Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről."

Átírás

1 1 Jegyzőkönyv nyilvános üléséről. Időpont: szeptember 13. Helyszín: Községi Önkormányzat 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester Báthory Istvánné képviselő Czövekné Duduma Ildikó képviselő Lakatos János képviselő Szatzker Csaba képviselő Vadkerti Ferencné képviselő Zsobrákné Balogh Mária képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Edit Csepiné Kelemen Mária körjegyző pénzügyi főelőadó Kiss András képviselő, Szolga Ferencné képviselő, Sashalmi Endre alpolgármester elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a testület ülésén. Távol: 3 fő szavazati joggal 1 fő tanácskozási joggal

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Az ülés megnyitása 1./ Beszámoló a Körjegyzőség I. félévi gazdálkodásáról 73/2010. (IX. 13.) Kt. határozat 2./ A Körjegyzőség évi költségvetésének módosítása 74/2010. (IX. 13.) Kt. határozat 3./ Beszámoló Kincsesbánya Községi Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 75/2010. (IX. 13.) Kt. határozat 4./ A évi költségvetésről és gazdasági programról szóló 3/2010. (II. 16.) Kt. rendelet módosítása 10/2010. (IX. 14.) Kt. rendelet 5./ Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer évi pályázati fordulójához 76/2010. (IX. 13.) Kt. határozat 6./ A Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztása 77/2010. (IX. 13.) Kt. határozat 7./ A Kincs Kultúra Sport Egyesület beadványa 78/2010. (IX. 13.) Kt. határozat 8./ László Sándorné kérelme 79/2010. (IX. 13.) Kt. határozat 9./ Egyebek A Napraforgó Óvoda pótelőirányzata 80/2010. (IX. 13.) Kt. határozat A Körjegyzőség köztisztviselőinek jutalmazása 81/2010. (IX. 13.) Kt. határozat Tódori Tibor kérelme 82/2010. (IX. 13.) Kt. határozat Lakatos János képviselő kérdése Szatzker Csaba képviselő felvetése Lakatos János képviselő felvetése 83/2010. (IX. 13.) Kt. határozat 9.7. Civil szervezet támogatása 84/2010. IX. 13.) Kt. határozat

3 3 Az ülés megnyitása Bajkai János polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület a nyilvános ülést megtarthatja, határozatképes, mivel a szavazásra jogosult 10 képviselő közül a testületi ülés kezdetekor megjelent. Kérdést intéz a képviselőkhöz: van-e részükről módosítási javaslat a napirenddel kapcsolatban. A képviselők a napirenddel kapcsolatban módosítási javaslatot nem terjesztettek elő. Kéri a testületet, foglaljon állást az előterjesztett napirendi javaslattal kapcsolatban. A képviselő-testület határozathozatal nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztett napirendet. A jegyzőkönyvet Lakatos János képviselő hitelesíti. 1./ Beszámoló a Körjegyzőség I. félévi gazdálkodásáról 73/2010. (IX. 13.) Kt. határozat Előadó: Kovács Edit körjegyző Az anyagot a képviselők a meghívóval együtt megkapták, nem kívánja kiegészíteni, várja a képviselők hozzászólását. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: Elmondja, hogy az előterjesztést a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja Bajkai János polgármester kéri a képviselők állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Körjegyzőség évi költségvetésének I. félévi teljesítési adatait e Ft bevétellel és e Ft kiadással elfogadta. 73/2010. (IX. 13.) Kt. a Körjegyzőség év I. félévi gazdálkodásáról

4 4 Határidő: Felelős: Folyamatos Kovács Edit körjegyző Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség évi költségvetésének I. félévi teljesítési adatait e Ft bevétellel és e Ft kiadással elfogadta. 2./ A Körjegyzőség évi költségvetésének módosítása 74/2010. (IX. 13.) Kt. határozat Előadó: Kovács Edit körjegyző A módosítást a kereset-kiegészítés indokolja bevételi és kiadási oldalon egyaránt, valamint a túlfinanszírozás összegét kellett más feladatra könyvelni. Bajkai János polgármester Tájékoztatja a testületet, hogy a pénzügyi területen dolgozó kollégáknak 2012-ig a mérlegképes könyvelő államháztartási szakát el kell végezni, ez az állás betöltésének feltétele. 1-1 főt érint Isztiméren ill. Kincsesbányán, de többletfinanszírozást nem igényel, a dologi kiadásokból kigazdálkodható. A polgármester kéri a képviselők hozzászólását. A képviselők hozzászólásra nem jelentkeztek, ezért a polgármester kéri a képviselők állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Körjegyzőség évi költségvetésének módosítását az előterjesztett formában és tartalommal. Kincsesbánya Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2010. (IX. 13.) Kt. a Körjegyzőség évi költségvetésének módosításáról

5 5 Határidő: Felelős: Folyamatos Kovács Edit körjegyző Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadta: Körjegyzőség évi módosított költségvetése_1 Bevételek: Adatok e Ft-ban Önkormányzatok elszámolásai Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások: Önkormányzatok igazgatási Eredeti Módosított tevékenysége előirányzat előirányzat Illetmények Rendszeres személyi juttatások összesen: Jubileumi jutalom (3 fő) Keresetkiegészítés Cafetéria juttatások Egyéb sajátos jutt.(betegszabadság) Közlekedési költségtérítés (1 fő bérlete) Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: TB járulék Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Folyóirat besz. (Költségvetési levelek) Egyéb információhord. besz. (CD jogtár) Egyéb komm.szolg.(szoc.,ikt.pr.felügyelet) Távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj (internet) Egyéb üzemeltetés, fenntartás (kp.felvét, utalv.díj, postai közr.díj,továbbképzések) Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Belföldi kiküldetés (busz, saját gk.) Munkáltató által fizetett SZJA (cégtelefon adó) Cafetéria adója 1404 x 25 % Túlfinanszírozás visszafiz Dologi kiadások összesen: Túlfinanszírozás visszafizetése Előző évi pénzmaradvány átadás összesen: Kiadások összesen:

6 6 3./ Beszámoló Kincsesbánya Községi Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 75/2010. (IX. 13.) Kt. határozat Előadó: Bajkai János polgármester Tájékoztatja a testületet, hogy az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény rendelkezései szerint a tárgyalni kell az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót az adott év szeptember 15-ig. A beszámoló ebben az évben is elkészült, mely összesítve tartalmazza az önkormányzati adatokat magyarázatokkal és mellékletekkel. A beszámolót a képviselők a meghívóval együtt megkapták, ismerik. A polgármester kéri a képviselők hozzászólását. Csepiné Kelemen Mária pénzügyi főelőadó: Kiegészítésként elmondja, hogy a beszámoló szöveges részében szerepel a módosítások magyarázat is. A polgármester kéri a képviselők hozzászólását. A képviselők hozzászólásra nem jelentkeztek, ezért kéri a képviselők állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Kincsesbánya Községi Önkormányzat év I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót. 75/2010. (IX. 13.) Kt. számú a év I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Felelős: Határidő: Bajkai János polgármester Folyamatos

7 7 Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kincsesbánya Községi Önkormányzat év I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót. 4./ A évi költségvetésről és gazdasági programról szóló 3/2010. (II. 16.) Kt. rendelet módosítása 10/2010. (IX. 14.) Kt. rendelet Előadó: Bajkai János polgármester Bajkai János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a változások miatt szükséges a évi költségvetésről és gazdasági programról szóló rendelet módosítása. A rendelet módosítását kidolgozták, ismerteti a részleteket. Az anyagot a képviselők a meghívóval együtt megkapták, ismerik. A polgármester kéri a képviselők hozzászólását. A képviselők hozzászólásra nem jelentkeztek, ezért a polgármester kéri a képviselők állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést, megalkotja a évi költségvetésről és gazdasági programról szóló 3/2010. (II. 16.) Kt. rendeletének módosítását. 10/2010. (IX. 14.) Kt. R E N D E L E T E a évi költségvetésről és gazdasági programról szóló 3/2010. (II. 16.) Kt. rendelet módosításáról A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 5./ Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer évi pályázati fordulójához 76/2010. (IX. 13.) Kt. határozat Előadó: Bajkai János polgármester Az előző évekhez hasonlóan évben is lehetőség van a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra. Ennek keretében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a támogatás lehetővé teszi a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérése érdekében a kormányzat, illetve az önkormányzat együttesen forrást biztosít a rászoruló fiatal

8 8 számára az ösztöndíj megszerzésére. A támogatási rendszerhez a megyei önkormányzat is csatlakozhat forrással. Az előterjesztéshez mellékelte az Általános Szerződési Feltételek másolatát és a nyilatkozatok tervezetét. Javasolja a évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást. A határozati javaslatot a következők szerint terjeszti a testület elé.../2010. (..) Kt. számú a Bursa Hungarica évi pályázati fordulójához való csatlakozásról Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi pályázati fordulójához. Az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer 2011 évi fordulója keretében beérkezett pályázatokról hozott döntését az OKM Támogatáskezelő által üzemeltetett internetes honlapon on-line adatbázisban rögzíti. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozatok megküldésével. A polgármester javasolja a részvételt, ez a segítség mindenkinek jól jön. Most a csatlakozásról kell dönteni, a pályázatok elbírálásáról már az új testület határoz majd. Kéri a képviselők hozzászólását. A képviselők érdemi hozzászólásra nem jelentkeztek, ezért a polgármester kéri a képviselők állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést az előterjesztés szövege szerint csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi pályázati fordulójához.

9 9 76/2010. (IX. 13.) Kt. számú a Bursa Hungarica évi pályázati fordulójához való csatlakozásról Felelős: Határidő: Bajkai János polgármester Folyamatos Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi pályázati fordulójához. Az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer 2011 évi fordulója keretében beérkezett pályázatokról hozott döntését az OKM Támogatáskezelő által üzemeltetett internetes honlapon on-line adatbázisban rögzíti. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozatok megküldésével. 6./ A Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztása 77/2010. (IX. 13.) Kt. határozat Előadó: Kovács Edit körjegyző A települési képviselők és polgármesterek választásának előkészítése június hónapban megkezdődött. A választások során a településen Helyi Választási Bizottság működésére van szükség. A bizottság tagjait a megfelelő számban a képviselő-testület megválasztotta augusztus 16-án.

10 10 A bizottság az alakuló ülését követően a jelöltek jelentkezésével megkezdte munkáját. A jelöltek jelentkezésekor az egyik tag összeférhetetlenséget jelentett be, mivel közeli hozzátartozója jelöltként indul a választáson. Az összeférhetetlenség miatt a fenti HVB tag a továbbiakban nem vehet részt a bizottság munkájában, ezért a Helyi Választási Bizottság létszámának kiegészítésére van szükség. Az előzetes egyeztetést követően javasolja a bizottság tagjaként megválasztani Mezei Istvánnét, aki vállalta a bizottság munkájában való részvételt és előzetesen írásban hozzájárult az előterjesztés nyilvános ülésen való tárgyalásához. A körjegyző kéri a képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására és a Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztására. A polgármester kéri a képviselők hozzászólását. A képviselők hozzászólásra nem jelentkeztek, ezért kéri a képviselők állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést, a jelöltállítás során kialakult összeférhetetlenség miatt lemondott tag helyére Mezei Istvánnét megválasztja a Helyi Választási Bizottság tagjának. 77/2010. (IX. 13.) Kt. számú a Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztásáról Felelős: Bajkai János polgármester Határidő: október 3. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelöltállítás során kialakult összeférhetetlenség miatt lemondott tag helyére Mezei Istvánnét megválasztja a Helyi Választási Bizottság tagjának.

11 7./ A Kincs Kultúra Sport Egyesület beadványa 78/2010. (IX. 13.) Kt. határozat Előadó: Bajkai János polgármester 11 Tájékoztatja a testületet, hogy a Kincs Kultúra Sport Kulturális és Szabadidős Egyesület beadványt terjesztett megvitatásra a Képviselő-testület elé, mely szerint a súlykorlátozással védett (12 t) útvonal túlsúlyos járművek általi használatával kapcsolatban szabályozást javasol megvitatásra. A polgármester javasolja, hogy ezt a beadványt ez a testület már ne tárgyalja, és ne hozzon döntést, a választások után megalakult új testület tűzze napirendre. A polgármester kéri a képviselők hozzászólását. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: A pénzügyi bizottság javaslata szerint utána kell nézni, hogy a telephelyekhez milyen infrastruktúrát kell az önkormányzatnak biztosítani. Erre utalt ő is, ezen kívül a pénzügyi feltételrendszert is pontosítani kell. Ezért kéri az előterjesztett napirenddel kapcsolatban a tárgyalás és a döntés elnapolását. Kéri a képviselők további hozzászólását. A képviselők további hozzászólásra nem jelentkeztek, ezért kéri a képviselők állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést, a Kincs Kultúra Sport Kulturális és Szabadidős Egyesület beadványát mely a súlykorlátozással védett (12 t) útvonal túlsúlyos járművek általi használatával kapcsolatban szabályozást javasol érdemben nem tárgyalja, elnapolja a napirend tárgyalását a következő testületi ülésig. 78/2010. (IX. 13.) Kt. számú a Kincs Kultúra Sport Egyesület beadványáról Felelős: Határidő: Bajkai János polgármester Folyamatos

12 12 Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincs Kultúra Sport Kulturális és Szabadidős Egyesület beadványát mely a súlykorlátozással védett (12 t) útvonal túlsúlyos járművek általi használatával kapcsolatban szabályozást javasol érdemben nem tárgyalja, elnapolja a napirend tárgyalását a következő testületi ülésig. 8./ László Sándorné kérelme 79/2010. (IX. 13.) Kt. határozat Előadó: Bajkai János polgármester Tájékoztatja a testületet, hogy László Sándorné képviseletében a Pataki Ügyvédi Iroda levelet intézett az önkormányzathoz, melyben az ügyfele tulajdonában lévő Kincsesbánya 1 hrsz. alatt felvett ingatlannal kapcsolatban településrendezési intézkedést kér, illetve ennek elmaradása esetén kártalanítási igénnyel él. Az építész-tervező cég egyeztetett az építési hatóság embereivel az ügyben. A dokumentumokat ügyvédnek is szeretné átadni, megelőzendő a pereskedést. Kéri a képviselők hozzászólását. Szatzker Csaba képviselő: Az önkormányzat a területrendezéssel kárt okozott, az a véleménye, hogy ezt majd később lehet forintosítani. Dr. Szekerczés Annának javasolja az ügyet átadni. Szatzker Csaba képviselő: Miért nem a helyi ügyvédnek, Mráz Zoltánnak? Dr. Szekerczés Annának nagyobb a közigazgatási szakmai gyakorlata. Szatzker Csaba képviselő: Nem támogatja Szekereczés Anna megbízását. Javasolta, ha az ügyvéd áttekintette a lehetőségeket utána az ügyvédekkel és a kérelmezővel együtt üljünk le tárgyalni. A helyi ügyvéd a rendezési tervekkel nincs annyira tisztában, mint Dr. Szekereczés Anna, azért gondolta, hogy ebben a kérdésben őt kellene megbízni.

13 13 Czövekné Duduma Ildikó képviselő: Véleménye szerint a felmerült kérdésnek Dr. Mráz ügyvéd úr is utána tud nézni. Bajkai János polgármester a hozzászólásokat követően javasolja, hogy bízzák meg Dr. Mráz Zoltán ügyvédet az ügy intézésével és a válasz megfogalmazásával. Kéri a képviselők állásfoglalását. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a László Sándorné képviseletében jelentkező Pataki Ügyvédi Iroda által előterjesztett ügyben mely a László Sándorné tulajdonában lévő, Kincsesbánya 1 hrsz. alatt felvett ingatlannal kapcsolatban településrendezési intézkedést kér, illetve ennek elmaradása esetén kártalanítási igénnyel él az ügyintézéssel és a válasz megfogalmazásával megbízza Dr. Mráz Zoltán ügyvédet. 79/2010. (IX. 13.) Kt. számú László Sándorné jogi képviselőjének beadványáról Felelős: Határidő: Bajkai János polgármester Folyamatos Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a László Sándorné képviseletében jelentkező Pataki Ügyvédi Iroda által előterjesztett ügyben mely a László Sándorné tulajdonában lévő, Kincsesbánya 1 hrsz. alatt felvett ingatlannal kapcsolatban településrendezési intézkedést kér, illetve ennek elmaradása esetén kártalanítási igénnyel él az ügyintézéssel és a válasz megfogalmazásával megbízza Dr. Mráz Zoltán ügyvédet. 9./ Egyebek A Napraforgó Óvoda pótelőirányzata 80/2010. (IX. 13.) Kt. határozat Előadó: Bajkai János polgármester Tájékoztatja a testületet, hogy a nyár folyamán a kincsesbányai Napraforgó tagóvodában különböző felújítási munkálatokat végeztek el. Ezek egy része előre a

14 14 költségvetésben tervezett volt, ám a váratlan nem tervezhető események, ennek kapcsán az előzetes költségbecslések nem nyújtottak teljes fedezetet a munkák elvégzésére. Ezért javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Napraforgó Tagóvoda költségvetési előirányzatát Ft-tal emelje meg. Kéri a javaslat támogatását és a képviselők hozzászólását. Lakatos János képviselő: Kérdése, hogy lesz-e garancia az elvégzett munkára? Természetesen igen. Ismerteti az eljárás technikáját vasbeton cölöpök kerülnek az épület alá. Belül a munkálatok már elkészültek, de kívül még szeptember 30-ig tartanak. Kéri a képviselők további hozzászólását. A képviselők további hozzászólásra nem jelentkeztek, ezért a polgármester kéri a képviselők állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Napraforgó Tagóvoda költségvetési előirányzatát Ft-tal megemeli. 80/2010. (IX. 13.) Kt. számú a Napraforgó Tagóvoda költségvetési előirányzatának megemeléséről Felelős: Határidő: Bajkai János polgármester Folyamatos Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napraforgó Tagóvoda költségvetési előirányzatát Ft-tal megemeli.

15 9. 2. A Körjegyzőség köztisztviselőinek jutalmazása 81/2010. (IX. 13.) Kt. határozat Előadó: Bajkai János polgármester 15 Isztimér, Kincsesbánya körjegyzőségben dolgozó köztisztviselők esetében a 2010 évi parlamenti és önkormányzati választások rendkívüli többletmunkával jártak, illetve járnak. A dolgozók jutalmazására a körjegyzőség költségvetésében forrást nem állítottak be, ezért javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy bruttó Ft/fő jutalmazási keretet biztosítson a körjegyzőség dolgozói számára. Ez Kincsesbánya község esetében (5 fő) Ft. Báthory Istvánné képviselő: Kérdése, hogy a választási bizottság tagjaihoz hasonlóan ők nem részesülnek díjazásban? Kovács Edit körjegyző: De igen, a jegyzőkönyvvezetők és a helyi választási iroda tagjai egyszeri bruttó ,- Ft-ot kapnak központilag, de ez a munka több hétvégi, délutáni ügyeletet is jelent. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: Támogatja az előterjesztést, amennyiben van erre pénz. Bajkai János polgármester kéri a képviselők hozzászólását. A képviselők további hozzászólásra nem jelentkeztek, ezért a polgármester kéri a képviselők állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a költségvetés terhére Ft. jutalmazási keretet biztosít a körjegyzőségben dolgozó köztisztviselők számára. 81/2010. (IX. 13.) Kt. számú a körjegyzőség dolgozói számára biztosított jutalmazási keretről

16 16 Felelős: Határidő: Bajkai János polgármester Folyamatos Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés terhére Ft. jutalmazási keretet biztosít a körjegyzőségben dolgozó köztisztviselők számára. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a jutalomkeret átutalásával Tódori Tibor kérelme 82/2010. (IX. 13.) Kt. határozat Előadó: Bajkai János polgármester Tájékoztatja a testületet, hogy Tódori Tibor, mint az Ezerjó Rallyesprint Bajnokság rendezője, terület igénybevételi kérelmet nyújtott be, mely szerint október 23-a és november 21-e közötti időszakban valamelyik hétvégén a bajnokság záró futamának helyszínét Kincsesbánya település területére tervezték. Leveléhez helyszínrajzot mellékelt. Kéri az önkormányzatot, járuljon hozzá a verseny megrendezéséhez, biztosítsa a területet. A polgármester ismerteti a kérelmező által tervezett útvonalat. Véleménye szerint az új útra (Kertalja utca) nem kellene őket beengedni, a rákhegyi út pedig nagyon kátyús. Akkora összeget kellene kérni, amiből helyre lehetne állítani. Kéri a képviselők hozzászólását. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: Ha tavaly 200 e Ft-ot kértünk, akkor idén legyen 500 e Ft. Amatőrökről van szó, autót jelent a verseny az ő nevezési díjukkal lehet számolni. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: Régen a Rákóczi utcán ment a rally most is nagyon rossz állapotban van, az utaknak nem használ ez a verseny. Hideg aszfaltot elég sokat meg lehetne venni a használatért fizetendő díjból, az elég olcsó. Az új utat semmiképp sem engedné igénybe venni. Báthory Istvánné képviselő: Egyetért azzal, hogy az új útra ne engedjék a versenyt, a díjat határozzák meg.

17 17 Számítása szerint kb 50 versenyző 20 e Ft-os nevezési díjjal számolva 1 millió forint bevételt jelent, de vannak más kiadások is reklám, díjazás stb. Javasolja a ,- Ft-ot. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: Véleménye szerint többet kellene kérni. Szatzker Csaba képviselő: Segítséget kér telefonon a helyzet megítélésére. A megérkező személy elmondja, hogy a versenytáv alapján szoktak használati díjat kérni, melynek szokásos mértéke Ft/km. A nevezési díj általában Ft. A Kincsesbányán kijelölt versenytáv kb. 5 km, ami Ft használati díjat jelent. Összefoglalja az eddig elhangzottakat. Tehát az önkormányzat hozzájárul a verseny megrendezéséhez azzal a feltétellel, hogy a szervező az önkormányzat részére Ft. úthasználati díjat fizet, helyreállítja a verseny során megrongálódott útszakaszokat, valamint a verseny során a Kertalja utcát nem vehetik igénybe. A polgármester kéri a képviselők további hozzászólását. A képviselők további hozzászólásra nem jelentkeztek, ezért a polgármester kéri a képviselők állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy támogatja Tódori Tibor kérelmét, hozzájárul az Ezerjó Rallyesprint Bajnokság rendezője által Kincsesbányán a kérelem mellékleteként tervezett útvonalon szervezett autóverseny megrendezéséhez azzal a feltétellel, hogy a szervező az önkormányzat részére Ft. úthasználati díjat fizet, helyreállítja a verseny során megrongálódott útszakaszokat, valamint a verseny során a Kertalja utcát nem vehetik igénybe. 82/2010. (IX. 13.) Kt. számú a Tódori Tibor által szervezett autóverseny engedélyezéséről

18 18 Felelős: Határidő: Bajkai János polgármester Folyamatos Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Tódori Tibor kérelmét, hozzájárul az Ezerjó Rallyesprint Bajnokság rendezője által Kincsesbányán a kérelem mellékleteként tervezett útvonalon szervezett autóverseny megrendezéséhez azzal a feltétellel, hogy a szervező az önkormányzat részére Ft. úthasználati díjat fizet, helyreállítja a versenyen történő igénybevétel miatt megrongálódott útszakaszokat, valamint a verseny során a Kertalja utcát nem vehetik igénybe Lakatos János képviselő kérdése Lakatos János képviselő érdeklődik, hogy szó volt arról, hogy Lakatos Lászlóné házát meg fogják nézni a Pencz Tomiék. Mi a helyzet ezzel? Szeptemberre ígérték, még nincsenek elkésve. Ígéretet kaptak, hogy meg lesz javítva 2 közhasznú segítségével. A polgármester ismertette az elvégzendő munkálatokat (tető aláfóliázása, kémény visszafalazása) Szatzker Csaba képviselő felvetése Szatzker Csaba képviselő tájékoztatja a testületet, hogy a szemétgödör rekultiválása megkezdődött, de másfél hónappal ezelőtt abbahagyták mit lehet tudni erről. Pénzügyi gondok vannak a hátérben? Annyi információja van, hogy az első fázist befejezték, fizetési gondokról nincs tudomása. Szatzker Csaba képviselő: A rekultivációs tervet látta, de nem tartja elég alaposnak, körültekintőnek nincs felsorolva minden hulladéktípus, ami megtalálható itt. A korábbi időkre visszamenőleg tájékozódott, széles körből kerültek ide a hulladékok. Szatzker Csaba képviselő: Autókárpit hulladék van rengeteg, több száz autógumi ez sem szerepel a felsorolásban. A rekultivációt egy ütemben kell elvégezni a tanulmány szerint, ezért sem érti a levonulást.

19 19 Tudomása szerint az első szakaszt befejezték. A területet lankásítják, betemetik, füvesítik. Szatzker Csaba képviselő: Szétterítették a szemetet, fél méteres részek vannak, ezek között árkok keletkeznek, ahol a szennyeződés mosódik be a talajba. Ez onnan is látható, hogy nincs víz a gödörben, tehát elszivárog a víz. Úgy tűnik, hogy az uniós pályázatból se lehet a rekultivációt rendesen megcsinálni. A terület nem az önkormányzaté, az EU pályázat az államot nem támogatja. Annak idején ezt nagyon körül kellett járni. Szerinte se ez a legjobb megoldás, de nem mi vagyunk a szakemberek. Szatzker Csaba képviselő: Furcsa dolgok történnek ott Tájékoztatja a testületet, hogy a Bakony-Green területén megint pakolják le a hulladékot, ebből rendőrségi ügy lesz. Ígéretet tett arra, hogy a település őröket ki fogja küldeni terepszemlére Lakatos János képviselő felvetése 83/2010. (IX. 13.) Kt. határozat Lakatos János képviselő emlékeztetett arra, hogy szeptember 18-án lesz a Csákberényi bornapok rendezvény, kérdése, hogy részt veszünk-e? Ha igen, akkor kellene hozzá pénzt rendelni főzőverseny lesz, stb. Véleménye szerint ,- Ftra lenne szükség. Bajkai János polgármester megerősíti, hogy valóban most lesznek a Csákberényi bornapok. Javasolja a Lakatos János képviselő által felvetett támogatást megadni. Kéri a képviselők hozzászólását. A képviselők hozzászólásra nem jelentkeztek, ezért a polgármester kéri a képviselők állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a költségvetés terhére Ft-tal támogatja az önkormányzat képviseletében a Csákberényi bornapokon történő részvételt, a főzőversennyel kapcsolatos költségeket.

20 20 83/2010. (IX. 13.) Kt. számú a Csákberényi bornapokon való részvétel anyagi támogatásáról Felelős: Bajkai János polgármester Határidő: szeptember 18. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés terhére Ft-tal támogatja az önkormányzat képviseletében a Csákberényi bornapokon történő részvételt, a főzőversennyel kapcsolatos költségeket Civil szervezet támogatása 84/2010. IX. 13.) Kt. határozat Szolga Ferencné képviselő Rendelkező nyilatkozatát eljuttatta a testülethez, mely szerint a fel nem vett képviselői tiszteletdíjának terhére forint támogatást szeretne nyújtani az Isztiméri Ifjúsági Klub számára. Az összeg átcsoportosításához testületi döntés kell. Kéri a képviselők hozzászólását. A képviselők hozzászólásra nem jelentkeztek, ezért a polgármester kéri a képviselők állásfoglalását az előterjesztéshez. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést, mely szerint az Isztiméri Ifjúsági Klub támogatását forinttal megemeli a képviselői tiszteletdíjak előirányzata terhére.

21 21 84/2010. (IX. 13.) Kt. civil szervezet támogatásáról Felelős: Bajkai János polgármester Határidő: szeptember 24. Kincsesbánya Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Isztiméri Ifjúsági Klub támogatását forinttal megemeli a képviselői tiszteletdíjak előirányzata terhére. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatás átutalásával. Mivel több bejelentés és napirendi pont nem volt, a polgármester megköszöni a jelenlévők részvételét és bezárja a testületi ülést. kmf. Bajkai János polgármester Kovács Edit körjegyző Hitelesíti: Lakatos János képviselő

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv soros, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. október 24. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. október 25. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. november 29. Helyszín: Községi Önkormányzat 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. szeptember 15. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. november 14. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: Á-82-10/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Időpont: 2010. március 22. Helyszín: Községi Önkormányzat 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. március 2. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

17/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

17/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 17/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Időpont: 2012. június 25. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló Időpontja: 2004. április 26. 9 óra.

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló Időpontja: 2004. április 26. 9 óra. Jelen voltak: JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2004. április 26-i évi rendes megismételt közgyűléséről. A közgyűlés

Részletesebben

Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. május 29-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén.

Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. május 29-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén. 11-39/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. május 29-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén. Jelen vannak: Komjáthi Gáborné, a testület elnöke

Részletesebben

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2011. február 16-án 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet kiegészít és a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet kiegészít és a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: Szám: - /2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21.-én megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 17-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Sashalmi Endre alpolgármester (Kincsesbánya) Czövekné Duduma Ildikó képviselő (Kincsesbánya)

Jegyzőkönyv. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Sashalmi Endre alpolgármester (Kincsesbánya) Czövekné Duduma Ildikó képviselő (Kincsesbánya) Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 15-én 18 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (V. 3.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról Kincsesbánya Községi Önkormányzat

Részletesebben

2.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozási nyilatkozat elfogadása

2.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozási nyilatkozat elfogadása J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak: jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2002. április 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 99-108 Rendelete: 6-7 Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 1-jén 19:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott rendkívüli nyilvános ülésén. Jelen vannak: Sütő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. október 10. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-2/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. november 7.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. november 7. Ügyszám: 56-121/2011. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. november 7. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Polgármesteri Hivatal Nyirád, Szabadság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Gebula Béla Ákos a

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-8/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. augusztus 19-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Bánréve Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 01-jén 09.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Bánréve Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 01-jén 09.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Bánréve Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 01-jén 09.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Lakatos Károly elnök, Kőműves-Magyar Krisztián képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 26/2012. (III.29.) kt. határozat: A 2012. március 29-ei ülés napirendjének elfogadása 27/2012. (III.29.)

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről Határozatok száma: 74-82. Rendeletek száma: 14-16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

Jegyzőkönyv Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. évi rendes Közgyűléséről

Jegyzőkönyv Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. évi rendes Közgyűléséről Jegyzőkönyv Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. évi rendes Közgyűléséről 1 A Közgyűlés időpontja és helye: 2007. április 25., délelőtt 9,00 óra, 1065 Budapest, Bajcsy- Zsilinszky u. 57.

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2010. február 12-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét egyhangúlag elfogadja. Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Szám: 18/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 8) Bököny Község Önkormányzat SZMSZ szóló 5/2007.(IV.01.) Kt. rendelet felülvizsgálata

TÁRGYSOROZAT. 8) Bököny Község Önkormányzat SZMSZ szóló 5/2007.(IV.01.) Kt. rendelet felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2009. április 24-én tartott rendes üléséről 132-14/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (60-78/2009.) TÁRGYSOROZAT 1) Beszámoló a Nagykállói Rendőrőrs

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 18/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.03.29.-én 15.00. órakor megtartott rendes ülésén.

Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.03.29.-én 15.00. órakor megtartott rendes ülésén. Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 129-4/2012. Jegyzőkönyv Készült: 2012.03.29.-én 15.00. órakor megtartott rendes ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata. 2012. évi 9. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott rendes ülésről.

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata. 2012. évi 9. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott rendes ülésről. Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi 9. sz. jegyzőkönyve a 2012. november 28-án megtartott rendes ülésről. Jegyzőkönyv Készült az Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 2011. október 27-i ülése 317 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2011. T A R T A L M A Z Z A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről. Időpontja: 2013. november 11. 19:05 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr. Fábián

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1688-17 / 2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1688-17 / 2011. Iktatószám: 1688-17 / 2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 5. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kistanács termében (8123 Soponya, Petőfi S.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-én megtartott üléséről Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 13/2011. Határozatok száma: 72-79/2011. Rendeletek száma: - /2011. JEGYZŐKÖNYV 2011. október 12-én megtartott üléséről Tervezett napirendi

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben