J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE cím: 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 17. napján (szerda) de órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt, Fő út 55.szám) hivatali helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Szabó Zoltán polgármester, Csathó László alpolgármester, Ádám Ferenc Györgyné képviselő, Berzi István képviselő és Kovács Márta képviselő Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző Szabó Zoltán polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen a résztvevőket, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős testület teljes létszámmal jelen van. Ismerteti a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 1./ Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.) Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a Képviselő-testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. Képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. Szabó Zoltán polgármester javasolja a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak az elfogadását, a javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el határozat hozatal nélkül - az alábbiak szerint:

2 1./ Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.) Tárgyalt napirendi pontok: 1./ Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.) 1./ Napirendi pont tárgya: Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.) (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a rendeletet-tervezetet - 5 fő döntéshozatalban való részvételével 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletet:

3 Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.) (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2./ Napirendi pont tárgya: Balajt Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a rendeletet-tervezetet - 5 fő döntéshozatalban való részvételével 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletet: Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3. Napirendi pont tárgya: Balajti Lakosokért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány vagyonának az elfogadásáról (Írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)

4 Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatát: Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2014. (XII.17.) H A T Á R O Z A T A Tárgy: Balajti Lakosokért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány vagyonának az elfogadásáról Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Balajti Lakosokért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány vagyonának az elfogadásáról szóló előterjesztést. Képviselő-testület a Balajti Lakosokért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány tulajdonát képező - Balajt belterület 5/2 hrsz. alatt, természetben Balajt, Fő út 55/A szám alatt található - lakóház, udvar - ingatlant, valamint DELIKÁT-SZ- 10/PB típusú kisüzemi aszaló berendezést, mely gázzal működik (21 éves), műanyag gyerek asztalt 4 db (18 éves), és gyerek széket 8 db (18 éves) - az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 4/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet 15. (3) bekezdése alapján - e l f o g a d j a. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Szabó Zoltán polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és a nyílt rendkívüli ülést bezárta. K.m.f. Szabó Zoltán polgármester Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző

5