Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén."

Átírás

1 Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth u. 10. Jelen vannak: Horváth Zoltán Papp Zoltán Hajas István Benedek Andrea Szlottáné Turi Edina polgármester, alpolgármester települési képviselő települési képviselő jegyző Horváth Zoltán polgármester : Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fő testületi tagból 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. Horváth Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki a napirendi ponttal kézfenntartással jelezze. egyetért, A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: 1./ Doba Önkormányzat évi zárszámadása 2./ Doba Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Előadó: Horváth Zoltán polgármester 3./ Ajka Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez hozzájárulás 4. Vegyes ügyek - /Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának Gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról. 1

2 - Somló-környéki ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás évi költségvetésének teljesítéséről szóló zárszámadás - Alapszolgáltatási Központ telephely változás -Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány támogatása NAPIREND TÁRGYALÁSA: 1./ Doba Önkormányzat évi zárszámadása Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendeletet-tervezetet. Javasolja a rendelet megalkotását. Doba Önkormányzat Képviselő-testületet 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az 5/2013. ( IV.29.) rendeletet az Önkormányzat évi zárszámadásáról. ( Rendelet és annak mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2./ Doba Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Előadó: Horváth Zoltán polgármester Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. Javasolja annak elfogadását. 2

3 52 /2013. (IV. 25.) sz. határozat Doba Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját a tervezés alapjául elfogadja. (Rendelet és annak mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3./ Ajka Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez hozzájárulás Horváth Zoltán polgármester: Felolvassa a Veszprém Megyei Rendőr- Főkapitányság levelét a kapitányságvezetői kinevezéssel kapcsolatban. A kinevezéssel kapcsolatban kérik a képviselő-testület támogató határozatát. Javasolja a támogatással való egyetértést. A képviselő-testület a javaslattal egyetért. tartózkodás nélkül- meghozta az alábbi határozatot: 53/2013. (IV. 25.) sz. határozat 1./Doba Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy támogatja Szoboszlai Tibor r.alezredest az Ajkai Rendőrkapitányság Kapitányságvezetői tisztségébe. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a határozat megküldésére. 4. Vegyes ügyek - Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 3

4 Szolgálat Gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról Horváth Zoltán polgármester: A beszámolót ismerteti, javasolja annak elfogadását. 54 /2013. (IV. 25.) sz. határozat Doba Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. ( Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete) - Somló-környéki ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás évi költségvetésének teljesítéséről szóló zárszámadás Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti a Somló környéki ivóvízminőség javító önkormányzati társulás évi költségvetéséről szóló zárszámadást. Javasolja annak elfogadását. 55 /2013. (IV. 25.) sz. határozat Doba Önkormányzat Képviselő-testülete A Somló-Környéki Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás évi költségvetéséről szóló zárszámadást elfogadja. ( Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) - Alapszolgáltatási Központ telephely változás 4

5 Horváth Zoltán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a noszlopi Alapszolgáltatási Központ új telephelyre költözik. Kérik a telephely változás jóváhagyását. 56 /2013. (IV. 25.) sz. határozat 1./ Doba Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az Alapszolgáltatási Központ a Noszlop, Dózsa György utca 45. szám alatti Noszlop Község Önkormányzatának Hivatali épületébe átköltözzön, és az legyen az új telephelye. 2./ A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a székhely település, Noszlop Község Önkormányzatának -Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány támogatása Horváth Zoltán polgármester: Felolvassa a Veszprém Megyei Mentőszervezet 04- es Alapítvány támogatás iránti kérelmét. A támogatást a képviselő-testület nem javasolja megállapítani. Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal- ellenszavazat és 57 /2013. (IV. 25) sz. határozat Doba Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány támogatás iránti kérelmét elutasítja. A határozati kivonat megküldésével kérelmezőt értesíteni kell. 5

6 Horváth Zoltán polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 18 óra 20 perckor berekesztette. K.mf. Horváth Zoltán Szlottáné Turi Edina polgármester jegyző 6