SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY"

Átírás

1 Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának POLGÁRMESTERE SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY ügyiratszám: 1887/2013/XIV a Képviselő-testület szeptember 12-i ülésére Tárgy: Javaslat a Budafok-Tétény 2027 Kötvény okiratának módosítására az Önkormányzat adósságának - Magyar Állam általi - részben történő átvállalása miatt. Az előterjesztés tárgyalása a évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik. A sürgősség indoklása: A Hitelintézettől az Önkormányzat szeptember 11-én kapta meg a Kötvény okirat módosításához szükséges okirat tervezetet. Tisztelt Képviselő-testület! Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2013. (II.07) határozatával döntött arról, hogy a évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvényben (továbbiakban: Törvény) előírt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. A Magyar Állam a Törvény 73. (5) bekezdésében meghatározott mérték (a kerületi önkormányzatok esetében az adósság átvállalás mértéke 40%.) figyelembe vételével, és a Törvény 72. (1) bekezdésének megfelelően az Önkormányzat december 31-én fennálló adósságállományából ,- forint összegű adósságot vállal át. A devizában denominált ügyletek forintértéke a december 31-ei MNB középárfolyam (241,06 HUF/CHF, 291,29 HUF/EUR) alkalmazásával került meghatározásra. A Ttörvény 74. (6) bekezdése értelmében az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK-n keresztül gondoskodik az önkormányzatok adósságának átvállalásáról. 1

2 Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 4 hitelügylete közül 3 került be az adósságkonszolidációba melyek az alábbiak: Hitelügylet megnevezése Budafok Tétény 2027 Kötvény (lejárata: ) ( ,61 CHF) Sikeres Magyarországért Önk-i Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram ( ) Bérlakás építésére nyújtott hitel (lejárata: ) Panel Plusz hitel (lejárata: ) en: i adósság állomány Átvállalással érintett összeg ( CHF) Bank K&H K&H OTP OTP Az OTP Bank Nyrt. már átvezette az állami támogatást az Önkormányzat 2 hitelügyletén, melynek köszönhetően a Bérlakás építésre felvett hitel június 28-val visszafizetésre került, a Panel Plusz hitelre 2013 második félévben ,- forinttal 2014-től pedig évente ,- forinttal kevesebb tőkét kell törlesztenünk. A Törvény ai alapján aláírásra került a háromoldalú (Magyar Állam, az Önkormányzat, valamint a K&H Bank Zrt. által) Tartozásátvállalási szerződés, melynek megfelelően a Budafok-Tétény 2027 Kötvény kapcsán a Magyar Állam ,04 CHF tőke get és az átvállalás napjáig felhalmozott, de esedékessé nem vált 4.802,50 CHF ügyleti kamatot vállalt át. Az Állam által átvállalt kötvényhez kapcsolódó ki gek akkor szűnnek meg az Önkormányzat számára, ha a kötvények törlésre kerültek a Bank értékpapírszámlájáról, illetve a kamat és a tőketörlesztési időpontokat tartalmazó Kötvény Okirat módosítására kerül. A fentieknek megfelelően a K&H Bank Zrt. a kötvény okirat cseréjével kapcsolatban két alternatívát javasolt megkeresésében: 1. A futamidő lerövidül, devizanem nem kerül változtatásra 2. CHF átkonvertálásra kerülne euróra, a konverzió után a futamidő fenntartásra kerül A kötvény jelenleg CHF-ben van meghatározva, amely után a fizetendő kamat 3 havi CHF Libor (jelenleg 0,02%) + 0,35 % kamat, törlesztés évente kétszer történik, futamideje 2027-ig tart. 2

3 Az 1.) alternatíva esetében az önkormányzat éves törlesztő részletei nem csökkennének az átvállalást megelőző időszakhoz képest, azaz az önkormányzat likviditási helyzetében 2021-ig nem lenne javulás csak a futamidő csökkenne 6 évvel. A 2.) változat esetén a bank a fennmaradó kötvényállományt átváltaná euróra, melynek a szerződésünk értelmében a kamata 3 havi EURIBOR (jelenleg 0,2 %)+ 0,35 % lenne, míg a futamidő nem változna. Ebben az esetben az éves törlesztő részletek csökkennének, de összességében a futamidő végéig az önkormányzat közel forinttal többet fizetne vissza a banknak a magasabb kamatbázis valamint az alkalmazott CHF/EUR keresztárfolyamból adódó tőkenövekményből adódóan. (Jelenlegi árfolyamokkal és báziskamatokkal számoltunk.) Megkerestük a K&H bankot azzal, hogy adjon ajánlatot arra vonatkozóan, hogyan módosulna a konszolidációt követően a kötvény tőke és kamat ge, ha sem a futamidő sem a devizanem nem kerül változtatásra. A bank ajánlata, azaz a 3.) alternatíva erre vonatkozóan az volt, hogy ebben az esetben a jelenlegi szerződés szerinti 3 havi CHF Libor + 0,35 %-os kamatot 3 havi CHF Libor + 2,5 %-ra emelné. Ez összességében az 1.) ajánlathoz képest forintos növekedést mutatna, azaz a bank ezt a verziót csak áremelés mellett tudja támogatni, mely az Önkormányzat számára semmiképp sem elfogadható. Figyelembe véve azt, hogy a Magyar Állam az átvállalt adósságrészt rendezi a Bank felé, egyik ajánlat sem mondható igazán kedvezőnek az önkormányzat szempontjából. Ennek megfelelően az Önkormányzat egyeztető tárgyalást kezdeményezett a K&H Bank képviselőivel, melynek eredményeként a K& H Banktól újabb javaslatot kaptunk. A Bank ezen ajánlatban, azaz a 4.) alternatíva szerint a futamidő lejáratát 2023-ra módosította, tőke gként 2017-ig 40%-kal csökkentett részlet get között pedig arányosan magasabb törlesztő részlet ír elő az Önkormányzat számára, egyéb meglévő feltételei (pl: a törlesztés évente kétszer történik, konvertálhatóság) nem változnának. A Bank által felajánlott alternatívák közül a 2-es és 3-as számú javaslatok a jelentős többlet költségek miatt semmiképp sem elfogadhatók. Az 1-es és 4-es javaslatok képeznek elfogadható alternatívát, melyek összevetését az alábbi táblázat tartalmazza. A táblázatból látszik, hogy a 4-es alternatíva (2023-ig tartó javaslat) ebben az évben több, mint 50 millió forinttal a következő évektől 2017-ig pedig valamivel több, mint 100 millió forinttal kedvezőbb get ír elő az Önkormányzat számára, mind az eredeti, mind a 1-es számú (2021-ig tartó) javaslattal szemben. Ezzel az alternatívával érvényesül az adósságkonszolidáció célja, mely a következő évekre nézve csökkenti az önkormányzatok terheit, javítja a likviditási helyzetét tól már nem érvényesül a 40%-os csökkentett tőke lehetőség, de ettől az időszaktól is az eredeti ghez képest 2023-ig közel 20 millióval az 1-es alternatívával (2021-ig tartó) szemben valamivel több, mint 10 millióval kevesebb get ír elő 2020-ig. (Jelenlegi árfolyamokkal és báziskamatokkal számoltuk.) Az adósságkonszolidációnak köszönhetően a 4. számú alternatíva az eredeti ghez viszonyítva összességében forinttal kevesebb vissza terhet jelent az Önkormányzat számára. 3

4 ÉV EREDETI adósságkonszolidáció nélkül 2027-es futamidővel önkormányzati g/ ÉV (HUF) A BANK 1. SZÁMÚ JAVASLATA 2021-ig tartó futamidővel önkormányzati g/ ÉV (HUF) A BANK 4. SZÁMÚ JAVASLATA 2023-ig tartó futamidővel 2017-ig 40% tőke g csökkentéssel önkormányzati g/ ÉV (HUF) 2021 futamidőhöz viszonyított g a 2023-ig terjedő ggel szemben (ahol az első 4,5 év 40%- os tőke ggel csökkentett) EREDETI ghez viszonyított g a 2023-ig tartó futamidő csökkentéss el (2017-ig 40%-os tőke ggel csökkentett) a b c c-b c-a , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 4

5 en: 146, , , , , , , , , , , ,79 A K&H Bank Zrt. által javasolt alternatívák közül a 4. számú (2023-ig tartó) javaslatot, ahol 2017-ig tartó időszakra 40%-kal csökkentik az Önkormányzat tőke gét tartom az Önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatnak. Az előterjesztés mellékletét képezi ezen javaslat alapján elkészített Kötvény Okirat módosítás és az Információs Csomag tervezete, melyet elfogadásra javasolok. A Kötvény okirat cseréjét október 15.-i törlesztés esedékessége előtt szükséges végrehajtani, a módosítás díja egyszeri forint. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el! Határozati javaslat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 1./ hozzájárul az Önkormányzat Budafok-Tétény 2027 kötvény okiratának módosításához, az ehhez szükséges eljárási díjat az Önkormányzati igazgatás keret terhére biztosítja. 2./ felkéri a Polgármestert a Budafok-Tétény 2027 kötvény okirat módosításának lebonyolítására, és a jelen határozat melléklete alapján - véglegesített okiratok aláírására. Határidő: október 14. Felelős: Polgármester Végrehajtást végzi: Gazdasági Iroda Határozat mellékletei: 1. számú melléklet Kötvény Okirat módosítási tervezet 2. számú melléklet Információs összeállítás Budafok-Tétény által zárt körben kibocsátott Budafok-Tétény 2027 kötvényhez 5

6 A támogató döntéshez az Szmsz ) bekezdés e) pontja alapján minősített szótöbbség szükséges. A határozathozatal az Mötv. 48. (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik. Budapest, szeptember. Szabolcs Attila polgármester Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Irodavezető:. Törvényességi felügyelet: Jegyzői Kabinet:... (2013..) dr. Szántó János jegyző:... ( ) 6

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. január 13-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. január 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Adósságkonszolidáció II. ütemével kapcsolatos Sorszám: 1. határozatok meghozatala Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. október 10-i ülésére Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. október 10-i ülésére Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/203-3/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről ~Ct). szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 16-i ülésére

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 16-i ülésére Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 16-i ülésére Ügyiratszám:. Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére 505-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627 jelű pályázat önerejének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 14/349-17/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére 326-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat. Hitelfelvétellel kapcsolatos döntések módosítására

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat. Hitelfelvétellel kapcsolatos döntések módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 170/2012. Javaslat Hitelfelvétellel kapcsolatos döntések módosítására Készült: Pásztó

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. január 14-ei ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. január 14-ei ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. január 14-ei ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány a közigazgatás átalakításának keretében a helyi igazgatás és önkormányzás mint az egyik legfontosabb

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 09-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI. 13094 2013. szeptember

JELENTÉS. az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI. 13094 2013. szeptember JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI 13094 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0030-351-010/2013. Témaszám: 1069 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére, valamint kötvénykibocsátásra. Dr. Simon István alpolgármester

CÍM: Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére, valamint kötvénykibocsátásra. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40.597/2010. CÍM: Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére, valamint kötvénykibocsátásra Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. február 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka.

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. augusztus 14-én tartandó rendkívüli ülésére. Tárgy: Izsák város közvilágításának fejlesztése. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tippünk: amennyiben rendelkezik élő vagyonbiztosítással, kérdezze meg kollégánkat tud-e jobb ajánlatot! 1 Hatályos 2014.12.

Tisztelt Ügyfelünk! Tippünk: amennyiben rendelkezik élő vagyonbiztosítással, kérdezze meg kollégánkat tud-e jobb ajánlatot! 1 Hatályos 2014.12. Tájékoztató a Budapest Bank által a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről szóló 2011. évi LXXV. törvény alapján nyújtott Gyűjtőszámlahitel ajánlatáról Tisztelt Ügyfelünk! A Budapest Bank

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A) Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én (kedd) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6222/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Mit jelent és hogyan működik az árfolyamrögzítés? Azon lakóingatlan fedezete mellett nyújtott devizakölcsönnel rendelkező

Részletesebben

JELENTÉS. Mezőberény Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1244 2012. április

JELENTÉS. Mezőberény Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1244 2012. április JELENTÉS Mezőberény Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1244 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3080-030/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560111

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK!

JEGYZŐKÖNYV A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK! Szám: 235-16/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 23- án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.)

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN 1. Ki számít a forintosítási törvény szerint fogyasztónak? (12.19.) A törvény értelmében fogyasztó az a magánszemély, aki nem üzleti, gazdasági célból

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. november 9-ei hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 5/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/144-30/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben