Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről."

Átírás

1 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester Báthory Istvánné képviselő Czövekné Duduma Ildikó képviselő Kiss András képviselő Lakatos János képviselő Szatzker Csaba képviselő Vadkerti Ferencné képviselő Zsobrákné Balogh Mária képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Edit Szili Gyula körjegyző aljegyző Sashalmi Endre alpolgármester és Szolga Ferencné képviselő előre jelezte, hogy nem tud részt venni a testület ülésén. Távol: 2 fő szavazati joggal tanácskozási joggal

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Az ülés megnyitása 1./ Folyószámlahitel felvétele 35/2010. (V. 26.) Kt. határozat 2./ Civil szervezetek támogatása 36/2010. (V. 26.) Kt. határozat

3 3 Az ülés megnyitása Bajkai János polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület a nyilvános, rendkívüli ülést megtarthatja, határozatképes, mivel a szavazásra jogosult 10 képviselő közül a testületi ülés kezdetekor 8 fő megjelent. Kérdést intéz a képviselőkhöz: van-e részükről módosítási javaslat a napirenddel kapcsolatban. A képviselők a napirenddel kapcsolatban módosítási javaslatot nem terjesztettek elő. A polgármester kéri a testületet, foglaljon állást az előterjesztett napirendi javaslattal kapcsolatban. A képviselő-testület határozathozatal nélkül, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztett napirendet. A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Szatzker Csaba képviselő következik. A képviselő azonban előzőleg jelezte, hogy a jövőben nem kíván hitelesíteni jegyzőkönyvet. A polgármester kéri ennek megerősítését. Szatzker Csaba képviselő: Így van. Bajkai János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy ebben az esetben a soron következő Vadkerti Ferencné képviselőt javasolja hitelesítőnek. Kéri a képviselők állásfoglalását. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot, megbízza Vadkerti Ferencné képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésével. 1./ Folyószámlahitel felvétele 35/2010. (V. 26.) Kt. határozat Előadó: Bajkai János polgármester Tájékoztatja a testületet, hogy a bank az értesítést kicsit későn küldte, így csak rendkívüli ülés keretében lehet a döntést meghozni az ügy sürgőssége miatt. Közrejátszott ebben az elmúlt napok viharos időjárása is, ami lekötötte az önkormányzat dolgozóinak idejét. Az előterjesztést a képviselők a meghívóval megkapták az alábbiak szerint: E L Ő T E R J E S Z T É S Folyószámlahitel felvételéről A testület februárban a költségvetési rendeletét úgy alkotta meg, hogy a forráshiány kompenzálására a lehetőséget biztosított arra vonatkozóan, hogy hitelt vegyen igénybe. Annak érdekében, hogy a likviditási gondokat az önkormányzat orvosolni tudja, elkerülhetetlenné vált a hitel felvétele, illetve a jelenlegi folyószámlahitel meghosszabbítása. A számlavezető pénzintézettől (OTP Bank Rt.) folyószámlahitel igénybevételével az adott időszak hiányát pótolni lehet. A beérkezett bevételeket azonnal a hitel törlesztésére fordítja az önkormányzat, ezzel a kamatokat minimalizálni lehet.

4 4 A fentiekre tekintettel kéri a képviselő-testületet, hogy a folyószámlahitel felvételéhez járuljon hozzá Ft. összeg erejéig, erről hozzon határozatot. A hitel rendelkezésre tartásának időtartama 1 év, a visszafizetés időpontja legkésőbb június 20. Kéri a testületet, támogassa a hitel felvételét a fenti feltételek, illetve részletek szerint. Az előterjesztéshez mellékeli a határozati javaslatot. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. ( ) Kt. számú H A T Á R O Z A T A folyószámlahitel felvételéről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Rt-nél folyószámlahitelt vesz fel a forráshiány kompenzálására, a likviditási gondok kezelése érdekében. Az igényelt hitel összege 15 millió forint, a hitel rendelkezésre tartásának időtartama 1 év, a hitel igénybevétele folyamatos, szükség szerinti. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az éves költségvetés összeállításakor a felvett hitelt és járulékait az önkormányzat minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja. A hitel törlesztésének időpontja az OTP Bank Rt-nél vezetett folyószámla alakulásának megfelelően, de legkésőbb június 20. A képviselő-testület fedezeti biztosítékként felajánlja a tulajdonában lévő Kincsesbánya 119/2/A/1; 119/2/A/3; 119/2/A/4 valamint a helyrajzi számú ingatlanokat. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a hitelkérelem benyújtásával és a hitelszerződés aláírásával. Kincsesbánya, május 25. Bajkai János polgármester A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy jelenleg 11 millió forint a hitel összege, azért javasolja megemelni, mert van már elnyert pályázat, illetve az ősz folyamán döntenek a Művelődési Ház pályázatáról is, és az előkészületi munkák is pénzbe kerülnek, a tervezési és egyéb költségeket is meg kell finanszírozni. A nyári időszak olyan, hogy a hitelt mindig igénybe kell venni. A tavalyi év végét nullával zárták, tehát nem volt akkor az önkormányzatnak tartozása. Nyár végére a felét, kétharmad részét általában felhasználják. A felajánlott ingatlanok közül a 119 számmal kezdődőek a 60 lakás alatti önkormányzati helyiségek, a hrsz pedig a sportöltöző. Ezt adja az önkormányzat biztosítékba, korábban is ezt javasolták. A polgármester várja a képviselők kérdéseit. A képviselők kérdésre, hozzászólásra nem jelentkeztek, ezért a polgármester kéri a képviselők állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést, folyószámlahitelt vesz fel évre. Az igényelt hitel összege 15 millió forint, rendelkezésre tartásának időtartama 1 év.

5 5 Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2010. (V. 26.) Kt. H A T Á R O Z A T A folyószámlahitel felvételéről A szavazás aránya: Mellette szavazott: Ellene szavazott: Szavazástól tartózkodott: 8 fő Felelős: Határidő: Bajkai János polgármester Folyamatos Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Rt-nél folyószámlahitelt vesz fel a forráshiány kompenzálására, a likviditási gondok kezelése érdekében. Az igényelt hitel összege 15 millió forint, a hitel rendelkezésre tartásának időtartama 1 év, a hitel igénybevétele folyamatos, szükség szerinti. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az éves költségvetés összeállításakor a felvett hitelt és járulékait az önkormányzat minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja. A hitel törlesztésének időpontja az OTP Bank Rt-nél vezetett folyószámla alakulásának megfelelően, de legkésőbb június 20. A képviselő-testület fedezeti biztosítékként felajánlja a tulajdonában lévő Kincsesbánya 119/2/A/1; 119/2/A/3; a 119/2/A/4 valamint a helyrajzi számú ingatlanokat. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a hitelkérelem benyújtásával és a hitelszerződés aláírásával. 2./ Civil szervezetek támogatása 36/2010. (V. 26.) Kt. határozat Előadó: Bajkai János polgármester Tájékoztatja a testületet, hogy a második napirendi ponthoz az előterjesztés a testületi ülés előtt érkezett. Szolga Ferencné képviselő szeretne a kincsesbányai Napraforgó Óvodának 10 ezer forintot, az isztiméri Katica Óvodának szintén 10 ezer forintot, valamint az isztiméri Nyugdíjas Klubnak 30 ezer forintot adni a tiszteletdíjából szabad felhasználásra. A polgármester kéri a képviselők hozzászólását. A képviselők hozzászólásra nem jelentkeztek, ezért a polgármester kéri a képviselők állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

6 6 A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést, mely szerint a kincsesbányai Napraforgó Óvoda támogatását ,- forinttal, az isztiméri Katica Óvoda támogatását ,- forinttal, az isztiméri Nyugdíjas Klub támogatását ,- forinttal megemeli a képviselői tiszteletdíjak előirányzata terhére. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2010. (V. 26.) Kt. H A T Á R O Z A T A civil szervezet és intézmények támogatásáról A szavazás aránya: Mellette szavazott: Ellene szavazott: Szavazástól tartózkodott: 8 fő Felelős: Bajkai János polgármester Határidő: június 10. Kincsesbánya Községi Önkormányzat képviselő-testülete a kincsesbányai Napraforgó Óvoda támogatását ,- forinttal, az isztiméri Katica Óvoda támogatását ,- forinttal, az isztiméri Nyugdíjas Klub támogatását ,- forinttal megemeli a képviselői tiszteletdíjak előirányzata terhére. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatás átutalásával. Mivel több bejelentés és napirendi pont nem volt, a polgármester megköszöni a jelenlévők részvételét és bezárja a testületi ülést. kmf. Bajkai János polgármester Kovács Edit körjegyző A jegyzőkönyvet hitelesíti: Vadkerti Ferencné képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Virág József polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20.-án megtartott nyilvános testületi üléséről. A napirend fontosságára való tekintettel a képviselők

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Időpont: 2010. március 29. Helyszín: Községi Önkormányzat 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13.-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13.-án megtartott testületi üléséről. Szám: - /2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13.-án megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 3-án, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Dömsödi Polgármesteri Hivatal, 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. Ülés ideje: 2013. június 19. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 12-én (kedden) 17,30 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. április 15-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalában Jelen vannak: Macsári

Részletesebben

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők.

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/36/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 22. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárány Dezsőné Császárné Kovács Erzsébet Hatoss Gábor Id. Nagy Ignác képviselők Tolnai Ferenc képviselők Burányi Bernadett körjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bárány Dezsőné Császárné Kovács Erzsébet Hatoss Gábor Id. Nagy Ignác képviselők Tolnai Ferenc képviselők Burányi Bernadett körjegyző JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 28-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza, Polgármesteri

Részletesebben