Jegyzőkönyv. Készült: december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba képviselő Fercsák András képviselő Kiss Péterné képviselő Kókai Sándor képviselő Nagy János képviselő Szabó Sándor képviselő Tanácskozási joggal az ülésen részt vett Oleárné dr. Kádas Marianna címzetes főjegyző. Biró Ferenc polgármester: köszönti a megjelenteket és ismerteti a napirendi javaslatot. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 10 főből 8 fő megjelent. A javaslat alapján a képviselő-testület az ülés napirendjéül egyhangúlag a következőket állapítja meg: Napirendi pontok 1./Döntés benyújtandó pályázatról Előadó: Biró Ferenc polgármester 2./2010.évi ivóvíz-és csatornadíjak meghatározása Előadó: Biró Ferenc polgármester 3./Települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási díjak megállapítása Előadó: Biró Ferenc polgármester 4./ Egyéb bejelentések, kérelmek

2 1.napirend Döntés benyújtandó pályázatról Biró Ferenc polgármester:tájékoztatja a testületet arról, hogy a nemzeti deverzifikációs program keretében lehetőség van a vidéki települések megújítására és fejlesztésére. A program keretében sor kerülne a temető kerítésének felújítására, a temetői parkoló szilárd burkolattal való ellátására, a vízelvezetés megoldására, a temetőben lévő utak aszfaltozására, a közösségi ház külső szigetelésére. A beruházás megvalósítása Ft-ba kerül, melynek a saját ereje ,- Ft. Felhatalmazást kér a pályázat benyújtására. Mezőzombor községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Meghozta a 77/2009.(XII.15.) számú Önkormányzati határozatot. 77/2009.(XII.15.) számú Önkormányzati határozat Tárgy: nemzeti diverzifikációs program keretében pályázat benyújtása Mezőzombor községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat benyújtását határozta el a nemzeti diverzifikációs program keretében a vidéki települések megújítására és fejlesztése programra. A beruházás megvalósításának teljes nettó költsége: ,- Ft, a saját erő mértéke ( az ÁFA mértéke) 25 %, azaz: ,- Ft. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a saját erő mértékének költségvetésből való biztosítására. Határidő: január 15. Felelős: Biró Ferenc polgármester 2. napirend 2010.évi ivóvíz-és csatornadíjak meghatározása Biró Ferenc polgármester: tájékoztatja testületet arról, hogy a Borsodvíz Zrt. és a GW-Borsodvíz Kft. között megkötött szindikátusi-üzemeltetési szerződés megszűnt. A víz-és szennyvízszolgáltatást a Zrt. folytatja tovább. Szükséges az önkormányzati vagy részben Zrt.- részben önkormányzati tulajdonú csatornahálózatok és telepek üzemeltetése esetén a Kft-vel kötött üzemeltetési

3 szerződések módosítása az üzemeltető változása, a szerződés egyéb feltételének változatlanul hagyása mellett. Felhatalmazást kér a szerződés aláírására. Mezőzombor községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Meghozta a 78/2009.(XII.15.) számú Önkormányzati határozatot. 78/2009.(XII.15.) számú Önkormányzati határozat Tárgy: önkormányzati vagy részben a BORSODVÍZ Zrt.- részben önkormányzati tulajdonú csatornahálózatok és telepek üzemeltetése esetén a GW-BORSODVÍZ Kft-vel kötött üzemeltetési szerződések módosítása Mezőzombor községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a BORSODVÍZ ZRt. tulajdonát képező eszközök vonatkozásában a Zrt., mint szolgáltató január 1-től történő elfogadásához, valamint önkormányzati vagy részben a BORSODVÍZ Zrt.- részben önkormányzati tulajdonú csatornahálózatok és telepek üzemeltetése esetén a GW-BORSODVÍZ Kft-vel kötött üzemeltetési szerződések módosításához. Felhatalmazza Biró Ferenc polgármestert a módosított szerződések aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: Biró Ferenc polgármester Biró Ferenc polgármester: ismerteti a 2010.évi ivóvíz-és csatornadíj megállapításáról szóló előterjesztést. Az előterjesztés szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Javasolja az előterjesztésben meghatározott díjak elfogadását. Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Meghozta 10/2009.(XII.15.) számú Önkormányzati Rendeletét. A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Biró Ferenc polgármester: elmondja, hogy szükséges határozatot hozni arról, hogy a testület a BORSODVÍZ Zrt. által kidolgozott, a támogatási kérelemben közölt, fajlagos költség-ráfordítási adatokat elfogadja és tudomásul veszi a támogatási igény bejelentését. Javasolja a határozat meghozatalát.

4 Mezőzombor községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Meghozta a 79/2009.(XII.15.) számú Önkormányzati határozatot. 79/2009.(XII.15.) számú Önkormányzati határozat Tárgy: Víziközmű díjához támogatási igény bejelentése Mezőzombor községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolgáltató által kidolgozott, a támogatási kérelemben közölt, fajlagos költség-ráfordítási adatokat elfogadja és tudomásul veszi a támogatási igény bejelentését. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási igény bejelentésével kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Biró Ferenc polgármester 2. napirend Települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási díjak megállapítása A 2010.évi szilárd hulladékkal kapcsolatos szállítási díj megvitatása, lefogadása Biró Ferenc polgármester: ismerteti a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási díjak megállapításával kapcsolatos előterjesztést. Az előterjesztés szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve. A továbbiakban javasolja a szolgáltató által ajánlott szolgáltatási ár elfogadását. Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Meghozta 11/2009.(XII.15.) számú Önkormányzati Rendeletét. A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 4. napirend Egyéb bejelentések, kérelmek Biró Ferenc polgármester: tájékoztatja a testületet arról, hogy elkészült a faluközpont megújításhoz kapcsolódó fakitermelésre vonatkozó ajánlattételi felhívás. Januárban kerülne közlésre különböző sajtóban, a munkálatok elvégzésének határideje márciusának eleje.

5 A továbbiakban ismerteti az ajánlattételi felhívás tartalmát, melynek szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta és egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta. Biró Ferenc polgármester: tájékoztatja a testületet arról, hogy Pálinkás Árpád mezőzombori lakos ajándékozási céllal felajánlja az önkormányzatnak a tulajdonában lévő kült /3 hrsz-ú 3,9469 m2 nagyságú és a kült. 0,153/4 hrsz-ú 3,9548 m2 nagyságú, erdő művelési ágú területet. Az erdőt újra kell telepíteni. A következő évben az önkormányzat pályázhat az újratelepítésre. Javasolja a területet önkormányzati tulajdonba vételét. Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Meghozta a 80/2009.(XII.15.) számú Önkormányzati határozatot. 80/2009.(XII.15.) számú Önkormányzati határozat Tárgy: kült. 0,153/3 hrsz-ú és kült. 0,153/4 hrsz-ú erdő művelési ágú területet önkormányzati tulajdonba vétele. Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pálinkás Árpád Mezőzombor, Széchenyi út 9. szám alatti lakos ajánlatát elfogadja, kült. 0,153/3 hrsz-ú, 3,9469 m2 nagyságú és kült. 0,153/4 hrsz-ú, 3,9548 nagyságú erdő művelési ágú területeket önkormányzati tulajdonba veszi. Felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására. Határidő: január 31. Felelős: Biró Ferenc polgármester Biró Ferenc polgármester: tájékoztatja a testületet arról, hogy a felújított ravatalozó ás urnafal ünnepélyes felszentelésére december 22-én 11. órakor kerül sor. Csatlós Csaba képviselő: tájékoztatja a testületet arról, hogy az Ügyrendi Bizottság ülést tartott. Javasolja a polgármester részére 1 havi jutalom megítélését az éves munkájáért. Biró Ferenc polgármester: személyes érintettségére hivatkozással jelzi távolmaradását.

6 Kiss Péterné képviselő: javasolja átgondolni, hiszen nagyon nehéz helyzetben van az önkormányzat. Kérdése a Pénzügyi Bizottság elnökéhez, hogy van e rá fedezet az önkormányzat költségvetésében. Csatlós Csaba képviselő: e kérdésre válaszolva elmondja, hogy a polgármester jutalmazásával kapcsolatos előirányzatot a évi költségvetés nem tartalmaz. Szabó Sándor képviselő: véleménye, hogy nagyon nagy a fejlődés a településen, ezért 3 havi jutalmat javasol. Fercsák András képviselő: kiegészítésül elmondja, hogy a 3 havi jutalom 1,7 MFt-ba, az 1 havi jutalom ,- Ft-ba kerül az önkormányzatnak. Oleárné dr. Kádas Marianna címzetes főjegyző: tájékoztatásul elmondja, hogy jutalmazás az idén nem volt tervezve, a bérmaradvány terhére lehet jutalmazni. Czabányi Attila Sándor képviselő: Véleménye, hogy a polgármester jól végzi a munkáját, de figyelembe véve a nehéz anyagi helyzetet 1 havi jutalmat javasol. Csatlós Csaba képviselő: javasolja a 1 havi jutalom megítélését. Mezőzombor Községi Önkormányzat képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Meghozta a 81/2009.(XII.15.) számú Önkormányzati Határozatát. 81/2009.(XII.15.) számú Önkormányzati Határozatát. Tárgy: Biró Ferenc polgármester jutalmazása Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete Biró Ferenc polgármestert évben végzett munkájáért egy havi illetményének 1 szerese jutalomban, részesíti, melynek összege ,- Ft. Felelős: Oleárné dr. Kádas Marianna címzetes főjegyző Határidő: azonnal Oleárné dr. Kádas Marianna címzetes főjegyző: tájékoztatja a testületet arról, hogy a jogszabályi változások miatt szükséges a 8/1996. (IV.30.) számú a helyi iparűzési adóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése. A továbbiakban ismerteti a 12/2009.(XII.15.) számú Önkormányzati rendelet-tervezetet.

7 Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Meghozta 12/2009.(XII.15.) számú Önkormányzati Rendeletét. A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt Biró Ferenc polgármester az ülést bezárta. K.m.f. Biró Ferenc Polgármester Oleárné dr. Kádas Marianna címzetes főjegyző

8 Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(XII.15.) számú Rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási díjakról Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. Tv ában foglalt felhatalmazás alapján a teleülési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: 1.. Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről alkotott rendelete hatálya alá tartozó, természetes és jogi személyeknek illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknak a jelen rendelet 2-3 -ában megállapított közszolgáltatási díjat kell felszámolni. Közszolgáltatási díjak napjától 2.. (1) 1 db 60 l-es gyűjtőedény ürítési díja 311 Ft/ alkalom (2) 1 db 120 l-es gyűjtőedény ürítési díja 377 Ft/alkalom (3) 1 db 1100 l-es gyűjtőedény ürítési díja Ft/ alkalom 3.. (1) Kommunális hulladék esetén 1 db 4 m3-es konténer ürítési díja Ft/ alkalom, 1 db 5 m3 konténer ürítési díja Ft/ alkalom 1 db 8 m3 konténer ürítési díja Ft/,mely a lerakótól mért távolságtól függő (2) Építési hulladék esetén 1 db 5 m3 konténer ürítési díja Ft/ alkalom 1 db 8 m3 konténer ürítési díja Ft/ alkalom,mely a lerakótól mért távolságtól függő (3) Zsákos szállítás díja 60 l-es 311 Ft/zsák Zsákos szállítás díja 120 l-es 377 Ft/zsák (4) Az 2-3 -ban meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. ( 5) Az egy és kétszemélyes háztartás a 60 l-es gyűjtőedény igénybevételére jogosult. (6) Üresen álló ingatlan tulajdonosa nem köteles a szolgáltatást igénybe venni.

9 4.. (1) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszi az önkormányzat 7/2008.(XII.17.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási díjakról. (2) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, január 1. napjától kell alkalmazni. (1) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. K.m.f. Oleárné dr. Kádas Marianna Címzetes Főjegyző Biró Ferenc polgármester

10 Mezőzombor Község Önkormányzatának 10/2009/XII.15./számú R E N D E L E T E A víziközműből szolgáltatott ivóvíz-és csatorna díjaira. Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1990.évi LXXXVII. Tv. 7../1./ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú VÍZIKÖZMŰ-ből szolgáltatott ivóvíz-és csatorna díját az alábbiak szerint állapítja meg és teszi közzé: 1.. Az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz-és csatornahasználat után a 2. -ban megállapított díjat kell felszámolni. 2.. (1) A Szolgáltató által biztosított ivóvíz díja: Közületi: 443,-Ft/m 3 Lakossági: 410,-Ft/m 3 csatornahasználat díja: 540,- Ft/m 3 (2) Az (1) bekezdésben megállapított díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza. (3) a vízterhelési díjat a szolgáltató az /1/ pontban foglalt összegen felül a Borsodvíz ZRt. területén egységes kiszámlázással, az elvezetett szennyvíz mennyiség arányában hárítja át a szolgáltatást igénybevevőkre. 3.. A 2. -ban megállapított díjjal a számlázást gazdálkodó szervezet felé havonta, a lakosság felé a szolgáltató saját ütemtervének megfelelően a fogyasztásmérő óra adatai alapján kell alkalmazni. A fogyasztás mennyiségét a vízmérő hiányában az 1.sz. melléklet szerinti átalánnyal kell meghatározni. 4.. (1) Ezen rendelet 2010.január 1.napján lép hatályba. (2) A rendeletben foglaltakat a hatálybalépés utáni vízfogyasztás és szennyvízelvezetés elszámolásánál kell alkalmazni. Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget meg kell osztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra. (3) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 6/2008.(XII.17.) számú rendelete a víziközműből szolgáltatott ivóvíz-és csatorna díjairól. (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. K.m.f. Biró Ferenc Polgármester Oleárné dr.kádas Marianna Címzetes Főjegyző

11 Mezőzombor Község Önkormányzatának 12/2009/XII.15./számú R E N D E L E T a helyi iparűzési adóról A helyi önkormányzatokról szóló mód évi LXV.tv (1) bek., valamint a helyi adókról szóló mód évi C. tv. ( továbbiakban Htv.) 1.. (1), 6.., és 43.. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Mezőzombor község képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) Az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység esetén helyi iparűzési adót vezet be. (2) az adó mértéke Htv. 37. (1) bekezdésében foglalt esetben: az adóalap 2%-a. (3) az adó mértéke Htv. 37. (2) bek. a) pontja esetén: naptári naponként legfeljebb 500,- Ft, (4) az adó mértéke Htv. 37. (2) bek. b) pontja esetén: naptári naponként legfeljebb 5.000,- Ft, 2.. Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló törvények előírásai az irányadóak. (1) Ezen rendelet 2010.január 1.napján lép hatályba. (2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat mód. 8/1996.(IV.30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 3.. K.m.f. Biró Ferenc Polgármester Oleárné dr.kádas Marianna Címzetes Főjegyző

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 23-án (hétfő) 15: 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 2 Határozatai: 20-25 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés 2011.évi költségvetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 4. Napirend Ügyiratszám: 13/5557/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben