Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága augusztus 16-án hozott határozatai 20/2010.(VIII.16.) Önkormányzati kötvény kibocsátás 21/2010.(VIII.16.) Kálvin téren elhelyezendő Trianoni Emlékmű

2 2 Jegyzőkönyv Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága soros ülésén augusztus 16-án a Városháza tanácskozó termében Jelen vannak: - a pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint - Kardos István, alpolgármester - Márkus Gábor, a Városfejlesztési Bizottság elnöke - Katona Lajos, képviselő - Tóth Lajos, képviselő - Nagyné László Erzsébet, PRIV-INVEST Kft képviselője - Nagy Sándorné, a Városgazdálkodási Iroda irodavezetője - Pető Zsigmondné, jegyzőkönyvvezető Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság tagjai közül jelen van 4 fő, így a bizottság határozatképes. Megérkezett Vadász Ferenc külsős bizottsági tag, így a bizottság 5 tagúra bővült. Javaslom, hogy az ülés napirendjét a meghívóban foglalt napirend szerint tárgyaljuk. A szavazás eredménye: 5 igen szavazat. Az ülés napirendje tehát az alábbi: 1. Előterjesztés az önkormányzati kötvény kibocsátásáról Előadó: Arnóth Sándor, polgármester 2. Előterjesztés a Kálvin téren elhelyezni kívánt Trianoni Emlékműről Előadó: Arnóth Sándor, polgármester 3. Különfélék

3 3 1. napirend Megkérdezem a PRIV-INVEST Kft képviseletében megjelent Nagyné László Erzsébetet van-e kiegészítése a kötvénykibocsátáshoz készült előterjesztéshez. Nagyné László Erzsébet Köszönöm a lehetőséget. Már a évi költségvetés mutatja, hogy az önkormányzatnak ez évben fejlesztési hiánnyal kell számolnia. Az önkormányzat ÖNHIKI-s, ez egyrészt siker, másrészt azonban sajnálatos tény. Amint Önök is tudják a működési és felhalmozási egyensúly megléte nagyon fontos a pályázat benyújtásához. A évi fejlesztési hiány 200 millió forint. A fejlesztési egyensúlyt csak hitel felvételével illetve kötvény kibocsátásával tudja az önkormányzat megteremteni és vélhetően tudja majd a saját bevételéből törleszteni azt. A határozati javaslat 1. pontjánál a c) variációt javaslom támogatni, itt a kedvezőbb variáció kerül majd kiválasztásra. A törlesztések időpontja a gépjármű és egyéb adóbevételek beérkezéséhez lett igazítva, tehát március és szeptember. Nagy Sándorné Szeretném egy pár gondolattal kiegészíteni az előterjesztést. A kötvény kibocsátásból származó egy milliárd forintnyi bevételből az alábbi nagyságrend már kötelezettségvállalással terhelt a képviselő-testület döntése által a következők szerint: évben összesen 223 millió Ft évi fejlesztési bevétel lemaradás ingatlan eladásból 84 millió Ft évre tervezett fejlesztési hitelfelvétel elmaradás 129 millió Ft - kötvény kibocsátás várható költsége 10 millió Ft

4 évben összesen 241 millió Ft - Korábbi évek fejlesztési hitelfelvételeinek tőke és kamatfizetési kötelezettsége 61 millió Ft - Testület által vállalt fejlesztési kiadások önereje 138 millió Ft = Funkcióbővítő beruházás 34 millió Ft = Újtelepi szennyvízberuházás 99 millió Ft = Tűzoltóság eszközbeszerzés 15 millió Ft - Kötvénykibocsátás kamatköltsége 62 millió Ft Le: évi várható fejlesztési bevétel (kommunális adó 17 MFt, bérlakás értékesítés részlete 3MFt) - 20 millió Ft évre vállalt fejlesztési kiadások összesen: 334 millió Ft - Korábbi évek fejlesztési hitelfelvételeinek tőke és kamatfizetési kötelezettsége 61 millió Ft - Testület által vállalt fejlesztési kiadások önerő költsége 222 millió Ft = Funkcióbővítő beruházás 108 millió Ft = Újtelepi szennyvízberuházás 99 millió Ft = Tűzoltóság eszközbeszerzés 15 millió Ft - Kötvénykibocsátás kamatköltsége 71 millió Ft Le: évi fejlesztési bevétel - 20 millió Ft Kötelezettség összesen ig terjedő időszakra 798 millió forint. A kötvénykibocsátást 1 milliárd forintos nagyságrenddel figyelembe véve, a kalkulált szabad forrás 202 millió forint. Természetesen ezt az összeget növeli a fel nem használt kötvényérték befektetésével elérhető hozam összege. A szakértő szerint EURIBOR, BUBOR, LIBOR + 3%. Az önkormányzat jelenlegi hitelei: Fejlesztési hitelek: évben útépítésre felvett hitel: 38 millió Ft évben szennyvízhálózat építésre felvett hitel 160 millió Ft útépítésre felvett illetve felvenni tervezett hitel 300 millió Ft gyűjtőút, kerékpárút beruházás saját erő kiváltására felvett hitel 46 millió Ft Az önkormányzat összes fejlesztési hitele: 544 millió forint.

5 5 Az önkormányzat évi költségvetésébe betervezett működési hitel 250 MFt, ha ebből levonjuk az: - elnyert ÖNHIKI támogatás összegét - 51 MFt - 2 %-os megtakarítást, amelyről polgármesteri levél ment ki, hatása bizonytalan - 43 MFt - az önkormányzat beadta a pályázatát a működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása pályázatra 134 MFttal, kimenetele bizonytalan Az elmondottak alapján év végén az önkormányzat várható működési hiánya 160 és 200 millió forint között mozog. A működési hiány forrása jelenleg 170 millió forint folyószámla hitelkeret és 140 millió forint munkabér hitelkeret. Az önkormányzat kötvénykibocsátás szempontjából az OTP szakembereinek előzetes szóbeli tájékoztatása szerint 700 millió forinttól egy milliárd forintig hitelképes. El kell azonban mondani azt is, hogy évtől az önkormányzat a tárgyévben képződő, saját fejlesztési bevételeiből fogja törleszteni a fejlesztési hiteleket illetve fizetni a kamatokat. Természetesen ugyanez igaz a kibocsátani tervezett kötvény évtől esedékes kamat és a további évek tőke és kamat fizetési kötelezettségeire is. Az önkormányzat évi költségvetésének 7. számú melléklete tartalmazza a többéves kihatással járó kötelezettségeket és kezességvállalásokat évenkénti bontásban plusz ezt növeli a kötvény tőke és kamatfizetési kötelezettsége évben előzetes számításaink szerint ez 63 MFt plusz 77 MFt, összesen 140 MFt. Ugyanez évben 69 MFt plusz 140 MFt, összesen 209 MFt kötelezettséget jelent. Az elhangzott kérdésekre válaszolva: A kötvény kedvezőbb és gyorsabb megoldás a hitelnél. Nem közbeszerzés köteles. Az, hogy mennyire lesz kelendő az önkormányzat által kibocsátott kötvény az ajánlati felhívásra beérkezett banki ajánlatok ismeretében fog kiderülni. 6 banknak tervezzük az ajánlati felhívást megküldeni. Ahogy a kiegészítésben már említettem előzetes információk alapján az OTP az ajánlatát 700 MFt és 1 milliárd forint közötti nagyságrendű kötvény kibocsátására fogja megtenni.

6 6 Arra, hogy mi a garancia a beruházási célú felhasználásra azt tudom válaszolni, hogy előzőleg a kiegészítésben tételesen felsoroltam a felhasználási célokat. A szabad összeg 202 MFt plusz a majdan elérendő kamat felhasználásáról pedig a képviselő-testület dönt, vélhetően új induló beruházások pályázati önerejének a biztosítására fogja fordítani az összeg nagy részét a képviselő-testület. Miből is keletkezik többletbevétele az önkormányzatnak a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan? A fel nem használt összeg befektetéséből keletkezik. Nagyné László Erzsébet A nyertes pénzintézettel forrás felhasználási megállapodást köt az önkormányzat, melyik évben, milyen célra, milyen összeget kíván az önkormányzat fordítani. Nem elég a számla, kell szerződés, teljesítés igazolás, stb. A bankból a pénz csak az önkormányzathoz érkezhet. A PRIV-INVEST Kft a képviselő-testület elé terjeszti, hova célszerű befektetni az önkormányzatnak a fel nem használt összeget. A döntést a befektetésről képviselő-testület hozza meg. Nagy Sándorné Szeretném kiegészíteni az előterjesztés határozati javaslat részét: az 1/c pont alatt található vastag betűs rész csak az 1/c ponthoz tartozik. Szavazzunk a határozati javaslat l/c pontjának a támogatásáról; a szavazás eredménye 5 igen szavazat. Szavazzunk a határozati javaslat egészéről az l. pont c. pontjában foglaltak támogatásával; a szavazás eredménye: 5 igen szavazat. 20/2010.(VIII.16.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottsága az önkormányzati kötvény kibocsátásáról készült előterjesztés és határozati javaslat elfogadását az 1/c. pont elfogadásával támogatja. Határidő: azonnal Felelős:

7 7 2. napirend Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéshez? Amennyiben nincs kérem szavazzanak az előterjesztés támogatásáról; a szavazás eredménye: 5 igen szavazat. 3. napirend 21/2010.(VIII.16.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottsága a Kálvin téren elhelyezni kívánt Trianoni Emlékműről készült előterjesztést és határozati javaslatot támogatja. Határidő: azonnal Felelős: Köszönöm az aktív munkát, amennyiben más hozzászólás a különfélékben nincs, megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom. kmf. Pető Zsigmondné jkv-vezető bizottsági elnök

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. szeptember 21-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 56/2011. (IX. 21.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az egyházi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. március 29-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 8/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Víziközmű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 3-án, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 1 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 41-96/2010. J E G Y Z Õ K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK!

JEGYZŐKÖNYV A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK! Szám: 235-16/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 23- án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6222/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-13/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 04. 17. Jelen vannak:

Részletesebben

P Á L M O N O S T O R A

P Á L M O N O S T O R A 1 Szám: /2012. P Á L M O N O S T O R A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 23-án megtartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

Jegyzőkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 9-én, 9.15 órakor, Szolnokon, a Megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága rendkívüli üléséről

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. augusztus 19. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. augusztus 19. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. augusztus 19. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1006-1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-án tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 február 10-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

Bejelentéssel távol vannak: Nagy Béláné, Palotai László, Rózsás Erika és Szabó Anikó képviselők.

Bejelentéssel távol vannak: Nagy Béláné, Palotai László, Rózsás Erika és Szabó Anikó képviselők. J E G Y ZŐKÖNYV készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 8-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Franka Tibor polgármester, Mayer Endre Gyuláné alpolgármester, Dr. Barabás

Részletesebben