Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének"

Átírás

1 Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:69-72/2013. (VII. 1.) számú határozatok d. rendeletek: - Ügyiratszám:./2013./ÖNKOR. Határozatok: - 69/2013. (VII. 1.) számú határozat: 0335/6, 0335/7, 0335/9 hrsz ú ingatlanok haszonbérbeadásáról döntés - 70/2013. (VII. 1.) számú határozat: IDEA EGTC-hez való csatlakozás - 71/2013. (VII. 1.) számú határozat: Hitelfelvétel a napelempark (0335/3 hrsz) megvalósításához, önerő biztosításához - 72/2013. (VII. 1.) számú határozat: Napelemparkhoz további 12,5 M forint biztosítása Rendeletek: - NAPIRENDI PONTOK: /6, 0335/7, 0335/9 hrsz ú ingatlanok haszonbérbeadásáról döntés (írásos előterjesztés) 2. IDEA EGTC-hez való csatlakozás (írásos előterjesztés) 3. Hitelfelvétel a napelempark (0335/3 hrsz) megvalósításához, önerő biztosításához (írásos előterjesztés) 4. Különfélék Monostorpályi, július 1. SZABÓ JÓZSEF Polgármester JUHÁSZ PÉTER Jegyző 155

2 Jegyzőkönyv Készült: Július 1.-én a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének rendkívüli nyílt üléséről. Jele vannak: - - Basa Attila alpolgármester - Molnár Edit képviselő - Berényi Attiláné képviselő. - Dr. Varga Zoltán képviselő Távolmaradását bejelentette: - Gyügyei Ernő képviselő - Nyilas József képviselő Tanácskozási joggal megjelent: - Juhász Péter jegyző Lakosok száma: 0 fő. Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 5 képviselő jelen van, így a Képviselő-Testületi ülés határozatképes. 2 fő képviselő jelezte távolmaradását, Nyilas József képviselő és Gyügyei Ernő képviselő. A rendkívüli ülésre tekintettel mindenkit személyesen értesítettünk a testületi ülés időpontjáról. Javasolja az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a Képviselő-Testület: NAPIRENDI PONTOK: /6, 0335/7, 0335/9 hrsz ú ingatlanok haszonbérbeadásáról döntés (írásos előterjesztés) 2. IDEA EGTC-hez való csatlakozás (írásos előterjesztés) 3. Hitelfelvétel a napelempark (0335/3 hrsz) megvalósításához, önerő biztosításához (írásos előterjesztés) 4. Különfélék Kérte, hogy aki a napirendhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg. Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem tettek javaslatot. Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ülés napirendjét. 156

3 1.napirendi pont: 0335/6, 0335/7, 0335/9 hrsz ú ingatlanok haszonbérbeadásáról döntés (írásos előterjesztés) A Képviselő - Testület döntött arról, hogy a 0335/6, 0335/7 és a 0335/9 hrsz-ú ingatlanokat bérbe kívánja adni, korábbi döntésének megfelelően. Erre érkezett egy ajánlat az SWR Kft részéről. Ők haszonbérbe kívánják venni ezen ingatlanokat a Képviselő Testületi határozatnak megfelelően, amelyet még a Június 5. Napján fogalmazott meg a Képviselő Testület. Molnár Edit képviselő Ismerteti a PB döntését. Kérdés, észrevétel valaki részéről? Kérdés, észrevétel nem érkezett. Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve az alábbiak szerint: Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013. (VII. 1.) számú Határozata A Képviselő - Testület 1. A Monostorpályi Község Önkormányzata tulajdonában lévő 0335/6 hrsz-ú (művelési ág: szántó, 1 ha 8591 m2, 21,65 AK), a 0335/7 hrsz-ú (művelési ág: szántó, 3035 m2, 4,22 AK) és a 0335/9 hrsz-ú (művelési ág: szántó, 2 ha 2029 m2, 27,13 AK) ingatlanokat együttesen - melynek nagysága mindösszesen 4 ha 3655 m2 haszonbérbe adja az a SWR Bauconsulting Kft. (Székhely: 9400 Sopron, Templom utca 3. I/1., képviseletében: Johann Gangl ügyvezető igazgató, adószám: , cégjegyzékszám: , statisztikai számjel: ) részére a jelen határozatban, valamint a jegyzőkönyv mellékletét is képező szerződés-tervezetben foglaltaknak megfelelően és feltételekkel. 2. A haszonbérleti szerződés-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A Képviselő - Testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés-tervezet azonnali aláírására, melyet a jelen jegyzőkönyv mellé kell csatolni. A birtokbaadás a haszonbérleti szerződés aláírásával megtörténik, a földhivatal felé a használat bejelentését a haszonbérlőnek (SWR Bauconsulting Kft.) kell megtennie. 3. A haszonbérleti díjat a haszonbérleti időre forintban határozza meg együttesen és összességében az 1. pont szerinti ingatlanok vonatkozásában, melyet az önkormányzat számú bankszámlaszámára kell a haszonbérlőnek befizetni. 4. A haszonbérleti idő 20 év (szerződés szerint). 5. A teljes haszonbérleti díjat a haszonbérleti szerződés megkötését követően legfeljebb 30 napon belül előre kell befizetni a leendő haszonbérlőnek úgy, hogy azt vissza nem követelheti. 6. Jelen határozatban foglaltak végrehajtására felkéri a polgármestert és a jegyzőt. 157

4 Határidő: Felelős: folyamatos. a polgármester a jegyző Kéri, hogy aki az ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő - Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: A Képviselő - Testület Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő Testületének 69/2013. (VII. 1.) számú Határozata 1. A Monostorpályi Község Önkormányzata tulajdonában lévő 0335/6 hrsz-ú (művelési ág: szántó, 1 ha 8591 m2, 21,65 AK), a 0335/7 hrsz-ú (művelési ág: szántó, 3035 m2, 4,22 AK) és a 0335/9 hrsz-ú (művelési ág: szántó, 2 ha 2029 m2, 27,13 AK) ingatlanokat együttesen - melynek nagysága mindösszesen 4 ha 3655 m2 haszonbérbe adja az a SWR Bauconsulting Kft. (Székhely: 9400 Sopron, Templom utca 3. I/1., képviseletében: Johann Gangl ügyvezető igazgató, adószám: , cégjegyzékszám: , statisztikai számjel: ) részére a jelen határozatban, valamint a jegyzőkönyv mellékletét is képező szerződés-tervezetben foglaltaknak megfelelően és feltételekkel. 2. A haszonbérleti szerződés-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A Képviselő - Testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés-tervezet azonnali aláírására, melyet a jelen jegyzőkönyv mellé kell csatolni. A birtokbaadás a haszonbérleti szerződés aláírásával megtörténik, a földhivatal felé a használat bejelentését a haszonbérlőnek (SWR Bauconsulting Kft.) kell megtennie. 3. A haszonbérleti díjat a haszonbérleti időre forintban határozza meg együttesen és összességében az 1. pont szerinti ingatlanok vonatkozásában, melyet az önkormányzat számú bankszámlaszámára kell a haszonbérlőnek befizetni. 4. A haszonbérleti idő 20 év (szerződés szerint). 5. A teljes haszonbérleti díjat a haszonbérleti szerződés megkötését követően legfeljebb 30 napon belül előre kell befizetni a leendő haszonbérlőnek úgy, hogy azt vissza nem követelheti. 6. Jelen határozatban foglaltak végrehajtására felkéri a polgármestert és a jegyzőt. Határidő: folyamatos. Felelős: a polgármester a jegyző 2.napirendi pont: IDEA EGTC-hez való csatlakozás (írásos előterjesztés) 158

5 Már más egtc-hez jelezte a Képviselő Testület, hogy csatlakozik. Ezek a jövőbeli terveink megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek. A TORYSA egtc-hez a Képviselő - Testület már a Június 21.napján tartott ülésén meghozott döntésével csatlakozott. Javaslom, hogy most az IDEA egtc-hez csatlakozzunk. Így nagyobb az esélyünk a pályázatokra. Molnár Edit képviselő Ismerteti a PB döntését. Kérdés, észrevétel valaki részéről? Kérdés, észrevétel nem érkezett. Megfogalmazza a határozat-tervezetet. Ismertetve. Kéri, hogy aki az ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő - Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete 70/2013. (VII. 1.) számú Határozata az IDA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulásba történő tagsági belépés. 1. Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat az IDA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (székhely: Magyarország, Gönc, Károlyi utca 33, HU-3895) [továbbiakban: IDA EGTC] alapító tagja legyen, a Csoportosulásba lépjen be. Ezzel kapcsolatban a szándéknyilatkozatot a polgármester kinyilvánította, melyet a Képviselő - Testület jóváhagyja. 2. A képviselő testület egyhangú határozatával döntött arról, hogy: a.) az IDA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Egyezményét és Alapszabályát megismerték és teljes körben magukra nézve elfogadták. b.) Monostorpályi Község Önkormányzata képviseletére a Csoportosulásban a polgármester jogosult. c.) Monostorpályi Község Önkormányzata az illetékes nemzeti hatósághoz benyújtja a tagként való belépéshez való hozzájárulás iránti kérelmet az illetékes nemzeti hatóság részére jogi képviselő útján. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 3. A belépési díjra jelenleg Ft-ot biztosít. 159

6 3.napirendi pont: Hitelfelvétel a napelempark (0335/3 hrsz) megvalósításához, önerő biztosításához (írásos előterjesztés) A napelemparkunk megvalósításához több mint 78 M forint önerőt kell biztosítanunk. A fennmaradó rész, ami kb. 19 M forint azt nem tudjuk lehívni, mivel az az építési beruházás áfája. Ez benn fog maradni az EUnál ez az összeg. De az önkormányzatnak nem kell ezt befizetni a NAV felé. Ahhoz, hogy az önerőt biztosítani tudjuk hitelt kell felvennünk. A Stabilitási törvény engedi, hogy az EU-s pályázatok önerejének biztosításához nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása, viszont az egy vére vonatkozó adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség egy évben nem lehet több, mint az önkormányzat saját bevételének 50%-a. E tekintetben tárgyaltunk a Takarékszövetkezettel és ők hajlandóak a rulírozó hitel biztosítására. Így majd a hatályos jogszabályoknak megfelelően a 285/2012-es Korm.rendeletben foglaltak figyelembevételével lehetőségünk lesz az EU Önerő Alapra pályázni, mivel hitelből oldottuk meg az önerőt. A hitelfelvétel (rulírozó) szükséges, ami biztosítja az önerőt. Molnár Edit képviselő Ismerteti a PB döntését. Kérdés, észrevétel, hozzászólás valaki részéről? Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett. Megfogalmazza a határozat-tervezetet, amely az alábbi: Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (VII. 1.) számú határozata Magyarország gazdaság stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. (2) bekezdés a) pontjára, valamint (3) bekezdésére hivatkozással az alábbi döntést hozza: 1. Monostorpályi Község Önkormányzatának képviselő-testülete dönt arról, hogy a KEOP-4.4.0/ projekt azonosító számú, Monostorpályi Község Önkormányzatának energetikai korszerűsítése fotovoltaikus rendszerrel megnevezésű projekt önerejének finanszírozása és annak biztosítása érdekében felhalmozási célú, rulírozó hitelt vesz fel a Hajdú Takarék Takarékszövetkezettől. 2. A hitelkeret összege: Ft. 3. A törlesztés a beérkező bevételekből folyamatosan történik. 4. A hitel visszafizetésének határideje: október 31.napja. Előtörlesztés lehetséges. 5. A hitel fedezete: az önkormányzat költségvetési bevételei, saját bevételei (ezen belül elsősorban a nettó finanszírozás keretében havonta érkező állami támogatás), valamint a Hajdú-Takarék 160

7 Takarékszövetkezetnél elhelyezett forint pénzösszeg a hitel biztosítására, és előreláthatóan a augusztusában elhelyezett Ft. 6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelszerződést az önkormányzat képviseletében aláírja. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester és a jegyző Javasolja, hogy aki az ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő - Testület 5 igen szavazatta egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (VII. 1.) számú határozata Magyarország gazdaság stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. (2) bekezdés a) pontjára, valamint (3) bekezdésére hivatkozással az alábbi döntést hozza: 1. Monostorpályi Község Önkormányzatának képviselő-testülete dönt arról, hogy a KEOP-4.4.0/ projekt azonosító számú, Monostorpályi Község Önkormányzatának energetikai korszerűsítése fotovoltaikus rendszerrel megnevezésű projekt önerejének finanszírozása és annak biztosítása érdekében felhalmozási célú, rulírozó hitelt vesz fel a Hajdú Takarék Takarékszövetkezettől. 2. A hitelkeret összege: Ft. 3. A törlesztés a beérkező bevételekből folyamatosan történik. 4. A hitel visszafizetésének határideje: október 31.napja. Előtörlesztés lehetséges. 5. A hitel fedezete: az önkormányzat költségvetési bevételei, saját bevételei (ezen belül elsősorban a nettó finanszírozás keretében havonta érkező állami támogatás), valamint a Hajdú-Takarék Takarékszövetkezetnél elhelyezett forint pénzösszeg a hitel biztosítására, és előreláthatóan a augusztusában elhelyezett Ft. 6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelszerződést az önkormányzat képviseletében aláírja. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester és a jegyző 4.napirendi pont: Különfélék 161

8 A napelempark kialakításához úgy néz ki, hogy további 12,5 M forint biztosítása szükséges. Kérem a Képviselő Testületet, hogy ezt engedélyezze és biztosítsuk ennek a fedezetét a mindenkori költségvetésünkben a projekt elkészültéig. Természetesen igénybe csak akkor vesszük, ha szükséges. Kérdés, észrevétel, hozzászólás valaki részéről? Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett. Megfogalmazza a határozat-tervezetet, amely az alábbi: Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (VII. 1.) számú határozata 1. A 0335/3 hrsz-on kialakítandó napelempark megépítéséhez a Képviselő - Testület további 12,5 M forintot biztosít a mindenkori költségvetésében a projekt elkészültéig. 2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő összeget a projekthez felhasználhassa, viszont azt csak indokolt esetben. Az esetleges felhasználásról a Képviselő - Testület azonnal értesíteni kell. A Képviselő - Testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2013. (VII. 1.) számú határozata 1. A 0335/3 hrsz-on kialakítandó napelempark megépítéséhez a Képviselő - Testület további 12,5 M forintot biztosít a mindenkori költségvetésében a projekt elkészültéig. 2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő összeget a projekthez felhasználhassa, viszont azt csak indokolt esetben. Az esetleges felhasználásról a Képviselő - Testület azonnal értesíteni kell. Kérdés, észrevétel, hozzászólás? Nem érkezett Kérdés, észrevétel, hozzászólás. Kérdés, észrevétel, hozzászólás híján bezárom az ülést. Köszönöm mindenkinek a munkáját és a részvételt. SZABÓ JÓZSEF Polgármester K.m.f. JUHÁSZ PÉTER Jegyző 162

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20.-án megtartott nyilvános testületi üléséről. A napirend fontosságára való tekintettel a képviselők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 10. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október 10-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 03. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-24/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester Hajdu Gyula alpolgármester Bodó Ferenc képviselő Madarász Dezső képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester Hajdu Gyula alpolgármester Bodó Ferenc képviselő Madarász Dezső képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án 18 óra 30 perckor a Bodrogi Önkormányzat megtartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 3-án, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben