Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének"

Átírás

1 Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása 69/2013. (VI. 24.) Öt. határozat Tisza-Maros Szög Területfejlesztési Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyása 70/2013. (VI.24.) Öt. határozat Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása 71/2013. (VI.24.) Öt. határozat Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása 72/2013. (VI.24.) Öt határozat Hosszú lejáratú hitelkérelem benyújtása, határon átnyúló közösségi együttműködés fejlesztésére 1

2 Tartalomjegyzék 68/2013. (VI. 24.) Öt. határozat /2013. (VI. 24.) Öt. határozat /2013. (VI. 24.) Öt. határozat /2013. (VI. 24.) Öt. határozat /2013. (VI. 24.) Öt. határozat

3 Jegyzőkönyv Készült Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének június 24. napján órai kezdettel a Vedres István Faluházban (6756 Tiszasziget, Szabadság u. 8.) megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Süveg József alpolgármester Ábrahám János képviselő Babarczi Istvánné képviselő Nacsa Tamás képviselő Dr. Szénási Hanna kirendeltség vezető Távol vannak: Papp Béla képviselő Károsi János képviselő Tisztelettel köszönti Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén megjelent képviselőket, és a meghívottakat. Megállapítja a Képviselő-testület határozatképességét, a 7 fős testületből 5 fő jelen van. Ismerteti a napirendi pontokat 1) Tisza-Maros Szög Területfejlesztési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása Előadó: Dr. Szénási Hanna kirendeltség vezető 2) Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása Előadó: Dr. Szénási Hanna kirendeltség vezető 3

4 3) Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása Előadó: Dr. Szénási Hanna kirendeltség vezető 4) Egyebek Ferenczi Ferenc alpolgármester Kérdés, több vélemény nem lévén szavazásra bocsátja a napirendi pontokra tett javaslatot. Szavazás eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az ülés napirendi pontjait egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 68/2013. (VI. 24.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény 44. -a, valamint Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő Testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendeletének 25. (2) bekezdésében foglaltak alapján a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező meghívóban szereplő napirendi pontokat változtatás nélkül elfogadja. 4

5 1. napirendi pont Tisza-Maros Szög Területfejlesztési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása (társulási megállapodás tervezet, határozat javaslat jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi) Ferenczi Ferenc alpolgármester Megkéri Dr. Szénási Hanna kirendeltség vezetőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. Dr. Szénási Hanna kirendeltség vezetőt Előadásában elmondja, hogy változott a helyi önkormányzatokról szóló törvény, amely alapján minden önkormányzati társulást szükséges felülvizsgálni. Tiszasziget község Önkormányzat egyik társulásnak sem a székhelye, így az önkormányzatnak nincs ezzel kapcsolatban feladata. Elmondja továbbá, hogy azon társulások vonatkozásában, amelyben az önkormányzat tagként szerepel, a székhelytelepülés által elkészített módosított megállapodásokat, véleményezni, és egyetértés esetén elfogadni szükséges. Elmondja, hogy mellékletként szereplő társulási megállapodás a jogszabályi előírásoknak megfelel, javasolja annak elfogadását. Süveg József alpolgármester Kérdése, hogy az aktualizáláson kívül történt-e benne egyéb módosítás? Dr. Szénási Hanna kirendeltség vezető Válaszában elmondja, hogy egyéb kiegészítés és módosítás nem történt a társulási megállapodásban. Több kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátja a napirendi pontokat. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta: 5

6 69/2013. (VI. 24.) Öt. határozat Tárgy: Tisza-Maros Szög Területfejlesztési Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyása Határozat Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tisza-Maros Szög Területfejlesztési Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyása tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: Az Önkormányzat jóváhagyja a Tisza-Maros Szög Területfejlesztési Önkormányzati Társulás jelen határozatához csatolt, külön íven szövegezett, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Határozatról értesítést kap: 1) 2) Dr. Szénási Hanna kirendeltség-vezető 3) Tisza-Maros Szög Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 4) Irattár 6

7 2. napirendi pont Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása (írásos előterjesztés, társulási megállapodás tervezet, határozat javaslat jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi) Felkéri Dr. Szénási Hanna kirendeltség vezetőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. Dr. Szénási Hanna kirendeltség vezető Előadásában elmondja, hogy ezen társulási megállapodás esetében is a törvényi előírásoknak való megfelelés miatt kellett a felülvizsgálatot, illetőleg módosítást elvégezni. Javasolja a társulási megállapodás elfogadását. Több kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátja a napirendi pontokat. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta: 70/2013. (VI. 24.) Öt. határozat Tárgy: Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása Határozat Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 1) A képviselő-testület a Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásának Mötv. rendelkezéseire tekintettel felülvizsgált, és a mellékelt módosító okiratba foglaltak szerint módosított, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást elfogadja. 2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 7

8 Felelős: polgármester Határidő: azonnal Határozatról értesítést kap: 1) 2) Dr. Szénási Hanna kirendeltség-vezető 3) Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 4) Irattár 8

9 3. napirendi pont Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (társulási megállapodás tervezet, határozat javaslat jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi) Felkéri Dr. Szénási Hanna kirendeltség vezetőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. Dr. Szénási Hanna kirendeltség vezető Előadásában elmondja, hogy itt is ugyanaz a helyzet, mint az előző két napirendi pont esetében. A törvény június 30-ig biztosít lehetőséget a társulások felülvizsgálatára az új törvénynek megfelelően. A mellékelt, egységes szerkezetbe helyezett társulási megállapodást elfogadásra javasolja. Több kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátja a napirendi pontokat. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta: 71/2013. (VI. 24.) Öt. határozat Tárgy: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása Határozat Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata és módosítása az Mötv. rendelkezéseinek való megfelelés tárgyában az alábbiakról határoz: 1) Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás megállapodás módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 9

10 Határozatról értesítést kap: 1) 2) Dr. Szénási Hanna kirendeltség-vezető 3) Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 4) Irattár 10

11 4. napirendi pont EGYEBEK- Leader pályázat Előadásában elmondja, hogy a leader pályázat keretében a művelődési ház tetőszerkezetét sajnos nem lehet elkészíteni, azonban lehetőség van egy traktor beszerzésére, valamint a pályázat keretében lehetőség van a bánya tóból egy strand kialakítására. Ábrahám János képviselő Kérdése, hogy ezek megvalósítása mennyi pénzbe fog kerülni. Válaszában elmondja, hogy ezek nem kerülnek pénzbe az önkormányzatnak. Nacsa Tamás képviselő Elmondja, hogy nagyon jó ötletnek tartja a traktort, így az út széle nyírható lenne, és sokat könnyítene. Elmondja, hogy a strand kialakítására ugyan nagyon kemény és szigorú előírások vannak, ám így ezen típusú turisztika is megvalósulhatna a településen. Nacsa Tamás képviselő Elmondja, hogy amennyiben lesz rá pályázati lehetőség, minden önkormányzati intézményben fel kellene szerelni a napelemet, és így áramot termelni, mert roppan költséghatékony. Süveg József alpolgármester Kérdése, hogy amennyiben nem lehet a pályázat keretében a művelődési ház tetőszerkezetét kicserélni, úgy mint tegyenek vele, mert így nem maradhat. 11

12 Válaszában elmondja, hogy a tető kialakítás kb. 15 millió forint, amelyet önerőből kell kifizetni. Süveg József alpolgármester Javasolja, hogy akkor vegyenek fel hitelt a kifizetésére. Nacsa Tamás képviselő A javaslattal egyetért. Előadja, hogy árajánlatot fog kérni a tetőszerkezet kicserélésére, és amint megvan az árajánlat, akkor újratárgyalják. 12

13 4. napirendi pont EGYEBEK- Hitelkérelem (határozat javaslat jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi) Előadásában elmondja, hogy a Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködési program keretében az önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be kerékpárút kialakítására. A pályázati önerőt azonban az önkormányzat nem tudja kigazdálkodni, ezért azon összegre hitel felvételére van szükség. Ezen összeg e Ft. Az önerő felvétele minél hamarabb szükséges, mivel a pályázat lezárásához elengedhetetlen, hogy ezen összeg is rendelkezésre álljon. Elmondja továbbá, hogy már előzetesen tárgyalásokat folytatott a különböző pénzintézetekkel, amely eredményeként megállapítható, hogy a Fontana Credit Takarékszövetkezet biztosítja a legkedvezőbb feltételeket. Több kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátja a napirendi pontokat. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta: 72/2013. (VI. 24.) Öt. határozat Tárgy: Hosszú lejáratú hitelkérelem benyújtása, határon átnyúló közösségi együttműködésének fejlesztésére. Határozat 1.)A Magyarország-Szerbia határon átnyúló Együttműködési Program fejlesztésére, (kerékpárút kialakítása) sikeres pályázatot nyújtott be partnerként a Tiszasziget Község Önkormányzat. 2.) Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő Testülete úgy döntött, hogy a pályázati önerő biztosítása céljából hosszú lejáratú hitelt vesz fel. 3.) A hitel fedezete Tiszasziget Község Önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanok: - 517/24 helyrajzi számú, Futballpálya és sportöltöző megnevezésű ingatlan, melynek bruttó értéke: Ft, helyrajzi számú, Építési telek megnevezésű ingatlan, melynek bruttó értéke: Ft, helyrajzi számú, Kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, melynek bruttó értéke: Ft, 4.) Az igényelt hitelre vonatkozó információk: 13

14 Hitel összege: forint összeg. Hitel típusa: éven túli lejáratú hitel Hitel végső lejárata: Hitel törlesztésének ütemezése: hiteltörlesztés kezdete: , hitel törlesztésének ütemezése: 10 év. 5.) A Képviselő Testület nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem esik törvényi korlátozás alá. 6.) A Képviselő- Testület megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat hitelkérelmét készítse el, s az eredményéről a testületet tájékoztassa. 7.) A Képviselő- Testület felhatalmazza a polgármestert és a Pénzügyi főmunkatársat a hitelszerződés aláírásra. 8.) A Képviselő Testület vállalja, hogy a hitel futamideje alatt a mindenkori éves költségvetéseibe a hitel tőkerészét és annak járulékait betervezi. Határidő: azonnali Felelős: Polgármester Határozatot kapja: 1./ Polgármester 2./ Jegyző 3./ Fontana Credit Takarékszövetkezet 4./ Irattár Több előterjesztés nem lévén megköszöni a képviselőknek és a meghívottaknak a megjelenést, és a testületi ülést bezárja. k.m.f.t. Ferenczi Ferenc polgármester Dr. Szénási Hanna kirendeltség vezető 14