2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett fel az önkormányzat és a HUNGAROTEL Rt. között óta folyó vitás kérdés a koncesszió elnyerése érdekében az önkormányzati követelés tárgyában helyzetéről. A képviselő 15 napon belül írásban választ kap kérdésére. Pap János képviselő napirend előtti hozzászólása Kistérségi Társulás - A képviselő javasolta, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás jövőbeni együttműködése érdekében az önkormányzat folytasson tárgyalásokat Doboz, illetve a többi település vezetésével annak érdekében, hogy a jelenlegi formájában fennmaradjon a társulás. A 175/2006. (III.23.) határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat módosítása A közgyűlés 21 igen,1 nem szavazattal, 5 tartózkodással a következő határozatot hozta: 57/2007. (II.15.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát, és a 175/2006. (III.23.) közgyűlési határozatot március 1. napjával hatályon kívül helyezi. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1.) Építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló Bizottság képviselő tagjait: Vrbovszki Viktor, Hricsovinyi Tamás, Fodor Jánosné, Mezei Zsolt, Velkey Gábor személyében jelöli ki. 2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló Bizottság képviselő tagjait: Dr. Fábián Ágnes,

2 2 Dr. Kerekes Attila, Kiss Tibor, Pap János, Hrabovszki György személyében jelöli ki. 3.) Szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló Bizottság képviselő tagjait: Tímár Ella, Szente Béla, Kutyej Pál, Miklós Attila, Bálint Jánosné személyében jelöli ki. 3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság elnökét: Herczeg Tamás tagjait: Dr. Ferenczi Attila, Hirka Tamás, Fodor Lajos, Szilvásy Ferenc, Baji Lajos Pap János személyében jelöli ki. 4./ A Közbeszerzési Szabályzatot valamennyi önkormányzati intézmény részére el kell juttatni. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: március 1. Tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztés c. projekt keretein belül az UTB Envirotec Kft., mint tervező által elvégzett, aktuális, folyamatban lévő és elkövetkező feladatokról A közgyűlés 28 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

3 3 58/2007. (II.15.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése c. projekt keretein belül az UTB Envirotec Kft., mint tervező által elvégzett, aktuális, folyamatban lévő és elkövetkező feladatokról szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: december hrsz-ú, Békéscsaba, Szabadság tér 10. szám alatti ingatlan értékesítése A közgyűlés 24 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 59/2007. (II.15.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyrajzi számú, Békéscsaba, Szabadság tér 10. szám alatti, 1016 m 2 területű, kollégium megnevezésű, helyi védelem alatt álló, forgalomképes, per-, teher- és igénymentes ingatlanát árverésen értékesíti. A közgyűlés az ingatlan kikiáltási árát bruttó ,- Ft-ban határozza meg. (A kikiáltási ár 20 % áfá-t tartalmaz.) A kikiáltási alapártól lefelé eltérni nem lehet! Az árverésen kialakult vételár 50 %-át az árverés megkezdése előtt letétbe helyezett összeg, (a kikiáltási ár bruttó összegének 5 %-a) figyelembe vételével - a szerződéskötéssel egyidőben, átutalással kell a vevőnek megfizetnie. A vételárból még fennmaradó részt (a második 50 %-ot), a szerződéskötést követő 60 napon belül kell a vevőnek egyösszegben kiegyenlítenie. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése javára a vételár teljes kiegyenlítéséig - a vételár hátralék és járulékai erejéig jelzálogjogot, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni a földhivatali nyilvántartásba. A szerződéskötésre nyitva álló idő: az árverést követő 60 nap. Az adásvételi szerződés aláírásával Vantara Gyula polgármestert bízza meg a közgyűlés. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyrajzi számú, Békéscsaba, Szabadság tér 10. szám alatti, 1016 m 2 területű, kollégium megnevezésű, helyi védelem alatt álló forgalomképes, per-, teher- és igénymentes ingatlanra vonatkozó árverési hirdetés szövegét jóváhagyja és elrendeli annak közzétételét a Csabai Mérlegben. Az árverési hirdetés szövege a határozat részét képezi.

4 4 Az árverési hirdetés rövidített változatát egy országos lapban és a Békés Megyei Hírlapban is közzé kell tenni. Az árverés időpontjának (eredménytelen árverés esetén a további árverési időpontoknak) a meghatározását a közgyűlés a Stratégiai és Fejlesztési Osztály vezetőjére bízza. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: december 31. H I R D E T É S Ikt. szám: IV /2007. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a Békéscsaba, Szabadság tér 10. szám alatti, helyrajzi számú, 1016 m 2 területű, kollégium megnevezésű, helyi védelem alatt álló, forgalomképes, per-, teher- és igénymentes ingatlanát. Kikiáltási alapár: bruttó ,- Ft. (A kikiáltási alapártól lefelé eltérni nem lehet!) Az ingatlan teljes felújítást, illetve az abban folytatandó és engedélyezett tevékenységnek megfelelően átalakítást igényel. Árverés időpontja: (szerda) óra Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló (I. emelet) Békéscsaba, Szent István tér 7. szám A nem lakás célú ingatlan (volt kollégium) árverésen kialakult vételárának 50 %-át a szerződéskötéssel egyidőben kell kifizetnie, illetve átutalnia a vevőnek. A vételárból még fennmaradó részt (a második 50 %-ot), a szerződéskötést követő 60 napon belül kell kifizetnie az árverési vevőnek. A szerződéskötésre nyitva álló idő: az árverést követő 60 nap. Az árverésen való részvétel feltételei: A kikiáltási alapár 5 %-ának (azaz: ,-- Ft-nak) a letétbe helyezése. A letétbe helyezendő összeg nagysága miatt a letéti összeget csak átutalni lehet, oly módon, hogy a letéti összeg legkésőbb az árverés napján igazolhatóan megjelenjen a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal OTP Bank Rt-nél vezetett jelű számláján. Az átutalási megbízást az árverés helyszínén be kell mutatni. Az árverésen legmagasabb ajánlatot tevő által letétbe helyezett összeg a vételárba beszámít, a többi résztvevő részére a letétbe helyezett összeg az árverés befejezését követően visszautalásra kerül.

5 5 Ha az árverésen legmagasabb árat ajánló az árverést követő 60 napon belül nem köti meg az adásvételi szerződést, vagy az árverésen kialakult vételár 50 %-át az árverés megkezdése előtt letétbe helyezett összeg figyelembe vételével - a szerződéskötéssel egyidőben, átutalással nem fizeti meg, illetve a vételárból még fennmaradó részt, a szerződéskötést követő 60 napon belül nem rendezi, az önkormányzat egyoldalú jognyilatkozattal eláll az adásvételi szerződéstől. A letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az önkormányzat nem köteles visszafizetni. Az ingatlan megtekinthető: a Polgármesteri Hivatal Stratégiai és Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoportjával egyeztetett időpontban. Az ingatlannal kapcsolatos egyéb információ: Az árverés tárgyát képező ingatlan a belvárosban, a város főterén, a Szabadság téren található. Ez a város közigazgatási központja, a régi, legbelső városmag része. A környék infrastrukturális ellátottsága és megközelíthetősége kiváló. Az épület az elmúlt század első harmadában épült. Az alaprajzi elrendezés csak kevéssé módosult, így az épület többféle funkció ellátására is alkalmas lehet. (Minden olyan célra átalakítható, amelyet a helyi építési szabályzat lehetővé tesz, pl: kulturális tevékenység folytatására, kiállító vagy bemutató terem, magas színvonalú, igényes szórakoztató központ, vagy irodaház, illetve banki célra is alkalmassá tehető az ingatlan). Az ingatlannal kapcsolatos egyéb felvilágosítás ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Stratégiai és Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoportjánál (Békéscsaba, Szent István tér 7. szám), vagy telefonon a 66/ /1223-as melléken kérhető hrsz-ú, Békéscsaba, Árpád sor 12. szám alatti ingatlan értékesítése A közgyűlés 25 igen, 1 nem szavazattal,1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 60/2007. (II.15.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 225. helyrajzi számú, Békéscsaba, Árpád sor 12. szám alatti, 1189 m 2 területű, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, forgalomképes, per-, teher- és igénymentes ingatlanát árverésen értékesíti. A közgyűlés az ingatlan kikiáltási árát ,- Ft-ban határozza meg. (Áfa fizetési kötelezettség nem keletkezik, mert a lakóingatlan értékesítése tárgyi adómentesség alá tartozik.) A kikiáltási alapártól lefelé eltérni nem lehet! A vételárat a szerződéskötéssel egy időben készpénzben kell a vevőnek megfizetnie, illetve átutalnia. A szerződéskötésre nyitva álló idő: az árverést követő 30 nap.

6 6 Az adásvételi szerződés aláírásával Vantara Gyula polgármestert bízza meg a közgyűlés. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 225. helyrajzi számú, Békéscsaba, Árpád sor 12. szám alatti forgalomképes, per-, teher- és igénymentes ingatlanra vonatkozó árverési hirdetés szövegét jóváhagyja és elrendeli annak közzétételét a Csabai Mérlegben. Az árverési hirdetés szövege a határozat részét képezi. Az árverési hirdetés rövidített változatát egy országos lapban és a Békés Megyei Hírlapban is közzé kell tenni. Az árverés időpontjának (eredménytelen árverés esetén a további árverési időpontoknak) a meghatározását a közgyűlés a Stratégiai és Fejlesztési Osztály vezetőjére bízza. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: december 31. H I R D E T É S Ikt. szám: IV /2007. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a Békéscsaba, Árpád sor 12. szám alatti, 225. helyrajzi számú, 1189 m 2 területű, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, forgalomképes, per-, teher- és igénymentes ingatlanát. Kikiáltási alapár: ,-- Ft. (Áfa fizetési kötelezettség nem keletkezik, mert a lakóingatlan értékesítése tárgyi adómentesség alá tartozik.) (A kikiáltási alapártól lefelé eltérni nem lehet!) Az ingatlan teljes felújítást, illetve az abban folytatandó és engedélyezett tevékenységnek megfelelően átalakítást igényel. Árverés időpontja: (szerda) óra Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló (I. emelet) Békéscsaba, Szent István tér 7. szám A 225. hrsz-ú ingatlan (volt orvosi rendelő) árverésen kialakult vételárát a szerződéskötéssel egyidőben, egyösszegben készpénzben kell kifizetni, illetve átutalni. A szerződéskötésre nyitva álló idő: az árverést követő 30 nap.

7 7 Az árverésen való részvétel feltételei: A kikiáltási alapár 10 %-ának (azaz: ,- Ft-nak) letétbe helyezése én, (szerdán) 9.00 órától óráig a Polgármesteri Hivatal Pénztárában. A letétbe helyezendő összeg nagysága miatt készpénzben befizetni csak az árverés napján lehet. Ha a letéti összeget átutalással kívánja az árverésen résztvevő rendezni, akkor azt úgy kell megtennie, hogy a letéti összeg legkésőbb az árverés napján igazolhatóan megjelenjen a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal OTP-nél vezetett jelű számláján. Ez esetben a letéti összeg visszafizetése is átutalással történik. A befizetés tényét igazoló pénztárbizonylatot, illetve az átutalási megbízást az árverés helyszínén be kell mutatni. Az árverésen legmagasabb ajánlatot tevő által letétbe helyezett összeg a vételárba beszámít, a többi résztvevő részére a letétbe helyezett összeg az árverés befejezését követően visszafizetésre vagy visszautalásra kerül. Ha az árverésen legmagasabb árat ajánló az árverést követő 30 napon belül nem köti meg az adásvételi szerződést vagy a fennmaradó 90 %-os vételárrészt a szerződéskötéskor nem fizeti meg, az általa letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó nem köteles visszaadni. Az ingatlan megtekinthető: a Polgármesteri Hivatal Stratégiai és Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoportjával egyeztetett időpontban. Az ingatlannal kapcsolatos egyéb információ: Az árverés tárgyát képező ingatlan Békéscsaba központjában, természetvédelmi övezetben található. Jól megközelíthető, az infrastrukturális ellátottsága teljes körű. Az ingatlanon álló főépület a múlt század első felében villaszerű polgárháznak épült. Az utóbbi években orvosi rendelőként működött. Az ingatlan műszaki állapota jó. A 225. hrsz-ú ingatlan telekhatárán egy szennyvízcsatorna húzódik, amely a Dr. Becsey Oszkár utcai ingatlan szennyvizét vezeti el a gyűjtő csatornába. A szennyvízcsatorna elhelyezése miatt az ingatlan használatát korlátozó teher (szolgalmi jog) az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre nem került. Az ingatlan felújítását, illetve az abban folytatandó és engedélyezett tevékenységnek megfelelő átalakítását követően alkalmas többféle, lakóövezetben folytatható tevékenység végzésére. Az ingatlannal kapcsolatos egyéb felvilágosítás ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Stratégiai Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoportjánál (Békéscsaba, Szent István tér 7. szám), vagy telefonon a 66/ /1223-as melléken kérhető. 3067/1. hrsz-ú, Békéscsaba, Andrássy út 38. szám alatti ingatlan értékesítése A közgyűlés 25 igen, 2 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

8 8 61/2007. (II.15.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 3067/1. helyrajzi számú, Békéscsaba, Andrássy út 38. szám alatti, 2048 m 2 összterületű, óvoda megnevezésű, forgalomképes, per-, teher- és igénymentes ingatlanát árverésen értékesíti. A közgyűlés az ingatlan kikiáltási árát bruttó ,- Ft-ban határozza meg. (A kikiáltási ár 20 % áfá-t tartalmaz.) A kikiáltási alapártól lefelé eltérni nem lehet! Az árverésen kialakult vételár 50 %-át az árverés megkezdése előtt letétbe helyezett összeg, (a kikiáltási ár bruttó összegének 5 %-a) figyelembe vételével - a szerződéskötéssel egyidőben, átutalással kell a vevőnek megfizetnie. A vételárból még fennmaradó részt (a második 50 %-ot), a szerződéskötést követő 60 napon belül kell a vevőnek egyösszegben kiegyenlítenie. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése javára a vételár teljes kiegyenlítéséig - a vételár hátralék és járulékai erejéig jelzálogjogot, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni a földhivatali nyilvántartásba. A szerződéskötésre nyitva álló idő: az árverést követő 60 nap. A vételár megfizetésén kívül a vevőt terheli az ingatlan jelenleg közterületen álló kerítésének telekhatárra történő visszahelyezési költsége is. Az adásvételi szerződés aláírásával Vantara Gyula polgármestert bízza meg a közgyűlés. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 3067/1. helyrajzi számú, Békéscsaba, Andrássy út 38. szám alatti forgalomképes, per-, teher- és igénymentes ingatlanra vonatkozó árverési hirdetés szövegét jóváhagyja és elrendeli annak közzétételét a Csabai Mérlegben. Az árverési hirdetés szövege a határozat részét képezi. Az árverési hirdetés rövidített változatát egy országos lapban és a Békés Megyei Hírlapban is közzé kell tenni. Az árverés időpontjának (eredménytelen árverés esetén a további árverési időpontoknak) a meghatározását a közgyűlés a Stratégiai és Fejlesztési Osztály vezetőjére bízza. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: december 31.

9 9 Ikt.sz.: IV /2007. H I R D E T É S Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a Békéscsaba, Andrássy út 38. szám alatti, 3067/1. helyrajzi számú, 2048 m 2 területű, Óvoda megnevezésű, forgalomképes, per-, teher- és igénymentes ingatlanát. Kikiáltási alapár: ,-- Ft. + áfa. (azaz: bruttó ,- Ft.) (A kikiáltási alapártól lefelé eltérni nem lehet!) Az árverés tárgyát képező 3067/1. helyrajzi számú ingatlan kerítése jelenleg a szomszédos közterületen (Petőfi Liget) áll. A kerítés telekhatárra történő visszahelyezése a vevő feladata és költsége. Az ingatlan teljes felújítást, illetve az abban folytatandó és engedélyezett tevékenységnek megfelelően átalakítást igényel. Árverés időpontja: (szerda) óra Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló (I. emelet) Békéscsaba, Szent István tér 7. szám A nem lakás célú ingatlan (volt óvoda) árverésen kialakult vételárának 50 %-át a szerződéskötéssel egyidőben kell kifizetnie, illetve átutalnia a vevőnek. A vételárból még fennmaradó részt (a második 50 %-ot), a szerződéskötést követő 60 napon belül kell kifizetnie az árverési vevőnek. A szerződéskötésre nyitva álló idő: az árverést követő 60 nap. Az árverésen való részvétel feltételei: A kikiáltási alapár 5 %-ának (azaz: ,-- Ft-+ áfa) letétbe helyezése. A letétbe helyezendő összeg nagysága miatt a letéti összeget csak átutalni lehet, oly módon, hogy a letéti összeg legkésőbb az árverés napján igazolhatóan megjelenjen a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal OTP Bank Rt-nél vezetett jelű számláján. Az átutalási megbízást az árverés helyszínén be kell mutatni. Az árverésen legmagasabb ajánlatot tevő által letétbe helyezett összeg a vételárba beszámít, a többi résztvevő részére a letétbe helyezett összeg az árverés befejezését követően visszautalásra kerül. Ha az árverésen legmagasabb árat ajánló az árverést követő 60 napon belül nem köti meg az adásvételi szerződést, vagy az árverésen kialakult vételár 50 %-át az árverés megkezdése előtt letétbe helyezett összeg figyelembe vételével - a szerződéskötéssel egyidőben, átutalással nem fizeti meg, illetve a vételárból még fennmaradó részt, a szerződéskötést követő 60 napon belül nem rendezi, az önkormányzat egyoldalú jognyilatkozattal eláll az adásvételi szerződéstől. A letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az önkormányzat nem köteles visszafizetni.

10 10 Az ingatlan megtekinthető: a Polgármesteri Hivatal Stratégiai és Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoportjával egyeztetett időpontban. Az ingatlannal kapcsolatos egyéb információ: Az árverés tárgyát képező ingatlan a belvárosban, a város főutcáján, a kereskedelmi és gazdasági központban (Csaba Center, piac közelében) található. A környék infrastrukturális ellátottsága és megközelíthetősége kiváló. Az épület 1896-ban nagypolgári lakóháznak épült, többször átalakították. Az ingatlan felújítását és átalakítását követően alkalmas többféle tevékenység folytatására (pl. banki-, kereskedelmi-, kulturális- vagy irodai célra). Az ingatlannal kapcsolatos egyéb felvilágosítás ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Stratégiai Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoportjánál (Békéscsaba, Szent István tér 7. szám), vagy telefonon a 66/ /1223-as melléken kérhető. A 17190/2 hrsz-ú telek tulajdonba adása A közgyűlés 23 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 62/2007. (II.15.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 12/2005. (V. 19.), az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog szabályairól szóló önkormányzati rendelet 14 -ában foglaltak szerint, közérdekű kötelezettségátvállalás jogcímén térítésmentesen a Fényes és Térsége Egyesület tulajdonába adja az Önkormányzat tulajdonában lévő 17190/2 hrsz-ú telket, az alábbi feltételekkel: 1. Az Egyesület a közérdekű kötelezettségei keretében az időskorúak figyelemmel kisérésével, a tanya gondnoki szociális feladatok ellátásával, postai és egyéb szolgáltatások ellátásával, sportlétesítmény, játszótér építésével és üzemeltetésével kapcsolatos önkormányzati feladatokat kell, hogy átvállaljon, közösségi színteret kell, hogy létesítsen az ingatlanon. Az Egyesületnek vállalnia kell, hogy az általa megépíteni kívánt épületben térítésmentesen helyiséget biztosít az országgyűlési és az önkormányzati képviselők megválasztásával kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásához, valamint a népszavazások és népi kezdeményezésekhez kapcsolódó önkormányzati feladatok ellátásához. Az önkormányzat az Egyesület működési költségeinek támogatására nem vállal elkötelezettséget. 2. Az önkormányzat a 17190/2 hrsz-ú ingatlant négy évig tartó beépítési kötelezettséggel adja tulajdonba. Amennyiben a tulajdonos a beépítési kötelezettségét négy éven belül nem tudja teljesíteni, úgy az önkormányzat jogosult a 17190/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát egyedoldalú jognyilatkozattal térítésmentesen visszavenni. A beépítési

11 11 kötelezettség biztosítása érdekében az önkormányzat elidegenítési tilalommal adja tulajdonba az ingatlant, amely az ingatlan tulajdoni lapján feltüntetésre kerül. 3. A közgyűlés már most hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlan beépítését szolgáló pályázati források biztosítása érdekében az ingatlan tulajdoni lapján jelzálogjogok feltüntetésre kerüljenek. 4. A jelen határozatban foglaltak végrehajtásának elengedhetetlen feltétele, hogy az ügylethez a Pénzügyminisztériumon belül működő, Támogatásokat Vizsgáló Iroda hozzájáruljon. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: december 31. Építési telek értékesítése a Franklin Báthory utca mögött A közgyűlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 63/2007. (II.15.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az általa hozott 660/2005. (XII. 15.) határozatot hatályon kívül helyezi. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése nyilvános árverésen értékesíti az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat: - a 20552/23, 20552/38, 20552/55 és 20552/57 hrsz-ú, 633 m 2 területű telkeket - a 20552/27, 20552/34, 20552/59 hrsz-ú, 774 m 2 területű telkeket - a 20552/48, 20552/51 hrsz-ú, 606 m 2 területű telkeket - a 20552/50 hrsz-ú, 605 m 2 területű telket - a 20552/80 hrsz-ú, 647 m 2 területű telket 3. A telkek kikiáltási ára bruttó 3700 Ft/m 2, a beépítési kötelezettség 4 év. 4. A telkek kikiáltási ára tartalmazza a közmű csatlakozási lehetőségek kiépítését, ezért a vevőknek közműfejlesztési hozzájárulásokat megfizetni nem kell. 5. Az értékesítésre felkínált telkek közül egy természetes személy csak egy telekingatlan tulajdonjogát szerezheti meg, az árverésen jogi személyek nem vehetnek részt. 6. A közgyűlés a telkek értékesítése során, az árverésen kialakult legmagasabb áron elővételi jogot biztosít az önkormányzati bérlakásból kiköltözők számára. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: december 31.

12 12 Erdő terület értékesítése A közgyűlés 20 igen, 5 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 64/2007. (II.15.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezi a békéscsabai hrsz-ú ingatlan megosztását, és a megosztást követően kialakuló kb m 2 terület forgalomképes vagyoni körbe történő átsorolását. A területrész kialakítását tartalmazó változási vázrajzot el kell készíttetni, és ha ennek hatósági jóváhagyása is megtörtént, a szabályozási tervet módosítani kell olyan értelemben, hogy a kialakított telek maximum 10 %-os mértékben beépíthető legyen. A szabályozási terv és a vagyonrendelet mellékletének módosítását követően a kialakított terület ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről intézkedni kell. Ezzel egyidejűleg az értékesítés konkrét feltételeit tartalmazó előterjesztést el kell készíteni, és döntésre a közgyűlés elé kell terjeszteni. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: december 31. Földterület értékesítése a Szarvai út mellett A közgyűlés 27 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 65/2007. (II.15.) közgy. H A T Á R O Z A T I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elrendeli: - A békéscsabai 6295/2 hrsz-ú ingatlan megosztását. - A megosztással érintett kb m 2 területet, továbbá a 6303 hrsz alatt felvett, 753 m 2 területet a törzsvagyon-forgalomképtelen vagyonkörből átsorolja az egyéb vagyon- forgalomképes vagyonkörbe. A fentieknek megfelelően módosítani kell az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog szabályairól szóló 12/2005. (V. 19.) számú önkormányzati rendelet mellékletét. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése nyilvános árverésen értékesíti a 6295/2 hrsz-ú ingatlanból leválasztott kb m 2 területet, valamint a 6302 hrsz-ú, 325 m 2 területű, és a 6303 hrsz-ú 753 m 2 területű ingatlanokat, az alábbi feltételekkel: - A földterületek kikiáltási ára bruttó 6000 Ft/m 2. - A vevő köteles a Szarvasi úti felüljáró kiszélesítéséhez szükséges 1101 m 2 területet az önkormányzat részére az előzőekben írt vételáron biztosítani.

13 13 - A rendezési terv szükség szerinti módosításának, valamint a változási vázrajz elkészítésének feladata és költsége a vevőt terheli. - A vevő köteles a magántulajdonú 6313, és 6314 hrsz-ú ingatlanok közterületi megközelítési, és közművesítési lehetőségét a saját tulajdonában lévő területen keresztül térítésmentesen biztosítani. - A vevő köteles az általa megvásárolt területen található közműveket a saját költségén közterületre, vagy a belső úthálózatra áthelyezni. Amennyiben az átépítés érdekében szolgalmi jog alapítására is szükség lesz, úgy a vevő köteles ezt térítésmentesen a szolgáltatók részére biztosítani. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: december 31. A 6131 hrsz-ú terület értékesítése A közgyűlés 28 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 66/2007. (II.15.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése nyilvános árverésen értékesíti a békéscsabai 6131 hrsz-ú ingatlant, az alábbi feltételekkel: 1. Az ingatlant az értékesítés előtt meg kell osztani, és a jelenleg buszfordulóként használt területet le kell választani. 2. A terület egyben, vagy megosztva is megvásárolható, az értékesíthető minimális területnagyság m A terület kikiáltási ára bruttó 4000 Ft/m 2, a beépítési kötelezettség 4 év. Amennyiben a vevő a beépítési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a határidő lejártát követő minden megkezdett év után köteles a telek vételár 5 %-ának megfelelő kötbért kifizetni az Önkormányzat számára. 4. Az Önkormányzat az árverésen kialkudott legmagasabb vételáron a terület bérlője számára elővételi jogot biztosít. 5. Amennyiben a 6131 hrsz-ú területet nem annak bérlője vásárolja meg, úgy az új tulajdonos köteles megtéríteni a bérlő számára a terület eddigi beművelésének költségeit. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: december 31. Alapítói döntéshozatal A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása A közgyűlés 24 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:

14 14 67/2007. (II.15.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint egyszemélyes Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. alapítója, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 34. /4/ bekezdése alapján a társaság Felügyelő Bizottságának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét jóváhagyja. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének aláírásával Vantara Gyula polgármestert bízza meg a közgyűlés. Felelős: Vantara Gyula polgármester Sztankó János ügyvezető igazgató Hricsovinyi Tamás Felügyelő Bizottság elnök Határidő: február 22. Békés Megyei Temetkezési Vállalat Kft-vé történő átalakítása A közgyűlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 68/2007. (II.15.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése előzetesen dönt arról, és támogatja a Békés Megyei Temetkezési Vállalat korlátolt felelősségű társasággá való átalakulását. Tudomásul veszi, hogy a Békés Megyei Önkormányzat Hivatala készíti elő az átalakulás tartalmára és tervezett menetére vonatkozó javaslatot, melyet Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a március 29-i ülésén kíván megtárgyalni. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: március 31. A közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása A közgyűlés 18 igen, 3 nem szavazattal, 6 tartózkodással alkotta meg rendeletét: - A közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II.19.) önkormányzati rendelet szövegét a kivonat melléklete tartalmazza. A polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása A közgyűlés 16 igen, 7 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta:

15 15 69/2007. (II.15.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a polgármesteri hivatal szervezeti rendjét az alábbiak szerint fogadja el: - Titkársági Osztály - Közigazgatási Osztály - Okmányiroda - Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály - Pénzügyi és Gazdasági Osztály - Stratégiai- Fejlesztési Osztály - Szociálpolitikai Osztály - Városüzemeltetési Osztály Kabinet: közvetlenül a polgármester irányítása alatt álló, osztályszervezetbe nem tartozó önálló egység. Belső ellenőr, Ellenőrzési Csoport: közvetlenül a jegyző irányítása alatt álló, osztályszervezetbe nem tartozó önálló egység. Az átszervezés általános hatályba lépése május Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a polgármesteri hivatal létszámát 249 főben állapítja meg. 3. A társadalmi kapcsolatok referensi feladatainak ellátása a Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportja keretében történik. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: május 1. Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására A közgyűlés 20 igen szavazattal, 4 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2007. (II.15.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 8/2006.(II.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2006.(III.23.), a 19/2006.(VII.06.), a 27/2006.(IX.14.), a 37/2006.(X.27.), valamint a 44/2006.(XII.18.) rendelettel módosított 8/2006.(II.23.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. /1/ Az R.1. /1/ bekezdésében foglalt évi összes bevétel Ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege Ezer Ft-ra módosul.

16 16 /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. /1/ Az R. 2. (1) bekezdésében foglalt évi összes kiadás Ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény felhasználási feladatonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 3. /1/ Az R. 3. (1) bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények kiadása Ezer Ft-tal nő, az intézmények kiadási főösszege Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási növekmény teljesítéséhez Ezer Ft önkormányzati támogatás Ezer Ft intézményi működési bevétel, Ezer Ft működési célú pénzeszköz átvétel, Ezer Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel szükséges és e rendelet 2/a sz. melléklete szerint. Az R. 3. (2) bekezdésében meghatározottak a következőkkel egészülnek ki, illetve módosulnak: Az önkormányzati intézmények önkormányzati támogatása Ezer Ft-ra, az intézményi működési bevétel Ezer Ft-ra, a működési célú pénzeszköz átvétel Ezer Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ezer Ft-ra módosul, míg a felhalmozási és tőkejellegű bevétel Ezer Ft, az OEP támogatás Ezer Ft, az előző évi pénzmaradvány Ezer Ft, a támogatási kölcsön visszatérülése 690 Ezer Ft marad. /3/ Az önkormányzati intézmények személyi juttatása Ezer Ft-tal nő, a munkaadókat terhelő járulékok összege Ezer Ft-tal csökken, melynek részletezését e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Az R. 3. (3) bekezdésében szereplő önkormányzati intézmények személyi juttatása Ezer Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok összege Ezer Ft-ra módosul. 4. /1/ Az R. 4. (1) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási előirányzata Ezer Ft-tal nő, Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az R. 4. (2) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatal személyi juttatása Ezer Ft-tal nő, Ezer Ft-ra módosul, a munkaadókat terhelő járulékok összege Ezer Ft-tal nő, Ezer Ft-ra módosul.

17 17 /3/ Az /1/ - /2/ bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 5. A közgyűlés az önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszegét Ezer Ft-tal nő, melynek részletezését e rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza. Az R. 5. -ában szereplő önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege Ezer Ft-ra módosul. 6. Az R. 6. (1) bekezdésében foglalt az önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzata Ezer Ft-tal csökken, Ezer Ft-ra módosul. A feladatonkénti változást e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 7. A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege Ezer Ft-tal nő, melyet e rendelet 3.sz. mellékletének 23.cím 1. alcíme részletez. Az R. 7. -ában foglalt más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatása Ezer Ft-ra módosul. 8. /1/ A közgyűlés az általános tartalék összegét nem csökkenti, a céltartalékok összegét 765 Ezer Ft-tal növeli. Az R.9. (1) bekezdésében szereplő általános tartalék összege Ezer Ft-ra a céltartalékok összege Ezer Ft-ra módosul. /2/ A közgyűlés az intézményekhez kötődő céltartalékok összegét 765 Ezer Ft-tal megemeli. Az R.9. (2) bekezdésében foglalt intézményekhez kötődő céltartalékok összege Ezer Ft-ra módosul. 9. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, a II. félévet érintő központi költségvetésből kapott támogatások a Magyar Államkincstárral történő egyeztetése után jelentkező eltérések költségvetési rendeleten való átvezetésére. 10. Ezen rendelet február 15-én lép hatályba, azonban rendelkezéseit december 31. napjától kell alkalmazni. Vantara Gyula polgármester Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyző Tájékoztató a kisebbségi önkormányzatok évi működéséről

18 18 A közgyűlés 18 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 70/2007. (II.15.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése áttekintette a kisebbségi önkormányzatok (cigány, lengyel, román, szlovák) évi működéséről szóló tartalmi és pénzügyi tájékoztatót, mely az előterjesztés mellékletét képezi, és tudomásul veszi a benne foglaltakat. Felelős: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző Határidő: február 16. Közalapítványok évi támogatása A közgyűlés 20 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 71/2007. (II.15.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közte, mint kedvezményezett, valamint a Csaba Center Invest Kft., mint adományozó között február hó 14. napján létrejött tartós adományozási szerződés 2. és 3. pontjában foglaltak alapján az adományozó részéről a évben az önkormányzat közalapítványai részére nyújtandó ,- Ft, azaz Nyolcmillió forint adomány átutalását az alábbi megosztásban kéri a Csaba center Invest Kft-től. Kedvezményezett közalapítvány Számlaszám Támogatás összege (Ft) Balassi Közalapítvány Diáktanya Közalapítvány Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: február hó 15. Játszótérépítési program finanszírozásának áttekintése A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 72/2007. (II.15.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a játszótérépítési program finanszírozását áttekintette. Felhatalmazza Hanó Miklós alpolgármestert, hogy a kivitelezőkkel folytasson tárgyalásokat a után esedékes részletfizetések kamat nélküli

19 19 egyösszegű kifizetéséről. Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy jogi (közbeszerzési) szempontból vizsgálja meg az előrehozott kifizetés lehetőségét. A tárgyalások, és a vizsgálat eredményéről a következő testületi ülésen a közgyűlést tájékoztatni kell. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: március 29. A Csabai Életfa Kht évi működési célú támogatása A közgyűlés 24 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 73/2007. (II.15.) közgy. H A T Á R O ZA T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a folyamatos és zavartalan működés biztosítása érdekében e Ft előleget biztosít a Csabai Életfa Kht. részére. A támogatás végleges összegének megállapítására a évi közhasznúsági jelentés, és az egyszerűsített éves beszámoló, valamint a évi üzleti terv ismeretében a közgyűlés április hónapban visszatér. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: áprilisi 26. Könyvvizsgálói jelentés Békéscsaba Megyei Jogú Város évi költségvetési rendelet-tervezetéről - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet vizsgálatának független könyvvizsgálói jelentését tudomásul veszi. A évi költségvetési rendelet megalkotása A közgyűlés 17 igen, 8 nem szavazattal, 2 tartózkodással alkotta meg rendeletét: 6/2007. (II.19.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2007. (II.15.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény, valamint az Államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 71. -ában foglaltak szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja:

20 20 1. (1) Az önkormányzat költségvetésének évi összes bevételét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2. (1) Az önkormányzat költségvetésének évi összes kiadását ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg felhasználási feladatonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat személyi juttatásait e Ft-ban, munkaadókat terhelő járulék összegét e Ft-ban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzati intézmények kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadások teljesítéséhez ezer Ft önkormányzati támogatást, továbbá ezer Ft OEP támogatást biztosít, ezer Ft működési és sajátos bevételt, ezer Ft működési célú pénzeszköz átvételt, ezer Ft felhalmozási célú pénzeszközt állapít meg a 2/a. sz. melléklet szerint. (3) Az önkormányzati intézmények személyi juttatását ezer Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékok összegét ezer Ft-ban, dologi kiadásainak összegét e Ft-ban, fejlesztési kiadásait e Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (4) A közgyűlés felhatalmazza az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézmények vezetőit, hogy többletbevételük terhére nettó 500 ezer Ft egyedi értékhatárig felhalmozási kiadást eszközöljenek. 500 ezer Ft egyedi értékhatár felett a felhalmozás megvalósításához a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges, kivételt a TISZK intézmény képez, amennyiben a felhalmozás megvalósítása a Támogatási szerződésben rögzítettek és a TISZK Bizottság által jóváhagyott módon történik.

21 21 A felhalmozási kiadásokról a közgyűlést a évi beszámolóval egy időben tájékoztatni kell. /5/ A költségvetési szerv vezetője felelős a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, oly módon, hogy a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. /6/ Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát a közgyűlés a 2/b. sz. melléklet szerint 3.754,75 főben hagyja jóvá. 4. (1) A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási előirányzatát ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A Polgármesteri Hivatal személyi juttatását ezer Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékok összegét ezer Ft-ban, a dologi kiadások összegét e Ft-ban, szociálpolitikai ellátások összegét e Ft-ban, az átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások összegét e Ft-ban, a fejlesztési kiadásokat e Ft-ban, kölcsönök nyújtásának összegét e Ft-ban állapítja meg. (3) Az (1) (2) bekezdésben foglalt kiadások főösszegének feladatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó a kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3/b. számú melléklet tartalmazza. (4) A 3/a. számú melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok bevételeit e Ft-ban állapítja meg. (5) A vagyoni kiadások tervezett előirányzatának felhasználására a vagyoni bevételek teljesítésének mértékéig kerülhet sor. (6) A Polgármesteri Hivatal kiadásait részletező 3. sz. melléklet 31. címében szereplő vezetői keret mértékét a költségvetési év végéig a tényleges kamatbevétel 8 %-ában határozza meg a közgyűlés, ezen összeg a ezer Ft-ot nem haladhatja meg. (7) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a későbbiekben realizálódó bevételek átmeneti megelőlegezése miatt, a vállalt kötelezettségek határidőben történő kiegyenlítése érdekében esetenként ezer Ft összegű, éven belül visszafizetendő likviditási hitel felvételére, melynek visszafizetését a költségvetési rendelet garantálja. (8) Az 1. sz. melléklet szerinti ezer Ft fejlesztési hitel felvételének időpontjáról, annak futamidejéről és az erről rendelkező hatáskörökről a közgyűlés a költségvetési rendelet megalkotását követően egy későbbi időpontban dönt. (9) A költségvetési évben képződő többletbevételek a hitelfelvételi előirányzat csökkentésére használhatók fel.

22 22 (10) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze, illetve azokért a legkedvezőbb hozamú értékpapírokat vásároljon, értékesítsen. 5. (1) A közgyűlés az önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszegét ezer Ftban állapítja meg, melynek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bemutatását a 4/a. számú melléklet tartalmazza. 6. (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzatát ezer Ft-ban állapítja meg az 5. sz. melléklet részletezése alapján. 7. (1) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával. Azokat könyvszerinti, illetve bekerülési értéken tartja nyilván. 8. (1) A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összegét ezer Ft-ban állapítja meg, melyet a 3. sz. melléklet 24. cím 1. alcíme részletez. (2) Az (1) bekezdésben előirányzott összeg nem növelhető, új igények kielégítés kizárólag az (1) bekezdésben rögzített keretösszegen belül átcsoportosítással oldható meg. 9. (1) A közgyűlés az év során fennálló fejlesztési hitelek tőke és kamat törlesztésére ezer Ft-ot hagy jóvá, a 6. számú melléklet szerint. (2) A 6. számú melléklet 2. oldala szerint állapítja meg a több évre áthúzódó kötelezettséget, a melléklet 3. oldala szerint állapítja meg a kezességvállalásokat tételesen, évenkénti bontásban. (3) A 6. a. számú melléklet szerinti kimutatás a évben felvehető hitel nagyságrendjét tartalmazza. (4) A 6. b. számú melléklet a évben várhatóan nyújtott közvetett támogatások nagyságrendjét részletezi. 10.

23 23 (1) A közgyűlés az általános tartalék összegét ezer Ft-ban, a céltartalékok összegét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A közgyűlés az intézményekhez kötődő céltartalékok összegét ezer Ft-ban állapítja meg. (3) Az intézményekhez kötődő céltartalékok célonkénti meghatározását az 1.sz. melléklet tartalmazza. 11. A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadási előirányzatok mérlegszerű, valamint a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatainak bemutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza. 12. A költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét, az intézményekre és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan, összevontan a 8.számú melléklet tartalmazza. 13. Ezen rendelet február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. Vantara Gyula sk. polgármester Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix sk. aljegyző Beszámoló a évi felügyeleti ellenőrzések teljesítéséről A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 74/2007. (II.15.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző Határidő: február A feltárt hiányosságok kijavítására tett intézkedésekről szükséges esetekben utóellenőrzés keretében kell meggyőződni. Felelős: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző Határidő: december 31.

24 24 Beszámoló a Polgármesteri Hivatalban a belső ellenőr által 2006-ban végzett vizsgálatokról A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 75/2007. (II.15.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámolót tudomásul veszi. 2. A közgyűlés felszólítja az AGÓRA-CSABA Rt-t, hogy az üzemeltetésre átadott piac állapotának vizsgálatára vonatkozó adatszolgáltatást tegye meg az önkormányzat felé. Felelős: Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyző Határidő: február 16. Forintalapú hitel átváltása CHF alapú devizahitelre A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 76/2007. (II.15.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. Az OTP Bank Nyrt. ajánlatát az önkormányzatra nézve előnyösnek tartja, ezért a jelenleg nála fennálló önkormányzati tartozásokat CHF alapú hitelre kell átváltani. A közgyűlés kéri az OTP Bank Nyrt-t, hogy a CHF 5 %-os árfolyameltérése esetén haladéktalanul éljen jelzéssel az önkormányzat felé. A közgyűlés felkéri Vantara Gyula polgármestert a szükséges intézkedések megtételére Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: február 28. A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 31/2006. (IX.14.) rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló rendelet megalkotása A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2007.(II.19.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 31/2006. (IX. 14.) rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

25 25 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, módosított évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, módosított évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 3. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról a következő rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E Rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden olyan lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre, amely Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában van. (2) E Rendelet személyi hatálya kiterjed az Európai Gazdasági Térség (EGT) állampolgárára, állandó vagy ideiglenes békéscsabai lakóhellyel, vagy igazolt békéscsabai munkahellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárra, bevándorlási-, letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (3) E Rendelet alkalmazásában: a) jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat; Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint - a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével - a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás; b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlanjármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a húszszorosát, vagy bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű; c) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége; d) közeli hozzátartozó:

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés elrendelése A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők tizenharmadik havi illetményének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ Üzemeltetési szerződéseinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ^ A. /2007.(IL15.)sz. önkormányzati rendelete. a 2006. évi költségvetés módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ^ A. /2007.(IL15.)sz. önkormányzati rendelete. a 2006. évi költségvetés módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ^ A /.(IL.)sz. önkormányzati rendelete a. évi költségvetés módosításáról Békéscsaba,. február. Előkészítő: Szendlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyző Előterjesztő:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló Békéscsaba város 1999. évi közrend, közbiztonságának helyzetéről A közgyűlés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. december 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Előterjesztések tárgyalási sorrendjének megváltoztatása A közgyűlés 15 igen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

"11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról

11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról Tárgy: ASKO Német Áruház RT. és az Önkormányzat közötti szerződés módosításának jóváhagyása - A közgyűlés 24 szavazattal - ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 218/1991.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti bejelentése - A képviselő jelezte,

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Telekértékesítés az Északi Ipartelepen A közgyőlés

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-10/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. november 17-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és jj f Pénzügyi Bizottsága Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 452-252/1211 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta:

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta: Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-5/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. november 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ? BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?KÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Hrabovszki György önkormányzati képviselő

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő kérdése K I V O N A T A - Dr.Vécsei László képviselő kérdést tett

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 255/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 255/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 255/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Tiszta udvar rendes ház városszépítő program értékelése, eredményhirdetése Előadó: Dr. Fekete Zoltán Referens: Guba Viktória szervezési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hanó Miklós tanácsnok interpellációja - a belterületi földértéket érintő egyezség

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására - A közgyűlés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1595/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2009. Balatonvilágosi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BÖd",sCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLf,sÉNEK. GAZfJASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGY' BIZOTTSÁGA Békéscsaba, SzentIstván tér 7.

BÖd,sCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLf,sÉNEK. GAZfJASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGY' BIZOTTSÁGA Békéscsaba, SzentIstván tér 7. BÖd"sCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLfsÉNEK GAZfJASÁGI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGY' BIZOTTSÁGA Békéscsaba SzentIstván tér 7. Ikt. sz.: IV 377/2008. Előadó: Múrlon László Mell: J db NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 10. szám 2011. december 02. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 198/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: Hetyei József megbízásáról a Bartók Béla

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés napirendje A közgyűlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő

Részletesebben

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása - A polgármester ismertette a Köztársasági Megbízott Területi Hivatalának vezetőjétől érkezett átiratot, mely az 500/1992. (XII.18.) számú közgyűlési

Részletesebben

Az ER 1. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Az ER 1. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló

Részletesebben

15/2012. számú. 2012. szeptember 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 111-122/2012. (IX.12. sz. Kth.) 21-22/2012. (IX. 13.) sz.

15/2012. számú. 2012. szeptember 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 111-122/2012. (IX.12. sz. Kth.) 21-22/2012. (IX. 13.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5963-2/2012. 15/2012. számú 2012. szeptember 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 111-122/2012. (IX.12. sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban.

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-7/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. május 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

403/2014. (XI. 13.)Kt. határozat

403/2014. (XI. 13.)Kt. határozat i rendkívüli ülésének könyvéből: 403/2014. (XI. 13.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának felkéri a t, hogy a Maár Építész Iroda Kft. részére az önkormányzat kifogását a TÁMOP- 3.1.3-10/2-2010-0015

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T. a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására.

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T. a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására. Készítette: Előterjesztő: Baranyai Zsolt CSEVAK

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv nyilvános üléséről. Időpont: 2010. szeptember 13. Helyszín: Községi Önkormányzat 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester Báthory

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2.

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt Szám: 3-5/2008. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. Jegyzőkönyv Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. április 7-én 17 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati ingatlanrészek értékesítése Előterjesztő:

Részletesebben

Eladó ingatlan - Zárda utcai orvosi rendelő

Eladó ingatlan - Zárda utcai orvosi rendelő Eladó ingatlan - Zárda utcai orvosi rendelő Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) Megnevezés Alapterület

Részletesebben