Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba képviselő Fercsák András képviselő Kiss Péterné képviselő Kókai Sándor képviselő Maczó Balász képviselő Nagy János képviselő Szabó Sándor képviselő Szepesi András képviselő Tanácskozási joggal az ülésen részt vett Oleárné dr. Kádas Marianna címzetes főjegyző, az első napirendi pont tárgyalásánál Soós Józsefné dr. könyvvizsgáló, Körvélyesi Barnáné pénzügyi főelőadó. Biró Ferenc polgármester: köszönti a megjelenteket és ismerteti a napirendi javaslatot. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 10 fő képviselőből 10 fő megjelent. A javaslat alapján a képviselő-testület az ülés napirendjéül egyhangúlag a következőket állapítja meg: Napirendi pontontok 1./ Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásáról 2./ Rulirozó hitel felvétele 3./Döntés terület visszavásárlásáról 4./ Egyéb bejelentések, kérelmek 1.napirend Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásáról Biró Ferenc polgármester: Tájékoztatja a testületet arról, hogy a 2009.évi beszámoló elfogadásához szükséges a könyvvizsgálói jelentés ismerete. Megkéri Soós Józsefné dr. könyvvizsgálót ismertesse a könyvvizsgálat eredményét.

2 Sóos Józsefné dr. könyvizsgáló: ismerteti a 2009.évi gazdálkodásról szóló könyvvizsgálat eredményét. Az előterjesztés szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve. a Biró Ferenc polgármester: a továbbiakban ismerteti a 2009.évi gazdálkodásról szóló beszámolót. Kiegészítésül elmondja, hogy az önkormányzat a kötelezettségei jelentős részét teljesítette. Jelentős fejlesztések, beruházások valósultak meg a településen. Az áthúzódó beruházások jelentős terhet rónak az önkormányzatra. A beszámoló szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Biró Ferenc polgármester: megkéri Kókai Sándor képviselőt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását. Kókai Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. Biró Ferenc polgármester: javasolja a 2009.évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását. Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta, meghozta 5/2010.(IV.27.) számú Önkormányzati Rendeletét. A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 2.napirend Rulirozó hitel felvétele Biró Ferenc polgármester: Az javasolja ,- forint összegű rövid lejáratú felvételét az OTP Bank NyRT-től. A hitel felvételére az CÉDE c/ém/2009/205 számú pályázati támogatás megelőlegezéséhez szükséges. Fedezetét a pályázati támogatás biztosítja. Mezőzombor község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Meghozta 12/2010.(IV.27.) számú Önkormányzati Határozatát. 12/2010.(IV.27.) számú Önkormányzati Határozat Tárgy: rövid lejáratú hitel felvétele CÉDE c/ém/2009/205 számú pályázati támogatás megelőlegezéséhez Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt napjától történő ,-Ft rövid lejáratú hitel felvételével egyetért. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2010.május 31. napjától kívánja igénybe venni és december 31. napig visszafizeti.

3 A Képviselő-testület a kért rövid lejáratú hitel és járulékai erejéig az OTP Bank Nyrt. Részére felajánlja az Önkormányzat CÉDE c/ém/2009/205 számú pályázati támogatást. A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettség vállalása megfelel az 1990.évi LXV. Tv (2) bek. foglaltaknak. Amennyiben a vállalt kötelezettségének az Önkormányzat nem tenne eleget, úgy a testület hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. a megjelölt bevételekből a hiteltörlesztésnek és járulékainak megfelelő összeget zárolja, a fizetési kötelezettség esedékességének időpontjában a szerződés szerinti kötelezettségének teljesítésének céljából leemelje. A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Határidő: folyamatos Biró Ferenc polgármester: Az javasolja ,- forint összegű rövid lejáratú felvételét az OTP Bank NyRT-től. A hitel felvételére a 135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján, falufelújítás és fejlesztés igénybe vehető támogatás jogcímű elnyert pályázati támogatás megelőlegezéséhez szükséges. Fedezetét a pályázati támogatás biztosítja. Mezőzombor község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Meghozta 13/2010.(IV.27.) számú Önkormányzati Határozatát. 13/2010.(IV.27.) számú Önkormányzati Határozat Tárgy: rövid lejáratú hitel felvétele a 135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján, falufelújítás és fejlesztés igénybe vehető támogatás jogcímű elnyert pályázati támogatás megelőlegezéséhez Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt napjától történő ,-Ft rövid lejáratú hitel felvételével egyetért. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2010.május 31. napjától kívánja igénybe venni és december 31. napig visszafizeti. A Képviselő-testület a kért rövid lejáratú hitel és járulékai erejéig az OTP Bank Nyrt. Részére felajánlja az Önkormányzat számú pályázati támogatást. A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettség vállalása megfelel az 1990.évi LXV. Tv (2) bek. foglaltaknak. Amennyiben a vállalt kötelezettségének az Önkormányzat nem tenne eleget, úgy a testület hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. a megjelölt bevételekből a hiteltörlesztésnek és járulékainak megfelelő összeget zárolja, a fizetési kötelezettség esedékességének időpontjában a szerződés szerinti kötelezettségének teljesítésének céljából leemelje.

4 A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Határidő: folyamatos Biró Ferenc polgármester: tájékoztatja a testületet arról, hogy lehetőség van az európai uniós pályázatok esetében a saját erő kiegészítésére pályázat benyújtására az EU Önerő Alapra. Önkormányzati pályázatok esetében a saját erő 60 %-ra. Javasolja az elnyert pályázatok esetében alapra a pályázatok benyújtását. egyhangúlag elfogadta. Meghozta 14/2009.( IV.21) Önkormányzati Határozatát. 14/2010.( IV.27) Önkormányzati Határozat Tárgy: EU Önerő Alapra pályázat benyújtása Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat benyújtását határozta el az EU Önerő Alapjára a 19/2009.(IV.8.) ÖM rendelet alapján, mely meghatározza az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének évi támogatási rendjét. A pályázatot a 135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján, falufelújítás és fejlesztés igénybe vehető támogatás jogcímű elnyert, nettó ,- Ft összegű támogatás saját forrásának kiegészítésére kívánja benyújtani a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez. A közbeszerzési eljárás eredményeként a beruházás megvalósításának összköltsége: ,- Ft, melyből a támogatás mértéke: ,-Ft, a saját erő mértéke : ,-Ft, melyből az EU Önerő Alapról igényelt támogatás : ,- Ft saját erő 2010.évi költségvetéséből biztosított része: ,- Ft A projekt megvalósításának ütemezése: a megvalósulás időpontja: Megbízza a Polgármestert a pályázat elkészíttetésével és benyújtásával. Határidő: folyamatos 3.napirend Döntés terület visszavásárlásáról Biró Ferenc polgármester: tájékoztatja a képviselőket arról, hogy Tóth Timea Mezőzombor, Zrinyi u. 28. szám alatti lakos a mezőzombori beltelekben nyilvántartott 106/13 hrsz-ú, 990 m2 nagyságú házhelyingatlan visszavásárlását kérte. A telket a beépítési kötelezettség teljesítéséig az önkormányzatot megillető visszavásárlási jog terheli. A telket az önkormányzat 10 %-kal csökkentett áron vásárolhatja vissza. Az eladó ,- Ft eladási

5 áron kívánja értékesíteni. Ez az összeg kevesebb,mint az eredeti vételár 10 %-kal csökkentett része. Javasolja a házhelyingatlan visszavásárlását ,- Ft vételárért. egyhangúlag elfogadta. Meghozta 15/2010.( IV.27) Önkormányzati Határozatát. 15/2010.(IV.27) számú Önkormányzati Határozat Tárgy: Tóth Timea. Mezőzombor, Zrinyi u. 28. szám alatti lakos házhelyingatlan visszavásárlási ügye Mezőzombor Községi Önkormányzat képviselő-testülete a mezőzombori beltelekben nyilvántartott 106/13 hrsz-ú, 990 m2 házhelyingatlant visszavásárolja Tóth Timea. Mezőzombor, Zrinyi u. 28 szám alatti lakostól, ,- Ft azaz Egyszázezer forint vételárért. A képviselő-testület az adásvételi szerződés megkötésére és aláírására a polgármestert bízza meg. Felhívja a jegyzőt, hogy a határozatot a kérelmező részére küldje meg. Határidő:2010.május 15. Felelős: polgármester, jegyző 4.napirend Egyéb bejelentések, kérelmek Biró Ferenc polgármester: tájékoztatja a testületet arról, hogy szükséges ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése c. projekthez csatlakozás megerősítése. Javasolja a projekthez való csatlakozás megerősítését. egyhangúlag elfogadta. Meghozta 16/2010.( IV.27) Önkormányzati Határozatát. 16/2010.(IV.27.) számú Önkormányzati Határozat Tárgy: B.A.Z megyei települések ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése c. projekthez csatlakozás megerősítése Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a település továbbra is részt vegyen a B.A.Z megyei települések ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése című projektben. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokat továbbra is lássa el. Határidő: május 31. Biró Ferenc polgármester: a kiserdő beruházás megvalósításával kapcsolatban elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás folyamatban van. Egy pályázat érkezett, mely még hiánypótlásra

6 vár. Véleménye, hogy a beruházás május első felében elkezdődhet, s július végével megvalósulhat. Maczó Balázs képviselő ezzel kapcsolatos levelére válaszolva elmondja, hogy a beruházásról közös döntés született. Közösen döntött a képviselő-testület a pályázat benyújtásáról. Véleménye, hogy a kisedőben lévő fák már életveszélyesek voltak. A beruházás megvalósításával egy szép park kerül megvalósításra. A Képviselő Úr levélében kérteknek eleget tett, hiszen néhány fa megmentésre került. Maczó Balázs képviselő: válaszában elmondja, hogy nem akart kihátrálni a meghozott döntésből. Kérése csak annyi volt, hogy néhány fa kerüljön megmentésre, mely kérésének eleget tettek. Szepesi András képviselő: javasolja, hogy tűzzék a következő ülések napirendjére a tájházzal kapcsolatos kérdés megvitatását, illetve a vállalkozói fórum megszervezésének kérdését. egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta. Mivel több hozzászólás, kérdés nem volt a polgármester az ülést bezárta. K.m.f. Oleárné dr. Kádas Marianna Címzetes Főjegyző Biró Ferenc polgármester

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárány Dezsőné Császárné Kovács Erzsébet Hatoss Gábor Id. Nagy Ignác képviselők Tolnai Ferenc képviselők Burányi Bernadett körjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bárány Dezsőné Császárné Kovács Erzsébet Hatoss Gábor Id. Nagy Ignác képviselők Tolnai Ferenc képviselők Burányi Bernadett körjegyző JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 28-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza, Polgármesteri

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 79 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. július 28-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Fajka János, Fazekas

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 4-én tartott nyílt üléséről. 133/2014.(IX.04.) sz. határozat 134/2014.(IX.04.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 3-án, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Virág József polgármester

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 116-120 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben