmi Program keretében nyújtott Gyűjtőszámlahltel és a banki Adósvédelmi Program keretében nyújtott OTP Árfolyamrögzítési lehetőség esetében a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt alkalmazandó referencia kamatok: Forinthitelek Dátum 3 havi BUBOR ei érték, hatályos től 7,23% ai érték, hatályos től 7,25% ei érték, hatályos től 7,33% ei érték, hatályos tól 7,49% ai érték, hatályos től 7,24% eí érték, hatályos ,05-től 6,98% A fenti referencia kamatok december 5-ét megelőző értékei az OTP Bank Nyrt. honlapján érhetőek el (www.otpbank.hu). Közzététel: június 1. OTP Bank Nyrt OTP Jelzálogbank Zrt.

6 ELŐZETES KIVONAT a június 19-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 9. számú ülésén készült jegyzőkönyvből NAPIREND: 6. Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére Előterjesztő: Kovács Raymund alpolgármester Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke HATÁROZAT: 288/2012. (VI. 19.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - éven belüli, december 21-ig szóló Ft, azaz Ötszázmillió forint összegű folyószámla hitelkeret szerződést köt az OTP Bank Nyrt. Önkormányzati Centrumával. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybe vett folyószámlahitelt és kamatait az előírásoknak megfelelően, de legkésőbb a hitel lejáratakor visszafizeti. A hitel fedezeteként költségvetési bevételeit ajánlja fel. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitelkeret szerződés megkötésére. Határidő: június 20. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) kmf. Szatmáry László sk. Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

\ H J l C ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére. Tisztelt Képviselő-testület!

\ H J l C ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére. Tisztelt Képviselő-testület! \ H J l C BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére Tisztelt Képviselő-testület! A 2009. évben megkötött folyószámla hitelkeret

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről ~Ct). szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLA ÉS MUNKABÉRHITEL FELVÉTELE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. június 22-i ülésére

FOLYÓSZÁMLA ÉS MUNKABÉRHITEL FELVÉTELE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. június 22-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Az előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

Részletesebben

C)O't. számú előterjesztés

C)O't. számú előterjesztés C)O't. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére az OTP Bank Nyrt.-vel kötött 2012. évi folyószámlahitel-szerződés 2013.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának POLGÁRMESTERE SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY ügyiratszám: 1887/2013/XIV a Képviselő-testület 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: Javaslat a Budafok-Tétény 2027

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 14/349-17/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én (kedd) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

22. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére

22. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére 22. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Működési hitel igénybevétele Előterjesztő: Hegedüs Csaba

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére 505-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627 jelű pályázat önerejének

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére 326-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat idegenforgalmi adó bevezetésének átengedéséről Fővárosi

Részletesebben

~:)f. számú előterjesztés

~:)f. számú előterjesztés ~:)f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvételéről I. Tartalmi

Részletesebben

TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 79.610/2012. XII. Ügyintéző:

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. október 10-i ülésére Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. október 10-i ülésére Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/203-3/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Hatályos: 2015. augusztus 1-től. (Hatályon kívül helyezi a 2015. július 1-től hatályos

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ KONSTRUKCIÓK

HIRDETMÉNY I. AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ KONSTRUKCIÓK HIRDETMÉNY Érvényes: 2015. április 9-től Megjelenés: 2015. április 8-án A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! A mikro- és kisvállalati ügyfélkör részére (1),(57) végzett hitelműveletek és

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 4790-1/2012. E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: Folyószámla-hitelkeret és munkabérhitel felvétel szerződés felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Hatályos: 2015. március 1-től. (Hatályon kívül helyezi a 2015. február 1-től hatályos

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2012. október 18.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2012. október 18. Javaslat Ózd Város Önkormányzata szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő hitelek igénybevételére

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez -

FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/1S4-1/201S. Ügy i

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2015. július 1. Hatályos: 2015. július 1-től. (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a 2015. június

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2015. augusztus 1. Hatályos: 2015. augusztus 1-től. (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a 2015.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2015. június 1. Hatályos: 2015. június 1-től. (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a 2015. május

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: A Családok Otthonteremtési Támogatása kondícióinak közzététele, a THM értékek és reprezentatív példák

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2015. augusztus 15. Hatályos: 2015. augusztus 15-től. (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai: a Takarék Személyi Kölcsön és a Takarék Folyószámlahitel hirdetmények közzététele A 44/2015. számú EFB határozattal elfogadva, érvényes

Részletesebben